se 2010 05 by 0wp077

VIEWS: 54 PAGES: 25

									         Сумський державний університет
     Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
0542-33-10-39  http://sumdu.edu.ua   e-mail: library_ssu@ukr.net

            Сучасна економіка:
            проблеми та перспективи
            Поточний інформаційний список
            за травень 2010 року


            1. Економіка. Економічні явища

 1.     Авдашева, С. Экономика уголовных санкций за нарушение
    антимонопольного законодательства / С.Авдашева, А.Шаститко
    //Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 129-142.
 2.     Гуменюк, Ю.П.    Теоретичні аспекти дослідження впливу
    міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної
    системи / Ю.П.Гуменюк, Г.П.Гоголь // Вісник Національного
    університету   "Львівська   політехніка".  Менеджмент   та
    підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
    – 2009. – № 657. – С. 484-497.
 3.   1 Данилець, О. Економіка з кризи вийде: у держбюджет-2010
    закладено траєкторію виведення економіки з кризи / О.Данилець
     .
    //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 89.- 19 травня. – С. 5.
 4.   2 Економіка України за січень-березень 2010 року // Орієнтир.
    –.2010. – № 17.- 28 квітня. – С. 7-8.
 5.     Захарчин, Г.М.     Концепція організаційної культури і
    оцінювання факторів впливу на її формування / Г.М.Захарчин
    //Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
    Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і
    проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 20-25.
 6.     Моцний, Ф.    Економіка - фізична наука?: застосування
    математики в економічних дослідженнях сьогодення / Ф.Моцний
    //Дзеркало тижня. – 2010. – № 17.- 30 квітня-14 травня. – С. 14.
                   1
7.     Несененко, П.П. Формування наукового етапу економічної
   думки та можливості застосування деяких аспектів його
   методології для осмислення та вирішення сучасних проблем
   України / П.П.Несененко, А.А.Артеменко // Вісник Національного
   університету   "Львівська   політехніка".  Менеджмент  та
   підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
   – 2009. – № 657. – С. 520-524.
8.     Орешняк, В.Л. Структурні зрушення економічної системи в
   процесі становлення моделі сталого розвитку / В.Л.Орешняк
   //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 54-
   58.
9.     Предборський, В.А. До питання про ґенезу теорії тіньової
   економіки / В.А.Предборський // Формування ринкових відносин в
   Україні. – 2010. – № 3. – С. 17-21.
10.    Смирнов, С.    Режимы валютного курса и стабильность
   экономики / С.Смирнов // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. –
   С.29-43.
11.    Тимофеенко, Л.П. Теории реформирования экономических
   систем / Л.П.Тимофеенко // Проблеми і перспективи розвитку
   банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 85-92.
12.    Хунг-Чун, Лью Оцінка ризику біржових індексних
   інструментів на основі VaR: досвід Тайваню / Хунг-Чун Лью, Йу-
   Жу Ченг, Йі-Пін Тзоу //Банки та банківські системи країн світу. –
   2009. – Т.2, № 2: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до
   Єврозони. – С. 18-26.

                 2. Капітал

13. 1 Юхименко, П.      Теорії оптимізації структури капіталу
  підприємства та їх адаптація до українських економічних реалій
  5
  /П.Юхименко, О.Загурський, В.Могилко // Банківська справа. –
  .
  2010. – № 2-3. – С. 78-85.
14. 1 Яценко, А.В.       Нагромадження капіталу як фактор
  підвищення ефективності національної економіки та її
  6
  конкурентоспроможності / А.В.Яценко // Формування ринкових
  .
  відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 188-193.


                  2
                 3. Інвестиції

15.     Букало, А.М. Активізація розвитку інвестиційних фондів в
   Україні / А.М.Букало // Формування ринкових відносин в Україні. –
   2010. – № 3. – С. 69-73.
16.   1 Вербицька, Г.Л.    Формування інвестиційної стратегії на
   машинобудівних підприємствах України / Г.Л.Вербицька,
    8
   А.С.Завербний // Вісник Національного університету "Львівська
    .
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 370-374.
17.   2 Візерський, С.Ю. Економічні моделі, схеми та механізми
   при залученні інвестицій у готельне господарство / С.Ю.Візерський
    0
   //. Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 99-
   104.
18.     Грабовецький, Б.Є.       Моделювання ефективності
   формування   інвестицій  підприємствами   машинобудування
   /Б.Є.Грабовецький, І.Ю.Єпіфанова // Вісник Вінницького
   політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 40-43.
19.     Гриценко, Л.Л. Обґрунтування доцільності використання
   реальних опціонів при управлінні інвестиційними проектами
   /Л.Л.Гриценко, А.А.Губар // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. –
   № 2. – С. 9-13.
20.     Дегтярьова, О.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на
   експорт в Україні / О.В.Дегтярьова, А.О.Ріпенко // Економіка.
   Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 17-21.
21.   2 Дрич, А.     Основні способи досягнення інвестиційної
   привабливості України / А.Дрич // Вісник Національного банку
    1
   України. – 2010. – № 4. – С. 40-41.
    .
22.   2 Єдинак, Т.С.     Інвестиційна безпека України в умовах
   глобалізації / Т.С.Єдинак, В.Ю.Єдинак // Финансовые рынки и
    2
   ценные бумаги. – 2010. – № 7. – С. 17-22.
    .
23.   2 Івахненко, І.С. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний
   стан та можливості її активізації / І.С.Івахненко // Финансовые
    3
   рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 6. – С. 21-25.
    .
24.   2 Камінський, А.Б. Дослідження інформаційної прозорості
   інститутів спільного інвестування / А.Б.Камінський, Я.В.Соломка
    4
   //Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 74-81.
    .
                   3
25.   Лєонов, С.В. Вплив рівня монетизації економіки України на
  можливості   формування   та ефективного   використання
  інвестиційного потенціалу банківської системи / С.В.Лєонов
  //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. –
  2009. – Вип. 27. – С. 168-177.
26.   Монал, А. Абдел-Бакі Збільшення заощаджень та інвестиції
  через введення стандартів якості у банківському секторі Єгипту
  /Монал А. Абдел-Бакі // Банки та банківські системи країн світу. –
  2009. – Т.2, № 2: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до
  Єврозони. – С. 45-53.
27. 2 Нехайчук, Д.В. Проблемы иностранного инвестирования в
  развитие региона / Д.В.Нехайчук // Финансовые рынки и ценные
   5
  бумаги. – 2010. – № 6. – С. 15-20.
   .

            4. Економічний розвиток

28. 3 Ковальчук, Т. Негаразди стратегії фінансово-економічного
  розвитку України / Т.Ковальчук // Фінансовий ринок України. –
   1
  2010. – № 4. – С. 3-10.
   .
29. 3 Осипчук, Д.Г. Перспективи фінансового та економічного
  розвитку України у післякризовий період / Д.Г.Осипчук
   2
  //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 30-
   .
  34.

               5. Інновації

30.   Бровченко, В.А.   Технологічні інновації для роздрібних
  мереж /В.А.Бровченко // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. –
  С.54-56.
31.   Горбунов, Н.П.      Нанотехнологии - приоритетные
  направления    инновационной   деятельности   Украины
  /Н.П.Горбунов, И.И.Зеленская, О.И.Зеленский //Энергосбережение.
  Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 3. – С.76-80.
32. 3 Ладонько, Л.С. Перехід регіональних економічних систем
  до інноваційного типу розвитку / Л.С.Ладонько, А.В.Ребенок,
   3
  А.В.Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010.
   .
  – № 3. – С. 59-64.

                 4
33.   Петрович, Й.М.   Пріоритети, інструментарій і ресурсне
  забезпечення прискорення інноваційних процесів в економіці
  України / Й.М.Петрович // Вісник Національного університету
  "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні:
  етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 423-
  429.
34. 3 Поліщук, Н.В. Напрями розвитку інноваційної діяльності
  переробних підприємств АПК / Н.В.Поліщук // Формування
   4
  ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 84-87.
   .
35. 3 Шотік, Т.М.       Передумови розвитку інноваційної
  інфраструктури (узагальнення світового досвіду) / Т.М.Шотік
   6
  //Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
   .
  Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і
  проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 320-326.

              6. Промисловість

36. 4 Маслак, О.І.     Оцінка диверсифікаційного потенціалу
  інноваційного розвитку промисловості / О.І.Маслак // Формування
   2
  ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 138-143.
   .
37.   Розенфельд, О.І.   Регулювання приватизації стратегічно
  важливих підприємств у промисловості України / О.І.Розенфельд,
  О.Ю.Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010.
  – № 3. – С. 144-146.
38. 4 Тищук, Т.А. Моделювання сезонних циклів промислового
  виробництва України / Т.А.Тищук, М.М.Собко // Формування
   3
  ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 152-156.
   .

           7. Праця. Організація праці

39.   Заюков, І.В.   Особливості розвитку трудових ресурсів в
  галузі будівництва / І.В.Заюков // Вісник Вінницького
  політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 50-54.
40.   Куц, В.А. Практика як елемент творчості / В.А.Куц // Вісник
  Національного технічного університету України "Київський
  політехнічний університет". Філософія. Психологія. Педагогіка. –
  2009. – № 2(26). – С. 65-69.

                5
41.    Міронова, Ю.В.     Використання методу колективних
  експертних оцінок "Дельфі" для вибору оптимального показника
  оцінки ефективності використання робочої сили / Ю.В.Міронова,
  Б.Є.Грабовецький // Вісник Вінницького політехнічного інституту.
  – 2009. – № 4. – С. 33-38.
42.    Позовні заяви: практика складання // Все про бухгалтерський
  облік. – 2010. – № 47(спецвипуск). – С. 3-62.
43. 5 Шахова, О.В. Форми та методи підвищення ефективності
  стимулювання роботи працівників банку в умовах фінансової кризи
   2
  / . О.В.Шахова // Проблеми і перспективи розвитку банківської
  системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 291-300.
44. 5 Янковська, Л.А. Соціальні аспекти організаційної культури
  / 3 Л.А.Янковська, Б.Й.Шургот, Л.І.Сопільник // Вісник
  Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент
   .
  та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
  розвитку. – 2009. – № 657. – с. 131-138.

               8. Заробітна плата

45.    Україна. Кабінет Міністрів.
    Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в
   погодинному розмірі : постанова Кабінет у Міністрів
   України від 5 травня 2010 р. № 330 /Україна. Кабінет Міністрів
   //Праця і зарплата. – 2010. – № 18.- 12 травня. – С. 2.

46.   Масік, Т.О.    Мінімальну заробітну плату збільшено
  /Т.О.Масік // Суми і сумчани. – 2010. – № 20.- 14 травня. – С. 7.
47.   Підлужна, Н. Індекси для проведення індексації грошових
  доходів населення / Н.Підлужна // Праця і зарплата. – 2010. – №18.-
  12 травня. – С. 9.

          9. Ринок праці. Працевлаштування

48.    Бондарчук, К.П.   Вдосконалення механізму регулювання
   зайнятості економічно активного населення / К.П.Бондарчук
   //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 193-
   198.

                  6
49.    Кращий роботодавець 2009 року по кращому соціальному
  пакету для найманих працівників: серед номінантів Сумський
  державний університет - ректор Анатолій Васильєв, переможцем
  визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Керамейя"
  (м.Суми) - генеральний директор Іван Телющенко. //Діалог. – 2010.
  – № 16.- 29 квітня. – С. 1.
50.    Лісогор, Л.С. Напрями мінімізації впливу економічної кризи
  на реалізацію трудового потенціалу України / Л.С.Лісогор,
  І.І.Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009.
  – № 4. – С. 22-26.

             10. Регіональна економіка

51.    Бережна, І.В. Особливості формування еколого-економічної
   концепції розвитку регіональної суспільної системи / І.В.Бережна,
   Н.В.Мельнікова // Формування ринкових відносин в Україні. –
   2010. – № 3. – С. 180-184.
52.    Вербовська, Л.С.     Використання нових управлінських
   механізмів для реалізації конкурентної політики на прикордонних
   територіях / Л.С.Вербовська // Вісник Національного університету
   "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні:
   етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 456-
   460.
53.    Глинський, Н.Ю.     Дослідження тенденцій економічного
   розвитку малих і середніх міст Західної України у національному
   та європейському контексті / Н.Ю.Глинський // Вісник
   Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент
   та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
   розвитку. – 2009. – № 657. – С. 474-483.
54.   6 Ємельянов, О.С.     Вдосконалення управління об'єктами
   державної власності в Україні / О.С.Ємельянов, О.Ю.Рудченко
    0
   //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 150-
    .
   152.
55.    Подоляка, О.И.      Подходы к экономической оценке
   эффективности создания единого фронт-офиса государственных
   служб в городе / О.И.Подоляка // Проблеми і перспективи розвитку
   банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 206-211.

                  7
56. 6 Сімонова, В.С.       Роль держави в організаційному
  забезпеченні
   3        стратегічних     напрямів   підвищення
  конкурентоспроможності регіону / В.С.Сімонова, О.О.Волошина
   .
  //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 171-
  176.
57.   Фролов, С.М.   Бюджетне регулювання розвитку регіонів
  /С.М.Фролов // Проблеми і перспективи розвитку банківської
  системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 98-106.

              11. Економіка землі

58.    Басовець, О.      Модель використання земель під
   сільськогосподарські культури / О.Басовець, А.Бридун // Сучасні
   досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. –
   Вип.1(19). – С. 288-292.
59.  6 Богіра, М.     Вплив земельної реформи в Україні на
   екологічний стан довкілля / М.Богіра // Сучасні досягнення
    6
   геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 312-
    .
   314.
60.    Ванчура, Р.   Аналіз та дослідження методики створення
   кадастрових планів різних виробничих фірм / Р.Ванчура // Сучасні
   досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. –
   Вип.1(19). – С. 323-326.
61.  6 Кахнич, П.      Особливості та напрямки вдосконалення
   технології земельно-кадастрових робіт на міських територіях
    7
   /П.Кахнич, І.Мельничук, М.Кахнич // Сучасні досягнення
    .
   геодезичної науки та виробництва. – 2010. –Вип. 1(19). – С. 293-
   299.
62.  6 Корнілов, Л.     Окремі аспекти вдосконалення природно-
   сільськогосподарського районування / Л.Корнілов, О.Кібукевич,
    8
   Р.Шульган // Сучасні досягнення геодезичної науки та
    .
   виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 300-305.
63.  6 Мельничук, О.      Оцінювання території при здійсненні
   землеустрою / О.Мельничук // Сучасні досягнення геодезичної
    9
   науки та виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 306-311.
    .                  8
64. 7 Ступень, М. Концептуальні засади організації використання
  земель сільськогосподарського призначення у сучасних умовах
  0
  /М.Ступень, Н.Стойко // Сучасні досягнення геодезичної науки та
  .
  виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 277-281.
65. 7 Ступень, М.     Сучасні способи вдосконалення системи
  державного земельного кадастру для раціонального використання
  2
  та охорони земель населених пунктів / М.Ступень, Г.Нестеренко,
  .
  С.Малахова // Сучасні досягнення геодезичної науки та
  виробництва. – 2010. – Вип. 1(19). – С. 273-276.

             12. Страхові компанії

66.   Діяльність страхових компаній України у 2009 році
  //Фінансовий ринок України. – 2010. – № 4. – С. 17-19.
67. 7 Ткаченко, Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній в
  умовах глобалізації / Н.В.Ткаченко // Фінанси України. – 2010. –
   6
  №3. – С. 82-91.
   .

           13. Промислові підприємства

68.    Данилович-Кропивницька, М.Л. Особливості формування
  конкурентних переваг підприємств машинобудівної галузі України
  із застосуванням системи CSRP / М.Л.Данилович-Кропивницька,
  Ж.В.Поплавська // Вісник Національного університету "Львівська
  політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
  становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – C. 299-306.
69.    Жебруцький, З. Ефективність використання логістичного
  аутсорсингу на польських підприємствах / З.Жебруцький,
  М.Кручек // Вісник Національного університету "Львівська
  політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
  становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 335-340.
70.    Загородній, А.Г. Проблеми реалізації інноваційних стратегій
  машинобудівними підприємствами та шляхи їх вирішення
  /А.Г.Загородній, В.М.Чубай // Вісник Національного університету
  "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні:
  етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 498-
  503.

                9
71.    Кашуба, О.М.    Значення академічного підприємництва у
   розвитку малого бізнесу / О.М.Кашуба // Вісник Національного
   університету   "Львівська   політехніка".  Менеджмент  та
   підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
   – 2009. – № 657. – С. 236-241.
72.    Кашуба, Я.М.    Напрями підтримки розвитку малого та
   середнього підприємництва: досвід Польщі для України
   Я.М.Кашуба // Вісник Національного університету "Львівська
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 227-235.
73.    Козловський, В.О.      Структурна модель формування
   внутрішнього    економічного     механізму  підприємства
   /В.О.Козловський,   Л.Г.Дончак    //  Вісник  Вінницького
   політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 36-39.
74.    Крайник, О.П.     Модифікація регуляторного механізму
   розвитку підприємництва / О.П.Крайник, Є.С.Барвінська // Вісник
   Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент
   та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
   розвитку. – 2009. – № 657. – С. 252-258.
75.    Матвіїшин, В.Є.       Енергоресурси машинобудівного
   підприємства як об'єкти управління / В.Є.Матвіїшин // Вісник
   Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент
   та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
   розвитку. – 2009. – № 657. – С. 259-266.
76.    Палуха, К.      Формування конкурентоспроможності
   підприємства в сфері запуску і управління виробництвом /К.Палуха
   // Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
   Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і
   проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 53-58.
77.   7 Пахомова, Г. Право на лідерство: інтерв'ю з директором
   Сумської державної біологічної фабрики / Г.Пахомова // Сумщина.
    7
   –.2010. – № 55-56.- 14 травня. – С. 1,8.
78.    Семчук, Ж.В. Основи комбінованого підходу до оцінювання
   вартості машинобудівного підприємства / Ж.В.Семчук // Вісник
   Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент
   та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
   розвитку. – 2009. – № 657. – С. 94-96.

                  10
79.    Фещур, Р.В. Управління соціально-економічним розвитком
   машинобудівних підприємств / Р.В.Фещур, М.Р.Тимощук // Вісник
   Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент
   та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
   розвитку. – 2009. – № 657. – С. 117-123.

                 14. Фінанси

80.     Балацький, Є.О.    Міжбюджетні трансферти і державна
   політика / Є.О.Балацький // Проблеми і перспективи розвитку
   банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 234-237.
81.   7 Малютін, О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення
   в9 економічному розвитку України / О.К.Малютін // Фінанси
   України. – 2010. – № 3. – С. 92-100.
    .
82.   8 Мелих, О.В.     Роль сучасних автоматизованих методів
   фінансового контролінгу у підвищенні конкурентоспроможності
    0
   підприємств / О.В.Мелих // Вісник Національного університету
    .
   "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні:
   етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 271-
   277.
83.   8 Невмержицька, О.В.         Обґрунтування механізмів
   фінансування процесів злиття та поглинання / О.В.Невмержицька
    1
   //Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
    .
   Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і
   проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 278-284.
84.     Новик, Т.В. Развитие сотрудничества республики Беларусь с
   международными финансовыми организациями / Т.В.Новик,
   А.Н.Новик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи
   України. – 2009. – Вип. 27. – С. 51-56.
85.     Уманців, Ю. Модифікація світової фінансової системи в
   умовах новітніх викликів / Ю.Уманців // Вісник Національного
   банку України. – 2010. – № 4. – С. 36-40.
86.   8 Харченко, С. Фінанси держави - глобальний пріоритет і
   колосальна відповідальність: Державному казначейству України 15
    2
   років / С.Харченко // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 77.- 27 квітня. –
    .
   С. 10.


                  11
              15. Фінансова криза

87.    Дмитренко, Д.М.      Необхідність перегляду базових
   принципів угоди Базель ІІ з урахуванням наслідків світової
   фінансової кризи / Д.М.Дмитренко // Проблеми і перспективи
   розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 238-
   242.
88.    Падалко, А.О. Реформування фінансової системи в умовах
   фінансової кризи / А.О.Падалко // Проблеми і перспективи
   розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 192-
   198.
89.    Сенищ, І.П.    Вплив фінансової кризи на перспективи
   розвитку української банківської системи / І.П.Сенищ // Проблеми і
   перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. –
   Вип.27. – С. 227-233.
90.    Шаповалов, О.О.     Передумови й особливості прояву
   сучасної фінансової кризи / О.О.Шаповалов // Проблеми і
   перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. –
   Вип.27. – С. 282-291.
91.    Шевченко, В.І.   Націоналізація і консолідація банків як
   методи виходу банківської системи України з фінансової кризи
   /В.І.Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010.
   – № 3. – С. 96-99.

              16. Державний бюджет

92.     Україна. Закони.
     Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від
   27 квітня 2010 року № 2154-VI / Україна. Закони // Голос
   Украины.– 2010. – № 80-81.- 30 апреля. – С. 9-16.
   // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 80.- 30 квітня. – С. 7-15.

93. 8 Буряченко, А.Є. Короткострокові позички як інструмент
  оперативного бюджетного регулювання / А.Є.Буряченко // Фінанси
  6
  України. – 2010. – № 3. – С. 22-29.
  .


                  12
 94. 8 Карлін, М.І.       Проблеми формування дохідної бази
   спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх
    7
   розв'язання / М.І.Карлін, Ю.В.Хмарук // Фінанси України. – 2010. –
    .
   № 3. – С. 13-21.
 95. 9 Кульпінська, Л.К. Програмно-цільовий метод формування
   бюджету / Л.К.Кульпінська, В.С.Гвоздь // Формування ринкових
    3
   відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 3-10.
    .
 96.    Легкоступ, І.І. Особливості формування місцевих бюджетів
   України та шляхи зміцнення їх доходної бази / І.І.Легкоступ
   //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 165-
   170.
 97.    Легкоступ, І.І. Теоретичні та практичні аспекти видатків
   місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І.І.Легкоступ
   //Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 22-26.
 98.    Липова, С.А. Інформація про міський бюджет на 2010 рік
   /С.А.Липова // Суми і сумчани. – 2010. – № 20.- 14 травня. – С. 10.
 99. 9 Піхоцький, В.Ф.       Ефективність бюджетної політики як
   інструмент
    4        соціально-економічного   розвитку   України
   /В.Ф.Піхоцький // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 30-37.
    .
100.    Сищук, О.    Фантастична місія бюджету-2010 / О.Сищук
   //Віче. – 2010. – № 9. – С. 6-7.
101. 9 Шевчук, В.О.        Вплив бюджету на макроекономічні
   показники / В.О.Шевчук, Р.І.Копич // Фінанси України. – 2010. –
    5
   №3. – С. 3-12.
    .

              17. Податки. Збори

102.   Багрій, О.О. Теоретичні основи оподаткування нерухомого
   майна / О.О.Багрій // Формування ринкових відносин в Україні. –
   2010. – № 3. – С. 10-16.
103. 9 Дондик, І.М. Види і методи фінансового контролю органів
   державної податкової служби України / І.М.Дондик // Формування
   6
   ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 65-69.
   .
104.   Мостовий, А.    Порядок справляння митних платежів
   /А.Мостовий // Митна справа. – 2010. – № 2. – С. 22-26.                 13
              18. Державний борг

105.   Гада, Е.К. Прогнозування імовірності дефолту та коефіцієнт
   погашення заборгованості: дані про зовнішній державний борг
   Лівану / Е.К.Гада, К.Бруно, К.Альберт //Банки та банківські
   системи країн світу. – 2009. – Т. 2, № 2: Фінансова інтеграція нових
   країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 76-94.
106. 9 Карапетян, О.М.         Сучасні тенденції зовнішньої
   заборгованості України / О.М.Карапетян // Проблеми і перспективи
    9
   розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 132-
    .
   138.
107.   Яловий, Г.К. Методологічне забезпечення прогнозування
   ймовірності банкрутства підприємств / Г.К.Яловий, О.В.Іваницька
   // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С.159-
   164.

           19. Банки. Банківська справа

     Васильченко, З. Моделювання оптимальності проектів та
   аналіз їх чутливості при банківському інвестуванні /З.Васильченко,
   І.Васильченко // Банківська справа. – 2010. – № 2-3. – С. 60-71.
108.   Волот, О.І.    Методика проведення аудиту в умовах
   автоматизованої обробки інформації / О.І.Волот // Формування
   ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 76-79.
109.   Гузь, М.М.     Врахування впливу "агентів" у процесі
   визначення ефективності маркетингових комунікацій банку на
   основі ієрархічної моделі ефектів / М.М.Гузь // Проблеми і
   перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. –
   Вип.27. – С. 300-305.
110.   Дмитров, С.    Новітня компонента в системі банківських
   ризиків / С.Дмитров, Т.Медвідь // Вісник Національного банку
   України. – 2010. – № 4. – С. 11-15.
111.   Довгалева, М.А.    Роль иностранных банков в Украине в
   условиях кризиса / М.А.Довгалева // Проблеми і перспективи
   розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 29-32

                 14
112.    Козьмук, Н.І.   Ліквідність банку як фактор забезпечення
   стійкості в період фінансової нестабільності / Н.І.Козьмук
   //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. –
   2009. –Вип. 27. – С. 146-152.
113.    Крилова, В. Світовий досвід оцінки інструментів гібридного
   капіталу банку / В.Крилова, Р.Набок // Банківська справа. – 2010. –
   № 2-3. – С. 8-23.
114.    Недал Ахмед Аль-Файоумі Оцінка діяльності банківського
   сектора Йорданії у контексті угоди CATS / Недал Ахмед Аль-
   Файоумі, Бана М. Абузаєд // Банки та банківські системи країн
   світу. – 2009. – Т. 2, № 2: Фінансова інтеграція нових країн-членів
   ЄС до Єврозони. – С. 66-75.
115. 1 Пілявський, А.       Ефективність діяльності української
   банківської системи (2005-2009). Методологія аналізу фронтів
    0
   /А.Пілявський, О.Вовчак, Ю.Маців // Вісник Національного банку
    9
   України. – 2010. – № 4. – С. 16-22.
    .
116.    Рябініна, Л. Ліквідність банківської системи та роль НБУ в
   її підтримці / Л.Рябініна // Банківська справа. – 2010. – № 2-3. –
   С.51-59.
117.    Световцева, Т.А. Развитие институционально-структурного
   потенциала банковской системы с позиций укрепления ее
   капитальной базы / Т.А.Световцева // Проблеми і перспективи
   розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 63-74.
118.    Скаско, О.І.   Механізми регулювання репутації банків і
   захисту інтересів вкладників / О.І.Скаско, М.І.Крупка // Проблеми і
   перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. –
   Вип.27. – С. 32-38.
119.    Филатов, Б.Г.     Определение операционного риска в
   банковской деятельности. Принципы управления / Б.Г.Филатов
   //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. –
   2009. – Вип. 27. – С. 92-97.
120.    Янг-Чуан Хуанг Взаємини між банками та позичальниками
   та реструктурування боргу приватних корпорацій / Янг-Чуан
   Хуанг, Чін-Шенг Хуанг // Банки та банківські системи країн світу. –
   2009. – Т.2, № 2: Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до
   Єврозони. – С. 36-44.


                 15
121.    Яцюта, А.В.   Активи та їх вплив на вартість банку
    /А.В.Яцюта // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. –
    № 3. – С. 118-121.

              20. Банківська криза

122.    Венді Джефус Вплив валютної кризи у Бразилії на
   бразильсько-американські депозитарні свідоцтва / Венді Джефус
   //Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – Т. 2, № 2:
   Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 27-
   35.
123.    Степаненко, А.І.   Причини виникнення банківських криз
   /А.І.Степаненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської
   системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 75-84.
124.    Шварц, О.   Регулювання ліквідності банківської системи
   України в період кризи / О.Шварц // Вісник Національного банку
   України. – 2010. – № 4. – С. 56-61.

               21. Гроші. Валюта

125. 1 Дорофєєва, Н.      Методологічні аспекти прогнозування
   потреби у банкнотах на регіональному рівні / Н.Дорофєєва,
    2
   Н.Хижняк // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 4. –
    5
   С. 23-27.
    .
126.    Китаева, А.Е. Цель оценки стоимости бизнеса как ориентир
   для определения вида стоимости / А.Е.Китаева // Проблеми і
   перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. –
   Вип.27. – С. 138-145.
127.    Міщенко, С.     Методологічні та практичні аспекти
   планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки
   / С.Міщенко // Банківська справа. – 2010. – № 2-3. – С. 24-34.
128.    Некипелов, А.   Стратегия и тактика денежно-кредитной
   политики в условиях мирового экономического кризиса
   /А.Некипелов, М.Головнин // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. –
   С. 4-20.
129.    Про введення в обіг пам'ятної монети "Євген Патон" // Вісник
   Національного банку України. – 2010. – № 4. – С. 68.

                 16
130.    Юдаева, К. О валютной политике / К.Юдаева // Вопросы
    экономики. – 2010. – № 1. – С. 21-28.

               22. Інфляція

131.   Катаронова, М.    Связь между обменным курсом и
   инфляцией в России / М.Катаронова // Вопросы экономики. – 2010.
   – № 1. – С. 44-62.
132.   Мазур, М.В. Інфляція на споживчому ринку: монетарний
   аспект / М.В.Мазур // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010.
   – № 5. – С. 20-22.

              23. Цінні папери

133.   Галкін, А.     Оптимізаційні задачі оцінки надійності
   вексельних зобов'язань / А.Галкін // Вісник Національного банку
   України. – 2010. – № 4. – С. 52-55.
134.   Жінко, М.Б. Теоретичні засади розвитку ринку іпотеки в
   Україні / М.Б.Жінко // Проблеми і перспективи розвитку
   банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 120-124.
135.   Пшик, Б.    Перспективи розвитку маржинальної торгівлі
   цінними паперами в Україні / Б.Пшик // Вісник Національного
   банку України. – 2010. – № 4. – С. 46-50.
136. 1 Червякова, С.В.      Особливості здійснення вітчизняними
   підприємствами ІРО на міжнародних фондових майданчиках
   3
   /С.В.Червякова // Проблеми і перспективи розвитку банківської
   7
   системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 269-276.
   .

            24. Кредит. Кредитування

137.    Буднік, І.О.   Проблеми залучення банківських кредитів
   підприємствами реального сектору економіки в період кризи
   /І.О.Буднік // Вісник Національного університету "Львівська
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 163-173.
138.    Гладкий, В. Експортні кредитні агентства як один із шляхів
   державної підтримки експорту / В.Гладкий // Банківська справа. –
   2010. – № 2-3. – С. 42-51.
                  17
139.   Кручок, Н.       Моделювання кредитоспроможності
   позичальників іпотечних кредитів / Н.Кручок // Вісник
   Національного банку України. – 2010. – № 4. – С. 42-44.
140.   Недільська, Н.В.       Особливості функціонування
   організаційно-економічного механізму іпотечного кредитування в
   умовах кризи / Н.В.Недільська // Проблеми і перспективи розвитку
   банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 184-191.
141. 1 Черняк, О.І. Використання байєсівських мереж для оцінки
   рівня концентрації кредитного ризику / О.І.Черняк, Л.В.Кучерук
    4
   //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. –
    0
   2009. – Вип. 27. – С. 6-21.
    .

            25. Економічне становище

142. 1 Авксєнтьєв, М.Ю.        Моделі інституційної підтримки
   державно-приватного партнерства в світі та в Україні
   4
   /М.Ю.Авксєнтьєв // Формування ринкових відносин в Україні. –
   3
   2010. – № 3. – С. 49-54.
   .
143.   Ездаков, А.Л. Объектно-ориентированная диагностическая
   экспертная система "МАЛЭКС" / А.Л.Ездаков // Известия вузов.
   Электроника. – 2008. – № 4. – С. 78-79.
144.   Козловський, В.О.      Ідентифікація галузей народного
   господарства за ступенем їх впливу на статичну стійкість і
   економічні цикли / В.О.Козловський, С.В.Козловський // Вісник
   Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 2. – С. 34-39.
145.   Рижакова, Г.М.     Системний підхід до прогнозування
   економічних показників / Г.М.Рижакова // Формування ринкових
   відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 34-38.
146.   Тригоб'юк, С.С. Застосування теорії систем у стратегічному
   плануванні / С.С.Тригоб'юк // Вісник Національного університету
   "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні:
   етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 112-
   117.
147.   Червінська, Л.П.     Використання інноваційної трудової
   діяльності / Л.П.Червінська // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. –
   № 2. – С. 3-8.


                 18
             26. Економічна криза

148.   Бутук, О. Антидепресивні заходи в умовах світової кризи
   /О.Бутук // Банківська справа. – 2010. – № 2-3. – С. 34-41.
149.   Гадупяк, В.І. Удосконалення механізмів фінансування АПК
   в умовах кризи / В.І.Гадупяк // Вісник Національного університету
   "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні:
   етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 174-
   178.
150. 1 Герасименко, А.Г.     Аналіз впливу економічної кризи на
   розвиток
   4      ринку   корпоративного   контролю    в Україні
   /А.Г.Герасименко // Вісник Національного університету "Львівська
   5
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
   .
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 464-468.

             27. Економічна політика

151.   Галюк, І.Б.    Державне регулювання розвитку паливно-
   енергетичного комплексу як складової конкурентної політики
   держави / І.Б.Галюк, О.Ю.Мацькевич // Вісник Національного
   університету   "Львівська  політехніка".   Менеджмент    та
   підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
   – 2009. – № 657. – С. 460-464.
152.   Золотарева, О.А. Проблема макроэкономического диагноза
   /О.А.Золотарева, А.А.Минченко // Проблеми і перспективи
   розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 39-51.
153.   Кисельова, О.М. Податковий кодекс як інструмент втілення
   конкретної економічної політики / О.М.Кисельова // Формування
   ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 44-49.
154.   Лень, В.С. Нормативне регулювання лізингу в Україні для
   цілей бухгалтерського обліку / В.С.Лень, Ю.М.Лазебна
   //Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 22-
   26.
155.   Смирнов, С.    Курсовая политика как фактор изменения
   структуры российской экономики / С.Смирнов, Е.Балашова,
   Л.Посвянская // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 63-81.

                 19
156. 1 Хмелярчук, М.І. Інституціональне середовище формування
  і 4 реалізації монетарної політики в Україні / М.І.Хмелярчук
  //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. –
   9
  2009. – Вип. 27. – С. 262-268.
   .

      28. Контроль економіки. Управління економікою

157. 1 Ванькович, Ю.М. Визначення сутності тіньової економіки
   /Ю.М.Ванькович // Вісник Національного університету "Львівська
    5
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
    0
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 450-456.
    .
158.    Горбаль,   Н.І.      Еволюція  систем   управління
   конкурентоспроможністю     підприємства  /   Н.І.Горбаль,
   С.Б.Романишин // Вісник Національного університету "Львівська
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 179-183.
159.    Залуцький, В.П. Місце лізингу у забезпеченні соціально-
   економічного    розвитку    машинобудівних    підприємств
   /В.П.Залуцький // Вісник Національного університету "Львівська
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 189-201.
160.    Литвин, І.В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку
   малих інноваційних підприємств / І.В.Литвин // Вісник
   Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент
   та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
   розвитку. – 2009. – № 657. – С. 411-416.
161. 1 Олексів, І.Б. Поняття, класифікація та види груп інтересів,
   які впливають на діяльність машинобудівного підприємства
    5
   /І.Б.Олексів // Вісник Національного університету "Львівська
    1
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
    .
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 47-52.

             29. Ціни. Ціноутворення

162. 1 Андрейшина, Н.Б. Підвищення ефективності економічної
  динаміки вибором оптимальної рівноважної ціни /Н.Б.Андрейшина,
   7
  В.В.Гоцуленко, А.І.Косолап // Вісник Вінницького політехнічного
   0
  інституту. – 2009. – № 3. – С. 22-26.
   .
                  20
163. 1 Богданов, О.В.       Інтелектуальна власність на основі
   математичної моделі бухгалтерського обліку / О.В.Богданов,
    7
   В.А.Романова, Ю.Б.Слободяник // Проблеми і перспективи
    1
   розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 116-
    .
   120.
164. 1 Захарова, О.В. Контроль за формуванням, встановленням та
   застосуванням цін і тарифів на товарних ринках України
    7
   /О.В.Захарова // Вісник Національного університету "Львівська
    2
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
    .
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 503-509.
165.   Іващук, Н.Л.    Моделювання цін опціонів з фіксованою
   ціною базового активу та фіксованим валютним курсом
   /Н.Л.Іващук // Вісник Національного університету "Львівська
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 212-221.
166.   Оцінка інтенсивності цінової та нецінової конкуренції у
   банківському секторі / К.Сантьяго, Ф.д.Г.Хуан, Х.Девід, М.Жоакін
   // Банки та банківські системи країн світу. – 2009. – Т. 2, № 2:
   Фінансова інтеграція нових країн-членів ЄС до Єврозони. – С. 4-17.
167.   Скворцов, І.Б.   Обґрунтування необхідності застосування
   адитивної схеми ціноутворення на машинобудівних підприємствах
   / І.Б.Скворцов, О.Я.Загорецька // Вісник Національного
   університету   "Львівська   політехніка". Менеджмент    та
   підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
   – 2009. – № 657. – С. 307-315.

                30. Ринок

168.   Зозульов, О.В. Дворівневий евристично-статистичний підхід
   до сегментації ринку / О.В.Зозульов, А.В.Гусиніна // Маркетинг в
   Україні. – 2010. – № 1. – С. 21-23.
169.   Ковальчук, М.Б.     Оцінювання конкурентоспроможності
   продукції транспортного машинобудування України на ринку
   Російської Федерації / М.Б.Ковальчук // Вісник Національного
   університету   "Львівська   політехніка". Менеджмент   та
   підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
   – 2009. – № 657. – С. 510-514.

                 21
170.    Павленко, А. Ринок маркетингових досліджень в Україні
   2009: експертна оцінка та аналіз УАМ / А.Павленко, І.Лилик
   //Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С. 4-9.
171. 1 Піняк, І.Л.     Методика визначення рівня забезпечення
   підприємств
    7       маркетинговими    інтелектуальними   активами
   /І.Л.Піняк // Вісник Національного університету "Львівська
    4
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
    .
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 67-73.
172.    Фрасинюк, А.М.     Системна трансформація світового
   фінансового ринку під впливом інновацій: 1990-2000 рр.
   /А.М.Фрасинюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської
   системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 257-262.

               31. Маркетинг

173.   Бєлявцев, М.І. Стратегічне маркетингове управління збутом
   підприємств / М.І.Бєлявцев, М.М.Беспята // Маркетинг в Україні. –
   2010. – № 1. – С. 24-26.
174. 1 Дідківська, К.В. Вплив концепції маркетингу партнерських
   відносин
    7     на   діяльність   транснаціональних   корпорацій
   /К.В.Дідківська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010.
    8
   –.№ 3. – С. 105-110.
175.   Зозульов, О.     До питання про методологічну основу
   формування ефективних маркетингових рішень у бізнесі
   /О.Зозульов // Банківська справа. – 2010. – № 2-3. – С. 71-77.
176.   Ковальчук, С.В.    Кулхантинг: маркетингові дослідження
   нових трендів / С.В.Ковальчук, І.А.Слободян // Маркетинг в
   Україні. – 2010. – № 1. – С. 57-59.
177.   Мазен Ахмед Ганем Аль-Суфи       Формування комплексу
   маркетингу для аеропортів Ємену / Мазен Ахмед Ганем Аль-Суфи
   // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С.110-
   113.
178. 1 Пересадько, Г.О.        Маркетингова товарна політика
   підприємств
    8       харчової   промисловості   /  Г.О.Пересадько,
   С.В.Величко // Проблеми і перспективи розвитку банківської
    3
   системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 56-63.
    .


                 22
179. 1 Співаковська, Т.В.     Можливості застосування концепції
   холістичного маркетингу на ринку України / Т.В.Співаковська,
    8
   І.Бабенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. –
    5
   №3. – С. 176-180.
    .
180.   Чурилов, М.М. Підвищення досяжності у маркетингових і
   соціологічних дослідженнях / М.М.Чурилов // Маркетинг в Україні.
   – 2010. – № 1. – С. 18-20.
181.   Шаргородський, А.П.    Сучасний маркетинг, або новий
   погляд у майбутнє / А.П.Шаргородський // Маркетинг в Україні. –
   2010. – № 1. – С. 32-33.

                32. Торгівля

182. 1 Мамонова, Г.В.     Моделювання перспективного розвитку
   роздрібної торгівельної мережі України / Г.В.Мамонова,
   9
   П.Б.Юр'єва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. –
   1
   № 3. – С. 88-92.
   .
183.   Ткачук, О.В. Оцінювання складових конвергенції торгівлі
   до Європейського Союзу / О.В.Ткачук // Формування ринкових
   відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 122-125.
184.   Школьник, І.О. Проблеми організації системи державних
   закупівель в Україні / І.О.Школьник // Проблеми і перспективи
   розвитку банківської системи України. – 2009. –Вип. 27. – С. 21-28

             33. Міжнародні фінанси

185. 1 Вареник, В.М. Платіжний баланс України як інструмент
   управління грошовими потоками на рівні держави / В.М.Вареник
    9
   //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. –
    4
   2009. – Вип. 27. – С. 276-282.
    .
186. 1 Костромской, М.В. Оценка эффективности модели Харрода-
   Домара при разработке инвестиционной политики государства
    9
   /М.В.Костромской // Проблеми і перспективи розвитку банківської
    5
   системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 106-115.
    .
187.   Лук'янов, В.       Розвиток міжнародних платіжно-
   розрахункових відносин та їх вплив на платіжні системи в Україні
   /В.Лук'янов //Банківська справа. – 2010. – № 2-3. – С. 86-94.

                 23
            34. Міжнародна економіка

188.   Глушаниця, Р.В.      Кластерний принцип формування
   міжнародних стратегічних альянсів / Р.В.Глушаниця // Формування
   ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 38-43.
189. 1 Говсєєва, А.І.       Вплив корпоративної культури на
   ефективність співпраці компаній у міжнародних стратегічних
   9
   авіаційних альянсах / А.І.Говсєєва // Формування ринкових
   9
   відносин в Україні. – 2010. – № 3. – С. 92-95.
   .
190.   Ікеда, Д. Японія і Україна - різні долі, спільні надії / Д.Ікеда,
   М.Згуровський // Кампус. – 2010. – № 2. – С. 10-27.
191.   Моторнюк, У.І.    Проблеми інтеграції України у світове
   фінансове середовище / У.І.Моторнюк, О.О.Жовтанецька // Вісник
   Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент
   та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
   розвитку. – 2009. – № 657. – С. 515-520.

            35. Управління. Менеджмент

192.    Бабенко, І.А. Методи підвищення кваліфікації працівників
   /І.А.Бабенко // Енергетика та електрифікація. – 2010. –
   №3(спецвипуск). – С.73-76.
193.    Давиденко, Н.М. Систематизація методик та чинників щодо
   визначення стану корпоративного управління на підприємстві
   /Н.М.Давиденко // Формування ринкових відносин в Україні. –
   2010. – № 3. – С. 146-149.
194.    Ломаковский, О.       HR-исследования: подготовка,
   проведение, коммуникации / О.Ломаковский // Управление
   персоналом. – 2010. – № 5. – С. 60-61.
195. 2 Полянська, А.С.      Формування конкурентної політики
   вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання
    .
   /А.С.Полянська // Вісник Національного університету "Львівська
   політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
   становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 657. – С. 293-298.                  24
 196.    Шуляр, Н.В.    Моніторинг витрат на управління якістю
    машинобудівних підприємств / Н.В.Шуляр // Вісник Національного
    університету   "Львівська  політехніка".  Менеджмент   та
    підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.
    – 2009. – № 657. – С. 327-334.Місця збереження документів:

  Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх
  Навчальний зал – 3 поверх
  Науковий зал – 4 поверх
  Патентно-ліцензійна група
  Кафедра економічної теорії
                  25

								
To top