Hrnjic Samir by keralaguest

VIEWS: 5 PAGES: 6

									                   System restore
                     Hrnjić Samir

System restore je komponenta Microsoftovih operativnih sistema kao sto su Win ME, Win
XP, Win Vista i Win 7, osim Win 2000, koja omogućuje vraćanje sistema u prehodno stanje
ukoliko dođe do greške u radu sistema. Windows Serveri ne podržavaju opciju System
Restore, iako se System restore koji je ugrađen u Win XP može instalirati na Win Server
2003.i
Ključne riječi:
System restore, Windows, tačka povratka,
Uvod
Koristeći System restore korisnik može definirati tačku povratka na koju se sistem moze
vratiti ukoliko dođe do pogrešaka u radu sistema.
System restore može da vrati određene vrste fajlova kao što su (.exe, .dll, itd) također može
da vrati registirie i većinu drajvera.
System restore možemo pristupiti tako sto ćemo kliknuti Start-All programs-Accessories-
System tools-System restore. Onda nam se otvori sljedeća slika:
               Slika 1. Welcome to System restore
Da bi započeli trebamo da na desnoj strani odaberemo sta želimo da učinimo. Ponuđene su
nam dvije opcije : Vratit moj kompjuter u neko prethodno vrijeme i Kreirati tačku povratka.
Prvu opciju koristimo ukoliko želimo da vratimo kompjuter u neko prethodno vrijeme.
Ukoliko izaberemo tu opciju i kliknemo na Next pojavit će nam se kalendar da izaberemo na
koji datum tačno želimo da vratimo postavke na našem računaru.
Slika 2. Prva opcija: Vraćanje kompjutera na određeni datum i druga opcija kada je definirana
                   tacka povratka.


Druga opcija Create restore point služi da ukoliko nam računar radi kako treba snimimo
trenutne postavke i ukoliko dođemo u poziciju da treba da koristimo System restore možemo
vratiti postavke na tačno taj trenutak. Ukoliko izaberemo u početnom prozoru tu opciju
pojavit će nam se sljedeći prozorić u kojem treba da damo ime našoj tački u koju ćemo se
vraćati. Nakon tog kliknemo na Create i tačka povratka će biti definirana.
Slika 3. Unijeti ime za tačku povratka
 Slika 4. Definirana tačka povratka
Tačke povratka su stvorene onda kad :
  1.  Windows update ažurira windows
  2.  Kada korisnik instalira drajver koji nije potpisan od strane Microsofta
  3.  Svaka 24 sata ili 12 sati u Win ME
  4.  Kada pokrenemo sistem nakon sto je bio isključen duže od 24 sata
  5.  Kada god to korisnik zahtijeva
System Restore automatski pravi tačku povratka svakih 24 sata, međutim ukoliko korisnik to
želi, može se modificirati. Prvo je da otvori registri editor, i odemo na
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore. Zatim treba da
pronađemo RPGlobalInterval. Tu je već podešeno na 86400 što je jednako 24 sata, tu
možemo da modifikujemo.
Ponekad se može desiti da nam zatreba prostora na hard disku, pa radi tog možemo da
obrišemo one fajlove koje system restore snima na naš hard disk. To ćemo učiniti na
sljedeći način : kliknemo na Click Start->All Programs->Accessories->System Tools-
>Disk Cleanup. Trebamo da selektiramo disk C:
                Slika 5. Selektirati drajv
               Slika 6. Disk cleanup analziria
onda će nam se pojaviti Disk cleanup prozoric :
          Slika 7. Selektiranje Clean up na System restore

Nakon tog kliknemo na Clean up... u dijelu System restore i windows će nas upitati da
li smo sigurni, kliknemo na yes.
     Slika 8. Potvrđivanje da li smo sigurni da li želimo da to uradimoiiPostoje razlike između tog kako System restore radi u Win XP i Win Vista. Npr u Win XP
kreirane tačke povratka se brišu svakih 90 dana tačnije 7776000 sekundi. Kod Win XP
System restore je konfiguiran da koristi 12 % prostora na hard disku dok je kod Win Vista
konfiguriran tako da se ne može koristiti na hard disku koji je manji od 1 GB i koristi 15 %
prostora.
Prostor koji System restore koristi kod Win XP je 12 % veličine hard diska međutim korisnik
to može da promijenimi tako što ćemo kliknuti na Start-Control Panel-System-System
Restore.Odaberemo disk na kojem želimo da podesimo veličinu i kliknemo na Settings, nakon
tog apply i pritisnemo OK.
Kod Win XP System restore se ne može koristiti ukoliko nismo u stanju da normalno ili u
safe modu pokrenemo sistem na računaru dok kod Win Vista se može koristiti System restore
ukoliko sistem nije moguce pokrenuti. Za to je zaslužan Windows Recovery Environment ili
skraćeno WinRE. Nalazi se kod novih Windowsa kao sto su Vista, Win 7, Windows Server
2008.iii
                      Slika 9. WinREiv
System restore se može i isključiti tako sto ćemo kliknuti na ikonu My Computer desnim
klikom i onda izabrat opciju Properties, odabrati System restore tab i izabrati opciju Turn off
System Restore


i
  http://en.wikipedia.org/wiki/System_Restore
ii
  http://www.windows-help-central.com/delete-system-restore-files.html
iii
  http://en.wikipedia.org/wiki/System_Restore
iv
   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/42/Windows_Vista_System_Recovery.png

								
To top