Samen by 836ctO

VIEWS: 9 PAGES: 68

									           Samen
waardenvol opleiden
     is identiteits-rijk opleiden

   voor de toekomst!? Kris Vanspeybroeck
    Hogeschool Universiteit Brussel
Campus Parnas
PBSO - LO
          Campus Nieuwland
          PBKO, PBLO, PBSO – algemene vakken
      Campus Parnas – PBSO-LO
         Welke verantwoordelijkheden zie je als
   opleidingscoördinator naast de opvolging van deze
                    specifieke casus?
        Grensoverschrijdend gedrag op de Campus
        tussen studenten…
Campus Parnas
PBSO - LO
      Campus Parnas – PBSO-LO
 Wat stel je vast en welke verantwoordelijkheden
 zie je als opleidingscoördinator van een
 lerarenopleiding?
 …       Grensoverschrijdend gedrag op de Campus
        tussen studenten
Campus Parnas
PBSO - LO                 Opvoedingstaken van ouders
                      worden doorgeschoven naar..


             Waarden en levensbeschouwelijke diversiteit…


            Waarden-professionaliteit is niet langer evident
            in de context van lessen maar ook bijvoorbeeld
            tijdens stages…
   Campus Parnas – PBSO-LO
• Welke keuzes en acties neem je dan als
 opleidingscoördinator?
 – Werkgroep waarden en normen (°juni 2008: Frank
  Claessens, Bart De Nul, Koen Kelchtermans, Raf Sondervorst,
  Frank Van Hilleghem, Kris Vanspeybroeck)
 – Vormingstraject met het docententeam
  (Onderwijsteam 4.11.2008; Onderwijsdag 13.01.2009;
  Onderwijsteam 3.03.2009; Onderwijsdag 12.01.2010)
 – Curriculumvernieuwing (expliciet en impliciet traject)
 – Resonantiegroep (11.05.2009, 05.2010)
 – …
    Opbouw presentatie
• Deel 1 – Inleiding – uitgangspunten
 werkgroep normen en waarden
• Deel 2 – Vormingstraject met het
 docententeam
• Deel 3 – Curriculumvernieuwing
• Deel 4 – Paradigma’s rond ‘Waardenvol
 opleiden is identiteits-rijk opleiden’ -
 Enkele open vragen
       Samen
waardenvol opleiden
   is identiteits-rijk opleiden

  voor de toekomst!?
 Deel 1
 Inleiding - Uitgangspunten
 werkgroep ‘normen en waarden’
       Deel 1 – Inleiding
1. “De school staat niet alleen in voor de cognitieve
             vorming
   maar ook voor de waarde(n)ontwikkeling,
   de affectieve, sociale, lichamelijke, muzische,
       ethisch-religieuze vorming.”
 Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de
          basiscompetenties voor leraren

 “Aandacht voor waarden en normen in het onderwijs
          maakt deel uit
  van de pedagogische opdracht van alle leraren!”
         Martijn Willemse – Fred Korthagen
      Deel 1 – Inleiding
2. “Leerkrachten moeten in hun onderwijzend handelen
         voortdurend keuzes maken.
  Op het eerste gezicht enkel keuzes van werkvormen,
           leeractiviteiten, enz.
   Maar die ogenschijnlijk technische keuzes hebben
uiteindelijk te maken met het scheppen van leerkansen voor
            andere mensen.
Nog preciezer in het onderwijs gaat het om de vorming van
          toekomstige generaties.
 Daarom hebben die keuzes onvermijdelijk te maken met
 waarden, normen en met de meer fundamentele vraag om
 recht te doen aan de noden van medemensen” (p.19-20) …
            Geert Kelchtermans
     Reflectief ervaringsleren voor leerkrachten
      Deel 1 – Inleiding
2.
  “… In een adequaat concept van professionele
ontwikkeling en dus reflectief leren dient deze morele
   dimensie te worden opgenomen en erkend.
Niet alleen omwille van de centrale rol die ze speelt in
    de fundamentele taken van de leerkracht,
maar ook omdat dit morele engagement voor velen van
hen de kern vormt van hun motivatie en jobsatisficatie
        als leerkracht. (p.21) “
            Geert Kelchtermans
     Reflectief ervaringsleren voor leerkrachten
        Deel 1 – Inleiding
3.
  Docenten vergaderen over alles en nog wat, maar
 spreken (bijna) niet over wat zij in hun lesgeven aan
       waarden willen meegeven.
      Dat zou meer moeten gebeuren.
   Symposium Pedagogisch Leiderschap – Interactum - 2007


1.    2.     3.    4.    5.    N
9     31     24    132    90    286
3,1%   10,8%   8,4%   46,2%   31,5%
        Deel 1 – Inleiding
3.
       “Professionele leergemeenschappen
   passen helemaal in de gedachte dat ‘leraar worden’
    een levenslang leer- en ontwikkelingsproces is.
        Het begint in de initiële opleiding,
    gaat verder via allerlei vormen van nascholing,
   maar ook via leerkansen die voorzien worden in de
          dagelijkse werkcontext.”
            P.J.J. (Sjef) Stijnen
      Inaugurele rede - Open Universiteit Nederland
     Deel 1 – Inleiding
    “We moeten geen ethiek voor de leraar,
 4.   maar een ethiek van de leraar …”
          Thom Geurts

      “Voor de alledaagse dilemma’s
 zijn geen vaststaande en universeel geldende regels
          voorhanden.
   Leraren nemen die beslissingen ‘on the spot’.
Leraren kunnen niet meer gedachteloos terugvallen op
       algemeen erkende regels.”
           Ina ter Avest
   Deel 1 – Uitgangspunten
  werkgroep normen en waarden
   1. De (hoge)school en dus ook het docententeam
     PBSO-LO hebben een pedagogische
     verantwoordelijkheid.
  2. Deze pedagogische opdracht is eigen aan elke
   professional én beïnvloedt de motivatie.

      3. Het investeren in deze pedagogische opdracht
      vraagt om een ‘lerende gemeenschap’.

4. De pedagogische opdracht is meer dan een theoretisch weten
[leer-kracht], maar is geïntegreerd in de professional [leef-kracht].
         Samen
 waardenvol opleiden
     is identiteits-rijk opleiden

    voor de toekomst!?
Deel 2
Vormingstraject met het docententeam
       Deel 2 – Vormingstraject met het
           docententeam
Handelen            Handelen            Handelen
 van de             van de             van de
 opleider            leraar             leerling
--------------------------   --------------------------   --------------------------
 waarden             waarden            waarden           Waarde(n)vol          Pedagogische
            opleiden            opdracht
 Deel 2 – Vormingstraject met het
     docententeam
          STELLING 1:
      Het expliciteren van waarden
            brengt
  je persoonlijke en professionele identiteit aan
            bod
• je visie op jezelf als docent en als persoon;
• je visie op student(en) als persoon en als toekomstige
leerkracht(en);
• je visie op je functioneren binnen en deel uitmaken van het
onderwijsteam
• je visie op jezelf als ‘leidinggevende’
• je omgaan met diversiteit, pluraliteit, marginalisering
• je omgaan met identiteit, inspiratie, zingeving
 Deel 2 – Vormingstraject met het
      docententeam
            Is dat zo?
            Indien ja…
          dan vraagt dit om…
• te vertrekken bij wat je zelf van ‘waarde’ vindt in je
 professioneel handelen
• je onderwijsroutines analyseert en beoordeelt
• openheid tussen collega’s
• bereidheid om hierover in gesprek te gaan
• eerlijk naar elkaars kwaliteiten kijken en eerlijk
 belemmeringen in jezelf zien
• vertrouwen of zorgzaam omgaan met wie wat vertelt,
 tijdens en na deze werksessie
• …
 Deel 2 – Vormingstraject met het
      docententeam
           STELLING 2:
   Het expliciteren van een waardenhorizon
  of zoeken naar samen gedragen kern-waarden
• Wat belangrijk is, is een gemeenschappelijke taal
 binnen de opleiding om op een concreet niveau
 over waarden te spreken;
• Typisch voor waarden is dat ze veeleer berusten
 op een ‘en-en-logica’ dan op een ‘of-of-logica’;
• DUS In de praktijk functioneren waarden zolang ze
 gedragen én beperkt zijn…
  Deel 2 – Vormingstraject met het
       docententeam
           Is dat zo?
           Indien ja…
         dan vraagt dit om…


• niet één waarde centraal te stellen
• niet een hele reeks waarden te verwoorden
• het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal
• het verwoorden van, het zoeken naar, het scherp
 stellen van een – gedeelde - waardenhorizon
• …
Het universele waardenmodel,
     Schwartz
                OPENHEID
              TEN AANZIEN VAN
               VERANDERING

           prikkeling      zelfsturing
      genot
                             universalisme
  presteren

INDIVIDUELE                         UITSTIJGEN
OPBRENGSTEN                         BOVEN EIGEN IK
MAXIMALISEREN


  macht                      altruïsme


                   conformiteit
          zekerheid
                   en traditie

              VASTHOUDEN
             AAN HET BESTAANDE
Altruïsme Zorgen en zich inzetten voor andere
       mensen. Trouw zijn aan vrienden en
       dierbaren.
Prikkeling Verrassingen, variatie en nieuwe dingen
       kunnen doen. Avontuur en spanning.
Genot    Zich vermaken. Zichzelf verwennen.
        Plezier maken.
Universali Gelijke kansen voor iedereen en
 sme    openstaan voor andersdenkenden.
      Zorg voor de natuur.
Zelfsturin
       Dingen op eigen, originele manier doen.
Prestatie  Laten zien wat men kan en erkenning
       krijgen voor prestaties.
Zekerheid Een veilige omgeving en beschermende
      overheid.
Traditie  Nederigheid en bescheidenheid.
       Respect voor familiale en religieuze
       tradities.
Macht    Veel geld en bezit. Andere mensen naar
       zijn hand zetten.
Conformis Regels respecteren. Zich gedragen
 me    volgens de verwachtingen van
Nederlands   Rang Ergo  Rang   Omschrijving                             Rang
              S0-                                      algemee
              Parnas                                     n
Altruisme    2      6    Zorgen en zich inzetten voor andere mensen. Trouw zijn aan
                   vrienden en dierbaren.                        1
Prikkeling   4      1    Verrassingen, variatie en nieuwe dingen kunnen doen. Avontuur en
                   spanning.                               2
Genot      1      1    Zich vermaken. Zichzelf verwennen. Plezier maken.           3
Universalisme  3      7    Gelijke kansen voor iedereen en openstaan voor andersdenkenden.
                   Zorg voor de natuur.                         4
Zelfsturing   7      3    Dingen op eigen, originele manier doen. Vrij en onafhankelijk zijn
                   van anderen.                             5
Prestatie    4      3    Laten zien wat men kan. Erkenning krijgen voor prestaties.
                                                      6
Zekerheid    9      10    Een veilige omgeving. Een beschermende overheid.           7
Traditie    8      9    Nederigheid en bescheidenheid. Respect voor familiale en religieuze
                   tradities.                              8
Macht      10     3    Veel geld en bezit. Andere mensen naar zijn hand zetten.
                                                      9
Conformiteit  6      8    Regels respecteren. Zich gedragen volgens de verwachtingen van
                   anderen.                               10
Concurrerende Waarden
Raamwerk, Robert Quinn
    Team   Adhocratie of Open-systeem model

   Hiërarchie  Firma
   Leiderschapsrollen, Quinn
            Flexibiliteit

      Mentor            Innovator

     Stimulator          Onderhandelaar


Intern                         Extern

     Controleur           Producent

     Coördinator           Bestuurder


            Beheersing
                   Flexibiliteit
          Zorg voor                 Zorg voor
         mensen & relaties           creativiteit & innovatie

samenhang en                  alertheid, groei, het verwerven
personeelsontwikkeling             van middelen en externe steun
    Intern                            Extern

communicatie, stabiliteit           planning, het stellen van
en controle                  doelen, productiviteit en
                        efficiëntie
          Zorg voor
                                 Zorg voor
      discipline & systematiek
                              prestaties & resultaten
                   Beheersing

         Concurrerende waarden,
             Quinn
•  Zes waarden van de ideale leraar. Doe de test.
•  Wat vinden leerlingen belangrijk bij hun leraren? Welke waarden zien ze het
  liefst in hen? De Britse onderzoekers Rudduck, Chaplain en Wallace vroegen
  het aan niet minder dan tienduizend leerlingen en vonden de zes grote waarden
  van de ideale leraar.
•  Je respecteert ons als individu, als mensen die op school meer waard zijn dan
  een nummer of een van de elementen die de werkingsmiddelen verhogen.
•  Voor jou zijn alle leerlingen gelijk. De kleur van hun huid, uit welk gezin of land ze
  komen, jongen of meisje, welk verstandelijk niveau ook… Het speelt voor jou geen
  rol.
•  Je gunt ons zelfstandigheid. Niet als een absoluut gegeven, maar waar het kan, als
  een mensenrecht en als een verantwoordelijkheid die we kunnen waarmaken.
•  Je daagt ons intellectueel uit en helpt ons op die manier om te leren. Zo maak je
  van leren een dynamische, geëngageerde activiteit die ons doet groeien als mens.
•  Je steunt ons, zowel vanuit academisch als vanuit emotioneel oogpunt.
•  Je biedt ons veiligheid, zowel binnen de brede context van de school als in de
  relaties met andere leraren en leerlingen.
  REFLECTIE 1 (5 november 2008)


– Wat zijn fundamentele waarden
 • voor mezelf persoonlijk én
 • als lerarenopleider van het opleidingsteam PBSO-
  LO (Campus Parnas)?
   REFLECTIE 1 (5 november 2008)
Wat zijn fundamentele waarden voor mezelf én als lerarenopleider –
 van het opleidingsteam PBSO-LO (Campus Parnas) – van HUB?
Waarden voor het onderwijsteam:
– a. Objectiviteit, respect voor elke student, collegialiteit,
 vakexpertise
– b. Oprechtheid, eerlijkheid, transparantie;
 vakcompetentie, consequent zijn, respect voor de
 eigenheid van iedereen
– c. (basislaag): respect naar studenten en collega’s; er
 zijn voor studenten, collega’s; in orde zijn (lessen,
 deadline);(laag 2): enthousiasme, flexibel, creatief en
 willen verbeteren en (laag 3): werksfeer
– d. Respect, beleefdheid in sociaal handelen,
 collegialiteit, inlevingsvermogen.
  REFLECTIE 3 (13 januari 2009)

– Wat zijn fundamentele waarden voor ons als
 groep lerarenopleiders of wat zijn
 fundamentele waarden van het
 opleidingsteam PBSO-LO (Campus Parnas)?

Waarden van het OT
- Respect
- Meesterschap/positieve grondhouding
- Integriteit
   REFLECTIE 4 (13 januari 2009)
– Wat betekenen deze fundamentele waarden
 voor mezelf als lerarenopleider van het
 opleidingsteam PBSO-LO (Campus Parnas)?
Waarden vanuit het OT van 13 januari
- Respect: beleefdheid, eerlijkheid, stiptheid,
 collegialiteit, flexibiliteit
- Meesterschap: Enthousiasme, intern/extern,
 kwaliteit, creativiteit, passie/eigenheid,
 gedrevenheid
- Integriteit: eerlijkheid, echtheid, openheid,
 inlevingsvermogen, authenticiteit, humor,
 relativering
     REFLECTIE 5 (13 januari 2009 )
   – Is het mogelijk om deze waarden te concretiseren in
    een zelftest en/of test-voor-de-ander? Deze ‘test’ kan
    ingevuld worden met een Likert-scale door u zelf en
    anderen.
WAARDE:   ASPECT                  SCORE
INTEGER
1.     Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg    1 2 3 4 5
2.     Ik ben transparant in wat ik doe     1 2 3 4 5
3.     Ik ben bereid om volledige        1 2 3 4 5
        verantwoording af te leggen over
        mijn handelen
4.     Ik handel eerlijk bij lastige dilemma’s  1 2 3 4 5
5.     Ik ben respectvol in de omgang met    1 2 3 4 5
        anderen
      STAND VAN ZAKEN
• Here are the provisionally results of our group (Anne
 Dejonghe- Inne Debusscher en K.Bultiauw):
 Respect: 1. in denk na over hoe ik iets overbreng en
 communiceer
     2.ik luister naar de mening van anderen
     3.ik sta open voor andere meningen
     4.ik heb respect voor de eigenwaardigheid van een
 ander
     5.ik ben flexibel waar nodig
 Meesterschap: 1.ik probeer steeds enthousiast te zijn in
 alles wat ik zeg en doe
        2.ik breng kwaliteit op een creatieve wijze
        3.ik ben kritisch ingesteld
        4.ik ben positief ingesteld
 Integriteit 1.ik ben eerlijk in wat ik zeg en doe
 VERBREDING EN VERDIEPING 1
     (03.03.2009)
– Wat zijn fundamentele waarden voor ons als
 groep lerarenopleiders of wat zijn
 fundamentele waarden van het
 opleidingsteam PBSO-LO (Campus Parnas)?

– Deze waarden vinden we niet terug bij
 Schwartz? Hoe komt dat?
De identiteit heeft te maken met de grondhouding en geeft
antwoord op de vraag ‘wie ben ik’
Een waarde is richtinggevend voor het handelen en geeft een
antwoord op de vraag ‘wat vind ik belangrijk’.
Waarden omvatten ideeën, overtuigingen en idealen.
 VERBREDING EN VERDIEPING 2
     (3.03.2009)
– Wat zijn fundamentele waarden voor ons als
 groep lerarenopleiders of wat zijn
 fundamentele waarden van het
 opleidingsteam PBSO-LO (Campus Parnas)?

– Mia Leijssen, Gids Beroepsethiek
 •  Respect
 •  Integriteit
 •  Verantwoordelijkheid
 •  Deskundigheid
    VERBREDING EN VERDIEPING 2
        (3.03.2009)
RESPECT           INTEGRITEIT
= bewuste en zorgvuldige  = basisbegrip, de som van
aandacht voor wie en wat  de andere principes,
zich aandient        heelheid

VERANTWOORDELIJKH      DESKUNDIGHEID
EID             = de basisprincipes krijgen
= zijn kennis en ervaring  hun specifieke invulling en
inzetten om het welzijn   waarborg
van de ander(en)      = verschillende niveaus
              van deskundigheid
   VERBREDING EN VERDIEPING 2
RESPECT           INTEGRITEIT
-Autonomie         -Eerlijkheid
-Geen discriminatie     -Rechtvaardigheid
              -Betrouwbaarheid
              -Onomkoopbaarheid
VERANTWOORDELIJKH DESKUNDIGHEID
EID             -Intellectuele
-Niets of niemand schade -Vaktechnische
toebrengen         -Emotionele
-(De) zorg (voor kwaliteit) -Morele
-verantwoordelijkheid
voor collega’s,…
   Reflectie (3.03.2009)
Welke vraag wens je in je groep te bespreken?
– Hoe wordt waardenvol opleiden daadwerkelijk
 vormgegeven in de opleidingspraktijk?;
– Wanneer ben je impliciet/expliciet bezig met
 waardenvol opleiden?;
– Waaraan is waardenvol opleiden in het
 curriculum te herkennen en/of zou het moeten te
 herkennen zijn?;
– Komt waardenvol opleiden in het nieuwe
 curriculum PBSO-LO meer – evenveel – minder
 aan bod? Waarom?
Mijn gekozen  Wat versta ik   Welke houding   Hoe geef ik dat    Wat wil ik bereiken bij
  waarde(n):   onder de      is hierbij    vorm in mijn     de/mijn studenten?
          gekozen      belangrijk?    werk?
          waarde(n)
A. …      A.         A.        A.          A.
        Voor mezelf als  Welke       Tijdens welke     Benoem twee
        lector betekent  persoonlijke   opleidingsonderdele  elementen uit jouw
        deze waarde…    benadering    n geef ik vorm aan  ECTS fiche ten aanzien
                  neem ik aan?   deze waarde?     van deze waarde in
                           (Is er een opbouw   relatie tot de
                           doorheen de      persoonlijke en
                           opleidingsjaren?)   professionele
                                      ontwikkeling van de
                                      student
        Voor mijn     Welke houding   Welke didactische   Houd ik rekening met
        studenten als   neemt het OT   werkvormen      deze waarde in mijn
        persoon en als   aan?       gebruik ik hierbij?  evaluatie? Zo ja, hoe?
        toekomstig
        professional
        betekent deze
        waarde…
B.       B.         B.        B.          B.
        1. Voor mezelf als 1. Welke     1. Tijdens welke   1. Benoem twee
          lector       persoonlijk    opleidingsonde    competenties ten
          betekent deze   e         rdelen        aanzien van deze
   3. Waarde(n)gesprek (12.01.2010)

•  Waarden en contexten of casussen
  (25 minuten)
•  Het opzet van het spel bestaat erin om
  vanuit de fundamentele
  opleidingswaarden in gesprek te gaan
  over welke waarde(n) men persoonlijk in
  de lerarenopleiding in een specifieke
  context of casus wil centraal stellen.
        3. Waarde(n)gesprek
•    Kaarten met ‘waarden’ en ‘contexten’ worden op tafel gelegd.
•    Stap 1. Elke collega kiest een context of casus waarover hij in gesprek
    wil gaan
•    Stap 2. De eerste collega begint en laat de kaart met het thema zien.
    Kort wordt de context of casus beschreven (geen appreciatie!).
•    Stap 3. Ieder kiest nu een waarde die belangrijk is voor hem of haar in
    deze context.
•    Stap 4. Gesprek over de gekozen waarden:
  –   Waarom is deze waarde in deze context fundamenteel voor jou als
      lerarenopleider/als team
  –   Hoe probeer je anderen hiertoe te stimuleren.
    Vragen stellen kan.
•    Stap 5. Als iedereen aan de beurt is geweest formuleert de eerste
    collega de conclusie van het gesprek – in overleg met de groep.
•    De andere collega’s krijgen de kans om stappen 2 t/m 5 te doorlopen.
•    Gemeenschappelijke eindconclusie(s) per groep?
       Samen
waardenvol opleiden
   is identiteits-rijk opleiden

  voor de toekomst!?
 Deel 3
 Curriculumvernieuwing
         Curriculum
• 2de jaar: opleidingsonderdeel ‘MCLT’
• VOETEN – waarden
• …
• 3de jaar: opleidingsonderdeel ‘Beroepssocialisatie’
• Hoe verhouden levensbeschouwelijke identiteit en
 waarden op persoonlijk niveau zich tot de
 schoolidentiteit?
• Uimodel Korthagen
• …
  MCLT vertrekt vanuit de nieuwe
       VOETen
•  VOET = ??
•  Eerste generatie: 1997
•  Herwerken: Prof. M. Elchardus
•  Tweede generatie: 2010-2011,…
•  Doel?
  – Reductie van eindtermen
  – Minimumcapaciteiten om samen te leven én
   zelfstandig
  – Autonomie voor scholen
• Veranderd?
  – Niet langer graadgebonden
  – Nieuw ordeningskader
Structuur vakoverschrijdende
     eindtermen
  Structuur vakoverschrijdende
      eindtermen
• Stam: sleutelvaardigheden
• Zeven takken: de contexten (volgende
 slide)
• Blaadjes: de eindtermen
• Bast: leren leren
• Wortelgestel: beleid met betrekking
 pedagogisch project en onderwijsaanbod
  Structuur vakoverschrijdende
       eindtermen
Zeven contexten:
1 Lichamelijke gezondheid en veiligheid
2 Mentaal welbevinden
3 Sociorelationele ontwikkeling

4 Omgeving en duurzame ontwikkeling

5 Politiek-juridische samenleving
6 Socio-economische samenleving
7 Socioculturele samenleving
             MCLT
• VERKENNING
• Welke waarden zijn fundamenteel als leerkracht? Zijn er
 waarden die je ontbreekt of overbodig vindt in de analyse van
 Mia Leijssen?
• Welke betekenis geef je aan deze vier fundamentele
 kernwaarden?
• Vergelijk deze kernwaarden met de sleutelvaardigheden die
 uitgeschreven zijn voor de stam van de vakoverschrijdende
 eindtermen voor het secundair onderwijs? Wat valt je op?
• Welke aanvullingen geef je aan deze vier kernwaarden na het
 doorlezen van de verschillende competenties zoals deze
 uitgeschreven zijn in de stam?
• Welke sleutelvaardigheden en waarden zijn fundamenteel in
 de ‘socioculturele context’? Krijgen ze hier een andere
 betekenis?
Beroepssocialisatie: Leerkrachten
 en scholen voor het leven. Voor
     welk leven?
  Omgeving    Wat kom je tegen?
           (Waar heb je mee te maken?)

    Gedrag      Wat doe je?
  Vaardigheden      Wat kun je?
  Overtuigingen      Waar geloof je in (in de situatie)?
   Identiteit        Wie ben je in je werk?
   Betrokken-        (Hoe zie jij je professionele rol?)
                Waar doe je het allemaal voor?
    heid          (Op welk groter geheel voel jij
                 je betrokken?)
   Verantwoordelijkheid 1:
   Ik in dialoog met mezelf
• Van een beschrijvende visie op
 leerkracht zijn: de leerkracht in
 interactie met… [Hoe?]
• Aanvullen/verrijken naar een
 holistische visie op leer/leefkracht zijn
 met oog voor de verbondenheid met de
 verschillende persoonlijke dimensies
 (a) en de verbondenheid tussen
 persoon en professionaliteit (b)
 [Waarom? Waaruit?]
   Inleiding: Wat is goed
     leraarschap?
• DUS: Wat is goed leraarschap?
• Leraar zijn betekent aandacht hebben voor
 de interactie met de lerende, de
 school(gemeenschap) en de samenleving
 (Zie verder verantwoordelijkheid 2, 3 en 4)
• Leraar zijn betekent aandacht hebben voor
 de dimensies (cfr. Bill Banning), de meer-
 dimensionaliteit en de inter-dimensionaliteit
 (Zie verder verantwoordelijkheid 1)
“Een ervaren leerkracht vertelde eens, dat hij
na iedere grote vakantie met het zweet in zijn
handen terug naar school ging. Hij voelde zich
in zekere zin voor de wilde dieren gegooid. Hij
gebruikte het woord ‘horde’.”
         Kees Waaijman
     De spiritualiteit van de leraar
“Onderwijs heeft dus niet alleen te maken
met kennis, met vaardigheden, met attituden,
met waarden, maar ook met het inleiden in de
inspiratie van waaruit men in het leven staat.”

      Hans Van Crombrugge
  Waarden worden gekleurd door hun inspiratie
         Samen
 waardenvol opleiden
     is identiteits-rijk opleiden

    voor de toekomst!?
Deel 4
Paradigma’s rond ‘Waardenvol opleiden
is identiteits-rijk opleiden’ –
Enkele open vragen
       1. Resultaten…
     borgen/consolideren… !?
• In het onderwijsteam is er sprake van:
  –  professionalisering dicht bij de praktijk, samenwerkend leren;
  –  gedeelde waarden verwoorden abstract en concreet;
  –  collectieve gerichtheid op studenten, team;
  –  groeiende reflectieve dialogen, gedeelde praktijken;
  –  socialisatie van nieuwe docenten;
  –  pedagogische creativiteit…
• Niettemin gaat dit ‘proces’ niet vanzelf verder:
  – stevige monitoring (door leidinggevende) blijft belangrijk
  – (her)formuleren van doelen/visie ‘waardenvol opleiden’ en
   ‘pedagogische opdracht’
 2. Doel(en) van waardegericht onderwijs?
  Model(len) van waardenvol opleiden en
          leren?

• Learning and teaching in values – waardeoverdracht
 met als doel protectie - socialisatie (deductief)
• Learning and teaching about values –
 waardeverheldering (fenomenologisch)
• Learning and teaching from values - actieve inbreng
 en inspraak, waardecommunicatie (hermeneutisch-
 communicatief)
• Learning and teaching for values – de lerende als
 waarderende persoon in ontwikkeling;
 identiteitsontwikkeling en morele competentie (abductief)
  3. Waarden en identiteit(en)?

• Samen met de aandacht voor de
 persoonlijke identiteit in verhouding tot de
 professionele identiteit, is er ook de
 schoolidentiteit…
• Hoe verhouden deze drie identiteiten zich
 tot elkaar?
• En wat betekent dit voor het ‘waardenvol
 opleiden’ en de pedagogische opdracht?
 3. Waarden en identiteit(en)?

        Persoonlijke identiteit
Institutionele identiteit   Professionele identiteit
  4. Hoe verhouden waarden en
  schoolidentiteit zich tot elkaar?
Twee modellen om rond schoolidentiteit te werken in een context
van (levensbeschouwelijke) diversiteit worden in verhouding
gebracht met elkaar
• Melbourne scale – uitgebouwd op basis van
Prof. Lieven Boeve, decaan Faculteit Godgeleerdheid KULeuven
• Victoria scale – uitgebouwd op basis van Prof. Wim ter Horst
Empirisch onderzoek naar de levensbeschouwelijke en katholieke
aspecten van scholen,…
    Prof. Dr. Didier Pollefeyt & Jan Bouwens
Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven
 4. Hoe verhouden ‘waarden’ en
 schoolidentiteit zich tot elkaar?

• Welke schoolstijl heeft jouw voorkeur?
• Welke gevolgen heeft deze schoolstijl naar
 waardenopvoeding toe?
 4. Hoe verhouden ‘waarden’ en
 schoolidentiteit zich tot elkaar?
• Is het een terechte interpretatie dat
 waardenopvoeding gesteund wordt vanuit
 een openheid voor de godsdienstige
 identiteit?
• Alles is ethiek! Maar ethiek is niet alles!?
 Is waardenopvoeding alleen niet te
 weinig? Vraagt waardenvol opleiden niet
 om identiteitsrijk opleiden?
           Samen

identiteits-rijk opleiden
       is waardenvol opleiden
   voor de toekomst!? Kris Vanspeybroeck

								
To top