Concept Brochure 2010 2011 Definitief

Document Sample
Concept Brochure 2010 2011 Definitief Powered By Docstoc
					KBO Bergen op Zoom
 Cursusprogramma
  2010 - 2011
  Samengesteld door:
 PlusCursusCommissie
 Goed voor uw voeten,           Goed voor uw schoenen,

           Raadhuisstraat 121
                        Schoenmakerij
           4631 ND Hoogerheide

           Tel.\Fax 0164-612829


                      Winkelcentrum 102   Etten-Leur

                        Borremans Schoenmode +
                         Schoenmakerij v.d.Vlist

Ook Uw adres voor schoenreparatie      Je lóópt er mee weg
  Kijk voor onze collectie op:
                       Kijk voor onze collectie op:
www.borremansschoenmode.nl         www.schoenmakerijvdvlist.com
                 Cursusoverzicht 2010 - 2011

1. Beweging – creatief – dans - spel           3. Koken
1.1 Beter bridge                     3.1 Dominicaans koken
1.2 Bridge voor beginners                3.2 Indonesisch koken
1.3 Schilderen voor beginners              3.3 Koken voor gasten (ochtendcursus)
1.4 Schilderen vervolg                  3.4 Koken voor gasten (middagcursus)
1.5 Tekenen voor beginners                3.5 Koken voor gasten vervolg (ochtendcursus)
1.6 Tekenen vervolg                   3.6 Koken voor gasten vervolg (middagcursus)
1.7 Decoratieve wenskaarten               3.7 Koken voor mannen
1.8 Toneel                        3.8 Vegetarisch koken
1.9 Keramiek en pottenbakken
1.10 Schrijven van proza en poëzie            4. Talen
1.11 Tai – Chi                      4.1 Duits voor beginners
1.12 Zumba dance                     4.2 Engels voor beginners 1e leerjaar
                             4.3 Engels voor beginners 2e leerjaar
2. Cultuur - kunst – muziek - religie          4.4 Engels voor gevorderden 2e leerjaar
2.1 Geschiedenis van de bouwkunst            4.5 Frans voor beginners 1e jaar
2.2 Geschiedenis van de Gouden Eeuw           4.6 Frans voor beginners 2e jaar
                                                  e
2.3 Klassieke cultuur                  4.7 Frans voor gevorderden / conversatie 1 jaar
                                                  e
2.4 Kunstgeschiedenis module A              4.8 Frans voor gevorderden / conversatie 2 jaar
2.5 Kunstgeschiedenis module B              4.9 Italiaans voor beginners
2.6 Kunstgeschiedenis module C              4.10 Italiaans 2e leerjaar
2.7 Kunstgeschiedenis module D              4.11 Italiaans voor gevorderden
2.8 Legendarische personages in de kunst         4.12 Latijn voor gevorderden
2.9 De vrouw in de Nederlandse poëzie          4.13 Latijn leesgroep
2.10 Muziek luisteren                  4.14 Portugees 1
2.11 Boeddhisme als filosofie              4.15 Portugees 2
2.12 Spiritualiteit en levensverhaal           4.16 Spaans beginners 1
2.13 Veelstromenland van het Christendom         4.17 Spaans beginners 2
                             4.18 Spaans beginners 3

5. Lezingen door Toon Verbeek
5.1 De seizoenen in de klassieke muziek en de schilderkunst
5.2 Het verhaal in de muziek
5.3 Kunst en religie
5.4 Liefde en hartstocht in de muziek en kunstDe adresgegevens van de verschillende locaties vindt u achter in de gids


                    Vriendelijk verzoek:

    Maakt u geen gebruik van ons aanbod om deel te nemen aan de
    activiteiten, geef deze brochure dan door, of leg hem op een
           plaats waar veel 50-plussers komen
Inleiding
Ook dit jaar hebben wij weer een breed aanbod aan cursussen voor u samengesteld.
Alle rubrieken komen dit jaar weer terug. In de rubriek Creatief bieden we nieuwe cursussen, bij de talen
kunnen we melden dat we Duits in het programma hebben opgenomen. Daarnaast hebben we opnieuw dhr.
Toon Verbeek weten vast te leggen met een aantal interessante lezingen, evenals ds. Willem Vermeulen die
een cursus over de vele richtingen binnen het Christendom zal verzorgen.
In samenwerking met het CKB bieden we een, naar we hopen, welkome aanvulling op het gebied van keramiek,
toneel en dans.
De PlusCursusCommissie verwacht weer de juiste toon te hebben gezet en hoopt opnieuw op een massale
inschrijving, waarbij dit jaar voor het eerst leden van de KBO van de afdelingen Bergen op Zoom, Halsteren en
Lepelstraat gedurende 10 dagen voorrang krijgen bij de inschrijving.

Ook dit jaar streeft de commissie er naar internet een grotere plaats te geven.
Op de webpagina www.kboboz.nl kunt u het hele cursusprogramma en het aanmeldingsformulier vinden en
eventuele aanvullende informatie. Graag ook uw aandacht voor de spelregels, die u elders in de brochure kunt
vinden. Met méér dan 500 deelnemers aan onze cursussen zijn spelregels onontbeerlijk, zij zorgen voor de
nodige duidelijkheid voor zowel commissie, docenten als deelnemers.

De PlusCursusCommissie bestaat uit:
Voorzitter      Jan van Es       voorzitter@pluscursus.nl     0164-241593
Secretaris      Marja van Schöll    secretaris@pluscursus.nl     0164-240733
Penningmeester    Ton van der Sluijs   penningmeester@pluscursus.nl   0164-237625
Commissielid     Jan Legierse      j.legierse@pluscursus.nl     0164 240675
Commissielid     Joop Suijkerbuijk    j.suijkerbuijk@pluscursus.nl   0164-253886
Commissielid     Louis van der Hoeven  lhoeven@pluscursus.nl       0164-260329
              Spelregels PlusCursussen 2010/2011

Voor wie bestemd:
De PlusCursussen zijn bedoeld voor iedereen vanaf minimaal 50 jaar. Geloof of geslacht speelt geen
rol, u hoeft ook geen lid van een ouderenbond te zijn. De cursussen worden uitsluitend overdag
gegeven.
Inschrijving start op 12 juli 2010 en sluit 4 september 2010
De inschrijving start op 12 juli middels het inschrijfformulier of via www.kboboz.nl Voor elke
deelnemende persoon dient u een apart inschrijfformulier in te leveren. Wilt u samen met anderen
een cursus volgen vermeld dat dan op het formulier en lever het gelijktijdig in.
Elke activiteit is gebonden aan een minimum en maximum aantal deelnemers. Inschrijving geschiedt
op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Inschrijving start voor KBO leden van de
afdelingen Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat op 12 juli 2010 en voor alle overigen op 22 juli
2010. Wordt het minimum aantal deelnemers bij het sluiten van de inschrijvingstermijn niet gehaald
dan wordt de cursus geannuleerd en worden vanzelfsprekend géén kosten in rekening gebracht. Zijn
er te veel deelnemers, dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af. De PlusCursusCommissie
zal altijd bij grote belangstelling proberen om eventueel een parallelcursus te organiseren.
Extra inschrijfformulieren kunt u afhalen bij de secretaris van de PlusCursusCommissie of
downloaden via onze website www.kboboz.nl
Inleveradres: bij de secretaris, zie inschrijfformulier of per e-mail naar info@pluscursus.nl
Als u in het bezit bent van een e-mailadres, wilt u dat dan s.v.p. vermelden? Ingeval van lesuitval of
andere dringende zaken kunnen we u dan snel en gemakkelijk bereiken. De PlusCursusCommissie
beschermt uw privacy door uw gegevens nimmer aan derden te verstrekken.
LET OP: U krijgt géén bevestiging van uw inschrijving!
Schrijf dus meteen uw lesdata op de kalender en maak een kopie van uw inschrijfformulier.
Uitsluitend als er cursussen vervallen of verschuiven krijgt u tijdig bericht. Hoort u niets, dan gaat de
cursus door op de tijd en plaats die in het boekje vermeld staan.
Lesgeld :
Het lesgeld staat bij elke activiteit vermeld. ( Leden van KBO genieten een voordeel. ) Tevens is
daarbij aangegeven of er naast het cursusgeld nog andere kosten te verwachten zijn, bijvoorbeeld
voor studieboeken of voor de aanschaf van werkmateriaal. In de prijs is één consumptie (koffie of
thee) bij elke les inbegrepen. Wilt u meer (of iets anders), dan dient u dit zelf af te rekenen met de
beheerder van het lesgebouw.
Let op: Wacht u a.u.b. met aanschaf van boeken en ander studiemateriaal totdat zeker is dat
de cursus doorgaat. Heeft u van ons uiterlijk 20 september geen bericht ontvangen, dan kunt u
ervan uitgaan dat de cursus wordt gegeven.
Prijzen:
Onderlinge prijsverschillen tussen de verschillende cursussen worden mede bepaald door aantal
deelnemers – aantal lessen – lesduur van de lessen – lidmaatschap KBO .
Aansprakelijkheid:
Deelname aan de PlusCursussen en de daaraan eventueel verbonden excursies geschiedt voor
eigen risico. De KBO is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Financieel:
Het inschrijfformulier is tevens de machtiging om de kosten voor deelname van uw bankrekening te
kunnen incasseren.
U hoeft dus zelf géén betaling te doen!
De penningmeester van de PlusCursusCommisie zal na sluiting van de inschrijftermijn via de
machtiging het verschuldigde bedrag incasseren.
Absentie:
Als u incidenteel verhinderd bent om een les te volgen dan dient u zelf tijdig de docent te verwittigen.
Het telefoonnummer en e-mailadres staan in de brochure vermeld.
Indien door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van de docent, een les niet kan doorgaan, dan
krijgt u hiervan bericht. In onderling overleg met alle betrokkenen wordt dan een vervangende datum
en/of locatie afgesproken.
Annulering:
Uw inschrijving is definitief vanaf 1 september, tót die datum kunt u zonder kosten annuleren. Daarna
kunt u uitsluitend tot aanvang van de cursus alleen met restitutie annuleren als het aantal
deelnemers dat toelaat; er zullen dan wel administratiekosten in rekening worden gebracht. ( 25 %
van de cursuskosten met een minimum van 10.— en een maximum van 30.— euro )
In alle andere gevallen is restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld niet mogelijk, omdat de
KBO bindende afspraken heeft gemaakt voor zaalhuur en docentenvergoeding.
Tussentijdse deelname:
Alleen in uitzonderingsgevallen kan men instappen in een lopende cursus. De docent dient hiervoor
toestemming te verlenen, na overleg met de PlusCursusCommissie.
U bent echter te allen tijde het volledige cursusgeld verschuldigd.
Tenslotte:
Heeft u klachten die u niet met uw docent kunt bespreken, dan kunt u altijd contact opnemen met de
PlusCursusCommissie.
                   1.1 Beter bridge
                   U heeft ooit een bridgecursus gevolgd en thuis één of twee boekjes in de
                   kast staan. U speelt misschien al jaren, maar het bieden en afspelen
                   zouden beter kunnen. U krijgt aan tafel veel adviezen, maar daar wordt u
                   niet echt wijzer van. U zou de basisbegrippen liever nog eens onder leiding
                   van een bridgedocent willen doornemen. Een openingsbod lukt u wel, maar
                   daarna? U zou het juiste antwoord willen hebben op dat vervelende
                   tussenbieden, of gewoon willen weten wat een verantwoord volgbod is.
                   Een methode willen leren om beter te kunnen onthouden welke kaarten al
                   gespeeld zijn. U zou uw afspel willen verbeteren. U zou willen weten hoe u -
                   met uw partner - beter leert tegen te spelen. Kortom: u zou een
                   betrouwbare bridgepartner willen worden, met wie iedereen graag wil
                   spelen.
                   Dat kan allemaal!
Deze cursus bestaat uit een wekelijkse (opfris)cursus van 8 lessen. U krijgt les van een gediplomeerd docent
van de Nederlandse Bridge Bond. Aan de hand van de nieuwste didactische inzichten - en met veel
oefenmateriaal - worden de basisbeginselen nog eens goed doorgenomen. De kleuropening, en het bieden
daarna. Wat is een (on)verantwoord bijbod? Wanneer doet u een (on)verantwoord volgbod? Hoe zit het met de
Sans Atout opening en vooral het bieden daarna? Verder leert u een goed speelplan maken voor het afspel in
Sans Atout of troef. Als u het op de cursus aangeleerde speelplan consequent toepast haalt u gegarandeerd
meer slagen dan voorheen! Uitkomen: geen blinde gok maar een weloverwogen keuze! Wat moet u met
conventies als Multi, Niemeijer, etc.? Slembieden: niet zo moeilijk als u denkt! Waarom is Azen vragen met vier
klaveren geen goede afspraak?
Vragen te over: elke bridger wordt er steeds weer mee geconfronteerd. In deze cursus krijgt u antwoord!
Bovendien is er elke les gelegenheid om aan de docent problemen voor te leggen die u aan de bridgetafel bent
tegengekomen.
Om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen is de maximale groepsgrootte gesteld op 14 personen.
Zo heeft de docent de mogelijkheid om tijdens de veelvuldige praktische oefeningen bij iedereen persoonlijk te
constateren wat er aan het bieden en spelen verbeterd zou kunnen worden.
Voor deze cursus moet u nog rekening houden met de kosten van een boekje ad € 15,00, aan te schaffen via
de docent.
Docent:     Jan Kalker - 234231 - jckalker@freeler.nl
Locatie:     Wijkcentrum Korenaere          Tijd:    Maandag 13.30 tot 16.00 uur
Aantal lessen:    8    Frequentie: wekelijks                 Deelnemers:   10 tot 14
Data:        2011:   24/01 - 31/01 - 07/02 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/03 - 04/04
Lesgeld:     leden:    € 60,00    niet leden:  € 68,00 1.2 Bridge voor beginners
U kaart graag: jokeren, hartenjagen, canasta of rikken, of welk kaartspel dan ook. Maar u hoort wel eens van
kennissen dat bridgen het allerleukste is. Vier mensen aan een tafel met ieder 13 kaarten die als paar (degenen
die tegenover elkaar zitten werken samen) zoveel mogelijk slagen proberen te maken. Dat zou u ook wel eens
willen proberen. Of misschien heeft u van een familielid of een vriend al een beetje leren bridgen en speelt u
thuis wel eens een spelletje. Maar u zou het bridgen wel eens goed willen leren, zodat u later misschien wel op
een echte bridgeclub kunt gaan spelen.
Dan is de cursus beginners wat voor u. Eerst leert u de beginselen van het afspel: hoe maakt u zoveel mogelijk
slagen met een gegeven hand van 13 kaarten? Als u dit goed onder de knie heeft, leert u bieden. Hoe legt u in
biedtaal samen met uw partner van te voren vast hoeveel slagen u als paar denkt te gaan maken, zodat u een
extra premie kunt verdienen. Een moeilijk onderdeel! Maar als u bereid bent om naar de partner met wie u
samen speelt te luisteren - een brug (=bridge) te slaan - zult u dit snel leren. Na afloop van een tiental lessen
bent u dan best in staat om thuis aan de bridgetafel plaats te nemen en onder elkaar een spel naar behoren te
bieden en af te spelen. Eventueel kunt u de lessen vervolgen met de aansluitende cursus “Beter bridge”.
Om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen is de maximale groepsgrootte gesteld op 14 personen.
Zo heeft de docent de mogelijkheid om tijdens de veelvuldige praktische oefeningen bij iedereen persoonlijk te
constateren wat er aan het bieden en spelen verbeterd zou kunnen worden.
Voor deze cursus moet u nog rekening houden met de kosten van een boekje ad € 15,00, aan te schaffen via
de docent.
Docent:     Jan Kalker - 234231 - jckalker@freeler.nl
Locatie:     Wijkcentrum Korenaere          Tijd:     Maandag 13.30 tot 16.00 uur
Aantal lessen:    10    Frequentie: wekelijks                  Deelnemers:   10 tot 14
Data:        2010:   04/10 - 11/10 - 18/10 - 01/11 - 08/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12 - 20/12
Lesgeld:     leden:    € 75,00    niet leden:  € 85,00
1.3 Schilderen beginners
Wie heeft daarvan niet gedroomd: een eigen kunstwerk boven de bank?
In de beginnerscursus leert u stap voor stap de fijne kneepjes van het kunstschilderen. In de lessen wordt
aandacht besteed aan het tekenen, kleuren mengen, compositie en het werken met aquarel- en acrylverf. U
leert met de verschillende materialen en gereedschappen werken. Onderwerpen als stilleven, landschap en
andere komen aan de orde. U kunt als beginner van start gaan, maar met wat ervaring bent u ook van harte
welkom.
De lessen worden gegeven in het schildersatelier De Ster van kunstenaar Hendrik Boot aan de Korenmarkt.
Een leuke inspirerende locatie met volop parkeergelegenheid.
De docent zorgt voor de benodigde materialen. U betaalt hiervoor bij aanvang van de cursus een eenmalige
vergoeding van € 20,00. U maak dan kennis met verschillende materialen en kwaliteiten, zodat u kunt
ontdekken wat het beste bij uw techniek past en het nodige materiaal later zelf kunt kopen.
Docent:       Henk Boot - 630240 - kunsthb@gmail.com
           Atelier café de Ster, Korenmarkt hoek
Locatie:                           Tijd:        Maandag van 14.00 tot 15.30 uur
           Singeltje
Aantal lessen:      12    Frequentie: Wekelijks                     Deelnemers: 8 tot 10
Data:         2010:    20/09 - 27/09 - 04/10 - 11/10 - 18/10 - 01/11 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12 - 13/12
Lesgeld:       leden:    € 105,00   niet leden:  € 115,001.4 Schilderen voor gevorderden
Deze cursus richt zich op de leerlingen die al eerder kennis hebben gemaakt met basisbeginselen van het
schilderen. In de lessen wordt dieper ingegaan op de verschillende technieken. Stap voor stap gaat u op weg
naar het grote meesterwerk! Er wordt vooral met acrylverf gewerkt, maar ook met aquarel. Waar nodig
worden de technieken en theorie weer wat opgefrist.
U bent natuurlijk enthousiast als u aan deze cursus begint; enige artistieke kijk en aanleg zijn mooi
meegenomen. De keuze van de onderwerpen is vaak vrij en u krijgt individuele begeleiding. Bij deze cursus
werkt u met uw eigen materialen. De docent geeft u indien gewenst voor de aanschaf graag adviezen.
Evenals bij de beginnerscursus worden de lessen gegeven in het atelier De Ster van kunstenaar Hendrik Boot
aan de Korenmarkt tegenover het parkeerterrein.
Docent:       Henk Boot - 630240 - kunsthb@gmail.com
           Atelier café de Ster, Korenmarkt hoek
Locatie:                           Tijd:         Dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur
           Singeltje
Aantal lessen:      12    Frequentie: Wekelijks                      Deelnemers:   8 tot 10
Data:          2010:   21/09 - 28/09 - 05/10 - 12/10 - 19/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12
Lesgeld:       leden:    € 105,00   niet leden:  € 115,00


         e
1.5 Tekenen 1 leerjaar (realistisch tekenen)
De basistheorie komt aan bod, zoals perspectiefleer, licht- en schaduwwerking. Stapsgewijs leert u steeds
moeilijkere dingen te tekenen. De voornaamste doelstelling van de cursus is om het waarnemingsvermogen te
verbeteren, zodat u bewuster gaat kijken naar kunst of dagelijkse realiteit.
De cursus wordt nooit te technisch en stelt u in staat om aan het einde van de cursus een degelijk maar niet te
moeilijk stilleven te tekenen.
U wordt aangeraden om ook thuis regelmatig te tekenen. U heeft nodig 3 grafietpotloden ( 2H-HB-2B), gum
                                            e
puntenslijper of mesje en een notitieblok. Aanschaf tekenpapier gaat in overleg na de 1 les.
Oleg Komissarov heeft in de periode 1987 – 1991 een kunstopleiding ( SISA ) gevolgd te Antwerpen met in het
vakkenpakket o.a. tekenen / schilderen, kunstgeschiedenis en fotografie. Tegenwoordig beoefent Oleg de kunst
als hobby.
Docent:       Oleg Komissarov - 233127
Locatie:       Wijkcentrum Oost             Tijd:     Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:      12    Frequentie: Tweewekelijks                Deelnemers:   8 tot 10
                 29/09 - 13/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 -         12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 09/03 -
Data:          2010:                         2011:
                 15/12                          23/03
Lesgeld:       leden:    € 90,00    niet leden:  € 100,00
1.6 Tekenen vervolg (realistisch tekenen)
Deze cursus is vooral bedoeld voor alle mensen die de afgelopen jaren het eerste jaar hebben afgemaakt, zij
zijn van harte welkom.
Eerdere thema’s worden verder uitgediept en ook hier zal getracht worden om de lessen niet te technisch te
                           e
maken. Toch zal het niveau hoger liggen dan bij het 1 jaar, basiskennis is immers aanwezig.
De cursisten moeten zelf tekenpapier aanschaffen. ( A4 tekenblok 90 of 120 gr/m2 )
Docent:     Oleg Komissarov - 233127
Locatie:     Wijkcentrum Oost              Tijd:    Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:     12    Frequentie: Tweewekelijks               Deelnemers:   8 tot 10
                01/10 - 15/10 - 05/11 - 19/11 - 03/12 -        14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 -
Data:         2010:                         2011:
                17/12                         25/03
Lesgeld:     leden:     € 90,00    niet leden:  €100,001.7 Decoratieve Wenskaarten Nieuw.
In deze cursus gaan we met diverse papiersoorten en formaten ( vierkant, lang, klein, groot, passe-partout)
decoratieve wenskaarten maken met verschillende technieken en materialen. Aan de orde kunnen komen
vouwen, snijden, knippen, ponsen, embossen, prikken, borduren, stempelen, werken met verf, inkt, encaustic
was, kleur(aquarel) potloden, textiel.
De docent zorgt voor de benodigde materialen, hiervoor betaalt u bij aanvang van de cursus € 15,00. Wel dient
u zelf een snijmat, schaar, afbreekmesje, hobbylijm, potlood, gum en metalen liniaal mee te brengen.
Bij keuze van duurdere papiersoorten voor kaarten of het maken van een kalender kan een kleine bijbetaling
nodig zijn.
Docente:     Wil Koldenhof - 230204 - wilkoldenhof@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Korenaere            Tijd:    Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:     10    Frequentie: tweewekelijks               Deelnemers:   8 tot 12
Data:         2010:   05/10 - 19/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11    2011:   11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 15/03
Lesgeld:     leden:     € 85,00    niet leden:  € 95,001.8 Toneel    Nieuw.
Als je naar een toneelvoorstelling gaat en je geniet van wat de
acteurs en actrices je “op de planken” voorschotelen, dan gaat
het vast wel eens kriebelen. Zou ik dat ook kunnen? Hoe is dat
nou om te acteren voor publiek? Waar moet je nou opletten als
je acteert? Zou dat moeilijk zijn?
Iedereen kan leren toneelspelen. Onze ervaren speldocente
neemt je bij de hand en leert je de eerste beginselen van het
toneelspel. Tijdens leuke, grappige en soms ontroerende
oefeningen leer je een rol te spelen. Ook toneelteksten komen
aan de orde. Je leert en ervaart dat je een eenvoudige tekst op
een heleboel verschillende manieren kunt uitspreken en dat dan
de bedoeling van de tekst ook ineens anders kan worden.
Kortom: toneel een boeiende ervaring.
Docent:     Eveline Smit
Locatie:     CKB de Maagd Burg.Stulemeijerlaan 3
Tijd:      Dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur
Aantal lessen:  10
Frequentie:   Wekelijks
Deelnemers:   10 tot 12
         05/10 – 12/10 – 19/10 – 02/11 – 09/11 –
Data 2010:    16/11 – 23/11 – 30/11 – 07/12 – 14/12
Lesgeld leden: € 89,00
Niet leden:   € 99,00
1.9 Keramiek en Pottenbakken       Nieuw.
U leert werken met verschillende keramische technieken,
zoals het draaien en werken op een schijf, klei rollen en
plakken en boetseren. Ook besteden we aandacht aan het
afwerken en decoreren. De werkstukken worden gebakken in
een elektrische oven met computerbesturing.
Zit u graag met uw handen in de klei? Dan is deze cursus
zeker de moeite waard.
De prijs van deze cursus is inclusief materiaalkosten.
Docent:     Ad van Nimwegen
Locatie:     CKB Blokstallen 3
Tijd:      Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Aantal lessen:  10
Frequentie:   Wekelijks
Deelnemers:   8 tot 10
         05/10 – 12/10 – 19/10 – 02/11 – 09/11 –
Data 2010:    16/11 – 23/11 – 30/11 – 07/12 – 14/12
Lesgeld leden: € 150,00
Niet leden:  € 160,00

1.10 Schrijven van proza en poëzie
Iedereen kan schrijven! Zeker als je schrijft over dingen die dichtbij gebeuren. Toch is schrijven meer dan
alleen wat woorden op papier zetten. Er moet meer te beleven zijn dan alleen die woorden. Pas dan wordt
schrijven - én lezen - spannend!
Tijdens deze cursus schrijf je poëzie en proza van eigen hand. Soms alleen, soms met hulp van anderen, maar
steeds over eigen belevingen en herinneringen. Schrijfervaring is voor deze cursus niet nodig. Als je het leuk
vindt om met taal te spelen en om je heen te kijken, is dat voldoende. Want als je goed kijkt, zie je dat je echt
over van alles kunt schrijven. De docent organiseerde verschillende schrijftrainingen o.a. ‘Verroest’, een
schrijfmiddag in een oude ijzerfabriek.
Docent:      Peter van der Graaf - 682868 - peter@onz-vormtaal.nl
Locatie:     wijkcentrum De Korenaere         Tijd:   Vrijdag 9.30 tot 12.00 uur
Aantal lessen:     6    Frequentie: Maandelijks               Deelnemers:   8 tot 12
Data:         2010:  08/10 - 12/11 - 10/12           2011:   14/01 - 11/02 - 18/03
Lesgeld:     leden:    € 52.50    niet leden:  € 58.50


1.11 Tai Chi
Elke dag beoefenen miljoenen mensen overal ter wereld tai chi, een traditioneel Chinees
bewegingsprogramma.
Tai chi bestaat uit een serie bewegingen die in een voortdurende, vloeiende reeks worden uitgevoerd. Elke tai
chi beweging is nauwkeurig omschreven en vloeit over in de volgende, zodat men een hele reeks bewegingen
doorloopt, terwijl de geest ontspannen en toch geconcentreerd blijft.
Tai chi wordt ook wel “bewegingsmeditatie” genoemd. Het stimuleert de qi (tsjie) stroom die volgens de Chinese
filosofie de gezondheid verbetert.
Als men regelmatig oefent, verbetert tai chi de flexibiliteit, het evenwicht, de coördinatie, het immuunsysteem,
het concentratievermogen en het geheugen.
Bijna iedereen kan tai chi beoefenen, ongeacht leeftijd of conditie.
Makkelijke kleding en schoeisel wordt aanbevolen.
Docente:     Fiona Wagenaar - 244770 - fiefie375@hotmail.com
Locatie:     Wijkcentrum de Hofstee          Tijd:   Maandag van 9.15 tot 10.15 uur
Aantal lessen:     32   Frequentie: Wekelijks                Deelnemers:   12 tot 18
                wekelijks vanaf 04/10 tot en met
                                          wekelijks vanaf 03/01 tot en met 06/06
Data:         2010:  20/12 m.u.v. 25/10 herfstvakantie,    2011:
                                          m.u.v. 07/03 carnaval, 25/04 pasen
                27/12 kerst
Lesgeld:     leden:    € 95,00    niet leden:  € 105,00
1.12 Zumba Gold Dance (55+)      Nieuw
Zumba is een workout op dynamische latin muziek vol unieke en exotische danspassen .
De ZUMBA GOLD les heeft een rustiger tempo dan de gewone zumba les en is bedoeld voor degenen die
misschien qua leeftijd wat ouder zijn , maar nog jong van geest !
Vooral voor de grote groep babyboomers die lichaam en geest actief en gezond willen houden en willen
genieten van het leven is dit een hele leuke activiteit .
Een aantal voordelen op een rijtje : het is goed voor hart en bloedvaten , ontwikkelen van spierkracht en
uithoudingsvermogen , botdichtheid ( tegengaan van osteoperose) , meer souplesse in de spieren en
gewrichten , verbetering van de houding , balans en coördinatie , geheugentraining , calorieën verbranden . Dit
allemaal op een leuke gezellige manier , lekker dansend (op o.a. merengue , salsa , mambo , cumbia , tango ,
flamengo ) d.m.v. eenvoudige choreografieën en speciaal voor deze doelgroep uitgedachte oefeningen.
Dans u fit met Zumba en ga genieten. Het geeft u energie !
Docente:     Petra Hoek
Locatie:     CKB de Maagd Burg.Stulemeijerlaan 3 Tijd:        Dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur
Aantal lessen:     10    Frequentie: Wekelijks                  Deelnemers:   12 tot 15
Data:        2010:   05/10 – 12/10 – 19/10 – 02/11 – 09/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 07/12 – 14/12
Lesgeld:     leden:    € 55,00    niet leden:  € 65,00
2.1 Geschiedenis van de Bouwkunst
Wandelt u ook wel eens door Bergen of een andere oude Nederlandse binnenstad waarbij u denkt: alweer een
winkel van de Hema, Blokker, Kruidvat of de Schoenenreus? Richt de blik dan eens omhoog en verbaas u over
de variëteit aan fraaie gevelversieringen die u boven de - ineens foeilelijke - winkelpuien ziet. Maar wat ziet u
eigenlijk? En hoe oud?
Loopt u op vakantie wel eens een kerk binnen die heel bijzonder schijnt te zijn? Maar ja, u weet niet hoe en
wat. Kathedraal, kruisbasiliek, kooromgang: wat is de precieze betekenis daar nu van? U heeft wel gehoord van
de Romaanse en de Gotische bouwstijl: maar wat is het verschil?
Kortom: u zou hier graag meer over willen weten zodat u voortaan ook begrijpt wat u ziet. Dan is deze cursus
iets voor u! We leren de verschillende bouwstijlen herkennen. Romaans, Gotisch, Renaissance, Barok, Rococo,
Art Nouveau en nog veel meer termen leert u tijdens de cursus te plaatsen.
De cursus bestaat uit tien wekelijkse lessen. Het zal geen passief hoorcollege worden. De lessen worden met
veel afbeeldingen geïllustreerd (beamer). Verder wordt u regelmatig verzocht actief mee te denken over
lesmateriaal dat u wordt opgestuurd. Zo leert u al aan de hand van afbeeldingen de belangrijkste stijlkenmerken
herkennen.
Daarnaast is er de praktijk! De dagexcursie is een belangrijk onderdeel van deze cursus. Er zijn er drie. De
eerste gaat naar Maastricht: een stadwandeling langs de oude stadsmuren met een bezoek aan de
O.L.Vrouwekerk en de St. Servaas. Hierna zult u overal waar u komt Romaans en Gotisch herkennen. De
tweede voert naar Dordrecht. In een "rondje Dordt" lopen we langs typisch Nederlandse grachtenpanden van de
16e tot de 18e eeuw: Renaissance en Barok. Er wordt ook een bezoek gebracht aan het prachtige 18e eeuwse
interieur van het museum Simon van Gijn: Rococo. De slotexcursie gaat naar Antwerpen. In de ochtend een Art
Nouveau wandeling langs de Cogels - Oyslei (Berchem, wijk Zurenborg). Na de lunch "herhalen" we de
opgedane kennis van de voorgaande lessen over de verschillende bouwstijlen in een wandeling langs
monumenten in het centrum.
Om rondleidingen op excursies en klassikale bestudering van bouwstijlen overzichtelijk te houden, is de
maximale groepsgrootte gesteld op 15.
Na afloop van deze cursus zult u - waar u ook bent - voortaan een oud kerkgebouw of een historische
binnenstad met andere ogen bekijken!
In de cursusprijs is lesmateriaal wel, vervoer dagexcursies en eventuele entreebewijzen niet inbegrepen.
Docent:     Jan Kalker - 234231 - jckalker@freeler.nl
         Wijkcentrum Bergse Plaat _
Locatie:                          Tijd:    Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
         vergaderruimte
Aantal lessen:    10    Frequentie: Wekelijks                  Deelnemers:   10 tot 15
Data:        2011:   20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02* - 17/02 - 24/02 - 03/03* - 17/03 - 24/03 - 31/03*
Lesgeld:     leden:    € 75,00    niet leden:  € 85,00   * Op deze data vinden de excursies plaats
2.2 Geschiedenis: Nederland in de Gouden Eeuw.
In deze cursus neemt de docent u mee terug naar één van de meest roemvolle periodes uit de Vaderlandse
Geschiedenis. Ons land werd in deze tijd een onafhankelijke Republiek na een tachtigjarige(!) oorlog. U beleeft
opnieuw deze strijd: hoe werd er in die tijd oorlog gevoerd? U leeft mee met de ontdekkingsreizen van Oost- en
Westindië-vaarders, die uiteindelijk een wereldrijk zouden stichten waar VOC en WIC eeuwenlang schatten aan
verdienden. U verbaast zich er met de Europeanen van de omliggende landen uit die tijd over hoe zo'n klein
land tot zo'n enorme bloei van kunsten en wetenschap kon komen. Waarom was de Republiek der Nederlanden
toen een baken van verdraagzaamheid in een tijd waarin de Europese vorsten hun onderdanen met grof geweld
tot één geloof wilden brengen?
Hoe leefde men in de 17e eeuw: wonen, werken, voedsel, trouwen, veiligheid op straat, armen- en ziekenzorg,
etc..
U leert tegelijkertijd ook de keerzijde van de gouden medaille kennen. Was de 17e eeuw voor iedereen wel zo'n
fantastische tijd? Of moeten we - omdat de meerderheid van de bevolking in armoede leefde - eigenlijk van een
"IJzeren Eeuw" spreken? Een Republiek klinkt modern en democratisch vergeleken met de absoluut regerende
koningshuizen om ons heen. Maar was dit werkelijk zo? Hoe kon de elite eeuwenlang de beste baantjes
schaamteloos onder elkaar verdelen? Welke rol speelden de Prinsen van Oranje daarbij in het bestuur?
Michiel de Ruyter, Piet Hein, Hugo de Groot, De Oranjes, Van Oldenbarneveldt, Rembrandt, Vermeer en nog
veel meer bekende Nederlanders zullen in dit overzicht de revue passeren.
De cursus bestaat uit tien wekelijkse lessen. Het zal geen passief hoorcollege worden. De lessen worden met
veel afbeeldingen geïllustreerd (beamer). Verder wordt u regelmatig verzocht actief mee te denken over
lesmateriaal dat u wordt opgestuurd. Zo mag u meedenken met de Bergenaren tijdens een Spaans beleg van
de stad; probeert u zich te verplaatsen in de problemen van een koopman; of ergert u zich aan de arrogantie
van de elite: ook toen al!
Verder is de dagexcursie een vast onderdeel van deze geschiedeniscursus. De eerste gaat naar Delft:
Legermuseum, Prinsenhof en Grote Kerk. De tweede naar Den Haag: Binnenhof met de Ridderzaal en het
Mauritshuis. De slotexcursie gaat naar Amsterdam: een wandeling langs 17e eeuwse grachten met een bezoek
aan de Oude Kerk, Begijnhof en het Paleis op de Dam, eens het stadhuis van Amsterdam in de Gouden Eeuw.
Om rondleidingen op excursies en klassikale bestudering van teksten en prenten overzichtelijk te houden, is de
maximale groepsgrootte gesteld op 15.
In de cursusprijs is lesmateriaal wel, vervoer dagexcursies en eventuele entreebewijzen niet inbegrepen.
Docent:     Jan Kalker - 234231 - jckalker@freeler.nl
         Wijkcentrum Bergse Plaat _
Locatie:                         Tijd:    Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
         vergaderruimte
Aantal lessen:    10   Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:   10 tot 15
Data:        2010:   07/10 - 14/10 - 21/10*- 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11*- 02/12 - 09/12 - 16/12*
Lesgeld:     leden:    € 75,00    niet leden:  € 85,00   *Op deze data vinden de excursies plaats.2.3 Klassieke Cultuur
Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten rond de volgende onderwerpen:
Herodotus (484-424):vader van de geschiedschrijving of meer boulevardjournalist? We behandelen het
ontstaan van de geschiedschrijving en volgen Herodotus tijdens zijn “Historien”= “Onderzoekingen” in de
oosterse wereld van botsende culturen.
Julius Caesar:geschiedenis van het einde van de Romeinse Republiek. Caesar als veroveraar van West-
Europa, als minnaar van o.a Cleopatra, als “dictator voor het leven”.Volgens sommigen was hij eigenlijk
dezelfde persoon als Jezus Christus.
Augustus:eerste Romeinse keizer, bekend door de “Pax Augusta”. Hij stond erg onder invloed van zijn vrouw
Livia, modelechtgenote of eerder intrigante en gifmengster ?
Sicilië: smeltkroes en kruispunt van culturen. Eerst de Siculi, daarna de Grieken, Carthagers en Romeinen,
maar later Byzantijnen, Noormannen en anderen. Deze informatie kan dienen als voorbereiding van een reis
naar Sicilie.
Catullus: Romeinse dichters en de liefde, Catullus en Tibullus. Hoe de dichtkunst “verhuisde” van Athene naar
Alexandrië en uiteindelijk in Rome terechtkwam. Catullus en zijn geliefde Lesbia, Tibullus en zijn geliefde Delia,
De klassieke traditie in de Lage Landen: de invloeden van de Griekse / Romeinse schrijvers op het
Nederlandse taalgebied. Hoe de klassieke mythen, toneelstukken, gedichten etc. een inspiratiebron waren voor
schilders, theatermakers, schrijvers en filmers.
Docent:     Henk Werts - 237286 - h.werts@planet.nl
Locatie:     Wijkcentrum Bergse Plaat, Ooitas     Tijd:    Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:    6    Frequentie: Maandelijks                Deelnemers:   10 tot 15
Data:       2010:   07/10 - 04/11 - 09/12            2011:   13/01 - 10/02 - 17/03
Lesgeld:     leden:    € 52,50   niet leden:  € 58,50
2.4 Kunstgeschiedenis Module A
In 6 lessen worden behandeld de onderwerpen: Symbolisme, Het Kubisme, Architectuur van de
  e
20 eeuw, Albrecht Dürer, Adam en Eva in de Kunst en het leven en werk van Piet Mondriaan.
Docente:     El van Broekhoven - 0167-564032 - broekhoven1@planet.nl
Locatie:     Bergse Plaat                Tijd:   Donderdag 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:     6    Frequentie: Maandelijks              Deelnemers:    15 tot 20
Data:        2010:   07/10 - 11/11 - 09/12          2011:   13/01 - 10/02 - 17/03
Lesgeld:     leden:     € 37,50    niet leden:  € 43,50


2.5 Kunstgeschiedenis Module B
Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan: De Vlaamse Primitieven, Russische Kunstenaars, De
Haagse School, de schilderende familie Toorop, Moderne Sculpturen en leven en werk van Salvador Dali.
Docente:     El van Broekhoven - 0167-564032 - broekhoven1@planet.nl
Locatie:     Bergse Plaat                Tijd:   Woensdag 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:     6    Frequentie: Maandelijks              Deelnemers:    15 tot 20
Data:        2010:   20/10 - 24/11 - 22/12          2011:   02/02 - 02/03 - 06/04
Lesgeld:     leden:     € 37,50    niet leden:  € 43,50


2.6 Kunstgeschiedenis Module C
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Cezanne en Gauguin (Post-Impressionisten), Kunst
op tegels, Middeleeuwse Miniaturen, El Greco (De Spaanse Griek), het beroemde Isenheimer Altaar (In
Colmar, Elzas) en leven en werk van Georgia O'Keeffe
Docente:     El van Broekhoven - 0167-564032 - broekhoven1@planet.nl
Locatie:     Bergse Plaat                Tijd:   Woensdag 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:    6     Frequentie: Maandelijks              Deelnemers: 15 tot 20
Data:        2010:   29/09 - 03/11 - 01/12          2011:   12/01 - 09/02 - 16/03
Lesgeld:     leden:     € 37,50   niet leden:  € 43,50
2.7 Kunstgeschiedenis Module D      Nieuw
In deze module worden de volgende onderwerpen
behandeld: Leven en werk van Kees van Dongen, Het
schilderen van Iconen, Kerst in de Kunst,
Primaire/Secundaire Kleuren en het werk van Fernando
Botero, Landschapsschilderkunst en de Stillevens van
Henk Helmantel.

         El van Broekhoven - 0167-564032 -
Docent:     broekhoven1@planet.nl
Locatie:     Bergse Plaat
Tijd:      Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:  6
Frequentie:   Maandelijks
Deelnemers:   15 tot 20
Data 2010:    06/10 - 10/11 - 08/12

Data 2011:    19/01 - 16/02 - 23/03
Lesgeld leden: € 37,50
Niet leden:   € 43,50
2.8 Legendarische personages in de kunst     Nieuw
Iedereen heeft wel eens van Don Juan de vrouwenversierder gehoord, of van Don Quichot, de ridder van de
droevige figuur en misschien ook wel van Francesca da Rimini, Tristan en Isolde of Beowulf. Wat waren dat
voor lieden, waar komen ze vandaan en wat hebben beeldende kunstenaars, componisten of filmers daarmee
van doen (gehad)?
In deze serie gaan we antwoorden zoeken op bovenstaande vragen. Dat wil zeggen, dat we met literatuur te
maken krijgen, maar ook met schilderijen, prenten en beelden, muziek en soms met film. Voorkennis is niet
nodig. De deelnemers krijgen de inleidingen op schrift.
Docente:     Mieke van Schaik - 612222 - amcvanschaik@cs.com
Locatie:     De Moerkens, zaal de Gans        Tijd:    Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:     5   Frequentie: Tweewekelijks               Deelnemers:   8 tot 15
Data:       2010:                         2011:   11/01 - 25/01 - 08/02 - 22/02 - 01/03
Lesgeld:     leden:    € 42,50    niet leden:  € 47,502.9 De Vrouw in de Nederlandse poëzie       Nieuw.
Elke bijeenkomst bekijken we enkele gedichten uit de Nederlandse letterkunde. De vrouw staat in die gedichten
centraal, ze wordt vergeleken met het mooie in de natuur, ze ervaart de blije en droevige kanten van het leven,
ze heeft invloed op de wereld om haar heen, is actief, spiritueel, schrijft misschien zelf poëzie... Hoe ziet de
ander haar? Waarin blinkt zij uit? Wat vindt zij zelf belangrijk? Dit onderwerp geeft ons veel mogelijkheden van
poëzie te genieten aan de hand van haar die zo essentieel is voor ons bestaan: de vrouw.
Enkele onderdelen als voorbeeld: de vrouw en de wereld om haar heen, de vrouw en de poëzie, de vrouw en
de man. Er is geen voorkennis nodig. De gedichten worden door de docente aangeleverd.
Docente:     Mieke van Schaik - 0164-612222 - amcvanschaik@cs.com
Locatie:     De Moerkens, zaal de Gans        Tijd:    Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:     5    Frequentie: Tweewekelijks              Deelnemers:   8 tot 15
Data:         2010:  05/10 - 19/10 - 02/11 - 16/11 - 30/11   2011:
Lesgeld:     leden:    € 42,50   niet leden:  € 47,502.10 Muziek luisteren
In deze serie krijgt u een inleiding op een componist en
op één of meer van zijn werken, waarna we samen naar
die muziek luisteren, af en toe met ondersteuning van
een DVD of video. Docente en deelnemers stellen
samen het programma vast. In ieder geval komt dit
seizoen de Romantiek uitgebreid aan bod, maar
daarnaast is er zeker plaats voor andere wensen, zoals
Amerikaanse of IJslandse muziek of operette. De
deelnemers krijgen de inleidingen op schrift. De serie is
geschikt voor wie nog niet eerder meedeed en voor wie
al series volgde (geen doublures). Er is geen voorkennis
nodig.
         Mieke van Schaik - 612222 -
Docent:     amcvanschaik@cs.com
Locatie:     De Moerkens, zaal de Gans
Tijd:      Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:  10
Frequentie:   Tweewekelijks
Deelnemers:   8 tot 15
Data 2010:    01/10 - 15/10 - 05/11 - 19/11 - 03/12

Data 2011:    14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 18/03
Lesgeld leden: € 80,00
Niet leden:   € 90,00
2.11 Boeddhisme als filosofie
Boeddhisme is van oorsprong een meditatieve traditie, met een belangrijke
filosofische grondslag. Deze filosofie voorziet in het begrijpen van de
ervaringswerkelijkheid.
In de eerste grondslag gaf Boeddha inzichten in de alledaagse werkelijkheid en de
staat van relatief geluk en lijden daarin en hoe te komen tot individuele bevrijding.
In de tweede grondslag werd de ervaringswerkelijkheid van de leegte, het niet–zelf,
beschreven. Hierdoor ontstaat ruimte voor het bodhisattva ideaal: de mens als
altruïstisch wezen: ten dienste van anderen.
De derde grondslag bevat de filosofie van de boeddhanatuur: de uiteindelijke en
onverwoestbare staat van wijsheid en mededogen als natuur van de eigen zelfloze
geest.
In de cursus worden deze drie grondslagen uitgelegd vanuit de traditionele teksten
en in korte contemplatieve sessies overdacht. Daarnaast worden basale meditatieve
technieken geoefend.
De cursus is geschikt voor ieder die een filosofische belangstelling heeft voor een wereldreligie. Ook is zij
geschikt voor mensen met specifieke belangstelling of beoefening van het boeddhisme zelf.
De cursus wordt gegeven, zoals voorgaande jaren, door Sungrab Woeser, (Leen vd Meij), boeddhistisch
monnik.
Docent:      Sungrab Woeser (Leen van der Meij) - 010-5114232 - leenmeij@planet.nl
Locatie:     Wijkcentrum de Bergse Plaat         Tijd:   Vrijdag van 13.30 tot 16 uur
Aantal lessen:      4   Frequentie: Zie lesdata                 Deelnemers:   bv 15 tot 50
Data:        2010:   17/9 – 24/9 – 8/10 – 15/10          2011:
Lesgeld:     leden:    € 40,00    niet leden:   € 44,002.12 Spiritualiteit en levensverhaal:
Al vertellend op zoek naar wie u ten diepste bent
Als senior bent u niet meer zo bezig met het zoeken naar zelfexpansie en zelfbevestiging. Hierdoor kan er meer
ruimte ontstaan voor bezinning. U blikt terug op uw leven. U bent volop bezig in het heden. En u heeft nog een
bepaalde toekomst te gaan. Het ene moment lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Het andere moment lijkt het
alleen maar tegen te zitten. U vraagt zich af wat nu werkelijk belangrijk is. Over dit alles wilt u graag nadenken
en vertellen. De cursus ‘Spiritualiteit en levensverhaal’ biedt u daartoe de gelegenheid.
Het vertellen van uw levensverhaal kan een goede manier zijn om uzelf tot uitdrukking te brengen. Het vertellen
van het eigen verhaal en het hierover uitwisselen met anderen helpt u om er ordening in aan te brengen en er
een betekenis aan toe te kennen. Spiritualiteit gaat een stap verder. U gaat dan op zoek naar de binnenkant
van uw levensverhaal om zo te ontdekken wie u ten diepste bent. Misschien kunt u daar ook een goddelijke
aanwezigheid ervaren, waarvoor u zich wilt openstellen en die u iets te zeggen heeft.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Na een inleidende bijeenkomst worden de diverse aspecten van het
levensverhaal achtereenvolgens aan de orde gesteld. De deelnemers krijgen de gelegenheid om stukjes van
hun levensverhaal op te schrijven. Vervolgens worden zij uitgenodigd om wat zij hierover willen vertellen met
elkaar te delen. Tenslotte wordt hen gevraagd te onderzoeken wat hen raakt in hun eigen verhaal en wat hen dit
te zeggen heeft. Op deze manier kunnen zij hun eigen bezieling herkennen en verder op het spoor komen.
De cursus wordt verzorgd door Kees van der Ham, die als geestelijk begeleider is opgeleid aan het Titus
Brandsma Instituut te Nijmegen.
Docent:     Kees van der Ham - 0165-532561 - cvanderham@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost, zaal Mars         Tijd:      Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur
Aantal lessen:    6    Frequentie: Tweewekelijks                  Deelnemers:   6 tot 10
Data:       2010:   05/10 - 19/10 - 02/11 - 16/11- 30/11 - 14/12   2011:
Lesgeld:     leden:    € 60,00   niet leden:    € 66,002.13 Veelstromenland van het christendom.      Nieuw.
Ergens las ik eens: “het is met het geloof net als met goed schaatsijs ….. dat
moet scheuren en kraken anders is het juist verraderlijk”.
Welnu, scheuren en kraken deed het. Al vanaf het begin van het ontstaan
van het christendom zien we fracties ontstaan en gaan groepen eigen
wegen. Sommigen lopen achter leiders aan, anderen achter dogma’s of
principes. Ook de geschiedenis en de culturele omstandigheden door de tijd
heen hebben hun invloed op de ontwikkelingen van het christelijke geloof.
Vanaf de bron zien we een stroom ontstaan die door allerlei obstakels en
omstandigheden zich verdeelt en zich soms ook weer samenvoegt. Zo is een veelstromen land ontstaan.
Gedurende vijf bijeenkomsten willen we een aantal van deze stromen nader bekijken. De grote splitsingen,
zoals het oosters/westers schisma en de reformatie komen zeker aan de orde. Hierbij bekijken we de oosterse
orthodoxie, het rooms-katholicisme en het protestantisme. Maar er is meer. Van het protestantisme is bekend
dat het zich heeft verdeeld in vele stroompjes en beekjes. Maar ook in kerkgenootschappen die schijnbaar een
eenheid vormen komen we stromingen en groeperingen tegen. Men kan charismatisch, fundamentalistisch,
modern, orthodox of traditioneel katholiek zijn of anglicaans, of noem maar op.
Het gaat bij deze cursus niet alleen om kerkgeschiedenis. We proberen ook vanuit het theologisch denken van
mensen iets van het veelstromenland te begrijpen.
We proberen de vijfde en afsluitende bijeenkomst plaats te doen vinden in de Sint Gertrudiskerk. Hier zijn veel
getuigen te vinden van lokale christelijke stromingen en ontwikkelingen.
Docent:     Willem Vermeulen - 0164-241712 - willemvermeulen@ziggo.nl
Locatie:     Wijkcentrum De Bergse Plaat           Tijd:     Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:      5    Frequentie: 1 x per 3 weken                Deelnemers:   12 tot 35
Data:        2010:     12/10 - 02/11 - 23/11 - 14/12          2011:   11/01
Lesgeld:     leden:      € 25,00    niet leden:    € 30,00                          Kookcursussen

3.1 Dominicaans koken (Comida Criolla Antillana)
De Dominicaanse keuken moeten we bekijken binnen de Antilliaanse Creoolse keuken. Deze is ontwikkeld op
de Antillen maar je kunt deze ook vinden langs de Atlantische kust van Midden- en Zuid Amerika tot aan
Brazilië.
De Comida Criolla, zoals dit eten in de Dominicaanse Republiek wordt genoemd bestaat uit rijst, bonen en vlees
of vis. Heel bekend is de Sancocho met zijn variant Sancocho prieto waar maar liefst zeven soorten vlees in
verwerkt zijn en de Habichuelas con dulces dat veel gegeten wordt met Pasen. De namen klinken u misschien
wat vreemd in de oren, maar we kunnen u verzekeren dat ze heerlijk smaken.
De Dominicaanse keuken is niet pikant, is simpel, heel erg lekker en u zult de tropen in ieder gerecht proeven.
Na het koken kunt u gezellig samen aan tafel om al dat lekkers op te eten. De recepten krijgt u op schrift,
zodat u thuis alles op uw gemak kunt nakijken en ook zelf aan de slag kunt gaan. Naast het cursusgeld betaalt
u per les ongeveer € 7,50 aan de docente voor de gebruikte ingrediënten. Omdat deze vooruit worden
ingekocht, dient u uw eventuele afwezigheid bij een les uiterlijk maandagmiddag om 17.00 uur bij de docente te
melden; doet u dit niet dan worden de kosten van de ingrediënten toch in rekening gebracht.
Docente:     Tati Ruis - Santos - 239237 / 06 40408474 - tatisantos97@hotmail.com
Locatie:     Wijkcentrum Oost               Tijd:      Dinsdag van 15.00 tot 17.30 uur
Aantal lessen:     4    Frequentie: Wekelijks                   Deelnemers: 8
Data:        2010:                             2011:   04/01 - 11/01 -18/01 - 25/01
Lesgeld:     leden:     €45,00    niet leden:  € 50,003.2 Indonesisch koken
De Indonesische keuken is door ons koloniale verleden niet geheel onbekend.
Zélf Indonesisch koken is toch een ander verhaal. Het is een groot avontuur, het begint met vreemde
ingrediënten en dat leidt ons naar toko’s en supermarkten. Met opgedane kennis gaan we aan de slag,
misschien nog onwennig, maar u krijgt snel de smaak te pakken. Bij uw eerste Indonesische maaltijd zullen
vermoedelijk de geuren en smaken een liefhebber van u maken. Er is zoveel te ontdekken: nasi kuning = gele
rijst , rendang = vlees in pittige kokosmelk, ajam pedas = pittige kipkluifjes, sajoer lodeh = groente in
kokosmelk, pisang goreng = gebakken banaan, etc. etc.
Lijkt het U wat? Ga mee op de culinaire “reis”.
Naast het cursusgeld betaalt u per les ongeveer € 8,50 aan de docente voor de gebruikte ingrediënten. Omdat
deze vooruit worden ingekocht, dient u uw eventuele afwezigheid bij een les uiterlijk maandagmiddag om 17.00
uur bij de docente te melden; doet u dit niet dan worden de kosten van de ingrediënten toch in rekening
gebracht.
Docente:     Lies Rademaker - 265233 - lies@rademakertjes.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:       Dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur
Aantal lessen:   5     Frequentie: Wekelijks                Deelnemers: 8
Data:       2010:    de data                    2011: 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 02/03
Lesgeld:     leden:    € 52,50    niet leden:  € 57,50
              e
3.3 Koken voor gasten 1 jaar       Ochtendprogramma
Regelmatig doet de vraag zich voor: wat zetten we op tafel bij bezoek of tijdens de feestdagen? In deze cursus
gaan we met die vraag aan de slag.. We nemen u mee naar de keuken en stellen een feestelijk menu samen,
bestaande uit voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert.
Het spreekt voor zich dat u de gebruikte ingrediënten per les moet betalen, maar daar mag u ook zelf voor aan
tafel. Houdt u hiervoor rekening met een bedrag van ongeveer € 8,50 per les dat u aan de docent moet betalen.
U krijgt de recepten op schrift mee naar huis.
Omdat de ingrediënten natuurlijk vooraf moeten worden ingekocht, dient u zich, als u onverhoopt een les moet
missen, uiterlijk op zaterdag bij de docent af te melden, anders worden de kosten van ingrediënten toch bij u
rekening gebracht.
Graag een schort en theedoek meebrengen.
Laat de feestdagen en uw gasten maar komen, als 't aan tafel een feest moet zijn, is dit het begin!
Docenten:    Jan & Gerda Gouverneur - 234103 - gerda.jan.gouverneur@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:    Dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur
Aantal lessen:    4     Frequentie: Wekelijks in november         Deelnemers:  7 tot 8
Data:        2010:    ochtendcursus 02/11 - 09/11 - 23/11 - 30/11
Data:        2010:    middagcursus 02/11 - 09/11 - 23/11 - 30/11
Lesgeld:     leden:     € 45,00   niet leden:  € 50,00   Let op uw keuze, ochtend of middag !!

              e
3.4 Koken voor gasten 1 jaar             Middagprogramma
Docenten:    Jan & Gerda Gouverneur - 234103 - gerda.jan.gouverneur@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:    Dinsdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur
Aantal lessen:    4     Frequentie: Wekelijks in november         Deelnemers:  7 tot 8
Data:        2010:    ochtendcursus 02/11 - 09/11 - 23/11 - 30/11
Data:        2010:    middagcursus 02/11 - 09/11 - 23/11 - 30/11
Lesgeld:     leden:     € 45,00   niet leden:  € 50,00   Let op uw keuze, ochtend of middag !!3.5 Koken voor gasten vervolg           Ochtendprogramma
Heeft u vorig seizoen onze cursus gevolgd en wilt u daar graag , net als wij, een vervolg aan geven of heeft u
elders de nodige ervaring opgedaan, dan bent bij ons in de keuken aan het juiste adres.
We gaan opnieuw de keuken in en stellen een feestelijk menu samen, bestaande uit voorgerecht,
tussengerecht, hoofdgerecht en dessert. Het spreekt voor zich dat u de gebruikte ingrediënten per les moet
betalen, maar daar mag u ook zelf voor aan tafel. Houdt u hiervoor rekening met een bedrag van ongeveer €
8,50 per les dat u aan de docent moet betalen. De recepten krijgt u op schrift, zodat u thuis alles op uw gemak
kunt nakijken en ook zelf aan de slag kunt gaan.
Omdat de ingrediënten natuurlijk vooraf moeten worden ingekocht, dient u zich, als u onverhoopt een les moet
missen, uiterlijk op zaterdag bij de docent af te melden, anders worden de kosten van ingrediënten toch bij u
rekening gebracht.
Graag een schort en theedoek meebrengen. Koken voor gasten, een feest voor je zelf !!
Docenten:    Jan & Gerda Gouverneur - 234103 - gerda.jan.gouverneur@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:    Woensdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur
Aantal lessen:    4     Frequentie: Wekelijks in november         Deelnemers: 7 tot 8
Data:       2010:    Ochtendcursus 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11
Data:       2010:    Middagcursus 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11
Lesgeld:     leden:     € 45,00   niet leden:  € 50,00   Let op uw keuze, ochtend of middag !!

3.6 Koken voor gasten vervolg             Middagprogramma
Docenten:    Jan & Gerda Gouverneur - 234103 - gerda.jan.gouverneur@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:    Woensdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur
Aantal lessen:    4     Frequentie: Wekelijks in november         Deelnemers: 7 tot 8
Data:       2010:    Ochtendcursus 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11
Data:       2010:    Middagcursus 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11
Lesgeld:     leden:     € 45,00   niet leden:  € 50,00   Let op uw keuze, ochtend of middag !!
3.7 Koken voor mannen
Veel mannen hebben het nooit geleerd, maar toch is het zo leuk, ZELF koken. Het is zo gezellig, samen met
een aantal mannen koken, samen sterke verhalen vertellen en daarna heerlijk gezamenlijk alles opeten.
Beginners en mannen die al vaker hebben meegedaan, kunnen allemaal aan dezelfde lessen deelnemen. Voor
de eerste les staat het menu al vast en is alles aanwezig.
Natuurlijk zijn de basisbenodigdheden zoals kruiden, bloem, boter enz. altijd aanwezig, de kosten hiervan zijn in
de cursusprijs verwerkt.
Daarnaast betaalt u bij elke les ca. € 6,50 aan uw docent voor de gebruikte ingrediënten.
(Als u eens moet verzuimen, dan betaalt u natuurlijk niet voor de ingrediënten, mits u zich voor donderdag
12.00 uur afmeldt bij de chef-kok.)
Let op: Uit voorgaande jaren weten we dat er altijd veel belangstelling is voor deze cursus. Als er meer dan 9
                    e
gegadigden zijn, dan maken we een 2 groep, ook op vrijdag !
Docent:     Ad van Tienen - 241260 - avantie@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost            Tijd:   Vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur
Aantal lessen:    12   Frequentie: Tweewekelijks              Deelnemers: 8 tot 9
               08/10 - 22/10 - 05/11 - 19/11 -           14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 11/03 -
Data:       2010:                       2011:
               03/12 - 17/12                    25/03
Lesgeld:     leden:   € 115,00   niet leden:  € 125,003.8 Vegetarisch koken
Samen een smakelijke en kleurrijke
vegetarische maaltijd bereiden.
Wilt u eens een dagje of vaker zonder vlees en
wilt u dan meer dan een “vleesvervangende”
burger van de supermarkt? Dan is deze cursus
iets voor u.
In deze cursus leert u de basis van een
volwaardige voeding zonder gebruik te maken
van dierlijke produkten. Plantaardige eiwitten,
granen en lekkere biologische groenten zullen
uitgebreid aan bod komen.
Elke les maken we ook een (maaltijd)soep en
een heerlijk dessert met natuurlijke
suikervervangers.
Laat u inspireren, maak kennis met nieuwe
producten zoals quinoa, het wondergraantje van
de Inca's en met verschillende kooktechnieken
zoals het maken van heerlijke geperste salades.
Kom en leer uw menumogelijkheden uitbreiden.
Na het bereiden van de maaltijd gaat u gezellig samen aan tafel. U krijgt alle recepten op schrift, zodat u thuis
alles nog eens op uw gemak kunt nakijken en ook zelf aan de slag kunt gaan.
Naast het cursusgeld betaalt u per les ongeveer € 8,00 aan de docente voor de gebruikte ingrediënten. Omdat
deze vooruit worden ingekocht, dient u uw eventuele afwezigheid bij een les uiterlijk dinsdagochtend 10 uur bij
de docente te melden; doet u dit niet dan worden de kosten van de ingrediënten toch in rekening gebracht.
Docente:     Karin de Jong - 0166-603467 - karindejong@kpn-officedsl.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost            Tijd:    Woensdag 10.30 tot 13.00 uur
Aantal lessen:    4    Frequentie: Wekelijks                Deelnemers:  8 tot 9
Data:        2010:                        2011:   05/01 - 12/01 - 19/01 - 26/01
Lesgeld:     leden:    € 45,00   niet leden:  € 50,00  ===============================================================================
                  NON PLUS ULTRA
      Voor al uw diners, lunches, feestjes of gewoon lekker op het terras.
               Grindweg 2 – Woensdrecht - 0164-612165
           www.cafenonplusultra.nl - info@cafenonplusultra.nl
  ===============================================================================
                               Talen

               e
4.1 Duits voor beginners 1 leerjaar Nieuw
De Duitse taal is de moedertaal van ongeveer 100 miljoen mensen. Deze mensen wonen in Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein, maar ook in Noord-Italië, Luxemburg, België, in de Elzas (Frankrijk)
en in grensgebieden van Roemenië en Hongarije. Wij Nederlanders kunnen eenvoudig Duits meestal wel een
beetje verstaan en we denken ook vaak dat we een mondje Duits kunnen spreken. Helaas is dat laatste
meestal een illusie. Meer dan eens zie ik Duitsers beleefd luisteren, maar dan blijkt later dat de boodschap toch
niet is overgekomen.
Deze cursus is zeer geschikt om de Duitse taal op een prettige, correcte en effectieve manier te leren
gebruiken. Er wordt veel aandacht besteed aan spreken en luisteren en door middel van bepaalde oefeningen
zult u al in korte tijd in staat zijn om eenvoudige gesprekjes correct te voeren. Ook lees- en luisterteksten over
het leven in Duitse taalgebieden bieden interessante informatie en gespreksstof.
Kurzum, mach mit!
We gaan de volgende leerboeken gebruiken:
Weitblick TB    ISBN 9789001138011
Weitblick WB    ISBN 9789001138028
De prijs per boek bedraagt 39,50 euro. Deze boeken kunt u meerdere jaren gebruiken.
U dient deze boeken zelf bij de boekhandel te bestellen, maar wacht hiermee totdat zeker is dat de cursus
doorgaat (zie ook de Spelregels).
Docente:     Carla van Hove - 653716 - clvanhove@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum de Bergse Plaat, Ooitas      Tijd:   Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur
Aantal lessen:    20     Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:   8 tot 15

                 05/10 - 12/10 - 19/10 - 02/11 - 09/11 -        11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 -
Data:        2010:                           2011:
                 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12         15/02 - 22/02 - 01/03 - 15/03 - 22/03

Lesgeld:     leden:     € 130,00   niet leden:   € 140,004.2 Engels beginners 1e leerjaar
Misschien vindt u het jammer dat u nooit in de gelegenheid bent geweest om Engels te leren. Dan is hier uw
kans; wij bieden u een cursus aan waarbij u kunt instappen zonder enige voorkennis van het Engels. In een
plezierige en ongedwongen sfeer gaan we ons verdiepen in de Engelse taal en cultuur. De volgende aspecten
komen aan bod: woordenschat, lezen en luisteren, praten en grammatica. In deze cursus gebruiken we het
leerboek “New Headway – Elementary Student’s Book”, ISBN 9780194 715096, third edition; prijs ongeveer 35
euro, en het oefenboek “New Headway – Elementary Workbook”, ISBN 9780194 715119, third edition; prijs
ongeveer 20 euro.
Deze boeken kunt u meerdere cursusjaren gebruiken. U dient ze zelf te bestellen bij de boekhandel, maar
wacht u daarbij tot u zeker weet dat de cursus doorgaat (zie de Spelregels).
Docente:     Nel Koornneef - 0164-251121 - nelkoornneef@hetnet.nl

         Wijkcentrum de Hofstee; indien niet
Locatie:                           Tijd:     Maandag van 10.00 tot 11.30 uur
         mogelijk De Korenaere

Aantal lessen:    20    Frequentie: Wekelijks                   Deelnemers: 8 tot 12

               04/10 t/m 13/12, m.u.v. 25/10               10/01 t/m 21/03, m.u.v. 07/03
Data:        2010:                           2011:
               (herfstvakantie)                     (krokusvakantie)

Lesgeld:     leden:    € 130,00    niet leden:   € 140,004.3 Engels beginners 2e leerjaar
Deze cursus is een voortzetting van de cursus Engels Beginners van seizoen 2009 – 2010 en is bedoeld voor
iedereen die deze cursus heeft gevolgd. Eveneens kunnen instappen geïnteresseerden die drie jaar middelbare
school gehad hebben, bijvoorbeeld de ulo. De lessen verlopen in een ongedwongen en gezellige sfeer en als u
geïnteresseerd bent, dan bent u welkom! De volgende aspecten komen aan bod: woordenschat, w.o. alledaags
Engels, lezen en luisteren, praten en grammatica.
We gaan verder met de boeken: “New Headway – Elementary Student’s Book, ISBN 9780194 715096, third
edition; prijs ongeveer 35 euro, en het oefenboek “New Headway – Elementary Workbook”, ISBN 9780194
715119. U dient deze boeken zelf bij de boekhandel te bestellen, maar wacht u daarmee tot u zeker weet dat de
cursus doorgaat (zie de Spelregels).
Docente:     Nel Koornneef - 0164-251121 - nelkoornneef@hetnet.nl

         Wijkcentrum de Hofstee; indien niet
Locatie:                         Tijd:     Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur
         mogelijk De Korenaere

Aantal lessen:    20    Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers: 8 tot 12

               05/10 t/m 14/12, m.u.v. 26/10             11/01 t/m 22/03, m.u.v. 08/03
Data:        2010:                         2011:
               (herfstvakantie)                    (krokusvakantie)

Lesgeld:     leden:    € 130,00   niet leden:  € 140,004.4 Engels Gevorderden 2e leerjaar
De cursus is een vervolg op Engels Gevorderden – 1e leerjaar van seizoen 2009 – 2010 en is bedoeld voor
iedereen die deze cursus heeft gevolgd. Belangstellenden die 5 a 6 jaar middelbare school hebben gehad
kunnen zich ook aanmelden. De aspecten woordenschat, lezen en luisteren, praten en grammatica komen aan
bod. Wilt u meer weten over de Engelse taal en cultuur, dan bent u van harte welkom!
We gaan verder met de methode New Headway Intermediate Student’s Book, ISBN 9780194 387507; third
edition, prijs ongeveer 36 euro, en New Headway Intermediate Workbook, ISBN 9780194 387552, third edition,
prijs ongeveer 20 euro, Deze methode is nog meerdere cursusjaren te gebruiken.
Het is de bedoeling dat u zelf deze boeken bij de boekhandel bestelt maar wacht u daarmee tot u zeker weet
dat de cursus doorgaat. (zie de Spelregels)
Docente:     Nel Koornneef - 0164-251121 - nelkoornneef@hetnet.nl
         Wijkcentrum de Hofstee; indien niet
Locatie:                         Tijd:     Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
         mogelijk De Korenaere
Aantal lessen:    13    Frequentie: Tweewekelijks               Deelnemers:  8 tot 13
               07/10 - 21/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 -        13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 03/03 -
Data:        2010:                         2011:
               16/12                         17/03 - 31/03
Lesgeld:     leden:    € 85,00    niet leden:  € 95,00
4.5 Frans voor beginners 1e leerjaar
Frankrijk is nog steeds het vakantieland bij uitstek, maar het is niet het enige land waar u met Frans terecht
kunt. Behalve in België, Luxemburg en Zwitserland wordt ook in Canada, een groot deel van Afrika en zelfs in
het voormalige Indo China Frans gesproken!
Deze cursus is bedoeld voor beginners die zich de basis van het Frans eigen willen maken. Er zal aandacht
worden besteed aan alle aspecten van de taal: woordenschat, gebruiksgrammatica en de toepassing daarvan,
leesvaardigheid, luistervaardigheid en niet in het minst de spreekvaardigheid, zodat u zich kunt redden in
situaties die zich in het dagelijks leven voordoen.
Voor deze cursus dient u bij de boekhandel te bestellen : C'est bien ça deel 1, tekst- en
oefenboek. Let U vooral op de juiste ISBN nummers: 9001471528 of 9001471521 voor het tekstboek, en
9001471536 of 9001471538 voor het oefenboek. Geschatte aanschafprijs ongeveer 60 euro. Deze boeken kunt
U meerdere cursusjaren gebruiken.
Wij raden U aan met het aanschaffen van de boeken te wachten totdat zeker is dat de cursus doorgaat (zie ook
de Spelregels).
Docente:     Yolanda Kalker - 234261 - jckalker@freeler.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:     Dinsdag van 12.15 tot 13.15 uur
Aantal lessen:    20    Frequentie: wekelijks                 Deelnemers:    8 tot 12
               05/10 - 12/10 - 19/10 - 02/11 - 09/11 -        18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 -
Data:        2010:                         2011:
               16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12         22/02 - 01/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03
Lesgeld:     leden:    € 115,00   niet leden:  € 125,004.6 Frans voor beginners 2e leerjaar
Deze cursus is het vervolg op de vorig jaar gestarte beginnerscursus. Behalve de cursisten van het afgelopen
seizoen, kunnen zich hiervoor ook belangstellenden aanmelden die al enige kennis van de Franse taal hebben.
Het tekst- en oefenboek van de methode C'est bien ça deel 1 zijn meerdere jaren te gebruiken. U dient deze bij
de boekhandel te bestellen. Let U vooral op de juiste ISBN nummers (zie de tekst bij 1e leerjaar). Geschatte
aanschafprijs totaal ongeveer 60 euro.
Wij raden u aan te wachten met het aanschaffen van de boeken totdat zeker is dat de cursus doorgaat (zie ook
de Spelregels).
Docente:     Yolanda Kalker - 234231 - jckalker@freeler.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:     Dinsdag van 10.05 tot 11.05 uur
Aantal lessen:    20    Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:   8 tot 12
               05/10 - 12/10 - 19/10 - 02/11 - 09/11 -        18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 -
Data:        2010:                         2011:
               16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12         22/02 - 01/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03
Lesgeld:     leden:    € 115,00   niet leden:  € 125,004.7 Frans voor gevorderden/conversatie 1e leerjaar
Deze cursus is een vervolg op "Frans voor beginners 2e leerjaar". De cursisten van deze groep hebben zich al
aardig verdiept in de basis van het Frans. Dit jaar zullen wij ons iets meer bezig gaan houden met
spreekvaardigheid. Belangstellenden met 2 à 3 jaar cursus- of schoolervaring kunnen zich bij deze groep
aansluiten.
De cursusboeken van de methode C'est bien ça deel 1 dient u zelf bij de boekhandel te bestellen. Let U vooral
op de juiste ISBN nummers (zie de tekst bij Frans voor beginners 1e leerjaar). Geschatte aanschafprijs ca. 60
euro.
Wij raden U aan te wachten met de aanschaf totdat zeker is dat de cursus doorgaat (zie ook de Spelregels).
Docente:     Yolanda Kalker - 234231 - jckalker@freeler.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:     Dinsdag van 9 tot 10 uur
Aantal lessen:    20    Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:   8 tot 12
               05/10 - 12/10 - 19/10 - 02/11 - 09/11 -        18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 -
Data:        2010:                         2011:
               16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12         22/02 - 01/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03
Lesgeld:     leden:    € 115,00   niet leden:  € 125,00
4.8 Frans voor gevorderden/conversatie 2e leerjaar
Bij deze cursus zijn, naast degenen die de cursus Frans voor gevorderden van afgelopen jaar hebben gevolgd,
ook de mensen die hun basiskennis van het Frans willen opfrissen van harte welkom. Deze laatsten dienen dan
nog wel het cursusboek Cést bien ca deel 2, tekst- en oefenboek (ISBN 90-01-47158-7 en 90-01-47159-5) aan
te schaffen. Wacht hier overigens mee totdat u zeker weet dat de cursus doorgaat (zie ook de Spelregels). De
cursisten van het afgelopen jaar hebben deze boeken al in hun bezit. In de cursusboeken wordt op
uiteenlopende onderwerpen ingegaan. De kennis van de taal wordt behalve opgefrist ook verdiept. Daarnaast
komt de spreekvaardigheid ruim aan bod aan de hand van conversatie, discussie, spreekbeurten e.d.
Docente:     Yolanda Kalker - 234231 - jckalker@freeler.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost             Tijd:     Dinsdag van 11.10 tot 12.10 uur
Aantal lessen:    20    Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:    8 tot 12
               05/10 - 12/10 - 19/10 - 02/11 - 09/11 -        18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 -
Data:        2010:                         2011:
               16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12         22/02 - 01/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03
Lesgeld:     leden:    € 115,00   niet leden:  € 125,004.9 Italiaans beginners
“Il bel paese”, het mooie land, is de bijnaam voor Italië: de schoonheid en variatie van het landschap, de pit van
haar inwoners, de cultuur en niet te vergeten het heerlijke eten. Allemaal redenen om u eens in de Italiaanse
taal en cultuur te gaan verdiepen. Met een leerboek als leidraad worden alle facetten van deze karaktervolle
taal behandeld. Een stukje grammatica, luisteren en lezen, schrijven en bovenal praten.
De prijs van het aan te schaffen leerboek ( incl. cd-rom) bedraagt ongeveer € 47,00. Dit boek kunt u een aantal
jaren gebruiken (niet inbegrepen in cursusprijs). Aanschaf kan het beste in overleg met de docente gebeuren.
Docente:     Carolien van Baar
Locatie:     Moerkens (zaal De Gans)         Tijd:     Dinsdag van 13.30 tot 15 uur
Aantal lessen:    20   Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:    8 tot 15
               wekelijks v.a. 05/10 t/m 14/12, m.u.v.         wekelijks v.a. 11/01 t/m 22/03, m.u.v.
Data:        2010:                         2011:
               26/10 (vakantie)                    08/03 (vakantie)
Lesgeld:     leden:    € 130,00   niet leden:  € 140,004.10 Italiaans 2e leerjaar
Continuiamo il nostro viaggio in Italia. We gaan door met het tweede deel van Allegro 1. Verder komen cultuur,
grammatica en andere wetenswaardigheden aan bod. En we concentreren ons natuurlijk op het voeren van
gesprekjes in dagelijkse omstandigheden. Buon divertimento!
Deze cursus is geschikt voor degenen die de cursus voor beginners hebben gevolgd en voor mensen die al
over enige kennis van de Italiaanse taal beschikken. Deze laatsten dienen dan nog wel een cursusboek (incl.
cd-rom) aan te schaffen, prijs ongeveer € 47,00. Aanschaf kan het beste in overleg met de docente gebeuren.
De cursisten van vorig jaar hebben dit boek al in hun bezit.
Docente:     Carolien van Baar
Locatie:     Moerkens (zaal De Gans)         Tijd:     Donderdag van 14 tot 15.30 uur
Aantal lessen:    20    Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:   8 tot 15

               wekelijks v.a. 07/10 t/m 16/12, m.u.v.         wekelijks v.a. 13/01 t/m 24/03,
Data:        2010:                         2011:
               28/10 (vakantie)                    m.u.v.10/03 (vakantie)

Lesgeld:     leden:    € 130,00   niet leden:  € 140,00
4.11 Italiaans gevorderden
Andiamo sempre avanti! Met Allegro 2 als rode draad gaan we verder met ons Italiaanse avontuur. Alle
gezichten van Italië en zijn bewoners komen voorbij. Uitbreiding van de woordenschat en het verhogen van de
spreekvaardigheid krijgen de grootste aandacht. Quindi, parliamo!
Deze cursus is geschikt voor degenen die 3 jaar Italiaanse les hebben gevolgd en/of Allegro1 geheel plus
hoofdstuk 1 t/m 4 van Allegro 2 hebben doorgewerkt. Kosten van Allegro 2 (incl. audio-cd) ca. € 47,00;
aanschaf kan het beste in overleg met de docente gebeuren.
Docente:     Carolien van Baar
Locatie:     Wijkcentum Oost             Tijd:     Woensdag van 14.45 tot 16.15 uur
Aantal
           20    Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:   8 tot 15
lessen:
               wekelijks v.a. 06/10 t/m 15/12, m.u.v.        wekelijks v.a. 12/01 t/m 23/03,
Data:       2010:                         2011:
               27/10 (vakantie)                   m.u.v.09/03 (vakantie)
Lesgeld:     leden:    € 130,00   niet leden:  € 140,004.12 Latijn - gevorderden
In dit cursusjaar gaan we verder met de grammaticale uitleg van de Latijnse taal.
Naast het vertalen van Latijnse teksten wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Romanisering
van Europa, Keizer Trajanus en zijn veroveringen,
Godsdienst en keizercultus, Geneeskunde en medische ethiek, Wetten en welsprekendheid in het Imperium en
Apollo en Daphne: een verhaal van Ovidius.
Docent:     Henk Werts - 237286 - h.werts@planet.nl
Locatie:     De Hofstee                Tijd:     Woensdag van 14.30 tot 16.30 uur
Aantal
           12    Frequentie: Maandelijks                Deelnemers:    8 tot 10
lessen:
               06/10 - 20/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 -        12/01 - 26/01 - 09/02 - 23/02 - 16/03 -
Data:       2010:                         2011:
               22/12                         30/03
Lesgeld:     leden:    € 105,00   niet leden:  € 115,004.13 Latijn - Leesgroep Ovidius.
Deze cursus is bedoeld voor cursisten die eerder een basiscursus Latijn hebben afgerond.
We lezen nu de originele Latijnse teksten uit de “Metamorphosen “ van de Romeinse dichter Ovidius. Ook de
invloeden van Ovidius in latere tijden (literatuur, beeldende kunst, muziek) worden daarbij aan de orde gesteld.
Andere belangstellenden met voldoende kennis van het Latijn kunnen ook aan deze cursus deelnemen. Het
cursusboek wordt via de docent aangeschaft.
Docent:     Henk Werts - 237286 - h.werts@planet.nl
Locatie:     Bergse Plaat, Ooitas           Tijd:     Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
Aantal lessen:    12    Frequentie: Maandelijks                Deelnemers:   8 tot 10
               07/10 - 21/10 - 04/10 - 18/11 - 02/12 -        13/01 - 27/01 - 10/02 - 24/02 - 17/03 -
Data:        2010:                         2011:
               16/12                         31/03
Lesgeld:     leden:    € 105,00   niet leden:  € 115,00Let op : u krijgt géén bevestiging van uw inschrijving, maak een kopie !!
Schrijf dus meteen uw lesdata op de kalender of in uw agenda en maak een kopie van
uw inschrijfformulier.
Alléén als er cursussen vervallen of verschuiven krijgt u tijdig bericht.
Hoort u niets !! dan gaat de cursus gewoon dóór !!
4.14 Portugees 1
Deze cursus is bedoeld voor beginners. Hier zal de basis van de Portugese grammatica behandeld worden, met
de bedoeling om een eenvoudige dialoog te kunnen voeren: een boodschap doen, in een restaurant iets
bestellen, zich voorstellen, familie voorstellen en iets over het dagelijks leven kunnen vertellen. We zullen
gebruik maken van het boek: Portugees XXI - niveau 1 - van Ana Tavares (uitgeverij Lidel). Hier zijn twee
boeken bedoeld plus CD: Livro do aluno (ISBN 9789054519591) en Caderno de Excercicios (ISBN
9789054516354). Wij raden u aan te wachten met de aanschaf van de boeken totdat zeker is dat de cursus
doorgaat (zie ook de Spelregels)
Bij voldoende belangstelling kan deze cursus vanaf begin april 2011 nog met een aantal lessen worden
verlengd.
Docente:     Regina Lopes van Balen - 256984 - vanbalen@concepts.nl
Locatie:     Wijkcentrum De Hofstee         Tijd:     Donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
Aantal lessen:    10   Frequentie: Wekelijks                  Deelnemers: 8 tot 12
Data:        2010:  07/10 - 14/10 - 21/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12
Lesgeld:     leden:   € 75,00    niet leden:  € 85,004.15 Portugees 2
Deze cursus is bedoeld voor geïnteresseerden in de Portugese taal die al een basis hebben of de
beginnerscursus van afgelopen jaar hebben gevolgd. Mocht u twijfels hebben over uw niveau, dan kunt u het
beste even contact opnemen met de docente, zij zal u graag adviseren.
We zullen meer aandacht schenken aan de communicatieve aspecten met behulp van het boek: Portugees XXI
van Ana Tavares (uitgeverij Lidel) - niveau 2 – Hier zullen ook weer twee boeken plus CD gebruikt worden:
Caderno de Exercícios (ISBN 9789054516392) en Livro do Aluno (ISBN 97890545516385).
Wij raden u aan te wachten met de aanschaf van de boeken totdat zeker is dat de cursus doorgaat (zie ook de
Spelregels).
Bij voldoende belangstelling kan deze cursus vanaf begin april 2011 nog met een aantal lessen worden
verlengd.
Docente:     Regina Lopes van Balen - 256984 - vanbalen@concepts.nl
Locatie:     Wijkcentrum De Hofstee         Tijd:    Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur
Aantal lessen:    10   Frequentie: Wekelijks                 Deelnemers:   8 tot 12
Data:       2010:   05/10 - 12/10 - 19/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 - 07/12 - 14/12
Lesgeld:     leden:   € 75,00   niet leden:  € 85,00
4.16 Spaans beginners 1
Spaans een wereldtaal. De Spaanstaligen vormen een van de grootste moedertaalgroepen van de wereld,
meer dan 400 miljoen mensen spreken Spaans!
Doel van de cursus is om middels een combinatie van basiskennis grammatica, woordenschat, uitspraak- en
luisteroefeningen, gevoel te krijgen voor de taal. Vanaf het begin proberen we om de taal zoveel mogelijk in
praktijk te brengen.
De cursus is gebaseerd op de methode “Caminos 1 Nieuw”, Tekstboek (ISBN:90 5451 5805) en Werkboek
(ISBN:90 5451 5821). Een moderne methode die niet alleen oefeningen voor de vier vaardigheden biedt,
(spreken, luisteren, schrijven en lezen) maar ook grote aandacht besteedt aan de culturele aspecten van
Spanje en Latijns Amerika. Deze methode wordt ook gebruikt in de vervolgcursus.
U dient deze boeken zelf te bestellen bij de boekhandel, maar wacht daarbij tot u zeker weet dat de cursus
doorgaat (zie ook de Spelregels)
Docente:     Marian de Wild - 0165-548292 - mariandewild@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost, zaal de Beer     Tijd:   Donderdag van 14.45 tot 16.15 uur
Aantal lessen:    20   Frequentie: Wekelijks               Deelnemers:  8 tot 12
               wekelijks vanaf 07/10 t/m 16/12,          wekelijks vanaf 13/01 t/m 24/03, m.u.v.
Data:        2010:                       2011:
               m.u.v. 28/10 (herfstvakantie)           10/03 (krokusvakantie)
Lesgeld:     leden:    € 130,00   niet leden:  € 140,004.17 Spaans beginners 2
Deze cursus is een vervolg op de cursus Spaans beginners 1. We gaan verder met onze methode ‘Caminos 1
Nieuw’! Nieuwe thema’s komen aan bod, zoals la comida, ir de compras, tiempo libre, familia, de viaje, etc. Dus
een praktische cursus voor de vakantiegangers onder ons! Maar ook zullen we over de Spaanse cultuur en
gewoontes praten, voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de sociale aspecten van de taal.
Nieuwe mensen zijn bij ons van harte welkom, maar dan moeten ze wel enige kennis van de Spaanse taal
hebben. Als u nog boeken moet aanschaffen, dan adviseren wij u hiermee te wachten totdat u zeker weet dat
de cursus doorgaat (zie ook de Spelregels)
Docente:     Marian de Wild - 0165-548292 - mariandewild@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost, zaal de Beer     Tijd:   Donderdag van 13.00 tot 14.30 uur
Aantal lessen:    20   Frequentie: Wekelijks               Deelnemers:  8 tot 14
               Wekelijks vanaf 07/10 t/m 16/12,          Wekelijks vanaf 13/01 t/m 24/03, m.u.v.
Data:       2010:                        2011:
               m.u.v. 28/10 (herfstvakantie)           10/03 (krokusvakantie)
Lesgeld:     leden:   € 130,00   niet leden:  € 140,004.18 Spaans beginners 3
In dit cursusjaar gaan we verder met het leren van de basiskennis van de Spaanse taal. Ons doel is: “Caminos
1 Nieuw” af te ronden en in de loop van het cursusjaar met “Caminos 2 Nieuw” te beginnen. Dit boek hoeft u
dus nog niet aan te schaffen. We gaan ons verder verdiepen in de taal met naast de methode het gebruik van
extra materiaal in het Spaans: leesboekjes, tijdschriften, filmpjes, liedjes. Conversatie in het Spaans staat
centraal.
Naast de cursisten van afgelopen leerjaar zijn mensen die hun basiskennis van het Spaans willen oefenen en
uitbreiden van harte welkom.
Docente:     Marian de Wild - 0165-548292 - mariandewild@home.nl
Locatie:     Wijkcentrum Oost, zaal de Beer     Tijd:   Donderdag van 10.45 tot 12.15 uur
Aantal lessen:    20   Frequentie: Wekelijks               Deelnemers:  8 tot 16
               Wekelijks vanaf 07/10 t/m 16/12,          Wekelijks vanaf 13/01 t/m 24/03, m.u.v.
Data:       2010:                        2011:
               m.u.v. 28/10 (herfstvakantie)           10/03 (krokusvakantie)
Lesgeld:     leden:   € 130,00   niet leden:  € 140,00
Na een aantal succesvolle lezingen vorig seizoen waarbij de lichte muziek
 centraal stond, brengt Toon Verbeek dit jaar een viertal lezingen waarbij
        de klassieke muziek een grote rol vervult.
5.1 De Seizoenen in de klassieke muziek en schilderkunst
Een lezing in klank en beeld.
De vier jaargetijden zijn in de loop der eeuwen een geweldige inspiratiebron geweest voor kunstenaars.
Dichters, schilders, beeldhouwers en componisten wijdden zich op allerlei manieren aan de seizoenen. Denkt u
aan de intieme wintertaferelen van de Hollandse meesters. Aan de melancholieke liederen van romantische
componisten over de aankondiging van herfsttij of winter. Maar ook schilderijen en muziekstukken over de lente
en zomer. De zomer met haar pracht aan kleuren en levendigheid in de natuur. En dan de lente! Er is geen
jaargetijde dat kunstenaars zo inspireerde als de lente. In klank en beeld gaan tijdens deze lezing tientallen
kunstwerken over de lente aan u voorbij. Muziek en schilderijen over de blijheid van de mens en de
vruchtbaarheid. Misschien is deze lezing daarom wel uitermate geschikt om in de lente gehouden te worden.
Docent:     Toon Verbeek
Locatie:     Wijkcentrum Bergse Plaat, Ooitas    Tijd:    Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:        Frequentie: éénmalig                Deelnemers:   tot ca. 25
Data:       2010:                        2011:   Vrijdagochtend 25 maart
Lesgeld:     leden:   € 14,00   niet leden:  € 15,005.2 Het verhaal in de muziek
Hoe componisten zich lieten inspireren door dichters en schrijvers
Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat de mooiste liederen van Franz Schubert en Robert Schumann tot stand
zijn gekomen dankzij gedichten en verhalen van grote schrijvers als Goethe, Shakespeare en Heine? En dat de
beroemde 9e symfonie van Beethoven anders zou hebben geklonken als Schiller zijn Ode an die Freude niet
had geschreven? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Schrijvers als Poesjkin, Brecht, Ibsen, Rilke,
Tolstoi, Verlaine, maar ook filmmaker Walt Disney waren van onschatbare waarde voor grote werken van menig
componist. Deze lezing biedt u niet alleen de mooiste klassieke muziek maar eveneens prachtige verhalen!
Docent:     Toon Verbeek
Locatie:     Wijkcentrum Bergse Plaat, Ooitas    Tijd:    Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aantal lessen:        Frequentie: éénmalig                Deelnemers:   tot ca. 25
Data:       2010:                        2011:   Vrijdagochtend 22 oktober
Lesgeld:     leden:   € 14,00   niet leden:  € 15,00
5.3 Kunst en religie
Lezing in klank en beeld over religieuze klassieke muziek en schilderkunst
Kunst en religie, ze zijn onverbiddelijk met elkaar verbonden. Wat zouden
bijvoorbeeld Rembrandt en Bach zonder de bijbel zijn geweest? En is
Mozart niet alleen al door zijn Requiem onsterfelijk geworden? En wat te
denken van het schitterende Stabat Mater van Pergolesi? Je hoeft geen
fanatiek kerkganger te zijn om de religieuze kunstwerken van deze
meesters mooi te vinden. U kijkt tijdens deze lezing op (groot) beeld naar
schilderijen en luistert naar bijpassende klassieke meesterwerken, dit alles
toegelicht door Toon Verbeek. Religieuze werken als Kyrie, Gloria, Stabat
Mater, Miserere, Requiem, Oratorium passeren in deze twee uur durende
lezing.
  Docent:     Toon Verbeek
  Locatie:     Wijkcentrum Bergse Plaat, Ooitas    Tijd:   Vrijdag van 10.00 tot 12.00uur
  Aantal lessen:        Frequentie: éénmalig               Deelnemers:   tot ca. 25
  Data:       2010:   Vrijdagochtend 26 november       2011:
  Lesgeld:     leden:   € 14,00   niet leden:  € 15,00
5.4 Liefde en hartstocht in de muziek en kunst
Nergens zoveel liefde en hartstocht als in de kunst.
In de klassieke muziek denken we dan meteen aan het prachtige
liedmateriaal van de superromantische componisten Franz Schubert en
Robert Schumann, maar ook aan de hartverscheurende liefdesverklaringen
van Gustav Mahler. Verder de honderden aria’s en liefdesduetten uit de
opera- en operetteliteratuur. En dan is daar ook nog de liefde voor de natuur
en het vaderland, zoals de Pastorale van Beethoven, het prachtige Finlandia
van Sibelius en de Moldau van Smetana. Duizenden muziekstukken,
schilderijen en beelden zagen door de liefde het levenslicht, In de beeldende
kunst kennen we o.a. de beroemde Kussen van Klimt en Rodin. Maar denk
ook aan de geheimzinnigheid rond Rembrandt’s Joodse bruidje en Het
meisje met de parel van Vermeer. Kortom, een lezing waar bij te genieten
valt, maar waar ook een traantje bij weggepinkt kan worden.  Docent:     Toon Verbeek
  Locatie:     Wijkcentrum Bergse Plaat, Ooitas    Tijd:   Vrijdag van 10.00 tot 12.00uur
  Aantal lessen:        Frequentie: éénmalig               Deelnemers:   tot ca. 25
  Data:       2010:                      2011:   Vrijdagochtend 18 februari
  Lesgeld:     leden:   € 14,00   niet leden:  € 15,00Let op : u krijgt géén bevestiging van uw inschrijving, maak een
kopie !!
Schrijf dus meteen uw lesdata op de kalender of in uw agenda en
maak een kopie van uw inschrijfformulier.
Alléén als er cursussen vervallen of verschuiven krijgt u tijdig
bericht.
Hoort u niets !! dan gaat de cursus gewoon dóór !!
Deze brochure is mede dankzij onze adverteerders mogelijk gemaakt.
         Waarvoor onze hartelijke dank.
Leslocaties Pluscursussen:

Wijkcentrum De Bergse Plaat  CKB
Ooitas 3           Burg. Stulemeijerlaan 3
4617 LT Bergen op Zoom    4611 EH Bergen op Zoom
Tel 0164-231936        Tel 0164-277670 (Glas in lood)


Wijkcentrum De Moerkens    Wijkcentrum De Korenaere
Kapittelstraat 21       Korenmarkt 7
4614 EK Bergen op Zoom    4611 RD Bergen op Zoom
Tel 0164-244722        Tel 0164-233861


Wijkcentrum De Hofstee    Wijkcentrum Oost
Rozenstraat 2         Kometenlaan 38
4613 AJ Bergen op Zoom    4624 CS Bergen op Zoom
Tel 0164-234890        Tel 0164-254141

CKB
Blokstallen 3
4611 WB Bergen op Zoom
Tel 0164 242075
INSCHRIJFFORMULIER PLUSCURSUSSEN 2010 - 2011
Let op: één cursist per formulier !! Invullen in blokletters
Deelnemer meldt zich aan voor de cursus(sen) :……………………………
………………………………………………………………………………………...

Naam : …………………………………………             Voorletters……………………….M / V

Adres : …………………………………………            Roepnaam………………………………

PC/Woonplaats : …………………………………          Telefoon ……………………………….

E-mail adres in BLOKLETTERS :

Lidnummer KBO :                  ( KBO leden hebben korting )


Eenmalige machtiging
Met dit formulier geef ik toestemming om een bedrag van mijn rekening over te boeken
naar girorekening nr. 5481781 t.n.v. KBOPCC te Bergen op Zoom.
Deze toestemming geschiedt wegens deelname aan cursusactiviteiten 2010 / 2011
waarvoor ik mij heb ingeschreven.

Bankrekening nummer :                Totaal bedrag : €

Handtekening :                   Datum :
Gegevens rekeninghouder indien afwijkend van cursist

Naam :    …………………………………………………………………………………...

PC/Woonplaats : ………………………………………………………………………….

U heeft formeel het recht om een reeds geïncasseerd bedrag te laten terugboeken naar uw
rekening. Hiertoe dient u binnen 30 dagen na afschrijving een verzoek in te dienen bij uw
eigen bank.
Voor de overige spelregels voor deelname aan één (of meerdere) cursus(sen) van de KBO
2009 / 2010 zie www.kboboz.nl of elders in deze PlusCursus-brochure.

              Attentie!!!
Inschrijfformulier is te downloaden via www.kboboz.nl en sturen naar
info@pluscursus.nl of losmaken en daarna inleveren bij : secretaris Marja
van Schöll, Kometenlaan 47, 4624 CP B.o.Z - tel. 0164 240733.

Let op : u krijgt géén bevestiging van uw inschrijving, maak een kopie !!
Schrijf dus meteen uw lesdata op de kalender of in uw agenda en maak
een kopie van uw inschrijfformulier.
Alléén als er cursussen vervallen of verschuiven krijgt u tijdig bericht.
Hoort u niets !! dan gaat de cursus gewoon dóór !!
         Hier onder cursusnummer en cursusprijs omcirkelen
                            niet                             niet
                       leden   leden                        leden  leden
1. Beweging - creatief - dans - spel               3. Koken
1.1  Beter bridge               60,00   68,00  3.1  Dominicaans koken          45,00  50,00
1.2  Bridge voor beginners          75,00   85,00  3.2  Indonesisch koken          52,50  57,50
1.3  Schilderen beginners           105,00  115,00 3.3   Koken voor gasten/ochtend      45,00  50,00
1.4  Schilderen vervolg            105,00  115,00 3.4   Koken voor gasten/middag       45,00  50,00
1.5  Tekenen voor beginners          90,00  100,00 3.5   Kosten voor gasten vervolg/ochtend  45,00  50,00
1.6  Tekenen vervolg             90,00  100,00 3.6   Koken voor gasten vervolg/middag   45,00  50,00
1.7  Decoratieve wenskaarten         85,00   95,00  3.7  Koken voor mannen          115,00 125,00
1.8  Toneel                  89,00   99,00  3.8  Vegetarisch koken          45,00  50,00
1.9  Keramiek en pottenbakken         150,00  160,00
1.10 Schrijven van proza en poëzie       52,50   58,50  4. Talen
1.11 Tai - Chi                 95,00  105,00 4.1   Duits voor beginners         130,00 140,00
1.12 Zumba dance                55.00   65.00  4.2  Engels voor beginners 1e leerjaar  130,00 140,00
                                 4.3  Engels voor beginners 2e leerjaar  130,00 140,00
2. Cultuur - kunst - muziek - religie              4.4  Engels voor gevorderden       85,00  95,00
2.1  Geschiedenis van de Bouwkunst      75,00   85,00  4.5  Frans voor beginners 1e jaar     115,00 125,00
2.2  Geschiedenis van de Gouden Eeuw     75,00   85,00  4.6  Frans voor beginners 2e jaar     115,00 125,00
2.3  Klassieke Cultuur            52,50   58,50     Frans voor gevorderden /
                                 4.7                    115,00 125,00
                                    conversatie 1e jaar
2.4  Kunstgeschiedenis module A        37,50   43,50
2.5  Kunstgeschiedenis module B        37,50   43,50     Frans voor gevorderden /
                                 4.8                    115,00 125,00
                                    conversatie 2e jaar
2.6  Kunstgeschiedenis module C        37,50   43,50
2.7  Kunstgeschiedenis module D        37,50   43,50  4.9  Italiaans voor beginners       130,00 140,00
2.8  Legendarische personages in de kunst   42,50   47,50  4.10 Italiaans 2e leerjaar         130,00 140,00
2.9  De vrouw in de Nederlandse poëzie    42,50   47,50  4.11 Italiaans voor gevorderden      130,00 140,00
2.10 Muziek luisteren             80,00   90,00  4.12 Latijn voor gevorderden        105,00 115,00
2.11 Boeddhisme                40,00   44,00  4.13 Latijn leesgroep           105,00 115,00
2.12 Spiritualiteit en levensverhaal      60,00   66,00  4.14 Portugees 1              75,00  85,00
2.13 Veelstromenland van het Christendom    25,00   30,00  4.15 Portugees 2              75,00  85,00
                                 4.16 Spaans beginners 1          130,00 140,00
                                 4.17 Spaans beginners 2          130,00 140,00
                                 4.18 Spaans beginners 3          130,00 140,00


5. Lezingen door Toon Verbeek
5.1  De seizoenen in de klassieke muziek en de schilderkunst                        14,00  15,00
5.2  Het verhaal in de muziek                                       14,00  15,00
5.3  Kunst en religie                                           14,00  15,00
5.4  Liefde en hartstocht in de muziek en kunst                              14,00  15,00


               totaal kolom 1                       totaal kolom 2

                                 Eindtotaal kolom 1 + 2:

   Het eindtotaal wordt automatisch van uw rekening afgeschreven

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:12/8/2011
language:Dutch
pages:32