Docstoc

DOKUMEN ITEM KHB-ERT T1

Document Sample
DOKUMEN ITEM KHB-ERT T1 Powered By Docstoc
					         SMK TELOK DATOK
       42700 BANTING, SELANGOR
        TEL/FAX : 03-31871303
    DOKUMEN ITEM
BAGI PENTAKSIRAN
      SEKOLAH
    TINGKATAN SATU
  KHB-EKONOMI RUMAH
    TANGGA

NAMA  : ……………………………………………….

TINGKATAN  : ……………………………………...

KAD PENGENALAN : ……………………………

            1
          DOKUMEN ITEM KHB – EKONOMI RUMAH TANGGA
                  BAND 1

  EVIDENCE (MURID)                 ITEM CONTOH
 B1D1E1         Lengkapkan struktur organisasi bengkel.
 Menyebut atau menulis
tiga jawatan dalam
struktur organisasi
bengkel.
 B1D2E1         Nyatakan lima faktor utama reka bentuk.
 Menyebut atau menulis
lima faktor utama reka  1.............................................................
bentuk.
             2.............................................................

             3.............................................................

             4.............................................................

             5.............................................................

 B1D2E2          Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka bentuk.
 Menyebut atau menulis
tujuh alatan tangan    1…………………………………………….
termasuk mesin.
             2…………………………………………….

             3…………………………………………….

             4…………………………………………….

             5…………………………………………….

             6…………………………………………….

             7…………………………………………….

 B1D2E3          Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.
 Menyebut atau menulis
pernyataan masalah       Masalah yang saya hadapi ialah …………………………….............................
yang hendak           ……………………………………………………………………………………………………………
diselesaikan.          ……………………………………………………………………………………………………………


                              2
  EVIDENCE (MURID)                  ITEM CONTOH
 B1D3E1          Nyatakan tiga sumber elektrik.
 Menyebut atau menulis
tiga sumber elektrik dan  1…………………………………………….
tiga jenis wayar.
              2…………………………………………….

              3…………………………………………….
              Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.

              1……………………………………………..

              2……………………………………………..

              3……………………………………………..

 B1D4E1          Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah
 Menyebut atau menulis
sistem bekalan air di   1................................................................
rumah dan tiga jenis
paip.           2................................................................
              Senaraikan tiga jenis paip.

              1................................................................

              2................................................................

              3................................................................

 B1D5E1          Senaraikan tiga jenis mesin jahit.
 Menyebut atau menulis
tiga jenis mesin jahit.  1…………………………………………….

              2…………………………………………….

              3…………………………………………….

 B1D6E1          Senaraikan dua jenis keratan batang.
 Menyebut atau menulis
dua jenis keratan     1...............................................................
batang.
              2...............................................................
                              3
  EVIDENCE (MURID)                  ITEM CONTOH
 B1D7E1         Instrumen : Ujian Bertulis (non MCQ)
 Menyebut atau menulis  Lengkapkan tempat kosong dengan
ciri fabrik       jawapan yang betul
                               Fabrik


                       Asli


                Haiwan               Nilon
                             linen B1D8E1         Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ)
 Menyebut atau menulis  Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul
jenis kelim .
                            kelim

                   Jenis               Pengertian kelim

                   kelim
 B1D9E1         Senaraikan empat alat pembayaran masa kini
 Menyebut atau menulis  ……………………………………
empat alat pembayaran  …………………………………….
masa kini        ……………………………………
             …………………………………….
                          4
           DOKUMEN ITEM KHB – EKONOMI RUMAH TANGGA
                    BAND 2

  EVIDENCE (MURID)                   ITEM CONTOH
B2D1E1            Terangkan amalan 4M.
Menerangkan secara
lisan atau bertulis       Amalan 4M         Penerangan
amalan 4M.
                Membersih                Menyusun
                atur


                Menilai                MendisiplinB2D2E1            Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek.
Menerangkan secara    1.  ……………………………………………
lisan atau bertulis   2.  ……………………………………………
proses kemasan      3.  …………………………………………...
menggunakan syelek.   4.  ……………………………………………


B2D3E1            Terangkan fungsi alat tangan berikut.
Menerangkan secara
lisan atau bertulis fungsi    Alatan tangan         Penerangan
tiga alatan tangan
termasuk pena ujian.
                         5
  EVIDENCE (MURID)                   ITEM CONTOH
B2D4E1            Terangkan fungsi paip berikut;
Menerangkan secara
lisan atau bertulis fungsi   Jenis paip           Fungsi
tiga paip yang
disambung ke tangki
simpanan air.
B2D4E2            Menerangkan enam jenis penyambung paip.
Menerangkan secara
lisan atau bertulis fungsi   Penyambung           Penerangan
enam jenis penyambung       paip
paip.
                       6
  EVIDENCE (MURID)                 ITEM CONTOH
B2D5E1            Menerangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.
Menerangkan secara      Bahagian mesin           Fungsi
lisan atau bertulis fungsi     jahit
enam bahagian mesin
jahit.
B2D6E1             Terangkan nisbah campuran medium semaian.
Menerangkan secara
lisan atau bertulis     .................................................................................................
nisbah campuran
medium semaian.
B2D7E1            Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ)

 Menerangkan secara     Terangkan ciri-ciri fabrik asli
lisan atau bertulis jenis
fabrik.            Jenis fabrik      Keterangan

               Kapas

               Linen

               Benang
               sayat

               Sutera
                               7
 EVIDENCE (MURID)                    ITEM CONTOH
B2D8E1            Instrumen : Ujian Bertulis (Non MCQ)

 Menerangkan secara     Terangkan ciri kelim belah kangkung.
lisan atau bertulis ciri    1. …………………………………….
kelim belah kangkung.
                2. …………………………………….

                3. ……………………………………

                4. …………………………………….


B2D8E2            Terangkan proses menjahit lisu pemadan.

 Menerangkan secara      1. ………………………………………………………..
lisan atau bertulis proses
menjahit lisu pemadan
                2. ………………………………………………………..                3. ……………………………………………………….                4. ……………………………………………………….

B2D8E3            Terangkan proses memanjangkan pola skirt berkasing

 Menerangkan secara
lisan atau bertulis
memanjang pola skirt       1. ………………………………………………………..
berkasing

                 2. ………………………………………………………..                 3. ……………………………………………………….                 4. ………………………………………………………..
                         8
 EVIDENCE (MURID)                ITEM CONTOH
B2D9E1         Terangkan perniagaan berikut

 Menerangkan secara  a. Runcit
lisan atau bertulis
perniagaan runcit,    …………………………………………………………
borong dan        ………………………………………………………..
antarabangsa
            b. Borong

             …………………………………………………………..

             …………………………………………………………..            C, Antarabangsa

             …………………………………………………………..

             ………………………………………………………….
                     9
             DOKUMEN ITEM KHB – EKONOMI RUMAH TANGGA
                     BAND 3

         EVIDENCE (MURID)                    ITEM CONTOH
 B3D1E1
 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan    Rujuk Lampiran A
masalah.
 B3D2E1
 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.            Rujuk Lampiran B

B3D3E1
Membuat penyenggaraan perangkap P.             Rujuk Lampiran C

 B3D4E1
 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus,     Rujuk Lampiran D
berpenjuru dan melengkung.

B3D5E1
Menyemai keratan batang dalam medium semaian.       Rujuk Lampiran D


B3D6E1                            Anda dikehendaki menyediakan rancangan
Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan.         kerja amali masakan untuk sarapan yang
                              mempunyai 3 dokumen (borang pilihan
                              masakan, borang pengiraan kos dan borang
                              susunan kerja)

B3D7E1                           Anda dikehendaki menyedia makanan
Menyedia makanan daripada bater cair            daripada bater cair

B3D8E1
Memasak makanan daripada kuih tempatan           Anda dikehendaki menyedia dan memasak
                              makanan daripada bater atau kuih tempatan

 B3D9E1                           Labelkan stail dan corak pakaian
 Memilih stail dan corak pakaian yang sesuai dengan     Nyatakan kesesuaiannya dengan bentuk
bentuk badan                        badan.
                           10
B3D10E1                         Anda dikehendaki menjahit sehelai skirt
Menjahit skirt berkasing.                berkasing

B3D10E2                         Anda dikehendaki menjahit satu contoh lisu
Menjahit contoh lisu pemadan              pemadan

B3D10E3                         Anda dikehendaki memanjangkan satu
Memanjang pola skirt berkasing             contoh skirt berkasing


            DOKUMEN ITEM KHB – EKONOMI RUMAH TANGGA
                       BAND 4
 EVIDENCE (MURID)                      ITEM CONTOH
 B4D1E1                           Rujuk Lampiran A
 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah
mengikut *peraturan.

B4D2E1                               Rujuk Lampiran E
Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.

B4D3E1                               Rujuk Lampiran C
Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

B4D4E1                               Rujuk Lampiran E
Memasak makanan daripada kuih tempatan mengikut *prosedur


            DOKUMEN ITEM KHB – EKONOMI RUMAH TANGGA
                       BAND 5
            EVIDENCE (MURID)              ITEM CONTOH
 B5D1E1                          Rujuk Lampiran A
 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan
masalah dengan *daya usaha.

B5D2E1                               Rujuk Lampiran F
Memasak makanan daripada kuih tempatan dengan *daya usaha


               DOKUMEN ITEM KHB – EKONOMI RUMAH TANGGA
                       BAND 6
              EVIDENCE (MURID)            ITEM CONTOH

B6D1E1

 Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan   Rujuk Lampiran A
melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.

B6D2E1

Memasak makanan daripada kuih tempatan dengan *daya usaha      Rujuk Lampiran F
                        11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2198
posted:12/10/2011
language:
pages:11