MARIA-LUIZA DUMITRU by 698IeY

VIEWS: 32 PAGES: 7

									               CURRICULUM VITAE
             MARIA-LUIZA DUMITRU OANCEA
           Str. Edgar Quinet 5-7, sector 1, Bucureşti, 70106
           Tel/fax: 40-21-3121313, 40-21-3143508/Int. 194
                 dumitru.maria@unibuc.ro
                marilu_dumitru@yahoo.com


DIRECTII DE CERCETARE
Mitologie, Didactica, Antropologie culturală


STUDII UNIVERSITARE
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Doctor în Filologie ( Arhetipul Morţii şi al
Monstrului Antropofag în Literatura Latină. Paralele Mitico-Folclorice), conducătorul
tezei: profesor universitar dr. Eugen Cizek, 2004.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine. Masterat în Filologie Clasică (Cultul Lupului, Cultul Craniului şi
Antropofagia: Simbolism Primitiv şi Transformări Mitice şi Folclorice, conducătorul
lucrării: conferenţiar universitar dr. Gabriela Creţia. 1996.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Licenţă
în Filologie Clasică (Structuri Arhaice Religioase în Literatura Greacă şi Latină şi în
Folclorul Românesc), conducătorul lucrării: conferenţiar universitar dr. Gabriela Creţia.
1998-1995.


ACTIVITATE DIDACTICA
Lector univ.dr., UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine. Cursuri, cursuri practice şi seminarii predate: cursuri : Sintaxa LimbiiVechi
Grecești, Curs de Civilizaţie, Sincronie şi diacronie, Morfologia descriptivă a Limbii Vechi
Grecești, Metodică ; cursuri practice : Homer(Odysseia), Apollonios din Rhodos
(Argonautika), Apollodoros (Bibliotheke), Vergilius (Aeneis), Plutarh (Vitae parallelae –
Alexandros), Mitografie greco-romană (Homer, Hesiod, Apollodoros, Apollonios, Ovidius,
Vergilius etc.); seminarii : Morfologie Descriptivă Greacă, Sintaxă Greacă, Limba Veche
de profil (Limba Greaca şi Limba Latină), Limbă Veche de Izvor (Limba Greacă) ,
Metodica Latină și Greacă, Practică pedagogică. 2000- prezent.

Asistent universitar, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine. Cursuri, cursuri practice şi seminarii predate : Cursuri : Morfologie
Descriptivă a Limbii Vechi Grecești, Paleografie Latină şi Greacă Veche, Cursuri
practice : Plutarh (Vitae parallalelae – Alexandros ; De Iside Osiride), ; cursuri practice :
Platon (Protagoras) ; seminarii : Morfologie Descriptivă a Limbii Vechi Grecești, Limbă
Veche de Profil (Limba Greacă Veche şi Limba Latină), Limbă veche de izvor (Limba
Greacă Veche), Practică pedagogică (2000- 2005).
Profesor titular, SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX, Bucureşti. Discipline
predate: Limba Greacă şi Limba Latină (1995-2000).
FUNCTII DIDACTICE
Membru în Comisia Centrală de Admitere la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi la
Facultatea de Litere, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (2000, 2004- 2006: primirea
dosarelor de înscriere, supravegherea candidaţilor, corectură).

Membru în Comisia Naţională pentru Curriculum, Grupul de Lucru pentru Limba Greacă
Veche. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII (2000, 2001, 2004- 2006).

Membru în Comisia Naţională pentru întocmirea programelor analitice de pregătire a
gradelor didactice Definitivat, Gradul II şi Gradul I, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI
CERCETĂRII. Poiana Pinului, 2001.

Membru în Comisia de Organizare a Olimpiadei de Limbi Clasice, Faza Naţională,
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII (2002).

Profesor pregătitor al Lotului Olimpic Român participant la Faza Internaţională a
Olimpiadei de Limbi Clasice (Certamen Ciceronianum Arpinas), UNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII. Buşteni (2000).

Membru în Comisia de Organizare a Olimpiadei de Limbi Clasice, Faza Judeţeană,
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (1995-2001).

Profesor Metodist pentru Limba Greacă Veche, INSPECTORATUL ŞCOLAR AL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (1999).


ACTIVITATI SI FUNCTII ADMINISTRATIVE
Vice-Preşedinte, SOCIETATEA HUMANITAS CHRISTIANA, Bucureşti, (2000-prezent).

Trezorier, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STUDII CLASICE (2002-prezent).

Trezorier, Catedra de Filologie Clasică, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (2000-
prezent).

Secretar al Biroului Catedrei de Filologie Clasica, UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
(2004-prezent).


PREMII SI DISTINCTII
Premiul ARISTARH al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE STUDII CLASICE pentru Memoriul
de Studii Aprofundate Cultul Lupului, cultul craniului şi antropofagia: simbolism primitiv
şi transformări mitice şi folclorice, 1996.
                                              2
AFILIERI ŞTIINTIFICE
Membru în SOLIDARITATEA UNIVERSITARĂ, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
(2002-prezent).

Membru în SOCIETATEA ROMÂNĂ DE STUDII CLASICE (1996-prezent).


LIMBI STRAINE CUNOSCUTE
Franceză şi Engleză.


          PREZENTĂRI LA CONFERINŢE ŞI REUNIUNI

1) „Ironizarea tiparelor epice și tragice în Argonauticele lui Apollonios din Rhodos”,
Colocviul Lupus in fabula. Locuri, nume, mituri, București, 27-28 septembrie 2010,
organizat sub patronajul Societății de Studii Clasice din România și al Institutului de Studii
Clasice al Universității din București.

2) "Antiospeţia în Odysseia homerică", ședinţa SOCIETĂŢII ROMÂNE DE STUDII
CLASICE, Bucureşti, decembrie, 2009.

3) „Tehnici de mistificare a Sacrului în literatura mitologizantă a Greciei antice”, Colocviul
internaţional LATINITATE – ROMANITATE – ROMÂNITATE, Ediţia a VII-a,
Secţiunea "Dialogul cultural în Europa", Tîrgovişte, sesiunea 9-11 mai 2008.

2) Curs de metodică: Macroproiectarea unui proiect ce caracterizează sfârşitul unei unităţi
de învăţare; Proiectarea în perspectivă trans: construirea opţionalului integrat; Propuneri
de teme pentru Opţionalul integrat: De la lume adunate; Scriitori greci şi latini în
operele cărora sunt atestate referiri la ţara noastră; Femeia în literatura latină,
prezentat în cadrul grantului CCD privind Metodica Limbii Latine, sesiunea octombrie
2007-ianuarie 2008.

3) „Phileo şi Agapao: iubirea omului şi iubirea lui Dumnezeu în versiunile româneşti ale
Bibliei”, Colocviul internaţional RECEPTAREA ANTICHITĂŢII GRECO-LATINE ÎN
CULTURILE EUROPENE, secţiunea CULTURĂ, ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE, 23
noembrie 2007, Facultatea de Litere, Catedra de Lingvistică Generală şi Limbi Clasice -
Societatea de Studii Clasice din România, Filiala Craiova.

4) „Legile ospitalităţii în lumea greco-romană”, Colocviul internaţional LATINITATE –
ROMANITATE – ROMÂNITATE, ediţia a VI-a, Târgovişte, 11-13 mai 2007,
Universitatea "Valahia".

5) „Mitul lui Polyphemos. Jocul manipularii si al ignorantei reciproce”, Simpozionul
international CIVILIZATIE EUROPEANA – UNITATE, UNICITATE, DESCHIDERE –
II, 3 – 8 OCTOMBRIE 2006, Uniunea Scriitorilor din Romania, Fundatia pentru poezie
"Mircea Dinescu", Fundatia Culturala Est – Vest.

6) „Thanatos, représentation masculine de la mort en Grece archaïque”, International
Symposium: Ethnic contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea, 12                                               3
– 17 iunie, 2005, sectiunea Ancient History and Archaeology, Academia Romana – Filiala
Iasi, Institutul de Arheologie, Institutul de Istorie "A.D. Xenopol".

7) „Tipare mitologice antice si reprezentari moderne. Ielele in folclorul literar romanesc”,
sectiunea Mentalitati – Mitologie Comparata., Colocviul international LATINITATE –
ROMANITATE – ROMANITATE, editia a IV- a, Târgoviste, 6 – 8 mai, 2005,
Universitatea "Valahia".

8) „Sacrificiul Fondator în Roma Arhaică”, ședinţa SOCIETĂŢII ROMÂNE DE STUDII
CLASICE, Bucureşti, martie, 2004.

9) „Speculaţii asupra misticei legături dintre Numa Pompilius şi Nimfele Camenae”,
Colocviul Timpul, Timpurile, a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine,
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, 2000.

10) „Structuri Religioase Arhaice în Basmul Fantastic Povestea lui Harap-Alb”, Cercul de
Literatură al Catedrei de Filologie Clasică, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, 1997.
                                              4
              LISTĂ DE LUCRĂRI PUBLICATE


Volume individuale

1. Mitologie greco-romană. Curs atelier, Editura Universității, București, 2010.

2. Lumea greco-romană în studii şi articole, volum omagial coordonat de Ana-Cristina
Halichias şi Maria-Luiza Dumitru Oancea, apărut sub egida Institutului de Studii Clasice,
Editura Universitati, Bucureşti, 2009.

3. Sacrul monstruos. Mitologie, mitistorie, folclor românesc, colecţia de studii şi eseuri:
antropologie, Bucureşti, Editura Paideia, 2007.

4. Odysseia. Repovestire (după Homer), Bucureşti, Cartea de Buzunar, 2004.


Volume colective

Toponimia mitică europeană, Florica Bechet (coordonator), Gabriela Creția (consultant),
Ioana Costa, Doina Doroftei, Octavian Gordon, Simona Nicolae, Maria-Luiza Oancea, ,
volum realizat în cadrul proiectului Geomitica, finanțat de Consiliul Național al Cercetării
Științifice din Învățământul Superior, Editura Universității din București, 2010, literele D,
E, O, V.Manuale

1) Limba Greacă. Manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2007.

2) Limba Greacă. Manual pentru clasa a XI-a, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2006.

3) Limba Greacă. Manual pentru clasa a X-a, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2005.

4) Limba Greaca. Manual pentru clasa a IX-a, Bucuresti, Humanitats Educational, 2005.

5) Limba Elină. Manual pentru clasa a XI-a, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2004.

6) Limba Elină. Manual pentru clasa a X-a, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2002.

7) Limba Elină. Manual pentru clasa a IX-a, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2001.


Articole şi Recenzii

1. „Destinul tragic al trădătoarei Tarpeia, un gest revanșard?” în Itinera, nr.9, Editura
Corgal Press, Bacău, 2011, p.31.
                                               5
2. "Antiospeţia în Odysseia homerică", în Lumea greco-romană în studii şi articole, volum
omagial editat de Ana-Cristina Halichias şi Maria-Luiza Oancea Dumitru, Editura
Universitaţii din Bucureşti, 2009, pp. 375-383.

3. Plutarh, “Despre Isis şi Osiris, capitolul al X-lea“ (traducere și note), în Itinera, 7/2009,
Bacău, Editura Corgal Press, pp.32-33.

4. "Phileo şi Agapao : iubirea omului şi iubirea lui Dumnezeu în versiunile româneşti ale
Bibliei", în Actele colocviului internaţional Receptarea antichităţii greco –latine, Ediţia I,
Craiova, 23-24 noembrie 2007, Universitatea din Craiova – Catedra de Lingvistică
Generală şi Limbi Clasice – Societatea de Studii Clasice, Filiala Craiova, Editura
Universitaria, Craiova, 2008, pp. 439-442.

5. "Reprezentări ale morţii şi ale monştrilor antropofagi în folclorul românesc, în Nova
Studia Classica II, vol. coord. de Liviu Franga, Bucureşti, Editura Paideia, 2007.

6. "Les lois de l'hospitalite dans le mond gréco-romain", în Diversité et Identité Culturelle
en Europe / Diversitate şi Identitate Culturală în Europa, vol. IV,coord. Gheorghe Bârlea,
Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2007, pp. 68-75.

7. "Mitul lui Polyphemos. Jocul manipulării şi al ignoranţei reciproce", în Filologie Rusă
XXIII – Texte despre text, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 237-241.

8. "Mif o Polifeme. Igra manipuliatii i vzaimnovo nevedenia", trad. în lb. Rusă de J.
Rebrovoi, în Glosa Sibiri, vol. 5, Kemerovo, 2007, pp. 752-757.

9. "Catabaza eroului Æneas (Vergilius – Æneis, VI)". In Antic si modern. In honorem
Luciae Wald, Bucuresti, Humanitas, 2006, pp. 214-219.

10. "Sacrificiul Fondator în Roma Arhaică". În Studii Clasice.( In honorem magistri Eugen
Cizek) XL -XLI, Bucuresti, Editura Academiei, 2006, pp. 203-213.

11. In Memoriam I. Fischer. Omagiul foştilor colegi şi discipoli, Humanitas, 2004, 376p.
Recenzie în SCL, LV, nr. 1-2 (ianuarie-decembrie), 2004, Editura Academiei Rom\ne, pp.
154-155.

12. In Memoriam I. Fischer. Omagiul foştilor colegi şi discipoli, Humanitas, 2004.
Recenzie în 'Limbă şi Literatură', Vol. III-IV, 2004, pp.132-133.

13. "Reprezentări ale Morţii şi ale Monştrilor Antropofagi în Folclorul Românesc". În Nova
Studia Clasica, vol.II, Bucureşti, Editura Paideia, 2008.

14. "Speculaţii asupra misticei legături dintre Numa Pompilius şi Nimfele Camenae". În
Lingua Pax, vol. II (Timpul, Timpurile), Bucuresti, Editura Cavallioti, 2001, pp. 20-25.

15. "Teme Arhaice şi Semnificaţia lor în 'Povestea lui Harap-Alb'". În Secunda Verba,
Bucureşti, Editura Press Mihaela SRL, 2000, pp. 9-12.
                                                  6
Traduceri şi Note

1. "Index de Nume Proprii" la Paravanul Veneţian de Mircea Berindei, Humanitas
Cultural, Bucuresti, Humanitas, 2005.

2. Traducere: "Prefaţă" la Oracolele Delfice de Plutarh, Iaşi, Polirom, 2004.

3. "Cuvânt înainte" la Dicţionarul de citate, locuţiuni, maxime şi proverbe din limbi clasice
şi moderne de Traian Zorilă, Editura Corint, Bucureşti, 2006, 479 p.


Referent

Referat la Elemente de fonetică și morfosintaxă latină de Ana-Cristina Halichias, apărută
sub egida Institutului de Studii Clasice , Editura Universității din București, 2011.
                                              7

								
To top