Veselibas nozare 2011. � 2014.gada by CS91lK

VIEWS: 29 PAGES: 48

									     Veselības nozare 2011. –
         2014.gadā


                   Veselības ministrija
                    Valsts sekretārs
                        R.Muciņš

2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā      1
1. Situācija veselības nozarē
  salīdzinājumā ar citām ES
       valstīm
       Atšķirība paredzamajā mūža ilgumā
        Latvijā un ES valstīs 2008.gadā
2011.12.07.     Sagatavots Veselības ministrijā  3
            Augsts standartizētais mirstības
             rādītājs salīdzinājumā ar ES
                  valstīm
    2008.gadā, uz 100 000 iedzīvotāju

2011.12.07.             Sagatavots Veselības ministrijā  4
                 Dzimstība, mirstība un dabiskais
                  pieaugums Latvijā 1990. –
                    2007. gadā (uz 1000
                     iedzīvotājiem)
                        16.6
                    15.3      15.7
     16
                                                                 14.5
          14.2  13.1                 14  13.8 14.2 13.7 13.6     14  13.9 13.9 13.8 14.2 14.3
             13.1 13.5
     13    13.1    12.1
                   10.4                                                 10.2
                        9.6                                      9.3  9.4
     10                     8.7                 8.5      8.6   9   8.8
                               8.1         8.1      8.3
                                   7.7  7.6
       7


       4

           1.1
       1       0
          1990  1991   -1.4
                 1992 1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007
       -2


       -5                                                               -4.3
                    -4.9                               -4.9      -5   -4.9 -4.9
                                -5.9 -6.1      -5.6 -5.1 -5.7 -5.3
       -8                 -7   -7        -6.6
2011.12.07.                       Sagatavots Veselības ministrijā                               5
                             10000
                                 20000
                                     30000
                                         40000
                                             50000
                                                 60000
                           0
                     Moldova
                     Georgia
2011.12.07.
                     Armenia
                      Albania
                     Ukraine
                   Bosnia Herz.
                    Azerbaijan
                    Macedonia
                  FYR Montenegro
                     Bulgaria
                      Serbia
                   Kazakhstan
                     Belarus
                     Romania
                      Turkey
                      Russia
                      Croatia
                      Poland
                     Lithuania
                      Latvia
                     Hungary
                     Slovakia
                     Estonia
                     Portugal
                  Czech Republic
                     Slovenia
                      Israel
 Sagatavots Veselības ministrijā
                      Greece
                       Italy
                      Spain
                      France
                                                          valstīs
                     Germany
                      Finland
                      Iceland
                  United Kingdom
                     Denmark
                     Sweden
                      Austria
                   Netherlands
                    Switzerland
                      Ireland
                                                      IKP uz vienu iedzīvotāju
                      Cyprus
                       Malta
                                                     2007.gadā Eiropas reģiona
                     Norway
6
                               Health as % of total government spending
                             0
                                  5
                                        10
                                               15
                                                    20
                        Tajikistan
                         Georgia
2011.12.07.
                        Azerbaijan
                         Cyprus
                       Uzbekistan
                       Kyrgyzstan
                         Ukraine
                         Belarus
                         Albania
                          Latvia
                         Poland
                         Bulgaria
                          Israel
                         Turkey
                         Greece
                       Kazakhstan
                    Russian Federation
                        Romania
                         Armenia
                         Hungary
                         Estonia
                        Lithuania
                   Republic of Moldova
                         Finland
                       Montenegro
                     Czech Republic
                         Slovenia
                  Bosnia and Herzegovina
                          Malta
                           Italy
                         Sweden
 Sagatavots Veselības ministrijā
                          Serbia
                         Belgium
                         Slovakia
                      Turkmenistan
                     TFYR Macedonia
                         Portugal
                          Spain
                         Austria
                     United Kingdom
                         France
                       Netherlands
                       Luxembourg
                         Ireland
                         Iceland
                         Croatia
                                                       valstīs 2007.gadā (% no kopbudžeta)
                        Germany
                         Norway
                                                       budžeta līdzekļi Eiropas reģiona
                       Switzerland
                        Denmark
                                                       Veselības aprūpei novirzītie valsts
7
                                           10.0
                                              12.0
                            0.0
                               2.0
                                  4.0
                                     6.0
                                        8.0
                     Azerbaijan

                     Tajikistan
2011.12.07.
                      Georgia

                    Uzbekistan
                      Armenia

                    Kazakhstan

                    Kyrgyzstan

                      Albania

                      Turkey

                      Russia
                       Latvia

                      Ukraine
                      Estonia

                      Bulgaria

                      Poland

                      Romania
                     Lithuania

                       Israel
                      Belarus

                      Slovakia
                      Moldova

                  TFYR Macedonia
                  Bosnia & Herzeg.

                      Greece

                       Malta

                      Hungary

                      Slovenia

                       Spain
 Sagatavots Veselības ministrijā
                  Czech Republic

                      Finland
                    Switzerland

                       Serbia

                    Montenegro

                       Ireland

                        Italy

                      Portugal

                  United Kingdom

                      Sweden
                      Norway
                                                     Veselības nozares
                      Iceland

                    Netherlands

                      Croatia
                                                    budžeta līdzekļi, 2007)
                      Austria

                     Germany
                      France

                     Denmark
                                                  finansējums % no IKP (valsts
8
                            0.0
                               1.0
                                  2.0
                                     3.0
                                        4.0
                                           5.0
                                              6.0
                                                 7.0
                                                    8.0
                                                       9.0
                                                          10.0
                         Cyprus
2011.12.07.
                         Latvia

                         Estonia

                        Bulgaria

                         Poland

                        Romania

                        Lithuania

                        Slovakia

                         Greece

                          Malta

                        Hungary

                        Slovenia

                          Spain
                  1997
                     Czech Republic

                         Finland
                  2007
                         Ireland
 Sagatavots Veselības ministrijā
                       Luxembourg

                          Italy

                        Belgium
                                                              Government health spending as %GDP
                        Portugal

                     United Kingdom

                         Sweden
                                                                                Valdību izdevumi par
                       Netherlands

                         Austria

                        Germany

                         France

                        Denmark
                                                                                veselības aprūpi (% no IKP)
9
                                      Atvēlot vairāk finansējuma
                                      veselības aprūpei, samazinās
                         50
                                      pacientu tiešie maksājumi*
                                Cyprus
                         45


                                         Bulgaria
                                    Latvia
                         40

                                                     Greece
   Out-of-pocket as % total health spending
                         35                         30
                                           Lithuania

                                         Poland
                         25
                                         Romania   Slovakia
                                                     Hungary        Portugal
                                                       Spain        Belgium
                         20               Estonia                 Italy
                                                       Finland
                                                                    Sweden
                         15                                             Austria
                                                                    Germany
                                                     Cze ch Re public                         Denmark
                                                     Slov e nia   United Kingdom
                         10


                                                          Luxembourg               France
                                                                     Netherlands
                         5
                                                                                    R2 = 0.60

                         0
                           2       3      4        5       6          7          8      9        10
                                              Gov e rnme nt he alth spe nding as % GDP


                             2007.gada dati
2011.12.07.                                         Sagatavots Veselības ministrijā                               10
           Publiskā un privātā finansējuma
            dalījums veselības aprūpē ES
                  valstīs
              Public sources           Private sources
    100%
        12 17.4
            22.8 23.2 24 24.6 25.15 28.2 30 30.3
     80%                             40.4 44.2 48.4
                                           58.8
     60%

     40%  88 82.6 77.2
              76.8 76 75.4 74.85 71.8 70 69.7
                              59.6 55.8 51.6
     20%                                41.2

     0%
                         IA
     Es d
      F i ia
          a
                          a
          a                      Hu EU
                      Ro gal
                      Po nd
                      Po y
                      LA a
    De kia
                      Bu ia
          k
         ni
                         ni
         ni
                         ar
         an
                         i
         ar
        en
                        ar
                        an                        TV
                        la
        a
       ua
                       ba
       to
                       ng                       rtu
      nm       nl
                       lg
      ov      ov
                       m
     th
                      Al
     Sl     Sl
    Li
2011.12.07.            Sagatavots Veselības ministrijā              11
       Izdevumi zāļu iegādes kompensācijas
         sistēmai Baltijas valstīs uz vienu
            iedzīvotāju (EUR)
2011.12.07.     Sagatavots Veselības ministrijā  12
2. Veselības nozares finansējums
                         Līdzekļi veselības aprūpei
                         2004.-2012.gadā % no IKP
milj.latu                    Veselības aprūpes budžets, % no IKP
 4.50


 4.00


 3.50                                    3.85             4.01
                   3.71                                         3.70
 3.00
                          3.51     3.56            3.50
       3.30    3.28
                                                                      3.06
 2.50


 2.00


 1.50


 1.00


 0.50


 0.00
      2004 gads  2005 gads  2006 gads   2007 gads   2008 gads  2009.gads   2010.gads   2010.gads    2011 gada    2012 gads
                                      noslēgums    budžets  budžets ar MK  apstiprinātais  akceptēts MK
                                                     un FM rīk.    budžets    20.11.2010
                                                    (uz 20.12.10)


2011.12.07.                       Sagatavots Veselības ministrijā                                14
                   Līdzekļi veselības aprūpei 2004.-
                      2012.gadā (milj.Ls)
milj.latu                    Veselības aprūpes budžets, milj.latu
 600.00 500.00
                                576.59
                          518.09         503.73
                                                   496.05      486.54
 400.00

                  414.21                        432.78                     414.46

 300.00

            296.82
 200.00   245.17


 100.00  0.00
      2004 gads  2005 gads  2006 gads   2007 gads  2008 gads  2009.gads   2010.gads   2010.gads    2011 gada    2012 gads
                                      noslēgums   budžets  budžets ar MK  apstiprinātais  akceptēts MK
                                                    un FM rīk.    budžets    20.11.2010
                                                   (uz 20.12.10)


2011.12.07.                      Sagatavots Veselības ministrijā                              15
                      Veselības ministrijas budžeta izdevumi
                    atbilstoši 2010.gada budžetam un 2011.gada
                           budžetam(milj.Ls)
                                                      30.31 (6.3%)
         24.21 (5.6%)    1.05 (0.2%)                                       0.63 (0.1%)
                                            43.28 (8.9%)
  9.08 (2.1%)
                         7.52 (1.7%)                                     6.89 (1.4%)
16.28 (3.8%)                                    16.21 (3.3%)

7.88 (1.8%)                                     8.58 (1.8%)                      366.76                                        380.64
                      (84.8%)                                       (78.2%)
       Ārstniecība
                        2010.gads                                 2011.gads
       Institucionālā pārvalde

       Izglītība

       ES fondu līdzfinansējums, ārvalstu finanšu instrumenti

       Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumi

       Atsevišķi veselības aprūpes pasākumi (t.sk., reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem, e-veselības pamatnostādņu ieviešana, iedzīvotāju genoma
                             datu bāzes projekts, interešu izglītība VSIA “BKUS”)
       Pārējie pasākumi (t.sk., Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe, maksājumi starptautiskajās organizācijās, v/a “P.Stradiņa medicīnas
                  vēstures muzejs”, Zāļu valsts aģentūra)

2011.12.07.                             Sagatavots Veselības ministrijā                                   16
       Finansējuma sadalījums atbilstoši
        2011.gada budžetam(milj.Ls)


                    412,9
                   (84,9%)                                             43,3
                                             (8,9%)
                                        30,3
                                       (6,2%)
         Finansējums pamatfunkciju izpildei

         ES fondi un ārvalstu līdzfinansētie projekti

         Finansējums Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai

2011.12.07.        Sagatavots Veselības ministrijā                    17
       Finansējuma samazinājums
          2011.gadam (Ls)
       12 339 332
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  18
       Atbalsts pacientiem Sociālās drošības
         tīkla ietvaros 2009.-2011.gadā

       Paredz trūcīgām personām no valsts budžeta
       kompensēt ar veselības aprūpi saistītos izdevumus
2011.12.07.       Sagatavots Veselības ministrijā    19
         Finanšu resursu
       nepietiekamība veselības
         aprūpes sistēmā
2011.12.07.   Sagatavots Veselības ministrijā  20
                          2010.gadā plānoto līdzekļu
                          sadalījums uz 1 vienību
                 8,000,000                                           600.00
                                                          548.42
                           6,681,501
                                                                     Izmaksas uz 1 vienību (Ls)
                 7,000,000
 skaits/hospitalizāciju skaits
 Ambulatoro apmeklējumu
                                                                 500.00
                 6,000,000
                                                                 400.00
                 5,000,000

                 4,000,000                                           300.00
                                          2,938,031
                 3,000,000
                                                                 200.00
                 2,000,000
                                                                 100.00
                 1,000,000                      20.89
                             5.73
                                                       194,665
                     0                                            0.00
                       Primārā veselības aprūpe* Sekundārā ambulatorā      Stacionārā palīdzība
                                     veselības aprūpe**
                         Ambulatoro apmeklējumu skaits/hospitalizāciju skaits   Izmaksas Ls uz 1 vienību

* bez mājas aprūpes, zobārstniecības un fiksētā maksājuma speciālistu kabinetiem.
** bez laboratorijām un profilakses.
2011.12.07.                                                                 21
       3. Reformu ietekme uz
         veselības aprūpes
           sistēmu
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  22
           Straujš slimnīcu skaita
             samazinājums
  120     106

             94
  100                   88
                                 72

   80
   60

                                     39

   40
   20
   0
       2006   2007       2008          2009  2010


2011.12.07.          Sagatavots Veselības ministrijā         23
            Slimnīcu skaits uz 100 000
             iedzīvotāju Latvijā un
               Eiropas valstīs
  5                       7  6.63
     4.63                      6.45

 4.5                      6
        4.13
            3.88                 5.13
  4                              4.89
                         5         4.63
 3.5                                      4.25 4.2
                                     4.134.09
               3.18                           4.06
                         4
  3
                                                 2.97
                                                2.97
 2.5                      3

                                                    1.76
  2                 1.73                              1.79   1.44
                         2
                                                      1.44
 1.5
                         1
  1

                         0
 0.5


  0
    2006  2007  2008  2009  2010
                                       2006  2007


2011.12.07.              Sagatavots Veselības ministrijā                        24
           Straujš gultu skaita
             samazinājums
           Gultu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 2006. –
                  2010.gadā Latvijā

        761   757         746
  800


  700                             625


  600                                 493

  500


  400


  300


  200


  100


   0
       2006  2007        2008          2009  2010


2011.12.07.          Sagatavots Veselības ministrijā         25
                 Gultu skaits uz 100 000
                iedzīvotāju Eiropas valstīs
       791.68      760.81
  800                   757.13
            712.55
                          696.11
                               682.49
  700


                                    564.77
  600                                     556.99

                                             476.32
                                                   466.18
  500
                                                       411.81
                                                             396.16
                                                                  2006
  400
                                                                  2007


  300  200  100   0
       Ungārija      Latvija       Somija      Igaunija     Slovēnija      Norvēģija


2011.12.07.                      Sagatavots Veselības ministrijā                         26
            Samazināts vidējais
            ārstēšanas ilgums
   9.6

                          9.5
   9.4         9.4
         9.3
   9.2


    9


   8.8

                                  8.7
   8.6

                                       8.5
   8.4


   8.2


    8
       2006   2007          2008       2009   2010
2011.12.07.          Sagatavots Veselības ministrijā           27
       Slimnīcu apkalpes teritorijas
       līdz 2009.gada 1.septembrim
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  28
       Slimnīcu apkalpes teritorijas
       pēc 2009.gada 1.septembra
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  29
        4. Veselības aprūpes
       pakalpojumu pieejamība
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  30
       Ģimenes ārstu nodrošināto
         apmeklējumu skaits
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  31
       Speciālistu nodrošināto
          vizīšu skaits
2011.12.07.   Sagatavots Veselības ministrijā  32
       Dienas stacionāros ārstēto
          pacientu skaits
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  33
       Hospitalizāciju skaits
2011.12.07.     Sagatavots Veselības ministrijā  34
       5. Nodrošinājums ar
         cilvēkresursiem
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  35
 Nodrošinājuma ar ārstiem
2006.-2009. gadam dinamika
   (uz 100 000 iedz.)
Nodrošinājums ar ārstiem
  Latvijas reģionos
  (uz 100 000 iedz.)
Ārstu īpatsvars vecuma
    grupās, %
   Ārstu paaudžu nomaiņa
   2019. gadā*
* Pamatojoties uz situāciju 2009.gadā, pieņemot, ka
saglabājas esošais ārstu skaits; rezidentūrā uzņemto
       Ģimenes ārstu īpatsvars

                 ES valstīs
                  – 30%
2011.12.07.                  40
       6. Turpmākā rīcība
2011.12.07.   Sagatavots Veselības ministrijā  41
        Primārās veselības aprūpes
          sistēmas attīstība
 1. Ģimenes ārsta komandas pilnveidošana –
   ģimenes ārsts, divas māsas (ārsta palīgs),
   reģistrators
 2. Ģimenes ārstu darbības kvalitātes novērtēšanas
   kritēriju un darbības kvalitātes novērtējuma
   apmaksas sistēmas izstrāde
 3. Pašvaldību lomas palielināšana primārās
   veselības aprūpes sistēmas organizēšanā
 4. Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa (laikā kad nav
   pieejams ģimenes ārsts) ieviešana

2011.12.07.      Sagatavots Veselības ministrijā  42
       Neatliekamās medicīniskās
       palīdzības dienesta attīstība
 1. Jaunu NMP brigāžu izveide
 2. Operatīvā medicīniskā transporta autobāzes
   atjaunošana
 3. NMP brigāžu iesaistīšana traumpunktu
   līmeņa veselības aprūpes pakalpojumu
   sniegšanā
2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  43
        Ambulatorās veselības
       aprūpes sistēmas attīstība
 1. Dienas stacionārā sniedzamo veselības
   aprūpes pakalpojumu un apmaksas
   nosacījumu noteikšana
 2. Plaša profila dienas stacionāru attīstība pie
   reģionālajām daudzprofilu slimnīcām
 3. Dienas stacionāru attīstība psihiatrijā
 4. Mājas aprūpes turpmāka attīstība
 5. Traumpunktu lomas definēšana

2011.12.07.     Sagatavots Veselības ministrijā  44
        Stacionārās veselības
       aprūpes sistēmas attīstība
 1. Slimnīcu darba kvalitātes vērtēšanas
   kritēriju izstrāde un ieviešana
 2. Vidējo ārstēšanas izmaksu starp dažādām
   slimnīcām izlīdzināšana
 3. Aprūpes slimnīcā (nodaļā) sniedzamo
   veselības aprūpes pakalpojumu un
   apmaksas nosacījumu noteikšana2011.12.07.    Sagatavots Veselības ministrijā  45
         Sabiedrības veselības
            uzlabošana
    1. Organizētā vēža skrīninga programmas
     popularizēšana
    2. Uztura politika
    3. Smēķēšanas ierobežošanas politika
    4. Alkohola lietošanas mazināšanas politika
2011.12.07.      Sagatavots Veselības ministrijā  46
          Sagaidāmais ...

 1. Vairāk publiskā finansējuma veselībai un
   vairāk veselības iedzīvotājiem par šo
   finansējumu
 2. Ne visi publiskie izdevumi ir pareizi izdevumi
 3. Reforma rezultātu dos tikai ilgtermiņā
 4. Stacionāro pakalpojumu sniedzēju reformai
   jābūt saskaņotai ar veselības aprūpes
   strukturālajām reformām kopumā

2011.12.07.     Sagatavots Veselības ministrijā  47
       Paldies!
2011.12.07.       48

								
To top