Erken �ocuklukta allerjen duyarliligini etkileyen fakt�rler

Document Sample
Erken �ocuklukta allerjen duyarliligini etkileyen fakt�rler Powered By Docstoc
					Erken çocuklukta allerjen
 duyarlılığını etkileyen
    faktörler
    Dr. Fazıl Orhan
   KTÜ Tıp Fakültesi
  Çocuk Allerji Bilim Dalı
Allerjik hastalıkların sıklığındaki artış
9-12 yaş grubu çocuklar, Aberdeen, UK, 1964-1999.
               Devereux Nature Reviews Immunology 6, 869–874
Genetik faktörler
• Allerjik hastalıklar kalıtsal özellik
 gösterirler.
• 1. derece akrabalarda atopik
 hastalık olması çocuğun atopik
 olmasında büyük oranda
 belirleyicidir.
 –Tek ebeveyn atopik ise %50-60
 –İki ebeveynde aynı atopik hastalık
  varsa %80
            Uehara M, Kimura C. Acta Derm Venerol 1993;73:62-3.
        Wahn U, von Mutius E. J Allergy Clin Immunol 2001;107:567-74.
          Alford SH, et al. J Allergy Clin Immunol 2004;114:1046-50.
Genetik faktörler
Bölge      Aday genler                  Fenotip
1p36      Bilinmiyor                  Astım
2q21-23, q33  Bilinmiyor                  Spesifik IgE, astım
3q21      CD80-CD86                   Total IgE, ağır egzema
4q35      Endotelin reseptörü              Astım, atopi
5q23-31, q33  IL-3, IL-4, IL-5, IL-13, IL-9, MHC, CD14,   Total IgE, astım, egzema
        glukokortikoid ve 2-adrenerjik reseptörler
6p21.3, 22-24  MHC Class II, TNF-              Astım, atopi, spesifik IgE
7p15, q33    TCR                      Astım, total IgE
8p21-23, q13  Bilinmiyor                  Astım, spesifik IgE
9q22      Bilinmiyor                  Astım
11q13      FCR1, Clara cell 16 geni           Astım, IgE, atopi
12q15-q24.1   IGF1, SCF, IFN-, NOS1            Astım, total IgE, atopi
13q14      Bilinmiyor                  Astım
14q11.2, q32  TCR-                     Spesifik IgE, egzema, atopi
16p11.2-12.1  IL-4 REC                   Total IgE, astım
17       Rantes                    Egzema
19p13      Bilinmiyor                  Astım
21       Bilinmiyor                  Atopi
Çevresel faktörler
Fetal ve postnatal dönemde immün yanıt

                        Normal
    Th2 tipi yanıt             Th1 tipi yanıt
       Doğum               6-12 ay

İntrauterin dönem  Postnatal dönem
       Th2 tipi yanıt            Atopik
                  Celedon JC, et al. AJRCCM 2003;167:1239-43
          van der Velden VH, et al. Clin Exp Allergy 2001;31:997–1006.
                  Prescott SL, et al. Lancet 1999;353:196–200.
Yüksek riskli infantlarda immün yanıt

• Devam eden Th2 tipi yanıt
 – 6. ve 12. aylarda hem poliklonal uyarıya, hem de daha az
  oranda alerjen ile uyarıya karşı güçlü Th2 yanıt (IL-4, IL-
  5 ve IL-13 düzeylerinde artış)
             van der Velden VH, et al. Clin Exp Allergy 2001;31:997–1006.

• Nedenleri:
 – Azalmış Th1 (IFN-) uyarısı?
 – Allerjen ile uyarıya (ama, poliklonal uyarıya değil)
  bozulmuş IFN- yanıtı (Th1’den üretim azlığı)
 – Allerjen uyarısı ile IL-10 yapımında azalma
             van der Velden VH, et al. Clin Exp Allergy 2001;31:997–1006.
                     Prescott SL, et al. Lancet 1999;353:196–200.


 – Baskılanmış Treg (Th3) hücre yanıtı: Azalmış IL-10 ve
  TGF- yanıtı
                  Hauer AC, et al. Clin Exp Allergy 2003;33:615-23  .
Prenatal faktörler
Kardeş etkisi/doğum sırası
• Kardeş sayısı ile allerjik hastalıkların
 sıklığı arasında ters orantı vardır.
 – Bu etki, büyük kardeş sayısı fazla ise
  daha belirgin; fazla küçük kardeş sayısı
  ile de benzer ilişki var.
                   Strachan DP. BMJ 1989;299:1259–60.
          Karmaus W, Johnson CC. Am J Epidemiol 2005;162:133-8.
Kardeş etkisi/doğum sırası
 Atopik dermatit
    9/11


                      Astım/wheezing
                          21/31
          Karmaus W, Botezan C. J Epidemiol Community Health 2002;56:209-17.
Kardeş etkisi/doğum sırası
 Saman nezlesi         Deri testi/IgE pozitifliği
   17/17                  14/16

         Karmaus W, Botezan C. J Epidemiol Community Health 2002;56:209-17.
Prenatal faktörler
Kardeş etkisi/doğum sırası
• Gebelik sayısı arttıkça:
 –Maternal IgE azalır.
 –Annede duyarlılık ve allerjik
 rinit riski azalır.

           Forastiere F, et al. Allergy 2005;60:510–514.
         Karmaus W, et al. ClinExp Allergy 2004;34:853–9.
Prenatal faktörler
Kardeş etkisi/doğum sırası
• Gebelikler arası süre;
 – Kısaldıkça (2 yıl) atopi riski azalır.
         Wegienka G, et al. J Allergy Clin Immunol 2004;113:169–71. – Uzadıkça astım riski artar (ancak allerjik
  rinit veya allerjik rinit + astım riski
  değişmez).
            Westergaard T et al. Am J Epidemiol 2005;162:125-32.
Prenatal faktörler
Kardeş etkisi/doğum sırası
• Gebelikte Treg hücre oranı ikiye katlanır;
 gebelikten sonraki 6 hafta boyunca azalır.
 Ancak, gebelik öncesine göre belirgin
 olarak yüksek kalır.
                        Somerset DA, et al. Immunology 2004;112:38–43.

             12

             10
      Tregulatory
             8

             6                      Tr

             4

             2

             0
               gebelik  doğum  postnatal
               öncesi       6. hafta
                      Zaman
Prenatal faktörler
Allerjenle karşılaşma
• Allerjen ile karşılaşılan döneme göre
 farklı sonuçlar ortaya çıkar:
 – Polenlerle intrauterin ilk 6 ayda
  karşılaşma postnatal duyarlılığı arttırır;
  son trimestrda karşılaşma duyarlılığı
  azaltır.
          Van Duren-Schmidt K, et al. Pediatr Res 1997;41:128-31.
Prenatal faktörler
Allerjenle karşılaşma
 – Kord kanında yüksek kedi spesifik IgG
  ab bulunan infantlarda, 8 yaşında atopik
  semptomlar daha az; kedi spesifik IgE
  düşük
         Jenmalm MC, Björksten B. Clin Exp Allergy 2000;30:34-40. – Rye grass ile gebeliği boyunca IT
  alanların çocuklarında 3-12 yaşlarda rye
  grass duyarlılığı, IT devam etmeyenlere
  göre belirgin olarak düşük
               Glovsky MM, et al. Ann Allergy 1991;67:21–4.
Prenatal faktörler
Allerjenle karşılaşma
 – Gebeliğin 16. haftasından itibaren erken
  çocuklukta da devam eden yoğun
  akardan kaçınma önlemleri: 3 yaşında
  akar duyarlılığında belirgin artış.
                  Woodcock A, et al. AJRCCM 2004;170:433-39.


 – Gebeliğin 28. haftasından itibaren süt ve
  yumurtadan arındırılmış diyet alan
  annelerin çocuklarında 5 yaşında artmış
  yumurta allerjisi (diyet grubunda %7,
  kontrol grubunda %0)
        Falth-Magnusson K, et al. J Allergy Clin Immunol 1992;89:709–713.
Prenatal faktörler
Allerjenle karşılaşma
 Son 3 ayda
        Allerjen spesifik         Plasentadan
  yoğun
         IgG sentezi             geçiş
 allerjenle
 karşılaşma
                Fetal tolerans / Fetal IgE
                 yanıtını baskılama

                  Erken çocuklukta IgE
                  duyarlılığında azalma

          Warner JO, et al. Pediatr Allergy Immunol 2000;11(Suppl.13):6–8.
                   Szepfalusi Z, et al. Pediatr Res 2000;48:404–7.
                    Jarrett EE, Hall E. Immunology 1983;48:49-58.
Prenatal faktörler
Allerjenle karşılaşma
• Hayvan deneylerinde; düşük doz
 allerjen IgE sentezini uyarırken,
 yüksek doz allerjen toleransa
 neden olur.
          Jarrett E, Hall E. Nature 1979;280:145–147.
Prenatal faktörler
Diyet
• Gebelikte taze meyve-sebze tüketiminde
 azalma ile allerji-astım riskindeki artış
 paralel
                      Seaton A, et al Thorax 1994;49:171–4.

 – Antioksidan özellikleri nedeniyle havayolunda
  inflamasyon gelişimine karşı koruyucu
 – Gebelikte antioksidan alımı çocukta allerjik
  hastalık gelişimine karşı koruyucu olabilir.
         Devereux G, Seaton A. J Allergy Clin Immunol 2005;115:1109–17.

 – (Kobayda) İçerdikleri retinoidler IL-4 bağımlı
  IgE sentezini inhibe eder.
                Tokuyama H, et al. Cell Immunol 1995;162:153–8.
Prenatal faktörler
Diyet
• Gebelikte omega 3 yağ asidi kullanımı
 (20. haftadan itibaren 3.7 gr/gün)
 – Yeni doğan kord kanında IL-13 düzeyleri
  belirgin olarak düşük
               Dunstan JA, et al. Clin Exp Allergy 2003;33:442–8.

 – 1. yaşta şiddetli AD sıklığı belirgin olarak
  düşük (kontrol grubunda%11.6 – aktif grupta
  %2.5)
          Dunstan JA, et al. J Allergy Clin Immunol 2003;112:1178–84.• 36 hafta-doğum arasında balık yağı
 kullanımının, 3. yaşta duyarlılık ve hastalık
 sıklığına etkisi gösterilememiş
            Peat JK, et al. J Allergy Clin Immunol 2004;114:807–13.
Prenatal faktörler
• Gebelikte geçirilen enfeksiyonlar (≥2) (GİS,
 solunum, konjonktivit, otit, kandida, bakteriyel,
 viral)
• Gebelikte antibiyotik kullanımı (>2 kür)
  – çocukta astım, egzema ve saman nezlesi riskini
   arttırır.
          McKeever TM, et al. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:827–32.
• Gebelik veya doğumda annenin Toxoplasma
 gondii, CMV, Parvovirus B19, RSV ve İfluenza A
 ve B serokonversiyonu, atopi riskini arttırmaz.
                       Lilja G, et al. Allergy 1997;52:978-84.
Prenatal faktörler
• Baş çevresi büyüklüğü (orantısız fetal
 büyüme)
 – Doğumda, çocukluk çağında ve erişkin
  dönemde total IgE yüksek,
 – Çocukluk çağında astım riski yüksek
               Gregory A, et al. Clin Exp Allergy 1999;29:330–3.

• Annenin gebelikte sigara içmesi
 – Wheezing ve astımla ilişkili
               Martinez FD, et al. N Engl J Med 1995;332:133–8.

 – Allerjik duyarlılık üzerine etkisi belli değil
               Strachan DP, Cook DG. Thorax 1998;53:204–12.

• Gebeliğin son döneminde parasetamol
 kullanımı okul çağında astım, wheezing ve
 total IgE artışı ile ilişkili olabilir.
              Shaheen SO, et al. Clin Exp Allergy 2005;35:18-25.
Prenatal faktörler
Risk faktörü  Evet                   Hayır

Düşük     •Arshad SH, et al. CEA 1993;23:504–11.  •Fergusson DM, et al. CEA 1997;27:1394–
gestasyonel  •von Mutius E, et al. J Pediatr      401.
yaş, düşük   1993;123:223–9.              •Hagstrom B, et al. Scand J Prim Health
        •Schaubel D, et al. J Asthma       Care 1998;16:117–20.
doğum
ağırlığı    1996;33:255–64.              •Gregory A, et al. CEA 1999;29:330–3.
        •Braback L, et al. CEA 1998; 28:936–42.  •Sin DD, et al. Arch Pediatr Adolesc Med
        •Annesi-Maesano I, et al. Allergy     2004;158:60–4.
        2001;56:491–7.              •Laerum BN, et al. CEA 2005;35:1022–7.
        •Xu B, et al. Eur J Public Health
        2002;12:166–70.
        •Bernsen RM, et al. CEA 2005;35:1135–
        40.
        •Pekkanen J, et al.CEA 2001;31:95–102.
Yüksek     •Xu B, et al. Eur J Public Health     •Schaubel D, et al. J Asthma 1996;33:255–
gestasyonel  2002;12:166–70.              64.
yaş, büyük   •Pekkanen J, et al. CEA 2001;31:95–    •Bernsen RM et al. CEA 2005;35:1135–40.
        102.                   •Fergusson DM, et al. CEA 1997;27:1394–
doğum
ağırlığı    •Godfrey KM, et al. CEA 1994;24:641–8.  401.
        •Olesen AB, et al. BMJ 1997;314:1003–   •Gregory A, et al. CEA 1999;29:330–3.
        8.                    •Laerum BN, et al. CEA 2005;35:1022–7.
        •Bolte G, et al. CEA 2004;34:381–8.    •Strachan DP, et al. JACI 1997;99:6–12.
                             •Leadbitter P, et al. Thorax 1999;54:905–10.
Postnatal faktörler
Hijyen hipotezi:
• Kritik dönemde mikroplar veya mikrobiyal ürünlerle
 karşılaşma Th1 tip immün yanıtı güçlendirir ve Th2 tipi
 yanıt baskılanır       Strachan DP. Thorax 2000;55(Suppl 1):S2–10.
                 Romagnani S. J Allergy Clin Immunol 2004;113:395–400.
                       Baker BS. Clin Exp Immunol 2006;144:1–9.
 Mikrobiyal
 ürünler (-)
  Mikrobiyal
  ürünler (+)
Postnatal faktörler
Hijyen hipotezi: ATOPİK HASTALIK SIKLIĞI DAHA AZ
• Kalabalık aileler / fazla büyük kardeş sayısı
                         Strachan DP. BMJ 1989;299:1259–60.
• Kreşe giden çocuklarda
                         Ball TM, et al. NEJM 2000;343:538-43.
• Kırsal bölgelerde ve çiftliklerde yaşayanlarda (çiftlik
 hayvanları ile teması olanlarda)
                von Mutius E. J Allergy Clin Immunol 2002;109:S525–32.
• Tüberkülin cevabı yüksek olanlarda
                       Shirakawa T, et al. Science 1997;275:77-9.
• Kızamık geçirenlerde
                       Shaheen SO, et al. Lancet1996;347:1792-6.
• Solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerde
                            Illi S, et al. BMJ 2001;322:390-5.
• Yeni doğan döneminde sepsis geçirenlerde
              Çetinkaya F, et al. Int Arch Allergy Immunol 2007;142:145-50.
• Antibiyotik kullananlarda
                     Farooqi IS, Hopkin JM. Thorax 1998;53:927-32.
• Orofekal mikroplarla (Hepatit A, H. pylori, toxoplazma)
 enfeksiyon geçirenlerde
                       Matricardi PM, et al. BMJ 2000;320:412-7
                    Kosunen T, et al. Clin Exp Allergy 2002;32:373-8.
Endotoksin
• Gr- bakteri membranının dış duvarını
 oluşturan bir lipopolisakkarit
 – Hayvan çiftliklerinde: En yoğun olarak
 – Ev tozunda
 – Havada
• Allerji ve astım açısından
 – karşılaşılan doza,
 – karşılaşma zamanına,
 – endotoksin sinyal iletim yolağındaki genetik
  yapıya göre birbirine ters etkiler oluşturur.
                  Weiss S. NEJM 2002;347:930-1.
Endotoksin
           Makrofaj CD14
Endotoksin (+)    Monosit CD14
        Biyolojik sıvılarda (s)CD14          TLR-4           T hücre
                   IL-12
                   IL-18                       IFN-
        APC
Postnatal faktörler
Endotoksin
• Allerjenlere deri testi duyarlılığı ve
 allerjik hastalık sıklığı ile ev tozu
 endotoksin düzeyleri ters orantılı.
                 Gereda JE, et al. Lancet 2000;355:1680-3.
             Braun-Fahrlander C, et al. NEJM 2002;347:869-77.


• Yüksek riskli infantta yaşamın 2-3
 aylarında ev tozu endotoksin
 maruziyeti atopiden koruyucu ama
 wheezing için risk faktörü
          Celedon JC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007;120:144-9.
  Postnatal faktörler-Aşılar            Çalışma şekli  Aşı tipi
+ Odent Mr, Kimmel T. JAMA 1994;272:592-3.      Cross-sect.   Pertussis
  Kemp T, et al. Epidemiology 1997;8:678-80.    Retrospektif  Pertussis

  Farooqi IS, et al. Thorax 1998;53:927-32     Retrospektif  Pertussis
-  Lewis SA, Britton JR. CEA 1998;28:1493-500.   Retrospektif  Kızamık       Büyük kardeş +
  Strannegard IL, et al. Allergy 1998;53:249-54.  Cross-sect.   BCG         Göçmenlerde
  Aaby P, et al. CEA 2000;30:644-50.        Cross-sect.   BCG
  Grüber C, et al. PAI 2002;13:177-81.       Cross-sect.   BCG         Göçmenlerde
  Marks GB, et al. JACI 2003;111:541-9.      Retrospektif  BCG         Yüksek risklide
  Grüber C, et al. Pediatrics 2003;111:e282.    Prospektif   BCG         Kümülatif doz
0  Nilsson L, et al APAM 1998;152.734-8.      Prospektif   Pertussis
  Henderson J, et al. BMJ 1999;318:1173-6.     Prospektif   Pertussis
  DeStefanoF, et al. PIDJ 2002;21:498-504.     Prospektif   Pertussis, Kızamık
  Strachan DP. Thorax 2000;55(Suppl 1):S2-10.   Prospektif   Kızamık
  Alm JS, et al. Lancet 1997;350:400-3.      Retrospektif  BCG
  Strannegard IL, et al. Allergy 1998;53:249-54.  Cross-sect.   BCG
  Grüber C, et al. Pediatrics 2001;107:e36.    Prospektif   BCG
  Grüber C, et al. PAI 2002;13:177-81.       Cross-sect.   BCG
  Anderson HR, et al. AJPH 2001;91:1126-9.     ISAAC      BCG
  Omenaas E, et al. Thorax 2000;55:454-8.     Cross-sect.   BCG
  Jentoft HF, et al. Allergy 2002;57:336-40.    Cross-sect.   BCG
                                         Von Hertzen L, Haahtela
  Krause T, et al. JAMA 2003;289:1012-5.      Cross-sect.   BCG
                                         T. J Allergy Clin Immunol
  Marks GB, et al. JACI 2003;111:541-9.      Retrospektif  BCG     2004;113:401-6.
Postnatal faktörler
Hijyen hipotezi?
• Kreşe gidenlerde AD, besin allejisi ve astım riski yüksek.
                    Hagerhed-Engman L, et al. Allergy 2006;61:447-53.
• Antibiyotik kullanımı ile allerji sıklığı ilişkili değil
                     Kummeling I, et al. Pediatrics 2007;119:e225-31.
• Bazı solunum yolu enfeksiyonları (örn. RSV) astım gelişimiyle
 ilişkili olabilir.
                     Martinez FD. Pediatr Infect Dis J 2003;22:S58-64.
  – Bronşiolit, astım için risk faktörü (OR=2.77),
  – Tekrarlayan nezle (≥3 atak), AR için risk faktörü (OR=2.99)
                Ramsey CD, et al. J Allergy, Clin Immunol 2007;119:150-6.
• Kızamık geçirenlerde allerjik hastalık sıklığı azalmıyor, hatta
 artıyor
                          Paunio M, et al, JAMA 2002;283:343-6.
                          Bager P, et al. Thorax 2002;57:379-82.
• Helmint enfestasyonları ile allerji sıklığı ters orantılı.
                     Yazdanbakhsh M, et al. Science 2002;296:490-4.
• Th1 tipi yanıt ile ilişkili kronik hastalıklar (IDDM, IBD, MS) da
 benzer oranlarda artıyor.
                             Bach JF. NEJM 2002;347:911-20.
Postnatal faktörler
Barsak mikroflorası
• Estonya ve İsveç’te:
 – 2 yaşında AD ve en az 1 SPT (+)
  • Laktobasil ve Bacteroides türlerinin
   kolonizasyonu azalmış;
  • Aerobik m.o. (koliformlar ve S. aureus)
   kolonizasyonu artmış
            Bjorksten B, et al. Clin Exp Allergy 1999;29:342-6.
Postnatal faktörler
Barsak mikroflorası
• Atopik çocuklarda
 – laktobasil, bakteroides, bifidobakter ve
  enterokoklar düşük
 – koliformlar, S. aureus, klostridyumlar yüksek
          Kalliomaki M, et al. J Allergy Clin Immunol 2001;107:129–34.
          Ouwehand AC, et al. J Allergy Clin Immunol 2001;108:144–5.
          Watanabe S, et al. J Allergy Clin Immunol 2003;111:587–91.
           Mah KW, et al. Int Arch Allergy Immunol 2006;140:157–63.
          Woodcock A, et al. Pediatr Allergy Immunol 2002;13:357–60.
           Linneberg A, et al. J Allergy Clin Immunol 2003;111:847–53.
            Kendler M, et al. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:141–7.
                        Penders J, et al. Gut 2007;56:661–7.

 – Doğum şekli? (C/S)
 – Beslenme? (Çiğ/pastörize edilmemiş süt,
  fermente gıdalar)
 – Antibiyotik kullanımı?
 –…
Barsak mikroflorası
  Zararsız mikroplar
    Laktobasiller       Barsak
                 makrofajları,         TGF-
   Bifidobakterler
     Helmintler       monositleri
 Saprofitik mikobakteriler                 Treg
                              uyarılması


                                TGF-
                Treg              IL-10
Batılı yaşam tarzı?
            Baskılanamayan Th2 yanıt        Tolerans
  (Hijyen?,
  beslenme?,         Atopi
 antibiyotik?)
                    Penders J, et al. Allergy 2007;62:1223-36.
 Başka faktörler?
               TNF-
                                  IBD
               TNF-      Aşırı
        Th1     IFN-      üretim
                                 IDDM
                                  MS
               IL-2
                        (-)

Antijen            TGF-
     Th0  Th3      IL-10
                              TOLERANS
sunumu
                        (-)
                IL-4
                       Aşırı
        Th2      IL-5               ALLERJİ
                       üretim
               IL-13

            Rook GA, Brunet LR. Clin Exp Allergy 2005;35:841–2.
                 Akdis M, et al. J Exp Med 2004;199:1567–75.
            Nagler-Anderson C. Crit Rev Immunol 2000;20:103-20.
          Umetsu Dt, et al. J Allergy Clin Immunol 2003;112:480-7.
            Ludviksson BR, et al. Eur J Immunol 2000;30:2101-11.
                 Fukaura H, et al. J Clin Invest 1996;98:70-7.
         Kalliomaki M, et al. J Allergy Clin Immunol 1999;104:1251-7.
Postnatal faktörler
Probiyotikler
 – L.reuteri veya plasebo, gebeliğin 36 haftasından
  itibaren annelere, ilk 1 yaş boyunca bebeklere
 – 2. yaşta iki grup arasında AD sıklığı benzer
  ancak IgE (+) AD sıklığı L.reuteri
  kullananlarda düşük
         Abrahamsson TR, et al. J Alllergy Clin Immunol 2007;119:1174-80.


 – L.rhamnosus GG veya plasebo, gebeliğin son 2
  haftası annelere, ilk 6 ay boyunca bebeklere
 – 2 ve 4 yaşta AD sıklığı aktif grupta yarı
  yarıya düşük.
 – 4 yaşta deri testi duyarlılığı ve diğer
  allerjik hastalıkların sıklığı farklı değil
                   Kalliomaki M, et al. Lancet 2001;357:1076-9.
                   Kalliomaki M, et al. Lancet 2003;361:1869-71.
Postnatal faktörler
Probiyotikler?
• L.acidophilus veya plasebo, 178
 yüksek riskli infant, ilk 6 ay
 – 6. ve 12. ayda AD sıklığı benzer
 – 12. ayda duyarlılık ve deri testi (+)
  AD, probiyotik grubunda belirgin
  olarak yüksek
 – 6. ayda gaitada laktobasil varlığı,
  artmış inek sütü duyarlılığı riski ile
  ilişkili
         Taylor AL, et al. J Allergy Clin Immunol 2007;119:184-91.
Postnatal faktörler
Allerjenle karşılaşma
• Polen
 – Yaşamın ilk 3 ayında huş poleni ile karşılaşma 4-
  5.5 yaşta huş polen duyarlılığını arttırır
             Kihlström A, et al. J Allergy Clin Immunol 2002;110:78-84.

• Akar ?
 – Yaşamın ilk 3 ayında yüksek ev tozu akarı ile
  karşılaşma 7 yaşta akar duyarlılığı ve astım
  riskini arttırır.
             Celedon JC, et al. J Allergy Clin Immunol 2007;120:144-9.

 – Yüksek riskli ve evcil hayvan beslemeyen
  ailelerde, gebeliğin 16. haftasından itibaren
  erken çocuklukta da devam eden yoğun akardan
  kaçınma önlemleri
  • Aktif gruptaki çocuklarda 3 yaşında akar duyarlılığında
   belirgin artış
                   Woodcock A, et al. AJRCCM 2004;170:433-39.
Postnatal faktörler
Allerjenle karşılaşma
• Evcil hayvanlar (kedi, köpek)??
 – Evcil hayvan duyarlılığı astım için risk faktörü
 – Pasif karşılaşma (örn. okulda): daha mı
  önemli?
 – Aktif karşılaşma
   • Yüksek endotoksin?
 – Ev içinde hayvan beslemek - duyarlılık
   • Bazı araştırmalarda ilişkili, bazılarında ilişkisiz,
    bazılarına göre ise koruyucu
 – Kedi ile köpeğin duyarlılık ve hastalık
  gelişiminde etkileri farklı olabilir.
          Simpson A, Custovic A. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2003;3:7-14.
Postnatal faktörler
Anne sütü?
• Allerjik hastalık riskini azaltır.
                  Kull I, et al. Arch Dis Child 2002;87:478–81.
                  van Odijk J, et al. Allergy 2003:58:833–43.
            Kull I, et al. J Allergy Clin Immunol 2005;116:657-61.
                 Snijder BE, et al Pediatrics 2007;119:e37-41.

• Allerjik hastalık riskini küçük yaşlarda
 azaltır, 7 yaştan sonra arttırır.
            Matheson MC, et al. J Allergy Clin Immunol;(baskıda).

• Allerjik hastalık riskini attırır (yüksek riskli
 infantlarda).
             Bergman RL, et al. Clin Exp Allergy 2002;32:159-61.
             Pesonen M, et al. Clin Exp Allergy 2006;36:1011-8.
             Mihrshahi S, et al. Clin Exp Allergy 2007;37:671-9.

• Anne sütü ile allerjik hastalıklar arasında
 belirgin bir ilişki yok.
                       Kramer MS, et al. BMJ;(baskıda).
Postnatal faktörler
Beslenme/Ek gıdalara geçiş
• Yaşamın ilk 4 ayında başlanan ek besin
 gruplarının sayısı (4) ile 2. ve 10. yaşta
 AD arasında doğrusal ilişki var.
                Fergusson DM, et al. Pediatrics 1990;86:541-6.• 6 ay yalnız anne sütü alanlarda, 6 ay anne
 sütü + 3. ayda ek gıda başlananlara göre
 1. yılda AD sıklığı belirgin olarak düşük.
 Ancak 3, 5, 10 ve 17. yaşlarda fark
 yok.
           Kajosaari M, et al. Acta Paediatr Scand 1983;72:411-414.
           Kajosaari M, et al. Adv Exp Med Biol 1991;310:453-458.
Postnatal faktörler
Beslenme/Ek gıdalara geçiş
• 642 çocuk (%25’i yüksek riskli), doğumdan
 itibaren 5.5 yıl takip,
 –  3  ay  ve  >3  ay  pirinç;
 –  4  ay  ve  >4  ay  sebze, meyve, tahıl;
 –  5  ay  ve  >5  ay  et;
 –  6  ay  ve  >6  ay  inek sütü;
 –  8  ay  ve  >8  ay  yumurta başlanmış
• Süt ve yumurta dışında erken ve geç ek besin
 başlanan gruplarda AD, duyarlılık ve wheezing
 oranları farklı değil
• AD gelişme riski
 – yumurtanın geç başlandığı grupta 1.6, inek
  sütünün geç başlandığı grupta 1.7 kat fazla
                     Zutavern A, et al. Arch Dis Child 2004;89:303-8.
Gen-çevre ilişkisi
• CD14 promoterinde tek nükleotid
 polimorfizmi (CD14*C-159T), serum
 (s)CD14 düzeylerinde artış ve total IgE
 düzeylerinde düşüklük ile ilişkili
             Baldini M, et al. Am J Respir Cell Mol Biol 1999;20;976-83.

 – Koruyucu (-159CT, -159TT)
                  Koppelman GH, et al. AJRCCM 2001;163:965-9.
             Leung T, et al. Pediatr Allergy Immunol 2003;14:255-60.
                     Buckova D, et al. Allergy 2003;58:1023-6.
                   Sackesen C, et al. Allergy 2005;60:1485-92.

 – Arttırıcı (-159CC)
                Ober C, et al. Am J Hum Genet 2000;67:1154-62.
              Woo J, et al. J Allergy Clin Immunol 2003;112:438-44.

 – İlişkisiz
              Heinzmann A, et al. Eur J Immunogenet 2003;30:345-8.
                 Sengler C, et al. Clin Exp Allergy 2003;33:166-9.
Gen-çevre ilişkisi
• Aynı genetik yapı, farklı çevrelerde farklı
 fenotiplere neden olabilir.
• Aynı genetik yapıya sahip kişilerde aynı
 çevresel etken, farklı miktarlarda farklı
 (birbirine ters) immün fenotipler ortaya
 çıkarabilir.
              Vercelli D. J Allergy Clin Immunol 2004;113:381-6.

• CD14*-159T ile IgE ilişkisi
 – Genel toplumda, çevresel karşılaşma (çiftlik
  hayvanları) göz önüne alınmaksızın, ilişkili değil
 – Çiftlik hayvanları ile orta düzeyde karşılaşma
  halinde koruyucu
 – Yüksek düzeyde karşılaşma halinde arttırıcı
             Eder W, et al. J Allergy Clin Immunol 2005;116:601-7.
Genetik yatkınlık  +  Çevresel faktörler
      Kritik dönemdeki
      immün yanıtlar
 Allerjik duyarlılık / hastalık

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:12/10/2011
language:
pages:45