Rancangan Mengajar - Get Now DOC by iGYwLqtB

VIEWS: 67 PAGES: 4

									                Rancangan Mengajar

Tema Pelajaran / Topik     Pembandaran

                DI akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

                  1. Menerangkan proses pembandaran

                  2. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran.

                  3. Menjelaskan kesan proses proses pembandaran negara Malaysia
Objektif Pembelajaran
                  4. Menghuraikan cirri-ciri pembandaran negara Malaysia.

                  5. Memahirkan pelajar melayari laman web.

                  6. Memuat turun data-data ke dalam MS Word.


                  1. Memahami proses pembandaran negara Malaysia.

                  2. Menerangkan proses pembandaran

                  3. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran

                  4. Memperkukuhkan kemahiran menggunakan komputer dalam
Hasil Pembelajaran          mencari maklumat.

                  5. Dapat mempertingkatkan minat untuk menggunakan TMK dalam
                   pengajaran dan pembelajaran.

                  6. Dapat menimbulkan kesedaran terhadap pencemaran alam sekitar
                   akibat proses pembandaran


                  1. Adakah pelajar memahami pengajaran guru?

                  2. Adakah aktiviti pembelajaran berkesan kepada pelajar?
Penilaian / Refleksi
                  3. Adakah minat murid bertambah dengan Penggunaan TMK dalam
                   pengajaran dan pembelajaran?

                  4. Adakah laluan internet lancar tanpa gangguan?


Peruntukan Masa        70 MInit


Ciri-ciri Kelas:

  a. Tingkatan        Dua Melor

  b. Pengetahuan Sedia Ada  - Pelajar dapat melihat kemajuan melalui bangunan-bangunan sedia ada
Liputan Kurikulum       Liputan Kurikulum Kebangsaan yang meliputi Kandungan, Pedagogi dan
                Penilaian dan menepati KBSM/KBSRDisediakan oleh
Puan Rohaya bt. Ahmad
            1. Menyediakan set slaid berkenaan tajuk pengajaran dan pembelajaran.

            2. Persediaan alatan LCD Projektor.


             3. Menyediakan senarai laman web yang berkaitan.
Persediaan Guru
            www.shc.ca/rp/engenuity/transport
            http://www.who.int/vaccines.access/vacman/transpor
             www.lapcopaintball.com./thunbs/korat

            4. Menyediakan gambar-gambar dan carta yang berkaitan pengajaran dan
              pembelajaran


              1. Murid dapat pengalaman dan kemahiran dalam penggunaan
               pengisian komputer., MS Word, MS Powerpoint dan Internet.

Penerapan TMK       2. Murid dapat menguasai teknik dan cara memuat turun data dan
               gambar ke dalam MS Word.

              3. Murid dapat menggunakan komunikasi eletronik melalui internet.


              1. Menyediakan dokumen-dokumen MS Word untuk digunakan dalam
               sesi pengajaran dan pembelajaran.

              2. Menyediakan satu set slaid yang berkaitan dengan pengajaran dan
               pembelajaran.
Persediaan TMK
              3. Menyediakan visual untuk pengintegrasian

              4. Menyediakan senarai laman web yang berkaitan

              5. Memastikan komputer dan bahan bantu mengajar dalam keadaan
               baik.


              1. Sebagai set induksi, guru memaparkan gambar yang berkaitan
               sebuah bandaraya yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan
               tinggi ( bandaraya Kuala Lumpur)

              2. Guru meminta pelajar mengenali bandaraya tersebut dan meminta
               pelajar menjelaskan bagaimana bandaraya tersebut membangun.

              3. Guru memaparkan gambar yang menunjukkan proses
               pembangunan bandaraya tersebut.

              4. Guru memaparkan slaid yang menunjukkan faktor-faktor yang
               mempengaruhi proses pembandaran.
Aktiviti Pelajaran
              5. Guru menerangkan kesan proses pembandaran terhadap alam
               sekitar.

              6. Guru menunjukkan bagaimana cara membuat copy dan paste data-
               data dari internet ke dalam fail MS Word.

              7. Murid memuat turun data-data ke dalam fail MS Word.

              8. Rumusan pelajaran

              9. Latihan Ulangkaji


Disediakan oleh
Puan Rohaya bt. Ahmad
Aktiviti Guru                     Aktiviti Pelajar


  1. Sebagai set induksi, guru memaparkan        1. Pelajar di minta mengenali bandaraya tersebut
    gambar yang berkaitan sebuah bandaraya         dan menamakan bandaya-bandaraya tersebut..
    yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan         (2 Minit )
    tinggi ( bandaraya Kuala Lumpur) ( 2minit )
                              2. Murid melayari internet mengikut arahan guru.
  2. Guru meminta pelajar mengenali bandaraya        ( 10 Minit ) www.jas.gov.my
    tersebut dan meminta pelajar menjelaskan
    bagaimana bandaraya tersebut membangun.       3. Murid memuat turun data-data yang diperlukan.
    ( 2 minit )                      ( 10 Minit )

  3. Guru memaparkan gambar yang             4. Murid menjawab soalan interaktif di dalam slaid
    menunjukkan proses pembandaran             persembahan. ( 10 Minit )
    bandaraya tersebut. ( 2 Minit )
                              5. Murid memahami arahan yang diberikan oleh
  4. Guru Memaparkan fungsi Bandar serta peta        guru. ( 2 Minit )
    menunjukkan kawasan-kawasan Bandar.
    (3 minit)                      6. Murid menjawab soalan subjektif dan
                               menghantar jawapan kepada guru ( 14 Minit)
  5. Guru memaparkan slaid yang menunjukkan
    faktor-faktor yang mempengaruhi proses
    pembandaran. ( 5 Minit )

  6. Guru menerangkan kesan proses
    pembandaran terhadap alam sekitar. (5Minit)

  7. Guru menunjukkan bagaimana cara membuat
    copy dan paste data-data dari internet ke
    dalam fail MS Word. ( 3 Minit )

  8. Guru membuat rumusan pembelajaran
    (5 Minit)


                     1. Projektor LCD

                     2. Komputer
Keperluan Khusus
                     3. Talian Internet

                     4. Bahan- bahan rangsangan – peta, carta, gambar dan buku teks.

                   www.shc.ca/rp/engenuity/transport
Laman Web               http://www.who.int/vaccines.access/vacman/transpor
                   www.lapcopaintball.com./thunbs/korat


                     1. Murid membaca nota yang terdapat di dalam MS Word dan
                       Internet.
Literasi
                     2. Murid menterjemah data-data dari internet ke bahasa Melayu.

                     3. Murid mengaplikasikan maklumat dari internet.


                     1. Murid dapat mengetahui statistik perkembangan jaringan
                       pengangkutan darat.
Numerasi
                     2. Murid dapat mengetahui statistik pengangkutan darat di negara
                       Malaysia

Disediakan oleh
Puan Rohaya bt. Ahmad
              Bahan Rujukan TMK
              1. Slaid persembahan dan Internet
Bahan Rujukan TMK dan
              Bahan Rujukan Bukan TMK
Bukan TMK
              1. Buku Teks Geografi Tingkatan Dua
              2. Peta Malaysia
              3. Carta dan Gambar


              1. Mencintai alam sekitar

              2. Bersyukur kerana negara Malaysia aman dan makmur serta
               mempunyai sistem pengangkutan yang baik

Penerapan Nilai Murni   3. Menghayati kempen berkongsi kereta untuk menjimatkan
               penggunaan petrol.

              4. Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi kemajuan
               pengangkutan.              1. Murid diminta menilai kebaikan dan keburukan penggunaan
               kenderaan bermotor.

              2. Murid dapat mengaplikasi ilmu dan teknologi dalam kehidupan
Kemahiran Berfikir
               seharian.

            Murid dapat menyemai semangat inkuiri dalam kehidupan mereka.
Disediakan oleh
Puan Rohaya bt. Ahmad

								
To top