HOTARARE - DOC by oddt1s8q

VIEWS: 178 PAGES: 23

									                                               ANEXĂ

        Ordinele de ministru în vigoare pentru anul şcolar 2009 - 2010
 privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pe ani de studii/calificări profesionale
       pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar


    La clasa a IX-a, ciclul inferior, liceul tehnologic, unde pregătirea se realizează pe domenii de
pregătire de bază se aplică planul - cadru de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3411 din
16.03.2009, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de
pregătire practică aprobate prin OMECI nr. 3312 din 2.03.2009 şi programele şcolare aprobate prin
OMECI nr. 4857 din 31.08.2009.

   La clasa a X-a, ciclul inferior, liceul tehnologic, se aplică planurile cadru aprobate prin
OMECI nr. 3412/16.03.2009, Anexa 2, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate aprobate
prin OMECI nr. 3313 din 2.03.2009 şi programele şcolare aprobate prin OMEC nr. 3451/09.03.2004.

                Clasa a X-a Şcoala de arte şi meserii

 Nr.                                         Nr. ordin
        Domeniul           Calificarea profesională
 crt.                                         ministru
  1.                Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri   OMECT
                                          3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
  2.                Lucrător în prelucrări la rece         OMECT
                                          3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
  3.                Lucrător în prelucrări la cald         OMECT
                                          3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
  4.                Lucrător în obţinerea şi prelucrarea      OMECT
                  metalelor                   3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
  5.                Lucrător în mecanică de motoare        OMECT
                                          3451/09.03.2004
        Mecanică                              Programa şcolară
  6.                Lucrător în mecanică de montaj,        OMECT
                  întreţinere şi reparaţii            3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
  7.                Lucrător în mecanică fină           OMECT
                                          3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
  8.                Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol  OMECT
                  şi gaze                    3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
  9.                Lucrător maşinist utilaje           OMECT
                                          3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
 10.                Lucrător în marină               OMECT
                                          3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară                                                   1
11.               Lucrător în mecanică agricolă şi forestieră  OMECT
      Mecanică
                                       4947/23.08.2006
                                       Programa şcolară
12.               Lucrător operator în energetică        OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
13.               Lucrător în electromecanică          OMECT
    Electromecanică                            3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
14.               Lucrător feroviar               OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
15.               Lucrător în electronică            OMECT
      Electronică
                                       1847/29.08.2007
     automatizări
                                       Programa şcolară
16.  Chimie industrială    Lucrător în chimie industrială        OMECT
                                       4947/23.08.2006
                                       Programa şcolară
17.               Lucrător în industria ceramicii        OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
18.               Lucrător în industria lianţilor        OMECT
     Materiale de
                                       3451/09.03.2004
     construcţii
                                       Programa şcolară
19.               Lucrător în industria sticlei         OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
20.               Lucrător în electrotehnică          OMECT
       Electric                             3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
21.               Lucrător în structuri pentru construcţii   OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
22.               Lucrător finisor pentru construcţii      OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
23.  Construcţii, instalaţii  Lucrător instalator pentru construcţii    OMECT
    şi lucrări publice                           3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
24.               Lucrător în izolaţii             OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
25.               Lucrător pentru drumuri şi căi ferate     OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
26.               Lucrător în gospodărie agroturistică     OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară
      Agricultură
27.               Lucrător în cultura plantelor         OMECT
                                       3451/09.03.2004
                                       Programa şcolară


                                                 2
  28.                  Lucrător în creşterea animalelor           OMECT
         Agricultură                                  3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  29.                  Lucrător în silvicultură şi exploatări        OMECT
         Silvicultură       forestiere1                      3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  30.                  Lucrător în comerţ                  OMECT
           Comerţ                                   1847/29.08.2007
                                                 Programa şcolară
  31.                  Lucrător în hoteluri                 OMECT
                                                 3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
      Turism şi alimentaţie
  32.                  Lucrător în alimentaţie                OMECT
                                                 3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  33.                  Lucrător în morărit şi panificaţie          OMECT
                                                 3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  34.                  Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte,      OMECT
                      legume şi fructe2                   3451/09.03.2004
      Industrie alimentară                                 Programa şcolară
  35.                  Lucrător în industria alimentară extractivă      OMECT
                                                 3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  36.                  Lucrător în industria alimentară           OMECT
                      fermentativă                     3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  37.                  Lucrător în fabricarea produselor           OMECT
                      semifinite din lemn                  3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  38.                  Lucrător în tâmplărie                 OMECT
      Fabricarea produselor
                                                 3451/09.03.2004
         din lemn
                                                 Programa şcolară
  39.                  Lucrător în sculptură                 OMECT
                                                 3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  40.                  Lucrător în filatură – ţesătorie           OMECT
                                                 3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  41.                  Lucrător în finisarea textilelor şi a pielii     OMECT
                                                 3451/09.03.2004
       Industrie textilă şi                                Programa şcolară
  42.      pielărie        Lucrător în tricotaje - confecţii           OMECT
                                                 3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară
  43.                  Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori      OMECT
                                                 3451/09.03.2004
                                                 Programa şcolară


1
 Curriculumul pentru calificarea „Lucrător în silvicultură şi exploatări forestiere” (conform HG 866/2008) este acelaşi cu
cel aprobat pentru calificarea „Lucrător în silvicultură” (conform HG 721/2004)
2
 Curriculumul pentru calificarea „Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, legume şi fructe” (conform HG 866/2008)
este acelaşi cu cel aprobat pentru calificarea „Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve” (conform HG 721/2004)
                                                             3
 44.                Lucrător poligraf               OMECT
      Tehnici poligrafice                           3451/09.03.2004
                                          Programa şcolară
 45.                Lucrător pentru estetica şi igiena corpului  OMECT
      Estetica şi igiena
                   omenesc                    3451/09.03.2004
      corpului omenesc
                                          Programa şcolară

    Notă: Pentru toate calificările de mai sus se aplică planurile cadru de învăţământ pentru clasa a
X-a, şcoala de arte şi meserii, aprobate prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 - Anexa 1 şi planurile de
învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică - Tehnologii,
aprobate prin OMECI nr. 3313/02.03.2009 - Anexa 1.

           Clasa a XI-a – an de completare – nivelul 2 de calificare

 Nr.                                          Nr. ordin
      Domeniul           Calificarea profesională
 crt.                                         ministru
  1.             Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic   OMEC
  2.             Lăcătuş construcţii navale              4705/29.07.2005
  3.             Tubulator naval                    Programe
  4.             Constructor - montator de structuri metalice     şcolare
  5.             Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase
               plastice
  6.             Tinichigiu vopsitor auto               OMECT
                                          1847/29.08.2007
                                          Programa şcolară
  7.            Strungar                       OMEC
  8.            Frezor – rabotor – mortezor              4705/29.07.2005
  9.            Rectificator                     Programe şcolare
  10.            Sculer matriţer
  11.            Sudor
  12.            Turnător
  13.            Forjor – tratamentist
  14.            Modelier
  15.            Furnalist
  16.    Mecanică     Oţelar
  17.            Metalurgist neferoase
  18.            Laminorist
  19.            Trefilator trăgător
  20.            Constructor cuptoare metalurgice
  21.            Mecanic aeronave
  22.            Lăcătuş construcţii structuri aeronave
  23.            Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
  24.            Mecanic agregate rotative termoenergetice
  25.            Mecanic echipamente pentru foraj extracţie
  26.            Motorist nave
  27.            Mecanic auto
  28.            Mecanic de mecanică fină
  29.            Optician montator aparatură optico - mecanică
  30.            Operator la maşini cu comandă numerică        OMECT
                                          1847/29.08.2007
                                          Programa şcolară
  31.            Operator la extracţia, tratarea, transportul şi    OMEC
               distribuţia gazelor                  4705/29.07.2005
                                          Programa şcolară
                                                     4
32.           Operator sonde                  OMECT
                                      1847/29.08.2007
                                      Programa şcolară
33.           Maşinist utilaje cale şi terasamente       OMEC
34.           Maşinist utilaje portuare             4705/29.07.2005
35.           Marinar                      Programe şcolare
36.           Mecanic agricol
37.   Mecanică    Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice   OMECT
                                      1847/29.08.2007
                                      Programa şcolară
38.           Lăcătuş mecanic prestări servicii         OMEC
                                      4705/29.07.2005
                                      Programa şcolară
39.           Mecanic forestier                 OMEC
                                      4947/23.08.2006
                                      Programa şcolară
40.          Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii    OMEC
           auxiliare şi de termoficare             4705/29.07.2005
41.          Operator în centrale hidroelectrice         Programe şcolare
42.          Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord
           aeronave
43.          Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
44.          Electromecanic nave
   Electromecanică
45.          Electromecanic material rulant
46.          Electromecanic centrale electrice
47.          Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale,
           electrocasnice şi din industria alimentară
48.          Frigotehnist
49.          Lucrător trafic feroviar
50.          Agent comercial feroviar
51.          Electronist aparate şi echipamente          OMECT
                                      1847/2.08.2007
                                      Programa şcolară
52.   Electronică   Electronist reţele de telecomunicaţii       OMECI
    automatizări                            4857/31.08.2009
                                      Programa şcolară
53.           Operator industria chimică anorganică       OMEC
54.           Operator industria de medicamente şi produse   4705/29.07.2005
             cosmetice                     Programe şcolare
55.           Operator industria chimică organică
     Chimie
56.   industrială   Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi
             petrochimie
57.           Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
58.           Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi
             hârtiei
59.           Operator în industria ceramicii brute       OMEC
60.   Materiale de   Operator ceramică fină              4705/29.07.2005
61.   construcţii   Sticlar                      Programe şcolare
62.           Operator lianţi şi prefabricate

                                               5
63.           Electrician constructor                 OMEC
64.           Electrician exploatări miniere             4705/29.07.2005
65.           Electrician nave                    Programe şcolare
66.           Confecţioner produse electrotehnice

67.           Electrician exploatare joasă tensiune          OMECT
68.           Electrician aparate şi echipamente electrice şi     1847/29.08.2007
            energetice                       Programe şcolare
69.   Electric    Electrician protecţii prin relee, automatizări şi
            măsurători în instalaţii enegetice
70.           Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele
            electrice
71.           Electrician echipamente pentru foraj – extracţie    OMEC
                                        4705/29.07.2005
                                        Programa şcolară
72.           Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură    OMECT
            electrocasnică                     1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
73.           Constructor structuri monolite             OMEC
74.           Fierar betonist – montator prefabricate         4705/29.07.2005
75.           Zidar - pietrar-tencuitor                Programe şcolare
76.           Dulgher –tâmplar-parchetar
77.           Mozaicar – montator placaje               OMEC
                                        4705/29.07.2005
                                        Programa şcolară
78.           Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar           OMECI
    Construcţii,                              4857/31.08.2009
    instalaţii şi                              Programa şcolară
79.  lucrări publice  Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale  OMEC
            de gaze                         4705/29.07.2005
80.           Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze   Programe şcolare
81.           Instalator instalaţii de încălzire centrală
82.           Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare
83.           Izolator
84.           Constructor căi ferate
85.           Constructor drumuri şi poduri
86.           Constructor lucrări hidrotehnice
87.           Agricultor culturi de câmp               OMEC
88.           Lucrător în agroturism                 4705/29.07.2005
                                        Programe şcolare
89.           Lucrător în agricultură ecologică            OMECI
                                        4857/31.08.2009
                                        Programa şcolară
90.           Piscicultor şi prelucrător de peşte           OMEC
91.  Agricultură   Horticultor                       4705/29.07.2005
                                        Programe şcolare
92.           Fermier montan                     OMECT
                                        1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
93.           Zootehnist                       OMEC
                                        4705/29.07.2005
                                        Programa şcolară

                                                  6
94.           Apicultor – sericicultor             OMEC
    Agricultură                            4947/23.08.2006
                                      Programa şcolară
95.           Pădurar                      OMEC
    Silvicultură                            4705/29.07.2005
                                      Programa şcolară
96.           Recepţioner – distribuitor            OMECT
     Comerţ                              1847/29.08.2007
97.           Comerciant vânzător                Programe şcolare
98.           Lucrător hotelier                 OMEC
99.           Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de     4705/29.07.2005
     Turism şi    alimentaţie                    Programe şcolare
    alimentaţie
100.           Cofetar – patiser
101.           Bucătar
102.           Morar – silozar                  OMEC
103.           Brutar – patiser – preparator produse făinoase  4705/29.07.2005
                                      Programe şcolare
104.           Preparator produse din carne şi peşte
105.           Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor
106.           Preparator produse din lapte
     Industrie
107.   alimentară   Operator în industria uleiului          OMECT
108.           Operator în industria zahărului şi produselor   1847/29.08.2007
             zaharoase                     Programe şcolare
109.           Operator în industria vinului şi băuturilor
             spirtoase
110.           Operator în industria malţului şi a berii
111.           Operator la producerea semifabricatelor pe bază  OMEC
             de lemn                      4705/29.07.2005
    Fabricarea                             Programe şcolare
112.           Operator la fabricarea cherestelei
   produselor din
113.           Tâmplar universal
      lemn
114.           Tapiţer – plăpumar – saltelar
115.           Sculptor – intarsier
116.           Filator
117.           Ţesător                      OMEC
118.           Finisor produse textile              4705/29.07.2005
119.           Tricoter – confecţioner              Programe şcolare
120.           Confecţioner produse textile
   Industrie textilă
121.           Croitor îmbrăcăminte după comandă
    şi pielărie
122.           Cizmar
123.           Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
124.           Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi
             înlocuitori
125.           Marochiner
126.           Finisor piele
127.           Operator montaj copiat tipar de probă       OMEC
     Tehnici
128.           Tipăritor ofset                  4705/29.07.2005
     poligrafice                            Programe şcolare
129.           Legător
130.   Estetica şi  Frizer - coafor – manichiurist – pedichiurist   OMECI
    igiena corpului                           4857/31.08.2009
      omenesc                             Programa şcolară

                                               7
  131. Producţie media Operator producţie şi exploatare film               OMEC
                                              4705/29.07.2005
                                              Programa şcolară

    Notă: Pentru toate calificările de mai sus se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin
OMECI 3412/16.03.2009 - Anexa 3 şi planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire
practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XI-a an de
completare, aprobate prin OMECI nr. 3313/02.03.2009 – Anexa 2


                   Clasa a XI-a liceu tehnologic, ruta directă


  Nr.                                             Nr. ordin
      Profilul           Calificarea profesională
  crt.                                            ministru
   1.         Tehnician în turism                        OMEC
                                              3172/30.01.2006
   2.         Tehnician în activităţi de poştă
      Servicii                                    Programe şcolare
   3.         Tehnician în activităţi economice
   4.         Tehnician în administraţie
   5.         Tehnician în achiziţii şi contractări
   6.         Tehnician agronom                         OMECT
   7.         Tehnician horticultor                       1847/29.08.2007
   8.         Tehnician zootehnist                       Programe şcolare
   9.         Tehnician în agricultură ecologică
  10.         Tehnician în agroturism
  11.         Tehnician agromontan
  12.         Tehnician veterinar
  13.         Tehnician pentru animale de companie3               OMEC
                                              4947/23.08.2006
      Resurse                                    Programa şcolară
  14.  naturale şi  Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere        OMECT
      protecţia                                   1847/29.08.2007
      mediului                                    Programa şcolară
  15.         Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului         OMEC
  16.         Tehnician hidrometeorolog                     3172/30.01.2006
  17.         Tehnician chimist de laborator                  Programe şcolare
  18.         Tehnician analize produse alimentare
  19.         Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală      OMECT
  20.         Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase       1847/29.08.2007
  21.         Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în       Programe şcolare
             prelucrarea legumelor şi fructelor
  22.         Tehnician în industria alimentară extractivă
  23.         Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare         OMEC
                                              4947/23.08.2006
                                              Programa şcolară
  24.   Tehnic    Tehnician proiectant produse finite din lemn           OMECT
                                              1847/29.08.2007
                                              Programa şcolară3
 Curriculumul pentru calificarea „Tehnician pentru animale de companie” (conform HG 530/2007) este același cu cel
aprobat pentru calificarea „Tehnician veterinar pentru animale de companie” (conform HG 1144/2005)
                                                          8
 25.         Tehnician operator tehnică de calcul           OMECI
                                        4857/31.08.2009
                                        Programa şcolară
 26.         Tehnician operator procesare text/imagine         OMEC
                                        3172/30.01.2006
                                        Programa şcolară
 27.         Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii   OMEC
                                        3172/30.01.2006
                                        Programa şcolară
 28.         Tehnician mecatronist                   OMECT
                                        1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
 29.         Tehnician de telecomunicatii               OMECI
                                        4857/31.08.2009
                                        Programa şcolară
 30.         Tehnician proiectant CAD                 OMEC
                                        3172/30.01.2006
                                        Programa şcolară
 31.         Tehnician electrician electronist auto          OMECT
                                        1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
 32.         Tehnician designer vestimentar              OMECI
                                        4857/31.08.2009
                                        Programa şcolară
 33.         Tehnician în industria sticlei şi ceramicii        OMEC
 34.         Tehnician în instalaţii electrice             3172/30.01.2006
 35.         Tehnician operator telematică               Programe şcolare
 36.         Tehnician în automatizări                 OMECI
                                        4857/31.08.2009
                                        Programa şcolară

    Notă: Pentru toate calificările de mai sus se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin
OMECI nr. 3412/16.03.2009 - Anexa 4 şi planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate,
pregătirea practică şi stagii de pregătire practică - Tehnologii, aprobate cu OMECI nr. 3423/18.03.2009
- Anexa 1.

               Clasa a XII-a liceu tehnologic, ruta progresivă


 Nr.                                       Nr. ordin
     Profilul          Calificarea profesională
 crt.                                       ministru

 1.          Coafor stilist                     OMEC
 2.          Tehnician în hotelărie                 3172/30.01.2006
 3.          Tehnician în activităţi de comerţ            Programe şcolare
     Servicii
 4.          Tehnician în gastronomie
 5.          Organizator banqueting
 6.   Resurse   Tehnician în agricultură                OMEC
 7.   naturale şi  Tehnician în industria alimentară            3172/30.01.2006
     protecţia                              Programe şcolare
     mediului                                                   9
 8.          Tehnician în prelucrarea lemnului            OMEC
                                        3172/30.01.2006
                                        Programe şcolare
 9.          Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii    OMEC
 10.         Tehnician prelucrări mecanice              3172/30.01.2006
 11.         Tehnician electronist                  Programe şcolare
 12.         Tehnician electrotehnist
 13.         Tehnician electromecanic
 14.         Tehnician energetician                  OMECT
                                        1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
 15.         Tehnician în construcţii şi lucrări publice       OMEC
 16.         Tehnician instalator pentru construcţii         3172/30.01.2006,
                                        Programe şcolare
 17.         Tehnician în industria textilă              OMECI
                                        4857/31.08.2009
                                        Programa şcolară
 18.         Tehnician în industria pielăriei             OMEC
 19.         Tehnician transporturi                  3172/30.01.2006,
 20.         Tehnician metrolog                    Programe şcolare
     Tehnic
 21.         Tehnician operator roboţi industriali
 22.         Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică    OMECT
                                        1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
 23.         Tehnician în industria materialelor de construcţii    OMECI
                                        4857/31.08.2009
                                        Programa şcolară
 24.         Tehnician în chimie industrială             OMEC
 25.         Tehnician poligraf                    3172/30.01.2006
 26.         Tehnician audio - video                 Programe şcolare
 27.         Tehnician producţie film şi televiziune         OMEC
                                        4947/23.08.2006
 28.         Tehnician multimedia                   Programe şcolare
 29.         Tehnician producţie poligrafică
 30.         Tehnician construcţii navale               OMECT
                                        1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
 31.         Tehnician aviaţie                    OMEC
 32.         Tehnician instalaţii de bord (avion)           3172/30.01.2006
 33.         Tehnician prelucrări la cald               Programe şcolare

    Notă: Pentru toate calificările de mai sus se aplică planurile - cadru de învăţământ aprobate
prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 - Anexa 4 şi planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate,
pregătirea practică şi stagii de pregătire practică - Tehnologii, aprobate cu OMECI nr. 3423/18.03.2009
- Anexa 3.
                                                   10
                  Clasa a XII-a liceu tehnologic, ruta directă


  Nr.                                             Nr. ordin
      Profilul           Calificarea profesională
  crt.                                            ministru
   1.         Tehnician în turism                        OMEC
   2.         Tehnician în activităţi de poştă                 3172/30.01.2006
   3.   Servicii   Tehnician în activităţi economice                 Programe şcolare
   4.         Tehnician în administraţie
   5.         Tehnician în achiziţii şi contractări
   6.         Tehnician agronom                         OMECT
   7.         Tehnician horticultor                       1847/29.08.2007
   8.         Tehnician zootehnist                       Programe şcolare
   9.         Tehnician în agricultură ecologică
                                              OMECT
  10.         Tehnician în agroturism
                                              1847/29.08.2007
  11.         Tehnician agromontan
                                              Programe şcolare
  12.         Tehnician veterinar
  13.         Tehnician pentru animale de companie4               OMEC
                                              4947/23.08.2006
                                              Programa şcolară
  14.         Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere        OMECT
      Resurse
                                              1847/29.08.2007
      naturale şi
                                              Programa şcolară
      protecţia
  15.         Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului         OMEC
      mediului
  16.         Tehnician hidrometeorolog                     3172/30.01.2006
  17.         Tehnician chimist de laborator                  Programe şcolare
  18.         Tehnician analize produse alimentare
  19.         Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală      OMECT
  20.         Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase       1847/29.08.2007
  21.         Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în       Programe şcolare
             prelucrarea legumelor şi fructelor
  22.         Tehnician în industria alimentară extractivă
  23.         Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare         OMEC
                                              4947/23.08.2006
                                              Programa şcolară
  24.         Tehnician proiectant produse finite din lemn           OMECT
                                              1847/29.08.2007
                                              Programa şcolară
  25.         Tehnician operator tehnică de calcul               OMEC
  26.   Tehnic   Tehnician operator procesare text/imagine             3172/30.01.2006
  27.         Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii       Programe şcolare
  28.         Tehnician mecatronist                       OMECT
                                              1847/29.08.2007
                                              Programa şcolară
  29.         Tehnician de telecomunicatii                   OMEC
  30.         Tehnician proiectant CAD                     3172/30.01.2006
                                              Programe şcolare
4
 Curriculumul pentru calificarea „Tehnician pentru animale de companie” (conform HG 530/2007) este același cu cel
aprobat pentru calificarea „Tehnician veterinar pentru animale de companie” (conform HG 1144/2005)
                                                          11
 31.         Tehnician electrician electronist auto          OMECT
                                        1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
 32.         Tehnician designer vestimentar              OMEC
 33.         Tehnician în industria sticlei şi ceramicii        3172/30.01.2006
 34.         Tehnician în instalaţii electrice             Programe şcolare
 35.         Tehnician operator telematică
 36.         Tehnician în automatizări

    Notă: Pentru toate calificările de mai sus se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin
OMECI nr. 3412/16.03.2009 - Anexa 4 şi planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate,
pregătirea practică şi stagii de pregătire practică - Tehnologii, aprobate cu OMECI nr. 3423/18.03.2009
- Anexa 2.

             Clasa a XIII-a liceu tehnologic, ruta progresivă


 Nr.                                       Nr. ordin
     Profilul          Calificarea profesională
 crt.                                       ministru
 1.          Coafor stilist                     OMEC
 2.          Tehnician în hotelărie                 3172/30.01.2006
 3.          Tehnician în activităţi de comerţ            Programe şcolare
     Servicii
 4          Tehnician în gastronomie
 5.          Organizator banqueting
 6.   Resurse   Tehnician în agricultură                OMEC
 7.   naturale şi  Tehnician în industria alimentară            3172/30.01.2006
     protecţia                              Programe şcolare
     mediului
 8.          Tehnician în prelucrarea lemnului            OMEC
 9.          Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii    3172/30.01.2006
 10.         Tehnician prelucrări mecanice              Programe şcolare
 11.         Tehnician electronist
 12.         Tehnician electrotehnist
 13.         Tehnician electromecanic
 14.         Tehnician energetician                 OMECT
                                       1847/29.08.2007
                                       Programa şcolară
 15.         Tehnician în construcţii şi lucrări publice       OMEC
 16.         Tehnician instalator pentru construcţii         3172/30.01.2006
 17.   Tehnic   Tehnician în industria textilă             Programe şcolare
 18.         Tehnician în industria pielăriei
 19.         Tehnician transporturi
 20.         Tehnician metrolog
 21.         Tehnician operator roboţi industriali
 22.         Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică   OMECT
                                       1847/29.08.2007
                                       Programa şcolară
 23.         Tehnician în industria materialelor de construcţii   OMEC
 24.         Tehnician în chimie industrială             3172/30.01.2006
 25.         Tehnician poligraf                   Programe şcolare
 26.         Tehnician audio - video

                                                  12
 27.           Tehnician producţie film şi televiziune        OMEC
 28.           Tehnician multimedia                  4947/23.08.2006
 29.           Tehnician producţie poligrafică            Programa şcolară

 30.           Tehnician construcţii navale              OMECT
                                        1847/29.08.2007
                                        Programa şcolară
 31.           Tehnician aviaţie                   OMEC
 32.           Tehnician instalaţii de bord (avion)          3172/30.01.2006
 33.           Tehnician prelucrări la cald              Programe şcolare

    Notă: Pentru toate calificările de mai sus se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin
OMECI nr. 3412/16.03.2009 - Anexa 4 şi planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate,
pregătirea practică şi stagii de pregătire practică - Tehnologii, aprobate cu OMECI nr. 3423/18.03.2009
- Anexa 4.

                      Anul I - Şcoala postliceală

     Domeniul
 Nr.   (grupe de                                  Nr. ordin
                     Calificarea profesională
 crt.   calificări                                 ministru
    profesionale)
  1.            Tehnician proiectant în construcţia de maşini     OMEC
  2.            Tehnician tehnolog mecanic              4760/26.07.2006
  3.            Tehnician operator maşini cu comandă numerică     OMECT
     Mecanică                                1847/29.08.2007
  4.            Tehnician optometrist                 OMECT
  5.            Tehnician ortoprotezist                5173/29.08.2008
  6.            Optician                       OMECT
                                         2288/29.09.2007
  7.            Administrator reţele locale şi de comunicaţii     OMECI
  8.            Analist programator                  4857/31.08.2009
  9.            Tehnician echipamente periferice şi birotică     OMEC
     Informatică
                                         4760/26.07.2006
 10.            Tehnician echipamente de calcul            OMECI
 11.            Tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii    4857/31.08.2009
 12.            Tehnician electronist telecomunicaţii
 13.  Electronică    Tehnician electronist echipamente de automatizare   OMECT
 14.  automatizări    Tehnician electronist electronică industrială     1847/29.08.2007
 15.            Tehnician aparate electromedicale
 16.            Tehnician în echipamente biomedicale
 17.            Tehnician electroenergetician
 18.   Energetică    Tehnician termoenergetician              OMEC
 19.            Tehnician hidroeneregtician              4760/26.07.2006
 20.            Normator în construcţii                OMECT
                                         5173/29.08.2008
     Construcţii,
 21.            Topograf în construcţii                OMECT
     instalaţii şi
                                         1847/29.08.2007
      lucrări
 22.            Tehnician devize şi măsurători în construcţii     OMEC
      publice
                                         4760/26.07.2006
 23.            Desenator în construcţii şi arhitectură        OMECT
                                         1847/29.08.2007

                                                  13
24.          Tehnician în industria cimentului            OMEC
                                       4760/26.07.2006
25.          Laborant pentru construcţii               OMECT
                                       1847/29.08.2007
   Construcţii,
26.          Tehnician edilitar                   OMECT
   instalaţii şi
                                       5173/29.08.2008
    lucrări
27.          Tehnician construcţii hidrotehnice           OMECT
    publice
                                       5173/29.08.2008
28.          Tehnician drumuri şi poduri               OMEC
                                       4760/26.07.2006
29.          Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea       OMECT
           teritoriului                      1847/29.08.2007
30.          Tehnician electromecanic auto              OMEC
31.          Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale  4760/26.07.2006

32.          Tehnician diagnostic auto                OMECT
   Transporturi                              1847/29.08.2007
33.          Asistent de gestiune în transporturi          OMEC
34.          Agent feroviar                     4760/26.07.2006
35.          Tehnician instructor auto                OMECT
                                       1847/29.08.2007
36.          Tehnician exploatări forestiere             OMEC
                                       1847/29.08.2007
37.  Fabricarea   Tehnician produse finite din industria lemnului     OMEC
38.  produselor   Designer în industria lemnului             4760/26.07.2006
    din lemn
39.          Constructor-restaurator de orgi şi tâmplărie      OMEC
           artizanală                       4271/13.06.2006
40.          Tehnician silvic                    OMECT
   Silvicultură
                                       5173/29.08.2008
41.          Tehnician activităţi de agroturism montan        OMEC
42.  Agricultură   Tehnician cadastru funciar – topograf          4760/26.07.2006
43.          Tehnician protecţia plantelor
44.          Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui      OMEC
                                       4760/26.07.2006
45.          Tehnician siloz, morărit şi procesare nutreţ      OMECT
46.   Industrie   Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase    5173/29.08.2008
    alimentară
47.          Tehnician dietetician                 OMEC
48.          Tehnician controlul calităţii produselor        4760/26.07.2006
           agroalimentare
49.          Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului OMEC
    Protecţia                               4760/26.07.2006
50.  mediului    Tehnician chimist                   OMECT
                                       5173/29.08.2008
51.          Proiectant decoraţiuni interioare           OMECT
                                       1847/29.08.2007
52.          Bibliotecar studii medii                OMECT
    Servicii
                                       5173/29.08.2008
53.          Tehnician în activităţi de secretariat         OMEC
54.          Detectiv particular                  4760/26.07.2006
55.          Agent comercial                    OMEC
    Comerţ
                                       4760/26.07.2006
                                                14
  56.            Asistent manager                         OMECI
                                                4857/31.08.2009
  57.   Comerţ      Tehnician activităţi comerciale5                 OMEC
  58.            Tehnician în comerţ internaţional                4760/26.07.2006

  59.            Agent de turism – ghid                      OMECT
                                                1847/29.08.2007
  60.            Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi           OMEC
               alimentaţie                           4760/26.07.2006
  61.   Turism şi     Asistent manager unităţi hoteliere                OMECT
      alimentaţie                                     1847/29.08.2007
  62.            Tehnician nutriţionist                      OMEC
  63.            Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi         4760/26.07.2006
               expoziţii
  64.            Creator – structura şi proiectarea ţesăturilor          OMECT
  65.            Creator - proiectant articole din piele şi înlocuitori      5173/29.08.2008
       Textile-
  66.   pielărie     Creator – structura şi proiectarea tricoturilor
  67.            Creator – proiectant îmbrăcăminte                OMEC
                                                4760/26.07.2006
  68.            Designer vestimentar                       OMECT
                                                5173/29.08.2008
  69.            Tehnician iluminare filmare                   OMECT
  70.            Cameraman – fotoreporter                     5173/29.08.2008
  71.            Asistent producător film TV
      Producţie
  72.            Operator sunet
       media
  73.            Asistent regizor artistic
  74.            Editor de imagine                        OMECT
                                                1847/29.08.2007
  75.            Asistent de gestiune                       OMEC
  76.            Funcţionar bancar                        4760/26.07.2006

  77.   Economic     Agent fiscal                           OMECT
                                                5173/29.08.2008
  78.            Agent vamal                           OMEC
  79.            Operator economic diriginte oficiu poştal            4760/26.07.2006
  80.   Estetica şi    Cosmetician                           OMEC
  81.    igiena     Stilist                             4760/26.07.2006
  82.   corpului     Tehnician maseur                         OMECT
       omenesc                                      4857/31.08.2009
  83.            Ergoterapeut                           OMECT
  84.            Asistent medical de radiologie                  2288/29.09.2007
  85.  Sănătate şi    Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice         OMECT
      asistenţă                                     5173/29.08.2008
  86.  pedagogică     Asistent medical generalist                   OMECT
                                                2713/29.11.2007
  87.            Asistent medical de igienă şi sănătate publică          OMECT
                                                5173/29.08.20085
 Curriculumul pentru calificarea „Tehnician activităţi comerciale” (conform HG 866/ 2008 ) este acelaşi cu cel aprobat
pentru calificarea „Tehnician coordonator activităţi comerciale” (conform HG 1144 /2005)

                                                             15
88.           Asistent medical de laborator              OMECT
                                         2288/29.09.2007
89.           Asistent medical de farmacie               OMEC
                                         5042/27.09.2005
90.           Pedagog de recuperare                  OMECT
                                         5173/29.08.2008
91.           Asistent medical balneo - fiziokinetoterapie şi     OMEC
            recuperare                        4760/26.07.2006
92.           Asistent medical de nutriţie şi dietetică        OMECI
                                         4857/31.08.2009


                     Anul I - Şcoala de maiştri

    Domeniul
Nr.   (grupe de                                  Nr. ordin
                    Calificarea profesională
crt.   calificări                                 ministru
    profesionale)
 1.          Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură    OMEC
 2.          Maistru mecanic                     4760/26.07.2006
 3.          Maistru frigotehnist                   OMECT
                                         5173/29.08.2008
 4.          Maistru turnător                     OMEC
                                         4760/26.07.2006
     Mecanic
 5.          Maistru construcţii navale                OMECT
                                         1847/29.08.2007
 6.          Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi    OMECT
            instalaţii de exploatarea lemnului            5173/29.08.2008
 7.          Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi
            instalaţii în industrializarea lemnului
 8.          Maistru poligraf
 9.          Maistru electromecanic aparate de măsură şi       OMEC
            automatizări                       4760/26.07.2006
 10.   Electric   Maistru maşini şi aparate electrice           OMECT
                                         1847/29.08.2007
 11.          Maistru telecomunicaţii                 OMECT
                                         5173/29.08.2008
 12.          Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din     OMECT
            centrale                         1847/29.08.2007
     Chimie
 13.          Maistru pentru tehnologia chimică organică
 14.          Maistru pentru tehnologia chimică anorganică
 15.          Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie      OMEC
                                         4760/26.07.2006
16.          Maistru electromecanic minier               OMECT
17.    Minier,   Maistru miner                       5173/29.08.2008
18.  petrol şi gaze Maistru sondor la forajul sondelor
19.          Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi    OMECT
           reparaţii sonde                       1847/29.08.2007
20.          Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului   OMEC
                                          4760/26.07.2006
21.           Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia OMECT
            gazelor                           1847/29.08.2007


                                                   16
22.   Minier,   Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea OMEC
   petrol şi gaze utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie      4760/26.07.2006
23.         Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice  OMECT
                                        1847/29.08.2007
24.          Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări OMECT
    Energetic   în centrale electrice                   5173/29.08.2008
25.          Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale OMEC
           nuclearo - electrice                   4760/26.07.2006
26.          Maistru mecanic montare şi reparare agregate       OMEC
           energetice                        4760/26.07.2006
27.          Maistru termoenergetic                  OMEC
                                        4760/26.07.2006
28.          Maistru modelor pentru turnătorie            OMEC
                                        4760/26.07.2006
29.          Maistru furnalist                    OMEC
                                        4760/26.07.2006
30.  Metalurgie   Maistru la producerea metalelor neferoase        OMEC
                                        4760/26.07.2006
31.          Maistru oţelar                      OMEC
                                        4760/26.07.2006
32.          Maistru laminator                    OMEC
                                        4760/26.07.2006
33.          Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului OMECT
           de cocs                          1847/29.08.2007
34.          Maistru ceramist (ceramică brută)            OMEC
                                        4760/26.07.2006
35.  Materiale de   Maistru ceramist (ceramică fină)             OMEC
   construcţii                                4760/26.07.2006
36.          Maistru sticlar                     OMECT
                                        1847/29.08.2007
37.          Maistru instalator în construcţii            OMECT 5173
                                        /2008
38.          Maistru electrician în construcţii            OMECT
   Construcţii,
                                        1847/29.08.2007
   instalaţii şi
39.          Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii OMECT
  lucrări publice
                                        1847/29.08.2007
40.          Maistru construcţii civile, industriale şi agricole   OMECT
                                        5173/29.08.2008
41.          Maistru fabricarea cherestelei              OMECT
                                        1847/29.08.2007
42.          Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului   OMEC
   Fabricarea
                                        4760/26.07.2006
  produselor din
43.   lemn      Maistru tâmplar mobilă şi binale             OMEC
                                        4760/26.07.2006
44.          Maistru exploatări şi transporturi forestiere      OMECT
                                        1847/29.08.2007
45.          Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi     OMECT
           terasamente                        5173/29.08.2008
46.  Transporturi   Maistru electromecanic locomotive            OMECT
                                        5173/29.08.2008
47.          Maistru electromecanic auto               OMEC
                                        4760/26.07.2006


                                                 17
48.   Transporturi Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri OMEC
                                       4760/26.07.2006
49.           Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)   OMEC
                                       4760/26.07.2006
    Textile-pielărie
50.           Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar)   OMECT
                                       1847/29.08.2007
51.    Industrie   Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie    OMECT
     alimentară                             1847/29.08.2007
52.           Maistru agronom                   OMECT
    Agricultură                             1847/29.08.2007
53.           Maistru mecanic agricol               OMECT
                                       1847/29.08.2007


                Anul al II-lea – Şcoală postliceală

    Domeniul
Nr.   (grupe de                                Nr. ordin
                   Calificarea profesională
crt.   calificări                               ministru
    profesionale)
 1.           Tehnician proiectant în construcţia de maşini    OMEC
 2.           Tehnician tehnolog mecanic             4760/26.07.2006
 3.           Tehnician operator maşini cu comandă numerică    OMECT
     Mecanică                              1847/29.08.2007
 4.           Optician                      OMECT
                                      2288/29.09.2007
 5.           Tehnician optometrist                OMECT
 6.           Tehnician ortoprotezist               5173/29.08.2008
 7.           Administrator reţele locale şi de comunicaţii
 8.           Analist programator                 OMEC
 9.   Informatică   Tehnician echipamente periferice şi birotică    4760/26.07.2006
10.           Tehnician echipamente de calcul
11.           Tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii
12.           Tehnician electronist telecomunicaţii
13.   Electronică   Tehnician electronist echipamente de automatizare  OMECT
14.           Tehnician electronist electronică industrială    1847/29.08.2007
15.           Tehnician aparate electromedicale
16.           Tehnician în echipamente biomedicale
17.           Tehnician electroenergetician
18.   Energetică   Tehnician termoenergetician             OMEC
19.           Tehnician hidroeneregetician            4760/26.07.2006
20.           Topograf în construcţii               OMECT
                                      1847/29.08.2007
21.           Normator în construcţii               OMECT
                                      5173/29.08.2008
22.   Construcţii,  Tehnician devize şi măsurători în construcţii    OMEC
     instalaţii,                            4760/26.07.2006
23.  arhitectură şi  Desenator în construcţii şi arhitectură       OMECT
    sistematizare                            1847/29.08.2007
24.           Tehnician în industria cimentului          OMEC
                                      4760/26.07.2006


                                                18
25.          Laborant pentru construcţii              OMECT
                                       1847/29.08.2007
    Construcţii,
26.          Tehnician edilitar                   OMECT
    instalaţii,
27.          Tehnician construcţii hidrotehnice           5173/29.08.2008
   arhitectură şi
28.          Tehnician drumuri şi poduri              OMEC
   sistematizare
                                       4760/26.07.2006
29.          Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea      OMECT
            teritoriului                      1847/29.08.2007
30.          Tehnician electromecanic auto             OMEC
                                       4760/26.07.2006
31.          Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale OMEC
                                       4760/26.07.2006
32.          Tehnician diagnostic auto               OMECT
   Transporturi                              1847/29.08.2007
33.          Asistent de gestiune în transporturi          OMEC
34.          Agent feroviar                     4760/26.07.2006
35.          Tehnician instructor auto               OMECT
                                       1847/29.08.2007
36.          Tehnician exploatări forestiere            OMEC
                                       1847/29.08.2007
37.          Tehnician produse finite din industria lemnului    OMEC
    Fabricarea                               4760/26.07.2006
    produselor
38.          Designer în industria lemnului             OMEC
    din lemn
                                       4760/26.07.2006
39.          Constructor - restaurator de orgi şi tâmplărie     OMECT
            artizanală                       4271/13.06.2006
40.          Tehnician silvic                    OMECT
   Silvicultură                              5173/29.08.2008
41.          Tehnician activităţi de agroturism montan       OMEC
                                       4760/26.07.2006
42.          Tehnician cadastru funciar-topograf          OMEC
   Agricultură
                                       4760/26.07.2006
43.          Tehnician protecţia plantelor             OMEC
                                       4760/26.07.2006
44.          Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui     OMEC
                                       4760/26.07.2006
45.          Tehnician siloz, morărit şi procesare nutreţ      OMECT
                                       5173/29.08.2008
46.   Industrie   Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase    OMECT
    alimentară                               5173/29.08.2008
47.          Tehnician dietetician                 OMEC
                                       4760/26.07.2006
48.          Tehnician controlul calităţii produselor        OMEC
            agroalimentare                     4760/26.07.2006
49.          Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului OMEC
    Protecţia                               4760/26.07.2006
50.   mediului    Tehnician chimist                   OMECT
                                       5173/29.08.2008
51.          Proiectant decoraţiuni interioare           OMECT
                                       1847/29.08.2007
52.   Servicii   Tehnician în activităţi de secretariat         OMEC
                                       4760/26.07.2006

                                                19
53.         Detectiv particular
    Servicii
54.         Bibliotecar studii medii                 OMECT
                                       5173/29.08.2008
55.  Comerţ    Agent comercial                     OMEC
56.         Tehnician coordonator activităţi comerciale       4760/26.07.2006
57.         Tehnician în comerţ internaţional
58.         Agent de turism-ghid                   OMECT
                                       1847/29.08.2007
59.         Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi       OMEC
          alimentaţie                       4760/26.07.2006
60.         Asistent manager unităţi hoteliere            OMECT
    Turism şi
                                       1847/29.08.2007
   alimentaţie
61.         Tehnician nutriţionist                  OMEC
                                       4760/26.07.2006
62.         Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi     OMEC
          expoziţii                        4760/26.07.2006
63.         Creator – proiectant îmbrăcăminte            OMEC
                                       4760/26.07.2006
64.         Creator structura şi proiectarea ţesăturilor       OMECT
    Textile-                               5173/29.08.2008
65.  pielărie   Creator – proiectant articole din piele şi înlocuitori

66.         Creator- structura şi proiectarea tricoturilor

67.         Designer vestimentar

68.         Cameraman - fotoreporter                 OMECT
69.         Tehnician iluminare-filmare               5173/29.08.2008
70.         Editor de imagine                    OMECT
   Producţie
                                       1847/29.08.2007
    media
71.         Asistent producător film TV               OMECT
72.         Operator sunet                      5173/29.08.2008
73.         Asistent regizor artistic
74.         Asistent de gestiune                   OMEC
75.         Funcţionar bancar                    4760/26.07.2006
76.         Agent vamal
   Economic
77.         Operator economic diriginte poştă
78.         Agent fiscal                       OMECT
                                       5173/29.08.2008
79.         Cosmetician                       OMEC
   Estetica şi
80.         Stilist                         4760/26.07.2006
    igiena
    corpului
81.         Tehnician maseur                     OMECI
    omenesc
                                       4857/31.08.2009
82.         Ergoterapeut                       OMECT
                                       2288/29.09.2007
   Sănătate şi
83.         Asistent medical de radiologie              OMECT
    asistenţă
                                       2288/29.09.2007
   pedagogică
84.         Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice     OMECT
                                       5173/29.08.2008
                                                20
85.           Asistent medical generalist               OMECT
                                        2713/29.11.2007
86.           Asistent medical de laborator              OMECT
                                        2288/29.09.2007
    Sănătate şi
87.           Asistent medical de farmacie              OMEC
    asistenţă
                                        5042/27.09.2005
    pedagogică
88.           Asistent medical balneo - fiziokinetoterapie şi     OMEC
            recuperare                       4760/26.07.2006
89.           Pedagog de recuperare                  OMECT
90.           Asistent medical de igienă şi sănătate publică     5173/29.08.2008


                Anul al II-lea – Şcoală de maiştri

    Domeniul
Nr.   (grupe de                                  Nr. ordin
                   Calificarea profesională
crt.   calificări                                 ministru
    profesionale)
 1.          Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură   OMEC
                                        4760/26.07.2006
 2.          Maistru mecanic                     OMEC
                                        4760/26.07.2006
 3.          Maistru turnător                    OMEC
                                        4760/26.07.2006
 4.          Maistru construcţii navale               OMECT
     Mecanic
                                        1847/29.08.2007
 5.          Maistru frigotehnist                  OMECT
 6.          Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi   5173/29.08.2008
            instalaţii de exploatarea lemnului
 7.          Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi
            instalaţii în industrializarea lemnului
 8.          Maistru poligraf
 9.          Maistru electromecanic aparate de măsură şi        OMEC
            automatizări                        4760/26.07.2006
 10.   Electric    Maistru maşini şi aparate electrice            OMECT
                                          1847/29.08.2007
 11.          Maistru telecomunicaţii                   OMECT
                                          5173/29.08.2008
 12.          Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din      OMECT
            centrale                          1847/29.08.2007
 13.          Maistru pentru tehnologia chimică organică         OMECT
     Chimie
                                          1847/29.08.2007
 14.          Maistru pentru tehnologia chimică anorganică        OMECT
                                          1847/29.08.2007
 15.          Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie       OMEC
                                          4760/26.07.2006
16.    Minier,   Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi    OMECT
    petrol şi gaze reparaţii sonde                       1847/29.08.2007
17.          Maistru la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului  OMEC
                                         4760/26.07.2006
18.          Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia OMECT
           gazelor                           1847/29.08.2007

                                                   21
19.         Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea   OMEC
           utilajelor şi echipamentelor de foraj – extracţie       4760/26.07.2006
     Minier,
20.  petrol şi gaze Maistru electromecanic minier                 OMECT
21.         Maistru minier                        5173/29.08.2008
22.         Maistru sondor la forajul sondelor
23.         Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice   OMECT
                                          1847/29.08.2007
24.         Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în  OMECT
    Energetic   centrale electrice                      5173/29.08.2008
25.          Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale    OMEC
           nuclearo - electrice                     4760/26.07.2006
26.          Maistru mecanic montare şi reparare agregate         OMEC
           energetice                          4760/26.07.2006
27.          Maistru termoenergetic                    OMEC
                                          4760/26.07.2006
28.          Maistru modelor pentru turnătorie              OMEC
                                          4760/26.07.2006
29.          Maistru furnalist                      OMEC
                                          4760/26.07.2006
30.  Metalurgie   Maistru la producerea metalelor neferoase          OMEC
                                          4760/26.07.2006
31.          Maistru oţelar                        OMEC
                                          4760/26.07.2006
32.          Maistru laminator                      OMEC
                                          4760/26.07.2006
33.          Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului     OMECT
           de cocs                            1847/29.08.2007
34.          Maistru ceramist (ceramică brută)              OMEC
                                          4760/26.07.2006
35.  Materiale de  Maistru ceramist (ceramică fină)               OMEC
   construcţii                                 4760/26.07.2006
36.          Maistru sticlar                       OMECT
                                          1847/29.08.2007
37.          Maistru instalator în construcţii              OMECT
                                          5173/29.08.2008
38.          Maistru electrician în construcţii              OMECT
   Construcţii                                 1847/29.08.2007
39.  montaj     Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii     OMECT
                                          1847/29.08.2007
40.          Maistru construcţii civile, industriale şi agricole     OMECT
                                          5173/29.08.2008
41.          Maistru fabricarea cherestelei                OMECT
                                          1847/29.08.2007
42.  Fabricarea Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului       OMEC
  produselor din                                 4760/26.07.2006
    lemn
43.        Maistru tâmplar mobilă şi binale                OMEC
                                          4760/26.07.2006
                                                   22
44.           Maistru electromecanic auto               OMEC
                                         4760/26.07.2006
45.           Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri OMEC
    Transporturi
                                         4760/26.07.2006
46.           Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi     OMECT
            terasamente                       5173/29.08.2008
47.           Maistru electromecanic locomotive
48.           Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)    OMEC
                                         4760/26.07.2006
    Textile-pielărie
49.           Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar)     OMECT
                                         1847/29.08.2007
50.    Industrie   Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie     OMECT
     alimentară                               1847/29.08.2007
51.           Maistru agronom                     OMECT
    Agricultură                               1847/29.08.2007
52.           Maistru mecanic agricol                 OMECT
                                         1847/29.08.2007

                Anul al III-lea – Şcoală postliceală

     Domeniul
Nr.   (grupe de                                 Nr. ordin
                   Calificarea profesională
crt.   calificări                                ministru
    profesionale)
1.           Asistent medical balneo-fiziokinetoterapie şi     OMEC
            recuperare                       4760/26.07.2006
2.           Asistent medical generalist              OMECT
    Sănătate şi
                                        2713/29.11.2007
     asistenţă
3.           Asistent medical de farmacie              OMEC
    pedagogică
                                        5042/27.09.2005
4.           Asistent medical de laborator             OMECT
5.           Asistent medical de radiologie             2288/29.09.2007
6.    Fabricarea   Constructor - restaurator de orgi şi tâmplărie     OMECT
     produselor   artizanală                       4271/13.06.2006
     din lemn
                                                  23

								
To top