Tekst van de dienst - Get as DOC - DOC

Document Sample
Tekst van de dienst - Get as DOC - DOC Powered By Docstoc
					Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.


Uitzending:     30 januari 2011
Episode:      2124
Vertaling:     Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,
1250 AA Laren, info@hourofpower.nlOpening
Vanuit de Crystal Cathedral in Californië: Welkom bij Robert Schuller in Hour of Power dat al 37 jaar
zijn positieve christelijke boodschap uitdraagt.


Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron
Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!


Welkomstwoord
Door R.H.Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen.

Openingsgebed
Door R.H.schuller

Heer...Dank U, Heer. Al meer dan 2000 jaar komen gelovigen bijeen op de sabbatdag, één keer per
week om U te danken dat ze weer een week hebben overleefd. Dat U ze weer een week lang heeft
beschermd. En dat ze het niet zonder liefde hebben hoeven doen. Daarom, Heer, verheugen wij ons
op deze dag. Wij verheugen ons omdat wij uw kinderen zijn. Amen.

NATALIE LEONARD– “For the Beauty of the Earth”

Voor de schoonheid van deez' aard voor de schoonheid van 't heelal liefde aan ons geopenbaard bij
Ons is en wezen zal Machtig God en aller Heer brengen wij U dank en eer voor de dag en 't nachtelijk
Uur voor het wonder der natuur heuvels, dalen, zon en maan sterren schijnen in hun baan machtig
God en aller Heer brengen wij U dank en eer voor de vreugd die liefde geeft broeder, zuster, ouder,
Kind vrienden boven en op aard alle gaven goed en mild machtig God en aller Heer brengen wij U
Dank en eer al uw gaven zo volmaakt zijn aan ons geopenbaard genade van God aan mensen
Verklaard van knop tot bloem in hemel en aard machtig God en aller Heer brengen wij U dank en eer
Brengen wij U dank en eer
Schriftlezing – Hebreeën 11 en 12
Door R.H.Schuller

Uit Hebreeën 11 en 12. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons
van de waarheid van wat we niet zien. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het
Woord van God geordend is dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. Zonder geloof is
het onmogelijk God vreugde te geven. Wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en
wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond. Dit vers bevat de leer van de Bijbel over wat zonde
precies is. De wortel van de zonde is niet opstandigheid tegenover God. Het zit veel dieper. De
diepste wortel van de zonde is gebrek aan geloof. Want als u alles hebt, maar geen geloof dat heeft
geen waarde voor God. Door zijn geloof bouwde Noach, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was
gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij
geroepen werd, gehoorzaam op weg naar 'n plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging zonder te
weten waarheen. Door haar geloof ontving ook Sara de kracht om een kind te verwekken hoewel ze
niet meer in de bloei van haar leven was. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn
moeten ook wij vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt en de blik gericht houden op Jezus de
grondlegger en voltooier van ons geloof: Zo luidt het Woord van de Heer.Moge Gods zegen op deze
lezing rusten.

Koor – "Standing on the Promises"

Staand' op de beloften van mijn God en Heer klinkt door alle eeuwen heen zijn lof en eer glorie en
Aanbidding zing ik telkens weer staand' op de beloften van mijn God staande, staande staand' op de
Beloften van mijn God, mijn Redder staande, staande 'k sta vast op de beloften van mijn God staand
Op de beloften van mijn Heer en God weet ik: in zijn hand geborgen ligt mijn lot glorie en aanbidding
Voor mijn dierbare Heer staand' op de beloften van mijn God staande, staande staand' op de beloften
Van mijn God, mijn Redder staande, staande 'k sta vast op de beloften van mijn God ja, 'k sta vast
Op de beloften van mijn God staand' op de beloften van mijn God en Heer klinkt door alle eeuwen
Heen zijn lof en eer glorie en aanbidding, zing ik telkens weer staand' op de beloften van mijn God
Staande, staande staand' op de beloften van mijn God, mijn Redder staande, staande 'k sta vast op
De beloften van mijn God staand' op de beloften vrees ik voor geen val luist'rend naar zijn stem waar
Hij mij leiden zalvertrouwende mijn Redder als mijn al in al staand' op de beloften van mijn God
Staande, staande staand' op de beloften van mijn God, mijn Redder staande, staande 'k sta vast op
De beloften van mijn God staand' op de beloften van de Heer staand' op de beloften van de Heer de
Beloften van de Heer

Interview – Jason Lester
SSC= Sheila Schuller Coleman en JL = Jason Lester

Inleiding
Het koor en het orkest worden steeds beter. Vandaag heb ik het genoegen een geweldige jongeman
te ontvangen. Hij is zo inspirerend. Hij heet Jason Lester en hij heeft een boek geschreven: Running
on Faith. Een geweldig boek. Ik heb het gisteravond doorgelezen en ik voelde me echt geïnspireerd.
Maar eerst wat meer over Jason. Toen hij 12 was, werd hij aangereden door een auto waardoor hij 21
botbreuken opliep en z'n ene arm verlamd raakte. Toch is hij winnaar van de ESPY Award die wordt
uitgereikt aan topatleten met een handicap. Luister hoe God zich over dat ventje met al z'n botbreuken
ontfermde en liet opgroeien om grootse daden te verrichten. Graag uw applaus voor Jason Lester.


Interview
SSC  Allereerst: Hij heeft deelgenomen aan de Ultraman. Daar had ik nooit van gehoord. Wel van
    de Iron Man, die ik op zich al iets onvoorstelbaars vind maar wat is de Ultra Man?
JL   Een dubbele Iron Man. 9,6 kilometer zwemmen 432 kilometer fietsen en 83 kilometer rennen
    in drie dagen.
SSC  Ongelofelijk. Een zogenaamde 'extreme sport'?
JL   Wij zijn duur-atleten en zijn in de ultra-wereld beland, met de dubbele Iron Man. In mei heb ik
    5 keer een Iron Man gedaan op 5 Hawaii-eilanden in nog geen 7 dagen.
SSC  Wat was er gebeurd? Je had al die botbreuken Vertel het verhaal verder zelf maar.
JL   In 1986 werd ik op een zebrapad aangereden. Ik vloog 40 meter door de lucht en landde op
    mijn schouder. Mijn plexus brachialis was vernield. Daarvóór sportte ik al veel. Mijn vader was
    mijn honkbal- en footballcoach. Na drie maanden ziekenhuis moest ik een half jaar
    revalideren. In die tijd stierf mijn vader, mijn enige ouder, aan een hartaanval, 39 jaar oud. Ik
    was 12, had net dat ongeluk gehad en verloor nu ook nog mijn vader. Ik ging weer doen waar
    ik goed in was: sport. Ik speelde honkbal en football met één arm. En toen ik 15, 16 was, werd
    hardlopen het helemaal voor mij. Dat was mijn manier om ermee om te gaan. Als je veel
    hardloopt, heb je veel tijd om na te denken. Ik wist niet dat God me een hardlooptalent had
    gegeven en dat ik daarin groot zou worden.
SSC  Het is ongelofelijk. Als ik me voorstel dat je ruim 9 kilometer zwemt. In zee. Met stromingen en
    kwallen.
JL   Dat klopt helemaal. In 2008 deed ik mijn eerste Ultra Man. Na 6 kilometer zwemmen voelde ik
    kwallesteken. Daarvoor ben je allergisch of niet. Maar de tentakels zaten om mijn nek. Dus ik
    werd in de boot gehesen en ze voeren richting de kust. Maar toen iemand zei: 'Hij ligt eruit'
    sprong ik weer tussen de kwallen.
SSC  Onvoorstelbaar. Hij sprong weer in zee ondanks al die kwallesteken. Je wilde per se
    doorgaan.
JL   God had me aan de start gebracht. Ik wist dat dat zijn werk was en dat Hij me tot aan de finish
    zou steunen. Ik nam het risico, sprong er weer in en Hij steunde me. Ik zwom de race uit, als
    eerste gehandicapte sporter in 25 jaar. Daardoor werd ik genomineerd voor de ESPY Award
    2009 vóór drie paralympische gouden medaillewinnaars. Dus als ultra-triatlon sporter won ik
    de ESPY Award. Een grote eer.
SSC  Ik vond je verhaal zo bemoedigend.
JL   Als je start, moet je de finish al voor je zien. Als God je tot iets roept, zegt Hij ook wanneer het
    voorbij is.Hij laat ons ook weten wanneer ons leven hier klaar is. Als Hij je roept blijft Hij maar
    bij je aankloppen. Lange tijd negeerde ik dat. Pas in 2001, toen ik hier in Hollywood bij de film
    werkte met andere topsporters en Hij nog steeds op mijn hart klopte liet ik Hem eindelijk
    binnen en aanvaardde Hem als Heer en Redder. Ik zei: Ik wil dat U nu mijn leven leidt en niet
    Jason Lester. En toen gingen veel deuren voor me open. Ik schreef boeken en scenario's
    gebaseerd op mijn leven. Zo groot zijn zijn ambities voor ons. Als we Hem maar toelaten. We
    zeggen: Nee God, dat is voor mij niet weggelegd. Maar ik zie het voor me, ik zie mezelf voor
    duizenden mensen spreken. Ze moeten zijn Woord horen en weten hoe geweldig Hij is.
SSC  Je hebt mij en vele anderen bemoedigd.Daarom wil ik graag met je bidden. Here Jezus, dank
    U dat U dat jongetje met z'n botbreuken hebt opgeraapt en zijn Vader bent geweest. Toen U
    zijn aardse vader al jong tot U nam hoefde hij niet zonder vader verder. Dat had U beloofd en
    U houdt altijd woord. Wat U met hem heeft gedaan, zult U blijven doen. Wij loven en danken
    U en vragen U uw zoon Jason te blijven leiden en beschermen. Dank U Heer, amen. Dank je,
    Jason. God zegene je.


Solo – ASHMONT HILL – “Your Masterpiece”

Koning aller koningen geboren in een kribbe het mooiste verhaal ooit verteld Hij wandelde op aarde
Een timmerman die mijn gebroken ziel kwam herstellen goede Koning, U heeft voor ons allen betaald
Aan het kruis heeft U met bloed uw meesterwerk geschilderd onzelfzuchtige liefde hangend aan een
Kruis voor mij met uitgestrekte armen was Hij een portret dat iedereen moest zien onzelfzuchtige
Liefde hangend aan een kruis voor mijgenezer van volken God van de schepping Wonderdoener U
Heeft de ketenen verbroken U was het Lam dat werd geslacht en mijn lege ziel kwam vullen goede
Koning U heeft voor ons allen betaald aan het kruis heeft U met bloed uw meesterwerk geschilderd
Onzelfzuchtige liefde hangend aan een kruis voor mij U bent zo mooi mijn Verlosser ik word gegrepen
Door uw liefde U bent zo mooi mijn Verlosser ik word gegrepen door uw liefde U bent zo mooi U bent
Zo mooi mijn Verlosser aan het kruis heeft U met bloed uw meesterwerk geschilderd onzelfzuchtige
Liefde hangend aan een boom voor mij
Solo – ASHMONT HILL – “Praise His Name”

Jim Penner bedankt Ashmont Hill

God zegene jullie. Geweldig dat jullie er waren. Nogmaals applaus.

Preek – “It's Time to Dream!”
Door Jim Penner

Ik wil iedereen vragen even diep adem te halen. Nog eens, u zult het nodig hebben. Voelt u de Heilige
Geest? Geest van de levende God, daal neer op deze mensen. Zegen hen met uw woorden. In Jezus'
naam.

Ik ben er klaar voor. Uw leven staat vanmorgen op het punt te veranderen. Dat besefte u niet toen
vanmorgen besloot naar de kerk te gaan. U besefte niet, toen u de tv aanzette om te kijken dat uw
leven op het punt stond voorgoed te veranderen. Want ik heb van de week voor u gebeden. Ik heb
God in gebed gevraagd: Wat wilt U dat ik vandaag zeg? Wat ik wil zeggen, is onbelangrijk. Alleen U
heeft iets te zeggen tot deze mensen. Ik zelf niet. Wat wilt U tot deze mensen zeggen? En meteen als
een bliksemschicht, kreeg ik antwoord van God. Dus dit is niet mijn boodschap, maar Gods
boodschap voor U. Heb ik uw aandacht? Heb ik uw aandacht? Want God heeft een boodschap die u
moet horen. Bent u er klaar voor? God heeft me gezegd dat u weer moet dromen. Misschien heeft u
het niet goed begrepen. Ik moest van God tegen u zeggen: Het is tijd om weer te gaan dromen. Tijd
om weer te gaan dromen. Want u bent allemaal vergeten hoe dat moet, dromen. U bent murw
gebeukt door krantekoppen over de economie en de recessie en door allerlei ellende: Huwelijken die
kapotgaan, gezinnen die uiteenvallen. U bent zo murw gebeukt dat u bent vergeten hoe je droomt.
God zei tegen mij: Jullie zijn vergeten hoe je droomt. Vandaag komt daar verandering in. Vandaag
moet u weer gaan dromen. Dat zegt Gods Woord.U moet weer gaan dromen. Het maakt niet uit wat
uw omstandigheden zijn. Misschien bent u net gescheiden. Het is nog vers, het doet nog pijn. Dan
zegt God: Het is tijd om weer te dromen. U bent ontslagen en zoekt al maanden naar werk. Misschien
wel een jaar. God zegt vandaag tot u: Het is tijd om weer te gaan dromen. U bent uw zaak
kwijtgeraakt door de crisis en u bent ten einde raad. U zegt: Ik kan dit niet nog eens. Dan zegt God tot
u: Het is tijd om weer te gaan dromen. U studeert en denkt na over de toekomst. Waar zult u gaan
studeren? Wat voor carrière wilt u? Angst heeft u in z'n greep. Dan zegt God tot u: Het is tijd om weer
te gaan dromen. Je worstelt met ziekte en lijden. Je lijdt hevige pijn. Je hebt nog een paar maanden te
leven. Maar als u leeft in Jezus Christus, is uw leven nooit voorbij. Uw leven is nooit voorbij als u leeft
in Jezus Christus. Want Gods Woord zegt: U zegeviert glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
U bent tegen alles bestand door Hem die u kracht geeft. U bent het licht van de wereld het zout der
aarde. Dat zegt de Bijbel. Ziet iemand een patroon in deze teksten? Ziet u een patroon? Bent u
vanmorgen wel helemaal wakker geworden? Ons thema is: Wek Gods droom in u. Bent u wel wakker
geworden? Want God zegt: Het is tijd om weer te dromen. Maar wacht even, daar komen de
bedenkingen. 'Ik vraag me af of dat wel op mij slaat, Jim.' 'Dat kan niet voor mij bedoeld zijn.' Stel dat
ik faal. Stel dat het mislukt. Ik weet wel wat u denkt: Als het nou eens mislukt? God heeft een
antwoord. Want velen dachten vanmorgen: Wat gebeurt er als ik faal? God heeft u iets te zeggen, via
mij. Iets uit de Heilige Schrift, speciaal voor u. Dit gaat uw vuur ontsteken. Nu wij door zo'n menigte
geloofsgetuigen omringd zijn moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt
raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Dat is Hebreeën 12 vers
1. God zegt tot u: Loop de wedstrijd. U heeft weleens gezien hoe een atleet aan een wedstrijd begint.

Ze zetten zich in positie. De handen raken de grond, de spieren zijn gespannen. Startklaar. Het
startschot klinkt en ze zijn weg. Ze weten niet of ze de wedstrijd zullen uitlopen. Ze weten niet of ze
gaan winnen. Ze kunnen wel een hamstring scheuren en nooit meer lopen. Ze weten niet hoe het zal
gaan, ze gooien zich in de wedstrijd. Waarom lopen ze die wedstrijd? Ze hebben iets wat u en ik nodig
hebben. Ze geloven iets dat u en ik ook zouden moeten geloven. Als ze zich in startpositie zetten,
hebben ze het geloof dat ze gaan finishen. Hoort u dat? Ze hebben het geloof dat ze gaan finishen.
Loopt u ook op een dergelijk geloof? Op een atletiekbaan zal je nooit zien dat een sporter zich in
positie zet spieren gespannen, dat het startschot klinkt en dat hij dan zegt: Ik heb geen zin vandaag. Ik
heb er gewoon geen zin in. Totaal geen zin. Kent u dat? Je staat aan de start het startschot klinkt en
je wordt door angst overvallen. 'Ik heb vandaag niet zo'n zin, Heer.' Daarom wilde God dat u dit
vanmorgen zou horen: Dat u weer moet dromen. Maar hoe moeten we in vredesnaam die wedstrijd
lopen? Hoe moeten we weer gaan dromen? God zegt: Gooi alles van je af wat in de weg zit. Dat
betekent, houd u vast dat het tijd is om te gaan twijfelen aan je twijfels. Tijd om te gaan twijfelen aan je
twijfels. Christus heeft nooit gezegd dat u het niet kunt. Christus heeft nooit gezegd dat u geen bergen
kunt verzetten. Christus heeft nooit gezegd: Grotere dingen dan Ik zult u nooit verrichten. Dat heeft Hij
u nooit gezegd. Of wel? Wijs dan maar eens aan waar dat staat in de Bijbel. Nee, Hij heeft gezegd: U
zegeviert in dit alles glansrijk. U bent tegen alles bestand door Hem die u kracht geeft. U bent het licht
van de wereld, het zout der aarde. Komt de boodschap over? Hoe laat is het? Het is tijd om weer te
dromen. Tijd om weer te dromen. Dan zegt de Hebreeën-brief ons de last van de zonde af te werpen.
Even terug naar die hardloper. Je bent weg, rent nek aan nek met je tegenstanders en dan struikel je.
Doordat je hebt gezondigd. Of God heeft een andere planning. U wilt uw droom realiseren, maar het
lukt niet doordat God een andere planning heeft. Dan gaat u er maar de kantjes vanaf lopen. Een
beetje vals spelen, een beetje liegen, een leugentje om bestwil, een beetje stelen. Mijn relatie is niet
geweldig, dus laat ik maar 's een beetje rondkijken. Al gauw kijk je om je heen en denkt: Waar is God?
Een terechte vraag. Waar is God? U heeft 'm in de kerk gelaten. Dat doen we allemaal. Daarom zegt
Hebreeën: Werp de last van de zonde, waarin u steeds weer verstrikt raakt, van u af. En als u weer
begint te dromen moet u af van wat u in de weg zit. En dat bent u vooral zelf. Heel wat bijbelse figuren
hebben gezegd: Dat kan ik niet. Mozes zei: Wie ben ik? David zei ook: Wie ben ik? Jeremia zei: Ik
ben te jong, Abraham zei: Ik ben te oud en Sara zei het lachend: Ik ben te oud. Petrus verloochende
Christus. Ziet u het patroon? Als God ons een droom geeft, worden we doodsbenauwd. Dan moet u er
juist voor gaan, dan moet u de wedstrijd lopen. Want er is een wedstrijd uitgestippeld voor u. En nu
vraagt u: Jim, wat is Gods droom voor mijn leven? Als God zegt: Het is tijd om weer te dromen, wat is
dan zijn droom voor mij? Ik ga voor in gebed. Een eenvoudig gebed. Maar ik voeg er meteen een
waarschuwing aan toe: Als u dit gebed bidt, wees dan gereed. Want God gaat uw leven veranderen,
dat garandeer ik u. Sluit even uw ogen en bid met mij.Vader in de hemel Met een open en oprecht
hart
kom ik nu. Koning der koningen, Heer der heren openbaar mij uw droom voor mijn leven. Ik wil
alleen wat U voor mij wilt. Dat vraag ik U in Jezus' naam. Amen.

Hier is een taak voor u. Luister goed. In de komende uren, dagen of weken, in elk geval spoedig
begint God aan uw hart te trekken en plant er een droom. Hoe, dat weet ik niet. Dat hoef ik niet te
weten. God heeft u geschapen en Hij weet ook waarom.Hij plant een droom in uw hart. En dan is het
uw taak niet de andere kant op te rennen. Want het kan beangstigend zijn. Heel beangstigend. Nu wij
door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn moeten ook wij de last van de zonde, waarin we
steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Wat
is er nodig om deze wedstrijd te lopen? Daar is geloof voor nodig. Geloof. Zo zijn we weer terug bij het
begin. 'Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn.' Wie zijn dat en waarom worden ze hier
genoemd? Wie zijn dat dan, die menigte geloofsgetuigen? Ik zal ze aan u voorstellen. Hier volgen hun
namen. Zij zijn uw bemoediging in het geloof. U kunt uw ogen open houden of gesloten, of naar het
kruis kijken. Maar concentreer u op het Woord van God voor de bemoediging die u nodig heeft om de
wedstrijd te lopen en de droom te dromen die God in uw hart heeft gelegd. Ik lees uit Hebreeën 11 het
hoofdstuk voorafgaand aan Hebreeën 12, waaruit ik net las. Het geloof legt de grondslag voor alles
waarop we hopen het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Door geloof komen we tot
het inzicht dat de wereld geordend is door het Woord dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-
zichtbare. Door zijn geloof had Abels offer aan God meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt
dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. Door geloof werd Henoch naar elders
overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had
weggenomen. Hij stond al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder
geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij
bestaat en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond. Zoekt u God werkelijk? Door zijn geloof
bouwde Noach, toen hem verteld was wat er zou gebeuren gehoorzaam een ark om daarmee zijn
huisgenoten te redden. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd gehoorzaam op weg
naar een plaats die hij in bezit zou krijgen en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Hij wist het
niet, maar door zijn geloof ging hij. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was
gebleven de kracht een kind te verwekken.Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was zo veel
nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan ontelbaar als zandkorrels op het strand langs
de zee. Door zijn geloof kon Abraham, op de proef gesteld Isaak als offer opdragen. Dat wil zeggen:
Alles willen opgeven voor de droom die God voor je heeft. Door hun geloof konden Mozes' ouders
hem na zijn geboorte verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het
bevel van de koning.Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd aangesproken te
worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van
God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Door het geloof kon het volk door de Rode Zee
trekken als over droog land. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden werden ze verzwolgen. Door
dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was.
Door haar geloof ontving de prostituee Rachab de verkenners in haar huis en is ze niet met de
ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. Wat moet ik hier nog aan toevoegen? Er is
geen tijd om het over Gideon, Simson, David en Samuel te hebben die door hun geloof koninkrijken
overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was.Die leeuwen de muil
toeklemden aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan het zwaard. Die hun zwakheid
krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen.
Al dezen worden geprezen om hun geloof. Want God, staat hier, had iets beters voorzien. God had
iets beters voorzien voor u. Dames en heren, er is geen enkel verschil tussen u en al degenen die hier
worden genoemd vanwege hun geloof. Er is één verschil: Ze lieten zich leiden door het geloof. Ze
lieten zich leiden door hun geloof.Het is tijd om aan uw geloof te werken. Want God zegt tot u: Het is
weer tijd om te dromen. Zegt u het met mij: Het is weer tijd om te dromen. Nog eens: Het is tijd om
weer te dromen.


Gebed
Here God, er zitten twijfelaars in deze zaal en thuis voor de tv. Giet uw Geest. van durf en kracht in
iedereen die zit te luisteren. Geef hen de kracht om ja te zeggen als u hen een krachtige droom geeft.
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn na vandaag. Want uw droom wordt gegoten in talloze mensen
wereldwijd.In Jezus' naam mogen we dit geloven. Amen.


Samenzang - (laatste deel van medley) Everlasting God
...
Er is kracht voor wie hopen op de Heer wij hopen op de Heer, ja, wij hopen op de Heer de God die
Troont voor eeuwig de hoop die onze redding is U bent de God die eeuwig leeft de God die eeuwig
Leeft U raakt niet moe of uitgeput Heer, U bent de zwakke tot een schild U sterkt en troost wie lijdt U
Tilt ons op met arendsvleugels U bent de God die eeuwig leeft


Zegen
.En nu... De Here zegene u en behoede u. Als u thuiskomt en als u weggaat. Als u slaapt en als u
wakker bent. Hij zegene u als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt. Tot u komt te staan
voor Hem in de hemel op die dag die zonsopgang noch zonsondergang kent maar alleen eeuwig licht
en leven bij Jezus. Voor eeuwig. Amen...Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:12/9/2011
language:
pages:6