Antreprenoriat - SC Prepelita CCJ SRL by 8D89xPT

VIEWS: 0 PAGES: 54

									              ACT CONSTITUTIV

          al Societatii Comerciale‖AgroInvest*C.C.J*‖ S.R.L.
                 cu sediul în Buzau, Com Tisau
CONTRACT DE SOCIETATE
     Incheiat intre subsemnatii Burducea Costin si Pavel Adrian in urmatoarele conditii:
------1.1 Subsemnatii mai sus nominalizati, numiti in continuare ―asociati‖, convenim sa ne
asociem in SOCIETATEA COMERCIALA denumita ‖AgroInvest*C.C.J*‖ . Desemnarea ei in
continuare se va face prin termenul generic de ―societate‖. Societatea isi va putea desfasura
activitatea atat la sediul social al firmei, cat si la sediile secundare – sucursale, agentii,
reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate in
orice localitate din tara sau strainatate potrivit prevederilor legii si prezentului Contract de
societate.---
------1.2. Societatea este persoana juridica de nationalitate romana, organizarea si activitatea ei
fiind carmuite de legislatia comerciala si civila romana in vigoare.-------
-------2.1. Dobandirea personalitatii juridice se obtine prin inmatricularea societatii in registrul
comertului : JS3215---------------------------------------
-------2.2. Obiectul principal de activitate al societatii este:productia de oua de prepelita
proaspete,conservate sau prelucrate

  Obiect secundar de activitate:

  CONFORM CODULUI CAEN:

  AA-AGRICULTURA,VANATOARE,SILVICULTURA

  Cod 0125

     0125 Cresterea altor animale

        Aceasta clasa include:

              Cresterea albinelor si producerea de miere si ceara;
              Cresterea iepurilor;
              Cresterea animalelor cu blana,producerea de piei brute;
              Cresterea viermilor de matase,producerea de gogosi de matase;
              Cresterea si reproducerea animalelor de companie;
              Cresterea reptilelor de apa si a broastelor ,in bazine;
              Cresterea serpilor;
                Cresterea de diverse alte animale

          Aceasta clasa exclude:

                Intretinerea si ingrijirea animalelor de ferma
                Producerea de piei si blanuri brute provenite din vanatoare
                Dresarea animalelor de companie

           IN PLUS FIRMA SE VA MAI OCUPA SI CU:

                   1. Productia de:
                        Prepelite pentru consum (vii)
                        Prepelite pentru repopulare si reproductie si cercetare
                         medicala
                        Hrana pentru prepelite
                        Materiale si utilaje necesare pentru cresterea
                         prepelitelor si exploatarea acestora
                   2. Servicii de consultanta si de proiectare pentru activitatea de
                     productie,prelucrare,exploatare si comercializare a
                     prepelitelor.
                   3. Comercializarea oualor proaspete,conservate si prelucrate,a
                     pasarilor vii sau conservate,a
                     materialelor,utilajelor,proiectelor si tehnologiilor referitoare
                     la prepelite ,a hranei si medicamentelor.
                   4. Produse realizate/servicii prestate efectiv:
                        Servicii de consultanta si de proiectare pentru
                         activitatea de productie,prelucrate,exploatare si
                         comercializare a prepelitelor.
------2.3. In realizarea actelor de comert care intre in obiectul de activitate al societatii, aceasta va
putea stabili relatii economico-comerciale cu agentii economici indiferent de natura capitalului,
autohtoni sau straini.----
------2.4. Activitatile din obiect vor respecta cerintele legale de desfasurare si, dupa caz,
prohibitiile permanente sau temporare in domeniile specifice.-
------2.5. Se mentioneaza, referitor la intregul obiect de activitate declarat, ca activitatile care
necesita anterior desfasurarii autorizari prealabile, avizari, licente sau brevete se vor incepe
numai dupa obtinerea acestora.---
------3.1. Societatea se constituie in forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata
- prescurtat S.R.L. - prevazuta de art.2 lit."e" din Legea nr.31/1990, republicata. Obligatiile
sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social si asociatii sunt obligati numai la plata
partilor sociale.-----------------------------------------------------------------------
------4.1. Societatea nu are emblema ca mijloc de individualizare fata de alti comercianti de
acelasi gen. Confectionarea unei embleme in viitor se va face cu respectarea prescriptiilor legale
in materie.--------------------------
------5.1. Capitalul social, subscris si varsat in numerar, este in suma de 1000 lei.
------5.2. Capitalul social aratat mai sus se divide intr-un numar de 100 parti sociale a cate 500 lei
fiecare. Proportional cu aportul ASOCIATILOR la capitalul social, repartitia partilor sociale se
prezinta astfel: Burducea Costin -500 lei,adica 50% (sau 50 parti sociale)
         Pavel Adrian – 500 lei, adica 50% (sau 50 parti sociale)
------5.3. Regimul juridic al partilor sociale este cel prevazut de lege, precum si de Statut, Fiecare
parte sociala confera detinatorului dand dreptul la un vot in ADUNAREA GENERALA. Este
admis si votul prin corespondenta sau fax.----------------------
------6.1. Societatea este administrata de unul sau mai multi ADMINISTRATORI, asociati sau
neasociati.-----------------------------------
------6.2. ADMINISTRATORII societatii desemnati prin prezentul CONTRACT DE
SOCIETATE sunt asociatii care au puteri de reprezentare si angajare depline si nelimitate a
societatii in toate raporturile, indiferent de natura lor, cu persoane fizice si juridice, autoritatile
judiciare, putand lucra independent. Dreptul de reprezentare va putea fi transmis si altor persoane
numai cu acordul ADUNARII GENERALE.--------
------6.3. ADMINISTRATORII societatii indeplinesc acele operatii care sunt cerute pentru
aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii. Administratoruii isi vor desfasura
activitatea in cunostinta de cauza a prevederilor art. 73(1), 190(1), 192(2) si (3) si 193(1), (2) si
(3) din Legea nr.31/1990, republicata.--------------
------6.4. ADMINISTRATORII vor fi indemnizati pentru activitatea desfasurata in baza hotararii
Adunarii Generale si cu respectarea legislatiei in vigoare. Administratorii vor avea dreptul la
ridicarea de sume banesti din caseria societatii pentru deplasari in scop de afaceri, cu obligatia ca
in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data incheierii deplasarii sa depuna documentele
doveditoare in vederea decontarii.--------
------6.5. Drepturile, obligatiile si raspunderile administratorilor sunt cele prevazute de lege si
Statut. Incalcarea obligatiilor, neindeplinirea lor sau indeplinirea lor defectuoasa, atrage
raspunderea pentru daune a administratorilor, potrivit prevederilor legislatiei comerciale si
regulilor mandatului civil.-------------------------------
------6.6. Durata mandatului administratorulilor este de 4 (patru) ani. Pentru administratoruii
desemnati prin prezentul CONTRACT, cat si pentru cei ce se vor desemna in viitor, acest termen
se socoteste cu incepere de la data înregistrarii în Registrul Comertului. Administratorii sunt
reeligibili, indiferent de numarul de mandate indeplinite.
------7.1. Partea fiecarui asociat din profit si pierderi este proportionala cu numarul de parti
sociale detinute. Plata dividendelor, ca si restituirea celor platite fara temei, se va face conform
procedurii si in termenul stabilite de lege.----------------------
------7.2. Asociatul nemultumit de modul de repartizare a beneficiilor si pierderilor are drept de
contestatie in justitie, in termenul si in conditiile prevazute de lege.---
------7.3. Asociatii convin ca din profitul realizat anual sa constituie un fond de rezerva si alte
fonduri, in conditiile aratate de lege si statut.---------
------8.1. Societatea nu are in prezent filiale, ca unitati cu personalitate juridica si nici sedii
secundare – sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica. Infiintarea in viitor a acestora se va putea face cu aprobarea adunarii
generale.-------------
------9.1. Societatea este infiintata pe durata nelimitata-------------------
------10.1. Cauzele, modul de dizolvare si lichidare a societatii, ca si publicitatea acestor
proceduri, sunt cele prevazute de lege si statut.----------
------10.2. Pina la numirea lichidatorilor, administratorii isi vor continua mandatul, fara insa a
mai putea intreprinde noi operatii, incalcarea interdictiei atragand raspunderea lor pentru
eventuale daune.-----------------
------10.3. Dupa inceperea procedurii de dizolvare si lichidare a societatii, administratorii si
lichidatorii se vor ingriji ca toate actele emanand de la societate sa arate acest fapt, sub
sanctiunea raspunderii lor pentru daunele cauzate de omisiune.------------
------10.4. Asociatii au luat la cunostinta ca nu li se va plati de lichidatori nici o suma in contul
platilor cuvenite din lichidare inaintea achitarii creditorilor societatii.--
------11.1. Oricare asociat are dreptul de a se retrage din societate, in conditiile stabilite in
adunarea generala. Cooptarea de noi asociati in societate se va putea face numai dupa aprobarea
in adunarea generala. In timpul vietii asociatilor, cesionarea partilor sociale, in totul sau in parte,
se va putea face numai cu respectarea dreptului de preemptiune al celorlalti coasociati. Pentru
cauza de moarte a asociatilor, cooptarea mostenitorului sau mostenitorilor legali sau
testamentari, ai decedatului se va putea face numai cu acordul unanim al asociatilor ramasi in
viata.------------------------
------11.2. Societatea isi va putea desfasura activitatea in forma tipica, pluripersonala sau atipica,
unipersonala, indiferent de motivul care determina schimbarea structurii asociative.----------------
-----------------------
------12.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de
competenta instantelor judecatoresti din Romania.-----------
------12.2. Litigiile nascute din raporturile comerciale incheiate de societate pot fi solutionate si
pe calea arbitrajului comercial organizat de Camera de Comert Bucuresti in conformitate cu
regulile de procedura arbitrala ale acesteia.---
------13.1. Asociatii au luat la cunostinta de obligatia ca in termen de 15 zile de la autentificarea
prezentului act sa solicite autorizarea functionarii societatii judecatorului delegat de pe linga
Oficiul Registrului Comertului, in conditiile legii.-----------
------14.1. Clauzele prezentului contract de societate se completeaza cu prevederile cuprinse in
Legea nr.31/1990, republicata, in Codul comercial roman si in alte legi in materie comerciala si
civila in vigoare.----------------
------15.1. STATUTUL societatii, care succede, formeaza corp unitar cu prezentul CONTRACT
DE SOCIETATE.---------------------------------------
                      SUMAR

 DENUMIRE, SEDIU, FORMA JURIDICA, DURATA, EMBLEMA SI OBIECTUL DE
              ACTIVITATE

------Art.1. Denumirea societatii comerciale este constituita dintr-un substantiv -―PREPELITA‖
S.R.L. si initialele C.C.J-Coturnix Coturnix Japonica –si va fi desemnata in continuare sub
termenul generic de ―societate‖. Ea este persoana juridica de nationalitate romana, cu datele
legale de identificare – numar de inmatriculare in registrul comertului si cod fiscal – mentionate
in contractul de societate, care se organizeaza si functioneaza in baza legislatiei comerciale
romanesti in vigoare.------
------Art.2. Societatea dobandeste personalitate juridica din momentul inmatricularii ei in
registrul comertului. In toate facturile, comenzile, anunturile, publicatiile, scrisorile si alte acte
emanand de la societate, pe linga denumirea ei – folosind-o pe cea aratata la art.1 – si numarul de
ordine din registrul comertului, se vor mai arata si forma juridica, prin text integral sau numai
prin initialele S.R.L., sediul, capitalul social si codul fiscal.---------
------Art.3. Sediul societatii este în, str. Aleea Chiparosului, nr.2 ,Tulcea, Romania.
 In prezent, societatea nu are unitati cu sau fara personalitate juridica, insa le va putea infiinta,
oricand si oriunde, in tara si/sau strainatate, prin hotararea adunarii generale in acest sens si cu
respectarea legislatiei locului. Societatea nu are emblema.----------
-----Art.4. Forma juridica a societatii este de societate comerciala cu raspundere limitata, ale
carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati numai la plata
partilor sociale.------------------
------Art.5. Durata de constituire a societatii este nelimitata-------------------
------Art.6. Obiectul de activitate al societatii este cel aratat in contractul de societate.


             CAPITALUL SOCIAL SI REPARTIZAREA
                 PARTILOR SOCIALE

------Art.7. Capitalul social al societatii este subscris si varsat sub forma de numerar fiind in
suma totala de 1000 lei----------------------------------
------Art.8. Aporturile asociatilor privitor la acest capital sunt aratate in CONTRACTUL DE
SOCIETATE.-----------------------------------------------
------Art.9. Capitalul social se divide în 100 parti sociale a cate 500 lei fiecare, repartizate intre
asociati proportional cu cotele lor de aport, dupa cum se arata in contractul de societate.-----------
---------------------------------
------Art.10. Partile sociale nu sunt negociabile si nu sunt purtatoare de dobanzi. Transmiterea
partilor sociale prin cesiune sau pentru cauza de moarte se face potrivit pct.11.1 din contractul de
societate.--------------------
------Art.11. Cesiunea sau transmiterea pentru cauza de moarte a partilor sociale trebuie inscrisa
in Registrul Comertului si in registrul de asociati al societatii. Ele au efect fata de terti din
momentul inscrierii in Registrul Comertului.-------------------------------
------Art.12. Asociatii constituiti in adunarea generala pot hotari, in conditiile legii, marirea
capitalului social, prin aporturi in numerar si/sau in natura.--------------------
------Art.13. In caz de diminuare a capitalului social sub limita legala minima, in termen de 30 de
zile de la sesizarea acestui fapt, asociatii, intruniti in adunarea generala extraordinara, vor decide
fie completarea capitalului societatii pina la minimul valoric, fie dizolvarea si lichidarea
societatii.------------------------------------------


        CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

------Art.14. Asociatii formeaza adunarea generala, ca organ de conducere si decizie, care
stabileste politica economica si comerciala a societatii. Aceasta se intruneste, dezbate si hotaraste
in conditiile legii. In adunarea generala fiecare parte sociala confera dreptul la un vot. Votul prin
corespondenta este admis.-----------------------
------Art.15. Atributiile adunarii generale sunt cele prevazute de lege, dupa cum este convocata in
mod ordinar sau extraordinar.---------------------------
------Art.16. Dezbaterile si hotararile adunarii generale sunt consemnate sub forma de procese-
verbale, intr-un registru tinut in acest scop, prin grija administratorilor societatii, care poarta si
raspunderea pentru exactitatea consemnarilor.----------------
------Art.17. Administrarea societatii se face prin administrator, care indeplineste acele operatii
care sunt necesare realizarii obiectului de activitate al societatii. Drepturile, obligatiile si
raspunderile administratorului sunt cele prevazute de lege.-----------
------Art.18. Administratorul are puterile mentionate prin contractul de societate sau prin
hotararea adunarii generale care l-a ales. Dreptul de administrare se va putea transmite si altor
persoane numai cu acordul adunarii generale. Administratorii care, fara drept, substituie in
administrarea societatii alte persoane, raspund solidar cu acestea pentru eventualele pagube
produse societatii.--------------------------------------------
------Art.19. Adunarea generala va hotari periodic si asupra indemnizarii administratorului pentru
activitatea depusa de acestia.--------------------------
------Art.20. Administratorul societatii se numeste prin contractul de societate. Realegerea lui sau
alegerea altor persoane in functia de administratori se va face prin hotarirea adunarii generale.
Durata mandatului administratorilor este aratata in contractul de societate.----------
    MODUL DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI; MODUL DE SUPORTARE A
               PIERDERILOR

------Art.22. Distribuirea profitului rezultat din activitatea societatii se va face in conformitate cu
bilantul annual si contul de profit si pierderi aprobate de adunarea generala si vizate de organele
de control financiar, in raport cu numarul de parti sociale detinute de asociati. Drepturile partii
straine din profit sub forma de valuta liber convertibila, sunt stabilite prin legillatia româna si de
catre organismele competente din România.----------
------Art.23. Din profitul societatii se va prelua in fiecare an o cota de cel putin 5% pentru
formarea unui fond de rezerva, pina ce acesta va atinge cel putin a cincea parte a capitalului
social.-------------------------------------------
------Art.24. Tot din profitul anual al societatii se vor putea prelua si alte cote procentuale,
stabilite de adunarea generala, in vederea constituirii si alimentarii altor fonduri permise de lege.-
----------------------------------------
------Art.25. Partea cu care fiecare asociat participa la pierderile inregistrate de societate este
proportionala cu numarul de parti sociale detinute.-------------------------
------Art.26.(1) Prin exceptie de la principiul proportionalitatii cu numarul partilor sociale
detinute de asociati participarea acestora la profit si pierderi va putea fi stabilita de adunarea
generala in mod diferit, daca se va stabili in mod cert ca anumite nerealizari sau pierderi sunt
consecinta nemijlocita si personala a activitatii sau inactivitatii unuia dintre asociati, prin
incalcarea prevederilor legii, a contractului sau statutului societatii sau a hotararii adunarii
generale.--------------------------------------------------------
-------------(2) Asociatul nemultumit de modul de repartizare a pierderilor si, pe cale de
consecinta, de distribuire a dividendelor, are drept de contestatie in justitie, in termenul si
conditiile prevazute de lege pentru atacarea hotaririlor adunarii generale.------
                PREZENTARE GENERALA
                S.C. ‖AgroInvest*C.C.J*‖ S.R.L.
   Afacerea pe care o vom demara consta in cresterea prepelitelor si comercializarea de
 produse proaspete, pregatite de consum, ca materie prima sau ca semipreparate.
  Datorita valorii nutritive ridicate, cat si a avantajelor economice pe care le prezinta cresterea
 prepelitelor, aceasta activitate se poate organiza atat in gospodariile individuale, cat si in sistem
 industrial.

   CONDITII NECESARE CRESTERII PREPELITELOR:
   Pentru ca prepeliţele să dea un randament bun, este nevoie de un mediu liniştit, preferabil
 inchis, curat, luminat şi călduros, in care să nu pătrundă umezeala. Cele mai des intalnite
 modalităţi de creştere a prepeliţelor sunt creşterea in baterii şi la sol.
   Pentru a respecta conditiile anterior mentionate, ferma noastra va avea peretii acoperiti cu
 lambriuri lavabile, dezinfectabile si care nu trag apa.
   Caldura va fi asigurata printr-o rezistenta - fir care inconjoara camera asigurand o
 temperatura propice si constanta in intreaga incapere.
   In prepelitarie trebuie mentinuta curatenia motiv pentru care vom pune gresie.
   Lumina necesara prepelitelor este de 5 W/mp, teoretic un bec de 100W intr-o camera de 20
   mp.
   Prepelitele trebuie sa vada atat tavita de unde beau apa, cat si pe cea de unde se hranesc, iar
 acestea sunt plasate de o parte si de alta a custii.
   Specialistii japonezi recomanda pentru reproductie 3 masculi si 9 femele, pentru a asigura o
 fecundatie de aproape 100%.
   Daca din ouale fecundate ies pui viabili in proportie de 70% este foarte bine, avand in vedere
 ca puii au nevoie de conditii speciale: o temperatura de 39-40 grade C in prima saptamana dupa
 ce ies din ou, iar apoi temperatura trebuie sa scada cu cate 3 grade C pe saptamana.
   Pentru a asigura toate aceaste conditii, precum si lumina constanta 24 de ore din 24, pana la
varsta de 5 saptamani, sunt necesare "maternitati" speciale pentru puii de prepelita, pe care le vom
achizitiona de la un crescator de prepelite cu experienta.

              DESCRIEREA INITIATORIALOR

 .
                 DESCRIEREA PRODUSULUI
  Caracteristicile oualelor si carnii de prepelita
  Oul de prepelita este cotat de traditia chineza alaturi de ―radacina vietii‖ si de ―veninul de
vipera‖.
  El nu numai ca inlocuieste oul de gaina fiind si mai usor digerabil, dar contine in plus:
      De 5 ori mai mult fosfor;
      De 7.5 ori mai mult fier;
      De 6 ori mai multa vitamina B1;
      De 15 ori mai multa vitamina B2;
  Are actiuni terapeutice:
     Normalizeaza activitatea inimii;
     Vindeca bolile de rinichi si de ficat;
     Ajuta digestia, regleaza secretia acizilor din stomac, vindeca spectaculos ulcerul;
     Intareste memoria;
     Stimuleaza cresterea si dezvoltarea organismului la copii;
     Sporeste rezistenta adultilor, ajuta la refacerea energiei pre si postnatale, precum si
      postoperatorii;
     Are un cunoscut efect afrodisiac.
  Carnea de prepelita domestica are aceleasi caracteristici organoleptice cu cea provenita de
la prepelita salbatica. Pasarea provenita din crescatorie ofera in plus avantajul de a fi mai mare si
mai frageda. In stare salbatica, unele pasari ajung sa fie mai mari si mai grase, dar la o varsta la
care carnea este mai putin savuroasa. Din punct de vedere pur economic, scopul nu este de a
obtine exemplare cu greutate maxima (150-190 g), ci de a le valorifica la atingerea varstei de 6
saptamani, deoarece din saptamana a 7-a, cresterile in greutate nu compenseaza cheltuielile de
hranire.
  Materialul biologic este un produs solicitat de diversi beneficiari dintre care
enumeram:institute si unitati de cercetare, crescatori, unitati interesate in repopularea zonelor de
vanatoare, agenti specializati in dresajul cainilor sau in exploatarea poligoanelor de tir.
  ―Guano‖ este foarte apreciat de crescatorii de flori pentru valoarea nutritive ale acestui
ingrasamant natural care se poate livra imediat dupa uscarea in bateriile calde si poate fi folosit
fara a mai necesita o ―imbatranire‖(maturizare).
  Din punctul de vedere al ciclului de viata al produselor, se constata ca pentru Romania ne
situam in segmentul ―introducerea pe piata‖ cu o evolutie rapida catre ―crestere ―, in timp ce pe
piata internationala, cererea si oferta sunt in ―crestere‖.


  Posibilitati de valorificare
  Ouale de prepelita pe care le oferim in aceasta faza a afacerii sunt apreciate pentru calitatile
lor nutritive si terapeutice. Consumul lor se poate face fie in stare cruda, fie in stare fiarta, fie in
compozitii diverse.
   Pastrarea oualor se va face un timp cat mai scurt, in spatii ferite de lumina si la temperatura
scazuta (3-10 ºC). Durata maxima de depozitare va fi de 7 zile in sezonul calduros si 10(14) zile
in sezonul friguros. Pentru a asigura o mentinere a calitatilor oualor, acestea se pot pregati pentru
depozitare prin aplicarea unui strat de protectie.
  Ambalarea pentru desfacerea produselor proaspete se poate face in cofraje speciale, care pot
avea regim de unica folosinta sau pot fi reciclate.
  O ambalare moderna si ieftina se realizeaza prin vidarea in folie de polietilena.Dupa
preambalare, folia cu oua se deruleaza in lazi adaptate sistemului, iar clientul se autoserveste cu
numarul de oua dorit, prin decupare cu foarfeca.

  O tendinta existenta pe piata americana este de a oferi produse gata pentru consum.Aceasta
sugereaza ca si noi sa pregatim instalatii simple de fiert si, eventual, decojit.Ouale fierte tari si
decojite, ambalate corespunzator, se pot oferi printr-o retea uimitor de mare, daca avem in vedere
localurile unde se poate servi un mic dejun.

   Alte posibilitati de valorificare au in vedere ouale ciocnite sau sparte care se pot dirija catre
firma care utilizeaza aceasta materie prima.Aceeasi destinatie o pot avea si stocurile fara miscare
rapida.

 PROMOVARE


   Pentru promovarea activitatii noastre ne-am gandit in primul rand la participarea la cateva
expozitii in domeniul agriculturii, zootehniei si alimentatiei.

   Astfel, in perioada 7 - 11 noiembrie 2007, Romexpo organizeaza expozitia internationala de
echipamente si produse din domeniul agriculturii, zootehniei si alimentatiei – INDAGRA, la
care intentionam sa participam avand un stand de prezentare a produselor noastre.

   Expozitia INDAGRA este structurata pe urmatoarele saloane tematice:
1. salonul de industrie alimentara: care cuprinde salonul de masini pentru prepararea produselor
de panificatie, salonul de masini pentru prelucrarea laptelui si diverse produse alimentare
2. salonul de agricultura (masini, utilaje si unelte agricole; seminte si material saditor;
ingrasaminte si pesticide)
3. salonul de produse ecologice ECO AGRICULTURA
4. salonul de crestere a animalelor
5. ROMAVICOLA salon international in domeniul cresterii pasarilor
6. EXPO SUINICOLA salonul international in domeniul cresterii porcinelor
7. salonul de piscicultura
8. salonul de flori si gradinarit.

   Societatea Comercială Comision Dic SRL din Timişoara, înfiinţată în anul 1991, este
proprietarul Sistemului Informativ Agricol "Ferma". Acest sistem este format din:
     * Revista Ferma - publicaţie lunară cu distribuţie naţională, prezentă de nouă ani pe
piaţa românească, editată într-un tiraj de 18.000 exemplare, 84 de pagini format A4, full color –
in care intentionam sa realizam o reclama.
     * Ziarul Anunţuri Agricole - apariţie bilunară, aflat în cel de-al doilea an de
existenţă, cu distribuţie naţională, tiraj 10.000 exemplare, 20 pagini format A3, color şi alb/negru
– in care vom publica un anunţ pentru a face cunoscuta existenta firmei noastre si activitatea pe
care o desfasuram.
   Intentionam sa ne facem cunoscuti potentialilor nostri parteneri de afaceri si colaboratori si
prin conceperea unor scrisori de afaceri cu rol de informare asupra produselor pe care le
comercializam si activitatilor desfasurate adresate supermarketurilor, restaurantelor, pensiunilor
agro-turistice, magazinelor alimentare din judet.

   In stadiul de proiect se afla si varianta construirii unui site, prin care sa ne prezentam si sa
ne promovam activitatea si produsele .


   DISTRIBUTIA

   In ceea ce priveste distributia, am hotarat ca prin contractele incheiate cu partenerii nostri
de afaceri acestia sa se aprovizioneze personal de la ferma noastra.

   PRETURI

   In stabilirea preturilor am tinut cont de preturile practicate de concurentii nostri, dar in
acelasi timp am incercat sa le oferim viitorilor nostri clienti un pret avantajos, pornind de la
premisa ca trebuie sa ne facem cunoscuti printr-un raport calitate-pret bun.

   Pui - 1-35 zile - Pret in functie de varsta
    Prepelite ouatoare - 8 Lei
    Prepelite de carne 380g - 10 Lei

              Oua consum
              0,05 EURO / bucata – 17 bani/bucata
              Ambalat la casolete a 21 bucati              Prepelite pentru sacrificat
              1,2 EURO / bucata – 4 lei/ bucata              Oua pentru incubat
              0,20 EURO / bucata – 72 bani/bucata


              Pui prepelita
              De 1 zi : 0,5 EURO / bucata – 1,7 lei/bucata
              De 1 saptamana : 0,8 EURO / bucata – 3 lei/ bucata
              De 2 saptamani : 1,2 EURO / bucata – 4 lei/ bucata
              De 3 saptamani : 1,5 EURO / bucata – 5,2 lei / bucata              Prepelite tineret
              2,7 EURO / bucata -9 lei/ bucata
             Varsta 4 saptamani


             Prepelite pentru reproductie
             3,5 EURO / bucata – 11 lei/ bucata
                DESCRIEREA PIEŢEI


  SEGMENTUL DE PIATA

   Beneficiarii sunt consumatorii particulari care se aprovizioneaza de la magazinele
specializate, magazine tip ―Plafar‖ sau pentru alimente dietetice sau naturiste, si super-market-
uri, pentru a le prepara acasa.
   O alta categorie de beneficiari o constituie restaurantele, cofetariile, patiseriile. Aici
produsele se ofera pregatite simple sau asortate. Incepe sa fie la ―moda‖ consumul de ou proaspat
pregatite tip ―minut‖, concurente ale hot-dog-ului, hamburger-ului, cheesburgher-ului, pizzei sau
friscai din lapte; specialistii din marketing deja considera ca nu este logic ca practica
―minuturilor‖ sa fie dominata doar de produsele din carne si lapte, teoretic mai scumpe decat
produsele din oua.

   In toate aceste posibile locuri de desfacere aflate in zona firmei, dar si in municipiul
Bucuresti se vor trmite scrisori de afaceri insotite de mostre, pentru incheierea de contracte de
livrare.
  Piata regionala va absorbi oferta, avand in vedere ca cererea este ridicata si numarul de
producatori este deosebit de mic. Pentru acesti clienti, cererea zilnica si cea de sezon se pot
estima si corela cu livrarea prin stocuri tampon realizabile la cateva zile.

  In ceea ce priveste concurenta este utila asocierea profesionala cu alti producatori, pentru
a face fata unor cereri de export, care sunt de un ordin de marime ce depaseste mult productia
unei ferme.
  Asocierea cu ferme tip ―Avicola‖ poate duce la rezolvarea unor probleme cum ar fi:
prepararea hranei, accesul la incubator, sacrificarea animalelor in abator autorizat si aflat sub
control sanitar, activitati necesare pentru crearea unei retele de desfacere cunoscute si sigure, dar
mai ales pentru participarea la export.
   In ceea ce priveste concurentii directi, se observa ca nu exista pe piata din Tulcea firme ce sa
desfasoare o activitate in acest domeniu. Totusi la nivel national am identificat urmatorii
concurenti principali:
    * Ferma de prepelite SIPOMI PROD- Bucuresti
    * Ferma CAPOTĂ – Ghecon - Bucuresti
    * COTURNIX IMPEX SRL - Bucuresti
  FURNIZORI:
  UNIVET S.R.L. – se ocupa cu producerea si distribuirea nutreturilor combinate, concentrate
si granulate, clinica veterinara, transport de marfuri; avand sediul in orasul Tulcea (avantaj:
cheltuieli de transport mici comparativ cu un furnizor din exterior).
   Vom cerceta piata pentru a cauta si alti furnizori de nutreturi, ca varianta in cazul in care, din
diferite motive, nu vom mai putea continua colaborarea cu actualul furnizor identificat.
   UTILAJE NECESARE:
  - un incubator ,
  - o maternitate,
  - baterii (custi suprapuse) cu tavi de dejectie (in care se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie
  spalate),
  - picuratori pentru apa,
  - tavite pentru hranire .
   Furnizorul tuturor utilajelor necesare initierii afacerii este firma COTURNIX IMPEX SRL
– crescator specializat in cresterea si comercializarea prepelitelor.


            STRATEGIA DE MARKETING PROPUSĂ


    Strategii de comercializare

    Produsele vor fi distribuite proaspete, pregatite de consum, ca materie prima sau ca
semipreparate.
  1) Produsele proaspete vor fi ambulate in cofraje transparente (din PET) sigilate in folii de
    plastic imprimate cu denumirea producatorului, numele produsului, data ambalarii si
    termenul de valabilitate.
    O caseta tiparita pe ambalaj va oferi date privind continutul in elemente, vitamine,
    proteine.
    O alta caseta va purta datele de identificare a producatorului :marca inregistrata, adresa,
    telefonul, faxul si inregistrarea la R.C.
    Odata cu produsul se pot distribui si fluturasi cu oferta completa:produse proaspete,
    produse gata de consum, materii prime si semipreparate.
    Difuzarea de fluturasi in casute postale poate avea efecte spectaculoase.

  2) Produsele gata de consum vor fi ambalate prin vacuumare in folie transparenta. Acestea
    pot fi decojite sau in coaja. Vor fi marcate cu data ambalarii si termenul de valabilitate,
    conditii de pastrare, informatii despre producator.

  3) Ouale ca materie prima vor fi livrate dupa separarea in albus si galbenus, in ambalaje
    corespunzatoare unei cantitati de 200g, 500g, 1000g. Se vor conserva prin congelare la -
    18ºC, iar transportul la beneficiar se va face in conteinere izoterme.
    In contractele de livrare ce se vor semna cu beneficiarii alesi, se vor consemna cantitatile
    oferite periodic si zilele in care se va face aceasta.

  4) Se vor prefera consumatorii mari si stabili, cu care se va practica o relatie contractuala.
    Relatia cu acestia se va stabili prin oferte directe, insotite de mostre si prin convenirea
    unor avantaje reciproce de plata sau de transport. Pentru mentinerea interesului
    consumatorilor se vor insera in presa locala anunturi, se vor distribui scrisori de oferta
    tuturor intreprinzatorilor care ar putea fi interesati.

  5) Firma va figura in cataloagele de specialitate, eventual cu un spatiu de reclama.

  6) Unele din magazinele care desfac produsele noastre vor beneficia de afise si de
   autocolante cu marca si reclama produselor vandute.

    Periodic se vor organiza, in spatiile comerciale angajate, degustari gratuite insotite de
materiale de reclama si popularizare, pentru a crea un curent favorabil produselor noastre si
marcii de comert sau de produs.
                IPOTEZE SI RISCURI


  PUNCTE TARI

  Toti cei trei mari producatori din domeniu spun ca exista posibilitatea de a deschide o mica
ferma de crescut prepelite cu costuri mici. Cererea este suficienta, neacoperita in totalitate, iar
rezultatele intr-o astfel de afacere au depasit asteptarile predecesorilor nostri.

  Avantajele initierii acestei afaceri constau in caracteristicile intreţinerii acestor păsări:

    dimensiunile mici (care permit de exemplu să găzduim 100-110 indivizi pe metru
    pătrat);
    cantitatea mică de furaje consumată zilnic (14-20g pentru o prepeliţă adult);
    pentru demararea unei mici crescătorii investiţia este convenabilă;
    ouatul precoce, abundent şi regulat ( femela depune primul ou după 6-7 săptămani, iar
    dacă este bine ingrijită "atinge" 350 ouă/an);
    prepeliţa de carne (faraon) poate fi comercializată la 40-50 de zile;
    creştere şi maturizare sexuală rapidă ( după 40 de zile masculii sunt folosiţi in acuplare);
    rezistenţă la boli (dacă le este oferit minimul de igienă nu veţi avea probleme grave cu
    aceste păsări);

  intrebuinţări multiple: ouă, carne, repopulare, dresajul cainilor de vanătoare


PUNCTE SLABE:
Mici lacune in identificarea simptomelor pasarilor (se poate rezolva prin agajarea unui medic
veterinar sau a unui zootehnist)
Identificarea corecta a perioadei de fertilitate precum si a anumitor boli dupa anumite semen
( caderea penelor, batai intre pasari)
OPORTUNITATI:
Cerere in continua crestere pentru astfel de produse
O singura ferma de prepelite in zona
Clima favorabila
Prepelitele se cresc foarte usor si se maturizeaza rapid

AMENINTARI:
Posibilitatea aparitiei concurentei in zona;
Cresterea preturilor pasarilor/hranei
Pericolul gripei aviare
  Prevederi legislative restrictive; norme europene greu de respectat
                     PLANUL FINANCIAR


  UTILAJE NECESARE:
  - un incubator ,
  - o maternitate,
  - baterii (custi suprapuse) cu tavi de dejectie (in care se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie
  spalate),
  - picuratori pentru apa,
  - tavite pentru hranire .

  Noi dispunem de urmatoarele utilaje:

   Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 25 de locuri, pe un singur etaj - pret:
  90 Lei

   Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 50 de locuri, pe doua etaje - pret: 180
  Lei

   Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 75 de locuri, pe trei etaje - pret: 270
  Lei

   Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 125 - 130 de locuri, pe cinci etaje -
  pret: 450 Lei

   Bateria pentru prepelite ouatoare cu 250 de locuri - pret: 900 Lei
  (ouatoarele pot sta mai inghesuite, dar reproducatoarele au nevoie de mai mult spatiu si nu intra
  decat 216 in baterie)

   Bateria cu o capacitate de 500 de prepelite, pe 5 etaje - pret: 1500 Lei
   Bateria cu o capacitate de 600 de prepelite, pe 6 etaje - pret: 1800 Lei
  Cu ajutorul mai multor baterii de acest tip, intr-o camera de 30 de metri patrati, intra 5000 - 6000 de
  pasari.

  Combina pentru cresterea tineretului, flux continuu + maternitate inclusa, la o capacitate de
  600 - 700 de bucati, structurata pe 3 etaje - pret: 1600 Lei
  Tarife si chirii IndAgra
Tarif inscriere: - 200 EUR - pentru participari individuale/for individual participation; - 400
EUR - pentru participari de grup/for group participation
Tarif spatiu interior neamenajat: 100-120 EUR/mp;
Tarif spatiu exterior neamenajat: 35 EUR/mp
Tarif stand standard: 21 EUR/mp - constructie stand standard interior; - 40 Eur/mp -
constructie stand standard exterior
                                   CUPRINS


1.  Sinteza planului de
      afaceri...................................................................................................................3

2.  Afacerea propusă şi domeniul de
      activitate........................................................................................5

3.  Istoric...................................................................................................................................................
      ...5

4.  Analiza
      pietei.........................................................................................................................................7

      4.1. Clientii
          nostri..........................................................................................................................7

      4.2. Concurenta...........................................................................................................................
          ...8

      4.3. Piata
          ........................................................................................................................................8

      4.4. Politici de
          marketing..............................................................................................................8

5.  Analiza costurilor de
      operare...............................................................................................................9

6.  Organizare si
      conducere....................................................................................................................12

      6.1. Procesul de
          productie...........................................................................................................12

      6.2. Utilajul
          necesar.....................................................................................................................13

      6.3. Regim de lucru
          .....................................................................................................................13

      6.4. Conducerea
          ..........................................................................................................................13
        6.5. Personalul.............................................................................................................................
           .14

        6.6. Avantajele oferite
           comunitatii.............................................................................................14

 7.    Previziuni
        financiare...........................................................................................................................15

        7.1. Necesar de
           finantare.............................................................................................................15

        7.2. Vanituri previzionate
           ..........................................................................................................15

        7.3. Cheltuieli de productie
           anuale............................................................................................16
                     1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

 Acest plan de afaceri este întocmit de către firma A.F. PICOLA PRAHOVA , pentru
 obţinerea unui finantator SAPARD necesar achiziţionării a unor instalatii pt cresterea si
 reproducerea prepelitelor, precum si materialul biologic de productie, reproducere si
 sacrificare, ce vor fi amplasate în orasul Buzau, comuna Tisau, judetul Buzau.

    Miniprepelitaria va asigura cantitatea de oua, carne de consum si material
reproducator. Prepelitaria va cuprinde in starea finala 1150 buc prepelite. Pentru inceput
se va porni de la achizitionarea a 500 de prepelite necesare reproductiei.

    Valoarea totală a investiţiei este de 15000lei, din care:

    -   3000 lei vor fi asiguraţi din surse proprii şi vor fi destinaţi amenajării incaperii,
       precum şi asigurării utilităţilor necesare desfăşurării activităţii;
   -  12500 lei vor fi asiguraţi de SAPARD, care vor fi utilizati pentru achiziţionarea
     bateriilor, doua incubatoare si a materialului biologic pentru reproductie.

     Investiţia, în valoare de 15500 lei va putea fi acoperită integral din
     profitul net până la sfârşitul primului an de activitate. Primele 500 de
     buc. prepelite achizitionate (120 masculi si 380 femele), vor fi utilizate
     in prima faza la dezvoltarea efectivului de pasari (pentru productia de
     oua si carne).     Intrucat de la varsta de cca. 40 zile prepelita
     incepe sa oua, transferul in bateria de adulte trebuie facuta la varsta
     de cca. 5 saptamani (35 zile). Incubatorul achizitionat si folosit pentru
     incubatie are o capacitate de 160 de oua. Rata de ecluzionare in
     conditii foarte bune de tratament este de 75-80%; deci la o sarja de
     320 oua dupa 16-17 zile de incubatie se va obtine o productie de pui
     de prepelita de aproximativ 240-250 pui. Intr-o perioada de 3 luni
     bateriile (o baterie cu 500 locuri/ 5 etaje; doua baterii a cate 250
     locuri / 5 etaje si doua baterii a cate 75 locuri / 3 etaje), vor fi
     populate la capacitate maxima. Productia de oua din acest moment va
     fi folosita pentru vanzare. Un ou de prepelita vandut cu 0,20 lei – pret
     minim – aduce, dupa scaderea tuturor cheltuielilor, un profit minim net
     de 0,1 lei/ou.

       La o capacitate de 1150 bucati prepelite, productia de oua este
     de aproximativ 850 oua/zi.

        850 x 30 zile x 0.1 lei/ou = 2550 lei/luna. Rezulata ca investitia
     va fi recuperata dupa o perioada de 10 luni de la punerea ei in functie,
     ceea ce demonstrează că proiectul are o profitabilitate bună de-a
     lungul perioadei analizate. Activitatea prevăzută va aduce un profit net
     raportat la vânzări de 8,26% în primul an, ajungând până la 16,33%.

   La sfârşitul perioadei de 5 ani pe care s-a făcut analiza proiectului de investiţii,
activitatea va genera un surplus de numerar de 114750lei, care va fi utilizat pentru
dezvoltarea afacerii.

   Estimarea acestor rezultate s-a făcut în condiţiile unor marje largi de siguranţă, şi
anume:

   -  utilizarea capacităţii de producţie în proporţie de numai 75% în primul an de
     funcţionare şi 95% în următorii ani;

   -  nivel minim al veniturilor considerate şi cheltuieli maxime luate în calcul;

   -  un regim de lucru de numai 8 ore pe zi, 7 zile pe săptămână;
 -  preţuri de vânzare al oului de prepelita cu cel puţin 10% sub nivelul mediu al
   celor practicate în momentul actual pe piaţă.

 Există perspective de extindere a acestei afaceri în amonte şi în aval faţă de
 activitatea de producere si livrare oua de prepelita:

 -  în amonte – producerea de furaje necesare cresterii prepelitelor;

 -  în aval – producere si valorificare carne de prepelita care este catalogata la
   calitate carne de vanat.
       2. AFACEREA PROPUSĂ ŞI DOMENIUL DE ACTIVITATE

A.F. PICOLA PRAHOVA, cu un capital subscris de 1200 de lei a fost înfiinţată la 23
octombrie 2007 şi este înmatriculată în Registrul Comerţului cu numărul 0021418.

Firma are sediul în oraşul Baicoi, Strada Livezilor Nr.159 şi este proprietatea lui
Filipescu Raluca..

Firma este o asociatie familiala, care are in componenta un numar de 6 persoane.

Pentru demararea afacerii, firma a obtinut un credit pe termen scurt, care urmeaza a fi
rambursat in primul an de productie.

Ne propunem - în prima etapă - să punem în funcţiune crescatoria cu un efectiv de 500
de capete în localitatea Baicoi, judeţul Prahova.

În a doua etapă intenţionăm să dezvoltam numarul de capete de pasarii pentru a popula
la capacitate maxima bateriile de pasari.

In a treia etapa intentionam sa achizitionam omoara si unmalaxor pentru obtinerea
furajelor necesare cresterii prepelitelor. Prezentul plan se refera numai la prima si a
doua etapa a proiectului nostru si anume la punerea in functie a crescatoriei de prepelite
si popularea ei la capacitate maxima.

Crescatoria va funcţiona:
-  în regim de producţie – va produce oua de prepelita, productie care va fi vanduta
  en-gros la supermarket-uri;
                     3.ISTORIC:

a. ca experienta in aceasta afacere aduc aportul tatalui meu – inginer zootehnist si a
  mamei mele , medic veterinar;

b. cunostintele de care dispunem au fost obtinute din cresterea prepelitelor timp de 3
  ani la o scara mult mai redusa in cadrul familiei;

c. cele 50 de prepelite p care l-am crescut pana in prezent, au asigurat consumul de
  oua al intregii famili in acesti 3 ani;

d. familia este dispusa sa sprijine acesta afacere cu forta de munca si materiala;

e. in perioada celor trei luni, perioada de populare a crescatoriei familia dispune de
  mijloace financiare pentru intretinerea sa;

f. mijloacele financiare pentru a sprijinii afacerea au fost procurate ptin credit
  bancar pe perioada scurta;

g. cunostintele si experienta parintilor mie si a mea acopera domenile cheie ale
  afacerii(cresterea prepelitelor, producerea si livrarea oualelor de prepelite;

h. un avantaj il prezinta faptul ca sediul crescatoriei se va gasi amplasat in curtea
  locuintei parintilor;

i. avantaj il reprezinta ca angajatii nu trebuie sa aiba calificari prea elaborate; 3
  dintre lucratori pot fi muncitori necalificati;

j. nivelul de salarizare pentru lucratori va fi la inceput minim(asociatia fiind
  familiala);

k. in literatura de specialitate se gasesc foarte multe informatii necesare dezvoltarii
  acestei afaceri;
  l. scoietatea va avea structura organizatorica in felul urmator:

   - un director general

   - un contabil

   -patru lucratori necalificati                   4. ANALIZA PIETEI.

     Aceasta afacere am gandit-o in urma unei analize facute asupra pietei, vazand
  ca exista o penurie de oua de prepelita in supermarket-uri. Datorita faptului ca oul de
  prepelita este un ou fara colesterol si este folosit in nenumarate cure de tratament,
  estimam ca necesarul de oua de prepelita in viitorii ani va creste de peste 20 de ori .

     Pentru o pesoana balnava si care doreste sa se trateze in mod naturist, sunt
  necesare un numar de oua/ persoana/ boala , dupa cum urmeaza:

Hipertensiune arteriala        120 bucati
Ulcer                 120 bucati
Tulburari digestive          120 bucati
Ateroscleroza             240 bucati
Diabet                240 bucati
Astm bronsic             240 bucati
TBC                  240 bucati
Anemie                240 bucati
Migrene                240 bucati
Scleroza coronariana         240 bucati
Stare de nervi            240 bucati
Colesterol              240 bucati
Boli de ficat             240 bucati
Boli de rinichi            240 bucati
Revitalizarea organismului      240 bucati
Impotenta sexuala           240 bucati
Ingrijirea tenului          240 bucati
4.1 CLIENTII NOSTRI.

  a. Productia de oua de prepelita se adreseaza in deosebi persoanelor bolnave care au
   un procentaj de colesterol ridicat in organism, care au alergie sau intoleranta la
   ouale de gaina.
  b. Locatia crescatoriei se afla amplasata in apropierea a 5 supermarket-uri cu care se
   va cauta sa se incheie contracte pentru cantitati en-gros pentru ok perioada lunga
   de timp.
  c. Totodata avem in vedere si restaurantele mari din municipiile Ploiesti si Campina
   pentru incheierea unor contracte ferme cu acestea. Aceste oportunitati
   (supermarket-uri si restaurante), aflate in cele 2 municipii Ploiesti, Campina ,
   precum si orasul Baicoi, ne da posibilitatea sa livram intreaga cantitate de oua
   eventula chiar sa ne extindem productia in vederea rezolvarii crererii pietii.
  d. In primul an de productie preconizam sa vindem ouale cu 10% mai putin decat
   ceilalti furnizori aflati pe piata.4.2 CONCURENTA.

  a. In zona orasului Baicoi si a municipiului Ploiesti se mai gasesc patru crescatori de
   prepelite, dar cu o capacitate redura (sub 500 de prepelite)
  b. De fiecare dintre aceste crescatorii se ocupa doua persoane. Cantitatea de oua este
   mult mai mica neasigurand un flux continuu pe piata.
  c. Aceste crescatorii au crescut in mod sistematic preturile.
  d. Avantajul competitiv al acestor firme (in compratie cu mine), este ca au o clientela
   deja formata.
  e. Aceste firme avand o concurenta slaba,au mers pe strategia maririi de pret
   continua.
  f. Cantitatea de oua fiind insuficienta pe piata, a facut ca aceste firme sa isi faca o
   reclama redusa la preturi scazute.

4.3 PIATA.

a. Apreciem ca evolutia vanzarilor va fi constant crescatoare.
b. Cu o reclama adecvata si cu un pret moderat preconizam ca cererea va fi in crestere.

4.4 POLITICI DE MARKETING.

  a. Strategia firmei este sa obtina un material biologic de reprodus si de
   productie(prepelite), sanatos , bine furajat, si bine intretinut in vederea obtinerii
   unei calitati si cantitati de oua cat mai mare
  b. Politica de distributie a produselor nu se va axa numai pe o singura ramura
   (supermarket-uri), ci va cauta sa isi vanda produsele si in lantul de restaurante.
   Oferta la inceput va fi numai e oua iar treptat dupa dezvoltarea afacerii se va
   extinde si la producere si livrare carne de prepelita.
  c. Politica de pret si conditiile de plata a firmei vor fi urmatoarele: obtinerea unui pret
   cat mai scazut al produsului (prin producerea de material biologic propriu – pui de
   prepelita; iar in viitor producerea de furaje propri), ceea ce va duce la mentinerea
   unui pret de en-gros mai scazut decat la firmele concurente. Conditiile de plata vor
   fi de doua ori pe luna prin ordin de plata sau virament in cont bancar.
  d. Politica de imagine a firmei este sa asigure produse de calitate si in cantitati
   suficiente conform cu necesarul pietii si contractele incheiate cu beneficiarul.              5.ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE

In vederea intocmirii caestui proiect am luat in consideratie urmatoarele costuri:

  — Costuri de infintare a firmei:

     a. Autorizatii= 200 lei
     b. Inscrierea in Registrul Comertului= 65 lei

  — Costuri curente:

   a. materii prime (material biologic reproducator- 500 de prepelite mature)=4000 lei
   b. materiale consumabile – furaj (25 grame / 24 ore dintr-un furaj special care la
    aceasta ora este in jurul a 1leu / kg). Alaturi de furaj mai este necesar ca in
    alimentatie sa se foloseasca si un complex polivitaminic buvabil, dar care este
    foarte accesibil. (1 leu / zi pentru tot efectivul de 500 de capete). Alte cheltuieli mai
    sunt necesare pentru energia electrica (un bec econom de 15 W). Toate cheltuielile
    de productie nu depasesc deci 12,5 lei / zi pentru un efectiv de 500 de capete.12.5 x
    30 = 375 lei/luna ;
   c. Costuri de personal (salariu ) 2000 lei /familie;
   d. cheltuieli cu incalzirea curent electric = 200 lei , apa = 20 lei , gunoi = 3.5 lei

   — Costuri cu echipamente:

     -2 frigidere industriale = 1103,92

   -   1 baterie pentru prepelite outoare si de reproductie = 500 capete/5 etaje = 1500 lei
   -   2 baterii x 250 capete / 5 ataje – 2 x 900 lei = 1800 lei
   -   2 baterii x 75 capete / 3 etaje – 2 x 270 lei = 540 lei
   -   2 incubatoare x 150 lei = 300 lei
   -   1 reziostenta electrica tip fir = 200 lei
   -   Becuri economice – 15 wat -10 buc x 10 lei = 100 lei
   -   Gresie 30 mp x 20 lei = 600 lei
   -   Adeziv gresie 6 saci x 25 lei = 150 lei
   -   Lambriu plastic import 16 pachete x 80 lei = 1280 lei
   -   Imbinari + colturi lambriu = 700 lei

   — Costuri cu mijloacele de transport:

   - combustibil – 50 lei/luna;

   -— Costuri administrative – ambalaje 10 lei/100buc;
- impozite si taxe 16% din vanzari 367.2lei/luna;

- rata bancara – 278 lei/luna.

Acum putem sa calculam costurile directe /ou produs

     Materiale directe 0.023lei/ou produs

     Manopera directa 0.078 lei/ou produs

Total costuri directe 0.10 lei/ou produs

Costuri indirecte

Pe langa aceste costuri directe, firma trebuie sa suporte si alte costuri cum ar fi:
intretinerea, cheltuieli de desfacere, administrative, dobanzi si credite, etc.

-energia electrica, apa, gunoi       223.5 lei

- cheltuieli desfacere transport            50 lei

- cheltuieli administrative         10 lei

- taxe si impozite             367.2 lei

- rata bancara               278  lei

Total costuri indirecte          928.7 lei

Avand in vedere inflatia, aceste costuri le vom inmulti cu rata inflatiei (40%) deci
vom avea totalul costurilor indirecte:

         928.7 lei x 140% = 1300 lei;

Aceste costuri le vom diviza la numarul de oua pe un luna:

     1300 lei : 25500 oua/luna = 0.05 lei/ou;

Total costuri indirecte 0.05 lei / ou produs

Total costuri 0.15 lei / ou produs

Stabilirea pretului

Cunoscand costurile totale pe care le implica produsul firmei, putem trece la
stabilirea pretului cu care acesta va fi livrat clientilor in regim de en-gros

 Desigur, la stabilirea pretului vom tine cont si de alte elemente cum ar fi:
— preturile practicate de concurenta;
— marirea pretului pe care cumparatorul este pregatit sa-l plateasca pentru produs;
— compararea cu preturile practicate la produse similare

Din cele prezentate, ne amintim ca firma trebuie sa-si obtina un profit de 25%

  Costuri totale         0.15 lei

  Profit 25%       0.037 lei

  Pret de vanzare     0.187 lei/ou vandut

Trebuie specificat ca acesta nu inseamna ca 25% din vanzari revin firmei ca profit.
Acesta este de 20% (0.037/0.187) si se numeste marja de profit.
Promovarea si distributia

Deoarece desfacerea produselor va fi asigurata in special en-gros, unui numar limitat
de clienti, nu consideram necesara o companie de promovare larga. Preferam sa
contactam direct clientii potentiali, lucru pe care l-am si demarat.

 In ceea ce priveste comertul en-detail, nu avem conditii de livrare si deci ne axam
numai pe livrare en-gros.

  Pentru produsele livrate de catre noi consideram ca asigurarea unei calitati
superioare, mentinerea promptitudinii in livrare, asigura o reclama garantata.               6. ORGANIZARE SI CONDUCERE

6.1 Procesul de productie

In prima faza: cele 500 de exemplare vor asigura 320 oua care vor fi incubate cu
ajutorul celor doua incubatoare timp de 17 zile. Acest proces se repeta pana cand
bateriile achizitionate ajung la capacitatea maxima (1150 – 1200 capete).

Ciclul de productie pui pentru productie:

—  achizitionare de material reproducator 500 prepelite: 120 masculi si 380 femele;
—  colectarea a 320 oua pentru incubatie;
—  incubarea 17 zile;
—  cresterea puietului timp de 40 zile (moment in care puietul incepe sa oua – devin
  productive);
In faza a doua dupa trei luni de la demararea afacerii cand bateriile sunt umplute la
capacitate maxima, se incepe la adevarata productie de oua.

— hranirea prepelitelor;
— adaparea lor (inlocuirea apei daca a mai ramas in vasele de alimentare);
 introducerea in apa a vitaminelor necesare procesului de ingrijire a prepelitelor;
— efectuarea curateniei, eliminarea gunoiului de origine animala(se foloseste pt
 ingrasatul pamantului din gradina proprie) si restul gunoiului la tomberonul din
 dotare;
— aspirarea suprafetelor prafuite;
— colectarea oualelor dupa-amiaza;
— stantarea acestora cu data colectarii;
— ambalarea oulelor;
— depozitarea;
— aprovizionarea cu furaje si apa seara;
— livrarea cand se strange stocul necesar conform contractului;

  In incinta crescatoriei personalul este imbracat in halate albe, cu parul acoperit cu
 baticuri sau sapca alba si incaltati cu cipici. Dupa programul de lucru in crescatorie
 se efectueaza igienizarea corespunzatoare a personalului folosind dependintele
 imobilului.

 Stocul de furaje este asigurat de la combinatul de furaje de la Balotesti. In vederea
 depozitarii avem asigurata o magazie de furaje captusita cu gresie si
 faianta.Cantitatea de furaje care pot fi stocate in aceasta magazie este de maxim 1000
 kg cantitate necesara hranirii a 1200 capete timp de 1 luna de zile.

 6.2 Utilajul necesar

 Se folosesc baterii pe cinci nivele , custi de 20 cm inaltime cu tavite pentru alimentare
 cu furaje atasate in exteriorul custilor si alimentare cu apa prin picaturi. Suprafata
 ocupata de aceste baterii este de 21 mp. Incaperea in care sunt crescute prepelitele
 este o incapere curata fara curenti de aer , iarna asigurandu-se incalzirea cu ajutorul
 unei rezistente tip fir electric distribuita perimetral in incapere (incalzire ce nu putea
 fi asigurata cu un calorifer ).

 Lumina in interiorul incaperii este asigurata 24 ore/24ore cu ajutorul unor becuri
 economice (10buc) de 15 W. Apa necesara adaparii prepelitelor se face din
 bransamentul existent la casa . Bransamentul de curent electric va fi asigurat prin
 bransamentul casei . Gunoiul de origine animala rezultat este folosit pentru
 ingrasarea solului din gradina propie. Celalalt gunoi care nu are origine organica este
                  eliminat din incinta gospodariei prin intermediul
                  firmei de salubritate cu care avem contract.
   6.3 Regim de lucru

   In estimarile prezentului plan de afaceri am pornit de la premisa ca se va lucra 8 ore
   /zi (5ore dimineata si 3 ore seara) timp de 7 zile pe saptamana 365 zile/an.

6.4 Conducera

Firma va fi condusa de propietar care este si director general

Propietarul va controla intreaga activitate , se va ocupa direct de problemele de productie
precum si de contractele de aprovizionare si desfacere .

Mentionez ca propietarul este inginer specialist in industria alimentara avand o experienta
de trei ani in cresterea prepelitelor si producerea de oua pentru uz familiar .

Unul dintre membri familiei care are studii contabile va supraveghea activitatea de
achizitie si desfacere.

Cei patru angajati (din cadrul familiei) vor presta o munca de intretinere in cele mai bune
conditii a utilajelor si a materialului biologic din dotare . Avand in familie un cadru sanitar
cu experienta se asigura non-stop ingrijirea adecvata si tinerea la parametri de
performanta a materialului biologic


                      DIRECTOR
            CONTABIL      MUNCITORI    MEDIC ZOOTEHNIST
6.5 Personalul

Microcrescatoria de prepelite va fi deservita de 6 persone dupa cum urmeaza
   -  director
   -  contabil
   -  medic veterinar
   -  3 muncirori

Contabilul, medicul si cei trei muncitori duc zilnic si munca de ingrijire a prepelitelor

Fiind o asociatie familiala cei 6 membri locuiesc in incinta imobilului unde se afla si
microcrescatoria de prepelite.

6.6 Avantajele oferite comunitatii

Activitateta propusa va fi un instrument de dezvoltare a familiei si de dezvoltare umana in
acelasi timp cu dezvoltarea economica

Avantajele pe care le va oferii firma comunitatii sunt urmatoarele:

   -  avand in vedere extinderea in amonte si in aval a activitatii de crestere prepelite,
     producere si livrare oua de prepelita , firma va oferii noi locuri de munca
     somerilor comunitatii sau indivizilor care nu sunt angajati la completa lor
     activitate de munca ; firma trebuind sa se transforme din AF in SRL
   -  aprovizionarea cu bunuri se va face de la furnizorii locali (grau,porumb, orz ,
     floarea soarelui de la producatori individuali) oferindule acestora posibilitatea
     valorificarii rapide si avantajoasa a surplusului de cereale.
   -  Asigurarea unei carni de calitate (tip vanat) pentru restaorantele din zona
   -  Firma intentioneaza sa sprijine comunitatea in derularea unor proiecte la nivel
     local si aume:
   -  schimbarea retelei electrice vechi cu una noua(eventual cu introducerea
     curentului trifazat in zona);
   -  asfaltare portiunii de strada ramasa neasfaltata ( 50 m) pana la sediul firmei
   -  instruirea si prezentarea copiilor de la scoala cu zece clase si gradinita din cartier
     a crescatoriei de prepelite

   Aceste avantaje vor fi oferite comunitatii dupa primii doi ani de functionare ai firmei
   cand investitia initiala va putea fi acoperita integral din profitul net
                7. PREVIZIUNI FINANCIARE7.1 Necesar de finantare
Apreciem ca intreaga investitie necesita un fond de 15500 lei din care :

   -   3000 lei pentru amenajarea spatiilor – se pot acoperi din surse propii;
   -   500 lei pentru achizitionarea unei cantitati de furaj pentru un proces fluent de
      productie ( pretul de cumparare al unui sac de 10 kg furaj direct de la producator
      este de 10 lei / sac)- SAPARD;
   -   12000 lei pentru achizitioanrea utilajelor , fondului biologic (500 buc prepelite
      adulte) – SAPARD

7.2 Venituri previzionate

    Estimand ca vom obtine un venit de circa 57222 lei / an, la o capacitate de productie
utilizata de 100%.

     In estimarea cheltuielilor de productie am inclus urmatoarele:

  — achizitionarea de furaje pentru intretinerea crescatoriei pe o perioada de o luna =
   500 lei;
  — achizitionarea materialului biologic 500 capete prepelite adulte 500 buc x 8 lei =
   4000 lei;

     un pui 5-25 zile costa 2,5 lei, o prepelita adulta pentru reproducere si productie oua
     costa 8 lei (pret de livrare actual pe piata), o prepelita pentru carne 380 g costa 10-
     11 lei;

  — In primele trei luni nu se lucreaza la capacitatea maxima; se populeaza cu resurse
   proprii crescatoria; Se estimeaza o vanzare de oua in aceasta perioada de circa
   33000 oua.

     33000 oua x 0.187 lei/ou = 6171 lei (bani folositi pentru cumpararea de furaje pentru
     reproducatori si pentru pui);

     Volumul vanzarilor:

  — oua produse dupa ce capacitatea de productie a cresacatoriei a ajuns la maxim
   (dupa trei luni): 850 oua/zi x 30 zile x 9 luni = 229500 bucati

                229500 buc x 0.187 lei/ou = 42916 lei

7.3 Cheltuieli de productie anuale

    Estimam ca pentru realizarea veniturilor sus-mentionate vom cheltui o suma de
circa 34425 lei, tinand cont de costurile directe si indirecte (vezi cap. 5).

   Am prevazut ca intregul profit sa fie reinvestit, acesta reprezentand inca o rezerva
pentru dezvoltarea afacerii.

    Indicatorii financiari ai investitiei prefigureaza o situatie financiara favorabila, ceea
ce ne permite sa consideram proiectul fezabil si profitabil
  Ce trebuie de stiut inainte de a incepe o astfel de afacere:


  Si in cazul afacerii cu prepelite, net-ul abunda de informatii din care rezulta ca acest
  business asigura succesul. De acord, dar trebuie indeplinite anumite conditii, despre care
  nu vorbeste nici unul dintre cei care vand acest gen de afacere. Care sunt acestea:

-   Business-ul este structurat pe doua directii principale: vanzare de oua catre engross-isti
  sau catre retail (hipermarketuri, magazine, etc)

-   In ambele situatii, este obligatoriu ca ferma sa fie avizata sanitar-veterinar.

-    In cazul vanzarii catre engross-isti, mai este nevoie de Certificat de Producator, iar pe
  langa autorizatia DSV mai poate fi nevoie de autorizatie de ambalare. In acest caz, trebuie
  sa va inregistrati la Fisc ca Persoana Fizica autorizata.

-   In cazul vanzarii directe, ferma trebuie sa functioneze ca Societate Comerciala. Asta
  presupune ca pe langa autorizatia DSV, mai este nevoie de autorizatie de mediu, pompieri,
  contract cu un crematoriu (pt pasarile moarte), contract cu o firma de dezinsectie, etc. De
  asemenea, pentru a livra in retelele de magazine, este obligatoriu ca livrarea sa se faca cu o
  masina frigorifica, autorizata sanitar- veterinar

-   In ambele cazuri analizele perodice salmonella sunt obligatorii


  Costuri, cheltuieli, profit


  Rentabilitate

-   pretul de cost a unui ou de prepelita este de cca 0,1 lei (10 bani), poate fi cu max 15%
  mai ieftin in functie de numarul de prepelite si conditiile de crestere. Un business plan vi-l
  pot oferi gratuit, pe mail.
-   Preturi de vanzare: in cazul vanzarii engross, pretul maxim obtinut poate fi de 0,15 lei /
  ou, in retail se poate obtine pana la 0,25 lei, dar luati in calcul chletuielile de distributie.
  Pretul net obtinut este de cca 0,22 lei

-    Carne: oficial nu se pot vinde deoarece in Romania nu exista abatorizare. Practic, se
  poate vinde la restaurante pe baza de borderou de achizitie de la producator, insotit de
  testul salmonella. Restaurantele care accepta acest sistem sunt putine.

  Investitii:
-    o incapere care poate fi aerisita, suprafata este in functie de nr de capete la care doriti
  sa ajungeti.

-   Infrastructura: custi, maternitati, incubator, consumabile

-   In cazul custilor si a maternitatilor va recomand sa vi le faceti singuri. Producatorii de
  astfel de echipamente cer pana la 1500 lei pe o baterie de 400 de capate. In regie proprie le
  scoateti la maximum 300 de lei. La fel si in cazul maternitatilor.
Primul pas: luati legatura cu cei carora intentionati sa le vindeti productia, obtineti
acorduri ferme, si dupa aceea incepeti investitia in ferma propriu-zisa! Si nu in ultimul
rand, inainte de toate, aflati cu cine sunteti in competitie!office@ferma-de-prepelite.ro
          Plan Marketing

          Rezumat introductiv
        Tratamentele bazate pe produse naturale au ajuns
astazi poate chiar mai importante decat cele cl asice iar efectele
lor secundare sunt practic inexistente. Drept urmare, au fost
infiintate o serie de firme care au avut ca scop principal
sanatatea consumatorilor dar si o afacere profitabila. Asa a
aparut si “ Prepex Health ” S.A. Aceasta firma a fost infiintata
in iunie 2000 in sistem de societate comerciala avand 2
proprietari care detin o mini -crescatorie de prepelite si un
laborator de cercetare in domeniu. Pentru ca afacerea sa fie cat
mai profitabila cei doi asociati s -au gandit sa comercializeze pe
langa ouale de prepelita si medicamentele obtinute pe baza
acestora si gunoiul(care este uscat si ambalat pentru a fi vandut
ca ingrasamant florariilor). Sediul este situat la 2 km in afara
Iasului, iar punctul de desfacere se afla pe strada Stefan cel
Mare , nr.41.
              Cap. 1. Analiza pietei


          1.1.Identif icarea pietei

        Produsele  firmei  Prepex Health se  adreseaza  tuturor
     consumatorilor cu v a rsta de peste 2 ani, e xceptand ve getarienii
     convinsi. Pentru inceput ca punct de plecare cei doi asociati s -au
     orientat catre orasul Iasi.


             1.2.Caracterizare si evaluare


      1.2.1.Caracterizarea cererii

     Deoarece aceste produs e se adreseaza tuturor categoriilor de
consumatori si au mai multe utiliza ri, s -a constatat ca la modif icarea pretului
produsului (prin reduceri sau majorari de preturi) cererea de produse se
modif ica , dar intr-o proportie mai mica decat modif icarea pre tului, ceea ce
demonstreaza faptul ca cererea de oua de prepelita si de produse din acestea
este o cerere slab elastica .Daca luam ca punct de reper produsul care are
momentan cel mai mare succes pe piata si anume PREPEX2 , care tra teaza
astmul bronsic la copii, van zarile ef ectuate anul trecut s -au ridicat la 60.000 de
cutii. Anul acesta se astepta ca vanzarile sa creasca semnif icativ d atorita
invest itiilor f acute in publicitate si imbunatatirilor aduse produsului(pilule mai
mici , mai usor de inghitit si d e dif erite culori,mai atraga toare pentru copii ).
     1.2.2.Indicatori globali


    Caracterist icile dimensionale ale pietei produsului sunt date de indicatori
specif ici dintre care cei mai importanti sunt:

       1.Capacitatea pietei
     Capacitatea pietei reprezin ta cantitatea maxima cumparata daca
produsul ar f i gratis , iar veniturile consumatorilor nelimitate.
Avem in vedere ca in Iasi locuiesc aproximativ 350.000 de locuitori (co nf orm
statisticilor of iciale), din care excludem ca nonconsumat ori copii sub 2 ani si
ve getarienii con vinsi , insumandu -I ca numar la 50.000. Am constatat prin
intermediul unor studii ef ectuate de f irma noastra ca la acest numar se adauga
30000 de potentiali cumparatori din localitatile vecine. Deci produsele se
adreseaza unui numar de aproximativ 330.000 de consumatori.
     Tinand cont ca pentru a calcula capacitatea pietei trebuie sa inmultim
numarul de consumatori cu cantitatea consumata de o persoana intr -o anumita
perioada de timp, de regula un an si ca in medie sun t necesare 3 tratamente pe
an a cate 150 de oua,vom obtine o capacitate a pietei de 148.500.000 oua/an.

    2.Potentialul pietei

    Stiind ca potentialul se calculea za ca produs intre capacitatea pietei
(148.500.000) si pretul mediu al produsului(1.500 lei/ou) , vom avea un potential
al pietei de 222.750.000.000 lei.

    3.Cota de piata

    Estimand ca in Iasi se vand anual un numar de aproximativ 660.000 de
oua de prepelita , iar tinta f irmei este de a vinde 11.550 de oua lunar, vanzarile
anuale se pot ridica la apr oximativ 138.600 de oua, ceea ce ar insemna o cota
de piata de 21%.
    Printr-o promova re adecvata si atragerea de noi clienti, se spera ca in
urmatorii ani cota de piata sa creasca.
    Aceste calcule au f ost facute tinand cont doar de comercializarea oualor,
f ara a lua in considerare si comercia lizarea gunoiului si medicamentelor, caz in
care datele s -ar mai schimba si venit urile ar creste.    1.3.Segmentarea pietei

    Firma “Prepex Health” va avea in vedere in continuare produsul
PREPEX2 pentru copii ca re este ce l mai cautat si care a dat re zultate
remarcabile. Datorita f aptului ca oul de prepelita co ntine multe vitamine si
proteine, copii nu numai ca s -au insanatosit dar au capatat si mai multa
energie.

    1.3.1.Harta segmentelor
     Asa cum rezulta din sondajele ef ectuate, ordinea caracte -risticilo r
pref erate de cei chestionati este urmatoarea:rezultatele date de acest medicament
(46,7%) , pret (40%) , design (13.3%). Sunt insa categorii de consumatori care
acorda importanta dif eritelor cara cteristici sau  combinatiilor de cara cteristici
of erite de produs.
    In ceea ce priveste re zultatele acestui medicament se observa ca aceasta
este caracterist ica urmarita de majoritatea celor  chestionati (sanatate ca -I mai
buna decat toate), a vand in vede re re zultatele remarcabile obtinute de acest
produs.
    Cu toate acestea, pretul ramane in continuare o caracteristica importanta a
oricarui p rodus de f apt (12 persoane din cele 30 chestionate l -au pus pe primul
plan), dar oricum 25 de persoane il considera f oarte convenabil, 4 acceptabil si
una singura il con sidera cam mare. Avand in vedere ca produsul costa 23.000 lei
(un pret f oarte avantajos pe piata actuala), 50% dintre cei chestionati ar f i dispusi
sa plateasca intre 24.000 -28.000 lei, 33.33% nu ar plati mai mult de 30.000 lei ,
unul singur ar plati peste 30.000 lei si 13.33% nici nu vor sa auda de vreo
scumpire.
    In ceea ce priveste designul, acesta ocupa locul 3 in pref erintele
consumatorilor, 10 dintre cei chestionati f iind tentati de divers itatea culorilo r
capsulelor, 3 sunt f ascinati de ambalaj , iar 17 sunt practic indragostit i de super
simpaticul “ baby P REPEX ” care apare in reclama, pe eticheta produsului si f ace
parte din marca produsului.    1.4.Piata tinta

    Piata tinta este f ormata din consumatorii cu orice categorie de venituri cu
varsta cuprinsa intre 2 –14 ani (exceptand vegetarienii), dar cumparatorii pot f i si

                                           37
parintii care nu su nt consumatori. Circa 28% din populatie au varsta int re 2 -14 ani
si nu sunt vegetarieni,dar cumparatorii sunt in numar de pana la 330.000 cum s -a
stabilit la inceput (capacitatea pietei).


    1.4.1.Comportamentul consumatorilor

     Dintre toti cumparatorii de PREPEX2, 58% cumpara si alte medicamente
din oua de prepelita (parintii copiilor cumpara si medicamente pentru ei pentru
dif erite afectiuni sau pur si simplu pentru intretinerea organismului) atat datorita
pretului avantajos, cat si succesului pe care il au medicamentele din oua de
prepelita.

    1.4.2.Evaluarea concurentei

     Avand in vedere ca nu mai exista o alta crescatorie in oras si exista
exclusivitate asupra produselor, a aparur avantajul ga rantarii atat prospetimii si
calitatii lo r cat si a unui pret avantajos datorita costurilor sca zute fata  de
magazinele din oras care mai vand oua de prepelita. Un alt avantaj pe care il
detine f irma Prepex Health este fata de f armacii, in sensul ca medicamentele
produse sunt mai ief tine si au rezultate excelente.
    Cap.2.Configuarea produsului


     2.1.Atribute

    2.1.1.Oul de prepelita

    Utilizate ca tratamen t de catre persoane cu cele mai diverse af ectiuni, de
sportivi (pentru proprietatile energizante deosebite), de toti cei care isi doresc un
trup mai sanatos si mai suplu, de cei care depun ef ort intelectual , ouale de
prepelita sunt o adevarata minune a na turii. Ele nu trat eaza neaparat o afectiune,
ci trateaza in general.
    In urma unui studiu efectuat s -a constatat ca cei care au urmat trata mente
cu oua de prepelita au simtit o revigorare completa a organismulu i , au avut o
sen zatie deosebita de pofta nebun a de viata, optimism d ebordant si o disparitie a
simpto melor bolilor de care sufereau.
     Oul de prepelita este singurul alim ent care se asimileaza in proportie de
100%, nu contine colesterol, substante alergice, este dietetic si nu are


                                          38
contraindicatii. Cu t oate ca este mult mai mic decat oul de gaina, este mult mai
bogat in vitamine si mai sanatos.

   Compozi tie -valoare nutritiva la 100 g produs
               Kj/kcal      678(168)
               Proteine      11.6
               Grasimi      14
               Glucide      0.8
               Minerale      0.9
   Efecte benefice   Cresterea prepelitelor japoneze pentru oua si carne este o afacere cu un potential de
   exceptie, lucru datorat faptului ca oul de prepelita este un medicament extraordinar,
   care poate vindeca o multitudine de afectiuni. Este imposibil sa nu fi auzit deja de calitatile
   iesite din comun ale acestui aliment foarte bogat in vitamine. O cura cu oua de prepelita
   rezolva probleme grave de sanatate, cum ar fi: afectiuni ale inimii, ale stomacului sau ale
   sistemului circulator, si asta fara nici un altfel de medicamente. Dealtfel, toti crescatorii de
   prepelite sustin ca viata li s-a schimbat in bine datorita acestei mici pasari: in primul rand
   consumul zilnic de oua le-a imbunatatit sanatatea (a lor si a familiilor lor), iar in al doilea
   rand veniturile pe care le obtin din comercializarea oualor sau a carnii sunt mai mult decat
   multumitoare.

   In antichitate, chinezii tratau in mod curent astmul bronsic cu oua de prepelita, iar vechii
   egipteni tratau inca de acum 4000 de ani impotenta si sterilitatea.

   Doctor Jean Claude Truffier, medic generalist francez, face studii aprofundate asupra
   calitatilor terpeutice ale oului de prepelita, obtinand rezultate remarcabile in tratarea
   astmului bronsic, rinitei, conjunctivitei, tusei spastice, urticariei, etc.

   Dupa aceste remarcabile succese, numerosi medici, vor accepta acest tratament,
   extinzand utilizarea lui in tratarea altor afectiuni, cum ar fi:


                                                   39
ulcer gastric si duodenal
diabet zaharat
hipertensiune arteriala
boli ale ficatului si rinichilor
impotenta sexuala

"Eu, de cand am inceput tratamentul cu oua de prepelita nu m-am mai oprit", spune
domnul Popescu. "Practic, oul nu te trateaza de astm, de ulcer sau boli de rinichi , ci te
trateaza in general." Oul de prepelita este un "medicament" fara nici o contraindicatie si
are marele avantaj ca echilibreaza intregul organism, fiind o sursa naturala si foarte ieftina
de vitamine esentiale. "Foliile de Ulcerotrat mi s-au ingalbenit in dulap", explica domnul
Popescu, care in fiecare dimineata, la jumatate de ora dupa ce se trezeste (niciodata dupa
ora 4), bea pe nerasuflate 5 oua de prepelita.

Care este misterul? Nimic mai simplu, daca pornim de la factorii ce determina aceste
imbolnaviri: stres cotidian, alimentatie dezechilibrata, bogata in aditivi si ingrediente
sintetice (amelioratori, conservanti, stabilizatori) precum si in produse de origine animala
cu un continut ridicat de grasimi si colesterol, etc.

Oul de prepelita este produsul de origine animala cu cel mai echilibrat continut proteic,
vitamino - mineral si enzimatic capabil sa regleze toate aceste carente, readucand in
parametrii normali orice organism uman.

In continuare, prezentam o serie de caracteristici ale produsului ce asigura eficienta
tratamentului:

comparativ cu oul de gaina, oul de prepelita are un continut de colesterol de numai 1,4%
fata de 4%; grasimi de circa 3 ori mai putine; ca aport proteic galbenusul contine 23%
fata de 16% - 17% la oul de gaina. La continutul de minerale si vitamine, comparatiile nu-
si au rostul: de 6 ori mai multa vitamina B1; de 5 ori mai mult fosfor; de 5 ori mai mult
fier; de 15 ori mai multa vitamina B2, precum si alte substante antialergice, ce fac ca oul
de prepelita sa diminueze cantitatea unor anticorpi responsabili de aparitia reactiilor
alergice.
Toate acestea si multe altele fac din oul de prepelita singurul "medicament" care are
numai "indicatii", la rubrica "contraindicatii" troneaza un mare "ZERO"!

Carnea de prepelita este una dintre cele mai fine si apreciate in gastronomie, continutul
scazut in grasimi si colesterol caracteristic facand din aceasta o alternativa dietetica si
curativa pentru cei suferinzi (obezitate, colesterol marit, diabet, regim alimentar de
curatare).

In incheiere un lucru deosebit de important: daca sunt reflectate toate instructiunile privind
igiena si se asigura conditiile de mediu optime, prepelita japoneza este singura pasare de
productie care nu necesita vaccinari pe toata durata vietii, starea de sanatate fiind
determinata prin examene de laborator asupra lotului de productie si a oualelor.

Aceasta constituie un argument in plus pentru ca produsele prezentate sa fie consumate
cu toata increderea.

Imbunatatesc functionarea cordului
                                                40
Au un efect pozitiv in tratarea bolilor de rinichi si ficat
Imbunatatesc digestia, regleaza aciditatea gastrica
Improspateaza si imbunatatesc memoria
Au un rol deosebit de important in cresterea si dezvoltarea copiilor
Revitalizeaza organismul indiferent de varsta.

Un ciclu de cura este de 120 de bucati sau 240 de bucati astfel:

Hipertensiune arteriala            120 bucati
Ulcer                     120 bucati
Tulburari digestive              120 bucati
Ateroscleroza                 240 bucati
Diabet                     240 bucati
Astm bronsic                  240 bucati
TBC                      240 bucati
Anemie                     240 bucati
Migrene                    240 bucati
Scleroza coronariana              240 bucati
Stare de nervi                 240 bucati
Colesterol                   240 bucati
Boli de ficat                 240 bucati
Boli de rinichi                240 bucati
Revitalizarea organismului           240 bucati
Impotenta sexuala               240 bucati
Ingrijirea tenului               240 bucati

Mod de utilizare

Cura de 120 de oua se administreaza in 25 de zile astfel:

In prima zi - 3 oua
In a doua zi - 3 oua
In a treia zi - 4oua
In a patra zi - 5 oua
In continuare pana in a-25-a zi - 5 oua

Cura de 240 de oua se administreaza in 49 de zile. La copiii intre 4 si 8 ani, se recomanda
cura de 120 de oua in 31 de zile, iar la cei intre 8 si 10 ani, 240 de oua in 61 de zile astfel:

In primele 4 zile cate 3 oua/zi
In continuare cate 4 oua pe zi

Ouale se beau crude dimineata pe stomacul gol prin inteparea in dreptul camerei de aer
sau frecarea cu putin zahar la care se adauga cateva picaturi de lamaie. Dupa o pauza de
20 de zile, cura se poate repeta, oul de prepelita japoneza fiind singurul ou dietetic.


Dotari

                                               41
De regula se spune ca, pentru a consuma linistit produsele
de la un animal este recomandabil sa nu vezi crescatoria, cu
toate mirosurile si partile neplacute inerente. In cazul
prepelitariei familiei Popescu, lucrurile nu stau deloc asa,
pentru ca totul este curat si in camera nu miroase urat. De
altfel, doamna Popescu se poarta cu pasarile ca si cand ar fi
animale de casa si intotdeauna cheama pe cineva apropiat
sa taie pasarile, pentru ca ei ii sunt prea dragi.

Cine doreste sa tina prepelite reproducatoare trebuie sa stie ca are neaparat nevoie de un
incubator si de o maternitate daca vrea sa obtina rezultate semnificative. Nici pretul unei
maternitati nu este prohibitiv.
Toate bateriile (custi suprapuse) construite de domnul Popescu, au tavi de dejectie (in
care se pot pune hartii si astfel nu mai trebuie spalate), picuratori pentru apa, tavite pentru
                hranire si se utilizeaza foarte usor. Modelele pe care le avem
                in momentul de fata sunt:

                 Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu
                25 de locuri, pe un singur etaj - pret: 109 Lei

                 Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu
                50 de locuri, pe doua etaje - pret: 219 Lei

                 Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu
75 de locuri, pe trei etaje - pret: 315 Lei

 Bateria pentru prepelite ouatoare si de reproductie, cu 125 - 130 de locuri, pe cinci
etaje - pret: 529 Lei

 Bateria pentru prepelite ouatoare cu 250 de locuri - pret: 950 Lei
(ouatoarele pot sta mai inghesuite, dar reproducatoarele au nevoie de mai mult spatiu si
nu intra decat 216 in baterie)

 Bateria cu o capacitate de 500 de prepelite, pe 5 etaje - pret: 1680 Lei

 Bateria cu o capacitate de 600 de prepelite, pe 6 etaje - pret: 1979 Lei

Cu ajutorul mai multor baterii de acest tip, intr-o camera de 30 de metri patrati, intra 5000 -
6000 de pasari.

Combina pentru cresterea tineretului, flux continuu + maternitate inclusa, la o
capacitate de 600 - 700 de bucati, structurata pe 3 etaje - pret: 1790 Lei


Pasari
                                               42
                Mica prepelitarie experimentala a domnului Mihai Popescu
                are peretii acoperiti cu lambriuri nemtesti, lavabile,
                dezinfectabile si care nu trag apa. Caldura este asigurata
                printr-o rezistenta - fir care inconjoara camera asigurand o
                temperatura propice si constanta in intreaga incapere,
                rezultat care nu este posibil de obtinut cu un calorifer. Un
                lucru demn de mentionat: prepelitaria are gresie pe jos,
                astfel ca in incaperea respectiva se poate intra si in ciorapi,
                intr-atat este de curat.

                Lumina necesara prepelitelor este de 5 W/mp, teoretic un
bec de 100W intr-o camera de 20 mp. Un singur bec in mijlocul incaperii nu are insa
eficienta dorita, deoarece este nevoie de lumina in mai multe puncte.

Prepelitele trebuie sa vada atat tavita de unde beau apa, cat si pe cea de unde se
hranesc, iar acestea sunt plasate de o parte si de alta a custii. Domnul Popescu a gasit
solutia, plasand in mai multe locuri din incapere becuri economice de 1,11 sau 23W.

Specialistii japonezi recomanda pentru reproductie 3 masculi si 9 femele, pentru a asigura
o fecundatie de aproape 100%. "Inmultitul este o joaca, dar daca il faci stiintific", spune
domnul Popescu.

Daca din ouale fecundate ies pui viabili in proportie de 70% este foarte bine, avand in
vedere ca puii au nevoie de conditii speciale: o temperatura de 39-40 grade C in prima
saptamana dupa ce ies din ou, iar apoi temperatura trebuie sa scada cu cate 3 grade C pe
saptamana. Pentru a asigura toate aceaste conditii, precum si lumina constanta 24 de ore
din 24, pana la varsta de 5 saptamani, domnul Popescu a proiectat si a realizat
"maternitati" speciale pentru puii de prepelita.

 Pui - 1-35 zile - Pret in functie de varsta
 Prepelite ouatoare - 11,9 Lei
 Prepelite reproductie - 11,9 Lei
 Prepelite de carne 380g - 15 - 20 LeiPentru prepelite, oua pentru tratament, baterii profesionale si dotari diverse, va prezentam
mai jos informatiile de contact:Persoane de    Mihai si Silvia Popescu, Silistea Snagovului, Comuna Gruiu
contact:
Telefon:      +4021-3521682
          +40722-612862 Vodafone
          +40743-055088 Orange
          +40764-389710 Cosmote


                                               43
E-mail:          SipomiProd@fermaprepelite.ro
             QuailFarm@fermaprepelite.ro

Web:           http://www.fermaprepelite.ro
Cat de profitabila este afacerea?


I. Investitie minima:

O baterie pentru bloc (120 - 130 de pasari)...........................529 lei
Pasarile (11,9 lei pasarea - 125 pasari)...............................1487,5 lei
Total................................................................................2016,5 lei

Un ou de prepelita vandut cu 0,25 lei – pret minim – aduce, dupa scaderea tuturor
cheltuielilor, un profit minim net de 0,11 lei. De la 125 de pasari se obtin in medie 110 de
oua pe zi, ca urmare:

110 oua/zi x 30 de zile x 0,11 lei profit net/ou........................363 lei
(la bloc este recomandata cresterea prepelitelor pentru consumul de oua in familie,
eventual pentru comercializarea oualor in randul vecinilor sau rudelor)

II. Investitie medie:

O baterie de ouatoare (250 de pasari)....................................950 lei
Pasarile (11,9lei pasarea)..................................................2.975 lei
Total................................................................................3.925 lei

De la 250 de pasari se obtin in medie 220 de oua pe zi, ca urmare:

220 oua/zi x 30 zile x 0,11 lei) profit net/ou............................726 lei

III. In cazul unei crescatorii cu 3.500 de capete care poate fi amenajata intr-un spatiu de
numai 40 mp., productia zilnica de oua este de circa 2.900 de bucati:

2.900 oua/zi x 30 zile x 0,11 lei profit net/ou.........................9.570 lei/luna

Interesant este ca cele 3.500 de prepelite ale crescatoriei nu trebuie achizitionate (la pretul
de 11,9 lei pasarea), ci pot fi obtinute prin incubarea oualor rezultate pe parcurs, plecand
de la un prim lot de 220 prepelite reproducatoare.


Consultanta
                                                 44
    Societatea noastra are un rol semnificativ in domeniul serviciilor de consultanta si
    asistenta, oferite societatilor care doresc sa-si desfasoare activitatea pe piata romaneasca.

    Serviciile oferite de societatea noastra se adreseaza in principal:
    1. Societatilor de productie care doresc sa-si mareasca productia si sa-si comercializeze
    propriile produse pe plan local;
    2. Societatilor de productie care vizeaza descentralizarea propriei productii;
    3. Organizarii de intalniri in vederea constituirii de parteneriate pe plan local.

    Specialistii firmei Sipomi Prod detin o bogata experienta internationala si in acelasi timp o
    buna cunoastere a practicilor si uzantelor de pe piata din Romania. Din experienta lor de
    ani buni, specialistii va impartasesc:

    ce oportunitati va ofera inceperea unei astfel de afaceri si cum puteti profita de ele;
    care sunt principalele dificultati si cum le puteti depasi;
    cum sa va concepeti strategia optima pentru o prezenta activa pe piata romaneasca;
    ce investitii sunt necesare si cum sa minimizati cheltuielile;
    care sunt etapele ce trebuie parcurse in dezvoltarea afacerii dvs.;
    care sunt cele mai eficiente metode de promovare a firmei dvs.;
    cum sa atrageti si sa transformati simplii clienti in clienti multumiti si fideli;
    cum sa va perfectionati tehnologia si sa va ajustati strategia in functie de reactia
    clientilor.

    Un lucru demn de luat in calcul: in cazul in care sunteti clienti ai firmei noastre, serviciul de
    consultanta este GRATUIT.
    Tratamente :

      Efectele oualor de prepelita si -au demonstrat ef icienta in :
    • Stimularea cresterii si imbunatatirea metabolismului la copii (100 oua)
    • Revigo rarea starii de sanatate, combaterea proceselor degenerative ale
organismului – virst a a - III- a (240 oua)
    • Im bunatatirea coef icientului de inteligenta, a memoriei la copii (120 oua)
    • Inf luenteaza spermatogeneza, potenta sexuala, intirzie aparitia
impotentei sexuale (240 oua)
    • Intareste organismul suprasolicitat f izic (240 oua)
    • Revenire spectaculoasa dupa peri oade de stres si epuizare (240 oua)
    • Ref acerea energetica a organism ului in perioada pre si post natala
(ef ecte benef ice si asupra fatului), dupa interventii chiru rgicale, radioterapii
    • Ateriosclero za (240 oua)
    • Obezitate (240oua)

                                                   45
    • Diabet (240 oua)
    • Guta (240 oua)
    • Hipercolestero lemie (240 oua)
    • Intensif ica ef ectele medicatiei in T.B.C. (240 oua)
    • Terapia bolilor cardiace: sclero za coronariana, imbunatateste f unctiile
cordului (240 oua)
    • Hipertensiune (2 40 oua)
    • Anemie (240 oua)
    • Terapia bolilor alergice: astm (24 0 oua ), urtica rie (120 oua), e xeme,
conjunctivita (120 oua), rinite alergice (240 oua)
    • Terapia bolilor re spiratorii: tuse (120 oua ), sinusite (240 oua )
    • Terapia bolilor d igestive: ulcer (24 0 oua), tulburari d igestive (120 oua),
reglea za aciditatea gastrica (120 oua - albusul avind ef ect principal)
    • Terapia bolilor hepatice (240 oua)
    • Terapia bolilor re nale (240 oua)
    • Stari nervoase (2 40 oua)
    • Nevro ze (240 oua)
    • Neurastenie (240 oua)
    • Migrene (240 oua)
    • Ef ecte spectaculoase in i ngrijirea tenului (240 oua), parului (50 oua)
    • Completarea tratamentelor medicamentoase in diverse afectiuni avind
ef ect antialergic (1 20 – 240 oua )    2.1.2.Caracteristicile fizice si functiile produsului PREPEX2


    Prepex2 este un medicament sub forma d e capsule de plastic pentru a nu
le simti gustu l si p entru a f i inghitite mai usor. Aceste capsule sunt de mai multe
culori (rosii, albastre, verzi, portocalii si maro care duc cu gandul la ciocolata )
pentru a -i in veseli pe copii, in special pe cei mici , care nu suporta
medicamentele. Bineinteles, colorantii f olositi sunt 100% naturali.
    Produsul este f olosit pentru tratarea astmului bronsic si este indicat in
special copiilo r, avand in vedere si designul p rodusului.
     Firma mai of era spre vanza re si alte m edicamente pentru tratarea altor
af ectiuni cum ar f i obezitate, nevro ze, migrene, diabet, af ectiuni cardiace, anemie,
boli digestive , re nale si hepatice , pentru sportivi si pentru ef ort intelectual
prelungit.

    2.2.Sistemul de sustinere

    2.2.1.Numele si ambalajul

                                           46
    Numele de Prepex 2 vine de la Prepex care este si numele f irmei, iar 2
pentru ca a fost lansat mai recent si pentru ca e ceva mai nou, mai dif erit de
celelalte medicamente privitor la design si pre zentare, a mbalare.
    Produsul este ambal at intr-o cutie de plastic de culoare ro z cu capac rosu
pentru a f i mai atragatoare pentru copii si pentru a sugera o senzatie de liniste,
de viata f ara griji si inocenta inf antila.Cutia de carton in care se af la cutia cu
pastile si prospect ul este tot de culo are ro z , iar scrisu l este de culoare visinie .
Aici sunt inscrise indicatiile despre medicament, modul de administrare si
compozitia medicamen -tului.


    2.2.2.Eticheta

    Eticheta este de culoare alba si pe ea se af la imaginea lui “bab y Prepe x” si
numele produsului , indicatiile , numele f irmei producatoare scris cu litere mari de
tipar pe vertica la cu culoare visinie, aprobare legala si termenul de gara ntie care
este de 3 ani.Graf ica este atractiva pentru o promovare cat mai buna a
produsului.


    2.2.3.Linia de produse


    Linia de produse din care f ace parte PREPEX2 o repre zinta medicamentele
din oua de prepelita, linia produselor naturale miraculoase PREPEX.

    2.2.4.Ciclul de viata al produsului

    1.Lansarea

    Prepex 2 a f ost lansat in august 2001 si cu toate ca costurile de productie
si in special costurile de promovare , publicitate au f ost mari putem spune ca
rezu ltatele au f ost suf icient de bune si am inregistrat u n volum de vanza ri destul
de mare.Concurenta a f ost limitata , avand in vede re ca produsul prezinta caracter
de noutate , iar pretul a f ost avantajos in comparatie cu pretul altor medicamente
cu aceeasi utiliza re care se vand in farmacii.S -a f olosit legat de pret si pro movare
strategia penetrarii masive ba zata p e pret redus si p e un ef ort de promovare
important. Bugetul promoţional a atins cel mai ridicat procentaj din cif ra de
af aceri. Promovarea f ăcută produsului este absolut necesară, în primul rând
pentru inf ormarea clienţilor potenţiali asupra existenţei noului medicament.S -au
f acut prezentări asupra calită ţii produsului cu obiectivu l principal urmărit:
introducerea cumpărării de încercare, respectiv const ruirea cererii prim are.S -a
cercetat piaţa, s -a f acut publicitate de informare asupra produsului, acţiuni de

                                            47
marketing direct, p romovarea vân zărilor.Desi pr of itul a fost mai redus la inceput, a
inregistrat o creste re seminif icativa in perioada urmatoare.

    2.Cresterea

    Faza de crestere a marcat penetrarea rapida a pro dusului pe piata si
cresterea cif rei de af aceri si a prof itului. Publicitatea insa a ramas imp ortanta, dar
pe masura ce volumul vanza rilo r a crescut, raportul cheltuieli de publicitate a
devenit din ce in ce mai mic.Pretul a ramas acelasi, dar cu toate acestea cererea
a crescut, iar profitul a atins nivelul sau maxim.A fost atras un numar mare de
cumparatori si din localitatile vecine.

    3.Maturita tea

     Maturitatea este faza care se caracterizea za prin incetinirea evidenta a
ritmului de creste re a volumului de vanzari sau chiar o stabilizare a acest ora si a
prof itului.In cadrul ei , cif ra de af aceri s i benef iciul ating n ivelurile maxime.Este
f aza care dureaza cel mai mult si in care se af la si Prepex2.Pentru ca produsul
tinde sa devina banal se impune ca el sa f ie perf ectionat si e ventual dive rsif icat,
de aceea s -a mai lucrat la designu l produsului si s-au introdus pastilutele de
culoare maro ca de ciocolata pentru a atrage mai mult piata tinta si s -au mai
introdus 10 capsule in plus in cutie,nemodif icand si pretul.    4.Declinul

    Reprezinta ultima f aza a ciclului de viata al produsului, marcand scaderea
continua a van zarilor si benef iciilor, pana la anularea lor. Când vân ză rile t ind
spre zero, produsu l este abandonat rapid şi retras de pe piaţă, f iind înlocuit cu un
nou produs, sub aceeaşi marcă, cerut pe piaţă sau se poate         proceda la
modif icarea produsului, abandonarea unor segmente de piata nerentabile.Nevo ia
unei schimbari va f i mereu la moda.Investit iile de capita l au un caracter p revizibil
pentru diferite f aze ale ciclului de viaţ ă al produsului.

    2.2.5.Marca

    Marca f irmei “Prepex” are o importanta deosebita. Ea are mai multe roluri:
prin intermediul sau f irma este cunoscuta, producatorul putand f i usor identif icat;
produsul este mai usor de identif icat, asigurand ca bunul este de
calitate;posibilitati sporite de promovare a produselor f irmei; prestigiul p ro dusului
creste; asocierea in mintea clientului a m arcii cu caracteristicile produsului.
    Marca f irmei Prepex Health este urmatoarea:

                                             48
                  Cap.3.Conf igurarea promovarii
   Marketerii împart f ormele de promovare în patru mari categorii: reclama,
promovarea vân zărilor, re laţiile publice şi vân zarea personală.

    3.1.Reclama

    Reclama de bază se va f ace la posturile de televiziune de maximă audienţă
(PRO TV, Antena1 ) la anumite ore şi pe parcursul unor emisiuni sau filme ce
prezintă interes pentru populaţia noastră ţintă .
    De asemenea, spotul publicitar trebuie să f ie amuzant, nostim, astf el încât
să capteze atenţia, să f ie uşor de reţinut şi să ne f amiliarize ze produsul. Se va
f ace de asemenea reclamă la radio (Contact, Hit, Nord -Est), în reviste si
ziare(“Sanatatea”,  “Monitorul”,E ve nimentul   Iasului”  )  şi  pe site -ul
www.prepex.com unde sunt prezentate inf ormatii despre f irma, oferta de produse
care apare si in catalogul distribuit clientilo r, reclama care apare la tv, o pagina
cu reclama care apare in ziare.

    3.2.Promovarea vanzarilor

    Promovarea vân zărilo r – constă în f urnizarea unor st imulente locale şi
imediate care să -i motive ze pe clienţi „aici şi acum”.

    3.3.Relatii publice


                                           49
    Firma Prepe x Hea lth acorda o importanţă deosebită compartimentului de
relaţii publice din cadrul f irmei, ca re are următoarele f uncţii: menţine relaţii
strânse cu presa (prin organiza rea de conf erinţe de presă periodice de exemplu),
susţine cauze nobile ( cum ar f i sprijinirea Fundaţiei pentru Înlocuirea Testărilo r
Medicale pe Animale -FRA ME) şi sponsorizea ză evenime nte culturale.

    3.4.Vanzarea personala

    Fortele de van zare din cadrul f irmei se ocupa cu contactarea clientilor
potentiali si schim bul de inf o rmatii cu acestia, negocie rea of ertelor, culegerea de
inf ormatii privind concurenta. Prin intermediul acestor forte de vanzare personala
sau van zare direct a, in cadrul careia se realizeaza un dialog direct intre van zator
si compara -tor. Evident, vanzatorii p riceputi vor putea f olosi o mare varietate de
argumente de natura promotionala, iar mesajul va f i receptionat direct de catre
potentialul cumparator.

    3.5.Instrumente de promovare

    Se folosesc urmatoarele instrumente de promovare:
    -Televi ziunea. Spotul pu bicitar este dif uzat pe posturile Pro Tv si Antena 1;
    -.Reviste.Re vista “Sanatatea” are o pagina alocata reclamei produsului
Prepex1 si f irmei;
    -Ziare le “Monitoru l” si “E venimentul Iasului”, cu aceeasi pagina;
    -Radio:Contact , Hit , Nord -Est ca re prezinta pe fundal muzical o reclama
la Prepex2 cu slo ganul “Of era -i co pilului tau sanatatea si energia de care are
nevoie.Alege ce -I mai bun.”     Obiectiv      Instrument           Media      Perioada
      80% din      Televiziune
      segmentul
     tinta sa afle    Radio
     de existenta    Ziare locale      Pro Tv Iasi, TVR 1    1 august
     produselor                              2001-1
               Pliante,        Hit,Contact,Nord-Est
     dupa 3 luni                             octombrie
        de la     brosuri         Evenimentul,Monitorul   2001
       lansare

               Televiziune
      50% din      Radio
      segmentul
      tinta sa fie    Reviste    de
     interesat de    specialitate      Pro Tv Iasi, TVR 1   1 august
      produsele                              2001-1

                                             50
     dupa 6 luni      Catalog    de    Radio Hit,Contact,Nord-    februarie
       de la                                   2002
                prezentare        Est
      lansare
                Organizarea       Revista ―Sanatatea‖
                de prezentari
                la  magazinul
                propriu


      30% din       Radio          Radio   Hit,  Contact,
     segmentul
      tinta sa      Brosuri         Nord-Est           1 august
                                            2001-1
      cumpere       Ziare locale       Ziarele    Evenimentul  august 2002
     produselor
                             Iasului, Monitorul
     dupa 1 an
                     Cap.4.Configurarea pretului


    4.1.Factorii care influenteaza pretul

    Printre f actorii cei mai importanţi care inf luenţează preţul produsului se
af lă cererea şi costul.

     Dacă cererea cre ează un plaf on( nivel ma xim ) pentru preţul ce poate f i
acceptat, costul este cel ce stabile şte „podeaua” (nivel minim), deoarece este
obligatorie acoperirea cheltuielilo r producerii, dist ribuţ iei, v ânză rii şi ob ţinerea
unui câştig pentru ef ortul depus şi riscul asumat.
    Alt f actor important ar f i concurenţa. Dacă prin studierea cererii şi a
costului se estimează limitele maxime şi minime ale preţului, prin studierea
celorlalte of erte şi pre viziunea po sibilelor reacţii ale concurenţilor se re strânge
marja de variaţie a preţului. Această analiză t rebuie f ăcută, pe cât posibil, şi prin
prisma intereselor şi reacţiilor clie nţilor.    După ce s -a stabilit astf el cu
aproximaţie limitele sau coordonatele preţu lui, trebuie să verif icăm dacă preţul
propus de noi se apropie de preţul psihologic sau preţul de acceptabilitate (preţul
pe care populaţia ţintă este dispusă să -l plătească pentru achiziţionarea unui
produs).


                                                  51
    In vederea stabilirii p retului se va t ine con t de inf ormatiile f urnizate d e
sectorul f inanciar si comercial le gate in special de costuri, inf ormatii care vo r f i
corelate cu prof itul dorit sau anticipat,cu valoarea si ca litatea of erite clientului.

    4.2.Strategia de pret si nivelul lui

     Adoptarea une i strategii de pret adecvate este de o reala importanta pentru
f irma, pretul initial f ormandu -i consumatorului o anumita imagine despre produs ,
in special privind calitatea , imagine care de multe ori e greu de modif icat ulterior.
     Intrucat produsele sunt deosebite, de o utilitate superioara, f irma isi
propune sa adopte ca strategie de pret politica de penetrare. Obiectivul vizat prin
aceasta strategie este ca pretul la care produsele f irmei ajung la clienti sa poata
f i acceptata de acestia, sa nu atin ga ni vele descura jante. Tot in cadrul po liticii de
pret, f irma isi propune sa practice preturi promotionale sau reduceri de pret,
of erind doua produse la pretul unuia singur.
     Aceasta strategie a preturilor trebuie privita analitic dupa cum urmeaza:
       Pret de of erta orientativ;
       Pret de oferta f ix, determinat pe o anumita perioada de timp(avandu -
        se in vedere e volutia inf latiei, costurile de productie, evolutia si
        progno za pietei );
       Pretul de promovare va urmari ca stiga rea unui anumit segment
        ,avand in vedere ca prod usul este mai deosebit;
       Firma va trece in viito r la un p ret mai sca zut pentru a obtine si
        contracte cu van zari in cantitati mai mari;
       Firma ar putea practica si un pret f luctuant, dupa raportul analitic
        existent intre cerere si of erta, tinandu -se cont de s ezon, criza,
        inf latie, concurenta neloiala.
     Consideram ca pretul actual de 23.000 lei este f oarte avantajos, calitate a
produsului Prepex2 f iind superioara.
                    Cap.5. Configurarea distributiei

    5.1.Extinderea teritoriala si intensitatea retelei de distributie

    Se va realiza o distributie proprie si organizata a produselor, deviza f irmei
Prepex Health f iind “Oricand, oriunde, cat mai buni“. Deocamdata exista un singur
magazin in Iasi, d ar intentioneaza sa se extinda cu in ca un magazin la perif eria
Iasului s i cate va in afara lui.

    5.2.Structura canalelor de distributie

                                            52
    Deocamdata f irma f oloseste mai mult canale directe de distributie, dar
urmareste ca in viitorul apropiat sa f oloseasca comertul mobil cu mijloace de
transport special amenajate practicat in zonele din apropierea Iasului.       Obiectiv        Termen            Motivatie
                             Alternativa a reclamei
                             Modalitate      de    vanzare   a
                             produselor
    Participari la targuri si             Pot    fi  intalniti    potentiali
    expozitii(distributie     1 luna      clienti
       indirecta)                 Pot fi contactati potentiali
                             agenti     si  distribuitori    din
                             strainatate
                             Sunt facilitate expunerea si
                             modul      de    utilizare    a
                             produselor


                             Promovarea produselor
                             Se verifica acceptabilitatea
       Magazin –                  produselor        si     reactia
     vanzare(distributie    ---------------    cumparatorilor         fata    de
        directa)                 produs
                             Comunicare      orala    directa
                             intre vanzator si potentialul
                             client
                                                     53
                       CUPRINS:

Rezumat introductiv ................................ ................................ ........ 33

Cap.1.Analiza piet ei ................................ ................................ ........ 34

1.2.Caracterizare si evalua re ................................ ........................... 34
  1.2.1.Caracterizarea cererii ................................ ........................ 34
  1.2.2.In dicatori glo bali ................................ ............................... 34
 1.3.Segmentarea pietei ................................ ................................ . 35
  1.3.1.Harta segmentelor ................................ ............................. 35
 1.4.Piata tinta ................................ ................................ .............. 37
Cap.2.Conf iguarea produsului ................................ .......................... 38
 2.1.Atribute ................................ ................................ ................. 38
  2.1.1.Oul de prepelita ................................ ................................ 38
  2.1.2.Caracteristicile f izice si f unctiile produsului PREPEX2 .......... 46
 2.2.Sistemul de sustinere ................................ .............................. 46
  2.2.1.Numele si ambalajul ................................ .......................... 46
  2.2.2.Eticheta................................ ................................ ............ 47
  2.2.3.Linia de produse ................................ ............................... 47
  2.2.4.Ciclul de viat a al produsului ................................ ............... 47
Cap.3.Conf igurarea promovarii ................................ ......................... 49
 3.1.Reclama ................................ ................................ ................ 49
 3.2.Promovarea va nzarilor ................................ ............................ 49
 3.3.Relatii publice ................................ ................................ ........ 49
 3.4.Vanzarea perso nala ................................ ................................ 50
 3.5.Instrumente de promovare ................................ ....................... 50
Cap.4.Conf igurarea pretului ................................ ............................. 51
 4.1.Factorii care in f luenteaza pretul ................................ ............... 51
 4.2.Strategia de pret si nivelul lui ................................ .................. 52
Cap.5. Conf igurarea distributiei ................................ ........................ 52
 5.1.Extinderea terit oriala si intensitat ea retelei de distributie .......... 52
 5.2.Structura canalelor de distributie ................................ .............. 52
                                                    54

								
To top