Rancangan Mengajar - Get Now DOC by F598STH6

VIEWS: 29 PAGES: 5

									RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: GEOGRAFI
TINGKATAN: EMPAT
1.  Ciri-Ciri Kelas

                Tingkatan 4 ( Sederhana)
   a) Tingkatan
                Murid telah mempelajari unsur-unsur cuaca dan iklim terhadap
   b) Pengetahuan Sedia Ada
                kegiatan manusia.

                Murid telah diajar menggunakan templat MS Word serta
                melayari internet dalam kelas khas komputer.


2.  Peruntukan Masa      80 minit                Tema: Cuaca dan iklim serta pengaruhnya.
3.  Tema Pelajaran / Topik
                Topik : Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia
                dan sebaliknya.
4.  a) Hasil Pembelajaran   Pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid-murid
                akan dapat :

                Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan
                sebaliknya.
                Aras 1
                -  Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan
                  iklim.

                Aras 2
                -  Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi
                  cuaca dan iklim.

                Aras 3
                -  Merumus tentang pengaruh kegiata manusia terhadap cuaca dan
                  iklim.
RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: GEOGRAFI
TINGKATAN: EMPAT
   b) Nilai Murni
                 Mencintai alam sekitar dan menjaganya daripada pencemaran udara.
   c) KBKK           Mencari maklumat, menyenarai , menghurai dan merumus
                 Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran diharapkan
                 murid-murid akan dapat:


                 -  Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan
5.  Objektif Pembelajaran      iklim.

                 -  Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi
                   cuaca dan iklim.

                 -  Merumus tentang pengaruh kegiata manusia terhadap cuaca dan
                   iklim.

                 1. Membina movie maker sebagai bahan set induksi.

                 2. Membina BBM menggunakan perisian MS Word.

6.  Persediaan TMK       3. Menyediakan satu destop yang disambung dengan projektor
                  LCD.
                 4. Mencari maklumat melalui laman web yang telah disediakan.

                 5. Membuat latihan soalan struktur di perisian MS Word.


                 1. Penggunaan slaid persembahan MS Word sebagai BBM.

                 2. Murid membuka laman web yang
                  mengandungi templat yang telah disediakan serta
                  menggunakannya untuk membuat persembahan.
7.  Penerapan TMK
                 3. Menggunakan tetikus untuk menayangkan slaid
                  menggunakan perisian MS Word.
                 4. Penggunaan LCD untuk tayangan pengajaran dan
                  pembelajaran.                 1. Memastikan semua murid membawa buku teks dan buku
8.  Persediaan Guru Bukan TMK
                  latihan.
                 2. Memastikan murid membawa keratan akhbar berkaitan tajuk
                  pengajaran.
RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: GEOGRAFI
TINGKATAN: EMPAT

             3. Menyemak laman web yang disediakan

             4. Menguasai topik dan kemahiran yang hendak diajar.

             5. Memastikan perisian MS Word telah dikuasai oleh murid.

               1.  Set Induksi:

               Guru menayangkan gambar- gambar melalui slaid window movie
               maker tentang kegiatan manusia seperti pengangkutan, pertanian,
               Perindustrian dan pembalakan.

               2.  Pencetusan idea:

               Bersoal-jawab tentang kesan kegiatan manusia terhadap cuaca
               dan iklim.

               3.  Penstrukturan semula idea:

               Murid dikehendaki menyenarai pengaruh kegiatan manusia
               terhadap cuaca dan iklim dalam bentuk MS Word dan
               berkumpulan.
9.  Aktiviti Pelajaran
               Murid dikehendaki membuat perbincangan dalam kumpulan.

               Murid dikehendaki mencari maklumat tentang pengaruh kegiatan
               manusia terhadap cuaca dan iklim melalui laman web yang telah
               disediakan serta merujuk buku teks .

               4.  Aplikasi idea dan Penilaian:

               Murid dikehendaki mencatat isi-isi penting tentang pengaruh
               kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim melalui Perisian MS
               Word.

               5.  Penutup:

               Murid menayangkan hasil kerja kumpulan dan membuat rumusan
               disamping ulasan oleh guru.
               1. Guru menayangkan slaid Window movie maker tentang
                kegiatan ekonomi dan bersoal jawab dengan murid
                tentang kesan kegiatan ekonomi tersebut.

               2. Guru meminta murid menulis kesan kegiatan ekonomi
                tersebut dalam lembaran kerja 1 (a) dan empat
                pengaruh kegiatan manusia terhadap iklim dalam 1 (b)
10. Aktiviti Guru
                sambil merujuk buku teks.

               3. Guru meminta wakil kumpulan membentangkan hasil
                perbincangan.

               4. Guru memberikan ulasan.

               5. Guru meminta murid merujuk bahan dari internet , buku
                teks dan bagi menjawab soalan tentang pengaruh
RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: GEOGRAFI
TINGKATAN: EMPAT
                 cuaca dan iklim yang di paparkan melalui MS Word.


               6. Guru memantau perbincangan murid dan mengulas
                pembentangan kumpulan.

               7. Guru menyediakan tugasan kerja rumah dalam
                lembaran kerja 2 murid dan meminta murid menghantar
                tugasan melalui emai atau buku latihan masing-masing.               1.  Murid membentuk kumpulan pembelajaran koperatif
                 ( 4 ahli bagi setiap kumpulan).
               2.  Murid berbincang tentang kesan kegiatan ekonomi dan
                 mencatat dalam lembaran kerja 1 (a)
               3.  Murid berbincang dan mencatat tentang empat
                 pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim
                 dalam lembaran kerja 1 (b) .
               4.  Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan
                 menggunakan LCD.
11. Aktiviti Pelajar
               5.  Dengan merujuk buku teks, keratan akhbar dan bahan
                 internet yang telah diakses oleh guru, murid berbincang
                 dan menjawab soalan yang dipaparkan oleh guru.
               6.  Murid menuliskan jawapan dalam bentuk MS Word dan
                 membentangkan menggunakan LCD.
               7.  Murid melengkapkan isi-isi penting tentang soalan
                 berdasarkan ulasan guru.
               8.  Murid diminta menjawab latihan dan akan dihantar
                 kepada guru melalui emal atau buku latihan masing-
                 masing .


             Kurikulum ini meliputi kemahiran mencari maklumat, belajar
12.  Liputan Kurikulum  cara belajar, konstruktivisme, kecerdasan pelbagai , pembinaan
             ayat dalam pembentangan kumpulan dan kerjasama kumpulan.


13.  Keperluan Khusus
               TIDAK BERKAITAN


14.  Literasi        Kesan Rumah Hijau, Pulau Haba, Jerebu dan Hujan Asid.15.  Numerasi        TIDAK BERKAITAN16.  a) Penilaian     1. Berdasarkan slaid movie maker murid boleh
                menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap
                cuaca dan iklim.
RANCANGAN MENGAJAR
SUBJEK: GEOGRAFI
TINGKATAN: EMPAT
                2. Murid membuat perbincangan, menghurai dan
                  membentangkan hasil perbincangan berdasarkan bahan
                  Yang telah diekses dalam MS Word dan laman web URL
                  yang telah dicadangkan.
                3. Murid dapat melengkapkan semua lembaran kerja dan
                  tugasan yang diberi dengan cekap dan mudah.
                4. Murid dapat menghantar tugasan melalui email.


   b) Refleksi        1. Adakah bahan slaid Windows Movie Maker dapat
                  meransang pengetahuan sedia ada murid untuk
                  meneruskan P&P?

                2. Adakah bahan dari laman web yang telah diekses dalam
                  MS Word dapat membantu murid dalam perbincangan
                  dan pembentangan kumpulan?
                3. Sejauhmana murid boleh mendapatkan
                  maklumat tambahan dari laman web yang disediakan?
                4. Adakah murid berkemahiran menghantar tugasan melalui
                  email?

                 Bahan Rujukan bukan TMK
                 1. Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan 4.
                 2. Buku Teks Geografi Tingkatan 4.
                 3. Petikan Potongan Akhbar.
17.  Bahan Rujukan TMK dan
                 Bahan Rujukan TMK
   bukan TMK
                 1. Slaid Window Movie Maker
                 2. Latihan murid yang telah diakses MS Word.
                 3. Alamat URL.
                 4. Latihan dihantar menggunakan email.
               http://ms.wikipedia.org/wiki/Hujan_asid
               http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/3145/krh.html
               http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/MSU/msusci.html
18.  Laman Web        http://geography.about.com/library/weekly/aa121500a.htm - urban heat
               islands
               http://ms.wikipedia.org/wiki/Jerebu
               http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/ - pencemaran
               udara( disebabkan gunung berapi)

								
To top