KAPAK www otosuner com KATALOGLARIMIZ by IJ6ol2uG

VIEWS: 0 PAGES: 397

									        www.otosuner.com
 KATALOGLARIMIZ VE FİYAT LİSTEMİZ WEB SİTEMİZDE MEVCUTTUR.
ADRES: NÖBETHANE CADDESĠ TAYAHATUN SOKAK NO:24 SĠRKECĠ / ĠSTANBUL
      TEL:0212 527 76 01 / 511 26 72 FAX : 0212 526 12 54
ADRES: NÖBETHANE CADDESĠ TAYAHATUN SOKAK NO:24 SĠRKECĠ / ĠSTANBUL
      TEL:0212 527 76 01 / 511 26 72 FAX : 0212 526 12 54
ADRES: NÖBETHANE CADDESĠ TAYAHATUN SOKAK NO:24 SĠRKECĠ / ĠSTANBUL
      TEL:0212 527 76 01 / 511 26 72 FAX : 0212 526 12 54
                                              12/10/2011
SATIŞ ŞARTLARIMIZ :

1-) SatıĢlarımız toptandır.

2-) Senet ile ödemeler kabul edilmez.

3-) Fiyatlar KDV dahil değildir.

4-) 120 gün vadeli ödemelerde fiyat listemizden % 20 iskonto uygulamaktayız.

5-) 45 gün vadeli ödemelerde fiyat listemizden %28 iskonta uygulamaktayız.

6-) Kredi Kartı ve Mail Order ile ödemeler kabul edilir.

7-) Firmamızın Fiyat değiĢtirme hakkı saklıdır.

8-) Firmamızın, stokların bitmesi durumunda sipariĢ iptal etme hakkı saklıdır.


Garanti Şartları :

1-) Montaj ve kullanıcı hataları garanti kapsamında değildir.

2-) Mamul uzun süre kullanıma ve korozyona maruz kalmamalıdır.

3-) Üretici firmalar ve firmamız tarafından kaynaklanan hatalarda ürün iade alınır.


OTO SUNER Banka Bilgileri :

BANKA ADI : Ġġ BANKASI

HESAP NO : 764392

IBAN NO : TR32-0006-4000-0011-0470-7643-92BANKA ADI : YAPIKREDĠ BANKASI

HESAP NO : 47574526

IBAN NO : TR43-0006-7010-0000-0047-5745-26
                 Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
      0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com
                                                   12/10/2011
     MARKA                    ÜRÜN GRUBU                   SAYFA

AKELSAN       FLAġÖR ve MĠNĠRÖLE GRUBU                              1
           DEVRE KESĠCĠ, BUTON, FREN-GERĠVĠTES OTOM., BUJĠ KABLO, ANAHTAR, MÜġÜR,
AK-SA                                                  1-5
           ĠKAZ LAMBASI, RÖMORK FĠġĠ ve TIR HAVA KAPLĠN GRUBU
AKÜ BAGLANTI     AKÜ SAPLAMASI, AKÜ SACI, AKÜ MASASI, TAKVĠYE GRUBU, AKÜ KÖġEBENTĠ          5
           SĠGORTA KUTULARI, KUTUP BAġI, ROTOR BAKIRI, DEVRE KESĠCĠ, RÖMORK FĠġLERĠ,
ALSA                                                  5-9
           ABS-EBS RÖMORK FĠġLERĠ, KABLOLU RÖMORK FĠġĠ ve HAVA KAPLĠN VE HORTUMLARI
ALTERNATÖR PARÇALARI ALT.SAPLAMALAR, DĠYOT, ALT.GERGĠ DEMĠRĠ, ALT.PERÇĠN, LEHĠM TELĠ           9
ARPLAST       SĠNYAL VE SEĠLECEK KOLLLARI                            9-10
ASEL         FLAġÖR GRUBU                                    10
AFK         CAM YIKAMA POMPALARI VE DEPOLARI, ÇAKMAK VE SARJ, YARDIMCI ÜRÜNLER        10-11
BARUTCU       SU FĠSKĠYE MEMELERĠ                                 11
MUHTELĠF ÇEġĠTLER  SU FĠSKĠYE MEMELERĠ VE HORTUM TAKIMLARI                       12
BAYTEKIN       SU FĠSKĠYE VE FAR KOLLARI                              12
B.T.G        YAĞ VE HARARET MÜġÜRLERĠ                             12-13
ÇAKMAK MUHTELĠF ÜRÜN ÇAKMAK VE ÇAKMAK ĠÇĠ                                13
CARBOS        BURÇ VE KÖMÜR ÜRÜN GRUBU                             13-22
DĠDONK        KORNA, KORNA OTOMATĠĞĠ-BOBĠNĠN, VE KORNA TAMĠR TAKIMLARI              23
E.F         MARġ OTOMATĠĞĠ ve MARġ OTOMOTĠK KAPAKLARI                     23-24
ERDAL        FREN OTOMATĠKLERĠ, GERĠVĠTES OTOMATĠKLERĠ, MUHTELĠF ÇEġĠTLER            24
ELTA         KIZDIRMA VE ISITMA RÖLELERĠ                             25
EMAS         ANAHTAR, KONTAK, FREN OTOMATĠĞĠ                           26
EMRE         KONTAK ANAHTARI VE SĠNYAL LAMBASI                         26-27
           OTOM. KAPAĞI, OTOM. ĠÇ TAMĠR TAKIMLARI, SEGMAN YÜKSÜĞÜ VE TAM.TK.,
FER                                                  27-30
           MARġ VE ALT. MUH.ÜRÜNLER, SĠLGĠ DĠġLĠLERĠ VE TAMĠR TAKIMI VE MUHTELĠF ÜRÜNLER
FORMMETAL      MARġ DĠġLĠLERĠ, MARġ DĠġLĠ UÇLARI VE TAMĠR TAKIMLARI               31-37
FLAYTOP       AMPÜL VE LED ÇEġĠTLERĠ                              37-39
           PĠNYON KAPAKLARI, ALT.BĠLYA VE DĠOT KAP, MARġ DĠġLĠSĠ VE UÇLARI, ALT. KASNAK
GÜMÜġPAR                                                40-62
           ROTOR BAKIRLARI, AKTARMA KAPLĠMLERĠ, RULMAN YATAKLARI, MUHTELĠF ÜRÜNLER
GOVA         MARġ YASTIKLARI                                  62-64
GWEST        KABLO UÇ ÇEġĠTLERĠ                                64-65
HANCEROGLU      DUY ÇEġĠTLERĠ                                   65
HÜNER        ROTOR BAKIRLARI                                  66
           CAM AÇMA ANAHTARLARI, FAN MÜġÜRLERĠ, KALORĠFER PERVANELERĠ
MUHTELĠF ÇEġĠTLER                                           66-67
           KAPI IġIK OTOMATĠLERĠ, KONTAK TERMĠNALLERĠ, SIRA KLEMENSLER
           FREN VE HAVA, GERĠVĠTES, YAĞ VE STOP MÜġÜRLERĠ MARġ SEGMAN VE YÜSÜĞÜ
KLF                                                  67-75
           MARġ TAMĠR TAKIMI, SĠLGĠ DĠġLĠLERĠ, TAZYĠK SĠBOPLARI, CARGO YEDEK PARÇALARI
KIZ. BUJĠLERĠ    TÜM ARAÇLAR                                    75-79
KUTUP BAġI      KUTUP BAġLARI VE BAġLIKLARI                            79
           YASTIK ÇIKIġ VE ÇEKĠRDEK CĠVATALARI, DĠNAMO SAPLAMALARI, DĠNAMO YEDEKLERĠ
MARġ PARÇALARI                                             80
           MARġ SEGMAN YÜSÜKLERĠ ve MARġ KÖMÜR YAYLARI
MEKOL        MARġ KOLLEKTÖR GRUBU                               81-83
MEKSAN        MARġ OTOMATĠK KAPAKLARI ve MARġ OTOMATĠKLERĠ                   83-84
MUTLU        KOLLEKTÖR BAKIRLARI                                84-85
           KONTAK ANAHTARLARI VE TERMĠNALLERĠ, ANAHTARLAR, FAR VE SĠNYAL ANAH.
           HARARET VE FAN, YAĞ, ĠKAZ, FREN VE HAVA MÜġÜRLERĠ, AKÜ DEVRE KESĠCĠLER
NESAN                                                 85-94
           MARġ RÖLELERĠ, DEPO KAPAKLARI, YAĞ VE YAKIT BOĞAZLARI, KAPI VE BAGAJ KĠLĠT
           KAPI KOLLARI, DĠREKSĠYON KAPAKLARI
NURSAN        STATÖRLER                                     95-98
           SĠNYAL FAR KORNA VE SĠLECEK SU FĠSKĠYE KOLLARI, ANAHTAR ÇEġ., BUTON ÇEġ.,
NUREL        MARġ KONTAKLARI, RADYATÖR VE DEPO KAPAKLARI, RÖMORK FĠġĠ, SU FĠSKĠYE MOT.    90-106
           DEPO ġAMANDIRALARI, MÜġÜRLER, MUHTELĠF ÇEġĠTLER
OYPA         MARġ OTOMATĠKLERĠ ve MARġ OTOMATĠK KAPAKLARI                   106-107
REGEL        KONJEKTÖRLER                                    107
RTL         KONJEKTÖRLER                                   107-108
           RÖLE ÇEġĠTLERĠ, FLAġÖR GRUBU, REGÜLATÖR, KONVERTÖR, SESLĠ ĠKAZ ÜNĠTELERĠ,
SANEL                                                 109-116
           DĠJĠTAL SAAT, AYDINLATMA GRUBU, BALAST, MOTORSĠKLR PARÇALARI
SEVTEL        TASġI KABLO GRUBU, MAKARIN HORTUM GRUBU, MARĠN TĠPĠ KABLOLAR           117-118
SERVET        SĠLECEK MEKANĠZMALARI VE PĠVOTLAR                         118
SEZGĠZSAN      SĠLECEK MEKANĠZMALARI                              118-119
STAR         ANAHTAR GRUBU, BUTON GRUBU                            119-120
MUHTELĠF ÇEġĠTLER  TAVAN LAMBA AYDINLATMA GRUBU, STOP CĠVATALARI, SU DEPOSU GRUBU           120
SOYCAN        ROTOR BAKIRLARI                                  121
SÜNER MUH.ÇEġĠTLER  SOKET GRUBUMUZ, PĠRĠNÇ TERMĠNALLERĠ, KABLO UCU                  120-124
ġAHĠN-ALBĠ GRUBU   ALTERNATÖRLER VE PARÇALARI, MARġLAR VE PARÇALARI                 124-143
TABO         FREN-YAĞ-FAN-HARARET MÜġÜRLERĠ ve GERĠVĠTES OTOMATĠKLERĠ             143-144
MUHTELĠF ÇEġĠTLERĠ  TAKVĠYE GRUBU, TESRMOSTAT GRUBU, TESĠSAT KELEPÇELER, KROSERLER GRUBU       144-145
TES-SAN       TRAKTÖR TESĠSAT GRUBU                              145-148
           MARġ MOTORLARI, KOLLEKTÖR, DĠġLĠ, DĠN. KAPAK, DĠNAMO YASTIK, KÖMÜR YUVALARI,
TYPER-ĠTHAL ÇEġĠT  MARġ OTOM,., MARġ AKSAMLARI, ALTERNATÖR ÇEġĠTLERĠ, KONJEKTÖRLER, DĠOT TAB.    149-188
           DĠNAMO KAPAKLARI, STATÖRLER, RÖLELER, FLAġÖR, MUHTELĠF ÇEġĠTLER
UNĠC         RÖLELER, KONJEKTÖRLER, FLAġÖRLER                         188-189
UĞUR         FREN,YAĞ MÜġÜRLER ve KONTAK GRUBU                         189
SĠMGA        HARARET - YAĞ - MAZOT GÖġTERGE SAATLERĠ                     189-190
Ġnternet Sitemiz ( WWW.OTOSUNER.COM ) yeni yüzüyle hizmetinize girmiĢtir.

Ġnternet Sitemizde kataloglar kısmında ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilere ulaĢabilirsiniz.

Fiyat listemiz ve iletiĢim bilgilerimiz sitemizde mevcuttur…

                                  Ġyi ÇalıĢmalar …
      ANA SAYFA
      KURUMSAL               MİSYONUMUZ


               VİZYONUMUZ


            ORGANİZASYON YAPISI
     BAYİLİKLERİMİZ
      KATALOGLAR
               BROŞÜRLER
      FİYAT LİSTESİ
    YARARLI DOSYALAR
     İLETİŞİM BİLGİLERİ
         DEĞİŞEN FİYATLAR              YENİ ÜRÜNLERİMİZ
               AÇIKLAMASI VEYA
   ÜRÜN GRUBU                 ÜRÜN GRUBU     AÇIKLAMASI VEYA KODU
                  KODU
1-) AFK             FİYAT ARTIŞI  1-) FORMMETAL         74698

2-) AKELSAN           FİYAT ARTIŞI
                                  182 312 ; 161 312 ; 151 412 ;
                        2-) NURSAN
                                   150 912 ; 178 812 ; 178 824
3-) AKSA            FİYAT ARTIŞI

4-) ALBİ GRUBU                 3-) SOKET GRUBU

5-) ALSA            FİYAT ARTIŞI
                                   ABS-EBS RÖMORK FİŞİ ;
                        4-) ALSA
                                   KABLOLU RÖMORK FİŞİ
6-) AYHAN PLASTİK        FİYAT ARTIŞI
7-) CARBOS BURÇ VE                            BURÇ VE KÖMÜR
                FİYAT ARTIŞI  5-) CARBOS
KÖMÜR                                   ÇEŞİTLERİ
8-) EMAS                    6-) KLF
                        7-) KIZDIRMA BUJİ
9-) EMRE                                  TAM ÇEŞİT
                           GRUBU
                        8-) NUREL
10-) GÜMÜŞPAR
                        ÇEŞİTTLERİ
                                   KROM HAVALI KORNA
11-) NUREL           FİYAT ARTIŞI  9-) DİDONK
                                      GRUBU
12-) NURSAN STATÖR       FİYAT ARTIŞI

13-) OYPA            FİYAT ARTIŞI

14-) SANEL           FİYAT ARTIŞI

15-) SEVTEL           FİYAT ARTIŞI

16-) TAKVİYE GRUBU      TAKVİYE CIRCIRI

17-) TES-SAN          FİYAT ARTIŞI

18-) TYPER (İTHAL GRUP)     FİYAT ARTIŞI

19-) NESAN           FİYAT ARTIŞI

20-) KLF            FİYAT ARTIŞI

21-) LEHİM TELİ         FİYAT ARTIŞI

22-) MUTLU KOLL.BAKIRI     FİYAT ARTIŞI

23-) AR-PLAST          FİYAT ARTIŞI
24-) MUTLU KOLLEKTÖR
                FİYAT ARTIŞI
BAKIR
   MARKALAR VE ÜRÜN GRUPLARI            ĠTHAL ÇEġĠTLERĠMĠZ
1  AFK                    1  ALT.ROTOR BAKIRLARI
2  AKELSAN                  2  ALTERNATÖR DĠNAMO KAPAKLARI
3  AKSA                    3  ALTERNATÖR ROTORLARI
4  AKÜ BAĞLANTI GURUBU            4  ALTERNATÖRLER
5  ALBĠ-ġAHĠN GRUBU              5  AMPÜL ÇEġĠTLERĠ
6  ALSA GRUBU                 6  DEVĠRDAĠM GRUPLARI
7  ALTERNATÖR TK. VE DĠYOT GRUBU       7  DĠNAMO YEDEKLERĠ
8  AR PLASTĠK                 8  DĠOT TABLALARI
9  ASEL                    9  KALORĠFER VE FAN MOTORLARI
10  B.T.G                   10  KONJEKTÖRLER
11  BARUTÇU                  11  KONTAK ANAHTAR GRUBU
12  BAYTEKĠN                  12  MARġ AKSAMLARI
13  CAM ANAHTARLARI              13  MARġ DĠNAMO KAPAKLARI
14  CARBOS                   14  MARġ DĠNAMO YASTIKLARI
15  DĠDONK                   15  MARġ DĠġLĠLERĠ
16  EF                     16  MARġ KOLLEKTÖRLERĠ
17  ELTA                    17  MARġ KÖMÜR YUVALARI
18  EMAS OTOMOTĠV VE TRAKTÖR YEDEK PARÇA    18  MARġ MOTORLARI
19  EMRE                    19  MARġ OTOMATĠKLERĠ
20  ERDAL                   20  MUHTELĠF ÇEġĠTLER
21  FAN MÜġÜRLERĠ               21  RÖLE VE FLASHERLER
22  FER                    22  SĠGORTA ÇEġĠTLERĠ
23  FLAYTOP                  23  SĠLECEK MOTORLARI
24  FORMMETAL                 24  STATÖRLER
25  GOVA                    25  VAKUM POMPALARI
26  GÜMÜġPAR
27  GWEST KABLO UÇLARI
28  HANCEROĞLU
29  HÜNER
30  KALORĠFER PERVANE GRUBU
31  KAPI IġIK OTOM.
32  KLF
33  KIZDIRMA BUJĠLERĠ
34  KUTUP BAġLARI
35  MARġ DĠNAMO SAPLAMALARI
36  MARġ DĠNAMO YEDEKLERĠ
37  MARġ KÖMÜR YAYLARI
38  MARġ PARÇA VE AKSAMLARI
39  MARġ YASTIK ÇIKIġ VE ÇEKĠRDEK CĠVATALARI
40  MEKOL GRUBU
41  MEKSAN
42  MUTLU
43  NESAN
44  NUREL
45  NURSAN
46  OYPA
47  REGAL
48  RTL
49  SANEL
50  SEVTEL
51  SEZGĠNSAN
52  SIRA KLEMENS
53  SĠMGA
54  SOKET GRUBUMUZ
55  SOYCAN
56  STAR
57  STOP CĠVATALARI
58  SU DEPOSU
59  SÜNER PĠRĠNÇ
60  TABO
61  TAKVĠYE GRUBU
62  TESĠSAT KELEPÇE VE KROSE GRUBU
63  TES-SAN
64  UĞUR
65  UNĠC
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                 FİYAT

                              AKELSAN
                    AKELSAN FLAŞÖR GRUBU
SRF-01  12 V BOBĠNLĠ HELLA TĠPĠ                                      5.87 TL
SRF-02  24 V BOBĠNLĠ HELLA TĠPĠ                                      6.01 TL
SRF-03  12 V ELEKTRO MEKANĠK AYARLI                                    6.01 TL
SRF-04  24 V ELEKTRO MEKANĠK AYARLI                                    6.21 TL
SRF-06  24 V ġEFFAF MEKANĠK AYARLI                                     5.00 TL
SRF-07  12V ġEFFAF MEKANĠK AYARLI                                     4.86 TL
SRF-08  12V ELEKTRONĠK KABLOLU                                       6.01 TL
SRF-09  24 V ELEKTRO KABLOLU                                        6.21 TL
SRF-010  12V CARGO - MERCEDES - OPEL - FORD                                 6.01 TL
SRF-011  24V FORD - MAGIRUS - BMC                                      6.21 TL
SRF-012  24 V IVECO                                             6.21 TL
SRF-013  12 V RENAULT - PEUGEOT - CITROEN                                  6.01 TL
SRF-014  12 V ENTEGRELĠ [ LAMBA ĠKAZLI ] FLAġHER                              7.43 TL
SRF-015  12 V H-100 HYUNDAI L 300 MITSUBISHI FLAġHER                            6.21 TL
 40377  12 VOLT 40 AMPER ġEFFAF RÖLE ÇĠFT PLATĠNLĠ                             2.30 TL
 40378  12 VOLT 60 AMPER ġEFFAF RÖLE ÇĠFT PLATĠNLĠ                             2.70 TL
                       MİNİ RÖLE GRUBU
0377-1  30A/5-12V (ÇĠFT PLATĠNLĠ)                                     3.49 TL
0377-2  20A/5-24V (ÇĠFT PLATĠNLĠ)                                     2.91 TL
0377-3  30A/-12V                                              4.08 TL
0377-4  20A/4-24 V                                             3.49 TL
0377-5  40A/5-12                                              4.08 TL
0377-6  40A/5-12 V (ÇĠFT PLATĠNLĠ)                                     3.49 TL
0377-7  40A/-24 V                                             5.82 TL
0377-8  40A/5-24 V (ÇĠFT PLATĠNLĠ )                                    4.08 TL
40377   12V 40 AMP ġEFFAF RÖLE ÇĠFT PLATĠNLĠ                                2.03 TL
40378   12V 60 AMP ġEFFA RÖLE ÇĠFT PLATĠNLĠ                                2.31 TL
60378   60 AMP / 5 12V MĠNĠ ġEFFAF RÖLE IġIKLI                               4.08 TL

                                 AKSA
                    SİGORTA KUTUSU GRUBU
01-001  4'LÜ SĠGORTA KUTUSU (YENĠ MODEL BIÇAK SĠGORTALI)                          3.14 TL
01-002  6'LI SĠGORTA KUTUSU (YENĠ MODEL BIÇAK SĠGORTALI)                          4.68 TL
01-003  8'LĠ SĠGORTA KUTUSU (YENĠ MODEL BIÇAK SĠGORTALI)                          6.16 TL
01-004  10'LU SĠGORTA KUTUSU (YENĠ MODEL BIÇAK SĠGORTALI)                         7.59 TL
01-005  12'LĠ SĠGORTA KUTUSU (YENĠ MODEL BIÇAK SĠGORTALI)                         9.24 TL
01-006  TEKLĠ SOKET                                            0.66 TL
01-007  TUTUCU                                               0.66 TL
01-008  2'LĠ SĠGORTA KUTUSU (YENĠ MODEL BIÇAK SĠGORTALI)                          2.09 TL
01-009  5'LĠ SĠGORTA YUVASI                                        3.85 TL
01-010  4'LÜ SĠGORTA KUTUSU (ESKĠ MODEL VĠDALI)                              3.14 TL
01-011  6'LI SĠGORTA KUTUSU (ESKĠ MODEL VĠDALI)                              4.68 TL
01-012  8'LĠ SĠGORTA KUTUSU (ESKĠ MODEL VĠDALI)                              6.16 TL
01-013  10'LU SĠGORTA KUTUSU (ESKĠ MODEL VĠDALI)                              7.59 TL
01-014  12'LĠ SĠGORTA KUTUSU (ESKĠ MODEL VĠDALI)                              9.24 TL
01-015  SĠGORTA YUVASI KAPAKLI (ALTTAN ÇIKIġLI KABLOLU)                          0.99 TL
01-016  SĠGORTA YUVASI KAPAKLI (ALTTAN ÇIKIġLI KABLOSUZ)                          0.77 TL
01-017  MIDI SĠGORTA KUTUSU TEKLĠ (LEVHA SĠGORTA ĠÇĠN)                           3.30 TL
01-018  MAXI SĠGORTA KUTUSU TEKLĠ (BIÇAK SĠGORTA ĠÇĠN)                           6.60 TL
                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :18
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                        CİNSİ                            FİYAT
                     KONTAK ANAHTARI GRUBU
 03-001  MARġLI KONTAK ANAHTARI FORD, BMC, ANADOL                              11.66 TL
 03-002  MARġLI KONTAK ANAHTARI ( KIZDIRMALI )                               11.66 TL
 03-003  MARġLI KONTAK ANAHTARI ( ĠKĠ POZĠSYONLU )                             11.66 TL
 03-004  MARġLI KONTAK ANAH.MUHT.TRAKTÖR ĠÇĠN (ÇĠVĠ AN.)                          9.35 TL
 03-005  KONTAK ANAHTARI TEK POZĠSYONLU (ÇĠVĠ ANAHTARLI)                          9.35 TL
 03-006  MARġLI KONTAK ANAH.KIZDIRMALI (ÇĠVĠ ANAHTARLI)                           9.35 TL
 03-007  ANAHTAR ÇĠVĠ TĠPĠ TRAKTÖR ĠÇĠN                                   0.66 TL
03-007/P  ANAHTAR ÇĠVĠ TĠPĠ TRAKTÖR ĠÇĠN (PLASTĠKLĠ)                             0.83 TL
 03-008  KONTAK ANAHTARI MUHT. TRAKTÖR ĠÇĠN KIZDIRMALI (ÇĠVĠ ANAHT.)                    13.20 TL
                  TAKVİYE ANAHTARI VE KABLO GRUBU
 04-001  FORD KARGO TAKVĠYE ANAHTARI KOMPLE                                 22.00 TL
 04-002  FORD KARGO TAKVĠYE ANAHTARI KOMPLE (YENĠ)                             30.36 TL
 04-003  DODGE AS 600-700-800-900 TAKVĠYE ANAHTARI 94-97 MOD.                        22.00 TL
 04-004  DODGE AS 950 TAKVĠYE ANAHTARI 97-98 MOD.                              22.00 TL
 04-005  BMC, FATĠH TAKVĠYE ANAHTARI KOMPLE                                 22.00 TL
 04-006  TAKVĠYE KABLOSU (UNĠVERSAL)                                    10.45 TL
 04-007  FORD KARGO TAKVĠYE ANAHTARI TOPUZ :ELEKTRĠKLĠ VĠTES ,KUMANDA KĠTĠ.                 99.00 TL
 04-008  FORD KARGO TAKVĠYE A.(KABLOLU VE SOKETLĠ)                             16.50 TL
 04-009  BMC, FATĠH TAKVĠYE ANAHTARI (Y.M.)                                 22.00 TL
                      DEVRE KESİCİ GRUBU
 06-011  ACĠL DEVRE KESĠCĠ (BUTON TĠP,BÜYÜK ARAÇ VE Ġġ MAKĠNALARI ĠÇĠN)                   60.50 TL
 06-001  TIR DEVRE KESĠCĠSĠ                                         19.80 TL
 06-012  TIR DEVRE KESĠCĠSĠ ( KÜÇÜK TĠP )                                  17.60 TL
 06-013  TIR DEVRE KESĠCĠ PLASTĠK (ISIYA DAYANIKLI)                             12.10 TL
 06-014  TIR DEVRE KESĠCĠ METAL GÖVDE (TAġINABĠLĠR ANAHTARLI)                        27.50 TL
06-014/M  TIR DEVRE KESĠCĠ METAL GÖVDE (TAġINABĠLĠRANAHTARLI,MARINE TĠPĠ)                  35.75 TL
 06-015  TIR DEVRE KESĠCĠ METAL GÖVDE (SABĠT ANAHTARLI)                           27.50 TL
06-015/M  TIR DEVRE KESĠCĠ METAL GÖVDE (SABĠT ANAHTARLI,MARINE TĠPĠ)                     35.75 TL
 06-003  OTO DEVRE KESĠCĠ (METAL GÖVDE,SABĠT ANAHTAR)                            13.20 TL
 06-004  OTO DEVRE KESĠCĠSĠ (CAM ELYAF YANMAZ)                               7.70 TL
 06-005  OTO DEVRE KESĠCĠSĠ (BOBĠN ĠKAZLI)                                 18.15 TL
 06-006  TOZLUK (SĠYAH)                                           0.72 TL
 06-007  TOZLUK (KIRMIZI)                                          0.72 TL
 06-008  TIR DEVRE KESĠCĠ ANAHTARI                                     2.42 TL
 06-009  BOBĠN ĠKAZLI DEVRE KESĠCĠ ANAHTARI                                 1.38 TL
 06-010  DEVRE KESĠCĠ ANAHTARI                                       1.16 TL
 06-016  ÇĠFT KUTUPLU DEVRE KESĠCĠ                                     40.70 TL
                        BUTON GRUBU
 07-001  BUTON (PLASTĠK- ġAPKALI)                                      2.75 TL
 07-002  BUTON (PLASTĠK)                                          2.20 TL
 07-003  BUTON KORUMA ġAPKASI (PLASTĠK)                                   0.66 TL
 07-004  KAPI OTOMATĠK DÜĞMESĠ                                       1.93 TL
 07-005  BUTON (ALARM ĠÇĠN)                                         1.27 TL
 07-006  BUTON (KENDĠNDEN KĠLĠTLĠ- SOMUNSUZ)                                2.20 TL
 07-007  BUTON KAPI VE ALARM ĠÇĠN (PLASTĠK UZUN)                              2.20 TL
 07-008  BUTON KAPI VE ALARM ĠÇĠN (PLASTĠK KISA)                              2.20 TL
 07-009  BUTON KAPI VE ALARM ĠÇĠN (METAL)                                  2.20 TL
 07-010  KAPI BUTONU (PANELVAN SÜRGÜLÜ KAPILAR ĠÇĠN- ÜÇ FĠġLĠ)                       8.14 TL
 07-011  UNIVERSAL BUTON (ÖZEL)                                       4.40 TL
                     FREN OTOMATİĞİ GRUBU
 08-001  RENAULT 12 FREN OTOMATĠĞĠ (PLASTĠK)                                2.75 TL
 08-002  5000 FORD FREN OTOMATĠĞĠ (METAL GÖVDE -PLASTĠK MĠL)                        3.85 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :19
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                       CİNSİ                            FİYAT
08-003  5000 FORD TRAKTÖR FREN OTOMATĠĞĠ (METAL)                              4.40 TL
08-004  3600 FORD TRAKTÖR FREN OTOMATĠĞĠ                                  5.72 TL
08-005  FIAT FREN OTOMATĠĞĠ (METAL GÖVDE -PLASTĠK MĠL)                           3.85 TL
08-006  FIAT FREN OTOMATĠĞĠ ( METAL )                                   4.40 TL
08-007  FIAT 131 FREN OTOMATĠĞĠ (PLASTĠK)                                 2.75 TL
08-008  MERCEDES KAMYON FREN OTOMATĠĞĠ (YENĠ)                               3.58 TL
08-009  EL FRENĠ ĠKAZ OTOMATĠĞĠ (BMC)                                   4.68 TL
08-010  5000 FORD FREN OTOMATĠĞĠ (METAL GÖVDE - PLASTĠK MĠL GÜMÜġ KONTAKLI)                4.84 TL
08-011  FIAT FREN OTOMATĠĞĠ (METAL GÖVDE -PLASTĠK MĠL GÜMÜġ KONTAKLI)                   4.84 TL
08-012  FREN OTOMATĠĞĠ (CLASS YAN KAPUT EMNĠYET OTOMATĠĞĠ)                         4.84 TL
08-013  ESKĠ MODEL CLIO / KANGOO 2 FĠġLĠ ORJĠNAL                              12.43 TL
08-014  YENĠ MODEL CLIO / KANGOO 4 FĠġLĠ ORJĠNAL                              12.43 TL
08-015  JAPON FREN OTOMATĠĞĠ (METAL GÖVDE PLASTĠK MĠL)                           4.13 TL
08-017  PNÖMATĠK FREN MÜġĠRĠ Y.M.(BEDFORD ve KARGO KAMYON)                         8.36 TL
08-018  PNÖMATĠK FREN MÜġĠRĠ E.M.( BEDFORD ve KARGO KAMYON)                        8.36 TL
                   GERİ VİTES OTOMOTİĞİ GRUBU
09-001  1-6 FORD GERĠ VĠTES OTOMATĠĞĠ                                   4.95 TL
09-002  FIAT 131 DOĞAN GERĠ VĠTES OTOMATĠĞĠ                                6.05 TL
09-003  FIAT 124-131 GERĠ VĠTES OTOMATĠĞĠ                                 4.95 TL
09-004  IVECO GERĠ VĠTES OTOMATĠĞĠ                                     4.95 TL
                     BUJİ KABLO GRUBU
10-001  PEUGEOT BUJĠ MUHAFAZA PLASTĠĞĠ                                   0.77 TL
10-002  PĠPO TĠPĠ BUJĠ RESĠZTANSI                                     2.20 TL
10-003  BUJĠ REZĠSTANSI (VĠDALI)                                      2.20 TL
10-004  BUJĠ REZĠSTANSI (TIRNAKLI)                                     2.20 TL
                      ANAHTAR GRUBU
11-001  SAĞ-SOL SĠNYAL ANAHTARI                                      2.48 TL
11-002  ÇĠFTLĠ ÇEKME LAMBA ANAHTARI (KLEMENSLĠ)                              5.50 TL
11-003  TEKLĠ ÇEKME LAMBA ANAHTARI KISA PASO                                1.49 TL
11-004  TEKLĠ ÇEKME LAMBA ANAHTARI UZUN PASO                                1.65 TL
11-005  ANADOL, FORD, TRANSĠT, FAR ANAHTARI (SĠYAH)                            3.19 TL
11-006  ANADOL, FORD, TRANSĠT, SĠLECEK ANAHTARI (SĠYAH)                          3.19 TL
11-007  ANADOL, FORD, TRANSĠT,KALORĠFER ANAHTARI (SĠYAH)                          3.19 TL
11-008  IġIKLI GENEL MAKSAT ANAHTARI                                    3.30 TL
11-009  CAM VE ANTEN AÇMA-KAPAMA ANAHTARI 12V. 20A.                            5.72 TL
11-010  OVAL ÜNĠVERSAL IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHTARI                             3.03 TL
11-011  IġIKLI SAĞ SOL SĠNYAL ANAHTARI                                   5.72 TL
11-012  AÇMA KAPAMA ANAHTARI ( SÜRGÜLÜ )                                  6.16 TL
11-013  FORD KARGO FAR ANAH. (E.M.ÇEVĠRMELĠ 25-24)                             8.69 TL
11-014  FORD KARGO FAR ANAH. (Y.M.ÇEVĠRMELĠ 32-30)                             8.69 TL
11-015  FORD KARGO KAL. A.(E.M.ÇEVĠRMELĠ 25-24)                              8.69 TL
11-016  GENEL MAKSAT ANAHTARI                                       8.69 TL
11-017  MAGIRUS FAR ANAHTARI (Y.M.ÇEVĠRMELĠ)                                8.91 TL
11-018  MAGIRUS KALORĠFER ANAHTARI (Y.M.ÇEVĠRMELĠ)                             8.91 TL
11-019  IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHT.SARI (TUġLU YUV.MĠNĠ)                           2.31 TL
11-020  IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHT.KIRMIZI (TUġLU YUV.MĠNĠ)                         2.31 TL
11-021  LEDLĠ AÇMA KAPAMA ANAHT.SARI (TUġLU YUV.MĠNĠ)                           2.31 TL
11-022  LEDLĠ AÇMA KAPAMA ANAHT.YEġĠL (TUġLU YUV.MĠNĠ)                           2.31 TL
11-023  LEDLĠ AÇMA KAPAMA ANAHT.KIRMIZI (TUġLU YUV.MĠNĠ)                          2.31 TL
11-024  METAL AÇMA KAPAMA ANAHTARI                                     3.03 TL
11-025  IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHT.SARI (SAĞ SOL TĠPĠ)                            2.15 TL
11-026  IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHT.MAVĠ (SAĞ SOL TĠPĠ)                            2.15 TL
11-027  IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHT.YEġĠL (SAĞ SOL TĠPĠ)                           2.15 TL                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :20
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                        CİNSİ                           FİYAT
 11-028  IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHT.KIRMIZI (SAĞ SOL TĠPĠ)                           2.15 TL
 11-029  TUġLU AÇMA KAPAMA ANAHT.SARI (DAR TĠP IġIKLI)                            1.93 TL
 11-030  TUġLU AÇMA KAPAMA ANAHT.KIRMIZI (DAR TĠP IġIKLI)                          1.93 TL
 11-031  TUġLU AÇMA KAPAMA ANAHT.SARI (GENĠġ TĠP YUV.BAĞ.)                          1.93 TL
 11-032  TUġLU AÇMA KAPAMA ANAHT.MAVĠ (GENĠġ TĠP YUV.BAĞ.)                          1.93 TL
 11-033  TUġLU AÇMA KAPAMA ANAHT.YEġĠL (GENĠġ TĠP YUV.BAĞ.)                         1.93 TL
 11-034  TUġLU AÇMA KAPAMA ANAHT.KIRMIZI (GENĠġ TĠP YUV.BAĞ.)                        1.93 TL
 11-035  CAM AÇMA KAPAMA ANAH.(KABLOLU ALTI ÇIKIġLI)                             8.69 TL
 11-036  OVAL ÜNĠVERSAL IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHTARI (SPOTLU/SARI)                      3.25 TL
 11-037  OVAL ÜNĠVERSAL IġIKLI AÇMA KAPAMA ANAHTARI (SPOTLU/KIRMIZI)                     3.25 TL
 11-038  AÇMA KAPAMA ANAHTARI ( SÜRGÜLÜ )                                  1.38 TL
 11-039  TUġLU YUVARLAK MĠNĠ ANAHTAR 1-0-2                                  2.31 TL
 11-040  LEDLĠ METAL AÇMA KAPAMA ANAHTARI (KIRMIZI)                             4.40 TL
                         MÜŞÜR GRUBU
 12-002  FIAT 131 YAĞ MÜġĠRĠ                                         3.85 TL
 12-003  FIAT TRAKTÖR -50 NC YAĞ MÜġĠRĠ                                   4.40 TL
 12-004  RENAULT 9 YAĞ MÜġĠRĠ                                        3.85 TL
                      İKAZ LAMBALARI GRUBU
13-001/K  ĠKAZ LAMBASI KLEMENSLĠ,AMPULLÜ 12 V. 1.5 W. (KIRMIZI)                        2.09 TL
13-001/Y  ĠKAZ LAMBASI KLEMENSLĠ,AMPULLÜ 12 V. 1.5 W. (YEġĠL)                         2.09 TL
13-001/S  ĠKAZ LAMBASI KLEMENSLĠ,AMPULLÜ 12 V. 1.5 W. (SARI)                         2.09 TL
13-001/M  ĠKAZ LAMBASI KLEMENSLĠ,AMPULLÜ 12 V. 1.5 W. (MAVĠ)                         2.09 TL
13-001/B  ĠKAZ LAMBASI KLEMENSLĠ,AMPULLÜ 12 V. 1.5 W. (BEYAZ)                         2.09 TL
13-002/K  ĠKAZ LAMBASI TERMĠNALLĠ AMPULLÜ 12 V. 1,5 W. (KIRMIZI)                       2.20 TL
13-002/Y  ĠKAZ LAMBASI TERMĠNALLĠ AMPULLÜ 12 V. 1,5 W. (YEġĠL)                        2.20 TL
13-002/S  ĠKAZ LAMBASI TERMĠNALLĠ AMPULLÜ 12 V. 1,5 W. (SARI)                         2.20 TL
13-002/M  ĠKAZ LAMBASI TERMĠNALLĠ AMPULLÜ 12 V. 1,5 W. (MAVĠ)                         2.20 TL
13-002/B  ĠKAZ LAMBASI TERMĠNALLĠ AMPULLÜ 12 V. 1,5 W. (BEYAZ)                        2.20 TL
                       RÖMORK FİŞİ GRUBU
 14-001  7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK PRĠZĠ (VĠDALI)                          5.23 TL
 14-002  7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġĠ (VĠDALI)                          5.23 TL
 14-003  7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġ VE PRĠZ TAKIMI                        10.45 TL
 14-004  5'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK PRĠZĠ (VĠDALI)                          4.68 TL
 14-005  5'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġĠ (VĠDALI)                          4.68 TL
 14-006  5'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġ VE PRĠZ TAKIMI (VĠDALI)                   9.35 TL
 14-007  7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK PRĠZĠ (TERMĠNALLĠ )                       5.83 TL
 14-008  7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġ (vidalı) VE PRĠZ (terminalli) TAKIMI             11.06 TL
 14-009  7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK PRĠZĠ (VĠDALI)                          5.23 TL
 14-010  7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġĠ (VĠDALI)                          5.23 TL
 14-011  7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġ VE PRĠZ TAKIMI (VĠDALI)                   10.45 TL
 14-012  7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK PRĠZĠ (TERMĠNALLĠ)                        5.83 TL
 14-013  7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġ (vidalı) VE PRĠZ (terminalli) TAKIMI             11.06 TL
 14-014  5'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK PRĠZĠ (VĠDALI)                          4.68 TL
 14-015  5'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġĠ (VĠDALI)                          4.68 TL
 14-016  5'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TRAKTÖR RÖMORK FĠġ VE PRĠZ TAKIMI (VĠDALI)                   9.35 TL
 14-017  7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK PRĠZĠ (TERMĠNALLĠ ve SOKETLĠ)                    8.25 TL
 14-018  7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK FĠġĠ (TERMĠNALLĠ ve SOKETLĠ)                     8.25 TL
 14-019  7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK FĠġ VE PRĠZ TAKIMI (TERMĠNALLĠ VE SOKETLĠ)              16.50 TL
 14-020  7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK PRĠZĠ (TERMĠNALLĠ ve SOKETLĠ)                    8.25 TL
 14-021  7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK FĠġĠ (TERMĠNALLĠ ve SOKETLĠ)                     8.25 TL
 14-022  7'LĠ STĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK FĠġ VE PRĠZ TAKIMI (TERMĠNALLĠ VE SOKETLĠ)              16.50 TL
 14-023  7'LĠN TĠPĠ ALÜMĠNYUM TIR RÖMORK PRĠZĠ (TERMĠNALLĠ ve SOKETLĠ)                    9.90 TL
 14-024  7'LĠ N TĠPĠ ALÜMĠNYUM TIR RÖMORK FĠġĠ (TERMĠNALLĠ ve SOKETLĠ)                    9.90 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :21
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                         CİNSİ                            FİYAT
 14-025   7'LĠN TĠPĠ ALÜMĠNYUM TIR RÖMORK FĠġ VE PRĠZ TAKIMI (TERMĠNALLĠ VE SOKETLĠ)             19.80 TL
 14-026   7'LĠ S TĠPĠ ALÜMĠNYUM TIR RÖMORK PRĠZĠ (TERMĠNALLĠ ve SOKETLĠ)                   9.90 TL
 14-027   7'LĠ S TĠPĠ ALÜMĠNYUM TIR RÖMORK FĠġĠ (TERMĠNALLĠ ve SOKETLĠ)                    9.90 TL
 14-028   7'LĠ S TĠPĠ ALÜMĠNYUM TIR RÖMORKFĠġ VE PRĠZ TAKIMI (TERMĠNALLĠ VE SOKETLĠ)             19.80 TL
 14-029   7'LĠ N TĠPĠ ALÜMĠNYUM TIR RÖMORK FĠġĠ KABLOLU TAKIM TERMĠNALLĠ (PE kablo)              53.24 TL
 14-030   7'LĠ S TĠPĠ ALÜMĠNYUM TIR RÖMORK FĠġĠ KABLOLU TAKIM TERMĠNALLĠ (PE kablo)              53.24 TL
 14-031   7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK FĠġĠ KABLOLU TERMĠNALLĠ TAKIM (PE kablo)               45.82 TL
 14-032   7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK FĠġĠ KABLOLU TERMĠNALLĠ TAKIM (PE kablo)               45.82 TL
 14-045   7 PIN N TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK PRĠZĠ (ADR TĠP)                           11.00 TL
 14-046   7 PIN S TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK PRĠZĠ (ADR TĠP)                           11.00 TL
 14-047   7'LĠ N TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK FĠġĠ KABLOLU TERMĠNALLĠ TAKIM (PUR kablo)              52.80 TL
 14-048   7'LĠ S TĠPĠ PLASTĠK TIR RÖMORK FĠġĠ KABLOLU TERMĠNALLĠ TAKIM (PUR kablo)              52.80 TL
 14-100   TRAKTÖR RÖMORK PRĠZĠ BAĞLANTI MUHAFAZASI                              0.66 TL
 14-101   TRAKTÖR RÖMORK PRĠZĠ KONNEKTÖRÜ                                   0.50 TL
                       TIR HAVA KAPLİN GRUBU
 16-001   HAVA TABANCASI                                           4.29 TL
 16-002   7/16 TABANCALI KABĠN HORTUMU                                    8.47 TL
 16-003   TABANCALI AXOR KABĠN HORTUMU                                    9.13 TL
 16-004   TABANCALI SCANIA KABĠN HORTUMU                                   9.63 TL
 16-005   TABANCALI IVECO KABĠN HORTUMU                                    10.40 TL
 16-006   TABANCALI M12X1,5 KABĠN HORTUMU                                   8.47 TL
 16-007   TABANCALI UZUN TĠP KABĠN HORTUMU                                  9.90 TL
                      AKÜ BAGLANTILARI GRUBU
26001 [  ]  AKU SACI PLS.KAPLAMA                                        1.50 TL
26002 [  ]  AKU KOSEBENTI SAC TOFAS YM                                     0.82 TL
26003 [  ]  AKU SAPLAMASI KELEBEK SOMUNLU                                    0.98 TL
26004 [  ]  AKU SAPLAMASI KELEBEK SOM.KAMYON                                  1.28 TL
26005 [  ]  AKÜ MAġASI MĠNĠ IZOLELĠ                                       0.38 TL
26006 [  ]  AKÜ MAġASI BÜYÜK                                          1.15 TL
26007 [  ]  AKÜ TAKVĠYE KABLOSU 16 MM                                      21.00 TL
26008 [  ]  AKÜ TAKVĠYE KABLOSU 25 MM                                      39.00 TL
26009 [  ]  AKÜ TAKVĠYE KABLOSU 35 MM                                      43.80 TL
 SNR-5153   YM PALĠO ALBEA AKÜ KÖġEBENTĠ                                    0.82 TL

                              ALSA GRUBU
                       SİGORT KUTULARI
01SK 0101   4LÜ SĠGORTA KUTUSU VĠDALI                                     2.60 TL
01SK 0102   5LĠ SĠGORTA KUTUSU VĠDALI                                     3.32 TL
01SK 0103   6LI SĠGORTA KUTUSU VĠDALI                                     3.58 TL
01SK 0104   8LĠ SĠGORTA KUTUSU VĠDALI                                     4.62 TL
01SK 0105   10LU SĠGORTA KUTUSU VĠDALI                                     5.72 TL
01SK 0106   12LĠ SĠGORTA KUTUSU VĠDALI                                     6.89 TL
01SK 0201   4LÜ SĠGORTA KUTUSU SOKETLĠ                                     2.54 TL
01SK0202    5LĠ SĠGORTA KUTUSU SOKETLĠ                                     3.12 TL
01SK 0203   6LI SĠGORTA KUTUSU SOKETLĠ                                     3.38 TL
01SK 0204   8LĠ SĠGORTA KUTUSU SOKETLĠ                                     4.81 TL
01SK 0205   10LU SĠGORTA KUTUSU SOKETLĠ                                     5.59 TL
01SK 0206   12LĠ SĠGORTA KUTUSU SOKETLĠ                                     6.76 TL
01SK 0301   4 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(ALT GĠRĠġ)                              3.45 TL
01SK 0302   5 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(ALT GĠRĠġ)                              3.71 TL
01SK 0303   6 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(ALT GĠRĠġ)                              3.84 TL
01SK 0304   8 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(ALT GĠRĠġ)                              4.88 TL
01SK 0305   10 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(ALT GĠRĠġ)                              5.20 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :22
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                        CİNSİ                           FİYAT
01SK 0306  12 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(ALT GĠRĠġ)                              5.85 TL
01SK 0351  4 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(YAN GĠRĠġ)                              4.23 TL
01SK 0352  5 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(YAN GĠRĠġ)                              4.81 TL
01SK 0353  6 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(YAN GĠRĠġ)                              5.20 TL
01SK 0354  8 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(YAN GĠRĠġ)                              7.41 TL
01SK 0355  10 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(YAN GĠRĠġ)                              7.67 TL
01SK 0356  12 SOKETLĠ MĠNĠ SĠGORTA KUTUSU(YAN GĠRĠġ)                              8.06 TL
01SK 0153  6LI SĠGORTA KUTUSU (Klamenssiz)                                   3.25 TL
01SK 0451  FORD KAMYON SĠGORTA KUTUSU                                     5.20 TL
01SK 0452  FORD MĠNĠBÜS SĠGORTA KUTUSU                                     5.85 TL
01SK 0453  MF SĠGORTA KUTUSU DÜZ TERMĠNAL                                   5.07 TL
01SK 0454  PEUGEOT SĠGORTA KUTUSU                                       6.76 TL
01SK 0455  MF SĠGORTA KUTUSU L TERMĠNAL                                    5.07 TL
01SK 0402  TEKLĠ BIÇAK SĠGORTA TUTUCU                                     0.56 TL
                        KUTUP BAŞLARI
01KB 0101  AKÜ KUTUP BAġI TAKIM (ZAMAK DÖKÜM)                                 2.21 TL
01KB 0102  AKÜ KUTUP BAġI TAKIM (PĠRĠNÇ DÖKÜM)                                 3.12 TL
                        ROTOR BAKIRLARI
02RB 0101  MAKO ROTOR BAKIRI                                          2.86 TL
02RB 0102  BOSCH ROTOR BAKIRI                                         2.60 TL
02RB 0103  RENAULT 9 ROTOR BAKIRI                                       2.73 TL
02RB 0104  302 ROTOR BAKIRI (ESKĠ MODEL)                                    5.46 TL
02RB 0105  LUKAS TĠP A115 ROTOR BAKIRI                                     2.28 TL
02RB 0106  FATĠH ROTOR BAKIRI                                         2.60 TL
02RB 0107  PEUGEOT ROTOR BAKIRI                                        2.60 TL
02RB 0108  302 ROTOR BAKIRI(YENĠ MODEL)                                    2.73 TL
02RB 0109  DOĞAN ROTOR BAKIRI                                         2.47 TL
02RB 0110  ISUZU NPR-NKR ROTOR BAKIRI                                     2.73 TL
02RB 0112  VALEO TĠP R9 ROTOR BAKIRI                                      2.73 TL
                        DEVRE KESİCİLER
05DK 0101  24V TIR DEVRE KESĠCĠ                                        10.14 TL
05DK 0102  KÜÇÜK TĠP PLASTĠK DEVRE KESĠCĠ (ISIYA DAYANIKLI)                          5.98 TL
                       12 VOLT RÖMORK FİŞİ
03RF 0101  12V-5LĠ RÖMORK FĠġĠ TAKIM (METAL)                                  8.84 TL
03RF 0102  12V-5LĠ RÖMORK FĠġĠ ERKEK (METAL)                                  4.42 TL
03RF 0103  12V-5LĠ RÖMORK FĠġĠ DĠġĠ (METAL)                                  4.42 TL
03RF 0201  12V-7LĠ RÖMORK FĠġĠ TAKIM (METAL)                                  9.36 TL
03RF 0202  12V-7LĠ RÖMORK FĠġĠ ERKEK (METAL)                                  4.68 TL
03RF 0203  12V-7LĠ RÖMORK FĠġĠ DĠġĠ (METAL)                                  4.68 TL
03RF 0301  12V-5LĠ RÖMORK FĠġĠ TAKIM (PLASTĠK)                                 5.20 TL
03RF 0302  12V-5LĠ RÖMORK FĠġĠ ERKEK (PLASTĠK)                                 2.60 TL
03RF 0303  12V-5LĠ RÖMORK FĠġĠ DĠġĠ (PLASTĠK)                                 2.60 TL
03RF 0401  12V-7LĠ RÖMORK FĠġĠ TAKIM (PLASTĠK)                                 5.72 TL
03RF 0402  12V-7LĠ RÖMORK FĠġĠ ERKEK (PLASTĠK)                                 2.86 TL
03RF 0403  12V-7LĠ RÖMORK FĠġĠ DĠġĠ (PLASTĠK)                                 2.86 TL
                       24 VOLT RÖMORK FİŞİ
03RF 0501  24V RÖMORK FĠġĠ TAKIM (N TĠPĠ) METAL                                11.96 TL
03RF 0502  24V RÖMORK FĠġĠ ERKEK (N TĠPĠ) METAL                                5.98 TL
03RF 0503  24V RÖMORK FĠġĠ DĠġĠ (N TĠPĠ) METAL                                 5.98 TL
03RF 0551  24V RÖMORK FĠġĠ TAKIM (S TĠPĠ) METAL                                12.22 TL
03RF 0552  24V RÖMORK FĠġĠ ERKEK (S TĠPĠ) METAL                                6.11 TL
03RF 0553  24V RÖMORK FĠġĠ DĠġĠ (S TĠPĠ) METAL                                 6.11 TL
03RF 0601  24V RÖMORK FĠġĠ TAKIM (N TĠPĠ) PLASTĠK                               10.92 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :23
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
 03RF 0602  24V RÖMORK FĠġĠ ERKEK (N TĠPĠ) PLASTĠK                               5.46 TL
 03RF 0603  24V RÖMORK FĠġĠ DĠġĠ (N TĠPĠ) PLASTĠK                                5.46 TL
 03RF 0651  24V RÖMORK FĠġĠ TAKIM (S TĠPĠ) PLASTĠK                               11.18 TL
 03RF 0652  24V RÖMORK FĠġĠ ERKEK (S TĠPĠ) YeĢil veya Siyah Plastik                       5.59 TL
 03RF 0653  24V RÖMORK FĠġĠ DĠġĠ (S TĠPĠ) PLASTĠK                                5.59 TL
                        ABS-EBS RÖMORK FİŞİ
 03RF 0701  5LĠ ABS/EBS FĠġ                                           13.00 TL
 03RF 0702  5LĠ ABS/EBS PRĠZ                                          13.65 TL
 03RF 0703  7LĠ ABS/EBS FĠġ                                           14.30 TL
 03RF 0704  7LĠ ABS/EBS PRĠZ                                          14.95 TL
 03RF 0707  15LĠ ABS/EBS FĠġĠ                                          20.80 TL
 03RF 0708  15LĠ ABS/EBS PRĠZ                                          21.45 TL
 05RF 0100  PARK PRĠZĠ                                             10.40 TL
                        KABLOLU RÖMORK FİŞİ
05RF 0101-A  12V KABLOLU 7LĠ METAL RÖMORK FĠġĠ (4,5m)                              36.40 TL
05RF 0101-B  12V KABLOLU 7LĠ PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ (4,5m)                             33.80 TL
05RF 0102-A  24V KABLOLU METAL RÖMORK FĠġĠ N TĠP (POLĠÜRETAN) (1x1,5mm2 + 6x1mm2)
05RF 0102-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                    31.20 TL
05RF 0102-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                   33.80 TL
05RF 0102-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                    36.40 TL
05RF 0102-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                   39.00 TL
05RF 0102-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                     33.80 TL
05RF 0102-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                    36.40 TL
05RF 0102-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                     39.00 TL
05RF 0102-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                    41.60 TL
05RF 0102-A  24V KABLOLU METAL RÖMORK FĠġĠ S TĠP             (POLĠÜRETAN) (1x1,5mm2 + 6x1mm2)
05RF 0102-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                    31.20 TL
05RF 0102-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                   33.80 TL
05RF 0102-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                    36.40 TL
05RF 0102-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                   39.00 TL
05RF 0102-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                     33.80 TL
05RF 0102-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                    36.40 TL
05RF 0102-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                     39.00 TL
05RF 0102-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                    41.60 TL
05RF 0103-A  24V KABLOLU PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ N TĠP             (POLĠÜRETAN) (1x1,5mm2 + 6x1mm2)
05RF 0103-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                    27.30 TL
05RF 0103-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                   29.90 TL
05RF 0103-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                    32.50 TL
05RF 0103-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                   35.10 TL
05RF 0103-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                     29.90 TL
05RF 0103-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                    32.50 TL
05RF 0103-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                     35.10 TL
05RF 0103-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                    37.70 TL
05RF 0103-A  24V KABLOLU PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ S TĠP             (POLĠÜRETAN) (1x1,5mm2 + 6x1mm2)
05RF 0103-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                    27.30 TL
05RF 0103-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                   29.90 TL
05RF 0103-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                    32.50 TL
05RF 0103-A  PLASTĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                   35.10 TL
05RF 0103-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                     29.90 TL
05RF 0103-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                    32.50 TL
05RF 0103-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                     35.10 TL
05RF 0103-A  ÇELĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                    37.70 TL
                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :24
                                                            12/10/2011
                     TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                    www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                    FİYAT
 05RF 0201   5'LĠ ABS - EBS ELEKTRĠK KABLOSU           (POLĠÜRETAN) (2x4mm2 + 3x1,5mm2)
 05RF 0201   3 METRE                                               50.05 TL
 05RF 0201   3,5 METRE                                              53.30 TL
 05RF 0201   4 METRE                                               56.55 TL
 05RF 0201   4,5 METRE                                              59.80 TL
 05RF 0202   7'LĠ ABS - EBS ELEKTRĠK KABLOSU           (POLĠÜRETAN) (2x4mm2 + 5x1,5mm2)
 05RF 0202   3 METRE                                               56.68 TL
 05RF 0202   3,5 METRE                                              60.32 TL
 05RF 0202   4 METRE                                               63.96 TL
 05RF 0202   4,5 METRE                                              67.60 TL
 05RF 0203   15'LĠ ELEKTRĠK KABLOSU         (POLĠÜRETAN) (3x2,5mm2 + 12x1,5mm2)
 05RF 0203   3 METRE                                                85.54 TL
 05RF 0203   3,5 METRE                                               91.52 TL
 05RF 0203   4 METRE                                                97.76 TL
 05RF 0203   4,5 METRE                                              104.00 TL
 05RF 0210   ADAPTÖR ÇĠFTLĠ KABLO (POLĠÜRETAN) 15 GĠRĠġLĠ 13 BAĞLANTILI FĠġ
 05RF 0210   GiriĢli N Tipi Metal FiĢ, 7 GiriĢli S Tipi Metal FiĢ 2 Adet (1x1,5mm2 + 6x1mm2)
 05RF 0210   PLASTĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                     68.77 TL
 05RF 0210   PLASTĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                    73.58 TL
 05RF 0210   PLASTĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                     78.39 TL
 05RF 0210   PLASTĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                    83.20 TL
 05RF 0210   ÇELĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                      71.37 TL
 05RF 0210   ÇELĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                     76.18 TL
 05RF 0210   ÇELĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                      80.99 TL
 05RF 0210   ÇELĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                     85.80 TL
 05RF 0211   ADAPTÖR ÇĠFTLĠ KABLO (POLĠÜRETAN) 15 GĠRĠġLĠ 13 BAĞLANTILI FĠġ
 05RF 0211   15 GĠRĠġLĠ 13 BAĞLANTILI FĠġ 7 GiriĢli N Tipi Plastik FiĢ, 7 GiriĢli S Tipi Plastik FiĢ
 05RF 0211   PLASTĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                     67.34 TL
 05RF 0211   PLASTĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                    72.15 TL
 05RF 0211   PLASTĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                     76.96 TL
 05RF 0211   PLASTĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                    81.77 TL
 05RF 0211   ÇELĠK YAY KORUMALI 3 METRE                                      69.94 TL
 05RF 0211   ÇELĠK YAY KORUMALI 3,5 METRE                                     74.75 TL
 05RF 0211   ÇELĠK YAY KORUMALI 4 METRE                                      79.56 TL
 05RF 0211   ÇELĠK YAY KORUMALI 4,5 METRE                                     84.37 TL
                         HAVA KAPLİNLERİ
 05HK 0201   M22 x 1.5 STANDART KAPLĠN KIRMIZI (ACĠL)                               7.54 TL
 05HK 0202   M22 x 1.5 STANDART KAPLĠN SARI (FREN)                                7.54 TL
 05HK 0203   M16 x 1.5 STANDART KAPLĠN KIRMIZI (ACĠL)                               7.54 TL
 05HK 0204   M16 x 1.5 STANDART KAPLĠN SARI (FREN)                                7.54 TL
 05HK 0205   M22 x 1.5 OTOMATĠK KAPLĠN KIRMIZI (ACĠL)                               7.93 TL
 05HK 0206   M22 x 1.5 OTOMATĠK KAPLĠN SARI (FREN)                                7.93 TL
 05HK 0207   M16 x 1.5 OTOMATĠK KAPLĠN KIRMIZI (ACĠL)                               7.93 TL
 05HK 0208   M16 x 1.5 OTOMATĠK KAPLĠN SARI (FREN)                                7.93 TL
 05HK 0101   M16 x 1.5 KAPLĠN KIRMIZI TAKIM                                    15.47 TL
 05HK 0102   M16 x 1.5 KAPLĠN SARI TAKIM                                     15.47 TL
 05HK 0103   M22 x 1.5 KAPLĠN KIRMIZI TAKIM                                    15.47 TL
 05HK 0104   M22 x 1.5 KAPLĠN SARI TAKIM                                     15.47 TL
                        HAVA HORTUMLARI
05HH 0101 - A  M16 x 1.5 HAVA HORTUMU KIRMIZI (POLĠETĠLEN) 5.5mt                          14.17 TL
05HH 0101 - B  M16 x 1.5 HAVA HORTUMU KIRMIZI (POLYAMĠD) 6.0mt                           24.96 TL
05HH 0102 - A  M22 x 1.5 HAVA HORTUMU KIRMIZI (POLĠETĠLEN) 5.5mt                          14.56 TL
05HH 0102 - B  M22 x 1.5 HAVA HORTUMU KIRMIZI (POLYAMĠD) 6.0mt                           27.69 TL                       Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
           0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :25
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                     www.otosuner.com
  KOD                         CİNSİ                             FİYAT
 05HH 0103 - A   M16 x 1.5 HAVA HORTUMU SARI (POLĠETĠLEN) 5.5mt                           14.17 TL
 05HH 0103 - B   M16 x 1.5 HAVA HORTUMU SARI (POLYAMĠD) 6.0mt                            24.96 TL
 05HH 0104 - A   M22 x 1.5 HAVA HORTUMU SARI (POLĠETĠLEN) 5.5mt                           14.56 TL
 05HH 0104 - B   M22 x 1.5 HAVA HORTUMU SARI (POLYAMĠD) 6.0mt                            27.69 TL
 05HH 0105 - A   M16 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLĠETĠLEN) 5.5mt                           14.17 TL
 05HH 0105 - B   M16 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLYAMĠD) 6.0mt                            24.96 TL
 05HH 0106 - A   M22 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLĠETĠLEN) 5.5mt                           14.56 TL
 05HH 0106 - B   M22 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLYAMĠD) 6.0mt                            27.69 TL
 05HH 0107 - A   M16 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLĠETĠLEN) 5.5mt Plastik Kırmızı Destekli              14.17 TL
 05HH 0107 - B   M16 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLYAMĠD) 6.0mt                            24.96 TL
 05HH 0108 - A   M22 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLĠETĠLEN) 5.5mt Plastik Kırmızı Destekli              14.56 TL
 05HH 0108 - B   M22 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLYAMĠD) 6.0mt Plastik Kırmızı Destekli               27.69 TL
 05HH 0109 - A   M16 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLĠETĠLEN) 5.5mt Plastik Sarı Destekli                14.17 TL
 05HH 0109 - B   M16 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLYAMĠD) 6.0mt Plastik Sarı Destekli                 24.96 TL
 05HH 0110 - A   M22 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLĠETĠLEN) 5.5mt Plastik Sarı Destekli                14.56 TL
 05HH 0110 - B   M22 x 1.5 HAVA HORTUMU SĠYAH (POLYAMĠD) 6.0mt Plastik Sarı Destekli                 27.69 TL
 05HH 0250    Hava Tabancası Metal                                        4.55 TL
 05HH 0251    Hava Tabancası Plastik                                       4.03 TL
 05HH 0201 - A   KABĠN TEMĠZLEME HORTUMU TABANCALI Siboplu (POLĠETĠLEN) 5.0mt                    8.84 TL
 05HH 0201 - A   KABĠN TEMĠZLEME HORTUMU TABANCALI 7/16 (POLĠETĠLEN) 5.0mt                      8.45 TL

                   ALTERNATÖR TK. VE DİOT GRUBU
                     ALTERNATÖR TAMİR TAKIMLARI GRUBU
 30202 [  ]   ALT.SAPLAMA MAKO TYP EM.                                      0.45 TL
 30203 [  ]   ALT.SAPLAMA MAKO TYP.YM                                       0.50 TL
 30204 [  ]   ALT.SAPLAMA LUCAS TĠP FATĠH                                     0.20 TL
 30205 [  ]   ALT.KAPAK PERCINI                                          0.08 TL
 30206 [  ]   ALT.KALIN MIL KAMA                                         0.50 TL
 30208 [  ]   LEHĠM TELĠ                                             8.28 TL
                            DİYOT GRUBU
 30370 [  ]   ALT.MAKO TIP YM TARAK DIOT IKAZ DIOTU                                2.10 TL
 30371 [  ]   ALT.B878 ĠKAZ DĠOT KALOSUZ                                     2.20 TL
 30372 [  ]   ALT.1.KALITE KARTAL DIOT                                      2.20 TL
 30373 [  ]   YM.AY DIOT TABLASI MAKO TYP                                     3.75 TL
 30374 [  ]   ALT.3 DIOTLU DIOT TABLASI [ ORJĠNAL DIOTLU ]                            10.50 TL
 30375 [  ]   ALT.MAKO BOS DIOT TABLASI                                      2.50 TL
 30376 [  ]   EGE DIOT NALI                                            1.10 TL
 30386 [  ]   BONCUK DĠOT                                             0.19 TL
 30387 [  ]   ARMUT DIOT +.-                                           1.75 TL
 30388 [  ]   DIOT +-                                               1.75 TL
                     ALTERNATÖR GERGİ DEMİRLERİ GRUBU
 30237 [ SNR ]   ALT.GERGI DEMIRI FORD KAM.750                                    4.10 TL
 30238 [ KLF ]   KARGO YM GERGĠ DEMĠRĠ UZUN                                     3.00 TL
 30239 [ KLF ]   KARGO YM GERGĠ DEMĠRĠ KISA                                     3.00 TL

                            AR PLASTİK GRUBU
                       SİNYAL VE SİLECEK KOLLARI
14031 [-ARPLAS-]  KARGO SILECEK VE CAMYIKAMA KOLU KOMPLE SAG                             24.30 TL
14032 [-ARPLAS-]  FATIH/KARGO SINYAL KOL TM.TK                                    1.20 TL
14033 [-ARPLAS-]  KARGO SELLEKTOR/KORNA KOLU SOL                                   18.22 TL
14034 [-ARPLAS-]  KARGO SINYAL KOLU UCU SOL                                      9.45 TL
14035 [-ARPALS-]  KARGO SĠLECEK KOLU UCU SAĞ                                     9.45 TL
14036 [ ARPLAS ]  KARGO VE FATĠH SĠNYAL KOLU KÖRÜĞÜ                                  2.56 TL                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
            0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :26
                                                            12/10/2011
                     TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                     www.otosuner.com
   KOD                        CİNSİ                             FİYAT
14037 [-ARPLAS-]  KARGO SELLEKTÖR KORNA SĠNYAL KOLU YM                                18.22 TL
14038 [-ARPLAS-]  KARGO SĠLECEK KOLU Y.M                                       24.30 TL
14039 [-ARPLAS-]  KARGO YM SOL SĠNYAL KOLU UCU                                    9.45 TL
14039 [-ARPLAS-]  KARGO YM SAĞ SĠLECEK KOLU UCU                                   9.45 TL
14040 [-ARPLAS-]  FATIH SĠNYAL KORNA KOLU SOL                                    18.22 TL
14041 [-ARPLAS-]  FATIH SILECEK VE CAM YIKAMA KOLU SAG                                24.30 TL
14042 [-ARPLAS-]  FATIH SINYAL KOLU UCU SOL                                     9.45 TL
14043 [-ARPALS-]  FATĠH SĠLECEK KOLU UCU SAĞ                                     9.45 TL
14044 [-ARPLAS-]  MAGURUS SĠLECEK VE CAM YIKAMA KOLU SAĞ                               24.30 TL
14045 [-ARPLAS-]  MAGURUS SELLEKTÖR SĠNYAL KOLU SOL                                 18.22 TL

                         ASEL FLASHER GRUBU
                           FLAŞÖR GRUBU
   101     12 V ELEKTRONĠK ÜNIVERSAL FLAġÖR                                  4.34 TL
   102     24V ELEKTRONĠK ÜNIVERSAL FLAġÖR                                  4.34 TL
   111     12V ELEKTRONĠK MĠNĠ ÜNĠVERSAL FLAġÖR                                3.97 TL
   112     24V ELEKTRONĠK MĠNĠ ÜNIVERSAL FLAġÖR                                3.97 TL
   121     12V ELEKTRONĠK KABLOLU FLAġÖR                                   4.34 TL
   122     24 V EELEKTRONĠK KABLOLU FLAġÖR                                  4.34 TL
   131     12V ELEKTRONĠK TOFAġ FLAġÖR                                    4.34 TL
   132     12V ELEKTRONĠK RENAULT FLAġÖR                                   4.34 TL
   133     12V ELEKTRONĠK FORD FLAġÖR                                     4.34 TL
   141     AVRUPA GRUBU FLAġÖR ( ġASELĠ )                                   4.34 TL
   142     JAPON GRUBU FLAġÖR ( ġASELĠ )                                   4.34 TL
   201     12V YANKILI KORNA DEVRESĠ [ FALA FALA ]                              7.23 TL
   202     12V TĠTRECĠ KORNA RÖLESĠ                                      5.06 TL
   151     12V ELEKTRONĠK YUVARLAK FLAġÖR                                   3.97 TL
   152     24V ELEKTRONĠK YUVARLAK FLAġÖR                                   3.97 TL
   231     1,5 MM ÜNĠVERSAL ATOM FAR FĠġĠ LEHĠMLĠ                               0.72 TL
   301     12V KONJEKTÖR [ REGÜLATÖR ]                                    6.14 TL
   302     24 V KONJEKTÖR [ REGÜLATÖR ]                                    6.14 TL
   401     12V ÜNĠVERSAL SĠLECEK ZAMANLAMA RÖLESĠ                               5.06 TL
   501     ĠKAZ DĠOD KABLOSUZ                                         1.37 TL
   502     ĠKAZ DĠOD KABLOLU                                         1.52 TL

                                 AFK GRUBU
                         AFK CAM YIKAMA POMPALARI
  107AA001    FĠSKĠYE POMPASI 90 DERECE 12V (TOFAġ KUġ SERĠSĠ,BMC,KARSAN,LADA)                  7.31 TL
  107AA002    FĠSKĠYE POMPASI 90 DERECE 24V (BMC OTOBÜS,OTOKAR,OTOYOL,HĠDROMEKĠġ)                7.31 TL
  107AA003    Fıskıye Pompası 180 Derece, 12V ASKAM                               7.31 TL
  107AA004    FĠSKĠYE POMPASI 180 DERECE 24V (ASKAM,OTOYOL,TEMSA)                        7.31 TL
  107AA005    FĠSKĠYE POMPASI BRAKETLĠ 12V (BMC KAMYONETLER)                           8.94 TL
  107AA006    FĠSKĠYE POMPASI BRAKETLĠ 24V (BMC KAMYONETLER)                           9.75 TL
  107AA011    DALGIÇ TĠP POMPA 12V (TOFAġ DOBLO,PALIO,BMC MEGASTAR)                       9.34 TL
  107AA012    DALGIÇ TĠP POMPA 24V (PROF.FATĠH,MERCEDES,FORD KAMYON,ASKAM,TEMS)                 9.34 TL
  107AA013    SIZDIRMAZ POMPA 24V (OTOYOL EUROBUS)                                12.19 TL
  107AA009    ÇĠFT ÇIKIġLI POMPA 12V (TOFAġ DOBLO,PALIO,HĠDROMEK Ġġ MAKĠNALARI)                 14.63 TL
                        AFK ÇAKMAKLAR VE ŞARJ KİTLERİ
  100AA003    KOMPLE ÇAKMAK 12V (FOFAġ,ASKAM,TÜM TRAKTÖRLER)                           9.34 TL
  100AA001    KOMPLE ÇAKMAK 12V (OTOKAR)                                     9.34 TL
  100AA018    KOMPLE ÇAKMAK 24V (OTOKAR)                                     9.34 TL
  100AA006    KOMPLE ÇAKMAK 12V (BMC KAMYON OTOBÜS MEGASTAR)                           9.34 TL
  100AA007    KOMPLE ÇAKMAK 24V (BMC KAMYON OTOBÜS MEGASTAR)                           9.34 TL                       Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
            0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :27
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                         CİNSİ                          FİYAT
100AA020  KOMPLE ÇAKMAK 24V (TEMSA,HĠDROMAK Ġġ MAKĠNALARI)                          9.34 TL
100AA023  KOMPLE ÇAKMAK 12V (HĠDROMEK Ġġ MAKĠNALARI                              9.34 TL
100AA014  KOMPLE ÇAKMAK TURUNCU 12V (KARSAN PEUGEOT,J9)                            9.34 TL
100AA019  KOMPLE ÇAKMAK 24V (ASKAM , MERCDES)                                 9.34 TL
100AA010  KOMPLE ÇAKMAK TURUNCU 24V (OTOYOL)                                 9.34 TL
103AB001  ÇAKMAK MUMU 12V (TÜM 12 AFK ÇAKMAKLARDA)                              6.50 TL
103AB007  ÇAKMAK MUMU 24V (TÜM 24 AFK ÇAKMAKLARDA)                              6.50 TL
126AA003  ÇAKMAK YUVASI ġARJ KĠTĠ 24V (TEMSA)                                 6.91 TL
126AA001  ÇAKMAK YUVASI ġARJ KĠTĠ 24V (ASKAM)                                 6.91 TL
126AA006  ÇAKMAK YUVASI ġARJ KĠTĠ 12V (TOFAġ PALIO,DOBLO)                           6.91 TL
126AA009  ÇAKMAK YUVASI ġARJ KĠTĠ 12V (12V/12A KAPAKLI )BMC KAMYON OTOBÜS                   6.91 TL
126AA008  ÇAKMAK YUVASI ġARJ KĠTĠ 24V (24V/8A KAPAKLI)BMC KAMYON OTOBÜS                    6.91 TL
                    AFK CAM YIKAMA DEPOLARI
115AC001  CY DEPO ÖNDEN DELĠKLĠ (ASKAM,OTOYOL,HĠDROMEK)                            10.16 TL
115AC002  CY DEPO ARKADAN DELĠKLĠ (ASKAM)                                   10.16 TL
115AC004  CY DEPO DALGIÇ TĠPĠ (BMC,TEMSA,HĠDROMAK)                              12.59 TL
115AC003  BMC OTOBÜS DEPOSU 5LT                                        11.78 TL
115AC005  BMC OTOBÜS DEPOSU 10LT (BMC,OTOYOL)                                 13.00 TL
115AC022  OTOKAR DEPO                                             12.19 TL
115AC008  CY DEPO 37432 (OTOYOL,HĠDROMEK)                                   10.97 TL
115AC007  CY DEPO 8659 (OTOYOL)                                        10.97 TL
115AC006  NBF DEPO (OTOYOL EUROBUSLARDA)                                   13.00 TL
123AA001  KALORĠFER ÇIKIġ HORTUMU (OTOYOL)                                  7.31 TL
115AC011  TEMSA OTOBÜS DEPOSU TEK DELĠKLĠ                                   19.50 TL
115AC021  TEMSA OTOBÜS DEPOSU ÇĠFT DELĠKLĠ                                  20.31 TL
115AC012  TEMSA MĠDĠBÜS DEPOSU                                        16.25 TL
115AC015  CY DEPOSU SĠYAH (UZEL TRAKTÖR)                                   12.19 TL
115AC016  CY DEPO KÜÇÜK BEYAZ (TÜMOSAN TRAKTÖR)                                9.34 TL
115AC017  CY DEPO BÜYÜK BYAZ (TÜMOSAN TRAKTÖR)                                9.34 TL
115AC023  AFK OTOMOTĠVTürk Traktör DEPO                                    13.00 TL
              AFK KAPAKLAR NOZZLAR DİĞER YARDIMCI ÜRÜNLER
122AD001  TEK YÖNLÜ VALF-ÇEKVALF (TOFAġ TÜM TĠCARĠ VE BĠNEK ARAÇLAR)                     4.06 TL
121AD002  AFK OTOMOTĠVÜç Gözlü Nozzle / UZEL TRAKTÖR                             6.09 TL
121AA001  AFK OTOMOTĠVKarsan Nozzle Çift ÇıkıĢlı / KARSAN / PEUOGET, J9                    3.25 TL
121AA003  TEMSA SU FĠSKĠYE GERĠ DÖNÜġ SĠBOBU SOMUNLLU PULLU                          3.25 TL
121AC005  TEMSA SU FĠSKĠYE GERĠ DÖNÜġ SĠBOBU DÜZ CONTALI                           3.25 TL
124AD002  RADYATÖR DEPO KAPAK 1,0 BAR BMC /OTOKAR                               7.72 TL
124AD001  RADYATÖR DEPO KAPAK 005 BAR OTOKAR/HĠDROMAK Ġġ MAKĠNALARI                      7.72 TL

                          BARUTÇU GRUBU
                         BARUTÇU SU FİSKİYE MEMELERİ
 BR-001  R / 9 - 11 SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                    0.67 TL
 BR-002  R - 12 TEKLĠ SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                   0.36 TL
 BR-003  R / 21 SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                      0.91 TL
 BR-004  R / 19 SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                      2.45 TL
 BR-005  ÜNĠVERSAL SU FĠSKĠYE MEMESĠ (VĠDALI)                                0.98 TL
 BR-006  R / 19 HB ARKA SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                  2.80 TL
 BR-007  R / 12 TOROS ÇĠFTLĠ MEMESĠ                                     0.42 TL
 BR-008  FORD TRANSĠT 15 / 20 SU FĠSKĠYE MEMESĠ                               0.77 TL
 BR-009  ÜNĠVERSAL ÇĠFTLĠ SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                 0.49 TL
 BR-010  KARTAL ARKA SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                    0.42 TL
 BR-011  TOFAġ ÖN ÇĠFTLĠ SU FĠSKĠYE MEMESĠ ( YENĠ MODEL )                          0.60 TL
 BR-012  TOROS ARKA SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                    0.42 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :28
                                                               12/10/2011
                        TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                       www.otosuner.com
  KOD                                       CİNSİ                 FİYAT
  BR-013       SU FĠSKĠYE ( T'SĠ) BÜTÜN ARAÇLAR ĠÇĠN                                0.18 TL
 BR-014        PEUGEOT 106-206-306-506 SU FĠSKĠYE MEMESĠ                              0.42 TL
  BR-069       GERĠ DÖNÜġ SĠBOBU                                          1.30 TL
  BR-070       LEVENT SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                      2.25 TL
  BR-071       KANGOO-TRAFFIC-OPEL VĠVERO SU FĠSKĠYE MEMESĠ                            1.50 TL
  BR-072       CLĠO SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                       1.25 TL
14261 [--------]    RENO 12 SU HORTUM TAKIMI                                      2.78 TL
14262 [--------]    MURAT 131 SU HORTUMU TAKIM                                     2.78 TL
14263 [--------]    RENO 9 SU HORTUM TAKIMI                                       4.60 TL
                  MUHTELİF SU FİSKİYE ÇEŞİTLERİMİZ VE SU HORTUM TAKIMLARI
 SNR-5305       DOĞAN-KARTAL-ġAHĠN SU FĠSKĠYE MEMESĠ                                0.48 TL
 SNR-5602       SLX SU FĠSKĠYE MEMESĠ ÇĠFTLĠ                                    0.68 TL
 SNR-5304       DOĞAN-KARTAL-ġAHĠN SU FĠSKĠYE HORTUM TAKIMI                             2.69 TL
 SNR-5306       DKġ SU FĠSKĠYE F TAKĠMATI                                      0.24 TL
 SNR-5311       DKġ SU FĠSKĠYE T TAKSĠMATI                                     0.27 TL
 SNR-1041       MEGANE CAM SU FISKĠYE MEMESĠ                                    3.57 TL
 SNR-1249       CLĠO CAM SU FISKĠYE MEMESĠ                                     1.45 TL
 SNR-1331       R 9-11 CAM SU FISKĠYE MEMESĠ                                    0.90 TL
 SNR-1332       R 19 CAM SU FISKĠYE MEMESĠ                                     3.06 TL
 SNR-1333       R 19 HB CAM SU FISKĠYE MEMESĠ                                    3.74 TL
 SNR-1461       R 9 SU FĠSKĠYE HORTUM TAKIM                                     3.06 TL
 SNR-1462       R 21 SU FĠSKĠYE HORTUM TAKIM                                    3.23 TL
 SNR-1463       R 19 HB SU FISKĠYE HORTUM TAKIMI                                  6.12 TL
 SNR-1464       R 19 SU FISKĠYE HORTUM TAKIMI                                    4.42 TL
 SNR-1523       R 12 CAM SU FISKĠYE MEMESĠ                                     0.51 TL
 SNR-15023      FORD TRANSĠT 15-20 SU FISKĠYE MEMESĠ                                0.94 TL
 SNR-6670       TEMPRA TĠPO ÖN CAM SU FISKĠYE MEMESĠ                                5.61 TL

                               BAYTEKİN GRUBU
                            BAYTEKİN GRUBU
     1      RENAULT 12 FAR KORNA KOLU                                      18.24 TL
     2      RENAULT 12 SĠNYAL KOLU                                       12.51 TL
     3      RENAULT 12 SU FĠSKĠYE KOLU                                     9.23 TL
     4      RENAULT 9-11 SAĞ KĠLĠT OTOMATĠĞĠ (ENVANSÖR)                             4.46 TL
     5      RENAULT 9-11 SOL KĠLĠT OTOMATĠĞĠ (ENVANSÖR)                             4.46 TL
     6      RENAULT 9-11 DEBRĠYAJ DĠġLĠ TAMĠR TAKIMI                              4.03 TL
     7      RENAULT 12 TOROS FAR KOLU                                      18.24 TL

                                    BTG GRUBU
                            B.T.G YAG MÜŞÜRLERİ
15720 [  B.T.G  ]  40,001 MURAT 131 LADA YAĞ MÜġÜRÜ                                  2.52 TL
15721 [  B.T.G  ]  40,002 R 9-11-12 DACIA CITROEN YAĞ MÜġÜRÜ                              2.50 TL
15722 [  B.T.G  ]  40,003 FIAT TRAK.50 NC YAĞ MÜġÜRÜ                                  2.50 TL
15723 [  B.T.G  ]  40,004 SKODA FAVORIT YAĞ MÜġÜRÜ                                   2.58 TL
15724 [  B.T.G  ]  40,005 MT TRAK.YAĞ MÜġÜRÜ                                      2.58 TL
15725 [  B.T.G  ]  40,007 VW CADG GOLF POLO AUDI YAĞ MÜġÜRÜ                              2.58 TL
15726 [  B.T.G  ]  40,008 PEUGEOT 205-305-405 CITROEN YAĞ MÜġÜRÜ                            2.58 TL
15727 [  B.T.G  ]  40,009 TOYOTA CELICA PICK UP SUBARO YAĞ MÜġÜRÜ                           2.58 TL
15728 [  B.T.G  ]  40,011 OPEL CORSA KADET EM BEDFORD YAĞ MÜġÜRÜ                            2.58 TL
15729 [  B.T.G  ]  40,014 RENAULT 5,6 VOLVO 66 YAĞ MÜġÜRÜ                               2.58 TL
15730 [  B.T.G  ]  40,015 AUDI 80 VW K,M,G YAĞ MÜġÜRÜ                                 2.58 TL
15731 [  B.T.G  ]  40,018 FORD TAUNUS TRANSIT YAĞ MÜġÜRÜ                                2.58 TL
15732 [  B.T.G  ]  40,019 FIAT TĠP SOKETLĠ YAĞ MÜġÜRÜ                                 3.25 TL                          Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
              0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :29
                                                              12/10/2011
                       TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                       www.otosuner.com
   KOD                                      CİNSİ                 FİYAT
15733 [ B.T.G   ]  40,020 RENAULT SOKETLĠ YAĞ MÜġÜRÜ                                  3.25 TL
15734 [ B.T.G   ]  40,026 MAZDA TOYOTA MITSUBISHI HYUNDAI YAĞ MÜġÜRÜ                          3.50 TL
15735 [ B.T.G   ]  40,030 SKADA FELICIA FAVORIT YAĞ MÜġÜRÜ                               2.54 TL
15736 [ B.T.G   ]  40,034 FORD MONDEO YAĞ MÜġÜRÜ                                    3.25 TL
15737 [ B.T.G   ]  40,043 FORD TRANSIT YAĞ MÜġÜRÜ                                   3.25 TL
15738 [ B.T.G   ]  40,044 MF TRAK.YM YAĞ MÜġÜRÜ                                    2.50 TL
15739 [ B.T.G   ]  40,051 VW GOLF JETTA PASSAT YAĞ MÜġÜRÜ                               2.54 TL
15740 [ B.T.G   ]  40,052 KIA ISUZU OPEL TOYOTA MAZDA NISSAN YAĞ MÜġÜRÜ                        2.88 TL
15741 [ B.T.G   ]  40,055 ZASTAVA BMM YAĞ MÜġÜRÜ                                    2.54 TL
15742 [ B.T.G   ]  40,062 RENAULT YM SOKETLĠ YAĞ MÜġÜRÜ                                3.25 TL
15743 [ B.T.G   ]  40,064 RENAULT YM SOKETLĠ KALIN DĠġ YAĞ MÜġÜRÜ                           3.25 TL
15744 [ B.T.G   ]  40,065 RENAULT YM SOKETLĠ KALIN DĠġ YEġĠL YAĞ MÜġÜRÜ                        3.25 TL
15745 [ B.T.G   ]  40,110 KIA BESTA YAĞ MÜġÜRÜ                                     3.25 TL
15746 [ B.T.G   ]  40,111 MAZDA MĠNĠBÜS YAĞ MÜġÜRÜ                                   3.25 TL
15747 [ B.T.G   ]  40,112 NISSAN YAĞ MÜġÜRÜ                                      3.25 TL
15748 [ B.T.G   ]  40,113 MITSUBISHI CANTER L300 YAĞ MÜġÜRÜ                              3.25 TL
15749 [ B.T.G   ]  40,114 HYUNDAI H100 MINIBÜS KAMYONET YAĞ MÜġÜRÜ                           3.25 TL
15750 [ B.T.G   ]  40,115 ISUZU YAĞ MÜġÜRÜ                                       3.25 TL
15751 [ B.T.G   ]  USA ĠNCE DĠġ YAĞ MÜġÜRÜ                                       3.25 TL
15752 [ B.T.G   ]  40,127 PEUGEOT 206 YM YAG MÜġÜRÜ                                  3.25 TL
                          B.T.G HARARET MÜŞÜRLERİ
16200 [  B.T.G  ]  50.001 FIAT 131 DOĞAN HARERET MÜġÜRÜ                                5.25 TL
16201 [  B.T.G  ]  50,005 RENAULT 9-11 DUCATO HARERET MÜġÜRÜ                              3.45 TL
16202 [  B.T.G  ]  50,006 RENAULT 12 DACIA HARERET MÜġÜRÜ                               2.88 TL
16203 [  B.T.G  ]  50,007 MF HARERET MÜġÜRÜ                                      5.98 TL
16204 [  B.T.G  ]  50,009 FORD ESCORT TRANSIT B.S.Y.T.S.E.V HARARET MÜġÜRÜ                       2.53 TL
16205 [  B.T.G  ]  50,017 PEUGEOT 205-305-405-504 HARERET MÜġÜRÜ                            3.45 TL
16206 [  B.T.G  ]  50,022 SEAT IBIZA RONDA HARERET MÜġÜRÜ                               2.88 TL
16207 [  B.T.G  ]  50,030 NISSAN SUNNY PICK UP HARERET MÜġÜRÜ                             3.45 TL
16208 [  B.T.G  ]  50,032 FORD TRANSIT E.M HARARET MÜġÜRÜ                               2.23 TL
16209 [  B.T.G  ]  50,033 TOYOTA COROLLA HARERET MÜġÜRÜ                                3.45 TL
16210 [  B.T.G  ]  50,041 HYUNDAI PONY STELLAR HARERET MÜġÜRÜ                             3.45 TL
16211 [  B.T.G  ]  50,052 FORD TRANSIT 92 VB10664AA MAVĠ SOKETLĠ HARERET MÜġÜRÜ                    5.18 TL
16212 [  B.T.G  ]  50,059 FORD ESCORT 91AB10664AA SĠYAH SOKET HARERET MÜġÜRÜ                      5.18 TL
16213 [  B.T.G  ]  50,062 ISUZU PICK UP TROOPFR HARARET MÜġÜRÜ                             4.20 TL
16214 [  B.T.G  ]  50,067 MERCEDES [ 0015422317 ] HARERET MÜġÜRÜ                            3.50 TL
16215 [  B.T.G  ]  50,073 RENAULT 9 Y.M SOKETLĠ HARARET MÜġÜRÜ                             4.00 TL
16216 [  B.T.G  ]  50,096 MAZDA TOYOTA MITSUBISHI HYUNDAI HARERET MÜġÜRÜ                        2.75 TL
16217 [  B.T.G  ]  50,501 MAGIRUS HARARET MÜġÜRÜ                                    2.88 TL
16218 [  B.T.G  ]  50,600 KIA TĠP IRAN HARARET MÜġÜRÜ                                 2.25 TL
16215 [  B.T.G  ]  50,900 PEUGEOT [7602] PSA [9621000680 ] HARARET MÜġÜRÜ                       4.00 TL
16216 [  B.T.G  ]  50,116 DODGE UZUN GÖVDE HARARET MÜġÜRÜ                               3.60 TL
                           ÇAKMAK VE ÇAKMAK İÇİ
10162 [--EMKA--]   24 V. CAKMAK ICI                                          5.44 TL
10163 [--EMKA--]   ÇAKMAK FĠġĠ                                             1.01 TL

                                CARBOS GRUBU
                                    BURÇ ÇEŞİTLERİ
                                    MAKO GRUBU
  CB 111      MURAT 124-131 RENAULT E.MD.         10.06x14.02x15 DiĢli Taraf               0.60 TL
  CB 112      MURAT 124-131 RENAULT E.MD.         12.05x16.02x14 Kömür Taraf               0.60 TL
  CB 111      DOĞAN - ġAHĠN - KARTAL (1600)        10.06x14.02x15 DiĢli Taraf               0.60 TL
  CB 113      DOĞAN - ġAHĠN - KARTAL (1600)        12.05x16.02x12 Kömür Taraf               0.60 TL                         Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
              0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :30
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                        CİNSİ                           FİYAT
CB 120  TEMPRA-TĠPO-DOĞAN-KARTAL SLX 10x14x12 DiĢli Taraf                          0.60 TL
CB 121  TEMPRA-TĠPO-DOĞAN-KARTAL SLX 10x14x14.5 Kömür Taraf                         0.60 TL
CB 130  FIAT 35 - 50 NC,BMC,FORD D - 750 12.54x18.54x19.5 DiĢli Taraf                    0.80 TL
CB 131  IVECO,BMC,FORD-TRANSĠT 20.30x24x15 Göbek.Taraf                           0.75 TL
CB 132  MAKO TĠPĠ 14.12x20.14x12 Kömür Taraf                                0.75 TL
                      FİAT TİPİ BURÇLAR
CB 201  450 / 480 FIAT TRAKTÖR 16.20x22.07x29 DiĢli Taraf                          1.80 TL
CB 202  450 / 480 FIAT TRAKTÖR 24.20x29.06x18 Göbek.Taraf                          1.60 TL
CB 203  450 / 480 FIAT TRAKTÖR 16.20x22.07x19 Kömür Taraf                          1.60 TL
CB 210  697 / 643 FIAT TREYLER 18.10x24.02x28.3 DiĢli Taraf                         2.30 TL
CB 211  698 / 643 FIAT TREYLER 28.20x33x24 Göbek.Taraf                           2.30 TL
CB 212  699 / 643 FIAT TREYLER 16.40x20.97x34.8 Kömür Taraf                         2.30 TL
CB 220  411 / 415 FIAT TRAKTÖR 14.08x18x21.5 DiĢli Taraf                          1.75 TL
CB 221  411 / 415 FIAT TRAKTÖR 12.05x16.02x17 Kömür Taraf                          0.75 TL
CB 230  650 / 642 FIAT KAMYON 17.10x21.05x32 DiĢli Taraf                          2.50 TL
CB 231  650 / 642 FIAT KAMYON 18.15x22.05x40 Kömür Taraf                          2.50 TL
CB 240  682 FIAT KAMYON 20.10x25.03x45 DiĢli Taraf                             3.00 TL
CB 241  682 FIAT KAMYON 30.10x35.03x20.05 Göbek.Taraf                            2.50 TL
CB 242  682 FIAT KAMYON 20.10x25.03x32 Kömür Taraf                             2.50 TL
                     LUCAS TİPİ BURÇLAR
CB 301  FORD D/750 - 1210 17.07x21.05x22.1 DiĢli Taraf                           0.95 TL
CB 302  FORD D/750 - 1210 28.58x31.80x38.1x2.4x13 Göbek.Taraf                        1.10 TL
CB 303  FORD D/750 - 1210 12.75x19.14x14.1 Kömür Taraf                           0.95 TL
CB 310  LEYLAND - FORD - M.F. 17.05x21.08x22.2 DiĢli Taraf                         0.95 TL
CB 311  LEYLAND - FORD - M.F. 28.64x31.92x13x2.6x38.3 Göbek.Taraf                      1.10 TL
CB 312  LEYLAND - FORD - M.F. 12.73x15.85x12.7 Kömür Taraf                         0.95 TL
CB 320  THAMES TRADER - M.F. 14.05x17.05x19.7 DiĢli Taraf                          1.10 TL
CB 321  THAMES TRADER - M.F. 25.47x28.66x21.5 Göbek.Taraf                          1.10 TL
CB 322  THAMES TRADER - M.F. 16.01x19.15x19 Kömür Taraf                           1.10 TL
CB 330  FATĠH KAMYON LUKAS TĠPĠ 14.50x17.71x22.5 DiĢli Taraf                        0.95 TL
CB 331  FATĠH KAMYON LUKAS TĠPĠ 28.64x31.92x13x2.6x38.3 Göbek.Taraf                     1.10 TL
CB 332  FATĠH KAMYON LUKAS TĠPĠ 12.76x19.12x14.3 Kömür Taraf                        0.95 TL
CB 340  JEEP KAISER U.S.A. 12.03x15.11x18.7 DiĢli Taraf                           1.00 TL
CB 341  JEEP KAISER U.S.A. 15.98x19.15x12 Göbek.Taraf                            1.00 TL
CB 342  JEEP KAISER U.S.A. 15.98x19.15x15 Kömür Taraf                            1.00 TL
CB 350  ANADOL 1300 19.09x22.25x20.3x2.6x25.4 DiĢli Taraf                          1.40 TL
CB 351  ANADOL 1300 11.15x15.86x12.7 Kömür Taraf                              0.60 TL
CB 355  ANADOL 1200 19.13x20.7x18 DiĢli Taraf                                0.95 TL
CB 356  ANADOL 1200 12.76x15.84x12.7 Kömür Taraf                              0.95 TL
CB 360  BMC TM-25 SERĠ 2 12.05x15.10x16.8 DiĢli Taraf                            1.00 TL
CB 361  BMC TM-25 SERĠ 2 11.15x15.86x22 Kömür Taraf                             1.30 TL
CB 365  BMC TM-25 YENĠ MODEL 12.05x15.10x16.8 DiĢli Taraf                          1.00 TL
CB 366  BMC TM-25 YENĠ MODEL 11.15x15.85x16.3x2.40x26.2 Kömür Taraf                     1.00 TL
CB 370  LAND ROVER Y. M. ( ġAPKALI ) 22.32x26.23x34x5x31.7 DiĢli Taraf                   2.50 TL
CB 371  LAND ROVER Y. M. 11.15x15.86x22 Kömür Taraf                             1.50 TL
                     BOSCH TİPİ BURÇLAR
CB 401  50 NC / MAG.MĠN./ YAVUZ.KAMYON 12.56x16.55x18 DiĢli Taraf                      0.85 TL
CB 402  50 NC / MAG.MĠN./ YAVUZ.KAMYON 19.08x23.05x13 Göbek.Taraf                      0.85 TL
CB 403  50 NC / MAG.MĠN./ YAVUZ.KAMYON 14.02x20.04x10 Kömür Taraf                      0.85 TL
CB 410  INTER ALMAN / JOHN DEERE 12.56x16.55x18 DiĢli Taraf                         0.85 TL
CB 411  INTER ALMAN / JOHN DEERE 19.08x25.10x13 Göbek.Taraf                         0.85 TL
CB 412  INTER ALMAN / JOHN DEERE 14.02x20.04x10 Kömür Taraf                         0.85 TL
                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :31
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                       CİNSİ                           FİYAT
CB 420  MAGIRUS MINIBUS E.M.303 / S 12.56x16.55x18 DiĢli Taraf                       0.85 TL
CB 421  MAGIRUS MINIBUS E.M.303 / S 19.08x23.05x13 Göbek.Taraf                       0.85 TL
CB 422  MAGIRUS MINIBUS E.M.303 / S 14.08x18.01x16 Kömür Taraf                       0.85 TL
CB 425  FORD MINIBUS/ALMAN TAU/OPEL 12.56x16.55x14 DiĢli Taraf                       0.90 TL
CB 426  FORD MINIBUS/ALMAN TAU/OPEL 12.05x16.02x14 Kömür Taraf                       0.60 TL
CB 428  FORD 1,6/20 OPEL-RENAULT EXPERSS 12.06x14.06x14 DiĢli Taraf                    0.80 TL
CB 429  FORD 1,6/20 OPEL-RENAULT EXPERSS 12.56x16.55x14 Göbek.Taraf                    0.90 TL
CB 430  MERC.200/220/230/250/280 ( BEN.) 12.05x16.02x17 DiĢli Taraf                    0.75 TL
CB 431  MERC.200/220/230/250/280 ( BEN.) 17.60x21.60x10 Göbek.Taraf                    1.05 TL
CB 432  MERC.200/220/230/250/280 ( BEN.) 12.56x16.55x14 Kömür Taraf                    0.90 TL
CB 440  MERCEDES / AUDI ( DĠZEL ) 12.05x16.02x17 DiĢli Taraf                        0.75 TL
CB 441  MERCEDES / AUDI ( DĠZEL ) 19.08x23.05x10 Göbek.Taraf                        0.90 TL
CB 442  MERCEDES / AUDI ( DĠZEL ) 14.08x18.01x14 Kömür Taraf                        0.90 TL
CB 445  ALFKB-MAGIRUS-MAN ( IKARUS )-VOLVO 22.10x28.10x11.5 DiĢli Taraf                  1.70 TL
CB 446  ALFKB-MAGIRUS-MAN ( IKARUS )-VOLVO 40.10x48.10x10.5 Kömür Taraf                  2.80 TL
CB 448  OPEL / W ( GOLF-PASSAT ) AUDI 10.97x13.57x14 DiĢli Taraf                      0.90 TL
CB 449  OPEL / W ( GOLF-PASSAT ) AUDI 12.56x16.55x14 Kömür Taraf                      0.90 TL
CB 450  4 HP MERKEZ MĠL TEPE BURCU 16.58x19.58x19                             2.00 TL
CB 451  6 HP MERKEZ MĠL TEPE BURCU 21.05x25.09x26                             2.50 TL
CB 452  PEUGEOT PARTNER-BMW-VOLVO-MERC. 8,03x11,11x10 DiĢli Taraf                     0.70 TL
CB 453  PEUGEOT PARTNER-BMW-VOLVO-MERC. 10,04x16,54x15x1,75x18,8 Göbek.Taraf                1.35 TL
CB 454  PEUGEOT PARTNER-BMW-VOLVO-MERC. 18,04x22,06x6,5 Kömür Taraf                    1.00 TL
CB 455  UNIGMOG / S 12.05x16.02x17 DiĢli Taraf                               0.75 TL
CB 456  UNIGMOG / S 18.20x22x10 Göbek.Taraf                                1.20 TL
CB 457  UNIGMOG / S 12.56x16.55x16 Kömür Taraf                               0.90 TL
CB 460  VOLKSWAGEN TRANSPORTER 8.03x11.11x10 DiĢli Taraf                          0.70 TL
CB 461  VOLKSWAGEN TRANSPORTER 28.5x32.30x9.95 Göbek.Taraf                         2.10 TL
CB 462  VOLKSWAGEN TRANSPORTER 10.08x14.04x9.8 Kömür Taraf                         0.70 TL
CB 465  MERCEDES - BMW - VOLVO 12.05x16.02x17 DiĢli Taraf                         0.75 TL
CB 466  MERCEDES - BMW - VOLVO 8.03x11.11x10 Göbek.Taraf                          0.70 TL
CB 467  MERCEDES - BMW - VOLVO 10.04x16.54x15x1.75x18.8 Kömür Taraf                    1.35 TL
CB 468  MERCEDES - BMW - VOLVO 18x22x6.5                                  1.00 TL
CB 470  R/9 DĠESEL - CADDY - DUCATO 12.05x16.02x17 DiĢli Taraf                       0.75 TL
CB 471  R/9 DĠESEL - CADDY - DUCATO 8.03x11.11x10 Göbek.Taraf                       0.70 TL
CB 472  R/9 DĠESEL - CADDY - DUCATO 10.06x16.55x11.3 Kömür Taraf                      1.15 TL
CB 473  R/9 DĠESEL - CADDY - DUCATO 18.20x22x10                              1.20 TL
CB 475  MERCEDES - AUDĠ - FORD - ASCONA 10.08x14.04x9.8 DiĢli Taraf                    0.70 TL
CB 476  MERCEDES - AUDĠ - FORD - ASCONA 8.03x11.11x10 Göbek.Taraf                     0.70 TL
CB 477  MERCEDES - AUDĠ - FORD - ASCONA 12.06x14.06x14 Kömür Taraf                     0.80 TL
CB 478  MERCEDES - AUDĠ - FORD - ASCONA 18.04x22.06x6.5                          1.00 TL
CB 480  VOLKSWAGEN WARIANT-SCRICCO 26x30x12x2,5x32,6 DiĢli Taraf                      3.20 TL
CB 481  VOLKSWAGEN WARIANT-SCRICCO 12.56x16.55x14 Kömür Taraf                       0.90 TL
CB 482  FORD TRANSĠT-V184-CONNECT-FIESTA-FOCUS 12,05x16,02x9,85 DiĢli Taraf                0.80 TL
CB 483  FORD TRANSĠT-V184-CONNECT-FIESTA-FOCUS 10x14x10 DiĢli Taraf                    0.70 TL
CB 484  FORD TRANSĠT-V184-CONNECT-FIESTA-FOCUS 19,13x22,30x6,04 Göbek.Taraf                1.00 TL
CB 485  FORD TRANSĠT-V184-CONNECT-FIESTA-FOCUS 8,09x12,53x10 Kömür Taraf                  1.00 TL
CB 428  BMW-AUDĠ-RENAULT KANGO(Dizel)-LADA 12,06x14,06x14 DiĢli Taraf                   0.80 TL
CB 471  BMW-AUDĠ-RENAULT KANGO(Dizel)-LADA 8,03x11,11x10 Göbek.Taraf                    0.70 TL
CB 475  BMW-AUDĠ-RENAULT KANGO(Dizel)-LADA 10,06x14,02x9,8 Kömür Taraf                   0.70 TL
                     VALEO TİPİ BURÇLAR
CB 501  RENAULT 9 - 12 PEUGEOT 12x15x15 DiĢli Taraf                            0.90 TL
CB 502  RENAULT 9 - 12 PEUGEOT 12x15x12 Kömür Taraf                            0.70 TL
                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :32
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                 FİYAT
CB 510  RENAULT 9 DĠEZEL 12x15x15 DiĢli Taraf                                0.90 TL
CB 511  RENAULT 9 DĠEZEL 16x20x10 Göbek.Taraf                                1.20 TL
CB 512  RENAULT 9 DĠEZEL 12x15x12 Kömür Taraf                                0.70 TL
CB 520  PEUGEOT J / 9 FRANSIZ 12x15x15 DiĢli Taraf                             0.90 TL
CB 521  PEUGEOT J / 9 FRANSIZ 20.28x24x12 Göbek.Taraf                            0.75 TL
CB 522  PEUGEOT J / 9 FRANSIZ 15.98x19.15x15 Kömür Taraf                          1.00 TL
CB 530  PEUGEOT J / 9 MAKO 10x14x20 DiĢli Taraf                               1.30 TL
CB 531  PEUGEOT J / 9 MAKO 20.30x24x15 Göbek.Taraf                             0.75 TL
CB 532  PEUGEOT J / 9 MAKO 14.12x20.14x12 Kömür Taraf                            0.75 TL
CB 540  M.F.148 UNĠVERSAL TRAK. 14x18x16.5 DiĢli Taraf                           0.90 TL
CB 541  M.F.148 UNĠVERSAL TRAK. 24.60x30x15x2x33 Göbek.Taraf                        1.00 TL
CB 542  M.F.148 UNĠVERSAL TRAK. 14x18x14 Kömür Taraf                            0.90 TL
CB 545  SAVIEM KAMYON 16x19.16x15 DiĢli Taraf                                1.00 TL
CB 546  SAVIEM KAMYON 14.06x18.04x20 Göbek.Taraf                              1.80 TL
CB 547  SAVIEM KAMYON 20.02x24.09x12 Kömür Taraf                              1.80 TL
CB 550  RENAULT LAGUNA - TWĠNGO 12x15x12 DiĢli Taraf                            0.70 TL
CB 551  RENAULT LAGUNA - TWĠNGO 18x22x6,5 Göbek.Taraf                            1.00 TL
CB 552  RENAULT LAGUNA - TWĠNGO 6.05x10.01x6.40x1,5x14 Kömür Taraf                     1.00 TL
CB 560  PEUGEOT-RENAULT-FĠAT Y.M. 12x15x10 DiĢli Taraf                           0.70 TL
CB 561  PEUGEOT-RENAULT-FĠAT Y.M. 18x22x5 Göbek.Taraf                            1.00 TL
CB 562  PEUGEOT-RENAULT-FĠAT Y.M. 6x10.04x13.70x2x8 Kömür Taraf                       1.00 TL
CB 565  ISKRA DĠNAMO 14.60x18.20x14 DiĢli Taraf                               1.00 TL
CB 566  ISKRA DĠNAMO 19.20x22.70x14.50 Göbek.Taraf                             1.00 TL
CB 567  ISKRA DĠNAMO 14.60x18.20x19 Kömür Taraf                               1.00 TL
                  SKODA PAL VE RUS TİPİ BURÇLAR
CB 601  SKODA W - 12 12.54x16.54x12 DiĢli Taraf                               0.90 TL
CB 602  SKODA W - 12 12.54x16.54x14 Kömür Taraf                               0.90 TL
CB 603  SKODA FAVORĠT Y.MD. 10,06x14,02x15 DiĢli Taraf                           0.60 TL
CB 604  SKODA FAVORĠT Y.MD. 12,54x16,54x14 Kömür Taraf                           0.90 TL
CB 605  LADA NĠVA 12x15x15 DiĢli Taraf                                   0.90 TL
CB 606  LADA NĠVA 12x16.05x2.5x22.9x19.5 Kömür Taraf                            1.70 TL
CB 608  LADA SAMARA 10.06x14.02x15 DiĢli Taraf                               0.60 TL
CB 609  LADA SAMARA 12x16x24 Kömür Taraf                                  1.70 TL
CB 610  ZASTAWA 11.60x14.07x12.50                                      1.25 TL
CB 615  LADA VEGA 12x15x12 DiĢli Taraf                                   0.70 TL
CB 616  LADA VEGA 12x15x8 Göbek.Taraf                                    0.70 TL
CB 617  LADA VEGA 11x14,20x17,50x1,5x9 Kömür Taraf                             1.50 TL
                  U.S.A DELCO REMY TİPİ BURÇLAR
CB 650  REO - INTER - CHEVROLET 12.10x13.28x18 DiĢli Taraf                         1.50 TL
CB 651  REO - INTER - CHEVROLET 14.33x15.97x18.3 Kömür Taraf                        1.50 TL
CB 660  DODGE 100 - 200 KAMYONET ( BERZ.) 12.05x15.10x18.7 DiĢli Taraf                   1.30 TL
CB 661  DODGE 100 - 200 KAMYONET ( BERZ.) 18.82x22.30x15 Göbek.Taraf                    1.30 TL
CB 662  DODGE 100 - 200 KAMYONET ( BERZ.) 17.38x20.70x17.8 Kömür Taraf                   1.30 TL
CB 670  AS 600 / 1800 ĠNTER KAMYON 14.33x19.11x19.2 DiĢli Taraf                       1.50 TL
CB 671  AS 600 / 1800 ĠNTER KAMYON 19.19x22.47x19.5 Göbek.Taraf                       1.50 TL
CB 672  AS 600 / 1800 ĠNTER KAMYON 14.31x17.61x15.5 Kömür Taraf                       1.50 TL
CB 680  JEEP MARġ BURCU 15.98x19.15x19.10 Kömür Taraf                            1.50 TL
                   CATERPİLLAR TİPİ BURÇLAR
CB 700  CAT PRESTOLĠTE 19.08x22.24x25x3.2x25 DiĢli Taraf                          1.90 TL
CB 701  CAT PRESTOLĠTE 22.20x25.40x25 Göbek.Taraf                              2.70 TL
CB 702  CAT PRESTOLĠTE 13.55x16.52x25 Kömür Taraf                              1.90 TL
                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :33
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                          CİNSİ                          FİYAT
 CB 710   CAT D - 7 D - 8 USA 15.98x19.15x25 DiĢli Taraf                           1.90 TL
 CB 711   CAT D - 7 D - 8 USA 20.98x24.40x32 Göbek.Taraf                           2.70 TL
 CB 712   CAT D - 7 D - 8 USA 17.50x22.30x28.5 Kömür Taraf                          1.90 TL
 CB 720   CAT 955 - 856 MACK USA DEV FATĠH 14.33x19.12x26 DiĢli Taraf                     1.90 TL
 CB 721   CAT 955 - 856 MACK USA DEV FATĠH 20.98x24.40x32 Göbek.Taraf                     2.70 TL
 CB 722   CAT 955 - 856 MACK USA DEV FATĠH 15.98x19.15x25 Kömür Taraf                     1.90 TL
 CB 730   CAT 955 - 856 FRANSIZ MONTAJ 17.08x21.06x25 DiĢli Taraf                       1.90 TL
 CB 731   CAT 955 - 856 FRANSIZ MONTAJ 27.06x35.06x14 Göbek.Taraf                       2.70 TL
 CB 732   CAT 955 - 856 FRANSIZ MONTAJ 16.05x20.04x25 Kömür Taraf                       1.90 TL
                        JAPON TİPİ BURÇLAR
 CB 800   SUZIKI 10x14x12 DiĢli Taraf                                     0.60 TL
 CB 801   SUZIKI 12.22x14.28x13 Kömür Taraf                                  0.90 TL
 CB 805   SUZIKI ALTO - MITSUBISHI 1000 11x14.7x12.8 DiĢli Taraf                       0.90 TL
 CB 806   SUZIKI ALTO - MITSUBISHI 1000 11x14.7x8 Kömür Taraf                         0.90 TL
 CB 810   TOYOTA 12.53x14.69x14.2 DiĢli Taraf                                 1.00 TL
 CB 811   TOYOTA 12.50x16.50x10.7 Kömür Taraf                                 1.00 TL
 CB 815   TOYOTA COROLLA ( ġANZ.DĠN. ) 11.01x14.65x10 DiĢli Taraf                       1.00 TL
 CB 816   TOYOTA COROLLA ( ġANZ.DĠN. ) 15.05x18.42x11.2 Göbek.Taraf                      1.00 TL
 CB 817   TOYOTA COROLLA ( ġANZ.DĠN. ) 7x9.5x13x2x10.9 Kömür Taraf                      1.00 TL
 CB 818   TOYOTA COROLLA ( ġANZ.DĠN. ) 7.01x9.46x8.3 PLN.DiĢ.                         1.00 TL
 CB 819   TOYOTA AVARE ġANZ.DĠN. 6.03x10.01x7.3                                1.00 TL
 CB 820   NĠSSAN BĠNEK VE PATROL 10.99x13.98x13 DiĢli Taraf                          0.80 TL
 CB 821   NĠSSAN BĠNEK VE PATROL 12.59x16.88x10.3 Kömür Taraf                         1.00 TL
 CB 825   NĠSSAN PĠKAP HITACHI DĠNAMO 14.08x18.01x20 DiĢli Taraf                       1.00 TL
 CB 826   NĠSSAN PĠKAP HITACHI DĠNAMO 20.35x26.57x12.5 Göbek.Taraf                      1.00 TL
 CB 827   NĠSSAN PĠKAP HITACHI DĠNAMO 15x20x16 Kömür Taraf                          1.00 TL
 CB 830   MAZDA BENZĠNLĠ - PAYKAN 11x13x13 DiĢli Taraf                            0.80 TL
 CB 831   MAZDA BENZĠNLĠ - PAYKAN 14.24x17.30x13 Kömür Taraf                         0.80 TL
 CB 835   MAZDA DIEZEL 12.22x14.28x18 DiĢli Taraf                               1.00 TL
 CB 836   MAZDA DIEZEL 20.34x24.85x10 Göbek.Taraf                               1.00 TL
 CB 837   MAZDA DIEZEL 14.24x17.30x13 Kömür Taraf                               1.00 TL
 CB 840   ISUZU NPR 13.50x16x15 DiĢli Taraf                                  1.00 TL
 CB 841   ISUZU NPR 22x26x20 Göbek.Taraf                                   1.00 TL
 CB 842   ISUZU NPR 14x17x16 Kömür Taraf                                   1.00 TL
 CB 850   DATSUN - HONDA 12.50x16x12 DiĢli Taraf                               1.00 TL
 CB 851   DATSUN - HONDA 12.49x16.07x15 Kömür Taraf                              1.00 TL
 CB 860   MITSUBISHI L - 100 - SUBARU 12.50x14.7x14 DiĢli Taraf                        0.80 TL
 CB 861   MITSUBISHI L - 100 - SUBARU 12.50x14.7x10 Kömür Taraf                        0.80 TL
 CB 865   HYUNDAI ACCENT - KĠA 10.04x14x12.59 DiĢli Taraf                           0.80 TL
 CB 866   HYUNDAI ACCENT - KĠA 12.03x16.04x9.63 Kömür Taraf                          0.80 TL
 CB 870   ISUZU - ROWER 12.57x15.07x13,80 DiĢli Taraf                             0.80 TL
 CB 871   ISUZU - ROWER 12.57x15.47x10,40 Kömür Taraf                             0.80 TL
 CB 875   SUZUKĠ CARRY 11x14,70x7,80 DiĢli Taraf                               0.80 TL
 CB 876   SUZUKĠ CARRY 11,05x14,70x11 Kömür Taraf                               0.80 TL
                         KÖMÜR ÇEŞİTLERİ

 ASX 13    Dodge-Commer-BMC 9x20x26 10 Takım                                  13.53 TL
BSX 8 / 43  Opel-Ford-Mercedes-BMW-VW 7x16x22 10 Takım                             5.50 TL
 BSX 12    Mercedes-Inter-Hanomag-John Deere-Unimog -PLSX 2 9x13x25,5 10 Takım                 6.77 TL
BSX 33 / 34  MAN-Magirus-Volvo-Mercedes 302 9x20x28,5 10 Takım                          8.64 TL
 BSX 35    Volvo-Mercedes 321/352-MAN-Magirus-Unimog 12x20x28,5 10 Takım                    11.33 TL
 BSX 36    Mercedes 6 HP-Magirus-Volvo-DAF-Fiat-MAN 12x36x27 5 Takım                      14.19 TL
 BSX 44    Mercedes-Magirus Minübüs-Atlas 8x22x22,5 10 Takım                          5.42 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :34
                                                            12/10/2011
                     TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                     www.otosuner.com
   KOD                                   CİNSİ                  FİYAT
   BSX 49    Opel-Ford-Mercedes-BMW 7x16x18 20 Takım                               4.62 TL
 BSX 52 / 74   Chrysler - Fiat 7x14x17,5 20 Takım                                 4.29 TL
   BSX 59    Audi-Mercedes-Opel-Volvo-BMW 7x16x18 20 Takım                            4.95 TL
 BSX 60 / 99   Mercedes 6 HP-Magirus-Volvo-DAF-Fiat-MAN 12x36x30 5 Takım                      13.48 TL
   BSX 71    Opel-Mercedes Dıesel-Fiat 50 NC. 9x16x25,5 10 Takım                         6.88 TL
   BSX 75    Mercedes-Ford Escord-Opel-Audi 7x10x18 20 Takım                           3.63 TL
   BSX 76    Opel-Ford-Mercedes-BMW 7x16x18 20 Takım                               3.41 TL
   BSX 85    Mercedes 302-MAN-Magirus-Ford Cargo 24V 8x25x23 10 Takım                      7.59 TL
 BSX 86-87 / 96  MAKO Starter-50 NC Iveco-Ford AS Kamyon 10x25x23 10 Takım                      7.98 TL
  BSX 100    Daf-F 2000-Fiat NC-Iveco 120,145-DC 8x25x23 10 Takım                        8.75 TL
  BSX 101    Mercedes-Magirus Minübüs-Transit 9x16x17 10 Takım                          5.23 TL
  BSX 102    Opel-Mercedes Dıesel-Fiat 50 NC. 9x16x25,5 10 Takım                         6.33 TL
  BSX 121    Opel Vectra-Corsa-Renault- Seat Ibiza 7x14x16 20 Takım                       3.74 TL
 BSX 124 / 106  Volvo 240-A.Romeo-BMW 3,16-3,25-Passat 7x16x18 20 Takım                       4.57 TL
 BSX 134-144   Iveco Kamyon-Fiat Traktör-Ford-Daimler-Mercedes Actros 10x25x17 10 Takım              9.13 TL
 BSX 135-145   Mercedes 302,302s-Iveco-MAN-Volvo-Deutz Oto. 8x25x17 10 Takım                    7.59 TL
 BSX 137-143   Fiat Traktör-Iveco Kamyon-Daimler 9x16x17 10 Takım                         6.99 TL
  BSX 140    Opel-VW-Rediksiyonlu MarĢların 7x16x15 10 Takım                           4.24 TL
  BSX 146    Peugeot-BMW-Audi 80- Jaguar-Volvo 7x10x14 20 Takım                         3.47 TL
  BSX 147    Nissan Patrol- Fiat Traktör-Volvo Kamyon 10x36x27 5 Takım                      15.73 TL
  BSX 148    Volvo-Merc. 303-MAN-DAF-Scania Tek kablo Y.md. 12x36x27 5 Takım                   13.97 TL
  BSX 151    Redüktörlü-Merc.Dizel-Magirus-Peugeot Jumper-Dukato 7,5x18x19 10 Takım               4.46 TL
  BSX 154    Peugeot 405-Audi 100-200-Citroen BX-Volkswagen 7x10x14 20 Takım                   3.52 TL
 BSX 157-158   Volkswagen Transporter-Peugeot- Audi 80- Jaguar-Volvo 6x18x13/14,5 20 Takım             3.58 TL
 BSX 159-160   Renault Kango -Volvo-BMW-Opel Vectra-Audi 100-VW Polo 5x16x11,5/13 20 Takım             3.25 TL
 BSX 161-162   Peugeot 205-Opel-Passat-Saab-Volvo-Merc.-Audi 80-90 5x12x11,6 20 Takım               2.04 TL
 BSX 163-164   Ford Cargo-Volvo-Volvo Kamyon-Iveco-Merc.Kamyon 10x25x15 10 Takım                  7.10 TL
  BSX 165    Bosch MarĢ kömürü YENĠ MODEL 7,5x18x18 20 Takım                           3.30 TL
  BSX 166    Peugeot 106,306-Audi A3-Twingo-Ford-Golf-Polo-Vento 5x12x11,6 20 Takım               2.59 TL
 BSX 170-171   Mercedes-Man-Iveco-Volvo 10x25x15 10 Takım                             5.67 TL
 BSX 172-173   Mercedes-Man-Daf-Ivaco Bosch ALFKB Tipi MarĢ Motorları 12x36x19 10 Takım              12.65 TL
BSX 172-173-174  Bosch ALFKB Tipi MarĢ Motorları YM 12x36x19/21 5 Takım                       22.00 TL
 BSX 175-176   Audi A3-Seat Toledo-VW Bora, Golf , Transporter 5x12x11,6 20 Takım                 1.98 TL
  BSX 177    MTU - Snania-Volvo-Mercedes Actros 9x36x18 5 Takım                         7.43 TL
 BSX 180-181   Bosch MarĢ kömürü YENĠ MODEL 12x36x19 10 Takım                           11.39 TL
 BSX 182-183   Bosch MarĢ kömürü YENĠ MODEL 6x20x15,5                               3.19 TL
 BSX 184-185   Bosch MarĢ kömürü YENĠ MODEL 4,6x12x11,2                              2.37 TL
 BSX 190-191   Ford Cargo- Man-Mercedes 25-21/26-21-Iveco 6,4x25x16,5 10 Takım                   3.36 TL
 BSX 192-193   Peugeot - Citroen,Minibus Bosch Y. MD. 6x22x13 10 Takım                       3.74 TL
 BSX 194-195   Magirus Motorlu Dodge 7,5x27x16,5 10 Takım                             5.06 TL
  BSX 196    CITROEN YENĠ MODEL 5x8,5x11,6 20 Takım                               1.93 TL
 BSX 198-199   Bosch MarĢ kömürü YENĠ MODEL 8x25x13 10 Takım                            5.39 TL
 BSX 200-201   Bosch MarĢ kömürü YENĠ MODEL 6x18x12,7/14,2                             2.70 TL
 BSX 202-203   Man-Scania-Volvo YENĠ MODEL 9x32x23                                 8.36 TL
 BSX 210-211   Bosch MarĢ kömürü YENĠ MODEL 4,6x16x11,5/12,2                            2.20 TL
 BSX 212-213   Fiat Marea-Palio-Punto,Stilo,Strada,Marengo-BMW 545i,645i 5x16x11,5/13               2.31 TL
   JSX 5    Fiat 126 BIS - Autobianchi - Panda - Uno 6x16x17 20 Takım                      2.37 TL
   JSX 9    Fıat 411,415 Trk.Flat 1100 Tır.615,625 Kamyon 6,5x14x20 10 Takım                  4.62 TL
  JSX 13 (4)   Lada,Samara-Skoda Favorit-VW Audi- Niva 7x16x20 20 Takım                      5.45 TL
   JSX 15    Fiat 130 NT-643,682-684-697 Treyler 11,5x35x30 5 Takım                       14.19 TL
   JSX 16    Murat 124,131-Fiat Doğan-Renault 12-Seat Ronda 8x17x19 20 Takım                   1.93 TL
   JSX 18    Fiat 450/480-Kamyon 625 35-50 NC. 24V. 10x22x28 10 Takım                      10.56 TL
   JSX 19    Fiat 450/480-Kamyon 625 35-50 NC. 12V. 10x22x28 10 Takım                      11.55 TL                       Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
            0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :35
                                                           12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                    www.otosuner.com
  KOD                            CİNSİ                         FİYAT
 JSX 21-22   ġahin-Doğan-TofaĢ-Kartal-Ford-Taunus-Mako E-95 6x13x17,5 20 Takım                  4.35 TL
 JSX 22-25   Fiat Spyder 2000,Lancia,Brava-Seat-Regata 6x13x17,5 20 Takım                    4.46 TL
 JSX 31-32   Fiat Dukato-Scudo A Romeo-BMW TD-Croma, Regata D 8x19x18 10 Takım                  5.39 TL
 JSX 33-34   Fiat Doblo , Pailo , Siena 6x15x16,7 20 Takım                            3.58 TL
 JSX 35-36   Doğan-Tipo-Uno-Tempra-Mako E 80-Renault 12-Lancia 7x13x17,5 20 Takım                4.18 TL
 JSX 51-52   Fiat MarĢ Kömürü YENĠ MODEL 7x8x19,5 20 Takım                            1.65 TL
 JSX 72-73   FIAT MARġ KÖMÜRÜ YENĠ MODEL 7X20X16                                 5.78 TL
                             LUCAS GRUBU
 LASX 15-16   Mas.Ferguson-Ford 3000-5000-Bedford 7,9x19,05x22,2 10 Takım                     7.70 TL
 LASX 15-27   Mas.Ferguson-Ford 3000-5000-Bedford 7,9x19,05x22,2 10 Takım                     6.05 TL
 LASX 36    Ford D 750,1210 Fatih-BMC TM 140-Bedford 9x20x24,5 10 Takım                     7.70 TL
LASX 40-41/C  Anadol-Ford Transit-Peykan-BMC - "Vidalı" 9,5/3,5x11,6x15,9 20 Takım                5.17 TL
 LASX 42    Massey Ferguson - Mercedes - VW 9x20x24,5 10 Takım                         9.68 TL
 LASX 43-44   Land Rover-Ford 2000-3000 Austin Commer-Jaguar 10,3/4,7x13,3x17,5 10 Takım             7.98 TL
LASX 87-77-78  Lucas MarĢ kömürü YENĠ MODEL 7x13,7x12 10 Takım                           3.63 TL
                             MARELLİ GRUBU
 MASX 13-14   Marelli MarĢ Kömür Yeni Model 8x25x23 10 Takım                           7.26 TL
 MASX 15-16   Marelli MarĢ Kömür Yeni Model 10x25x23 10 Takım                           8.20 TL
 MASX 17-18   Mercedes-Mako-Fiat TM 30- J/9 Ford Transit 9x16x23 10 Takım                     7.15 TL
 MASX 21-22   Craysler as 26200 Ford Transit 8x25x23 10 Takım                           6.82 TL
 MASX 23-24   Mako-MT-68 Ford Cargo-Chrysler Dodge-Desato-Fiat Trak. 10x25x23 10 Takım              8.20 TL
 MASX 25-26   Mako-MT-71 G.Betford-Otokar-Deutz-M.Ferguson-BMC 9x16x23 10 Takım                  5.94 TL
 MASX 27-28   Mako MT-72 Starter 24V.Fiat Albus-Isuzu-Unic 9x16x23 10 Takım                    4.95 TL
 MASX 29    Mako-MT-68 BMC Leyland-Ford Transit Cargo-Lombarghini 10x25x23 10 Takım               7.70 TL
 MASX 32    Doğan-Tipo-Uno-Tempra-Mako Din. 7x13x17,5 20 Takım                         4.18 TL
                              PAL GRUBU
  PLSX 1    Skoda -Lada Nıva E.md. 7x16x22 10 Takım                               3.30 TL
  PLSX 3    Skoda Favorit-Kamyonet Y.md. 8x12x22 10 Takım                            5.50 TL
  PLSX 4    PAL Heavy-Ġnterlift 8,8x26,6x26 10 Takım                              9.35 TL
  PLSX 5    Felicia-Skoda Favorit 6x12,5x12,5 20 Takım                             2.75 TL
                           PARİS-RHONE GRUBU
 PSX 81-82   Peugeot-Renault 10x25x17 10 Takım                                  8.20 TL
 PSX 98-99   Peugeot J-9-Renault Minibüs 10x18x14 10 Takım                            6.93 TL
  PSX 112   Caterpillar,L-D 955 24V 10x18x17 5 Takım                              18.37 TL
 PSX 115-116  Peugeot-Renault-Valeo 182-064 7x18x14 20 Takım                           4.07 TL
 PSX 119-120  Peugeot-Renault-Citroen 7x15x14 10 Takım                              3.30 TL
  PSX 128   Peugeot 204,304,305 Diesel - Citroen Cx 7x18x17 10 Takım                      6.82 TL
  PSX 129   Renault 11,19,21- Concorde 10,6/6,1x10,3x15 10 Takım                        5.12 TL
  PSX 130   Renault 10,6/6,1x10,3x15 10 Takım                                  3.25 TL
  PSX 133   Peykan-Renault, Brodway 13,9/6,9x12x15 10 Takım                           2.86 TL
 PSX 136-137  Renault Diesel - Renault 9 7x15x18,5 10 Takım                            5.72 TL
 PSX 140-141  Peugeot-Renault-Citroen-Land Rower-Chrysler 9x18x22 10 Takım                    7.37 TL
 PSX 142-145  Peugeot Partner-Citrorn Y.Md. 7x14x13,7                               4.13 TL
 PSX 146-147  Renault,Megane-Clio-Coupe-Scenic 4,5/9x11x14 10 Takım                        4.24 TL
PSX 148-149/0  Peugeot,Boxer-Renault Megane-Cabriolet-Scenic-Coupe 4,5/9x11x18 10 Takım              3.85 TL
 PSX 148-149  Peugeot,Boxer-Renault Megane-Cabriolet-Scenic-Coupe 4,5/9x11x18 10 Takım              4.40 TL
 PSX 155    Renault Twingo - Mercedes A 6,4x8x11 20 Takım                            1.93 TL
  PSX 156   Peugeot - VW 12 Volt. 6,4x8x11 20 Takım                               2.26 TL
  CHX 6-7   Dodge 100-200-Desato-Plymout-Jeep-Pickup 8,8x17,6x13                        11.55 TL
                           DELCO - REMY GRUBU
  RX 60    Chevrolet-Ġnter Pick-up - Buıck-IHC-GMC-Caddillac-Potiac 6,3x19,05x16 10 Takım           4.90 TL
  RX 70    Cat. 955,966,977-John Deere-Chevrolet-Mack 9,5x19,05x19 10 Takım                  8.42 TL
  RX 87    Inter Kamyon-Dodge-AS 600-REO-IHC-Mack 9,5x19,05x19 10 Takım                    7.26 TL                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
           0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :36
                                                            12/10/2011
                     TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                    www.otosuner.com
   KOD                             CİNSİ                        FİYAT
  RX 92    Caterpiller D8-D9 ĠĢ makinalarının "Ġnce Kanallı" 7,9x19,05x19 10 Takım               7.98 TL
 RX 120 (4)   Opel Corsa-Ascona-Vayage-Manta-Delco tip 6x16x14 20 Takım                      6.38 TL
  RX 122    Delco-Remy 40 MT/Type 400,450 Series 12 V 9,5x38,1x21,4 5 Takım                   12.71 TL
RX 122H (24V)  Delco-Remy 40 MT 400,450 Series 24/32 V 9,5x38,1x21,4 5 Takım                    9.08 TL
  RX 124    Delco-Remy 50 MT/Type 400 Series 12 V 7,9x38,1x20,6 5 Takım                     12.98 TL
RX 124H (24V)  Delco-Remy 50 MT/Type 400 Series 24/64 V 7,9x38,1x20,6 5 Takım                   10.56 TL
  RX 134    Delco-Remy -Dev Fatih-Caterpiller 12 V 10,5x36,6x24,4 5 Takım                    17.66 TL
RX 134H (24V)  Delco-Remy -Dev Fatih-Caterpiller 24/32 V-Samsung ĠĢ Mak 10,5x36,6x24,4 5 Takım           15.40 TL
  RX 135    Delco-Remy 37 MT 41 Series 12 V 9,5x25,9x26,3 10 Takım                       12.71 TL
RX 135H (24V)  Delco-Remy 37 MT 41 Series 24 V 9,5x25,9x26,3 10 Takım                       11.00 TL
 RX 419-420   Delco-Remy 28 MT Series 24 V 7,9x24,8x19,5 10 Takım                         8.80 TL
 RX 457-458   Delco-Remy 28 MT Series 12 V-Clark-Hyster-MF 7,9x24,8x19,5 10 Takım                 7.32 TL
  RX 911    Delco-Remy Opel PG 100 12V 5,5x15x14,5 20 Takım                           2.70 TL
  RX 912    Delco-Remy Opel PG 260 12V 6x16x19 20 Takım                             3.52 TL
                             DUCELLİER GRUBU
 USX 59-60    Renault-Peugeot 403,404-Citroen-Massey-Chrysler E.md. 8x15x15 20 Takım               2.75 TL
 USX 73-85    Peugeot-Renault-Cıtroen-Daf 8x15x15 20 Takım                            3.80 TL
USX 82-83-84   Peugeot-Renault-Cıtroen- Y.md. 8x15x17 10 Takım                           5.34 TL
 USX 91-92    Chrysler- Renault/9-Land Rover-Citroen, Y.md. 6/11,7x13x15 10 Takım                 3.08 TL
                             CHYRSLER GRUBU
  CHX 4-5    Dodge 100-200-Jeep-Chrysler-Desato-Plymout 8,8x17,6x13 10 Takım                   11.00 TL
                            MAKO - MARELLİ GRUBU
  A 125    Mako Alternatör 4,2x7,2x17,5 20 Takım                                1.16 TL
                              BOSCH GRUBU
  BX 13/19   Opel - BMW - Ford - Skoda 6x14x23,5 20 Takım                            5.94 TL
 BX 67/104   MAN-Mercedes-Volvo - Steyr 300 6x22x25,5 10 Takım                          15.07 TL
 BX 131 (145)  Ford Taunus -Transit - Opel 6x14x19 20 Takım                            5.17 TL
 BX 132 (129)  Massey Ferguson - Mercedes - VW 6x21,5x25 10 Takım                         12.10 TL
 BX 147 (188)  Rex-Traban -Moto Guzzi Alternatör - Starter 6x14x23,5 20 Takım                   12.43 TL
  BX 151    MAN-Magirus E.md. 10x5x18 20 Takım                                 3.85 TL
 BX 162 ( 182)  A.Romeo-Audi-BMW-Mercedes-Ford-Volvo-Magirus 10x5x17 20 Takım                    0.92 TL
 BX 172 (174)  Audi-BMW-Mercedes-J.Deere-Ford Transit-MAN 9x5x15 20 Takım                     0.92 TL
  BX 175    Mercedes 302 - Bussing 10x5x22 20 Takım                               3.41 TL
  BX 185    Mercedes-BMW-Ford-Audi 8x5x15,5 20 Takım                              1.05 TL
 BX 201 / 215  Magirus-Scania "Uzun tip" Y.md. 8x5x24,2 20 Takım                          1.10 TL
  BX 202    Mercedres-IHC-Magirus-MAN-SAAB-Scania-Mitsubishi L-300 8x5x19,5 20 Takım              1.10 TL
  BX 203    Mercedes 302,303,Kassbohrer,MAN "Civatalı" Y.md. 10x5x22 20 Takım                  3.36 TL
 BX 204 (217)  Merc.-BMW-Citr.-Opel-Volvo-Peugeot-A.Rem.-Audi-Man 8x5x19,5 20 Takım                1.54 TL
  BX 209    Mercedes Kamyon MD-Fiat Traktör-Saab-John Deere 8x5x15,5 20 Takım                  1.54 TL
 BX 210 (214)  Merc.-Ford-Iveco-Man Kamyon-Man Otob.-Saab-Fiat Trk. 8x5x17,5 20 Takım               1.32 TL
  BX 213    Bosch Alternatör 6x4x17,5 20 Takım                                 1.43 TL
  BX 214    Peugeot Kamyon/Truck-Volkswagen / Leyland Kam. 8x5x17,5 20 Takım                  1.16 TL
  BX 215    Mercedes Kamyon - Leyland Kamyon - MAN 8x5x24,5 20 Takım                      1.16 TL
  BX 219    Bosch Alternatör 8x5x17,5 20 Takım                                 1.60 TL
                               FİAT GRUBU
JX 30-31S CU   Mako Alternatör 8x5x16,5 20 Takım                                  1.93 TL
  JX 42    Fiat Alternator 7,2x4,2x17,5/16 20 Takım                              0.75 TL
  JX 43    Fiat Alternator 7x4x22/20 20 Takım                                 0.88 TL
  JX 44    Fiat Alternator 7x4x19/07,5 20 Takım                                0.88 TL
                              LUCAS GRUBU
   A 115    Lucas Alternatör 4x7x21 10 Takım                                  2.04 TL
   LAX 9    Austin-Bedford-BMC-Fordson Traktör 6,35x19,05x15,9 20 Takım                     6.44 TL
  LAX 29    Fordson 2000-3000-5000 Traktör 5,5x17,4x23 20 Takım                         7.26 TL                       Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
           0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :37
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                     www.otosuner.com
  KOD                              CİNSİ                        FİYAT
 LAX 31-32    Ford-Bedford-Jaguar-Rover 4,6x4,6x12,7 10 Takım                           3.69 TL
  LAX 82     Nissan HD-Ford Escort-BMC Levend-Van Minibus-Tran. 7x4x22/20 20 Takım                0.88 TL
                           SILECEK - KALORİFER-TAKV.
  MTX 4     Nissan çift kabin Kamyonet-Ford Kamyon Takviye Motor Kömürü 6x6x16 20 Takım             1.10 TL
  MTX 5     Dodge-Desato-As Kamyon Takviye 6,4x8x13,5 20 Takım                          1.71 TL
  MTX 6     Mako Tip Kalorifer Motor Kömürü 6,4x6,4x13 20 Takım                         1.21 TL
  MTX 6Y     Mako Tip Silecek Motor Kömürü 6,4x6,4x13 20 Takım                          1.21 TL
                               PARIS-RHONE
  PX 52-54    Peugeot 7x5x19 20 Takım                                       1.43 TL
  PX 60     Renault,Valeo Alternatör 12 V,YV 1652 6,35x4,6x15,4 20 Takım                     1.32 TL
  SVX 7     Suzuki 6,4x4,6x14,5 20 Takım                                     1.16 TL
  PLX 11    Skoda Favorit 5x8x17 20 Takım                                    2.20 TL
                             DELCO - REMY GRUBU
  RX 56     Caterpiller - GMC - Reo 7,9x31,8x27 10 Takım                             11.50 TL
 RX 89-90    Chevrolet-Inter-Buıck-Pontıac 8x5x13,2 20 Takım                           5.23 TL
 RX 99-100    Chevrolet,Inter 8x5x13,2 20 Takım                                  4.84 TL
  RX 103     Opel-Pontiac-Chevrolet-Inter 8x5x13,2 20 Takım                            2.42 TL
  RX 106     Chevrolet-Pontıac-Oldsmobille 8x5x24 20 Takım                            4.73 TL
                              DUCELLİER GRUBU
  UX 79-80    Peugeot 6x4,5x15 10 Takım                                      6.66 TL
  UX 92     Mako Alternatör 7x4x15 20 Takım                                   1.21 TL
                              JAPON GRUBU
  FDSX 149    Daihatsu Marine 9x20x23 10 Takım                                   8.64 TL
 FDSX 150-151   Daihatsu Marine 10x20x21,5 10 Takım                                 9.57 TL
  FDSX 156    Daihatsu Pick-up / JPSX 88 8x25x21 10 Takım                             8.64 TL
 FISX 002-003   Isuzu-TWD-TXD-Kia Ceres,Besta / JPSX 36-37 8x25x18 10 Takım                     6.66 TL
 FISX 005-006   Isuzu V8 Truck - V12 Truck - Traktör 10x20x23,5 10 Takım                       9.57 TL
 FISX 011-012   Isuzu-Elf 250 Micro bus 9x19x20 10 Takım                               7.15 TL
 FISX 021-022   Isuzu Truck -Light Van-Bus-Marine 8x25x20 10 Takım                          8.64 TL
  FISX 027   Isuzu Light Truck - Van /JPSX 88 8x25x21 10 Takım                          8.03 TL
  FISX 028   Isuzu-V8-V10 Kamyon-Otobüs 9x30x22,5 10 Takım                            11.22 TL
  FISX 029   Isuzu Sedan - Van / JPSX 84 7x16x14 10 Takım                             4.13 TL
  FISX 053   Isuzu Tractor / JPSX 74 7x19x16 10 Takım                               4.51 TL
 FISX 200-201   Isuzu Sedan - Light Truch / JPSX 74-75 7x19x16 10 Takım                       4.29 TL
FIX 355-356-391  Isuzu Pick-up - Van- Light Truck / JPX 32 5x7x21,5 20 Takım                     1.10 TL
   FIX 364   Isuzu Pick-up - Mini Van- Heavy Truck / JPX 33 5x8x28/27 20 Takım                  4.79 TL
 FJSX 003-004   Mıtsubishi Maraton Bus Kamyon-Heavy Bus / FJ 015 8x24x20 10 Takım                  6.77 TL
  FJSX 007    Mıtsubishi Mini Cab / JPSX 85 6,5x10x16 10 Takım                           2.75 TL
  FJSX 125    Mıtsubishi / JPSX 35 9x30x26 10 Takım                                12.71 TL
  FJSX 138    Mıtsubishi Light Truck - Mini Bus /JPSX 14 7x12x16 10 Takım                     3.96 TL
 FJSX 151-178   Mitsubishi Sedan-4x4--US Sedan/JPSX 69-70 7x12x17 20 Takım                      3.58 TL
 FJSX 165-166   Mıtsubishi Bus - Bulldozer / JPSX 47-48 6,5x19x19,3 10 Takım                     4.62 TL
 FJSX 183-184   Mitsubishi Sedan -Fork Lift - US Sedan / JPSX 82-83 6,8x19x17 20 Takım                3.63 TL
  FJSX 189    Mitsubishi Sedan/Canter L100-L300 -US Sedan / JPSX 70 7x12x17 10 Takım                4.18 TL
  FJSX 190    Mitsubishi Sedan-Hyundai H-100 12V / JPSX 98-99 6,8x18x18 10 Takım                  3.69 TL
  FJSX 192    Mitsubishi Canter -Heavy Truck-Fork lift 24V / JPSX 96-97 6,8x18x18 10 Takım             3.96 TL
  FJSX 195    Mitsubishi Truck - Bus / JPSX 88 8x25x21 10 Takım                          8.25 TL
  FJSX 8311   Mitsubishi-J.Cherokee,Wagoneer-Fiat Scdo /JPSX 42-43      4,5x18x17,5 10 Takım         5.45 TL
  FJSX 8312   Mitsubishi Sedab-Mazda-Chrysler Sedan / JPSX 40-41 4,5x12x17,5 10 Takım               6.22 TL
  FJSX 8313   Mitsubishi Sedab Sedan-Pick-up-Nissan / JPSX 40-41 4,5x12x17,5 10 Takım               6.22 TL
  FJX 343    Mıtsubishi Pick-up - Heavy Truck - Fork Lift / JPX 31 6x7x23 20 Takım                1.32 TL
  FKSX 115    Honda Civic-Accord-Prelude / JPSX 84 7x16x14 10 Takım                        3.80 TL
  FKSX 117    Honda Sedan 6x13x14 20 Takım                                     3.19 TL                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
            0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :38
                                                           12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                    www.otosuner.com
   KOD                                   CİNSİ                  FİYAT
 FKX 303    Honda Alternator / JPX 9 5x8x18 20 Takım                              1.10 TL
 FMSX 109   Mazda Familia-Sunny-Datsun TRK. / JPSX 29 6,8x16,5x14 20 Takım                   4.40 TL
 FMSX 121   Mazda-Mitsubishi Canter- RX.3,RX.7-Peykan / JPSX 70 7x12x19 20 Takım                4.40 TL
 FMSX 123   Mazda / JPSX 29 6,5x19x19 20 Takım                                 4.95 TL
FMSX 135-136  Mazda Sedan - Pick-up -Light Truck / JPSX 69-70 7x12x7 20 Takım                   3.85 TL
 FMSX 160   Mazda Mini Bus - Light Truck / JPSX 98-99 6,80x18x18 10 Takım                    4.07 TL
 FMSX 167   Mazda Light Truck - Kia Ceres-Mini Van / JPSX 77-78 8x25x15 10 Takım                5.72 TL
FMSX 169-170  Mazda Sedan 7x11x16 10 Takım                                    2.26 TL
  FMX 302   Mazda Famillia-Sunny Van / JPX 16 6x7x14,5 20 Takım                         1.10 TL
  FMX 312   Mazda RX Serie-Pick-up-Sedan- US Sedan / JPX 24 6x7x20 20 Takım                   1.38 TL
FNSX 006-007  Nıssan-Datsun Van, Atlas / JPSX 36-37 8x25x18 10 Takım                       6.55 TL
 FNSX 030   Nıssan-Datsun Sedan, X Series / JPSX 98-99 6,8x18x18 10 Takım                    3.85 TL
FNSX 039-040  Hyundai Binek-Datsun,Nissan diesel / JPSX 82-83 6,8x10x17 20 Takım                 3.58 TL
 FNSX 042   Nıssan Dizel-Datsun / JPSX 74 7x19x16 10 Takım                           4.51 TL
FNSX 124-125  Nıssan-Hithaci-Subaru-Honda / JPSX 57-58 7x11x18 10 Takım                      3.08 TL
FNSX 138-139  Nissan Laurel,Sunny,Skyline / JPSX 56-3 8x14,5x22                          5.28 TL
FNSX 140-005  Nıssan-Datsun Sedan-X Series-Van-Truck/JPSX 64-65-67 7x11x16                    3.41 TL
FNSX 140-141  Nıssan-Datsun Sedan-X Series-Van-Truck/ JPSX 66-67 7x11x16                     3.74 TL
 FNSX 163   Nıssan Micro Bus, Pick-up / JPSX 47-48 6,5x19x19                          4.62 TL
FNSX 173-174  Nıssan-Datsun Sedan - Van / JPSX 74-75 7x19x16                           4.73 TL
FNSX 189-190  Nıssan-Datsun Sedan- X Series / JPSX 80-81 7x14x16                         4.35 TL
  FNX 302   Nissan-Isuzu-Hino / JPX 12 8x6x19                                  1.98 TL
  FNX 305   Nıssan-Datsun - Mazda - Mitsubishi / JPSX 19 6x7x16,5/14,5 10 Takım                 0.94 TL
FNX 313 - 314  Nıssan-Datsun Sedan-Coupe - Van -Truck / JPX 20 5x7x16,5/15,5 20 Takım               1.05 TL
  FNX 318   Nıssan-Datsun Sedan - Mazda / JPX 25 6x17x18/17 20 Takım                      1.27 TL
  FNA 330   Nıssan-Datsun / JPX 20 5x7x16,5/15,5 20 Takım                            1.10 TL
  FNX 343   Nıssan-Datsun Sedan - Truck - Van / JPX 24 6x17x19,5 20 Takım                    1.38 TL
 FTSX 104   Toyoto Sedan-Mini Bus-Coupe - Fork Lift / JPSX 14 7x12x19 10 Takım                 3.74 TL
 FTSX 114   Toyoto Sedan-Coupe-4x4-Fork Lift-Truck / JPSX 63 7x12x16 20 Takım                  3.74 TL
 FTSX 124   Toyoto,Corona,Cor,Carina,Celica-Honda Accord/ JPSX 84 7x16x14 10 Takım               3.91 TL
 FTSX 128   Toyoto Sedan Diesel-Isuzu-Hino-Mitsubishi / JPSX 88 8x25x21 10 Takım                7.59 TL
 FTSX 129   Toyoto Sedan-Mini Bus - 4x4 - Van / JPSX 84 7x16x14 20 Takım                    3.74 TL
 FTSX 130   Toyoto Sedan-Coupe-Mini Bus-Van-Fork Lift / JPSX 85 6,5x10x16 10 Takım               2.86 TL
 FTSX 133   Toyoto Sedan - Kia Ceres-Mazda Min.-Diesel/ JPSX 77-78 8x25x15 10 Takım               5.50 TL
  FTX 305   Toyoto-Hyundai -Kia Sephia,Capital,Besta / "JPX 9-JPX 34" 5x8x18 20 Takım              1.05 TL
  FTX 313   Toyoto Sedan Diesel - Van - Fork Lift - 4x4 / JPX 33 5x8x28/27 20 Takım               1.60 TL
  FTX 315   Toyota,Corona,Crown,Hyundai H100-Ac, Mazda 323-626 5x8x22,5/21 20 Takım               1.16 TL
  FTX 316   Toyoto-Daihatsu-Hino-Komatsu-Subaru-Suzuki / JPX 35 7x5x15 20 Takım                 1.21 TL
 FSSX 125   Suzuki Sedan- Mazda Sedan / JPSX 39 6,5x8x10 20 Takım                        1.93 TL
 FSSX 127   Suzuki Sedan - Micro Bus - Pick-up / JPSX 85 6,5x10x16 10 Takım                   3.08 TL
  FX 217   E 90F-11000 Ford 4,5x16x15 10 Takım                                 10.78 TL
 JPSX 44-28   Mitsubishi 4,5x12x12,5 10 Takım                                   7.43 TL
 JPSX 49-61   Hitachi-Nissan 4,5x14x17 10 Takım                                  6.38 TL
 JPSX 50-51   Mazda-Nissan-Subaru-VW Golf,Passat 1.6, Santana 7x11x16 10 Takım                  7.10 TL
 JPSX 54-55   Opel Astra D,Corsa D-Nissan 4,5x14x15 10 Takım                           6.82 TL
 JPSX 39 C   Mazda-Suzuki Fronte,Alto,Carry-Peugeot 106-Citroen 6,5x8x10 20 Takım                2.31 TL
  JPX 36   Kia Kamyon-Mazda-Nissan 8x5x23/21,5 20 Takım                            1.32 TL
                            DİREKSİYON KÖMÜRÜ
  HPIX-1    Renault Direksiyon Kömürü 7x12,5x21,2                                2.92 TL
                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
           0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :39
                                                           12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                  FİYAT

                             DİDONK GRUBU
                  KORNA OTOMATİĞİ-BOBİNİ TAMİR AKSAMI GRUBU
  901    KORNA OTOMATĠĞĠ BÜYÜK TĠP SARI REKORLU                               8.74 TL
  902    KORNA OTOMATĠĞĠ BÜYÜK TĠP ÇĠFT SARI REKORLU                             9.89 TL
  903    KORNA OTOMATĠĞĠ KÜÇÜK TĠP SARI REKORLU                               8.28 TL
  904    KORNA OTOMATĠĞĠ KÜÇÜK TĠP ÇĠFT ÇIKIġLI SARI REKORLU                         8.28 TL
  905    KORNA BOBĠNĠ BÜYÜK TĠP 12-24 V                                   8.74 TL
  906    KORNA BOBĠNĠ BÜYÜK TĠP Y.M 12-24 V                                 8.74 TL
  907    KORNA BOBĠNĠ KÜÇÜK TĠP 12-24 V                                   8.28 TL
  908    KORNA KOMPLE OTOMATĠK BÜYÜK TĠP 12-24 V                               17.25 TL
  909    KORNA BOBĠNĠ 24V SU GEÇĠRMEZ                                    8.74 TL
  910    HAVALI KORNA DEVEBOYNU MAN                                     31.36 TL
  911    HAVA CERYANLI ISLIK KORNA                                      27.60 TL
  912    4'LÜ DÜZ KORNA                                           41.76 TL
  913    3'LÜ DÜZ KORNA                                           51.04 TL
  914    TEKLĠ HAVALI KORNA 12-24V MAN                                    31.36 TL
  915    KORNA KOMPLE OTOMATĠK KÜÇÜK TĠP 12-24 V                               16.68 TL
  916    ÇAT ÇAT KORNA PLAKASI                                        11.20 TL
  120    ÇATÇAT KORNA BOBĠNĠ                                         8.05 TL
  121    ÇATÇAT KORNA PLATĠNĠ                                        8.05 TL
  403    ĠKĠLĠ MOLODĠ BEYNĠ 12 V                                       19.80 TL
  404    ĠKĠLĠ MELODĠ BEYNĠ 24 N                                       19.80 TL
  413    ÜÇLÜ MELODĠ BEYNĠ (DÜZ)                                       25.30 TL
  422    2005 ÜÇLÜ MELODĠ BEYNĠ (HIZ AYARLI)                                 29.90 TL
  461    MELODĠLĠ KROM 24V ve 12 V                                     111.00 TL
  461 S    MELODĠLĠ KROM SEGER TĠPĠ 24V ve 12V                                111.00 TL
 BEYĠN MĠNĠ  MELODĠ BEYNĠ MĠNĠ                                          27.60 TL
BEYĠN RÖLELĠ  MELODĠ BEYNĠ RÖLELĠ                                         27.60 TL

                                EF GRUBU
                     EF MARŞ OTOMATİK GRUBU
 [ 3400-EF]  MARS OTOM.MURAT 124-131 RENAULT LADA E M                              23.38 TL
 [ 3401-EF]  MARS OTOMATIGI RENAULT 12                                     23.38 TL
 [ 3402-EF]  MARS OTOM,12V,E,MODEL,                                       41.25 TL
 [ 3403-EF]  MARġ OTOM.24V E.M ġASELĠ                                      41.25 TL
 [ 3404-EF]  MARġ OTOM,EM MUADILI 12 V 24 V,                                  30.25 TL
 [ 3407-EF]  MARS OTOMATIGI 12V.MAKO TIP YM.NUVELI                               28.90 TL
 [ 3408-EF]  MARS OTOMATIGI 24 V.MAKO TIP YM.NUVELI                               28.90 TL
 [ 3409-EF]  MARS OTOM.24V MAKO TIPI EM MUADILI                                 30.25 TL
 [ 3410-EF]  MAKO TIPI NUVE Y.M                                         7.50 TL
 [ 3411-EF]  MARS OTOM.DOGAN SAHIN KARTAL 1600 SAPLAMALI                            24.00 TL
 [ 3412-EF]  MARS OTOM.FORD TAUNUS ANADOL 1600 TRAN.BENZINLI                          24.00 TL
 [ 3413-EF]  MARS OTOM.RENAULT-9-11                                       24.00 TL
 [ 3414-EF]  MARS OTOM.DOGAN SLX KARTAL SL SLX TEMPRA SX SXAK                          24.00 TL
 [ 3415-EF]  MARS OTOM.DOGAN SLX KARTAK SL SLX TEMPRA TIPO UNO                         25.50 TL
 [ 3450-EF]  MARS OTOM.LUCAS TIPI Y M FORD D750-BMC                               32.30 TL
 [ 3452-EF]  MARS OTOM.LUCAS TIPI BMC FATIH                                   28.90 TL
 [ 3453-EF]  MARS OTOM.LUCAS TIPI BEDFORD 7 TON                                 31.60 TL
 [ 3454-EF]  MARS OTOM.LUCAS TIPI BEDFORD 3.5 TON                                30.25 TL
 [ 3455-EF]  MARS OTOM.LUCAS TIPI Y M .MF {KISAKAPAKLI}                             28.90 TL
 [ 3456-EF]  MARS OTOM.LADA SAMARA ORJINAL.3 DELIK                               24.75 TL
 [ 3457-EF]  MARS OTOM.ISKRA TIPI LADA SAMARA                                  24.75 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :40
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
 [ 3480-EF]  MARS OTOM.12V BOSCH TIP 3 DELIK                                  26.10 TL
 [ 3481-EF]  MARS OTOM.24V BOSCH TIPI 3 DELIK                                  26.10 TL
 [ 3482-EF]  MARS OTOM.12V.BOSCH TIPI 3 DELIK E M                                26.10 TL
 [ 3483-EF]  MARS OTOM.24V BOSCH TIPI.3 DELIK EM                                26.10 TL
 [ 3484-EF]  MARġ OTOM.BOSCH TĠPĠ TAU-ESCORT-CAPRĠ                               24.00 TL
 [ 3485-EF]  MARġ OTOM.DIESEL AUDĠ 180 MERCEDES                                 22.00 TL
 [ 3490-EF]  MARS OTOM.SKODA FAVORIT FORMAN GL GLX 120L                             22.00 TL
 [ 3491-EF]  MARġ OTOM.SUZUKĠ MUTSUBISHI                                    24.75 TL
 [ 3492-EF]  MARS OTOM.BALKANCAR FORKLIFT YENI CESIT                              24.75 TL
 [ 3493-EF]  MARġ OTOM.KAPI AÇMA VOLKSWOGEN                                   27.50 TL
[ 3508-EF ]  MARġ OTOM.RENAULT 9/19 YM.MEGAN CLĠO [D6RA 133 MARġ ĠÇĠN]                     23.38 TL
[ 3517 EF ]  MARġ OTOM.[D6RA 32-62-162-82 MARġLAR ĠÇĠN ]                            23.38 TL
[ 3548 EF ]  MARġ OTOM.VALEO TĠPĠ 12V J9                                    23.38 TL
[ 3545 EF ]  MARġ OTOM.[D6RA 5..10..15..13..20..42 MARġLAR ĠÇĠN]                        23.38 TL
[ 3555 EF ]  MARġ OTOM.[D7E6 MARĠ ĠÇĠN]                                     23.38 TL
[ 3559 EF ]  MARġ OTOM.R9/R11/R11TXE/R 19 1.4/16 [D9276-776 MARġLAR ĠÇĠN]                    23.38 TL
[ 3560 EF ]  MARġ OTOM.RENO 9 DĠZEL WOLSWOGEN                                  23.38 TL
[ 3561 EF ]  MARġ OTOM. [D9E852 MARġ ĠÇĠN ]                                   23.38 TL
[ 3563 EF ]  MARġ OTOM. [D9E278 MARġ ĠÇĠN ]                                   23.38 TL
[ 3581 EF ]  MARġ OTOM. [D6RA511 MARġ ĠÇĠN ]                                  23.38 TL
[ 3586 EF ]  MARġ OTOM. [D7R5 MARĠ ĠÇĠN ]                                    23.38 TL
[ 3588 EF ]  MARġ OTOM. [D6RA109 MARġ ĠÇĠN ]                                  23.38 TL
[ 3648 EF ]  MARġ OTOM. [D6G3 MARġ ĠÇĠN ]                                    23.38 TL
[ 3661 EF ]  MARġ OTOM. [REUGEOT RENAULT 5                                   23.38 TL
[ 3688 EF ]  MARġ OTOM. [ID7E1 MARġ ĠÇĠN ]                                   23.38 TL
[ 3820 EF ]  LUCAS TOB110 / SS12-TOB-110                                    8.25 TL
[ 3825 EF ]  LUCAS FIAT-BMW-CITROEN-LANCIA-TALBOT-PEUGEOT-PORSCHE-FORD                     5.23 TL
                      MARŞ OTOMATİK KAPAKLARI
[ 3921 EF ]  FIAT MURAT 124 FIAT MURAT 131 RENAULT                               5.50 TL
[ 3922 EF ]  MAKO TĠPĠ NM                                            5.50 TL
[ 3923 EF ]  MAKO TĠPĠ FIAT DOĞAN FIAT ġAHĠN FIAT KARTAL                            5.25 TL
[ 3928 EF ]  MAKO TĠPĠ EM                                            5.50 TL
[ 3931 EF ]  RENAULT 9 / RENAULT 11 / RENAULT 21                                5.25 TL
[ 3932 EF ]  FORD 1.6 JEEP                                           5.25 TL
[ 4027 EF ]  BOSH TĠPĠ 3 DELĠKLĠ                                        5.25 TL
[ 4033 EF ]  LADA TĠPĠ                                             5.25 TL
[ 4034 EF ]  SKODA TĠPĠ FORK LĠFT                                        5.25 TL

                             ERDAL GRUBU
                       FREN OTOMATİKLERİ
 ER 038    YAYLI FREN ġARTELĠ TERS 55 46                                   2.57 TL
 ER 039    YAYLI FREN ġARTELĠ DÜZ                                       2.57 TL
 ER 040    PENAULT METAL FREN OTOMATĠĞĠ                                    5.40 TL
 ER 041    FĠAT METAL FREN OTOMATĠĞĠ                                     2.70 TL
 ER 043    5000 FORD METAL FREN OTOMATĠĞĠ ,                                  2.43 TL
 ER 045    MAGĠRUS FREN OTOMATĠĞĠ                                       4.05 TL
                      GERİVİTES OTOMATİKLERİ
 ER 046    RENAULT GERĠVĠTES OTOMATĠĞĠ                                    5.40 TL
 ER 047    DOĞAN GERĠVĠTES OTOMATĠĞĠ                                     5.40 TL
 ER 048    MURAT 131 GERĠVĠTES OTOMATĠĞĠ                                   2.57 TL
                       MUHTELİF CEŞİTLER
 ER 042    KAPI BUTONU                                            2.18 TL
 ER 050    ġAMANDIRA TÜPÜ                                           0.95 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :41
                                                          12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT

                             ELTA GRUBU
                        ELTA ISITMA RÖLELERİ
 E 1105   2,4 FORD ISITMA RÖLESĠ                                       28.40 TL
 E 1106   2,5 FORD ISITMA RÖLESĠ                                       28.40 TL
 E 1107   T12-15 FORD ISITMA RÖLESĠ                                      28.40 TL
 E 1112   T12-15 FORD ISITMA RÖLESĠ 24V                                    49.70 TL
 E 1122   OPEL - FORD - ANADOL ISITMA RÖLESĠ                                 22.72 TL
 E 1113   FORD TURBO ISITMA RÖLESĠ                                      26.98 TL
 E1157   FORD ESCORT MONDEO-FIESTA KIZDIRMA RÖLESĠ                              25.56 TL
 E 1110   PEUGOT J.9 KIZDIRMA RÖLESĠ                                     21.30 TL
 E 1111   PEUGOT PARTNER -BOXER - CITROEN ISITMA RÖLESĠ                            32.66 TL
 E 1114   PEUGOT PARTNER DW8 Y.M                                       34.08 TL
 E 1108   RENAULT 9 KIZDIRMA RÖLESĠ                                      21.30 TL
 E 1115   RENAULT EXPRES KIZDIRMA RÖLESĠ                                   32.66 TL
 E 1109   RENAULT KANGO KIZDIRMA RÖLESĠ                                    28.40 TL
 E 1116   FIAT SCUDO KIZDIRMA RÖLESĠ ESKĠ MODEL                                32.66 TL
 E 1117   FIAT SCUDO KIZDIRMA RÖLESĠ 2000-2001-2002 MODEL                           34.08 TL
 E 1118   FIAT SCUDO KIZDIRMA RÖLESĠ 2500 DS TDS                               21.30 TL
 E 1119   AUDĠ - VWOLKSWAGEN - SEAT KIZDIRMA RÖLESĠ                              22.72 TL
 E 1120   VW TRANSPORTER 2,4 KIZDIRMA RÖLESĠ                                 8.52 TL
 E 1121   VW TRANSPORTER 2,5 KIZDIRMA RÖLESĠ                                 8.52 TL
 E 1123   HYUNDAĠ KIZDIRMA RÖLESĠ                                       26.98 TL
 E 1124   24 V KAMYON OTOBÜS Ġġ MAKĠNASI KIZIDIRMA RÖLESĠ                           38.34 TL
 E 1125   12V KAMYON KOMYONET FORKLĠFT KIZDIRMA RÖLESĠ                            26.98 TL
 E 1126   24 V VEBASTO KAMYON -EBERS PACHER KIZDIRMA RÖLESĠ                          63.90 TL
 E 1127   12V VEBASTO KAMYON -EBERS PACHER KIZDIRMA RÖLESĠ                          63.90 TL
 E 1128   24 V VEBESTO KIZDIRMA BEYNĠ                                    170.40 TL
 E 1129   KIA BESTA CERES KIZDIRMA RÖLESĠ                                   22.72 TL
 E1131   PARTNER 206-306-307-406 [4 FĠġ] LIZDIRMA RÖLESĠ                           25.56 TL
003 30 317  PARTNER HDI [5 FĠġ] KIZDIRMA RÖLESĠ                                 25.56 TL
 E1133   BOXER 2.8 HDĠ - 2000HDĠ [4 FĠġ] KIZDIRMA RÖLESĠ                           25.56 TL
 E1134   PEUGEOT EXPERT [5 FĠġ] KIZDIRMA RÖLESĠ                               25.56 TL
 E1135   PEUGEOT PARTNER DW8 KIZDIRMA RÖLESĠ                                 32.66 TL
 E1140   FIAT DOBLO 1,3 MULTĠJET [ALBEA-PALĠO] KIZDIRMA RÖLESĠ                        36.92 TL
 E1141   FIAT DOBLO 1,9 KIZDIRMA RÖLESĠ                                   36.92 TL
 E1142   FIAT DOBLO 1.9JTD KIZDIRMA RÖLRSĠ                                  36.92 TL
 E1143   FIAT SCUDO JTDI - HDI [4 FĠġ] KIZDIRMA RÖLESĠ                            25.56 TL
 E1144   FIAT SCUDO JTDI - HDI [5 FĠġ] KIZDIRMA RÖLESĠ                            25.56 TL
 E1145   FIAT DUCATO [4 FĠġ] KIZDIRMA RÖLESĠ                                 25.56 TL
 E1155   BMC LEVENT 80 TDI KIZDIRMA RÖLESĠ                                  31.34 TL
 E1201   FAN HIZ MODÜLLÜ [MAN-MERCEDES-OTOBÜS] KIZDIRMA RÖLESĠ                        56.80 TL
 E1202   FAN HIZ MODÜLLÜ [MAN-SETRA-OTOBÜS] KIZDIRMA RÖLESĠ                         56.80 TL
 E1203   FAN HIZ MODÜLLÜ [IVECO OTOYOL] KIZDIRMA RÖLESĠ                           56.80 TL
 E1204   FAN HIZ MODÜLLÜ [SÜTRAK TYP] MITSUBISHI OTOBÜS KIZDIRMA RÖLESĠ                   56.80 TL
 E1205   24 V OTOBÜS BUZDOLABI BEYNĠ [4 FĠġ ]                                56.80 TL
 E1206   12 V MĠNĠBÜS BUZDOLABI BEYNĠ [4 FĠġ]                                56.80 TL
 E1301   20A-240W KONVERTÖR                                         50.40 TL
                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :42
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                  FİYAT

       EMAS OTOMOTİV VE TRAKTÖR PARÇALARI
 CAFĠAT  ÇĠFT ANAHTAR FK25 FĠAT                                       1.99 TL
CAFORD  ÇĠFT ANAHTAR M60F FORD                                       2.80 TL
 CAMF  ÇĠFT ANAHTAR KMK16                                         2.35 TL
CAMKA22  ÇĠFT ANAHTAR MKA22                                         2.31 TL
  D19T  KIZDIRMA ĠKAZ DÜĞMESĠ TERMĠNALLĠ 19MM                               3.44 TL
  D22K  KIZDIRMA ĠKAZ DÜĞMESĠ KLEMENSLĠ 22MM                                3.00 TL
  D22T  KIZDIRMA ĠKAZ DÜĞMESĠ 22MM                                     3.00 TL
 D22TXE  KIZDIRMA ĠKAZ DÜĞMESĠ 22MM ETANJ                                  4.15 TL
 F425T  FAR ANAHTARI DÖRTLÜ                                        19.98 TL
 F4K22T  FAR ANAHTARI KORNALI DÖRTLÜ                                    17.40 TL
 F4K25T  FAR ANAHTARI KORNALI DÖRTLÜ                                    20.00 TL
  FIS  FĠġ                                                5.45 TL
  FK25  FAR ANAHTARI FĠAT                                         22.26 TL
 FK25S  FAR ANAHTARI STEYR                                         20.92 TL
  FLA  FLAġÖR ANAHTARI DÖRTLÜ                                       20.72 TL
 FO5AKK  FREN OTOMATĠĞĠ KLEMENSLĠ 1NA                                    3.02 TL
 FO5ATS  FREN OTOMATĠĞĠ MASSEY                                       4.27 TL
  FO5F  FREN OTOMATĠĞĠ FĠġLĠ                                        18.14 TL
 FO5KKS  FREN OTOMATĠĞĠ KLEMENSLĠ 1NK                                    3.02 TL
FOÇLAS  FREN OTOMATĠĞĠ ETANJ LASTĠK                                    1.61 TL
FOÇYAY  FREN OTOMATĠĞĠ YAYI                                        1.31 TL
  K19  KORNA DÜĞMESĠ 22MM                                         5.68 TL
  K22K  KORNA DÜĞMESĠ KLEMENSLĠ 22MM                                    6.08 TL
 K22KKM  KORNA DÜĞMESĠ MANTAR 22MM                                     6.08 TL
  K22T  KORNA DÜĞMESĠ TERMĠNALLĠ 22MM                                   6.08 TL
 K22TKM  KORNA DÜĞMESĠ MANTAR 22MM                                     6.08 TL
  K60  KIZDIRMALI MARġ ANAHTARI FĠAT                                   47.29 TL
 KMA16  KIZDIRMALI MARġ ANAHTARI STEYR                                   15.57 TL
 KMK16  KIZDIRMALI MARġ ANAHTARI                                      15.70 TL
  M60  KIZDIRMALI MARġ ANAHTARI                                      60.11 TL
  M60F  MARġ ANAHTARI FORD                                         51.28 TL
 MA513T  MANDALLI ANAHTAR ON-OFF-ON TERMĠNALLĠ                               2.74 TL
 MA513V  MANDALLI ANAHTAR ON-OF-ON VĠDALI                                  3.74 TL
 MKA22  MARġ ANAHTARI FĠAT                                         19.91 TL
 MKA26  MARġ ANAHTARI                                           18.14 TL
  PRIZ  TEK KUTUPLU AKIM PRĠZĠ                                       4.74 TL
  SA5  SĠNYAL ANAHTARI FĠAT                                        8.00 TL
  SA5F  SĠNYAL ANAHTAR                                           8.69 TL
 SA5M  SĠNYAL ANAHTARI-M.FERGUSON                                     8.55 TL
 SAT22  SĠNYAL ANAHTARI TEKLĠ 22MM FĠAT                                  4.13 TL
  VO22  VĠTES OTOMATĠĞĠ MASSEY                                       13.44 TL
 VO22F  VĠTES OTOMATĠĞĠ-FORD                                        12.30 TL
  VO35  VĠTES OTOMATĠĞĠ FĠAT                                        15.03 TL
 VO35T  VĠTES OTOMATĠĞĠ-TÜMOSAN                                      22.75 TL

                           EMRE GRUBU
                 EMRE KONTAK ANAHTARLARI
 P-05   MF VĠTES EMNĠYETĠ                                         2.84 TL
P-10-12  MF MARġLI KONTAK ANAHTARI                                     4.99 TL
 P-14   BMC KAMYON KONTAK ANAHTARI                                     13.61 TL
 P-16   SAĞ-SOL SĠNYAL ANAHTARI                                      3.75 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :43
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                 FİYAT
 P-18  MF KORNALI FAR ANAHTARI                                       6.13 TL
 P-19  MF KORNALI FAR ANAHTARI 22MM                                    6.13 TL
 P-20  FIAT TRAKTÖR KORNALI FAR ANAHTARI 22MM                               6.13 TL
 1005  FORD DÖRTLÜ KONTAK ANAHTARI                                     8.10 TL
 P-21  M.F 275 STOP SĠNYAL LAMBASI                                     4.15 TL
 P-22  M.F 275 ÖN PARK LAMBASI                                       4.15 TL
                     FAR TASLARI GRUBU
28006  FAR TASI KLĠPSĠ                                           0.15 TL
28007  TRAKTÖR FAR YAYI                                          0.50 TL
28008  FAR RÖLE SOKETĠ                                           0.68 TL
28009  ATOM FAR FĠġĠ LEHĠMLĠ 1,5 MM                                    0.68 TL
28010  ATOM FAR FĠġĠ 1,5 MM LEYHĠMLĠ 1 KALĠTE                               1.10 TL
     ATOM FAR FĠġĠ 3 MM   LEYHĠMLĠ 1 KALĠTE                              1.10 TL

                           FER ÇEŞİTLERİ
                  MARŞ OTOMATİK KAPAKLARI
FR-001  MAKO TĠPĠ E.M MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                 7.50 TL
FR-002  MAKO TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                 7.00 TL
FR-003  MAKO TĠPĠ 131 DOĞAN MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                              7.00 TL
FR-004  MAKO TĠPĠ OTOSAN 1.6 FORD MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                           7.00 TL
FR-005  MAKO TĠPĠ R.9-R.11 MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                               7.00 TL
FR-006  LUCAS TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                 7.20 TL
FR-007  VALEO TĠPĠ PEUGEOT J9 MARġ OTOMATĠK KAPAK                              7.50 TL
                 MARŞ OTOMATİK İÇ TAMİR TAKIMLARI
FR-051  MAKO TĠPĠ E.M MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                             3.00 TL
FR-052  MAKO TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                             4.00 TL
FR-053  MAKO TĠPĠ 411-415 MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                           4.00 TL
FR-054  MAKO TĠPĠ RENAULT,DOĞAN 1300 MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                     2.70 TL
FR-055  MAKO TĠPĠ DOĞAN,KARTAL,ġAHĠN E.M MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                   3.00 TL
FR-056  MAKO TĠPĠ TEMPRA,DOĞAN SLX,Y.M 1600 MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                  3.20 TL
FR-057  LUCAS TĠPĠ MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                              3.00 TL
FR-058  LUCAS TĠPĠ FATĠH KAMYON MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                        3.00 TL
FR-059  LUCAS TĠPĠ MF,BEDFORD MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                         3.00 TL
FR-060  BOSCH TĠPĠ MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                              4.00 TL
FR-061  BOSCH TĠPĠ JOHNDERE MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                          3.00 TL
FR-062  FRANSIZ TĠPĠ PEUGEOT J9 MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                        3.00 TL
FR-063  JAPON TĠPĠ KIA,BESTA,CERES MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                      3.00 TL
FR-064  SKODA TĠPĠ E.M MARġ OTOMATĠK ĠÇ TAMĠR TAKIMI                            3.00 TL
                   MARŞ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ
FR-101  MAKO TĠPĠ MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                              1.30 TL
FR-102  MAKO TĠPĠ MURAT MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                           1.20 TL
FR-103  MAKO TĠPĠ PEUGEOT J9 MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                         1.50 TL
FR-104  LUCAS TĠPĠ MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                              1.40 TL
FR-105  LUCAS TĠPĠ ANADOL MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                          1.60 TL
FR-106  BOSCH TĠPĠ MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ KÜÇÜK (ÇELĠK)                           1.60 TL
FR-107  BOSCH TĠPĠ MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ BÜYÜK (ÇELĠK)                           1.60 TL
FR-108  VALEO TĠPĠ MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                              1.60 TL
FR-109  VAKEO TĠPĠ ġANZIMANLI MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                        1.60 TL
FR-110  FRANSIZ PEUGEOT MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                           1.60 TL
FR-111  JAPON ġANZIMANLI MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                           1.60 TL
FR-112  MITSUBISHI MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                              1.60 TL
FR-113  MAZDA TĠPĠ MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                              1.60 TL
FR-114  SKODA TĠPĠ MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ [ÇELĠK]                              1.60 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :44
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                       CİNSİ                           FİYAT
FR-115  BOSCH TĠPĠ Y.M MARġ SEGMAN VE YÜKSÜĞÜ (ÇELĠK)                           1.60 TL
                MARŞ FİBERİ PUL VE TAMİR TAKIMLARI
FR-151  MAKO TĠPĠ MARġ AYAR FĠBERĠ (KÜÇÜK)                                 0.80 TL
FR-152  MAKO TĠPĠ MARġ AYAR FĠBERĠ (BÜYÜK)                                 0.90 TL
FR-153  MAKO TĠPĠ RAYNEL ÇELĠK PUL (KÜÇÜK)                                 0.90 TL
FR-154  MAKO TĠPĠ RAYNEL ÇELĠK PUL (BÜYÜK)                                 0.90 TL
FR-155  MAKO TĠPĠ Y.M RAYNEL ÇELĠK PUL TAKIMI (2 PARÇA)                          1.10 TL
FR-156  MAKO TĠPĠ MURAT KÜÇÜK REYNEL PUL TAKIMI (4 PARÇA)                         1.20 TL
FR-157  LUCAS TĠPĠ RAYNEL PUL TAKIMI (2 PARÇA)                               1.20 TL
FR-158  PEUGEOT TĠPĠ J9 RAYNEL PUL TAKIMI (4 PARÇA)                            1.50 TL
               MARŞ SEGMAN TAMİR TAKIMLARI [KOMPLE ]
FR-159  MAKO TĠPĠ MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÇELĠK (5 PARÇA)                         2.50 TL
FR-160  MAKO TĠPĠ MURAT SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÇELĠK (6 PARÇA)                        2.30 TL
FR-161  LUCAS TĠPĠ MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÇELĠK (4 PARÇA)                        2.50 TL
FR-162  BOSCH TĠPĠ MERCEDES KAMYON MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÇELĠK (11 PARÇA)                4.00 TL
FR-163  PEUGEOT TĠPĠ JP MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÇELĠK (6 PARÇA)                      3.00 TL
                   MARŞ MUHTELİF ÇEŞİTLERİ
FR-201  MAKO TĠPĠ MARġ KÖMÜR YUVASI (86-87 KÖMÜRE GÖRE)                          7.00 TL
FR-202  MAKO TĠPĠ MARġ KÖMÜR YUVASI (71 KÖMÜRE GÖRE )                           7.00 TL
FR-203  MAKO TĠPĠ KOLLEKTÖR ARKA TUTUCU AY                                 1.20 TL
FR-204  MAKO TĠPĠ Y.M MARġ ARKA BURÇ YAĞ KAPAĞI                              1.60 TL
FR-205  MAKO TĠPĠ MARġ GÖBEK YAYI                                     1.00 TL
FR-206  MAKO TĠPĠ Y.M MARġ SAPLAMASI ÇELĠK KISA (EXTRA PULLU)                       1.40 TL
FR-207  MAKO TĠPĠ Y.M MARġ SAPLAMASI ÇELĠK UZUN (EXTRA PULLU)                       1.40 TL
FR-208  LUCAS TĠPĠ FORD MARġ KÖMÜR YUVASI (LASX 36 KÖMÜRE GÖRE)                      6.00 TL
FR-209  LUCAS TĠPĠ MF MARġ KÖMÜR YUVASI (LASX 15-16 KÖMÜRE GÖRE)                      6.00 TL
FR-210  LUCAS TĠPĠ FORD,MF MARġ CERYAN ÇIKIġ CĠVATASI                           3.70 TL
FR-211  LUCAS TĠPĠ FORD MARġ FĠRENLEME FĠBERĠ                               2.40 TL
FR-212  LUCAS TĠPĠ FORD PĠNYON AYAR CĠVATASI (ÇELĠK)                            1.80 TL
FR-213  LUCAS TĠPĠ FATĠH PĠNYON AYAR CĠVATASI (ÇELĠK)                           1.80 TL
FR-214  LUCAS TĠPĠ MARġ DĠNAMO ORTA KAPAK TOZ LASTĠĞĠ                           1.30 TL
FR-215  LUCAS TĠPĠ MARġ DĠNAMO ARKA KAPAK TOZ LASTĠĞĠ                           1.40 TL
FR-216  LUCAS TĠPĠ ANADOL MARġ CERYAN ÇIKIġ CĠVATASI                            3.00 TL
FR-217  LUCAS TĠPĠ ANADOL MARġ CERYAN ÇIKIġ CĠVATASI FĠBER LASTĠK TAKIMI                  1.10 TL
                 ALTERNATÖR MUHTELİF ÇEŞİTLERİ
FR-250  ALT.SAPLAMASI E.M                                         0.60 TL
FR-251  ALT.SAPLAMASI Y.M                                         0.70 TL
FR-252  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR DĠT TAMĠR TAKIMI                               1.30 TL
FR-253  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR CERYAN ÇIKIġ CĠVATASI                             1.40 TL
FR-254  ALTERNATÖR PERÇĠN                                         0.10 TL
FR-255  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR MANTAJ BURCU (ÇELĠK)                             3.00 TL
FR-256  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR ĠZALATÖR (1 KALĠTE)                              1.20 TL
FR-257  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR E.M RÜZGARLIK (KALIN MĠL)                           3.61 TL
FR-258  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR E.M RÜZGARLIK (ĠNCE MĠL)                           3.61 TL
FR-259  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR Y.M RÜZGARLIK (KALIN MĠL)                           3.61 TL
FR-260  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR Y.M RÜZGARLIK (ĠNCE MĠL)                           3.61 TL
FR-261  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR ĠNCE MĠL KAMA                                 1.00 TL
FR-262  MAKO TĠPĠ ALTERNATĠR KALIN MĠL KAMA                                1.00 TL
FR-263  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR E.M SAÇ KASNAK (KALIN MĠL)                          4.00 TL
FR-264  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR E.M SAÇ KASNAK (ĠNCE MĠL)                           4.00 TL
FR-265  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR Y.M SAÇ KASNAK (KALIN MĠL)                          4.00 TL
FR-266  MAKO TĠPĠ ALTERNATÖR Y.M SAÇ KASNAK (ĠNCE MĠL)                           4.00 TL
                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :45
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                        CİNSİ                           FİYAT
                SİLGİ DİŞLİLERİ VE SİLGİ TAMİR TAKIMLARI
FR-301  FAZ TĠPĠ AĞIR HĠZMET SĠLGĠ DĠġLĠSĠ E.M                               6.70 TL
FR-302  MAKO TĠPĠ 50NC SĠLGĠ DĠġLĠSĠ TAKIMI                                 5.50 TL
FR-303  MAKO TĠPĠ MURAT,RENAULT SĠLGĠ DĠġLĠSĠ                                3.20 TL
FR-304  CARGO SĠLGĠ DĠġĠLĠSĠ (MĠLLĠ)                                    7.00 TL
FR-305  CARGO SĠLGĠ DĠġLĠSĠ (YARI METAL)                                  6.70 TL
FR-306  CARGO SĠLGĠ DĠġLĠSĠ (PLASTĠK)                                    2.30 TL
FR-307  FORD 1.6,DEDGE,TRANSĠT MĠNĠBĠÜS SĠLGĠ DĠġLĠSĠ                            3.00 TL
FR-308  MAKO TĠPĠ TOFAġ,RENAULT SĠLGĠ MEKANĠZMA TAMĠR TAKIMI                        0.80 TL
FR-309  FORD MĠNĠBÜS MEKANĠZMA SĠLGĠ TAMĠR TAKIMI                              1.20 TL
FR-310  D.750,D1210,D1211 SĠLGĠ MEKANĠZMA TAMĠR TAKIMI                           1.20 TL
FR-311  MAKO TĠPĠ SĠLGĠ KÖMÜR YUVASI (FĠBER)                                2.30 TL
FR-312  FAZ TĠPĠ SĠLGĠ KÖMÜR YUVASI (FĠBER)                                 2.30 TL
FR-313  FAZ TĠPĠ AĞIR HĠZMET SĠLGĠ DĠġLĠSĠ Y.M                               8.00 TL
FR-314  PROF.IVECO M 28,OTOYOL Y.M SĠLGĠ DĠġLĠSĠ                              8.00 TL
                    KALORİFER PERVANELERİ
FR-351  FAZ TĠPĠ KALORĠFER PERVANESĠ PLASTĠK (KALIN MĠL)                          7.00 TL
FR-352  FAZ TĠPĠ KALORĠKER PERVANESĠ PLASTĠK (ĠNCE MĠL)                           7.00 TL
FR-353  FAZ TĠPĠ KALORĠFER PERVANESĠ SAÇ (KALIN MĠL)                            7.00 TL
FR-354  FAZ TĠPĠ KALORĠFER PERVANESĠ SAÇ (ĠNCE MĠ)                             7.00 TL
FR-355  N TĠPĠ BAġKURT KALORĠFER PERVANESĠ [8 KANATLI]                           7.00 TL
                    TEK KONTAK ANAHTARLARI
FR-401  PAL KONTAK ANAHTARI (PLASTĠK)                                    1.60 TL
FR-402  FIAT TEK KONTAK ANAHTARI (PLASTĠK)                                 1.20 TL
FR-403  MF TEK KONTAK ANAHTARI (PLASTĠK)                                  1.20 TL
FR-404  55-46 PAL TEK KONTAK ANAHTARI (PLASTĠK)                               1.30 TL
                       AMPUL DUYLARI
FR-405  KÜÇÜK DĠPSĠZ AMPUL DUYU OSRAM TĠPĠ                                 1.20 TL
FR-406  BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL DUYU OSRAM TĠPĠ                                 1.20 TL
FR-407  SAÇ PARK DUYU 51 AMPULE GÖRE                                    1.40 TL
FR-408  SAÇ PARK DUYU 53 AMPULE GÖRE                                    1.20 TL
                      MUHTELİF ÇEŞİTLERİ
FR-450  B-16 BAKIR KABLO BAġLIĞI [ YENĠ FĠYAT ]                               0.60 TL
FR-451  B-25 BAKIR KABLO BAġLIĞI [ YENĠ FĠYAT ]                               0.80 TL
FR-452  B-35 BAKIR KABLO BAġLIĞI [ YENĠ FĠYAT ]                               1.10 TL
FR-453  B-50 BAKIR KABLO BAġLIĞI [ YENĠ FĠYAT ]                               1.70 TL
FR-454  HAVALI ġAMANDIRA TÜPÜ                                        1.50 TL
FR-455  HAVALI KORNA ÇATALI                                         1.50 TL
FR-456  HARARET SAATĠ BAĞLANTI AYAĞI                                    2.30 TL
FR-457  AMPERMETRE SAATĠ BAĞLANTI AYAĞI                                   2.30 TL
FR-458  H4 AMPUL ADAPTÖRÜ (PLASTĠK)                                     0.70 TL
FR-459  HELLA FAR TELĠ                                           0.20 TL
FR-460  Y.M FAR TASI KLĠPSĠ (460-160)                                    0.20 TL
FR-461  SF.1D PVC FĠġ KILIFI                                        0.02 TL
FR-462  ÜNIVERSAL KAPI IġIK DÜĞMESĠ                                     2.20 TL
FR-463  PEUGEOT J9 KAPI IġIK DÜĞMESĠ                                    3.50 TL
FR-464  FORD MĠNBÜS KAPI IġIK DÜĞMESĠ                                    2.40 TL
FR-465  CARGO KAPI IġIK DÜĞMESĠ                                       2.40 TL
FR-466  AKÜ KÖġEBENDĠ (PVC)                                         2.00 TL
FR-467  DĠREKSĠYON TOPUZU (TAKIM AMBLEMLĠ)                                 7.00 TL
FR-468  BEġLĠ RÖLE SOKETĠ                                          7.00 TL
FR-490  KARTAL DĠOT                                             6.00 TL
FR-491  Y.M ĠKAZ DĠOT                                            2.10 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :46
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                 FİYAT
FR-492  YĠM ĠKAZ DĠOT KABLOLU                                       2.20 TL
FR-493  TOFAġ ARKA STOP SOKETĠ                                       2.20 TL
                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :47
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
KOD                                  CİNSİ                  FİYAT

                            FORM METAL
                   FORM METAL MARŞ DİŞLİLERİ
30151  MARġ DĠġLĠSĠ FIAT 50 NC-IVECO                                    18.34 TL
30153  MAKOTĠP MAGIRUS,INTER 6/K 9 DĠġ EM.                                 18.34 TL
30154  MAKOTĠP 10 DĠġ 6/K FREZE ĠÇTE E.M.                                 18.34 TL
30157  MAKOTĠP PEJO 10 DĠġ 6/K FR.ĠÇTE EM.                                 18.34 TL
30158  MAKOTĠP STEYR PANCAR TR.11/D 6/K EM                                 18.34 TL
30178  MAKOTĠP JOHN DEER 6/K ĠÇTEN FREZ.EM                                 18.34 TL
30251  FIAT 50 NC,TRAKTÖR,IVECO 12/K F.Ġ.                                 18.34 TL
30254  MAKOTĠP 10 DĠġ 12/K FREZE ĠÇTE E.M.                                 18.34 TL
30256  MAKOTĠP TM 30 MĠN.10/D 12/K FR.Ġ.EM                                 18.34 TL
30258  MAKOTĠP STEYR TRK.12/K 11/D FR.Ġ.EM                                 18.34 TL
30260  MARġ DĠġLĠSĠ MAKOTĠP 13D 12K FORD MĠN.FR.ĠÇ.EM                           19.26 TL
32151  MARġ DĠġLĠSĠ FIAT 50 NC,TRAKTÖR,IVECO 6/K.9D.T.F                          18.34 TL
32152  ISUZU NPR MARġ DĠġLĠSĠ M.T.                                     18.34 TL
32153  MAKOTĠP MAGIRUS,UNIVERSAL TRAK.6/K                                 18.34 TL
32154  MAKOTĠP 10 DĠġ 6/K TAM FREZE Y.M.                                  18.34 TL
32156  MAKOTĠP TM 30 MĠN.6/K 10 DĠġ T.F.YM                                 18.34 TL
32157  MAKOTĠP PEJO 10 DĠġ 6/K TAM FRE.Y.M                                 18.34 TL
32158  MAKOTĠP STEYR,PANCAR TR.11/D 6/K TF                                 18.34 TL
32159  MARġ DĠġLĠSĠ MAKOTĠP PEJO 11 DĠġ 6/K.TAM F. Y.M.                          18.34 TL
32160  MAKOTĠP FORD MĠN.13 DĠġ 6/K T.F. YM                                 19.26 TL
32161  MARġ DĠġLĠSĠ MAKO TĠP 12 DĠġ FORD CARGO                               19.26 TL
32178  MAKOTĠP JOHN DEER 6/K TAM FREZ.YM.                                 18.34 TL
32,258  11/12 ġTAYR TRAKTÖR EM ĠÇTEN FREZE MARġ DĠġLĠSĠ                           18.34 TL
33243  MARġ DĠġLĠSĠ DOĞAN-KARTAL-TEMPRA 9DĠġ MARġ DĠġLĠSĠ                         10.87 TL
33244  MARġ DĠġLĠSĠ ġAHĠN-DOĞAN-KARTAL-TĠPO-VS.SLX                             10.87 TL
33245  MARġ DĠġLĠSĠ PALIO-SIENA-WEKEND                                   10.87 TL
33246  MARġ DĠġLĠSĠ NISSAN PRIMERA                                     10.87 TL
33252  MARġ DĠġLĠSĠ RENO 9 MAKO TĠP                                    10.87 TL
33253  MARġ DĠġLĠSĠ MURAT-RENAULT                                     10.87 TL
33255  MARġ DĠġLĠSĠ ANADOL-FORD TAUNUS                                   10.87 TL
33259  MARġ DĠġLĠSĠ MAKOTĠP 11 DĠġ ġAHĠN-DOĞAN-KARTAL                           10.87 TL
33,280  KÜÇÜK BAġAK BAHÇE TRAKTÖR MARġ DĠġL                                 11.79 TL
33270  MARġ DĠġLĠSĠ TUZLA JEEP-SKODA 9 DĠġ 6 KANAL                             10.87 TL
33380  KÜÇÜK BAġAK BAHÇE TRAKTÖR MARġ DĠġL                                 11.79 TL
33382  MARġ DĠġLĠSĠ YENĠ MOD.BAġAK TRK.                                  11.79 TL
33773  MARġ DĠġLĠSĠ PEUGEOT 305                                      10.87 TL
42370  FORD ESCORT MARġ DĠġLĠSĠ                                      14.67 TL
42454  LUCAS TĠP BMC ESKĠ MODEL MARġ DĠġL                                 18.08 TL
42455  MARġ DĠġLĠSĠ BMC YM-FORD KAMYON                                   18.08 TL
42456  MARġDĠġLĠSĠ DĠKKANAL.M.F.NEWHOLLAND                                 22.27 TL
42460  LUCAS TĠP 13DĠġ DĠK KANAL FORD MĠN.                                 22.27 TL
42461  MARġ DĠġLĠSĠ BEDFORD 7 TON KAMYON SIK-DĠK KANAL                           22.27 TL
42545  FORD CARGO-M.F.-950 DODGE MARġ DĠġ.                                 18.08 TL
42550  MARġ DĠġLĠSĠ FĠAT 480-540 E.M.TRAK.                                 18.08 TL
42551  MARġ DĠġLĠSĠ 540 FĠAT-480 FĠAT LUCAS TĠP 9 DĠġ                           18.08 TL
42552  MARġ DĠġLĠSĠ ISUZU LUCAS TĠP 9 DĠġ 12 KANAL                             18.08 TL
42553  10 DĠġ 3 YATIK KANAL LUC.MARġ DĠġLĠ                                 22.27 TL
42554  MARġ DĠġLĠSĠ LUCAS TĠP LEYLAND 154 3 KANAL                             18.08 TL
42555  MARġ DĠġLĠSĠ M.F.-LEYLAND TRAKTÖR                                  18.08 TL
42556  MARġ DĠġLĠSĠ T.M 30 MĠNÜBUS LUCAS TĠP                                18.08 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :48
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                  FİYAT
42558  STEYR TRAKTÖR LUCAS TĠP                                      22.27 TL
42560  LUCAS TĠP 13 DĠġ FORD MĠN.YATIK KAN                                22.27 TL
42561  MARġ DĠġLĠSĠ BEDFORD 3,5 TON KAMYON                                22.27 TL
42564  BMC FATĠH/YAVUZ KAMYON LUCAS TĠP                                  22.27 TL
52711  MARġ DĠġLĠSĠ PASSAT-TRASPORTER-BORA TDĠ                              22.27 TL
52,712  AUDĠ-SEAT-SCODA-VW MARġ DĠġLĠSĠ                                  22.44 TL
52713  MARġ DĠġLĠSĠ GOLF                                         22.27 TL
52720  MARġ DĠġLĠSĠ SKODA DĠZEL                                      22.27 TL
52721  MARġ DĠġLĠSĠ FORD-SEAT-VOLKSWAGEN                                 22.27 TL
52730  MARġ DĠġLĠSĠ PASSAT E.M.                                      18.60 TL
52733  MARġ DĠġLĠSĠ JENARATÖR                                       18.60 TL
52734  MARġ DĠġLĠSĠ SEAT-VOLKSWAGEN                                    18.60 TL
52735  MARġ DĠġLĠSĠ TRANSPORTER 2,5 TDĠ                                  17.03 TL
52736  MARġDĠġLĠSĠ VOLKSWAGEN MĠNĠBUS85-92                                20.17 TL
52737  MARġ DĠġLĠSĠ VW CAREVELLE-TRANPOERTER 2.4D [70]                          20.17 TL
52761  MARġ DĠġLĠSĠ GOLF II                                        18.60 TL
52764  MARġ DĠġLĠSĠ GOLDONĠ-SLANZĠ                                    16.11 TL
52765  MARġ DĠġLĠSĠ VW-GOLF-JETTA                                     15.72 TL
52766  LADA ADAPTASYON MARġ DĠġLĠSĠ B.T.                                 15.72 TL
52767  MARġ DĠġLĠSĠ BMW-PEUGEOT                                      18.73 TL
52768  MARġ DĠġLĠSĠ LADA SAMARA                                      15.72 TL
52791  WOLKSWAGEN MARġ DĠġLĠSĠ                                      30.13 TL
52825  YENĠ TĠP BOXER MARġ DĠġLĠSĠ[BOSCH TĠP]                               19.65 TL
52826  MARġ DĠġLĠSĠ YENĠ TĠP OTOYOLĠVECO-CITROENJUM                            19.65 TL
52827  MARġ DĠġLĠSĠ NISSAN VANETTA                                    18.60 TL
52850  MARġ DĠġLĠSĠ 11 DĠġ 10 K B.T.KHD                                  19.65 TL
52851  MARġ DĠġLĠSĠ 50NC-540 FĠAT BOSCH.T.                                19.65 TL
52852  MARġ DĠġLĠSĠ (TAM FREZE M 23-24-25)                                19.65 TL
52853  MARġ DĠġLĠSĠ BOSCH TĠP MAGIRUS                                   19.65 TL
52854  MARġ DĠġLĠSĠ(TAM FREZE MAGIRUS BO.)                                19.65 TL
52855  854 ÇANAK - 178 DĠġLĠ UCU ĠRAN                                   19.65 TL
52857  B.TĠP MARġ DĠġLĠ 10 D FREZE ÇOK ĠÇT                                19.65 TL
52858  MARġ DĠġLĠSĠ MERCEDES 10 DĠġ TF BT                                 19.65 TL
52859  MARġ DĠġLĠSĠ 10 DĠġ FREZE ĠÇTE B.TĠP                                19.65 TL
52862  MARġ DĠġLĠSĠ FORD TRANSIT DĠZEL BOSCH TĠPĠ 12/D                          19.65 TL
52,865  MARġ DĠġLĠSĠ YENĠ MODEL SA-ME TRAKTÖR                               27.51 TL
52870  871 ÇANAK - 896 DĠġLĠ UCU ĠRAN                                   19.65 TL
52871  MARġ DĠġLĠSĠ MERCEDES YM 9DĠġ FĠÇTE                                18.60 TL
52872  MARġ DĠġLĠSĠMERCEDES YAVUZKAMYON YM                                18.60 TL
52873  MB-MAGIRUS M.D.9 DĠġ FREZE ÇOK ĠÇTE                                18.60 TL
52874  871 ÇANAK - 897 DĠġLĠ UCU ĠRAN                                   18.99 TL
52875  MARġ DĠġLĠSĠ 3600-6610 FORD TRAKTÖR B.TĠP 10 DĠġ                          19.65 TL
52876  MARġ DĠġLĠSĠ BOSCH TĠPĠ PROFESYONEL ADAPTASYON                           19.65 TL
52878  MARġ DĠġLĠSĠ JOHN DEER BOSCH TĠPĠ 10 DĠġ                              19.65 TL
52879  MARġ DĠġLĠSĠ JOHN DEER TRAKTÖR TAM FREZE                              19.65 TL
52880  MARġ DĠġLĠSĠ JOHN DEER TRAKTÖR (FREZE AZ ĠÇTE)                           19.65 TL
52,882  MARġ DĠġLĠSĠ YENĠ MODEL MAN                                    27.51 TL
52883  MARġ DĠġLĠSĠ KHD                                          19.65 TL
52889  MARġ DĠġLĠSĠ MAN 11 DĠġ 10 KANAL                                  27.51 TL
52890  MARġ DĠġLĠSĠ SAME TRAKTÖR 11 DĠġ BT                                22.27 TL
52891  MARġ DĠġLĠSĠ 11 DĠġ 10 KANAL B.T.                                 22.27 TL
52892  MARġ DĠġLĠSĠ BOSCH TĠP 11 DĠġ FREZE                                22.27 TL
52893  MARġ DĠġLĠSĠ 32.270 MAN-26.270 MAN/CHRYSLER HI-EX                         22.27 TL                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :49
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                  FİYAT
52894  MARġ DĠġLĠSĠ MAN 12,153 10 DĠġ TAM FR                               22.27 TL
52895  MARġ DĠġLĠSĠ FORD 32.26-CHRYSLER PD 250                              27.51 TL
52896  MARġ DĠġLĠSĠ B.T. UZUN 12 DĠġ                                   22.27 TL
52897  BOSCH UZUN TĠP 13 DĠġ MARġ DĠġLĠSĠ                                 23.58 TL
52898  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT TREYLER 10 DĠġ                                27.51 TL
52901  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT MASCOT                                    27.51 TL
53601  MARġ DĠġLĠSĠ BOSCH 812 PEUGEOT 307                                 18.60 TL
53602  MARġ DĠġLĠSĠ MULTĠJET MOTORLU CORSA-DOBLO-PALIO                          18.60 TL
53603  MARġ DĠġLĠSĠ MULTĠJET MOTORLU CORSA-DOBLO-PALIO                          18.60 TL
53604  MARġ DĠġLĠSĠ BOSCH 804 FORD FĠESTA                                 18.60 TL
53605  NĠSSAN PATROL-EBRO-ROVER MARġ DĠġLĠSĠ                               18.60 TL
53609  ANADOL MARġ DĠġLĠSĠ 10 DĠġ 10 KANAL                                14.67 TL
53610  BOSCH TĠP ANADOL MARġ DĠġLĠSĠ                                   13.10 TL
53611  MARġ DĠġLĠSĠ AUDI BOSCH TĠP                                    14.67 TL
53612  MARġ DĠġLĠSĠ MERCEDES KÜÇÜK BOSCH T                                14.67 TL
53613  MARġ DĠġLĠSĠ FORD TAUNUS-ESCORT B.T                                14.67 TL
53614  MARġ DĠġLĠSĠ BMW316-318 B.T.                                    14.67 TL
53615  MARġ DĠġLĠSĠ BMW 320-PEUGEUT 504 BT                                14.67 TL
53616  MARġ DĠġLĠSĠ ALFA ROMEO-FĠAT 11 DĠġ                                14.67 TL
53617  RENAULT-SEAT-VOLKSWAGEN 1300 MARġ DĠġLĠSĠ                             15.20 TL
53621  VOLVO-VW-AUDI MARġ DĠġLĠSĠ                                     18.60 TL
53622  FORD GRANADA-SIERRA-RENAULT 19 MARġ DĠġLĠSĠ                            17.03 TL
53623  MARġ DĠġLĠSĠ BOXER [BOSCH TĠP]16 KANAL                               18.60 TL
53624  MARġ DĠġLĠSĠ MASKOT                                        18.60 TL
53625  MARġ DĠġLĠSĠ BOXER[BOSCH TĠP]                                   18.60 TL
53626  MARġ DĠġLĠSĠ OTOYOLĠVECO-CITROENJUM                                18.60 TL
53628  MARġ DĠġLĠSĠ ATLAS COPCO 11 DĠġ                                  18.60 TL
53629  MARġ DĠġLĠSĠ NISSAN PRIMERA                                    18.60 TL
53630  MARġ DĠġLĠSĠ MB-VW-AUDI                                      17.03 TL
53631  MARġ DĠġLĠSĠ MB.-SPRINTER                                     17.03 TL
53632  MARġ DĠġLĠSĠ KANGO                                         18.60 TL
53633  MARġ DĠġLĠSĠ PEUGEOT-OPEL 9 DĠġ                                  17.03 TL
53634  MARġ DĠġLĠSĠ BERLĠNGO-PARTNER                                   18.60 TL
53635  MARġ DĠġLĠSĠ BRAVA-TOYOTO-MAREA                                  17.03 TL
53636  MARġ DĠġLĠSĠ MAREA DĠZEL                                      19.65 TL
53637  MARġ DĠġLĠSĠ OPEL FRONTERA                                     18.60 TL
53642  NISSAN PRĠMERA ALMERA MARġ DĠġLĠSĠ                                 18.60 TL
53649  MARġ DĠġLĠSĠ MERCEDES 190 TAXI                                   19.65 TL
53650  MARġ DĠġLĠSĠ MB-AUDI-BMW                                      15.72 TL
53651  MARġ DĠġLĠSĠ SĠERRA-SCORPĠO-MONDEO-FĠESTA                             17.03 TL
53652  MARġ DĠġLĠSĠ CĠTROEN JUMPER                                    17.03 TL
53653  MARġ DĠġLĠSĠ BMW-FORD TRANSĠT                                   17.03 TL
53654  MARġ DĠġLĠSĠ TĠPO-MB-PEUGEUT-OPEL                                 17.03 TL
53655  MARġ DĠġLĠSĠ M.B.190 D 10 DĠġ 10 KANAL                               17.03 TL
53657  MARġ DĠġLĠSĠ PEJO PARTNER                                     18.73 TL
53659  PARTNER-BERLINGO SIK KANAL MARġ DĠġLĠSĠ                              18.73 TL
53660  CITROEN-PEUGEOT MARġ DĠġLĠSĠ                                    18.73 TL
53661  PEUGEOT PARTNER BOSCH TĠP MARġ DĠġLĠSĠ                               17.03 TL
53662  MARġ DĠġLĠSĠ CLIO-TWINGO-KANGOO                                  17.03 TL
53,663  TOYOTA AVENSISI COROLLA MARġ DĠġLĠSĠ                                17.03 TL
53,664  BOMAG PALMIERA FARYMAN HATZ MARġ DĠġLĠSĠ                              12.45 TL
53665  MARġ DĠġLĠSĠ VW VOLT 9 DĠġ 16 KANAL                                19.65 TL
53666  MARġ DĠġLĠSĠ 9 DĠġ 16 KANAL BOSCH TĠP                               18.73 TL                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :50
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                  FİYAT
53,668  MARġ DĠġLĠSĠ DUCADO 2.8D 2002/2005                                 18.60 TL
53,667  FORD TRAN 2.4 TOCI BOXER 12DĠġ MARġ DĠġLĠSĠ                             18.88 TL
53671  MARġ DĠġLĠSĠ M.B.FREZE ĠÇTE                                     18.08 TL
53672  MARġ DĠġLĠSĠ MB. TAM FREZE                                     18.08 TL
53674  MARġ DĠġLĠSĠ BOSCH TĠP PEJO J9                                   18.73 TL
53678  MAREA BENZĠNLĠ MARġ DĠġLĠSĠ (73678 e değiĢtirildi)                         17.03 TL
53682  MARġ DĠġLĠSĠ BOSCH TĠP LAND ROVER                                  19.65 TL
61050  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI KISAKAVRAMA                                 35.37 TL
61051  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHICANTER TEKTEKER KISA 9 DĠġ                          41.92 TL
61054  MARġ DĠġLĠSĠ HYUNDAI 10 DĠġ(KOMPLE)                                 41.92 TL
61060  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI L200-L300 KISA MĠL 13DĠġ                          41.92 TL
61150  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI UZUNKAVRAMA                                 35.37 TL
61151  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI CANTER ÇĠFT TEKER UZUN                           41.92 TL
61155  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI CANTER Y.M                                 34.06 TL
61,157  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI FUSO CANTER                                 36.68 TL
61171  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHIL300 Y.M 10 DĠġ                               14.67 TL
61172  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI L 300 12DĠġ                                 14.67 TL
61173  MARġ DĠġLĠSĠ MAZDA NĠSSAN 10 DĠġ                                  14.67 TL
61174  MARġ DĠġLĠSĠ HYUNDAI-JEEP-MITSUBISHI                                14.67 TL
61175  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT MASTER                                     14.67 TL
61176  MARġ DĠġLĠSĠ CĠTROEN JUMPER-PEUGEUT BOXER                              14.67 TL
61177  MARġ DĠġLĠSĠ HYUNDAI ACCENT DĠZEL                                  14.67 TL
61179  MARġ DĠġLĠSĠ KĠA                                          17.03 TL
61180  MARġ DĠġLĠSĠ HYUNDAI ACCENT-MAZDA                                  14.67 TL
61181  MARġ DĠġLĠSĠ NISSAN ALTIMA                                     17.03 TL
61182  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI 9 DĠġ                                    17.03 TL
61183  MARġ DĠġLĠSĠ KUBATO TRAKTOR 9 DĠġ                                  17.03 TL
61184  MARġ DĠġLĠSĠ MITSUBISHI 9 DĠġ                                    17.03 TL
61191  MARġ DĠġLĠSĠ CHRYSLER-PEYKAN-MITSUBISHI                               18.73 TL
61,192  PEYKAN MARġ DĠġLĠSĠ 9 DĠġ 6 KANAL                                  18.73 TL
61193  MARġ DĠġLĠSĠ MAZDA-MITSUBISHI-PEYK.                                 18.73 TL
61194  MARġ DĠġLĠSĠ MAZDA-MIT-NISSAN-SUZIKI                                18.73 TL
61,196  TOYOTA MARġ DĠġLĠSĠ                                         14.67 TL
61205  FELĠCĠA MARġ DĠġLĠSĠ                                        34.06 TL
61211  MARġ DĠġLĠSĠ ISUZU NKR                                       49.78 TL
61212  MARġ DĠġLĠSĠ Y.M. NKR-MAZDA-KIA BESTA 9 DĠġ                             47.16 TL
61213  TOYOTO CHRYSLER MARġ DĠġLĠ 10 DĠġ                                  47.16 TL
61214  MARġ DĠġLĠSĠ TOYOTO HĠ LUX 2.8 10 DĠġ                                47.16 TL
61215  MARġ DĠġLĠSĠ ND TĠP 10 DĠġ                                     47.16 TL
61216  MARġ DĠġLĠSĠ ND TĠP 11 DĠġ CHYRSLER                                 47.16 TL
61217  LAND CRUSER MARġ DĠġLĠSĠ 10 DĠġ                                   47.16 TL
61219  ISUZU NKR YENĠ MODEL ( 98 SONRASI ) 9 DĠġ                              47.16 TL
61221  MARġ DĠġLĠSĠ LEVEND 2.5-3.0                                     49.78 TL
61225  MARġ DĠġLĠSĠ LEVEND 3000                                      49.78 TL
61226  ISUZU TFR TEK-ÇĠFT KABĠN MARġ DĠġLĠ                                 49.78 TL
61227  MARġ DĠġLĠSĠ FORKLĠFT DAWEO-KOMATSU                                 49.78 TL
61228  MARġ DĠġLĠSĠ ASTRA-VECTRA-VANETTA2.4                                49.78 TL
61229  MARġ DĠġLĠSĠ KOMATSU FORKLĠFT-12 YANMAR MOTOR                            49.78 TL
61230  MAZDA 2200-KĠA BESTA MARġ DĠġLĠSĠ                                  49.78 TL
61240  MARġ DĠġLĠSĠ TOYOTA YM                                       49.78 TL
61244  KĠA CERES MARġ DĠġLĠSĠ 2.2 KISA TĠP                                 49.78 TL
61245  KĠA CERES MARġ DĠġLĠSĠ 2.4 UZUN TĠP                                 49.78 TL
61246  KĠA BONGO MARġ DĠġLĠSĠ KOMPLE                                    51.09 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :51
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                  FİYAT
 61247  KIA-S MARġ DĠġLĠSĠ                                         49.78 TL
 61251  MARġ DĠġLĠSĠ ISUZU NPR E.M.                                    52.40 TL
 61252  MARġ DĠġLĠSĠ ISUZU ġAMPĠYON NPR KOMPLE                               62.88 TL
 61255  MARġ DĠġLĠSĠ ISUZU ġAM.Y.M                                     62.88 TL
 61257  MARġ DĠġLĠSĠ ISUZU TURKUAZ YENĠ                                  65.50 TL
 61451  RULMAN TAMĠR TAKIMI                                        5.76 TL
61,452  RULMAN TAMĠR TAKIMI                                        7.34 TL
611,455  YENĠ MODEL JAPON 10 DĠġLĠ TAMĠR TAKIMI                               5.76 TL
 61461  CANTER 9 DĠġ DĠġLĠ UCU                                       6.03 TL
 61464  HYUNDAI 10 DĠġ DĠġLĠ UCU                                      6.03 TL
 61465  DĠġLĠ UCU JAPON 13 DĠġ                                       6.03 TL
 61466  MITSUBISHI CANTER YENĠ MODEL DĠġLĠ TAMĠR TAKIMI                          6.03 TL
 61471  MITSUBISHI DĠġLĠ MONTAJ TAMĠR TK.                                 4.98 TL
 61472  HYUNDAI MITSUBISHI KÜÇÜK TAMĠR TK.                                 2.75 TL
 61455  YENĠ MODEL JAPON 10 DĠġLĠ TAMĠR TAKIMI                               5.76 TL
 71010  MARġ DĠġLĠSĠ ZETOR TRAKTÖR 10 DĠġ 12 KANAL                             23.58 TL
 71011  MARġ DĠġLĠSĠ ZETOR TRAKTÖR 11 DĠġ 12 KANAL                             23.58 TL
 71192  PEYKAN MARġ DĠġLĠSĠ 9 DĠġ 6 KANAL                                 18.73 TL
 71196  TOYOTA MARġ DĠġLĠSĠ                                        14.67 TL
 71197  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT-VW-VOLVO                                   18.73 TL
 71409  ALFKB 9 DĠġ DĠġLĠ UCU                                       12.45 TL
 71410  ALFKB 10 DĠġ DĠġLĠ UCU                                       12.45 TL
 71411  ALFKB 11 DĠġ DĠġLĠ UCU                                       12.45 TL
 71412  ALFKB 12 DĠġ DĠġLĠ UCU                                       12.45 TL
 71413  ALFKB 13 DĠġ DĠġLĠ UCU                                       12.45 TL
 71414  ALFKB MAROTON DĠġLĠ UCU                                      13.10 TL
 71415  ALFKB PROFESYONEL DĠġLĠ UCU 10 DĠġ                                 12.45 TL
 71416  ALFKB 11 DĠġ RENAULT TIR DĠġLĠ UCU                                 12.45 TL
71,420  ALKFB MERCEDES SCAĠNA VOLVO 12 DĠġLĠ UCU                              12.45 TL
 72331  MARġ DĠġLĠSĠ TOROS                                         11.79 TL
 72332  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT 19 VALEO TĠP                                 13.10 TL
 72333  MARġ DĠġLĠSĠ ASTRA VALEO TĠP                                    14.67 TL
 72638  VALEO TĠP YENĠ KASA M.B.                                      18.73 TL
 72639  MARġ DĠġLĠSĠ 9 DĠġ 5 KANAL                                     17.03 TL
 72640  MARġ DĠġLĠSĠ OPEL ASTRA-MEGANE                                   17.03 TL
 72641  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT DĠZEL -PARTNER                                17.03 TL
72,642  NĠSSAN ALMERA MARġ DĠġLĠSĠ                                     18.60 TL
 72643  MARġ DĠġLĠSĠ VALEO TĠP PEUGEOT PARTNER                               17.03 TL
 72644  MARġ DĠġLĠSĠ ALBEA DĠZEL-PEUGEOT 206                                17.03 TL
 72645  TATA MARġ DĠġLĠSĠ 10 DĠġ VALEO TĠP                                 19.00 TL
 72646  MARġ DĠġLĠSĠ VALEO KISA 11 DĠġ                                   17.03 TL
 72647  KIA 350 MARġ DĠġLĠSĠ                                        18.73 TL
 72648  MARġ DĠġLĠSĠ PEUGEOT206/307 DĠZEL-MEGANE DĠZEL                           17.03 TL
 72658  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT MASTER-OPEL MOVANO 2004 SONRA                         17.03 TL
 72680  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT LAGUNA DĠZEL RN-RT-RXE                            19.00 TL
 72681  MARġ DĠġLĠSĠ LAND ROVER                                      19.00 TL
 72683  MARġ DĠġLĠSĠ R 18-20-21-25-30-TRAFĠK                                19.00 TL
 72684  MARġ DĠġLĠSĠ PEUGEOT J9 VALEO TĠP 2001 SONRASI                           18.73 TL
 72688  MARġ DĠġLĠ RENAULT 1.8 CLIO-KANGO-MEGANE-LAGUNA                          14.67 TL
 72689  MARġ DĠġLĠSĠ VOLVO PENTA                                      19.65 TL
 72692  MARġ DĠġLĠSĠ MULTĠJET VALEO TĠP CORSA-DOBLO-ALBEA                         17.03 TL
 72693  MARġ DĠġLĠSĠ MERCEDES CLASS-SPRINTER-VITO 9 KANAL                         19.00 TL
 72694  MARġ DĠġLĠSĠ MERCEDES CLASS-SPRINTER-VITO 10 KANAL                         19.00 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :52
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                  FİYAT
72784  MARġ DĠġLĠSĠ VALEO TĠP TRANSPERTER                                 23.58 TL
72957  MARġ DĠġLĠSĠ PEJO J 9 MĠNÜBUS FRANSIZ TĠP                             18.73 TL
72958  MARġ DĠġLĠSĠCĠTROEN-PEUGEUT-RENAULT                                18.73 TL
72962  MARġ DĠġLĠSĠ RENO-ALFA ROMEO                                    18.73 TL
72963  MARġ DĠġLĠSĠ PEUGEOT-CITROEN-FĠAT                                 18.73 TL
73352  MARELLĠ TĠP FĠAT 450-480 TRAKTÖR                                  22.27 TL
73411  MARġ DĠġLĠSĠ FĠAT 411-415 TRAKTÖR                                 18.73 TL
73618  MARġ DĠġLĠSĠ NEW HOLLAND TRAKTÖR/DODGE AS-250                           18.73 TL
73619  MARġ DĠġLĠSĠ YENĠ TĠP DUCADO                                    18.08 TL
73620  DUCADO MARġ DĠġLĠSĠ[MARELLĠ TĠP]                                  19.00 TL
73673  MARġ DĠġLĠSĠ BMW                                          18.73 TL
73675  MARġ DĠġLĠSĠ BMW 9 DĠġ 10 KANAL                                  18.08 TL
73676  MARġ DĠġLĠSĠ TEMPRA-TĠPO-UNO D 11 D                                18.08 TL
73677  MARġ DĠġLĠSĠ BMW 10 DĠġ 10 KANAL                                  18.08 TL
73678  MAREA BENZĠNLĠ MARġ DĠġLĠSĠ                                    17.03 TL
73679  MARġ DĠġLĠSĠ DOBLO                                         18.73 TL
73685  MARġ DĠġLĠSĠ MARELLĠ TĠP STAREX                                  19.65 TL
73753  TERS DÖNÜġ TARAK-BAġAK 9 DĠġ 6 KANAL                                23.58 TL
74221  MARġ DĠġLĠSĠ RANGER 12 DĠġ MOTORCRAFT                               19.00 TL
74222  MARġ DĠġLĠSĠ FORD 12 DĠġ                                      19.00 TL
74223  MARġ DĠġLĠSĠ FORD RANGER 10 DĠġ                                  19.00 TL
74224  MARġ DĠġLĠSĠ FORD ESCORT-MONDEO 10 DĠġ                               19.00 TL
74225  MARġ DĠġLĠSĠ CONNECT-MONDEO                                    19.00 TL
74226  MARġ DĠġLĠSĠ FORD RANGER-MAZDA 2500                                19.00 TL
74227  MARġ DĠġLĠSĠ FORD FIESTA 11 DĠġ                                  19.00 TL
74686  MARġ DĠġLĠSĠ PEUGEOT-RENAULT                                    19.00 TL
74687  MARġ DĠġLĠSĠ CITROEN-PEUGEOT                                    19.00 TL
74695  MARġ DĠġLĠSĠ OPEL                                         14.67 TL
74696  MARġ DĠġLĠSĠ DAEWOO CIELO-ESPERO-RACER/ VECTRA                           17.03 TL
74698  MARġ DĠġLĠSĠ BENZĠNLĠ CLIO - MEGANE 1.4-1.5 MOTOR                         17.03 TL
74739  MARġ DĠġLĠSĠ SUZUKI CARRY KT 8 DĠġ 5 KANAL                             18.73 TL
74740  MARġ DĠġLĠSĠ N.D.SUZIKI CARRY TERS                                 18.73 TL
74769  MARġ DĠġLĠSĠ LADA SAMARA                                      18.73 TL
74770  SKODA FAVORĠT MARġ DĠġLĠSĠ                                     17.03 TL
74771  ISKRA TIP LADA MARġ DĠġLĠSĠ                                    19.65 TL
74772  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT R4-R5                                     18.73 TL
74774  MARġ DĠġLĠSĠ SKODA DALLAS, L120                                  17.03 TL
74780  MARġ DĠġLĠSĠ FORD TRANSĠT Y.M.                                   18.73 TL
74785  MARġ DĠġLĠSĠ PEUGEOT 305-305 XLS                                  18.73 TL
74786  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT R4 - R5                                    18.73 TL
74787  MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT R4-R5-R6-RODEO 4                               18.73 TL
74,904  ISKRA TĠP KOMLE MARġ DĠġLĠSĠ
74912  EBRO MARġ DĠġLĠSĠ                                         19.65 TL
74,913  AMERĠKAN ÇANAK                                           20.96 TL
74,915  12 DĠġ3 KANAL ABD MARġ DĠġLĠSĠ                                   20.96 TL
74932  MARġ DĠġLĠSĠ HINO KAMYON FB 112 11z                                19.65 TL
74937  MARġ DĠġLĠSĠ LAMBORGHINI TRAKTÖR                                  19.65 TL
74940  MARġ DĠġLĠSĠ JAPON KAMYON YENĠ MODEL                                23.58 TL
74941  MARġ DĠġLĠSĠ ISKRA TĠP YENĠ MODEL MAN                               19.65 TL
74942  MARġ DĠġLĠSĠ PROFESYONEL ADAPTASYON                                19.65 TL
74945  MARġ DĠġLĠSĠ ISKRA TĠP MAN 10 DĠġ                                 19.65 TL
74,946  2006-2007-2008 MAN OTOBÜS KAMYON MARġ DĠġLĠSĠ                           23.58 TL
74,947  RENAULT MASTER HYUNDAI STAREX KIA MARġ DĠġLĠSĠ                           18.73 TL                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :53
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                      www.otosuner.com
  KOD                                     CİNSİ                  FİYAT
  74950      MARġ DĠġLĠSĠ BMC PROFESYONEL                                    22.27 TL
  74951      MARġ DĠġLĠSĠ FIAT ALLIS AGRI-450                                  22.27 TL
  74952      MARġ DĠġLĠSĠ D.R.TĠP 10 DĠġ PERKĠNS-HĠNO MOT DODGE                         22.27 TL
  74953      MARġ DĠġLĠSĠ D.R.TĠP10DĠġ,HĠNO MOT.DODGE                              22.27 TL
  74955      MARġ DĠġLĠSĠ FORKLĠFT-HITACHI,ISUZU                                 22.27 TL
  74960      MARġ DĠġLĠSĠ DELCO                                         24.89 TL
  74961      MARġ DĠġLĠSĠ PARIS RHONE TĠP 5040                                  18.73 TL
  74969      MARġ DĠġLĠSĠ 1600 FĠAT MOTOR-FNM TRAKTÖR-NĠVA                            18.73 TL
  74970      MARġ DĠġLĠSĠ RENAULT                                        18.73 TL
  74980      FORD TRANSĠT MARġ MOTORU DĠġLĠ KARġILIĞI                              19.65 TL
                         MARŞ DİŞLİ UCU TM TK GRUBU
35024 [   ]    9 DIS ANADOL BOSCH TIP DISLI UCU                                  6.60 TL
35025 [   ]    10 DIS ANADOL BOSCH TIP DISLI UCU                                  6.60 TL
35026 [   ]    11 DĠġ LADA TERS DÖNÜġ DĠġLĠ UCU                                  6.60 TL
35031 [   ]    9 DĠġ KALIN OPEL DĠġLĠ UCU                                     6.60 TL
35033 [   ]    DĠġLĠ KAFALARI BOSCH TĠPĠ UYARLAMA                                 6.60 TL
                          MARŞ DİŞLİ FİBERLERİ
35041 [01    ]  MARġ DĠġLĠ FĠBERĠ OPEL VECTRA WW POLO                                3.30 TL
35042 [02    ]  MARġ DĠġLĠ FĠBERĠ OPEL ASTRA VECTRA BMW AUDĠ ESCOR                         3.30 TL
35043 [03    ]  MARġ DĠġLĠ FĠBERĠ AUDĠ MERCE. DIZEL WW JETTA GOLF                          3.30 TL
35044 [04    ]  MARġ DĠġLĠ FĠBERĠ MERCEDES DĠZEL ĠVECO BOXER OMEGA                         3.30 TL

                                    FLAYTOP
                         AMPUL VE LED ÇEŞİTLERİ
 FLAYTOP      12V H1 55W AMPUL                                          0.69 TL
 FLAYTOP      12V H1 100W AMPUL                                          0.73 TL
 FLAYTOP      12V H1 100W SET AMPUL                                        4.19 TL
 FLAYTOP      12V H3 55W AMPUL                                          0.69 TL
 FLAYTOP      12V H3 100W AMPUL                                          0.62 TL
 FLAYTOP      12V H3 100W SET AMPUL                                        4.19 TL
 FLAYTOP      12V H4 55/60W P43T AMPUL                                      1.52 TL
 FLAYTOP      12V H4 55/60W P45T AMPUL                                      1.52 TL
 FLAYTOP      12V H4 100/90W P43T AMPUL                                      1.75 TL
 FLAYTOP      12V H4 100/90W SET AMPUL                                      6.82 TL
 FLAYTOP      12V H7 55W AMPUL                                          1.52 TL
 FLAYTOP      12V H7 100W SET AMPUL                                        6.82 TL
 FLAYTOP      12V P45-T 45/40W ÜÇ FĠġLĠ AMPUL                                   1.54 TL
 FLAYTOP      12V H11 55W FAR AMPULLU                                       4.96 TL
 FLAYTOP      12V H11 100W FAR AMPULLU                                      12.25 TL
 FLAYTOP      12V H27 1 27W FAR AMPULLU                                      4.96 TL
 FLAYTOP      12V 9004 55W FAR AMPULLU                                      2.64 TL
 FLAYTOP      12V 9005 65W FAR AMPULLU                                      2.64 TL
 FLAYTOP      12V 9006 65W FAR AMPULLU                                      2.64 TL
 FLAYTOP      12V 880 AMPUL                                            4.96 TL
 FLAYTOP      12V 881 H27 27W AMPUL                                        4.96 TL
 FLAYTOP      12V 35*35 KINETIX AMPULLU                                      0.78 TL
 FLAYTOP      12V 25*35 KINETIX AMPULLU                                      0.78 TL
 FLAYTOP      12V 67 5W AMPUL                                           0.14 TL
 FLAYTOP      12V 67 10W AMPUL                                          0.14 TL
 FLAYTOP      12V 93 [S25] 21W AMPUL                                       0.17 TL
 FLAYTOP      12V 93 [S25] 21W YAKIN TIRNAK AMPUL                                 0.22 TL
 FLAYTOP      12V 1016 21/5W AMPUL                                        0.19 TL
 FLAYTOP      12V 1016 21/5W YAKIN TIRNAK AMPUL                                  0.22 TL                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
             0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :54
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                 FİYAT
FLAYTOP  12V 1176 21/5W AMPUL                                        0.20 TL
FLAYTOP  12V T5 1.2W M.DĠPSĠZ AMPUL                                     0.14 TL
FLAYTOP  12V T6.5 2W M.DĠPSĠZ AMPUL                                     0.16 TL
FLAYTOP  12V T10 3W M.DĠPSĠZ AMPUL                                     0.11 TL
FLAYTOP  12V T10 5W DĠPSĠZ AMPUL                                      0.11 TL
FLAYTOP  12V T8 4W 53 AMPUL                                         0.11 TL
FLAYTOP  12V T1310W DĠPSĠZ AMPUL                                      0.21 TL
FLAYTOP  12V 10*35 10W JAPON SOFĠT AMPUL                                  0.16 TL
FLAYTOP  12V 11*31 10 SOFĠT AMPUL                                      0.16 TL
FLAYTOP  12V 11*39 5W SOFĠT AMPUL                                      0.16 TL
FLAYTOP  12V T15 10W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                   0.21 TL
FLAYTOP  12V T20 BÜYÜK DĠPSĠZ ÇĠF DUY 21/5W AMPUL                              1.07 TL
FLAYTOP  12V T20 BÜYÜK DĠPSĠZ TEK DUY 21W AMPUL                               1.00 TL
FLAYTOP  24V H1 70W AMPUL                                          0.73 TL
FLAYTOP  24V H1 100W SET AMPUL                                       4.19 TL
FLAYTOP  24V H3 70W AMPUL                                          0.73 TL
FLAYTOP  24V H3 100W SET AMPUL                                       4.34 TL
FLAYTOP  24V H4 75/70W P43T AMPUL                                      1.75 TL
FLAYTOP  24V H4 100/90W P43T AMPUL                                     1.71 TL
FLAYTOP  24V H4 100/90W SET AMPUL                                      7.29 TL
FLAYTOP  24V H7 70W AMPUL                                          1.71 TL
FLAYTOP  24V H7 100W SET AMPUL                                       7.29 TL
FLAYTOP  24V T5 1.2W M.DĠPSĠZ AMPUL                                     0.14 TL
FLAYTOP  24V T10 5W DĠPSĠZ AMPUL                                      0.12 TL
FLAYTOP  24V T8.5 2W 53 AMPUL                                        0.11 TL
FLAYTOP  24V T8 4W 53 AMPUL                                         0.12 TL
FLAYTOP  24V 11*39 5W SOFĠT AMPUL                                      0.19 TL
FLAYTOP  24V T15 10W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                   0.24 TL
FLAYTOP  24V T20 BÜYÜK DĠPSĠZ TEK DUY 21W AMPUL                               1.09 TL
FLAYTOP  24V 67 5W AMPUL                                          0.15 TL
FLAYTOP  24V 67 10W AMPUL                                          0.15 TL
FLAYTOP  24V 93 21W AMPUL                                          0.19 TL
FLAYTOP  24V 1016 21/5W AMPUL                                        0.21 TL
FLAYTOP  24V 1176 21/5W AMPUL                                        0.21 TL
FLAYTOP  12V 67 MAVĠ 5 LED SET AMPUL                                    4.65 TL
FLAYTOP  12V 67 BEYAZ 5 LED SET AMPUL                                    4.65 TL
FLAYTOP  12V 67 KIRMIZI 5 LED SET AMPUL                                   4.65 TL
FLAYTOP  12V 93 MAVĠ 18TÜP SET AMPUL                                    7.75 TL
FLAYTOP  12V 93 KIRMIZI 18 TÜP SET AMPUL                                  7.75 TL
FLAYTOP  12V 93 BEYAZ 18 TÜP SET AMPUL                                   7.75 TL
FLAYTOP  12V 93 MAVĠ 12TÜP SET AMPUL                                    6.20 TL
FLAYTOP  12V 93 BETAZ 12TÜP SET AMPUL                                    6.20 TL
FLAYTOP  12V 93 SARI 12TÜP SET AMPUL                                    6.20 TL
FLAYTOP  12V 1016 KIRMIZI 18TÜP SET AMPUL                                  7.75 TL
FLAYTOP  12V 1016 BEYAZ 18TÜP SET AMPUL                                   7.75 TL
FLAYTOP  12V 1016 MAVĠ 18TÜP SET AMPUL                                   7.75 TL
FLAYTOP  12V T8 BEYAZ 53 LED AMPUL                                     0.89 TL
FLAYTOP  12V T8 MAVĠ 53 LED AMPUL                                      0.89 TL
FLAYTOP  12V T18 KIRMIZI 53 LED AMPUL                                    0.89 TL
FLAYTOP  12V T8 7 RENK 53 LED AMPUL                                     2.48 TL
FLAYTOP  12V T15 MAVĠ 9 LED PARK AMPULU                                   3.41 TL
FLAYTOP  12V T15 BEYAZ 9 LED PARK AMPULU                                  3.41 TL
FLAYTOP  12V T15 KIRMIZI 9 LED PRK AMPULU                                  3.41 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :55
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                      www.otosuner.com
   KOD                                     CİNSİ                 FİYAT
  FLAYTOP     12V T10 7 RENK 5W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                2.48 TL
  FLAYTOP     12V T10 MAVĠ 5W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                 0.89 TL
  FLAYTOP     12V T10 BEYAZ 5W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                 0.89 TL
  FLAYTOP     12V T10 YEġĠLĠ 5W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                0.89 TL
  FLAYTOP     12V T10 KIRMIZI 5W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                0.89 TL
  FLAYTOP     12V T10 MAVĠ 5W BÜYÜK DĠPSĠZ 4 LED AMPUL                              2.72 TL
  FLAYTOP     12V T10 BEYAZ 5W BÜYÜK DĠPSĠZ 4 LED AMPUL                              2.72 TL
  FLAYTOP     12V 10*31 MAVĠ JAPON SOFĠT SET AMPUL                                2.48 TL
  FLAYTOP     12V 10*31 BEYAZ JAPON SOFĠT SET AMPUL                                2.48 TL
  FLAYTOP     12V 10*31 KIRMIZI JAPON SOFĠT SET AMPUL                               2.48 TL
  FLAYTOP     12V 11*39 BEYAZ 5W SOFĠT LED SET AMPUL                               2.79 TL
  FLAYTOP     12V 11*39 KIRMIZI 5W SOFĠT LED SET AMPUL                              2.79 TL
  FLAYTOP     12V 11*39 MAVĠ 5W SOFĠT LED SET AMPUL                                2.79 TL
  FLAYTOP     24V 67 MAVĠ 5 LED SET AMPUL                                     4.65 TL
  FLAYTOP     24V 67 KIRMIZI 5 LED SET AMPUL                                   4.65 TL
  FLAYTOP     24V 93 MAVĠ 12TÜP SET AMPUL                                     6.20 TL
  FLAYTOP     24V 93 KIRMIZI 12TÜP SET AMPUL                                   6.20 TL
  FLAYTOP     24V T8 BEYAZ 53 LED AMPUL                                      0.89 TL
  FLAYTOP     24V T8 MAVĠ 53 LED AMPUL                                      0.89 TL
  FLAYTOP     24V T8 KIRMIZI 53 LED AMPUL                                     0.89 TL
  FLAYTOP     24V T8 7 RENK 53 LED AMPUL                                     0.89 TL
  FLAYTOP     24V 11*39 BEYAZ 5W SOFĠT LED SET AMPUL                               2.79 TL
  FLAYTOP     24V 11*39 MAVĠ 5W SOFĠT LED SET AMPUL                                2.79 TL
  FLAYTOP     24V 11*39 KIRMIZI 5W SOFĠT LED SET AMPUL                              2.79 TL
  FLAYTOP     24V 10*31 MAVĠ JAPON SOFĠT AMPUL                                  2.48 TL
  FLAYTOP     24V 10*31 BEYAZ JAPON SOFĠT AMPUL                                  2.48 TL
  FLAYTOP     24V T10 BEYAZ 5W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                 0.89 TL
  FLAYTOP     24V T10 MAVĠ 5W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                 0.89 TL
  FLAYTOP     24V T10 KIRMIZI 5W BÜYÜK DĠPSĠZ AMPUL                                0.89 TL
  FLAYTOP     IġIKLI BIÇAK SĠGORTA 7-10-15-20-25-30 AMPER                             0.24 TL
                            GÖZ LAMBALARI
 12002 [--------]  GOZ LAMBASI KLEMENSLI.SARI/KIRMIZI/MAVI/YESIL                            0.84 TL
12004 [-RASEL--]  GOZ LAMBASI AMPULLU 22MM. SARI/ KIRMIZI YESIL                            0.44 TL
                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
             0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :56
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                                   CİNSİ                  FİYAT

                               GÜMÜŞPAR
              MAKO -MARELLİ TİPİ MUADİLİ MARŞ MOTORU PİNYON KAPAKLARI
001 10 003  Renault 12 marelli mako muadili marĢ pinyon kapak enj. 72332702                   11.00 TL
001 10 005  Renault 9 – 11 marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 74811805                   22.00 TL
001 10 007  Murat 124 / 131 marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 74872162                   11.00 TL
001 10 009  Fiat dogan,Ģahin,kartal, 1600 cc marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 74811804          22.00 TL
001 10 010  ġahin 1600cc (y.m.) redüktörlü marelli mako muadili marĢ pinyon kapak tempra 2000 marĢı       19.80 TL
001 10 011  uyarlama enj Adaptasyon marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 83221931-20
       Fiat tempra sl,slx,sxa,sxak                                     22.00 TL
001 10 013  Fiat dogan,Ģahin,kartal 1600cc marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 832221931           22.00 TL
001 10 015  Audi taxı fiat 1600cc (e.m) marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 74872161             22.00 TL
001 10 017  Ford 1300cc, Anadol 1300cc (e.m) marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72345702          27.50 TL
001 10 019  Ford kamyonet p100,pikap 1600cc marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 74882540 74811803      27.50 TL
001 10 020  Küçük pancar motor,baĢak traktör 1600cc (y.m.) marelli mako muadili marĢ pinyon kapak sol agız   38.50 TL
001 10 021  74892920
       Küçük pancar motor ,baĢak traktör 1300cc marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 74892951      27.50 TL
001 10 022  Küçük pancar motor,baĢak traktör 1600cc (y.m.) marelli mako muadili sag agız 74892920        38.50 TL
001 10 023  Fiat 126 bis marelli mako muadili marĢ pinyon kapak enj. 74886951                  19.80 TL
001 10 025  Fiat iveco 35 nc,50 nc,450,480,640 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak enj. 72030346   16.50 TL
001 10 027  Fiat iveco 35 nc,50 nc,450,480,640 traktör marelli mako muadili(sfero döküm) 72030346        60.50 TL
001 10 029  Fiat 450,480 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 1698532D 74857660            53.90 TL
001 10 030  Fiat 450,480 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak aluminyum enjeksiyon press       26.40 TL
001 10 031  74857660 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak
       Fiat 411,415                                            22.00 TL
001 10 033  Ford 3000,3600,4100,66190 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030330          49.50 TL
001 10 035  Ford cargo D1210,D1312 kamyon marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030344            49.50 TL
001 10 037  Ford turbo cargo kamyon marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030310               44.00 TL
001 10 038  Ford turbo cargo kamyon marelli mako muadili marĢ pinyon kapak y.m. (Ģahin bakıĢlı) 72030344    44.00 TL
001 10 039  Ford transit minibüs,kamyonet dizel marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030341         22.00 TL
001 10 041  Bedford 3.5, 7 ton kamyon kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030343         49.50 TL
001 10 043  Bmc yavuz kamyon kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030338 72030314         49.50 TL
001 10 045  Doc As 600,700 kamyon kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72113691           27.50 TL
001 10 047  Doc As 600,700 kamyon (e.m) çift f. kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72113691    27.50 TL
001 10 049  Doc As 250,700,800,900 kamyon kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak pik döküm       49.50 TL
001 10 051  72030342
       Massey ferguson 135,240 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak enj. 72030321        19.80 TL
001 10 053  Massey ferguson 165,275,285 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 74811804         27.50 TL
001 10 055  Steyr 8033,8053 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030345               44.00 TL
001 10 057  iĢbora Ihi shiboura,400A traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030331          44.00 TL
001 10 059  Bmc leyland tm 30 kamyon kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030329          44.00 TL
001 10 061  Leyland 184 traktör,Anadol dizel kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030308      49.50 TL
001 10 063  Ġnternational h.1230,1830 minübüs kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030343 -    49.50 TL
001 10 065  318
       Ġnternational h. traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030349              49.50 TL
001 10 067  Ġnternational h. 654 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030306            49.50 TL
001 10 069  Isuzu NPR,NKR kamyon kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030328            49.50 TL
001 10 071  Büyük pancar E108,Z108,D108 traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030332         44.00 TL
001 10 073  Magıruz minübüs,kamyonet marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030337              27.50 TL
001 10 074  Peugeot j9 minübüs kalın mil (y.m.) marelli mako muadili marĢ pinyon kapak enj. 72030306      19.80 TL
001 10 075  Peugeot j9 minübüs ince mil (e.m.) marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030333         49.50 TL
001 10 076  Peugeot j9 minübüs kalın mil (y.m.) marelli mako muadili marĢ pinyon kapak pik 72030306       49.50 TL
001 10 077  Johndere traktör, biçerdöver marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72030307            49.50 TL
001 10 079  Hino kamyonet,kamyon marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon           49.50 TL
001 10 080  Hino kamyon kamyonet kırkayak marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon      49.50 TL
001 10 081  Rus ,bulgar traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon           49.50 TL
001 10 083  Belarus iĢ makinası Rus ,bulgar traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama       49.50 TL
001 10 085  Adaptasyon traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon
       Fiat 411,415                                            44.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :57
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                        FİYAT
001 10 087  Mako marelli muadili bütün marĢlara burçlu kömürsüz arka toz kapak enj. 72364710           7.70 TL
001 10 089  Renault 9,11 italyan marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama uno marĢları için enj.     16.50 TL
001 10 091  Adaptasyon özel frb. marelli mako muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon
       Fiat 411,415                                             49.50 TL
001 10 093  Fiat 411,415 uyarlama frb. 9 diĢ diĢlisi Adaptasyon                         27.50 TL
001 10 094  9 DiĢ komple frb.marĢ diĢlisi mako marelli muadili uyarlama pinyom için Adaptasyon          38.50 TL
001 10 095  Üniversal 4 HP uyarlama marelli mako muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon              49.50 TL
001 10 097  Üniversal 4 HP uyarlama frb. 9 diĢ diĢlisi Adaptasyon                        27.50 TL
001 10 099  Japon tipi forklift iĢ makinası marelli mako muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon          49.50 TL
001 10 101  Mıtsubıshı canter marelli mako muadili frb.marĢ pinyon kapak Adaptasyon               49.50 TL
001 10 102  Mıtsubıshı canter marelli mako frb.9 diĢ diĢlisi Adaptasyon                     27.50 TL
001 10 103  Mıtsubıshı canter marelli mako muadili marĢ pinyon kapak (uyarlama) ĢmĢ. Adaptasyon         49.50 TL
001 10 104  Mıtsubıshı canter marelli mako ĢmĢ. 11 diĢ komple marĢ motor diĢlisi Adaptasyon           27.50 TL
001 10 105  Mıtsubıshı canter marelli mako ĢmĢ. 10 diĢ komple marĢ motor diĢlisi Adaptasyon           27.50 TL
001 10 106  Hyundai accent,era 1.5 dizel marelli mako muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon            27.50 TL
001 10 111  Üniversal traktör marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama 4hp marĢ yerine uyarlama      49.50 TL
001 10 113  Adaptasyon marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon
       Fiat ducato                                             27.50 TL
001 10 114  Perkins traktör erkunt trk.jsb iĢ mak. Ģanzumanlı marelli mako muadili marĢ pinyon kapak       27.50 TL
001 10 115  (uyarlama) enj Adaptasyon iĢ makinası Ģanzumanlı marelli mako muadili marĢ pinyon kapak enj.
       Perkins traktör erkunt trk. jsb                                   27.50 TL
001 10 116  Perkins traktör erkunt trk. jsb iĢ makinası Ģanzumanlı marelli mako muadili marĢ arka kapak enj.   7.70 TL
001 10 117  83226889
       Renault toros marelli mako muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon               27.50 TL
001 10 118  Nissan primera marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 83225806                    27.50 TL
001 10 119  Hyundai accent era benzinli marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 7231740000000           27.50 TL
001 10 120  Fiat traktör iveco marelli mako muadili redüktörlü marĢ pinyon kapak Adaptasyon           38.50 TL
001 10 122  Perkins erkunt traktör jsb redüktörlü (sol agız) marelli mako muadili marĢ pinyon kapak       33.00 TL
001 10 123  Fıat dızel Ģahin ducato marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 74897851               11.00 TL
001 10 124  Marelli mako muadili arka kömür saç kapak 74894351                          3.30 TL
001 10 125  Volkswagen polo marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 83225739                   27.50 TL
001 10 126  Iveco italyan marelli mako muadili marĢ pinyon kapak 72143303-72143301 72157902           49.50 TL
001 10 127  Skoda favorit mako marelli muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                   27.50 TL
001 10 128  Ençher traktör mako marelli muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                   44.00 TL
001 10 129  Doblo 1.2cc benzinli mako marelli muadili marĢ pinyon kapak                     19.80 TL
001 10 130  Pancar motor redüktörlü mako marelli muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon              33.00 TL
                LUCAS TİPİ MUADİLİ MARŞ MOTORU PİNYON KAPAKLARI
003 30 301  Ford kamyon lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (186)     TTT-103                33.00 TL
003 30 303  Ford traktör 3000,3600 lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak    54242063             33.00 TL
003 30 305  Ford traktör 5000 lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (610)    TTT-102             33.00 TL
003 30 307  Ford münibüs dizel lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak ( M127) 54226407               33.00 TL
003 30 309  Bedford 3.5 ton lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak     54248025                33.00 TL
003 30 311  Bedford 7 ton lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (202)     TTT-100               33.00 TL
003 30 313  Bmc kamyon lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (569)      TTT-101               33.00 TL
003 30 315  Bmc leyland tm 30 lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (813)     TTT-113            33.00 TL
003 30 317  Bmc tm 25 sr 2 lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak     54249786                 11.00 TL
003 30 319  Anadol dizel kamyonet lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (533)     TTT-111           33.00 TL
003 30 320  Ġnter minübüs,kamyonet lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak       TTT-125           33.00 TL
003 30 321  Bmc fatih kamyon,kamyonet lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (526)      TTT-112        33.00 TL
003 30 323  Massey ferguson 135,240 traktör lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (076)    TTT-106      33.00 TL
003 30 325  Massey ferguson 165,275,285 traktör lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. (441)   TTT-104   22.00 TL
003 30 327  Massey ferguson 165,275,285 trk. Küçük gövde lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak 54242255      33.00 TL
003 30 329  Massey ferguson 165,275,285 trk. y.m. lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. TTT-125       22.00 TL
003 30 331  Doc As 600,700 kamyon kamyonet (sag) lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. (176)    TTT-   22.00 TL
003 30 333  110 As 900, jsb kamyon kamyonet (sol) lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. (476)
       Doc                                            TTT-    22.00 TL
003 30 335  125 As 900kamyon kamyonet y.m. lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. (133) TTT-133
       Doc                                                 22.00 TL
003 30 337  Ġnternational h.444 traktör lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak   26250442            33.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :58
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                       FİYAT
003 30 339  Massey ferguson 165,275,285 büyük otomatik lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak TTT-125       33.00 TL
003 30 341  Tahmes dextra kamyon lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak     54255905             33.00 TL
003 30 343  Tahmes massey ferguson 165 lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak     54255906          33.00 TL
003 30 345  Land rover , jaguar lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak                      33.00 TL
003 30 346  Isuzu kamyon kamyonet lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (405)     TTT-118          33.00 TL
003 30 348  Forklift iĢ makinası lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak                      33.00 TL
003 30 350  Enter 444 küçük gövde lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak                     33.00 TL
003 30 352  Land rover lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak                           33.00 TL
003 30 354  Ford cargo turbo e.m. lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak                     33.00 TL
003 30 356  Ford cargo turbo y.m. lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak    54268330             33.00 TL
003 30 358  Üniversal, iveco, 50 nc lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (297)    TTT-117          33.00 TL
003 30 360  Bmc profesyonel l ucas tipi muadili marĢ pinyon kapak     (576)   TTT-126          33.00 TL
003 30 362  Bmc profesyonel lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak (sfero döküm) (576)      TTT-126     49.50 TL
003 30 364  Land rover lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak     54245688                  33.00 TL
003 30 366  Jaguar lucas tipi muadili marĢ pinyon kapak 54245688                        33.00 TL
003 30 368  Land Rover lucas muadili marĢ pinyon kapak                             33.00 TL
003 30 370  Land Rover lucas muadili marĢ pinyon kapak                             33.00 TL
003 30 372  Forklift lucas muadili marĢ pinyon kapak                              33.00 TL
003 30 374  Forklift lucas muadili marĢ pinyon kapak                              33.00 TL
003 30 376  Lada niva lucas muadili marĢ pinyon kapak                              33.00 TL
003 30 378  Lucas muadili marĢ orta kapak                                    7.70 TL
003 30 379  Lucas muadili Ford,Inter,bmc,bedford,massey ferguson arka kapak                   7.15 TL
003 30 380  Lucas muadili marĢ arka kapak 54265875                               11.00 TL
003 30 381  Lucas muadili marĢ arka kapak 54265874 54263852                           11.00 TL
                 BOSCH TİPİ MUADİLİ MARŞ MOTORU PİNYON KAPAKLARI
004 40 401  Ġveco 50 nc italy tipi bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak sfero döküm 2005834008         49.50 TL
004 40 402  Ġveco 50 nc bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak     2005824814                 49.50 TL
004 40 404  Steyr traktör bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834155                    49.50 TL
004 40 406  Deutz magıruz minübüs bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823472                22.00 TL
004 40 408  Magıruz vt 5 kompressör bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak    2005824704           49.50 TL
004 40 410  Mercedes 0302,0309 otobüs bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834252              49.50 TL
004 40 412  Mercedes 25.17,25.20 kamyon aksaray üretimi bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak          49.50 TL
004 40 414  2005834113
       Man 26.210,26.230 kamyon bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834035              49.50 TL
004 40 415  Man 26.210,26.230 kamyon alfkb tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon          49.50 TL
004 40 416  Ġnternational h.cummins kamyon bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak    2005834465-       49.50 TL
004 40 418  0001359124 h. Traktör bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834027 2005824693
       Ġnternational 2005834177                                      49.50 TL
004 40 420  Bmc yavuz kamyon bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834064                  49.50 TL
004 40 422  Same traktör bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825083                    49.50 TL
004 40 424  Johndeere traktör biçer döver bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834155 2005824734      49.50 TL
004 40 426  Alfkb 6HP küçük dar kulak bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825087              38.50 TL
004 40 428  Alfkb 6HP büyük geniĢ kulak bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825099             38.50 TL
004 40 430  Alfkb 4 HP mercedes ,19.22 man e.m. bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak              44.00 TL
004 40 431  Ford cargo alfkb adaptasyon bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon             44.00 TL
004 40 432  Ford minübüs benzinli küçük gövde bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon          7.70 TL
004 40 434  Ford minübüs benzinli büyük gövde bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon          7.70 TL
004 40 435  Audi, forklift redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821480 1005821291        27.50 TL
004 40 436  Audi 80 dizel bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823540 1005822373              27.50 TL
004 40 437  Audi 80 benzinli bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005832456 1005822360             27.50 TL
004 40 438  Opel,skoda,feka bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823831                   11.00 TL
004 40 440  Volkswagen transporter e.m. bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005832456             22.00 TL
004 40 441  Volkswagen transporter y.m. Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. 1005821101     22.00 TL
004 40 442  Fiat regata dizel italy bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                    11.00 TL
004 40 443  Anadol,ford 1.6 redüktörlü y.m. bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821243           27.50 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :59
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                       FİYAT
004 40 444  Anadol ,ford 1.6 demir çatal bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822278 1007010036       19.80 TL
004 40 445  Anadol,ford 1.6 redüktörlü y.m. bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak (geniĢ gövde) 1005821243    27.50 TL
004 40 446  Anadol ,ford 1.6 2delik otomatik bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823314 2005823088     22.00 TL
004 40 448  Anadol ,ford 1.6 plastik çatal bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak  1005822405          19.80 TL
004 40 449  Anadol, ford 1.6 mıknatıslı gövde bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak  1005821272        19.80 TL
004 40 450  Renault 9 Dizel bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822379                   22.00 TL
004 40 451  Renault 9 Dizel-Kango Expres Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821579       22.00 TL
004 40 452  Peugeot 305-504 Taksi Demir Çatal bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822321          22.00 TL
004 40 453  Peugeot 305-504 Taksi Plastik Çatal bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822396 2005834100   22.00 TL
004 40 454  Lada Taksi (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                16.50 TL
004 40 455  Lada-Vega Mıknatıslı (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon           22.00 TL
004 40 456  Moskoviç Izh Pikap (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon            27.50 TL
004 40 457  Lada Taksi Mıknatıslı bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                27.50 TL
004 40 458  Perkins 3 Delik Otomatik(uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon          22.00 TL
004 40 459  Perkins 2 Delik Otomatik(uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon          22.00 TL
004 40 460  Isuzu Ġki Kulak-3 Delik Otomatik(uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak   Adaptasyon    19.80 TL
004 40 462  Isuzu Ġki Kulak-2 Delik Otomatik(uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon      19.80 TL
004 40 463  Isuzu Ġki Kulak-2 Delik Otomatik Dar Gövde 88mm bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama    19.80 TL
004 40 464  Adaptasyon (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon
       Atma Audi Düz                                            19.80 TL
004 40 466  Atma Audi Dönük (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon             19.80 TL
004 40 468  Atma Audi Dönük (y.m.) (uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon          19.80 TL
004 40 470  TM25-2 Delik Otomatik(uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon           19.80 TL
004 40 471  TM25-2 Delik OtomatikDar.Göv.(uyr.) 88mm bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon      19.80 TL
004 40 472  Skoda favorit formen redüktörlü y.m. bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak vw ters dönüĢ marĢ    27.50 TL
004 40 473  uyarlama Adaptasyon
       Skoda Redüktörlü(uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon              27.50 TL
004 40 474  Skoda Favorit Formen 3 Delik Otom. (uyr.) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon      16.50 TL
004 40 475  Skoda Favorit Formen 3 Delik Otom-Dizel(uyr.)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak enj.       27.50 TL
004 40 476  Skoda Favorit Formen 2 Delik Otom.(uyr.)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822187       27.50 TL
004 40 477  Skoda Mıknatıslı (uyarlama.) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon            27.50 TL
004 40 478  Opel Astra bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                           27.50 TL
004 40 480  Opel Vectra Düz (e.m.)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                     27.50 TL
004 40 482  Fiat 1600 ġahin Benzinli (uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak               22.00 TL
004 40 483  ġahin 1600 cc Redüktörlü(uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak               22.00 TL
004 40 484  Fiat Tempra 1600 cc (uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834100            22.00 TL
004 40 486  Anadol Dizel (uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                     27.50 TL
004 40 488  Peugeot J9 (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                     27.50 TL
004 40 490  Suziki Jeep Pikap (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon            16.50 TL
004 40 492  Suziki taksi (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon               16.50 TL
004 40 493  Maraton prenses alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                38.50 TL
004 40 494  Maraton Mitsubishi Alfkb (uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon         38.50 TL
004 40 496  Maraton Mitsubishi Alfkb (uyr.)13 DiĢ DiĢli bosch tipi muadili  2006382154             16.50 TL
004 40 497  Iveco Alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825352                     38.50 TL
004 40 498  Fiat 697 Alfkb (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon              38.50 TL
004 40 500  Fiat 697 Alfkb (uyarlama) diĢli kafası bosch tipi muadili Adaptasyon                16.50 TL
004 40 502  Fiat 411-415 Traktör (uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Allg46E32            38.50 TL
004 40 503  Büyük Pancar Fiat 411- 415(uyarlama)bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824806         38.50 TL
004 40 504  Peugeot Boxer Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338001              27.50 TL
004 40 505  Peugeot Boxer Düz bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338021 1005822424            22.00 TL
004 40 506  Mercedes 190D-200D Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822449            19.80 TL
004 40 507  Mercedes 240 Dizel (e.m.) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824849              33.00 TL
004 40 508  Mercedes 190E-200E Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821128            27.50 TL
004 40 509  Mercedes 124 Kasa BMW bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824849 1005823217          27.50 TL
004 40 510  Ünimog (e.m.) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak     1679117                 27.50 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :60
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                       FİYAT
004 40 511  Pancar Jenaratör Bosch Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821           19.80 TL
004 40 512  ĠĢ Makinası Küçük Forlift Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak              27.50 TL
004 40 513  Land Rover (y.m.)Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                  27.50 TL
004 40 514  ĠĢ Makinası Forklift Büyük bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                   49.50 TL
004 40 516  Skoda 120 L (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon               27.50 TL
004 40 518  Opel Vectra Dönük A Kasa bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 10058211711              27.50 TL
004 40 519  Opel Vectra CD Motor Redüktörlü A Kasa bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005831155       27.50 TL
004 40 520  Renault 9 Benzinli bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak    1005822379              27.50 TL
004 40 521  Opel Vectra B Kasa Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821737            27.50 TL
004 40 522  Lada Taksi Redüktörlü Kısa (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821474        27.50 TL
004 40 524  Benatti Trk – Fiat Iveco 4 kw tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834610               49.50 TL
004 40 525  Atma audi dönük redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                   27.50 TL
004 40 526  Albea 1.3 dızel mıknatıslı bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821771             16.50 TL
004 40 532  Land Rover Redüktörlü AL bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821826              27.50 TL
004 40 534  Jeep Tuzla Pikap (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon             27.50 TL
004 40 536  Wolkswagen Transporter 2500 (y.m.) tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005831169 1005821785       19.80 TL
004 40 537  Wolkswagen Kaplumbağa(e.m.) (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon       16.50 TL
004 40 538  Fiat Ducato – Sol Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338856            33.00 TL
004 40 540  Fiat Ducato – Sağ Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338852            33.00 TL
004 40 541  Büyük Magırus 1011 Motor 4 kw Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834254      49.50 TL
004 40 542  Büyük Magırus 1011 Motor 2.5 kw Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak           33.00 TL
004 40 543  2005834270 Motor(y.m.) Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338040
       Magırus 1011                                            33.00 TL
004 40 546  Renault Tır Alfkb (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon            38.50 TL
004 40 548  Renault 12 Toros (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon             27.50 TL
004 40 550  Hyundai accent,era 1.5 dizel redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon       27.50 TL
004 40 552  Bmw y.m. redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821832                 27.50 TL
004 40 554  Actrros marĢ ön kapak bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                     55.00 TL
004 40 556  Perkins erkunt traktör jsb bosch tipi muadli marĢ pinyon kapak 2005834159              27.50 TL
004 40 558  Perkins erkunt traktör jsb bosch tipi muadli redüktörlü marĢ pinyon kapak 9002335899        27.50 TL
004 40 559  Mercedes benz 240 dizel bosch tipi muadili redüktörlü marĢ pinyon kapak 1005821755         22.00 TL
004 40 560  Jsb forklift bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821997                    27.50 TL
004 40 561  Volkswagen polo bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821632                   27.50 TL
004 40 562  ĠĢ makinası pc40 forklift Japon yerine bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon       49.50 TL
004 40 563  Man cav alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                    44.00 TL
004 40 564  Leyland 184 perkins motor jsb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama             44.00 TL
004 40 565  ĠĢ makinası iki kulak orta gövde bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon      44.00 TL
004 40 566  ĠĢ makinası iki kulak orta gövde bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon      44.00 TL
004 40 567  ĠĢ makinası üç kulak bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon            49.50 TL
004 40 568  ĠĢ makinası üç kulak bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon            49.50 TL
004 40 569  Isuzu Ģampiyon bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon               49.50 TL
004 40 570  FD40 iĢ makinası bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon              49.50 TL
004 40 571  Mazda 2200 münibüs bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821275                 38.50 TL
004 40 572  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338862                           38.50 TL
004 40 573  Mercedes kamyon y.m.bosch tipi muadili redüktörlü marĢ pinyon kapak 9001338073           38.50 TL
004 40 574  Scanıa daf Mercedes y.m. bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834512              60.50 TL
004 40 575  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834315                           44.00 TL
004 40 576  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824837                           44.00 TL
004 40 577  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824931 2005824852                     44.00 TL
004 40 578  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824829                           44.00 TL
004 40 579  Alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825218                        44.00 TL
004 40 580  Alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825283                        44.00 TL
004 40 581  Alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825326                        44.00 TL
004 40 582  Alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825355                        44.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :61
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                        FİYAT
004 40 583  Alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825359                        44.00 TL
004 40 584  Ford kargo bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834157                      49.50 TL
004 40 585  Turbo kargo bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834173                     49.50 TL
004 40 586  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824709                           49.50 TL
004 40 587  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834131 2005824600                      49.50 TL
004 40 588  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824916 2005824692                      49.50 TL
004 40 589  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824738                           49.50 TL
004 40 590  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824774                           49.50 TL
004 40 591  Ford kargo turbo bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824780                   49.50 TL
004 40 592  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834053                           49.50 TL
004 40 593  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834118                           49.50 TL
004 40 594  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834120                           49.50 TL
004 40 595  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834369                           49.50 TL
004 40 596  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834171                           49.50 TL
004 40 597  Büyük magırus 1011 motor redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2007010112         44.00 TL
004 40 598  Ġveco daliy bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338067                     44.00 TL
004 40 599  Ünümog Mercedes bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834341 2005824834              49.50 TL
004 40 600  Mercedes bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824999                       49.50 TL
004 40 601  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834012                           49.50 TL
004 40 602  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834177                           49.50 TL
004 40 603  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001083381                           49.50 TL
004 40 604  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821728 1005821728                      49.50 TL
004 40 605  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824903                           49.50 TL
004 40 606  Komatsu Forklift Japon Bosch bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                  27.50 TL
004 40 607  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834311                           49.50 TL
004 40 608  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834399                           49.50 TL
004 40 609  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824974                           49.50 TL
004 40 610  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834066                           49.50 TL
004 40 611  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834068                           49.50 TL
004 40 613  Volvo BM.AB bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834061                     49.50 TL
004 40 614  Scania Daf bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824909                      49.50 TL
004 40 615  Mercedes-Ünimog Kassbohrer Daf tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834100               49.50 TL
004 40 616  Lombardini Pancar Motor (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon          27.50 TL
004 40 618  JJ5 Bosch Tipi (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon              27.50 TL
004 40 622  Mercedes magırus 9 HP Alfkb bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                   55.00 TL
004 40 624  Mercedes Magırus 9HP Alfkb-uzun 9diĢ diĢli bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak           16.50 TL
004 40 626  Hino Kamyon Kırkayak Alfkb (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon        49.50 TL
004 40 628  Burçlu Kömürsüz Arka Toz Kapak tipi muadili marĢ arka kapak           2005854094-163-   7.70 TL
004 40 630  173 26.210,26.230 kamyon bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834147
       Man                                                 49.50 TL
004 40 632  Alfkb Rulman Kapak Sacı bosch tipi muadili 2005825077                        3.30 TL
004 40 634  Alfkb Kollektör Çanağı alfkb bosch tipi muadili 2007005023-024-026-2007005026 2007005024       22.00 TL
004 40 636  Alfkb 9 DiĢ bosch tipi muadili marĢ pinyon diĢlisi 2006382176                    16.50 TL
004 40 638  Alfkb 10 DiĢ bosch tipi muadili marĢ pinyon diĢlisi                         16.50 TL
004 40 639  Alfkb 11 DiĢ bosch tipi muadili marĢ pinyon diĢlisi sgr                       11.00 TL
004 40 640  Alfkb 11 DiĢ bosch tipi muadili marĢ pinyon diĢlisi                         16.50 TL
004 40 641  Alfkb 11 DiĢ iĢ makinası diĢli büyük çap bosch tipi muadili marĢ pinyon diĢlisi           16.50 TL
004 40 642  Alfkb 12 DiĢ bosch tipi muadili marĢ pinyon diĢlisi 2006382162                    16.50 TL
004 40 643  Alfkb 12 DiĢ bosch tipi muadili marĢ pinyon diĢlisi sgr 2006382162                  11.00 TL
004 40 644  Mercedes Actros Scania Daf(y.m)Alfkb 10 DiĢli Ucu bosch tipi 2005834825               60.50 TL
004 40 646  Axor Atego Sprinter Bosch( y.m) tipi muadili marĢ pinyon kapak 6033AD0174231 - 6033AC0281      33.00 TL
004 40 648  Alfkb Kulaksız (e.m) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005825069                 33.00 TL
004 40 650  Pancar Motor 411-415(uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834825            49.50 TL
004 40 652  Agroment Traktör bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                        49.50 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :62
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                              CİNSİ                       FİYAT
004 40 654  Bosch muadilli – Al. bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                      27.50 TL
004 40 656  Land Rover Redüktörlü – Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                     33.00 TL
004 40 657  Küçük Pancar redüktörlü (uyarlama) bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon          27.50 TL
004 40 658  Pancar motor bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                     27.50 TL
004 40 659  Citroen Ducato Bosch Uyarlama bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon            22.00 TL
004 40 660  Bosch Tipi al. bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak ALL656L                     22.00 TL
004 40 662  Özel Rally Aracı bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                        55.00 TL
004 40 664  Ford Rancer Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                     22.00 TL
004 40 666  Multijet 1.3 dizel albea,corsa bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon            22.00 TL
004 40 668  Forklift iĢ makinası japon bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon              33.00 TL
004 40 669  Fiat doblo 1.9 jtd bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                       22.00 TL
004 40 671  Mercedes benz MB100 minübüs tipi muadili marĢ pinyon kapak                      27.50 TL
004 40 673  Japon iĢ makinası alfkb tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                  44.00 TL
004 40 675  Man kamyon y.m. Redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 6033AC4040              33.00 TL
004 40 677  Bosch tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak                         27.50 TL
004 40 679  Peugeot 206 bosch redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak                     27.50 TL
004 40 681  Ford transit bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824639                     27.50 TL
004 40 683  Ford connect bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821651                     22.00 TL
004 40 684  ĠĢ makinası alfkb büyük flanĢlı bosch muadili marĢ pinyon kapak sag 2005834273            44.00 TL
004 40 685  ĠĢ makinası küçük gövdeli bosch muadili marĢ pinyon kapak                      44.00 TL
004 40 686  Ġveco bosch muadili benatik muadili marĢ pinyon kapak sag 2005834606                 49.50 TL
004 40 687  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822416                           33.00 TL
004 40 688  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823478                           33.00 TL
004 40 689  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821280                           33.00 TL
004 40 690  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338865                           33.00 TL
004 40 691  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821277 1005821126                      33.00 TL
004 40 692  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822349                           33.00 TL
004 40 693  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002335819                           33.00 TL
004 40 694  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821694                           33.00 TL
004 40 695  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821596-1005821094 1005821190                33.00 TL
004 40 696  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338010 9002335861                      33.00 TL
004 40 697  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9003338857 9003338827                      33.00 TL
004 40 698  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821552                           38.50 TL
004 40 699  Jeneratör forklift çin üretimi bosch tipi muadili ters dönüĢ 107 gövde marĢ pinyon kapak uyarlama  27.50 TL
004 40 700  vlk. Adaptasyon marĢ pinyon kapak 9002338804
       Bosch tipi muadili                                          33.00 TL
004 40 701  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821758                           33.00 TL
004 40 702  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821070                           33.00 TL
004 40 703  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821147                           38.50 TL
004 40 704  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821771                           33.00 TL
004 40 705  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821781                           33.00 TL
004 40 706  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821857                           33.00 TL
004 40 707  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821297                           33.00 TL
004 40 708  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821932                           33.00 TL
004 40 709  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821796                           33.00 TL
004 40 710  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821839                           33.00 TL
004 40 711  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001082326                           33.00 TL
004 40 712  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338807                           33.00 TL
004 40 713  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338869                           38.50 TL
004 40 714  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822430                           33.00 TL
004 40 715  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823273                           33.00 TL
004 40 716  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821135                           33.00 TL
004 40 717  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821202                           33.00 TL
004 40 718  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821591                           33.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :63
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                            CİNSİ                        FİYAT
004 40 719  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821585                           33.00 TL
004 40 720  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9003338836                           38.50 TL
004 40 721  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822465                           33.00 TL
004 40 722  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823298                           33.00 TL
004 40 723  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823325                           33.00 TL
004 40 724  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823388                           33.00 TL
004 40 725  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823472                           33.00 TL
004 40 726  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821615                           33.00 TL
004 40 727  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821115                           33.00 TL
004 40 728  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338837                           33.00 TL
004 40 729  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002335889 9002335832                     33.00 TL
004 40 730  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002335835                           33.00 TL
004 40 731  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821564                           33.00 TL
004 40 732  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821459                           33.00 TL
004 40 733  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338857                           33.00 TL
004 40 734  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821790                           33.00 TL
004 40 735  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821231                           33.00 TL
004 40 736  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821213                           33.00 TL
004 40 737  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821055                           33.00 TL
004 40 738  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821196                           33.00 TL
004 40 739  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9003338855 9003335824                     33.00 TL
004 40 740  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821442                           33.00 TL
004 40 741  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821436                           33.00 TL
004 40 742  Opel vectra bosch tipi muadili redüktörlü marĢ pinyon kapak 1005821558               33.00 TL
004 40 743  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821445 1005821099                     33.00 TL
004 40 744  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338882                           33.00 TL
004 40 745  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338886                           33.00 TL
004 40 746  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338029                           38.50 TL
004 40 747  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005834197 2005824549                     38.50 TL
004 40 748  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824948 2005824555                     38.50 TL
004 40 749  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 2005824781                           33.00 TL
004 40 750  Forklift bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821525                      33.00 TL
004 40 751  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821946 1005821740                     33.00 TL
004 40 752  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821130                           33.00 TL
004 40 753  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821070                           33.00 TL
004 40 754  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821091                           33.00 TL
004 40 755  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821413                           33.00 TL
004 40 756  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821153                           33.00 TL
004 40 757  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002335829                           33.00 TL
004 40 758  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821630                           33.00 TL
004 40 759  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821604                           33.00 TL
004 40 760  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821609                           33.00 TL
004 40 761  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821539 1005821817                     33.00 TL
004 40 762  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821183                           33.00 TL
004 40 763  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338021                           33.00 TL
004 40 764  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823466                           33.00 TL
004 40 765  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822424                           33.00 TL
004 40 766  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821925                           33.00 TL
004 40 767  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821731 1005821133                     33.00 TL
004 40 768  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9003335803                           33.00 TL
004 40 769  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823111                           33.00 TL
004 40 770  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822421                           33.00 TL
004 40 771  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005831161 -1005821845                     33.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :64
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                            CİNSİ                        FİYAT
004 40 772  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821793                           33.00 TL
004 40 773  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821901 1005821768                     33.00 TL
004 40 774  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821497 1005821159                     33.00 TL
004 40 775  Volksvagen caddy redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821477             33.00 TL
004 40 776  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821065                           33.00 TL
004 40 777  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822456                           33.00 TL
004 40 778  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1007010035 1005822389                     33.00 TL
004 40 779  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821468                           33.00 TL
004 40 780  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821903                           33.00 TL
004 40 781  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822197                           33.00 TL
004 40 782  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823320                           33.00 TL
004 40 783  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821096                           33.00 TL
004 40 784  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823316                           33.00 TL
004 40 785  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823451                           33.00 TL
004 40 786  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821473                           33.00 TL
004 40 787  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821185                           33.00 TL
004 40 788  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822165                           33.00 TL
004 40 789  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821455                           33.00 TL
004 40 790  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821461                           33.00 TL
004 40 791  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002338893                           33.00 TL
004 40 792  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821787                           33.00 TL
004 40 793  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821976                           33.00 TL
004 40 794  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822008                           33.00 TL
004 40 795  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821913                           33.00 TL
004 40 796  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005822195                           33.00 TL
004 40 797  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338806                           33.00 TL
004 40 798  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9001338064                           33.00 TL
004 40 799  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005823090                           33.00 TL
004 40 800  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 9002335806                           33.00 TL
004 40 801  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821637                           33.00 TL
004 40 802  Bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak 1005821567                           33.00 TL
004 40 803  Bosch tipi muadili vw al.marĢ pinyon kapak                             27.50 TL
004 40 804  Lada vega redüktörlü bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                      27.50 TL
004 40 805  Küçük pancar redüktörlü yeni model bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak n. Adaptasyon        27.50 TL
004 40 806  Toyota taxi benzinli bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                27.50 TL
004 40 807  Johndere traktör yeni model biçer bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak               38.50 TL
004 40 808  Renault 9 benzinli mıknatıslı bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak                 27.50 TL
004 40 809  Renault kango 1.9,ekspres redüktörlü yeni model bosch tipi muadili marĢ pinyon kapak        27.50 TL
         VALEO-HITACHI-İSKRA-DENSO-PAL-MUHTELİF MUADİLİ MARŞ PİNYON KAPAKLARI
007 70 702  Skoda pikap pal tipi muadili marĢ pinyon kapak                           22.00 TL
007 70 704  Skoda favorit formen pal tipi muadili marĢ pinyon kapak E-24352P 1203116              22.00 TL
007 70 706  Skoda 120 L pal tipi muadili marĢ pinyon kapak 8006461 443930150201                 22.00 TL
007 70 707  Ünüversal romen tipi muadili marĢ pinyon kapak D5                          33.00 TL
007 70 708  ĠĢbora traktör japon tipi muadili marĢ pinyon kapak                         27.50 TL
007 70 709  Isuzu ,yanmar,kubata,carrier japon tipi muadili marĢ pinyon kapak                  27.50 TL
007 70 710  Isuzu ks kamyonet japon tipi muadili marĢ pinyon kapak                       22.00 TL
007 70 711  Suziki cerry geniĢ gövde japon tipi muadili marĢ pinyon kapak                    27.50 TL
007 70 712  Mıtsubushi canter nkr tek teker japon tipi muadili marĢ pinyon kapak                27.50 TL
007 70 713  Massey ferguson 135,240 ıskra tipi muadili marĢ pinyon kapak 130140                 49.50 TL
007 70 714  Peugeot j9 minibüs fransız tipi muadili marĢ pinyon kapak 404501                  27.50 TL
007 70 715  Peugeot j9 minibüs valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak                       27.50 TL
007 70 716  Landrower peugeot j9 orta pinyon valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak 404785            22.00 TL
007 70 717  Landrover redüktörlü valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak 525026                  33.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :65
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                        FİYAT
007 70 718  Renault 9 benzinli valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. D9E185627                22.00 TL
007 70 719  Renault 12 toros valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. D9E400234                 22.00 TL
007 70 720  Renault 9 dizel valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak D10E524672                   27.50 TL
007 70 721  Suziki cerry jeep japon hıtachi valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon           27.50 TL
007 70 722  Bmc dev fatih orta pinyon delco valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak 1951069-1979534 1988451     60.50 TL
007 70 724  Jeep tuzla delco valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak S6378                     38.50 TL
007 70 726  Jeep harikan delco tipi muadili marĢ pinyon kapak ĠMSAN                       38.50 TL
007 70 728  JJ5 jeep y.m. delco tipi muadili marĢ pinyon kapak DOFF11131B                    27.50 TL
007 70 730  JJ8 jeep y.m. delco tipi muadili marĢ pinyon kapak                          27.50 TL
007 70 732  Ford b600 delco tipi muadili marĢ pinyon kapak CA6B D2AF11131                    27.50 TL
007 70 734  Renault big truck delco tipi muadili marĢ pinyon kapak RF406070                   60.50 TL
007 70 736  Suziki cerry japon type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon          27.50 TL
007 70 737  Suziki marutti redüktörlü japon tipi muadili marĢ pinyon kapak                    27.50 TL
007 70 738  Perkins doc motor redüktörlü japon tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon          27.50 TL
007 70 740  Mazda T3500 japon type redüktörlü japon tipi muadili marĢ pinyon kapak enj.7127 M2T57671       33.00 TL
007 70 742  Mıtsubushi canter npr çift teker japon tipi muadili marĢ pinyon kapak enj.ME01785 M2T67881      22.00 TL
007 70 744  Renault clio-megane y.m. Valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak 2C-187799               27.50 TL
007 70 746  Skoda favorit formen picup japon type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon   22.00 TL
007 70 747  Lada vega 110 taxi japon type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon       22.00 TL
007 70 748  Lada taxi japon type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon            22.00 TL
007 70 749  Ford traktör japon type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon          27.50 TL
007 70 750  Mıtsubıshı canter 659 y.m.jopon muadili marĢ pinyon kapak enj M8t80671-(4D33,34) M408t800      27.50 TL
007 70 752  Mıtsubushi iĢ makinası japon tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. 37636-125 M3T56072         33.00 TL
007 70 754  Landrower e.m. Delco tipi muadili marĢ pinyon kapak 27/205D                     33.00 TL
007 70 756  Datsun japon type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj.                   22.00 TL
007 70 758  Zetor pal type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak aky.                    49.50 TL
007 70 760  Massey ferguson 135,240 trk. japon tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon             27.50 TL
007 70 762  Üniversal iveco 50 nc japon type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon        27.50 TL
007 70 764  Renault 21 valeo type tipi muadili marĢ pinyon kapak 99173                      27.50 TL
007 70 766  Renault 5 valeo type tipi muadili marĢ pinyon kapak 99892                      27.50 TL
007 70 768  Kia mazda japon type redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak 128401-0060              27.50 TL
007 70 770  ĠĢ makinası japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak                   33.00 TL
007 70 772  Hino kamyon korea japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak                33.00 TL
007 70 774  Hundai H100 L200 L300 japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj.           27.50 TL
007 70 778  Mıtsubushi forklift japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak 8819 104M84010476      27.50 TL
007 70 780  Jenaratör nissan japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon           38.50 TL
007 70 782  japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak                         27.50 TL
007 70 784  1600cc tempra valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Ylm. Adaptasyon               22.00 TL
007 70 785  Multijet 1.3 D Albea Corsa valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon           22.00 TL
007 70 786  Corsa Multijet 1.3 D Albea valeo tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. 193358             22.00 TL
007 70 789  Komatsu forklift japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak M641X31771           27.50 TL
007 70 791  Mıtsubushi L 300 Hundai H 100 japon tipi muadili marĢ pinyon kapak                  27.50 TL
007 70 793  Skoda favorit picup y.m. japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon    22.00 TL
007 70 794  Suziki cerry y.m. japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak enj. Adaptasyon        22.00 TL
007 70 795  Mercedes actros delco 39 mt japon tipi redüktörlü tipi muadili marĢ pinyon kapak           55.00 TL
007 70 797  Fiat marea valeo tipi tipi muadili marĢ pinyon kapak en.                       22.00 TL
007 70 798  Man kamyon 26.210,26.230 ıskra muadili marĢ pinyon kapak                       49.50 TL
007 70 799  Renault laguna valeo muadili marĢ pinyon kapak D7R                          16.50 TL
007 70 800  Renault traffic valeo muadili marĢ pinyon kapak D7R 455550                      16.50 TL
007 70 801  Bmc profesyonel 28 mt orta kapak                                   11.00 TL
007 70 802  Iveco yeni model marĢ arka kapak                                   8.80 TL
007 70 803  Hyundai accent era redüktörlü y.m. bosch muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon            27.50 TL
007 70 804  Skoda favorit valeo muadili marĢ pinyon kapak                            27.50 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :66
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                       FİYAT
007 70 805  Forklift japon muadili marsan tipi marĢ pinyon kapak Adaptasyon                   27.50 TL
007 70 806  Nissan forklift japan muadili marĢ pinyon kapak                           27.50 TL
007 70 807  Bmw motosiklet muadili tipi marĢ pinyon kapak çagdaĢ 432635                     22.00 TL
007 70 808  Valeo muadili tipi marĢ pinyon kapak                                27.50 TL
007 70 809  Japon muadili marĢ pinyon kapak                                   27.50 TL
007 70 810  Perkins motor japon y.m. muadili marĢ pinyon kapak sol Adaptasyon                  27.50 TL
007 70 811  Perkins motor japon y.m. muadili marĢ pinyon kapak sag Adaptasyon                  27.50 TL
007 70 812  Çayırova forklift mıtsubıshı muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon             27.50 TL
007 70 813  Chevrolet gmc buck marĢ pinyon kapak alç9336                            27.50 TL
007 70 814  Isuzu yanmar kubato marĢ pinyon kapak 028401-6331                          27.50 TL
007 70 815  Suziki cerry jeep küçük gövde Japon muadili marĢ pinyon kapak 128400-1861              27.50 TL
007 70 816  Mazda 626 ford uzun gövde marĢ pinyon kapak 06987 M641X06976                    27.50 TL
007 70 817  Mazda 626 ford uzun gövde marĢ pinyon kapak M641X82273                       27.50 TL
007 70 818  Toyota corolla dahatsu marĢ pinyon kapak                              27.50 TL
007 70 819  Ford mondeo marĢ pinyon kapak SE-350 F3R2-11130A                          27.50 TL
007 70 820  Nissan forklift iĢ makinası marĢ pinyon kapak 23318-10600 2130-46005                33.00 TL
007 70 821  Japon tipi marĢ pinyon kapak M641XA1571                               27.50 TL
007 70 822  Gmc jeep chevrolet marĢ pinyon kapak 10456471-472                          27.50 TL
007 70 823  Mercury marina chevrolet marĢ pinon kapak 1984097                          27.50 TL
007 70 824  General motor omc marine marĢ pinyon kapak 1965529 1876881                     27.50 TL
007 70 825  Isuzu pontiac chevrolet marĢ pinyon kapak 1985148 1974146                      27.50 TL
007 70 826  Hino ısuzu orta gövde marĢ pinyon kapak                               27.50 TL
007 70 827  Mercedes sprinter valeo muadili marĢ pinyon kapak 455720                      27.50 TL
007 70 828  Suzuki cerry hıtachı gövde valeo muadili marĢ pinyon kapak uyarlama Adaptasyon           27.50 TL
007 70 829  Perkins valeo muadili marĢ pinyon kapak                               27.50 TL
007 70 830  Clio megane valeo muadili marĢ pinyon kapak                             27.50 TL
007 70 831  Perkins motor hitachı muadili marĢ pinyon kapak                           33.00 TL
007 70 832  Toyota corolla denso 1.3 muadili marĢ pinyon kapak                         27.50 TL
007 70 833  Dacıa valeo muadili marĢ pinyon kapak                                27.50 TL
007 70 834  Mıtsubıshı canter H-100 orta kapak 4D30(ps100)                           13.20 TL
007 70 835  Nıssan ınfınıtı hıtachı muadili marĢ pinyon kapak                          27.50 TL
007 70 836  Hyundai starex münibüs valeo muadili marĢ pinyon kapak                       19.80 TL
007 70 837  Ford escort motocraft muadili marĢ pinyon kapak SE351 F3RZ-11130-B                 27.50 TL
007 70 838  Opel tavria delco muadili marĢ pinyon kapak uyarlama (eski kod:00440 472) Adaptasyon        27.50 TL
007 70 839  ĠĢ makinası dev fatih kamyon ön delco muadili marĢ pinyon kapak 42 MT(eski kod:00440 608)      49.50 TL
007 70 840  1988137 1949606 kamyon orta delco muadili marĢ pinyon kapak 42 MT (eski kod:00440 610)
       ĠĢ makinası dev fatih                                        60.50 TL
007 70 841  1988436 1988093 kamyon arka delco muadili marĢ pinyon kapak 40 MT (eski kod:00440 612)
       ĠĢ makinası dev fatih                                        27.50 TL
007 70 842  1945514 1945960
       Profesyonel bmc delco muadili marĢ pinyon kapak (eski kod:00440 525) 28 mt             38.50 TL
007 70 843  Opel vectra delco muadili marĢ pinyon kapak (eski kod:00440 528) Adaptasyon             27.50 TL
007 70 844  Isuzu Ģampiyon muadili marĢ pinyon kapak                              38.50 TL
007 70 845  Hino kamyon muadili marĢ pinyon kapak                                38.50 TL
007 70 846  Mıtsubıshı prenses marĢ pinyon kapak                                38.50 TL
007 70 847  Ford transit marĢ pinyon kapak SE352 F3RZ-11130C                          49.50 TL
007 70 848  Forklift marĢ pinyon kapak                                     27.50 TL
007 70 849  Honda cıvıc mıtsubıshı tipi muadili marĢ pinyon kapak 4521 A                    27.50 TL
007 70 850  Honda cıvıc muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                          27.50 TL
007 70 851  Skoda favorit formen hıtachı muadili marĢ pinyon kapak Adaptasyon                  27.50 TL
007 70 852  Valeo muadili marĢ pinyon kapak 10475285,307 10467722                        27.50 TL
007 70 871  ĠĢ makinası alfkb büyük kulaklı Japon muadili marĢ motor pinyon kapak                49.50 TL
007 70 872  Perkins motor Japon muadili marĢ motor pinyon kapak                         44.00 TL
007 70 873  ġahin,dogan 1600cc valeo muadili 1.3 marĢ pinyon kapak Adaptasyon                  27.50 TL
007 70 874  Jeneratör çin malı marĢ hıtachı marĢ pinyon kapak Adaptasyon                    27.50 TL
007 70 875  Perkins erkunt traktör jsb ıskra tipi muadili marĢ pinyon kapak sag agız 15133587          33.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :67
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                       FİYAT
007 70 876  Perkins erkunt traktör jsb ıskra tipi muadili marĢ pinyon kapak sol agız 15133587          33.00 TL
007 70 877  ĠĢ makinası delco muadili marĢ pinyon kapak 07 1423703401                      82.50 TL
007 70 878  Bmc,levent kömür kapak ĠM 8715                                    6.05 TL
007 70 879  Isuzu Ģampiyon yeni model kömür kapak ĠM 8716                            6.05 TL
007 70 880  Isuzu,bmc,levend kömür kapak ĠM 8717                                 6.05 TL
007 70 881  Hyundai H100,mıtsubıshı L300 kömür kapak space wagen ĠM 9338                     6.05 TL
007 70 882  Mıtsubıshı canter yeni model kömür kapak ĠM 9404                           6.05 TL
007 70 883  Renault tır marĢ motor pinyon kapak flanĢı Adaptasyon                        16.50 TL
007 70 884  Magırus marĢ motor pinyon kapak flanĢı Adaptasyon                          16.50 TL
007 70 885  Suzuki,Witara,Samurai,Sidecik,Honda muadili marĢ motor pinyon kapak ĠM9305              27.50 TL
007 70 886  Komatsu kepçe pc40 marĢ motor pinyon kapak flanĢı Adaptasyon                     16.50 TL
007 70 887  Fıat ducato bokser marĢ motor pinyon kapak flanĢı Adaptasyon                     16.50 TL
007 70 888  Mercedes,magıruz,perkins motorlu bütün araçlar için kulak ,flanĢı Adaptasyon             16.50 TL
007 70 889  Pancar motor için yapılan 2 kulak marĢ motor ön kulak flanĢı Adaptasyon               16.50 TL
007 70 890  Kıa Bango muadili marĢ motor pinyon kapak                              19.80 TL
007 70 891  FD 40 Komatsu forklift muadili marĢ motor pinyon kapak                        33.00 TL
                ALTERNATÖR BİLYA VE DİOT KAPAKLARI MUHTELİF TİP
008 80 801  Ford bosch type alternatör bilya kapak 1125824363                          16.50 TL
008 80 803  Ford bosch type alternatör diot kapak 1125884398                           16.50 TL
008 80 805  Ford bosch geniĢ gövde type alternatör bilya kapak                          16.50 TL
008 80 807  Ford bosch geniĢ gövde type alternatör diot kapak 1125884398                     16.50 TL
008 80 808  Bosch muadili dar 1600 cc mako uyarlama alternatör bilya kapak                    16.50 TL
008 80 809  Bosch muadili dar 1600 cc mako uyarlama alternatör diot kapak Adaptasyon               16.50 TL
008 80 810  Bosch muadili geniĢ 1600 cc mako uyarlama alternatör bilya kapak Adaptasyon             16.50 TL
008 80 811  Bosch muadili geniĢ 1600 cc mako uyarlama alternatör bilya diot kapak Adaptasyon           16.50 TL
008 80 813  Volvo bosch muadili alternatör bilya kapak 1125824382                        22.00 TL
008 80 815  Volvo bosch muadili alternatör diot kapak 1125884529                         22.00 TL
008 80 816  Bmc profesyonel bosch muadili alternatör bilya kapak mrs. Adaptasyon                 22.00 TL
008 80 817  Bosch muadili alternatör bilya kapak 1125825031                           22.00 TL
008 80 819  Bosch muadili alternatör diot kapak 1125885141                            22.00 TL
008 80 821  Mercedes benz bosch muadili foom alternatör bilya kapak 150 Amp. 1125825526             22.00 TL
008 80 823  Mercedes benz bosch muadili foom alternatör diot kapak 150 Amp. 1125885836              22.00 TL
008 80 825  Mercedes benz bosch muadili foom alternatör bilya kapak 150 Amp. Foom-126262             22.00 TL
008 80 827  Volkswagen e.m. bosch muadili alternatör bilya kapak 1125824247                   16.50 TL
008 80 829  Johndeere biçer traktör bosch muadili alternatör bilya kapak 1125823007               16.50 TL
008 80 831  Johndeere biçer traktör bosch muadili alternatör diot kapak 1125884493                16.50 TL
008 80 833  Mercedes taxi bosch muadili alternatör bilya kapak -537 1125824528                  16.50 TL
008 80 835  Ünüversal bosch muadili alternatör diot kapak -527 1125884359                    16.50 TL
008 80 837  Bosch muadili alternatör bilya kapak Adaptasyon                           16.50 TL
008 80 839  Valeo muadili renaullt manager alternatör bilya kapak 101512 paris p.                22.00 TL
008 80 841  Bosch muadili man alternatör e.m. bilya kapak                            22.00 TL
008 80 843  Bosch muadili alternatör e.m. bilya kapak                              22.00 TL
008 80 845  Mako marelli muadili palio siena veekend slx y.m. 1400cc – 65 A alternatör bilya kapak 83625411   22.00 TL
008 80 846  Mako marelli muadili palio siena veekend slx y.m. 1400cc – 65 A alternatör bilya kapak        12.10 TL
008 80 847  8362361.0 muadili palio siena veekend slx y.m. 1600cc – 85 A alternatör bilya kapak 83625411
       Mako marelli                                             22.00 TL
008 80 849  Mako marelli muadili tofaĢ dogan slx dik kulak y.m. 1600cc alternatör bilya kapak 83602361      13.20 TL
008 80 851  Mako marelli muadili tofaĢ dogan slx dik kulak y.m. 1600cc alternatör diot kapak 83602341      13.20 TL
008 80 853  Mako marelli muadili fiat uno y.m. alternatör bilya kapak                      13.20 TL
008 80 855  Mako marelli muadili fiat uno y.m. alternatör diot kapak 83603211                  13.20 TL
008 80 857  Mako marelli muadili 6203 ince mil e.m. alternatör bilya kapak 74965511               11.00 TL
008 80 859  Mako marelli muadili 6203 ince mil e.m. alternatör diot kapak 74990571                11.00 TL
008 80 861  Mako marelli muadili 6303 kalın mil e.m. alternatör bilya kapak 74991471               11.00 TL
008 80 863  Mako marelli muadili 6303 kalın mil e.m. alternatör diot kapak 74990571               11.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :68
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                       FİYAT
008 80 865  Mako marelli muadili 62303 kalın mil e.m. alternatör bilya kapak 74996631              11.00 TL
008 80 867  Mako marelli muadili 62303 kalın mil e.m. alternatör diot kapak 74990571              11.00 TL
008 80 869  Mako marelli muadili peugeot j9 alternatör bilya kapak 836024010                  16.50 TL
008 80 871  Mako marelli muadili peugeot j9 alternatör diot kapak 836000061                   16.50 TL
008 80 873  Lucas muadili fatih kamyon, ford transit, landrower alternatör bilya kapak UNT-250         13.20 TL
008 80 875  Lucas muadili fatih kamyon, ford transit, landrower alternatör diot kapak UQT-250          13.20 TL
008 80 877  Lucas muadili chrysler 24v – bmc tm 30 alternatör bilya kapak UNT-252-253              13.20 TL
008 80 878  Lucas muadili chrysler 24v – bmc tm 30 alternatör diot kapak UQT-250                13.20 TL
008 80 881  Lucas muadili ACR-15-16 alternatör bilya kapak                           13.20 TL
008 80 883  Lucas muadili ACR-17-18 alternatör bilya kapak                           13.20 TL
008 80 885  Mako muadili ford escort uyarlama alternatör bilya kapak Adaptasyon                 16.50 TL
008 80 887  Mako muadili ford escort uyarlama alternatör diot kapak Adaptasyon                 16.50 TL
008 80 889  Bosch muadili ısuzu npr kamyon uyarlama alternatör bilya kapak Adaptasyon              33.00 TL
008 80 891  Bosch muadili ısuzu npr kamyon uyarlama alternatör diot kapak Adaptasyon              33.00 TL
008 80 893  Delco remy muadili ikarus otobüs alternatör bilya kapak                       33.00 TL
008 80 895  Delco remy muadili ikarus otobüs alternatör orta gövde kapak                    71.50 TL
008 80 905  Bosch muadili Bmc fatih 90 A uzun uyarlama alternatör bilya kapak Adaptasyon            16.50 TL
008 80 907  Bosch muadili Bmc fatih 90 A uzun uyarlama alternatör bilya kapak Adaptasyon            16.50 TL
008 80 909  Mako marelli muadili Fiat doblo jtd alternatör bilya kapak 12V/105A                 24.20 TL
008 80 910  Mako marelli muadili Fiat doblo jtd alternatör diot kapak 12V/105A                 24.20 TL
008 80 911  Bosch muadili mercedes kamyon y.m. alternatör bilya kapak                      24.20 TL
008 80 912  Bosch muadili mercedes taxı foom alternatör bilya kapak                       24.20 TL
008 80 913  Bosch muadili mercedes kamyon y.m. alternatör diot kapak                      16.50 TL
008 80 914  Bosch muadili Bmc profesyonel alternatör bilya kapak                        22.00 TL
008 80 915  Bosch muadili mercedes kamyon e.m. alternatör bilya kapak                      22.00 TL
008 80 916  Bosch muadili mercedes kamyon e.m. alternatör diot kapak                      22.00 TL
008 80 917  Bosch muadili mercedes kamyon 25.21 actros alternatör bilya kapak                  22.00 TL
008 80 918  Bosch muadili mercedes kamyon 25.21 actros alternatör diot kapak                  22.00 TL
008 80 919  Valeo muadili renault expres alternatör bilya kapak                         22.00 TL
008 80 920  Valeo muadili renault kango expres alternatör bilya kapak                      22.00 TL
008 80 921  Bosch muadili mercedes kamyon 25.21 actros alternatör bilya kapak                  22.00 TL
008 80 922  Japon muadili peugeot partner uyr. alternatör bilya kapak Adaptasyon                22.00 TL
008 80 923  Japon muadili peugeot partner uyr. alternatör bilya kapak Adaptasyon                22.00 TL
008 80 924  Japon muadili mıtsubushi L300 alternatör bilya kapak MD618916                    22.00 TL
008 80 925  Japon muadili ısuzu npr alternatör bilya kapak L15064004                      22.00 TL
008 80 926  Japon muadili ısuzu npr alternatör diot kapak L106A3301                       22.00 TL
008 80 927  Bmc belde otobüs alternatör bilya kapak 10467267                          22.00 TL
008 80 928  Bmc belde otobüs alternatör bilya kapak                               22.00 TL
008 80 929  Ford escort bilyalı alternatör bilya kapak                             22.00 TL
008 80 930  Mercedes taxı bilyalı alternatör bilya kapak                            22.00 TL
008 80 931  Daewoo cheroke bilyalı alternatör bilya kapak                            22.00 TL
008 80 932  Daewoo cheroke bilyalı alternatör diot kapak                            22.00 TL
008 80 933  Mercedes actros alternatör bilya kapak                               22.00 TL
008 80 934  Mercedes actros alternatör diot kapak                                22.00 TL
008 80 936  Fiat 35-50 nc mako marelli muadili alternatör bilya kapak                      22.00 TL
008 80 937  Renault 9-11-12 mako marelli muadili alternatör bilya kapak                     13.20 TL
008 80 938  Ford transit dizel mako marelli muadili alternatör bilya kapak                   22.00 TL
008 80 939  Hyundai starex alternatör bilya kapak                                22.00 TL
008 80 940  Hyundai starex alternatör diot kapak                                22.00 TL
008 80 941  Fiat iveco kamyon alternatör bilya kapak al.692                           22.00 TL
008 80 942  Fiat iveco kamyon alternatör diot kapak al. 693                           22.00 TL
008 80 943  Bmc profesyonel bosch muadili alternatör bilya kapak                        22.00 TL
008 80 945  Albea ,corsa 1.2 benzinli denso marelli muadili bilya kapak *                    27.50 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :69
                                                            12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                         FİYAT
008 80 946  Albea ,corsa 1.2 benzinli denso marelli muadili diot kapak *                      11.00 TL
008 80 947  Iveco otobüs alternatör bilya kapak 1125827020                             22.00 TL
008 80 948  Iveco otobüs alternatör diot kapak 1125887023                              22.00 TL
008 80 949  Mercedes benz kamyon alternatör bilya kapak Sultan otokar 55 amper                   22.00 TL
008 80 950  Volvo scania alternatör bilya kapak 80 AMP.                               22.00 TL
008 80 951  Bosch muadili ıveco alternatör bilya kapak 24V 80AMP                          22.00 TL
008 80 952  Ford transit alternatör bilya kapak 40V 50-90 AMP                            22.00 TL
008 80 953  Ford transit alternatör diot kapak 40V 50-90 AMP                            22.00 TL
008 80 954  Mercedes Benz,iveco,daf,man,tır çekici alternatör diot kapak 1125885264                 22.00 TL
008 80 955  Ford bmc levend alternatör diot kapak Luc. 5420647                           22.00 TL
008 80 956  Ford bmc levend alternatör bilya kapak Luc.54205168                           22.00 TL
008 80 957  Ford cargo alternatör bilya kapak                                    22.00 TL
008 80 958  Ford taunus 1.6 fıat 35-50 nc ıveco,fıat,kartal,Ģahin,dogan 1600 muadili alternatör bilya kapak     22.00 TL
008 80 959  83600941
       Kartal,Ģahin,dogan,ducato,ford 1.6 fıat,stayr,magırus 83602341                     22.00 TL
008 80 960  Bmc profesyonel 617/620/822/827 fatih 220 26/270 36 (A127 UNT257) muadili alternatör bilya kapak    22.00 TL
008 80 961  Lucas UNT 257 bmc Nissan kamyonet (A127 UQT 255) muadili alternatör diot kapak Lucas UQT
       Bmc profesyonel                                             22.00 TL
008 80 962  255
       Mercedes actros,atego vario muadili alternatör diot kapak 28V 100AMP 9121335952             22.00 TL
008 80 963  Ġnter ıveco case muadili alternatör bilya kapak 1125824590                       22.00 TL
008 80 964  Mercedes benz,man kamyon uzun kulak alternatör bilya kapak 12/24V 35/55 AMP 1125824317         22.00 TL
008 80 965  Magırus deutz,ıveco,unımog,Mercedes muadili alternatör diot kapak 12/24V 24/35AMP 1125884359      22.00 TL
008 80 966  Scanıa,Otobüs,Kamyon,Daf,setra muadili alternatör diot kapak 6033 GD1 016                22.00 TL
008 80 967  Scania muadili alternatör bilya kapak 1125825354                            22.00 TL
008 80 968  Volvo trucks, tır y.m. muadili alternatör bilya kapak 24V 80 AMP 1125825346               22.00 TL
008 80 969  Volvo trucks, tır y.m. muadili alternatör diot kapak 24V 80 AMP 1125885139               22.00 TL
008 80 970  Dev fatih vw golf,jetta,passat transporter,polo audi 100 seat toledo fendt,same alternatör diot kapak  22.00 TL
008 80 971  12V 65 AMP kamyon,tır iĢ makinası muadili alternatör diot kapak 12/24V 90/55 AMP 1125885019
       Volvo yavuz 1125884493                                         22.00 TL
008 80 972  Volvo yavuz kamyon muadili alternatör bilya kapak 12/24V 90/55 AMP 1125825031              22.00 TL
008 80 973  Volvo klimalı bosch muadili alternatör bilya kapak 24V 70 AMP                      22.00 TL
008 80 974  Scania klimalı bosch muadili alternatör diot kapak 24V 70 AMP                      22.00 TL
008 80 975  Man,Mercedes benz bmc belde alternatör bilya kapak 24V 80 AMP 1125825358                22.00 TL
008 80 976  Scanıa,Renault,man,daf ıveco alternatör bilya kapak 24V 45 AMP 1125824583                22.00 TL
008 80 977  Ford kargo,daf,Volvo alternatör diot kapak y.m. 24V 35/45 AMP 1125884529                22.00 TL
008 80 978  Volvo,iveco,daf,scanıa alternatör diot kapak y.m. 24V 80 AMP 1125885230                 22.00 TL
008 80 979  Scanıa kamyon alternatör bilya kapak 24V 55 AMP 1125825043                       22.00 TL
008 80 980  Scanıa kamyon alternatör bilya kapak 24V 70 AMP                             22.00 TL
008 80 981  Bosch muadili audi 80-90-100 vw golf,jetta,santana,Nissan alternatör diot kapak 12V 90 AMP       22.00 TL
008 80 982  1125885070 alternatör bilya kapak 12V 100 AMP
       Mercedes benz                                              22.00 TL
008 80 983  Volvo,renault,man alternatör bilya kapak 24V 45 AMP 1125824298                     22.00 TL
008 80 984  Audi,volkswagen golf,jetta,alternatör bilya kapak 1125825133                      22.00 TL
008 80 985  Mercedes benz,man,daf alternatör bilya kapak 1125825009                         22.00 TL
008 80 986  Bosch muadili alternatör bilya kapak y.m. 9121335540                          22.00 TL
008 80 987  Sultan otokar alternatör bilya kapak y.m. 80 AMP.                            27.50 TL
008 80 988  Sultan otokar alternatör diot kapak y.m. 55-80 AMP                           27.50 TL
008 80 989  Mercedes actros 105 AMPER al1002 bosch muadili alternatör bilya kapak                  27.50 TL
000 80 990  Mercedes actros 105 AMPER al1002 bosch muadili alternatör diot kapak                  27.50 TL
008 80 991  Volvo yeni model 80 AMPER bosch muadili alternatör diot kapak                      27.50 TL
008 80 992  Fiat punto marelli muadili alternatör bilya kapak                            27.50 TL
008 80 993  Fiat punto marelli muadili alternatör diot kapak                            27.50 TL
008 80 994  Ford connect visteon muadili alternatör bilya kapak                           27.50 TL
008 80 995  Ford connect visteon muadili alternatör diot kapak                           16.50 TL
008 80 996  Fiat mako-mareilli muadili al634 alternatör diot kapak                         16.50 TL
008 80 997  Fiat mako-mareilli muadili al789 alternatör diot kapak                         16.50 TL
                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com     Sayfa :70
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                              CİNSİ                      FİYAT
                  MARŞ DİŞLİ VE DİŞLİ UCLARI-DİŞLİ KAFALARI MUHTELİF
009 90 901  10 diĢ Anadol ford bosch muadili diĢli ucu Adaptasyon                        6.60 TL
009 90 902  10 diĢ Anadol,ford ince bosch muadili diĢli ucu                           6.60 TL
009 90 903  11 diĢ Atma audi düz bosch muadili diĢli ucu                            6.60 TL
009 90 904  Japon muadili 9 diĢ magıruz muadili uyarlama diĢli ucu UMR.                     16.50 TL
009 90 905  9 diĢ Opel kalın düz bosch muadili diĢli ucu                            7.70 TL
009 90 906  Japon muadili 9 diĢ fiat 50 nc muadili uyarlama diĢli ucu UMR                    16.50 TL
009 90 907  9 diĢ Opel kalın ters bosch muadili diĢli ucu                            7.70 TL
009 90 908  Japon muadili 10 diĢ perkins motor uyarlama diĢli ucu UMR                      16.50 TL
009 90 909  9 diĢ Pancar motor düz dönüĢ bosch muadili diĢli ucu                        7.70 TL
009 90 910  Japon muadili 11 diĢ diĢli ucu UMR                                 7.70 TL
009 90 911  9 diĢ Lombardini motor ters dönüĢ bosch muadili diĢli ucu                      7.70 TL
009 90 912  Japon muadili 12 diĢ diĢli ucu UMR                                 16.50 TL
009 90 913  11 diĢ Lada taksi ters dönüĢ bosch muadili diĢli ucu                        7.70 TL
009 90 914  Japon muadili 13 diĢ diĢli ucu                                   16.50 TL
009 90 915  9 diĢ Mıtsubushi japon muadili diĢli ucu                              11.00 TL
009 90 916  Bosch muadili 11 diĢ diĢli ucu                                   16.50 TL
009 90 917  10 diĢ Hundai japon muadili diĢli ucu                                11.00 TL
009 90 918  9 diĢ diĢli ince diĢli ucu renault                                 7.70 TL
009 90 919  11 diĢ Toyoto japon muadili diĢli ucu                                16.50 TL
009 90 920  Skoda felicia marĢ diĢlisi 20047911335                               49.50 TL
009 90 921  12 diĢ Japon muadili diĢli ucu                                   16.50 TL
009 90 922  11 diĢ alfkb büyük kafa özel yapım                                 16.50 TL
009 90 923  13 diĢ Japon muadili diĢli ucu                                   16.50 TL
009 90 924  11 diĢ alfkb büyük kafa özel yapım                                 16.50 TL
009 90 925  14 diĢ Japon muadili diĢli ucu                                   16.50 TL
009 90 926  11 diĢ japon iĢ makinası muadili diĢli ucu                             16.50 TL
009 90 927  Renault tır komple marĢ diĢlisi                                   99.00 TL
009 90 928  9 diĢ Skoda lada Japon muadili diĢli ucu                              16.50 TL
009 90 929  Mıtsıbıshı hundai japon muadili diĢli mili                             13.20 TL
009 90 930  11 diĢ Japon muadili diĢli ucu                                   11.00 TL
009 90 931  11 diĢ Japon muadili büyük kafa diĢli ucu                              16.50 TL
009 90 932  11 diĢ Alfkb büyük kafa özel yapım iĢ makinası alfkb marĢ diĢlisi                  16.50 TL
009 90 933  12 diĢ Alfkb büyük kafa özel yapım iĢ makinası alfkb marĢ diĢlisi                  16.50 TL
009 90 934  11 diĢ Japon iĢ makinası özel yapım diĢli ucu                            16.50 TL
009 90 935  11 diĢ Skoda,lada uzun kafa japon muadili diĢli ucu                         16.50 TL
009 90 936  11 diĢ Lada denso japon muadili diĢli ucu                              16.50 TL
009 90 937  4 hp Alfkb boru diĢli 9-10-11-12 diĢ                                27.50 TL
009 90 938  Caterpiller 10 diĢ iĢ makinası marĢ diĢlisi                             52.80 TL
009 90 939  Caterpiller 11 diĢ 955 iĢ makinası marĢ diĢlisi                           52.80 TL
009 90 940  Caterpiller 12 diĢ iĢ makinası marĢ diĢlisi                             52.80 TL
009 90 941  Caterpiller 12 diĢ 40-42-MT.950-955 iĢ makinası marĢ diĢlisi                    52.80 TL
009 90 942  Komatsu marĢ diĢlisi 13 diĢ                                     52.80 TL
009 90 943  Mitsubishi canter marĢ diĢlisi                                   52.80 TL
009 90 944  13 diĢ iĢ makinası cırcırlı diĢli kafası                              16.50 TL
009 90 945  Perkins marelli redüktör diĢliĢi yeni model sıçan diĢli takımında 5 adet              3.30 TL
009 90 946  Çayırova forklift 11 diĢ diĢli ucu japon tipi muadili                        16.50 TL
009 90 947  11 diĢ japon tipi muadili marsan                                  16.50 TL
009 90 948  Mıtsubıshı canter göbek diĢlisi orj. Göre                              16.50 TL
009 90 949  9 hp alfkb 11 diĢ kalın marĢ diĢlisi                                16.50 TL
009 90 950  9 hp alfkb 11 diĢ kalın marĢ diĢlisi                                16.50 TL
009 99 001  8 diĢ diĢli ucu jenaratör forklift japon muadili                          11.00 TL
009 99 002  11 diĢ bosch muadili marsan büyük kafa diĢli ucu                          11.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :71
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                            CİNSİ                        FİYAT
009 99 003  8 diĢ diĢli ucu japon muadili                                    11.00 TL
009 99 004  9 diĢ diĢli ucu japon muadili                                    11.00 TL
009 99 005  Mıtsubıshı canter göbek diĢlisi büyük çaplı olan                           16.50 TL
009 99 006  9 diĢ diĢli ucu bosch china marĢına göre muadili nima                        11.00 TL
009 99 007  11 diĢ diĢli ucu mecit bosch marĢına uyarlama                            16.50 TL
009 99 008  11 diĢ alfkb marĢ diĢlisi c.b.                                    16.50 TL
009 99 009  9 diĢ diĢli ucu büyük kafa nima                                   11.00 TL
009 99 010  11 diĢ diĢli ucu ĢmĢ. uyarlama                                    11.00 TL
009 99 911  12 diĢ alfkb marĢ diĢlisi esk. Tren tulomsaĢ                             44.00 TL
009 99 912  11 diĢ diĢli ucu h.üssü 24 marĢa uyarlama japon tipi muadili                     16.50 TL
009 99 913  9 diĢ delco remy ducato,ford transit,pejo boxer diĢli ucu                      16.50 TL
009 99 914  11 diĢ dogsan iĢ makinası çin marĢ motoru                              38.50 TL
                 ALTERNATÖR SABİT KASNAKLAR MUHTELİF MUADİLLERİ
009 90 951  Kalın mil sabit kasnak 17.00*76.00*12.50 grovers-1                          7.70 TL
009 90 952  Kalın mil sabit kasnak 17.00*71.00*09.50 grovers-1                          7.70 TL
009 90 953  Ġnce mil sabit kasnak 15.00*71.00*09.50 grovers-1                          7.70 TL
009 90 954  Ġnce mil sabit kasnak 15.00*71.00*12.50 grovers-1                          7.70 TL
009 90 955  Vw grubu bora sabit kasnak 17.00*55.80*37.30 grovers -6                       16.50 TL
009 90 956  Peugeot parner citreon berlingo sabit kasnak 17.00*54.30*25.60 grovers-6               11.00 TL
009 90 957  Opel vectra sabit kasnak (e.m.) 17.00*48.60*26.80 grovers-6                     11.00 TL
009 90 958  Opel vectra sabit kasnak (y.m.) 17.00*48.60*26.80 grovers-6                     11.00 TL
009 90 959  Ford interkol sabit kasnak    17.00*82.50*34.00 grovers-8                    22.00 TL
009 90 960  Caterpiller iĢ makinası sabit kasnak 17.00*82.54*16.50 grovers-2                   16.50 TL
009 90 961  Fatih lucas type konik sabit kasnak 18.50*25.00*60.00*37.00 grovers-8                16.50 TL
009 90 962  Büyük tekli sabit kasnak 17.80*30.20*12.50 grovers-1                         16.50 TL
009 90 963  Fatih bosch (kamalı) sabit kasnak 17.00*60.00*38.70 grovers-8                    16.50 TL
009 90 964  Renault clio sabit kasnak (y.m.) 17.00*54.60*33.00 grovers-6                     11.00 TL
009 90 965  Mercedes 190-200 sabit kasnak 17.00*55.40*38.40 grovers-6                      11.00 TL
009 90 966  Renault megane alm.sabit kasnak 17.00*55.00*40.20 grovers-6                     16.50 TL
009 90 967  Volkswagen grubu sabit kasnak 17.00*49.00*37.40 grovers-6                      16.50 TL
009 90 968  Büyük tekli sabit kasnak      17.00*94.60*33.30*12.50 grovers-1                16.50 TL
009 90 969  Büyük çitli sabit kasnak      17.00*98.00*35.60*12.50 grovers-2                 16.50 TL
009 90 970  Küçük çiftli sabit kasnak 17.00*65.00*28.00*20.00*9.50 grovers-2                   16.50 TL
009 90 971  Bmc belde sabit kasnak 17.00*60.00*44.00 grovers-8                          16.50 TL
009 90 972  Bmc belde (y.m.) sabit kasnak 22.10*66.10*43.75 grovers-8                      16.50 TL
009 90 973  Magirus sabit kasnak 17.00*67.00*23.00*9.50 grovers-1                        11.00 TL
009 90 974  Vw passat (e.m.) sabit kasnak 17.00*47.65*36.80 grovers-6                      16.50 TL
009 90 975  Fiat 50 nc (e.m.) sabit kasnak 17.00*85.00*19.20*9.50 grovers-1                   16.50 TL
009 90 976  Japon muadili Peugeot parner citreon berlingo sabit kasnak 17.00*54.30*25.60 grovers-6        11.00 TL
009 90 977  Peugeot partner sabit kasnak 17.00*54.30*25.60 grovers-6                       11.00 TL
009 90 978  Johndere biçer sabit kasnak 15.00*85.50*26.50*12.50 grovers-1                    16.50 TL
009 90 979  Man çiftli sabit kasnak 17.00*77.50*30.30*20.00*9.50 grovers-2                    16.50 TL
009 90 980  Dacia, Renault alternatör sabit kasnak 17.00*54.00*41.30 grovers-6                  11.00 TL
009 90 981  Jsb tekli sabit kasnak 17.00*74.90*21.00*12.50 grovers-1                       16.50 TL
009 90 982  Peugeot j9 sabit kasnak 17.00*73.00*35.20*9.50 grovers-1                       11.00 TL
009 90 983  Mitsubishi çiftli (y.m.) sabit kasnak 17.00*77.00*36.85*20.00*9.50 grovers-2             16.50 TL
000 90 984  Renault megane,kango.expres iç çelik dıĢ alumınyum sabit kasnak 17.00*54.80*40.20 grovers-      16.50 TL
009 90 985  6
       Hyundai (y.m.) sabit kasnak 17.00*67.30*37.20 grovers-6                       16.50 TL
009 90 986  Mercedes 302 frezeli çiftli sabit kasnak 25.00*105.00*35.30*20.00*12.50 grovers-2          27.50 TL
009 90 987  Ford escord sabit kasnak 17.00*59.70*26.50 grovers-5                         11.00 TL
009 90 988  Renault megane,kango,expres iç çelik dıĢ alumınyum sabit kasnak 17.00*54.80*40.20 grovers-5     16.50 TL
009 90 989  Profesyonel sabit kasnak 17.00*60.00*38.50 grovers-8                         16.50 TL
009 90 990  A 127 lucas tipi sabit kasnak 17.00*66.85*22.15 grovers-4                      11.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :72
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                               CİNSİ                     FİYAT
009 90 991  Opel corsa 1.3 multijet sabit kasnak 17.00*54.45*50.46 grovers-6                  17.60 TL
009 90 992  Üniversal johndere sabit kasnak 15.00*66.55*25.00*9.50 grovers-1                  11.00 TL
009 90 993  Mercedes kamyon tekli sabit kasnak 22.20*104.60*33.30*16.00 grovers-1                22.00 TL
009 90 994  Peugeot j9 devirdaim sabit kasnak                                  22.00 TL
009 90 995  Jeep crooki sabit kasnak 17.00*49.90*41.00 grovers-8                        17.60 TL
009 90 996  Büyük tekli frb sabit kasnak 17.00*85.40*21.16*12.50 grovers-1                   16.50 TL
009 90 997  TofaĢ kalın mil saçlı küçük sabit kasnak 17.00*70.30*13.00*50.00*9.50 grovers-1           6.60 TL
009 90 998  TofaĢ kalın mil saçlı büyük sabit kasnak 17.00*70.30*13.00*50.00*9.50 grovers-1           6.60 TL
009 90 999  950 perkins sabit kasnak 15.00*72.10*39.50*20.00*12.50 grovers-2                  16.50 TL
009 93 001  Jsb çiftli sabit kasnak    17.00*75.00*37.50*12.50 grovers-2                   16.50 TL
009 93 002  Man kamyon TGA 360-390 sabit kasnak 17.00*58.00*37.80 grovers-8                   16.50 TL
009 93 003  Klima sabit kasnak büyük 51.95*118.25*38.38 grovers-6                        55.00 TL
009 93 004  Klima sabit kasnak küçük 17.00*54.00*37.20 grovers-9                        16.50 TL
009 93 005  Mıtsubıshı L300,Hyundai H100 tekli sabit kasnak y.m. 17.00*77.00*36.85*09.50 grovers-1       11.00 TL
009 93 006  Mıtsubıshı L300,Hyundai H100 tekli sabit kasnak y.m. içten 17.00*84.10*12.50*22.50 grovers-1    11.00 TL
009 93 007  Klima sabit kasnak küçük 17.00*49.00*34.50 grovers-7                        16.50 TL
009 93 008  Klima kasnak 31.73*81.25*12.50*24.00 grovers-1                           13.20 TL
009 93 009  Klima kasnak 118.20*43.00 grovers-4                                 49.50 TL
009 93 010  Klima kasnak 38.00*60.40*31.00 grovers-0                              16.50 TL
009 93 011  Çiftli sabit kasnak 17.00*76.00*30.90*09.50 grovers-2                        16.50 TL
009 93 012  Mercedes kamyon çiftli sabit kasnak 30.00*93.70*09.50*26.22 grovers-2                19.25 TL
009 93 013  Klima kasnak Toyota muadili 19.70*69.50*22.30 grovers-2                       16.50 TL
009 93 014  Renault megane,kango,expres iç çelik dıĢ alm.6 kanal kauçuklu las 17.00*54.80*40.20 grovers-6    38.50 TL
009 93 015  110616 megane,kango,expres iç çelik dıĢ alm.5 kanal kauçuklu las 17.00*54.80*40.20 grovers-5
       Renault                                               38.50 TL
009 93 016  8200113636 büyük 08.50*34.50*4ad. grovers-4
       Klima kasnak                                            49.50 TL
009 93 017  Mercedes y.m. büyük sabit kasnak 17.00*73.20*44.50 grovers-8                    19.25 TL
009 93 018  Mercedes y.m. küçük sabit kasnak 17.00*61.50*44.50 grovers-8                    16.50 TL
009 93 019  Otoyol Iveco sabit kasnak 17.00*75.00*19.50 grovers-1                        16.50 TL
009 93 020  Mercedes axsor sabit kasnak 17.00*74.50*49.00 grovers-10                      27.50 TL
009 93 021  Renault Prenıum tır Japon sabit kasnak 17.00*61.35*56.10 grovers-5                 16.50 TL
009 93 022  Mercedes kamyon tekli sabit kasnak 17.00*98.00*12.00*17.00 grovers-1                16.50 TL
009 93 023  Mercedes kamyon çiftli sabit kasnak                                 16.50 TL
009 93 024  Ford fiesta sabit kasnak                                      11.00 TL
009 93 025  Iskra tipi muadili ĠĢ makinası, kepçe, biçer, silindir sabit kasnak                 16.50 TL
               ALTERNATÖR RULMANLI KİLİTLİ KASNAK LOKMA ANAHTARLARI
009 90 000  Pulley Tool alternatör kasnak sökme aparatı                             11.00 TL
009 90 001  Tutte tranne Mercedes alternatör kasnak sökme aparatı F.55227 4                   38.50 TL
009 90 002  Solo Mercedes alternatör kasnak sökme aparatı F.55227 7                       38.50 TL
009 90 003  Renault type alternatör kasnak sökme aparatı                            13.20 TL
009 90 004  Ford, kia, japon type alternatör kasnak sökme aparatı                        13.20 TL
                     ALTERNATÖR RULMANLI KİLİTLİ KASNAKLAR
009 91 000  Alternatör kasnak sökme aparatı                                   11.00 TL
009 91 001  Opel Corsa 1.3 Multijet alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.014F255186280             46.75 TL
009 91 002  Ford Transit alternatör rulmanlı kilitli kasnak kısa FOOM.991192                  46.75 TL
009 91 003  Ford Transit alternatör rulmanlı kilitli kasnak uzun FOOM 991 192 4AAB2               62.15 TL
009 91 004  Renault Laguna – Volvo alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230401                 46.75 TL
009 91 005  Fıat Albea 1.3 jtd Multijet alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.55186280              46.75 TL
009 91 006  Ford Transit mako marelli alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.237045.02              46.75 TL
009 91 007  R.Megane,Clio1.9 Kango,Expres Valeo VolvoM. Carisma alternatör rulmanlı kilitli kasnak       46.75 TL
009 91 008  F.228881.02 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.227628.4
       Skoda Octavia                                            46.75 TL
009 91 009  B.M.W 150A VW Passat alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.236528                  46.75 TL
009 91 010  Mercedes Sprinter C Clk.Slk.Komp.alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.232001.2           46.75 TL
009 91 011  Renault Kango mıtsubıshı alt.denso Japon Audio,Seat,Skoda,VW alternatör rulmanlı kilitli kasnak   46.75 TL
       F.227628.4


                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :73
                                                              12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                              CİNSİ                          FİYAT
009 91 012  Nissan Primera,B.M.W E-46,E-90,E-91,E-61 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230329.2           46.75 TL
009 91 013  Volvo S.70,C.70 nippon denso muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.231108              46.75 TL
009 91 014  VW Transporter T-5 alternatör rulmanlı kilitli kasnak orijinal ina kasnaktır. F.235335.07         143.00 TL
009 91 015  Ford Connect TDCĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.233608.1                       46.75 TL
009 91 016  VW Polo 1.7 Sdi 1.9DSeat Arosa Sdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226556.4              46.75 TL
009 91 017  Hundai Accent era,elentra,crdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226556.51                46.75 TL
009 91 018  Creaysler jeep voyager II 2.5 TDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.234065                46.75 TL
009 91 019  Ford Transit V384 uzun (2006 sonrası) alternatör rulmanlı kilitli kasnak AA3MAA1 VP2C14-10A352-       62.15 TL
009 91 020  R.Megane Laguna,Kango – Volvo M.Carisma 1.9 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.22881.2          46.75 TL
009 91 021  61R0514 bora,caddy II 1.9 TDĠ passat,polo classic,sharan 1.9 TDĠ rulmanlı kilitli kasnak F.225653.7
       Voswagen                                                  46.75 TL
009 91 022  Fiat Doblo JTD marelli- mako brava,pinto,lancıa,alfe romeo 1.9 JTD alternatör rulmanlı kilitli kasnak    46.75 TL
009 91 023  F.230866.7-083625160
       Seat cordoba,leon,ıbıza,toledo 1.9 TDĠ Skoda octavia,audi a3,a4,a6 1.9 TDĠ rulmanlı kilitli kasnak     46.75 TL
009 91 024  F.227628.5-7-230293 Xsara Fiat Ducato Peugeot Boxer Partne alternatör rulmanlı kilitli kasnak
       Citroen Berlingo Jumper                                           46.75 TL
009 91 025  F.229603.1-230523
       Opel combo 1.7 CTDĠ-2006 hıtachı type muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.240113          46.75 TL
009 91 026  Opel Movano Renault Laguna Master Trafic alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.229643.4           46.75 TL
009 91 027  Mercedes A Serisi Mercedes Vaneo alternatör rulmanlı kilitli kasnak        F.230759.1        46.75 TL
009 91 028  M.Carisma R.Kango Expres Volvo S40 V40 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.228881.2            46.75 TL
009 91 029  BMW E87 E46 3.16Ġ 3.18Ġ Touring alternatör rulmanlı kilitli kasnak       FOOM.991142         46.75 TL
009 91 030  Mercedes C Serisi Sprinter,Vito alternatör rulmanlı kilitli kasnak       FOOM.991125         46.75 TL
009 91 031  Audi-VW Passat Variant 2.3 VR 5 alternatör rulmanlı kilitli kasnak      F.230846.1          46.75 TL
009 91 032  Chrysler – Volvo alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.227079.4                       46.75 TL
009 91 033  Porsche 911 carrera alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.233525.1                      46.75 TL
009 91 034  Volvo-VW Transporter 2.5 TDĠ Kamyonet alternatör rulmanlı kilitli kasnak      F.227820.4       46.75 TL
009 91 035  WV bora,cady,golf,passat Polo Classic Skoda,Seat alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225653.6       46.75 TL
009 91 036  VW Passat 2.3 VRS alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.228618.5                       46.75 TL
009 91 037  Mercedes C Serisi CDĠ Vito CDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.228824.1                46.75 TL
009 91 038  Audi A8 2.8 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226321.5                          46.75 TL
009 91 039  Mercedes E Serisi 270 CDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.229363.6                   46.75 TL
009 91 040  Audi,Ford Galaxi,Seat Skoda VW Bora Golf Jetta Newbetle Poloalternatör rulmanlı kilitli kasnak       46.75 TL
009 91 041  F.227628.6 Süper B VW Passat alternatör rulmanlı kilitli kasnak FOOM.991042
       Audi A4 Skoda                                                46.75 TL
009 91 042  Seat Arosa VW Polo 1.7 SDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230147.2                  46.75 TL
009 91 043  Volvo S60 S70 V70 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230401                        46.75 TL
009 91 044  Mercedes G Serisi G290 TDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.228215                   46.75 TL
009 91 045  Mercedes G Serisi S Serisi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230825.3                  46.75 TL
009 91 046  Audi A4 A6 1.9 TDĠ VW Passat 1.9 TDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225653.5             46.75 TL
009 91 047  Skoda felica 1.9 tdi,polo1.9 tdi seat arosa 1.7 sdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226556.5      46.75 TL
009 91 048  Mercedes Vito 108D,V Serisi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225643.5                  46.75 TL
009 91 049  Volvo S70 2.5 tdi vw vento 1.9 tdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225355.5              46.75 TL
009 91 050  Seat,vw golf ıv,1.9 sdi.tdi,sharan 1.8t alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226804.5            46.75 TL
009 91 051  Mercedes Atego ı-atego ıı-vario alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.240423                 46.75 TL
009 91 052  Mercedes axor,atego ı,atego ıı alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.238215.02                46.75 TL
009 91 053  Fiat Punto 1.3 JTD,panda 1.3 JTD lancıa 1.3 JTD alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.237101.1-02      46.75 TL
009 91 054  Citroen c5 2.2 hdi,Peugeot 406 2.0 hdi expert 2.0 hdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.236591.1     46.75 TL
009 91 055  BMW e90,e85,e87,e46 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.236566                       46.75 TL
009 91 056  Mazda-6 2.o dı mpvıı 2.0 dı alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.236001                   46.75 TL
009 91 057  Mıtsubıshı carisma 1.9 dı,Volvo s40 1.9 dı opel mavano 1.9 dti vivaro alternatör rulmanlı kilitli kasnak  46.75 TL
009 91 058  F.234637 bus,transit carro alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.234359
       Ford transit                                                46.75 TL
009 91 059  Hyundai elentra,santa FE 2.0 crdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.233970.3               46.75 TL
009 91 060  VW polo 1.9 tdi fox 1.9 tdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.233593.1                  46.75 TL
009 91 061  Porsche 911 3.4 carrera alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.233525.1                    46.75 TL
009 91 062  Mercedes sprinter vito,viano cdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.233197.3-5              46.75 TL
009 91 063  Peugeot expert,citroen jumpy alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.232369.04-05               46.75 TL
009 91 064  Mercedes a160,a170 cdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.232030.5-12 239801.01              46.75 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com       Sayfa :74
                                                            12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                               CİNSİ                        FİYAT
009 91 065  Mercedes clk 200 kompressör alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.232001.2-4               46.75 TL
009 91 066  Kıa shumaiCarnıval 1.5i ,1.8i, 2.9tdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.231618.1           46.75 TL
009 91 067  Audi a4,a6 8e2,b6 cabriolet alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.231142-01                46.75 TL
009 91 068  Volvo c70 cabriolet,coupe,bıfuel 2.3 t5 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.231108           46.75 TL
009 91 069  Alfa Romeo 145,146 1.9 jtd fiat brava,punto,lancia 1.9 jtd alternatör rulmanlı kilitli kasnak      46.75 TL
009 91 070  F.230866.07-10
       Volkswagen bora,golf,passat 2.3 v5 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230846.2-3            46.75 TL
009 91 071  Mercedes s class s400 cdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230825.2-3                46.75 TL
009 91 072  Mercedes a class a190 (168.032) rulmanlı kilitli kasnak F.230759.2                    46.75 TL
009 91 073  Volvo s70,c702.0 20v t 2.3 turbo alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230401.6-7             46.75 TL
009 91 074  Volvo s60 2.0t,2.5t,t5,xc 90 2.5 t alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230401.08-09           46.75 TL
009 91 075  Bmw 3.16 i,3.18 ci, 3.16 ti alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230329.2-4               46.75 TL
009 91 076  Seat cordoba,ibiza 1.9 sdi Volkswagen polo,lupo 1.9 sdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.230147.2-  46.75 TL
009 91 077  3
       Opel mavona,vivaro,mıtsubıshı space star Renault laguna alternatör rulmanlı kilitli kasnak        46.75 TL
009 91 078  F.229643.07-10 hdi,306 2.0 hdi,307 1.4 hdi 406 2.0 hdi partner 2.0 hdi alt.rulmanlı kilitli kasnak
       Peugeot 206,1.4                                             46.75 TL
009 91 079  F.229603.14class 270 cdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.229363.9
       Mercedes e                                                46.75 TL
009 91 080  Mitsubıshı carisma,Renault megane ı scenıc Volvo s40 1.9 di alternatör rulmanlı kilitli kasnak      46.75 TL
009 91 081  F.228881.2-3 ford y.m.valeo type alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.550181.03
       Dacıa 1.5 dıesel                                             46.75 TL
009 91 082  Nissan patrol gr ıı(y61) alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.228751.3                  46.75 TL
009 91 083  Volkswagen passat 1.8 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.228618.07                   46.75 TL
009 91 084  Isuzu,opel,signum,Renault espace 3.0D saab-9-5 TID 3.0 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.228411.2   46.75 TL
009 91 085  Mercedes g class G290 TD 290D alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.228215.2               46.75 TL
009 91 086  Volkswagen carevella bus 2.5 tdi alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.227820.8-9             46.75 TL
009 91 087  Volkswagen transporter IV 2.5 TDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.227820.6-7            46.75 TL
009 91 088  VW. Golf III lupo 1.2 TDĠ, 1.4 TDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.227628.6-7            46.75 TL
009 91 089  Chrysler 2.5 TDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.227079.4-5                     46.75 TL
009 91 090  Mercedes A-class (W168)A 160CDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226954.5              46.75 TL
009 91 091  Skoda Octavia 1.9 SDĠ VW. Golf 1.9 SDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F226804.7           46.75 TL
009 91 092  Seat arosa,Skoda felicia,vw,polo 1.7 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226556.7-6           46.75 TL
009 91 093  Mercedes vario 612 D-812 D alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226387.7                 46.75 TL
009 91 094  Audi A4 8(8D2,B5) 1.8T Quattro Volkswagen passat 1.8T Quattro alternatör rulmanlı kilitli kasnak F-   46.75 TL
009 91 095  226322.11-10
       Audi A4 8(8D2,B5) 1.8T Volkswagen passat 1.8T alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226322.07       46.75 TL
009 91 096  Volkswagen passat 1.9 TDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225653.9-8                46.75 TL
009 91 097  Audi,Skoda,seat,VW. A.9 TDĠ audi VW.,seat alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225653.11 225653.10    46.75 TL
009 91 098  Mercedes E250,E300 turbo dıesel Mercedes alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225644.6-7         46.75 TL
009 91 099  Mercedes V class vito furgone,bus alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225643.-7             46.75 TL
009 91 100  Volkswagen passat 2.9 VR6 alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225355.7-6                46.75 TL
009 91 101  Fiat ducato 2.0 JTD.peugeot expert , jumper 2.0 HDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.229603.7-12   46.75 TL
009 91 102  Mercedes C class,C200,C220 coupe CLK alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.235968.01           46.75 TL
009 91 103  Jeep opel-crooki alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.53013554 AC 374G2                 46.75 TL
009 91 104  VW. Cady alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.553470.01                         46.75 TL
009 91 105  Hyundai era dizel alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.236071.02                     46.75 TL
009 91 106  Ford grubu alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.235492                          46.75 TL
009 91 107  Citroen C5 2.2 HDĠ,Peugeot 406 2.0 HDĠ expert 2.0 HDĠ alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.236591.1   46.75 TL
009 91 108  6 I U 0706 15 2.0-2.2 HDĠ 307-406 HDĠ citroen C5 2.0-2.2 HDĠ jumpy,xantia Xsara rul.k.kasnak
       Peugeot partner                                             46.75 TL
009 91 109  F.229603.1 johndere 120 amper bosch muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.226556-31
       New holland,                                               46.75 TL
009 91 110  Vw cady cdi klimalı 1999-2000 model muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.225355.4        46.75 TL
009 91 111  Toyota corolla dizel 1.4 D model muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak Toyota - 51201        46.75 TL
009 91 112  Toyota corolla 4D4 dizel muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak Canada-04861506 AG          46.75 TL
009 91 113  Chrysler dizel muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak Canada-04861513 AD               46.75 TL
009 91 114  Ford transit,fiat ducato,cıtroen,Peugeot yeni tip alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.5         46.75 TL
009 91 115  Peugeot 1.4,1.6 HDĠ valeo muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.236591.05             46.75 TL
009 91 116  Opel Corsa 1.3 Multijet DENSO muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak MS 121041-0580 4HDA2      46.75 TL
009 91 117  Fıat Albea 1.3 jtd Multijet DENSO muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak F.557928-6204286      46.75 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com      Sayfa :75
                                                           12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                        FİYAT
009 91 118  Nissan Navara muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak 50912-534                  46.75 TL
009 91 119  Toyota Helux muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak 50729                     46.75 TL
009 91 120  Ford transit V347 kısa muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak                   46.75 TL
009 91 121  Fiat ducato,Peugeot boxer, Ford transit V347, muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak       46.75 TL
009 91 122  Mercedes sprinter muadili alternatör rulmanlı kilitli kasnak                     46.75 TL
                   MUHTELİF FORD,VW.AKTARMA KAPLİMLERİ
009 91 201  Ford Connect alternatör aktarma kaplimi komple 1S4Q-10C382                      143.00 TL
009 91 202  Ford Connect alternatör aktarma kaplimi gövdesi 1S4Q-10C382                      44.00 TL
009 91 203  Ford Connect alternatör aktarma kaplimi mili ve iç göbek burcu 1S4Q-10C382               22.00 TL
009 91 204  Ford Connect alternatör aktarma kaplimi 1S4Q-10C382                          35.20 TL
009 91 205  VW voswagen transporter T5 aktarma kaplimi 1S4Q-10C382                         38.50 TL
                 ALTERNATÖR ROTOR BAKIRLARI MUHTELİF MUADİLERİ
009 95 100  Kartal,Ģahin,dogan,ford,stayr,ıveco,ducato unıc rotor bakırı                      5.50 TL
009 95 101  Marelli muadili Murat 124,131 anadol,renault 12,dodge,magırus,chrysler rotor bakırı          6.05 TL
009 95 102  Bosch muadili otomarsan mercedes,man,scanıa,fiat,ıveco,ıkarus,renault rotor bakırı           6.60 TL
009 95 103  Bosch muadili man,magırus,daf,ford,inter,hanomag rotor bakırı                     6.60 TL
009 95 104  Japon muadili ısuzu npr,nkr rotor bakırı                                9.90 TL
009 95 105  Valeo muadili renault,cıtroen,peugeot,volvo rotor bakırı                        9.90 TL
009 95 106  Japon muadili hyundai mıtsubushi,suzuki,mazda,subaru rotor bakırı                   9.90 TL
009 95 107  Valeo muadili magırus,volvo,penta,deutz,renault kamyon rotor bakırı                  9.90 TL
009 95 108  Lucas muadili bmc levent fatih,profesyonel,chrysler,ford,rover,case,cummins,nissan,csb rotor bakırı  9.90 TL
009 95 109  Valeo muadili (içten sogutmalı) audi,bmw,volvo,volkswagen,renault,peugeot rotor bakırı (yeni model)  9.90 TL
009 95 110  Bosch muadili (içten sogutmalı) audiopel,ord,mercedes,sab,volkswagen,volvo,seat rotor bakırı      9.90 TL
009 95 111  Marelli muadili (içten sagutmalı) kartal,dogan,palio,siena,marea,punto rotor bakırı          9.90 TL
009 95 112  Valeo muadili (içten sogutmalı) audi,bmw,volvo,volkswagen,renault,peugeot rotor bakırı         9.90 TL
009 95 113  Marelli muadili (içten sogutmalı) fiat brava,bravo,marea,palio,siena,week,punto,bis 126,t.tipo     9.90 TL
009 95 115  rotorbakırı
       Hundai accent ford escort mazda 323 rotor bakırı                            9.90 TL
009 95 116  Ford connect fiesta mondeo rotor bakırı                                9.90 TL
009 95 117  Ford rancer rotor bakırı                                        9.90 TL
                  ALTERNATÖR RULMAN YATAĞI MUHTELİF MUADİLERİ
009 95 200  Peugeot 106,306,405 alternatör rulman yatağı al.1202                          4.40 TL
009 95 201  Valeo muadilicıtroen,Renault 6201 rulman alternatör rulman yatağı al.592                2.75 TL
009 95 202  Bosch muadili audi,alfa Romeo,bmw,fıat ıveco,Mercedes,opel 6201 rulman alternatör rulman yatağı    4.40 TL
009 95 203  al.936
       Fiat muadili bmw,voswagen,Mercedes alternatör rulman yatağı al.593 aĢınmıĢ kapaklarda kullanılır.   2.75 TL
009 95 204  Valeo muadili Renault dizel,cıtroen Peugeot 6201 rulman alternatör rulman yatağı al.188        2.75 TL
009 95 205  Fıat muadili fıat bravo,marea,ford punto,ducato,palio,siena,Nissan alternatör rulman yatağı al.1243  2.75 TL
009 95 206  Valeo muadili Renault twingo,megane,scenic,laguna alternatör rulman yatağı al.590           2.75 TL
009 95 207  Valeo muadili Volvo cıtroen 6200 rulman alternatör rulman yatağı al.931                2.75 TL
009 95 208  Bosch muadili johndere,ford,Volvo 62201 rulman alternatör rulman yatağı al.588             3.30 TL
009 95 209  Lada muadili lada samara alternatör rulman yatağı al.595                        3.30 TL
009 95 210  Fıat muadili fıat siena,palio,bravo,ford,Rover alternatör rulman yatağı al.1244            2.75 TL
009 95 211  Bosch muadili audi,opel,ford,bmw,Volkswagen,Mercedes 6201 rulman alternatör rulman yatağı       2.75 TL
009 95 212  al.189 muadili audi 80,90,100 mercedes vw.,Volvo 6203 rulman alternatör rulman yatağı al.587
       Bosch                                                 2.75 TL
009 95 213  MarĢ motoru redüktörlü arka kapak yeni model arka plastik kapak ea55                  2.20 TL
009 95 214  4 hp alfkb tipi muadili marĢ motor pinyon burcu                            7.70 TL
                     MUHTELİF ALTERNATÖR MİL ÇEŞİTLERİMİZ
200 20 101  Skoda endüvi mili                                           19.80 TL
200 20 102  Japon muadili alternatör endüvi mili                                 16.50 TL
200 20 103  Japon muadili alternator rotor milleri                                16.50 TL
200 20 104  Lada endüvi mili                                           16.50 TL
200 20 105  Mako endüvi milli                                           22.00 TL
200 20 106  Perkins redüktör orta kapak                                      8.25 TL
200 20 107  Perkins kollektör mili komple redüktörlü y.m. ince mil                        44.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com     Sayfa :76
                                                           12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                        FİYAT
200 20 108  Perkins kollektör mili komple redüktörlü y.m. kalın mil                       44.00 TL
200 20 109  Perkins redüktör plastik yatak                                    16.50 TL
200 20 110  Perkins marelli y.m.redüktör diĢlisi                                 3.30 TL
200 20 111  Alfkb kısa endüvi mili                                        22.00 TL
200 20 112  4 hp uzun endüvi mili                                        27.50 TL
200 20 113  Caterpiller iĢ makinası endüvi mili                                 27.50 TL
200 20 114  Bosch uzun freze endüvi mili                                     22.00 TL
200 20 115  Lucas yatık freze endüvi mili                                    22.00 TL
200 20 116  Lucas fatih endüvi mili                                       22.00 TL
200 20 117  Bosch kısa endüvi mili                                        22.00 TL
200 20 118  Mako 50NC endüvi mili                                        22.00 TL
200 20 119  Bosch kısa frezeli endüvi mili                                    22.00 TL
200 20 120  Lucas eski model endüvi mili                                     22.00 TL
200 20 121  Lucas dik freze endüvi mili                                     22.00 TL
200 20 122  Bosch küçük endüvi mili                                       22.00 TL
200 20 123  Lucas küçük endüvi mili                                       22.00 TL
200 20 124  Lucas dik freze kısa endüvi mili                                   22.00 TL
200 20 125  Ford anadol orijinal endüvi mili                                   16.50 TL
200 20 126  Mako uzun bedford tipi endüvi mili                                  22.00 TL
200 20 127  4 hp endüvi mili                                           22.00 TL
200 20 128  Bosch tipi endüvi mili                                        22.00 TL
200 20 129  Lucas küçük endüvi mili                                       16.50 TL
200 20 130  Mako rotor mili                                           16.50 TL
200 20 131  Fıat 450-480 marelli endüvi mili                                   22.00 TL
200 20 132  Alfkb orta endüvi mili                                        22.00 TL
200 20 133  Alfkb uzun endüvi mili                                        22.00 TL
200 20 134  Bosch ters freze endüvi mili Ģ.                                   22.00 TL
                   MUHTELİF GÜMÜŞPAR ÇEŞİTLERİMİZ MUADİLERİ
200 20 010  MarĢ kovanı yastık sökme aparatı bütün marĢlar içindir                        253.00 TL
200 20 011  Alternatör statör sökme aparatı mako – marelli alternatör için içten sogutmalı y.m.          88.00 TL
200 20 012  Ford connect alternator aktarma kaplini                                35.20 TL
200 20 013  Alternator kasnak sökme aparatı                                    11.00 TL
200 20 014  MarĢ diĢlisi sekman sökme ve takma aparatı vw                             11.00 TL
200 20 015  Mako tipi bilya kapak rulman saçı 1600cc                               2.20 TL
200 20 016  Mako tipi bilya kapak rulman saçı 62303 kalın mil                           2.20 TL
200 20 017  Mako tipi bilya kapak rulman saçı doblo ve palio siena                        2.20 TL
200 20 018  Mako tipi bilya kapak rulman saçı 6203 ince mil                            2.20 TL
200 20 019  Mako tipi marĢ orta kapak                                       7.70 TL
200 20 020  Bosch tipi marĢ orta kapak                                      7.70 TL
200 20 021  Lucas tipi marĢ orta kapak                                      7.70 TL
200 20 022  Lucas tipi kömür yuvası                                        22.00 TL
200 20 023  Lucas tipi kömür yuvası                                        27.50 TL
200 20 024  Mako tipi kömür yuvası                                        27.50 TL
200 20 025  Kia mazda gövde                                            44.00 TL
200 20 026  Ford transit vakum pompa topu                                     19.80 TL
200 20 027  Japon altörnatör vakum pompa topu büyük                                19.80 TL
200 20 028  Japon altörnatör vakum pompa topu küçük                                19.80 TL
200 20 029  Bilya kapak saç man Mercedes al.48                                  3.30 TL
200 20 030  Bilya kapak saç man ıveco al.1374                                   3.30 TL
200 20 031  Yag pompa diĢlisi                                           27.50 TL
200 20 032  Bosch muadili arka toz saç kapak düz dinamolar için                          3.30 TL
200 20 033  Bosch muadili arka toz saç kapak redüktörlü dinamolar için                      3.85 TL
200 20 034  Hıtachı tipi marĢ motoru ön rulman yatagı-saç                             3.30 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :77
                                                           12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                             CİNSİ                        FİYAT
200 20 301  Audi egsoz manifoltu                                         55.00 TL
200 20 302  M.B303 v8 otobüs direksiyon bağlantı ayağı                              55.00 TL
200 20 303  Peugeot J9 devirdaim                                         66.00 TL
200 20 304  Yağmurlama mandalı                                          2.20 TL
200 20 305  Alm. Doğrama birleĢtirme üniteleri                                  44.00 TL
200 20 306  Atma audi motor ve alternator bağlantı ayakları                            44.00 TL
200 20 307  BMW motor eksatirik ayar aparatı                                   66.00 TL
200 20 308  Motor kompressör ventili                                       99.00 TL
200 20 309  VW alternator desteği                                         33.00 TL
200 20 310  BMW motor yağ karteli                                         44.00 TL
200 20 311  Audi yağ filitre ayağı                                        16.50 TL
200 20 312  Pens sıkma aparatı                                          66.00 TL
200 20 313  Tüfek tetik mandalı gazlı                                       2.75 TL
200 20 314  Kutup baĢı (+) (-)                                          1.87 TL
200 20 315  MarĢ otomatiği çıkıĢ uzatma vidası                                  3.30 TL
200 20 316  MarĢ otomatiği çıkıĢ uzatma vidası                                  1.87 TL
200 20 317  Motor kompressör piston kolu                                     27.50 TL
200 20 318  Tüfek korkuluk B-50 yeni model                                    2.75 TL
200 20 319  Hava ventili                                             82.50 TL
200 20 320  ġarz dinamosu hortum çıkıĢ vidası                                   5.50 TL
200 20 321  Man Mercedes yag pompası                                       110.00 TL
200 20 322  Vw. cady arka kapı kolu                                        16.50 TL
200 20 323  Kompresör hava tabancası                                       22.00 TL
200 20 324  Lpg mibser                                              22.00 TL
200 20 325  Perkins traktör erkunt traktör jsb iĢ makinası Ģanzumanlı mako-marelli muadili marĢ motor      220.00 TL
200 20 326  Sinyal kol gövdesi                                          16.50 TL
200 20 327  Peugeot J9 mazot pompa baglantısı                                   13.20 TL
200 20 328  Alternatör arka plastik havalandırma kapağı                              18.70 TL
200 20 329  Klima alt baglantısı Toyota kvs.                                   49.50 TL
200 20 330  Klima üst kapak kyn.                                         49.50 TL
                         MASURA RULMAN ÇEŞİTLERİMİZ
200 20 335  Msr masura rulman 10.00 x 14.00 x 10.00 TofaĢ,Reno gurubu marĢ motoru pinyon diĢli tarafı masura   0.54 TL
200 20 336  rulmanı
       Msr masura rulman 12.50 x 18.50 x 16.00 Mako büyük marĢ motoru pinyon diĢli tarafı masura       0.92 TL
200 20 337  rulmanı
       Msr masura rulman 12.00 x 16.00 x 10.00 TofaĢ,Reno gurubu marĢ motoru kömür kapak tarafı       0.54 TL
200 20 338  masura rulmanı
       Msr masura rulman 16.20 x 22.00 x 16.00 Fiat traktör 450/480 mar. marĢ motoru pinyon diĢli tarafı   1.05 TL
200 20 339  masura rulmanı
       Msr masura rulman 12.50 x 16.50 x 14.00 Bosch büyük marĢ motoru pinyon diĢli tarafı masura      0.75 TL
200 20 340  rulmanı
       Msr masura rulman 17.00 x 21.00 x 14.00 Lucas büyük marĢ motoru pinyon diĢli tarafı masura      0.97 TL
200 20 341  rulmanı
       Msr masura rulman 12.00 x 16.00 x 14.00 Bosch küçük marĢ motoru pinyon diĢli tarafı masura      0.72 TL
200 20 342  rulmanı
       Msr masura rulman 11.00 x 13.50 x 14.00 Skoda marĢ motoru pinyon diĢli tarafı masura rulmanı     1.05 TL
200 20 343  Msr masura rulman 12.00 x 15.00 x 12.00 Valeo gurubu marĢ motoru pinyon diĢli tarafı masura      1.05 TL
200 20 344  rulmanı
       Msr masura rulman                                           1.05 TL
200 20 345  Msr masura rulman                                           1.05 TL
200 20 346  Hundai japon diĢli rulmanı içi burçlu küçük                              5.50 TL
200 20 347  Mıtsubıschı japon rulman içi burçlu büyük                               6.60 TL
200 20 348  MarĢ motoru pinyon masura rulmanı mako-marelli muadili Ģ.                       8.80 TL
200 20 349  MarĢ motoru pinyon masura rulmanı keçesi mako-marelli muadili Ģ.                   3.85 TL
                 MARŞ MOTORU DİŞLİ REDÜKTÖR YATAĞI ÇEŞİTLERİMİZ
200 20 401  Lucas muadili diĢli yuvası ford range,Rover,jaguar,Nissan 39 diĢ al.966 54293375           8.25 TL
200 20 402  Lucas muadili diĢli yuvası ford escort,fiesta,lada,Orion,Sierra,p100,land Rover 40 diĢ al.967     8.25 TL
200 20 403  54293830 36 diĢ plastik diĢli
       Ford fiesta                                              8.25 TL
200 20 404  Doblo multijet 42 diĢ plastik diĢli                                 808.50 TL
                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :78
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                           CİNSİ                          FİYAT
                MARŞ MOTORU DİŞLİ REDÜKTÖR LASTİĞİ ÇEŞİTLERİMİZ
200 20 405  Redüktör lastiği LUC.00108                                     2.20 TL
200 20 406  Redüktör lastiği LUC.00231                                     2.20 TL
200 20 407  Ġna rulman takım                                          22.00 TL
200 20 408  Ina rulman takım                                          22.00 TL
200 20 409  Klima kasnak montaj takım parçalar Toyota muadili kvs.                       11.00 TL

                             GOVA GRUBU
                MARŞ YASTIKLARI ( KULLANILDIĞI ARAÇLARIN ORJ. NO)
 1000    MURAT 124 – 131, RENAULT 12 E.Md. 12.V               723 144 03            16.80 TL
 1010    DOĞAN – ġAHĠN – KARTAL, RENAULT TOROS, FORD TAUNUS.                         21.00 TL
       DOĞAN – ġAHĠN – KARTAL, RENAULT TOROS, FORD TAUNUS.                         23.10 TL
 1010-K
       Y.Md. 12.V. Kömürlü                          748 883 61
 1020    FIAT 35 – 50 NC ISUZU, IVECO Y.Md. 24.V.               723 441 03          39.90 TL
 1020-K   FIAT 35 – 50 NC ISUZU, IVECO Y.Md. 24.V Kömürlü ( BSX-71 )      721 657 01          42.00 TL
 1030    FIAT 35 – 50 NC 24.V E.Md.                        723 441 21        39.90 TL
       INTER, BEDFORD, STEYR, PANCAR MOTOR, AS 600 – 900 MF 135 – 285
 1040                                                      39.90 TL
       BMC TM 140 – 150 FORD TRANSĠT E.Md. Uzun tip 12.V      723 441 01 – 07 – 19
 1050    BMC TM 140 – 150 MAGIRUS AS 600 – 900, FORD/1210           723 441 16           39.90 TL
 1060    MAGIRUS PANCAR MOTOR TM – 30 J-9 Y.Md. 12.V             721 660 02           39.90 TL
 1060-K   MAGIRUS PANCAR MOTOR TM – 30 J-9 Y.Md. 12.V Kömürlü ( MASX-17/18 ) 721 660 02            42.00 TL
 1070-K   FORD KARGO , AS 600 – 900, BMC TM 140 – 150 FORD MNB. Y.Md.12.V Kömürlü               42.00 TL
       MF – 135 – 240 – 285, PEUGEOT, J-9, MAGIRUS, TM – 30, LAYLAND
 1080    FIAT 450 – 480, FORD 2600 – 3610, INTER TRAKTÖR, JOHN DEERE,                    39.90 TL
       STEYR, PANCAR MOTOR 12.V E.Md. Kısa tip                723 441 02
 1090    RENAULT 9 – 11, CITROEN 12.V ( Dizellerin )               748 844 21         24.15 TL
 1090-K   RENAULT 9 – 11, CITROEN 12.V Kömürlü ( Dizellerin )          748 844 21          26.25 TL
 1100    MERC., 0302, MAN, IVECO, DEUTZ, VOLVO, Y.Md. 24.V Ters ( 033 Koll ) 2 004 114 065          39.90 TL
 1100-K   MERC., 0302, MAN,IVECO,DEUTZ,VOLVO,Y.Md. 24.V Ters (033 Koll) Kömürlü 2 004 114 065         42.00 TL
 1110    MERCEDES,BEDFORD,YAVUZ,VOLVO,DEUTZ,UNIMOG 12.V (Ters-003 Koll) 2 004 114 060            39.90 TL
 1110-K   MERCEDES,BEDFORD,YAVUZ,VOLVO,DEUTZ,UNIMOG 12.V (Ters-003 Koll) 2 004 114 060            42.00 TL
 1120    MERCEDES 0302, MAN, IVECO, DEUTZ, 6/912 MOT E.Md. 24.V (Düz-111 Koll)                36.75 TL
       MERCEDES, YAVUZ, BEDFORD, STEYR, VOLVO, DEUTZ, INTER TRK.-KAMYON
 1130                                                      36.75 TL
       FORD 1210-1211, FEND, JOHN DEERA, CUMMINS 12.V (Düz 112 Koll)      2 004 114 169
 1140    MERC.SEMA Trk.,MAGIRUS,DEUTZ,FIAT,VOLVO,PEJO DĠZEL 12V(072-074 2 004 114 182            39.90 TL
 1150    FIAT 50 NC., IVECO 24.V                          2 004 114 186      39.90 TL
 1160    MERCEDES, ATLAS COPCO, MAGIRUS MB-309B, VT 5,5 12.V (105 Koll)      2 004 114 259       42.00 TL
 1170    MERCEDES, ATLAS COPCO, DAF, F.2000-2305, VT 5,5 24.V (115 Koll)      2 004 114 258      42.00 TL
 1180    MASSEY FERGUSON, THAMES TRADER, BEDFORD 3,5 TM-30 12.V (169)          2 723 94       39.90 TL
       MASSEY FERGUSON, THAMES TRADER, BEDFORD 3,5 TM-30 12.V (169) perkins 12.
 1180-K                                                     42.00 TL
       PERKĠNS 12.V (169K) Kömürlü (TET-132)                   2 723 94
 1190    BMC, FATĠH Kamyon PERKĠNS, D.250 12.V (190) (TET-144)          542 588 18         39.90 TL
 1190-K   BMC, FATĠH Kamyon PERKĠNS, D.250 12.V (190K) Kömürlü (TET-144)      542 588 18         42.00 TL
 1200    BMC, FORD, BEDFORD 7 Ton 12.V (177) (TET-129)               542 449 73        39.90 TL
 1200-K   BMC, FORD, BEDFORD 7 Ton 12.V Kömürlü (181K) (TET-129)          542 449 73         42.00 TL
 1201    BMC, FORD 7 Ton 12.V Tek Kanat                                   10.50 TL
 1210    DODGE, AS 600, INTER 1700 / 1800 CASE TRK. 12.V Civatalı          1946386         63.00 TL
 1220    ISUZU Otomobil Atma Motorların Japon MarĢ 12.V              94228438         21.00 TL
 1220-K   ISUZU Otomobil Atma Motorların Japon MarĢ 12.V ( C-400 )         94228438          23.10 TL
 1230    4 / 12 V. KALIN ĠTĠCĠ ( 699 )                     2 004 115 040        29.40 TL
 1240    4 / 12 V. ĠNCE ÇEKĠCĠ ( 799 )                      2 004 105 012        42.00 TL
 1250    4 / 24 V. KALI ĠTĠCĠ  ( 806 )                     2 004 115 003        29.40 TL
 1260    4 / 24 V. ĠNCE ÇEKĠCĠ ( 807 )                      2 004 105 005        42.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :79
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                          CİNSİ                         FİYAT
1270 x  ALFKB, MAN, MERC, VOLVO, DEUTZ, FAUN 12.V Kısa tip.             2 004 125 089      63.00 TL
 1270  ALFKB, MAN, MERC., VOLVO, DEUTZ, FAUN 24 V. 5 HP. Kısa            2 004 125 078      63.00 TL
 1280  ALFKB, MAN, MERC., VOLVO, SCAN, FAUN 24 V. 5,5 HP. Orta           2 004 125 083      66.15 TL
 1290  ALFKB, MERC., MAN, VOLVO, DAF, DEUTZ, BUSG. MTU, 24.V 6 HP Uzun 2 004 125 036            68.25 TL
 1320  FIAT 411 – 415, 1100 Tır, 615 – 625 Kamyon 24.V KALIN ĠTĠCĠ           74700601       26.25 TL
 1330  FIAT 411 – 415, 1100 Tır, 615 – 625 Kamyon 24.V ĠNCE ÇIKĠCĠ           74700701       42.00 TL
 1340  FIAT 450 – 480 TRAKTÖR 12.V Mareli Tip.                    74844501        63.00 TL
 1350  CAT, CAMMINS, GM, Delco Tip 37 MT. 24.V. ( Ġnce + Kalın Yastık )      198 8328         68.25 TL
 1360  RENAULT TIR, MAJOR, BERLET France Tip 24.V                  198 8328        63.00 TL
 1370  ĠġMAK, CAMMINS, GM, DEV FATĠH, Delco Tip 37 mt. 12.V           198 5324          63.00 TL
 1380  DEV FATĠH, CAMMINS, GM, CAT, SAMSUNG, Delco Tip 42.mt. 12.V          198 8111        68.25 TL
 1390  CAT, CAMMINS, GM, SAMSUNG, Delco Tip 42.mt. 24.V              198 9442         68.25 TL
 1400  KĠA, CERES PANEL VAN, ISUZU NKR, MAZDA, TOYOTA 12.V                         27.30 TL
1400-K  KĠA, CERES PANEL VAN, ISUZU NKR, MAZDA, TOYOTA 12.V Kömürlü ( C-670 )                29.40 TL
 1410  CAT 955, 966, 977 24.V Delco Tip Civatalı ( 496 ) 4M - 1839                     63.00 TL
 1420  CAT 955, 966, 977 12.V Delco Tip Civatalı ( 109 ) 1945109                      68.25 TL
 1430  CAT 951, 961, 966 24.V Bosch Tip Civatalı - 3T – 865    2 004 115 013              68.25 TL
 1440  CAT 955, 955L 24.V Fransız Tip Civatalı -3A - 1557                          37.80 TL
 1450  CAT 920, 930, 950 24.V Prestolite Tip, Kısa ve Civatalı -4N - 4690                  37.80 TL
 1460  CAT D.8, D.8L.D.9, 988 24.V Delco Tip Altılı Civatalı -7M – 324   194 5853            84.00 TL
 1470  LADA SAMARA, FIAT 132 ( Ġnce + Kalın Yastık ) -2108 - 3708120                    31.50 TL
 1480  LADA NĠVA 4 x 4 JEEP ( Ġnce + Kalın Yastık )- 2108 - 3708150                     36.75 TL
 1490  ARÇELĠK TRĠORTÖR MOTOGUZZĠ ( Ġtici + Çekici Yastık ) 12.V                      68.25 TL
 1500  FIAT – 1100 – 126 BĠS, YUGO 12.V                                   21.00 TL
1510-K  VW JETTA – PASSAT, AUDI, FORD. Kömürlü – Ters. 12.V ( BSX-75 )                    29.40 TL
1520-K  VW 1303 Y.Md. Kömürlü ( Sağ Kablolu ) 12.V ( BSX-75 )                        29.40 TL
 1530  NISSAN, LEVEND. ISUZU, MAZDA 12.V                                  24.15 TL
1530-K  NISSAN, LEVEND. ISUZU, MAZDA ( Kömürlü C-410 ) 12.V                         26.25 TL
 1540  MITSUBISHI, MARATON, KOMATSU.24.V ( C-490 )                             36.75 TL
1550-K  ISUZU NHR-NPR-ġAMPĠYON,NISSAN,KAMYON ISUZU OTOBÜS-TIR. 24 V. Kömürlü                 36.75 TL
 1560  DALLAS, GM, CAMMINS, 27 – MT 12.V                                  42.00 TL
 1570  GM, CAMMINS, 27 – MT 24.V                                      42.00 TL
 1580  MITSUBISHI, HYUNDAI, NISSAN. L – 300 E.Md. 12.V ( C-410 )                      21.00 TL
 1590  MITSUBISHI, MAZDA, NISSAN, ( Kısa Gövde C.410 ) 12.V                         21.00 TL
 1600  MITSUBISHI CENTER ( Kısa Gövde C-410 ) 24.V                             21.00 TL
1610-K  EDER, KATO. ( Lucas tip Çift civatalı ) Kömürlü 24 V.                        47.25 TL
1620-K  KOMATSU GD. 655. Kömürlü 24.V ( C- 480 )                               36.75 TL
 1630  KOMATSU PC.200 ( Ġtici + Çekici Yastık ) 24 V.                            52.50 TL
 1640  PANCAR MOTOR LOMBARDĠNĠ ( Mako tip – TERS ) 12 V.                          37.80 TL
1650-K  LAND ROVER 4 x 4 ( Ġngiliz tip 43/44 ) Kömürlü 12 V.                         47.25 TL
1660-K  HĠNO KAMYON Kömürlü 24 V. ( CHRYSLER ) ( C-720 )                           52.50 TL
 1670  CHEVROLET, CHRYSLER, CADĠLLAC ( 8 Silindir – RX.60 ) 12 V.                      36.75 TL
1680-K  PEUGEOT J – 9 ( France tip ) Kömürlü 12.V ( PSX-98/99 )                       21.00 TL
 1690  KOMATSU 24 V. ( Ġtici + Çekici Yastık )                               42.50 TL
 1700  KOMATSU GREYDER ( C-520 ) 24 V.                                   36.75 TL
1710-K  SUZUKĠ VĠTRA JEEP SJ – 410 Tipi 12 V Kömürlü ( C-430 )                        26.25 TL
 1720  IVECO, ISUZU, Mako tip. Uzun Bakır. E.Md. 24 V. ( BSX-85/86 )                    42.00 TL
1730-K  IVECO, ISUZU, Mako TĠP. Uzun Bakır. Y.Md. 24 V. Kömürlü ( BSX-85/86 )                47.25 TL
 1740  AS – 600, DODGE, ĠNTER KAMYON 30 mt. 12 V. Delco Tip Civatalı         1945350        63.00 TL
1750-K  LANDROWER, JEEP, CHRYSLER 12 V. Kömürlü ( Valeo MarĢ ) ( C-790 )                   42.00 TL
1760-K  TEMPRA, TĠPO, UNO, DOĞAN, KARTAL, SLX 12 V. Kömürlü ( C-700 )                    23.10 TL
 1770  6 / 24 V. Ġnce Çekici ( 809 )                2 004 106 011              84.00 TL
 1780  KOMATSU Ġtici + Çekici 24 V.                                     21.00 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :80
                                                          12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                             CİNSİ                        FİYAT
 1790   KOBELCO MarĢ Yastığı 24 V. 28 mt. Delco Tip                             ------------
 1800   JEEP – KAĠZER, ( Askeriye ) Ġtici + Çekicili 3’lü Tk. 12 V.                     37.80 TL
 1810   KOMATSU DOZER, Ġtici + Çekicili Büyük Civatalı 24 V.                        78.25 TL
 1830   BMC, PROFESYONEL, CAMMINS, GM, ENTER, 28 mt. Japon Tip 24.V ( C-880 )                26.25 TL
 1840-K   RENAULT9–11,CITROEN,PEUGEOT,Valeo Tip 1400 Motor 12 V. Kömürlü( PSX-133 )              26.25 TL
 1850-K   RENAULT 15–19–21 ,CITROEN,PEUGEOT, 1700 – 2000 Motor Valeo Tip 12 V. Kömürlü C-900         26.25 TL
 1860   MERCEDES, ACTROS, SCANIA, DAF – XF, 6 HP Y.Md. 24 V. ( ALFKB Civatalı Tip )             63.00 TL
 1870-K   MITSUBISHI CENTER KAMYON, Y.Md. ( Kısa Gövde Kablolu Tip ) Kömürlü 24.V ( C-920 )          31.50 TL
 1880-K   MITSUBISHI CENTER L-300 Y.Md. ( Kısa Gövde Kablolu Tip ) Kömürlü 12.V ( C-910 )           31.50 TL
 1890   SAMSUNG, CAT, KATO, DAIWOO, CAMMINS, HYUNDAI, 37 – MT Y.Md. Civatalı 24 V.             63.00 TL
 1910   MERC.190-200 DĠZEL, FĠAT DUCATO, PEUGEOT-JUMPER, ATLAS COPCO, 1011 MAGIRUS             31.50 TL
 1920-K   BMC,LEVENT ( 2800-3000 ) NISSAN,DATSUN,ISUZU Minibüs 12.V Kömürlü ( C-860 )             29.40 TL

                            GWEST GRUBU
                           GWEST KABLO UC ÇEŞİTLERİ
 GYU-301  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.04 TL
 GYU-401  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.04 TL
 GYU-501  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.05 TL
 GYU-601  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.06 TL
 GYU-801  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.06 TL
 GYU-302  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.05 TL
 GYU-402  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.05 TL
 GYU-502  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.05 TL
 GYU-602  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.06 TL
 GYU-802  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.06 TL
 GYU-406  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.09 TL
 GYU-506  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.09 TL
 GYU-606  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.10 TL
 GYU-806  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.13 TL
GYU-1006  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.13 TL
GYU-1206  YUVARLAK KABLO UCU                                          0.16 TL
GÇU-4001  ÇATAL KABLO UCU                                           0.05 TL
GÇU-5001  ÇATAL KABLO UCU                                           0.05 TL
GÇU-6001  ÇATAL KABLO UCU                                           0.06 TL
GÇU-4006  ÇATAL KABLO UCU                                           0.08 TL
GÇU-4006  ÇATAL KABLO UCU                                           0.11 TL
GÇU-3002  ÇATAL KABLO UCU                                           0.05 TL
GÇU-4002  ÇATAL KABLO UCU                                           0.05 TL
GÇU-5002  ÇATAL KABLO UCU                                           0.05 TL
GÇU-6002  ÇATAL KABLO UCU                                           0.07 TL
 GIK-101  ĠĞNE UC KABLO PAPUCU                                         0.05 TL
 GIK-102  ĠĞNE UC KABLO PAPUCU                                         0.06 TL
 GIK-106  ĠĞNE UC KABLO PAPUCU                                         0.11 TL
 GBY-251  ĠZOLELĠ BAĞLANTI PAPUCU                                       0.06 TL
 GBY-252  ĠZOLELĠ BAĞLANTI PAPUCU                                       0.06 TL
GFD-1288  FASTON DĠġĠ PAPUC                                          0.07 TL
GFD-1488  FASTON DĠġĠ PAPUC                                          0.07 TL
GFD-1638  FASTON DĠġĠ PAPUC                                          0.08 TL
GFD-2288  FASTON DĠġĠ PAPUC                                          0.07 TL
GFD-2488  FASTON DĠġĠ PAPUC                                          0.08 TL
GFD-2638  FASTON DĠġĠ PAPUC                                          0.08 TL
GFD-5638  FASTON DĠġĠ PAPUC                                          0.12 TL
GFFD-1638  TAM ĠZOLELĠ FASTON DĠġĠ                                       0.10 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com     Sayfa :81
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
  KOD                                 CİNSİ                  FİYAT
GFFD-2488  TAM ĠZOLELĠ FASTON DĠġĠ                                      0.10 TL
GFFD-5638  TAM ĠZOLELĠ FASTON DĠġĠ                                      0.14 TL
GBE-1040  YUVARLAK ERKEK TERMĠNAL                                      0.07 TL
GBE-2050  YUVARLAK ERKEK TERMĠNAL                                      0.07 TL
GBE-5050  YUVARLAK ERKEK TERMĠNAL                                      0.12 TL
GBD-1040  YUVARLAK DĠġĠ TERMĠNAL                                       0.10 TL
GBD-2050  YUVARLAK DĠġĠ TERMĠNAL                                       0.10 TL
GBD-5050  YUVARLAK DĠġĠ TERMĠNAL                                       0.15 TL
GFE-1288  FASTON ERKEK PAPUC                                         0.07 TL
GFE-1638  FASTON ERKEK PAPUC                                         0.08 TL
GFE-2638  FASTON ERKEK PAPUC                                         0.08 TL
GFE-5638  FASTON ERKEK PAPUC                                         0.08 TL
 YYT-11  ĠZOLESĠZ KABLO UCU SIKMA                                      47.85 TL
 BANT-02  ERĠYEN BANT 1401                                          2.95 TL
WOER-206  4 MM DARALAN MAKARON                                        0.16 TL
WOER-207  5 MM DARALAN MAKARON                                        0.19 TL
WOER-209  6 MM DARALAN MAKARON                                        0.21 TL
WOER-211  8 MM DARALAN MAKARON                                        0.24 TL
WOER-213  10 MM DARALAN MAKARON                                       0.27 TL
SPIREL-02  WPA 6/29 SĠYAH POL SPIREL                                     2.95 TL

                       HANCEROĞLU GRUBU
                       DUY ÇEŞİTLERİ
  1    BOZKURT ġERĠT BANT 10 MT                                      0.62 TL
  2    ASLANLI TEKLĠ DUY KOMPLE                                      0.38 TL
  3    ASLANLI ÇĠFTLĠ DUY KOMPLE                                     0.43 TL
  4    ASLANLI TEKLĠ DUY TAMĠR TAKIMI                                   0.26 TL
  5    ASLANLI ÇĠFTLĠ DUY TAMĠR TAKIMI                                  0.29 TL
  6    ASLAMLI ATOM FAR FĠġĠ 1MM KAPAKLI                                 0.65 TL
  7    ASLANLI ATOM FAR FĠġĠ 1,5MM KAPAKLI                                0.74 TL
  8    ASLANLI BÜYÜK PAPATYA DUY TEKLĠ                                  0.93 TL
  9    ASLANLI BÜYÜK PAPATYA DUY ÇĠFTLĠ                                  1.00 TL
  10    ASLANLI ĠKAZ DUY MADENĠ                                      0.68 TL
  11    ASLANLI ĠKAZ DUY PLASTĠK                                      0.68 TL
  12    ASLANLI 104 GÖSTERGE DUYU                                     0.64 TL
  13    ASLANLI 51-53 DUY                                         0.56 TL
  14    ASLANLI MURAT YAN SĠNYAL DUY                                    0.60 TL
  15    ASLANLI AYAKLI DUY KABLOLU                                     0.43 TL
  16    ASLANLI AYAKLI DUY KOVANI                                     0.17 TL
  17    ASLANLI R9 CARGO PARK DUYU                                     0.64 TL
  18    ASLANLI AYAKLI DUY CĠFTLĠ                                     0.48 TL
  19    TOFAġ STOP DUY                                           1.20 TL
  20    H-7 FAR SOKETĠ                                           0.90 TL
  21    FAN MÜġÜRÜ SOKETĠ                                         2.40 TL
  22    FAN SOKETĠ                                             2.90 TL
  24    TOFAġ ÖN PARK DUYU                                         0.48 TL
  25    ÇĠFT TARAFLI KÖPÜK BANT 25X1                                    16.95 TL
  26    POLYESTER TÜYLÜ BANT 15X19MM                                    3.05 TL
                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :82
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT

                            HÜNER GRUBU
                     HÜNER ROTOR BAKIRLARI
SNR-100   FIAT MUADĠLĠ KARTAL ġAHĠN DOGAN DUCATO Y.M ROTOR BAKIRI                      3.30 TL
SNR-101   FIAT MUADĠLĠ MURAT 124-131 R-12 ANADOL ROTOR BAKIRI                        3.47 TL
SNR-102   BOSCH MUADĠLĠ MERCEDES MAN SCANIA FIAT ROTOR BAKIRI                        4.13 TL
SNR-103   BOSCH MUADĠLĠ MAN MAGIRUS DAF FORD INTER ROTOR BAKIRI                       4.13 TL
SNR-104   JAPON MUADĠLĠ ISUZU NPR NKR ROTOR BAKIRI                              7.43 TL
SNR-105   VALEO MUADĠLĠ RENAULT CITROEN PEUGEOT ROTOR BAKIRI                         7.43 TL
SNR-106   JAPON MUADĠLĠ HYUNDAĠ SUZĠKĠ MITSUBISHI ROTOR BAKIRI                        8.25 TL
SNR-107   VALEO MUADĠLĠ MAGIRUS VOLVO PENTA ROTOR BAKIRI                           6.35 TL
SNR-108   LUCAS MUADĠLĠ BMC FATĠH NISSAN FORD ROTOR BAKIRI                          6.60 TL
SNR-109   VALEO MUADĠLĠ RENAULT CITROEN ROT MĠLĠ 17MM ROTOR BAKIRI                      6.35 TL
SNR-110   BOSCH MUADĠLĠ ĠÇTEN FANLI AUDI OPEL SAAB ROTOR BAKIRI                       6.35 TL
SNR-111   FIAT MUADĠLĠ ĠÇTEN FANLI KARTAL DOGAN ROTOR BAKIRI                         6.35 TL
SNR-112   VALEO MUADĠLĠ ĠÇTEN FANLI AUDĠ BMV RENAULT ROTOR BAKIRI                      6.35 TL
SNR-113   BOSCH MUADĠLĠ ĠÇTEN FANLI FIAT BRAVO MAREA ROTOT BAKIRI                      6.35 TL
SNR-114   JAPON MUADĠLĠ ĠÇTEN FANLI HONDA TOYOTAÜ                              6.35 TL
SNR-116   FORD CONNET ROTOR BAKIRI                                      5.77 TL
SNR-117   HYUNDAĠ ACCENT ROTOR BAKIRI                                    7.43 TL
SNR-118   ISUZU ġAMPIYON ROTOR BAKIRI 60LIK-80LĠK                              8.25 TL
SNR-120   BOSCH TĠPĠ FORD AUDĠ OPEL MERCEDES Y.M ROTOR BAKIRI                        6.35 TL
                       CAM ANAHTARLARI
 1001   FORD MONDEO CAM KALDIRMA ANAHTARI                                 6.50 TL
 1002   FORD TRANSĠT CAM KALDIRMA ANAHTARI                                 6.50 TL
 1003   ÜNĠVERSAL CAM KALDIRMA ANAHTARI                                  4.95 TL
 1004   MERCEDES CAM KALDIRMA ANAHTARI SAG                                 5.70 TL
 1005   MERCEDES CAM KALDIRMA ANAHTARI SOL                                 5.70 TL
 1006   SWĠC ANAHTAR                                            0.75 TL
 1007   SĠBOB ĠGNESĠ UZUN TĠP KIMRIZI KAUÇUKLU                               0.12 TL
 1008   SĠBOB KAPAK ANAHTARI                                        0.12 TL
 1009   RENAULT 9 CAM AÇMA ANAHTARI                                    5.50 TL
 1010   RENAULT MEGAN KANGO CAM AÇMA ANAHTARI                               8.10 TL
 1011   RENAULT MEGAN KANGO 4 LÜ FLAġÖR ANAHTARI                              12.50 TL
 1012   CAM ANAHRATI SLX ÇĠFTLĠ                                      8.75 TL
 1013   CAM ANAHTARI SOL KAPI SOL ALBEA                                  8.25 TL
 1014   CAM ANAHTARI SOL KAPI SAĞ ALBEA                                  8.25 TL
 1015   CAM ANAHTARI SAĞ KAPI ALBEA                                    8.25 TL
 1016   CAM ANAHTARI SAĞ RENAULT 19                                    5.00 TL
 1017   CAM ANAHTARI SOL RENAULT 19                                    20.00 TL
 1018   KAPI IġIK BUTONU CLIO MEGAN KANGO                                 4.88 TL
SNR-6068  DOĞAN SLX CAM DÜĞMESĠ ÇĠFTLĠ                                    11.05 TL
SNR-6067  DOĞAN SLX CAM DÜĞMESĠ TEKLĠ                                    7.82 TL
SNR-5544  TOFAġ CAM DÜĞME SOKETĠ                                       8.33 TL
SNR-15028  YM FORD CAM DÜĞME SOKETĠ                                      9.35 TL
SNR-6694  ALBEA ELEKTRĠKLĠ CAM DÜĞMESĠ TEKLĠ                                 12.75 TL
SNR-6695  ALBEA ELEKTRĠKLĠ CAM DÜĞMESĠ ÇĠFTLĠ                                15.98 TL
                     İTHAL FAN MÜŞÜRLERİ
  1    RENAULT CLĠO-R.19-21 HARARET MÜġÜRÜ 2 FĠġ                             9.50 TL
  2    RENAULT CLĠO-R.19-11-21 FAN MÜġÜRÜ Y.M                               4.18 TL
  3    RENAULT 21-19 FAN MÜġÜRÜ Y.M 3 FĠġLĠ                                9.50 TL
  4    RENAULT CLĠO-MENEGER-R.19-21-KANGO GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ YEġĠL                     4.39 TL
  5    FIAT PALĠO-TEMPRA-TĠPO FAN MÜġÜRÜ KLĠMALI MAVĠ                           9.50 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :83
                                                              12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                      www.otosuner.com
   KOD                          CİNSİ                            FİYAT
    6       FĠAT TEMPRA-PALĠO-MAREA-SĠENA GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                           6.40 TL
    7       OPEL VECTRA FAN MÜġÜRÜ 3 FĠġLĠ                                   9.00 TL
    8       OPEL ASTRA-CORSA-VECTRA FAN MÜġÜRÜ 3 FĠġĠLĠ                             9.00 TL
    9       VW AUDĠ-SEAT-SKODA-GOLF-PASSAT FAN MÜġÜRÜ 3 FĠġLĠ                          3.45 TL
                        KALORİFER PERVANELERİ GRUBU
 23051 [    ]  KALORIFER PER.FAZ.TIP.SAÇ                                     5.00 TL
 23052 [    ]  KALORIFER PER.FAZ.PLS.KANATLI                                   5.00 TL
 23056 [    ]  KALORIFER PER.RENAULT                                       5.25 TL
 23060 [    ]  FAZ TIP KALORIFER KOMUR YUVASI KOMURLU                               12.50 TL
   23061      BASKURT TIPI 12.24V.KAL.KOMUR YUVASI                                12.50 TL
 23062 [    ]  KARGO KALARIFER PERVANESI                                     6.75 TL
 23063 [    ]  KARGO KALORĠFER PERVANESĠ ĠNCE                                   5.50 TL
  2306 [  ]    BAġKURT KALORĠFER PERVANESĠ                                    5.00 TL
                          KAPI ISIK OTOMOTİKLERİ
    1       KAPI ISIK OTOMATIGI HELLA UNIVERSAL                                 1.90 TL
 11031 [--------]  KARSAN PEJO J9 KAPI IġIK TOTMATIGĠ                                 3.00 TL
 11034 [--------]  KAPI ISIK OTOMATIGI MURAT 131                                    0.43 TL
 11035 [--------]  KAPI ISIK OTOMATIGI DOGAN YM                                    0.43 TL
 11036 [--------]  KAPI ISIK OTOMATIGI RENAULT 12 VE RENAULT 9                             0.53 TL
 11037 [--------]  KAPI ISIK OTOMATIGI KARGO                                      1.90 TL
 11038 [--------]  KAPI ISIK LASTIGI TOFAS                                       0.30 TL
 11039 [--------]  MURAT 124 KAPI IġIK OTOMATĠĞĠ                                    1.50 TL
 11040 [--------]  SÜRGÜLÜ KAPI IġIK OTOMATĠGĠ                                     7.59 TL
 11041 [--------]  RENAULT 9/11 KAPI OTOMATĠĞĠ ENVANSER                                4.46 TL
11042 [ ERDAL ]   ÜNÜVERSAL KAPI BUTONU                                        2.50 TL
 11043 [   ]   R 9 DEBRĠYAJ DĠġLĠ TM TK                                      1.90 TL
 11043[------]   KAPI IġIK OTOMOTĠĞĠ SÜRGÜLÜ                                     3.15 TL
                          PLASTİK SIRA KLEMENS
   2001      NO:1 2,5-4 MM                                            1.04 TL
   2002      NO:2 4-6 MM                                             1.38 TL
   2003      NO:3 6-10 MM                                            1.73 TL
   2004      NO:4 10-16 MM                                            2.07 TL
                         KONTAK TERMİNAL GRUBU
10201 [--ORNEK-]   KONTAK TERMINALI REN 12 TX-TSW                                   2.16 TL
10202 [--ORNEK-]   KONTAK TERMINALI MURAT 131 MAKO TIP                                 2.82 TL
10203 [-PĠRSAN-]   RENAULT 12 KONTAK TERMĠNALĠ                                     2.22 TL
10204 [-PĠRSAN-]   131 KONTAK TERMĠNALĠ YM.                                      4.30 TL
10206 [ ĠTALY ]   MITSUBISHI KONTAK TERMĠNALĠ                                     9.00 TL

                                        KLF
                         FREN ve HAVA MÜŞÜRLERİ
 FH-609 010     HAVALI KAPI ĠKAZ MÜġÜRÜ (KALIN DĠġ)                                 12.20 TL
 FH-640 182     CARGO FREN MÜġÜRÜ ESKĠ MODEL                                    9.76 TL
 FH-640 183     CARGO FREN MÜġÜRÜ YENĠ MODEL (24V.)                                 11.59 TL
 FH-640 184     CARGO 2520L DOVERTECH FREN MÜġÜRÜ                                  12.20 TL
 FH-640 185     CARGO FREN MÜġÜRÜ 2324-2524D-2530-3230S-3230C-4030-1830-1824                    24.40 TL
 FH-640 186     CARGO ALÇAK BASINÇ MÜġÜRÜ 2324-2524D-2530-3230S-3230C-4030-1830-1824                24.40 TL
 FH-640 187     CARGO HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ 2324-2524D-2530-3230S-3230C-4030-1830-1824                  13.42 TL
 FH-640 190     Ġġ MAKĠNASI MÜġÜRÜ                                         109.80 TL
 FH-640 200     MEGANE CLĠO KANGOO FREN MÜġÜRÜ YENĠ MODEL                              8.54 TL
 FH-640 201     MEGANE CLĠO KANGOO FREN MÜġÜRÜ ESKĠ MODEL                              8.54 TL
 FH-641 100     CARGO 2520L DOVERTECH FREN BASINÇ MÜġÜRÜ                              12.20 TL
 FH-641 101     CARGO 2520L DOVERTECH ALÇAK BASINÇ MÜġÜRÜ                              12.20 TL                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
             0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :84
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                        CİNSİ                            FİYAT
FH-641 102  CARGO 2520L DOVERTECH HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ                               12.20 TL
FH-690 101  CARGO HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ                                       10.98 TL
FH-700 001  MERCEDES KAMYON HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ 2521                               17.69 TL
FH-700 002  KOMATSU FREN MÜġÜRÜ                                        10.98 TL
FH-700 003  ISUZU FREN MÜġÜRÜ PLATĠNLĠ                                     7.32 TL
FH-700 004  MITSUBISHI CANTER FREN MÜġÜRÜ PLATĠNLĠ                               7.32 TL
FH-700 005  HYUNDAĠ H.100 FREN MÜġÜRÜ                                     9.76 TL
FH-700 007  HYUNDAI ACCENT FREN MÜġÜRÜ                                     9.76 TL
FH-700 008  KIA FREN MÜġÜRÜ                                          9.76 TL
FH-700 009  WOLKSVAGEN FREN MÜġÜRÜ                                       12.20 TL
FH-978 223  YUVARLAK FĠġLĠ 302 FREN MÜġÜRÜ HĠDROLĠK                              9.76 TL
FH-996 582  AUDĠ NĠSSAN LEVEND MDS FREN MÜġÜRÜ                                 6.10 TL
                      FREN ve HAVA MÜŞÜRLERİ
FH-110 119  CARGO BEYĠN ANA MERKEZ MÜġÜRÜ                                   10.98 TL
FH-110 719  BEDFORD FREN MÜġÜRÜ                                        9.76 TL
FH-201 145  MERCEDES KAMYON FREN MÜġÜRÜ                                    8.54 TL
FH-214 548  302 OTOBÜS FREN MÜġÜRÜ HĠDROLĠK                                  8.54 TL
FH-225 693  OTOYOL ISUZU ĠVECO HAVALI KAPI ĠKAZ MÜġÜRÜ (ĠNCE DĠġ)                       12.20 TL
FH-225 694  MAGURUS HAVALI KAPI ĠKAZ MÜġÜRÜ                                  12.20 TL
FH-228 569  PEUGEOT J-9 FREN MÜġÜRÜ                                      6.10 TL
FH-228 570  PEUGEOT PREMĠER FREN MÜġÜRÜ YENĠ MODEL                               10.98 TL
FH-230 519  CARGO FREN BASINÇ MÜġÜRÜ                                      10.98 TL
FH-230 520  CARGO EKSOZ FREN BASINÇ MÜġÜRÜ                                   13.42 TL
FH-232 156  M.A.N MERCEDES FREN MÜġÜRÜ HAVALI                                 8.54 TL
FH-245 100  BMC BELDE OTOBÜS BASINÇ MÜġÜRÜ 2,5 BAR                               13.42 TL
FH-245 101  ANADOLU ISUZU BASINÇ MÜġÜRÜ 5,5 BAR                                13.42 TL
FH-245 381  YUVARLAK FĠġLĠ M.A.N FREN MÜġÜRÜ HAVALI                              9.76 TL
FH-245 382  TANK HĠDROLĠK FREN MÜġÜRÜ                                     52.46 TL
FH-332 597  OPEL GOLF SKODA WOLSVAGEN ĠNCE DĠġ FREN MÜġÜRÜ                           6.10 TL
FH-345 700  SCANĠA KAMYON FREN MÜġÜRÜ                                     8.54 TL
FH-345 709  EL FREN ĠMDAT MÜġÜRÜ                                        14.64 TL
FH-345 783  PROBÜS HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ                                      13.42 TL
FH-345 784  BMC PROBÜS HAVA BASINÇ MÜġÜRÜ                                   13.42 TL
FH-345 785  BMC PRO 822-827 EL FREN ĠMDAT MÜġÜRÜ                                13.42 TL
FH-345 786  BMC PRO 822-827 ALÇAK BASINÇ MÜġÜRÜ                                13.42 TL
FH-345 787  BMC PRO 822-827 HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ                                  13.42 TL
FH-345 788  BMC PRO 822-827 FREN MÜġÜRÜ                                    13.42 TL
FH-345 789  FATĠH FREN MÜġÜRÜ                                         13.42 TL
FH-345 790  FATĠH ALÇAK BASINÇ MÜġÜRÜ                                     13.42 TL
FH-345 791  FATĠH HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ                                       13.42 TL
FH-345 792  ĠMDAT ĠKAZ MÜġÜRÜ 303-V6-304                                    14.64 TL
FH-345 793  MAGURUS EL FREN ĠMDAT MÜġÜRÜ                                    14.64 TL
FH-345 794  MAGURUS FREN MÜġÜRÜ YENĠ MODEL                                   9.15 TL
FH-345 795  MAGURUS FREN MÜġÜRÜ ESKĠ MODEL                                   9.15 TL
FH-346 775  PROFESYONEL HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ KALIN DĠġ                               13.42 TL
FH-346 776  PROFESYONEL HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ ĠNCE DĠġ                               13.42 TL
FH-360 144  FORD TRANSĠT FREN MÜġÜRÜ                                      8.54 TL
FH-400 120  ĠVECO FREN MÜġÜRÜ HAVALI                                      10.37 TL
FH-400 121  ĠVECO FREN MÜġÜRÜ HĠDROLĠK                                     10.37 TL
FH-400 122  VOLVO FREN MÜġÜRÜ                                         24.40 TL
FH-400 123  HYUNDAĠ OTOBÜS FREN MÜġÜRÜ                                     17.08 TL
FH-420 320  DIġARI DĠġ Ġġ MAKĠNASI BASINÇ MÜġÜRÜ DÜZ                              13.42 TL
FH-420 321  DIġARI DĠġ Ġġ MAKĠNASI BASINÇ MÜġÜRÜ TERS                             13.42 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :85
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                      www.otosuner.com
   KOD                          CİNSİ                            FİYAT
  FH-420 322    KOMPRASÖR Ġġ MAKĠNASI BASINÇ MÜġÜRÜ 5,0 BAR                             17.69 TL
  FH-420 323    KOMATSU Ġġ MAKĠNASI FREN MÜġÜRÜ 0,4 BAR                               24.40 TL
  FH-420 324    CATERPĠLLAR Ġġ MAKĠNASI FREN MÜġÜRÜ 5,5 BAR                             24.40 TL
  FH-420 325    KLĠMA BASINÇ MÜġÜRÜ                                         13.42 TL
  FH-420 440    V8 HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ                                         13.42 TL
  FH-431 258    MASSEY FERGUSON BASINÇ MÜġÜRÜ                                    13.42 TL
  FH-452 409    MERCEDES AXOR FREN MÜġÜRÜ                                      9.76 TL
  FH-452 410    MERCEDES AXOR HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ 5.5 BAR                               24.40 TL
  FH-452 411    MERCEDES AXSOR HAVA ĠKAZ MÜġÜRÜ 6.5 BAR                               24.40 TL
  FH-452 500    S.145 SULTAN MĠNĠBÜS FREN MÜġÜRÜ                                  9.76 TL
  FH-461 710    BELEDĠYE,HALK OTOBÜSÜ DURACAK MÜġÜRÜ                                12.20 TL
  FH- 420 326   KOMATSU Ġġ MAKĠNAS I470-5 AKÜMLATÖR MÜġÜRÜ                             21.96 TL
                          GERİ VİTES MÜŞÜRLERİ
  GV-110 711    CARGO ĠNTERCOOL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                  16.47 TL
  GV-110 712    MERCEDES KAMYON GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                  17.69 TL
  GV-110 713    FATĠH GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                       16.47 TL
  GV-110 714    CHRYSLER GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                     17.69 TL
  GV-110 720    303 OTOBÜS GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                    17.69 TL
  GV-133 487    PROFESYONEL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                    17.69 TL
  GV-139 445    MAN KAMYON GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                    17.69 TL
  GV-139 481    RENAULT 9 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                     7.32 TL
  GV-139 483    FORD MĠNĠBÜS GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                   8.54 TL
  GV-139 484    RENAULT 12 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                    7.32 TL
  GV-139 485    TOFAġ 1600 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                    7.32 TL
  GV-139 486    131 ġAHĠN GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                     7.32 TL
  GV-140 001    FIAT MERCEDES BENZ GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                17.69 TL
  GV-140 002    MERCEDES BENZ HANOMAG HENSCHEL EATON GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                       17.69 TL
  GV-140 003    MERCEDES BENZ EATON V6 OTOBÜS GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                           17.69 TL
  GV-140 004    MAN MERCEDES SCANĠA STEYR BELDE OTOBÜS GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                      17.69 TL
  GV-140 005    FORD MAN STEYR IVECO MERCEDES BENZ GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                        17.69 TL
  GV-140 006    NĠSSAN ZF 85 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                   17.69 TL
  GV-140 007    BMC PRO,MERCEDES ZF 109 ġANZUMAN GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                         17.69 TL
  GV-140 008    MERCEDES BENZ MERCE SPRĠNTER 2-T OTOBÜS GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                      17.69 TL
  GV-140 009    MERCEDES EATON GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                                  17.69 TL
  GV-140 010    MERCEDES KAMYON AĞIR SERĠ MÜġÜRÜ                                  17.69 TL
  GV-140 011    ASKAM DESATO FARGO GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ YM                               17.69 TL
  GV-140 012    MERCEDES KAMYON DĠFRANSĠYEL ÇAMUR MÜġÜRÜ                              30.50 TL
  GV-140 013    CARGO VĠTES EMNĠYET MÜġÜRÜ 2324-2524D-2530-3230S-3230C-4030-1830-1824                24.40 TL
  GV-140 014    CARGO VĠTES EMN. MÜġ. 2324-2524D-2530-3230S-3230C-4030-1830-1824 DEMĠR GÖV.             20.74 TL
  GV-140 015    FATĠH PROF. ZF 109 ġANZIMAN GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ 2005-->                        24.40 TL
  GV-140 016    CARGO ĠNTERCOOL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ DEMĠR GÖVDELĠ                           14.64 TL
  GV-140 017    FATĠH GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ DEMĠR GÖVDELĠ                                14.64 TL
  GV-140 018    MERCEDES KAMYON GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ DEMĠR GÖVDELĠ                           15.86 TL
  GV-140 019    CHRYSLER GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ DEMĠR GÖVDELĠ                              15.86 TL
  GV-140 020    303 OTOBÜS GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ DEMĠR GÖVDELĠ                             15.86 TL
  GV-140 021    MAN KAMYON GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ DEMĠR GÖVDELĠ                             15.86 TL
  GV-140 022    HĠNO GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ DEMĠR GÖVDELĠ                                15.86 TL
  GV-140 023    PROFESYONEL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ DEMĠR GÖVDELĠ                             15.86 TL
  GV-140 024    FATĠH PROF. ZF 109 ġANZ.GERĠ VĠTES MÜġ. 2005--> DEMĠR GÖVDELĠ                    23.18 TL
  GV-140 025    MERCEDES AXOR VĠTES EMNĠYET MÜġÜRÜ                                 24.40 TL
GV-140 026140 026  MERCEDES KAMYON DĠFRANSĠYEL ÇAMUR MÜġÜRÜ YENĠ MODEL                         36.60 TL
  GV-140 027    FORD TRANSĠT 2002-2006 5 ĠLERĠ ġANZIMAN GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                      18.30 TL
  GV-140 028    FORD TRANSĠT 2002-2006 6 ĠLERĠ ġANZIMAN GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                      18.30 TL                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
             0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :86
                                                         12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                        CİNSİ                    FİYAT
GV- 140 029  FORD TRANSĠT CONNECT GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                       18.30 TL
GV-140 030  CARGO GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ 2324-2524D-2230-4030-1830-1824 DEMĠR GÖV          23.18 TL
GV-140 031  CARGO GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ 2324-2524D-2230-4030-1830-1824               24.40 TL
GV-140 032  MAREA PALĠO SĠENA TĠPO UNO TEMPRA GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ EM               9.15 TL
GV-140 033  FORD MĠNĠBÜS V184 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                        18.30 TL
GV-140 034  FIAT BRAVA DOBLO MAREA PALĠO UNO YENĠ MODEL GV MÜġÜRÜ               10.98 TL
GV-140 035  CARGO 3230S-3230C GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ 2006-2007-2008                 24.40 TL
GV-140 036  PEUGEOT 106-206-205-306-405-406-BOXER-PARTNER FĠAT DUCATO
   SCUDO CĠTROEN JUMPER-BERLĠNGO-SAXO AUDĠ VW GE
                                                 10.98 TL
GV-140 037  DOĞAN-KARTAL-ġAHĠN SLX YENĠ MODEL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                 8.54 TL
GV-140 038  RENAULT 19-21/CLĠO/KANGOO/ESCAPE/LAGUNA/MASTER/TWĠNGO 
    GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ   7.93 TL
                       GERİ VİTES MÜŞÜRLERİ
GV-140 039  HYUNDAĠ ACCENT H.100 ESKĠ MODEL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                  9.76 TL
GV-140 040  HYUNDAĠ ACCENT H.100 YENĠ MODEL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                  9.76 TL
GV-140 041  MERCEDES AXOR GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                          24.40 TL
GV-140 042  PEUGEOT PREMĠER GERĠ VĠTES MÜSÜRÜ                         10.98 TL
GV-140 043  KOMATSU Ġġ MAKĠNASI GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                        9.76 TL
GV-140 044  MĠTSUBĠSHĠ CANTER GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                        10.98 TL
GV-140 045  MAGURUS GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                             17.08 TL
GV-140 046  FORD 1.6 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                             7.32 TL
GV-140 047  VOLKSWAGEN VOLT LT 35 MERCEDES SPRĠNTER GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ             21.96 TL
GV-140 048  MERCEDES AXOR AĞIR SERĠ MÜġÜRÜ                           24.40 TL
GV-140 049  KOMATSU VĠTES EMNĠYET MÜġÜRÜ                            9.76 TL
GV-140 051  MĠTSUBĠSHĠ CANTER GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ KABLOLU                    12.20 TL
GV-140 052  HYUNDAĠ H.100 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                           9.76 TL
GV-140 053  ĠVECO OTOYOL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                           7.32 TL
GV-140 054  BMC LEVEND YENĠ MODEL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                       9.76 TL
GV-140 055  LAND ROVER - OTO KAR GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ 71A00-36315-AA               12.20 TL
GV-140 056  MERCEDES O 403 YILDIZ ġANZIMAN GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                  17.69 TL
GV-140 057  MAN GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ YENĠ MODEL TG MAN                      19.52 TL
GV-140 058  FORD FOCUS Cmax GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                         17.08 TL
GV-140 059  FORD FĠESTA FUSĠON GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                        17.08 TL
GV-140 060  VOLVO TIR GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ ESKĠ MODEL                       17.69 TL
GV-140 061  MAN - MERCEDES KAMYON ESKĠ MODEL GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                 17.69 TL
GV-140 062  MITSUBISHI L.300 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                         9.76 TL
GV-140 063  MITSUBISHI L.300 GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ TERS                       9.76 TL
GV-140 064  MERCEDES AXOR VĠTES EMNĠYET MÜġÜRÜ ( 001 545 4509)                 42.70 TL
GV-140 065  MERCEDES AXOR GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ ( 001 545 7309)                  42.70 TL
GV-140 066  MERCEDES ATEGO GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ ( 001 545 7409 )                 24.40 TL
GV-140 067  FORD FĠESTA ESCORT GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ ( 86 FG 15520AA )               17.08 TL
GV-140 068  KĠA GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                               12.20 TL
GV-140 069  CITROEN-PEUGEOT GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                         19.52 TL
GV-140 070  RENAULT-DACIA GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                          15.86 TL
GV-140 071  CITROEN-PEUGEOT GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                         15.86 TL
GV-140 072  VOLVO TIR GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ YENĠ MODEL                       24.40 TL
GV-140 073  MERCEDES-ĠVECO-SCANĠA GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                      17.69 TL
GV-228 571  CĠTROEN PEUGEOT GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                          9.15 TL
GV-301 401  HĠNO GERĠ VĠTES MÜġÜRÜ                               17.69 TL
GV-640 188  CARGO KEP KĠLĠT ĠKAZ MÜġ. 2324-2524D-2530-3230S-3230C-4030-1830-1824        24.40 TL
GV-640 189  CARGO KEP KĠLĠT ĠKAZ MÜġ.                             17.69 TL
                     ORJİNAL TİP YAĞ MÜŞÜRLERİ
YM-110 001  ISUZU YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                       6.10 TL
YM-110 004  MAGURUS YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                      6.10 TL
YM-110 666  TÜMOSAN TRAKTÖR YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                  6.10 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com  Sayfa :87
                                                         12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                          CİNSİ                        FİYAT
YM-110 677  USA ĠNCE DĠġ YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                        6.10 TL
YM-110 678  BMC LEVEND MĠNĠBÜS YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                     6.10 TL
YM-110 679  JONDERE TRAKTÖR YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                       6.10 TL
YM-110 705  STEYR YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                            6.10 TL
YM-110 708  MASSEY FERGUSON YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                       6.10 TL
YM-110 709  50 NC YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                            6.10 TL
YM-110 710  FIAT TRAKTÖR YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                        6.10 TL
YM-110 888  FORD MĠNÜBÜS YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                        6.10 TL
YM-110 999  USA KALIN DĠġ YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ ORJĠNAL TĠP                        6.10 TL
                         YAĞ MÜŞÜRLERİ
YM-110 000  ISUZU YAĞ MÜġÜRÜ                                       3.97 TL
YM-110102  MERCEDES YAĞ BASINÇ ġALTERĠ                                  24.40 TL
YM-110 003  MAGURUS YAĞ MÜġÜRÜ                                      3.66 TL
YM-110 200  RENAULT CLĠO 1,4-1,2/RENAULT 11 EXPRESS YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ                 3.97 TL
YM-110 201  RENAULT 21-RENAULT 19 YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ                          3.97 TL
YM-110 202  RENAULT LAGUNA-MEGANE-SCENĠC-SAFRANE YENĠ MODEL YAĞ MÜġ.                   3.97 TL
YM-110 203  RENAULT CLĠO 1,6-1,9-2,0i / LAGUNA 1,6-1,8-1,9 / MEGANE 1,4-1,6-1,9-1,9TD
 MEGANE 2,0i-2,0i 16V YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ
                                                      3.97 TL
YM-110 204  RENAULT CLĠO 1,8-1,9TD / LAGUNA 1,8 / RENAULT MEGANE 2,0i 
                  MODEL
                                       SCENĠC 1,9-2,0i / TOYOTA YENĠ 3.97 TL YAĞ MÜġÜRÜ
YM-110 205  RENAULT 21 / SAFRANE / EXPRESS / CLĠO / RENAULT 19 / RENAULT 11 
    YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ TL
                                                      3.97
YM-110 206  RENAULT 9 YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ                                3.97 TL
YM-110 207  FĠAT DUCATO / TEMPRA / UNO / TĠPO YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ                    3.97 TL
YM-110 208  FĠAT SĠENA / BRAVA / SĠENA / PALĠO YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ                   3.97 TL
YM-110 209  TOFAġ DOĞAN SLX / KARTAL / ġAHĠN YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ                    3.97 TL
YM-110 210  ĠVECO EURO CARGO YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ                            3.97 TL
YM-110 211  FORD FOCUS YAĞ MÜġÜRÜ                                     9.15 TL
YM-110 212  VOLVO YAĞ MÜġÜRÜ                                       24.40 TL
YM-110 213  USA YAĞ MÜġÜRÜ KALIN DĠġ                                   3.66 TL
YM-110214  SEAT WOSVAGEN YAĞ MÜġÜRÜ                                   6.10 TL
YM-110215  AUDI SEAT WOSVAGEN SKODA YAĞ MÜġÜRÜ                              6.10 TL
YM-110216  AUDI SEAT WOSVAGEN YAĞ MÜġÜRÜ                                 6.10 TL
YM-110217  AUDĠ WOSVAGEN YAĞ MÜġÜRÜ                                   6.10 TL
YM-110 333  TÜMOSAN TRAKTÖR YAĞ MÜġÜRÜ                                  3.97 TL
YM-110 404  FIAT TRAKTÖR YAĞ MÜġÜRÜ                                    3.66 TL
YM-110 412  RENAULT 12 YAĞ MÜġÜRÜ                                     3.66 TL
YM-110 504  MITSUBISHI YAĞ MÜġÜRÜ L300                                  4.27 TL
YM-110 505  HYUNDAĠ H100 YAĞ MÜġÜRÜ                                    4.27 TL
YM-110 506  TOYOTA MĠNĠBÜS YAĞ MÜġÜRÜ                                   4.27 TL
YM-110 507  KĠA MĠNĠBÜS YAĞ MÜġÜRÜ                                    4.27 TL
YM-110 508  MAZDA MĠNĠBÜS YAĞ MÜġÜRÜ                                   4.27 TL
YM-110 528  50 NC YAĞ MÜġÜRÜ                                       3.66 TL
YM-110 555  JONDERE YAĞ MÜġÜRÜ                                      3.97 TL
YM-110 557  BMW YAĞ MÜġÜRÜ 3.16 SERĠSĠ                                  4.27 TL
YM-110 704  STEYR YAĞ MÜġÜRÜ                                       3.66 TL
YM-110 707  MASSEY FERGUSON YAĞ MÜġÜRÜ                                  3.66 TL
YM-110 715  TOFAġ YAĞ MÜġÜRÜ                                       3.66 TL
YM-110 717  RENAULT 9 YAĞ MÜġÜRÜ                                     3.66 TL
YM-110 718  PEUGEOT 9 YAĞ MÜġÜRÜ                                     3.66 TL
YM-110 722  BMC - LEVEND YAĞ MÜġÜRÜ                                    3.97 TL
YM-110 800  BAġAK TRAKTÖR YENĠ MODEL YAĞ MÜġÜRÜ                              4.27 TL
YM-110 805  USA YAĞ MÜġÜRÜ ĠNCE DĠġ                                    3.66 TL
YM-110 806  WOLSVAGEN - AUDĠ - GOLF YAĞ MÜġÜRÜ                              3.97 TL
YM-110 807  BEDFORD - VOLVO - AUSTĠN YAĞ MÜġÜRÜ                              3.66 TL
YM-110 828  JETTA - GOLF YAĞ MÜġÜRÜ                                    3.66 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com  Sayfa :88
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
YM-110 899  FORD MĠNĠBÜS V184 YAĞ MÜġÜRÜ                                    9.15 TL
YM-111 122  MOSKOVĠÇ YAĞ MÜġÜRÜ                                        3.66 TL
YM-118 187  FORD MĠNĠBÜS YAĞ MÜġÜRÜ ESKĠ MODEL                                 3.97 TL
YM-120 100  KOMATSO Ġġ MAKĠNASI YAĞ MÜġÜRÜ                                   7.32 TL
YM-120 101  Ġġ MAKĠNASI YAĞ MASINÇ MÜġÜRÜ                                   17.08 TL
YM-519 278  FORD TRANSĠT CONNECT YAĞ MÜġÜRÜ                                  10.98 TL
                       STOP MÜŞÜRLERİ
SM-643 241  BOSCH TĠPĠ DĠZEL STOP OTOMATĠK 12 VOLT                               12.20 TL
SM-643 239  BOSCH TĠPĠ DĠZEL STOP OTOMATĠK 24 VOLT                               12.20 TL
SM-643 242  BOSCH TĠPĠ DĠZEL STOP OTOMATĠK 12 VOLT (japon tip)                         12.20 TL
SM-643 243  BOSCH TĠPĠ DĠZEL STOP OTOMATĠK 24 VOLT (japon tip)                         12.20 TL
SM-643 238  LUCAS TĠPĠ DĠZEL STOP OTOMATĠK 12 VOLT                               12.20 TL
SM-643 240  LUCAS TĠPĠ DĠZEL STOP OTOMATĠK 24 VOLT                               12.20 TL
SM-643 237  CAV TĠPĠ DĠZEL STOP OTOMATĠK 12 VOLT                                12.20 TL
SM-643 236  CAV TĠPĠ DĠZEL STOP OTOMATĠK 24 VOLT                                12.20 TL
SM-643 235  MF ÇĠFT ÇIKIġ STOP OTOMATĠK 12 VOLT                                12.20 TL
SM-643 234  MF ÇĠFT ÇIKIġ STOP OTOMATĠK 24 VOLT                                12.20 TL
                     MARŞ SEGMAN VE YÜSÜĞÜ
SG-139 482  BOSCH TĠPĠ BÜYÜK MARġ SEGMANI ÇELĠK                                1.46 TL
SG-222 110  MITSUBISHI MARġ SEGMANI ÇELĠK                                   1.59 TL
SG-243 556  FATĠH LUCAS TĠPĠ MARġ SEGMANI ÇELĠK                                1.46 TL
SG-281 250  BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK MARġ SEGMANI ÇELĠK                                1.46 TL
SG-448 899  VALEO MARġ SEGMANI ġANZIMANLI ÇELĠK                                1.59 TL
SG-489 016  MAKO TĠPĠ MARġ SEGMANI ÇELĠK                                    1.46 TL
SG-544 713  MARELLĠ MARġ SEGMANI ÇELĠK                                     1.46 TL
SG-629 014  MURAT - RENAULT MARġ SEGMANI ÇELĠK                                 1.46 TL
SG-650 101  PEUGEOT BOXER-CĠTROEN JUMPER-FĠAT DUCATO MARġ SEGMANI ÇELĠK                    2.26 TL
SG-650 102  MAKO TĠPĠ RENO 9 MARġ SEGMANI ÇELĠK                                2.26 TL
SG-650 103  OPEL ASTRA CORSA MARġ SEGMANI ÇELĠK                                2.26 TL
SG-650 104  FORD V184 MOTOCRAFT MARġ SEGMANI                                  2.26 TL
SG-650 105  JCB FORD1,6 ġANZ. DÜZ BMW MERC. SKODA EM YM ERKUT TRAKTÖR SG.                   2.26 TL
SG-650 106  VALEO D7E RENAULT CLĠO-11-MEGANE YENĠ MODEL MARġ SEGMANI                      2.26 TL
SG-653 864  MAKO TĠPĠ J9 MARġ SEGMANI ÇELĠK                                  1.46 TL
SG-761 206  JAPON ġANZIMANLI MARġ SEGMANI ÇELĠK                                1.46 TL
SG-763 532  LUCAS MARġ SEGMANI ÇELĠK                                      1.46 TL
SG-763 534  T5 W CADDY YM. MARġ SEGMANI ÇELĠK                                 2.20 TL
SG-765 988  Y.M. BOSCH TĠPĠ MARġ SEGMANI TDI CARAVEL TRANSPORTER POLO WVG                   1.95 TL
SG-772 225  VALEO TĠPĠ RENO MARġ SEGMANI ÇELĠK                                 1.59 TL
SG-982 534  FRANSIZ PEUGEOT MARġ SEGMANI ÇELĠK                                 1.46 TL
SG-984 652  MAZDA MARġ SEGMANI ÇELĠK                                      1.46 TL
                  MARŞ SEGMAN VE YÜSÜĞÜ ÖZEL ÇELİK
SG-139 480  BOSCH TĠPĠ BÜYÜK MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                              2.68 TL
SG-222 111  MITSUBISHI MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                                 2.68 TL
SG-243 555  FATĠH LUCAS TĠPĠ MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                              2.68 TL
SG-281 251  BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                              2.68 TL
SG-448 898  VALEO MARġ SEGMANI ġANZIMANLI ÖZEL ÇELĠK                              2.68 TL
SG-489 017  MAKO TĠPĠ MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                                 2.68 TL
SG-544 714  MARELLĠ MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                                  2.68 TL
SG-629 015  MURAT - RENAULT MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                              2.68 TL
SG-653 865  MAKO TĠPĠ J9 MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                                2.68 TL
SG-761 207  JAPON ġANZIMANLI MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                              2.68 TL
SG-763 533  LUCAS MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                                   2.68 TL
SG-763 535  T5 W CADDY YM. MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                               3.66 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :89
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                         CİNSİ                          FİYAT
SG-765 989  Y.M. BOSCH TĠPĠ MARġ SEGMANI TDI CARAVEL TRANSPORTER POLO WVG                   4.51 TL
SG-772 226  VALEO TĠPĠ RENO MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                              2.68 TL
SG-982 535  FRANSIZ PEUGEOT MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                              2.68 TL
SG-984 653  MAZDA MARġ SEGMANI ÖZEL ÇELĠK                                   2.68 TL
                   MARŞ SEGMAN TAMİR TAKIMLARI KOMPLE
ST-101 996  PEUGEOT J9 MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÇELĠK (6 PARÇA)                        2.93 TL
ST-111 967  BOSCH TĠPĠ MERCEDES KAMYON SEGMAN TAMĠR TAKIMI (11 PARÇA)                     9.76 TL
ST-141 963  MURAT-RENAULT SEGMAN TAMĠR TAKIMI (6 PARÇA)                            2.44 TL
ST-147 584  MAKO TĠPĠ MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÇELĠK (5 PARÇA)                         2.81 TL
ST-563 746  LUCAS TĠPĠ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÇELĠK (4 PARÇA)                           2.81 TL
ST-978 222  LUCAS TĠPĠ FATĠH MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI (4 PARÇA)                        3.36 TL
                  MARŞ SEGMAN TM TK KOMPLE ÖZEL ÇELİK
ST-101 997  PEUGEOT J9 MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÖZEL ÇELĠK (6 PARÇA)                      4.15 TL
ST-111 968  BOSCH TĠPĠ MERCEDES KAMYON SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÖZEL ÇELĠK (11 PARÇA)                12.20 TL
ST-147 583  MURAT-RENAULT SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÖZEL ÇELĠK (6 PARÇA)                       3.29 TL
ST-147 585  MAKO TĠPĠ MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÖZEL ÇELĠK (5 PARÇA)                      4.15 TL
ST-563 747  LUCAS TĠPĠ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÖZEL ÇELĠK (4 PARÇA)                        4.27 TL
ST-978 221  LUCAS TĠPĠ FATĠH MARġ SEGMAN TAMĠR TAKIMI ÖZEL ÇELĠK(4 PARÇA)                   5.37 TL
                    MARŞ AYAR PULLARI FİBER ve ÇELİK
PL-124 375  MAKO TĠPĠ MARġ AYAR FĠBERĠ KÜÇÜK                                  1.10 TL
PL-446 653  MURAT-RENAULT RAYNEL PUL TAKIMI ( 4 PARÇA )                            1.22 TL
PL-562 945  MAKO TĠPĠ MARġ AYAR FĠBERĠ BÜYÜK                                  1.04 TL
PL-640 776  LUCAS TĠPĠ RAYNAL PUL TAKIMI ( 2 PARÇA )                              1.10 TL
PL-650 561  PEUGEOT J9 MAKO TĠPĠ RAYNEL PUL TAKIMI ( 4 PARÇA )                         1.46 TL
PL-812 234  MAKO TĠPĠ RAYNEL ÇELĠK PUL KÜÇÜK                                  1.10 TL
PL-845 193  MAKO TĠPĠ Y.M. RAYNEL PUL TAKIMI ( 2 PARÇA )                            1.10 TL
PL-994 535  MAKO TĠPĠ RAYNEL ÇELĠK PUL BÜYÜK                                  1.04 TL
                         SİLGİ DİŞLİLERİ
SD-111 978  RENAULT-9 RENAULT-12 TOFAġ PEUGEOT J9 FREZE TM. TK.                        0.61 TL
SD-194 556  FATĠH PRO NĠSSAN LEVEND MDS SĠLGĠ DĠġLĠSĠ                             10.98 TL
SD-194 557  AĞIR HĠZMET SĠLGĠ DĠġLĠSĠ YARI METAL                                7.32 TL
SD-194 558  AĞIR HĠZMET SĠLGĠ DĠġLĠSĠ TAM METAL                                8.54 TL
SD-194 559  KABĠN SĠLGĠ DĠġLĠSĠ                                        7.93 TL
SD-364 321  FORD MĠNĠBÜS SĠLGĠ DĠġLĠSĠ YENĠ MODEL                               8.54 TL
SD-422 482  FATĠH SĠLGĠ DĠġLĠSĠ ESKĠ MODEL                                   8.54 TL
SD-481 914  AĞIR HĠZMET SĠLGĠ DĠġLĠSĠ MĠLLĠ YENĠ MODEL                             9.76 TL
SD-481 917  50 NC SĠLGĠ DĠġLĠSĠ TAKIM ESKĠ MODEL                                10.98 TL
SD-481 918  FATĠH PROFESYONEL SĠLGĠ DĠġLĠSĠ                                  10.98 TL
SD-481 964  50 NC SĠLGĠ DĠġLĠSĠ TEK BÜYÜK ESKĠ MODEL                              6.10 TL
SD-544 151  M.28 IVECO ISUZU SĠLGĠ DĠġLĠSĠ                                   10.98 TL
SD-640 271  PEUGEOT J-9 SĠLGĠ FREZESĠ ESKĠ MODEL                                12.20 TL
SD-640 272  PEUGEOT J-9 SĠLGĠ FREZESĠ YENĠ MODEL                                12.20 TL
SD-643 111  KÜÇÜK SĠLGĠ FREZE UCU                                       0.61 TL
SD-889 629  RENAULT 12 SĠLGĠ FREZESĠ ESKĠ MODEL                                12.20 TL
SD-898 272  RENAULT 12 SĠLGĠ FREZESĠ YENĠ MODEL                                12.20 TL
SD-920 465  AĞIR HĠZMET SĠLGĠ DĠġLĠSĠ MĠLLĠ ESKĠ MODEL                             8.54 TL
SD-617508  FORD MĠNĠBÜS SĠLGĠ DĠġLĠSĠ 2006-2007-2008                             12.20 TL
SD-953 301  M.124.131.KARTAL-ġAHĠN-DOĞAN-ANADOL E.M. SĠLGĠ DĠġLĠSĠ                       2.32 TL
                      CARGO YEDEK PARÇALARI
CR-071 979  CARGO DĠREKSĠYON POMPA KAPLĠNĠ (KALEMTRAġ)                             10.98 TL
CR-104 107  GĠZLĠ TAHLĠYE KOMPLE CARGO                                     48.80 TL
CR-110 976  FATĠH 162 KOMPRASÖR KAPAĞI                                     79.30 TL
CR-111 600  CARGO KÜL TABLASI ORJĠNAL TĠP (BAKALĠT)                              7.93 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :90
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
CR-111 700  CARGO KALORĠFER MUHAFAZA KAPAĞI                                  5.49 TL
CR-111 972  CARGO KOMPRASÖR KAPAĞI                                       79.30 TL
CR-111 973  CARGO KOMPRASÖR TAMĠR TAKIMI                                    10.98 TL
CR-111 974  CARGO KOMPRASÖR ARA PLEYT                                     30.50 TL
CR-111 975  FATĠH KOMPRASÖR ARA PLEYT                                     30.50 TL
CR-115 104  CARGO TURBO DÖRTLÜ VALF TAMĠR TAKIMI YENĠ MODEL                          26.84 TL
CR-127 113  GĠZLĠ TAHLĠYE TAMĠR TAKIMI                                     14.64 TL
CR-196 705  FORD ĠLAVE DĠNGĠL HĠDROLĠK DEPOSU                                 6.10 TL
CR-206 120  FORD D750.D1210 YAĞ MÜġÜRÜ ĠNCE DĠġ                                3.66 TL
CR-206 121  FORD D750.D1210 YAĞ MÜġÜRÜ KALIN DĠġ                                3.66 TL
CR-206 122  FORD D750.D1210 YAĞ MÜġÜRÜ KALIN DĠġ ORJĠNAL TĠP                          6.10 TL
CR-206 123  FORD D750.D1210 YAĞ MÜġÜRÜ ĠNCE DĠġ ORJĠNAL TĠP                          6.10 TL
CR-214 475  CARGO ÇĠFTLĠ FĠLTRE ALT TAS CAMI POLĠCARBONAT                           3.05 TL
CR-214 476  CARGO ÇĠFTLĠ FĠLTRE ALT TAS CAMI CAM                                4.58 TL
CR-215 589  CARGO ÇABUK TAHLĠYE TAMĠR TAKIMI                                  2.14 TL
CR-240 779  CARGO GÖĞÜS PANEL KLĠPSĠ                                      0.49 TL
CR-243 500  FORD ESCORT KALORĠFER PERVANESĠ                                  6.71 TL
CR-243 557  CARGO KALORĠFER PERVANESĠ ESKĠ MODEL (ĠNCE MĠL)                          6.71 TL
CR-250 001  FORD MĠNĠBÜS V184 EM 120PS ZAMANLAMA GERGĠ PALET PLASTĠĞĠ                     6.10 TL
CR-250 002  FORD MĠNĠBÜS V184 EM 90PS ZAMANLAMA GERGĠ PALET PLASTĠĞĠ                      6.10 TL
CR-254 698  ORTA BOY MAZOT DĠNLENDĠRME FĠLTRE CAMI                               2.14 TL
CR-275 167  MAZOT OTOMATĠK SÜZGECĠ KOMPLE                                   15.25 TL
CR-289 214  FATĠH ĠLAVE DĠNGĠL HĠDROLĠK DEPOSU                                 6.10 TL
CR-300 137  ġASE ÜSTÜ SÜZGEÇ KOMPLE                                      28.06 TL
CR-333 444  CARGO FATĠH MAGURUS SĠNYAL KOL TAMĠR TAKIMI                            1.04 TL
CR-365 564  CARGO TAKVĠYE KABLOSU                                       21.96 TL
CR-400 118  CARGO OTOSAN YAZI TAKIMI                                      4.88 TL
CR-448 896  CARGO MAZOT DĠNLENDĠRME FĠLTRE CAMI KÜÇÜK POLĠCARBONAT                       1.83 TL
CR-448 897  CARGO MAZOT DĠNLENDĠRME FĠLTRE CAMI KÜÇÜK CAM                           3.97 TL
CR-468 760  CARGO MAZOT FĠLTRE ALT TAS CAMI DOVERTECH POLĠCARBONAT                       3.05 TL
CR-468 761  CARGO MAZOT FĠLTRE ALT TAS CAMI DOVERTECH CAM                           4.58 TL
CR-489 006  CARGO KALORĠFER PERVANESĠ YENĠ MODEL (KALIN MĠL)                          6.71 TL
CR-510 100  620 PRO MAZOT OTOMOTĠK TAMĠR TAKIMI                                18.30 TL
CR-510 101  822 PRO MAZOT OTOMOTĠK TAMĠR TAKIMI                                18.30 TL
CR-546 785  CARGO MAZOT DĠNLENDĠRME FĠLTRE CAMI BÜYÜK                             3.66 TL
CR-565 367  CARGO TESĠSAT SPOTU                                        0.23 TL
CR-605 061  CARGO ÖN KAPUT MENTEġE PLASTĠK                                   0.92 TL
CR-611 113  MAZOT OTOMATĠK SÜZGEÇ TAMĠR TAKIMI CAMLI                              5.49 TL
CR-611 114  MAZOT OTOMATĠK SÜZGEÇ TAMĠR TAKIMI                                 3.66 TL
CR-666 444  CARGO KALORĠFER ADAPTÖRÜ (KISA)                                  2.75 TL
CR-761 888  CARGO CAM SU FISKĠYE DEPO KAPAĞI                                  2.14 TL
CR-763 531  CARGO KALORĠFER ADAPTÖRÜ (UZUN)                                  3.05 TL
CR-858 872  GĠZLĠ TAHLĠYE KOMPLE FORD                                     48.80 TL
CR-865 846  CARGO DÖġEME KLĠPSĠ SĠYAH VE GRĠ                                  0.18 TL
CR-876 168  CARGO KAPI AÇMA KARE PLASTĠK                                    0.43 TL
                       TAZYİK SİBOPLARI
TS-642 897  CARGO FĠLTRE ÜZERĠ TAZYĠK SĠBOP                                  6.71 TL
TS-646 512  FATĠH TAZYĠK SĠBOP                                         5.86 TL
TS-646 513  PROFESYONEL TAZYĠK SĠBOP                                      5.86 TL
TS-646 514  MERCEDES TAZYĠK SĠBOP                                       7.32 TL
TS-646 515  SCANĠA TAZYĠK SĠBOP                                        7.32 TL
TS-646 516  MAGURUS TAZYĠK SĠBOP                                        7.32 TL
TS-646 517  VOLVO TAZYĠK SĠBOP                                         7.32 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :91
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                 FİYAT
TS-873 227  CARGO 3227 GERĠ DÖNÜġ SĠBOBU                                    8.54 TL
TS-875 164  CARGO POMPA ÜZERĠ TAZYĠK SĠBOP                                   6.71 TL
TS-875 165  CARGO POMPA ÜZERĠ TAZYĠK SĠBOP YENĠ MODEL                              9.76 TL
TS-875 166  CARGO FĠLTRE ÜZERĠ TAZYĠK SĠBOP AYARLI                               6.71 TL

                          KIZDIRMA BUJİLERİ
                                  ALFA ROMEO
 R039    ALFA 2.4 D                                             5.65 TL
 R015    ALFA 1.9-BRERA-SPIDER 2.4 JTD                                    16.35 TL
 R042    ALFA 1.9 JTD                                            9.25 TL
                                     AUDİ
 R032    AUDI 80-100-1.6-2.0 D                                        6.30 TL
 R09    AUDI A4-A3-A6- 2.0 TDI 4.4 V
 R043    AUDI A4-A3-A6-1.9 TDI                                        7.95 TL
 R044    AUDI A2-A3-A6-1.9 TDI                                        9.45 TL
 R045    AUDI A4-A6-A8 2.5 TDI                                        11.35 TL
 R016    AUDI A4-A6-Q7 3.0 TDI 4.4 V                                     19.40 TL
 R008    AUDI A3 1.9 TDI - 2.0 TDI 5 V                                    11.15 TL
 R046    AUDI A3-A4 1.9 TDI
                                     BMW
 R051    BMW 7.40 D
 R052    BMW 7.40 D 5 V
 R053    BMW 3.20-5.20 D                                           12.43 TL
 R054    BMW 3.20-5.20-X5 D 5 V
                                     BMC
 R049    BMC TM 30                                              5.20 TL
 R050    BMC T 80                                              7.95 TL
 R107    BMC MEGASTAR                                            11.00 TL
                                   CITROEN
 R039    CITROEN BERLĠNGO-JUMPY 1.9 D                                    5.65 TL
 R055    CITROEN JUMPER 2.8 HDĠ                                       7.95 TL
 R056    CITROEN BERLĠNGO 1.9 D                                       8.45 TL
 R057    C5-C6 2.2 HDI
 R058    CITROEN BERL-C4-C5- 2.0 HDI                                     9.65 TL
 R059    C5-C8 2.0 HDI(DW10BTED4                                       11.85 TL
 R060    CITROEN JUMPER 2.5 TDI                                       10.95 TL
 R061    CITROEN JUMPER 2.2 HDI                                       11.69 TL
 R04    CITROEN C2 1.4 HDI                                         11.35 TL
 R04    CITROEN C3 1.4 HDI 1.6 HDI                                     11.35 TL
 R04    CITROEN BERLĠN-C4-C5 1.6 HDI                                    11.35 TL
 R05    CITROEN-C5-C6-2.7 HDI
 R012    CITROEN C1-C4-C5 1.6 HDI                                      12.59 TL
 R012    BERLIN-JUMPY-XSARA 1.6 HDI                                     12.59 TL
                                  CATERPILLER
 CAT1    CATERPILLAR 3304-3306- 24 V                                     10.35 TL
 CAT2    CATERPILLAR 3304-3306- 32 V                                     40.00 TL
 CAT3    CATERPILLAR 3304-3306- 12 V                                     15.00 TL
 CAT4    CATERPILLAR 3304-3306- 24 V                                     10.35 TL
 CAT5    CATERPILLAR 3304-3306- 12 V                                     15.00 TL
 CAT6    CATERPILLAR 3304-3306- 24 V                                     12.45 TL
 CAT7    PERKINS 1103-1104 12 V                                       14.50 TL
 CAT8    PERKINS 1103-1104 24 V                                       18.50 TL
 CAT9    PERKINS 24 V                                            14.50 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :92
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                                 CİNSİ                  FİYAT
CAT10  PERKINS 12 V                                            18.50 TL
CAT11  PERKINS 11 V
R088  PERKINS 12 V                                            7.40 TL
                                  DACIA
R067  DACIA SOLENZA 1.9 D                                         9.35 TL
R068  DACIA LOGAN 1.5 DCI                                         9.30 TL
                                   FIAT
R039  SCUDO 1.9 D / TD                                          5.65 TL
R058  SCUDO-DUCATO 2.0 JTD                                        9.65 TL
R056  SCUDO 1.9 D                                             8.15 TL
R069  DUCATO 2.5D                                             6.76 TL
R055  DUCATO 2.8 D                                            7.95 TL
R070  DOBLO 1.9 D                                             8.85 TL
R040  FIAT BRAVO-MAREA-1.9JTD 105
R042  DOBLO - MAREA 1.9 JTD                                        9.25 TL
R08   DOPLO-PUNTO 1.3 MULTĠ JET                                      11.89 TL
R03   FIAT DUCATO 2.3 JTD                                         14.38 TL
R015  FIAT BRAVO-STILO-CROMA-1.9JTD                                    16.35 TL
                                  FORD
R04   FIESTA-FUSI 1.4 TDCI 1.6 TDCI                                    11.35 TL
R04   FOCUS1.6 TDCI                                            11.35 TL
R012  FIESTA-FUSI 1.4 TDCI 1.6 TDCI                                    12.59 TL
R039  FORD 2.4-2.5 D                                           5.65 TL
R071  FORD RANGER 2.5                                           8.35 TL
R069  TRANSĠT 2.4 D ESCORT D                                       6.76 TL
R072  CONNECT 1.8 TDCI                                          9.95 TL
R044  FORD GALAXY 1.9 TDI                                         9.45 TL
R059  MONDEO-FOCUS- 2.0 TDCI                                       11.85 TL
R061  MONDEO 1.8 TD-DI 2.0 TDCI V184                                   11.69 TL
R061  TRANSIT 2.2 TDCI 2.4 TDCI V184                                   11.69 TL
                                  HONDA
R081  HONDA ACCORT 2.2 CTDI
R074  HONDA CIVIC 1.7 CDTI
                                 HYUNDAİ
R075  HYUNDAI H 100 12 V                                         7.65 TL
R076  HYUNDAI H 100 Y.M 11 V                                       7.95 TL
R077  HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI                                       9.45 TL
R078  HYUNDAI STAREX 2.5 CRDI                                       16.85 TL
R109  HYUNDAI ACCEN ERA                                          11.45 TL
                                  ISUZU
R079  ISUZU NKR 11 V                                           10.25 TL
R080  ISUZU NPR 23 V                                           10.25 TL
R082  ISUZU GEMĠNĠ-MIDI-2.0- TD 11V                                    8.40 TL
R110  ISUZU TFR D MAX 3,0 L Ddi 4JJ1-TC 2005                               18.35 TL
                                  IVECO
R055  IVECO DAĠLY                                             7.95 TL
                                   KIA
R085  KIA BESTA 10.5 V                                          7.40 TL
R071  KIA SPORTAGE 2.0                                          8.35 TL
R077  KIA CERATO 1.5- 2.0 CRDI                                      9.45 TL
R078  KIA SORENTO 2.5 CRDI                                        12.85 TL
                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :93
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
               www.otosuner.com
KOD                                CİNSİ                  FİYAT
                                 MAZDA
R04  MAZDA 2 1.4 CD                                           11.35 TL
R085  MAZDA E2200 10.5 V                                         7.40 TL
R071  MAZDA 2.5 D 4WD YM                                         8.35 TL
R088  MAZDA 12 V                                             7.40 TL
R087  MAZDA 23 V
                                MERCEDES
R019  SMART CABRIO-FORTWO 0.8 CDI
R014  SMART FORFOUR 1.5 CDI
R017  MERCEDES C 30 CDI 5 V
R018  MERCEDES A 170 CDI
R039  200-250-300 D (124-201                                       5.65 TL
R041
R086  MB SPRĐNTER 210D-212D-310D                                     9.88 TL
R088  C SERĐSĐ 200-220-C250 D                                       10.75 TL
R089  C220 C250 D                                             11.78 TL
R090  C200-E200 SPRĐNTER-VĐTO CDI                                     11.43 TL
                               MINI COOPER
R04  R020
R020  MINI ONE D
                               MITSUBISHI
R091  CARISMA 1.9 D
R075  L 200- 300 12 V                                           7.65 TL
R075  L 200- L 300 2.3 D 11 V                                       7.95 TL
R093  MIT-CANTER FE 449- FE659 23 V                                    10.45 TL
R094  MITSUBISHI CANTER 23 V                                       10.45 TL
R014  MITSUBISHI COLT 1.5 DI-D                                      15.45 TL
    MITSUBISHI L200 YENĐ PIK-UP
                     NİSSAN
R068  NISSAN MICRA-ALMERA 1.5 DCI                                     9.30 TL
R096  NISSAN ALM-PRI-SUNNY 2.0 D                                     8.98 TL
R097  NISSAN SUNNY-CHERRY 6.5 V                                      11.22 TL
R098  PATROL-TERRANO 3.0 DDTI                                       32.25 TL
R099  NISSAN ALM-PRIMERA-SKYSTAR-NAVARA YD-25                               22.45 TL
R100  NISSAN INTERSTAR DCĐ                                        13.45 TL
                     OPEL
R08  ASTRA H 1.3 CCTI                                          11.89 TL
R08  CORSA-COMBO-MERIVA 1.3 CDTI                                     11.89 TL
R053  OPEL OMEGA 2.5 DTI                                         12.43 TL
R084  OPEL MONTEREY 3.0 DTI                                        18.85 TL
R074  OPEL ASTRA-CORSA 1.7 CDTI                                      11.15 TL
R100  MOVANO - 2.2 dCi                                          13.45 TL
R101  OPEL ASTRA-VEC-OMEGA 2.DTI                                     11.88 TL
R102  OPEL VECTRA 2.0 DI                                         14.48 TL
R103  OPEL VECTRA 2.0 DI                                         11.10 TL
R068  VIVARO 1.9 DI-DTI                                          9.30 TL
R104  COMBO-CORSA 1.5 D- 1.7 D                                      8.34 TL
R069  MAVANO 2.5 D                                            6.76 TL
R068  OPEL MOVANO-VIVARA 1.9 DTI                                     9.30 TL
R015  OPEL VEC-ASTRA-SIGNUM 1.9JTD                                    16.35 TL
R044  FRONTERA 2.5 TDI                                          9.45 TL
R042  OPEL VEC-ASTRA-1.9JTD                                        9.25 TL
 0   OPEL VEC-AST 1.7                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
      0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :94
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
KOD                                 CİNSİ                 FİYAT
R082  OPEL CORSA-KADET                                          9.25 TL
                                 PEUGEOT
R039D  J.9                                                 5.15 TL
 R039  J.9                                                 5.65 TL
 R039  BOXSER 2.5 D/TD (DJ5-DJ5T)                                     5.65 TL
 R039  PARTNER-EXPERT 1.9 D XUD9                                      5.65 TL
 R079  J.9 KARSAN 04 >                                           10.25 TL
 R056  PARTNER 1.9 D DW 8                                         8.15 TL
 R057  407-607 2.2 HDI 06>
 R058  PARTNER 2.0 HDI                                           9.65 TL
 R059  407-607 2.0 HDI(DW10BTED4                                      11.85 TL
 R060  BOXSER 2.5 TDI (DJ5-TED)                                      10.95 TL
 R04  206 1.4 HDI                                             11.35 TL
 R04  207-307-1.4 HDI-1.6 HDI                                       11.35 TL
 R04  407 1.6 HDI                                             11.35 TL
 R04  407-607 HDI                                             11.35 TL
 R05  407-607 - 2.7 HDI
 R012  207-307 1.4 HDI                                           12.59 TL
 R012  307-308-407 1.6 HDI                                         12.59 TL
                                 RENAULT
R066  CLIO-MEGANE 1.9 D F8Q 98 ->                                     9.25 TL
R066  KANGOO 1.9 D F8Q 98 ->                                       9.25 TL
R067  CLIO-MEGANE 1.9 D F8Q 00->                                     9.35 TL
R068  KANGOO 1.9 D F8Q 00 ->                                       9.30 TL
R068  CLIO-MEGANE-KANGO 1.5 DCI                                      9.30 TL
R068  KANGOO-MEGA 1.9 DCI DTI F9Q                                     9.30 TL
R100  MASTER - 2.2 - 2.5 DCi                                       13.45 TL
                                  SEAT
R008  ALTEA-TOLE-LEON 1.9-2.0 TDI 5V                                   11.15 TL
R09   ALTEA-TOLE-LEON 2.O TDI 4.4 V                                    12.25 TL
R043  SEAT TOLE-IBIZA-CORDO 1.9 TDI                                    7.95 TL
R044  SEAT IBIZA-CORDOBA 1.4 TDI                                     9.45 TL
                                  SKODA
R008  OCTAVIA-ROOMSTER 1.9 TDI 5V                                     11.15 TL
R09   SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 4.4 V                                     12.25 TL
R043  SUPERB OCTAVIA 1.9 SDI-TDI                                     7.95 TL
R043  SKODA FABIA 1.9 SDI-TDI                                       7.95 TL
R044  SKODA OCTA-FAB-1.4-1.9 TDI                                     9.45 TL
R044  SUPERB 1.9 TDI                                           9.45 TL
R045  SKODA SUPRB 2.5 TDI                                         11.35 TL
                                 TRAKTÖR
 TR1  FIAT 411-415 TRACTOR 24 V                                      8.95 TL
 TR2  INTERNATIONAL 444 Tractor                                      8.95 TL
 TR3  LEYLAND 154 TRACTOR                                         9.15 TL
 TR4  MERCEDES BENZ IH MAGIRUS 120 126 KHD BEDFORT-CLAAS TERMOKING                    9.18 TL
 TR5  ĠSBORA TRAKTÖR                                           7.40 TL
                      SUZUKI
R071  SUZUKI VITARA 2.0 TD                                        8.35 TL
R08   SUZUKI SWIFT-WOGON 1.3                                       11.89 TL
R058  SUZIKI GRAND VITARA                                         9.65 TL
R04   SUZIKI LIANA 1.4 DDIS                                        11.35 TL
                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :95
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                      www.otosuner.com
   KOD                           CİNSİ                           FİYAT
                               TATA
   R056     TATA PICK-UP-BINEK INDIGO-INDICA 1405 CC                              8.15 TL
   R032     TATA 4X4 ÇĐFT KABĐN PĐCK-UP JEEP TURBO D                              6.30 TL
          TATA XENON 2,2 D LDĐCOR ÇĐFT KABĐN PICK UP                             14.48 TL
                              TOYATA
   R022     TOYOTA HĐ-ACE-HĐ-LÜX-PICK-UP                                    7.65 TL
   R04      TOYOTA AYGO 1.4 HDI                                         11.35 TL
   R020     TOYOTA YARIS-COROL 1.4 D-4D                                     18.55 TL
   R021     AVENSIS-COROLLA 2.0-HĐLÜX 2.5                                    23.88 TL
                             LAND ROVER
   R106     LAND ROVER                                             8.35 TL
   R039     LAND ROVER 039                                           5.65 TL
   R053     LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD                                    12.43 TL
                           AUDI / WOLKSWAGEN
   R046     VW PASSAT 96-> AUDI A3-A4 1.9TDI SKODA OCTAVĐA                           8.23 TL
   R032     GOLF III TRANSPORTER AAB 2.4 D PASSAT D AUDĐ 80-100 1.6-2.0 D                    6.30 TL
   R045     VW-PASSAT 2.5 TDI                                          11.35 TL
   R016     VW TOUAREG 3.0 TDI 4.4 V                                      19.40 TL
   R008     CADDY III GOLF-JETTA 1.9 TDI                                    11.15 TL
   R008     PASSAT 1.9 TDI 2.0 TDI 2005 ->                                   11.15 TL
   R008     TRANSPORTER T5 1.9TDI 06>                                      11.15 TL
   R09      VW-PASSAT-GOL-JET 2.0 TDĐ 4.4V                                   12.25 TL
   R043     PASSAT 1.9 TDI 1995 ->                                       7.95 TL
   R043     LT 35 2.5 TDI                                            7.95 TL
   R043     VW TRANSPORTER T-4 2.5TDI AC                                    7.95 TL
   R044     TRANSPORTER T5-1.9TDI AXC                                      9.45 TL
   R044     POLO 1.4 TDI- 1.9 TDI                                        9.45 TL
   R044     TRANSPORTER T5 2.5 TDI AXC                                     9.45 TL
   R047     VW LT 2.8 TDI                                            14.45 TL
                               VOLVO
   R04      VOLVO S 40 1.6 D                                          11.35 TL
   R05      VOLVO S 80/S 60/S 40 -2005 >
   R043     VOLVO S70-80 2.5 TDI                                        7.95 TL
   R059     VOLVO S 40 2.0 D                                          11.85 TL
   R068     VOLVO S 40 1.9 DI                                          9.30 TL
                          MUHTELİF TÜPLÜ BUJİLER
   4001     M.F PERKĠNS ISITMA BUJĠSĠ                                      6.90 TL
   4002     FĠAT 450 480 ISITMA BUJĠSĠ                                     6.90 TL
   4003     50 NC ISIMA BUJĠSĠ 24 V                                       6.90 TL
   4004     FORD 250 KAMYONET ISITMA BUJĠSĠ BÜYÜK KAFA                             6.90 TL
   4005     FORD BMC 24 V BÜYÜK ISIMA BUJĠSĠ                                  15.00 TL
                       MITSUBISHI KUTUP BAŞLARI
 26011 [ ĠTHAL ]  KUYRUKLU KUTUP BAġI KURġUN                                     4.32 TL
 26012 [ ĠTHAL ]  ESKĠ MODEL KUTUP BAġI KURġUN                                    2.28 TL
 26013 [ ĠTHAL]  MITSUBISHI L 300 KUTUP BAġI KURġUN                                 3.80 TL
 26014 [ ĠTHAL]  MĠTSUBISHI Y.M KURġUN KUTUP BAġI                                  3.80 TL
26009 KUTUPSAN   AKÜ KUTUP BAġI KALIN ( + )                                     1.39 TL
26010 KUTUPSAN   AKÜ KUTUP BAġI ĠNCE ( - )                                      1.39 TL
   26015     AKÜ KUTUP BAġI ĠNCE ( + )                                      1.39 TL
   26015     AKÜ KUTUP BAġI ĠNCE ( - )                                      1.39 TL
          AKÜ KUTUP BAġI BAġLIĞI                                       0.60 TL
                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
             0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :96
                                                           12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                                   CİNSİ                  FİYAT

                       MARŞ PARÇA VE AKSAMI
                  MARŞ YASTIK ÇIKIŞ VE ÇEKİRDEK CİVATALARI
37069 [  ]  MARS YASTIK CIVATASI ANADOL                                    2.10 TL
37070 [  ]  MARS YASTIK CIVATASI FORD                                     2.70 TL
37071 [  ]  MARS YASTIK CIVATA FBERI TM 25                                   0.23 TL
37072 [  ]  MARS YAS.CEK.CIVATASI LUKAS TIPI                                  0.26 TL
37073 [  ]  MARS YAS.CEK.CIVATASI MAKO TIPI E.M                                0.26 TL
37074 [  ]  MARġ YASTIK ÇEKĠRDEK CIV,MAKO TĠPĠ, Y,M                              0.26 TL
37075 [  ]  MARS YAS.CEK.CIVATASI BOSCH TIPI                                  0.26 TL
37076 [  ]  MARS YAS.CEK.CIVATASI MURAT TIPI                                  0.26 TL
                      MARŞ DİNOMA SAPLAMALARI
37082 [  ]  MAKO TIP MARS SAPLAMASI KISA                                    0.98 TL
37083 [  ]  MAKO TIP MARS SAPLAMASI UZUN                                    0.98 TL
37085 [  ]  MAKO TIP MARS SAPLAMASI ORTA                                    0.98 TL
37086 [  ]  MARS SAPLAMASI FORD LUCAS TIPI                                   2.15 TL
37087 [  ]  MARS SAPLAMASI MF-BEDFORD LUCAS TIPI                                1.98 TL
37088 [  ]  MARS SAPLAMASI TOFAS YM                                      1.98 TL
37089 [  ]  MURAT 124 RENAULT MARS SAPLAMASI                                  1.98 TL
                      MARŞ DİNOMA YEDEKLERİ
37182 [  ]  ALFKB ARKA TOZ KAPAK                                        22.50 TL
37183 [  ]  ALFKB FLANġ YATAĞI                                         10.50 TL
37184 [  ]  ISUZU RULMAN YATAGI                                        10.50 TL
37186 [  ]  ORTA KAPAK TOZ LASTIGI MAKO TIPI                                  0.90 TL
37187 [  ]  TOZ KAPAK CONTASI                                         1.50 TL
37188 [  ]  LUCAS TIP ORTA KAPAK TOZ LASTIGI                                  1.50 TL
37189 [  ]  LUCAS TIPI PINYON AYAR CIVATASI                                  1.40 TL
37190 [  ]  FATIH LUCAS TIP PINYON AYAR CIVATASI                                1.40 TL
37191 [  ]  MURAT MARS CATALI                                         0.75 TL
37192 [  ]  DISLI CATALI LUKAS                                         4.00 TL
37193 [  ]  DISLI CATALI MAKO TIPI                                       4.00 TL
                    MARŞ KOLL SEGMAN VE YÜZÜKLERİ
36603 [  ]  SEKMAN VE YUVASI ANADOL TM 25                                   0.68 TL
36604 [  ]  SEKMAN VE YUVASI 50NC MAKO TĠPĠ                                  0.35 TL
36605 [ SNR ]  SEKMAN VE YUVASI BMC-FORD                                     0.35 TL
36606 [ SNR ]  SEKMAN VE YUVASI MURAT-RENAULT                                   0.35 TL
                    MARŞ MOTOR KÖMÜR YAYLARI GRUBU
34001 [  ]  MARS YAYI BOSCH TĠP HELEZON                                    0.40 TL
34002 [  ]  MARS YAYI MAKO Y.M                                         0.75 TL
34003 [  ]  MARS YAYI LUKAS TIP 1040                                      0.49 TL
34004 [  ]  MARS YAYI MAKO TIP M-124                                      0.49 TL
34006 [  ]  MARS YAYI MAKO TIP KALIN                                      0.49 TL
34008 [  ]  MARS YAYI MAKO TIP 450-480                                     0.49 TL
34009 [  ]  MARS YAYI TEMPRA                                          0.49 TL
34010 [  ]  JAPON MARġ DĠNAMO KÖMÜR YAYI                                    0.49 TL
34012 [  ]  MARS YAYI AS-600 TUTUCU BAKALIT                                  0.32 TL
34014 [  ]  MARSD D-750 FRENLEME FIBERI                                    1.10 TL
34015 [  ]  ANADOL MARS KOMURU YAYI                                      0.18 TL
34016 [  ]  1026 SARZ KÖMÜR YAYI LUCAS TĠP                                   0.49 TL
34017 [  ]  DOÇ MARġ YAYI V TĠP                                        0.49 TL
                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :97
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
KOD                                 CİNSİ                  FİYAT

                          MEKOL GRUBU
                   LUCAS MARŞ ENDUVİLERİ
M 201  FORD BMC ĠNCE FREZE                                         52.80 TL
M 202  FORD BMC KAMYON KALIN FREZE                                     54.12 TL
M 203  FORD 5000 TRAKTÖR NUFFIELD TRAKTÖR                                 54.12 TL
M 204  BEDFORD 7 TON KAMYON 330 OUB                                    54.12 TL
M 205  M.F 240 LEYLAND TRAKTÖR BMC TM 30 ĠNCE FREZE                            43.56 TL
M 206  M.F LEYLAND TRAKTÖR KALIN FREZE                                   54.12 TL
M 207  THAMES TRADER KAMYON M.F TRAKTÖR ESKĠ MODEL                             54.12 TL
M 208  BEDFORD 3,5 TON KAMYON ĠNCE FREZE                                  54.12 TL
M 209  BEDFORD 3,5 TON KAMYON KALIN FREZE                                 54.12 TL
M 234  BMC FATĠH YAVUZ KAMYON UZUN MĠL ĠNCE FREZE                             54.12 TL
M 242  FORD BMC KIVRIK FREZE Y.M AS 950                                  54.12 TL
M 285  FORD BMC KISA FREZE                                         54.12 TL
M 286  FORD BMC KIVRIK KISA FREZE DODGE                                  54.12 TL
M 277  Ġ.M.T TRAKTÖR ENTER TRAKTÖR                                     54.12 TL
M 278  DODGE AS 26 200 ISUZU ĠVECO                                     62.04 TL
M 279  ISUZU OTOYOL                                            62.04 TL
                  İTALYAN TİPİ MARŞ ENDUVİLERİ
M 210  FĠAT 35NC-50NC     KB/UF/KG/ 33 DĠLĠM                              47.52 TL
M 211  FĠAT 35NC-50NC ISUZU UB/UF/KG/ 33 DĠLĠM                               47.52 TL
M 241  FIAT 35NC-50NC ISUZU UB/KF/KG 33 DĠLĠM                               47.52 TL
M 233  FĠAT 35NC-50NC ISUZU KB/KF/KG 33 DĠLĠM                               47.52 TL
M 222  TM 30 FORD 2600-3600 LEYLAND STEYR SHIBAURA UB/UF/KG 23D                      47.52 TL
M 227  TM 30 FORD 2600-3600 LEYLAND STEYR SHIBAURA UB/KF/KG 23D                      47.52 TL
M 235  TM 30 PEUGEOT J9 ÜNĠVERSAL TRAKTÖR MAGIRUS
M 236  M.F 135-240 PANCAR MOTOR STYER FIAT 55-46 KB/KF/KG 23D                       95.04 TL
M 212  FORD D 1210          UB/UF/UG 23 D                             47.52 TL
M 255  DODGE AS 250-900 TM 140-150 MF 260 TRANSĠT DĠZEL UB/UF/UG 23D                    47.52 TL
M 230  DODGE AS 250-900 D 1210-1312 CARGO TM 140-150 MF 260-285
M 231  FORD 4100-6610 TRK TRANSĠT DĠZEL UB/KF/UG 23D                            62.04 TL
M 256  DODGE AS 250-900 D 1210-1312 CARGO TM 140-150 MF 260-285
M 297  FORD 4100-6610 TRK TRANSĠT DĠZEL UB/KF/UG 23D                            47.52 TL
M 298  DODGE AS 26-200 FORD CARGO      UB / UG 33 D                          47.52 TL
M 218  ĠNTER 1230-1830 BEDFORD KAMYON      UB/UF/UG 23 D                       47.52 TL
M 257  ĠNTER 1230-1830 BEDFORD KAMYON      UB/KF/UG 23 D                       47.52 TL
M 243  ĠNTER 1230-1830 BEDFORD KAMYON      UB/KF/KG 23 D                       47.52 TL
M 225  PEUGEOT J-9 ĠNCE MĠL          UB/KF/KG 23 D                        47.52 TL
M 224  PEUGEOT J-9 ĠNCE MĠL          UB/UF/UG 23 D                        47.52 TL
M 258  MAGIRUS FIAT 450-480 MF 135-240 STYER UB/UF/UG 33 D                         47.52 TL
M 259  MAGIRUS FIAT 450-480 MF 135-240    UB/KF/UG 33 D                         47.52 TL
M 260  JONDERE TRAKTÖR INTER 654-1046 TRAKTÖR UB/UF/UG 33 D                        47.52 TL
M 261  FIAT 450-480 TRAKTÖR       UB/KF/UG 33 D                           47.52 TL
M 228  MURAT 1300 RENAULT 12 BAġAK 12 SKODA                                33.28 TL
M 240  DOGAN ġAHĠN KARTAL RENAULT 9-11 TAUNUS TRANSĠT BENZĠNLĠ                       35.64 TL
M 247  DOĞAN SL-SLX KARTAL SL-SLX TEMPRA SX SXA AK                             35.64 TL
M 223  LOMBARDĠNĠ SOL FREZE          UB/UF/KG 23 D                        66.00 TL
                  BOSCH TİPİ MARŞ ENDUVİLERİ
M 239  ENTER TRAKTÖR                                            62.04 TL
M 249  FIAT 092 103 FENT TRAKTÖR ALMAN FORTLIFT                              62.04 TL
M 248  ENTER YENĠ MODEL                                          62.04 TL
M 213  0302 MERCEDES MAN YENĠ MODEL                                    62.04 TL                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :98
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
               www.otosuner.com
KOD                       CİNSİ                            FİYAT
M 214  JONDERE INTER FORD 1210 STEYR TRAKTÖR                               62.04 TL
M 215  0302 MERCEDES KLIMA D30 53-4 KISA FREZE                              62.04 TL
M 216  MERCEDES VOLVO PERKINS YAVUZ KAMYON                                62.04 TL
M 250  540 FIAT TRAKTÖR                                          62.04 TL
M 231  50 NC BOSCH TĠPĠ                                          62.04 TL
M 251  MERCEDES DĠZEL TAKSĠ 1976 MODELE KADAR                               62.04 TL
M 254  MERCEDES DĠZEL TAKSĠ 1984 MODELE KADAR MERCEDES DĠZEL MIN                     62.04 TL
M 275  ENTER 1800 JONDERE                                         62.04 TL
M 276  MAGIRUS                                              62.04 TL
             DELCO MARELLİ FRANSIZ ROMEN MARŞ ENDUVİLERİ
M 238  ÜNĠVERSAL TRAKTÖR                                         64.69 TL
M 244  SKODA FAVORĠT FORMEN SOL FREZE                                   38.94 TL
M 245  SKODA PĠCAP SAĞ FREZE                                       38.94 TL
M 246  SKODA 120 L SOL FREZE                                       38.94 TL
M 288  SKODA FELICIA                                           53.46 TL
M 271  LADA SAMARA ALINDAN BASMA                                     68.64 TL
M 300  LADA WEGA                                             67.32 TL
M 217  FIAT TRAKTÖR 411-415 ĠNCE FREZE                                  62.04 TL
M 237  FIAT TRAKTÖR 411-415 KALIN FREZE                                  62.04 TL
M 219  FIAT TRAKTÖR 450-480                                        83.00 TL
M 226  PEUGEOT J-9 FRANSIZ KISA BAKIR ĠNCE MĠL KÜÇÜK FREZE                        50.16 TL
M 229  PEUGEOT J-9 FRANSIZ UZUN BAKIR KALIN MĠL BÜYÜK FREZE                        68.64 TL
M 232  PEUGEOT J-9 FRANSIZ ĠNCE MĠL BÜYÜK FREZE                              68.64 TL
M 262  RENAULT 9-11-19 FRANSIZ                                      47.52 TL
M 290  LAND ROVER DISEL PEUGEOT J 9 FRANSIZ                                59.40 TL
M 220  DODGE D 100 / D 200                                        55.44 TL
M 221  DODGE D 100 / D 200 YENĠ MODEL                                   63.36 TL
M 236  AS 600 INTER 1800                                         95.04 TL
                 İŞ MAKİNALARI MARŞ ENDUVİLERİ
M 263  5L 8733 CATERPĠLLER 950-955 DELCO REMY                               99.00 TL
M 264  4M 18 68 CATERPĠLLER 950-955 DELCO REMY                               99.00 TL
M 280  DEV FATĠH BELDE OTOBÜS KISA MĠL DELCO REMY YENĠ MODEL                        99.00 TL
M 270  7M 323 D8 CATERPĠLLER UZUN MĠL DELCO REMY                             161.04 TL
M 272  7M 8651 D8 CATERPILER KISA MĠL DELCO REMY                             161.04 TL
M 267  3T 867 CATERPĠLLER BOSCH TĠPĠ                                   137.28 TL
M 265  DEV FATĠH                                              99.00 TL
M 281  KDO 23100-0250 GD 655A-WA 420-1 KOMATSU 9 DĠġ                            87.12 TL
M 282  KD1 23100-0120 WA 120 D75S KOMATSU 9 DĠġ                              87.12 TL
M 289  BEKO ATLAS                                             81.84 TL
M 294  BMC PROFESYONEL PC 300 8 DĠġ                                    67.32 TL
M 295  KD7 23100-0160 PC 200 KOMATSU 11 DĠġ                                87.12 TL
M 296  KD7 23100-0190 PC 200 KOMATSU 8 DĠġ                                 87.12 TL
M 297  PC 100 9 DĠġ                                            87.12 TL
                  JAPON TİPİ MARŞ ENDUVİLERİ
M 266  MĠTSUBISHI L 300 PIKAP MINUBUS                                   48.84 TL
M 268  MITSUBISHI L200 PIKAP CANTER TEK TEKER HYUNDAĠ H 100                        48.84 TL
M 269  MITSUBISHI MARATON KLIMA CANTER ÇĠFT TEKER 449                           48.84 TL
M 273  MITSUBISHI MARATON OTOBUS 4Y 361 D 7G Ġġ MAKĠNASI                         58.08 TL
M 291  MITSUBISHI KISA YENĠ MODEL 13 DĠġ 651                               48.84 TL
M 292  MITSUBISHI KISA YENĠ MODEL 13 DĠġ 659                               48.84 TL
M 274  KIA TOYOTA PIKAP HILUX PIKAP MAZDA MĠNĠBUS ISUZU NKR                        51.48 TL
M 283  NISSAN LEVENT 2500 BMC KAMYONET MĠNĠBUS ISUZU NKR                         51.48 TL
M 287  NISSAN LEVENT 3000 ISUZU NKR                                    51.48 TL                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
      0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :99
                                                       12/10/2011
                TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
KOD                                 CİNSİ                  FİYAT
M 293  BMC PROFESYONEL                                           67.32 TL
M 284  ISUZU DĠSEL TAKSĠ                                          63.36 TL
M 299  ISUZU N.P.R ġAMPĠYON                                        52.80 TL
M 301  ISUZU N.P.R ġAMPĠYON YENĠ MODEL                                   56.76 TL

                         MEKSAN GRUBU
                   MARŞ OTOMATİK ÇEŞİTLERİ
2425  LUCAS TĠPĠ D750 MARġ OTOMATĠĞĠ                                   28.52 TL
2322  SÜTRAK YARDIMCI OTOMATĠĞĠ 12V                                    36.84 TL
2324  SÜTRAK YARDIMCI OTOMATĠĞĠ 24V                                    39.22 TL
2325  LUCAS TĠPĠ 3,5 TON ÇĠVĠLĠ MARġ OTOMATĠĞĠ                              26.77 TL
2326  LUCAS TĠPĠ 3,5 TON KULAKLI TM30 MARġ OTOMATĠĞĠ                           28.52 TL
2327  LUCAS TĠPĠ 7 TON BEDFORD KULAKLI MRġ OTOMATĠĞĠ                           33.13 TL
2328  MASSEY FERGUSON E.M TRADER MARġ OTOMATĠĞĠ                              33.13 TL
2329  D.250 BMC FATĠH MARġ OTOMATĠĞĠ                                   29.15 TL
2407  MAKO TĠPĠ MARġ OTOMATĠĞĠ Y.M 12V                                  29.15 TL
2408  MAKO TĠPĠ MARġ OTOMATĠĞĠ E.M 12V                                  27.83 TL
2409  MAKO TĠPĠ MARġ OTOMATĠĞĠ Y.M 24V                                  29.15 TL
2410  MAKO TĠPĠ MARġ OTOMATĠĞĠ E.M 24V                                  31.70 TL
2411  RENAULT 12 MURAT 124 MARġ OTOMATĠĞĠ                                 24.28 TL
2412  1600 TOFAġ ġAHĠN MARġ OTOMATĠĞĠ                                   24.28 TL
2413  1600 SLX DOĞAN MARġ OTOMATĠĞĠ                                    24.28 TL
2414  TEMRA MARġ OTOMATĠĞĠ                                        24.28 TL
2416  RENAULT 9 MARġ OTOMATĠĞĠ                                      24.91 TL
2511  BOSCH ÜÇ DELĠK MARġ OTOMATĠĞĠ 12V                                  28.62 TL
2512  BOSCH ÜÇ DELĠK MARġ OTOMATĠĞĠ 24V                                  29.68 TL
2615  LADA SAMARA NĠVA MARġ OTOMATĠĞĠ                                   29.15 TL
2513  BOSCH TĠPĠ OPEL ASTRA ASCONA CALĠBRA MARġ OTOMATĠĞĠ                         27.56 TL
2514  BOSCH TĠPĠ MARġ OTOMATĠĞĠ [DĠZEL]                                  27.56 TL
2515  BOSCH TĠPĠ WV TRANSPORTER MARġ OTOMATĠĞĠ                              27.56 TL
2516  BOSCH TĠPĠ AUDĠ 80 GOLF MARġ OTOMATĠĞĠ                               27.56 TL
2517  BOSCH TĠPĠ MERCEDES MARġ OTOMATĠĞĠ                                 27.56 TL
2518  BOSCH TĠPĠ OPEL MARġ OTOMATĠĞĠ                                   27.56 TL
2720  VALEO TĠPĠ CĠTROEN,PEUGUOT ,RENAULT MARġ OTOMATĠĞĠ                         27.56 TL
2721  VALEO TĠPĠ ROVER,VOLVO MARġ OTOMATĠĞĠ                                27.56 TL
2722  VALEO TĠPĠ PEUGEOT,CĠTROEN,VOLVO,ROVER MARġ OTOMATĠĞĠ                        27.56 TL
203   ALFABEKA MĠLLĠ MARġ OTOMATĠĞĠ                                    32.86 TL
                   MARŞ OTOMATİK KAPAKLARI
2101  MF,TRADER MARġ OTOMATĠK KAPAK [EM]                                 5.04 TL
2125  MF,BEDFORD MARġ OTOMATĠK KAPAK [YM]                                 3.98 TL
2191  AS 600 DODGE MARġ OTOMATĠK KAPAK [SARI SOMUN]                            6.89 TL
2225  FORD,BMC MARġ OTOMATĠK KAPAK                                    7.42 TL
2401  RENAULT 12 [YM],M.124 [YM],M.1600 ġAHĠN [YM] MARġ OTOMATĠK KAPAK                  3.71 TL
2402  TAUNUS ANADOL-1600 FORD PTOMATĠK KAPAK                               3.71 TL
2403  RENAULT 9-11 OTOMATĠK KAPAK                                     3.71 TL
2405  MAKO TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠK KAPAK [ġASELĠ]                             4.51 TL
2406  MAKO TĠPĠ E.M MARġ OTOMATĠK KAPAK [ġASELĠ]                             5.83 TL
2501  BOSCH TĠPĠ ÜÇ DELĠK MARġ OTOMATĠK KAPAK                               5.04 TL
2502  BOSCH TĠPĠ ÜÇ DELĠK TERS OTOMATĠK KAPAK                               5.04 TL
2550  ÜNĠVERSAL TRAKTÖR MARġ OTOMATĠK KAPAK                                8.48 TL
2601  LADA SAMARA OTOMATĠK KAPAK                                     5.04 TL
2503  BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK MARġ OTOMATĠK KAPAK                                4.03 TL
2504  BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK MARġ OTOMATĠK KAPAK                                4.03 TL                  Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :100
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                      CİNSİ                             FİYAT
 2505   BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK MARġ OTOMATĠK KAPAK                                4.03 TL
 2506   BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK MARġ OTOMATĠK KAPAK                                4.03 TL
 2507   BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK MARġ OTOMATĠK KAPAK                                4.03 TL
 2508   BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK MARġ OTOMATĠK KAPAK                                4.03 TL
 2701   VALEO TĠPĠ MARġ OTOMATĠK KAPAK                                   3.93 TL
 2702   VALEO TĠPĠ MARġ OTOMATĠK KAPAK                                   3.93 TL
 2703   VALEO TĠPĠ MARġ OTOMATĠK KAPAK                                   3.93 TL
 2704   VALEO TĠPĠ MARġ OTOMATĠK KAPAK                                   3.93 TL
 2430   MAKO TĠPĠ YM TAMĠR TAKIMI                                     2.02 TL
 2520   BOSCH TĠPĠ ÜÇ DELĠK TAMĠR TAKIMI                                  2.02 TL
 2431   MAKO 1600 TĠPĠ TAMĠR TAKIMI                                    2.02 TL
 2101   LUCAS TĠPĠ MFTAMĠR TAKIMI                                     2.02 TL
 2530   BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI                               2.02 TL
 2750   VALEO TĠPĠ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI                                  2.02 TL
 2407   YM MAKO TĠPĠ MARġ OTOMATĠĞĠ NÜVE                                  3.71 TL
 1214   KONTAK ANAHTARI                                          6.36 TL

                           MUTLU GRUBU
                    KOLLEKTÖR BAKIR GRUBU
 32212  21.D.BOSCH KOLLEKTOR BAKIRI KISA                                  25.50 TL
 32213  21.D.BOSCH KOLLEKTOR BAKIRI UZUN                                  25.50 TL
 32214  23.D.SAHIN DOGAN KOLLEKTOR BAKIRI                                 22.10 TL
 32215  23.D.SKODA KOLLEKTOR BAKIRI                                    22.10 TL
 32216  23.D.AUDI OPEL FEKA 280MERSEDES KOLLEKTOR BAKIRI                          22.10 TL
 32217  23.D.LUCAS MF THAMES TIRAKTOR KOLLEKTOR BAKIRI                           25.50 TL
 32218  23.D.MAKO KOLLEKTOR BAKIRI KISA                                  25.50 TL
 32219  23.D.MAKO UZUN KOLLEKTOR BAKIRI                                  25.50 TL
 32220  23.D.KIA MAZDA KOLLEKTOR BAKIRI                                  25.50 TL
32220/1  23 D. W W TRANSPORTER KOLLEKTÖR BAKIRI                               25.50 TL
 32221  23.D.MITSUBISHI L 300 KOLLEKTOR BAKIRI                               22.10 TL
 32222  23.D. FORD 1.6 KOLLEKTÖR BAKIRI                                  22.10 TL
 32223  25.D.MITSUBISHI L 100 KOLLEKTOR BAKIRI                               22.10 TL
 32224  25,D MITSUBISHI L 100 KISA KOLL,BAKIRI                               22.10 TL
 32225  25.D.RENO 9 FRANSIZ KOLLEKTOR BAKIRI                                25.50 TL
 32226  25.D.PEJO KOLLEKTOR BAKIRI                                     25.50 TL
 32227  25 DĠLĠM D.8 KOLLEKTÖR BAKIRI                                   25.50 TL
 32228  25.D.AS600-INT DELCO KOLLEKTOR BAKIRI                               25.50 TL
 32229  25.D. ALFKB-6HP SCANIA KOLLEKTOR BAKIRI                              39.10 TL
 32230  25.D. 955.CATERPILLER KOLLEKTOR BAKIRI                               39.10 TL
 32231  27.D. MERCEDES BENZ KOLLLEKTOR BAKIRI                               25.50 TL
 32232  27.D NĠSSAN ISUZU KOLLEKTÖR BAKIRI                                 25.50 TL
 32233  27.D.100.200 DODGE KOLLEKTOR BAKIRI                                25.50 TL
 32234  27.D.ATLAS ISKIRA TĠPĠ KOLLEKTÖR BAKIRI                              25.50 TL
 32234,  27.D.ATLAS ISKIRA TĠP KISA KOLLEKTOR BAKIRI                            25.50 TL
 32235  29.D.BOSCH ENTER JHONDERE KOLLEKTOR BAKIRI                             25.50 TL
 32236  29.D.ALFKB MAN 303 OTOBUS KOLLEKTOR BAKIRI                             39.10 TL
 32240  29.D. 4.HP MAN KOLLEKTOR BAKIRI                                  42.50 TL
 32242  29.D. CATERPILLER KOLLEKTOR BAKIRI                                 25.50 TL
 32241  29.D. MERCEDES SIMKA KOLLEKTOR NAKIRI                               25.50 TL
 32243  29.D.BOSCH KEPCE KOLLEKTOR BAKIRI                                 39.10 TL
 32244  33.D.697 FIAT KOLLEKTOR BAKIRI                                   39.10 TL
 32245  33 D.50 NC MAKO UZUN KOLLEKTOR BAKIRI                               25.50 TL
 32246  33.DILIM.MERCEDES KOLL.BAKIRI                                   25.50 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :101
                                                          12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
 32247   33.D. MAKO KISA KOLLEKTOR BAKIRI                                  25.50 TL
 32248   33.D.1.6 FORD TAUNUS KOLLKTOR BAKIRI                                25.50 TL
 32249   37.D.450 FIAT MARELLI KOLLEKTOR BAKIRI                               35.70 TL
 32250   37.D. 650 FIAT TRAKTOR KISA DIKKO KOLLEKTOR BAKIRI                         35.70 TL
 32251   37.D.4HP MAN 520 KOLLEKTOR BAKIRI                                  42.50 TL
 32252   37.D. ALFKB MAN OTOBUS 303 MERS KOLL BAK                              39.10 TL
 32253   41.D. 411-415 FIAT KOLLEKTOR BAKIRI                                 35.70 TL

                            NESAN GRUBU
             G 01 - HAFİF TİCARİ ARAÇ KONTAK ANAHTARI SETLERİ
NS B 2006  BMC.L3.0 FC MDS-MDT(NS 14000-90200-90201-84501-82900)                        241.31 TL
NS B 2010  BMC.TD80-L100(NS 14000-90800-90801-84501-82900)                           241.31 TL
NS B 2011  BMC.LEVEND 1.8(NS 11600-91200-91201)                                212.71 TL
NS B 2015  BMC.L3.0 FC MDV-MDH-MDA(NS 14000-90200-90201/ 3 Ad-84501)                      273.49 TL
NS B 2044  BMC.L3.0 FC MDS-MDT(NS 14000-90200--90201-84501)                          230.59 TL
NS B 2045  BMC.TD80-L100(NS 14000-90800-90801-84501)                              230.59 TL
NS B 2065  BMC.LEVEND 60-TDĠ 80(NS 11600-90800-90801-84501-82900)                       235.95 TL
NS B 2066  BMC.MEGASTAR TEK SIRA KAMYONET(NS 14000-NS 91300-91301-84501-82900)                 241.31 TL
NS B 2067  BMC.M.STAR MĠNĠBÜS KAYARKAPI(NS 14000-91300/ 2 Ad.-91301-90200/1-84501-82900)            284.21 TL
NS B 2069  BMC.LEVEND 2.5-3.0 EM.(NS 11500-96100/ 2Ad.)                            200.20 TL
NS B 2070  BMC.MĠNĠBÜS PANELVAN 3600WB(NS 14000-91300-91301-90200/1-84501-82900)                262.76 TL
NS B 2071  BMC.3.0 GDM SERĠSĠ(NS 14000-90200-90201-92202/ 4 Ad.-84501-82900)                  286.00 TL
NS B 2076  BMC.C GDM SERĠSĠ(NS 14000-90200-90201-92202/ 4 Ad.-84501)                      275.28 TL
               G 01 - AĞIR TİCARİ ARAÇ KONTAK ANAHTARI SETLERİ
NS B 2001  BMC.PROFESYONEL EM.(NS 11700-90200-90201-80400)                           339.63 TL
NS B 2002  BMC.FATĠH SERĠSĠ-F 110 HARĠÇ(NS 10500-95000/2 Ad.-83904) 1998-2004                  71.50 TL
NS B 2003  BMC.PROFESYONEL EM.(NS 11700-90200-90201-83904)                           336.05 TL
NS B 2004  BMC.PROFESYONELYM.(NS 14100-90200-90201-83904)                           246.68 TL
NS B 2005  BMC.PROFESYONEL 622(NS 14100-90200-90201)                              230.59 TL
NS B 2008  BMC.FATĠH YM.-150-09 4X4 2,5 TON T.T.A F(110 HARĠÇ)(NS 10500-90200-90201-83904)           93.84 TL
NS B 2009  BMC.FATĠH 110 EM.(NS 10500-901200-91201)                               77.76 TL
NS B 2030  BMC.PROFESYONEL 518-618(NS 14100-90200-90201-84501)                         243.10 TL
NS B 2052  BMC.PROFESYONEL ÇĠFT DEPO(NS 14100-90200-90201-83904)                        246.68 TL
NS B 2073  BMC.PRO.832, cdx - 4 KAPI(NS 14100-90200/2 Ad.-90201/2 Ad.-83904)                  289.58 TL
NS B 2119  FORD CARGO-MEKANĠK(NS 14201-91500-91501-84305)                           159.09 TL
NS B 2120  FORD CARGO-MEKANĠK./ÇĠFT DEPO(NS 14201-91500-91501-84305/2 Ad.)                   180.54 TL
              G 01 - İŞ MAKİNALARI KONTAK ANAHTARI SETLERİ
NS B 2107  HĠDROMEK Ġġ MAKĠNASI(NS 10512-82200)                                75.08 TL
NS B 2109  MASTAġ/SANKO Ġġ MAKĠNASI (NS 10514-82200)                              78.65 TL
                  G 02 - ŞİFRELİ KONTAK ANAHTARLARI
NS 101 00  BMC.(FATĠH-YAVUZ)-VOLVO-RENAULT-LEYLAND TR.DAF TR.-MARSHALL TR.                   23.21 TL
NS 101 01  NEW HOLLAND                                             24.20 TL
NS 101 02  NEW HOLLAND 81876627 FORD TR. E8NN11N572AB                             24.20 TL
NS 101 07  ROVER GROUP(LR&MG)                                         24.20 TL
NS 101 12  BAġAK TRAKTÖR                                            26.52 TL
NS 101 13  HĠDROMEK Ġġ MAKĠNASI - KABLOLU - SOKETLĠ                              49.73 TL
NS 101 14  HATTAT TRAKTÖR - YAYLI KAPAKLI                                   26.52 TL
NS 101 53  HATTAT TRAKTÖR 3 KADEMELĠ MARġ ANAHTARI - 1HT1 5800 A1A                       28.44 TL
NS 105 00  BMC.FATĠH-BELDE OTOBÜS - YM.                                    30.39 TL
NS 105 03  ÇUKUROVA MAKĠNA                                           30.39 TL
NS 105 11  BAġAK TRAKTÖR -YAYLI KAPAKLI - BÜYÜK FĠġEKLĠ-05200580039                      33.96 TL
NS 105 12  HĠDROMEK Ġġ MAKĠNASI - KABLOLU SOKETLĠ - BÜYÜK FĠġEKLĠ                       55.41 TL
NS 105 14  MASTAġ/SANKO Ġġ MAKĠNASI - KABLOLU SOKETLĠ - YAYLI KAPAKLI                     58.99 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :102
                                                           12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
 KOD                                   CİNSİ                  FİYAT
NS 150 00   ASKAM/DODGE/FARGO                                          42.90 TL
NS 150 02   ASKAM/DODGE/FARGO                                          42.90 TL
             G 03 - DİREKSİYONDAN KİLİTLİ KONTAKLAR
NS 102 00   BMC.LEYLAND 1.8 (TM 30)                                       156.05 TL
NS 114 00   BMC.LEVEND 2.5                                           162.66 TL
NS 115 00   BMC.LEVEND 3.0                                           166.24 TL
NS 116 00   BMC LEVEND 1.8- L 60                                        160.88 TL
NS 117 00   BMC.PROFESYONEL EM.                                         264.55 TL
NS 140 00   BMC.L3.0-TDĠ80-L100-M.STAR - KARSAN/PEUGEOT PREMIER ( 2010 > )                   166.24 TL
NS 141 00   BMC.PROFESYONEL-BELDE                                        178.75 TL
NS 142 01   FORD CARGO                                              89.38 TL
NS 147 01   TEMSA TOURMALĠN/METROPOL SB254131-CG 254500Y                            162.66 TL
             G 04 - DİREKSİYONDAN KİLİTLİ KONTAK TERMİNALLERİ
NS 102 00/1  BMC.LEYLAND 1.8 (TM 30)                                       52.89 TL
NS 114 00/2  BMC.LEVEND 2.5                                           58.50 TL
NS 115 00/2  BMC.LEVEND 3.0                                           66.54 TL
NS 116 00/1  BMC LEVEND 1.8- L 60                                        66.54 TL
NS 117 00/2  BMC.PROFESYONEL EM.                                         69.96 TL
NS 121 00/1  LAND ROVER KONTAK TERMĠNALĠ                                     16.04 TL
NS 140 00/1  BMC.L3.0-TDĠ80-L100-M.STAR - KARSAN/PEUGEOT PREMIER ( 2010> )                    66.54 TL
NS 141 00/1  BMC.PROFESYONEL-BELDE,TEMSA TOURMALĠN/METROPOL                           69.96 TL
               G 05 - KONTAK ANAHTARLARI (FİŞEK VE ÇİVİ ANAHTARLI)
NS 103 00   MASSEY FERGUSON 240/285-CNH-D.BROWN-LEYLAND-DAF MARSHALL TR.                    9.21 TL
NS 103 03   FORD TRAKTÖR-NEW HOLLAND                                      10.89 TL
NS 103 04   CASE&CASE IH&CNH                                          10.88 TL
NS 103 05   INTER TRAKTÖR                                            10.89 TL
NS 103 06   FORD TRAKTÖR                                            10.88 TL
NS 103 07   LEYLAND-DAF-MARSHALL                                        10.89 TL
NS 103 08   MASSEY FERGUSON 135                                         9.21 TL
NS 103 10   FORD TRAKTÖR-NEW HOLLAND                                      10.89 TL
NS 103 12   FORD TRAKTÖR-NEW HOLLAND                                      10.88 TL
NS 103 14   BAġAK TRAKTÖR                                            12.55 TL
NS 103 15   HATTAT/UNIVERSAL TRAKTÖR                                      12.55 TL
NS 103 17   MASSEY FERGUSON 240/285-CNH-D.BROWN-LEYLAND-DAF MARSHALL TR.                    9.21 TL
NS 103 23   MASSEY FERGUSON 3000 SERĠ - 11 FĠġ - NEOPRENLĠ                           18.41 TL
NS 103 24   MASSEY FERGUSON 240/285                                       9.21 TL
NS 103 25   MASSEY FERGUSON 240/285                                       15.40 TL
NS 103 28   MASSEY FERGUSON 240/285                                       9.21 TL
NS 103 31   BAġAK TRAKTÖR                                            9.21 TL
NS 104 00   JOHN DEERE TRAKTÖR                                         13.00 TL
NS 106 00   NEW HOLLAND-FIAT TRAKTÖR (COBO TĠP) YM., ERKUNT TRAKTÖR                       16.25 TL
NS 106 01   NEW HOLLAND-FIAT TRAKTÖR (COBO TĠP) YM.-YAYLI KAPAKLI                        18.69 TL
NS 107 00   FIAT TRAKTÖR(55-65/46,-50-60-70/56),ALÇELĠK/TÜMOSAN TR.-YAĞMUR TARIM TR.              13.65 TL
NS 107 01   FIAT TRAKTÖR(55-65/46,-50-60-70/56),ALÇELĠK/TÜMOSAN TR.-YAĞMUR TARIM TR.              16.21 TL
NS 107 03   ERKUNT TRAKTÖR E060017742871, E060047742861, E060017745941                     19.62 TL
NS 107 04   MARĠN KONTAK ANAHTARI                                        24.74 TL
NS 124 00   STEYR-BAġAK TRAKTÖR-CNH                                       16.21 TL
NS 124 02   STEYR-BAġAK TRAKTÖR-CNH                                       18.77 TL
NS 124 03   JOHN DEERE TRAKTÖR-MAGIRUS DEUTZ TRAKTÖR                              16.21 TL
NS 124 04   JOHN DEERE TRAKTÖR-MAGIRUS DEUTZ TRAKTÖR                              18.77 TL
NS 127 03   FORD TRAKTÖR-ĠKĠ YÖNLÜ-KIZDIRMALI-M 19X1                              10.88 TL
NS 127 06   FORD TRAKTÖR-AC TEK YÖNLÜ-4 POZĠSYON-M 19X1                             10.88 TL
NS 127 10   FORD TRAKTÖR-AC TEK TÖNLÜ-5 POZĠSYON- M 19X1                            10.88 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :103
                                                           12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                          CİNSİ                           FİYAT
 NS 127 12   FORD TRAKTÖR-KIZDIRMASIZ-3 POZĠSYON- M 19X1                             10.88 TL
 NS 133 00   MASSEY FERGUSON 388-398 KABLOLU-ORJ.SOKETLĠ-ORJ.ANAHTARLI-KAPAKSIZ                 25.80 TL
 NS 133 01   HĠDROMEK Ġġ MAKĠNASI                                        32.82 TL
 NS 133 02   MASSEY FERGUSON 388-398-KABLOLU-ORJ.SOKET-NESAN ANAHTAR-TOZ KAPAKLI                 24.92 TL
 NS 134 00   STEYR-BAġAK TRAKTÖR-BOSCH TĠP-ÇEKMELĠ MARġ-3 FĠġLĠ                         13.39 TL
 NS 134 01   MAGIRUS DEUTZ TRAKTÖR-CASE IH-BOSCH TĠP-ÇEKMELĠ MARġ-4 CĠVATALI                   14.23 TL
 NS 134 02   MAGIRUS DEUTZ TRAKTÖR-JOHN DEERE-CASE IH-BOSCH TĠP-4 FĠġLĠ                     14.23 TL
 NS 135 00   BĠSAN MOPED KONTAK ANAHTARI                                     10.41 TL
 NS 135 01   RAMZEY MOPED KONTAK ANAHTARI                                    10.41 TL
 NS 135 02   RAMZEY MOPED-KONTAK ANAHTARI                                    12.80 TL
                        G 06 - TEK ANAHTARLAR
 NS 2022/1   BAġAK TRAKTÖR (101 12 - 107 00 KONTAK ĠÇĠN TEK ANAHTARI - ĠKĠ TARAFI ġĠFRELĠ)            3.74 TL
NS 103 00/1  MASSEY FERGUSON-FORD TR.-BAġAK TR./PLASTĠK TUTAMAKLI                        0.65 TL
NS 103 00/2  MASSEY FERGUSON-FORD TR.-BAġAK TR./METAL                              0.65 TL
NS 950 00 13  BAġAK TRAKTÖR (105 11 KONTAK ĠÇĠN TEK ANAHTAR - 9090 ġĠFRELĠ)                    3.74 TL
NS 110 00/1  FIAT TRAKTÖR 480-640                                        0.65 TL
NS 124 00/1  STEYR/BAġAK-JOHN DEERE-MAGIRUS DEUTZ TRAKTÖR-ORĠJĠNAL TĠP                      2.44 TL
                    G 07 - FAR VE SİNYAL ANAHTARLARI
 NS 108 00   MASSEY FERGUSON 240/285-CNH-DAVID BROWN/KORNALI FAR ANAHTARI-TOPUZLU                10.54 TL
 NS 108 02   MASSEY FERGUSON 240/285/KORNALI FAR ANAHTARI-TOPUZSUZ                        9.04 TL
 NS 108 04   CNH-DAVID BROWN/FAR ANAHTARI                                    10.88 TL
 NS 109 00   FIAT TRAKTÖR 55-46/KORNALI FAR ANAHTARI                               10.88 TL
 NS 109 01   ALÇELĠK/TÜMOS-HATTAT/UNIVER TR.-LOMB&SAME-YAĞMUR TARIM TR/KORNALI FAR A.              10.88 TL
 NS 109 02   MASSEY FERGUSON-FIAT TRAKTÖR-LOMB&SAME-COBO/KORNALI FAR ANAHTARI                  10.88 TL
 NS 110 00   FIAT TRAKTÖR 480-640-FAR KONTAK ANAHTARI                              14.23 TL
 NS 111 00   FORD TRAKTÖR-FAR ANAHTARI                                      12.22 TL
 NS 111 01   CNH-FAR ANAHTARI                                          12.22 TL
 NS 111 02   CNH-FAR ANAHTARI                                          12.22 TL
 NS 111 04   BMC.FATĠH-PROFESYONEL-BAġAK TRAKTÖR/FAR ANAHTARI                          14.56 TL
 NS 111 06   CNH/FAR ANAHTARI                                          13.06 TL
 NS 111 08   MODĠFĠYE ARAÇLAR - FAR ANAHTARI                                   16.74 TL
 NS 112 00   MASSEY FERGUSON 240/285/SĠNYAL ANAHTARI                               7.36 TL
 NS 112 01   UNIVERSAL/ON-OFF ANAHTAR                                      8.70 TL
 NS 113 00   FIAT TRAKTÖR 480-640-HATTAT TARIM/UNIVERSAL/SĠNYAL ANAHTARI                     6.70 TL
 NS 165 00   FORD CARGO/FAR ANAHTARI                                       8.87 TL
 NS 166 00   FORD CARGO/KALORĠFER ANAHTARI                                    8.87 TL
 NS 167 00   MAGIRUS MĠNĠBÜS/KALORĠFER ANAHTARI                                 8.87 TL
 NS 168 00   MAGIRUS MĠNĠBÜS/ARKA KALORĠFER ANAHTARI                               8.87 TL
 NS 169 00   MAGIRUS MĠNĠBÜS/ÖN KALOĠFER ANAHTARI                                8.87 TL
 NS 183 00   MASSEY FERGUSON 240/285/KORNALI FAR TOPUZU-MANTAR TĠP                        2.90 TL
 NS 184 00   MASSEY FERGUSON 240/285-FIAT TRAKTÖR/KORNALI FAR TOPUZU-SĠLĠNDĠR TĠP                2.90 TL
                G 07 - FLAŞÖR ANAHTARI-SİNYAL VE SİLECEK KOLLARI
 NS 191 00   MASSEY FERGUSON-BAġAK TRAKTÖR/FLAġÖR ANAHTARI                            19.66 TL
 NS 194 00   SĠNYAL KOLU-SĠS FARSIZ-KARSAN J9/PREMĠER 20018596013-BMC MEGASTAR 3M90827              35.75 TL
 NS 194 01   SĠNYAL KOLU-SĠS FARLI-KARSAN J9/PREMĠER 20018596013-BMC MEGASTAR 3M90827              37.38 TL
 NS 195 00   SĠLECEK KOLU-KARSAN J9/PREMĠER 20018596012-BMC MEGASTAR 3M90826                   29.25 TL
                     G 08 - HARARET - FAN MÜŞİRLERİ
 NS 201 00   FORD TR,2000-3000-4000-5000-7000-ANADOL                               8.28 TL
 NS 202 00   FORD CARCOE/YM 25.24-32.30-TAUNUS                                  8.28 TL
 NS 203 00   ISUZU                                                8.28 TL
 NS 204 00   STEYR-BAġAK TRAKTÖR                                         11.09 TL
 NS 204 01   STEYR-BAġAK TRAKTÖR                                         8.28 TL
 NS 205 00   FIAT TRAKTÖR-TÜMOSAN/ALÇELĠK-MAGIRUS DEUTZ TRAKTÖR-JEEP-PĠRĠNÇ GÖVDE                8.28 TL                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :104
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
NS 206 00  BMC.TM30-L 60-TDĠ 80                                        11.09 TL
NS 206 01  BMC .PROFESYONEL                                          17.49 TL
NS 206 02  BMC.TM30-L 60-TDĠ 80-ROVER GURUP(LR&MG)                               8.28 TL
NS 207 00  MASSEY FERGUSON-CNH-DAVID BROWN                                   11.09 TL
NS 207 01  MASSEY FERGUSON-CNH-DAVID BROWN                                   8.28 TL
NS 208 00  NEW HOLLAND-FORD TR.3600/7610                                    8.28 TL
NS 208 01  NEW HOLLAND                                             8.28 TL
NS 209 00  RENAULT 9-11-12                                           8.28 TL
NS 210 00  FIAT 50NC-35NC-M23                                         9.90 TL
NS 211 00  IVECO DAILY35.12/49.12 1991>TOFAġ124/131-TEMRA-TIPO-PALIO-SIENA-LADA-SEAT              9.90 TL
NS 212 00  FIAT TRAKTÖR 5108205-5109221-83903061-BAKIR TÜPLÜ                          11.09 TL
NS 212 01  FIAT TRAKTÖR 5086043-BAKIR TÜPLÜ                                  11.09 TL
NS 214 00  INTER TRAKTÖR 644/654-BMW-SKODA                                   8.27 TL
NS 215 00  INTER TRAKTÖR 444-BEDFORD KAMYON                                  8.28 TL
NS 216 00  ROVER GURUP(LR&MG)                                         10.24 TL
NS 217 00  FORD 1210 HARARET MÜġĠRĠ                                      10.24 TL
NS 218 00  ISUZU NPR/CHAMPION HARARET MÜġĠRĠ                                  8.28 TL
NS 220 00  ANADOL HARARET MÜġĠRĠ                                        8.28 TL
NS 221 00  ROVER GURUP(LR&MG) HARARET MÜġĠRĠ                                  10.24 TL
NS 222 00  HATTAT/UNIVERSAL TRAKTÖR HARARET MÜġĠRĠ                               8.28 TL
NS 223 00  M.FERGUSON (YEġĠL MOTOR) HARARET MÜġĠRĠ                               9.13 TL
NS 223 01  JOHN DEERE TRAKTÖR HARARET MÜġĠRĠ                                  9.13 TL
                    G 08 - HARARET - FAN MÜŞİRLERİ
NS 224 00  FORD TRAKTÖR-ASKAM AS 600PD-AS 250(YM) HARARET MÜġĠRĠ                        9.13 TL
NS 226 00  JCB.Ġġ MAKĠNASI HARARET MÜġĠRĠ                                   9.13 TL
NS 226 01  CASE&CASE IH HARARET MÜġĠRĠ                                     9.13 TL
NS 250 01  KOMATSU Ġġ MAKĠNASI(GRAYDER) HARARET MÜġĠRĠ 2370615120                       16.25 TL
NS 252 00  BMC.LEVEND 2.5-3.0-L 100 HARARET MÜġĠRĠ                               8.53 TL
NS 254 00  FORD CARCOE/YM 25.24-32.30 HARARET MÜġĠRĠ                              8.53 TL
NS 255 00  ROVER GURUP(LR&MG)-GM&OPEL HARARET MÜġĠRĠ                              10.24 TL
NS 256 00  MASSEY FERGUSON/UZEL-FAN MÜġĠRĠ                                   12.80 TL
                       G 09 - YAĞ MÜŞİRLERİ
NS 301 00  BMC(TM30/L 60/TDĠ 80)-MASSEY FERGUSON-UNIVERSAL ĠNCE DĠġ (USA TĠP)                 6.38 TL
NS 301 02  JOHN DEERE AR27977, AT85174                                     6.38 TL
NS 302 00  FIAT TRAKTÖR-IVECO 50 NC/ALÇELĠK/TÜMOSAN-M.DEUTZ TR.-SEAT-BMW-ZASTAVA                6.38 TL
NS 302 01  FIAT TRAKTÖR-IVECO 50 NC/ALÇELĠK/TÜMOSAN-M.DEUTZ TR.-SEAT-BMW-ZASTAVA                6.38 TL
NS 303 00  MASSEY FERGUSON-FORD TRAKTÖR-ROVER GURUP(LR&MG)-ANADOL(KALIN DĠġ)                  6.38 TL
NS 303 02  YAĞ MÜġĠRĠ 0,9 BAR                                         6.80 TL
NS 304 00  SKODA-INTER TRAKTÖR                                         6.38 TL
NS 304 01  VOLKSWAGEN-BMW 3,16-ALFA ROMEO                                   6.38 TL
NS 304 02  STEYR/BAġAK TRAKTÖR                                         6.38 TL
NS 305 00  ROVER GURUP(LR&MG)                                         8.87 TL
NS 307 00  ROVER GURUP(LR&MG)                                         6.38 TL
NS 309 00  LADA-RENAULT9/12-SEAT-HATTAT/UNIVERSAL TR.-CITROEN-PEUGEOT                     6.38 TL
NS 311 00  TOFAġ 124/131 DġK-PEUGEOT-SKODA                                   6.38 TL
NS 318 00  CASE IH                                               6.38 TL
NS 319 00  BMC.LEVEND 2.5/3.0/L100-ISUZU                                    6.38 TL
NS 324 00  BMC.MEGASTAR                                            10.94 TL
NS 325 00  CASE IH-ROVER GURUP(LR&MG)                                     8.87 TL
NS 330 00  CASE IH                                               6.38 TL
NS 330 01  UNIVERSAL                                              8.87 TL
                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :105
                                                        12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                        CİNSİ                  FİYAT
                    G 10 - İKAZ MÜŞİRLERİ
NS 406 00  BMC.TM30/L 1.8/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                        9.30 TL
NS 406 01  FATĠH-PRO(522-827 HARĠÇ)-FATĠH 280/KEP ĠKAZ-DAMPER DEBRĠYAJ MÜġĠRĠ       10.00 TL
NS 406 02  ROVER GURUP(LR&MG)/DĠFERANSĠYEL MÜġĠRĠ                     11.09 TL
NS 407 00  MASSEY FERGUSON/VĠTES OTOMATĠĞĠ                         10.58 TL
NS 407 01  FORD TRAKTÖR/VĠTES EMNĠYET MÜġĠRĠ                        11.26 TL
NS 408 00  MASSEY FERGUSON-JCB Ġġ MAK-LEYLAND-DAF-MARS. TR./KUYRUK MĠL-VĠTES EMNĠYET MÜġĠRĠ12.46 TL
NS 408 01  MASSEY FERGUSON/KUYRUK MĠL -VĠTES EMNĠYET MÜġĠRĠ                12.46 TL
NS 409 00  MASSEY F.260G/266G/3050/3060-YAĞMUR TR./HĠDROSTATĠK DĠREKSĠYON-AYAK FREN MÜġĠRĠ 16.21 TL
NS 409 01  ALÇELĠK/TÜMOSAN/PARK FREN ĠKAZ MÜġĠRĠ                      16.21 TL
NS 409 02  VALTRA TRAKTÖR-NEW HOLLAND/CASE-VOLVO/FREN MÜġĠRĠ                12.80 TL
NS 409 03  MERCEDES KAMYON/FREN MÜġĠRĠ                           12.80 TL
NS 410 00  MASSEY FERGUSON/EL FREN ĠKAZ MÜġĠRĠ                       18.51 TL
NS 413 00  BMC.FATĠH-PRO.(F180 HARĠÇ)KEP ĠKAZ MÜġĠRĠ                    10.07 TL
NS 414 00  ROVER GURUP(LR&MG)-TALBOT/ĠKAZ MÜġĠRĠ                      16.21 TL
NS 415 00  BMC.FATĠH-FORD CARGO-ASKAM/DODGE/FARGO/HEMA ġANZIMAN GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ     17.92 TL
NS 415 01  BMC.FATĠH-ROVER GURUP(LR&MG)/TURNER ġANZIMAN GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ         16.21 TL
NS 416 00  FIAT TRAKTÖR-HATTAT/UNIVERSAL TRAKTÖR/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ             13.82 TL
NS 416 01  STEYR/BAġAK TR-ALÇELĠK/TÜMOSAN/MARġ EMNĠYET ġALTERĠ-VĠTES EMNĠYET MÜġĠRĠ    13.82 TL
NS 417 00  MASSEY FERGUSON-UZEL/PTO.EMNĠYET MÜġĠRĠ-SOKETLĠ                 26.79 TL
NS 417 01  MASSEY FERGUSON-UZEL/PTO.EMNĠYET MÜġĠRĠ-YUVARLAK KONNEKTÖR           26.79 TL
NS 418 00  BMC.LEVEND 3.0/KABĠN ĠKAZ MÜġĠRĠ                        18.13 TL
NS 418 01  MEGASTAR 360-400/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                       18.13 TL
NS 418 03  YAĞMUR TARIM TRAKTÖR/ĠKAZ MÜġĠRĠ                        21.33 TL
NS 419 01  ASKAM/DODGE/FARGO-KAPI IġIK BUTONU                       3.18 TL
NS 419 02  BMC.TÜM ARAÇLAR-UNIVERSAL/KAPI ĠÇ AYDINLATMA BUTONU(DÜZ FĠġLĠ)         3.18 TL
NS 419 05  KAPI ĠÇ AYDINLATMA BUTONU-TOZ KAPAKLI(DÜZ FĠġLĠ)                7.68 TL
                    G 10 - İKAZ MÜŞİRLERİ
NS 419 06  KAPI ĠÇ AYDINLATMA BUTONU-TOZ KAPAKLI(EĞĠK FĠġLĠ)                7.68 TL
NS 420 00  ASKAM/DODGE/FARGO-FREN STOP LAMBA MÜġĠRĠ                    16.98 TL
NS 421 00  FORD CARGO/DEBRĠYAJ ĠKAZ MÜġĠRĠ                         24.74 TL
NS 423 00  MASSEY FERGUSON/DĠFERANSĠYEL KĠLĠT ĠKAZ MÜġĠRĠ                 15.44 TL
NS 424 00  MASSEY FERGUSON/SHUTTLE ġANZIMAN VĠTES MÜġĠRĠ                  15.44 TL
NS 425 00  KARSAN/PEUGEOT-HATTAT/UNIVERSAL TRAKTÖR/HĠDROMEK Ġġ MAK/FREN ĠKAZ MÜġĠRĠ    20.48 TL
NS 425 01  TEMSA-KAMYONET/CANTER/STEPNE ĠKAZ MÜġĠRĠ                    19.62 TL
NS 425 03  DAMPER EMNĠYET MÜġĠRĠ/UNIVERSAL                         21.33 TL
NS 427 00  ĠKAZ MÜġĠRĠ-ERKUNT TRAKTÖR E060017738471
NS 429 00  FIAT TRAKTÖR-KARSAN/PEUGEOT-YAĞMUR T.TR.-HĠSARLAR-YARIġ/MARġ EMNĠYET MÜġĠRĠ   17.15 TL
NS 429 01  FIAT TRAKTÖR/NEW HOLLAND-YARIġ KABĠN/MARġ EMNĠYET MÜġĠRĠ            17.15 TL
NS 430 00  NEW HOLLAND 110.90/DEBRĠYAJ EMNĠYET MÜġĠRĠ                   16.21 TL
NS 430 03  ALÇELĠK/TÜMOSAN/DĠFERANSĠYEL EMNĠYET MÜġĠRĠ                   19.63 TL
NS 432 00  BMC. L 60-MEGASTAR/DEBRĠYAJ MÜġĠRĠ-FĠġLĠ                    20.99 TL
NS 432 01  BMC.MEGASTAR/DEBRĠYAJ MÜġĠRĠ-SOKETLĠ                      23.21 TL
NS 435 00  PĠLOT KOLTUK/MARġ EMNĠYET MÜġĠRĠ                        12.80 TL
NS 437 00  124/131/ DOĞAN-ġAHĠN-KARTAL 1993< - ANADOL/FREN MÜġĠRĠ             3.90 TL
NS 438 00  MASSEY FERGUSON x35 VĠTES OTOMATĠĞĠ                       13.65 TL
NS 439 00  BMC.L 3.0-PROFESYONEL-UNIVERSAL/KAPI ĠKAZ ANAHTARI               5.97 TL
NS 440 00  BMC.L 3.0-PROFESYONEL-UNIVERSAL/KAPI ĠKAZ ANAHTARI               5.97 TL
NS 441 00  ZF ġANZIMAN-BMC.FATĠH/PRO820/BELDE/FAE/MERCEDES/MAN/SCANIA-GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ  18.09 TL
NS 442 00  ZF ġANZ-BMC.FATĠH/PRO820/BELDE/FAE/MERCEDES/MAN/SCANIA/PEGASO-GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ 18.09 TL
NS 443 00  MERCEDES-ERA/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                         18.09 TL
NS 444 00  MERCEDES KAMYON-FAE-TDS/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                    18.09 TL
NS 445 00  ZF ġANZIMAN-IVECO-ERA/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                     18.09 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com  Sayfa :106
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                       CİNSİ                             FİYAT
NS 445 01  MOTOR IBERICA-FAE-ZF ġANZIMAN/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                          18.09 TL
NS 446 00  MERCEDES-SCANIA-TDS/GERĠ VĠTES                                   18.09 TL
NS 447 00  FATĠH INTERCOOL-MERCEDES-ASKAM/GERĠ VĠTES                             19.62 TL
NS 448 00  GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                                         18.09 TL
NS 449 00  MERCEDES-MAN-FORD-IVECO-DAF-FAE-ERA/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                       18.09 TL
NS 450 00  MAN-SCANIA-PEGASO-FAE-ZF ġANZIMAN/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                        18.09 TL
NS 453 00  VOLKSWAGEN VOLT GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ 27X1-M30X1,5 (ON)                        18.77 TL
NS 454 00  FORD, IVECO, MAN, MERCEDES, STEYR GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ (ON)                      15.36 TL
NS 460 00  MERCEDES-SCANIA-ERA-FAE/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ (ON)                           22.18 TL
NS 460 01  MERCEDES BENZ AXOR-AKTROS/G 210 ġANZIMAN 0015457309 GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ               22.18 TL
NS 461 00  VOLVO-ERA GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                                    22.18 TL
NS 462 00  MERCEDES-MAN-FAE/GERĠ VĠTES MÜġĠRĠ                                 22.18 TL
                G 11 - FREN-HAVA BASINÇ VE VAKUM MÜŞİRLERİ
NS 523 00  BMC.FATĠH-PRO.-OTOBÜS-FREN-MERCEDES-UNIVERSAL                           14.92 TL
NS 523 01  0,4 BAR                                              14.92 TL
NS 523 02  BMC.PROBUS-UNIVERSAL                                        14.92 TL
NS 523 03  OTOKAR/MAGIRUS DEUTZ-ISUZU/AIOS(SULTAN)                              14.92 TL
NS 523 04  ALÇELĠK/TÜMOSAN-UNIVERSAL                                     14.92 TL
NS 523 05  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 523 06  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 523 07  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 523 08  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 523 09  BMC.BELDE OTOBÜS-UNIVERSAL                                     14.92 TL
NS 523 10  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 523 11  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 523 13  NEW HOLLAND-UNIVERSAL                                       14.92 TL
NS 523 17  OTOYOL/IVECO-UNIVERSAL                                       14.92 TL
NS 523 18  PEUGEOT J9(EM) - PREMIER-UNIVERSAL                                 14.92 TL
NS 523 21  BMC.GÖNDERGE MOTOR ZAMAN SAATĠ                                   14.92 TL
NS 523 22  BMC.BELDE OTOBÜS KAPI MÜġĠRĠ-FREN MÜġĠRĠ 3B71203 WABCO 4410140400                 14.92 TL
NS 523 25  SANKO Ġġ MAKĠNASI FREN MÜġĠRĠ                                   14.92 TL
NS 524 00  BMC.FATĠH/PRO./OTOBÜS-MERCEDES-WABCO-UNIVERSAL                           14.92 TL
NS 524 01  BMC.FATĠH/PRO/OTOBÜS-MAN KAMYON-NEOPLAN-DAF-UNIVERSAL                       14.92 TL
NS 524 02  ISUZU/AIOS-MAN-NEOPLAN-IVECO-BOMAġ/GÜLERYÜZ-UNIVERSAL                       14.92 TL
                G 11 - FREN-HAVA BASINÇ VE VAKUM MÜŞİRLERİ
NS 524 03  BMC.FATĠH/PRP/OTOBÜS-UNIVERSAL                                   14.92 TL
NS 524 04  NEW HOLLAND-IVECO-UNIVERSAL                                    14.92 TL
NS 524 05  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 524 06  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 524 07  ASKAM/DODGE/FARGO-UNIVERSAL                                    14.92 TL
NS 524 08  FORD OTOSAN/CARGO-MAGIRUS MĠNĠBÜS-UNIVERSAL                            14.92 TL
NS 524 09  BMC.BELDE OTOBÜS-UNIVERSAL                                     14.92 TL
NS 524 10  MAN-UNIVERSAL                                           14.92 TL
NS 524 11  OTOYOL/IVECO-UNIVERSAL                                       14.92 TL
NS 524 12  NEOPLAN-DAF-UNIVERSAL                                       14.92 TL
NS 524 13  ISUZU/AIOS-MAN-MERCEDES-SCANIA-VOLVO KAMYON-DAF-RENAULT-UNIVERSAL                 14.92 TL
NS 524 14  ISUZU/AIOS-SCANIA-VOLVO-UNIVERSAL                                 14.92 TL
NS 524 15  ISUZU/AIOS-OTOYOL/IVECO-MERCEDES-VOLVO KAMYON-DAF-RENAULT-UNIVERSAL                14.92 TL
NS 524 16  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 524 17  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 527 00  UNIVERSAL                                             14.92 TL
NS 528 00  MASSEY FERGUSON YÜKSEK BASINÇ MÜġĠRĠ-UNIVERSAL                           14.92 TL
NS 533 00  MASSEY FERGUSON HĠDROLĠK DĠREKSĠYON MÜġĠRĠ                             10.44 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :107
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                                   CİNSİ                  FİYAT
NS 535 00   FORD OTOSAN/CARGO                                         10.44 TL
NS 536 00   BASINÇ MÜġĠRĠ 60 BAR 1/8X27NPTF (OFF)                               14.92 TL
NS 536 01   BASINÇ MÜġĠRĠ 2,5 BAR 1/8X27NPTF(ON)                                14.92 TL
NS 536 02   BASINÇ MÜġĠRĠ 90 BAR 1/8X27NPTF (ON)                                14.92 TL
NS 536 03   BASINÇ MÜġĠRĠ 37 BAR M12X1,5 (OFF)                                 14.92 TL
NS 537 00   FORD OTOSAN/CARGO                                         34.34 TL
NS 537 01   FORD OTOSAN/CARGO                                         36.30 TL
NS 537 06   MERCEDES AXOR/AKTROS/ATEGO                                     34.81 TL
NS 537 07   MERCEDES AXOR/AKTROS/ATEGO                                     34.81 TL
NS 538 00   TANK BTR 60-100                                          14.25 TL
NS 551 00   MERCEDES-BOSCH-UNIVERSAL-HAVA BASINÇ MÜġĠRĠ                            13.34 TL
NS 551 01   CATERPILLAR BASINÇ MÜġĠRĠ                                     14.92 TL
NS 551 03   BMC.LEVEND 3.0 (BOSCH TĠP)-FAE-PEUGEOT-ROVER-TALBOT                        8.04 TL
NS 560 90   BAġAK TRAKTÖR/VAKUM MÜġĠRĠ/TOZ ĠKAZ MÜġĠRĠ                             19.06 TL
NS 561 62   MF./UZEL TURBO MODEL (250-286)/VAKUM MÜġĠRĠ/HAVA TOZ FĠLTRE MÜġĠRĠ                 19.06 TL
NS 561 72   MF./UZEL(3050-3060)/VAKUM MÜġĠRĠ/HAVA TOZ FĠLTRE MÜġĠRĠ                      19.06 TL
                      G 12 - YAYLI FREN MÜŞİRLERİ
NS 601 00   MASSEY FERGUSON                                          4.10 TL
NS 601 01   HATTAT/UNIVERSAL TRAKTÖR                                      4.10 TL
NS 603 00   FIAT TRAKTÖR                                            4.10 TL
NS 603 03   STEYR/BAġAK TRAKTÖR                                        4.10 TL
NS 603 05   JOHN DEERE                                             4.10 TL
NS 604 00   FIAT TRAKTÖR                                            4.10 TL
                      G 13 - AKÜ DEVRE KESİCİLER
NS 650 05   KAMYON-TIR-Ġġ MAKĠNALARI-HELLA-COBO-BOSCH/UNIVERSAL                        17.75 TL
NS 650 06   KAMYON-TIR-Ġġ MAKĠNALARI-HELLA-COBO-BOSCH/UNIVERSAL                        17.75 TL
NS 651 00   BMC.KÜÇÜK ARAÇLAR-MAGIRUS MĠNĠBÜS-OTOYOL-ROVER -MAN/UNIVERSAL                   12.11 TL
NS 652 00   OTOMOBĠL-HELLA-COBO-MAGIRUS MĠNĠBÜS-MERCEDES/UNIVERSAL                       6.48 TL
NS 655 00   FORD CARGO-KAMYON-TIR-Ġġ MAKĠNALARI-COBO/UNIVERSAL                         29.43 TL
                      G 14 - MARŞ RÖLELERİ
NS 720 00   LUCAS SRB 346-BMC FATĠH/PRO/OTOBÜS-KAMYON-TIR-Ġġ MAK.-UNIVERSAL 24 V.               28.67 TL
NS 721 00   LUCAS SRB 325-BMC - KAMYON-TIR-Ġġ MAK.-ANADOL-FORD TRANSĠT/UNIVERSAL 12 V.             16.72 TL
NS 721 02   ISITICI RÖLE - SANKO Ġġ MAKĠNASI                                  18.77 TL
NS 721 03   LUCAS SRB 333 - BOBĠN DEVRELĠ -UNIVERSAL 12 V.                           34.13 TL
NS 722 00   BMC.OTOBÜS-FORD CARGO(ġAHĠN BAKIġLI)-FORD CARGO YM. 24V.                      28.67 TL
NS 722 01   FORD CARGO(YM)24 V.                                        28.67 TL
                     G 15 - DEPO GÜVENLİK VALFLERİ
NS 710 00   BMC-AIOS-SCANIA-MASTAġ/SANKO-ÇUKUROVA-UNIVERSAL-MAZOT DEP.GÜVENLĠK V.               14.46 TL
NS 710 01   MASSEY FERGUSON/MAZOT DEPO HAVA TAHLĠYE VALFĠ (0015777U2)                     14.46 TL
                       G 16 - DEPO KAPAKLARI
 NS 803 00  UNIVERSAL-FORD CARGO-FORD TR.-OTOYOL/IVECO-VOLVO-STEYR/BAġAK TR.                  9.86 TL
 NS 803 01  UNIVERSAL-FORD CARGO-FORD TR.-OTOYOL/IVECO-VOLVO-STEYR/BAġAK TR.                  6.96 TL
 NS 803 02  UNIVERSAL-FORD CARGO-FORD TR.-OTOYOL/IVECO-VOLVO-STEYR/BAġAK TR.                  7.38 TL
 NS 803 03  UNIVERSAL-FORD CARGO-FORD TR.-OTOYOL/IVECO-VOLVO-STEYR/BAġAK TR.                  5.14 TL
 NS 804 00  UNIVERSAL-BMC.FATĠH(EM)                                      14.92 TL
NS 804 00/1  UNIVERSAL-BMC.FATĠH(EM)                                      10.77 TL
 NS 811 00  UNIVERSAL-BMC.FATĠH(EM)-MERCEDES KAMYON-VOLVO KAMYON-DAF-SCANIA                  11.60 TL
 NS 811 01  UNIVERSAL-BMC.FATĠH(EM)-MERCEDES KAMYON-VOLVO KAMYON-DAF-SCANIA                  8.78 TL
 NS 811 02  DAF-HINO-SCANIA-VOLVO KAMYON                                    12.43 TL
 NS 811 03  DAF-HINO-SCANIA-VOLVO KAMYON                                    9.61 TL
 NS 814 00  UNIVERSAL-BMC.FATĠH(EM)-MERCEDES KAMYON-VOLVO KAMYON-DAF-SCANIA                  9.12 TL
 NS 814 01  UNIVERSAL-BMC.FATĠH(EM)-MERCEDES KAMYON-VOLVO KAMYON-DAF-SCANIA                  6.80 TL
 NS 814 02  DAF-HINO-SCANIA-VOLVO KAMYON                                    10.11 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :108
                                                          12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                                   CİNSİ          FİYAT
 NS 814 03   DAF-HINO-SCANIA-VOLVO KAMYON                            7.46 TL
 NS 820 00   BMC.TM30-LEVEND 1.8-2.5-L3.0 PANELVAN                        9.61 TL
 NS 821 00   BMC. 3.0-L60-TDĠ80-L100-FATĠH 110(EM) - HYUNDAI FORKLIFT(11 S2-00180)        9.53 TL
 NS 821 01   BMC. 3.0-L60-TDĠ80-L100-MEGASTAR-OTOBÜS-PROFESYONEL 522               10.61 TL
 NS 821 04   IVECO 50NC-JEEP-MOSKOWICH-HYUNDAI Ġġ MAKĠNASI                    9.53 TL
 NS 821 05   UZEL/DEUTZ 3075/85/95-3105/ÖLÇME ÇUBUKLU YAĞ DOLDURMA BOĞAZ KAPAĞI         15.41 TL
 NS 821 06   BMC.FATĠH-UNIVERSAL/YAĞ KAPAĞI-KĠLĠTLĠ                       9.53 TL
 NS 821 08   BMC.FATĠH-UNIVERSAL/YAĞ KAPAĞI-KĠLĠTSĠZ                       6.63 TL
 NS 822 00   LAND ROVER-HĠDROMEK Ġġ MAKĠNASI-MASTAġ/SANKO Ġġ MAKĠNASI- ÇUKUROVA MAK.       12.93 TL
 NS 822 01   BMC.FATĠH-PROFESYONEL-ÇUKUROVA MAKĠNA                        12.93 TL
 NS 823 00   FIAT TR.450-480-540-640-54C                             8.29 TL
 NS 824 00   FIAT TR.55-65/46,55-60/56,70-80/66                         11.60 TL
 NS 824 01   TM 30 (EM) MAZOT DEPO KAPAĞI M4C 7058-1                       9.61 TL
 NS 826 00   TOFAġ D/ġ/K-MAGIRUS MĠNĠBÜS/SULTAN-PEUGEOT J9/PREMIER-J10-LADA           9.28 TL
 NS 826 01   TÜMOSAN (EM)                                    9.28 TL
 NS 829 00   MASSEY FERGUSON TÜM KĠLĠTLĠ MODELLER/YAĞ DOLDURMA BOĞAZ KAPAĞI           9.53 TL
 NS 829 02   MASSEY FERGUSON/ÖLÇÜM ÇUBUKLU YAĞ DOLDURMA BOĞAZ KAPAĞI               13.59 TL
 NS 830 00   ISUZU/AIOSNPR 66-MOD.2002 >                             10.77 TL
 NS 830 01   ISUZU/AIOS NPR59-66<2002                              10.77 TL
 NS 834 00   MASSEY FERGUSON 135-285/TÜM MODELLER                        8.29 TL
 NS 835 00   NEW HOLLAND TD SERĠSĠ/L 95-CNH-SAME-LOMBARGHINI-MAGIRUS DEUTZ TRAKTÖR        7.87 TL
 NS 836 00   NEW HOLLAND 60.86 TNF SERĠSĠ-CNH-SAME-LOMBARGHINI-MAGIRUS DEUTZ TRAKTÖR       7.13 TL
 NS 836 01   BMC.OTOBÜS ÜRE TANKI KAPAĞI - VENTĠLLĠ - MAVĠ                    8.62 TL
 NS 836 02   NEW HOLLAND 110.90 - MAZOT DEPO KAPAĞI - VENTĠLLĠ                  9.95 TL
 NS 837 01   MASSEY FERGUSON-BAġAK TR-ALÇELĠK-JOHN DEERE VENTĠLLĠ DEPO KAPAĞI-KĠLĠTSĠZ      16.24 TL
 NS 837 09   FORD CARGO-UNIVERSAL(EURO 5 MOTOR) -AD BLUE (ÜRE TANKI KAPAĞI) - VENTĠLLĠ-KĠLĠTLĠ 19.06 TL
 NS 837 11   FORD CARGO-UNIVERSAL(EURO 5 MOTOR) - AD BLUE (ÜRE TANKI KAPAĞI) - VENTĠLLĠ-KĠLĠTSĠZ 17.07 TL
 NS 837 12   MASSEY FERGUSON-BAġAK TR-ALÇELĠK-JOHN DEERE-ERKUNT TR.VENTĠLLĠ DEPO KAPAĞI     19.06 TL
 NS 837 22   SCANIA-JCB BACKHOE LOADER VENTĠLLĠ MAZOT DEPO KAPAĞI-KĠLĠTSĠZ            16.24 TL
 NS 837 27   SCANIA-JCB BACKHOE LOADER VENTĠLLĠ MAZOT DEPO KAPAĞI                19.06 TL
 NS 838 04   ASKAM/DODGE-HINO-IVECO-SCANIA-UNIVERSAL-VENTĠLLĠ-KĠLĠTLĠ DEPO KAPAĞI        19.06 TL
 NS 839 05   BMC.FATĠH-PROFESYONEL-IVECO-MERCEDES-UNIVERSAL-VENTĠLLĠ KĠLĠTLĠ DEPO KAP.      19.06 TL
 NS 843 01   FORD CARGO (YM.)-TEMSA-HĠDROMEK-IVECO-MERCEDES-UNIVERSAL-VENTĠLLĠ-KĠLĠTSĠZ     16.24 TL
 NS 843 05   FORD CARGO (YM.)-TEMSA-HĠDROMEK-IVECO-MERCEDES-UNIVERSAL              19.06 TL
 NS 843 12   MASSEY FERGUSON/UZEL VENTĠLLĠ-TIRNAKLI- M.DEPO KAPAĞI PHANTOM 398-3095-3105 KĠLĠTLĠ19.07 TL
 NS 843 13   MASSEY FERGUSON/UZEL VENTĠLLĠ-TIRNAKLI- M.DEPO KAPAĞI PHANTOM 398-3095-3105 KĠLĠTSĠZ16.24 TL
 NS 844 01   MERCEDES-MAN-DAF-VOLVO-RENAULT OTOBÜS/ KAMYON-IVECO-TEMSA-SETRA           17.57 TL
 NS 844 04   MERCEDES-MAN-DAF-VOLVO-RENAULT1997>-IVECO-TEMSA-SETRA-NEOPLAN-FORD CAR2010>BMC TL  20.39
 NS 845 00   BMC.HAFĠF TĠCARĠ ARAÇLAR-ISUZU/AIOS-UNIVERSAL VENTĠLLĠ-KĠLĠTLĠ DEPO KAPAĞI     14.09 TL
 NS 846 00   NEW HOLLAND TD SERĠSĠ/L95 VENTĠLLĠ - KĠLĠTLĠ DEPO KAPAĞI              19.06 TL
 NS 847 01   AD BLUE (ÜRE TANKI KAPAĞI) - VENTĠLLĠ - KĠLĠTLĠ                   20.06 TL
 NS 851 02   FORD CONNECT-KIA KMYNT-ġAHSUVAROĞ-GAZ-SEAT CORDOBA-SKODA FELICIA -VENTĠLLĠ-KĠLĠTLĠ TL
                                                  16.58
 NS 851 03   FORD CONNECT-KIA KMYNT-ġAHSUVAROĞ-GAZ-SEAT CORDOBA-SKODA FELICIA-VENTĠLLĠ-KĠLĠTSĠZ TL
                                                  11.60
 NS 853 00   RENAULT KAMYON/TIR 1990/97-MAZOT DEPO KAPAĞI-VENTĠLLĠ-ÜÇ TIRNAKLI          20.39 TL
                       G 17 - YAĞ VE YAKIT BOĞAZLARI
 NS B 1000   MAZOT DEPO FĠLTRESĠ-UNIVERSAL                            7.72 TL
 NS B 1002   MAZOT DEPO FĠLTRESĠ-UNIVERSAL - 60 mm.LĠK BOĞAZ ĠÇĠN -HIRSIZ KORUMALI        27.63 TL
 NS B 1010   KABĠN ISITICI YAKIT DEPOSU-VEBOSTA/BMC/FORD OTOSAN-CARGO/UNIVERSAL         113.75 TL
 NS B 1022   MASSEY FERGUSON 240/135/YAĞ DOLDURMA BOĞAZI                     21.94 TL
 NS B 1023   MASSEY FERGUSON 265/285/YAĞ DOLDURMA BOĞAZI                     21.94 TL
 NS B 1025   MF/240 HĠDROSTATĠK DĠREKSĠYON/YAĞ DOLDURMA BOĞAZI                  26.81 TL
 NS B 1026   MASSEY FERGUSON 3050/YAĞ DOLDURMA BOĞAZI                      31.36 TL
NS B 1026 01  MASSEY FERGUSON/YAĞ DOLDURMA BOĞAZI                         31.36 TL                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com  Sayfa :109
                                                           12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                         CİNSİ                            FİYAT
NS B 1027 02  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI - ĠÇ ÇAP 40 mm. UZUNLUK 19 mm.                     7.32 TL
NS B 1028 00  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI - ĠÇ ÇAP 60 mm. UZUNLUK 85 mm.                     10.57 TL
NS B 1028 02  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI - ĠÇ ÇAP 60 mm. UZUNLUK 19 mm.                     8.05 TL
NS B 1028 03  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI - ĠÇ ÇAP 60 mm. UZUNLUK 35 mm.                     8.53 TL
NS B 1029 10  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI - ĠÇ ÇAP 80 mm. UZUNLUK 40 mm.                     14.05 TL
NS B 1029 15  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI - ĠÇ ÇAP 80 mm. UZUNLUK 75 mm.                     14.95 TL
NS B 1034 03  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI - ĠÇ ÇAP 60 mm.-FĠLTRE YUVALI                      10.56 TL
NS B 1047 01  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI-3,5 HATVELĠ                               12.84 TL
NS B 1047 06  UNIVERSAL/YAKIT DEPO BOĞAZI(FĠLTRE YUVALI)-3,5 HATVELĠ                       13.41 TL
                        G 18 - KAPI KİLİTLERİ
 NS 902 00   BMC.L3.0-PROFESYONEL-ÇUKUROVA MAKĠNA                                18.85 TL
 NS 902 01   BMC.L3.0-PROFESYONEL                                        18.85 TL
NS 902 00/1  BMC.MEGASTAR KAYARKAPI                                       18.85 TL
 NS 908 00   BMC.L60-TDĠ80-L100                                         18.85 TL
 NS 908 01   BMC.L60-TDĠ80-L100                                         18.85 TL
 NS 909 00   BMC.FATĠH SERĠSĠ                                          18.85 TL
 NS 909 01   BMC.FATĠH SERĠSĠ                                          18.85 TL
 NS 912 00   BMC.FATĠH SERĠ(YM)-150/09-4X4 2,5 TON TTA                              18.85 TL
 NS 912 01   BMC.FATĠH SERĠ(YM)                                         18.85 TL
 NS 913 00   BMC.MEGASTAR                                            18.85 TL
 NS 913 01   BMC.MEGASTAR                                            18.85 TL
 NS 915 00   FORD CARGO (YM.)                                          18.85 TL
 NS 915 01   FORD CARGO (YM.)                                          18.85 TL
NS B 2121   FORD CARGO (YM.)                                          40.63 TL
                        G 19 - BAGAJ KİLİTLERİ
 NS 920 01   UNIVERSAL                                              9.85 TL
 NS 920 02   BMC NISSAN 3.0                                           9.85 TL
 NS 920 03   UNIVERSAL                                              9.85 TL
 NS 920 04   UNIVERSAL-BMC.OTOBÜS                                        9.85 TL
 NS 920 05   MASTAġ                                               9.85 TL
 NS 920 06   UNIVERSAL-BMC.OTOBÜS                                        8.78 TL
 NS 922 01   UNIVERSAL-BMC.OTOBÜS                                        10.48 TL
 NS 922 02   BMC.GÖZÜKARA-L 3.0 C GDM                                      9.59 TL
 NS 922 03   UNIVERSAL-GÖZÜKARA-TEMSA MEGAPOL                                  9.85 TL
 NS 922 04   TEMSA MEGAPOL                                            9.85 TL
 NS 922 05   UNIVERSAL-BMC.GÖZÜKARA 3.0 C GDM                                  11.28 TL
 NS 922 11   SANKO Ġġ MAKĠNASI KAPORTA KĠLĠDĠ                                  10.48 TL
 NS 935 00   BĠSAN MOTOSĠKLET                                          7.62 TL
 NS 936 00   KARSAN PREMĠER ARKA BAGAJ KAPI KOLU KĠLĠDĠ GÖBEĞĠ                          19.50 TL
 NS 937 00   KARSAN PREMĠER HAVALI KAPI KĠLĠT GÖBEĞĠ FĠġEĞĠ                           9.75 TL
                       G 20 - TORPİDO KİLİTLERİ
 NS 930 00   BMC.L60-FATĠH(110/220)-PRO.                                     7.46 TL
 NS 931 00   BMC.L60-3.0 FATĠH(180/280)-PROFESYONEL                               7.46 TL
                        G 21 - KAPI KOLLARI
 NS 940 00   KĠLĠTLĠ BAGAJ TUTAMAĞI -BMC-TEMSA-OTOBÜSLER ĠÇĠN                          30.20 TL
 NS 945 00   ERKUNT TRAKTÖR KABĠN/KABĠN KAPI DIġ KOLU - SAĞ                           20.30 TL
 NS 945 01   ERKUNT TRAKTÖR KABĠN/KABĠN KAPI DIġ KOLU - SOL                           20.30 TL
 NS 945 00   HĠSARLAR/YARIġ KABĠN/KABĠN KAPI DIġ KOLU - SAĞ                           20.30 TL
 NS 945 01   HĠSARLAR/YARIġ KABĠN/KABĠN KAPI DIġ KOLU - SOL                           20.30 TL
 NS 946 00   M.F-BAġAK-FIAT/NH-ALÇELĠK-ERKUNT TR./KABĠN KAPI DIġ KOL - UZUN MĠL                 17.06 TL
 NS 946 01   M.F-BAġAK-FIAT/NH-ALÇELĠK-ERKUNT TR./KABĠN KAPI DIġ KOL - ORTA MĠL                 17.06 TL
 NS 946 02   M.F-BAġAK-FIAT/NH-ALÇELĠK-ERKUNT TR./KABĠN KAPI DIġ KOL - KISA MĠL                 17.06 TL
 NS 947 00   TRAKTÖR KABĠN KAPI DIġ KOL - PLASTĠK MĠLLĠ                             17.06 TL                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :110
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                         CİNSİ                           FİYAT
NS 948 00  TRAKTÖR KABĠN KAPI ĠÇ KOL - SAĞ (DĠK MANDALLI)                           17.06 TL
NS 948 01  TRAKTÖR KABĠN KAPI ĠÇ KOL - SOL (DĠK MANDALLI)                           17.06 TL
NS 948 02  TRAKTÖR KABĠN KAPI ĠÇ KOL - SAĞ (EĞĠK MANDALLI)                          17.06 TL
NS 948 03  TRAKTÖR KABĠN KAPI ĠÇ KOL - SOL (EĞĠK MANDALLI)                          17.06 TL
NS 949 00  PEUGEOT/KARSAN KAPI DIġ KOL J9/PREMĠER - J10                            17.06 TL
NS 949 01  PEUGEOT/KARSAN KAPI DIġ KOL J9/PREMĠER - J10                            17.06 TL
NS 950 00  FATĠH INTERCOLL/KAPI DIġ KOL                                    11.43 TL
NS 951 00  BMC.FATĠH-PROFESYONEL(YM)/KAPI DIġ KOL                               15.02 TL
NS 951 01  BMC.FATĠH/PROFESYONEL(YM)/KAPI DIġ KOL                               15.02 TL
NS 951 02  BMC.L3.0-L60-TDĠ80-L100/KAPI DIġ KOL                                15.02 TL
NS 951 03  BMC.L3.0-L60-TDĠ80-L100/KAPI DIġ KOL                                15.02 TL
NS 952 00  BMC.PROFESYONEL(EM)KAPI DIġ KOL                                  32.42 TL
NS 952 01  BMC.PROFESYONEL(EM)KAPI DIġ KOL                                  32.42 TL
NS 953 00  MERCEDES 25-21/KAPI DIġ KOL                                    11.43 TL
NS 954 00  TM30/LEYLAND/KAPI DIġ KOL                                     9.81 TL
NS 957 00  BMC.L1.8-L2.5-L3.0-L60-FATĠH/KAPI ĠÇ KOL                              4.52 TL
NS 958 00  BMC.L1.8-L2.5-L3.0-L60-TDĠ80-L100-FATĠH/CAM AÇMA KOLU                       4.78 TL
NS 958 01  MAGIRUS MĠNĠBÜS/CAM AÇMA KOLU                                   4.78 TL
NS 959 00  BMC.L3.0-FATĠH/KAPI ĠÇ KOL                                     5.12 TL
NS 959 01  BMC.L3.0-FATĠH/KAPI ĠÇ KOL                                     5.12 TL
NS 960 00  BMC.L60-TDĠ80-L100-M.STAR-PROFESYONEL/KAPI ĠÇ KOL                         5.12 TL
NS 960 01  BMC.L60-TDĠ80-L100-M.STAR-PROFESYONEL/KAPI ĠÇ KOL                         5.12 TL
NS 960 02  BMC.MEGASTAR-PROFESYONEL/KAPI ĠÇ KOL-GRĠ                              5.12 TL
NS 960 03  BMC.MEGASTAR-PROFESYONEL/KAPI ĠÇ KOL-GRĠ                              5.12 TL
NS 961 00  BMC.L2.5-L3.0-L60/KAPI DIġ KOL                                   11.43 TL
NS 964 00  MERCEDES UNIMOG/KAPI DIġ KOL                                    23.55 TL
NS 970 00  BMC.MEGASTAR/KAYAR KAPI DIġ KOL                                  29.01 TL
NS 971 00  BMC.MEGASTAR/ÖN KAPI DIġ KOL                                    29.01 TL
NS 972 00  BMC.MEGASTAR/ARKA KAPI DIġ KOL                                   29.01 TL
NS 976 00  BMC OTOBÜS-ISUZU/AIOS-TEMSA-UNIVERSAL/BAGAJ TUTAMAĞI-KAUÇUK CONTALI                6.83 TL
NS 976 01  BMC OTOBÜS-ISUZU/AIOS-TEMSA-UNIVERSAL/BAGAJ TUTAMAĞI-CONTASIZ                   3.07 TL
                    G 22 - DİREKSİYON KAPAĞI/PLASTİK
NS 1015 00  PEUGEOT 10 PREMĠER DĠREKSĠYON KOLON KAPAĞI ARKA                          19.50 TL
NS 1015 01  PEUGEOT 10 PREMĠER DĠREKSĠYON KOLON KAPAĞI ÖN                           16.25 TL
                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :111
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT

                           NURSAN GRUBU
                   NURSAN MAKO TİPİ ALT STATÖRLER
110 012  12 V 44 Amp. 3 Uçlu                           { E.M }           27.94 TL
110 112  12 V 53 Amp. 4 Uçlu                           { E.M }           27.94 TL
110 024  24 V 32 Amp. 3 Uçlu                           { E.M }           27.94 TL
120 012  12 V 55 Amp. TofaĢ                           { Y.M }            33.02 TL
120 024  24 V 32 Amp. Iveco                           { Y.M }            33.02 TL
120 124  24 V 45 Amp. Fort Cargo                                       33.02 TL
120 112  12 V 85 Amp. Palio.Siena.Weekend .Albea Multijet.Opel Corsa { STATÖR }                45.72 TL
120 212  12 V 85 Amp. Palio.Siena.Weekend                 { KAPAKLI }            66.04 TL
120 312  12 V 65 Amp. Palio.Siena.Weekend.Doğan.ġahin.Kartal.        { STATÖR }            45.72 TL
120 412  12 V 65 Amp. Palio.Siena.Weekend.Doğan.ġahin.Kartal.       { KAPAKLI }             66.04 TL
120 512  12 V 65 Amp. Doğan slx-Tempra-Uno-                                  35.56 TL
120 612  12 V 120 Amp. Y.M Opel Dizel - Palio - Land Rovır     { Magneti Marelli }            66.04 TL
120 812  12 V 55 Amp. Lada samara                      { RUS TĠPĠ }           48.26 TL
120 912  12 V 85 Amp. Albea Multijet 1.2 Opel Corsa           { KAPAKLI }              69.85 TL
                   NURSAN VALEO TİPİ ALT STATÖRLER
180 012  12 V 120 Amp. Passat-Master-Trafik-Bmw-Audi-T.Porter-Clio Senbol- Ducado               57.15 TL
180 112  12 V 70 Amp. Renault - 11 - 12 -21 - 1,4 - 1,6               { E.M }         41.91 TL
180 212  12 V 50 Amp. Renault - 9 - R21 - R19 -1,4 - 1,7                           41.91 TL
180 312  12 V 70 Amp. Renault Kango-Clio-Peugeot partner                           48.26 TL
180 412  12 V 80 Amp. Renault Kango-Clio-Peugeot partner Megan 1.6                      48.26 TL
180 712  12 V 90 Amp. Peugeot Boxer - Partner - Fiat Ducato - Citroen                     50.80 TL
180 812  12 V 90 Amp. Peugeot Partner                   { Y.M. DAR }            50.80 TL
180 912  12 V 120 Amp. Peugeot ve Renault Grubu -Volvo -       { Klimalı araçlar }           53.34 TL
181 212  12 V 80 Amp. Bmw-T.Porter-Laguna 1.4-Partner-R.Kango        { Klimalı }            50.80 TL
181 312  12 V 80 Amp. Peugeot Boxer - Peugeot 205- Fiat Ducato - Citroen                   50.80 TL
181 412  12 V 90 Amp. Peugeot Partner       { Y.M GENĠġ Valeo Dinamolarda }              50.80 TL
181 424  24 V 60 Amp. Renault - Iveco -Volvo Tır      { Fantuzi -Volvo KEPÇE }              45.72 TL
181 512  12 V 90 Amp. Opel Corsa-Combo-1.3 Dizel.          { Multijet Gurubu }            50.80 TL
181 612  12 V 70 Amp. Opel Corsa-Combo-1.3 Dizel.          { Multijet Gurubu }            50.80 TL
181 712  12 V 70 Amp. Fiat Albea                  { Multijet Gurubu }            50.80 TL
181 812  12 V 90 Amp. Fiat Albea                  { Multijet Gurubu }            50.80 TL
181 912  12 V 105 Amp. Opel Corsa - Opel Combo - Palio - Sıena                        52.07 TL
182 012  12 V 90 Amp. Renault 9-19-21-1.4i-Alize-FlaĢh Klimalı 97.98.99.2000 Modeller             45.72 TL
182 112  12 V 90 Amp.Volswagen Passat 1.8 Benzinli 98.99.Peugeot Boxer { DAR TĠP }              50.80 TL
182 224  24 V 110 Amp. Otokar sultan Otobüs               { 7 Uçlu }              58.42 TL
182 312  12 V 90 Amp. Hyundai Accent 1.3 1.5                                 50.80 TL
                   NURSAN LUCAS TİPİ ALT STATÖRLER
153 112  12 V 50 Amp. Fatih Kamyon               { Ford Minibüs Y.M }              41.91 TL
153 212  12 V 70 Amp. Otosan Ford Transit                     { Y.M }          41.91 TL
182 124  24 V 40 Amp.Bmc - Profesyonel - Chrysler                               41.91 TL
190 112  12 V 35 Amp.ACR - 15 -16                                       31.75 TL
190 212  12 V 45 Amp.ACR - 17 -18                                       33.02 TL
190 312  12 V 50 Amp.Mesa Tipi A - 115                                    33.02 TL
190 412  12 V 55 Amp.Mesa Tipi A - 117                                    35.56 TL
                 NURSAN NİPPON DENSO TİPİ ALT STATÖRLER
160 112  12 V 105 Amp. Fiat Doblo Ford Transit                { STATÖR }            50.80 TL
161 112  12 V 105 Amp. Fiat Doblo Ford Transit               { KAPAKLI }            66.04 TL
161 212  12 V 130 Amp. Y.M Opel Dizel - Palio - Land Rovır          { Klimalı }           60.96 TL
161 312  12 V 120 Amp. Doblo.Vectra                                      57.15 TL
160 212  12 V 65 Amp. Fiat Doblo                      { KAPAKLI }            66.04 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :112
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
160 312  12 V 65 Amp. Fiat Doblo                        { STATÖR }          45.72 TL
161 412  100 Amp. Toyota Hıace Minibüs Hyundai Accent Dizel 2004.05.06.07.08                 50.80 TL
160 412  12 V 65 Amp. Toyota corolla-Corona-Honda accort             { Klimalı }         45.72 TL
                   NURSAN JAPON TİPİ ALT STATÖRLER
130 112  12 V 50 Amp. Isuzu Nissan Mazda                        { Dar }        41.91 TL
130 212  12 V 50 Amp. Isuzu Mitsubishi                         { Dar }         41.91 TL
130 312  12 V 50 Amp. Bmc Nissan Motor Minibüs Pickup                             41.91 TL
130 012  12 V 50 Amp. Kia Taksi-Sephia -Prejoro-Çerez Panelvan Kia Besta                    41.91 TL
130 024  24 V 35 Amp. Isuzu Mitsubishi                         { Dar }         43.18 TL
130 124  24 V 35 Amp. Kia Kamyon                                        43.18 TL
140 012  12 V 70 Amp. Isuzu WFR Panelvan Minibüs                { 93 Model }          53.34 TL
140 024  24 V 50 Amp. Isuzu Kamyon                { Y.M 98 den sonrası }            50.80 TL
140 124  24 V 40 Amp. Nissan Mitsubishi Isuzu Mazda              { GeniĢ }            48.26 TL
140 112  12 V 60 Amp. Nissan Mitsubishi Isuzu Mazda              { GeniĢ }            48.26 TL
140 212  12 V 75 Amp. Opel Combo 1.7 Dizel Klimalı              { Hitaçi Tipi }          53.34 TL
140 312  12 V 100 Amp. Opel Combo                       { Hitaçi Tipi }         55.88 TL
140 424  24 V 50 Amp. Isuzu NOR Otobüs 2005.2006.2007.2008 Modeller                      60.96 TL
150 012  12 V 65 Amp. Hyundai H-100 Panelvan - Minibüs                             40.64 TL
150 112  12 V 65 Amp. Mitsubishi L-300 Panel L-200 Pickup         { Y.M 98 - 99 }           40.64 TL
150 212  12 V 70 Amp. Hyundai Accent - Elentra - Atos           { Taksi Grubu }           50.80 TL
150 312  12 V 70 Amp. Hyundai Y.M.Grandsalon--Gallober-Sanata                         50.80 TL
150 412  12 V 75 Amp. Hyundai Y.M.Grandsalon-Stratex-Gallober-Sanata { Dar Tip }                53.34 TL
150 512  12 V 80 Amp. Mitsubishi L-300 Panel L-200 Pickup         { Y.M Klimalı }           50.80 TL
150 612  12 V 110 Amp. Hyundai Stratex-Grandsalon-Sanata           { GeniĢ Tip }           57.15 TL
150 712  12 V 80 Amp. Renault Kango                { Mitsubishi dinamo }            50.80 TL
150 812  12 V 90 Amp. Tata Pikap.Tata Indıago Taksi                              50.80 TL
150 912  12 V 80 Amp. Tata Pikap Çift Kabin                                  50.80 TL
150 024  24 V 35 Amp. Mitsubishi Center Kamyon             { E.M.}                45.72 TL
150 124  24 V 60 Amp. Komatsu iĢ makinası                                   63.50 TL
150 224  24 V 50 Amp. Isuzu Otobüs MD 27               { 25 KiĢilik }              55.88 TL
150 324  24 V 50 Amp. Isuzu Shampion Otobüs               { E.M }                55.88 TL
150 424  24 V 60 Amp. Isuzu Shampion Otobüs               { Y.M }                58.42 TL
150 524  24 V 50 Amp. Isuzu Shampion Kamyon            { Tek ÇıkıĢlı }               55.88 TL
150 624  24 V 50 Amp. Isuzu Shampion - NQR - Turkuaz        { Tek ÇıkıĢlı }               55.88 TL
150 724  24 V 60 Amp. Mitsubishi Prestij Otobüs ve Kamyon     { 6 UÇLU }                 63.50 TL
150 824  24 V 55 Amp. Isuzu Shampion-Turkuaz -Kamyon      { Çift ÇıkıĢ Klimalı }             57.15 TL
150 924  24 V 60 Amp. Isuzu Shampion Turkuaz        { E.M 1997-2002 ARASI }              58.42 TL
151 112  12 V 50 Amp. Mitsubishi L-300 Panel L-200 Pickup       { E. M }                45.72 TL
151 124  24 V 80 Amp. Isuzu Shampion Turkuaz 31       { Y.M 2003-04-05-06 }               82.55 TL
151 224  24 V 50 Amp. Mitsubishi Prestij Otobüs   { 27 KiĢilik 98 sonrası 4 UÇLU }             64.77 TL
151 324  24 V 40 Amp. Hyundai H-350 . Kıa Cobra Kamyonet                            48.26 TL
151 312  12 V 60 Amp. Peugeot Partner Y.M 2004 Sonrası     { D30 FORKLĠFT }                48.26 TL
151 412  12 V 100 Amp. Nissan Navara . Nissan Skystar                             57.15 TL
160 024  24 V 150 Amp. Mitsubishi SAFĠR Otobüs 98 Model Prenses Otobüs                    190.50 TL
160 012  12 V 70 Amp. Kıa Bongo - Kıa Besta                                  49.53 TL
160 124  24 V 50 Amp. Mitsubishi Y.M Canter kamyon 659 EF { VAKUMSUZ DAR }                   57.15 TL
160 324  24 V 25 Amp. Hıno Kamyon                                       50.80 TL
160 424  24 V 60 Amp. Mitsubishi FUSO Canter 859 EF      { VAKUMSUZ GENĠġ }                67.31 TL
160 524  24 V 60 Amp. Ford Cargo                 { MisubiĢhi Dinamo }             67.31 TL
160 512  12 V 65 Amp. Mazda 626 . 323 Taksi                                  41.91 TL
160 612  12 V 65 Amp. Bmc Mega Star Pikap                                   41.91 TL
                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :113
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                          CİNSİ                          FİYAT
                   NURSAN DELCO TİPİ ALT STATÖRLER
180 024  24 V 80 Amp. Belde Otobüs                    4 Uçlu Tek ÇıkıĢ           60.96 TL
180 512  12 V 100 Amp. Opel Vectra.Ticra.Astra.Corsa.              { Klimalı }         50.80 TL
180 624  24 V 80 Amp. BELDE Otobüs Samsung - Daewoo - CAT          { ĠĢ makinası }          55.88 TL
180 724  24 V 35 Amp. CAT iĢ makinası                                     50.80 TL
184 012  12 V 110-150 Amp.Biçerdöver-Genaral motorlar-Deniz motorları-ĠĢmakinaları              60.96 TL
                 NURSAN LEECE NEVİLLE TİPİ ALT STATÖRLER
190 012  12 V MACK TIR Muhtelif ABD araçları                                 101.60 TL
                   NURSAN BOSCH TİPİ ALT STATÖRLER
164 012  12 V 34 Amp. Ġnce Record - Golf - Ascona - Cadet                           38.10 TL
164 024  24 V 27 Amp. Ġnce Man - Mercedes - Magrus                              38.10 TL
165 012  12 V 55 Amp. GeniĢ Gövde T.porter - Golf - Citroen -Bmv -Audi                    41.91 TL
165 024  24 V 35 Amp. GeniĢ Gövde Man                                     41.91 TL
165 124  24 V 45 Amp. Mercedes Kamyon - 2517 - 2521 - 2612 Y.M. Man                      40.64 TL
166 012  12 V 60 Amp. Dev Fatih Volswagen - Audi - Opel                            43.18 TL
166 112  12 V 70 Amp. Merc.200D.230E.Opel Vectra          { TAKSĠ GURUBU }              43.18 TL
166 024  24 V 35 Amp. Dev Fatih                                        41.91 TL
177 012  12 V 90 Amp. Yavuz Kamyon Volswagen-BMV-Nissan Vanetta -Opel                     50.80 TL
177 024  24 V 55 Amp. Volvo - Daf - Termo Man- Mercedes Kamyon                        50.80 TL
177 124  24 V 65 Amp. Volvo - Daf - Termo Man- Mercedes Kamyon                        52.07 TL
177 112  12 V 75 Amp. Volswagen -BMV-Nissan Vanetta-Opel       { Muhtelif araçlar }          50.80 TL
177 212  12 V 90 Amp. Passat 1.9-Bora-Golf-Polo-T4 Transporter-V 184 { KULAKLI }               59.69 TL
177 312  12 V 90 Amp. Audi.Seat.Skoda.Caravella 2.5.Ford Focus.Connenct.KULAKLI                59.69 TL
177 412  12 V 120 Amp. Y.M Skoda Octavia1.9-Mercedes 300SE-320SE { KULAKLI }                 63.50 TL
177 512  12 V 130 Amp. Y.M Opel Movano-Reno Master Laguna-Passat-T5{KULAKLI}                 66.04 TL
177 612  12 V 150 Amp. Y.M Mercedes Volsvagen Volvo Tax Gurubu       { KULAKLI }            76.20 TL
177 712  12 V 100 Amp. 1.4-1.6 Megan - Y.M Laguna Dizel                            63.50 TL
177 812  12 V 120 Amp. Nevhoolland Biçer Döver Traktör       { Muhtelif Araçlar }            50.80 TL
177 824  24 V 100 Amp. Otokar Sultan Otobüs E.M                                57.15 TL
177 224  24 V 90 Amp. V6 Mercedes - E.M. Man - 302 Otobüs       { 80 'den sonrası }           95.25 TL
177 324  24 V 120 Amp. V8 Mercedes 403 - 304 Otobüs Y.M. Man                         95.25 TL
177 424  24 V 140 Amp. V8 Mercedes 403 - 304 Otobüs Y.M. Man                         95.25 TL
177 524  24 V 70 Amp. Ġveco Daf-Setra-303-302 Mercedes        { Muhtelif Araçlar }           50.80 TL
177 624  24 V 80 Amp. Ġveco Otobüs-Tır Grubu ve           { Muhtelif Araçlar }           50.80 TL
177 724  24 V 105 Amp. 302 Mercedes-SR-200-SR-240-SR-480 Man Otobüs                      95.25 TL
177 924  24 V 85 Amp. Tır-Otobüs Grubu      { Muhtelif Araçlar Çift Sargı Klimalı }           53.34 TL
178 012  12 V 27 Amp. Johndere                                        31.75 TL
178 112  12 V 33 Amp. Johndere                                        33.02 TL
178 024  24 V 45 Amp. Scania 111 - 112                { Soğutmalı Statör }          39.37 TL
178 124  24 V 100 Amp. 422 - 423 - 463 - Man Tır                               59.69 TL
178 224  24 V 80 Amp. Y.M Axsor. Actros - Atego TIR kırk ayak       { Çift ÇıkıĢ }           59.69 TL
178 324  24 V 80 Amp. Y.M Axsor. Actros - Atego               { Tek ÇıkıĢ }           59.69 TL
178 424  24 V 80 Amp. Y.M Axsor. Actros - Atego              { KULAKLI }            63.50 TL
178 412  12 V 120 Amp. V.WAGEN LT 35-2.5.TDI-FORD V184. {Y.M Alternatörlerde}                 63.50 TL
178 524  24 V 100 Amp. Y.M Axsor. Actros - Atego                               59.69 TL
178 624  24 V 100 Amp. Y.M Mercedes-Man-Daf-Scanıa - Travego otobüs { KULAKLI }                73.66 TL
178 724  24 V 110 Amp. ġampion.Turkuaz.283 Man.Neoplan Otobüs.Mer.ActrosÇekiciTır               73.66 TL
178 824  24 V 120 Amp. Man Neoplan Man Stınaylır Otobüs Tüm Y.M Araçlarda                   78.74 TL
178 812  12 V 110 Amp. Ford Focus.Ford Connect Fom Serisi Y.M                         57.15 TL
178 912  200 Amp. Mercedes Neoplan Man Stınaylır Otobüs Tüm Y.M. Araçlar                   81.28 TL
                  NURSAN PRESTOLİTE TİPİ ALT STATÖRLER
180 824  24 V 19 Amp. CAT iĢ makiması                                     50.80 TL
                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :114
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                           CİNSİ                          FİYAT
                     NURSAN ISKRA TİPİ ALT STATÖRLER
 170 024   24 V 80-100 Amp. Otokar Doruk Otobüs Y.M { SULTAN }                         63.50 TL
                         NURSAN YENİ ÜRÜNLER
 182 312   12 V 90 Amp. Hyundai Accent 1.3 1.5          VALEO                     50.80 TL
 161 312   12 V 120 Amp. Doblo.Vectra               DENSO                    57.15 TL
 151 412   12 V 100 Amp. Nissan Navara . Nissan Skystar     JAPON                     57.15 TL
 150 912   12 V 80 Amp. Tata Pikap Çift Kabin          JAPON                     50.80 TL
 178 812   12 V 110 Amp. Ford Focus.Ford Connect Fom Serisi Y.M     BOSCH                 57.15 TL
 178 824   24 V 120 Amp.Man Neoplan Man Stınaylır Otobüs Tüm Y.M Araçlarda BOSCH                78.74 TL

                             NUREL GRUBU
                  SİNYAL FAR KORNA & SİLECEK SU FİSKİYE KOLLARI
                            FORD GRUBU
nurel S 101  FORD MĠNĠBÜS DĠZEL SĠNYAL KOLU F.900 82\- transit                          23.00 TL
nurel S 155  FORD CARGO SĠNYAL KOLU YENĠ MODEL (yarım)                              17.25 TL
nurel S 156  FORD CARGO SĠLECEK KOLU YENĠ MODEL (yarım)                             20.13 TL
nurel S 157  FORD CARGO SĠNYAL KOLU UCU YENĠ MODEL                                9.20 TL
nurel S 158  FORD CARGO SĠLECEK KOLU UCU YENĠ MODEL                               9.20 TL
nurel S 103  FORD CARGO SĠNYAL KOLU      (yarım)                              17.25 TL
nurel S 104  FORD CARGO SĠLECEK KOLU (yarım)                                   20.13 TL
nurel S 105  FORD CARGO SĠNYAL KOLU UCU                                     9.20 TL
nurel S 106  FORD CARGO SĠLECEK KOLU UCU                                     9.20 TL
nurel S 127  FORD MĠNĠBÜS SĠNYAL KOLU YM                                     17.25 TL
nurel S 128  FORD MĠNĠBÜS SĠNYAL KOLU EM                                     17.25 TL
nurel S 151  FORD TRANSĠT V184 SĠNYAL SELLEKTÖR KOLU                               23.00 TL
nurel S 152  FORD TRANSĠT V184-CONNECT-FOCUS SĠLECEK KOLU                            23.00 TL
nurel S 153  FORD TRANSĠT T-12-15 SELEKTÖR VE SĠNYAL KOLU                            19.55 TL
nurel S 154  FORD TRANSĠT T-12-15 FAR VE SĠLECEK KOLU                              19.55 TL
                           RENAULT GRUBU
nurel S 123  RENAULT 12 FAR KORNA KOLU                                      16.10 TL
nurel S 124  RENAULT 12 TOROS FAR KORNA KOLU                                   16.10 TL
nurel S 145  RENAULT 12 SĠNYAL KOLU                                       14.95 TL
nurel S 146  RENAULT 12 TOROS SĠNYAL KOLU                                    14.95 TL
nurel S 159  RENAULT 12 SĠLECEK KOLU                                       8.05 TL
nurel S 173  RENAULT 9 FAR KORNA KOLU (valeo tipi)                                23.00 TL
nurel S 135  RENAULT 9 FAR KORNA KOLU                                      19.55 TL
nurel S 138  RENAULT 9-11 SĠLGĠ SU ATMA KOLU                                   18.40 TL
nurel S 174  RENAULT 19 FAR KORNA KOLU (valeo tipi)                               25.30 TL
nurel S 136  RENAULT 19 FAR KORNA KOLU                                      21.85 TL
nurel S 168  RENAULT 19 SEDAN SĠLECEK KOLU                                    28.75 TL
nurel S 169  RENAULT 19 HB SĠLECEK KOLU                                     34.50 TL
nurel S 565  KANGOO-MEGANE I-DACIA FAR KOLU (ön sis-arka sis-korna)                       51.75 TL
nurel S 561  MEGANE I - FAR KOLU               (ön sis-arka sis)                  51.75 TL
nurel S 562  KANGOO-MEGANE I-DACIA FAR KOLU         (arka sis-korna)                  51.75 TL
nurel S 568  KANGOO-MEGANE I- FAR KOLU               (arka sis)                  51.75 TL
nurel S 570  CLIO II - FAR KOLU                    (ön sis)                  51.75 TL
nurel S 571  CLIO II - FAR KOLU                    (boĢ)                   46.00 TL
nurel S 563  LAGUNA II-trafıc-vıvaro-espace IV           (arka sis)                  51.75 TL
nurel S 444  LAGUNA II-trafıc-vıvaro-espace IV-vel satıs (ön sis-arka sis)                    51.75 TL
nurel S 566  LAGUNA II-trafıc-vıvaro-espace IV-vel satıs- SĠLECEK KOLU                      51.75 TL
                             BMC GRUBU
nurel S 130  BMC NĠSSAN 3000 ÇEVĠRMELĠ SĠNYAL KOLU                                25.30 TL
nurel S 131  BMC NĠSSAN 3000 ÇEVĠRMELĠ SĠLECEK KOLU                               25.30 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :115
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                        CİNSİ                            FİYAT
nurel S 115  BMC NĠSSAN 3000 SĠNYAL KOLU (siyah soketli)                            13.80 TL
nurel S 116  BMC NĠSSAN 3000 SĠLECEK KOLU (siyah soketli)                            28.75 TL
nurel S 117  BMC TM 30 SĠNYAL KOLU YM                                      13.80 TL
nurel S 118  BMC TM 30 SĠNYAL KOLU EM                                      17.25 TL
nurel S 119  BMC TM 30 SĠLECEK KOLU                                       28.75 TL
nurel S 111  BMC FATĠH SĠNYAL KOLU   (yarım)                                 17.25 TL
nurel S 112  BMC FATĠH SĠLECEK KOLU (yarım)                                   20.13 TL
nurel S 113  BMC FATĠH SĠNYAL KOLU UCU                                     9.20 TL
nurel S 114  BMC FATĠH SĠLECEK KOLU UCU                                     9.20 TL
nurel S 164  BMC PROFESYONEL SĠNYAL KOLU (yarım)                                17.25 TL
nurel S 165  BMC PROFESYONEL SĠLECEK KOLU (yarım)                                20.13 TL
nurel S 166  BMC PROFESYONEL SĠNYAL KOLU UCU (siyah)                              9.20 TL
nurel S 167  BMC PROFESYONEL SĠLECEK KOLU UCU (siyah)                              9.20 TL
                         MAGIRUS GRUBU
nurel S 107  MAGIRUS MĠNĠBÜS SĠNYAL KOLU (yarım)                                 17.25 TL
nurel S 108  MAGIRUS MĠNĠBÜS SĠLECEK KOLU (yarım)                                20.13 TL
nurel S 109  MAGIRUS MĠNĠBÜS SĠNYAL KOLU UCU                                   9.20 TL
nurel S 110  MAGIRUS MĠNĠBÜS SĠLECEK KOLU UCU                                  9.20 TL
nurel S 141  MAGIRUS ÇEVĠRMELĠ SĠNYAL KOLU (OEM 12E50-36822-AB)                         149.50 TL
                        TOFAŞ-FİAT GRUBU
nurel S 161  131 SLX SĠNYAL ÜNĠTESĠ                                       28.75 TL
nurel S 162  131 2 DEVRE SĠNYAL ÜNĠTESĠ (1300cc)                                28.75 TL
nurel S 163  131 3 DEVRE SĠNYAL ÜNĠTESĠ (1600cc)                                28.75 TL
nurel S 170  DOĞAN SLX ÇEVĠRMELĠ SĠNYAL ÜNĠTESĠ                                 34.50 TL
nurel S 171  KARTAL SLX ÇEVĠRMELĠ SĠNYAL ÜNĠTESĠ                                34.50 TL
nurel S 172  UNO ÇEVĠRMELĠ SĠNYAL ÜNĠTESĠ                                    34.50 TL
                        MERCEDES GRUBU
nurel S 120  302 MERCEDES SĠNYAL KOLU UZUN                                   21.85 TL
nurel S 121  302 MERCEDES SĠNYAL KOLU KISA                                   21.85 TL
nurel S 142  MERCEDES BENZ ATEGO-ACTROS SĠNYAL KOLU                               51.75 TL
nurel S 160  MERCEDES KAMYON 0304 EM -2521/2524                                 69.00 TL
nurel S 183  MERCEDES VITO-SPRINTER SĠNYAL ÜNĠTESĠ                               80.50 TL
nurel S 184  MERCEDES 2638-2644-3538 SĠNYAL KOLU                                80.50 TL
nurel S 185  MERCEDES 0304 YM 0403 EM SĠNYAL KOLU                                80.50 TL
nurel S 190  MERCEDES 207- KAMYON SĠNYAL KOLU                                  51.75 TL
nurel S 191  BENZ 303-304 OTOBÜS SĠNYAL KOLU                                  51.75 TL
                         PEUGEOT GRUBU
nurel S 132  PEUGEOT PARTNER FAR KOLU                                      25.30 TL
nurel S 133  PEUGEOT PARTNER SĠLECEK KOLU                                    26.45 TL
nurel S 134  PEUGEOT J9 FAR KORNA KOLU                                     20.70 TL
nurel S 143  PEUGEOT J9 SĠLECEK KOLU                                      20.70 TL
                        LADA-SKODA GRUBU
nurel S 175  LADA 2108 / 2109 SAMARA SĠNYAL KOLU                                12.65 TL
nurel S 176  LADA 2108 / 2109 SAMARA SĠLECEK KOLU                                12.65 TL
nurel S 177  LADA 2110 VEGA Y.M SĠNYAL KOLU                                   12.65 TL
nurel S 178  LADA 2110 VEGA Y.M SĠLECEK KOLU                                  12.65 TL
nurel S 187  LADA NĠVA SĠNYAL SĠLECEK KOLU                                   41.40 TL
nurel S 179  SKODA FELĠCiA SĠNYAL KOLU                                     28.75 TL
nurel S 180  SKODA FELĠCiA SĠLECEK KOLU                                     28.75 TL
nurel S 181  SKODA FAVORĠT SĠNYAL KOLU                                     17.25 TL
nurel S 182  SKODA FAVORĠT SĠLECEK KOLU                                     17.25 TL
                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :116
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                               CİNSİ                      FİYAT
                             MUHTELİF ÇEŞİTLER GRUBU
nurel S 122  STAYR TRAKTÖR SĠNYAL KOLU                                      23.00 TL
nurel S 125  ANADOL SĠNYAL KOLU YM                                        17.25 TL
nurel S 126  ANADOL SĠNYAL KOLU EM                                        17.25 TL
nurel S 129  LAND ROVER SĠNYAL KOLU                                       23.00 TL
nurel S 139  DODGE AS 250-950 ÇEVĠRMELĠ SĠNYAL KOLU                               51.75 TL
nurel S 140  JO-8 26.235 ÇEVĠRMELĠ SĠNYAL KOLU                                  51.75 TL
nurel S 144  SETRA-HĠNO-DAF SĠNYAL KOLU                                     51.75 TL
nurel S 186  MAN YENĠ MODEL SĠNYAL KOLU                                     80.50 TL
                          JAPON GRUBU
nurel S 147  HYUNDAI H100 SĠNYAL & SĠLECEK KOLU                                 46.00 TL
nurel S 148  ISUZU CHAMPION 98/04 SĠLGĠ ZAMAN DEVRELĠ TURBO SĠN.KOL                       36.80 TL
nurel S 149  ISUZU NPR /NKR 86/97 SĠLGĠ ZAMAN DEVRELĠ TURBO SĠNYAL K.                      36.80 TL
nurel S 137  MITSUBISHI L300 SĠNYAL KOLU                                     46.00 TL
nurel S 150  MITSUBISHI CANTER FE 659 SĠNYAL SĠLECEK KOLU                            46.00 TL
                     GENEL MAKSAT ANAHTAR GRUBU
nurel G 101  KISA PASO ANAHTAR KLEMENSLĠ                                     1.44 TL
nurel G 102  UZUN PASO ANAHTAR KLEMENSLĠ                                     1.73 TL
nurel G 103  ÇIT-ÇIT ANAHTAR                                           1.44 TL
nurel G 104  SAĞ SOL ÇIT-ÇIT ANAHTARI KLEMENSLĠ METAL LÜX                            2.01 TL
nurel G 105  SAĞ SOL ANAHTAR KLEMENSLĠ                                      2.01 TL
nurel G 106  SÜRGÜLÜ ANAHTAR                                           2.88 TL
nurel G 107  KISA PASO ANAHTAR KLEMENSLĠ      (BÜYÜK DÜĞMELĠ)                       1.44 TL
nurel G 108  UZUN PASO ANAHTAR KLEMENSLĠ      (BÜYÜK DÜĞMELĠ)                       1.73 TL
nurel G 109  KISA PASO ANH. KLEMENSLĠ (BÜYÜK DÜĞMELĠ KIRMIZI)                          1.44 TL
nurel G 110  UZUN PASO ANH. KLEMENSLĠ (BÜYÜK DÜĞMELĠ KIRMIZI)                          1.73 TL
                          BUTON GRUBU
nurel B 101  PLASTĠK BUTON KLEMENSLĠ    (GümüĢ Kontaklı)                           1.15 TL
nurel B 102  METAL BUTON KLEMENSLĠ     (GümüĢ Kontaklı)                           2.01 TL
nurel B 103  MĠNĠ METAL BUTON                                          1.73 TL
nurel B 104  HAVALI KAPI AÇMA BUTONU     (Kırmızı-Mavi-YeĢil-Sarı-Siyah)                  4.60 TL
nurel B 105  HAVALI KAPI AÇMA BUTONU IġIKLI (Kırmızı-Mavi-YeĢil-Sarı-Beyaz)                   5.75 TL
nurel B 106  SÜRGÜLÜ KAPI IġIK BUTONU                                      1.73 TL
nurel B 107  SÜRGÜLÜ KAPI IġIK BUTONU (paslanmaz sarı)                              2.88 TL
                TRAKTÖR FAR KORNA VE MARŞ KONTAK ANAHTARI
nurel T 101  MASSEY FERGUSON FAR KORNA ANAHTARI                                 6.90 TL
nurel T 102  MASSEY FERGUSON YM MARġ KONTAK ANAHTARI                               5.75 TL
nurel T 103  MASSEY FERGUSON EM MARġ KONTAK ANAHTARI                               5.75 TL
nurel T 104  MASSEY FERGUSON FORD TĠP KONTAK ANAHTARI                              5.75 TL
nurel T 105  FORD TRAKTÖR 4 LÜ FAR ANAHTARI                                   7.48 TL
nurel T 106  FIAT TRAKTÖR 4 LÜ FAR KORNA ANAHTARI                                7.48 TL
nurel T 107  FIAT TRAKTÖR FAR KONTAK ANAHTARI                                  9.78 TL
nurel T 108  FIAT 55-46 MARġ KONTAK ANAHTARI                                   7.48 TL
nurel T 109  TRAKTÖR SAĞ SOL SĠNYAL ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel T 110  STAYR TRAKTÖR FAR KONTAK ANAHTARI                                  9.78 TL
nurel T 111  PAL TĠPĠ KONTAK ANAHTARI                                      5.75 TL
nurel T 112  FIAT KIZDIRMALI MARġ ANAHTARI                                    17.25 TL
nurel T 113  ÇEKMELĠ MARġ ANAHTARI STAYR                                     9.20 TL
nurel T 114  ÜNĠVERSAL MARġ KONTAK ANAHTARI                                   6.90 TL
nurel T 115  DOĞAN SLX MARġ KONTAK ANAHTARI                                   23.00 TL
nurel T 116  LADA 2108 / 2109 KONTAK ANAHTARI                                  28.75 TL
nurel T 117  LADA 2110 /2111 VEGA KONTAK ANAHTARI                                28.75 TL
                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :117
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                          CİNSİ                          FİYAT
                      ÇEVİRMELİ ANAHTAR GRUBU
nurel C 101  MAGIRUS MĠNĠBÜS FAR ANAHTARI                                    10.35 TL
nurel C 102  MAGIRUS MĠNĠBÜS KALORĠFER ANAHTARI                                 10.35 TL
nurel C 103  MAGIRUS M 2000 MĠNĠBÜS YM KALORĠFER ANAHTARI                            10.35 TL
nurel C 104  MAGIRUS M 2000 MĠNĠBÜS ÖN KALORĠFER ANAHTARI                            10.35 TL
nurel C 105  MAGIRUS M 2000 MĠNĠBÜS ARKA KALORĠFER ANH.                             10.35 TL
nurel C 106  FORD CARGO KAMYON FAR ANAHTARI                                   10.35 TL
nurel C 107  FORD CARGO KAMYON KALORĠFER ANAHTARI                                10.35 TL
                  RADYATÖR KAPAĞI VE DEPO KAPAĞI GRUBU
nurel R 101  RADYATÖR KAPAĞI SĠBOPLU (TERMOSTATLI) KÖġELĠ                            3.45 TL
nurel R 102  RADYATÖR KAPAĞI SĠBOPLU (TERMOSTATLI) OVAL                             3.45 TL
nurel R 103  LÜKS RADYATÖR KAPAĞI (TERMOSTATLI) KÖġELĠ                              3.45 TL
nurel R 104  LÜKS RADYATÖR KAPAĞI (TERMOSTATLI) OVAL                               3.45 TL
nurel R 105  RADYOTÖR KAPAĞI TERMOSTATLI KÖġELĠ                                 2.30 TL
nurel R 106  RADYOTÖR KAPAĞI TERMOSTATLI OVAL                                  2.30 TL
nurel R 107  MASSEY.F 240-255-265-285 RADYATÖR KAPAĞI (uzel tip)                         5.75 TL
nurel R 109  MASSEY FERGUSON 240-265-285 MAZOT DEPO KAPAĞI                            5.75 TL
nurel R 112  MASSEY.F 255-285 TURBO GOLD MAZOT DEPO KAPAĞI                           5.75 TL
nurel R 110  TM-30 DEPO SU KAPAĞI                                        1.15 TL
nurel R 113  RENAULT 12 SW KROM DEPO KAPAĞI                                   6.33 TL
nurel R 114  RENAULT 12 KROM DEPO KAPAĞI                                     5.75 TL
nurel R 115  JAPON TĠP RADYATÖR KAPAĞImıtsubıshı.mazda.kia.toyota.hyundaı                    2.01 TL
nurel R 116  FIAT 131-TOFAġ RADYATÖR EK DEPO KAPAĞI                               0.58 TL
nurel R 118  MERCEDES-MAN-BMC-SCANIA-DAF-VOLVO MAZOT D. KAPAĞI (kapaklı)                     16.10 TL
nurel R 117  KANGO-MEGANE-CLĠO-MASTER-TRAFIC-DACĠA-PARTNER- G.KAVANOZ KAPAĞI                   4.03 TL
nurel R 119  RENAULT 9-19-21 FLASH-EXPRESS-KANGO-MEGAN-CLIO- G.KAVANOZ KAPAĞI                  2.53 TL
nurel R 120  RENAULT 21-19 1.6 BAR              GENLEġME KAVANOZ KAPAĞI              2.53 TL
                        RÖMORK FİŞİ GRUBU
nurel F 101  PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ (N) TĠPĠ 7LĠ ERKEK                               6.90 TL
nurel F 102  PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ (N) TĠPĠ 7LĠ DĠġĠ                                6.90 TL
nurel F 103  PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ (N) TĠPĠ 7LĠ KOMPLE TAKIM                            13.80 TL
nurel F 104  PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ (S) TĠPĠ 7LĠ ERKEK                               6.90 TL
nurel F 105  PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ (S) TĠPĠ 7LĠ DĠġĠ                                6.90 TL
nurel F 106  PLASTĠK RÖMORK FĠġĠ (S) TĠPĠ 7LĠ KOMPLE TAKIM                            13.80 TL
nurel F 107  METAL RÖMORK FĠġĠ (N) TĠPĠ 7LĠ ERKEK                                6.90 TL
nurel F 108  METAL RÖMORK FĠġĠ (N) TĠPĠ 7LĠ DĠġĠ                                 6.90 TL
nurel F 109  METAL RÖMORK FĠġĠ (N) TĠPĠ 7LĠ KOMPLE TAKIM                             13.80 TL
nurel F 110  METAL RÖMORK FĠġĠ (S) TĠPĠ 7LĠ ERKEK                                6.90 TL
nurel F 111  METAL RÖMORK FĠġĠ (S) TĠPĠ 7LĠ DĠġĠ                                 6.90 TL
nurel F 112  METAL RÖMORK FĠġĠ (S) TĠPĠ 7LĠ KOMPLE TAKIM                             13.80 TL
                   TAKVİYE ANAHTARI VE KABLO GRUBU
nurel K 101  BMC FATĠH TAKVĠYE ANAHTARI KOMPLE                                  13.80 TL
nurel K 102  FORD CARGO TAKVĠYE ANH. KABLOLU VE SOKETLĠ                             11.50 TL
nurel K 103  DODGE AS-600-700-800-900 TAKVĠYE ANH. 94>97M                            13.80 TL
nurel K 104  DODGE AS-950 TAKVĠYE ANAHTARI 97>98M                                13.80 TL
                      DEVRE KESİCİ ŞALTER GRUBU
nurel D 101  PLASTĠK DEVRE KESĠCĠ         (Isıya Dayanıklı)                       5.75 TL
nurel D 102  PLASTĠK DEVRE KESĠCĠ TIR TĠP     (Isıya Dayanıklı)                       6.90 TL
nurel D 103  TIR TĠPĠ BAKALĠT DEVRE KESĠCĠ                                    11.50 TL
                        SU FİSKİYE MOTORLARI
nurel U 103  RENAULT 12- CHRYSLER CAM SU MOTORU 12V                               7.76 TL
nurel U 113  MEGANE-PEUGEOT-CITROEN TEK ÇIKIġ SU MOTORU 12V                           6.33 TL
nurel U 114  MEGANE-PEUGEOT-CITROEN ÇĠFT ÇIKIġ SU MOTORU 12V                           6.33 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :118
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                           CİNSİ                         FİYAT
nurel U 115  DOĞAN-ġAHĠN -KARTAL-MURAT 131 BRAKETLĠ 12V SU MT.                          5.75 TL
nurel U 104  50 NC / OTOYOL IVECO SU MOTORU 24V                                 10.35 TL
nurel U 105  FORD ÇĠFT ÇIKIġ CAM SU MOTORU 12V                                  5.75 TL
nurel U 106  FORD T12-15 ESCORT CONNECT TEK ÇIKIġ 12V                              5.75 TL
nurel U 110  LADA 2107 SU MOTORU 12V                                       16.10 TL
nurel U 111  LADA 2108 SU MOTORU 12V                                       16.10 TL
nurel U 112  LADA VEGA / SAMARA SU MOTORU 12V                                  10.35 TL
nurel U 116  BMC KAMYONETLER BRAKETLĠ SU MOTORU 12V                               6.33 TL
                          DİĞER ÜRÜNLER
nurel U 101  YUVARLAK ĠKAZ LAMBASI YM                                      1.15 TL
nurel U 102  AKÜ TAKVĠYE MAġASI    (kırmızı saplı - siyah saplı)                       1.44 TL
nurel U 107  MF YAYLI FREN ġALTERĠ                                        3.45 TL
nurel U 108  KAPI GERGĠ DEMĠRĠ UZUN 131                                     3.45 TL
nurel U 109  KAPI GERGĠ DEMĠRĠ KISA 131                                     3.45 TL
                       BASMALI ANAHTAR GRUBU
                          RENAUL GRUBU
nurel A 216  RENAULT 9 OTOMATĠK CAM AÇMA KAPAMA ANAHTARI                             4.60 TL
nurel A 217  KANGOO-MEGANE-CLIO 5 AYAK CAM AÇMA KAPAMA ANH                            4.60 TL
nurel A 218  KANGOO-MEGANE-CLIO 6 AYAK CAM AÇMA KAPAMA ANH                            4.60 TL
                          MURAT 131 GRUBU
nurel A 101  MURAT 131 YM FAR ANAHTARI                                      4.60 TL
nurel A 102  MURAT 131 FAR ANAHTARI                                       4.60 TL
nurel A 103  MURAT 131 SĠLECEK ANAHTARI                                     4.60 TL
nurel A 104  MURAT 131 KALORĠFER ANAHTARI                                    4.60 TL
nurel A 105  MURAT 131 REZĠSTANS ANAHTARI                                    4.60 TL
nurel A 106  MURAT 131 GENEL MAKSAT ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 107  MURAT 131 SĠS LAMBASI ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 108  MURAT 131 ĠÇ AYDINLATMA ANAHTARI                                  4.60 TL
nurel A 109  MURAT 131 FLAġÖR ANAHTARI                                      5.75 TL
nurel A 110  MURAT 131 ARKA SĠLECEK ANAHTARI                                   5.75 TL
nurel A 111  MURAT 124 FAR ANAHTARI                                       4.60 TL
                       BMC-FATİH-YAVUZ GRUBU
nurel A 112  BMC FAR ANAHTARI                                          4.60 TL
nurel A 113  BMC SĠLECEK ANAHTARI                                        4.60 TL
nurel A 114  BMC KALORĠFER ANAHTARI                                       4.60 TL
nurel A 115  BMC FLAġÖR ANAHTARI                                         5.75 TL
nurel A 116  BMC TERMOSTAT ANAHTARI                                       4.60 TL
nurel A 117  BMC ĠÇ AYDINLATMA ANAHTARI                                     4.60 TL
nurel A 118  BMC SĠS LAMBASI ANAHTARI                                      4.60 TL
nurel A 119  BMC AYNA ISITICI ANAHTAR                                      4.60 TL
nurel A 120  BMC SĠLĠNDĠR YAVAġ ĠND. ANAHTARI                                  4.60 TL
nurel A 121  BMC SĠLĠNDĠR HIZLI ĠND. ANAHTARI                                  4.60 TL
nurel A 122  BMC FATĠH YAVUZ TURBO ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 123  BMC TURBO HAVALANDIRMA ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 124  BMC MAZOT ISITICI ANAHTAR                                      4.60 TL
nurel A 125  BMC YAKIT ISITICI ANAHTARI                                     4.60 TL
nurel A 126  BMC KORNA ANAHTARI                                         4.60 TL
nurel A 127  BMC CAM ĠNDĠRME KALDIRMA ANAHTARI                                  6.90 TL
nurel A 128  BMC PROJEKTÖR ANAHTARI                                       4.60 TL
nurel A 129  BMC DÖNER LAMBA ANAHTARI                                      4.60 TL
nurel A 130  BMC FATĠH YAVUZ PTO ANAHTARI 1 (3 ayaklı)                              6.90 TL
nurel A 131  BMC FATĠH YAVUZ PTO ANAHTARI 2 (6 ayaklı)                              6.90 TL
nurel A 132  BMC FATĠH YAVUZ PTO ANAHTARI 3 (6 ayaklı) Y.M                            6.90 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :119
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                 FİYAT
nurel A 133  BMC DĠFRANSĠYEL KĠLĠTLEME ANAHTARI 1                                6.90 TL
nurel A 134  BMC DĠFRANSĠYEL KĠLĠTLEME ANAHTARI 2                                6.90 TL
nurel A 135  BMC DĠFRANSĠYEL KĠLĠTLEME ANAHTARI 3 Y.M                              6.90 TL
nurel A 136  BMC DURAK FĠRENĠ ANAHTARI                                     6.90 TL
nurel A 137  BMC 4x4 KUMANDA ANAHTARI                                      6.90 TL
nurel A 138  BMC KUMANDA ANAHTARI YAVAġ                                     6.90 TL
nurel A 139  BMC NEUTREL ANAHTARI                                        6.90 TL
nurel A 140  BMC KARARTMA ANAHTARI                                       6.90 TL
nurel A 141  ANAHTAR KASASI SOKET                                        1.15 TL
                      DODGE AS 700 GRUBU
nurel A 142  DODGE AS-700 FAR ANAHTARI                                     4.60 TL
nurel A 143  DODGE AS-700 SĠLECEK ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 144  DODGE AS-700 KALORĠFER ANAHTARI                                  4.60 TL
nurel A 145  DODGE AS-700 FLAġÖR ANAHTARI                                    5.75 TL
nurel A 146  DODGE AS-700 GENEL MAKSAT ANAHTARI                                 4.60 TL
nurel A 147  ANAHTAR KASASI SOKET                                        1.15 TL
                      OTOYOL-İVECO GRUBU
nurel A 148  OTO-YOL ĠVECO FAR ANAHTARI                                     4.60 TL
nurel A 149  OTO-YOL ĠVECO SĠLECEK ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 150  OTO-YOL ĠVECO KALORĠFER ANAHTARI                                  4.60 TL
nurel A 151  OTO-YOL ĠVECO FLAġÖR ANAHTARI                                   5.75 TL
nurel A 152  OTO-YOL ĠVECO GENEL MAKSAT ANAHTARI                                4.60 TL
nurel A 153  OTO-YOL ĠVECO KORNA ANAHTARI                                    4.60 TL
nurel A 154  OTO-YOL ĠVECO ĠÇ LAMBA ANAHTARI                                  4.60 TL
nurel A 155  ANAHTAR KASASI SOKET                                        1.15 TL
nurel A 156  OTO-YOL M14 MĠNĠBÜS FAN KALORĠFER ANAHTARI                             4.60 TL
nurel A 157  OTO-YOL M14 MĠNĠBÜS SĠLECEK ANAHTARI                                4.60 TL
nurel A 158  OTO-YOL M14 MĠNĠBÜS SĠS LAMBA ANAHTARI                               4.60 TL
nurel A 159  OTO-YOL M14 MĠNĠBÜS ĠÇ LAMBA ANAHTARI                               4.60 TL
                     MAGIRUS-OTOKAR GRUBU
nurel A 160  MAGIRUS FAR ANAHTARI                                        4.60 TL
nurel A 161  MAGIRUS SĠLECEK ANAHTARI                                      4.60 TL
nurel A 162  MAGIRUS KALORĠFER ANAHTARI                                     4.60 TL
nurel A 163  MAGIRUS FLAġÖR ANAHTARI                                      5.75 TL
nurel A 164  MAGIRUS ARKA CAM SĠLECEK ANAHTARI                                 5.75 TL
nurel A 165  MAGIRUS ĠÇ AYDINLATMA ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 166  MAGIRUS TAVAN LAMBA ANAHTARI                                    4.60 TL
nurel A 167  MAGIRUS GENEL MAKSAT ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 168  MAGIRUS SĠS LAMBA ANAHTARI                                     4.60 TL
nurel A 169  MAGIRUS TURBO ANAHTARI                                       4.60 TL
nurel A 170  MAGIRUS TERMOSTAT ANAHTARI                                     4.60 TL
nurel A 171  MAGIRUS IġILDAK ANAHTARI                                      4.60 TL
nurel A 172  MAGIRUS ġÖFÖR LAMBA ANAHTARI                                    4.60 TL
nurel A 173  ANAHTAR KASASI SOKET                                        1.15 TL
                       PEUGEOT GRUBU
nurel A 174  PEUGEOT J9 FAR ANAHTARI                                      4.60 TL
nurel A 175  PEUGEOT J9 SĠLECEK ANAHTARI                                    4.60 TL
nurel A 176  PEUGEOT J9 KALORĠFER ANAHTARI                                   4.60 TL
nurel A 177  PEUGEOT J9 FLAġÖR ANAHTARI                                     5.75 TL
nurel A 178  PEUGEOT J9 TURBO ÇĠFT DEVĠR ANAHTARI                                4.60 TL
nurel A 179  PEUGEOT J9 TAVAN LAMBA ANAHTARI                                  4.60 TL
nurel A 180  ANAHTAR KASASI SOKET                                        1.15 TL
                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :120
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                                 CİNSİ                   FİYAT
                                  ISUZU GRUBU
nurel A 183  AOS ISUZU TURBO ANAHTARI                                      5.75 TL
nurel A 184  ISUZU ĠÇ AYDINLATMA ANAHTARI                                    5.75 TL
nurel A 185  ISUZU KALORĠFER HAVALANDIRMA ANAHTARI                               5.75 TL
nurel A 186  ISUZU ARKA SUSPANSĠYON ANAHTARI                                  5.75 TL
nurel A 187  ISUZU TAVAN LAMBA ÇĠFT KADEME ANAHTARI                               5.75 TL
                       MAGIRUS M 2000 GRUBU
nurel A 188  MAGIRUS M 2000 FAR ANAHTARI                                    5.75 TL
nurel A 189  MAGIRUS M 2000 FLAġÖR ANAHTARI                                   6.90 TL
nurel A 190  MAGIRUS M 2000 FLAġÖR ANAHTARI (IġIKLI)                              8.05 TL
nurel A 191  MAGIRUS M 2000 ARKA SĠS FARI ANAHTARI                               5.75 TL
nurel A 192  MAGIRUS M 2000 ĠÇ LAMBA ANAHTARI                                  5.75 TL
nurel A 193  MAGIRUS M 2000 TURBO FAN ANAHTARI                                 5.75 TL
                        ANADOL E.M. GRUBU
nurel A 198  ANADOL EM FAR ANAHTARI                                       5.75 TL
nurel A 200  ANADOL EM KALÖRĠFER ANAHTARI                                    5.75 TL
nurel A 199  ANADOL EM SĠLECEK ANAHTARI                                     5.75 TL
nurel A 203  ANADOL EM ĠÇ LAMBA ANAHTARI                                    5.75 TL
                          FORD GRUBU
nurel A 198  FORD MĠNĠBÜS YM FAR ANAHTARI                                    5.75 TL
nurel A 199  FORD MĠNĠBÜS YM SĠLECEK ANAHTARI                                  5.75 TL
nurel A 200  FORD MĠNĠBÜS YM KALORĠFER ANAHTARI                                 5.75 TL
nurel A 201  FORD CARGO FLAġÖR ANAHTARI      (IġIKLI) 24V                         10.35 TL
nurel A 202  FORD MĠNĠBÜS YM FLAġÖR ANAHTARI (IġIKLI) 12V                            10.35 TL
nurel A 203  FORD MĠNĠBÜS YM ĠÇ LAMBA ANAHTARI                                 5.75 TL
nurel A 204  FORD MĠNĠBÜS YM SU ATMA ANAHTARI                                  5.75 TL
nurel A 205  FORD TRANSĠT OTOMATĠK CAM KALDIRMA ANAHTARI                            6.33 TL
                      TOFAŞ-DOĞAN-SLX GRUBU
nurel A 206  SLX FAR ANAHTARI                                          5.75 TL
nurel A 207  SLX SĠS LAMBA ANAHTARI                                       5.75 TL
nurel A 208  SLX FLAġÖR ANAHTARI                                        6.90 TL
nurel A 209  SLX ARKA CAM REZĠSTANS ANAHTARI                                  6.90 TL
nurel A 210  SLX ARKA SĠS LAMBA ANAHTARI                                    5.75 TL
nurel A 211  SLX ARKA CAM SĠLECEK ANAHTARI                                   6.90 TL
nurel A 212  SLX ĠÇ LAMBA ANAHTARI                                       5.75 TL
                          LADA GRUBU
nurel A 213  LADA CAM AÇMA KAPAMA ANAHTARI TEK                                 6.33 TL
nurel A 214  LADA CAM AÇMA KAPAMA ANAHTARI 4LÜ 27 PIN                              28.75 TL
nurel A 215  LADA DÖRTLÜ FLAġÖR ANAHTARI                                    9.20 TL
                         YENİ ÜRÜNLER
nurel A 219  RENAULT 19 SOL CAM KALDIRMA ANAHTARI                                17.25 TL
nurel A 220  RENAULT 19 SAĞ CAM KALDIRMA ANAHTARI                                5.75 TL
nurel A 221  RENAULT 19     DÖRTLÜ FLAġÖR ANAHTARI                             5.75 TL
nurel A 222  RENAULT KANGOO DÖRTLÜ FLAġÖR ANAHTARI                               8.63 TL
nurel A 223  RENAULT CLĠO   DÖRTLÜ FLAġÖR ANAHTARI                              8.63 TL
nurel A 224  SLX CAM KALDIRMA ANAHTARI (ÇĠFTLĠ)                                 8.05 TL
nurel A 225  SLX CAM KALDIRMA ANAHTARI (TEKLĠ)                                 5.75 TL
                      YAKIT DEPO ŞAMANDIRALARI
                          FORD GRUBU
nurel Y 101  FORD MĠNĠBÜS BENZĠNLĠ DEPO ġAMANDIRA                               17.25 TL
nurel Y 102  FORD MĠNĠBÜS DĠZEL 3 ÇIKIġLI ġAMANDIRA EM                             17.25 TL
nurel Y 103  FORD MĠNĠBÜS DĠZEL 2 ÇIKIġLI ġAMANDIRA YM                             17.25 TL
nurel Y 104  FORD MĠNĠBÜS 2.5 DEPO ġAMANDIRA                                  17.25 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :121
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
nurel Y 105  FORD MĠNĠBÜS T.15 DEPO ġAMANDIRA                                  17.25 TL
nurel Y 106  FORD TAKSĠ 17-20 M DEPO ġAMANDIRA                                 23.00 TL
nurel Y 107  FORD TAKSĠ GLX DEPO ġAMANDIRA                                   23.00 TL
nurel Y 108  FORD TAKSĠ GRANADA DEPO ġAMANDIRA                                 23.00 TL
nurel Y 109  FORD TAKSĠ 1.6 DEPO ġAMANDIRA                                   23.00 TL
nurel Y 110  FORD KAMYONET P.100 DEPO ġAMANDIRA                                 23.00 TL
nurel Y 111  FORD KAMYON CARGO DEPO ġAMANDIRA                                  23.00 TL
nurel Y 112  FORD TRAKTÖR 3000 DEPO ġAMANDIRA                                  28.75 TL
nurel Y 113  FORD TRAKTÖR 3600 DEPO ġAMANDIRA                                  28.75 TL
nurel Y 114  FORD TRAKTÖR 5000 DEPO ġAMANDIRA                                  28.75 TL
                       BMC-FATİH GRUBU
nurel Y 115  BMC FATĠH YAVUZ 162-25 DEPO ġAMANDIRA                               34.50 TL
nurel Y 116  BMC FATĠH 220-26 DEV DEPO ġAMANDIRA                                34.50 TL
nurel Y 117  BMC FATĠH PROFESYONEL DEPO ġAMANDIRA                                34.50 TL
nurel Y 118  BMC TD 80 REKORLU DEPO ġAMANDIRA                                  23.00 TL
nurel Y 119  BMC TM 30 DEPO ġAMANDIRA YM                                    17.25 TL
nurel Y 120  BMC TM 30 DEPO ġAMANDIRA EM                                    17.25 TL
nurel Y 121  BMC NĠSSAN 3000 DEPO ġAMANDIRA                                   19.55 TL
nurel Y 122  BMC NĠSSAN 3000 FC DEPO ġAMANDIRA                                 19.55 TL
nurel Y 123  BMC NĠSSAN 2500 DEPO ġAMANDIRA                                   19.55 TL
                        FİAT GRUBU
nurel Y 163  50 NC DEPO ġAMANDIRA                                        28.75 TL
nurel Y 124  35 NC DEPO ġAMANDIRA                                        28.75 TL
nurel Y 125  MURAT 124 DEPO ġAMANDIRA                                      28.75 TL
nurel Y 126  MURAT 131 DEPO ġAMANDIRA                                      28.75 TL
nurel Y 127  KARTAL 131 DEPO ġAMANDIRA                                     28.75 TL
nurel Y 128  SERÇE DEPO ġAMANDIRA                                        28.75 TL
nurel Y 129  FIAT TRAKTÖR 480-640 DEPO ġAMANDIRA                                14.38 TL
nurel Y 130  FIAT TRAKTÖR 480-640 54-C DEPO ġAMANDIRA                              14.38 TL
nurel Y 131  FIAT TRAKTÖR 55-46 DEPO ġAMANDIRA                                 19.55 TL
nurel Y 132  FIAT TRAKTÖR YM DEPO ġAMANDIRA                                   14.38 TL
                     MASSEY FERGUSON GRUBU
nurel Y 133  MF TRAKTÖR 135 DEPO ġAMANDIRA                                   14.38 TL
nurel Y 134  MF TRAKTÖR 165 DEPO ġAMANDIRA YM                                  14.38 TL
nurel Y 135  MF TRAKTÖR 285 DEPO ġAMANDIRA                                   14.38 TL
nurel Y 136  MF TRAKTÖR 240 DEPO ġAMANDIRA YM                                  14.38 TL
nurel Y 137  MF TRAKTÖR 240 ES PĠSTONLU DEPO ġAMANDIRA                             19.55 TL
                        DODGE GRUBU
nurel Y 138  DODGE 100-200 DEPO ġAMANDIRA                                    23.00 TL
nurel Y 139  DODGE PD 250 DEPO ġAMANDIRA                                    23.00 TL
nurel Y 140  AS 250-HHG   DEPO ġAMANDIRA                                   23.00 TL
nurel Y 141  AS 700-900 YM DEPO ġAMANDIRA                                    23.00 TL
nurel Y 142  HHG 5 DELĠK 97>DEPO ġAMANDIRA                                   23.00 TL
nurel Y 143  AS 950     DEPO ġAMANDIRA                                   23.00 TL
                       ANADOL GRUBU
nurel Y 145  ANADOL DEPO ġAMANDIRA EM                                      17.25 TL
nurel Y 146  ANADOL DEPO ġAMANDIRA YM                                      20.70 TL
                       BEDFORD GRUBU
nurel Y 147  BEDFORD 3 TON DEPO ġAMANDIRA                                    23.00 TL
nurel Y 148  BEDFORD 7 TON DEPO ġAMANDIRA                                    23.00 TL
                       MAGIRUS GRUBU
nurel Y 149  MAGIRUS MĠNĠBÜS M 2000 DEPO ġAMANDIRA                               23.00 TL
nurel Y 150  MAGIRUS MĠNĠBÜS DEPO ġAMANDIRA 1997                                23.00 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :122
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                         CİNSİ                           FİYAT
                         RENAULT GRUBU
nurel Y 151  RENAULT 12 BĠNEK DEPO ġAMANDIRA                                  13.80 TL
nurel Y 152  RENAULT 12 TOROS SW DEPO ġAMANDIRA (takosan tipi)                         16.10 TL
nurel Y 164  RENAULT 9-19 YAKIT DEPO ġAMANDIRASI                                40.25 TL
                         PEUGEOT GRUBU
nurel Y 153  PEUGEOT MĠNĠBÜS J9 DEPO ġAMANDIRA EM                               13.80 TL
nurel Y 154  PEUGEOT MĠNĠBÜS J9 DEPO ġAMANDIRA YM                               16.10 TL
                        LADA-SKODA GRUBU
nurel Y 155  LADA SAMARA DEPO ġAMANDIRA                                    28.75 TL
nurel Y 156  LADA NĠVA DEPO ġAMANDIRA                                     28.75 TL
nurel Y 165  LADA VEGA DEPO ġAMANDIRA                                     28.75 TL
nurel Y 166  SKODA FELĠCĠA-FAVORĠT DEPO ġAMANDIRA                                28.75 TL
                         JAPON GRUBU
nurel Y 167  ISUZU NPR-66 CHAMPION         DEPO ġAMANDIRA                        28.75 TL
nurel Y 168  ISUZU NPR 59 NKR           DEPO ġAMANDIRA                        28.75 TL
nurel Y 169  ISUZU NQR 70 TURBO CHAMPION      DEPO ġAMANDIRA                        28.75 TL
nurel Y 170  ISUZU TUROUOISE - (TURKUAZ)      DEPO ġAMANDIRA                        28.75 TL
nurel Y 171  MITSUBISHI CANTER 659 PRESTĠJ    DEPO ġAMANDIRA                        28.75 TL
nurel Y 172  MITSUBISHI CANTER 449 - LIBERTY    DEPO ġAMANDIRA                        28.75 TL
nurel Y 174  MITSUBISHI CANTER 635-639-659     DEPO ġAMANDIRA                        28.75 TL
                   MUHTELİF YAKIT DEPO ŞAMANDIRALARI
nurel Y 157  302 MERCEDES OTOBÜS DEPO ġAMANDIRA                                19.55 TL
nurel Y 158  JEEP DEPO ġAMANDIRA                                        19.55 TL
nurel Y 159  CCR 5 DEPO ġAMANDIRA                                       26.45 TL
nurel Y 160  LAND ROVER DEPO ġAMANDIRA EM                                   16.10 TL
nurel Y 161  JONDERE TRAKTÖR DEPO ġAMANDIRA                                  19.55 TL
nurel Y 162  JEEP FORD TĠPĠ YM DEPO ġAMANDIRA                                 26.45 TL
nurel Y 177  ġAMANDIRA DUBASI                                          1.15 TL
nurel Y 178  ġAMANDIRA DUBASI RENAULT TĠPĠ                                   1.15 TL
                     YENİ YAKIT DEPO ŞAMANDIRALARI
nurel Y 173  BMC MEGASTAR DEPO ġAMANDIRA                                    23.00 TL
nurel Y 175  FIAT TRAKTÖR 55-46    (DIGITAL) DEPO ġAMANDIRA                         20.13 TL
nurel Y 176  ISUZU NPR-66 CHAMPION (DIGITAL) DEPO ġAMANDIRA                           29.90 TL
                       FREN OTOMATİĞİ GRUBU
nurel M 101  RENAULT 12 PLASTĠK FREN OTOMATĠĞĠ                                 2.76 TL
nurel M 102  RENAULT 12 METAL FREN OTOMATĠĞĠ                                  3.22 TL
nurel M 103  FĠAT 131-124 METAL FREN OTOMATĠĞĠ                                 4.03 TL
nurel M 104  FORD 5000 TRAKTÖR FREN OTOMATĠĞĠ                                  3.45 TL
nurel M 105  MAGIRUS       FREN OTOMATĠĞĠ                                4.60 TL
                     GERİ VİTES OTOMATİĞİ GRUBU
nurel M 121  RENAULT 12 GERĠ VĠTES OTOMATĠĞĠ                                  5.18 TL
nurel M 122  DOĞAN    GERĠ VĠTES OTOMATĠĞĠ                                  5.29 TL
nurel M 123  131     GERĠ VĠTES OTOMATĠĞĠ                                 3.11 TL

                              OYPA GRUBU
                    MARŞ OTOMATİK KAPAKLARI
  125    M.F,BEDFORD,YAVUZ,FATĠH,Y.M MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                          6.32 TL
  135    M.F,BEDFORD,YAVUZ,FATĠH,Y.M MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI                       3.32 TL
  145    M.F,THAMES,E.M MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                6.96 TL
  221    KIA BESTA,CERES MARġ OTOMATĠK TAMĠR BAKIRI                             3.32 TL
  222    KIA BESTA,CERES MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI [KISA]                         4.11 TL
  223    KIA BESTA,CERES MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI [UZUN]                         4.11 TL
  225    D.750 FORD,BMC MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                11.06 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :123
                                                           12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                    www.otosuner.com
  KOD                         CİNSİ                            FİYAT
  7106    D.750 FORD,BMC MARġ OTOMATĠK KAPAĞI [SARI SOMUNLU]                         9.13 TL
  235     D.750 FORD,BMC MARġ OTOMATĠK ARA BAKIRI                               3.16 TL
  237     M.124,M,131,R.12,LADA MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                             7.43 TL
  241     MAKO TĠPĠ E.M MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                 7.43 TL
  243     MAKO TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                 6.96 TL
  245     MAKO TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI                              3.32 TL
  271     R.9-11 MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                     6.32 TL
  272     1,6 FORD TAUNUS,M.131,ANADOL.1,6 FORD MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI                  6.32 TL
  273     M.131 1600 MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                                   6.32 TL
  274     M.131 1600,R.9-11,ANADOL,1.6 FORD MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI                    3.32 TL
  282     BOSCH TĠPĠ 2 DELĠK VĠDALI MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                           6.96 TL
  283     BOSCH TĠPĠ 3 DELĠK VĠDALI MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                           5.57 TL
  284     BOSCH TĠPĠ 2-3 DELĠK VĠDALI MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI                       3.32 TL
  285     BOSCH TĠPĠ 3 DELĠK SIVAMALI MARġ OTOMATĠK KAPAĞI [ATKI FĠġĠ SAĞDA]                 6.96 TL
  286     BOSCH TĠPĠ 3 DELĠK SIVAMALI MARġ OTOMATĠK KAPAĞI [ATKI FĠġĠ SOLDA]                 6.96 TL
  291     SKODA FAVORĠT FORMEN MARġ OTOMATĠK KAPAĞI                              6.96 TL
                       OYPA MARŞ OTOMATİKLERİ
  10136    12.V LUCAS TĠPĠ FORD,BMC MARġ OTOMATĠĞĠ                               34.76 TL
  10137    12.V LUCAS TĠPĠ BEDFORD 7 TON MARġ OTOMATĠĞĠ                            34.76 TL
  10138    12.V LUCAS TĠPĠ BEDFORD 3,5 TON MARġ OTOMATĠĞĠ                           33.18 TL
  10141    12.V LUCAS TĠPĠ FATĠH MARġ OTOMATĠĞĠ                                33.18 TL
  10145    12.V LUCAS TĠPĠ M.F Y.M MARġ OTOMATĠĞĠ                               33.18 TL
  10146    12.V MAKO TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠĞĠ                                  34.76 TL
  10147    24.V MAKO TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠĞĠ                                  36.34 TL
  10148    12.V- 24.V MAKO TĠPĠ Y.M MARġ OTOMATĠK NÜVESĠ                            6.32 TL

                              REGAL GRUBU
                                 REGEL KONJEKTÖR
   1     12 V KONJEKTÖR E.T 14V2                                       7.88 TL
   2     12 V KONJEKTÖR E.T 14V0                                       7.88 TL
   3     12V KONJEKTÖR E.T 13V8                                       7.88 TL
   4     24 V KONJEKTÖR E.T                                         7.88 TL
   5     12V KONJEKTÖR Y.T 14V2                                       7.00 TL
   6     12V KONJEKTÖR Y.T 14V0                                       7.00 TL
   7     12 V KONJEKTÖR Y.T 13V8                                       7.00 TL
   8     24 V KONJEKTÖR Y.T                                         7.00 TL
   9     12 V FAR RÖLESĠ                                           8.58 TL
   10     24 V FAR RÖLESĠ                                           8.58 TL

                                RTL GRUBU
                                  RTL KONJEKTÖR
[  RTL   ]  1180LF 12V KIA KONJEKTÖR                                      11.25 TL
[  RTL   ]  1181LFE 12V KIA KONJEKTÖR                                      11.25 TL
[  RTL   ]  1150V LUCAS KONJEKTÖR                                        11.56 TL
[  RTL   ]  1140S SKODA KONJEKTÖR                                        11.25 TL
[  RTL   ]  1191A FIAT KONJEKTÖR                                        11.56 TL
[  RTL   ]  12V 1130R RENAULT KONJEKTÖR                                     11.25 TL
[  RTL   ]  1120B 12V BOSH TĠPĠ KONJEKTÖR                                    11.25 TL
[  RTL   ]  1121L 12V LADA KONJEKTÖR                                      11.25 TL
[  RTL   ]  1122IS 12V LADA ISKIRA KONJEKTÖR                                  11.25 TL
[  RTL   ]  1170SE SEAT KONJEKTÖR                                        11.25 TL
[  RTL   ]  1160FT FORT TRANSĠT KONJEKTÖR                                    11.25 TL
[  RTL   ]  1118K 12V KLASĠK KONJEKTÖR                                     11.25 TL                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
           0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :124
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
[  RTL  ]  1185LF 24V KIA KONJEKTÖR                                      11.25 TL
[  RTL  ]  1186LFE 24V KIA KONJEKTÖR                                     11.25 TL
[  RTL  ]  1300V 24V LUCAS KONJEKTÖR                                     11.56 TL
[  RTL  ]  1119A 24V IVECO KONJEKTÖR                                     11.25 TL
[  RTL  ]  1120B 24V BOSH TĠPĠ KONJEKTÖR                                   11.25 TL
[  RTL  ]  1118K 24V KLASIK                                          11.25 TL
[  RTL  ]  1190 PR-14V4 RENO/VOLVO/CITROEN PEJO ALT.KONJ Ç.KA                         11.56 TL
[  RTL  ]  1191 PR 14V5 RENO//VOLVO/CITROEN/PEJO ALT.KONJEK                          11.56 TL
[  RTL  ]  1192 PR-14V4 RENO/PEJO/CITROEN/SAAB/ALT.KONJ                            11.56 TL
[  RTL  ]  1195 PR-28V4 IVEKO/SCANIA/PEUGEOT/MARĠNA ALT.KONJ                         11.56 TL
                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :125
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT

                           SANEL GRUBU
                           MİNİ RÖLE
SR1243  MĠNĠ röle,12V,87,30A 4 uçlu                                     2.34 TL
SR1244  SĠGORTALI röle,12V,87,30A 4 uçlu                                  4.94 TL
SR1251  MĠNĠ röle ,12V,87-87a,30/20A 5 uçlu 2 platinli                           2.47 TL
SR1252  MĠNĠ röle,12V,87-87,30A 5 uçlu                                   2.60 TL
SR1255  MICRO röle,12V,87-87a,20A/25A 5 uçlu Fiat, Ford                           3.38 TL
SR2443  MĠNĠ röle,24V,87,20A 4 uçlu                                     2.54 TL
SR2444  SĠGORTALI röle,24V,87,20A 4 uçlu                                  5.40 TL
SR2451  MĠNĠ röle,24V,87-87a,20/10A 5 uçlu 2 platinli                            2.60 TL
SR2452  MĠNĠ röle,24V,87-87,20A 5 uçlu                                   2.60 TL
SR2453  MĠNĠ röle (IVECO),24V,87-87b,2x20A 5 uçlu 2 çıkıĢlı                         3.97 TL
SR2455  MICRO röle,24V,87-87a,10A/15A 5 uçlu Fiat, Ford                           3.64 TL
                           GÜÇ RÖLESİ
 SR1245  GÜÇ rölesi,12V,87,80A 4 uçlu                                    7.35 TL
SR1245U  GÜÇ rölesi Uzun Ömürlü,12V,87,80A 4 uçlu Braketsiz                         8.78 TL
 SR2445  GÜÇ rölesi,24V,87,40A 4 uçlu                                    8.13 TL
 SR1256  MĠNĠ röle,12V,87-87a,50A 5 uçlu                                   3.90 TL
                           FAR RÖLESİ
SLR012  FAR rölesi,12V,,4x100W                                       8.06 TL
SLR024  FAR rölesi,24V,,4x100W                                       8.06 TL
SR1206  FAR rölesi ,12V,Fiber ġaseli,4x100W                                 8.06 TL
SR2406  FAR rölesi ,24V,Fiber ġaseli,4x100W                                 8.06 TL
                        BUJİ KIZDIRMA RÖLESİ
SGH520  BUJĠ KIZDIRMA RÖLESĠ,12V,MikroiĢlemcili,Peugeot, Traktör, Otokar                  23.73 TL
                       DİĞER RÖLE GRUPLARI
STR107  TĠTREYEN KORNA rölesi,12V,,30A 5 uçlu                                7.80 TL
STR108  TĠTREYEN KORNA rölesi,24V,,15A 5 uçlu                                9.10 TL
SYR112  YANKILI KORNA rölesi,12V,,20A 4 uçlu                                7.80 TL
SYR124  YANKILI KORNA rölesi,24V,,10A 4 uçlu                                9.10 TL
 FRK01  MOTORDEVĠR KONTROL MODÜLÜ,24V,,Ford Cargo Orj.                           82.55 TL
SMK141  MARġ KORUMA rölesi,24V,(30,50f,D+,50e,31),BMC Orj, Bosch 0331801300 muadili             69.81 TL
SMK142  MARġ KORUMA rölesi,12V,(30,50f,D+,50e,31),BMC Orj, Bosch 0331801300 muadili             63.05 TL
SSS912  SĠS LAMBASI rölesi,12V,,Karsan,Otokar,BMC orj                            15.41 TL
SSS913  SĠS LAMBASI rölesi,12V,,Karsan orj                                 18.20 TL
SSS924  SĠS LAMBASI rölesi,24V,,Temsa, Otokar, BMC orj                           16.77 TL
                          FLAŞER GRUBU
SMF283  MAGIRUS flaĢer,12V,(49,31,49a),3 uçlu, Otokar Orj.                         7.41 TL
SPF287  PEUGEOT J9 Kablolu flaĢer,12V,(+,-,L,P),Braketli, Kablolu Karsan Orj                7.41 TL
SSF012  UNIVERSAL flaĢer,12V,(+,-,L,P),Kablolu, Genel                            6.44 TL
SSF024  UNIVERSAL flaĢer,24V,(+,-,L,P),Kablolu, Genel                            7.02 TL
SSF276  RENAULT KANGOO flaĢer,12V, +,-,C.R,4 uçlu Mini                           7.41 TL
SSF277  PEUGEOUT flaĢer,12V, +,-,C.R,Karsan Orj                               9.75 TL
SSF281  RENAULT braketli flaĢer,12V,(+,-,C,R),4 uçlu, Braketli                       7.67 TL
SSF282  KABLOLU flaĢer,24V,(+,-,L,P),24V luk araçlar için                          9.75 TL
SSF283  FORD flaĢer,12V,(49,31,49a),3 uçlu, Ford Orj.                            7.41 TL
SSF284  FORD flaĢer,12V,(49,31,49a),Ford, BMC, Otokar Orj.klipsli                      7.41 TL
SSF285  CARGO flaĢer,24V,(49,31,49a),Braketli, Ford,Otokar,Isuzu, Orj                    9.75 TL
SSF286  RENAULT flaĢer,12V,(+,-,C,R),4 uçlu,Citroen,Fiat,Peugeot                      7.41 TL
SSF287  KABLOLU flaĢer,12V,(+,-,L,P),TofaĢ Orj.                               7.41 TL
SSF288  TOFAġ 3 UÇLU flaĢer,12V,(+,-,L),TofaĢ Orj.                             7.41 TL
SSF290  MĠNĠ flaĢer,12V,(49,31,49a),Ford,Opel,BMW,Skoda,VW                         7.02 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :126
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
SSF294  4 UÇLU FlaĢer,12V,(+,-,L,P),4 uçlu, Otokar Orj                           7.41 TL
SSF295  IVECO flaĢer,24V,(+,-,L,P),4 uçlu Iveco Yedek Parça                         9.10 TL
SSF296  4 UÇLU flaĢer,12V,(49,31,49a,C),BMW, Ford, Honda, Mazda                       7.41 TL
SSF297  4 UÇLU flaĢer,24V,(49,31,49a,C),24V luk araçlar için                        9.10 TL
SSF298  FORD flaĢer,24V,(49,31,49a),3(6)x21W, Ford Cargo Orj.                        9.75 TL
SSF383  TRAKTÖR flaĢer,12V,(49,31,49a,C,C2,C3),ORJ.Fiat,MasseyFer,Ford,NewHolland              13.26 TL
SSF384  TIR flaĢer,24V,(49,31,49a,C,C2),5 uçlu                               14.04 TL
SSF385  MERCEDES flaĢer,24V,(49,31,49a,30b,C,C2), (2+1)x21w,6X21w                      16.71 TL
SSF386  MERCEDES flaĢer,24V,(49,31,49a,30b,C,C2),6 uçlu, Iveco, Volvo Tır, Steyr              13.98 TL
SSF387  6 UÇLU TIR flaĢer,24V,(49,31,49a,30b,C,C2),(3+1)8X21W, Temsa Orj.                  20.93 TL
SSF389  OTOBÜS flaĢer,24V,(49,31,49a,30b,C),5 uçlu, BMC Orj.                        17.42 TL
SSF450  ELEKTROMEKANĠK flaĢer,12V,x,L,P,3 uçlu                               4.23 TL
SSF451  ELEKTROMEKANĠK flaĢer,24V,x,L,P,3 uçlu                               4.23 TL
SSF452  ġASESĠZ flaĢer,12V, +,P,L,3 uçlu Ģasesiz                              7.15 TL
SSF453  ġASESĠZ flaĢer,24V, +,P,L,3 uçlu Ģasesiz                              7.67 TL
SSF494  4 UÇLU FlaĢer,12V,4,-,L,P,Otokar Orj.                                9.10 TL
SSF495  24V 4 UÇLU FLAġER (ĠKAZLI) ,24V,,                                  9.75 TL
SUF116  EL FREN flaĢeri,12V,(+,-,L),Fiat traktör orj                            4.94 TL
                          REGÜLATÖR GRUBU
 SR9312  REGÜLATÖR,12V,,Ford, Magirus, Askam Orj.                              9.10 TL
SR9312D  DIESEL regülatör,12V,,Taksi, ĠĢ Makinaları                             9.10 TL
 SR9324  REGÜLATÖR,24V,,Genel                                        9.10 TL
SRR685  REDRESÖRLÜ regülatör,12V,,6 uçlu Lombardini                             32.50 TL
                          KONVERTÖR GRUBU
 SMC01  1A konvertör,24V,24 12V/10W ,Ford Cargo Orjinal                           16.77 TL
 SMC05  5A SWITCHMODE 3 UÇLU 60W,24V,SC2405 yerine,                             27.17 TL
SMC05M  5A SWITCHMODE HAFIZALI 60W,24V,60W Radyo, Teyp, CD,                         32.76 TL
 SCA10  10A SWITCHMODE 3 UÇLU 120W,24V,SC2405,SC2410,SC2415,SC2420 yerine . BMC ORJ,            39.26 TL
SCA10M  10A SWITCHMODE HAFIZALI 120W,24V,Radyo hafıza 6uçlu ,Ford,Isuzu,BMC,Temsa,Otokar Orj.        53.69 TL
 SCA15  15A SWITCHMODE 3 UÇLU 180W,24V,SC2420 ve üzeri. FANLI Soğutma BMC ORJ,               53.69 TL
SCA15M  15A SWITCHMODE HAFIZALI 180W,24V,Radyo hafıza 6uçlu ,Ford,Isuzu,BMC,Temsa,Otokar Orj.        64.09 TL
 SCA20  20A SWITCHMODE 3 UÇLU 240W,24V,Yüksek Güç, FORD Orj.,                        64.09 TL
SCA20M  20A SWITCHMODE HAFIZALI 240W,24V,Radyo hafıza 6uçlu ,Ford,Isuzu,BMC,Temsa,Otokar Orj.        74.62 TL
                   SESLİ İKAZ-BUZZER-GERİVİTES KORNASI
 SB200  BUZZER Sis lambası,24V,,Ford Orj. Sesli ikaz SÜREKLĠ                        9.10 TL
 SB888  BUZZER,6-24V,Ses ikaz FASILALI,Isuzu,BMC,Otokar,Ford,Temsa Orj                   4.75 TL
 SB890  BUZZER,6-24V,Ses ikaz SÜREKLĠ,Otokar, Temsa Orj.                          4.75 TL
 SB895  KAPI AÇIK UYARICI BUZZER,12V,,BMC Orj, Sürekli ikaz                         7.54 TL
 SB896  KAPI AÇIK UYARICI BUZZER,24V,,BMC, Otokar Orj, Sürekli ikaz                     8.65 TL
SBH834  BACK HORN 12/24V. Sugeçirmez E Onaylı R-10,12-24V,,Isuzu,BMC,Ford,Temsa Orj             10.47 TL
SBH912  BACK HORN 12 V. Su geçirmez Metal Braketli,12V,,                          10.47 TL
SMS939  MĠNĠ SĠREN,12V,,100 dB Siren sesi                                  10.66 TL
                        SİLECEK RÖLESİ GRUBU
 SAS944  ARKA CAM silecek rölesi,12V,,5 uçlu, Ford Orj, BMC Orj                       10.47 TL
 SRS943  AYARLI silecek rölesi,12V,,5 uçlu, Ford Orj                             10.47 TL
SSG884  FORD silecek rölesi,12V,,Ford,Askam,BMC,Otokar orj                         10.47 TL
SSG885  FORD silecek rölesi,24V,,Ford, Askam, BMC orj                            13.13 TL
SSG886  LADA silecek rölesi,12V,,6 uçlu, Lada Samara                            14.95 TL
SSG990  TOFAġ silecek rölesi,12V,,4 uçlu, BMC Orj, TofaĢ orj                        10.47 TL
SSG990K  TOFAġ KABLOLU silecek röl.,12V,,Kablolu, TofaĢ orj                         10.47 TL
SSG991  PEUGEOT silecek rölesi,12V,,(5+1) uçlu, Opel, VW, Skoda                       15.08 TL
SSG993  PEUGEOT TĠP silecek rölesi,24V,,(5+1) uçlu                             17.75 TL
SSG994  SĠLECEK rölesi,12V,,6 uçlu                                     15.15 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :127
                                                         12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                           CİNSİ                         FİYAT
SSG995  MERCEDES silecek rölesi,24V,,6 uçlu, Iveco, Magirus                         15.15 TL
SSG996  TOFAġ silecek rölesi Mini,12V,,BMC Orj                               10.47 TL
SSG998  OTOKAR OTOYOL silecek rölesi ,24V,12V / 24V,13 uçlu Otokar, Otoyol Orj               26.65 TL
                           DİYOT GRUBU
SDT900  ĠKAZ diyotu,V,,Tarak Diyot Ġçin (7.5A)                               1.76 TL
SDT902  KOMPLE diyot tablası,V,,Toshiba                                   20.15 TL
SDT905  TARAK diyot,V,,Magnetti Marelli tipi                                16.90 TL
SDT904  DĠYOT ÜNĠTESĠ,V,SDT 904-909-910-916-917-918-925-926,                        5.20 TL
                         ELEKTRONİK ANTEN
SEA412  ELEKTRONĠK ANTEN,12-24V,Cam yapıĢtırma,BMC, Isuzu Ori                        15.34 TL
                         ZAMAN RÖLESİ GRUBU
 SKZ240  AÇIK KAPI ĠKAZ zaman rölesi,24V,,Temsa orj, 5 uçlu                         35.23 TL
SLG484  ĠÇ AYDINLATMA Bekletme Rölesi,24V,,Otokar Orj. 20sn                         17.68 TL
SLG485  ĠÇ AYDINLATMA Bekletme Rölesi,12V,,Ford orj. 20 sn süreli                      14.95 TL
 SLI060  HIZA DUYARLI KAPI KĠLĠTLEME rölesi,24V,,Otokar, BMC, TEMSA orj                   32.11 TL
SRT945  ARKA CAM REZĠSTANS rölesi,12V,,Ford orj, 10 dak. Süreli                       16.12 TL
SRT946  YAN AYNA REZĠSTANS rölesi,24V,,Ford, Isuzu, BMC orj, 10 dak.süre                  17.75 TL
SRT948  YAN AYNA REZĠSTANS rölesi,24V,,Temsa, Isuzu orj, 20 dak.süre                    22.36 TL
SRT949  KAPI ZAMANLAYICISI,24V,,                                      22.36 TL
 SKF242  KAPI ĠKAZ MODÜLÜ,24V,,MAN, BMC                                   26.13 TL
SDU630  YÜKSEK HIZ ĠKAZ ÜNĠTESĠ,24V,630 Hz,Otokar Orj.                           48.10 TL
SDU670  YÜKSEK HIZ ĠKAZ ÜNĠTESĠ,24V,670 Hz,Otokar Orj.                           51.35 TL
 ST212  ZAMAN RÖLESĠ,12V,,Otokar orj, 2 sn süre, 3 uçlu                           9.62 TL
 ST213  ZAMAN RÖLESĠ,24V,,Otokar orj, 2 sn süre, 3 uçlu                           9.62 TL
 ST245  ZAMAN RÖLESĠ,24V,,BMC orj, 3 sn süre, 5 uçlu                            19.24 TL
 ST246  ZAMAN RÖLESĠ,24V,,BMC orj, 1 sn süre, 5 uçlu                            19.24 TL
 T12S30  30 SANĠYE ZAMAN RÖLESĠ,12V,,                                    19.24 TL
 T24S30  30 SANĠYE ZAMAN RÖLESĠ,24V,,                                    19.24 TL
T24S20G  24V 20S ZAMAN RÖLESĠ GECĠKMELĠ,24V,,                                40.30 TL
                           DİJİTAL SAAT
SDS308  TERMOMETRESĠZ Midibüs SaatĠ,24V,1" Disp Turuncu,Isuzu, Otokar Orj.                  41.08 TL
SDS309  TERMOMETRELĠ Midibüs Saati,24V,1" Disp Turuncu,Otokar Orj.                      65.00 TL
SDS303  TERMOMETRELĠ Midibüs Saati,24V,1" Disp Kırmızı,                           58.50 TL
SDS305  TERMOMETRESĠZ Minibüs Saati,12V,1" Disp Kırmızı,                           35.62 TL
SDS310  TERMOMETRESĠZ Minibüs Saati,12V,1" Disp Turuncu,Otokar Orj.                     35.62 TL
SDS306  TERMOMETRELĠ Minibüs Saati,12V,1" Disp. Kırmızı,                           60.84 TL
SDS311  TERMOMETRELĠ Minibüs Saati,12V,1" Disp Turuncu,Karsan Orjinal                    60.84 TL
SDS302  STOPLU TERMOMETRELĠ Otobüs Saati,24V,,1,5" Isuzu, Otokar Orj                    117.65 TL
SDS312  TERMOMETRELĠ Otobüs Saati,24V,1,5" Disp Kırmızı,BMC Temsa Orj                    100.10 TL
SDS313  TERMOMETRESĠZ Otobüs Saati,24V,1,5" Disp Kırmızı,Mercedes Ori                    76.57 TL
SDS314  TERMOMETRELĠ Otobüs Saati,12V,1,5" Disp Kırmızı,                          100.10 TL
SDS315  TERMOMETRESĠZ Otobüs Saati,12V,1,5" Disp Kırmızı,                          76.57 TL
SDS328  TERMOMETRESĠZ Otobüs Saati ,24V,1,5" Disp Kırmızı SANĠYE GÖSTERGELĠ,                 83.72 TL
                      OTOBÜS MİNİBÜS ÖZEL AKSAM
SDH001  OTOBÜS DĠNG-DONG KAPI ZĠLĠ,24V,,BMC, Otokar orijinal                         25.87 TL
SDI760  DURACAK PANOSU IĢıklı,24V,200x48x70,BMC, Otokar, Isuzu Orj.                     31.46 TL
SSI750  STOP PANOSU IĢıklı,24V,200x48x70,BMC Orj                               31.46 TL
SSI753  STOP PANOSU Ledli ,12V,118x21x62,Yüzey Montaj                            31.46 TL
SYG720  FLORESAN LAMBALI YÖN GÖSTERGE PANOSU,24V,,BMC, Temsa Otokar Orj                   118.95 TL
SSB860  BELEDĠYE OTOBÜSÜ STOP DÜĞMESĠ ,V,Gri Kırmızı,Çap 27mm ve 34mm uygun                 11.05 TL
SSB863  BELEDĠYE OTOBÜSÜ STOP DÜĞMESĠ,V,Sarı Kırmızı,Çap 27mm ve 34mm uygun                 11.05 TL
SBS870  BELEDĠYE OTOBÜSÜ STOP DÜĞMESĠ,V,Gri Kırmızı,Tavan Tipi                        10.40 TL
SSB871  BELEDĠYE OTOBÜSÜ STOP DÜĞMESĠ,V,Sarı Kırmızı,Tavan Tipi                       10.40 TL                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :128
                                                           12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                          CİNSİ                           FİYAT
 SCK10    CAM KALDIRMA KONTROL ÜNĠTESĠ,12V,,Karsan Orijinal                          39.00 TL
  KK01    KLĠMA KONTROL ÜNĠTESĠ ve KĠTĠ,V,Ġç DıĢ Sıcaklık Sensörleri ile Birlikte,               97.50 TL
  STC01    Dokunmatik Ledli Düğme,24V,Yüzeye Montaj,Temsa, BMC, Otokar Orj.                   69.81 TL
 SPG124    OKUL TAġITI DUR LEDLĠ UYARI BÜYÜK,12/24V,,Temsa Orj Baba Çocuk Görüntülü              273.00 TL
 SPG126    OKUL TAġITI DUR LEDLĠ UYARI KÜÇÜK,12/24V,,Temsa Orj Baba Çocuk Görüntülü              188.50 TL
                   FLORESAN AYDINLATMA GRUBU (Gömme Motaj)
 SFA1208   GÖMME TĠP floresan,12V,2x8W,BMC Orj.                                37.05 TL
 SFA1216   GÖMME TĠP floresan,12V,2x8W,BMC Orj.                                52.00 TL
 SFA1218   GÖMME TĠP floresan,12V,18W,BMC Orj.                                 42.90 TL
 SFA2408   GÖMME TĠP floresan,24V,8W,BMC, Otoyol, Mercedes, MAN                        37.05 TL
 SFA2416   GÖMME TĠP floresan,24V,2x8W,MAN, Isuzu, Temsa, BMC                         52.00 TL
 SFA2418   GÖMME TĠP floresan,24V,18W,MAN, Isuzu, Temsa, BMC                          42.90 TL
                   FLORESAN AYDINLATMA GRUBU (Yüzey Montaj)
  STL709   ELEGANT Floresan Lambası,12V,8W,Anahtarlı                              39.00 TL
  STL711   ELEGANT Floresan Lambası,24V,8W,Anahtarlı                              39.00 TL
 SFH2408   ELEGANT Floresan Hoparlörlü,24V,8W,                                 58.50 TL
 SPF1213   FUTURE Floresan Lamba,12V,13W, Gece Ledli,Anahtarlı SPF1213FAAN                   50.70 TL
 SPF1208   FUTURE Floresan Lamba,12V,8W, Gece Ledli,Anahtarlı SPF1208FAAN                   41.60 TL
 SPF2413   FUTURE Floresan Lamba,24V,13W, Gece Ledli,Anahtarlı SPF2413FAAN                   50.70 TL
 SPF2408   FUTURE Floresan Lamba,24V,8W, Gece Ledli,Anahtarlı SPF2408FAAN                   41.60 TL
 AMP80B    FLORESAN AMPUL,-V,8W,Beyaz                                     4.62 TL
 AMP84B    FLORESAN AMPUL,-V,6W,Beyaz                                     2.34 TL
                         LEDLİ İÇ AYDINLATMA
 STA12W30AA  12V 30LEDLĠ ĠÇ AYDINLATMA BEYAZ,12V,,                                20.67 TL
STA12W34AAB  12V 34 LEDLĠ DOKUNMATĠK ĠÇ AYDINLATMA BEYAZ,12V,,                          25.61 TL
 STA24W30AA  24V 30LEDLĠ ĠÇ AYDINLATMA BEYAZ,24V,,                                20.67 TL
STA24W34AAB  24V 34 LEDLĠ DOKUNMATĠK ĠÇ AYDINLATMA BEYAZ,24V,,                          25.61 TL
SPD1230LW.AB  30 LEDLĠ ĠÇ AYDINLATMA,12V,,Beyaz Ledli                               23.66 TL
SPD2430LW.AB  30 LEDLĠ ĠÇ AYDINLATMA,24V,,Temsa Otobüs Bagaj Aydınlatma                      23.66 TL
SPD1230LW.AN  30 LEDLĠ ĠÇ AYDINLATMA,12V,,Beyaz Ledli,Anahtarlı                          24.31 TL
SPD2430LW.AN  30 LEDLĠ ĠÇ AYDINLATMA,24V,,Beyaz Ledli,Anahtarlı                          24.31 TL
                       LEDLİ BASAMAK AYDINLATMA
  SBA004   Yüzey tip Basamak Aydınlatma Adaptörü,V,,                              1.04 TL
 SBA12B3   12V 3Led Mavi,12V,Basamak Aydınlatma,                                7.93 TL
 SBA12B6   12V 6Led Mavi,12V,Basamak Aydınlatma,                                9.10 TL
 SBA12R3   12V 3Led Kırmızı,12V,Basamak Aydınlatma,                               7.41 TL
 SBA12R6   12V 6Led Kırmızı,12V,Basamak Aydınlatma,                               8.58 TL
 SBA12W3   12V 3 led Beyaz,12V,Basamak Aydınlatma,                               7.93 TL
 SBA12W6   12V 6 Led Beyaz,12V,Basamak Aydınlatma,                               9.10 TL
 SBA12Y3   12V 3Led Sarı,12V,Basamak Aydınlatma,                                7.41 TL
 SBA24B3   24V 3 led Mavi,24V,Basamak Aydınlatma,                                7.93 TL
 SBA24B6   24V 6 led Mavi,24V,Basamak Aydınlatma,                                9.10 TL
 SBA24R3   24V 3Led Kırmızı,24V,Basamak Aydınlatma,                               7.41 TL
 SBA24R6   24V 6Led Kırmızı,24V,Basamak Aydınlatma,                               8.58 TL
 SBA24W3   24V 3Led Beyazı,24V,Basamak Aydınlatma,                               7.93 TL
 SBA24W6   24V 6 Led Beyaz,24V,Basamak Aydınlatma,                               9.10 TL
 SBA24Y3   24V 3Led Sarı,24V,Basamak Aydınlatma,                                7.41 TL
 SBA24Y6   24V 6Led Sarı,24V,Basamak Aydınlatma,                                8.58 TL
 SBB12W6   12V 6Led Beyaz Ġnce Dizayn,12V,Basamak Aydınlatma Side Marker Yüzey Montaj,             9.10 TL
 SBB12Y6   12V 6Led Sarı Ġnce Dizayn,12V,Basamak Aydınlatma Side Marker Yüzey Montaj,              9.10 TL
 SBB24W6   24V 6Led Beyaz Ġnce Dizayn,24V,Basamak Aydınlatma Side Marker Yüzey Montaj,             9.10 TL
 SBB24Y6   24V 6Led Sarı Ġnce Dizayn,24V,Basamak Aydınlatma Side Marker Yüzey Montaj,              9.10 TL
                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :129
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                           CİNSİ                         FİYAT
                       LEDLİ KORİDOR AYDINLATMA
 SBA005   Yüzey tip Koridor Aydınlatma Adaptörü,V,,                              1.56 TL
SBA12R20  12V 20Led Kırmızı,12V,Koridor Aydınlatma,                              25.74 TL
SBA12B20  12V 20 Led Mavi,12V,Koridor Aydınlatma,                               31.46 TL
SBA12W20  12V 20 Led Beyaz,12V,Koridor Aydınlatma,                              31.46 TL
SBA24R20  24V 20Led Kırmızı,24V,Koridor Aydınlatma,                              25.74 TL
SBA24B20  24V 20 Led Mavi,24V,Koridor Aydınlatma,                               31.46 TL
SBA24W20  24V 20 Led Beyaz,24V,Koridor Aydınlatma,                              31.46 TL
SBA12R12  12V 12Led Kırmızı,12V,Koridor Aydınlatma,                              20.02 TL
SBA12B12  12V 12 Led Mavi,12V,Koridor Aydınlatma,                               25.74 TL
SBA12W12  12V 12 Led Beyaz,12V,Koridor Aydınlatma,                              25.74 TL
SBA24R12  24V 12Led Kırmızı,24V,Koridor Aydınlatma,                              20.02 TL
SBA24B12  24 12 Led Mavi,24V,Koridor Aydınlatma,                               25.74 TL
SBA24W12  24V 12 Led Beyaz,24V,Koridor Aydınlatma,                              25.74 TL
SBA24Y12  24V 12 Led Sarı,24V,Koridor Aydınlatma,                               20.02 TL
                         LEDLİ SPOT AYDINLATMA
SSL12W18  12V 18Led Beyaz,12V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                             20.02 TL
SSL12Y18  12V 18Led Sarı,12V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                              20.02 TL
SSL12B18  12V 18Led Mavi,12V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                              20.02 TL
SSL12R18  12V 18Led Kırmızı,12V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                            20.02 TL
SSL12D18  12V 18Led Daylight,12V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                            20.02 TL
SSL24W18  24V 18Led Beyaz,24V,Spot GeniĢ Aydınlatma ,                             20.02 TL
SSL24Y18  24V 18Led Sarı,24V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                              20.02 TL
SSL24B18  24V 18Led Mavi,24V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                              20.02 TL
SSL24R18  24V 18Led Kırmızı,24V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                            20.02 TL
SSL24D18  24V 18Led Daylight,24V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                            20.02 TL
SSL12W24  12V 24Led Beyaz,12V,Spot Dar Açı Aydınlatma,                            20.67 TL
SSL12Y24  12V 24Led Sarı,12V,Spot Dar Açı Aydınlatma,                             20.67 TL
SSL12B24  12V 24Led Mavi,12V,Spot Dar Açı Aydınlatma,                             20.67 TL
SSL12R24  12V 24Led Kırmızı,12V,Spot Dar Açı Aydınlatma,                           20.67 TL
SSL12D24  12V 24Led Daylight,12V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                            20.67 TL
SSL24W24  24V 24Led Beyaz,24V,Spot Dar Açı Aydınlatma,                            20.67 TL
SSL24Y24  24V 24Led Sarı,24V,Spot Dar Açı Aydınlatma,                             20.67 TL
SSL24B24  24V 24Led Mavi,24V,Spot Dar Açı Aydınlatma,                             20.67 TL
SSL24D24  24V 24Led Daylight,24V,Spot GeniĢ Aydınlatma,                            20.67 TL
SSL24R24  24V 24Led Kırmızı,24V,Spot Dar Açı Aydınlatma,                           20.67 TL
                       POWER LED SPOT AYDINLATMA
SSP1W40AA  1W POWER LED SPOT,V,Aluminyum kasa ,12 - 24 V çap 40mm                       22.10 TL
SSP3W65AA  3W POWER LED SPOT,V,Aluminyum kasa ,12 - 24 V çap 65mm                       44.20 TL
                    LEDLİ SPOT AYDINLATMA (Yüzey Montaj)
STCS12W24  12V 24Led Su Geçirmez Beyaz,V,,SU GEÇĠRMEZ                             24.18 TL
 STCS……   24V ve diğer renk seçenekleri,V,,SU GEÇĠRMEZ                            24.18 TL
                       ÇOK AMAÇLI DIŞ AYDINLATMA
 SL2224  38 LEDLĠ Fren Pozisyon Sinyal Lambası,24V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ                  56.68 TL
 SL2324  38 LEDLĠ Pozisyon Sis Lambası,24V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ                      53.04 TL
 SL2424  38 LEDLĠ Pozisyon Geri Vites Lambası,24V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ                  53.04 TL
 SL808018  18 LEDLĠ Pozisyon, Fren, Sinyal Lambası,24V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ                 73.19 TL
 SL3103  18 LEDLĠ Sis Lambası,24V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ                          69.55 TL
 SL3104  18 LEDLĠ Geri Vites Lambası,24V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ                       69.55 TL
                           3.SPOT LAMBASI
 S3A12   20 LEDLĠ 3. STOP LAMBASI,12V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ                        21.45 TL
 S3A24   20 LEDLĠ 3. STOP LAMBASI,24V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ                        21.45 TL
 STW312   24 + 24 Ledli Pozisyon, Fren, Sinyal, Lambası,12V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ              56.55 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :130
                                                            12/10/2011
                     TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                    www.otosuner.com
   KOD                            CİNSİ                         FİYAT
  STW324    24 + 24 Ledli Pozisyon, Fren, Sinyal, Lambası,24V,,E ONAYLI - SU GEÇĠRMEZ              56.55 TL
                           ÇALIŞMA IŞIĞI SPOT IŞIK
 WRKLED100   500 Lümen Spot IĢık,12V,Marin, Traktör, Ağır TaĢıt, Su Geçirmez,                  221.00 TL
 WRKLED160   1000 Lümen Spot IĢık,12V,Marin, Traktör, Ağır TaĢıt, Su Geçirmez,                  338.00 TL
 WRKLED150   1400 Lümen Spot IĢık,12V,Marin, Traktör, Ağır TaĢıt, Su Geçirmez,                  364.00 TL
                          PROFİL LEDLİ AYDINLATMA
  SPE1230LW  60cm, 12V, 30 adet Beyaz ledli aydınlatma ,12V,,Yüzey Montaj                     45.50 TL
  SPE1230LB  60cm, 12V, 30 adet Mavi ledli aydınlatma ,12V,,Yüzey Montaj                     45.50 TL
  SPE2430LW  60cm, 24V, 30 adet Beyaz ledli aydınlatma ,24V,,Yüzey Montaj                     45.50 TL
  SPE2430LB  60cm, 24V, 30 adet Mavi ledli aydınlatma ,24V,,Yüzey Montaj                     45.50 TL
  SPE1212LW  25cm, 12 adet Beyaz ledli aydınlatma,12V,,Yüzey Montaj                        23.53 TL
  SPE1212LB  25cm, 12 adet Mavi ledli aydınlatma,12V,,Yüzey Montaj                        23.53 TL
  SPE1206 LW  13cm, 6 adet Beyaz ledli aydınlatma,12V,,Yüzey Montaj                        14.69 TL
  SPE1206LB  13cm, 6 adet Mavi ledli aydınlatma,12V,,Yüzey Montaj                         14.69 TL
  SPE1209CB  45cm, 9 adet chip ledli aksesuar,12V,,Yüzey Montaj                          24.96 TL
  SPEE1272LW  52cm, 12V, 72 adet beyaz ledli aydınlatma,12V,,Yüzey Montaj                     60.19 TL
  SPEE2472LW  52cm, 12V, 72 adet beyaz ledli aydınlatma,24V,,Yüzey Montaj                     60.19 TL
  SPK24B1000  1 MT Ledli Basamak Profili,V,Mavi Ledli,                               32.50 TL
SPN1228LWAANB  12V, 28 Beyaz Ledli, Gece Aydınlatmalı, Anahtarlı,V,,Yüzey Montaj                  33.41 TL
 SPN1256LWAA  12V, 56 Adet Beyaz Ledli                                       41.60 TL
 SPN1256LWAAN  12V, 56 Adet Beyaz Ledli aydınlatma,V,,Yüzey Montaj                         42.90 TL
SPN1256LWAANB  12V, 56 Beyaz Ledli, Gece Aydınlatmalı, Anahtarlı,V,,Yüzey Montaj                  46.80 TL
 SPN2456LWAAN  24V, 56 Adet Beyaz Ledli aydınlatma,V,,Yüzey Montaj                         42.90 TL
SPN12112LWABNB  12V 112 Beyaz Ledli Gece Aydınlatmalı Anahtarlı,V,,Yüzey Montaj                   115.70 TL
SPN24112LWABNB  24V 112 Beyaz Ledli Gece Aydınlatmalı Anahtarlı,V,,Yüzey Montaj                   115.70 TL
                             LEDLİ SİDE MARKER
  S1SM12Y    12V SĠDE MARKER SARI,12V,,                                      9.75 TL
  S1SM12R    12V SĠDE MARKER KIRMIZI,12V,,                                    9.75 TL
  S1SM12W    12V SĠDE MARKER BEYAZ,12V,,                                     9.75 TL
  S1SM24Y    24V SĠDE MARKER SARI,24V,,                                      9.75 TL
  S1SM24R    24V SĠDE MARKER KIRMIZI,24V,,                                    9.75 TL
  S1SM24W    24V SĠDE MARKER BEYAZ,24V,,                                     9.75 TL
                            AMPÜLLÜ AYDINLATMA
  STL701    TAVAN Lambası,12V,4x5w,Anahtarlı, sofit ampul                            9.75 TL
  STL702    TAVAN Lambası,24V,4x5w,Anahtarlı, sofit ampul                            9.75 TL
  STL703    AMPULLÜ ARMATÜR,12V,2x10W,Beyaz Karsan Orj.                             21.45 TL
  STL704    AMPULLÜ ARMATÜR,24V,2x10W,Beyaz                                   21.45 TL
                             BALAST ÇEŞİTLERİ
  EFB1208   8W FLORESAN Balastı,12V,,                                      15.34 TL
  EFB1208U   8W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü                                18.46 TL
 EFB1208UD   8W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            21.97 TL
  EFB1213   13W FLORESAN Balastı,12V,,                                     15.34 TL
  EFB1213U   13W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü                                18.46 TL
 EFB1213UD   13W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            21.97 TL
  EFB1218   18W FLORESAN Balastı,12V, ,BMC Orj.                                 16.90 TL
  EFB1218U   18W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü                                20.41 TL
 EFB1218UD   18W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            23.40 TL
  EFB1221   21W FLORESAN Balastı,12V,,                                     18.46 TL
  EFB1221U   21W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü                                21.97 TL
 EFB1221UD   21W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            24.96 TL
  EFB1228   28W FLORESAN Balastı,12V,,                                     18.46 TL
  EFB1228U   28W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü                                21.97 TL
 EFB1228UD   28W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            24.96 TL                       Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
           0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :131
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
  KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
 EFB1235  35W FLORESAN Balastı,12V,,                                     18.46 TL
 EFB1235U  35W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü                                21.97 TL
EFB1235UD  35W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            24.96 TL
 EFB1236  36W FLORESAN Balastı,12V, ,BMC Orj.                                 18.01 TL
 EFB1236U  36W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü                                21.97 TL
EFB1236UD  36W FLORESAN Balastı,12V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            24.96 TL
 EFB2408  8W FLORESAN Balastı,24V,,                                      16.51 TL
 EFB2408U  8W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü                                20.02 TL
EFB2408UD  8W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            23.01 TL
 EFB2413  13W FLORESAN Balastı,24V,,                                     16.51 TL
 EFB2413U  13W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü                                20.02 TL
EFB2413UD  13W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            23.01 TL
 EFB2418  18W FLORESAN Balastı,24V, ,BMC Orj.                                 18.46 TL
 EFB2418U  18W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü                                21.45 TL
EFB2418UD  18W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            24.48 TL
 EFB2421  21W FLORESAN Balastı,24V,,                                     20.02 TL
 EFB2421U  21W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü                                23.01 TL
EFB2421UD  21W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            26.52 TL
 EFB2428  28W FLORESAN Balastı,24V,,                                     20.02 TL
 EFB2428U  28W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü                                23.01 TL
EFB2428UD  28W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            26.52 TL
 EFB2435  35W FLORESAN Balastı,24V,,                                     20.02 TL
 EFB2435U  35W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü                                23.01 TL
EFB2435UD  35W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            26.52 TL
 EFB2436  36W FLORESAN Balastı,24V, ,BMC Orj.                                 20.02 TL
 EFB2436U  36W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü                                23.01 TL
EFB2436UD  36W FLORESAN Balastı,24V,,Uzun Ömürlü Dimerli                            26.52 TL
                            SU SEVİYE İKAZI
 LLP941   SU SEVĠYE PROBU,-V,,Ford, Magirus, Askam, BMC orj                          4.49 TL
 LLR937   SU SEVĠYE rölesi (JENERATÖR),12V,,Jenaratör Orj                           32.11 TL
 LLR938   SU SEVĠYE rölesi (JENERATÖR),24V,,Jenaratör Orj                           32.11 TL
 LLS931   SU SEVĠYE ikazı,12V,,Ford, Askam, Magirus orj                            22.36 TL
 LLS932   SU SEVĠYE ikazı,24V,,Ford, Askam, Isuzu, BMC orj                          22.36 TL
 LLS933   SU SEVĠYE ikazı,24V,,Otokar, Temsa Orj                               19.24 TL
 LLS963   SU SEVĠYE ikazı,24V,,Ford Cargo Orj                                 19.24 TL
 YSD223   Yakıt Filtresi Su Uyarıcısı,12V,Negatif Ģaseli ,TTF Orj                       22.36 TL
 YSD225   Yakıt Filtresi Su Uyarıcısı,12V,Pozitif Ģaseli gösterge için,                    22.36 TL
 YSD201   YAKITTAKĠ SU DEDEKTÖRÜ,12V,,Askam, Otokar orj                            22.36 TL
YSD201P   YAKITTAKĠ SU DEDEKTÖRÜ PROBU ,-V,,Askam orj                             5.59 TL
 YSD224   YAKITTAKĠ SU DEDEKTÖRÜ,24V,,Askam, Otokar orj                            22.23 TL
                           AKÜ KORUYUCULARI
 SBS012  YEDEK AKÜ AYIRICI,12V,80Amper,Kamyon, Karavan, Marina                        61.36 TL
 SBS012A  YEDEK AKÜ AYIRICI,12V,160Amper,Kamyon, Karavan, Marina                       84.50 TL
 SVI041  AKÜ VOLTAJI DÜġÜK UYARICISI,24V,,Temsa orj (22.8V)                         11.90 TL
                         MOTORSİKLET PARÇALARI
 ADZ9   MOBĠLET REGÜLATÖRÜ,9V,,Zener diyot, 9V / 15W                            10.14 TL
 SHF292   HONDA FLAġERĠ,12V,,Honda Motorsiklet orj                              9.62 TL
 SMF88   MOBĠLET FLAġERĠ,12V,,Beldeyama orj, Eski tip                            9.62 TL
 SMF92   MOBĠLET FLAġERĠ,12V,,Beldeyama orj, Yeni tip                            9.62 TL
 SSW100   MOTORSĠKLET STOP-SWITCH,-V,,Beldeyama                                4.62 TL
                            DİĞER ÇEŞİTLER
 SW04   MĠKRO SWITCH Telli,V,,                                       14.56 TL
 SW01   IġIKLI KARE BUTON KIRMIZI,12V,18x18 mm,Karsan Orj.                         11.18 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :132
                                                        12/10/2011
                 TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                www.otosuner.com
 KOD                         CİNSİ                          FİYAT
 SW02  IġIKLI KARE BUTON YEġĠL,12V,18x18 mm,Karsan Orj.                          11.18 TL
 SW03  IġIKLI DĠKTÖRGEN BUTON KIRMIZI,12V,24x18 mm,                            11.18 TL
 AW04  IġIKLI DĠKTÖRGEN BUTON YEġĠL,12V,24x18 mm,                             11.18 TL
SGK126  GERĠLĠM KORUMA ünitesi,12V,,Türk Traktör orj                            10.08 TL
SSK003  BIÇAK SĠGORTA YUVASI,-V,,Genel                                   0.85 TL
                   Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
       0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :133
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                     www.otosuner.com
   KOD                                    CİNSİ                  FİYAT

                               SEVTEL GRUBU
                       SEVTEL KABLO GRUBU KALAYLI
48003 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 0,75mm2 200 MT                    0.29 TL
48004 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 1mm2 100 MT                     0.38 TL
48005 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 1,5mm2 100 MT                    0.55 TL
48006 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 2mm2 100 MT                     0.72 TL
48007 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 2,5mm2 100 MT                    0.88 TL
48008 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 3mm2 100 MT                     1.11 TL
48009 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 4mm2 50 MT                      1.48 TL
48010 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 5mm2 50 MT                      1.77 TL
48011 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYLI) 6mm2 50 MT                      2.16 TL
                      SEVTEL KABLO GRUBU ( KALAYSIZ )
48015 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 0,75mm2 200 MT                   0.28 TL
48016 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 1mm2 100 MT                     0.37 TL
48017 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 1,5mm2 100 MT                    0.52 TL
48018 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 2mm2 100 MT                     0.68 TL
48019 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 2,5mm2 100 MT                    0.84 TL
48020 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 3mm2 100 MT                     1.07 TL
48021 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 4mm2 50 MT                     1.43 TL
48022 [ DEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 5mm2 50 MT                     1.71 TL
48023 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM TAġIT KABLOLARI A TĠPĠ (KALAYSIZ) 6mm2 50 MT                     2.06 TL
                        SEVTEL AKÜ KABLO GRUBU
48027 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM AKÜ KABLOLARI A TĠPĠ 10mm2 50 MT                           3.38 TL
48029 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM AKÜ KABLOLARI A TĠPĠ 16mm2 20 MT                           5.22 TL
48030 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM AKÜ KABLOLARI A TĠPĠ 25mm2 20 MT                           7.96 TL
48031 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM AKÜ KABLOLARI A TĠPĠ 35mm2 20 MT                           10.99 TL
48032 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM AKÜ KABLOLARI A TĠPĠ 50mm2 20 MT                           16.07 TL
48033 [ SEVTEL ]  ALÇAK GERĠLĠM AKÜ KABLOLARI A TĠPĠ 70mm2 20 MT                           22.32 TL
                      SEVTEL TAŞIT BUJİ KABLO GRUBU
48038.[ SEVTEL ]  YÜKSEK GERĠLĠM TAġIT BUJĠ KABLOSU A TĠPĠ (KALAYLI) mm2                       0.82 TL
48037 [ SEVTEL ]  YASSI KORDON 2*0.75mm2 SĠYAH                                    0.60 TL
48037.[ SEVTEL ]  YASSI KORDON 2*0.75mm2 ġEFFAF                                    0.62 TL
48037.[ SEVTEL ]  YASSI KORDON 2*1mm2 SĠYAH                                      0.78 TL
48037.[ SEVTEL ]  YASSI KORDON 2*1mm2 ġEFFAF                                     0.80 TL
48039 [ SEVTEL ]  HOPORLÖR KABLOSU 2*0.50mm2 SĠYAH                                  0.42 TL
48040 [ SEVTEL ]  HOPORLÖR KABLOSU 2*0.50mm2 ġEFFAF                                  0.43 TL
48037.[ SEVTEL ]  YASSI KORDON 2*1.50mm2 SĠYAH                                    1.13 TL
48037.[ SEVTEL ]  YASSI KORDON 2*1.50mm2 ġEFFAF                                    1.16 TL
48037.[ SEVTEL ]  YASSI KORDON 2*2.50mm2 SĠYAH                                    1.88 TL
48037.[ SEVTEL ]  YASSI KORDON 2*2.50mm2 ġEFFAF                                    1.93 TL
                        TTR KORDON KABLO GRUBU
48042 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 2*0.75mm2 100 MT                                     0.79 TL
48043 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 3*0.75mm2 100 MT                                     1.08 TL
48044 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 4*0.75mm2 50 MT                                      1.36 TL
48045 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 5*0.75mm2 50 MT                                      1.72 TL
48046 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 2*1mm2 100 MT                                       0.91 TL
48047 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 3*1mm2 100 MT                                       1.31 TL
48048 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 4*1mm2 50 MT                                       1.69 TL
48049 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 5*1mm2 50 MT                                       2.15 TL
48049,[ SEVTEL ]  TTR KABLO 7*1mm2 50/100 MT                                     2.92 TL
48050 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 2*1.5mm2 100 MT                                      1.30 TL
48051 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 3*1.5mm2 100 MT                                      1.84 TL                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
            0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :134
                                                            12/10/2011
                     TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                     www.otosuner.com
   KOD                                    CİNSİ                 FİYAT
48052 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 4*1.5mm2 50 MT                                      2.49 TL
48053 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 5*1.5mm2 50 MT                                      3.19 TL
48054 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 7*1.5mm2 50/100 MT                                    4.16 TL
48055 [ SEVTEL ]  TTR KABLO 2*2.5mm2 100 MT                                     2.32 TL
                   SEVTEL PVC İZALASYON MAKORON HORTUM GRUBU
48058 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 4mm2 100 MT                           0.15 TL
48059 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 5mm2 100 MT                           0.17 TL
48060 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 6mm2 100 MT                           0.20 TL
48061 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 7mm2 100 MT                           0.24 TL
48062 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 8mm2 100 MT                           0.26 TL
48063 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 9mm2 100 MT                           0.28 TL
48064 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 10mm2 100 MT                           0.33 TL
48065 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 12mm2 50 MT                           0.43 TL
48066 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 14mm2 50 MT                           0.62 TL
48067 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 16mm2 50 MT                           0.73 TL
48068 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 18mm2 50 MT                           0.85 TL
48069 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 20mm2 50 MT                           0.99 TL
48070 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 22mm2 50 MT                           1.12 TL
48071 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 25mm2 50 MT                           1.31 TL
48072 [ SEVTEL ]  PVC ĠZOLASYON HORTUMLARI(MAKARON) 30mm2 50 MT                           1.46 TL
                       SEVTEL MARİN TİPİ KABLO GRUBU
48070 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT AKÜ KABLOLARI(K A L A Y L I) 10mm2 50 MT                   4.35 TL
48071 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT AKÜ KABLOLARI(K A L A Y L I) 16mm2 25 MT                   6.55 TL
48072 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT AKÜ KABLOLARI(K A L A Y L I) 25mm2 25 MT                   9.83 TL
48073 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT AKÜ KABLOLARI(K A L A Y L I) 35mm2 25 MT                   13.92 TL
48074 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT AKÜ KABLOLARI(K A L A Y L I) 50mm2 25 MT                   19.02 TL
48075 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT AKÜ KABLOLARI(K A L A Y L I) 70mm2 25 MT                   26.91 TL
48076 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT KORDONLARI(K A L A Y L I) 2*1.5mm2 100 MT                  1.74 TL
48077 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT KORDONLARI(K A L A Y L I) 3*1.5mm2 100 MT                  2.44 TL
48078 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT KORDONLARI(K A L A Y L I) 2*2.5mm2 100 MT                  2.71 TL
48079 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT KORDONLARI(K A L A Y L I) 3*2.5mm2 100 MT                  3.65 TL
48080 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT KORDONLARI(K A L A Y L I) 3*4mm2 100 MT                   5.80 TL
48081 [ SEVTEL ]  MARĠNE TĠPĠ TEKNE YAT KORDONLARI(K A L A Y L I) 4*6mm2 100 MT                   10.73 TL
48082 [ SEVTEL ]  6*1+1,5 TIR ARA KOBLOSU METAL                                   44.00 TL
48082 [ SEVTEL ]  6*1+1,5 TIR ARA KOBLOSU PLASTĠK                                  41.25 TL
                   SERVET SİLECEK MEKANİZMALARI VE PİVOTLARI
  S052 100    DODGE AS -250 91 MODEL SĠLECEK MEKANĠZMASI (3'LÜ)                         37.80 TL
  S052 101    DODGE AS -250 92 /2005 MODEL SĠLECEK MEKANĠZMASI (2'LĠ)                      34.01 TL
  S053 100    DODGE AS -250 91 MODEL SĠLECEK PĠVOTU (3'LÜ)                            30.37 TL
  S053 101    DODGE AS -250 92 /2005 MODEL SĠLECEK PĠVOTU (2'LĠ)                         24.30 TL
  S053 102    DODGE AS 600 SĠLECEK PĠVOTU                                    16.87 TL
  S053 103    DODGE AS -250 AS -900-950 91-2005 MODEL PĠVOT ÜST KAPAK                      4.73 TL
  S055 100    DODGE MEKANĠZMA MAFSAL YUVASI                                   1.51 TL

                            SEZGİNSAN GRUBU
                           FORD GRUBU
    1      T 15-12 FORDTRANSĠT MĠNĠBÜS SĠLGĠ MEKANĠZMASI                           32.76 TL
    2      FORD CARGO YENĠ VE ESKĠ MODEL                                   70.20 TL
    3      FORD D750-1210 SĠLECEK MEKANĠZMASI                                 28.08 TL
    4      FORD D750-1210 SĠLECEK KUMANDA MĠLĠ                                10.92 TL
    5      FORD TRANSĠT ĠNGĠLĠZ ALMAN SĠLGĠ MEKANĠZMASI                            28.08 TL
    6      FORD TRANSĠT ĠNGĠLĠZ ALMAN SĠLGĠ KUMANDA MĠLĠ                           10.92 TL
    7      FORD TRANSĠT 2,5 DĠZEL SĠLGĠ MEKANĠZMASI                              29.64 TL                       Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
            0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :135
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                     www.otosuner.com
   KOD                                    CİNSİ                  FİYAT
   8       FORD TRANSĠT 1210 FREZR UCU BÜYÜK                                 0.94 TL
   9       ANADOL,RENAULT,MURAT 131 FREZE UCU KÜÇÜK                              0.78 TL
   10      FORD TAUNUS 1,6 SĠLGĠ MEKANĠZMASI                                 26.52 TL
   11      FORD TRANSĠT FREZE SOMUNU                                     3.12 TL
   12      FORD TRANSĠT AMARTĠSÖR BREKETĠ CĠVATALI                              3.90 TL
   13      FORD TRANSĠT AMORTĠSÖR BREKET SAÇI                                 3.12 TL
   14      ISUZU SĠLECEK MEKANĠZMASI                                     34.32 TL
   15      ANADOL GAZ PEDALI ESKĠ VE YENĠ MODEL                                32.76 TL
   16      ANADOL FREN PEDALI                                         34.32 TL
   17      ANADOL DEBRĠYAJ PEDALI                                       34.32 TL
                          RENAULT GRUBU
    18      RENAULT 12 SĠLECEK FREZE TAKIMI                                  17.16 TL
    19      RENAULT 12 SALINCAK MĠLĠ                                      10.92 TL
    20      RENAULT 12 SALINCAK BORUSU                                     7.80 TL
    21      TIR DEVRE KESĠCĠ                                          18.72 TL
                           BMC GRUBU
    22      FATĠH SĠLECEK ĠÇ MEKANĠZMASI                                    35.10 TL
    23      BMC TM 140 SĠLECEK ĠÇ MEKANĠZMASI                                 39.00 TL
    24      BMC TM 150 SĠLECEK ĠÇ MEKANĠZMASI                                 39.00 TL
    25      BMC TM 30 SĠLECEK ĠÇ MEKANĠZMASI ESKĠ VE YENĠ MODEL                        39.00 TL
    26      BEDFORD ĠÇ MEKANĠZMASI                                       40.56 TL
    27      BEDFORD ĠÇ MĠLĠ                                          14.04 TL
                          MEKANİZMA GRUBU
 14213 [--------]  FORD MIN.SILGI MEKANIZMA TM.TK                                   0.45 TL
 14214 [--------]  D750 SILGI MEKANIZMA TAM. TAK                                   0.45 TL
 14215 [--------]  SILGI FREZE SOMUNU M.131/M.124/DOGAN TAK                              0.67 TL
 14216 [--------]  SILGI FREZE UCU FORD KAMYON                                    0.94 TL
 14217 [--------]  SILGI FREZE UCU MURAT-RENAULT                                   0.78 TL
14221 [--ATĠK--]  SILGI TAMIR TAKIMI TOFAġ TĠP                                    0.39 TL
 14219 [--------]  SILGI KOMUR YUVASI FAZ TIP                                     1.39 TL
 14220 [--------]  SILGI KOMUR YUVASI MAKO TIP                                    1.39 TL

                                 STAR GRUBU
                          ANAHTAR GRUBU
10013 [--STAR--]  RENAULT 12 DÖRTLÜ SINYAL ANAHTARI                                 2.74 TL
10015 [--STAR--]  MURAT 131 4 LÜ SINYAL ANAHTARI                                   2.74 TL
10016 [--STAR--]  MURAT 131 EM FAR ANAHTARI                                     2.74 TL
10017 [--STAR--]  MURAT 131 YM FAR ANAHTARI                                     2.74 TL
10018 [--STAR--]  MURAT 131 SĠS LAMBA ANAHTARI                                    2.74 TL
10019 [--STAR--]  MURAT 131.KALORIFER ANAHTARI                                    2.30 TL
10020 [--STAR--]  MURAT 131 SILECEK ANAHTARI                                     3.24 TL
10021 [--STAR--]  MURAT 131.ARKA CAM REZISTANS ANAHTARI                               2.30 TL
10022 [--STAR--]  DOĞAN YM FAR ANAHTARI                                 YENİ     3.25 TL
10023 [--STAR--]  MURAT 124 KALORIFER ANAHTARI DAR                                  2.30 TL
10024 [--STAR--]  MURAT 124 FAR ANAHTARI                                       2.12 TL
10028 [--STAR--]  LADA 6 UCLU FAR ANAHTARI                                      2.55 TL
10034 [--STAR--]  OTO YOL 50 NC FAR ANAHTARI                                     2.12 TL
10035 [--STAR--]  OTOYOL 50NC KALORIFER ANAHTARI                                   2.12 TL
10036 [--STAR--]  OTOYOL 50NC SILGI ANAHTARI                                     2.12 TL
10038 [--STAR--]  DODGE AS 700 FAR ANAHTARI                                     2.12 TL
10039 [--STAR--]  DODGE AS 700 SILECEK ANAHTARI                                   2.14 TL
10040 [--STAR--]  DODGE AS 700 KALORIFER ANAHTARI                                  1.39 TL
10045 [--STAR--]  ANAHTAR YUVASI DODGE-OTOYOL                                    0.50 TL                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
            0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :136
                                                             12/10/2011
                      TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                     www.otosuner.com
   KOD                                    CİNSİ                 FİYAT
10045 [--STAR--]  TEKLĠ CIT CIT ANAHTARI                                       0.53 TL
10063 [--STAR--]  TEKLI KISA PASO ANAHTAR                                      1.12 TL
10064 [--STAR--]  SAG SOL ANAHTAR METAL                                       3.60 TL
10065 [--STAR--]  TEKLI CEKME UZUN PASO ANAHTAR                                   1.71 TL
10068 [--STAR--]  SAG SOL ANAHTAR                                          2.52 TL
10069 [--STAR--]  MURAT 131 PLASTĠK FREN MÜġÜRÜ                                   1.65 TL
10070 [--STAR--]  MURAT 131 METAL FREN MÜġÜRÜ                                    2.80 TL
10071 [--STAR--]  RENAULT 12 METAL FREN MÜġÜRÜ                                    1.61 TL
10072 [--STAR--]  RENAULT 12 PLASTĠK FREN MÜġÜRÜ                                   1.19 TL
10073 [--STAR--]  RENAULT 12 TOROS KALIN DĠġ FREN MÜġÜRÜ                               1.76 TL
                            BUTONLAR
 11009 STAR    METAL BUTON DAR GÖVDE                                       2.27 TL
 11012 STAR    PLASTĠK BUTON                                           0.85 TL
 11013 STAR    METAL BUTON BAKIR KONTAK                                      1.93 TL
 11016 RASEL    KAPI KUMANDA BUTONU                                        4.00 TL
                       TAVAN LAMBA VE FLORESAN GRUBU
 11081 [--------]  MURAT 124 TAVAN LAMBASI                                      6.84 TL
 11082 [--------]  MURAT 131 TAVAN LAMBASI                                      6.84 TL
 11083 [--------]  RENAULT TAVAN LAMBASI                                       6.84 TL
 11084 [--------]  MURAT 131 ÖN PARK LAMBASI CAMI SAĞ-SOL                               6.75 TL
 11085 [--------]  ġAHĠN ÖN PARK LAMBASI SAĞ SOL                                   17.64 TL
                           STOP CİVATALARI
  100006     ARKA STOP CĠVATASI SLX                                       0.09 TL
  100007     ARKA STOP CĠVATASI BEYAZ 88 DKġ                                  0.09 TL
  100008     ARKA STOP CĠVATASI BEYAZ 87 DKġ                                  0.10 TL
  100009     ARKA STOP CĠVATASI FÜME 88 DKġ                                   0.09 TL
  100010     ARKA STOP CĠVATASI KIRMIZI 88 DKġ                                 0.09 TL
  100011     ARKA STOP CĠVATASI KIRMIZI 87 DKġ                                 0.10 TL
  100012     ARKA STOP CĠVATASI SARI 88 DKġ                                   0.10 TL
  100013     ARKA STOP CĠVATASI SARI 87 DKġ                                   0.10 TL
  100162     ÖN PARK CĠVATASI K . B .S 87 DKġ                                  0.10 TL
  100163     ÖN PARK CĠVATASI B .S 85 DOGAN                                   0.10 TL
  100164     MURAT 131 SĠNYAL AYAR SOMUNU                                    0.30 TL
                          SU DEPOSU GRUBU
   101-01     SĠLECEK SU DEPOSU TOFAġ                                      5.45 TL
   101-03     SĠLECEK SU DEPOSU KAPAGI TOFAġ                                   0.54 TL
   102-01     SĠLECEK SU DEPOSU DODGE                                      3.60 TL
   103-01     SĠLECEK SU DEPOSU ÜNĠVERSAL                                    2.52 TL
   104-01     RENAULT 12 SU DEPOSU                                        4.40 TL
   104-04     RENAULT 9 SĠLECEK SU DEPOSU                                    4.40 TL
   106-03     124 VE 50 NC HĠDROLĠK DEPOSU                                    1.35 TL
   106-04     PEJO J 9 SU BĠDONU                                         5.00 TL
          12-24V DALGIÇ MOTOR BÜYÜK TĠP                                   24.00 TL
          12-24V DALGIÇ MOTOR KÜÇÜK TĠP                                   22.50 TL
          ÜNĠVERSAL SU DEPOSU KOMPLE TAKIM MOTORLU                              11.75 TL

                        SÜNER SOKET GRUBUMUZ
                         FAN MÜŞÜR SOKETİ
 SNR-5089     DOBLO PALĠO ALBEA SLX FAN MÜġÜR SOKETĠ                               3.74 TL
 SNR-5093     ALBEA PALĠO DOBLO SLX FAN MOTOR SOKETĠ                               4.11 TL
 SNR-1255     KANGOO MEGANE SAFRANE KLĠMA FAN MOTOR SOKETĠ                            9.78 TL
 SNR-15024     FORD FAN MÜġÜR SOKETĠ                                       9.35 TL
 SNR-15053     YM OPEL FAN MÜġÜR SOKETĠ                                      10.20 TL                        Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
            0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :137
                                                            12/10/2011
                    TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                    www.otosuner.com
  KOD                        CİNSİ                              FİYAT
                        FAR MÜŞÜR SOKETİ
 SNR-5515   DOBLO PALĠO ALBEA YM FAR MÜġÜR SOKETĠ JAKLI                             7.57 TL
 SNR-5499   DOBLO FAR SOKETĠ BÜYÜK                                        16.15 TL
 SNR-5500   PALĠO SĠENA FAR SOKETĠ                                        8.67 TL
 SNR-5088   TEMPRA TĠPO UNO SĠS FAR SOKETĠ                                    5.70 TL
 SNR-6634   TÜM ARAÇLAR ĠÇĠN FAR FĠġ SOKETĠ                                   2.55 TL
 SNR-1101   MEGANE 1 FAR SOKETĠ                                         8.33 TL
 SNR-1251   CLĠO SĠS FAR SOKETĠ                                         8.50 TL
 SNR-15025   FORD FAR SOKETĠ                                           10.71 TL
 SNR-15051   EM VOLSWAGEN FAR SOKETĠ                                       8.50 TL
 SNR-15052   MERCEDES FAR SOKETĠ                                         9.35 TL
                         STOP SOKETİ
 SNR-5091   PALĠO ARKA STOP SOKETĠ                                        6.21 TL
 SNR-5090   SLX ARKA STOP SOKETĠ                                         2.72 TL
 SNR-15057   FORD TRANSĠT STOP SOKETĠ                                       9.35 TL
 SNR-6852   ALBEA ARKA STOP SOKETĠ                                        3.03 TL
                       CAM DÜĞMESİ SOKETİ
 SNR-5544   TOFAġ CAM DÜĞME SOKETĠ                                        8.33 TL
 SNR-15028   YM FORD CAM DÜĞME SOKETĠ                                       9.35 TL
                       MUHTELİF ÇEŞİTLERİMİZ
 SNR-1254   KANGOO MEGANE HARARET MÜġÜR SOKETĠ                                  8.93 TL
 SNR-1100   MEGANE ġARZ SOKETĠ                                          5.87 TL
 SNR-5086   DOBLO ALBEA PALĠO KLĠMA SOKETĠ                                    8.16 TL
 SNR-5191   UNO MOTOR KAPUT ĠZALATÖR KLĠPS                                    0.32 TL
 SNR-5094   SLX DOBLO ALBEA PALĠO ENJEKTÖR SOKETĠ                                6.12 TL
 SNR-5095   CLĠO FAR OPTĠK SOKETĠ TAKIM R+L                                   16.07 TL
 SNR-1254   KANGOO MEGANE HARARET MÜġÜR SOKETĠ                                  8.93 TL
 SNR-5192   TEMPRA KAPUT DAYAMA TEL TUTUCU                                    0.44 TL

                             SOYCAN GRUBU
                   SOYCAN ALTERNATÖR ROTOR BAKIRLARI
RB.001 SOYCAN  MAKO TĠPĠ ESKĠ MODEL ROTOR BAKIRI                                  2.81 TL
RB 002 SOYCAN  MAKO TĠPĠ YENĠ MODEL ROTOR BAKIRI                                  2.48 TL
RB 003 SOYCAN  LUCAS TĠPĠ A115 ROTOR BAKIRI                                     19.00 TL
RB 004 SOYCAN  VALEO TĠPĠ ESKĠ MODEL R-9 ROTOR BAKIRI                                2.64 TL
RB 005 SOYCAN  BOSCH TĠPĠ KÜÇÜK ROTOR BAKIRI                                    2.48 TL
RB 006 SOYCAN  BOSCH TĠPĠ BÜYÜK ROTOR BAKIRI                                    2.81 TL
RB 007 SOYCAN  LUCAS TĠPĠ A127 FATĠH ROTOR BAKIRI                                  2.64 TL
RB 008 SOYCAN  VALEO TĠPĠ R-9 YENĠ MODEL ROTOR BAKIRI                                5.70 TL
RB 009 SOYCAN  VALEO TĠPĠ ROTOR BAKIRI (ĠÇTEN FANLI) AUDĠ - MERCEDES                        5.72 TL
RB 010 SOYCAN  MAKO TĠPĠ YENĠ MODEL ROTOR BAKIRI KISA                                5.72 TL
RB 011 SOYCAN  VALEO TĠPĠ ROTOR BAKIRI (8,85MM Y.M ) AUDĠ BMV OPEL                         5.72 TL
RB 012 SOYCAN  DELCO TĠPĠ ROTOR BAKIRI OPEL - TĠGRA OMEGA                              5.72 TL
RB 013 SOYCAN  JAPON TĠPĠ ROTOR BAKIRI ISUZU NPR NKR                                5.72 TL
RB 014 SOYCAN  JAPON TĠPĠ ROTOR BAKIRI HONDA TOYOTA                                 5.72 TL

                              SÜNER GRUBU
                      PİRİÇ TERMİNALLER DİŞİ GECMELİ TİP
 SNR-10101   MĠKRO DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ 1/2 D ] 2.8 TERMĠNAL                            0.01620 TL
 SNR-10103   MĠKRO DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ 1/2 D ] 2.8 YAYLI TERMĠNAL                         0.02000 TL
 SNR-10104   MĠNĠ DĠġĠ FĠġ ( MUADĠLĠ SF 1D MĠNĠ ) 4.8 TERMĠNAL                          0.02020 TL
 SNR-10105   STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF-1DK ] 6.3 TERMĠNAL                          0.02760 TL
 SNR-10106   STANDART DĠġĠ FĠġ ( MUADĠLĠ SF 1D ) 6.3 TERMĠNAL                          0.02760 TL                      Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
           0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :138
                                                          12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                         CİNSİ                           FİYAT
SNR-10107  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SFDB ] 6.3 TERMĠNAL                           0.03220 TL
SNR-10108  BÜYÜK DĠġĠ FĠġ SF3D (TERMĠNAL )                                   0.07360 TL
SNR-10109  STANDART DĠġĠ FĠġ ( MUADĠLĠ SF 2 D ) 6,3 TERMĠNAL                          0.02760 TL
SNR-10110  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF 2 DB ] 6.3 TERMĠNAL                         0.02760 TL
SNR-10111  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF 1 D-EĞRĠ MĠNĠ ] 4.8 BAYRAK TERMĠNAL                 0.02760 TL
SNR-10112  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF 1 D-EĞRĠ ] 6.3 BAYRAK TERMĠNAL                    0.03280 TL
SNR-10113  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF 2,5 D-EĞRĠ ] 7.7 TERMĠNAL                      0.03820 TL
SNR-10114  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF 1 DE ] 6.3 TERMĠNAL                         0.06400 TL
SNR-10115  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF 19 D ] 6.3 BAYRAK TERMĠNAL                      0.04140 TL
SNR-10116  SF 4D YUVARLAK DĠġĠ TERMĠNAL                                    0.03920 TL
SNR-10117  YUVARLAK DĠġĠ FĠġ [ ÖZEL ] TERMĠNAL                                 0.02640 TL
SNR-10118  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF 1 D ÖZEL ] TERMĠNAL                         0.27600 TL
SNR-10119  STANDART DĠġĠ FĠġ [ MUADĠLĠ SF 23 D ] TERMĠNAL                           0.02880 TL
                 PİRİNÇ TERMİNALLER ERKEK GECMELİ TİP
SNR-10201  KISA ERKEK FĠġ ( MUADĠLĠ SF 1E ) 6.3 TERMĠNAL                            0.02880 TL
SNR-10202  KISA ERKEK UÇ [ MUADĠLĠ SF 1 E ÇK ] 6.3 TERMĠNAL                          0.02880 TL
SNR-10203  UZUN ERKEK FĠġ ( MUADĠLĠ SF 1 EU 1 6.3 TERMĠNAL                           0.03220 TL
SNR-10204  UZUN ERKEK FĠġ [ MUADĠLĠ SF 1EU1 ] 6.3 TERMĠNAL                           0.03680 TL
SNR-10205  YUVARLAK ERKEK [ MUADĠLĠ SF 4E ] TERMĠNAL                              0.03920 TL
SNR-10206  YUVARLAK ERKEK [ MUADĠLĠ SF 4E O ] TERMĠNAL                             0.03920 TL
SNR-10207  2,8 ERKEK (BAYRAK)                                         0.26540 TL
SNR-10208  4,5 45 BÜKÜM ERKEK                                         0.03680 TL
SNR-10209  4,8 BAYRAK ERKEK                                          0.03920 TL
SNR-10210  6,3 45 BÜKÜM ERKEK                                         0.04240 TL
SNR-10211  TEK AYAK KÜÇÜK (MUADĠLĠ SF1E)                                    0.02300 TL
SNR-10212  6,3 DÜZ ERKEK                                            0.04240 TL
SNR-10213  6,3 KISA BOY ERKEK (90 BÜKÜM)                                    0.04240 TL
SNR-10214  6,3 DÜZ ERKEK KISA                                         0.04140 TL
SNR-10215  2,8 DÜZ ERKEK                                            0.01550 TL
SNR-10218  YUVARLAK ERKEK [ MUADĠLĠ SF 4 E KÜ ] TERMĠNAL                            0.04000 TL
SNR-10219  6,3 ERKEK (SFK35)                                          0.02440 TL
SNR-1220  6,3 ERKEK (SFK45)                                          0.04660 TL
SNR-1221  6,3 ERKEK (ÖZEL) TIRNAKLI                                      0.04380 TL
                   PİRİÇ TERMİNALLER TOPRAKLAMA TİP
SNR-10217  KÜÇÜK KÜġ GÖZÜ [ MUADĠLĠ SW 4 ] TERMĠNAL                              0.01840 TL
SNR-10301  TOPRAKLAMA [ MUADĠLĠ SW 4-02 ] TERMĠNAL                               0.01620 TL
SNR-10302  TOPRAKLAMA [ MUADĠLĠ SW 4-03 ] TERMĠNAL                               0.01620 TL
SNR-10303  TOPRAKLAMA [ MUADĠLĠ SW 4-04 ] TERMĠNAL                               0.01620 TL
SNR-10321  1 NOLU KABLO UCU [ MUADĠLĠ SKN 1-02 ] TERMĠNAL                           0.02420 TL
SNR-10304  1 NOLU KABLO UCU [ MUADĠLĠ SKN 1-03 ] TERMĠNAL                           0.02420 TL
SNR-10305  1 NOLU KABLO UCU [ MUADĠLĠ SKN 1-04 ] TERMĠNAL                           0.02420 TL
SNR-10306  2 NOLU KABLO UCU [ MUADĠLĠ SKN 2-04 ] TERMĠNAL                           0.03000 TL
SNR-10307  2,5 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 2,5-04 ) TERMĠNAL                         0.02540 TL
SNR-10308  2,5 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 2,5-05 ) TERMĠNAL                         0.02540 TL
SNR-10309  2,5 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 2,5-06 ) TERMĠNAL                         0.02540 TL
SNR-10310  4 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 4-04 )    TERMĠNAL                        0.05400 TL
SNR-10311  4 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 4-05     TERMĠNAL                        0.05400 TL
SNR-10312  4 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 4-06 )    TERMĠNAL                        0.05400 TL
SNR-10313  6 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 6-06 )    TERMĠNAL                        0.07000 TL
SNR-10314  8 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 8-08 )    TERMĠNAL                        0.07000 TL
SNR-10315  10 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 10-08 ) TERMĠNAL                          0.08280 TL
SNR-10316  10 NOLU KABLO UCU ( MUADĠLĠ SKN 10-10 ) TERMĠNAL                          0.08280 TL
SNR-10317  11 NOLU KABLO UCU [ MUADĠLĠ SKN 10-13 ] TERMĠNAL                          0.08280 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :139
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                        CİNSİ                            FİYAT
SNR-10318  ÇĠFT DELĠKLĠ UZUN TOPRAKLAMA TERMĠNAL                               0.04600 TL
SNR-10319  ÇĠFT DELĠKLĠ KISA TOPRAKLAMA TERMĠNAL                               0.03680 TL
SNR-10320  DELĠKLĠ 4.8 TOPRAKLAMA [ MUADĠLĠ SKN 1-2 ] TERMĠNAL                        0.03920 TL
                 PİRİÇ TERMİNALLERİ ÇATAL TİP TOPRAKLAMA
SNR-10401  ÇATAL KABLO MUCU                                          0.03000 TL
SNR-10402  ÇATAL KABLO UCU (MUADĠLĠ 2,5-C                                   0.03220 TL
SNR-10403  ÇATAL TELEFON KABLO UCU                                      0.02540 TL
SNR-10404  ÖZEL ÇATAL SK4C                                          0.05760 TL
SNR-10407  ÇATAL KABLO UCU (MUADĠLĠ 2-C                                    0.02080 TL
                PİRİNÇ TERMİNALLER BORU TİP TOPRAKLAMA
SNR-10405  2,5 YUVARLAK TOPRAKLAMA ( MUADĠLĠ SK 2,5 )                             0.02760 TL
SNR-10406  4 YUVARLAK TOPRAKLAMA ( MUADĠLĠ SK 4 )                               0.04600 TL
SNR-10407  6 YUVARLAK TOPRAKLAMA ( MUADĠLĠ SK 6 )                               0.05760 TL
                  TERMİNAL İZOLELERİ ( KONNEKTÖRLER )
SNR-30101  TEKLĠ ERKEK KONNEKTÖR                                       0.03460 TL
SNR-30102  TEKLĠ DĠġĠ KONNEKTÖR                                        0.04840 TL
SNR-30201  ĠKĠLĠ ERKEK KONNEKTÖR                                       0.06900 TL
SNR-30202  ĠKĠLĠ DĠġĠ KONNEKTÖR                                        0.11500 TL
SNR-30301  ÜÇLÜ ERKEK KONNEKTÖR                                        0.12560 TL
SNR-30302  ÜÇLÜ DĠġĠ KONNEKTÖR                                        0.13080 TL
SNR-30401  DÖRTLÜ ERKEK KONNEKTÖR                                       0.17940 TL
SNR-30402  DÖRTLÜ DĠġĠ KONNEKTÖR                                       0.18080 TL
SNR-30501  ALTILI ERKEK KONNEKTÖR                                       0.31760 TL
SNR-30502  ALTILI DĠġĠ KONNEKTÖR                                       0.20140 TL
SNR-30501  SEKĠZLĠ ERKEK KONNEKTÖR                                      0.03220 TL
SNR-30801  SEKĠZLĠ DĠġĠ KONNEKTÖR                                       0.03220 TL
               SNR OTOMOTİK TM TK VE RULMAN YATAĞI GRUBU
SNR-125   MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI ( NIPPO DENSO MUADĠLĠ)                          4.85 TL
SNR-207   REDĠKSYONLU MARġ TAMĠR TAKIMI (ISUZU NIPPON DENSO MUADĠLĠ)                     4.85 TL
SNR-256   MARġ OTOMOTĠK KAPAĞI TAMĠR TAKIMI (ISUZU TOYOTA MAZDA SUBARU HONDA)                 4.85 TL
SNR-257   MARġ OTOMOTĠK KAPAĞI TAMĠR TAKIMI (IDAIHATSU ROVER FORD TOYOTA)                   4.85 TL
SNR -266  MARġ OTOMOTĠK TAMĠR TAKIMI (Y.M TOYOTA HONDA ROVER)                         4.85 TL
SNR-268   MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI (KISA KOMATSU ISUZU HONDA SUBARU NĠSSAN )                4.85 TL
SNR-269   MARġ OTOMOTĠK TAMĠR TAKIMI (UZUN NISSAN HĠTACHĠ MUADĠLĠ)                      4.85 TL
SNR-300   MARġ OTOMOTĠK TAMĠR TAKIMI (YM MF BEDFORD FATĠH LUCAS MUADĠLĠ)                   4.85 TL
SNR-326   MARġ OTOMATĠK KAPAĞI ĠÇ TAMĠR TAKIMI (EM 4 YUVARLAK MASSEY FERGUSON)                4.85 TL
SNR-327   MARġ OTOMOTĠK KAPAĞI ĠÇ TAMĠR TAKIMI (EM MF AUSTIN ROVER THAMES TREDER)               4.85 TL
SNR-369   MARġ OTOMOTĠK TAMĠR TAKIMI (MERCEDES BENZ OPEL BOSCH MUADĠLĠ)                    4.85 TL
SNR-370   MARġ OTOMOTĠK TAMĠR TAKIMI (AUDI FORD OPEL BMW OPEL VW MEECEDES)                  4.85 TL
SNR-500   MARġ OTOMOTĠK KĠTĠ (096945818)                                   4.85 TL
SNR-501   MARġ OTOMOTĠK KĠTĠ (096945819)                                   4.85 TL
SNR-503   MARġ OTOMOTĠKKĠTĠ (096945823)                                    4.85 TL
SNR-504   MARġ OTOMOTĠK KĠTĠ (096945824)                                   4.85 TL
SNR-506   MARġ OTOMOTĠK KĠTĠ (096945826)                                   4.85 TL
SNR-508   MARġ OTOMATĠK KĠTĠ (2.5XM8X10M)                                   4.85 TL
SNR-528   MARġ OTOMOTĠK KĠTĠ (096945828)                                   4.85 TL
SNR-1206  MARġ OTOMATĠK KONTAK KĠTĠ SOL CHRYSLER                               4.85 TL
SNR-1207  MARġ OTOMOTĠK KONTAK KĠTĠ ISUZU                                   4.85 TL
SNR-1208  MARġ OTOMATĠK KONTAK KĠTĠ TOYOTA                                  4.85 TL
SNR-1209  MARġ OTOMATĠK KĠTĠ SUBARU                                      4.85 TL
SNR-1210  MARġ OTOMATĠK KONTAK KĠTĠ HONDA                                   4.85 TL
SNR-1211  MARġ OTOMATĠK KONTAK KĠTĠ KIA                                    4.85 TL
SNR-1217  MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI HARLEY DEVIDSIN                             4.00 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com    Sayfa :140
                                                          12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                      CİNSİ                              FİYAT
SNR-1260  MARġ OTOMOTĠK TAMĠR TAKIMI JAPON MUADĠLĠ                               4.00 TL
SNR-1262  MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI TERMĠNALĠ                                 4.00 TL
SNR-1263  MARġ OTOMATĠK KĠTĠ JAPON MUADĠLĠ                                   4.85 TL
SNR-1264  MARġ OTOMOTĠK KĠTĠ JAPON MUADĠLĠ                                   4.85 TL
SNR-1265  MARġ OTOMATĠK KĠTĠ JAPON MUADĠLĠ                                   4.85 TL
SNR-1266  MARġ OTOMATĠK KĠTĠ JAPON MUADĠLĠ                                   4.85 TL
SNR-1269  MARġ OTOMOTĠK KĠTĠ CHYRSLER JAPON MUADĠLĠ                               4.85 TL
SNR-3114  MARġ OTOMATĠK TAMĠR TAKIMI MERCEDES ACTOS                               4.85 TL
SNR-154  ALT.RULMAN YATAĞI(CITROEN VOLVO PARIS PHONE MUADĠLĠ)                         2.33 TL
SNR-155  ALT.RULMAN YATAĞI(RENAULT R9-R11 PARIS PHONE MUADĠLĠ))                        2.33 TL
SNR-188  ALT.RULMAN YATAĞI (PEUGEOT RENAULT R12 PARISRHONE MUADĠLĠ)                      2.33 TL
SNR-189  ALT.RULMAN YATAĞI (AUDI WV BOSCH MUADĠLĠ )                              2.33 TL
SNR-587  ALT.RULMAN YATAĞ ( OPEL VECTRA BOSCH MUADĠLĠ )                            2.33 TL
SNR-588  ALT.RULMAN YATAĞI (FORD MERCEDES OPEL BOSCH MUADĠLĠ)                         2.33 TL
SNR-590  ALT.RULMAN YATAĞI RENAULT LAGUNA PARIS RHONE MUADĠLĠ)                         2.33 TL
SNR-591  ALT.RULMAN YATAĞI PEUGEOT PARIS RHONE MUADĠLĠ)                            2.33 TL
SNR-592  ALT.RULMAN YATAĞI RENAULT PARIS RHONE MUADĠLĠ )                            2.33 TL
SNR-593  ALT.RULMAN YATAĞI (AUDI BOSCH MUADĠLĠ)                                2.33 TL
SNR-931  ALT.RULMAN YATAĞI VOLVO (MOTOROLA &VALEO MUADĠLĠ)                           2.33 TL
SNR-1202  ALT.RULMAN YATAĞI (CITROEN BOSCH MUADĠLĠ)                               4.65 TL
SNR-1243  ALT.RULMAN YATAĞI A127 LUCAS MUADĠLĠ                                 2.33 TL
SNR-1244  ALT.RULMAN YATAĞI A115 LUCAS MUADĠLĠ                                 2.33 TL

                         ŞAHİN-ALBİ GRUBU
                           ALTERNATÖRLER
AL 01000  Alternatör Ġnce Mil 12 V Murat 124/131, Renault R12, Ford Transit (Ġkazı Diodlu)           132.00 TL
AL 01001  Alternatör Kalın Mil 12 V MF, Fiat, Ford, Chrysler, Inter, Steyır (Ġkazı Diodlu)           132.00 TL
AL 01002  Alternatör Kalın Mil 24 V 35 NC/50 NC, Fiat, Iveco (Ġkazı Diodlu)                  132.00 TL
AL 01012  Alternatör 24 V 30 Amp. (YM) Fiat 35 NC/50 NC, Unic, Laverda, Om (Brescia)              143.00 TL
AL 01017  Alternatör 24 V 80 Amp. Iveco,Volvo Trucks (Bosch Muadili)                      242.00 TL
AL 01028  Alternatör 12 V 110 Amp. Fiat,Setra,Daf,Trucks (Bosch Muadili)                    275.00 TL
AL 01037  Alternatör 12 V Lada, Niva, 1600 4 WV, Riva (Konjektörsüz) (Lada Muadili)              137.50 TL
AL 01053  Alternatör 12 V 55 Amp. (YM) Murat 1600, Ford 1.6, 2.0                        132.00 TL
AL 01055  Alternatör 12 V 90 Amp Volvo (Bosch Muadili)                             214.50 TL
AL 01056  Alternatör 24V 55 Amp. Volvo,Mercedes, 302 Klima (Bosch Muadili)                   203.50 TL
AL 01057  Alternatör 12 V 65 Amper Dev Fatih (Bosch Muadili)                          214.50 TL
AL 01088  Alternatör 24 V 55 Amper Iveco 2 Kulak (Bosch Muadili)                        214.50 TL
AL 01089  Alternatör BMC Profesyonel 24 V 45 Amp. (Bosch Muadili)                       165.00 TL
AL 01091  Alternatör 28V 105Amp. Mercedes Benz,Man,Daf,Scania,Iveco (Bosch Muadili)              660.00 TL
AL 01092  Alternatör 28V 120Amp Man,Otomarsan,Mercedes Benz,Ikarus (Bosch Muadil)               660.00 TL
AL 01099  Alternatör 24 V 55 Amper (Bosch Muadili)                               203.50 TL
AL 01100  Alternatör 12 V 90 Amp. Mercedes (Bosch Muadili)                           214.50 TL
AL 01103  Alternatör 28V 140Amp. Mercedes Benz,Drögmöller (Bosch Muadili)                   660.00 TL
AL 01104  Alternatör 24 V 55 Amp Scania                                    203.50 TL
AL 01107  Alternatör Iveco, Magirus 24 V 35 Amp (Bosch Muadili)                        165.00 TL
AL 01120  Alternatör Peugeot J9 (Fiat Muadili) YM 12 V                             132.00 TL
AL 01121  Alternatör Ford Transit Vakumlu (Fiat Muadili) 12 V                         176.00 TL
AL 01123  Alternatör Massey Ferguson Yeni Model                                132.00 TL
AL 01125  Alternatör Scania 24v 80 Amp. Çift Kasnaklı                             203.50 TL
AL 01127  Alternatör Fatih (Lucas Muadili) 12 V                                132.00 TL
AL 01128  Alternatör Ford Transit (Lucas Muadili) 12 V FiĢli Vakumlu                      181.50 TL
AL 01129  Alternatör Ford Transit (Lucas Muadili) 12 V Vakumlu                         176.00 TL
AL 01136  Alternatör Ford Escort (Lucas Muadili) YM 12 V 70 Amp.                        143.00 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :141
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                            CİNSİ                        FİYAT
AL 01158  Alternatör 28V 140Amp. Renault,FR1 (Bosch Muadil)                          660.00 TL
AL 01190  Alternatör Yeni Model Iveco 24 V 120/140/180 Amp. (Bosch Muadili)                  550.00 TL
AL 01365  Alternatör 24 V 80 Amper Scania                                   242.00 TL
AL 01368  Alternatör Volvo 24 V 80 Amper Scania                                242.00 TL
AL 01376  Alternatör Mercedes Actros 28 80 Amp.                                231.00 TL
AL 01378  Alternatör Mercedes Actros 24v 100 Amp.                               253.00 TL
AL 01585  Alternatör 24V 45Amp. Scania,Renault,Man,Iveco,Daf,Saurer (Bosch Muad)(AL 1512 Kap)         165.00 TL
AL 01591  Alternatör 24V 45Amp. Volvo,Renault,Man,Scania,Iveco,Daf (Bosch Muad) (AL 1370 Kap)         165.00 TL
AL 01594  Alternatör 24 V 80 Amp. Volvo (Ġran)                                220.00 TL
AL 01667  Alternatör 24 V 55 Amp. (112747) (Kapak 1648)                            231.00 TL
AL 01679  Alternatör 24 V 55 Amp. Man Ġkiz Kulak                               253.00 TL
AL 01680  Alternatör 12 V 55 Amp. Mercedes Kamyon                               231.00 TL
AL 09614  Alternatör 24 V 80 Amp. Volvo,Mercedes (Bosch Muadili)                       242.00 TL
AL 09615  Alternatör 24 V 80 Amp. Otokar Sultan Mercedes (Bosch Muadili) (Kapak AL 9617)           242.00 TL
AL 09618  Alternatör 12V 27Amp. John deere Steyr (Bosch Muadili)                       132.00 TL
                      ALTERNATÖR BİLYA KAPAKLARI
AL 00634  Alternatör Bilya Kapağı Ford Cargo/Fiat 50 Ne YM (Fiat Muadili)                   9.90 TL
AL 00640  Alternatör Bilya Kapağı (Fiat Muadili) Magirus Minibüs                       9.90 TL
AL 00648  Alternatör Bilya Kapağı Man 24 V 55 (Bosch Muadili)                         24.75 TL
AL 00664  Alternatör Bilya Kapağı Volkswagen 12 V 90 (Bosch Muadili)                     17.60 TL
AL 00665  Alternatör Bilya Kapağı Audi 12 V 90 Amper (Bosch Muadili)                     17.60 TL
AL 00666  Alternatör Bilya Kapağı (Fiat Muadili) Massey Ferguson, Chrysler                  9.90 TL
AL 00667  Alternatör Bilya Kapağı (Fiat Muadili) Uno, Tipo                          9.90 TL
AL 00676  Alternatör Bilya Kapağı Scania 24 V 55 Amp                             18.70 TL
AL 00677  Alternatör Bilya Kapağı Scania 24 V 80 Amp                             18.70 TL
AL 00693  Alternatör Bilya Kapağı Iveco (Bosch Muadili) 24 V 55 Amp.                     17.60 TL
AL 00696  Alternatör Bilya Kapağı Audi (Bosch Muadili) 6203 Rulman                      17.60 TL
AL 00699  Alternatör Bilya Kapağı Peugeot J9 Minibüs                             11.00 TL
AL 00705  Alternatör Bilya Kapağı Lada, Niva, Samara, Riva (Lada Muadili)                   13.75 TL
AL 00710  Alternatör Bilya Kapağı Bmc Profesyonel (Lucas Muadili)                       16.50 TL
AL 00714  Alternatör Bilya Kapağı (EM) (Ġnce Mil 6302 Rulman) (Fiat Muadili)                 9.90 TL
AL 00723  Alternatör Bilya Kapağı ACR 15/16/17/18 MF. BMC Bedford, Leyland                  11.00 TL
AL 00731  Alternatör Bilya Kapağı (Kısa Kulak) MAN, Iveco, Magirus, Mercedes                 16.50 TL
AL 00732  Alternatör Bilya Kapağı (Uzun Kulak) MAN, Iveco, Magirus, Mercedes                 16.50 TL
AL 00736  Alternatör Bilya Kapağı Iveco, Magirus Bosch Yeni Model 24V 35 Amp.                 18.70 TL
AL 00740  Alternatör Bilya Kapağı Renault R9, R11 - R12 - R19                         13.20 TL
AL 00741  Alternatör Bilya Kapağı Toyota, Corolla, (Nippon Denso Muadili)                   22.00 TL
AL 00745  Alternatör Bilya Kapağı Yavuz, Volvo, Klima (Bosch Muadili)                     20.35 TL
AL 00755  Alternatör Bilya Kapağı (Kalın Mil 62303 Rulman) (Fiat Muadili)                   9.90 TL
AL 00760  Alternatör Bilya Kapağı ACR/15/16/17/18 (6202 Rulmana Göre) (Lucas Muadili)             11.00 TL
AL 00762  Alternatör Bilya Kapağı Mercedes 190/200/230/380/420/500 70 Amper                  17.60 TL
AL 00763  Alternatör Bilya Kapağı Audi 80/100/200, Volkswagen, Golf, Jetta, Pasat               19.25 TL
AL 00773  Alternatör Bilya Kapağı Ford Taunus 1.6, Murat 131, Uno, Tipo, Seat                 9.90 TL
AL 00783  Alternatör Bilya Kapağı MAN, Magirus, Mercedes, International, KHD                 17.60 TL
AL 00801  Alternatör Bilya Kapağı (Opel) (Bosch Muadili)                           18.70 TL
AL 00806  Alternatör Bilya Kapağı Peugeot 304305 (Bosch Muadili)                       18.70 TL
AL 00808  Alternatör Bilya Kapağı Mercedes 190/200/230 12 V 55 Amper                     17.60 TL
AL 00810  Alternatör Bilya Kapağı 6303 Rulmana Göre (Fiat Muadili)                      9.90 TL
AL 00819  Alternatör Bilya Kapağı Steyr (Bosch Muadili)                            17.60 TL
AL 00827  Alternatör Bilya Kapağı Chrysler, PD 250/PD 400, Massey, MF 240, 285 (Lucas Muadili)        11.00 TL
AL 00828  Alternatör Bilya Kapağı (Lucas Muadili) (UNT 105)                          11.00 TL
AL 00829  Alternatör Bilya Kapağı Chrysler, AS 600-700-800-900 (Lucas Muadili)                11.00 TL
AL 00832  Alternatör Bilya Kapağı Kubota, Bobcat, Mercury (ĠĢ Makinası) (Mando Muadili)            22.00 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
        0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :142
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                            CİNSİ                        FİYAT
AL 00833  Alternatör Bilya Kapağı Ford, Capri, Granada, Sierra, Volvo 240/260/740/760             20.35 TL
AL 00834  Alternatör Bilya Kapağı Audi 80/100, VW, Golf, Jetta, Passat, Sciroccco               19.80 TL
AL 00835  Alternatör Bilya Kapağı BMC, Fatih, Ford, Fiesta, Escort, Sierra, Orion               9.90 TL
AL 00857  Alternatör Bilya Kapağı Ford TRANSĠT Ford Escord, Granada (Lucas Muadili)              9.90 TL
AL 00861  Alternatör Bilya Kapağı Setra, Daf, Kassbohrer (70 Amp.) (Bosch Muadili)               19.80 TL
AL 00864  Alternatör Bilya Kapağı Murat 131, Doğan, Tempra SX-SXA (Fiat Muadili)                9.90 TL
AL 00867  Alternatör Bilya Kapağı (YM) MAN Mercedes, Caterpillar (Bosch Muadili)                19.25 TL
AL 00868  Alternatör Bilya Kapağı Ford Taunus Escort, Fiesta, Granada (Bosch Muadili)             13.20 TL
AL 00870  Alternatör Bilya Kapağı BMC Fatih (Bosch Muadili)                          19.25 TL
AL 00871  Alternatör Bilya Kapağı (Fiat Muadili) Doğan SL- Kartal SL Tempra SXA                9.90 TL
AL 00872  Alternatör Bilya Kapağı (Fiat Muadili) Ford Transit Dizel T15 (Vakumlu Tip Yeni Model)        9.90 TL
AL 00882  Alternatör Bilya Kapağı MAN (Bosch Muadili)                             55.00 TL
AL 00884  Alternatör Bilya Kapağı 0303 Mercedes (Bosch Muadili)                        77.00 TL
AL 01160  Alternatör Bilya Kapağı Scana (Bosch Muadili)                            24.75 TL
AL 01192  Alternatör Bilya Kapağı Yeni Model Iveco 24 V 120/140/180 Amp. (Bosch Muadili)            60.50 TL
AL 01233  Alternatör Bilya Kapağı Renault (Valeo Muadili)                           16.50 TL
AL 01275  Alternatör Bilya Kapağı (Bosch Muadili) Ford Transit 12v 90 Amp. Yeni Model             19.25 TL
AL 01370  Alternatör Bilya Kapağı Pegoso (F) (Bosch Muadili)                          19.25 TL
AL 01375  Alternatör Bilya Kapağı Volvo (R) (Bosch Muadili)                          55.00 TL
AL 01381  Alternatör Bilya Kapağı (Bosch Muadili) Mercedes 500 SI                       22.00 TL
AL 01386  Alternatör Bilya Kapağı Unimog Bosch Muadili Emiri                          24.20 TL
AL 01509  Alternatör Bilya Kapağı Mercedes Actros 28 V 100 Amp.                        27.50 TL
AL 01512  Alternatör Bilya Kapağı Scania, Renault (Bosch Muadili)                       22.00 TL
AL 01513  Alternatör Bilya Kapağı Mercedes, UNIMOG 28 V 80 Amp (C) (Bosch Muadili)               27.50 TL
AL 01517  Alternatör Bilya Kapağı Volvo Binek (Bosch Muadili) YM                        22.00 TL
AL 01527  Alternatör Bilya Kapağı Volvo Tır                                  19.80 TL
AL 01557  Alternatör Bilya Kapağı Mercedes 2517-2521 Kamyon                          24.75 TL
AL 01562  Alternatör Bilya Kapağı Palio, Siena (880-845)                            24.75 TL
AL 01581  Alternatör Bilya Kapağı Ford Cargo                                  11.00 TL
AL 01598  Alternatör Bilya Kapağı Delphi Mercedes (14080403-Lt744 Muadili)                   33.00 TL
AL 01610  Alternatör Bilya Kapağı Mercedes (880825)                              17.60 TL
AL 01625  Alternatör Bilya Kapağı Doblo                                    17.60 TL
AL 01643  Alternatör Bilya Kapağı 693 (80 Amp.)                                20.90 TL
AL 01648  Alt. Bilya Kap. Mercedes Benz,Iveco 12V 80Amp.-24V 55Amp. (Cargo 137598) Delik 8,5          24.20 TL
AL 09447  Albea Corsa 1,2 Benzinli Marelli Denso Tipi Bilya Kapağı                       22.00 TL
AL 09612  Alternatör Bilya Kapağı Bosch YM                                   16.50 TL
AL 09617  Alternatör Bilya Kapağı 80 Amp.Unimog (Bosch Muadili)                        24.20 TL
                   ALTERNATÖR ÇIKIŞ CİVATASI TERMİNALLERİ
AL 00011  Alternatör ÇıkıĢ Civatası Terminali Mazda (Mitsubishi Muadili) Mazda, Mitsubishi           2.20 TL
AL 00070  Alternatör ÇıkıĢ Civatası Terminali BMW, Ford, Porsche (Bosch Muadili)                2.20 TL
AL 00071  Alternatör ÇıkıĢ Civatası Terminali BMW (Bosch Muadili)                       2.20 TL
                       ALTERNATÖR ÇIKIŞ SOKETLERİ
AL 00055  Alternatör, Konjektör ÇıkıĢ Soketi Mitsubishi (Mitsubishi Muadili)                  1.65 TL
AL 00965  Ford Transit AH. ÇıkıĢ Soketi (Lucas Muadili)                            4.40 TL
AL 00968  Alternatör ÇıkıĢ Soketi Ford Transit A127 3 ÇıkıĢ (Lucas Muadili)                  4.40 TL
                      ALTERNATÖR ÇIKIŞ TERMİNALLERİ
AL 00025  Alternatör ÇıkıĢ Terminali Fatih, Ford P100, Pikap, Sierra (A127 Lucas Muadili)           6.60 TL
AL 00046  Alternatör ÇıkıĢ Terminali Ford Escort, Fiesta, Oruon (Lucas Muadili)                1.65 TL
AL 00047  Alternatör ÇıkıĢ Terminali Ford P 100, Sierra, Scorpio (Lucas Muadili)                1.65 TL
AL 00087  Alternatör ÇıkıĢ Terminali (90 Amper) Mercedes ( Bosch Muadili)                   1.65 TL
AL 00089  Alternatör ÇıkıĢ Terminali (90 Amper) MAN (Bosch Muadili)                      1.65 TL
AL 00096  Alternatör ÇıkıĢ Terminali Chrysler (Bosch Muadili)                         1.65 TL
AL 00097  Alternatör ÇıkıĢ Terminali Opel Acona, Manta, Vectra, Corsa                     1.65 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :143
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
 KOD                             CİNSİ                        FİYAT
AL 00101   Alternatör ÇıkıĢ Terminali (Porsche) (Bosch Muadili)                         1.65 TL
AL 00124   Alternatör ÇıkıĢ Terminali (Saab 9000) (Bosch Muadili)                        2.20 TL
AL 00159   Alternatör ÇıkıĢ Terminali 70/90 Amper Audi, Volksvvagen (Bosch Muadili)               1.65 TL
AL 00163   Alternatör ÇıkıĢ Terminali 80/90 Amper Audi, BMW (Bosch Muadili)                   1.65 TL
AL 00164   Alternatör ÇıkıĢ Terminali 80/90 Amper Mercedes, Ford, BMW                      1.65 TL
AL 00169   Alternatör ÇıkıĢ Terminali 90 Amper Chrysler (Bosch Muadili)                     1.65 TL
AL 00172   Alternatör ÇıkıĢ Terminali 45, 55, 65 Amper BMW (Bosch Muadili)                   1.65 TL
AL 01237   Alternatör ÇıkıĢ Terminali A127 (Lucas Muadili)                           6.60 TL
                       ALTERNATÖR DİĞER MALZEMELER
 AL 00112  Alternatör ÇıkıĢ Civatası Murat, Renault, MF, Fiat Muadili                      0.44 TL
 AL 00127  Alternatör ÇıkıĢ Ġzolatörü Murat, Renault, MF, (Fiat Muadili)                    0.33 TL
 AL 00134  Alternatör Bilya Kapağı Perçini Murat, MF (Fiat Muadili)                       0.06 TL
 AL 00258  Alternatör ÇıkıĢ Ġnsülatörü Opel (Kore Delco)                            1.65 TL
 AL 00673  Alternatör Konjektör Koruma Feneri Yeni Model                            0.55 TL
 AL 00993  Alternatör Vakum Keçesi (Lucas Muadili)                               2.20 TL
 AL 01021  Kömürlü Konjektör Renault 9 (Fiat Muadili)                              7.70 TL
 AL 01027  Kömürlü Konjektör Murat 1600 (Fiat Muadili)                             7.70 TL
 AL 01200  Alternatör Vakum Pompası                                       44.00 TL
AL 01200/A  Alternatör Vakum Pompa Topacı                                    18.15 TL
 AL 01256  Alternatör Vakum Keçesi (Fiat Muadili)                                2.20 TL
 AL 01358  Alternatör Rulman Yuvası Sacı Yeni Model Audi Valeo Muadili (139124)                 2.20 TL
 AL 01361  Alternatör Rulman Yuvası Sacı Yeni Model Mercedes Valeo Muadili (139125)               2.20 TL
                        ALTERNATÖR DİOD KAPAKLARI
AL 00635   Alternatör Diod Kapağı Ford Transit Vakumlu Tip YM (Fiat Muadili)                  16.50 TL
AL 00637   Alternatör Diod Kapağı MF, Dodge Yeni Model Terminal Takımı ile (Fiat Muadili)            11.00 TL
AL 00638   Alternatör Diod Kapağı Peugeot J9 (Fiat Muadili)                           11.00 TL
AL 00639   Alternatör Diod Kapağı Ford Cargo YM 12 V & 24 V Terminal Takımı ile (Fiat Muadili)         11.00 TL
AL 00663   Alternatör Diod Kapağı Ford Transit Vakumlu Tip Eski Model                      16.50 TL
AL 00668   Alternatör Diod Kapağı BMC Profesyonel (Lucas Muadili) 24v                      12.10 TL
AL 00669   Alternatör Diod Kapağı Bmc Tm30 Lucas Tip Vakumlu                          17.60 TL
AL 00670   Alternatör Diod Kapağı Uno, Tipo, Tempra (Fiat Muadili)                       14.30 TL
AL 00691   Alternatör Diod Kapağı Iveco (Bosch Muadili) 12 V 55 Amp.                      14.85 TL
AL 00692   Alternatör Diod Kapağı Iveco (Bosch Muadili) 24 V 55 Amp.                      20.35 TL
AL 00697   Alternatör Diod Kapağı Dev Fatih (Bosch Muadili) 12 V 65 Amper                    18.70 TL
AL 00698   Alternatör Diod Kapağı Audı, VW 90 Amp (Bosch Muadili)                        18.70 TL
AL 00715   Alternatör Diod Kapağı (EM) Murat, Renault, MF, Fiat, Ford, Bilumum                 11.00 TL
AL 00722   Alternatör Diod Kapağı ACR 15/16/17/18 MF. BMC Bedford, Inter, Leyland                16.50 TL
AL 00730   Alternatör Diod Kapağı Iveco, Magirus (Bosch Muadili)                        19.25 TL
AL 00733   Alternatör Diod Kapağı MAN, Iveco, Magirus, Mercedes (Bosch Muadili)                 18.70 TL
AL 00744   Alternatör Diod Kapağı Yavuz, Volvo, Klima (Bosch Muadili)                      20.35 TL
AL 00770   Alternatör Diod Kapağı Oyak, Renault R9R11, Peugeot, J9, Minibüs (Fiat Muadili)           9.90 TL
AL 00780   Alternatör Diod Kapağı MAN, Magirus, Mercedes, International, KHD                  17.60 TL
AL 00789   Alternatör Diod Kapağı Ford 1.6, Murat 124131, Uno, Tipo, Seat, Iveco                11.00 TL
AL 00792   Alternatör Diod Kapağı, Iveco, Daily, Ducato, Unic (Fiat Muadili)                  17.60 TL
AL 00805   Alternatör Diod Kapağı (EM) Murat, Renault, MF, Fiat, Ford, Bilumum Komple Diodlu          24.75 TL
AL 00818   Alternatör Diod Kapağı Steyr (Bosch Muadili)                             15.95 TL
AL 00820   Alternatör Diod Kapağı (Bosch Muadili)                                15.40 TL
AL 00836   Alternatör Diod Kapağı BMC Fatih, Ford, Fiesta, Escort, Sierra, Orion, Rover             12.10 TL
AL 00843   Alternatör Diod Kapağı Nissan, Peugeot, Citroen (Mitsubishi Muadili)                 16.50 TL
AL 00858   Alternatör Diod Kapağı Ford Transit 2,5i, Dizel (Vakumlu Tip) (Lucas Muadili)            17.60 TL
AL 00863   Alternatör Diod Kapağı Setra, Daf, Kassbohrer (70 Amp.) (Bosch Muadili)               20.35 TL
AL 00865   Alternatör Diod Kapağı Audi-VW (Bosch Muadili) 90 Amper                       16.50 TL
AL 00869   Alternatör Diod Kapağı Bmw Mercedes (Bosch Muadili) 90 Amper                     17.60 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :144
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                  www.otosuner.com
 KOD                                  CİNSİ                  FİYAT
AL 00883  Alternatör Diod Kapağı MAN (Bosch Muadili)                              55.00 TL
AL 00885  Alternatör Diod Kapağı 0303 Mercedes (Bosch Muadili)                         77.00 TL
AL 01156  Alternatör Diod Kapağı (EM) Murat, Renault, MF, Fiat, Ford, Bilumum ( - Diodlu)           16.50 TL
AL 01159  Alternatör Diod Kapağı Scania (Al 744)                                19.25 TL
AL 01161  Alternatör Diod Kapağı Scania (Bosch Muadili)                            22.00 TL
AL 01169  Alternatör Diod Kapağı Renault Tır (140 Amper)                            55.00 TL
AL 01191  Alternatör Diod Kapağı Yeni Model Iveco 24 V 120/140/180 Amp. (Bosch Muadili)            60.50 TL
AL 01193  Alternatör Diod Kapağı Rulmanlı Ford Transit                             19.80 TL
AL 01194  Alternatör Diod Kapağı Rulmanlı Fatih                                16.50 TL
AL 01232  Alternatör Diod Kapağı Renault (Valeo Muadili)                            16.50 TL
AL 01285  Alternatör Diod Kapağı Universal Tip                                 14.30 TL
AL 01330  Alternatör Diod Kapağı Rulmanlı Bmc Profesyonel                           13.75 TL
AL 01362  Alternatör Diod Kapağı Scania 85 Amper.                               20.35 TL
AL 01503  Alternatör Diod Kapağı Mercedes DAF 28 V 55 (C) (Bosch Muadili)                   18.70 TL
AL 01504  Alternatör Diod Kapağı Mercedes 28 V 80 Amp (C) (Bosch Muadili)                   18.70 TL
AL 01505  Alternatör Diod Kapağı Mercedes Actros (Bosch Muadili) (C) 28 V 100 Amp.               18.70 TL
AL 01528  Alternatör Diod Kapağı Volvo Tır                                   22.00 TL
AL 01611  Alternatör Diod Kapağı Mercedes (880823)                               18.70 TL
AL 01621  Alternatör Diod Kapağı Doblo                                     18.15 TL
AL 01626  Alternatör Diod Kapağı (Fiat Muadili)                                14.30 TL
AL 09446  DġK Palio, Siena, Brava Diod Kapak Ġçten Soğutma                           12.65 TL
AL 09613  Alternatör Diod Kapağı Bosch YM                                   18.70 TL
                  ALTERNATÖR DİOD TABLASI ve MALZEMELERİ
AL 00010  Alternatör Diod Tablası ÇıkıĢ Terminali, Isuzu, Honda (Nippon Densu Muadili)             1.65 TL
AL 00060  Alternatör Diod Tablası ÇıkıĢ Civatası Terminali Honda, Toyota                    1.10 TL
AL 00061  Alternatör Diod Tablası ÇıkıĢ Civatası Terminali Toyota, Honda, Subaru                1.65 TL
AL 00069  Alternatör Diod Tablası Terminali Honda, Toyota, (Nippon Denso Muadili)               1.65 TL
AL 00074  Alternatör Diod Tablası Terminali Honda, Toyota, (Nippon Denso Muadili)               1.38 TL
AL 00115  Alternatör Diod Tamir Takımı Murat, Renault, MF Muadili                       0.44 TL
AL 00765  Diod Tablası 3 Diodu Çakılı Komple (Fiat Muadili)                          8.80 TL
AL 00914  Diod Levhası (Diodsuz Nal) (Fiat Muadili)                              1.65 TL
AL 00915  Ġkaz Diodu MAN, Magirus, Mercedes, Inter (Bosch Muadili)                       8.25 TL
AL 00921  Diod Tablası MAN, Magirus, Mercedes (Komple) (Bosch Muadili)                     13.20 TL
AL 00975  Alternatör Diod Tablası Tamir Takımı Fatih (Lucas Muadili)                      1.65 TL
AL 00999  Alternatör Ġkaz Diodu Fiat Marelli YM                                2.04 TL
AL 01008  Alternatör Ġkaz Diodu                                        2.04 TL
AL 01011  Diod Tablası John Deere, International (Bosch Muadili)                        18.70 TL
AL 01047  Diod Tablası 1.6 Ford, Murat 124/131, Renault R9 (Fiat Muadili)                   19.25 TL
AL 01170  Alternatör Diod Tablası Tamir Takımı A127 (Lucas Muadili)                      1.65 TL
                        ALTERNATÖR KASNAKLARI
AL 00126  Alternatör Kalın Mil Kasnak Murat 124, 131, Renault R12, Anadol                   8.25 TL
AL 00132  Alternatör Ġnce Mil Kasnak Kama Murat, Renault, MF, Fiat, Ford, Chrysler (Fiat Muadili)       7.70 TL
AL 00149  Alternatör Kasnağı ACR                                        8.25 TL
AL 00175  Alternatör Kasnağı Ġnter AS 600-900 Çiftli (Bosch Muadili)                      16.50 TL
AL 00178  Alternatör YM Saç Kasnak                                       3.30 TL
AL 00645  Çiftli Kasnak (140-120Amp.) Mercedes,Man                               31.35 TL
AL 00985  Alternatör Kasnağı Tekli Çap 85, Kanal 12.5, Delik 17 (Ġġ 910)                    13.75 TL
AL 00987  Alternatör Kasnağı Çap 106, Delik 17, Kanal 12.5                           16.50 TL
AL 01252  Alternatör Kasnağı Fatih (Lucas Muadili) A127                            11.00 TL
AL 01333  Alternatör Kasnağı Çap 105, 12,5x17                                 27.50 TL
AL 01518  Alternatör Kasnağı (Lucas Muadili) Hino (Uzt 168)                          19.25 TL
AL 01650  Alternatör Kasnağı 6 Kanal (570601)                                 13.75 TL
AL 01651  Alternatör Kasnağı 6 Kanal (570602)                                 13.75 TL                    Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
         0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :145
                                                          12/10/2011
                   TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                   www.otosuner.com
  KOD                                   CİNSİ                  FİYAT
 AL 01652  Alternatör Kasnağı 6 Kanal (550/01)                                 13.75 TL
 AL 01653  Alternatör Kasnağı 6 Kanal Alternatör Kasnağı 6 Kanal (610601)                    14.85 TL
 AL 01654  Alternatör Kasnağı 6+1 Kanal (550602)                                15.40 TL
 AL 01655  Alternatör Kasnağı 6 Kanal (600601)                                 13.75 TL
 AL 01656  Alternatör Kasnağı 8 Kanal Belde (660801)                              19.25 TL
 AL 01657  Alternatör Kasnağı 5 Kanal Somunlu Tip Dizel                             16.50 TL
 AL 01658  Alternatör Kasnağı 6 Kanal Audi Vw                                  15.40 TL
 AL 01660  Alternatör Kasnağı Çiftli Daf Mercedes 2517-2521 Çap 84 Kanal 12,5 Delik 17 (Ġġ 138)         20.35 TL
AL 01660-1  Alternatör Kasnağı Çiftli Çap 70, Kanal 9.5, Delik 17 (Ġġ 137)                    16.50 TL
AL 01660-2  Alternatör Kasnağı Çiftli Çap 97, Kanal 12.5, Delik 17 (Ġġ 139)                   24.75 TL
AL 01660-3  Alternatör Kasnağı Tekli Çap 70-9,5 (Ġġ 136)                             7.70 TL
AL 01660-4  Alternatör Kasnağı Çap 80-12,5 Delik 17 (Ġġ 110)                           8.25 TL
AL 01660-5  Alternatör Kasnağı Tekli Çap 100, Delik 17, Kanal 12.5 (Ġġ 310)                   11.00 TL
 AL 01664  Alternatör Kasnağı, Renault Clio, Kango, 6 Kanal (Somunlu Tip) Benzinli               16.50 TL
 AL 09621  Alternatör Kasnağı Ford Transit Çap 64, Kanal 4, Delik 17mm Lucas Marelli              13.20 TL
                       ALTERNATÖR KÖMÜR YUVALARI
AL 00090   Alternatör Kömür Yuvası (Kömürsüz) 0302/0303 Mercedes (Bosch Muadili)                16.50 TL
AL 00093   Alternatör Kömür Yuvası (65 Amper) Chrysler (Bosch Muadili)                     12.10 TL
AL 00094   Alternatör Kömür Yuvası (40/90 Amper) Chrysler (Bosch Muadili)                    12.10 TL
AL 00098   Alternatör Kömür Yuvası Kömürsüz Ford, MF, Fiat, (Lucas Muadili)                   3.30 TL
AL 00099   Alternatör Kömür Yuvası Komple Alfa Romeo, Lancia, Panda (Fiat Muadili)               4.40 TL
AL 00100   Alternatör Kömür Yuvası Komple Marelli EM                              2.48 TL
AL 00111   Alternatör Kömür Yuvası Chrysler Y.M. (Bosch Muadili)                        12.10 TL
AL 00202   Alternatör Kömür Yuvası, Bobcat, Kubota (Mando Muadili) ĠĢ Makinası                 11.00 TL
AL 01026   Alternatör Kömür Yuvası John Deere, Fiat 127/128, Mercedes, Volvo (Bosch Muadili)          8.80 TL
                       ALTERNATÖR MİLİ ve MALZEMELERİ
AL 00103   Alternatör Kalın Mil Kama MF, Ford, Fiat, Chrysler (Fiat Muadili)                  0.55 TL
AL 00130   Alternatör Ġnce Mil Kama Murat, MF, Fiat, Ford (Fiat Muadili)                    0.55 TL
                       ALTERNATÖR MONTAJ BURÇLARI
AL 00076   Alternatör Montaj Bağlantı Burcu (Komple) Renault R9, R11                      6.60 TL
AL 00077   Alternatör Montaj Bağlantı Burcu (Komple) Renault, Peugeot                      6.60 TL
AL 00079   Alternatör Montaj Burcu Renault R9/R11 (Paris Rhone Muadili)                     3.30 TL
AL 00084   Alternatör Montaj Burcu (80 Amper) BMW (Bosch Muadili)                        7.70 TL
AL 00085   Alternatör Montaj Burcu 25mm (65 Amper) BMW (Bosch Muadili)                     7.70 TL
AL 00086   Alternatör Montaj Burcu 51mm (65 Amper) BMW (Bosch Muadil)                      7.70 TL
AL 00131   Alternatör Montaj Burcu Murat, Renault, MF (Fiat Muadili)                      2.75 TL
AL 00176   Alternatör Montaj Burcu 56mm (65 Amper) BMW (Bosch Muadil)                      7.70 TL
AL 00205   Alternatör Montaj Burcu Takımı Ducellier Muadili                           3.30 TL
                       ALTERNATÖR ROTOR BAKIRLARI
AL 00123   Rotor Bakırı Palio, Siena (Fiat Muadili)                               4.40 TL
AL 00153   Rotor Bakırı Leyland, Ford, MF, Murat (A115 Lucas Muadili)                      3.30 TL
AL 00904   Rotor Bakırı Murat 131, Renault R9, Ford 1.6 (Fiat Muadili)                     3.30 TL
AL 00908   Rotor Bakırı ACR 15-16-17-18 (Lucas Muadili)                             5.50 TL
AL 00909   Rotor Bakırı Renault R9, Peugeot, Citroen (Paris Rhone Muadili)                   3.85 TL
AL 00910   Rotor Bakırı Murat (Genel) (Fiat Muadili)                              3.03 TL
AL 00912   Rotor Bakırı MAN, Mercedes, Magirus (Bosch Muadili)                         3.30 TL
AL 00922   Rotor Bakırı John Deere (Bosch Muadili)                               3.30 TL
AL 00923   Rotor Bakırı, Audi-Wolksvagen Poclain, Hatz, Hatra, Fendt (Bosch Muadili)              3.85 TL
AL 00924   Rotor Bakırı Peugeot, Renault, Talbot (Ducellier Muadili)                      3.85 TL
AL 00925   Rotor Bakırı Honda, Toyota, Suziki (Nippon Denso Muadili)                      3.30 TL
AL 00928   Rotor Bakırı Peugeot, Renault (Paris Rhone Muadili) Ġnce Mil                     4.40 TL
AL 00929   Rotor Bakırı Renault, Traktör, Talbot (Paris Rhone Muadili Ve Duceller Muadili)           6.60 TL
AL 00930   Rotor Bakırı Bobcat, Kubota (Mando Muadili)                             7.15 TL                     Nöbethane Cad. Tayahatun Sk. 24 Sirkeci - ISTANBUL
          0212 511 2672 - Fax : 0212 526 1254 www.otosuner.com - oto_snr@hotmail.com-info@otosuner.com   Sayfa :146
                                                         12/10/2011
                  TOPTAN FĠYAT LĠSTESĠ
                 www.otosuner.com
 KOD                            CİNSİ                       FİYAT
AL 00939  Rotor Bakırı BMC, Fatih, Ford, Fiest, Escort, Sierra, Orion (Lucas Muadili)             3.30 TL
AL 00941  Rotor Bakırı Citroen, Peugeot, Renault (Paris Rhone Muadili)                    6.60 TL
AL 00950  Rotor Bakırı Renault, Peugeot, Fiat, Volvo (Valeo Muadili)                     4.40 TL
AL 00964  Rotor Bakırı Fiat Siena (Mm Muadili)                                4.40 TL
AL 00972  Rotor Bakırı Valeo Muadili Ym                                    9.90 TL
AL 00973  Rotor Bilumum Yeni Model (Fiat Muadili)                               3.30 TL
AL 00984  Rotor Bakırı YM Ġçten Soğutmalı (Bosch Muadili)                           5.50 TL
AL 01033  Rotor Bakırı Valeo Muadili Y.M.                                   5.50 TL
AL 01204  Rotor Bakırı Mercedes Otobüs                                    3.30 TL
AL 09608  Rotor Bakırı Ford Connect                                      5.50 TL
                      ALTERNATÖR ROTOR SOMUNLARI
AL 01222  Alternatör Rotor Somunu Fatih (Lucas Muadili)                            3.30 TL