?. ??? ????? ????? ?????? ???????

Document Sample
?. ??? ????? ????? ?????? ??????? Powered By Docstoc
					‫ירושלים, כט' טבת תש"ע‬
‫51 ינואר 2120‬
‫21200022‬
        ‫מדדי המחירים לחודש דצמבר 2220‬
               ‫וסיכום שנת 2220‬

       ‫9002 ‪Price Indices for December‬‬
               ‫‪And‬‬
         ‫9002 ‪Annual Summary of‬‬
       ‫לפרסום מיום ו', כט' בטבת תש"ע, 51 בינואר 2120 בשעה 22:01‬
          ‫‪Please note: This Press Release is for Publication‬‬
           ‫0102 ,51 ‪After 14:00 Pm on Friday, January‬‬
        ‫סקירה חודשית של מדדי מחירים לחודש דצמבר 2220‬
                                   ‫מדד המחירים לצרכן‬    ‫א.‬
‫מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 9220 ברמה של 00522 נקודות (הבסיס: ממוצע‬
                                  ‫2220=20222 נקודות)0‬


‫עליות נרשמו במיוחד בסעיפי: הלבשה והנעלה (ב-%202), פירות טריים (ב-%000), אחזקת הדירה (ב-%202)‬
                                  ‫ושירותי תקשורת (ב-%002)0‬


‫ירידות נרשמו במיוחד בסעיפי: ירקות טריים (ב-%000), שירותי דיור בבעלות הדיירים (ב-%202), תרבות‬
                                 ‫ובידור (ב-%602) ומזון (ב-%502)0‬


            ‫להלן מספר קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בחודש זה0‬


             ‫תרומה למדד הכללי‬    ‫אחוז‬
                                    ‫קבוצות מוצרים0שירותים‬
               ‫(באחוזים)‬      ‫שינוי‬
                ‫2331.2‬       ‫8.3‬                 ‫הלבשה‬
                ‫0552.2‬       ‫1.0‬          ‫חשמל לצריכה פרטית‬
                ‫2002.2‬       ‫0.0‬                 ‫הנעלה‬
                ‫3002.2‬       ‫0.21‬                 ‫עגבניות‬
                ‫0202.2‬       ‫0.0‬              ‫פירות טריים‬
                ‫0512.2‬       ‫3.0‬                    ‫גז‬
                ‫8812.2‬       ‫5.2‬            ‫שירותי טלפון נייד‬
                ‫5112.2‬       ‫8.2‬                ‫שכר דירה‬
                ‫592202-‬       ‫502-‬          ‫דלק ושמנים לכלי רכב‬
                ‫020202-‬       ‫-202‬         ‫לחם, דגנים ומוצרי בצק‬
                ‫290202-‬       ‫-200‬                 ‫עופות‬
                ‫590202-‬       ‫-205‬           ‫מלונות ובתי הבראה‬
                ‫929202-‬      ‫-2050‬                ‫מלפפונים‬
                ‫060202-‬       ‫202-‬      ‫שירותי דיור בבעלות הדיירים‬

‫עוד יצוין, כי המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-202 אחוז והגיע לרמה של 50522 נקודות, המדד ללא דיור עלה‬
  ‫ב-002 אחוז והגיע לרמה של 60022 נקודות והמדד ללא אנרגיה נותר ללא שינוי ברמה של 60522 נקודות0‬


‫בשנים עשר החודשים האחרונים (דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220), עלו המדד הכללי ב-900 אחוזים,‬
 ‫המדד ללא ירקות ופירות ב-200 אחוזים, המדד ללא דיור ב-900 אחוזים והמדד ללא אנרגיה ב-000 אחוזים0‬
                      ‫נתוני המגמה בחודשים ספטמבר 2220 – דצמבר 2220:‬
‫על-פי נתוני המגמה לתקופה זו, קצב הגידול השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-%200, של המדד ללא‬
                   ‫דיור ל-%209 ושל המדד ללא דיור וללא ירקות ופירות ל-%5090‬
                                   ‫מזון (ללא ירקות ופירות)‬
                               ‫מדד מחירי המזון ירד ב-502 אחוז0‬


‫הוזלו במיוחד: אטריות, ספגטי וכו' (ב-2002 אחוזים), ריבות ומרקחות (ב-209 אחוזים), שוקולד (ב-900‬
‫אחוזים), עוף טרי (ב-500 אחוזים), עוגיות וביסקוויטים (ב-000 אחוזים), נקניק ונקניקיות (ב-200 אחוזים),‬
‫דגים (ב-202 אחוזים), יינות (ב-702 אחוזים), דבש (ב-602 אחוזים), מזון לתינוקות (ב-002 אחוזים), קמח לבן‬
                              ‫(באחוז אחד) ובשר בקר טרי (באחוז אחד)0‬


‫התייקרו במיוחד: בצק ומוצרי בצק קפואים (ב-000 אחוזים), ופלים (ב-700 אחוזים), מזון מוכן (ב-000‬
            ‫אחוזים), בשר בהמה אחר, כבש, חזיר וכו' (ב-202 אחוזים) ומיונז (ב-902 אחוזים)0‬

                                           ‫ירקות ופירות‬
                             ‫מדד מחירי הירקות והפירות ירד ב-002 אחוז0‬


 ‫מדד מחירי הירקות הטריים ירד ב-000 אחוזים; לעומתו עלה מדד מחירי הפירות הטריים ב-000 אחוזים0‬


‫מדד מחירי הפירות המשומרים והיבשים ירד ב-702 אחוזים; לעומתו עלה מדד מחירי הירקות הקפואים,‬
                             ‫הכבושים והמשומרים ב-002 אחוזים0‬


‫מבין הירקות הטריים הוזלו במיוחד: מלפפונים (ב-2050 אחוזים), שומר (ב-0052 אחוזים), קישואים (ב-‬
‫2052 אחוזים), חצילים (ב-0002 אחוזים), סלק (ב-209 אחוזים), פלפלים (ב-007 אחוזים), גזר (ב-509 אחוזים)‬
                                   ‫ופטריות טריות (ב-209 אחוזים)0‬


‫התייקרו במיוחד: עגבניות (ב-0022 אחוזים), ירק עלים (ב-607 אחוזים), כרובית (ב-907 אחוזים), בצל יבש‬
‫וירוק (ב-205 אחוזים), דלעת (ב-609 אחוזים), כרוב (ב-909 אחוזים), קלחי תירס (ב-200 אחוזים) ותפוחי‬
                                  ‫אדמה ובטטות (ב-600 אחוזים)0‬


‫מבין הפירות הטריים התייקרו במיוחד: מלונים (ב-6070 אחוזים), ענבים (ב-2022 אחוזים), רימונים (ב-009‬
‫אחוזים), אפרסמון (ב-200 אחוזים), קלמנטינות (ב-200 אחוזים), קיווי (ב-900 אחוזים) ותפוחי עץ (ב-200‬
                                            ‫אחוזים)0‬


‫הוזלו במיוחד: לימונים (ב-2022 אחוזים), אשכוליות (ב-006 אחוזים), אבוקדו (ב-005 אחוזים), פומלה (ב-‬
                                ‫909 אחוזים) ותפוזים (ב-900 אחוזים)0‬


‫מבין הירקות והפירות המעובדים הוזלו במיוחד: אגוזים ופיסטוקים (ב-209 אחוזים), ירקות קפואים (ב-‬
      ‫909 אחוזים), בוטנים (ב-900 אחוזים), גרעינים לפיצוח (ב-902 אחוזים) ושקדים (ב-002 אחוזים)0‬
‫התייקרו במיוחד: צימוקים (ב-007 אחוזים), סלטי ירקות מוכנים (ב-005 אחוזים) ופירות משומרים (ב-200‬
                                            ‫אחוזים)0‬


                                               ‫דיור‬
                                 ‫מדד מחירי הדיור ירד ב-602 אחוז0‬


       ‫מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים ירד ב-202 אחוז; לעומתו עלה מדד שכר דירה ב-002 אחוז0‬


‫הירידה שנרשמה במדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש דצמבר 9220, בהשוואה לחודש נובמבר 9220,‬
‫מבטאת את השינויים במחירי שכר דירה שנקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים נובמבר 9220 – דצמבר 9220,‬
                  ‫לעומת חוזים שנחתמו בחודשים אוקטובר 9220 – נובמבר 9220.‬


                                          ‫אחזקת הדירה‬
                             ‫מדד מחירי אחזקת הדירה עלה ב-202 אחוז0‬


‫התייקרו במיוחד: גז (ב-200 אחוזים), חשמל לצריכה ביתית (ב-200 אחוזים) וסופגי ריחות ומטהרי אויר (ב-‬
                                           ‫202 אחוזים)0‬


‫הוזלו במיוחד: סולר לחימום הדירה (ב-000 אחוזים) ואמצעי ניקוי כגון: ספוגיות, מטליות וכו' (ב-602‬
                                           ‫אחוזים)0‬


                                         ‫ריהוט וציוד לבית‬
                            ‫מדד מחירי ריהוט וציוד לבית נותר ללא שינוי0‬

‫התייקרו במיוחד: כלים שונים לניקיון הבית (ב-209 אחוזים), סכו"ם (ב-200 אחוזים), ספה וכורסאות (ב-‬
                            ‫902 אחוזים) ופרחים וצמחים (ב-002 אחוזים)0‬


‫הוזלו במיוחד: אהילים, נברשות ומנורות שולחן (ב-200 אחוזים), מפות ומפיות (ב-900 אחוזים), אביזרים‬
‫לציוד חשמלי (ב-200 אחוזים), כלי בישול ואפייה (ב-900 אחוזים), כלי מיטה, מגבות וכו' (ב-000 אחוזים)‬
                                      ‫ושידות (ב-602 אחוזים)0‬


                                        ‫הלבשה והנעלה‬
      ‫מדד מחירי ההלבשה וההנעלה עלה ב-202 אחוזים; בניכוי השפעות עונתיות ירד המדד ב-%9020‬


            ‫מדד מחירי ההלבשה עלה ב-002 אחוזים ומדד מחירי ההנעלה עלה ב-706 אחוזים0‬


‫יצוין כי בחודש דצמבר, מדדי המחירים של הלבשה והנעלת החורף, מתקבלים על-ידי השוואת מחירי‬
‫דצמבר 9220 עם מחירי דצמבר 22200 בנוסף, מדדי המחירים של פריטי הלבשה והנעלה כלל-שנתיים‬
‫מתקבלים על ידי השוואת מחירי דצמבר 9220 עם מחירי יוני 92200 עם זאת, שיעורי השינוי של כל‬
                     ‫הקבוצות והפריטים הינם בהשוואה לחודש נובמבר 92200‬


‫בסעיף ההלבשה עלו במיוחד מדדי הסעיפים הבאים: הלבשה עליונה (ב-902 אחוזים), הלבשה תחתונה (ב-‬
       ‫902 אחוזים), צורכי הלבשה שונים (ב-207 אחוזים) ובגדי ספורט והתעמלות (ב-507 אחוזים)0‬


   ‫בסעיף ההנעלה התייקרו במיוחד: הנעלה לילדים/ות (ב-6022 אחוזים) והנעלה לנשים (ב-507 אחוזים)0‬


                                              ‫בריאות‬
                                 ‫מדד מחירי בריאות ירד ב-202 אחוז0‬


‫הוזלו במיוחד: משקפיים ומכשירים רפואיים אחרים (ב-900 אחוזים) וחומרי רפואה שונים כגון: ויטמינים‬
                                 ‫ותכשירים שונים (ב-200 אחוזים)0‬

                          ‫התייקרו במיוחד: מוצרי היגיינה (ב-706 אחוזים)0‬


                                        ‫חינוך, תרבות ובידור‬
                           ‫מדד מחירי חינוך, תרבות ובידור ירד ב-902 אחוז0‬


      ‫מדד מחירי שירותי חינוך נותר ללא שינוי; לעומתו ירד מדד מחירי תרבות ובידור ב-602 אחוז0‬


‫הוזלו במיוחד: מלונות ובתי הבראה (ב-205 אחוזים), כפר נופש, אכסניות ואירוח כפרי (ב-200 אחוזים),‬
‫תקליטורים וסרטי ‪( DVD‬ב-200 אחוזים), ציוד ואביזרי מחנאות (ב-200 אחוזים), ספרי קריאה (ב-202‬
‫אחוזים), טלויזיה (ב-202 אחוזים), כלי כתיבה ושרטוט (ב-702 אחוזים), ציוד ושירותי צילום (ב-002‬
    ‫אחוזים), דמי כניסה לבריכה או לחדר כושר (ב-202 אחוזים) וצעצועים לילדים ונוער (ב-202 אחוזים)0‬


                        ‫התייקרה במיוחד: השכרת סרטי ‪( DVD‬ב-200 אחוזים)0‬


                                        ‫תחבורה ותקשורת‬
                           ‫מדד מחירי תחבורה ותקשורת עלה ב-202 אחוז0‬


           ‫מדד מחירי תחבורה נותר ללא שינוי; לעומתו עלה מדד מחירי תקשורת ב-002 אחוז0‬


‫התייקרו במיוחד: שכירת רכב לנסיעה בארץ (ב-2002 אחוזים), ביטוח אופנוע (ב-200 אחוזים), מכוניות‬
                            ‫(באחוז אחד) ומוצרי תקשורת (באחוז אחד)0‬


                         ‫הוזלו במיוחד: דלק ושמנים לכלי רכב (ב-502 אחוז)0‬
                                              ‫שונות‬
                                 ‫מדד מחירי הסעיף נותר ללא שינוי0‬


      ‫התייקרו במיוחד: תכשיטים (ב-000 אחוזים) ומוצרי החתלה ואביזרים לתינוק (ב-200 אחוזים)0‬


       ‫הוזלו במיוחד: צורכי רחצה וקוסמטיקה (ב-202 אחוזים) וארנקים ונרתיקים (באחוז אחד)0‬


              ‫מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים‬        ‫ב.‬


‫מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז‬
‫והגיע ל- 70922 נקודות לעומת 90922 נקודות בחודש נובמבר 9220 (הבסיס: ממוצע 5220=20222 נקודות)0‬


            ‫בשנת 9220 (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220) עלה המדד הנ"ל ב-900 אחוזים0‬

      ‫הירידה במדד בחודש דצמבר 9220 משקפת הוזלות במרבית ענפי התעשייה ובמיוחד בענפים:‬
  ‫הלבשה (ב-009 אחוזים), נעליים, עור ומוצריו (ב-502 אחוזים) ועץ ומוצריו (פרט לרהיטים) (באחוז אחד)0‬


           ‫לעומת זאת, חלה עליית מחירים בענף צורפות, תכשיטים וחפצי חן (ב-002 אחוזים)0‬


‫המדד ללא דלקים ירד בחודש דצמבר 9220 ב-202 אחוז והגיע לרמה של 20522 נקודות לעומת 20522 נקודות‬
                         ‫בחודש קודם0 בשנת 9220 נותר מדד זה ללא שינוי0‬


                                  ‫המדד לפי עצמת הטכנולוגיה‬
‫המדד של תעשיות טכנולוגיה מסורתית הכוללות: ענפי מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר,‬
‫דפוס ועץ ומוצריו ירד בחודש דצמבר 9220 ב-502 אחוז להגיע לרמה של 70622 נקודות לעומת 00722‬
                                      ‫נקודות בחודש קודם0‬


                ‫בשנת 9220 (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220) נותר מדד זה ללא שינוי0‬


‫המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית הכוללות: ענפי כימיה (ללא תרופות), מכונות, ציוד חשמלי‬
‫וכלי הובלה (ללא כלי טיס), ירד בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז והגיע לרמה של 90922 נקודות לעומת‬
                               ‫20522 נקודות בחודש נובמבר 92200‬


                              ‫בשנת 9220 עלה מדד זה ב-9062 אחוזים0‬
‫המדד של תעשיות טכנולוגיה עילית נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 9220 אחוז ברמה של 50222 נקודות‬
  ‫לעומת 00222 נקודות בחודש נובמבר 92200 תעשיות אלו כוללות ענפי אלקטרוניקה, כלי טיס ותרופות0‬


                             ‫בשנת 9220 עלה מדד זה ב-202 אחוזים0‬


‫המדד של תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית נותר אף הוא ללא שינוי בחודש דצמבר 9220 ברמה של‬
‫20222 נקודות0 תעשיות אלו כוללות ענפי כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיקה, מתכת‬
                                   ‫בסיסית ומוצרי מתכת0‬


                             ‫בשנת 9220 ירד מדד זה ב-200 אחוזים0‬
                                          ‫כרייה וחציבה‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-602 אחוז0‬


 ‫העלייה משקפת בעיקר התייקרות של חצץ (ב-202 אחוזים), גז טבעי וסיד מעובד (ב-900 אחוזים כל אחד)0‬


                                           ‫מוצרי מזון‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז0‬


‫הירידה משקפת בעיקר הוזלות של עופות (באחוז אחד), דגים קפואים ומצוננים (ב-009 אחוזים), סלטי‬
‫ירקות, כגון: כרוב, תפו"א וכו' (ב-200 אחוזים), טחינה וחומוס (ב-002 אחוזים), אטריות ומוצרי בצק (ב-202‬
                 ‫אחוזים), כוספת סויה (ב-700 אחוזים) ועוגות מוכנות (ב-202 אחוזים)0‬


‫לעומת זאת, עלו מחירי גלידות ושלגונים (ב-000 אחוזים), ירקות מוקפאים (ב-500 אחוזים), מוצרי בצק‬
        ‫קפואים(ב-200 אחוזים), מזון מוכן קפוא (ב-602 אחוזים) ומזון מוכן מצונן (ב-002 אחוזים)0‬

                               ‫משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב-902 אחוז0‬


                         ‫הירידה משקפת בעיקר הוזלה של יין (ב-206 אחוזים)0‬


                                            ‫טקסטיל‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה נותר בחודש דצמבר 9220 ללא שינוי0‬


                                          ‫מוצרי הלבשה‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב-009 אחוזים0‬


‫הירידה משקפת בעיקר הוזלה של הלבשה עליונה ומתפרות בגדים (ב-509 אחוזים), עם המשך מכירות סוף‬
                               ‫עונת החורף של הלבשה עליונה חורפית0‬


                                       ‫נעליים, עור ומוצריו‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב- 502 אחוזים0‬


‫הירידה משקפת בעיקר הוזלה של עור עליון (ב-900 אחוזים), נעליים לילדים (ב-206 אחוזים) וקבקבים‬
                                     ‫לנשים (ב-002 אחוזים)0‬


                                   ‫עץ ומוצריו (פרט לרהיטים)‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 באחוז אחד0‬


 ‫הירידה משקפת בעיקר הוזלה של לבידים ומוצרי לוואי (ב-002 אחוזים) ותיבות וארגזים (ב-500 אחוזים)0‬
                                          ‫נייר ומוצריו‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז0‬


     ‫הירידה משקפת בעיקר הוזלה של לוחות קרטון גלי (ב-500 אחוזים), מעטפות נייר (ב-900 אחוזים),‬
                    ‫מגבות נייר (ב-202 אחוזים) וחיתולים חד פעמיים (ב-900 אחוזים)0‬


‫לעומת זאת, עלו מחירי קרטון גולמי (ב-906 אחוזים), נייר טואלט (ב-502 אחוזים), מפות ומפיות נייר (ב-207‬
                                 ‫אחוזים) ונייר משרדי (ב-000 אחוזים)0‬


                                        ‫דפוס והוצאה לאור‬
                 ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה נותר בחודש דצמבר 9220 ללא שינוי0‬


                                        ‫זיקוק נפט ומוצריו‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב-602 אחוז0‬

                                   ‫כימיקלים ומוצרים כימיים‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז0‬


      ‫העלייה משקפת בעיקר התייקרות של פוליאטילן (ב-902 אחוזים) וסבון רחצה (ב-002 אחוזים)0‬


          ‫לעומת זאת, ירדו מחירי תמרוקים (באחוז אחד) וחומרי חיטוי לבית (ב-206 אחוזים)0‬


                                        ‫מוצרי פלסטיק וגומי‬
                 ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 92200‬


                                 ‫מוצרים מינראליים אל-מתכתיים‬
                 ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 92200‬


                             ‫נרשמה עלייה במחירי מראות (ב-209 אחוזים)0‬


                     ‫לעומת זאת, ירדו מחירי לוחות זכוכית שטוחה (ב-700 אחוזים)0‬


                                         ‫מתכת בסיסית‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-702 אחוז0‬


       ‫העלייה משקפת בעיקר התייקרות של ברזל עגול ומצלע (באחוז אחד), פרופילים מאלומיניום‬
                         ‫(ב-702 אחוזים) ופרופילים מפלדה (ב-502 אחוזים)0‬
                                         ‫מוצרי מתכת‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב-902 אחוז0‬


‫הירידה משקפת בעיקר הוזלה של מוצרי מתכת למקלט (ב-202 אחוזים), קופות מתכת (ב-700 אחוזים)‬
                                ‫ואלקטרודות (ב-200 אחוזים)0‬


           ‫לעומת זאת, עלו מחירי ברזים (ב-500 אחוזים) ושסתומים מפליז (ב-505 אחוזים)0‬


                                         ‫מכונות וציוד‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-502 אחוז0‬


                ‫העלייה משקפת בעיקר התייקרות של ציוד הרמה ושינוע (באחוז אחד)0‬


                       ‫לעומת זאת, ירדו מחירי מכונות לרפת (ב-002 אחוזים)0‬

                           ‫מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-502 אחוז0‬


        ‫עליית המחירים משקפת בעיקר התייקרות של חוטים וכבלים מבודדים (ב-500 אחוזים)0‬


‫לעומת זאת, ירדו מחירי רובוטים לניקוי בריכות (ב-202 אחוזים), לוחות חשמל (באחוז אחד) ואביזרים‬
                            ‫להתקנה חשמלית ביתית (ב-902 אחוזים)0‬


                                    ‫ציוד תקשורת אלקטרוני‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז0‬


                        ‫ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, ציוד רפואי ומדעי‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב-202 אחוז0‬


                                          ‫כלי הובלה‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז0‬


             ‫העלייה משקפת בעיקר התייקרות של חלקי חילוף לכלי רכב (ב-902 אחוזים)0‬


                                           ‫רהיטים‬
               ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד בחודש דצמבר 9220 ב-202 אחוז0‬
                              ‫צורפות, תכשיטים וחפצי חן‬
          ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוזים0‬


‫העלייה משקפת בעיקר התייקרות של צורפות מזהב (ב-000 אחוזים) וחפצים מכסף (ב-202 אחוזים)0‬


                                        ‫שונות‬
           ‫מדד המחירים הסיטוניים בענף זה נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 92200‬
                             ‫מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים‬     ‫ג.‬


‫מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז והגיע ל-70002 נקודות לעומת‬
                  ‫50002 נקודות בחודש קודם (על בסיס ינואר 9220 - 20222 נקודות)0‬


                              ‫מתחילת שנת 9220 נותר המדד ללא שינוי0‬


‫מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש דצמבר 2220, יש לציין את העלייה בפרק חשמל ב-202‬
                                ‫אחוז ובפרק מיזוג ב-202 אחוז0‬
                    ‫בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד מחצית אחוז0‬


‫במדד חודש דצמבר 9220 נרשמה עלייה במחירי חומרים ומוצרים ב-202 אחוז ובמחירי שכר העבודה‬
   ‫המשולם עבור המועסקים בענף ב-002 אחוז0 מחירי הובלה ומחירי ציוד וכלי עבודה נותרו ללא שינוי0‬

‫במחירי חומרי הבנייה נרשמו עליות במחירי חצץ (ב-902 אחוז), אבן (ב-002 אחוז), טיח (ב-902 אחוז), ברזל‬
‫לבנייה (ב-002 אחוזים), מוליכים (ב-205 אחוזים), ברזים סוללות וסיפונים (ב-002 אחוזים), מעליות ומוצרי‬
                                    ‫איטום (ב-002 אחוז, כל אחד)0‬
‫לעומת זאת ירדו מחירי חול לסוגיו (ב-200 אחוזים), חומרי מחצבה אחרים (ב-902 אחוזים), פרופילים‬
                 ‫מפלדה (ב-202 אחוזים) ומוצרים מוגמרים למרחב מוגן (ב-702 אחוזים)0‬


                  ‫בסעיף הובלה עלו מחירי הובלה ברכב שבבעלות הקבלן (ב-002 אחוז)0‬


                  ‫בסעיף ציוד וכלי עבודה עלו מחירי ציוד עצמי ואחזקתו (ב-202 אחוז)0‬                                ‫מדד מחירי תשומה בסלילה‬      ‫ד.‬

‫מדד מחירי תשומה בסלילה הגיע בחודש דצמבר 9220 ל-90600 נקודות לעומת 00600 נקודות בחודש קודם‬
                             ‫(על בסיס ינואר 6992 =20222 נקודות)0‬


                              ‫מתחילת השנה עלה המדד ב-007 אחוזים0‬


‫מדד מחירי תשומה של כביש לא עירוני עלה בחודש דצמבר 9220 ב-202 אחוז0 מדד מחירי כביש עירוני נותר‬
                                           ‫ללא שינוי0‬


‫מדד המחירים של שכבה נושאת עלה ב-202 אחוז0 מדד מחירי עבודות עפר נותר ללא שינוי0 לעומת זאת ירד‬
                               ‫מדד המחירים של רובד מצע ב-702 אחוז0‬


                          ‫מדד מחירי תשומה של כביש חדש נותר ללא שינוי0‬
‫במדד חודש דצמבר 9220 חלה עלייה במחירי שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף ב-002 אחוז,‬
‫במחירי ציוד וכלי עבודה ב-902 אחוז ובמחירי אחזקת ציוד ורכב ב-002 אחוז0 לעומת זאת ירדו מחירי‬
                       ‫הובלה ב-602 אחוז0 מחירי חומרים נותר ללא שינוי0‬


‫מבין החומרים ירדו במיוחד מחירי מצע א' ומצע ב' (ב-902 אחוזים), אגו"ם (ב-502 אחוזים), חול ופסולת‬
‫מחצבה (ב-202 אחוז) ומחירי חומרי מחצבה אחרים כגון: פוליה, זיפזיף וכד' (ב-900 אחוזים)0 לעומת זאת‬
                ‫עלו מחירי בטון אספלט (ב-502 אחוזים) ומחירי הביטומן (ב-902 אחוזים)0‬


‫בסעיף ציוד וכלי עבודה עלו מחירי שכירת ציוד (ב-502 אחוזים)0 לעומת זאת ירדו מחירי ציוד בבעלות (ב-‬
                                           ‫002 אחוז)0‬


                   ‫בסעיף אחזקת ציוד ורכב עלו מחירי הדלק והשמנים (ב-002 אחוז)0‬                            ‫מדד מחירי תשומה בענף החקלאות‬     ‫ה.‬

‫מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה בחודש דצמבר 9220 ב-002 אחוז והגיע ל-70992 נקודות לעומת‬
                    ‫00992 נקודות בחודש קודם (הבסיס ממוצע 2220=222 נקודות)0‬


                        ‫מתחילת השנה מסתכמת הירידה במדד ב-900 אחוזים0‬


‫מדד מחירי תשומה בגידולים צמחיים ירד בחודש דצמבר ב-202 אחוז ומדד מחירי תשומה בבעלי חיים עלה‬
                                        ‫ב-202 אחוז0‬


‫העלייה במדד חודש דצמבר 9220 משקפת במיוחד את העלייה במחירי מספוא לבעלי חיים ב-002 אחוזים,‬
‫חומרי הדברה וחומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים ב-202 אחוז כל אחד, דלק, שמנים וחשמל‬
      ‫ב-902 אחוזים, ביטוח ב-902 אחוז, מסים ואגרות ב-002 אחוז ובמחירי דמי חכירה ב-002 אחוז0‬


‫לעומת זאת, ירדו מחירי זרעים, פקעות ושתילים ב-602 אחוז, דשנים וזבלים ב-209 אחוזים, חומרי אריזה‬
  ‫ואריזות ומכונות, רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה ב-202 אחוז כל אחד ומחירי הובלה שכורה ב-002 אחוז0‬


                                ‫עלות עבודה שכירה נותרה ללא שינוי0‬
                             ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים‬     ‫ו.‬

‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה עלה בחודש דצמבר 9220 ב-202 אחוז והגיע ל-20222‬
            ‫נקודות לעומת 20222 נקודות בחודש קודם (על בסיס ינואר 7220- 20222 נקודות)0‬


‫העלייה במדד חודש דצמבר 9220 מבטאת את העלייה במחירי אחזקת מבנים והוצאות משרדיות ב-902‬
 ‫אחוז, ובמחירי מסים, אגרות, רישיונות וביטוח ומחירי חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב ב-002 אחוז כל אחד0‬


‫לעומת זאת, ירדו מחירי רכב ב-902 אחוז, דלק, שמנים ונוזלי קירור ב-002 אחוז, ובמחירי חומרים, ציוד‬
                                     ‫וכלי עבודה ב-202 אחוז0‬


                           ‫מחירי התמורה למשרות שכיר עלו ב-002 אחוז0‬


                     ‫מדד אוטובוסים זעירים נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 92200‬
                 ‫מדדי המחירים‬
                ‫סיכום שנת 2220‬
                                   ‫א. מדד המחירים לצרכן‬


‫מדד המחירים לצרכן עלה ב-900 אחוזים בשנת 9220 (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220)0 זאת, לאחר עליה‬
                   ‫של 200 אחוזים בשנת 2220 (דצמבר 2220 לעומת דצמבר 7220)0‬

‫עוד יצוין כי בחמש השנים האחרונות (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 9220), נרשמה עלייה מצטברת של 2092‬
                                         ‫אחוזים0‬
                             ‫המדד לפי קבוצות תצרוכת ראשיות‬     ‫1.‬


‫הלוח שלהלן מסכם את אחוזי השינוי במדדי המחירים של הקבוצות הראשיות בשנת 9220 לעומת שנת‬
                             ‫2220 ובשנת 2220 לעומת שנת 72200‬
                   ‫לוח א': מדד המחירים לצרכן לפי קבוצה ראשית‬
    ‫3220‬      ‫3220‬      ‫2220‬      ‫2220‬
                                         ‫מדד כללי‬
   ‫התרומה‬    ‫דצמבר 3220‬    ‫התרומה‬     ‫דצמבר 2220‬        ‫וקבוצות ראשיות‬
   ‫באחוזים‬  ‫לעומת דצמבר 0220‬   ‫באחוזים‬   ‫לעומת דצמבר 3220‬

    ‫200‬       ‫200‬       ‫900‬       ‫900‬                ‫המדד הכללי‬

    ‫-‬       ‫209‬        ‫-‬       ‫200‬          ‫המדד ללא ירקות ופירות‬

    ‫-‬       ‫702‬        ‫-‬       ‫900‬              ‫המדד ללא דיור‬

    ‫-‬       ‫200‬        ‫-‬       ‫200‬      ‫המדד ללא דיור וללא ירקות ופירות‬

    ‫-‬       ‫205‬        ‫-‬       ‫000‬             ‫המדד ללא אנרגיה‬    ‫002‬       ‫209‬       ‫002‬       ‫202‬                     ‫מזון‬

   ‫57202-‬      ‫200-‬      ‫57002‬      ‫902‬                ‫ירקות ופירות‬

    ‫5900‬      ‫2002‬      ‫5002‬       ‫605‬                     ‫דיור‬

   ‫50902‬      ‫900‬       ‫5502‬       ‫005‬               ‫אחזקת הדירה‬

    ‫-202‬      ‫500-‬      ‫-5202‬      ‫002-‬             ‫ריהוט וציוד לבית‬

   ‫50202-‬      ‫200-‬      ‫5202-‬      ‫909-‬              ‫הלבשה והנעלה‬

    ‫202‬       ‫202‬       ‫50202‬      ‫500‬                   ‫בריאות‬

   ‫57202‬      ‫602‬       ‫002‬       ‫902‬            ‫חינוך, תרבות ובידור‬

   ‫5902-‬      ‫200-‬       ‫002‬       ‫506‬             ‫תחבורה ותקשורת‬

    ‫202‬       ‫000‬       ‫002‬       ‫509‬                   ‫שונות‬‫כפי שניתן לראות מלוח א' לעיל, בשנת 9220, בחמישה סעיפי צריכה ראשיים: ירקות ופירות, דיור, אחזקת‬
‫הדירה, תחבורה ותקשורת ושונות, נרשמו עליות מחירים מעבר לעליה הממוצעת0 בסעיפי מזון, בריאות‬
‫וחינוך, תרבות ובידור נרשמו עליות מחירים, אך מתחת לעליית המחירים הממוצעת, לעומת דצמבר 22200‬
‫בשני סעיפי צריכה ראשיים: ריהוט וציוד לבית והלבשה והנעלה, נרשמו ירידות מחירים, לעומת שנת 22200‬


‫סעיף הדיור שעלה בשנת 2220 ב-2002 אחוזים, עלה השנה ב-605 אחוזים, סעיף המזון שעלה בשנת 2220 ב-‬
‫209 אחוזים, עלה השנה ב-202 אחוזים, סעיף ירקות ופירות שירד בשנת 2220 ב-200 אחוזים, עלה השנה ב-‬
   ‫902 אחוזים וסעיף תחבורה ותקשורת שירד ב-200 אחוזים בשנת 2220, עלה בשנת 9220 ב-506 אחוזים0‬

        ‫להלן מספר קבוצות מוצרים ושירותים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בשנת 0002.‬

        ‫לוח ב': מוצרים ושירותים נבחרים (דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220 )‬

  ‫תרומה למדד‬      ‫אחוז שינוי‬           ‫מוצרים0שירותים‬
 ‫הכללי (באחוזים)‬      ‫שנתי‬
 ‫2302.2‬          ‫0.5‬           ‫שירותי דיור בבעלות הדיירים‬
 ‫0212.2‬         ‫0.00‬            ‫דלק ושמנים לכלי רכב‬
 ‫0120.2‬         ‫2.58‬             ‫מים לצריכה ביתית‬
 ‫0150.2‬          ‫2.5‬               ‫שכר דירה‬
 ‫0201.2‬          ‫1.5‬               ‫מכוניות‬
 ‫0801.2‬          ‫1.8‬              ‫שירותי חינוך‬
 ‫3301.2‬          ‫0.5‬              ‫מיסים עירוניים‬
 ‫5101.2‬         ‫8.81‬               ‫סיגריות‬
 ‫0111.2‬          ‫0.0‬             ‫שירותי תקשורת‬
 ‫2502.2‬          ‫0.8‬             ‫שירותים רפואיים‬
 ‫0802.2‬         ‫0.20‬               ‫עגבניות‬
 ‫5202.2‬          ‫0.0‬              ‫פירות טריים‬
 ‫8002.2‬          ‫0.0‬             ‫ארוחות מחוץ לבית‬
 ‫3802.2‬          ‫0.0‬                ‫עופות‬
 ‫3002.2-‬         ‫-2.01‬               ‫טלויזיה‬
 ‫2182.2-‬         ‫-8.0‬                ‫הנעלה‬
 ‫2582.2-‬         ‫-0.0‬              ‫נסיעה לחו"ל‬
 ‫8302.2-‬         ‫-0.1‬            ‫לחם, דגנים ומוצרי בצק‬
 ‫3022.2-‬         ‫-8.8‬            ‫חשמל לצריכה ביתית‬
 ‫2121.2-‬         ‫-5.2‬            ‫הלבשה עליונה לנשים‬
                                                   ‫0. מדד המחירים לצרכן לפי "סלי" חמישונים‬

‫מדד המחירים לחמישון העליון עלה בשנת 9220 ב-900 אחוזים ומדד המחירים לחמישון התחתון עלה ב-700‬
                                           ‫אחוזים0‬

‫תרשים מס' 1 מתאר את התפתחות המדדים לפי סלי חמישונים לאורך שנת 9220 ואת אחוז השינוי השנתי‬
                                      ‫של כל חמישון0‬
                                                            ‫9.3‬
                                                                                        ‫4‬

                   ‫7.3‬
                                                                                        ‫3‬
                      ‫תחתון‬                                          ‫עליון‬

      ‫תרשים מס' 2 מתאר את השינויים השנתיים שחלו בקבוצות הראשיות ל"סלי" החמישון העליון והתחתון.‬


             ‫מדד המחירים לצרכן של קבוצות ראשיות לפי "סלי" חמישונים - 9002‬
                ‫2.9‬
    ‫0.01‬
                                                                       ‫חמישון תחתון‬      ‫חמישון עליון‬
     ‫0.8‬             ‫7.7‬
                               ‫6.6‬
                                                                               ‫2.6‬
                      ‫6.5 6.5‬                                                   ‫8.5‬
     ‫0.6‬                            ‫3.4‬                                                ‫0.5‬
                                                                                       ‫8.3‬
     ‫0.4‬                                                      ‫4.2 7.2‬
            ‫4.1‬
     ‫0.2‬  ‫1.1‬                                                             ‫6.1‬
                                                                         ‫3.1‬

     ‫0.0‬
    ‫0.2-‬                                    ‫8.0-‬
                                              ‫6.1-‬
    ‫0.4-‬
                                                       ‫0.4-‬
    ‫0.6-‬                                              ‫3.5-‬
                 ‫י‬      ‫די‬        ‫א‬           ‫ר‬
        ‫זון‬
          ‫מ‬      ‫רק‬     ‫ור‬        ‫חז‬           ‫יה‬         ‫לב‬
                                                     ‫ה‬       ‫בר‬        ‫ינו‬
                                                                       ‫ח‬     ‫תח‬       ‫שונ‬
               ‫ות‬                          ‫וט‬                 ‫יא‬        ‫ך,‬      ‫בו‬       ‫ות‬
              ‫ופ‬                ‫קת‬         ‫ו‬           ‫שה‬       ‫ות‬       ‫ת‬        ‫רה‬
             ‫יר‬             ‫די‬
                            ‫ה‬         ‫ציו‬          ‫הנ‬
                                                  ‫ו‬
                                                                  ‫רב‬       ‫ו‬
            ‫ות‬             ‫רה‬
                                    ‫ד‬           ‫ע‬                  ‫ות‬       ‫תק‬
                                 ‫לב‬            ‫לה‬                 ‫ו‬       ‫שו‬
                                ‫ית‬                            ‫ד‬  ‫בי‬       ‫רת‬
                                                            ‫ור‬
                                               ‫8. מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק‬


‫ניתן לבחון את שינויי המחירים במרכיבים השונים של המדד גם על ידי מיון המוצרים והשירותים לפי ענפי‬
                                            ‫משק0‬


‫תרשים מס' 8 מתאר את התפתחות המחירים בשנת 9220 בחלוקה לפי ענפי משק ולוח ג' גם את התרומה‬
                                  ‫של כל ענף למדד הכללי:‬
                          ‫מדד המחירים לצרכן לפי ענפי משק - 9002‬
     ‫0.01‬


          ‫8.7‬
     ‫0.8‬
               ‫0.7‬

     ‫0.6‬              ‫6.5‬


                           ‫9.3‬
     ‫0.4‬                          ‫6.3‬
                                      ‫2.3‬    ‫1.3‬     ‫1.3‬   ‫1.3‬
                                                          ‫6.2‬
                                                               ‫8.1‬
     ‫0.2‬                                                              ‫4.1‬


     ‫0.0‬
        ‫חשמל ומים‬  ‫תוצרת‬  ‫בנייה ודיור‬   ‫מדד‬    ‫תוצרת‬   ‫מיסים‬  ‫שירותים שירותי חינוך‬  ‫שירותי‬  ‫שירותים‬  ‫שירותי‬  ‫תקשורת,‬
              ‫חקלאית‬         ‫תעשייתית כללי/סך הכל‬  ‫וביטוח‬        ‫עסקיים‬  ‫בריאות‬  ‫אישיים‬  ‫הארחה‬  ‫נסיעות וכו'‬
           ‫לוח ג': מדד המחירים לצרכן לפי פירמידת ענפי משק, תרומה ואחוז שינוי שנתי‬             ‫2220‬        ‫2220‬          ‫המדד כללי‬
                              ‫וקבוצות ראשיות לפי פירמידת ענפי‬
            ‫התרומה‬      ‫דצמבר 2220‬
                                     ‫משק‬
            ‫באחוזים‬    ‫לעומת דצמבר 3220‬

             ‫900‬        ‫900‬                 ‫המדד הכללי‬

              ‫-‬         ‫200‬          ‫המדד ללא תוצרת חקלאית‬
             ‫5002‬        ‫207‬               ‫תוצרת חקלאית‬

             ‫5002‬        ‫600‬              ‫תוצרת תעשייתית‬

             ‫002‬        ‫605‬              ‫שירותי בנייה ודיור‬

             ‫002‬        ‫207‬                 ‫חשמל ומים‬

             ‫202‬        ‫902‬             ‫תקשורת, נסיעות וכו'‬

             ‫002‬        ‫000‬                ‫מיסים וביטוח‬

             ‫002‬        ‫200‬                ‫שירותי חינוך‬

             ‫202‬        ‫200‬               ‫שירותי בריאות‬

             ‫5202‬        ‫600‬               ‫שירותים אישיים‬

             ‫202‬        ‫202‬               ‫שירותי הארחה‬

             ‫5202‬        ‫200‬               ‫שירותים עסקיים‬‫ניתן לראות כי בכל הענפים נרשמו עליות מחירים0 בענפים כמו: חשמל ומים, תוצרת חקלאית ובנייה ודיור,‬
                                 ‫נרשמו עליות גבוהות מהממוצע0‬
                              ‫00 פירוט התפתחות המחירים בשנת 2220‬


‫כפי שניתן לראות מלוח ד' להלן, כ-22 אחוזים מן המוצרים והשירותים שבסל (במונחי משקל), עלו בשנת‬
‫9220: כ-%62 עלו בשיעור של מעל 22 אחוזים, כ-%60 עלו בשיעור שבין 22-5 אחוזים וכ-%90 מהמוצרים‬
                           ‫והשירותים עלו בשיעור שבין 909-2 אחוזים0‬


‫לעומתן, ירידות מחירים של למעלה מ-5 אחוזים, נרשמו בכ-%702 מן המוצרים והשירותים שבסל0 ירידות‬
           ‫מחירים של עד 5 אחוזים נרשמו בכ-%22 נוספים מן המוצרים והשירותים שבסל0‬


‫במשך שנת 9220 נרשמו עליות מחירים חדות של מעל 22 אחוזים במוצרים כמו: מים לצריכה ביתית (ב-‬
‫9050 אחוזים), תכשיטים (ב-7052 אחוזים), ירקות טריים (ב-2092 אחוזים), נפט וסולר לחימום הדירה (ב-‬
‫6002 אחוזים), סיגריות (ב-0002 אחוזים), ארוחות בעבודה (ב-7002 אחוזים), מוצרי תקשורת (ב-7022‬
                          ‫אחוזים) ורכב פרטי ואחזקתו (ב-5022 אחוזים)0‬

‫ירידות מחירים של מעל 5 אחוזים נרשמו בריהוט לגן ולמרפסת (ב-2020 אחוזים), כלי מיטה, מגבות וכו' (ב-‬
               ‫209 אחוזים), ביצים (ב-206 אחוזים) וצעצועים לילדים ונוער (ב-705 אחוזים)0‬
                ‫מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים‬         ‫ב.‬


   ‫מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה במשך שנת 9220 (דצמבר 9220‬

‫לעומת דצמבר 2220) ב-900 אחוזים0 זאת לעומת ירידה של 909 אחוזים בשנת 22200 המדד ללא דלקים נותר‬

            ‫במשך שנת 9220 ללא שינוי, זאת לעומת עלייה של 200 אחוזים במשך שנת 02220‬

                                   ‫המדד לפי ענפים ראשיים‬      ‫1.‬

‫לוח ה' שלהלן מסכם את אחוזי השינוי השנתיים במדדי המחירים של הענפים הראשיים בשנת 9220 לעומת‬

                                               ‫שנת 2220:‬


   ‫לוח ה.- אחוז השינוי במדדי המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, לפי ענף ראשי‬
                  ‫השוואות שנתיות לשנים 2002 ו-2002‬

 ‫דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220‬    ‫דצמבר 3220 לעומת דצמבר 0220‬
                                         ‫ענף ראשי‬
‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬   ‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬
     ‫4.3‬       ‫4.3‬       ‫4.4-‬      ‫4.4-‬    ‫מדד מחירי תפוקת התעשייה כללי‬
      ‫-‬       ‫0.0‬         ‫-‬      ‫0.3‬            ‫המדד ללא דלקים‬
    ‫1.0-‬       ‫7.1-‬       ‫4.0‬      ‫5.23‬              ‫כרייה וחציבה‬
    ‫1.0-‬       ‫4.0-‬       ‫0.1‬       ‫6.4‬               ‫מוצרי מזון‬
     ‫1.0‬       ‫7.2‬       ‫1.0‬       ‫9.2‬    ‫משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק‬
     ‫0.0‬       ‫0.2‬       ‫0.0‬       ‫1.0-‬                ‫טקסטיל‬
     ‫2.0‬      ‫5.12‬        ‫2.0-‬     ‫9.02-‬              ‫מוצרי הלבשה‬
     ‫0.0‬       ‫0.2-‬       ‫0.0‬       ‫5.4‬           ‫נעליים, עור ומוצריו‬
     ‫0.0‬       ‫2.1-‬       ‫1.0-‬      ‫6.4-‬               ‫עץ ומוצריו‬
    ‫2.0-‬       ‫7.6-‬       ‫1.0-‬      ‫7.1-‬              ‫נייר ומוצריו‬
     ‫0.0‬       ‫9.0‬       ‫1.0‬       ‫9.2‬            ‫הוצאה לאור ודפוס‬
     ‫5.3‬      ‫3.43‬        ‫0.7-‬     ‫1.24-‬            ‫זיקוק נפט ומוצריו‬
     ‫2.0‬       ‫9.1‬       ‫1.0-‬      ‫1.1-‬        ‫כימיקלים ומוצרים כימיים‬
    ‫1.0-‬       ‫0.2-‬       ‫1.0‬       ‫7.2‬           ‫מוצרי פלסטיק וגומי‬
     ‫0.0‬       ‫3.0-‬       ‫5.0‬      ‫3.11‬      ‫מוצרים מינרליים אל מתכתיים‬
    ‫3.0-‬       ‫0.8-‬       ‫2.0‬       ‫9.5‬             ‫מתכת בסיסית‬
    ‫2.0-‬       ‫2.2-‬       ‫7.0‬       ‫7.8‬              ‫מוצרי מתכת‬
     ‫0.0‬       ‫9.0‬       ‫2.0‬       ‫9.4‬               ‫מכונות וציוד‬
     ‫2.0‬       ‫6.9‬       ‫2.0-‬      ‫9.7-‬       ‫מנועים חשמליים ואביזרים‬
     ‫1.0‬       ‫1.5‬       ‫0.0‬       ‫4.1-‬         ‫ציוד תקשורת אלקטרוני‬
     ‫1.0‬       ‫6.1‬       ‫0.0‬       ‫3.0-‬      ‫ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח‬
     ‫0.0‬       ‫7.0-‬       ‫0.0‬       ‫5.1‬                ‫כלי הובלה‬
     ‫0.0‬       ‫3.1-‬       ‫0.0‬       ‫8.1‬                 ‫רהיטים‬
     ‫0.0‬       ‫3.7‬       ‫0.0‬       ‫7.3‬        ‫צורפות תכשיטים וחפצי חן‬
     ‫0.0‬       ‫9.0-‬       ‫0.0‬       ‫7.1‬                 ‫שונות‬
  ‫בשיעורים גבוהים במיוחד עלו המחירים בענפים: זיקוק נפט ומוצריו (ב-0090 אחוזים לעומת ירידה של‬

 ‫2009 בשנת 2220), הלבשה (ב-5020 אחוזים לעומת ירידה של 9020 אחוזים בשנת 2220), מנועים חשמליים‬

   ‫ואביזרים לחלוקת חשמל (ב-609 אחוזים לעומת ירידה של 907 אחוזים בשנת 2220), צורפות וחפצי חן‬

 ‫(ב-007 אחוזים לעומת עלייה של 700 אחוזים בשנת 2220) וציוד תקשורת אלקטרוני (ב-205 אחוזים לעומת‬

                                  ‫ירידה של 902 אחוזים בשנת 2220)0‬


  ‫עליות מחירים מתונות, עד 700 אחוזים נרשמו בענפים: משקאות ומוצרי טבק (ב-700 אחוזים), טקסטיל‬

    ‫(ב-200 אחוזים), כימיקלים ומוצרים כימיים (ב-902 אחוזים), ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח (ב-602‬

                 ‫אחוזים), הוצאה לאור ודפוס (ב-902 אחוז) ומכונות וציוד (ב-902 אחוז)0‬


 ‫ירידות מחירים מתונות, עד 902 אחוזים נרשמו בענפים: מינרלים אל מתכתיים (ב-002 אחוז), מוצרי מזון‬

  ‫(ב-902 אחוז), כלי הובלה (ב-702 אחוז), שונות (ב-902 אחוז), עץ ומוצריו (ב-002 אחוזים), רהיטים (ב-002‬

                               ‫אחוזים) וכרייה וחציבה (ב-702 אחוזים)0‬


 ‫ירידות מחירים גבוהות במיוחד נרשמו בענפים: נעליים, עור ומוצריו (ב-200 אחוזים לעומת עלייה של 509‬

‫אחוזים בשנת 2220), מוצרי פלסטיק וגומי (ב-200 אחוזים לעומת עלייה של 700 אחוזים בשנת 2220), מוצרי‬

‫מתכת (ב-000 אחוזים לעומת עלייה של 702 אחוזים בשנת 2220), נייר ומוצריו (ב-706 אחוזים לעומת ירידה‬

  ‫של 702 אחוזים בשנת 2220) ומתכת בסיסית (ב-202 אחוזים לעומת עלייה של 905 אחוזים בשנת 2220)0‬
      ‫תרשים 4 להלן מציג את אחוזי השינוי השנתיים (דצמבר 2002 לעומת דצמבר 2002) לפי ענפים ראשיים‬       ‫מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים‬
     ‫אחוזי שינוי שנתיים (דצמבר 9002 לעומת דצמבר 8002) לפי ענפים ראשיים‬

           ‫זיקוק נפט ומוצריו‬                                      ‫3.43‬

             ‫מוצרי הלבשה‬                                 ‫5.12‬

‫מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל‬                            ‫6.9‬

       ‫צורפות, תכשיטים וחפצי חן‬                         ‫3.7‬

        ‫ציוד תקשורת אלקטרוני‬                        ‫1.5‬

          ‫רכיבים אלקטרוניים‬                     ‫4.3‬

                 ‫סה"כ‬                     ‫4.3‬

   ‫משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק‬                      ‫7.2‬

                ‫טקסטיל‬                     ‫0.2‬

        ‫כימיקלים ומוצרים כימיים‬                    ‫9.1‬

‫ציוד תעשייתי לבקרה ופיקוח, רפואי ומדעי‬                    ‫6.1‬

           ‫הוצאה לאור ודפוס‬                    ‫9.0‬

              ‫מכונות וציוד‬                   ‫9.0‬

     ‫מוצרים מינרליים אל מתכתיים‬               ‫3.0-‬

              ‫מוצרי מזון‬              ‫4.0-‬

              ‫כלי הובלה‬              ‫7.0-‬

                 ‫שונות‬              ‫9.0-‬

       ‫עץ ומוצריו (פרט לרהיטים)‬              ‫2.1-‬

                ‫רהיטים‬             ‫3.1-‬

             ‫כרייה וחציבה‬              ‫7.1-‬

          ‫מוצרי פלסטיק וגומי‬             ‫0.2-‬

           ‫נעליים עור ומוצריו‬            ‫0.2-‬

             ‫מוצרי מתכת‬              ‫2.2-‬

              ‫נייר ומוצריו‬        ‫7.6-‬

            ‫מתכת בסיסית‬          ‫0.8-‬


                      ‫03-‬  ‫02-‬  ‫01-‬        ‫0‬        ‫01‬   ‫02‬     ‫03‬   ‫04‬
   ‫תרשים 5 להלן מציג את התרומות השנתיות (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220) לפי ענפים ראשיים‬

        ‫מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים‬
      ‫התרומה באחוזים (דצמבר 9002 לעומת דצמבר 8002) לפי ענפים ראשיים‬
            ‫זיקוק נפט ומוצריו‬                          ‫5.3‬

                  ‫סה"כ‬                          ‫4.3‬

 ‫מנועים חשמליים ואביזרים לחלוקת חשמל‬                   ‫2.0‬

             ‫מוצרי הלבשה‬                  ‫2.0‬

        ‫כימיקלים ומוצרים כימיים‬                 ‫2.0‬

    ‫משקאות חריפים וקלים ומוצרי טבק‬                  ‫1.0‬

‫ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח, רפואי ומדעי‬                 ‫1.0‬

         ‫ציוד תקשורת אלקטרוני‬                  ‫1.0‬

           ‫הוצאה לאור ודפוס‬                 ‫0.0‬

        ‫צורפות תכשיטים וחפצי חן‬                 ‫0.0‬

              ‫מכונות וציוד‬                ‫0.0‬

                ‫טקסטיל‬                 ‫0.0‬

                  ‫שונות‬                ‫0.0‬

           ‫נעליים, עור ומוצריו‬               ‫0.0‬

               ‫עץ ומוצריו‬                ‫0.0‬

               ‫כלי הובלה‬                ‫0.0‬

      ‫מוצרים מינרליים אל מתכתיים‬                 ‫0.0‬

                 ‫רהיטים‬                ‫0.0‬

               ‫מוצרי מזון‬          ‫1.0-‬

              ‫כרייה וחציבה‬           ‫1.0-‬

           ‫מוצרי פלסטיק וגומי‬          ‫1.0-‬

              ‫מוצרי מתכת‬           ‫2.0-‬

               ‫נייר ומוצריו‬         ‫2.0-‬

             ‫מתכת בסיסית‬            ‫3.0-‬


                      ‫3-‬  ‫2-‬  ‫1-‬      ‫0‬      ‫1‬  ‫2‬  ‫3‬     ‫4‬
                                 ‫מדד מחירי תפוקת התעשייה לפי עוצמת הטכנולוגיה‬                      ‫0.‬
                                ‫תרשים מס' 6 להלן מציג את שינויי המחירים בשנים 2002-6002, לפי עוצמת הטכנולוגיה:‬                  ‫מדד מחירים סיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים,‬
                           ‫לפי עצמת הטכנולוגיה‬
                        ‫8.32‬
                          ‫השוואות שנתיות 6002-9002‬
        ‫52‬
        ‫02‬
                              ‫4.61‬
        ‫51‬                                                          ‫4.11‬
                                         ‫7.8‬            ‫9.9‬
        ‫01‬
                                    ‫5.4 3.5‬
 ‫אחוזי שינוי‬
                                                         ‫5.2‬               ‫4.3‬
         ‫5‬      ‫9.1‬        ‫4.1‬                          ‫0.2‬           ‫1.2‬
                     ‫8.1‬                                      ‫0‬
         ‫0‬
           ‫4.2-‬     ‫6.1-‬
         ‫5-‬                                   ‫8.2-‬                        ‫4.4-‬
        ‫01-‬
        ‫51-‬
        ‫02-‬
        ‫52-‬                  ‫8.32-‬
               ‫עילית‬       ‫מעורבת-עילית‬     ‫מעורבת-מסורתית‬            ‫מסורתית‬      ‫כלל התעשייה‬

                        ‫6002‬         ‫7002‬           ‫8002‬           ‫9002‬
‫עליית מחירים בשיעור של 9062, נרשמה בשנת 9220 בענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית הכוללים ענפי‬
‫כימיה (ללא תרופות), זיקוק נפט ומוצריו, מכונות, ציוד חשמלי וכלי הובלה (ללא כלי טיס)0 זאת לאחר‬
‫ירידת מחירים בשיעור של 2000 אחוזים בשנת 22200 תעשיות אלו משקלן כ-60 אחוזים מכלל תפוקת‬
                                          ‫התעשייה0‬

 ‫עליית מחירים בשיעור של 202 אחוזים נרשמה בשנת 9220 בענפי הטכנולוגיה העילית זאת לאחר ירידה של‬

 ‫602 אחוזים בשנת 22200 ענפי הטכנולוגיה העילית כוללים: ענפי אלקטרוניקה, כלי טייס ותרופות0 משקלם‬

                                       ‫מהווה כ-2002 אחוזים בלבד מכלל תפוקת התעשייה0‬


        ‫המחירים בענפי הטכנולוגיה המסורתית נותרו ללא שינוי בשנת 9220 זאת לאחר עלייה של 500 אחוזים‬
        ‫בשנת 22200 משקלם של הענפים המסורתיים מסתכם בכ-2029 אחוזים מכלל המדד והם כוללים: ענפי‬

                            ‫מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס, עץ ומוצריו0‬


‫ירידת מחירים בשיעור של 200 אחוזים נרשמה בשנת 9220 בענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית‬
‫הכוללים: כרייה וחציבה, מינרלים אל מתכתיים, גומי ופלסטיקה ומתכת בסיסית ומוצרי מתכת0 בשנת‬
‫2220 עלו המחירים בתעשיות אלו ב-702 אחוזים0 משקלם של הענפים בתעשיות אלו כ-2000 אחוזים מהמדד‬
                                          ‫הכללי0‬
                           ‫פירוט השינויים בתוך הענפים הראשיים‬      ‫8.‬


  ‫לוח ו' להלן מסכם את השינויים שחלו בתוך הענפים הראשיים: כפי שניתן לראות מהלוח, כ-92 אחוזים‬

 ‫מענפי המשנה עלו בשיעורים שמעל 207 אחוזים, כ-00 אחוזים מענפי המשנה עלו בשיעורים שבין 200 ל-906‬

  ‫אחוזים וכ-92 אחוזים מענפי המשנה במדד עלו בשיעורים שבין 202 ל- 200 אחוזים0 בכ-29 אחוזים מענפי‬

                                    ‫המשנה נרשמו ירידות מחירים0‬


 ‫בשיעורים גבוהים במיוחד, ביותר מ-207 אחוזים עלו מחירי מוצרים פטרוכימיים (ב-6099 אחוזים), זיקוק‬

  ‫נפט ומוצריו (ב-0090 אחוזים), הלבשה עליונה ומתפרות בגדים (ב-6020 אחוזים), מוצרי הלבשה ל0נ0מ0א‬

 ‫(ב-6020 אחוזים), חוטים וכבלים מבודדים (ב-2020 אחוזים), מוצרי טבק (ב-9062 אחוזים) וצורפות וחפצי‬

                                          ‫חן (ב-007 אחוזים)0‬


     ‫עליות שמעבר לעליית המחירים הממוצעת של כלל תפוקת התעשייה נרשמו בענפי המשנה: ציוד‬

    ‫טלקומוניקציה (ב-206 אחוזים), שטיחים ומוצרי טקסטיל (ב-705 אחוזים), אביזרים לחלוקת חשמל‬

   ‫ובקרתו (ב-005 אחוזים), הוצאה לאור של ספרים, חוברות ופרסומים (ב-005 אחוזים), ציוד אלקטרוני‬

  ‫לשימוש ביתי (ב-205 אחוזים)0 מכונות חקלאיות (ב-205 אחוזים) וסיבים עשויים ומוצרים כימיים (ב-609‬

                                              ‫אחוזים)0‬


  ‫עליות מחירים בדומה לשיעור העלייה הממוצעת של כלל תפוקת התעשייה נרשמו בענפי המשנה: צבעים‬

   ‫ולכות (ב-200 אחוזים), מוצרי פח (ב-500 אחוזים), עיבוד בשר ועופות (ב-900 אחוזים), כלי רכב (ב-200‬

 ‫אחוזים), כלי נגינה (ב-900 אחוזים), מכשור רפואי וכירורגי (ב-200 אחוזים), תעשיית מזון ל0נ0מ0א0 (ב-700‬

  ‫אחוזים), מכשירים למדידה, לבדיקה ולניווט (ב-700 אחוזים), מוצרים מפלסטיק לבית (ב-700 אחוזים),‬
‫שימורי ירקות ופירות (ב-500 אחוזים), הוצאה לאור של עיתונים וכתבי עת (ב-900 אחוזים) וצרכי ספורט (ב-‬

                                            ‫000 אחוזים)0‬


    ‫ירדו בשיעורים גבוהים במיוחד , ביותר מ-209 אחוזים, מתכות ויציקות מתכות אל-ברזליות (ב-709‬

 ‫אחוזים), מיכלים ובקבוקים מפלסטיק (ב-209 אחוזים), רהיטי מתכת (ב-209 אחוזים), משחקים וצעצועים‬

 ‫(ב-209 אחוזים), הוצאה לאור והעתקת חומר תקשורתי מוקלט (ב-909 אחוזים), אריחים ומוצרים אחרים‬

‫מקרמיקה (ב-909 אחוזים), תיל ומוצריו (ב-905 אחוזים), ציוד לתקשורת מחשבים (ב-505 אחוזים), רהיטים‬

 ‫מפלסטיק (ב-906 אחוזים), שרוולים ויריעות פלסטיים (ב-506 אחוזים), מוצרי נייר וקרטון (ב-706 אחוזים),‬
   ‫מוצרי מתכת לבינוי, מיכלים ודודי קיטור (ב-706 אחוזים), יין ומשקאות חריפים (ב-007 אחוזים), ברזל‬

  ‫ופלדה מעורגלים ומותכים (ב-502 אחוזים), טחינת תבואה וגריסתה (ב-609 אחוזים), ברזל ופלדה יצוקים‬

 ‫(ב-502 אחוזים), נייר וקרטון גלמי (ב-709 אחוזים), צינורות מתכת (ב-2022 אחוזים), כימיקלים תעשייתיים‬

    ‫(ב-5052 אחוזים), מלחים מבריכות (ב-0022 אחוזים), דשנים (ב-5050 אחוזים) ומחצבים אל מתכתיים‬

                                      ‫ל0נ0מ0א (ב-2025 אחוזים)0‬


                     ‫לוח ז.- קבוצות מוצרים שהשפיעו באופן ניכר על המדד בשנת 2220‬
 ‫דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220‬           ‫מדד‬
                                       ‫קבוצות מוצרים‬
‫התרומה (באחוזים)‬  ‫אחוז השינוי‬     ‫דצמבר 2220‬    ‫דצמבר 3220‬
     ‫4.3‬        ‫4.3‬      ‫7.411‬      ‫9.011‬   ‫מדד מחירי תפוקת התעשייה כללי‬
    ‫7893.3‬       ‫1.63‬       ‫7.211‬       ‫8.28‬               ‫דלקים‬
    ‫3871.0‬        ‫0.6‬      ‫8.031‬      ‫4.321‬                ‫עופות‬
    ‫3641.0‬       ‫9.81‬       ‫7.551‬      ‫0.131‬               ‫כוספאות‬
    ‫7931.0‬       ‫7.82‬       ‫4.121‬       ‫3.49‬           ‫כבלים מבודדים‬
    ‫8680.0‬       ‫8.41‬       ‫0.341‬      ‫6.421‬    ‫קופסאות פח לשימורים ולנוזלים‬
    ‫9280.0‬       ‫1.72‬       ‫4.39‬       ‫5.37‬         ‫הלבשה עליונה לנשים‬
   ‫7202.0-‬       ‫1.71-‬      ‫5.331‬      ‫1.161‬        ‫כימיקלים תעשייתיים‬
   ‫6471.0-‬       ‫2.9-‬      ‫5.031‬      ‫7.341‬       ‫תערובות לבע"ח ומזון יבש‬
   ‫1711.0-‬       ‫9.9-‬      ‫5.101‬      ‫6.211‬            ‫קופסאות קרטון‬
   ‫5511.0-‬       ‫0.51-‬      ‫8.231‬      ‫3.651‬              ‫קמח חיטה‬
   ‫3690.0-‬       ‫3.51-‬      ‫2.021‬      ‫9.141‬             ‫שמני מאכל‬
   ‫6290.0-‬       ‫4.8-‬      ‫6.001‬      ‫8.901‬           ‫ברזל עגול ומצלע‬
                             ‫מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים‬      ‫ג.‬

  ‫מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נותר במשך שנת 9220 (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220) ללא שינוי0‬
                          ‫בשונה משנת 2220 בה עלה המדד ב-000 אחוזים0‬

  ‫מדד שכר עבודה עלה בשנת 9220 ב-902 אחוזים0 עלייה זו גבוהה יחסית לעליה של 002 אחוז בשנת 22200‬

 ‫מחירי חומרי הבנייה ירדו במשך שנת 9220 ב-502 אחוזים לעומת עלייה של 700 אחוזים בשנת 22200 מחירי‬
 ‫ההובלה עלו ב-702 אחוז לעומת עלייה של 2052 אחוזים בשנת 2220 ומחירי ציוד וכלי עבודה עלו ב-902 אחוז‬
                             ‫בהשוואה לעלייה של 207 אחוזים בשנת 22200‬
      ‫לוח ח.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים לפי קבוצות ראשיות‬
               ‫השוואות שנתיות לשנים 3220 ו-2220‬
 ‫דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220‬    ‫דצמבר 3220 לעומת דצמבר 0220‬
                                      ‫קבוצה ראשית‬
‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬  ‫התרומה באחוזים‬   ‫אחוז השינוי‬
     ‫0.0‬       ‫0.0‬       ‫3.3‬       ‫3.3‬  ‫מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים‬
    ‫7.0-‬       ‫5.1-‬       ‫8.1‬       ‫7.3‬     ‫חומרים ומוצרים - סך כולל‬
     ‫7.0‬       ‫9.1‬       ‫1.0‬       ‫2.0‬             ‫שכר עבודה‬
     ‫0.0‬       ‫7.0‬       ‫8.0‬       ‫8.51‬               ‫הובלה‬
     ‫0.0‬       ‫4.0‬       ‫5.0‬       ‫8.7‬           ‫ציוד וכלי עבודה‬
     ‫0.0‬       ‫6.0-‬       ‫1.0‬       ‫5.2‬           ‫הוצאות כלליות‬


 ‫להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 9220 בתוך קבוצות התשומה השונות (ראה לוח ט' בהמשך)0‬

 ‫במשך שנת 9220 התייקרו במיוחד מחירי מרצפות ופנלים (ב-202 אחוזים), מוצרים אחרים מבטון (ב-000‬
              ‫אחוזים), ארונות ולוחות חשמל (ב-700 אחוזים) ומיזוג אוויר (ב-709 אחוזים)0‬

 ‫ירידות מחירים הגבוהות מ-200 אחוזים נרשמו בשנת 9220 במיוחד במחירי חול לסוגיו (ב-009 אחוזים),‬
‫חצץ (ב-500 אחוזים), אבן (ב-500 אחוזים), אריחי קיר ורצפה (ב-200 אחוזים), ברזל לבנייה (ב-707 אחוזים),‬
      ‫רשתות חוטים ומסמרים (ב-2092 אחוזים), מוצרים לעבודות מסגרות (ב-000 אחוזים), צינורות‬
 ‫לאינסטלציה חשמלית (ב-907 אחוזים), מוליכים (ב-609 אחוזים), צינורות פלדה (ב-9022 אחוזים), מוצרים‬
            ‫מוגמרים למרחב מוגן (ב-9002 אחוזים) וחומרים ומוצרים שונים (ב-909 אחוזים)0‬                                      ‫המדד לפי פרקי עבודה:‬
‫בשיעור גבוה עלו מדדי המחירים של פרקי הבנייה הבאים: עבודות מסגרות ונגרות (ב-002 אחוזים), עבודות‬
                      ‫אלומיניום (ב-502 אחוזים) ועבודות פיתוח (ב-202 אחוזים)0‬

 ‫לעומת זאת, ירדו מדדי המחירים של פרק עבודות עפר ושלד (ב-002 אחוזים), של פרק חשמל (ב-002 אחוז)‬
                         ‫ושל הפרקים מעליות ומיזוג (ב-702 אחוז, כל אחד)0‬
            ‫תרשים מספר 0.- אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים 3220 ו-2220‬
                       ‫מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים‬
                      ‫אחוזי שינוי שנתיים בשנים 8002 ו-9002‬
         ‫81‬
                             ‫8.51‬
         ‫61‬
         ‫41‬
         ‫21‬
         ‫01‬
  ‫אחוזי שינוי‬
                                      ‫8.7‬
         ‫8‬
         ‫6‬
              ‫3.3‬       ‫7.3‬
         ‫4‬                                     ‫5.2‬         ‫9.1‬
         ‫2‬
                 ‫0.0‬               ‫7.0‬       ‫4.0‬           ‫2.0‬
         ‫0‬
                                                 ‫6.0-‬
         ‫2-‬
                         ‫5.1-‬
         ‫4-‬
              ‫מדד מחירי‬  ‫חומרים ומוצרים -‬  ‫הובלה‬    ‫ציוד וכלי עבודה‬  ‫הוצאות כלליות‬  ‫שכר עבודה‬
            ‫תשומה בבנייה -‬   ‫סך כולל‬
               ‫כללי‬
                                ‫8002‬       ‫9002‬
            ‫תרשים מספר 3.- השוואת התרומות של הקבוצות העיקריות בשנים 3220 ו-2220‬
                       ‫מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים‬
                       ‫תרומות באחוזים בשנים 8002 ו-9002‬
         ‫5.3‬    ‫3.3‬
         ‫0.3‬
         ‫5.2‬
                      ‫8.1‬
‫תרומה באחוזים‬
         ‫0.2‬
         ‫5.1‬
                             ‫8.0‬
         ‫0.1‬
                                                         ‫7.0‬
                                      ‫5.0‬
         ‫5.0‬
                                 ‫0.0‬            ‫0.0 1.0‬    ‫1.0‬
                 ‫0.0‬                       ‫0.0‬
         ‫0.0‬
        ‫5.0-‬
                         ‫7.0-‬
        ‫0.1-‬
              ‫מדד מחירי‬  ‫חומרים ומוצרים -‬  ‫הובלה‬    ‫ציוד וכלי עבודה‬  ‫הוצאות כלליות‬  ‫שכר עבודה‬
            ‫תשומה בבנייה -‬   ‫סך כולל‬
               ‫כללי‬
                                 ‫8002‬      ‫9002‬
                                   ‫מדד מחירי תשומה בסלילה‬      ‫ד.‬

‫מדד מחירי תשומה בסלילה עלה בשנת 9220 (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220) ב-007 אחוזים לעומת‬
                          ‫עלייה של 902 אחוזים שנרשמה בשנת 22200‬

‫בהשוואת שינויי המחירים של התשומות ברובדי הכביש בשנת 9220 לעומת 2220, נמצא כי בשנת 9220‬
‫נרשמה ברובד עפר עלייה של 206 אחוזים בדומה לאשתקד, ברובד מצע נרשמה עלייה של 902 אחוז לעומת‬
‫9022 אחוזים אשתקד ובשכבה נושאת עליית מחירים של 9092 אחוזים בהשוואה לירידה של 202 אחוזים‬
                                        ‫בשנת 22200‬

‫בהשוואת שינויי המחירים של התשומות בסוגי הכבישים בשנת 9220 לעומת שנת 2220 נמצא כי בכביש בין‬
‫עירוני נרשמה עלייה של 707 אחוזים בשנת 9220 לעומת עלייה של 202 אחוזים אשתקד0 בכביש עירוני‬
           ‫נרשמה עלייה של 906 אחוזים בשנת 9220 לעומת עלייה של 000 אחוזים אשתקד0‬

             ‫בכביש חדש נרשמה עלייה של 905 אחוזים לעומת עלייה של 709 אחוזים אשתקד0‬

         ‫לוח י.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה בסלילה לפי קבוצות ראשיות‬
                ‫השוואות שנתיות לשנים 3220 ו-2220‬
  ‫דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220‬     ‫דצמבר 3220 לעומת דצמבר 0220‬
                                          ‫קבוצה ראשית‬
‫התרומה באחוזים‬    ‫אחוז השינוי‬   ‫התרומה באחוזים‬    ‫אחוז השינוי‬
      ‫2.7‬        ‫2.7‬        ‫9.1‬        ‫9.1‬     ‫מדד מחירי תשומות הסלילה‬
      ‫9.2‬        ‫9.5‬        ‫9.0‬        ‫0.2‬     ‫חומרים ומוצרים - סך כולל‬
      ‫5.0‬        ‫4.2‬        ‫4.0‬        ‫0.2‬             ‫שכר עבודה‬
      ‫2.0‬        ‫4.3‬        ‫3.0‬        ‫4.4‬           ‫ציוד וכלי עבודה‬
      ‫2.0‬        ‫5.4‬        ‫1.0‬        ‫1.3‬               ‫הובלה‬
      ‫3.3‬        ‫3.22‬        ‫0.0‬        ‫2.0‬          ‫אחזקת ציוד ורכב‬
      ‫1.0‬        ‫4.3‬        ‫2.0‬        ‫6.3‬               ‫שונות‬


 ‫להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 9220 בתוך קבוצות התשומה השונות (ראה לוח יא' בהמשך)0‬

‫במדד מחירי החומרים נרשמה בשנת 9220 עלייה של 905 אחוזים לעומת עלייה של 200 אחוזים בשנת 2220;‬
‫שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-900 אחוזים בהשוואה לעלייה של 200 אחוזים אשתקד;‬
‫ציוד וכלי עבודה עלה ב-900 אחוזים בהשוואה לעלייה של 909 אחוזים אשתקד; בהובלה נרשמה עלייה של‬
‫509 אחוזים בהשוואה לעלייה של 200 אחוזים אשתקד; ומחירי אחזקת ציוד ורכב עלו ב-0000 אחוזים‬
                                ‫לעומת עלייה של 002 אחוז אשתקד0‬

‫מבין החומרים עלו במיוחד מחירי ביטומן לכבישים (ב-2095 אחוזים), בטון אספלט (ב-002 אחוזים), אבני שפה, אבני‬
‫ריצוף וכד' (ב-900 אחוזים), צינורות גליליים (ב-909 אחוזים), תעלות ומוצרים שונים מבטון (ב-200 אחוזים) וחומרים‬
                         ‫אחרים כגון: ברזל, מים, רשתות ממתכת וכד' (ב-000 אחוזים)0‬

‫לעומת זאת ירדו מחירי מצע א' וב' (ב-506 אחוזים), אגו"ם (ב-500 אחוזים), חול ופסולת מחצבה (ב-005‬
‫אחוזים), עדש (ב-002 אחוזים), סומסום (ב-205 אחוזים) וחומרי מחצבה אחרים כגון: פוליה, זיפזיף וכד' (ב-‬
                                           ‫6002 אחוזים)0‬
‫מבין סעיפי התשומה האחרים יש לציין בעיקר את התייקרות הדלק והשמנים (ב-7070 אחוזים), שכירת‬
‫ציוד (ב-205 אחוזים), ציוד בבעלות (ב-500 אחוזים), הובלה שכורה (ב-900 אחוזים), רכב בבעלות (ב-506‬
             ‫אחוזים), חלקי חילוף ותיקונים (ב-200 אחוזים) ומסים וביטוח (ב-005 אחוזים)0‬


              ‫תרשים מספר 2.- אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים 3220 ו-2220‬
                              ‫מדד מחירי תשומה בסלילה‬
                            ‫אחוזי שינוי שנתיים בשנים 8002 ו-9002‬
          ‫52‬
                                                       ‫3.22‬

          ‫02‬
  ‫אחוזי שינוי‬
          ‫51‬


          ‫01‬
                   ‫2.7‬
                           ‫9.5‬
                                       ‫4.4‬        ‫5.4‬         ‫4.3 6.3‬
            ‫5‬
                                          ‫4.3‬  ‫1.3‬
                ‫9.1‬       ‫0.2‬       ‫4.2 0.2‬
                                                    ‫2.0‬
            ‫0‬
               ‫מדד מחירי‬   ‫חומרים‬       ‫שכר עבודה‬   ‫ציוד וכלי‬   ‫הובלה‬   ‫אחזקת ציוד‬   ‫שונות‬
                ‫תשומה‬   ‫ומוצרים - סך‬             ‫עבודה‬            ‫ורכב‬
              ‫בסלילה - כללי‬   ‫כולל‬
                                      ‫8002‬      ‫9002‬
              ‫תרשים מספר 21.- השוואת התרומות של הקבוצות העיקריות בשנים 3220 ו-2220‬
                                ‫מדד מחירי תשומה בסלילה‬
                              ‫תרומות באחוזים בשנים 8002 ו-9002‬
          ‫8‬
                   ‫2.7‬
          ‫7‬

          ‫6‬
  ‫תרומה באחוזים‬
          ‫5‬

          ‫4‬
                                                       ‫3.3‬
                           ‫9.2‬
          ‫3‬
               ‫9.1‬
          ‫2‬
                       ‫9.0‬
          ‫1‬
                                ‫5.0 4.0‬    ‫2.0 3.0‬   ‫2.0 1.0‬   ‫0.0‬     ‫1.0 2.0‬
          ‫0‬
               ‫מדד מחירי‬    ‫חומרים‬     ‫שכר עבודה‬   ‫ציוד וכלי‬   ‫הובלה‬   ‫אחזקת ציוד‬   ‫שונות‬
                ‫תשומה‬    ‫ומוצרים - סך‬           ‫עבודה‬            ‫ורכב‬
              ‫בסלילה - כללי‬    ‫כולל‬
                                      ‫8002‬      ‫9002‬
                                ‫מדד מחירי תשומה בחקלאות‬     ‫ה.‬

  ‫מדד מחירי תשומה בחקלאות ירד בשנת 9220 (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220) ב-900 אחוזים0 בשונה‬
                             ‫משנת 2220 בה עלה המדד ב-505 אחוזים0‬

 ‫מדד מחירי תשומה בבעלי חיים ירד בשנת 9220 ב-500 אחוזים ומדד מחירי תשומה בגידולים צמחיים ירד‬
           ‫ב-600 אחוזים (לעומת עלייה של 000 אחוזים ו-502 אחוזים בהתאמה בשנת 2220)0‬

        ‫לוח יב.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה בחקלאות לפי קבוצות ראשיות‬
               ‫השוואות שנתיות לשנים 3220 ו-2220‬
 ‫דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220‬   ‫דצמבר 3220 לעומת דצמבר 0220‬
                                       ‫סעיף‬
‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬  ‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬
    ‫9.2-‬      ‫9.2-‬      ‫5.5‬       ‫5.5‬    ‫מדד מחירי תשומה בחקלאות - כללי‬
    ‫7.1-‬       ‫7.6-‬      ‫5.0‬       ‫7.1‬           ‫מספוא לבעלי חיים‬
    ‫1.0-‬       ‫5.1-‬      ‫1.0‬       ‫1.4‬               ‫אפרוחים‬
     ‫0.0‬       ‫3.1‬      ‫1.0‬       ‫1.4‬         ‫זרעים, פקעות ושתילים‬
    ‫8.1-‬      ‫5.43-‬      ‫7.2‬      ‫8.79‬             ‫דשנים וזבלים‬
     ‫0.0‬       ‫2.0‬      ‫1.0‬       ‫0.5‬             ‫חומרי הדברה‬
     ‫0.0‬       ‫7.0-‬      ‫4.0‬       ‫1.6‬                  ‫מים‬
     ‫2.1‬      ‫6.41‬      ‫0.0‬      ‫1.0-‬           ‫דלק, שמנים וחשמל‬
    ‫3.0-‬       ‫4.9-‬      ‫1.0‬       ‫0.3‬              ‫חומרי אריזה‬
                                    ‫חומרי בנייה למבנים וכיסויים‬
    ‫3.0-‬       ‫2.8-‬      ‫3.0‬       ‫8.6‬                ‫פלסטיים‬
     ‫2.0‬       ‫5.2‬      ‫1.0‬       ‫4.1‬          ‫מכונות, ציוד וחלפים‬
     ‫0.0‬       ‫1.0‬      ‫8.0‬       ‫5.3‬               ‫שכר עבודה‬
    ‫1.0-‬       ‫6.4-‬      ‫2.0‬       ‫3.8‬             ‫הובלה שכורה‬
     ‫0.0‬       ‫5.2‬      ‫1.0‬       ‫2.3‬           ‫שירותים וטרינריים‬
     ‫0.0‬       ‫5.4‬      ‫0.0‬      ‫1.0-‬                 ‫ביטוח‬
     ‫0.0‬       ‫7.2‬      ‫0.0‬       ‫6.2‬              ‫מסים ואגרות‬
     ‫0.0‬       ‫5.4‬      ‫0.0‬       ‫8.3‬               ‫דמי חכירה‬
     ‫0.0‬       ‫0.0‬      ‫0.0‬       ‫4.0‬                 ‫שונות‬


 ‫להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 9220 בתוך קבוצות התשומה השונות (ראה לוח יג' בהמשך)0‬

 ‫במשך שנת 9220 ירדו בשיעורים גבוהים מ-2020 אחוזים מחירי דשנים חנקניים (ב-2000 אחוזים), דשנים‬
 ‫זרחניים (ב-0069 אחוזים), דשנים אשלגניים (ב-2060 אחוזים), דשנים מורכבים (ב-2060 אחוזים) ומחירי‬
                                     ‫זבלים (ב-5090 אחוזים)0‬

 ‫לעומת זאת, עלו בשיעורים גבוהים מ-205 אחוזים מחירי דלק (ב-7000 אחוזים), שמני מנוע וסיכה (ב- 205‬
   ‫אחוזים), מכוניות מסחריות קטנות (ב-009 אחוזים) ומחירי מכונות וציוד במבנים לבעלי חיים (ב-905‬
                                            ‫אחוזים)0‬
                                             ‫אחוזי שינוי‬


                                                                     ‫001‬
                           ‫06-‬
                                ‫04-‬
                                   ‫02-‬
                                           ‫0‬
                                                      ‫02‬
                                                            ‫04‬
                                                              ‫06‬
                                                                 ‫08‬
                                                 ‫5.5‬
         ‫מדד מחירי תשומה בחקלאות - כללי‬
                                       ‫9.2-‬
                                               ‫7.1‬
                 ‫מספוא לבעלי חיים‬
                                    ‫7.6-‬
                                                ‫1.4‬
                      ‫אפרוחים‬
                                       ‫5.1-‬
                                              ‫1.4‬
               ‫זרעים, פקעות ושתילים‬


                                               ‫3.1‬
                   ‫דשנים וזבלים‬
                              ‫5.43-‬
                                                                   ‫8.79‬
                                             ‫0.5‬

                   ‫חומרי הדברה‬
                                                 ‫1.6‬
                        ‫מים‬
                                               ‫7.0- 2.0‬
                                         ‫1.0-‬
                ‫דלק, שמנים וחשמל‬
                                                        ‫6.41‬
‫8002‬
                                               ‫0.3‬
                ‫חומרי אריזה ואריזות‬
                                   ‫4.9-‬
                                                  ‫8.6‬
    ‫חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים‬
                                    ‫2.8-‬
                                             ‫4.1‬
        ‫מכונות, רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה‬
                                              ‫5.2‬
‫9002‬
                                                                          ‫מדד מחירי תשומה בחקלאות‬
                                                ‫5.3‬
                 ‫עלות עבודה שכירה‬
                                                 ‫1.0‬
                                                                        ‫אחוזי שינוי שנתיים בשנים 8002 ו-9002‬
                                                   ‫3.8‬
                   ‫הובלה שכורה‬
                                      ‫6.4-‬
                                                 ‫2.3‬
             ‫שירותים וטרינריים ותרופות‬
                                               ‫5.2‬

                                        ‫1.0-‬
                       ‫ביטוח‬

                    ‫מסים ואגרות‬
                                               ‫8.3 7.2 6.2 5.4‬
                     ‫דמי חכירה‬
                                                                                           ‫תרשים מספר 11.- אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים 3220 ו-2220‬
                                                   ‫5.4‬
                       ‫שונות‬
                                              ‫0.0 4.0‬
                                        ‫תרומה באחוזים‬
                           ‫4-‬
                                 ‫3-‬
                                     ‫2-‬
                                        ‫1-‬
                                              ‫0‬
                                                   ‫1‬
                                                         ‫2‬
                                                           ‫3‬
                                                              ‫4‬
                                                                ‫5‬
         ‫מדד מחירי תשומה בחקלאות - כללי‬                                          ‫6‬
                                                                  ‫5.5‬
                              ‫9.2-‬
                                                 ‫5.0‬
                 ‫מספוא לבעלי חיים‬
                                    ‫7.1-‬
                                                ‫1.0‬
                      ‫אפרוחים‬
                                          ‫1.0-‬
               ‫זרעים, פקעות ושתילים‬


                                              ‫0.0 1.0‬
                                                           ‫7.2‬
                   ‫דשנים וזבלים‬
                                    ‫8.1-‬
                                                ‫1.0‬

                   ‫חומרי הדברה‬
                                              ‫0.0‬
                                                 ‫4.0‬
                        ‫מים‬
                                              ‫0.0 0.0‬
                ‫דלק, שמנים וחשמל‬
                                                      ‫2.1‬

                                                ‫1.0‬
‫8002‬
                ‫חומרי אריזה ואריזות‬
                                        ‫3.0-‬
                                                 ‫3.0‬
    ‫חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים‬
                                        ‫3.0-‬
        ‫מכונות, רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה‬
                                                ‫2.0 1.0‬
‫9002‬
                                                     ‫8.0‬
                                                                      ‫מדד מחירי תשומה בחקלאות‬
                 ‫עלות עבודה שכירה‬
                                              ‫0.0‬
                                                                     ‫תרומות באחוזים בשנים 8002 ו-9002‬
                                                 ‫2.0‬
                   ‫הובלה שכורה‬
                                        ‫1.0-‬
                                              ‫1.0‬
             ‫שירותים וטרינריים ותרופות‬
                                                ‫0.0‬
                       ‫ביטוח‬
                                              ‫0.0‬
                                              ‫0.0‬
                    ‫מסים ואגרות‬
                                                                                      ‫תרשים מספר 01.- השוואת התרומות של הקבוצות העיקריות בשנים 3220 ו-2220‬
                                              ‫0.0‬
                     ‫דמי חכירה‬
                                              ‫0.0‬
                       ‫שונות‬
                             ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים‬      ‫ו.‬


   ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל חברות האוטובוסים (ללא שירותי דיור) עלה במשך שנת 9220‬
       ‫(דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220) ב-207 אחוזים לעומת עלייה של 200 אחוזים בשנת 22200‬

  ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות עלה במשך שנת 9220 (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220)‬
                           ‫ב-202 אחוזים לעומת 002 אחוזים בשנת 22200‬

‫מדד מחירי תשומה של אוטובוסים זעירים עלה במשך שנת 9220 (דצמבר 9220 לעומת דצמבר 2220) ב-0022‬
                               ‫אחוזים לעומת 902 אחוז בשנת 22200‬

 ‫עליית המדד לכלל חברות האוטובוסים בשנת 9220 משקפת עלייה במחירי התמורה למשרות שכיר ב-000‬
   ‫אחוזים לעומת עלייה של 205 אחוזים בשנת 2220, דלק שמנים ונוזלי קירור ב-9000 אחוזים בהשוואה‬
 ‫לירידה של 200 אחוזים בשנת 2220, רכב ב-206 אחוזים לעומת ירידה של 909 אחוזים בשנת 2220, חלפים,‬
  ‫תיקונים ושיפוצי רכב ב-000 אחוזים לעומת עלייה של 902 אחוזים בשנת 2220, אחזקת מבנים והוצאות‬
‫משרדיות ב-202 אחוזים לעומת אחוז אחד בשנת 2220 ועליה במחירי מסים, אגרות, רישיונות וביטוח ב-900‬
                           ‫אחוזים לעומת עלייה של 202 אחוז בשנת 22200‬

    ‫לעומת זאת, בשנת 9220 ירדו מחירי חומרים, ציוד וכלי עבודה ב-005 אחוזים בדומה לירידה של 006‬
                                       ‫אחוזים בשנת 22200‬

  ‫לוח יד.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים – כלל האוכלוסייה, לפי קבוצות ראשיות‬
               ‫השוואות שנתיות לשנים 3220 ו-2220‬
 ‫דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220‬  ‫דצמבר 3220 לעומת דצמבר 0220‬
                                    ‫קבוצה ראשית‬
‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬  ‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬
     ‫8.7‬      ‫8.7‬       ‫0.2‬       ‫0.2‬  ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים כללי‬
     ‫7.1‬      ‫3.3‬       ‫9.2‬       ‫8.5‬         ‫התמורה למשרות שכיר‬
     ‫2.5‬      ‫4.32‬      ‫5.0-‬      ‫1.2-‬        ‫דלק, שמנים ונוזלי קרור‬
     ‫5.0‬      ‫1.6‬      ‫4.0-‬      ‫9.4-‬                  ‫רכב‬
     ‫1.0‬      ‫3.2‬       ‫1.0‬       ‫4.1‬      ‫חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב‬
     ‫0.0‬      ‫3.5-‬      ‫1.0-‬      ‫2.6-‬        ‫חומרים ציוד וכלי עבודה‬
     ‫1.0‬      ‫8.1‬       ‫0.0‬       ‫0.1‬    ‫אחזקת מבנים והוצאות משרדיות‬
     ‫2.0‬      ‫9.2‬       ‫0.0‬       ‫1.0‬      ‫מיסים אגרות רשיונות ובטוח‬
     ‫0.0‬      ‫5.0‬       ‫0.0‬       ‫9.1‬                ‫שונות‬
     ‫לוח טו.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים – זכייניות, לפי קבוצות ראשיות‬
                ‫השוואות שנתיות לשנים 3220 ו-2220‬
 ‫דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220‬   ‫דצמבר 3220 לעומת דצמבר 0220‬
                                         ‫קבוצה ראשית‬
‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬  ‫התרומה באחוזים‬   ‫אחוז השינוי‬
     ‫8.8‬       ‫8.8‬       ‫2.1‬        ‫2.1‬    ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים זכייניות‬
     ‫4.1‬       ‫6.3‬       ‫0.2‬        ‫2.5‬             ‫התמורה למשרות שכיר‬
     ‫3.6‬       ‫5.32‬       ‫6.0-‬       ‫1.2-‬            ‫דלק, שמנים ונוזלי קרור‬
     ‫8.0‬       ‫3.6‬       ‫0.1-‬       ‫3.7-‬                     ‫רכב‬
     ‫2.0‬       ‫0.2‬       ‫5.0‬        ‫4.4‬          ‫חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב‬
     ‫0.0‬       ‫6.7-‬       ‫1.0-‬       ‫4.41-‬              ‫ציוד וכלי עבודה‬
    ‫1.0-‬       ‫9.4-‬       ‫0.0‬        ‫6.2‬        ‫אחזקת מבנים והוצאות משרדיות‬
     ‫2.0‬       ‫0.3‬       ‫3.0‬        ‫0.5‬          ‫מיסים אגרות רשיונות ובטוח‬
     ‫0.0‬       ‫4.0‬       ‫1.0‬        ‫3.5‬                    ‫שונות‬      ‫לוח טז.- אחוז השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים, לפי קבוצות ראשיות‬
                ‫השוואות שנתיות לשנים 3220 ו-2220‬
 ‫דצמבר 2220 לעומת דצמבר 3220‬    ‫דצמבר 3220 לעומת ינואר 3220‬
                                          ‫קבוצה ראשית‬
‫התרומה באחוזים‬  ‫אחוז השינוי‬   ‫התרומה באחוזים‬   ‫אחוז השינוי‬
    ‫3.01‬       ‫3.01‬        ‫9.0‬        ‫9.0‬   ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים‬
     ‫5.8‬      ‫6.02‬        ‫5.0‬        ‫1.1‬          ‫דלק, שמנים ונוזלי קרור‬
     ‫7.1‬       ‫1.6‬       ‫3.0-‬        ‫1.1-‬                    ‫רכב‬
     ‫4.0-‬       ‫8.2-‬       ‫5.0‬        ‫4.3‬        ‫חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב‬
     ‫0.0‬       ‫4.3‬       ‫0.0‬        ‫5.2‬              ‫אגרות ורשיונות‬
     ‫6.0‬       ‫1.5‬          ‫-‬         ‫-‬                  ‫בטוח‬
     ‫1.0-‬       ‫7.3-‬       ‫2.0‬        ‫6.6‬                   ‫שונות‬   ‫להלן פירוט השינויים העיקריים במשך שנת 9220 בתוך קבוצות התשומה השונות (ראה לוח יז' בהמשך)0‬

  ‫מבין החומרים, המוצרים והשירותים בשנת 2220, התייקרו במיוחד מחירי דלק (ב-2000 אחוזים), צמיגים‬
   ‫(ב-202 אחוזים), טלפון ודואר (ב-506 אחוזים), רכב (ב-206 אחוזים), מסים (ב-609 אחוזים) ומחירי אגרות‬
                                       ‫ורשיונות (ב-600 אחוזים)0‬

    ‫לעומת זאת, ירדו מחירי ציוד וכלי עבודה (ב-206 אחוזים) ומחירי חומרים כגון: עץ, צבעים וכד' (ב-209‬
                                               ‫אחוזים)0‬
              ‫תרשים מספר 81.- אחוזי השינוי השנתיים לקבוצות הראשיות בשנים 3220 ו-2220‬
                            ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי‬
                            ‫אחוזי שינוי שנתיים בשנים 8002 ו-9002‬
           ‫52‬                     ‫4.32‬
           ‫02‬
‫אחוזי שינוי שנתיים‬
           ‫51‬
           ‫01‬       ‫8.7‬   ‫8.5‬                ‫1.6‬
                         ‫3.3‬                                      ‫9.2‬
           ‫5‬    ‫0.2‬                           ‫3.2 4.1‬         ‫8.1 0.1‬  ‫1.0‬     ‫5.0 9.1‬
           ‫0‬
                             ‫1.2-‬
           ‫5-‬                        ‫9.4-‬
                                                 ‫3.5- 2.6-‬
           ‫01-‬
               ‫המדד‬     ‫התמורה‬     ‫דלק‬      ‫רכב‬     ‫חלפים,‬   ‫חומרים,‬   ‫אחזקת‬  ‫מסים,‬      ‫שונות‬
               ‫הכללי‬    ‫למשרות‬     ‫ושמנים‬            ‫תיקונים‬  ‫ציוד וכלי‬  ‫מבנים‬ ‫אגרות,‬
                      ‫שכיר‬                    ‫ושיפוצי‬   ‫עבודה‬   ‫רישיונות והוצאות‬
                                             ‫רכב‬         ‫וביטוח משרדיות‬
                                        ‫8002‬       ‫9002‬
              ‫תרשים מספר 01.- השוואת התרומות של הקבוצות העיקריות בשנים 3220 ו-2220‬
                            ‫מדד מחירי תשומה באוטובוסים – כללי‬
                             ‫תרומות שנתיות בשנים 8002 ו-9002‬
         ‫9‬
                 ‫8.7‬
         ‫8‬
         ‫7‬
‫תרומות באחוזים‬
         ‫6‬
                                ‫2.5‬
         ‫5‬
         ‫4‬
                     ‫9.2‬
         ‫3‬
              ‫0.2‬         ‫7.1‬
         ‫2‬
         ‫1‬                              ‫5.0‬
                                           ‫1.0 1.0‬      ‫0.0‬  ‫1.0 0.0‬  ‫2.0 0.0‬   ‫0.0 0.0‬
         ‫0‬
                                    ‫4.0-‬           ‫1.0-‬
         ‫1-‬                   ‫5.0-‬
              ‫המדד‬     ‫התמורה‬     ‫דלק‬      ‫רכב‬      ‫חלפים,‬   ‫חומרים,‬    ‫אחזקת‬   ‫מסים,‬    ‫שונות‬
              ‫הכללי‬     ‫למשרות‬    ‫ושמנים‬            ‫תיקונים‬  ‫ציוד וכלי‬   ‫מבנים‬   ‫אגרות,‬
                      ‫שכיר‬                    ‫ושיפוצי‬   ‫עבודה‬    ‫והוצאות‬  ‫רישיונות‬
                                            ‫רכב‬          ‫משרדיות‬   ‫וביטוח‬
                                        ‫8002‬       ‫9002‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:12/8/2011
language:
pages:39