Arkusz1 by RMhfl66

VIEWS: 34 PAGES: 2

									    11
RZESZOWSKI  sp13  1489             35 - w Rzeszowie
                    Rzeszów, ul. Budziwojska 154
              Szkoła Podstawowa nr 15 317 Rzeszów (0-17) 221-99-38
RZESZOWSKI
    22  gim  2398  Gimnazjumul. Budziwojska 149 Rzeszów (0-17) 221-96-58
                         Nr 15
                    Specjalne 35-317
M.RZESZÓW
    11  sp13  1630              3 Rzeszów
                    ul. Hoffmanowej 11 Rzeszów (0-17) 7482030
              Szkoła Podstawowa nr35-016
    11
RZESZOWSKI  sp13  1434              111
                   Kielanówka35-106    Rzeszów 2 (0-17)
              Zespół Szkół w Kielanówce - Szkoła Podstawowa 859-26-34
    11
RZESZOWSKI  sp46  1434              111
                   Kielanówka35-106    Rzeszów 2 (0-17)
              Zespół Szkół w Kielanówce - Szkoła Podstawowa 859-26-34
RZESZOWSKI
    11  sp46  1483       Łąka    Szkoła   Łąka
              Zespół Szkół w Łące - 36-004 Podstawowa (0-17) 772-12-67
RZESZOWSKI
    11  sp13  1483       Łąka    Szkoła   Łąka
              Zespół Szkół w Łące - 36-004 Podstawowa (0-17) 772-12-67
    21
RZESZOWSKI  gim  2045       Łąka    GimnazjumŁąka
              Zespół Szkół w Łące - 36-004         (0-17) 772-12-67
RZESZOWSKI
    11  sp46  749              Wielkiej Mrowla
              Zespół Szkół w Rudnej36-054 - Szkoła Podstawowa
                   Rudna Wielka 60          (0-17) 855-32-45
RZESZOWSKI
    11  sp13  749              Wielkiej Mrowla
              Zespół Szkół w Rudnej36-054 - Szkoła Podstawowa
                   Rudna Wielka 60          (0-17) 855-32-45
RZESZOWSKI
    21  gim  1775              Wielkiej Mrowla
              Zespół Szkół w Rudnej36-054 - Gimnazjum (0-17) 855-32-45
                   Rudna Wielka
RZESZOWSKI
    11  sp13  1482  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli
                   Mrowla 51 36-054    Mrowla   (0-17) 855-35-91
    12
RZESZOWSKI  sp13  2309       Mrowla Szkolno-Wychowawczy - (0-17) 855-35-76
              Specjalny Ośrodek 52 36-054    Mrowla   Szkoła Podstawowa nr 2
    12
RZESZOWSKI  sp46  2309       Mrowla Szkolno-Wychowawczy - (0-17) 855-35-76
              Specjalny Ośrodek 52 36-054    Mrowla   Szkoła Podstawowa nr 2
RZESZOWSKI
    11  sp46  1482  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli
                   Mrowla 51 36-054    Mrowla   (0-17) 855-35-91
    11
RZESZOWSKI  sp46  747       Bratkowice 36-055 Podstawowa17 855-10-07
              Zespół w Bratkowicach398- Szkoła Bratkowice Nr 1
    21
RZESZOWSKI  gim  1773  Zespół w Bratkowicach398- Gimnazjum Nr 4
                   Bratkowice 36-055   Bratkowice (0-17) 855-10-07
    11
RZESZOWSKI  sp13  747       Bratkowice 36-055 Podstawowa17 855-10-07
              Zespół w Bratkowicach398- Szkoła Bratkowice Nr 1
    11
RZESZOWSKI  sp13  476       Świlcza 336      Świlcza
              Zespół Szkół w Świlczy - Szkoła Podstawowa(0-17) 856-07-95
                         36-072
    11
RZESZOWSKI  sp46  476       Świlcza 336      Świlcza
              Zespół Szkół w Świlczy - Szkoła Podstawowa(0-17) 856-07-95
                         36-072
RZESZOWSKI
    21  gim  1776  Zespół Szkół w Świlczy - Gimnazjum nr 2
                   Świlcza        Świlcza
                         36-072         (0-17) 856-07-95
RZESZOWSKI
    11  sp46  750                   Podstawowa
              Zespół Szkół w Trzcianie - Szkoła Trzciana (0-17) 851-40-94
                         36-071
                   Trzciana 168/ Rzeszowa
RZESZOWSKI
    11  sp13  1478       Błędowa Błędowa Zgłobieńska (17) 851-40-26
              Szkoła Podstawowa Zgłobieńska 99
                         36-071   Trzciana
RZESZOWSKI
    11  sp46  1478       Błędowa Błędowa Zgłobieńska (17) 851-40-26
              Szkoła Podstawowa Zgłobieńska 99
                         36-071   Trzciana
    11
RZESZOWSKI  sp13  808       Dąbrowa 51       Podstawowa
              Zespół Szkół w Dąbrowie - SzkołaTrzciana (0-17) 851-40-28
                         36-071
RZESZOWSKI
    11  sp13  750                   Podstawowa
              Zespół Szkół w Trzcianie - Szkoła Trzciana (0-17) 851-40-94
                         36-071
                   Trzciana 168/ Rzeszowa
RZESZOWSKI
    21  gim  1777  Zespół Szkół w Trzcianie - Gimnazjum
                         36-071
                   Trzciana 168/Rzeszowa Trzciana (0-17) 851-40-94
    11
RZESZOWSKI  sp46  808       Dąbrowa 51       Podstawowa
              Zespół Szkół w Dąbrowie - SzkołaTrzciana (0-17) 851-40-28
                         36-071
RZESZOWSKI
    11  sp46  742  Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej - Szkoła Podstawowa
                   Wysoka Głogowska 299  Wysoka Głogowska
                         36-061         (0-17) 772-63-16
RZESZOWSKI
    11  sp13  742  Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej - Szkoła Podstawowa
                   Wysoka Głogowska 299  Wysoka Głogowska
                         36-061         (0-17) 772-63-16
RZESZOWSKI
    21  gim  1768  Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej - Gimnazjum 772-63-16
                   Wysoka Głogowska 299  Wysoka Głogowska
                         36-061         (0-17)
    11
RZESZOWSKI  sp46  1441       Zgłobień Zgłobień
              Szkoła Podstawowa 71 36-046   Zgłobień (0-17) 85-06-575
    11
RZESZOWSKI  sp46  1437       Nosówka 186
              Szkoła Podstawowa Nosówka
                         36-046   Zgłobień (0-17) 850-15-23
RZESZOWSKI
    11  sp46  1439       Wola Zgłobieńska Zgłobieńskiej
              Szkoła Podstawowa w Woli 140 Zgłobień (0-17) 871-60-27
                         36-046
    11
RZESZOWSKI  sp13  1437       Nosówka 186
              Szkoła Podstawowa Nosówka
                         36-046   Zgłobień (0-17) 850-15-23
    11
RZESZOWSKI  sp13  1441       Zgłobień Zgłobień
              Szkoła Podstawowa 71 36-046   Zgłobień (0-17) 85-06-575
RZESZOWSKI
    11  sp13  1439       Wola Zgłobieńska Zgłobieńskiej
              Szkoła Podstawowa w Woli 140 Zgłobień (0-17) 871-60-27
                         36-046
RZESZOWSKI
    11  sp13  1471  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Straszydlu 871-00-54
                         36-043
                   36-043 Straszydle 155Straszydle (0-17)
RZESZOWSKI
    11  sp46  1471  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Straszydlu 871-00-54
                         36-043
                   36-043 Straszydle 155Straszydle (0-17)
    11
RZESZOWSKI  sp13  1433  Szkoła Podstawowa im.gen.Stanisława Maczka
                               Boguchwała
                         36-040
                    ul. Tkaczowa 156         (0-17) 871-44-38
    11
RZESZOWSKI  sp46  1433  Szkoła Podstawowa im.gen.Stanisława Maczka
                               Boguchwała
                         36-040
                    ul. Tkaczowa 156         (0-17) 871-44-38
RZESZOWSKI
    11  sp46  1435       Lutoryż 432Lutoryżu Boguchwała
              Szkoła Podstawowa w 36-040          (0-17) 871-41-32
RZESZOWSKI
    11  sp13  1435       Lutoryż 432Lutoryżu Boguchwała
              Szkoła Podstawowa w 36-040          (0-17) 871-41-32
    21
RZESZOWSKI  gim  2044             im.
                   Siedliska 355 bł.
              Publiczne Gimnazjum 36-042 ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach
                               Lubenia (17) 871-02-57
RZESZOWSKI
    11  sp13  530       Lubenia Lubenia
              Szkoła Podstawowa100 6-042
                         3      Lubenia (0-17) 871-00-07
RZESZOWSKI
    11  sp46  530       Lubenia Lubenia
              Szkoła Podstawowa100 6-042
                         3      Lubenia (0-17) 871-00-07
RZESZOWSKI
    11  sp46  530       Lubenia Lubenia
              Szkoła Podstawowa100 6-042
                         3      Lubenia (0-17) 871-00-07
    11
RZESZOWSKI  sp13  805              2z
                   Niechobrz 549 Przedszkolem w Niechobrzu - Szkoła Pods
              Szkoła Podstawowa nr36-047    Niechobrz (0-17) 871-82-24
    11
RZESZOWSKI  sp46  805              2z
                   Niechobrz 549 Przedszkolem w Niechobrzu - Szkoła Pods
              Szkoła Podstawowa nr36-047    Niechobrz (0-17) 871-82-24
Renata Kędzierska   Ewa
      spbudziw@intertele.pl Morlak         stara
                       edukacja wczesnoszkolna
Przemysław Janik   Katarzyna Popowicz j.polski
      gimspec@wp.pl                 stara
Kazimierz Leniart   Aldona
      sekretariat@sp3.resman.pl
                 Siuta         zintegrowane
                       kształcenie nowa
      sp.kielanowka@boguchwala.pl kształcenie nowa
Mariusz Kalandyk   Edyta    Kosturek         zintegrowane
      sp.kielanowka@boguchwala.pl jezyk angielski
Mariusz Kalandyk   Agata    Rybka         nowa
Zofia Pasierb     Magdalena Mamczur język angielski
      zslaka@wp..pl                 stara
      zslaka@wp..pl
Zofia Pasierb                      stara
           MagdalenaSądy-Pytkoedukacja wczesnoszkolna
      zslaka@wp.pl
Zofia Pasierb     Justyna   Wajda   Matematyka stara
Janina Godlewska   Barbara Hadyś
      rudnaw@wp.pl           pedagog stara
Janina Godlewska
      rudnaw@wp.pl
           Agata    Irzyńska nauczanie zintegrowane
                             stara
Janina Godlewska   Rafał
      rudnaw@wp.pl      Kochanek biologia   stara
      spmrowla@gmail.com Ostrowska Edukacja wczesnoszkolna
Janusz Ostrowski   Beata               stara
      elasoswmrowla@o2.plRuszała kształcenie stara
Elżbieta Świder    Jadwiga              zintegrowane
      elasoswmrowla@o2.plSzałajko funkcjonowanie w środowisku
Elżbieta Świder    Joanna               stara
Janusz Ostrowski   Czesława
      spmrowla@gmail.com Zarych     Język polskistara
Joanna Różańska    Jadwiga
      zsbratkowice@wp.pl Chmiel           s
                       matematyka tara
      zsbratkowice@wp.pl Różańska geografia stara
Joanna Różańska    Joannna
Joanna Różańska    Aneta               stara
      zsbratkowice@wp.pl Szemraj edukacja wczesnoszkolna
           Małgorzata
      zs.swilcza@intertele.plKłos
Halina Bober                       stara
                       edukacja wczesnoszkolna
Halina Bober     MałgorzataRój
      zs.swilcza@intertele.pl            s
                       matematyka tara
Halina Bober
      chalina2@o2.pl
           Jolanta   Supel   język angielski
                             stara
           Renata   Czubocha język angielski / język polski
Zofia Drauszs.trzciana@intertele.pl           stara
      szkola-bledowa@o2.plGłuchowska
Helena Kopciuch    Halina               stara
                       edukacja wczesnoszkolna
                       Język
      szkola-bledowa@o2.plInglot - Rusinek polski
Helena Kopciuch    Maria               stara
Stanisław Głodek   Ewa
      dyrektor@zs-dabrowa.pl Krupa         stara
                       edukacja wczesnoszkolna
           Dorota   Łoboda
Zofia Drauszs.trzciana@intertele.pl           stara
                       edukacja wczesnoszkolna
Zofia Drauszs.trzciana@intertele.pl
           Iwona    Mikosz   język niemiecki
                             stara
Stanisław Głodek
      dyrektor@zs-dabrowa.pl
           Renata   Żmijowska język polski, historia
                             stara
      zs_wysokagl@glogow-mlp.pl
Jolanta Kwarta    Joanna   Bujak         s
                       matematyka tara
Jolanta Kwarta    Joanna   Poręba
      zs_wysokagl@glogow-mlp.pl           stara
                       edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Kwarta                pedagog, wych.do życia w rodz.
           MałgorzataStopa-Wołowiec
      zs_wysokagl@glogow-mlp.pl           stara
Bartłomiej Wisz    Bożena   Drozdowska-Wnęk
      sp.zglobien@boguchwala.pl     przyroda nowa
Marek Mindziak
      sp.nosowka@boguchwala.pl
           Sabina   Mita    język angielski
                             stara
      sp.wzglob@boguchwala.pl
           Danuta
Krystyna Skarbek-Kremza      Palimaka przyroda stara
      sp.nosowka@boguchwala.pl
Marek Mindziak    Alina               stara
                 Pociask nauczanie zintegrowane
Bartłomiej Wisz    Agata    Świder
      sp.zglobien@boguchwala.pl           stara
                       edukacja wczesnoszkolna - kl.I
Krystyna Skarbek-Kremza
      sp.wzglob@boguchwala.pl
           Edyta    Zalepińska wych.fiz; gimn.kor; ed.prozdr
                             stara
Marzena Kucab     Barbara Dąbrowskaedukacja wczesnoszkolna
      mk-poczta@o2.pl                stara
      mk-poczta@o2.pl
Marzena Kucab     Alina    Miciuda  j.polski  stara
Renata Olszyńska   Irena    Frankiewicz      stara
      sp.boguchwala@boguchwala.pl edukacja wczesnoszkolna
Renata Olszyńska   Monika   Mlaś - Bieniasz
      sp.boguchwala@boguchwala.pl matematyka tara  s
Alina Ladzińska
      sp.lutoryz@boguchwala.pl
           Marta    Ryba    język polskistara
Alina Ladzińska
      sp.lutoryz@boguchwala.pl
           Jadwiga Stopa           zintegrowane
                       kształcenie stara
Marian Hendzel    Katarzyna Domoń
      gim_siedliska@interia.pl     Język polskistara
      spluben@poczta.wp.plLassota nauczanie zintegrowane
Krzysztof Potocki   Anna                stara
      spluben@poczta.wp.plLeniart
Krzysztof Potocki   Joanna         pedagog nowa
Krzysztof Potocki
      spluben@poczta.wp.plWilk
           Irena         język polskistara
Bożena Czeluśniak Lucyna     Michalik edukacja wczesnoszkolna
      sp2.niechobrz@bguchwala.pl          stara
Bożena Czeluśniak Magdalena Misiak
      sp2.niechobrz@bguchwala.pl    język polski, muzyka
                             stara

								
To top