PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 3 TAHUN 2005 by NIQe3C

VIEWS: 62 PAGES: 17

									   PEKELILING
PERBENDAHARAAN BIL 3
   TAHUN 2005
 Kadar-Kadar dan Syarat-Syarat
Tuntutan Elaun, Kemudahan dan
Bayaran Bagi Pegawai-Pegawai
 Perkhidmatan Awam Semasa
 Berkursus Kecuali Kursus Pra-
     Perkhidmatan
1.KURSUS
Sebarang kursus atau latihan yang “berupa akademik atau praktik”,
lawatan sambil belajar, seminar dan bengkel “yang bercorak latihan”

2. KAJIAN LUAR
Aktiviti semasa kursus diluar ibu pejabat (buat penyelidikan +
lawatan)

3.KURSUS PENDEK
Sepenuh masa 3 bulan atau kurang termasuk hujung minggu+cuti am

4. KURSUS PANJANG
Sepenuh masa melebihi 3 bulan termasuk hujung minggu+cuti am

5. KURSUS SAMBILAN
Kursus secara sambilan selepas waktu pejabat atas arahan +
     kepentingan perkhidmatan
 A. Kursus Pendek Dalam Negeri

1. Di luar Kawasan Ibu Pejabat
   1.1  Elaun Makan
   1.2  Bayaran Sewa Hotel/Lojing

(Kadar bayaran seperti lampiran)
*Tidak layak atau layak sebahagian, jika
kemudahan berkenaan telah disediakan
1.3 Elaun Makan/Harian dan Bayaran
Sewa Hotel/Elaun Lojing

  Untuk tempoh 2 hari iaitu :
  Sehari sebelum dan sehari selepas
  kursus
  Sebenarnya dilakukan
  Bayaran sewa hotel + 15%
  Kadar mengikut Pekeliling Bertugas
  Rasmi
1.4 Elaun Perjalanan Kenderaan Atau
Tambang Pengangkutan Awam

   Untuk satu perjalanan pergi/balik (sekali
   sahaja)-rumah<-->ibu pejabat

   Sekali sehari selama 6 hari, jika penginapan
   tidak disediakan dan tiada keperluan bermalam

   “Tambang Gantian” jika guna kenderaan sendiri

    rumahairport         = x tuntut
    hoteltempat bertugas     = / tuntut
Samb…

  Layak tuntut tambang pengangkutan
  awam=lebih murah+sepatutnya

  Keretapi, kapal terbang(jika mustahak)+cukai
  kapal terbang

  Pengangkutan lain=tuntutan tambang
  lazim(pergi+balik)
2.  Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat

   2.1  RM 15.00 sehari untuk hari-hari
      kursus sahaja
        Jika kemudahan makan tidak
        disediakan
        Kursus diadakan di luar
        bangunan/kompleks tempat
        biasa pegawai bertugas
2.2 Elaun Perjalanan Kenderaan/Tambang
  Pengangkutan Awam

  = Sama
 B. Kursus Panjang Dalam Negeri
1.Di luar Kawasan Ibu Pejabat
    1.1 Elaun Sara Hidup RM25.00 sehari
    sepanjang tempoh kursus dengan syarat:

    Jika kemudahan makan/penginapan tidak
    disediakan
    Jika salah satu disediakan - 50% sahaja
    yang layak
    Jika sebahagian makan disediakan – ikut
    kadar 20:40:40

    Tidak layak elaun sara hidup
1.2    Elaun Makan/Harian dan Bayaran
   Sewa Hotel/Elaun Lojing

     Untuk tempoh 2 hari iaitu :
     Sehari sebelum dan sehari selepas
     kursus
     Sebenarnya dilakukan
     Bayaran sewa hotel + 15%
     Kadar mengikut Pekeliling Bertugas
     Rasmi
1.3  Elaun Perjalanan Kenderaan Atau
   Tambang Pengangkutan Awam

    =sama
2. Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat

  2.1 RM15.00 sehari untuk hari-hari
   kursus sahaja
       Jika kemudahan makan tidak
       disediakan
       Kursus diadakan di luar
       bangunan/kompleks tempat biasa
       pegawai bertugas
2.2  Elaun Perjalanan Kenderaan/Tambang
   Pengangkutan Awam
   =sama
C. Kursus Sambilan Dalam Negeri
1.    Di luar Kawasan Ibu Pejabat
     1.1 Elaun Sara Hidup RM10.00 sehari
       sepanjang tempoh kursus dengan syarat:

      Jika kemudahan makan/pengangkutan tidak
      disediakan

      5.00 makan, 5.00 bantuan perjalanan

      Tidak layak elaun sara hidup + elaun perjalanan
      kenderaan+pengangkutan awam
2. Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat

 2.1 RM8.00 sehari untuk hari-hari
   kursus sahaja
     Jika kemudahan makan/pengangkutan
     tidak disediakan
     Kursus diadakan di luar
     bangunan/kompleks tempat biasa
     pegawai bertugas
     5.00 untuk makan, 3.00 perbelanjaan
     perjalanan
KADAR ELAUN SEMASA KURSUS
  MENGIKUT PEKELILING
 PERBENDAHARAAN BIL 3 2005
   - RUJUK LAMPIRAN

								
To top