Mm by s5kG1aU

VIEWS: 0 PAGES: 5

									    Kliinilise keemia uuringute referentsväärtused            01.11. 2008 a.
       Seerum ja plasma; täiskasvanud
      A
Nimetus                        Lühend       Referentsvahemik     Ühik
Alaniini aminotransferaas seerumis          S-ALT     M       <41       U/l
                                  N       <31
Albumiin seerumis                   S-Alb            34 - 48     g/l
Aluseline fosfataas seerumis             S-ALP     M       40 - 129     U/l
                                  M  13-17a. <390
                                  N       35 - 104
                                  N  13-17a. <187
Amülaas, pankreasespetsiifiline, seerumis       S-AmylP           13 - 53     U/l
Ammoonium paastuplasmas                fP-Ammon   M       16 - 60     μmol/l
                                  N       11 - 51
Antistreptolüsiin O seerumis             S-ASO            <200       IU/ml
Aspartaadi aminotransferaas seerumis         S-AST     M       <38       U/l
                                  N       <32

    B-C-D
Bilirubiin, üldine, seerumis             S-Bil            <17       μmol/l
Bilirubiin, konjugeeritud glükuroonhappega (dir.)   S-Bil-Cj           <3,4      μmol/l
B-tüüpi natriureetiline N-terminaalne propeptiid s.  S-NT-proBNP         <125      ng/l
C-reaktiivne valk seerumis              S-CRP            <5       mg/l
Digoksiin seerumis, terapeutiline tase        S-Digox           0,9 – 2,0    mg/l

    E-F-G
Etanool seerumis, plasmas               S,P-EtOH           <0,2      g/l
Ferritiin seerumis                  S-Fer     M       30 - 400    μg/l
                                  N       13 - 150
Foolhape paastuseerumis                fS-Fol            7 - 39     nmol/l
Fibriini D-Dimeerid                  P-FiDD            < 0,5      μg/l
Fosfaat seerumis                   S-P             0,87 - 1,45   mmol/l
Gammaglutamüüli transferaas seerumis         S-GGT     M       10 - 66     U/l
                                  N       5 - 39
Glükoos paastuplasmas, paastuseerumis         fP-Gluc           3,9 - 6,1    mmol/l
Glükoosi taluvuse proov plasmas            P-GTT     0t       <6,1      mmol/l
                                  2t       <7,8
Glükoosi taluvuse proov rasedate plasmas       P-GTTgr    0t       < 4,8      mmol/l
                                  1t       <10,0
                                  2t       < 8,7

    H-I-J
HDL-kolesterool paastuseerumis          fS-HDL-Chol            >1,0     mmol/l
Immuunglobuliin A seerumis            S-IgA              0,7 - 4,0    g/l
Immuunglobuliin G seerumis            S-IgG              7,0 – 16,0   g/l
Immuunglobuliin M seerumis            S-IgM               0,4 - 2,3   g/l
Immuunglobuliinide vabad kergahelad:   kappa  S-f-kappa             3,30 - 19,40  mg/l
                    ja lambda, S-f-lamba             5,71 - 26,30
         vabade kergahelate suhe seerumis kappa/lambda           0,26 - 1,65

    K
Kaalium seerumis                   S-K             3,5 - 5,1    mmol/l
Kaalium plasmas                    P-K             3,4 – 4,5
Kaltsium seerumis                   S-Ca             2,10 - 2,55   mmol/l
Kaltsium, ioniseeritud, seerumis pH 7,4        S-Ca-Ion           1,15 – 1,29
Karbamasepiin seerumis, terapeutiline tase      S-Carba           6 - 12     mg/l
Kloriid seerumis                   S-Cl             98 - 107    mmol/l
Kolesterool seerumis                 S-Chol            <5,0      mmol/l
Komplemendi komponent C3 seerumis           S-C3             0,9 - 1,8    g/l

                                                      1
Komplemendi komponent C4 seerumis         S-C4           0,1 - 0,4    g/l
Koorioni gonadotropiini β-ahel seerumis      S-βhCG    M      <2,6      IU/l
                                N mitterase <5,3
                                N menopaus <8,3
Kreatiini kinaas seerumis             S-CK     M      39 - 308    U/l
                                N      26 - 192
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis   S-CK-MBm   M      <5       μg/l
                                N      <3
Kreatiniin paastuseerumis             fS-Crea   M      62 -106    μmol/l
                                N      44 - 80
Krüoglobuliinid seerumis ja plasmas:       S+P-Cryog
                 krüoglobuliinid              negatiivne   -
                 krüufibrinogeen               negatiivne   -
                      DAT               negatiivne   -
Kusihape seerumis                 S-UricA    M <65a.    <420     μmol/l
                                M >65a.    <500
                                N       <340

    L-M-N
Laktaadi dehüdrogenaas seerumis          S-LDH    M       135 - 225  U/l
                                N       135 - 214
Laktaat paastuplasmas               fP-Lac           0,5 - 2,2   mmol/l
Laktoosi taluvuse proov plasmas          P-LTT    0t       <6,1     mmol/l
              20 või 40 min.pärast         algväärtusest >1,6
LDL- kolesterool seerumis             S-LDL           <3,0     mmol/l
Lipaas paastuseerumis               fS-Lip           13 - 60    U/l
Magneesium seerumis                S-Mg            0,70 - 1,05  mmol/l
                                M       28 - 72
Müoglobiin seerumis                S-Myogl   N       25 - 58    μg/l
Naatrium seerumis                 S-Na            136 - 145   mmol/l

    O-P-R
Paratüriin paastuplasmas              fP-PTH           1,6 - 6,9   pmol/l
Prokaltsitoniin                  S-PCT           <0,5     ng/ml
Reumatoidfaktor seerumis              S-RF            <14      IU/ml

    S-T-U-V
Süsivesikdefitsiitne transferriin seerumis     S-CDT           28,1 - 76,0  mg/l
                                       1,19 - 2,47  %
Transferiini saturatsioon (raud ja transferriin)  fS-Fe;    M       11-28     μmol/l
paastuseerumis                         N       6,6-26
                          fS-Trf           2,0 – 3,6   g/l
                          fS-TrfS          15 - 45    %
Triglütseriidid paastuseerumis           fS-Trigl          <2,0     mmol/l
Troponiin T, kardiaalne, seerumis         S-cTnT           <0,04     μg/l
Tseruloplasmiin seerumis              S-Cer           0,2 - 0,6   g/l
Türeotropiin seerumis, kiiruuring         S-TSH-cito         0,3 - 4,2   mIU/l
Uurea paastuseerumis                fS-Urea   M       <8,3
                                N <50a.    <6,4
                                N >50a.    <7,9     mmol/l
Valk seerumis (üldvalk)               S-Prot          64 - 83    g/l
Valkude fraktsioonid seerumis elektroforeetiliselt S-Prot-Fr
                     albumiin  Alb          35 - 50     g/l
                   1 globuliin   1          1-3
                   2 globuliin   2          4-8
                   1 globuliin   1          4-7
                   2 globuliin   2          2-5
                     globuliin             7 - 15


                                                   2
Valproehape seerumis, terapeutiline tase       S-Valpr           50 -100    mg/l
Vankomütsiin seerumis:   püsikontsentratsioon    S-Vanc           5 - 10    mg/l
              tippkontsentratsioon                  25 - 40
Vitamiin B12 paastuseerumis              fS-B12           148 - 616   pmol/l
Vitamiin D3(25OH)                   S-D3(25-OH)         50 - 80    nmol/l

      Veri; täiskasvanud
Nimetus                       Lühend        Referentsvahemik     Ühik
Happe-alus-tasakaal arteriaalses veres       aB-ABB
                         pH pH              7,35 - 7,45  mm/Hg
               süsihappegaasi osarõhk pCO2       M      35 - 48    mm/Hg
                                   N      32 - 45   mm/Hg
                  hapniku osarõhk pO2               83 - 108   mmol/l
           bikarbonaadi kontsentratsioon HCO3              22 - 27   mmol/l
                 tegelik aluste liig ABE             -2 ... +3

Hemoglobiini fraktsioonid veres          B-Hb-Fr
                hemoglobiin üldine: tHb        M      130 - 180   g/l
                                   N      120 - 160   %
                  oksühemoglobiin O2Hb              94 - 98    %
              hemoglobiini küllastatus sO2Hb            95 - 99    %
               karboksühemoglobiin COHb              0,5 – 1,5   %
                  methemoglobiin MetHb              0 – 1,5   %
Hemoglobiin, fetaalne fraktsioon, täiskasvanuveres B-HbF             <0,4     %
Hemoglobiini glükeeritud fraktsioon A1C veres    B-HbA1c           4,8 - 5,9   %
Kaalium veres                    B-K             3,5 - 5,1   mmol/l
Kaltsium, ioniseeritud, veres            B-Ca-Ion           1,15 - 1,29  mmol/l
Laktaat arteriaalses veres              aB-Lac            0,5 - 1,5   mmol/l
Naatrium veres                    B-Na             136 - 145   mmol/l
       Veri; vastsündinud
Glükoos veres :              1.elupäev cB-Gluc           2,0 - 3,0   mmol/l
                     >1.elupäev               2,4 - 3,8
Happe-alus-tasakaal vastsündinu arteriaalses veres  aB-ABB-n
                 sünnimomendil pH pH         enneaegsed 7,35- 7,5
                                   ajalised  7,11 - 7,36
                   1 tunni vanune               7,26-7,49
                   1 päeva vanune               7,29-7,45
               süsihappegaasi osarõhk   pCO2           27 - 40    mm/Hg
           sünnimomendil hapniku osarõhk    pO2           8 - 24    mm/Hg
                       30 min.               31 - 85    mm/Hg
                   1 päeva vanusel               54 - 95    mm/Hg
            bikarbonaadi kontsentratsioon   HCO3           17 – 24    mmol/l
                  tegelik aluste liig  ABE           -10…-2
Bilirubiin vastsündinu veres               B-Bil-n   ajaline:  <171     μmol/l
                                   enneaegne  <239
Hemoglobiin, loote (fetaalne) fraktsioon, veres     B-HbF          70 - 90    %
Kaltsium, ioniseeritud, vastsündinu veres 1.elupäev   B-Ca-Ion-n        1,05 - 1,37  mmol/l
                     3.elupäev                1,1 - 1,42
Laktaat vastsündinu veres                B-Lac    <1tund    0,9 - 2,7  mmol/l
                                   >1 tund   0,5 - 1,4


      Nabaväädiveri
pH nabaväädi veres             arteriaalne uaB-pH           7,14 - 7,42  -
                      venoosne uvB-pH            7,22 - 7,44
Bilirubiin nabaväädi veres               uB-Bil           <34      μmol/l
Laktaat nabaväädiveres                 uB-Lac           1,5 - 4,5   mmol/l                                                      3
       Plasma; vastsündinud
Nimetus                      Lühend
Albumiin vastsündinu plasmas           P-Alb-n           28 - 43    g/l
Ammoonium-ioon vastsündinu paastuplasmas     fP-Ammon   1p.      <144      μmol/l
                                5p.      <134
C-reaktiivne valk vastsündinu plasmas       cP-CRP-n          <3,2      mmol/l
Glükoos vastsündinu plasmas       1. elupäev fP-Gluc-n         2,2 - 3,3   mmol/l
                    >1 elupäev              2,8 - 4,5
Kaalium vastsündinu plasmas            P-K-n           3,7 - 5,9   mmol/l
Kaltsium vastsündinu plasmas            P-Ca-n           1,9 - 2,6   mmol/l
Kloriid vastsündinu plasmas            P-Cl-n           98 - 113    mmol/l
Kreatiniin vastsündinu plasmas           P-Crea-n          27 - 88    μmol/l
Magneesium vastsündinu plasmas           P-Mg-n           0,62 -0,91   mmol/l
Naatrium vastsündinu plasmas            P-Na-n           133 - 145   mmol/l
Uurea vastsündinu plasmas             P-Urea-n          1,4 - 4,3   mmol/l
Valk vastsündinu plasmas              P-Prot-n          46 - 70    g/l
        Uriin
Nimetus                     Lühend        Referents      Ühik
Albumiin ööpäevauriinis             dU-Alb          <30      mg/24t
    juhuslikus uriinis            U-Alb           <29      mg/l
Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis      U-Alb/     M      <2,3     -
                         U-Crea     N      <2,8     -
Amülaas, pankreasespetsiifiline, uriinis     U-AmylP          <350      U/l
D-ksüloosi imendumise proov           U-D-Xyl          > 1,2     g/5tundi
Fosfaat ööpäevauriinis              dU-P           12 - 42    mmol/24t
Glükoos uriinis                 U-Gluc          <0,8      mmol/l
Immuunglobuliinide vabad kergahelad: kappa, U-f-kappa          1,35 - 24,19   mg/l
                     lambda, U-f-lambda       0,24 - 6,66   mg/l
         vabade kergahelate suhe uriinis kappa/lambda      2,04 - 10,37
Kaalium ööpäevauriinis             dU-K            25 - 125    mmol/24t
Kaltsium ööpäevauriinis            dU-Ca            1,0 - 8,8   mmol/24t
Kloriid ööpäevauriinis             dU-Cl            110 - 250   mmol/24t
Kreatiniin ööpäevauriinis           dU-Crea     M      5,3 - 22,1
                                N      5,3 - 13,3  mmol/24t
Kreatiniini kliirens              dU+S-CreaC    M      97 - 137   ml/min
                                N       88 - 128  ml/min
                                M      94 - 140   ml/min/1,73m2
                                N      72 - 110   ml/min/1,73m2
Kusihape ööpäevauriinis            dU-UricA          0,89 - 5,89  mmol/24t
Magneesium ööpäevauriinis           dU-Mg            0,99 - 10,5  mmol/24t
Naatrium ööpäevauriinis            dU-Na            40 - 220   mmol/24t
Uurea ööpäevauriinis              dU-Urea           249 - 714   mmol/24t
Valk uriinis                  U-Prot           <0,119     g/l
Valk ööpäevauriinis              dU-Prot           <0,149     g/24t
                                                     4
         Seljaajuvedelik
Nimetus                           Lühend         Referents      Ühik
Glükoos seljaajuvedelikus                  CSF-Gluc          2,2 - 3,9    mmol/l
Seljaajuvedeliku ja seerumi glükoosi suhe          CSF-Gluc/S-Gluc       0,6
    Seljaajuvedeliku ja seerumi albumiini suhe     CSF-Alb/S-Alb
                        20 a.                  0,005
                        40 a.                  0,007
                        60 a.                  0,008
Immuunglobuliin G indeks                  CSF-S-IgG-ind       <0,75
             Laktaat seljaajuvedelikus     CSF-Lac
                     6k – 15 a.                  1,1 - 1,8    mmol/l
                     15 - 50 a.                  1,5 - 2,1
                      51 - 75 a                  1,7 - 2,6
               Valk seljaajuvedelikus     CSF-Prot
                      17- 40 a.                 0,15 - 0,45   g/l
                      41 - 50 a.                 0,19 - 0,54
                      51 - 60 a.                 0,20 - 0,62
                      61 - 77 a.                 0,44 - 0,74

      Astsiidivedelik
Amülaas, pankreasespetsiifiline, astsiidivedelikus        As-AmylP         13 - 53   U/l
Glükoos astsiidivedelikus                     As-Gluc        As-Gluc =   mmol/l
                                               S-Gluc
Laktaadi dehüdrogenaas astsiidivedelikus             As-LDH          <110    U/l
Astsiidivedeliku ja seerumi laktaadi dehüdrogenaasi suhe     As-LDH/S-LDH       0,6
Laktaat astsiidivedelikus                     As-Lac         0,5 - 1,8   mmol/l
Valk astsiidivedelikus                      As-Prot         <30      g/l
Astsiidivedeliku ja seerumivalgu suhe               As-Prot/S-Prot       0,5    -
Seerumi ja astsiidivedeliku albumiini gradient          S+As-SAAG        <11      g/l
         Pleuravedelik
Amülaas, pankreasespetsiifiline, pleuravedelikus         Pf-AmylP        13 - 53    U/l
Glükoos pleuravedelikus                      Pf-Gluc         Pf-Gluc =
                                             S-Gluc    mmol/l
Laktaadi dehüdrogenaas pleuravedelikus              Pf-LDH         <110     U/l
Pleuravedeliku ja seerumi laktaadi dehüdrogenaasi suhe      Pf-LDH/S-LDH       0,6     -
pH pleuravedelikus                        Pf-pH          <7,30    -
Valk pleuravedelikus                       Pf-Prot         <30     g/l
Pleuravedeliku ja seerumivalgu suhe                Pf-Prot/S-Prot      0,5     -
         Sünoviaalvedelik
Glükoos sünoviaalvedelikus                    Sy-Gluc      S,P-Gluc=Sy-Gluc  mmol/l
differents                            S-Gluc- Sy-Gluc     < 0,6
         Uriini toksikoloogia
Nimetus                             Lühend         Referents
Amfetamiin, kvalitatiivne uuring uriinist            Un-Amp          Negat
Barbituraadid, kvalitatiivne uuring uriinist           Un-Bar          Negat
Bensodiasepiinid, kvalitatiivne uuring uriinist         Un-Bzd          Negat
Ecstasy, kvalitatiivne uuring uriinist              Un-Ecs          Negat
Fentsüklidiin, kvalitatiivne uuring uriinist           Un-Pcp          Negat
Kannabinoidid, kvalitatiivne uuring uriinist           Un-THC          Negat
Kokaiin, kvalitatiivne uuring uriinist              Un-Coc          Negat
Metadoon, kvalitatiivne uuring uriinist             Un-Mtd          Negat
Metamfetamiin, kvalitatiivne uuring uriinist           Un-Met          Negat
Morfiin/Opiaadid, kvalitatiivne uuring uriinist         Un-Mop          Negat
Tritsüklilised antidepressandid, kvalitatiivne uuring uriinist  Un-TCA          Negat
                                                         5

								
To top