LIETUVOS AUTOMOBILIU SPORTO FEDERACIJA by 83yAjVI

VIEWS: 6 PAGES: 12

									LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ATVIRO
    ČEMPIONATO V-AS ETAPAS
    RALIS „AUKŠTAITIJA - 2008“
     2008 m. rugpjūčio mėn. 22 – 23 d. d.
   PAPILDOMI NUOSTATAI
                                 TURINYS

I.     Programa ......................................................................................................................... 3
II.     Organizacija .................................................................................................................... 5
    2.1. Apibrėţimas ................................................................................................................... 5
    2.2. Organizatoriaus adresas ir kontaktinė informacija ........................................................ 5
    2.3. Organizacinis komitetas ................................................................................................. 5
    2.4. Sporto komisarų kolegija ............................................................................................... 6
    2.5. Stebėtojai ir delegatai ..................................................................................................... 6
    2.6. Oficialūs ralio asmenys .................................................................................................. 6
III.    Bendros sąlygos .............................................................................................................. 6
IV.     Ralio charakteristika ....................................................................................................... 7
V.     Automobiliai ................................................................................................................... 7
VI.     Paraiškos ......................................................................................................................... 7
VII.    Startiniai mokesčiai, draudimas ...................................................................................... 8
VIII.    Reklama .......................................................................................................................... 8
IX.     Pagrindiniai reikalavimai ................................................................................................ 9
X.     Padangos...........................................................................................................................10
XI.     Varţybų eiga ................................................................................................................... 10
XII.    Baudos............................................................................................................................. 11
XIII.    Protestai, apeliacijos ....................................................................................................... 11
XIV. Įskaita .............................................................................................................................. 11
XV.     Prizai, taurės .................................................................................................................... 11
XVI. Apdovanojimas ............................................................................................................... 11
XVII. Naudinga informacija...................................................................................................... 12
                                                                           2
                    I. PROGRAMA
PAPILDOMŲ NUOSTATŲ PASKELBIMAS:
Data:           2008-06-27 (penktadienis)        Laikas: 10.00 val.
www.lasf.lt, www.ajags.lt , www.aukstaitijosralis.lt

PARAIŠKOS (Priedas Nr. 1):
Priėmimo pradţia:   nuo 2008-06-27 (penktadienis)      Laikas: 9.00 val.
Priėmimo pabaiga:   2007-08-11 (pirmadienis)         Laikas: 9.00 val.
Paraiškų priėmimo vietos:
Pašto adresas: Automobilių sporto klubas AJAGS, S.Ţukausko g. 31-30, LT-09129 Vilnius
Fakso numeris: +370 5 2788101
El.paštas: klubas@ajags.lt

STARTINIAI MOKESČIAI:
Iki 2008-08-11 (pirmadienis) - 1200 Lt (350 Eur)
Po šio termino iki 2008-08-18 (pirmadienis) 12.00 val. – 1800 Lt (530 Eur.)

PADAVUSIŲ PARAIŠKAS DALYVIŲ SĄRAŠO PUBLIKAVIMAS:
Vieta: www.lasf.lt, www.ajags.lt ,
Data:  nuo 2008-06-30 kiekvieną savaitės pirmadienį.

STARTO TVARKOS PASKELBIMAS:
Vieta:  www.lasf.lt, www.ajags.lt ,
Data:  2008-08-12 (antradienis)                 Laikas: 17.00 val.

ADMINISTRACINĖ KOMISIJA IR KELIO KNYGOS IŠDAVIMAS:
Vieta: Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Data:  2008-08-21 (ketvirtadienis)         Laikas: 15:00-19:00 val.

TECHNINĖ KOMISIJA IR TURBINŲ PLOMBAVIMAS:
Vieta: Utenos techninių apţiūrų centras, Metalo g. 1, Utena
Data:  2008-08-22 (penktadienis)              Laikas: 07.00–15.00 val.


SUSIPAŢINIMAS SU TRASA:
Data:  2008-08-21 (ketvirtadienis)               Laikas: 18:00-23:30 val.
Data:  2008-08-22 (penktadienis)                Laikas: 7:30-15:00 val.

„O“-ių EKIPAŢŲ INSTRUKTAVIMAS:
Vieta:  Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Data:   2008-08-22 (penktadienis)                Laikas: 15:45 val.KOMANDINĖS PARAIŠKOS:
Priėmimo pabaiga: 2008 08 22 (penktadienis)            Laikas: iki 15.00 val.

                                               3
SPAUDOS KONFERENCIJA PRIEŠ RALĮ:
Vieta: UAB „JMA centras“ Verkių g. 39, Vilnius
Data:    2008-08-14 (ketvirtadienis)             Laikas:    15.00val.


PIRMAS SPORTO KOMISARŲ KOLEGIJOS POSĖDIS:
Vieta:  Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Data:  2008-08-22 (penktadienis)                Laikas:    17:00 val.


AUTOMOBILIŲ PASTATYMAS Į PRIEŠSTARTINĘ ZONĄ
Vieta: Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Data: 2008-08-22 (penktadienis)          Laikas:         nuo 17.30 iki 18.30 val.


VARŢYBŲ ATIDARYMAS:
Vieta: aikštė šalia Utenos kultūros centro, Aušros g. 49, Utena
Data:  2008-08-22 (penktadienis)               Laikas:     19:30 val.

RALIO I-o RATO STARTAS:
Vieta:   aikštė šalia Utenos kultūros centro, Aušros g. 49, Utena
Data:   2008-08-22 (penktadienis)               Laikas:   20:00 val.

RALIO I-o RATO FINIŠAS:
Vieta:   Serviso parke
Data:   2008-08-22 (penktadienis)               Laikas:    22:10 val.

RALIO II-o RATO STARTAS:
Vieta:   LK3B
Data:   2008-08-23 (šeštadienis)               Laikas:    9.30 val.

RALIO FINIŠAS:
Vieta:  aikštė šalia Utenos kultūros centro, Aušros g. 49, Utena
Data:  2008-08-23 (šeštadienis)                Laikas:    15:55 val.

TECHNINIS PATIKRINIMAS PO RALIO FINIŠO:
Vieta:  Utenos Melga“, Metalo g. 1, Utena
Data:  2008-08-23 (šeštadienis)                Laikas:    iškart po ralio finišo

PRELIMINARIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS:
Vieta: Ralio centre, Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Data:  2008-08-23 (šeštadienis)               Laikas:     18:15 val.

OFICIALIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS:
Vieta:  Ralio centre, Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Data:  2008-08-23 (šeštadienis)               Laikas:     19:00 val.
                                                    4
SPAUDOS KONFERENCIJA PO RALIO:
Vieta:  Ralio centre, Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Data:  2008-08-23 (šeštadienis)               Laikas:    17.00 val.

NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ APDOVANOJIMAS:
Vieta: Aikštėje prie Utenos kultūros centro, Aušros g. 49, Utena
Data:  2008-08-23 (šeštadienis)               Laikas:     20:00 val.

RALIO ŠTABAS IR OFICIALI VARŢYBŲ LENTA:
Vieta:   Ralio štabe ,Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Data:   2008-08-21 (ketvirtadienis) – 2008-08-23 (šeštadienis)
Vieta:   Serviso zonose A, B, C, D
Data:   2008-08-21 (ketvirtadienis) – 2008-08-23 (šeštadienis)
Kontaktai: Tel. + 370 685 55370 (LT, EN, RU)


SPAUDOS CENTRAS:
Vieta:    Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, Utena
Darbo laikas: 2008-08-22 (penktadienis)             Laikas:   12.00 – 23.00
       2008-08-23 (šeštadienis)              Laikas:   7.00 –21.00
Kontaktai: klubas@ajags.lt
       Tel. 8 5 2788101


                   II. ORGANIZACIJA
2.1. APIBRĖŢIMAS
2008 m. Lietuvos automobilių ralio atviro čempionato V-ą etapą, ralį „Aukštaitija 2008“ organizuoja VšĮ
ASK AJAGS. Varţybos vykdomos vadovaujantis:
      - FIA Tarptautiniu Sporto Kodeksu;
      - Lietuvos automobilių Sporto Kodeksu;
      - Bendrosiomis Lietuvos automobilių sporto oficialių varţybų pravedimo sąlygomis;
      - 2008 m. Lietuvos automobilių ralio atviro čempionato taisyklėmis;
      - 2008 m. Lietuvos automobilių ralio atviro čempionato reglamentu;
      - Šiais papildomais nuostatais.
Varţybos registruotos LASF 2008 m. sporto kalendoriuje, kaip 2008 m. Lietuvos automobilių ralio atviro
čempionato V-as etapas, ralis „Aukštaitija 2008“ Registracijos Nr. VOS2008/28

2.2. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Automobilių sporto klubas AJAGS, adresas: S.Ţukausko g. 31-30, LT-09129 Vilnius
Tel./faksas: 8-5-2788101, el. paštas: klubas@ajags.lt, www.ajags.lt


2.3. ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas:             Alvydas Katinas- Utenos rajono meras
Nariai:               V.Cibulskas – Utenos apsk. viršininko pavaduotojas
                   Jonas Balčiūnas- VšĮ ASK AJAGS įgaliotas asmuo


                                                   5
2.4. SPORTO KOMISARŲ KOLEGIJA
Komisarų kolegijos pirmininkas            Šarūnas Liesis (LT)    tel.: +370 687 30116

Komisarai:                                    tel.:
                                         tel.:

2.5. STEBĖTOJAI IR DELEGATAI
LASF stebėtojas                    BP

2.6. OFICIALŪS RALIO ASMENYS
Varţybų vadovas                    Algirdas Bilevičius    tel. + 370 687 74241
Varţybų vadovo pavaduotojas              BP             tel. + 370
Teisėjas ryšiams su dalyviais             Donatas Liesis       tel. + 370 614 81141
Vyr. Sekretorius                   Rasa Jakienė        tel. + 370 686 85146
Trasos ir saugumo viršininkas             Jonas Bacevičius      tel. + 370 611 12770
Trasos ir saugumo viršininko pavaduotojas       BP             tel. + 370
Trasos ir saugumo viršininko pavaduotojas
aplinkosaugos klausimais                             tel. + 370
Techninės komisijos pirmininkas            Vladas Vaitkus       tel. + 370 698 10466
Vyriausiasis gydytojas                Evaldas Torrau       tel. + 370 698 32313
Vyr.laikininkas                    Gintautas Firantas     tel. + 370 686 86161
Spaudos centro vadovas                Juozas Maţeikis      tel. + 370 612 93662
Varţybų direktorė                   Daiva Indriūnienė     tel. + 370 52788101


2.6.1. Oficialių asmenų identifikacija
Liemenė:
Teisėjas ryšiams su dalyviais:     geltona su identifikaciniu uţrašu
Vyr. teisėjai:             raudona su identifikaciniu uţrašu
Teisėjai:               geltona su identifikaciniu uţrašu


                 III. BENDROS SĄLYGOS

3.1. Tai oficialios klasifikuojamos varţybos, įtrauktos į LASF sporto kalendorių kaip:
- 2008 m. Lietuvos automobilių ralio atviro čempionato V etapas;
- ralis „Aukštaitija 2008“
                                                    6
              IV. RALIO CHARAKTERISTIKA


4.1. Bendra informacija:
Bendras trasos ilgis:                       277 km
Greičio ruoţų skaičius:                      13
Du kartus vaţiuojamų greičio ruoţų skaičius            2
Bendras greičio ruoţų ilgis                    114 km
Ratų skaičius                           2
Sekcijų skaičius                          4
Greičio ruoţų kelio danga                     asfaltas – 6.0 km, ţvyras – 108 km
Detalus maršrutas, tvarkaraštis bus pristatyti kelio knygoje.
4.2. Draudţiamos zonos
Visiems 2008 m. LARAČ dalyviams ir ekipaţo nariams, dalyvaujantiems ar tik ketinantiems dalyvauti
ralyje grieţtai draudţiama lankytis draudţiamose zonose A,B,C,D,E,F,G,H nuo 2008-06-27
(penktadienis) 10:00 val iki 2008-08-21 (ketvirtadienis) 18:00 val. Ţemėlapis su paţymėtomis
drauţiamomis zonomis ir keliu (priedas Nr. 4) bus publikuojami interneto puslapiuose: www.lasf.lt,
www.ajags.lt, nuo 2008-06-27 (penktadienis) 10:00 val.
Paţeidėjams, kurie bus uţfiksuoti oficialių LASF ar ralio organizatoriaus paskirtų asmenų būnant
draudţiamose zonose ar/ ir kelyje, nebus leidţiama startuoti ralyje bei bus informuojama nacionalinė
federacija.
4.2.1. Asmenys, paminėti 4.2. punkte, norintys draudţiamu laiku kirsti/būti draudţiamose zonose ir
kelyje, turi apie savo ketinimus raštu iš anksto pranešti LASF ir Organizatoriui bei gauti Organizatoriaus
leidimą.

                   V. AUTOMOBILIAI

 5.1. Varţybose leidţiama dalyvauti automobiliais, nurodytais 2008 m. LARAČ Reglamento 5
straipsnyje.


                    VI. PARAIŠKOS


6.1. Dalyvauti varţybose gali visi sportininkai, turintys LASF arba kitos šalies atitinkamos organizacijos
išduotą licenciją (galiojančią tose varţybose) bei vairuotojo paţymėjimą.
6.1.1. Teisingai uţpildyta ir pasirašyta dalyvio paraiška kartu su startinio mokesčio pavedimo kopija
privalo pasiekti Organizatorių ne vėliau, kaip 2008-08-11( pirmadienis) iki 9:00 val.
Duomenis apie antrą vairuotoją galima pateikti administracinės komisijos metu.
6.1.2. Administracinė komisija
Dokumentų patikrinimas vyks kelio knygų išdavimo metu. Ekipaţai privalo turėti registracijai reikalingus
dokumentus:
       - pareiškėjo licenciją;
       - vairuotojo licenciją;
       - vairuotojo paţymėjimą;
       - galiojančią medicininę paţymą (068/a);
       - uţsienio sportininkams - savo šalies ASN leidimą.

                                                    7
6.1.3. Priešstartinis techninis patikrinimas
Priešstartinis techninis patikrinimas vyks:
Vieta:     Utenos techninių apţiūrų centras, Metalo g. 1, Utena
Data:     2008-08-22 (penktadienis)         Laikas:   07.00–15.00 val.
Priešstartinio techninio patikrinimo metu dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:
        - transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą arba
        „ţalią kortą“;
        - transporto priemonės registracijos liudijimą;
        - techninės apţiūros taloną;
        - LASF ar kitos ASN išduotą sportinio automobilio pasą.
Startinius numerius ir ralio lipdukus ekipaţas privalo uţsiklijuoti ant automobilio prieš techninį
patikrinimą. Startiniai numeriai ir lipdukai išduodami administracinės komisijos metu.
6.1.4. Po priešstartinio techninio patikrinimo joks uţdaras parkas nevykdomas. Automobiliai privalo būti
pastatyti priešstartinėje zonoje 2008-08-22 (penktadienis) nuo 17:30 iki 18:30 val.
6.2. Maksimalus dalyvių skaičius neribojamas.


         VII. STARTINIAI MOKESČIAI, DRAUDIMAS

7.1. Startinis mokestis – 1200 Lt (350 EUR)
 Startinis mokestis turi patekti pas Organizatorių ne vėliau, kaip iki 2008-08-11 (pirmadienis)
 Po šio termino iki 2008-08-18 (pirmadienis) 12.00 val. startinis mokestis – 1800 Lt (530 EUR).
7.1.1. Komandinis startinis mokestis – 200 Lt. (60 EUR).
  Komandinis startinis mokestis turi patekti pas Organizatorių ne vėliau, kaip iki 2008-08-22
  (penktadienis) 16:00 val.
7.1.2. Startinis mokestis mokamas:
        Gavėjas          VšĮ ASK AJAGS
        Bankas           AB SEB Vilniaus bankas
        Banko kodas        70440
        Gavėjo a/s         LT 98 7044 0600 0129 0083
        Mokėjimo paskirtis     Ralis „Aukštaitija 2008“ startinis mokestis uţ: būtinai įrašyti
komandą ir/ar dalyvio(-ių) pavardę(-es), vardą(-us).
7.2. Jeigu ekipaţas, sumokėjęs startinį mokestį, dėl pateisinamos prieţasties negali dalyvauti varţybose,
jam grąţinama 50 procentų startinio mokesčio. Atšaukus varţybas dėl „Force majeure“ aplinkybių,
dalyviams grąţinama 50 procentų startinio mokesčio.
7.3. Draudimas
7.3.1. Kiekvienas dalyvis privalo turėti galiojantį transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo polisą arba „ţalią kortą“ (susipaţinimo automobiliui ir sportiniam automobiliui).
7.3.2. Organizatorius apdraudţia varţybas civilinės atsakomybės draudimu.

                    VIII. REKLAMA

8.1. Organizatoriaus pateiktos reklamos išdėstymas nurodytas 2008m. LARAČ reglamento priede Nr.1 ir
ši reklama yra privaloma.
                                                    8
             IX. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

9.1. Ekipaţo apsauginių šalmų bei kitos ekipiruotės tikrinimas bus atliekamas priešstartinės techninės
komisijos metu.
9.2. Visi ekipaţo paţeidimai susipaţinimo su trasa metu bus registruojami fakto teisėjų ekipaţo
susipaţinimo kortelėse. Biuletenis su fakto teisėjų pavardėmis, su jų įgaliojimais bus publikuojamos
oficialiame varţybų lentoje ir pasirašytos varţybų direktoriaus.
9.3. Susipaţinimas su trasa
9.3.1. Susipaţinti su trasa galima 2008-08-21 (ketvirtadienis) nuo 18.00 iki 23:30 val. ir 2008-08-22
(penktadienis) nuo 7:30 iki 15:00 val. Susipaţinimo su trasa grafikas išduodamas kelio knygų išdavimo
metu.
               St. Nr. 1-20     St.Nr. 21-40   St.Nr. 41ir didesni    Susipaţinimo
                                                 skaičius
    2008-08-21 (ketvirtadienis)
    GR/SS-1       nuo 18:00                           iki 3-jų kartų
    GR/SS-2                  nuo 18:00                iki 3-jų kartų
    GR/SS-3                           nuo 18:00       iki 3-jų kartų
    2008-08-22 (penktadienis)
    GR/SS-4       nuo 7:30                           iki 3-jų kartų
    GR/SS-5                  nuo 7:30                iki 3-jų kartų
    GR/SS-6                           nuo 7:30       iki 3-jų kartų
    GR/SS-7       Laisvas grafikas                       iki 3-jų kartų
    GR/SS-8       Laisvas grafikas                       iki 3-jų kartų
    GR/SS-9,10      Visi sportininkai nuo 14:30 iki 17:00             NenormuojamaPravaţiavimo skaičių kontroliuos fakto teisėjai. Būtina laikytis tik pirminio išsidėstymo, nurodyto
lentelėje. Toliau susipaţinimo tvarka ir laikas paliekamas pačiam ekipaţui.
9.3.2. Susipaţinimo su trasa metu ekipaţas privalo vaţiuoti taip, kad nesukeltų pavojaus ir nepatogumų
šalia greičio ruoţo gyvenantiems ţmonėms. Trasos ruoţuose, kuriuose bus vykdomos greituminės
rungtys, kategoriškai draudţiamas priešpriešinis ekipaţo judėjimas. Organizatorius ir policija
susipaţinimo metu kontroliuos vaţiavimo greitį, kuris gali būti sumaţintas atitinkamais ţenklais, kurie
pavaizduoti kelio knygoje. Uţ KET paţeidimus bus baudţiama pagal LR kelių eismo taisykles.
Draudţiamas antiradarų naudojimas..
Uţ susipaţinimo su trasa metu padarytus kelių eismo taisyklių paţeidimus pagal policijos ar fakto teisėjų
pranešimus skiriamos tokios baudos:
              Pirmas paţeidimas             400 Lt
              Antras paţeidimas             800 Lt
              Trečias paţeidimas            neleidţiama startuoti
Apie kitus susipaţinimo su trasa metu padarytus nusiţengimus bus pranešta varţybų komisarams, kurie
skirs baudas pagal LASK 152 strs. Tai pat bus informuojama nacionalinė federacija.
9.4. Susipaţinimo su trasa automobiliai
Susipaţinti su trasa galima tik pas Organizatorių uţregistruotais automobiliais, kurie turi atitikti T-2008
punkto 14.3 reikalavimus. Gaudamas kelio knygą, dalyvis Organizatoriui privalo nurodyti savo
automobilius, skirtus susipaţinimui, taip pat visus serviso bei atstovo automobilius.
9.5. Test ruoţas nebus vykdomas.
9.6. Dalyviai privalo pristatyti susipaţinimo su trasa kortelę į Organizatoriaus sekretoriatą iki 2008-08-22
(penktadienis) 16:30 val. Uţ šio reikalavimo nevykdymą dalyviams SKK skirs baudas pagal LASK 152
str.
9.7. Visos skirtos baudos privalo būti sumokėtos iki pirmo SKK posėdţio.

                                                       9
                      X. PADANGOS
10.1. Susipaţinimo su trasa metu dalyviai gali naudoti tik vasarines standartines padangas atitinkančias
KET reikalavimus. (T-2008, 14.3.13 punktas).
10.2. Visi dalyviai padangas gali keistis servisuose A,B,C ir D.

                    XI. VARŢYBŲ EIGA
11.1. Oficialus varţybų laikas – vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalus.
11.2. Ralio startas:
Vieta: aikštė šalia Utenos kultūros centro, Aušros g. 49, Utena
Data: 2008-08-22 (penktadienis)      Laikas:    20:00 val.
11.3. Oficialus starto tvarkaraštis bus skelbiamas oficialioje varţybų lentoje.
11.4. Dalyvių laiko kontrolinės kortelės bus keičiamos po kiekvienos sekcijos.
11.5. Galimas ankstesnis atsiţymėjimas LK3A ir LK UP/PF.
11.6. Iš varţybų pasitraukę ekipaţai privalo informuoti ralio štabą (varţybų vadovą A. Bilevičių tel. +
370 687 74241 arba teisėją ryšiams su dalyviais D. Liesį tel.: +370 614 81141 ) apie pasitraukimo
prieţastis, vietą ir laiką. Taip pat privalo artimiausiame kontrolės poste ar pravaţiuojančiam „šluotos“
automobiliui grąţinti laiko kortelę bei nuimti nuo automobilio startinius numerius. Nevykdant šių
reikalavimų varţybų vadovas skirs pinigines baudas.
11.7. Jei ekipaţas patenka į avariją, kurioje ţiūrovas ar ekipaţo narys patyrė fizinių suţalojimų, ekipaţo
narys privalo apie tai nedelsiant informuoti „SOS“ ţenklu ne maţiau kaip 3 iš paskos vaţiuojantiems
ekipaţams (T-2008 19,9 punktas) ir varţybų vadovui A. Bilevičiui telefonu +370 687 74241 arba teisėją
ryšiams su dalyviais D. Liesiui tel.: +370 614 81141.
Ekipaţui, paţeidusiam „OK“/„SOS“ ţenklų naudojimo reikalavimus, komisarų sprendimu gali būti
skiriamos baudos pagal LASK 152 str.
11.8. Ralio prizininkai ir nugalėtojai bus apdovanoti finišo parke. Ralio finišo parkas yra UP/PF. Ekipaţai
privalo laikytis teisėjų nurodymų dėl vaţiavimo pro starto /finišo arką.
11.9. Starto procedūra greičio ruoţe.
Visuose GR startas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba. Likus 30 sek. iki numatomo starto,
ekipaţui atiduodama laiko kortelė. Tuo metu dega elektroninis laikrodis, rodantis valandas, minutes ir
sekundes. Likus 5 sek. iki starto, skalėje paeiliui kas sekundę uţsidega 5 raudonos lempos. Joms uţgesus,
ekipaţas privalo startuoti. Uţ 20-30 metrų stovi šviesoforas, rodantis falšstartą. Ekipaţui, stovint prie
starto linijos, šiame šviesofore dega raudona šviesa. Likus iki starto 5 sek., šviesofore uţsidega geltona
šviesa. Ekipaţui startavus teisingai, uţsidega ţalia šviesa ir dega 20 sek., o jei padarytas falšstartas – 20
sek. toliau dega geltona šviesa. Po 20 sek. bet kuriuo atveju uţsidega raudona šviesa.
Jei elektroninės aparatūros nėra arba ji neveikia, starto procedūra vykdoma pagal T-2008 19.5 punkto
reikalavimus (FIA Bendrųjų reikalavimų 19.5 punktas). Starto teisėjas būtinai turi informuoti ekipaţą, jei
starto procedūra vykdoma ne elektroninės aparatūros pagalba.
11.10. Servisas.
Serviso zona atidaroma dalyvių įsikūrimui nuo 2008-08-21 (ketvirtadienis) 15:00 val.
11.10.1. Visų varţybų metu sportinių automobilių servisas leidţiamas tik serviso parkuose, nurodytuose
kelio knygoje. Kuro papildymas leidţiamas tik degalų uţpylimo zonoje. (T-2008, 12.6.1 punktas).
11.10.2. Serviso zonoje sportinius automobilius plauti galima, išskyrus automobilių dalis ir agregatus
kurie naudoja technines alyvas (varikliai, pavarų dėţės, reduktoriai, amortizatoriai).


                                                      10
11.10.3. Tik vienas serviso automobilis įleidţiamas į serviso parką. Lipdukas, išduotas organizatoriaus,
privalo būti priklijuotas ant serviso automobilio lango. Nesilaikantiems šio reikalavimo skiriama piniginė
bauda. Susipaţinimo su trasa automobiliai į serviso parkus neįleidţiami.
11.10.4. Po sportiniu automobiliu, aptarnavimo vietoje, serviso zonose, turi būti patiestas vandeniui
atsparus paklotas (min. 4x4 m). Degalų uţpylimo zonoje, po bako uţpylimo anga taip pat būtina turėti
talpas išsiliejusiems degalams surinkti. Naudojant pompas kuro uţpylime ţarnos galuose privalo įrengti
apsauginiai kranai arba voţtuvai.
11.11. Regrupingas.
Ralio metu bus vienas regrupingas - starto tvarkos perstatymas pagal GR1-3 rezultatus. Po visų kitų
sekcijų – dalyvių kanalo sutraukimas.


                     XII. BAUDOS
12.1. Ţiūrėti priedą Nr.6


              XIII. PROTESTAI, APELIACIJOS

13.1. Protestai teikiami laikantis LASK 171-179 straipsnių reikalavimų.
13.2. Protestas paduodamas kartu su 200 lt mokesčiu.
13.3. Jei proteste reikalaujama automobilio agregatų ardymo, tai protestuojantysis privalo sumokėti
papildomą mokestį pagal 2008 m. LARAČ Reglamento 33 punktą.
13.4. Apeliacija paduodama vadovaujantis LASK 180-191 straipsniais.
13.5. Apeliacinis mokestis – 2000 lt.


                     XIV. ĮSKAITA

14.1. Ralyje įskaita vedama ir taškai, einantys į čempionato bei taurės įskaitas, skaičiuojami pagal 2008
m. LARAČ Reglamento 17-25 punktus.                  XV. PRIZAI, TAURĖS
.
15.1. Pirmi ir antri vairuotojai, LARAČ etapo bendroje įskaitoje, uţėmę I-VI vietas ir atskirų grupių
klasėse, uţėmę I-III vietas, apdovanojami LASF diplomais, etapo organizatoriaus taurėmis ir prizais, jei
jie įsteigti.
15.2. Komandos LARAČ etapo komandinėje įskaitoje uţėmusios I-III vietas apdovanojamos
organizatoriaus taurėmis ir LASF diplomais.
15.2. Ralio „Aukštaitija 2008“ nugalėtojai ir prizininkai bendroje įskaitoje gali būti apdovanojami
organizatoriaus taurėmis.
15.3. Organizatorius ir rėmėjai savo nuoţiūra dalyvius gali apdovanoti papildomais prizais.

                 XVI. APDOVANOJIMAS

16.1. Apdovanojimo ceremonija vyks 2008-08-23 (šeštadienis) 20:00 val. prie Utenos kultūros centro
(Aušros g. 49, Utena) esančioje aikštėje.

                                                    11
16.2. Visi ekipaţai - prizininkai privalo dalyvauti apdovanojimo ceremonijoje. Nedalyvavimas
baudţiamas 200 lt bauda bei ekipaţas netenka teisės į prizus.
16.3. Apdovanojimų sąrašas bus iškabintas oficialioje varţybų informacinėje lentoje.


                      XVII. NAUDINGA INFORMACIJA
17.1.Uţsienio ekipaţai dėl vizų gavimo kreipiasi telefonais: +370 37 350106 (LASF) arba elektroniniu
paštu: lasf@lasf.lt.
17.2.Dėl nakvynės sportininkams kreiptis:
 Daiva Indriūnienė tel. 8 686 37399 (LT, RU, ENG)
el. paštas:klubas@ajags.lt

PRIEDAI:
            1.  Paraiška
            2.  Komandinė paraiška
            3.  Maršrutinė kortelė
            4.  Ţemėlapis su paţymėtais draudţiamais keliais ir draudţiamų kelių sąrašas
            5.  Teisėjas ryšiams su dalyviais
            6.  Baudų lentelė
            7.  Informacija starto tvarkos sudarymui ir spaudai
            8.  Informacija ţiniasklaidos atstovams
Suderinta:                           Paruošta ir patvirtinta:
LASF ralio komiteto pirmininkas                Organizatorius
                                J.Balčiūnas
....................................................      ..............................................................
A.V.                              A.V.
LASF teisėjų komiteto pirmininkas               LASF generalinis sekretorius

G. Smetonis                          D.Večerskis
......................................................     .................................................
                                                                12

								
To top