Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

APA INS CAP NORFEU by o2V7WRX0

VIEWS: 18 PAGES: 8

									APA INS CAP NORFEU                             Comanda llibres curs 2011-2012
 Alumne:                              Curs que farà:     1r Eso (Anglès)


Relació de germans al centre:
        Nom ............................................................................ Curs:............
        Nom ............................................................................ Curs:............

Vull ser soci/a de l’APA:        Si         No
Llibres de text que sol·licito pel meu fill/a pel proper curs acadèmic (Tatxar els llibres que no es
vulguin adquirir):
 Anglès         English Plus 1 + WB                    9780194848039       Oxford

 Castellano       Nuevo Juglar 1                      9788468201573       Vicens - vives

 Castellano       "Todos mis cuentos" A. Matute               9788499890296       Ed. Bolsillo

 Català         Nou Arç                          9788798044829       Castellnou

 Ciències socials    Nou Polis 1r eso                     9788468201290       Vicens - vives

 Dibuix         Descobrir Experimentar Crear               9788492061679       Sandoval

 Matemàtiques      Matemàtiques 1 (3 volums)                 9788479816852       Santillana

 Naturals        Espai 1 Nou                        9788468202136       Vicens - vives

 Tecnologia       Tecnologia 1. Mat.complementari              9788448177053       Mc Graw-Hill
    1) PLATAFORMA DIGITAL "ELEVEN": A L'IMPORTFINAL DE LA FACTURA CALDRÀ AFEGIR E
    PREU D'ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTINGUTS DIGITALS. AQUEST COST SERÀ PARCIALMENT
    SUBVENCIONAT PER L'INSTITUT.

    2) LLIBRES DE LECTURA DE CASTELLÀ I CATALÀ: CALDRÀ LLIURA UNA FIANÇA DE 10€ PER A FER
    ÚS DEL BANC DE LLIBRES DE L'INSTITUT.

 Nom i cognoms del pare, mare o
 tutor/a:_________________________________________________________
 D.N.I.:_______________________   Telf.: _______________________________
 Signatura conforme:
APA INS CAP NORFEU                             Comanda llibres curs 2011-2012
 Alumne:                              Curs que farà:     1r Eso (Francès)


Relació de germans al centre:
        Nom ............................................................................ Curs:............
        Nom ............................................................................ Curs:............

Vull ser soci/a de l’APA:        Si         No
Llibres de text que sol·licito pel meu fill/a pel proper curs acadèmic (Tatxar els llibres que no es
vulguin adquirir):
 Castellano       "Todos mis cuentos" A. Matute               9788499890296       Ed. Bolsillo

 Castellano       Nuevo Juglar 1                      9788468201573       Vicens - vives

 Català         Nou Arç                          9788798044829       Castellnou

 Ciències socials    Nou Polis 1r eso                     9788468201290       Vicens - vives

 Dibuix         Descobrir Experimentar Crear               9788492061679       Sandoval

 Francès         Tous à bord 1. Cahier                   9788431612924       Vicens - vives

 Francès         Tous à bord 1. Livre                   9788431612832       Vicens - vives

 Matemàtiques      Matemàtiques 1 (3 volums)                 9788479816852       Santillana

 Naturals        Espai 1 Nou                        9788468202136       Vicens - vives

 Tecnologia       Tecnologia 1. Mat.complementari              9788448177053       Mc Graw-Hill
    1) PLATAFORMA DIGITAL "ELEVEN": A L'IMPORTFINAL DE LA FACTURA CALDRÀ AFEGIR E
    PREU D'ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTINGUTS DIGITALS. AQUEST COST SERÀ PARCIALMENT
    SUBVENCIONAT PER L'INSTITUT.

    2) LLIBRES DE LECTURA DE CASTELLÀ I CATALÀ: CALDRÀ LLIURA UNA FIANÇA DE 10€ PER A FER
    ÚS DEL BANC DE LLIBRES DE L'INSTITUT.


 Nom i cognoms del pare, mare o
 tutor/a:_________________________________________________________
 D.N.I.:_______________________   Telf.: _______________________________
 Signatura conforme:
APA INS CAP NORFEU                             Comanda llibres curs 2011-2012
 Alumne:                              Curs que farà:     2n Eso (Anglès)


Relació de germans al centre:
        Nom ............................................................................ Curs:............
        Nom ............................................................................ Curs:............

Vull ser soci/a de l’APA:        Si         No
Llibres de text que sol·licito pel meu fill/a pel proper curs acadèmic (Tatxar els llibres que no es
vulguin adquirir):
 Anglès         English Plus 2 + WB                    9780194848176       Oxford

 Castellano       Juglar 2                         9788431686376       Vicens - vives

 Castellano       "El silencio del asesino" C. López Narváez        9788408090649       Planeta

 Català         Boix                           9788498044836       Castellnou

 Ciències socials    Polis 2n eso                       9788431688868       Vicens - vives

 Matemàtiques      Matemàtiques 2 (3 volums)                 9788479187685       Santillana

 Naturals        Espai 2                          9788431688059       Vicens - vives

 Tecnologia       Tecnologia 2. Mat.complementari              9788448178335       Mc Graw-Hill
    1) PLATAFORMA DIGITAL "ELEVEN": A L'IMPORTFINAL DE LA FACTURA CALDRÀ AFEGIR E
    PREU D'ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTINGUTS DIGITALS. AQUEST COST SERÀ PARCIALMENT
    SUBVENCIONAT PER L'INSTITUT.

    2) LLIBRES DE LECTURA DE CASTELLÀ I CATALÀ: CALDRÀ LLIURA UNA FIANÇA DE 10€ PER A FER
    ÚS DEL BANC DE LLIBRES DE L'INSTITUT.

 Nom i cognoms del pare, mare o
 tutor/a:_________________________________________________________
 D.N.I.:_______________________   Telf.: _______________________________
 Signatura conforme:
APA INS CAP NORFEU                             Comanda llibres curs 2011-2012
 Alumne:                              Curs que farà:     2n Eso (Francès)


Relació de germans al centre:
        Nom ............................................................................ Curs:............
        Nom ............................................................................ Curs:............

Vull ser soci/a de l’APA:        Si         No
Llibres de text que sol·licito pel meu fill/a pel proper curs acadèmic (Tatxar els llibres que no es
vulguin adquirir):
 Castellano       "El silencio del asesino" C. López Narváez        9788408090649       Planeta

 Castellano       Juglar 2                         9788431686376       Vicens - vives

 Català         Boix                           9788498044836       Castellnou

 Ciències socials    Polis 2n eso                       9788431688868       Vicens - vives

 Francès         Tous à bord 2. Cahier                   9788431613761       Vicens - vives

 Francès         Tous à bord 2. Livre                   9788431613228       Vicens - vives

 Matemàtiques      Matemàtiques 2 (3 volums)                 9788479187685       Santillana

 Naturals        Espai 2                          9788431688059       Vicens - vives

 Tecnologia       Tecnologia 2. Mat.complementari              9788448178335       Mc Graw-Hill
    1) PLATAFORMA DIGITAL "ELEVEN": A L'IMPORTFINAL DE LA FACTURA CALDRÀ AFEGIR E
    PREU D'ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTINGUTS DIGITALS. AQUEST COST SERÀ PARCIALMENT
    SUBVENCIONAT PER L'INSTITUT.

    2) LLIBRES DE LECTURA DE CASTELLÀ I CATALÀ: CALDRÀ LLIURA UNA FIANÇA DE 10€ PER A FER
    ÚS DEL BANC DE LLIBRES DE L'INSTITUT.

 Nom i cognoms del pare, mare o
 tutor/a:_________________________________________________________
 D.N.I.:_______________________   Telf.: _______________________________
 Signatura conforme:
APA INS CAP NORFEU                             Comanda llibres curs 2011-2012
 Alumne:                              Curs que farà:     3r Eso (Anglès)


Relació de germans al centre:
        Nom ............................................................................ Curs:............
        Nom ............................................................................ Curs:............

Vull ser soci/a de l’APA:        Si         No
Llibres de text que sol·licito pel meu fill/a pel proper curs acadèmic (Tatxar els llibres que no es
vulguin adquirir):
 Anglès         English Plus 3 + WB                    9780194848312       Oxford

 Castellano       "Increíble Kamo!" D. Pennac                9788434850540       Edicions SM

 Castellano       Nuevo Cantel                       9878498044881       Castellnou

 Català         Nou Om                          9788498044843       Castellnou

 Ciències socials    Nou Polis 3r eso                     9788468202549       Vicens - vives

 Francès Segona     Tous à bord 1. Cahier                   9788431612924       Vicens - vives
 Llengua
 Francès Segona     Tous à bord 1. Livre                   9788431612832       Vicens - vives
 Llengua
 Matemàtiques      Matemàtiques 3 (3 volums)                 9788479187446       Santillana

 Naturals        Positró Nou                        978846820219        Vicens - vives

 Naturals        Espai 3 Nou Biologia                   9788468202532       Vicens - vives

 Tecnologia       Tecnologia 3. Mat.complementari              9788448177096       Mc Graw-Hill
    1) PLATAFORMA DIGITAL "ELEVEN": A L'IMPORTFINAL DE LA FACTURA CALDRÀ AFEGIR E
    PREU D'ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTINGUTS DIGITALS. AQUEST COST SERÀ PARCIALMENT
    SUBVENCIONAT PER L'INSTITUT.

    2) LLIBRES DE LECTURA DE CASTELLÀ I CATALÀ: CALDRÀ LLIURA UNA FIANÇA DE 10€ PER A FER
    ÚS DEL BANC DE LLIBRES DE L'INSTITUT.

 Nom i cognoms del pare, mare o
 tutor/a:_________________________________________________________
 D.N.I.:_______________________   Telf.: _______________________________
 Signatura conforme:
APA INS CAP NORFEU                             Comanda llibres curs 2011-2012
 Alumne:                              Curs que farà:     3r Eso (Francès)


Relació de germans al centre:
        Nom ............................................................................ Curs:............
        Nom ............................................................................ Curs:............

Vull ser soci/a de l’APA:        Si         No
Llibres de text que sol·licito pel meu fill/a pel proper curs acadèmic (Tatxar els llibres que no es
vulguin adquirir):
 Castellano       "Increíble Kamo!" D. Pennac                9788434850540       Edicions SM

 Castellano       Nuevo Cantel                       9878498044881       Castellnou

 Català         Nou Om                          9788498044843       Castellnou

 Ciències socials    Nou Polis 3r eso                     9788468202549       Vicens - vives

 Francès         Tous à bord 3. Cahier                   9788431613457       Vicens - vives

 Francès         Tous à bord 3. Livre                   9788431613570       Vicens - vives

 Matemàtiques      Matemàtiques 3 (3 volums)                 9788479187446       Santillana

 Naturals        Espai 3 Nou Biologia                   9788468202532       Vicens - vives

 Naturals        Positró Nou                        978846820219        Vicens - vives

 Tecnologia       Tecnologia 3. Mat.complementari              9788448177096       Mc Graw-Hill
    1) PLATAFORMA DIGITAL "ELEVEN": A L'IMPORTFINAL DE LA FACTURA CALDRÀ AFEGIR E
    PREU D'ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTINGUTS DIGITALS. AQUEST COST SERÀ PARCIALMENT
    SUBVENCIONAT PER L'INSTITUT.

    2) LLIBRES DE LECTURA DE CASTELLÀ I CATALÀ: CALDRÀ LLIURA UNA FIANÇA DE 10€ PER A FER
    ÚS DEL BANC DE LLIBRES DE L'INSTITUT.


 Nom i cognoms del pare, mare o
 tutor/a:_________________________________________________________
 D.N.I.:_______________________   Telf.: _______________________________
 Signatura conforme:
APA INS CAP NORFEU                             Comanda llibres curs 2011-2012
 Alumne:                              Curs que farà:     4t Eso (Anglès)


Relació de germans al centre:
        Nom ............................................................................ Curs:............
        Nom ............................................................................ Curs:............

Vull ser soci/a de l’APA:        Si         No
Llibres de text que sol·licito pel meu fill/a pel proper curs acadèmic (Tatxar els llibres que no es
vulguin adquirir):
 Anglès         English Plus 4 + WB                    9780194848435       Oxford

 Biologia        Biologia i Geologia 4r Eso                9788430786701       Teide
 Específiques
 Castellano       "Las bicicletas son para el verano" F. Fernán       9788431637390       Vicens - vives
             Gómez
 Castellano       Zorzal                          9878498044898       Castellnou

 Català         Tell                           9788498044850       Castellnou

 Ciències socials    Polis 4t eso                       9788431688158       Vicens - vives

 Física i Química    Positró                          9788431688912       Vicens - vives
 Específiques
 Francès Segona     Tous à bord 2. Cahier                   9788431613761       Vicens - vives
 Llengua
 Francès Segona     Tous à bord 2. Livre                   9788431613228       Vicens - vives
 Llengua
 Llatí Específiques   Llatí 4t Eso                       9788448923044       Barcanova

 Matemàtiques      Matemàtiques 4 (3 volums)                 9788479187521       Santillana
    1) PLATAFORMA DIGITAL "ELEVEN": A L'IMPORTFINAL DE LA FACTURA CALDRÀ AFEGIR E
    PREU D'ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTINGUTS DIGITALS. AQUEST COST SERÀ PARCIALMENT
    SUBVENCIONAT PER L'INSTITUT.

    2) LLIBRES DE LECTURA DE CASTELLÀ I CATALÀ: CALDRÀ LLIURA UNA FIANÇA DE 10€ PER A FER
    ÚS DEL BANC DE LLIBRES DE L'INSTITUT.


 Nom i cognoms del pare, mare o
 tutor/a:_________________________________________________________
 D.N.I.:_______________________   Telf.: _______________________________
 Signatura conforme:
APA INS CAP NORFEU                             Comanda llibres curs 2011-2012
 Alumne:                              Curs que farà:     4t Eso (Francès)


Relació de germans al centre:
        Nom ............................................................................ Curs:............
        Nom ............................................................................ Curs:............

Vull ser soci/a de l’APA:        Si         No
Llibres de text que sol·licito pel meu fill/a pel proper curs acadèmic (Tatxar els llibres que no es
vulguin adquirir):
 Biologia        Biologia i Geologia 4r Eso                9788430786701       Teide
 Específiques
 Castellano       Zorzal                          9878498044898       Castellnou

 Castellano       "Las bicicletas son para el verano" F. Fernán       9788431637390       Vicens - vives
             Gómez
 Català         Tell                           9788498044850       Castellnou

 Ciències socials    Polis 4t eso                       9788431688158       Vicens - vives

 Física i Química    Positró                          9788431688912       Vicens - vives
 Específiques
 Francès         Tous à bord 4. Livre                   9788431683979       Vicens - vives

 Francès         Tous à bord 4. Cahier                   9788431684013       Vicens - vives

 Llatí Específiques   Llatí 4t Eso                       9788448923044       Barcanova

 Matemàtiques      Matemàtiques 4 (3 volums)                 9788479187521       Santillana
    1) PLATAFORMA DIGITAL "ELEVEN": A L'IMPORTFINAL DE LA FACTURA CALDRÀ AFEGIR E
    PREU D'ACCÉS A LA PLATAFORMA I CONTINGUTS DIGITALS. AQUEST COST SERÀ PARCIALMENT
    SUBVENCIONAT PER L'INSTITUT.

    2) LLIBRES DE LECTURA DE CASTELLÀ I CATALÀ: CALDRÀ LLIURA UNA FIANÇA DE 10€ PER A FER
    ÚS DEL BANC DE LLIBRES DE L'INSTITUT.

 Nom i cognoms del pare, mare o
 tutor/a:_________________________________________________________
 D.N.I.:_______________________   Telf.: _______________________________
 Signatura conforme:

								
To top