Talon participare by 698IeY

VIEWS: 7 PAGES: 1

									                  TALON DE PARTICIPARESubsemnatul/a...……………...........................................................................……

nascut/a în anul ..……...…..., luna .....………….., ziua …..……, domiciliat/a în

localitatea.............................,strada…................…..............………nr……...........,

bloc ............, scara ........., ap. ........., judetul…………………….............………...,

telefon domiciliu........………............,loc de munca .............................………….

telefon serviciu ........................................……………….., fax …..…………….....,

telefon mobil.............................................,e-mail .......……..........................……,

care se legitimeaza cu B.I./C.I. seria ..............,numar..............………………….,

cod numeric personal……….................................,auditor financiar/stagiar in

audit financiar anul....... conform legitimatiei numarul ...........................…......,

solicit înscrierea la cursurile organizate de S.C. T & ANDERS S.R.L din

perioada .........……………...................................., in localitatea Tg. Mures.

Mentionez ca am achitat taxa de curs prin virament bancar, cu ...........................
.................................................................................. în data de ……...................…....;
Solicit emiterea facturii pentru:
        denumirea societăţii, cabinetului, etc....................................................;
        nr.ord.registru com..................................................................................;
        C.I.F............................................................................................................;
        Sediu..........................................................................................................;
        Judetul.......................................................................................................;
        cod IBAN....................................................................................................;
        banca..........................................................................................................;

                                    Semnatura,


Data ...................................


Plata se face în contul bancar al SC T & ANDERS, TG. MUREŞ, Str. Liviu Rebreanu nr. 23B/10, CIF
RO17555928, cont RO39 BRMA 0330 0338 7010 0000, Banca Românească Tg.Mureş .

								
To top