Docstoc

Styret_i_SKL_ung

Document Sample
Styret_i_SKL_ung Powered By Docstoc
					              SKL-Ung utvalget
Leder fra Vest:
Stine Tapaninen
Stine.tapaninen@skatteetaten.no
Tlf: 51 86 89 15 / 47 30 39 59
Førstekonsulent, skatteoppkrever utland i Stavanger.

   Vara:
   Camilla Steen
   Camilla.steen@skatteetaten.no
   Tlf: 51 96 95 43 / 92 09 67 74
   Førstekonsulent, sentralskattekontoret for utenlandssaker i Stavanger.

Utvalgsmedlem fra Nord
Rakel Maria Brembo
rakelmaria.brembo@skatteetaten.no
76 96 42 45 / 41 10 74 23
Førstekonsulent avdeling fastsetting i Narvik.

   Vara:
   Eirik Waage Langvann
   Eirik.langvann@skatteetaten.no
   78 44 47 09 / 94 50 75 41
   Rådgiver avdeling fastsetting i Alta.

Utvalgsmedlem fra Sør
Margrethe Gundersen
Margrethe.gundersen@skatteetaten.no
33 74 11 66 / 48 41 46 36
Førstekonsulent veiledning i Tønsberg.

   Vara:
   Det er foreløpig ingen vara for SkL SørUtvalgsmedlem fra Øst:
Keleem Ahmed
Kaleem.ahmed@skatteetaten.no
22 66 15 09 / 93 20 84 88
Førstekonsulent i SOL.

   Vara:
   Marcela Teresa Ahumada
   marcela.ahumada@skatteetaten.no
   Tlf: 64 85 11 93 / 90 99 07 87
   Skatterevisor i Ski, avdeling kontroll og rettsanvendelse.
Utvalgsmedlem fra Midt:
Håvars Ness
Håvard.ness@skatteetaten.no
Tlf: 74 17 02 12
Rådgiver SOL, Steinkjær.

   Vara:
   Det er foreløpig ingen vara for SkL midt

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:12/9/2011
language:Norwegian
pages:2