Pona�anje potro�aca by GqQo952K

VIEWS: 0 PAGES: 166

									Ponašanje potrošača

Doc. dr Radmila Janičić
  janicic@fon.rs
         Ponašanje potrošača
        u marketing istraživanjima  Osnovni cilj marketing aktivnosti kompanije je zadovoljavanje
  potreba i želja potrošača na način koji obezbeđuje povećanje
  prodaje i profita na dugi rok;
"The secret of marketing lies in the ability
of understanding what drives customers
and in translating it into competitively
superior products and services.“

          Professor Kamel Jedidi
         Ponašanje potrošača
        u marketing istraživanjima  Tajna marketinga leži u sposobnosti razumevanja šta pokreće
  potrošače i u mogućnosti da se proizvodi i usluge prilagode
  ovim potrebama, pa čak i prevaziću, kako bi potrošači bili ne
  samo zadovoljni, nego i ushićeni.
         Ponašanje potrošača
        u marketing istraživanjima

  Poslovni rezultati kompanije neposredno zavise od stepena
  satisfakcije potrošača;

  Ponovna kupovina iste robne marke pokazuje da je kompanija
  uspela na tržištu;

  Uspešne marketing strategije zasnovane su na poznavanju
  potrošačkih potreba, želja i ponašanja;
         Ponašanje potrošača
        u marketing istraživanjima  Potrošači donošenjem odluka o kupovini proizvoda i usluga,
  opredeljuju prodaju i profit kompanije;

  Vrednost i očekivani prodaja i profit neposredno su kreirani i
  povezani sa stepenom zadovoljstva potrošača koji imaju
  poverenje u proizvode i usluge kompanije;
         Ponašanje potrošača
        u marketing istraživanjima  Koliko kompanije ovu jednostavnu formulu primenjuju u praksi?

  Šta je uzrok visokom stepenu gašenja proizvoda na tržištu?

  U kojoj meri su proizvodi i usluge u skladu sa zahtevima tražnje
  na tržištu?
         Ponašanje potrošača
        u marketing istraživanjima  Potrošači bi trebalo da budu u fokusu marketing istraživanja;

  Poznavanje potreba i želja potrošača predstavlja osnovni ulazni
  element za donošenje marketing odluka;

  Informacije o ponašanju potrošača u različitim situacijama u
  kupovini omogućuju realnu osnovu planiranja marketing
  strategija u kompanija;
          Ponašanje potrošača
         u marketing istraživanjima


  Informacije o ponašanju potrošača u različitim situacijama u
  kupovini omogućuju realnu osnovu planiranja marketing
  strategija u kompanija, kao što su:
     Diferenciranje proizvoda;
     Pozicioniranje i repozicioniranje proizvoda;
     Segmentacija tržišta;
     Strategija diferentne prednosti;
     Strategija ekspanzije;
     Strategija rasta i razvoja.
         Ponašanje potrošača
        u marketing istraživanjima


  Saznanja o ponašanju potrošača stalno se unapređuju, što
  zahteva postavljanje novih i modifikovanih postojećih marketing
  strategija i taktika kompanija;

  Potrebe potrošača postaju sve sofisticiranije, pa tako i
  istraživanja moraju biti prilagođena razvoju potreba;
              Potrebe


  Nemaju strast i usmerene su na maksimizaciju korisnosti, a
  počivaju na racionalnom izboru;

  Ispunjavanje svake pojedinačne potrebe je racionalni proces;
             Želje i potrebe


  Želje i potreba potrošača su ključ, ali i mač!
             Želje i potrebe


  Koja je razlika između želje i potrebe?
Želja  Potreba
         Želja je usmerena ka:


  Hedonističkim iskustvima;
  Kontemplaciji;
  Igri;
  Izazovu;
  Avanturističkom duhu;
  Obećanju;
  Misteriji;
  Magiji;
  Samoostvarenju;
  Fantaziji;
  Snovima;
Deda Mraz
Odrastao muškarac zamolio je Deda mraza za
porše


Šta će se dogoditi?

  Šta odraslom muškarcu predstavlja i znači Porsche?

  Šta će učiniti Deda Mraz?
  PORSCHE    predstavlja
  strast

  “Ja želim ta kola toliko snažno da mogu da osetim želju!”

  “Želja nije nešto o čemu možete da maštate hladne glave, to je nešto
  što Vas čini budnim i pažljivim – oseća se čak fizička želja!”
   PORSCHE     predstavlja  Želja za socijalizacijom (Odnosi/Pripadnost/Prestiž)

  Odnosi: čini odnose bližim u specifičnim grupama ljudi, proširuje krug
  poznanstava itd.

  Pripadnost i prestiž: Osećaj da Vaše kolege i prijatelji imaju ista
  kola.....
  PORSCHE    predstavlja
  Želja da postanemo neko drugi

  Čovek kroz Porsche želi da oseti novo iskustvo, avanturu koja će
  ga učiniti novim čovekom, uvesti ga u željeni klub i dati mu
  osećaj pripadnosti određenoj grupi....
PORSCHE     predstavlja
Izvan balansa i izvan kontrole: kupovina PORSCHE-a je racionalni
izbor ili ljudska unutrašnja potreba?

Rušenje pravila: prekoračenje limita

Zavisnost: brza vožnja....
Apple
              Apple korisnici
  Ovo je za lude;
  Neprilagođene;
  Buntovnike;
  One koji prave probleme;
  One koji stvare vide drugačije;
  Ne vole pravila;
  Nemaju poštovanje prema mirnim vodama;
  Možete ih citirati, ne slagati se sa njima, veličati ih, proglašavati ih
  lošim;
  Jedino što ne možete je da ih ignorišete;
  Oni menjaju stvari;
  Oni vuku ljudsku rasu napred;
  I dok ih neki vide kao lude, mi vidimo genije;
  Oni ljudi koji su dovoljno ludi da pomisle da mogu da promene svet su
  upravo oni koji to urade;
Apple dizajn
              Potrošač


  Potrošač je kompleksno biće čije ponašanje je stimulisano i
  motivisano brojnim ekonomskim, sociološkim, psihološkim i
  drugim faktorima i razlozima;

  To su nekontrolisane promenljive i nemoguće je računati sa tim
  da kompanija sagleda sve aspekte ponašanja stvarnih i
  potencijalnih potrošača;

  Potrebo je da kompanija spozna i utvrdi glavne motive i snage
  koji utiču na ponašanje potrošača i da tome prilagodi marketing
  strategije i akcije;
              Potrošač


  Ključni način na koji kompanije uče o potrošačima je utvrđivanje
  činjenica (prikupljanje i analiza podataka) o njihovim prošlim i
  sadašnjim kupovinama i stepenu u kojem su zadovoljni izborom
  i kvalitetom proizvoda i usluga;
www.amazon.com
               Potrošač

  Istraživanje ponašanja potrošača trebalo bi da bude stalna
  aktivnost, s obzirom na dimanimičnost ljudskih potreba, želja,
  kao i faktora koji ih oblikuju i uslovljavaju, uključujući psihološku
  ličnosti potrošača i njihove interpersonalne odnose i
  komunikacije;

  Ponašanje potrošača je nekontrolisana komponenta, ali se na
  neke elemente može uticati, kao na stavove, navike i
  preferencije potrošača;
              Potrošač

  Sa povećanjem broja informacija o potrošačima, jača uticaj
  marketing aktivnosti kompanije na upravljanje njihovim
  ponašanjem;

  Kumulirana znanja o potrošačima, glavna su osnova za
  donošenje marketing odluka;

  Marketing istraživanja ponašanja potrošača su demografska i
  motivaciona;
      Definisanje ponašanja potrošača

  Ponašanje potrošača je neprekidan i sveobuhvatan proces koji,
  pod uticajem brojnih i različitih faktora, počinje znatno pre
  samog čina kupovine i odvija se, korišćenjem i konzumiranjem
  proizvoda i usluga, i posle obavljene kupovine;
      Definisanje ponašanja potrošača

  Ponašanje potrošača podrazumeva aktivnosti koje ljudi
  preduzimaju kada biraju, kupuju i koriste proizvode i usluge da
  bi zadovoljili potrebe i želje. Takve aktivnosti uključuju mentalne
  i emocionalne procese i konačnu akciju;
      Definisanje ponašanja potrošača


  Američko udruženje za marketing AMA definiše ponašanje
  potrošača kao dimaničku interakciju afekta i razmišljanja,
  ponašanja i okruženja, pomoću kojih ljudska bića upravljaju
  aspektima razmene u njihovom životu;
      Definisanje ponašanja potrošača

  Ponašanje potrošača sadrži istraživanja šta ljudi kupuju, zašto
  kupuju, kako i gde kupuju, kada i koliko često kupuju
  proizvode i usluge;

  Istraživanje obuhvata i stavove koje potrošači formiraju posle
  kupovine, korišćenjem i konzumiranje proizvoda i usluga;

  Potrebno je prikupiti iskustva potrošača;
   Interdisciplinarnost ponašanja potrošača

  Ponašanje potrošača je multidisciplinarno i dinamično polje
  istraživanja i upravo je to izazov ove naučne discipline;

  Ponašanje potrošača nastoji da integriše znanja iz drugih
  naučnih oblasti i na osnovu raspoloživih informacija stvori sliku
  o specifičnom vidu ljudskog ponašanja prilikom kupovine;

  Ponašanje potrošača je mlada naučna disciplina, ali ona se
  oslanja na na znanja i rezultate drugih naučnih disciplina,
  verifikovanih u praksi;
   Interdisciplinarnost ponašanja potrošača  Nauka o ponašanju potrošača oslanja se na ekonomske nauke,
  psihologiju, sociologiju, antropologiju, istoriju;
          Solomonova piramida

  Kulturna antropologija;
  Demografija;
  Makroekonomija;
  Sociologija;
  Socijalna psihologija;
  Mikroekonomija;
  Ekologija;
  Psihologija;
  Klinička psihologija;
  Eksperimentalna psihologija;
        Motivacioni proces potrošača

  Ljudi se različito ponašaju u procesu kupovine;

  Rezultati psiholoških istraživanja pokazuju da se u ponašanju
  potrošača u osnovi nalaze iste ili slične potrebe i motivi, ali da ih
  oni ispoljavaju na različite načine u procesu kupovine proizvoda
  i usluga;

  Potrošači raznolike potrebe zadovoljavaju kupovinom proizvoda i
  usluga;
       Motivacioni proces potrošača

  Kompanije koje se u poslovanju rukovode zadovoljstvom
  potrošača fokusiraju se na potrebe;

  Objašnjenje šta ljude motiviše da se ponašaju karakteristično u
  procesu kupovine bitno je za planiranje marketing aktivnosti
  kompanije;

  U motivaciji se nalaze razlozi ponašanja potrošača;

  Motivisan potrošač je spreman na kupovinu?
       Motivacioni proces potrošača

  Razumeti motive potrošača je pola puta do prodaje proizvoda i
  usluga;

  Ako se pravilno utvrde motivi, stvarne potrebe potrošača i ako
  je kompanija u stanju da ponudi očekivanu satisfakciju putem
  proizvoda i usluga, time kompanija počinje da upravlja
  ponašanjem potrošača;

  Ali, ipak, ponašanje potrošača je nepredvidivo!
       Motivacioni proces potrošača

  Motivacija je mentalno stanje ličnosti, nevidiljiva unutrašnja
  snaga koja organizuje ljudsku energiju i usmerava je ka
  izabranom cilju;

  Potrebe i ciljevi su nerazdvojni deo procesa motivacije;

  Motivacija je dinamičan proces koji se neprekidno odvija u
  čoveku pod uticajme eksternih i internih faktora;

  Reč motivacija je latinskog porekla “movere”, što označava
  pokretanje ili kretanje pod uticajem određenih faktora;
        Motivacioni proces potrošača

  Nezadovoljene potrebe, želje, zahtevi uzrokuju tenziju koja u
  potrošaču stvara poriv na akciju (ponašanje), kojom očekuje da
  će zadovoljiti potrebe i time smanjiti tenziju;

  Potrebe i ciljevi su međuzavisni i ne mogu se odvojiti;

  Ipak, između potreba i ciljeva nalaze se manje ili veće prepreke
  koje se savladavaju jačinom motivacije;

  Razlikuju se generički i specifični ciljevi;
       Motivacioni proces potrošača

  Nezadovoljene potrebe, želje i zahtevi;
  Tenzija;
  Poriv;
  Ponašanje;
  Cilj ili zadovoljenje potrebe;

  Sve to prate: učenje, iskustvo, razmišljanje;

  Rezultat: smanjenje tenzije;
       Motivacioni proces potrošača

  Potreba je cikličan proces;

  Izbor ciljeva potrošača zavisi od ličnog iskustva, kulturnih
  okvira, normi, socioloških okvira itd.

  Prepoznajem pozitivnu i negativnu motivaciju, koja se može
  pojačati marketing aktivnostima;
       Motivacioni proces potrošača

  Neostvarivanje ciljeva nekad može dovesti do frustracije
  (blokirane motivacije) potrošača;

  Potrošači u takvim situacijama najčešće pribegavaju agresivnom
  ponašanju (kritikuju, prigovaraju) ili racionalizaciji (eliminišu
  proizvod ili uslugu iz sistema potrošnje).

  Drugi odmbrambeni mehanizmi su povlačenje iz situacije,
  potiskivanje iz svesti;
        Motivacioni proces potrošača

  Potrošači su prilikom kupovine pod pritiskom ograničenog
  vremena i sredstava, pa stoga može doći do motivacionih
  konflikta;

    Situacija kada potrošač razmatra pozitivne i negativne
    karakteristike određenog proizvoda;
    Izbor između dve robne marke, koji razultira naknadnim
    ispitivanjem;
    Izbor između dva negativna rešenja!
       Maslovljeva teorija motivacije

  Osnovne potrebe;

  Potreba za sigurnošću;

  Potreba za pripadanjem;

  Potreba za ljubavlju;

  Samoaktuelizacija;
      Karl Alderferova teorija motivacije

  Hijerarhijska, trofaktorska teorija potreba (ERG):

  Existence – postojanje;

  Relatedness – druženje;

  Growth – razvoj;
     Karl Alderferova teorija motivacije

  Potreba je važnija ako je zadovoljena u manjem stepenu;

  Zadovoljenje niže potrebe čini važnijim zadovoljenje više
  potrebe;

  Što je potreba višeg reda manje zadovoljena, potreba nižeg
  reda postaje važnija;

  Ako pojedinac ne može da dobije ono što želi, onda će tražiti
  više onoga što može da dobije;
       Teorija motivacije Mekguara

  Interni (nedruštveni) motivi odražavaju lične potrebe pojedinaca
  nezavisno od motiva drugih osoba. Osnovni interni motivi
  zasnivaju se na potrebama pojedinaca za konzistentnošću, da
  shvati uzroke pojava, da kategorizuje predmete i ponašanja, da
  nagovesti, da bude nezavistan;

  Eksterni (društveni) motivi odnose se na motive pojedinaca, ali
  u neposrednoj komunikaciji sa drugim osobama. U osnovi ovih
  motiva leže potrebe da se pojedinac izrazi ili predstavi u
  društvu, da brani svoje stavove i mišljenja, da se potvrđuje u
  oblastima za koje smatra da mu odgovaraju, da se druži;
               Primeri

  Orlando, Florida. Kompanija Busch Entertainment Corporation
  ponudio je turističku sezonu zasnovanu na druženju sa
  delfinima.

  Posetioci su provodili dan družeći se sa delfinima.

  Na iznenađenje kompanije ovaj vid turizma je dobio zamah.
             Primeri

  Automobilska industrija;
        Primeri

  Parfemi;
           Potrebe potrošača

  Ljudske potrebe predstavljaju unutrašnju tenziju ili
  nezadovoljstvo koje osoba želi da ublaži ili otkloni;

  Potreba je nedostatak nečega što se smatra neophodnim i
  korisnim;

  Koreni potreba su u fizičkoj i emocionalnoj tenziji i
  nezadovoljstvu. Ispoljavaju se kroz verbalne komentare,
  kretanje, gestove i druge vrste aktivnosti i manifestacije.

  Neke potrebe, međutim, ne proizvode spoljne manifestacije kao
  npr. Podsvesne, neartikulisane itd.
           Potrebe potrošača

  Svaki čovek izražava potrebe. One su neograničene i uvek
  prisutne;

  Posle zadovoljenja osnovnih potreba kroz proizvode i usluge,
  težište se pomera ka onome što se naziva kvalitet života. Tada
  je u fokusu ukupna satisfakcija čoveka kao društvenog bića, a
  ne samo kao potrošača;

  U osnovi motivacije potrošača nalaze se potrebe. Potreba mora
  biti dovoljno jaka da bi proizvela motiv;
          Odnos potreba - želja

  Da bi se potrebe zadovoljile, one moraju biti prevedene u želju.
  Želja je jedna od manifestacija potreba;

  Težnja da se ostvari želja je namerna i voljna i podrazumeva
  postizanje određenog cilja;

  Veza između želje i cilja nije linearna. Neostvarene želje ne
  znače nezodovoljenu potrebu, ali sigurno dovode do nižeg
  stepena satisfakcije potrošača;

  Brojni faktori utiču na to da se potreba pretvori u želju;
          Odnos potreba - želja

  Potreba označava ono što osoba mora da zadovolji, dok želja
  implicira nešto što osoba preferira između jasno definisanih
  potreba;

  Sloboda izbora stavlja potrošača u poziciju da kupuje smo
  proizvode i usluge koji su predmet njegovih želja;

  Želje se oblikuju pod uticajem kulture i ličnosti pojedinca. Sa
  razvojem društva širi se i povećava broj ljudskih želja. Neke
  želje nestaju, stare želje zamenjuju nove;
                Želje

  Želje mogu biti postojane i iznenadne;

  Postojane želje odražavaju stalne ciljeve koje potrošač ispoljava
  u kupovini proizvoda i usluga;

  Iznenadne želje se one koje rezultiraju iz postojećeg spleta
  okolnosti u kojima se nalazi potrošač i koje opredeljuju njegov
  izbor proizvoda i usluga na tržištu;
                Želje

  Želje mogu biti racionalne i iracionalne;

  Racionalne želje obezbeđuju potpunu satisfakciju i korisnost za
  potrošača;

  Iracionalne želje najčešće su rezultat suprotnosti dva ili više
  zahteva potrošača;

  Želje mogu biti latentne i pasivne;
               Potrebe

  Potrebe, kao društvena kategorija, podložne su promenama i
  teško ih je u potpunosti zadovoljiti. Čim zadovoljite jednu
  potrebu, javlja se druga;

  Potrebe se razlikuju po značaju i intenzitetu;

  Zadovoljenje potreba ponekad vodi ka kompulzivnom
  zadovoljenju;
               Potrebe

  Osnovna podela potreba je na urođene i stečene potrebe;

  Sa stanovišta motivacije potrebe se dele na korisne i
  hedonističke;

  Sa aspekta upravljanja markom proizvoda razlikujemo
  funkcionalne, simboličke i iskustvene potrebe. Primer industrije
  električnih uređaja;

  Definisane i nedefinisane potrebe. Primer zdravstvene zaštite;
          Motivi

  Ispoljeni;
  Latentni;
  Pozitivni;
  Negativni;
  Racionalni;
  Emocionalni;
  Iskustveni;
  Svesni;
  Podsvesni;
           Afektivno ponašanje

  Afekt se definiše kao vrsta mentalnog fenomena jedinstveno
  okarakterisanog svesnim iskustvom, stanjem subjektivnih
  osećanja, kojem se pridružuju emocije i raspoloženja;

  Primeri afektivnog ponašanja su osećanja besa, straha, sreće,
  zbunjenosti, iznenađenja;

  Afektivni odgovori mogu biti pozitivni i negativni;
             Vrste potrošača


  Kupci potrošnih dobara mogu se svrstati u sledeće grupe:
    Grupa determinisana navikom (lojalnost proizvodu);
    Grupa determinisana saznanjem (racionalno motivisana);
    Grupa determinisana cenom proizvoda;
    Impulsivna grupa, determinisana fizičkim i estetskim svojstvima
    proizvoda;
    Grupa koja se rukovodi emocionalnim motivima;
             Vrste potrošača


  Potrošači prema ispoljenom ponašanju u procesu kupovine
  mogu se podeliti u sledeće grupe:
    Potencijalni potrošači;
    Probni potrošači;
    Kupci;
    Redovni kupci;
    Patroni;
    Kupci – advokati;
             Vrste potrošača


  Po kriterijumu objekta u kome se kupuje, razlikujemo:
    Ekonomične potrošače koji se u kupovini rukovode cenom,
    kvalitetom i asortimanom proizvoda;
    Personalizovani potrošači koji se rukovode dobrim odnosom sa
    prodavcima;
    Etički potrošači koji više vole male radnje od lanca supermarketa;
    Apatični, kojima je važno da kupe proizvod bez obzira gde;
    Rekreativci, koji kupovinu doživljavaju kao zabavu;
            Vrste potrošača


  Po kriterijumu aktivnosti prilikom kupovine, razlikujemo:
     Aktivne;
     Lokalne;
     Nevoljne;
            Vrste potrošača


  Po kriterijumu plana prilikom kupovine, razlikujemo:
     Planiranje;
     Impulsivne;
     Kompulzivne;
       Uticaji na ponašanje potrošača

  Geografski;
  Demografski;
  Ekonomski;
  Sociološki (društvene grupe, socijalni status, porodica);
  Kulturološki (kultura i podkultura);
  Psihološki;
  Stil života;
  Politički;
Faktori koji određuju psihološki profil potrošača


  Ličnost;
  Stavovi i mišljenja;
  Klasna svest;
  Stil života;
  Motivacija;
  Sagledavanje rizika;
  Inovativnost;
  Očekivanja;
  Mašta;
                 Ličnost


  Frojdova teorija (id, ego, superego, odbrambeni mehanizmi);

  Jungova teorija:
     Čula – intuicija;
     Razmišljanje – osećanja;
     Ekstravertnost – introvertnost;
     Procenjivanje – primanje;
               Ličnost

  Adlerova teorija (indivudualna psihologija);

  Hornejeva teorija (predusretljivi, agresivni, povučeni);
       Proces informisanja potrošača


  Stimulansi;
  Izloženost stimulansima;
  Pažnja;
  Razumevanje;
  Prihvatanje;
  Pamćenje;
  Memorija;
       Zagledajte se u Vaše potrošače

  Kolikom je naša propaganda efikasna?

  Koje ciljeve smo dostigli?

  Koji je nivo prodaje?

  Da li je postignut očekivani profit?
               Pitanja

  Na koji način intervjui, fokus grupe i ankete utiču na saznavanje
  o ponašanju potrošača?

  Na koji način eksperimentišete sa proizvodnim programom i
  adaptirate ga u skladu sa zahtevima potrošača?

  Koje su dobre i loše strane istraživanja ponašanja potrošača?
         Elementi sistema ličnosti

  Celovitost je primarna datos ličnosti, čak i kad se susretnemo
  sa rascepkanim, neuređenim, haotičnim osobama;

  “Pa to uopšte ne liči na njega!”

  “Ponaša se samopouzdano i oprezno!”

  Čovek teži celovitosti, pa ne bi trebalo ishitreno suditi o
  njihovom ponašanju;
         Elementi sistema ličnosti

  Izolovanost . Da bi ličnost nastala, opstala i dalje se razvijala
  mora postojati određeni stepen izolovanosti irazličitosti od
  okoline koja je okružuje;

  U svakodnevnoj praksi, zaposlenom je potrebno omogućiti
  povremenu realizaciju prava na samoću, povlačenje, ćutanje i
  čuvanje tajni;
         Elementi sistema ličnosti

  Uređenost . Ličnost je sklop različitih delova i ta različitost nas
  krasi od detinjstva;

  Kod ljudi je različita struktura ida, ega i superega;

  U internoj komunikaciji važno je poštovati različitosti,
  prilagođavati poslove specifičnostima ličnosti;
         Elementi sistema ličnosti

  Stabilnost. Individulna stabilnost se definiše kao odnos
  organizacije i dezoorganizacije, koje se smenjuju u vremenskim
  razmacima, balansirajući se uzajamno, ali ne remeteći ni
  celovitost, ni funkcionalnost ličnosti;

  Tako ličnost održava otpimalnu uređenost svojih subsistema
  koja toleriše faze neodređenosti, konflikta i haosa;
         Elementi sistema ličnosti

  Promenljivi i nestabilni uslovi rada decentriraju individuu, i tada
  primećujemo dva suprotna stila ponašanja;

  Prvi je sebičnost. Boreći se za sospstveno preživljavanje, ona
  zanemaruje ciljeve organizacije u kojoj je zaposlen i sabotira
  timski rad.

  Drugi je samožrtvovanje. Osoba zaboravlja na sebe, želi samo
  da spase opšti interes, pa se često nađe u ulozi žrtve,
  profesionalno sagoreva.

  Postoje i nekreativni uslovi rada;
         Elementi sistema ličnosti

  Otvorenost. Jasno je da ličnost mora da bude dovoljno
  otvorena kako bi mogla da sa okolinom da uspostavi razmenu.

  Preterana otvorenost;

  Preterana zatvorenost;
         Elementi sistema ličnosti

  Integritet. Postizanje određenog stepena integriteta
  predstavlja jedan od osnovnih ciljeva razvoja;

  Ako jedinstvenost kao datost ne postoji, izvesni stepeni
  funkcionalne jedinstvenosti su i dalje mogući;

  U analizi verbalne i neverbalne komunikacije, kada primetimo
  nedoslednost spoljašnjeg izraza, možemo zaključiti da se ličnost
  ponaša nedosledno, što proističe iz unutrašnjeg konflikta;
         Elementi sistema ličnosti  Evolutivnost. Individualni razvoj, kao osnova stabilne ličnosti;
         Elementi sistema ličnosti  Autonomnost. U apsolutno smislu i individualna i
  organizaciona autonomija su nemoguće. Cilj ljudi je da slobodno
  misle, osećaju, i ponašaju se u odnosu na svoju trenutnu
  realnost;
         Elementi sistema ličnosti


  Svesnost.

  Uvid unutar spostvene ličnosti;

  Uvid u spoljni svet;

  Komunikacija sa kolegama;
       Modeli ponašanja potrošača


  Modeli ponašanja potrošača;

  Društvena odgovornost prema potrošačima;
         Komunikacija


  Verbalna;

  Neverbalna;
              Stavovi  Koliko je David spreman da upiše kurs ronjenja?
         Stavovi – TORA model

  Komponente TORA modela:

  Ponašanje (b) – šta činimo;
  Namere u ponašanju (bi) – Šta nameravamo da učinimo;
  Stav povodom akcije (Aact) – Kako se osećamo povodom našeg
  ponašanja;
  Subjektivne norme (SN) – Kako drugi ocenjuju naše ponašanje;
          Stavovi – TORA model

  Aact

  Časovi ronjenja su:        bi   ei   bi x ei

     a) Zabavni           +3   +3   +9
     b) Obrazovni          +2   +2   +4
     c) Opasni           +2   -3   -6
     d) Skupi            +1   -1   -1
     _________________________________________________
     Aact                     +6
          Stavovi – TORA model

  bi – naznačite ocenu na skali

  Časovi ronjenja će biti (zabavni, obrazovni, opasni, skupi):  ________________________________________________
    -3   -2  -1   0   +1  +2   +3
   Jako loši                       Jako dobri
          Stavovi – TORA model

  ei – naznačite ocenu na skali

  Časovi ronjenja su (zabavni, obrazovni, opasni, skupi):  ________________________________________________
    -3   -2  -1   0   +1  +2   +3
   Jako loši                      Jako dobri
         Stavovi – TORA model

  SN;
  NBj – šta drugi misle o mojim sposobnostima; MCj – koliko je
  meni stalo do njihovog mišljenja;
  Drugi i ja:            NBj    MCj   NBj x MCj

    a) Majka            -3   +2   -6
    b) Otac            -1   +2   -2
    c) Partner           +1   +3   +3
    d) Najbolji prijatelji     +3   +2   +6
    _________________________________________________
    SN                      +1
         Stavovi – TORA model

  NBj – naznačite ocenu na skali

  Kako drugi ocenjuju moje sposobnosti da se uključim na časove
  ronjenja:

  ________________________________________________
    -3   -2  -1   0   +1  +2   +3
   Nikako                      Obavezno
         Stavovi – TORA model

  MCj – naznačite ocenu na skali

  Koliko vodim računa o stavovima drugih:

  ________________________________________________
    -3   -2  -1   0   +1  +2   +3
  Nimalo                   Potpuno
         Komunikacija


  Verbalna;

  Neverbalna;
                 Konflikti

  Konflikt u grupi;

  Interpersonalni konflikti;

  Intrapersonalni konflikti;
       Reakcije na frustracije i konflikte

  Konstruktivni ishodi rešavanja konflikata:

     Svesnost, pojačan napor i borbenost;
     Opredeljenje i promena sredstava;
     Kompromis;
     Odustajanje i redefinisanje situacije;
     Integracija, promena, rast i razvoj;
     Sinteza;
      Reakcije na frustracije i konflikte

  Osnovni mehanizmi odbrane su:
    Forkluzija (nedozvoljavanje da nas stres dotakne, ne primećujemo
    konflikt, ignorišemo ga);
    Cepanje ličnosti;
    Izolacija;
    Agiranje (impulsivnost bez kontrole);
    Regresija (vraćanje na ranije životne faze);
    Konverzija (deformisana slika potreba);
    Poništenje i negacija;
    Idealizacija;
      Reakcije na frustracije i konflikte

  Osnovni mehanizmi odbrane su:
    Forkluzija (nedozvoljavanje da nas stres dotakne, ne primećujemo
    konflikt, ignorišemo ga);
    Cepanje ličnosti;
    Izolacija;
    Agiranje (impulsivnost bez kontrole);
    Regresija (vraćanje na ranije životne faze);
    Konverzija (deformisana slika potreba);
    Poništenje i negacija;
    Idealizacija;
          Emocionalna pismenost

  Daniel Goleman definiše emocionalnu inteligenciju kao:

    Svest o sopstvenim osećanjima;
    Emocionalni menadžment (upravljanje sopstvenim emocijama ili
    emotivnim životom, za razliku od robovanja tom životu);
    Samomotivisanje;
    Prepoznavanje emotivnosti kod drugih;
    Održavanje odnosa;
             Osnovne emocije

  STRAH
    Biološki: zaštita;
    Psihološki: zaštita i razumevanje;
    Spiritualno: prihvatanje ljudskih granica;


  RADOST
    Biološki: prilaženje i povezivanje;
    Psihološki: participacija u zadovoljenju potreba;
    Spiritualno: otkrivanje pozitivnog u ljudima i svetu;
            Osnovne emocije

  LJUTNJA
    Biološki: napad i borba;

    Psihološki: menjanje negativnog;

    Spiritualno: prihvatanje nesavršenstva ljudi i sveta;
  TUGA
    Biološki: povlačenje od nekog ili nečega;

    Psihološki: uteha i prekidanje povezanosti;

    Spiritualno: prihvatanje ljudske situacije, krhkosti,

    povredljivosti, prolaznosti i smrtnosti;
        Emocionalni profil ličnosti

1.  Zadovoljstvo;
2.  Smirenost;
3.  Sigurnost;
4.  Poverenje;
5.  Zahvalnost;
6.  Ponos;
7.  Nada;
8.  Čežnja;
9.  Saosećanje;
10.  Poštovanje;
11.  Divljenje;
        Emocionalni profil ličnosti

12.  Radost;
13.  Sreća;
14.  Ljubav;
15.  Ekstaza;
16.  Nezadovoljstvo;
17.  Trema;
18.  Anksioznost;
19.  Zabrinutost;
20.  Dosada;
21.  Sumnja;
22.  Ljubomora;
23.  Krivica;
         Emocionalni profil ličnosti
24.  Stid;
25.  Prezir;
26.  Prkos;
27.  Zavist;
28.  Razočaranost;
29.  Gađenje;
30.  Strah;
31.  Odbačenost;
32.  Osećanje napuštenosti;
33.  Ljutnja;
34.  Tuga;
35.  Očaj i osećaj beznađa;
36.  Osećanje koje nismo naveli, a Vama je veoma važno;
               Vežba


  Sagledajte navedene emocije, razmislite koliko ih intenzivno
  doživljavate;

  Zatim na skali od 1 (najslabije osećam) do 10 (maksimalno,
  intenzivno doživljavam), obeležite kružićem svaku emociju;

  Zatim te kružiće povežite linijama i dobićete grafikon;
                Vežba

  Razmislite o svojim osećanjima. Koje biste voleli da smanjite, a
  koje da povećate?

  Tri najniže i tri najviše tačke su izuzetno važne;

  To znači da ih veoma snažno ili slabo osećate. Tih šest emocija
  su nam važne zato što su to mesta gde sa nama mogu
  manipulisati. To su naše Ahilove pete;
         Psihologija pregovaranja

  Tokom procesa pregovaranja izbegavajte:
    Pasivnost u dijalogu;
    Otpisivanje;
    Redefinisanje;
    Hiperemotivnost;
    Hiperracionalnost;
    Preterano detaljisanje;
    Preterane generalizacije;
    Preterane apstrakcije;
    Gubitak direkcije;
    Manipulacije;
         Psihologija pregovaranja

  Tokom procesa pregovaranja koristite:
    Personalizujte sebe i drugu osobu;
    Stvorite komunikacijsku vezu;
    Budite aktivni u dijalogu;
    Mislite;
    Osećajte;
    Pripadajte;
    Markirajte stvari koje su Vam važne;
    Budite uspešni i poštujte prirodne razlike da biste obogatili
    sopstveno iskustvo;
    Negujte zdravu komunikaciju;
    Koristite kreativnost za rešavanje problema;
        Komunikacija sa klijentima


  Tretirajte klijenta sa poštovanjem;

  Sagledajte problem i sa aspekta klijenta – identifikujte se sa
  njim i koristite empatiju;

  Komunicirajte iskreno i jasno;
               Tipovi klijenata

  Agresivni tip;
  Klijenti koji se žale;
  Nesigurni klijenti;
  ......................
         Vežba rešenja situacije


  Identifikujte u koju vrstu klijenata spada Vaš klijent?
  Opišite koju vrstu problema imate sa klijentom?
  Opišite svoju spontanu reakciju?
  Šta mislite da je pogrešan pristup takvom klijentu?
  Šta mislite da je optimalan pristup takvom klijentu?
  Kreirajte akcioni plan za takvog klijenta?
  Provera.....
               Timski rad


  Pet tipova lidera:

    Veliki diktator;
    Veliki tata;
    Hodajući kompjuter;
    Vlasnik;
    Kreator;
              Timski rad


  Šest tipova članova tima:

    Dobar saradnik;
    Izazivač;
    Istraživač;
    Dobra vila;
    Buntovnik bez razloga;
    Žrtva;
                Esej  Moj stil života i njegov uticaj na mene kao potrošača;
     Determinante ponašanja potrošača
  Porodica
  Stil života
  Psihološki (interni) faktori ponašanja potrošača
  Proces informisanja potrošača
  Proces učenja
  Ličnost
  Stavovi potrošača
  Motivaciona istraživanja
  Proces odlučivanja potrošača
  Faze procesa odlučivanja
  Vrste procesa odlučivanja
  Uloge u procesu kupovine
     Determinante ponašanja potrošača
  Uticaji na ponašanje potrošača;

 Klasifikacija faktora koji utiču na ponašanje potrošača;

 Geografske determinante ponašanja potrošača;

 Demografski faktori;

 Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača;
    Evolucija ekonomskog objašnjenja ponašanja potrošača;
    Analiza uticaja ekonomskih faktora na ponašanje potrošača;
        Uticaji na ponašanje potrošača
  Svakodnevna odluka o kupovini proizvoda i usluga;

  Uticaji na ponašanje potrošača mogu biti brojni:
     Eksterni faktori iz okruženja;
     Interni faktori, faktori mentalne (psihičke) motivacije i
     karakteristika ličnosti;

  Ne može se odrediti prava mera uticaja zavisnosti na ponašanje
  potrošača;
       Uticaji na ponašanje potrošača

  Psiholog Kurt Levin, u teoriji polja (1951), razvio je najopštiju
  formulu kojom se može objasniti ponašanje potrošača:

  B=f(P<E)

  B – ponašanje potrošača determinisano je ili je funkcija
  interakcije ličnih uticaja (P) i stimulansa koji na potrošača deluju
  iz okruženja (E).
        Uticaji na ponašanje potrošača
  Levinova formula u skladu je sa environmentalističkim pristupom u
  istraživanju potrošača, prema kojem je ponašanje ljudi rezultat odnosa
  između osobe i njenog okruženja.

  Levinova formula može se redefinisati za potrebe istraživanja potrošača
  i marketinga:

  B=f(I,P)

  B – potrošač je u funkciji interakcije interpersonalnih uticaja (I), kao
  što su na primer referentne grupe, lideri i kultura i ličnih (internih,
  psiholoških) determinanti (P), kao što su stavovi osobe.
       Uticaji na ponašanje potrošača

  Potrošači su pod uticajem različitih marketing stimulansa;
     Propaganda;
     Odnosi s javnošću;
     Unapređenje prodaje; itd.


  Interpersonalne karakteristike potrošača (stavovi, mišljenje)
  čine intervenišuće promenljive tzv. unutrašnji mehanizam koji
  “prevodi” spoljne stimulanse (kulturu, ekonomske uslove i dr.)
  preko procesa motivacije, u konkretno ponašanje potrošača;
       Uticaji na ponašanje potrošača

  Potrošač prima spoljne uticaje u skladu sa svojim sistemom
  vrednosti i to direktno utiče na njegov proces kupovine;

  Model stimulans, potrošač, reakcija, str. 152.

  Model (Stimulans, Person, Response) se koristi da bi se
  analitički objasnilo i razumelo ponašanje potrošača pod uticajem
  eksternih i internih faktora.
       Uticaji na ponašanje potrošača

  Stimulansi:
     Kultura;
     Referentne i društvene grupe;
     Faktori situacije;
     Marketing stimulansi;
     Proganda;
     Preporuka;
     Želja;
     Status;
     Snovi itd.
       Uticaji na ponašanje potrošača

  Potrošač:
    Mentalno stanje – percepcija, stavovi, motivi;
    Karakteristike – demografske, stil života, ličnost itd.
       Uticaji na ponašanje potrošača

  Reakcija:
     Kupovina;
     Nameravana kupovina;
     Izbor marke proizvoda;
     Korišćenje proizvoda;
       Uticaji na ponašanje potrošača

  Međuzavisnost stimulansa i reakcije je vrlo složena, s obzirom
  da se između nalazi potrošač, sa svojim kulturnim nasleđem,
  stavovima, verovanjima itd.

  Teško je predvideti reakciju potrošača na stimulanse;

  Teško je u analizi biti objektivan, vodeći računa da su potrošači
  skloni da preferiraju proizvode prema kojima imaju pozitivno
  iskustvo;
         Klasifikacija faktora koji utiču
          na ponašanje potrošača

  Eksterni;
     Geografski, demografski, sociološki, politički, kulturni, podkulturni,
     ekonomski....


  Interni;
     Motivi, stavovi, karakteristike ličnosti......
            Geografski faktori

  Geografske determinante ponašanja potrošača;

  Fenomeni velikih gradova, NYC, Sidney, Paris, Barselona....

  Podneblje i klima utiču na zadovoljavanje tri vrste bazičnih
  ljudskih potreba:
     Ishrana;
     Odevanje;
     Stanovanje.
           Geografski faktori

  Marketing aktivnosti bi trebalo da budu prilagođene geografskim
  faktorima koji utiču na ponašanje potrošača;

  Reljef;

  Urbane i seoske sredine;

  Ekološki aspekti ponašanja potrošača;
           Demografski faktori

  Broj stanovnika, starosna struktura,

  Efekat kohorte: Pojam je zasnovan na činjenici da mlađa
  starosna grupa ne mora u potpunosti da sledi i primenjuje
  navike i stil ponašanja aktuelne starosne grupe kada po
  godinama dostigne njihovu starosnu dob.
           Demografski faktori

  Potrošači su danas bolje informisani;

  Primer kompanije Mura;

  Primer kompanije Gorenje;

  Trend istraživači;
           Demografski faktori

  Populacioni mementum prepoznaje budući rast stanovništva
  na osnovu sadašnje starosne strukture stanovništva.

  Promene u obrazovanosti stanovništva;

    London Business School;
    Manchester Business School;
    Bled Business School;
   Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača

  Glavne pretpostavke od kojih se polazi su:
     Racionalno ponašanje, preferencije, informisanost, budžetska
     ograničenja i potrebe;


  Paretov zakon:
     20% potrošača određuje 80% prodaje određenog proizvoda ili
     usluge. To je petina na koju kompanija računa u smislu opstanka i
     razvoja na tržištu;
   Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača

  Homo oeconomicus ili ekonomski čovek Adama Smita
  predstavlja oličenje racionalnog ponašanja u procesu kupovine;

  Maršalov model ekonomskog ponašanja posmatra potrošača
  kao osobu koja rešavanjem problema zadovoljava svoje
  potrebe;
   Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača

  Teorija marginalne koristi zasniva se na tome da su ljudske
  potrebe i subjektivno ocenjivanje korisnosti dobara glavni faktori
  koji opredeljuju kupovinu proizvoda i usluga na tržištu;

  Teorija indiferentnosti polazi od pretpostavke da se korisnost
  ne može meriti, potrošač postaje indiferentan prema supstitutu
  kada mu nova kombinacija proizvoda ne pruža veću korisnost
  od prethodne;
   Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača

  Ekonomski optimizam i pesimizam, sklonost ka proceni
  ekonomskih kretanja ka dobrom ili lošem;

  Opšta ekonomska situacija, psihološki faktori, potrošačka
  osećanja, ekonomsko ponašanje;

  Ukazuju na optimizam prilikom trošenje ili štednju;
   Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača

  Ciklična, konjukturna kretanja;

  Sklonost potrošnji ili štednji;

  Kupovna moć i potrošačka korpa;

  Diskusija;
   Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača

  Potrošački krediti;

  1950. godine na hranu, piće i duvan se trošilo 70% prihoda, dok
  se 2006. godine na isto trošilo 41,2%, dok je 58,8% išlo na
  kategoriju ostalo.

  Bankarsko poslovanje;
   Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača

  Snabdevenost;

  Realna kupovna moć;

  Indeks kupovne moći;

  Indeks mišljenja potrošača;

  Društva za zaštitu mišljenja potrošača;
   Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača

  Kako se ispituje mišljenje potrošača?

  Necenovni faktori koji utiču na ponašanje potrošača;

  Uticaj marketinga na želje i potrebe potrošača;
      Sociološka istraživanja potrošača

  Sociološka istraživanja istražuju potrošače kao pojedince i
  članove grupe;

  Sociološke determinante su: društvena klasa, društvena uloga i
  status, stil života, porodica, relevantne grupe, referentne grupe,
  kultura i podkultura;

  Normativna tradicija;
      Sociološka istraživanja potrošača

  Veblenov sociopsihološki model naglašava da je većina
  ponašanja u potrošnji društvena u karakteru, odnosno da
  socijalni faktori utiču na ukus i preferencije potrošača.

  Poseban uticaj imaju društvene grupe na ponašanje potrošača.

  Potrošnjom osoba želi da ostavi utisak ili da se poistoveti sa
  određenim grupama.
      Sociološka istraživanja potrošača

  Gofmanov model igranja uloga pretpostavlja da se pozorišna
  terminologija može primeniti i na svakodnevne situacije u
  kojima se ljudi mogu naći kada kupuju raznovrsne proizvode i
  usluge.

  Gofmanova “Lična prezentacija u svakodnevnom životu”
  objašnjava da proizvodi i usluge pomažu ljudima da igraju ulogu
  koju su sebi namenili.

  Diskusija???
      Sociološka istraživanja potrošača

  Rajsmanov model društvenog karaktera analizira ljudsko
  ponašanje pod uticajem dominantnih faktora kao što su
  ekonomski, demografski i socio-kulturni.

  U knjizi “Usamljena gomila” Rajsman je identifikovao tri modela
  društvenog karaktera ponašanja osoba u kupovini.

  Prvi model su osobe koje se u potrošnji rukovode tradicijom. U
  ovoj grupi vrlo su spore promene, jak je uticaj porodice na svoje
  članove, vrednosti su stabilne i slaba je društvena mobilnost.
      Sociološka istraživanja potrošača

  Drugi model opisuje osobe koje su zatvorene, okrenute
  unutrašnjim vrednostima, gde je društvena mobilnost nešto
  veća, ali je većina društva pod snažnim uticajem porodice,
  društvenih i kulturnih normi.

  Treći model analizira ponašanje osoba koje su komunikativne i
  otvorene za prihvatanje raznih uticaja, uz izraženu društvenu
  mobilnost i proverene vrednosti i verovanja.
      Sociološka istraživanja potrošača

  Moć, konflikti, društvena razmena, saradnja...

  Društvene klase, porodica, stil života, interpersonalne osobine,
  psihološki faktori.....

  Brojni psiholozi analizirali su ponašanje potrošača....
       Sociološka istraživanja potrošača

  Kultura, običaji i rituali:
     Jezik;
     Stvaralaštvo;
     Obrazovanje;
     Politika;
     Religija;
     Vrednosti;
     Verovanja;
     Organizacija društva;
     Pravo;
     Tehnologije;
     Mediji;
       Sociološka istraživanja potrošača

  Kultura, običaji i rituali:
     Pojava;
     Odevanje;
     Uloga polova;
     Ishrana i stav prema hrani;
     Društvene uloge;
     Međuljudski odnosi;
     Društvene uloge;
     Učenje;
     Upotreba i pojam vremena;
     Rad i odgovornost;
       Sociološka istraživanja potrošača

  Vrednosti i verovanja:
     Mentalni imidž;
     Individualnost;
     Iskazivanje osećanja;
     Religioznost;
     Međuljudske interakcije;
     Doživljaj stvarnosti;
     Praznoverje;
     Znatiželja;
     Osećaj zadovoljstva;
     Porodica;
      Sociološka istraživanja potrošača

  Opšte vrednosti;
  Specifične vrednosti;
  Suštinske vrednosti;
  Društvene vrednosti;
  Lične vrednosti;
  Vrednosti orijentisane ka drugima;
  Vrednosti orijentisane prema okruženju;
  Vrednosti orijentisane prema samom sebi;
      Sociološka istraživanja potrošača

  Krajnje vrednosti su: udoban život, uzbudljiv život, ostvarenje,
  mir, sigurnost, sreća, unutrašnji sklad, ljubav, druženje,
  mudrost....

  Instrumentalne vrednosti su: ambicija, prostodušnost,
  sposobnost, veselost, radost, hrabrost, poštenje, pomaganje,
  kreativnost, nezavisnost, integritet ličnosti, učtivost,
  odmerenost, samokontrola....
         Švarcova skala vrednosti

  Švarcova skala vrednosti zasniva se na univerzalnom sadržaju i
  strukturi vrednosti i potvrdi hipoteze da su vrednosti
  transinstitucionalni ciljevi koje koriste pojedincima i kolektivima i
  odražavaju jednu od deset univerzalnih motivacija ili tipova
  vrednosti.

  Globalisti smatraju da se na univerzalnim vrednostima zasniva
  uspešna saradnja u svetu.
          Tok kretanja značenja

  Tok kretanja značenja polazi od kulturnih vrednosti i simbola,
  preko potrošnih dobara i stiže do potrošača, pod uticajem
  privredne propagande i rituala potrošnje.
         VALS tehnika

  Utvrđuje kako se interne vrednosti i stavovi
  ljudi ispoljavaju na njihov stil života.

  Nedostaci VALS tehnike:
    Tehnika meri individualna ponašanja, a
    poznato je da se mnoge odluke o kupovini
    proizvida i usluga donose u porodici.
    Većini potrošača se pripisuju iste
    karakteristike.
    Tehnika nije multidisciplinarno istraživana.
           LOV tehnika

  Ili tehnika „liste vrednosti“ nastoji da razvije kraću listu
  kulturnih vrednosti kojom je moguće na realniji način
  meriti aktuelno ponašanje potrošača.

  Koje su na najvažnije liste vrednosti prilikom kupovine?

  Navedite primere nekih vrednosti presudnih za proces
  kupovine.
         Geo analiza stila života

  Zasniva se na pretpostavci da geografski, demografski i
  sociološki faktori utiču na potrošnju i ponašanje stanovništva.

  Diskusija i primeri iz prakse.

  Na koji način geografski faktori utiču na stil života?

  Na koji način sociološki faktori utiču na stil života?
Ponašanje potrošača

Doc. dr Radmila Janičić
  janicic@fon.rs

								
To top