hoofdstuk4 by y12b8L8

VIEWS: 182 PAGES: 101

									           SCHOLENGROEP 23 – Meetjesland


Basisschool De Zandloper             Basisschool De Notelaar
Zandstraat 25A                  Schoolstraat 40
9930 Zomergem                  9950 Waarschoot
Tel. 09/372 71 53                Tel. 09/377 27 96
               www.zandloper.be
              BS.Zomergem@rago.be
Hoofdstuk 4         De leer- en vormingsgebiedenIn de kleuterafdeling

4.1 De leergebieden en – domeinen               64

4.2 Aanvullende activiteiten                 76

4.3 Geïntegreerde werkperiodes                77 - 151

4.4 Afspraken in verband met de leer- en vormingsgebieden
   4.4.1 Begrippenlijst kleuterafdeling          77
   4.4.2 Technieken en vaardigheden            85
       4.4.2.1 Scheuren en knippen           85
       4.4.2.2 Plakken en kleven            86
       4.4.2.3 Schilderen en stempelen         87
       4.4.2.4 Tekenen en kleuren            88
       4.4.2.5 Boetseren en vormgeven          89
       4.4.2.6 Plooien en vouwen            89
       4.4.2.7 Knutselen en bouwen           90

    4.4.3 Voorbereidend lezen, prenumeriek rekenen en schrijfontwikkeling
       4.4.3.1 Ontluikend lezen            92
       4.4.3.2 Prenumeriek rekenen           96
       4.4.3.3 Schrijfontwikkeling          100

    4.4.4 Belangstellingspunten              102In de lagere afdeling

4.1 De leergebieden en – domeinen              104
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   62
4.2 Aanvullende activiteiten                119

4.3 Geïntegreerde werkperiodes               151

4.4 Afspraken in verband met de leer- en vormingsgebieden  151
   4.4.1 Thema‟s                     151
   4.4.2 Afspraken over de klassen heen         151
   4.4.2.1 Notatie van de datum             152
   4.4.2.2 Afspraken zinsontleding            153
   4.4.2.3 Afspraken W.O.                153

4.5 Didactische uitstappen                 154

4.6 Geïntegreerde werkperiodes               157

4.7 Sportieve activiteiten                 157

4.8 Specifieke afspraken                  157
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar            63
4.1 De leergebieden en domeinen

SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  64
Eerste kleuterklas

Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding       Veronica Sherborne
   motorische          Kleuters bewegen
   competenties
   gezonde en veilige
   levensstijl
   zelfconcept en het
   sociaal functioneren

Muzische vorming          Dopido, Doremi biedt via Averbode veel materiaal
  beeld             aan
   muziek
   drama

   beweging

   media

   attitudes

Nederlands
  spreken            Taalactiveringsprogramma

   luisteren           Taalmateriaal
                  Taal verhaal
   lezen             Kleuterbibliotheek

   schrijven           schrijfdans

   taalbeschouwing

SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   65
Wereldorïentatie
  natuur             Het vier seizoenenboek
                  Dopido en doremi

   technologie

   mens

   maatschappij

   tijd

   ruimte

Wiskundige initiatie
  getallen

   meten

   ruimte
Tweede kleuterklas – De ZandloperSWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar         66
Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Veronica Sherborne
   competenties         Kleuters bewegen
                  Relaxatiespelletjes (map)
   gezonde en veilige
   levensstijl

   zelfconcept en sociaal
   functioneren

Muzische vorming
  beeld             Dopido, Doremi biedt via Averbode veel materiaal
                  aan   muziek
                  Ding dong 1-2
   drama             Kleuternootjes

   beweging

   media

   attitudes

Nederlands
  spreken

   luisteren           Prentenboeken
                  Kleuterbibliotheek
   lezen

                  Speelwerkbladen
   schrijven

   taalbeschouwing

Algemeen              Internet
                  Stagemappen
                  Eindwerk


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   67
Wereldorïentatie
  natuur             Het vier seizoenenboek
                  Dopido en doremi
   technologie

   mens

   maatschappij

   tijd

   ruimte

Wiskundige initiatie
  getallen            Speelwerkbladen

   meten

   ruimte
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar         68
Tweede kleuterklas – De Notelaar

Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Veronica Sherborne
   competenties         Kleuters bewegen
                  “Speelkriebels” Veerle Florquin
   gezonde en veilige
   levensstijl

   zelfconcept en sociaal
   functioneren

Muzische vorming
  beeld             Dopido, Doremi biedt via Averbode veel materiaal
                  aan   muziek

   drama

   beweging

   media

   attitudes

Nederlands
  spreken            Taalactiveringsprogramma

   luisteren           Taalmateriaal
                  Taal verhaal
   lezen             Kleuterbibliotheek   schrijven           Schrijfdans / speelwerkbladen

   taalbeschouwingSWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   69
Wereldorïentatie
  natuur             Het vier seizoenenboek
                  Dopido en doremi
   technologie

   mens

   maatschappij

   tijd

   ruimte

Wiskundige initiatie
  getallen            Speelwerkbladen

   meten

   ruimte
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar         70
Derde kleuterklas – De Zandloper

Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Speelkriebels
   competenties         Internet   gezonde en veilige
   levensstijl   zelfconcept en sociaal
   functioneren

Muzische vorming          Muzische vorming map
                  Doe je mee?

   beeld             Ik wil knutselen
                  Internet

   muziek            Het grote liedjesboek
                  Liedjes met een hoepeltje erom.
                  Doremi‟s en bijhorende liedjesboeken.
                  De taal van muziek en materiaal.

   drama             Allemaal poppenkast.
                  Het blauwe boek.
                  Internet

   beweging

   media

   attitudes

Nederlands             Projecten voor kleuters
                  Leeskriebels

   spreken            Allemaal poppenkast
                  Het grote versjesboek


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 71
                  Internet

   luisteren           Verhalen op cd‟s / prentenboeken

   lezen             Kleuterbibliotheek met persoonlijke prentenboeken
                  en bib.boeken (thematisch)

   schrijven           Speelwerkbladen
                  Internet

   taalbeschouwing        Speelwerkbladen
                  Internet
Wereldorïentatie          Internet
  natuur             Kleuters boeien met natuureducatie
                  Het vier seizoenenboek
                  Doremi
                  Prenten

   technologie          Ontdekdozen

   mens

   maatschappij

   tijd

   ruimte

Wiskundige initiatie
  getallen            Speelwerkbladen
                  Internet
   meten             Rekenkriebels
                  Rekenwerk
   ruimte
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   72
Derde kleuterklas – De Notelaar

Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          “Speelkriebels” Veerle Florquin
   competenties         Kleuters bewegen   gezonde en veilige
   levensstijl   zelfconcept en sociaal
   functioneren

Muzische vorming
  beeld             -Handvaardig voor 4-5 jarigen
                  -Dopido, Doremi biedt via Averbode veel materiaal
                  aan
                  -Handenarbeid met kleuters deel 1, deel 2 door
                  Thea Mierlo

   muziek            Moet je doen “Handvaardigheid groep 1&2
                        “Muziek groep 1&2
                        “Dans groep 1&2”
                        “Drama groep 1&2”
                  “Dzingeleging” Ed Franck
   drama             “Kleuternootjes
                  “Kriebelwoordjes” Chris Broeckaert
                  Praktische werkfiches Muzische vormingmap (zowel
                  muziek, drama, beweging)
   beweging

   media

   attitudes

Nederlands
  spreken            Taalactiveringsprogramma

   luisteren           Taal verhaal


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   73
                  Kleuterbibliotheek
   lezen             Praatplaatmap; alledaagse situaties

   schrijven           Dansende kronkels / speelwerkbladen / handleiding
                  Ik schrijf (voorbereidende schrijfpatronen
                  kleuters (enkel 3de kleuterklas)
   taalbeschouwing

Wereldorïentatie
  natuur             Dopido en doremi
                  Prenten

   technologie

   mens

   maatschappij

   tijd

   ruimte

Wiskundige initiatie
  getallen            Speelwerkbladen
                  -Wiskundig initatie voor kleuters
   meten              classifieren en seriën Imelda Janssens +
                    werkmap
   ruimte            -Ordenen, hulpprogramma voor kleuters
                  -Speel- en rekenkriebels
                  -Speletal, voorbereidende rekenactiviteiten voor
                  kleuters
                  -Lexidata; werkbladen voor kinderen van 4 tot 6
                  jaar (deel 1&2)
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    74
Leermeester lichamelijke opvoeding:

Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Bewegingsopvoeding
  gegevens door         Kleuters bewegen
   leermeester
   lichamelijke opvoeding
GOK-leerkrachten en zorgcoördinator

Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Nederlands             Taalmateriaal ( hoofdzakelijk NT2)
                  Materiaal uit bib. PBD
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 75
4.2 Aanvullende activiteiten

Dit onderdeel geeft een overzicht van de jaarlijks terugkerende activiteiten die
georganiseerd worden binnen en buiten de klas. Om overzichtelijk te blijven
hebben wij deze activiteiten gegroepeerd per leeftijdsgroep. Niet elke groep
organiseert dezelfde activiteiten. Het is de vrijheid van de klastitularis om die
activiteiten te kiezen die het beste passen bij de leerlingengroep en bij de
uitwerking van een thema.

Naast deze werking organiseren we ook occasionele activiteiten die afhankelijk zijn
van het aanbod dat wij van externen krijgen.

Wij streven ernaar dat elke groep per trimester bij een “culturele” activiteit
betrokken wordt. Hierbij denken wij aan poppenkast- film- en/of
toneelvoorstellingen. Hiervoor maken we zeker gebruik van het gemeentelijke
aanbod.

Kleuters uit de tweede en derde kleuterklas krijgen wekelijks(Zandloper) of om de
14 dagen (Notelaar) 50 minuten watergewenning in het zwembad te Zomergem.
Peuters doen aan peuterzwemmen 2 à 3keer per schooljaar, met extra
ouderbegeleiding.

Jaarlijks richten wij ook een aantal feestelijke activiteiten.
Grootouderfeest        November
Sinterklaasstoet        December
Sinterklaasfeest
Kerstfeest           December
Nieuwjaarsreceptie       Januari
Carnaval            Maart
Openklasdag          Maart
Pasen             April
Paaseieren rapen
Moederfeest /Vaderfeest    Mei
Schoolfeest          Mei-Juni
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  76
4.3 Geïntegreerde werkperiodes De Zandloper – De Notelaar

/


4.4 Afspraken i.v.m. de leer- en vormingsgebieden

4.4.1 Begrippenlijst kleuterafdeling

Opmerking:
Sommige begrippen zijn dagelijks taalgebruik maar worden niet specifiek
aangeleerd of er worden geen lesjes rond gegeven. Sommige begrippen komen
uiteraard aan bod tijdens alle activiteiten, maar zijn in onderstaande tabellen
daarom niet aangegeven. Begrippen met  daar wordt specifiek rond gewerkt.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                77
        Hoeveelheden


              K1  K2  K3
Veel – weinig        
Meer – minder           
Meer dan – minder dan         
Meest – minst             
Te veel              
Zo veel als
Heel veel          
Even veel               
Niet even veel
Geen             
Allemaal             
Één – nog één           
Verschillende
Sommige
Genoeg            
Niet genoeg         
Enkele              
Geen enkele            
Een (klein) beetje        
Een paar
Ongeveer
Bijna
Ruim
Telrij : één-twee-drie    
Telrij : tot tien           
De helft – een halve          
Hoeveelheden: 1–2 -     
veel
Hoeveelheden: 3 – 4        
Hoeveelheden: 4 – 5          
Manipuleren: tot 6           
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  78
  Tijd

               K1  K2  K3
Vroeg – laat            
Vroeger – later          
Te vroeg – te laat         
Vroeger dan – later dan
De eerste – de laatste       
Dag – nacht            
Week + dagen               
herkennen

Seizoen + namen “ “           
Vandaag              
Gisteren                 
Morgen                  
Deze morgen               
Overmorgen                
Lang geleden               
Binnenkort
Ochtend -middag -avond       
Voormiddag – namiddag       
Eerst – dan – daarna          
Nu – straks            
Dadelijk              
Vooraf - achteraf
Begin – einde           
Nooit – altijd           
Soms                
Vlug – traag         
Vlugger – trager          
Te vlug – te traag         
Jong – oud             
Jonger – ouder           
Te jong – te oud          
De jongste – de oudste          
De volgende               
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  79
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  80
Afstand, gewicht, inhoud           Ruimte, plaats, vorm
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar             81
               K1  K2  K3

Klein - groot         
Kleiner – groter          
                                    K1  K2    K3
Kleinste – grootste        
                       Voor – achter – op –    
Zo klein – groot als           
                       onder – boven
Even klein – groot als       
                       Tussen – naast         
Klein – groot genoeg           
                       In – uit          
Niet klein – groot                              
                       Ervoor – erachter
genoeg                                        
                       Voorkant – achterkant
Kleiner – groter maken          
                       De voorste – achterste     
Lang – kort          
                       Bovenkant – onderkant          
Langer – korter          
                       De bovenste – onderste     
Langste – kortste         
                       De eerste – laatste       
Even lang – kort als        
                       Op elkaar – onder elkaar    
Zo lang – kort als            
                       Dichtbij – veraf        
Lang – kort genoeg            
                       Vooraan – achteraan       
Niet lang – kort genoeg                                
                       Voorwaarts-
Langer – korter maken          
                       achterwaarts
Hoog – laag          
                       Rond              
Hoger – lager           
                       Scherp             
Hoogste – laagste         
                       Plat – diep           
Even hoog – laag als        
                       Links – rechts              
Zo hoog – laag als         
                       Linkerkant       –         
Hoog - laag genoeg            
                       rechterkant
Niet hoog – laag genoeg
                       Links en rechts boven
Hoger – lager maken           
                       Links en rechts onder
Breed – smal               
                       Schuin over – tegen –          
Breder – smaller             
                       beneden
Breedste – smalste            
                       Ver – dicht           
Even breed – smal als          
Zo breed – smal als           
Breed – smal genoeg           
Niet breed – smal
genoeg
Breder – smaller maken       
ik – dun           
Dikker – dunner          
Dikste – dunste          
Even dik – dun als         
Zo dik – dun als             
Dik – dun genoeg             
Niet dik – dun genoeg
Dikker – dunner maken          
Zwaar – licht           
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar
Zwaarder – lichter                                82
Zwaarste – lichtste        
                  Winkelen + - x :
                                    K1  K2    K3
                       Bijdoen – afdoen        
               K1  K2  K3  Bijnemen – afnemen       
Groter / kleiner maken            Bijtellen                
Vullen – leeg maken              Bijleggen           
Aan ieder – iedereen             Wegnemen         
                       Erbij – eraf          
Aan allemaal                 Erbij doen           
Aan een ander                Eraf nemen           
Een paar                   Kopen             
In hoopjes verdelen             Verkopen            
Groepjes maken                Betalen                 
Eén maal – twee maal             Geven – krijgen      
Eén keer – twee keer             Teruggeven/               
De helft nemen                terugkrijgen
Aan ieder evenveel              Winnen – verliezen       


               K1  K2  K3
Dikker – dunner maken       
Zwaar – licht           
Zwaarder – lichter                     Gevoelens
Zwaarste – lichtste        
Even zwaar – licht als          
Zo zwaar – licht als
Zwaar – licht genoeg           
Niet zwaar – licht
genoeg
Zwaarder   –  lichter        
maken
Vol – leeg          
Voller – leger maken        
Bijna                  
Half vol                 
Bijna – ruim half vol          
Even vol als               
Vol genoeg                
Niet vol genoeg             
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    83
                                    K1  K2  K3
                       Bang – boos        
                       Banger – bozer         
          Kleuren          De bangste – de booste        
                       Even bang – boos als         
               K1  K2  K3  Zo bang – boos als          
Wit                     Banger – bozer maken      
Zwart                    Verdrietig        
Rood                    Droeviger – triestiger     
Blauw             
Groen             
Geel             
Bruin             
Lichtgroen                  Stil – luid        
Lichtblauw                  Stiller – luider        
Lichtgeel                  De stilste – de luidste       
Donkergroen                 Even stil – luid als         
Donkerblauw                 Zo stil – luid als          
Grijs                    Lief           
Lichtgrijs                  De liefste           
Donkergrijs                 Even lief als            
Roze                     Zo lief als             
Oranje                    Angstig – bang         
Goud- / zilverkleurig            Vrolijk – blij      
Paars                    Woedend - kwaad        
Doorschijnend / fluo             Huilen – wenen      
                       Lachen          Aan de hand van de activiteiten uit “taalmateriaal” worden taalzwakke kinderen
gestimuleerd om hen deze begrippen eigen te maken op een speelse manier (K2-K3)

Indien we TAL/TALK aankopen: opsporen van kinderen die de schooltaal, die nodig
is om het 1ste leerjaar aan te vatten, te weinig te beheersen => deze kinderen
krijgen extra stimulans in GOK
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 84
4.4.2 Technieken en vaardigheden

Technieken en vaardigheden zijn middelen om de expressiemogelijkheden te
bevorde-ren en te ontwikkelen. De gradaties in de ontwikkelingsfasen zijn:
   - eerste kleuterklas:  exploreren
   - tweede kleuterklas:  experimenteren
   - derde kleuterklas:      construeren

Wij zorgen ervoor dat in de activiteiten geen ontwikkelingsfasen worden
overgeslagen en dat de jongere kleuters geen taken uitvoeren die voor de oudere
kleuters bestemd zijn.

K1 – exploreren
Is het omgaan met materialen zonder een eindproduct na te streven
Ervaringen opdoen
Uitdagend materiaal aanbieden

K2 – experimenteren
Is omgaan en ervaringen opdoen met allerlei materialen
Het vooropgestelde product kan veranderen tijdens de vormgeving

K3 – construeren
Is een vooraf bepaalde constructie uitwerken.
Als de kleuters voldoende exploreer- en experimenteerkansen gekregen hebben
weten ze welk soort materiaal ze nodig hebben om een bepaalde constructie uit te
voeren. Het omgaan met materiaal is een middel om een product te bekomen.4.4.2.1 Scheuren en knippen

Eerste kleuterklas
Exploreren met verschillende grondstoffen zoals papier, karton, plastiek, stof, …
   vooral scheuren komt aan bod, eerst in grote stukken (= bedekken), daarna in
   kleinere stukken (= opvullen).
   Veilige scharen gebruiken en eenvoudige technieken, vb. een strook recht
   doorknippen, snippers,…
   Techniek bijbrengen: vingerstand, houding van de schaar en het blad, ….
   Geen vooropgestelde doelen of bewuste vormgeving. Het eindproduct is geen
   doel.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 85
Tweede kleuterklas
Experimenteren door grote figuren te scheuren tot kleine snippers voor
achtergrond, mozaïek, confetti, grondstof voor papierdeeg, …
   Repen scheuren, langs een lijn scheuren
   Werken met verschillende materialen en de eigenschappen ervan ervaren.
   Knippen van verschillende materialen zoals papier van verschillende dikte,
   bristol, draad, textiel, …
   Met aangepaste scharen de techniek verfijnen.
   Brede stroken knippen, langs een rechte lijn knippen.
   Knippen zonder vooraf bepaalde vorm. Tijdens of na de realisatie wordt
   eventueel een naam gegeven.Derde kleuterklas
Constructief handelen om een vooropgesteld doel te realiseren.
   De vorm en de grootte van de stukken aanpassen volgens de behoefte.
   Scheuren volgens een opgelegde vorm, langs een niet-rechte lijn, tussen 2
   lijnen, …
   Knippen van sjablonen, tussen lijnen daarna op lijnen, vensters uitknippen,
   ronde figuren, poppenkleren, …
   Techniek verfijnen zodat aandacht is voor detailweergave.
   Naar een vooraf bepaalde realisatie toewerken.
4.4.2.2 Plakken en kleven

Eerste kleuterklas
   Exploreren : uitstrijken, druipen, samendrukken, van elkaar halen, drogen,
   plakken, …
   Waarnemen van het materiaal: borstel, lijm, papier, textiel, lijmstift,
   zelfklevers, …
   Afspraken maken zoals: lijm aan kwast of spatel afwrijven aan de rand van de
   pot, … Niet lijmen op het blad, maar op het te kleven stuk, behalve bij kleine
   stukjes (confetti), textiel, watten, wol, …
   Afspraken maken over aspecten van netheid en hygiëne.
   Juist doseren van lijm
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  86
Tweede kleuterklas
  Experimenteren met verschillende soorten lijm en zelfklevende materialen.
  Eigenschappen van lijmen en plakbandsoorten ontdekken en verwoorden i.v.m.
   het materiaal, de sterkte, het gebruik.
  Techniek verwerven door demonstratie en observatie. De werkwijze wordt
   regelmatig besproken. Inhoudelijk of uiterlijk niet werken naar model.
  Delen op de juiste plaats kleven.


Derde kleuterklas
  Constructief omgaan met lijm en bijhorende materialen met het oog op het
   bereiken van een vooropgezet doel.
  Lijm kunnen doseren volgens de behoefte.
  Soorten lijm kunnen onderscheiden: lijmstift, vloeibare lijm, behangerslijm,
   contactlijm (!), plakbandsoorten, zelfklevende stroken, stickers, …
  De passende lijm kunnen kiezen in relatie tot de vooropgestelde realisatie en
   de te gebruiken materialen.
  Delen op de juiste plaats kleven.4.4.2.3   Schilderen en stempelen

Eerste kleuterklas
   Exploreren met verfsoorten en bijhorende materialen: vlekken, strepen,
   stippen, open wrijven, vingerverven, …
   Vrij stempelen met kurk, staafjes, spons, …
   Juist hanteren van (grote) penselen, verf nemen.
   Overwegend verticaal schilderen, de verfdikte aanpassen.
   Aandacht voor netheid en hygiëne.Tweede kleuterklas
  Experimenteren met diverse technieken; kleuren mengen (afspraken !)
  Volledige oppervlakte van het papier gebruiken; binnen de bladrand blijven.
  Te veel verf afwrijven.
  Niet te veel hetzelfde penseel in verschillende verfpotten steken.
  Naast verticale, ook schuine en horizontale stand
  Afdrukken met diverse soorten stempels; met flesdop, vilt op hout,
   boomblad, blad samen vouwen, …
  Bepaalde patronen aanhouden
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 87
Derde kleuterklas
  Constructief omgaan met nieuwe technieken zoals schilderen met spons, op
   natte achtergrond, op textiel, op hout, …
  Binnen de figuur werken.
  Penselen, verf, verfdikte, … kiezen in functie van de gebruikte techniek en de
   beoogde realisatie.
  Via mengen een vooropgestelde kleur bekomen.
  Materiaal reinigen na gebruik
  Oog hebben voor detail en aangepast kleurgebruik.
  Patroon- en friesstempelen, tamponneren en sjabloneren.
  Zelf figuurtjes uitsnijden om te stempelen uit aardappel, piepschuim, kurk, …4.4.2.4 Tekenen en kleuren.

Eerste kleuterklas
   Exploreren met vinger in nat zand, met bordkrijt, waskrijtjes, kleurpotloden,
   stiften, … op grote bladen (grove motoriek)
   Geen eigenlijk doel, wel functie – lust
   Krabbelperiode en vormloze experimenten
   Juiste techniek nastreven: houding, greep

Tweede kleuterklas
  Experimenteren met allerlei tekenmaterialen: figuren opvullen, kleuren
   nabootsen, hard / zacht kleuren en tekenen.
  Gericht laten waarnemen bij “kop-voeters”; geen druk uitoefenen
  Potloodgreep verfijnen.
  Tekenen naar eigen fantasie en naar de werkelijkheid; geen voorgetekende
   modellen.Derde kleuterklas
  Constructief omgaan met de verworven technieken: tekenen en natekenen +
   kleuren.
  Technieken verder inoefenen en uitbreiden.
  Oog krijgen voor meer gedetailleerde waarneming en weergave (vorm en
   kleur)
  Technieken aanwenden om creatieve en expressieve vormgeving te bekomen.
  Collectieve realisaties via groepswerk.
  Techniek van potloden scherpen en gommen beheersen.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  88
4.4.2.5 Boetseren en vormgeven.

Eerste kleuterklas
   Exploreren: pletten, trekken, plukken, afbreken, knijpen, drukken, rollen,
   kneden, duwen, op- en uitrollen.
   Waarnemen van het materiaal: nat zand, plasticine, papierdeeg, houtpasta,
   brooddeeg, klei, gips, …
   Pasta in vormen drukken en eruit nemen.
   Niet werken naar een vooropgesteld doel; naamgeving is niet noodzakelijk.Tweede kleuterklas
  Experimenteren: een (zand)taartje, een slang, een ei, lange worsten, voetbal,
   pannenkoek, …
  Overwegend liggende werkstukjes.
  Versieren met veren, kralen, schelpen, stokjes, …
  Tijdens of na de vormgeving een naam geven.Derde kleuterklas
  Constructief omgaan: boetseren i.v.m. winkelspel, feest, zelf poppen maken,
   eigen initiatief of fantasie.
  Staande werkstukjes, meestal enkel aan de voorzijde afgewerkt met andere
   technieken zoals vingerverven, collage, …
  Zoveel mogelijk uit één stuk werken (uitsteektechniek); indien dit niet kan
   stevig verbinden (verdikking) en eventueel lijmen.
  Werken naar een vooraf bepaald doel.

4.4.2.6 Plooien en vouwen.

Eerste kleuterklas
   Exploreren tijdens occasionele momenten; via verfrommelen komen tot
   vouwen en plooien.
   Motoriek gericht hierop trainen.
   Werken met grote en verschillende materialen zoals krantenpapier,
   aluminiumfolie, plastiek, linnen, ...
   Eerste ervaringen opdoen: sommige materialen kun je verfrommelen en
   plooien, andere niet.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 89
Tweede kleuterklas
  Experimenteren bijvoorbeeld via vouwen en plooien kan het deken in het
   poppenbedje.
  Voorwerpen kunnen catalogeren vb. kan k plooien / niet plooien; kan ik vouwen
   / niet vouwen.
  Inzichten verwerven: gevouwen voorwerpen nemen minder plaats in; bij
   strijken blijft de plooi zichtbaar, …
  Motoriek verfijnen tijdens plooien en vouwen zodat de techniek beter
   beheerst wordt.Derde kleuterklas
  Constructief omgaan; een bepaald patroon ontwerpen zoals een verjaardags-
   kroon, een servet, een muizentrap, …
  Zelf een brief vouwen en in een envelop stoppen; een doel hiervoor
   vooropstellen zoals ouders, sinterklaas, een wenskaart voor een jarige, …
  Vouwpatronen opvolgen zoals papieren hoed, boot, vlieger, …
  Ontwikkelen van oog-hand-coördinatie, fijne motoriek, ruimtelijke oriëntatie.4.4.2.7 Knutselen en bouwen

Eerste kleuterklas
   Exploreren met diverse grote materialen zoals schuimrubber, piepschuim,
   houten blokken, rollen, cilinders, …
   Ervaringen opdoen: sommige dingen kunnen rollen, kan ik opnemen, kunnen
   pijn veroorzaken, kunnen omvallen, zijn breekbaar, …
   Uit elkaar nemen en in elkaar passen van voorwerpen, stapelen, achter elkaar
   plaatsen, voortduwen, …
   Ongericht bezig zijn is belangrijker dan een vooraf bepaald doel of product

Tweede kleuterklas
  Experimenteren en ontdekken via een ruim maar gestructureerd materiaal-
   aanbod; de keuze van het materiaal staat in functie van de te verwerven
   inzichten. Bijvoorbeeld: hoe breder de basis van een toren, hoe hoger ik de
   toren kan bouwen. Of: hoe zwaarder de kraan onderaan is, hoe steviger ze
   staat.
  Meten en vergelijken; vb. een doos rondom kunnen plakken.
  Grote bouwsels construeren waarin de kleuters zelf kunnen bewegen.
  Attitudevorming: aanzetten tot veiligheid voor zichzelf en voor de anderen.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 90
Derde kleuterklas
  Constructief omgaan: kiezen van de juiste techniek om een vooropgesteld
   doel te bereiken. Bijvoorbeeld: een omheining bouwen, constructie met play
   mobil, deur- en vensteropeningen in een kartonnen huis, een brug over het
   treinspoor, …
  Realisaties ook met kleiner materiaal zodat een fijnere en meer esthetische
   afwerking mogelijk is.
  Planmatig werken naar een vooropgestelde realisatie.
  Het technisch proces van een bekomen knutselwerk kunnen verwoorden.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                91
4.4.3 Voorbereiden lezen, prenumeriek rekenen, schrijfontwikkeling.


4.4.3.1 Ontluikend lezen.

In alle kleuterklassen besteden wij ruim aandacht aan de specifieke begrippen die
van belang zijn voor het lezen i.v.m. ruimte (bovenaan, links, eronder, …) en tijd
(eerst, daarna, …) Zie ook begrippenlijst onder 4.4.1.

Wij brengen door middel van een stimulerende omgeving en een rijk talig milieu het
kind in contact met de geschreven taal.

Wij zorgen voor een systematische en graduele uitbouw zowel binnen de klas als
klas- overschrijdend, en sterken de wens van de kleuters om te leren lezen en
schrijven.

Bij de kleuters komt dit spontaan over als spel of als een uitdaging.    Aldus
verwerven ze intuïtief de leesvoorwaarden.

Ook hier kan GOK-werking de taalzwakke kinderen extra stimuleren (K2-K3)

Eerste kleuterklas
   Visuele en auditieve voorstellingen begrijpen zoals prentlezen, videofilm,
   voorlezen, praatjes bij plaatjes, reageren op geluid, …

   Taalbeheersing: ontwikkeling van overwegend passief taalbezit.

   Zingeving en symboolbewustzijn
    o symbool voor elke kleuter
    o symbolen voor hoeken, voor opbergdozen, …

   Auditieve waarneming:
    o Zoeken van rijmwoorden m.b.t. prenten
    o Geluiden herkennen, de richting ervan bepalen, de sterkte vergelijken
    o Rijmpjes mee zeggen en nazeggen.

   Visuele waarneming:
    o Verschil in vormen ontdekken via eenvoudige puzzels (insteek-,
      blokken-, vloerpuzzels)
    o Kaartspelen: visuele analyse
    o Visueel geheugen (waar liggen de verfkwasten ?)
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  92
Tweede kleuterklas
  Lees- en kijkplezier ontwikkelen
    o Kansen geven om zelf “boeken” te maken
    o Praten bij een prentenboek of een foto

   Visuele en auditieve boodschappen begrijpen
    o Prentenboek en tekst, reclamefolders van speelgoed, affiches op
      straat
    o Symboolgebruik

   Taalbeheersing: passieve en actieve taalontwikkeling

   Zingeving en symboolbewustzijn
    o Herkenningstekens
    o Gebruik van kalenders, hoekenaanduidingen
    o Eigen voornaam bij het eigen identificatieteken
    o Hanteren van een boek:
       Voor / achter
       Links / rechts
       Boven / onder

   Objectiviteit = kenmerken loskoppelen van andere aspecten
    o Grote poes / kleine poes = poes
    o De bomen kleuren we, de hondjes niet

   Visuele waarneming
    o Dezelfde kleuren bij elkaar
    o Kralen rijgen volgens een bepaald patroon (kleur, vorm, grootte)
    o Plaat tonen en omdraaien; “Wat heb je gezien?”

   Auditieve waarneming
    o Soorten geluiden herkennen zoals voorwerpen, dieren, …
    o Twee geluiden laten horen, daarna één; “Welk geluid ontbreekt?”
    o Eenvoudige rijmversjesDerde kleuterklas
    Belangstelling wekken voor het geschreven woord via rijk gestoffeerde en
     knusse boekenhoek, leesschrijfhoek, voorleesgroep (kinderen van de
     lagere afdeling zinvol inschakelen), bibliotheekbezoek, met de groep een
     verhaal verzinnen, noteren van commentaar bij een realisatie. Ervaren
     dat het geschreven woord tijd en ruimte overbrugt.


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  93
     Taalbeheersing:
      o Actieve taalontwikkeling naast uitbreiding van de passieve
        taalschat.
      o Begrippen uitbreiden i.v.m. tijd en ruimte (zie begrippenlijst 4.4.1)

     Zingeving en symboolbewustzijn:
      o Symbolengebruik uitbreiden
      o Aantal stippen = aantal toegelaten kleuters in de speelwerkhoek
      o Voornaam herkennen en schrijven in gebonden schrift (in afspraak
        met het eerste leerjaar)

     Objectiviteit:
      o Voornaam herkennen, zowel groot als klein geschreven
      o Vaststellen dat dezelfde voorwerpen een verschillende kleur,
        grootte, … kunnen hebben.
     Auditieve waarneming:
      o Discriminatie:
        Verschillen en gelijkenissen kunnen waarnemen (taak / tak)
        Rijmwoorden kunnen vinden naar begin-, midden- of eindklank
        Stemmen van vriendjes herkennen
        Welk woord hoorde je in het verhaaltje : wim, tim , kim ?

       o Analyse:
        Steek je hand op telkens je “oma” hoort
        Welk woord begint met een “f”-klank?
        Hoeveel woorden hoor je in het zinnetje?
        Het aantal lettergrepen in een woord klappen
        Welke paddestoelen hebben geen / weinig / veel stippen?

       o Synthese:
        Een zin uit een lied laten horen; de kleuters vullen verder aan
        Welk woord is het? B-a-l ----- bel, buil, bal
        Ontbrekende begin-, midden-, eindklank aanvullen

       o Geheugen:
        Nazeggen van eenvoudige zinnen of van een verhaaltje
        Een reeks woorden herhalen
        Een rij diernamen: herhalen en één ervan weglaten. Welk dier is er
        niet meer bij?
        Kleuterpoëzie en versjes
        Woord of zinnetje doorfluisteren en doorzeggen


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    94
     Visuele waarneming:
      o Discriminatie:
        Vaststellen van verschillen en gelijkenissen naar aantallen, vorm,
        kleur,
        Opzoeken van verschillen bij 2 gelijkende tekeningen
        Kaartspelen

       o Analyse:
        In welke voornaam zien we een “l”
        Kop – buik – staart van een woord aanduiden
        Samengestelde woorden splitsen
        Letters uit de voornaam herkennen
        Dezelfde cijfers in verschillende getallen aanduiden

       o Synthese : puzzels
        Wat ontbreekt bij de tekening?
        Welk woord is het? p-o-p / p-o-l / p-o-t

       o Geheugen:
        Kimspelen met een vijftal voorwerpen (tonen – bedekken –
        benoemen)
        Voorwerpen ongemerkt van plaats verwisselen
        Memoryspelen
        Kralen rijgen volgens patronen met gradatie in moeilijkheid.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  95
4.4.3.2 Prenumeriek rekenen.

In alle kleuterklassen is het de bedoeling om handelend om te gaan met levensecht
en gestructureerd materiaal. Manipulatie vinden wij zeer belangrijk om de oog-hand
coördinatie te ontwikkelen. Wij bieden uiteraard zo veel mogelijk
verwoordingkansen wat de taalontwikkeling ten goede komt, maar wat ons ook een
inzicht geeft in het denkproces van de kleuters. We werken ook met foto‟s,
tekeningen, schetsen, speelwerkbladen, …
We differentiëren volgens de belangstelling, het tempo en de mogelijkheden van de
kinderen.
Ook hier kan GOK helpen, doch tot nu toe is dat nog niet gebeurd. (geen vraag,
enkel vraag naar taal)

Om duidelijk de ontwikkelingen te volgen gaan we hierna uit van de vaardigheden,
kennis en begrippen die de kleuters dienen te verwerven en te beheersen.

   Classificeren = rangschikken volgens één of meer kenmerken
    o K1   naar één kenmerk: alle poppen bij elkaar leggen
    o K2   de ontkennende vorm (negatie) erbij: kleuters die geen jas
       dragen
     o K3    naar 2 kenmerken: de rode ronde voorwerpen   Correspondentie:
    o K1  één-één     relatie   met  driedimensionaal  en  gestructureerd
      materiaal
           bij elkaar plaatsen wat samen hoort.

     o K2    één-één relatie met drie- en later tweedimensionaal materiaal
      via
           aanraken, pijlen trekken, kleuren, komen tot meer, minder,
           evenveel zonder tellen.

     o K3    hoeveelheden kunnen vergelijken op zicht.
           Controle via één-één relatie, voor sommige kleuters alleen maar
           met de ogen.   Seriëren – ordenen = leggen volgens een gegeven ordening. We laten steeds
   ordenen van links naar rechts (= leesrichting!)
    o K1   tot drie voorwerpen die duidelijk verschillen vb. in grootte.SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                     96
     o K2    meerdere voorwerpen, waarbij het interval verkleint

     o K3   idem K1 en K2, waarbij de kleuters technieken ontdekken om
      kleine
          Verschillen te vergelijken   Conservatie of constantie = een hoeveelheid verandert niet als men de
   plaats, de vorm, de richting, … van de dingen wijzigt.
    o K1   zelfde kleuters op een andere plaats: dicht bij elkaar / liggend /
         zittend / staand ------- zijn jullie hier nog allemaal ?     o K2    ongelijke hoeveelheden gebruiken: pitten, kurken, borden, …
           eventueel gebruik maken van één-één relatie.

     o K3    ook met vaste hoeveelheden: zand, water, … over- en uitgieten,
           vergelijken. Voorwerpen horizontaal en verticaal schikken.
   Rekentaal en handeling.
    o K1  zie begrippenlijst „hoeveelheden‟ (4.4.1)
        Deze   begrippen   occasioneel  aanwenden    tijdens    de
        klasactiviteiten.

     o K2    Idem als K1
           Werken vanuit levensechte situaties: nog een kleuter erbij / nu
           twee weg, …

     o K3    idem als in K1 en K2
           Ook begrippen als … keer nemen, verdelen in groepen, de helft,
           …
           Deze activiteiten zijn steeds verbonden met handelen en doen.
   Tellen.
   Wij bestelen uiteraard aandacht aan gradatie. In het begin houden we
   eventueel de hand van de kleuter vast en tellen traag, ritmisch.
   Tellen met verplaatsingen, aanwijzen, aanraken, met de ogen, …
   Van hardop naar fluisterend en stil tellen.


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    97
    Gradatie: tellen van grote ver verwijderde voorwerpen naar kleinere
    voorwerpen dicht bij elkaar.

     o K1    De telrij tot drie: aftelrijmpjes, versjes, …
           Hoeveelheden één, twee, veel

     o K2    De telrij tot zes
           Achteruit tellen vanaf 4
           Hoeveelheden tot 4

     o K3    De telrij tot tien
           Hoofd- en rangtelwoorden
           Achteruit tellen vanaf 6
           Met wisselend begin- en eindpunt
           Resultatief tellen van hoeveelheden tot 5: tellen tot 4  ---  er
                       de
           zijn er 4 of dit is de 4 .
           Komen tot 5 is meer dan 3 / 2 is minder dan 4
           Eventueel controle via één-één relatie
           Cijfers associëren met hoeveelheden
   Ruimte = kennismaken met vormen
    o K1   Exploreren met een ruim aanbod van ruimtefiguren die duidelijk
         kunnen rollen / niet kunnen rollen.
         De kleuters rollen en maken koprollen.

     o K2   Overschakelen naar meer gestructureerd materiaal zoals
       schijven,
          blokjes, …
          Vormen stempelen in de zandtafel; vormen tekenen met de
     vinger     in nat zand, …
          In de tastzak vormen verwoorden: rond, met veel hoeken,
           scherpe hoeken, …
           Tweedimensionaal werken: verbind de ronde figuren

     o K3    Vlakke figuren benoemen: cirkel, vierkant, driehoek, stervorm, …
           Ovalen, cirkels, veelhoeken natekenen.
           Ruimtefiguren bekijken vanuit verschillende hoeken      ---
           verschillende vormen in 1 object.
           Voorwerpen navouwen
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    98
           Perspectiefweergave: hoe verder iets staat, hoe kleiner het
           lijkt. Op een prent is een huis in de verte kleiner getekend dan
           een huis dichtbij.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   99
4.4.3.3 Schrijfontwikkeling.

Bij schrijfontwikkeling hebben wij aandacht voor de volgende componenten:
- zit- en schrijfhouding
- potloodgreep
- de juist bewegingen

Wij besteden aandacht aan de volgende gradatie:
- van grove naar fijne motorische bewegingen
- vanuit de schouder-, de arm- en elleboogbewegingen over de pols- naar de
  vinger-bewegingen.
- Van ruw naar een vlak schrijfoppervlak
- Van werken op grote oppervlakken naar kleine
- Van groot naar meer verfijnd schrijfmateriaal

Wij hebben aandacht voor de onmiddellijke correctie van verkeerde houdingen en /
of bewegingspatronen. Wij zorgen voor een degelijk en eventueel aangepast
schrijf-materiaal als remediërend middel.Eerste kleuterklas

   Grootmotorische activiteiten die de psycho-motoriek ontwikkelen zoals
   kruipen, lopen, balspel, …
   Ontwikkelen van de schrijfhand en de vingervaardigheid via boetseren,
   scheuren, schilderen, vingerspelletjes,…
   Dissociatie- en coördinatieoefeningen.
   Van slurfmotoriek naar symmetrie met 2 handen.
   Geen tekenopdrachten, maar wel exploratiekansen met drie- (vervormbaar)
   en tweedimensionaal materiaal.
   Inkleuren van grote figuren zonder echt eisen te stellen.Tweede kleuterklas

    Vanuit gemotiveerde situaties alle kansen uitbaten
    Nog geen verfijnde pennengreep eisen bij alle kleuters.
    Schilderen, strepen trekken, … in één (schrijf)beweging.
    Schrijfmateriaal niet te vast hanteren en niet te hard drukken.
    Meer gerichte handbewegingen via spel: touwtjes, golvend water, slang, …
    Vingermotoriek oefenen.
    Grote vormen inkleuren met een zekere nauwkeurigheid.


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 100
   Symmetrische motoriek waarbij de handen samenkomen op de middellijn
   bevordert de lateralisatie.
Derde kleuterklas

   Schrijfbewegingen: idem tweede kleuterklas.
   Bi-manuele oefeningen blijven belangrijk om meer voor de ontwikkeling van de
   dominante hand.
   Natekenen van schrijfpatronen, vb. voornaam in gebonden schrift in kleine
   letters.
   Inkleuren van kleine(re) vormen met een grote nauwkeurigheid.
   Aandacht voor de schrijfrichting en schrijfdruk
   Wij streven ernaar dat de kleuters op het einde van de derde kleuterklas:
    o Gelateraliseerd zijn (voorkeurshelft)
    o Verschil in spiegelbeeld ontdekken.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                101
4.4.4   Belangstellingspunten.

De belangstellingspunten die uitgewerkt worden in onze kleuterklassen zijn hierna
opgesomd per kleuterklas. Om de eigenheid te bewaren en het persoonlijke
initiatief aan te moedigen vinden wij het niet opportuun dat in elke klas dezelfde
thema‟s op hetzelfde ogenblik behandeld worden.

De onderstaande lijst is niet rigoureus, noch limitatief. Het is vanzelfsprekend dat
een grote soepelheid aan de dag gelegd wordt. Als bepaalde omstandigheden
uitnodigen om verwerkt te worden in een thema, spelen wij daarop in.

Indien kleuters duidelijke interesse vertonen voor bepaalde onderwerpen gaan we
erop in en kan een totaal nieuw thema aan bod komen.
Projecten liggen niet op voorhand vast.

 Periode       K1-K2            K3          ‘
September   Voor het eerst naar   Terug naar school
        school          Vriendjes in de klas
        Lekker fruit       Kindjes uit andere
                    landen
                    Fruit: appelpluk,
                    inheems, uitheems
Oktober    Dierenplezier      Dieren
        Schilder herfst     Herfst:
                    natuurveranderingen
                    Paddestoelen,
                    kabouters,
                    pompoenen, heksen,,…
November    Hoera voor oma en    Grootouderfeest
        opa
        Wie komt er elk
        jaar?
December    Speelgoed van de     Sinterklaas en
        Sint           Zwarte Piet
        Kling klokje kling    Feestdagen:
                    kerstfeest en
                    nieuwjaar

Januari    Brieven, brieven     Post
        allemaal brieven     Winter
        Licht en donker     Kleuren en kunst
Februari    Zet de maskers      Carnaval


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  102
        maar op        Ziek zijn
        Ik ben ziek      Project
Maart     Een laatste      Voorjaarsbloemen en
        winterprik      zaaien
        Bim Bam Beieren    Pasen: kippen, eieren,
                   hazen, klokken,…
April     Lente in mijn tuintje Schoenen, veters,
        Kleuren        knopen leggen
        Moederdag       Verkeer, links, rechts
Mei      Ik op wielen     Moederdag
        Ik ontdek de wereld Project
        Het kleine      Boerderij
        insectenboek     Schoolfeest
Juni      Thema uitwerken    Vlinders, bijen,
        schoolfeest      lieveheersbeestjes,…
        Vaderdag       Didactische uitstap
        Piraten        Zomer, vakantie, de
        Ik ga op uitstap   zee,…
        Dag juf … bijna    praten
        vakantie.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar          103
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  104
4.1 De leergebieden en leerdomeinen

Eerste leerjaar – De Zandloper


Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Leerplan
   competenties         Eigen ervaringen
   gezonde en veilige      De leerlingen
   levensstijl
   zelfconcept en het
   sociaal functioneren

Muzische vorming
  beeld             Leerplan
                  Taalsignaal
                  Eigen ervaringen
                  De leerlingen

   muziek             Leerplan
                  Taalsignaal
                  Cassettes, cd‟s
                  Kaft met liedjesteksten (eigen verzameling)   drama             Leerplan
                  Taalsignaal
                  Kaft met gedichten (eigen verzameling)

   beweging           (zie muziek en drama en lichamelijke opvoeding)
                  De leerlingen (beleving, ontdekken, …)

   media             Leerplan
                  Taalsignaal
                  Eurobasis / Kompas
                  Maquettes, plan

   attitudes           weeklijn, daglijn, waarnemingskalender,
                  scheurkalender, tijdsband, schoolkrant, kinderraad,
                  agenda, schoolreglement, klasafspraken,


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    105
                  kringgesprekken, …
Nederlands
  luisteren           Leerplan
                  Taalsignaal
   spreken            Bibliotheek
                  Eigen ervaringen
   lezen
                  Leerlingvolgsysteem: cito- en AVI-testen,
                  spellingstesten
   schrijven

   vaardigheden /
   strategieën

   taalbeschouwing
Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Wereldorïentatie          Wereldorïentatie 1A en 1B
  natuur             Zonnekind
                  Milieu 1
                  Wereld in zicht
   technologie          Wapiti
                  Artikels van OVAM
   mens             Project afval
                  Verkeer: zebra
   maatschappij         Video “Peter en de Wolkenbaron”

   tijd

   ruimte

   brongebruik

Wiskunde
  getallen            Eurobasis
                  Rekenproblemen oplossen en opsporen
   meten             Rekentrappers
                  Remelka


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   106
   meetkunde           Pluspunt, Van Inn
                  Rekenfiches (doos)
   strategieën en
   probleemoplossende
   vaardigheden

   attitudes

Leren leren            Concentreren kun je leren
                  Echo
                  Gebruik van de nieuwe klasagenda
                  Meichenbaum, K. Temmerman
Sociale vaardigheden        Leerproblemen en moeilijk gedrag
                  Speelkoffers in de lagere school
                  Ervaringsgericht werken in de basisschool
                  Contractwerk, hoekenwerk, spelen
Tweede leerjaar – De Zandloper


Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Methode voor lichamelijke opvoeding –
   competenties         bewegingsonderwijs en didactiek (Groels en
   gezonde levensstijl      Borman)
   zelfconcept en het
   sociaal functioneren     Bewustwordingsprogramma

Muzische vorming          Zonnestraal
  beeld             Knutselboeken
                  Beeld-bundel (Van Craeynest)
   muziek            Musica 1 en 2
                  Verbale expressie (Taalknikker 2)
                  Klasafspraken
   drama             In één adem

   beweging


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   107
   media

   attitudes

Nederlands
  luisteren           Taalknikker 2a en 2b werkboek4
                  Taalknikker 2a en 2b leesboek

   spreken            Spelling in de lift
                  Klasbib met niveauleesboekjes
   lezen             Cd roms met taaloefeningen
                  Werkfiches
   schrijven

   vaardigheden /
   strategieën

   taalbeschouwing
Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Wereldorïentatie
  natuur             Taalknikker 2 / Werotaal

   technologie          Zonnestraal

   mens             Internet

   maatschappij

   tijd

   ruimte

   brongebruik

Wiskunde


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  108
   getallen           Eurobasis

   meten             Werkfiches Eurobasis

   meetkunde           Ik leer tafels (met groep 4) (Deltas)

   strategieën en        Cd roms met wiskunde oefeningen
   probleemoplossende
   vaardigheden

   attitudes

Leren leren            Contractwerk/hoekenwerk/klasagendSociale vaardigheden        Contractwerk/hoekenwerk
Derde leerjaar – De Zandloper


Leergebieden en domeinen            Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Eigen lesfiches voor lichamelijke opvoeding
   competenties         Spelen op de speelplaaats (SVS)
                  Park- en bosspelen (SVS)
   gezonde en veilige      Handig met de bal (SVS)
   levensstijl          Alles met de bal (SVS)

   zelfconcept en het
   sociaal functioneren

Muzische vorming
  beeld             Internet – knutselboeken – Zonnestraal –
                  Kinderhanden

   muziek            “Eigen-wijs” – cd‟s met kinderliedjes


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    109
   drama             Bib – Internet

   beweging           Eigen fiches met bewegingsspelletjes

   media             Computer – iets opzoeken in de bib

   attitudes           Speelplaatsreglement – klasafspraken

Nederlands
  luisteren           Taalknikker 3 – Leren Luisteren

   begrijpend lezen       Taalknikker 3 – begrijpend lezen (uilenreeks)

   spreken            Taalknikker 3

   lezen             Taalknikker 3: Voortgezet lezen / AVI-boekjes /
                  klasbib
   schrijven           Taalknikker 3 – bundel met stelopdrachten -
                  kalligrafie
   vaardigheden /
   strategieën          Taalknikker 3

   taalbeschouwing
                  Taalknikker 3 – eigen werkblaadjes
   spelling
                  Taalknikker 3 – Spelling in de lift – werkblaadjes
                  uit “schrijven zonder fouten” – Edurum taaltrainer
Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Wereldorïentatie          Taalknikker 3: werotaal
  natuur             Zonnestraal
                  Internet
                  Bibliotheek
   technologie

   mensSWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                     110
   maatschappij

   tijd

   ruimte

   brongebruik

Wiskunde
  getallen            Eurobasis
                  Werkbundel met de tafels
   meten             Eigen werkbladen
                  Edurom rekentrainer
   meetkunde           CD-rom rekenraadsels

   strategieën en
   probleemoplossende
   vaardigheden

   attitudes

Sociale vaardigheden        Contractwerk
                  Hoekenwerk
                  Kringgesprekken
                  Ervaringsgericht werken
Vierde leerjaar – De Zandloper


Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Lesfiches voor lichamelijke opvoeding
   competenties         Leerplan
   gezonde en veilige
   levensstijl
   zelfconcept en het
   sociaal functioneren


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 111
Muzische vorming
  beeld             Knutselhandboeken
                  Internet

   muziek            Internet
                  De echoput   drama             Internet, eigen ideeën

   beweging           Eigen ideeën   media             CD-rom

   attitudes

Nederlands
  luisteren           Taalknikker 4
                  - Leesboek 4A + 4B
   spreken            - Leerboek 4A + 4B
                  - Werkboek taal 4A + 4B
   lezen             - Werkboek lezen 4A + 4B
                  Bibliotheekbezoek: Jeugdliteratuur
   schrijven           Afhankelijk van thema
                  Spelling in de lift
   vaardigheden /        Leren Luisteren (Van In)
   strategieën          De toren van Babbel
                  Taalsignaal
   taalbeschouwing

                    Taalfiches
                    Teksten i.v.m. projectenLeergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Wereldorïentatie          projectwerking
  natuur             Zonnestraal
                  Taalknikker
                  Internet


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 112
   technologie          Eigen thema‟s
                  Parel
   mens             Werosignaal 4

   maatschappij

   tijd

   ruimte

   brongebruik

Wiskunde
  getallen            Eurobasis 4
                  - Werkboek 4A + 4B + 4C
   meten             - Handleiding 4A + 4B + 4C
                  - Vergeet-me-nietje
   meetkunde           - Differentiatie map

   strategieën en
   probleemoplossende
   vaardigheden

   attitudes

LEREN LEREN            Contractwerk - agenda
Sociale vaardigheden        Hoekenwerk
Vijfde leerjaar – De Zandloper


Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Leerkracht LO
   competenties         Eigen ideeën
   gezonde en veilige


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 113
   levensstijl
   zelfconcept en het
   sociaal functioneren

Muzische vorming
  beeld             Eigen ideeën (afhankelijk van WO-thema)
                  - werken met grijspotlood
                  - werken met kleurpotlood
                  - rotstekening
                  - werk volgens Mondriaan
                  - werk volges Picasso
                  - vruchtbaarheidsbeeldje in klei
                  - een “merk” ontwerpen
                  - een kunstwerk uit het museum natekenen
                  - een werk volgens …
                  - vredesaffiches
                  - zelf een krant ontwerpen
                  - iets inpakken volgens…
                  - een glasraam maken
                  - knutselen voor het schoolfeest (en andere
                    feesten)

   muziek            blokfluit – eigen liedjes – muziek beluisteren
   drama             Toneel L5 + L6

   beweging   media             Oefeningen in het contract: internet, mail,
                  tekstverwerking
   attitudes

Nederlands
  luisteren           Eigen oefeningen uit leesmenu en leesmarkt

   spreken            Dagelijkse evaluatie + spreekbeurt

   lezen             Leesmenu + leesmarkt + niveaulezen
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                     114
   schrijven           Taalknikkker 5 / Steloefening afhankelijk van
                  WO-thema
   vaardigheden /
   strategieën

   taalbeschouwing        Taalknikker 5 + eigen bundel                    Taalfiches
                    Teksten i.v.m. projectenLeergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Wereldorïentatie          projectwerking
  natuur
                  Tocht door de Tijd
                  Natuurvriend
   technologie          Toren van Babbel
                  De nieuwe wereld
   mens             Spillemaeker

   maatschappij

   tijd

   ruimte

   brongebruik          Atlas –Encarta – Internet - klasbib

Wiskunde
  getallen            Eurobasis 5
                  - Werkboek 5A + 5B + 5C
   meten             - Differentiatiemap
                  - Vergeet mij nietje 5
   meetkunde

   strategieën en
   probleemoplossende
   vaardigheden

   attitudes


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   115
Leren leren            Contracten – agenda – leren plannen (contract)Sociale vaardigheden        Dagelijkse evaluatieFrans               -  Bonjour les enfants
Zesde leerjaar – De Zandloper


Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Lichamelijke opvoeding
   motorische          Lesfiches voor lichamelijke opvoeding
   competenties
   gezonde en veilige
   levensstijl
   zelfconcept en het
   sociaal functioneren

Muzische vorming
  beeld             Knutselen allerhande   muziek            Lln. stellen hun favoriete groep voor
                  Lkt. klassieke muziek   drama             Toneel / Sketches

   beweging   media             Geluid / Camera / Film

   attitudes
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   116
Nederlands
  luisteren           Taalknikker 6

   spreken            Taalknikker 6 + aangevuld met eigen materiaal

   lezen             Eigen bronnen

   schrijven           Taalknikker 6 + lesfiches steloefeningen
                  Taaltaken 6 + De nieuwe spellingsgids
   vaardigheden /        Spelling in de lift
   strategieën          Taalknikker 6

   taalbeschouwing        Taalknikker 6                    Taalfiches
                    Teksten i.v.m. projectenLeergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Wereldorïentatie          projectwerking
  natuur

                  Tocht door de tijd
   technologie          Wereldwijzer
                  Natuurvriend
   mens             Toren van Babbel
                  De nieuwe wereld
   maatschappij         Spillenaecker

   tijd

   ruimte

   brongebruik                  Altas – Encarta – Internet - klasbibliotheek

Wiskunde
  getallen            Eurobasis 6 A + 6B


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                     117
   meten

   meetkunde           Differentiatiemap
                  Vergeet-mij-nietjes 6
   strategieën en
   probleemoplossende
   vaardigheden

   attitudes

Leren leren            Brochure G.O. Leren leren / Leren leren, 25
                  praktische studietips
                  Bundel van het CLB (leren studeren)
Sociale vaardigheden
                  Dagelijkse evaluatie

Frans               Bonjour les enfants 2
Leermeester lichamelijke opvoeding

Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen

Bewegingsopvoeding         Geen leermeester lichamelijke opvoeding
  gegevens door
   leermeester
   lichamelijke opvoeding
GOK-leerkrachten en zorgcoördinator

Leergebieden en domeinen           Meest leidinggevende bronnen
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    118
Nederlands             Leesmenu
                  Niveauleesboekjes
                  Veilig leren lezen
                  Taalknikker / Kameleon
                  Spelling in de lift
                  internet                  Voor anderstalige nieuwkomers :
                  - Goochelen met woorden
                  - Materiaal van NT2
Wiskunde              Differentiatiemap van Eurobasis / Kompas
                  Nieuwe Tal-rijk
                  Internet
Leren leren            Brochure/map CLB 6de leerjaar
Sociale vaardigheden        Contractwerk
Andere               Onze schoolorthoteek
4.2 Aanvullende activiteiten

Dit onderdeel geeft een overzicht van de jaarlijks terugkerende activiteiten die
georgani-seerd worden binnen en buiten de klas. Om overzichtelijk te blijven
hebben wij deze activiteiten gegroepeerd per leerjaar. Niet elke klas organiseert
dezelfde activiteiten. Het is de vrijheid van de klastitularis om die activiteiten te
kiezen die het beste passen bij de leerlingengroep en bij de uitwerking van de
leerstof.


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  119
Naast deze werking organiseren we ook occasionele activiteiten die afhankelijk zijn
van het aanbod dat wij van externen krijgen. Wij streven ernaar dat elke klas per
schooljaar bij een “culturele” activiteit betrokken wordt. Hierbij denken we aan
poppenkast-, film- en/of toneelvoorstellingen.

Wij nemen deel aan de sportactiviteiten die de stedelijke sportdienst jaarlijks
inricht. Hierbij komen aan bod :
 - de scholenveldloop (lagere school)
 - de sportweek (basisschool)
 - Doe-aan-sportbeurs
 - Ijsschaatsen (basisschool)Jaarlijks richten we een aantal feestelijke activiteiten in waarbij klas- en/of
niveau- overschrijdend gewerkt wordt :

Grootouderfeest De grootouders betrekken bij November Woensdagvoormiddag
        het schoolleven
Kerstfeest   Kerstsfeer beleven      December Vrijdagnamiddag

Themafeest     Afhankelijk         November Zaterdagavond
                         Februari
                         April
Carnaval      Carnavalsfeer beleven    Februari Vrijdagnamiddag
          Carnaval vieren
Schoolfeest     Project – tentoonstelling  Juni    Zaterdag

Afscheidsfeest   Afscheid nemen van de klas  Juni    op de laatste
                              schooldag
Moederfeest     Ter gelegenheid van     Mei    Woensdagvoormiddag
Vaderfeest     moederdag/vaderdag
Eerste leerjaar –De Zandloper
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 120
       Activiteit                Doel         Periode
Ik en jij en wij           Elkaar leren kennen         September
De weeklijn              De dagen: kleurengebeurtenis:    September +
                   vandaag, gisteren, morgen;     oktober en
                   gekleurde pijlen: eergisteren,   november
                   overmorgen; gekleurde cirkels:
                   schooldagen-weekdagen;
                   nummeren, het weer
De scheurkalender           Opeenvolging van de dagen: de    September
                   datum                tot juni
In de klas              Het klasleven            September –
                   Het klaslokaal: maquette, plan   oktober
Onze school              De straat – de gebouwen – de    September –
                   speelruimtes – het personeel    oktober
                   (maquette)
Het Aboretum (de Japanse       Herhaling K3, kennismaking L1 +   September -
sierkers, de Sierappel        waarnemingsbespreking        juni
Fruit is lekker            Fruit van overal          September
                   Fruit van hier – fruit van elders  Oktober -
                                     november
Herfst                De natuur nu – boswandeling     September –
                                     oktober -
                                     november
Mijn poes of zo            4 oktober: dierendag (naar het   Oktober –
                   dierenasiel.            november
                   Huisdieren – gevoelens
De zeeklas              Samen met het tweede leerjaar    oktober
                   naar zee: met elkaar leren leven;
                   de natuur aan zee
Grootouders              Grootouderfeest: de familieband   november
De waarnemingskalender        De dagen – vandaag, gisteren,    December -
                   eergisteren, morgen, overmorgen;  juni
                   met woorden + het weer:
                   pictogrammen
Speel je mee?             Sinterklaas en Zwarte Piet:     December
                   verbeelding, speelgoed en spelen.
Winter                De natuur nu. Dieren in de winter  Januari –
                                     februari
Feest                 Kerstmis – jaarwisseling      December –
                                     januari
Er was eens              Sprookjes fantasie         Januari –
                                     februari


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   121
Gedichtendag             Appreciëren van gedichten – zelf     Januari
                   dichten
Mijn dag               Dagindeling – dagband          Februari –
                                        juni
Week van de diversiteit        Verdraagzaamheid             Februari
Carnaval               Humor – pret – carnavalfeest       Februari –
                                        maart
Sportweek               Sporten                 Februari –
                                        maart
Te koop                Kopen en verkopen            Februari –
                                        maart
Heel de week             Weekdagen: herhaling           Maart – april
De lente               De natuur nu: alles leeft        Maart – april
                                        – mei
Pasen                 Paasvakantie – Het ei          Maart – april
In mijn straat            Verkeer – milieu             April – mei
Wat groeit daar?           Groenten in de tuin           April – mei
Moederdag               Moeder – de beroepen –          Mei
                   Moederfeest
Schoolfeest              Variërend onderwerp: werken rond Februari –
                   het thema            maart – april
                                    – mei
                   Uitvoering            Mei-juni
Dieren in een park          Dierentuin – dierenpark     Mei – juni
Vaderdag               Vader – de beroepen – Vaderfeest Juni
Nieuwe vriendjes           Samenwerking (overgang) K3 komt Juni
                   naar L1. Bespreking weldra L1
                   naar L2
De zomer               De natuur nu.          Juni
                   Herhaling: de seizoenen of
                   jaargetijden
Van zon en zee, van zand en bos    Vakantie – sport en spel     Juni
Toneelkijken moet je leren      Toneelvoorstelling        VarieerdTweede leerjaar – De Zandloper

   Activiteit            Doel             Periode
Het schooljaar     Het schooljaar begint           september
begint         Lln. kunnen samen klasreglement
            opstellen
            Lln kunnen afspraken omtrent

SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                      122
            schoolreglement, straf,
            beloning,ruzie, etc… nakomen.
            Lln. kunnen inzien dat niet naleven
            van regels wrevel kan geven
            (maatschappij)

            Verkeer
Verkeer        Lln. kunnen de rijbaan correct
            oversteken
            Lln kunnen belangrijke begrippen
            (voetpad, fietspad, bushalte, etc…)
            verwoorden.
            Lln. kennen de voornaamste
            leestekens uit de onmiddellijke
            omgeving (verkeer en mobiliteit)

            Wonen
            Lln kunnen hun eigen adres
            verwoorden
Wonen         Lln kunnen aanvoelen dat
            plaatsaanduidingen relatief kunnen
            zijn
            Lln kunnen inzien dat de
            werkelijkheid verkleind kan worden
            weergegeven (ruimte, oriëntatie-,
            kaart- en algemene vaardigheden)
De herfst       De herfst              oktober
            Lln kunnen eigenschappen van dieren
            en ordening van dieren maken
            Lln kunnen delen van planten (bomen,
            bloemen) en enkele vaak voorkomende
            bomen benoemen
            Lln kunnen vaak voorkomende dieren
            benoemen (levende natuur)

            Op GWP naar zee
Naar zee..       Lln kunnen de grote delen van het
            strand benoemen
            Lln kunnen functies van de zee voor
            mens en dier verwoorden
            Lln kunnen verwoorden dat een leven
            als schipper harde werkelijkheid is


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar              123
            (zie GWP-doelstellingen)

Novemberdagen     Enkele belangrijke data       november
            Betekenis van volgende dagen kennen:
            Allerheiligen, 11 november, 15
            november, …

            Voeding
Voeding        Lln kunnen nut van melkproducten
            verwoorden
            Lln kunnen verwoorden dat groente
            en fruit best lekker en gezond is
            Lln kunnen verwoorden hoe men best
            reageert op luizen (mens- en
            gezondheidseducatie)

            Ik en de anderen
            Lln kunnen enkele vaak voorkomende
Ik en de anderen    beroepen opsommen
            Lln kunnen verwoorden dat mama of
            papa soms heel moe is na het werk
            Lln kunnen vertellen over werk van de
            ouders
            (maatschappij – sociaal en
            economische verschijnselen)
Geld          Geld                 december
            Lln kunnen nu van geld verwoorden
            Lln kunnen verwoorden waarom men
            spaart
            Lln kunnen omgaan met biljetten en
            geldstukken en kennen de
            verschillende…

            Feesten
feesten        Lln kunnen verschillende feesten
            benoemen
            Lln kunnen de feesten oriënteren op
            een jaarkalender
            Lln kunnen feesten ordenen in de tijd
            (Tijd-dagelijkse tijd)
Mijn buurt       Mijn buurt              januari
            Lln kunnen inzien dat we thuis veel


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar               124
            afval produceren
            Lln kunnen inzien dat groenzones
            rustiger zijn dan bebouwde zones
            Lln kunnen straten, enz. in de buurt
            van de school situeren

            Winter
winter         Lln kunnen interpreteren van een
            klassikaal opgestelde natuurkalender
            Lln kunnen begrippen zoals mist,
            sneeuw, winter, storm, ijzel, enz…
            hanteren
            Lln kunnen winter duiden aan
            fenomenen zoals temperatuur, duur
            van de dag, etc. (natuur – levende en
            niet-levende natuur)
Gezondheid       Gezondheid               februari
            Lln kunnen inzien en verwoorden dat
            men na het zwemmen zich steeds
            goed moet afdrogen
            Lln kunnen verwoorden hoe men
            omgaat met luizen (mens en
            gezondheideductie)

            Week van de diversiteit
Diversiteit      Lln kunnen inzien hoe verschillend we
            zijn
            Lln kunnen omgaan met respect voor
            de verschillen
            Lln kunnen verwoorden dat
            verschillen soms leuk, soms moeilijk,
            soms spannend kunnen zijn (mens)

            Veiligheid
            Lln kunnen inzien dat men bij
            brandalarm rustig en veilig naar
veiligheid       afgesproken plaatsen dient te gaan
            Lln kunnen inzien hoe men veilig de
            straat oversteekt en wat het belang
            van gedrag in het verkeer is
            Lln kunnen gevaren inzien van
            elektriciteit


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                125
            Lln kennen doodshoofdetiket, ….
            (mens en gezondheidseducatie)
Vrede         Vrede                maart
            Lln kunnen verwoorden hoe men ruzie
            kan vermijden
            Lln kunnen verwoorden wat lief zijn
            voor elkaar betekent
            Lln kunnen Valentijnsdag vieren en
            het nut van Valentijn verwoorden

            Sport
sport         Lln kennen de verschillende sporten
            en kunnen ze indelen naar
            gevechtssporten, balsporten,
            watersporten, etc….
            Lln kunnen de functie van
            groepsspelen en van individuele
            sporten verwoorden
            Lln kennen het nut van sport en
            beweging voor de gezondheid
lente         Lente                 april
            Lln kunnen begrippen en relaties zien
            tussen lente en dier met jongen
            (kuikentjes, lam, kalf, …)
            Lln kunnen inzien dat veel planten
            gaan bloeien
            Lln kunnen inzien dat de planten niet
            allemaal gelijktijdig gaan bloeien
            (natuur – levende natuur)

Moederdag       Moederdag/vaderdag          mei
Vaderdag        Lln kunnen positieve kanten van hun
            ouders verwoorden
            Lln kunnne over het leven van hun
            ouders vertellen

            Schoolfeest – thema: ….
SchoolfeestGevoelig voor     Gevoelig voor             juni
            Lln kunnen praten over gevoelens en


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar              126
            gevoelens uiten
            Lln kunnen het nut verwoorden van
            het uiten van gevoelens
            Lln kunnen allerlei dingen verwoorden
            waarvoor zij gevoelig zijn

            De boerderij
De boerderij      Lln kunnen delen van de koe
            benoemen
            Lln kunnen het nut van de koe voor de
            mens benoemen

            Didactische uitstap
Derde leerjaar – De Zandloper

   Activiteit             Doel          Periode
Pesten         -Klasgesprek: wie werd al eens     September
            gepest? Wie heeft al eens gepest?
            Waarom? Hoe voelde je je dan?
            -Verschil tussen pesten en plagen
            -Iedereen heeft goede en minder
            goede eigenschappen: lln noteren die
            van zichzelf en van een klasgenoot
            -Pestprotocol opstellen voor in de klas
            -Test-je-pest-test
            -Anti-pestslogans bedenken en
            verwerken in een collage
Recreatie en      -Voorbeelden geven aan recreatie en September
verenigingsleven    verenigingen
            -Hobby‟s
            -Verschil tussen schooltijd/werktijd
            en vrije tijd
            -Dagschema aanvullen
            -Vrije tijd: vroeger en nu (ouders en
            grootouders interviewen) 
            vergelijken
            -Spelen: vroeger en nu vergelijken
Herfst         -Het weer in de herfst: temperatuur, Oktober


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 127
            wind, neerslag  waarnemingen
            noteren
            -Bomen: delen van de boom /
            voedselkringloop / herfstkleuren /
            vallende bladeren
            -Vruchten en zaden
            -Dieren: aanpassing aan het koude
            weer / winterslaap / wintervoorraad
            -Vogels: trekvogels en standvogels
            -Paddestoelen
            -De spin
Wapenstilstand     -Eerste en tweede Wereldoorlog     November
            -Wanneer/Wat is Wapenstilstand
            -Hoe herdenken wij de
            Wereldoorlogen
Het plan van onze   -Wij wonen in de provincie …      November +
gemeente        hoofdstad…               December
            -De gemeente op de kaart situeren
            -Belangrijke gebouwen en plaatsen in
            de gemeente
            -Wandeling door de gemeente
            (straatnamen + belangrijke gebouwen
            en plaatsen noteren)
            -Plaatsen en gebouwen op een
            stratenplan situeren + gebruik maken
            van een legende
            -Windroos met hoofd-en
            tussenwindstreken leren gebruiken
            (windstreken gebruiken om zich te
            oriënteren)
            -Deelgemeenten en buurgemeenten
            (op kaart situeren)
            -Maquette maken van de gemeente
            -Plan van de gemeente tekenen (op
            schaal) / zelf een legende maken
            -Het bestuur van de gemeente
Gevoelens       -Wat zijn gevoelens?          December
            -Gevoelens leren uiten.
            -Dagboek bijhouden: ik voel mij
            vandaag…
            -Blij/bang/boos/verdrietig:
            Wanneer/waar voel ik mij zo?


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 128
          Waarom? Hoe reageer je dan? Hoe
          moeten de anderen dan reageren?
          -Zich inleven in de gevoelens van een
          ander / respect tonen
          -Drama: gevoelens uiten zonder
          woorden te gebruiken  aan de
          bewegingen / uitdrukkingen kunnen we
          zien hoe iemand zich voelt
          -Hoe kunnen we reageren op bepaalde
          gevoelens?
Mijn en andere   -Verschillende samenstellingen      Januari
families      -Hallo, met mij!: een veilig nest / ik en
          mijn vrienden / in groep ben ik anders
          / gelukkig zijn … wat betekent dat?
          -Ik stel mijn familie voor
          -Mijn levenslijn
          -Mijn stamboom
          -Levenslijn van de ouders /
          grootouders
          -Onze koning en zijn familie
          -De stamboom van het koningshuis
          -Een eeuw in onze gemeente
Het verkeer in onze -Welke vervoermiddelen zien we n de Januari +
gemeente      gemeente? Welke zien we het meest? Februari
          -Gevaarlijke verkeersknelpunten in de
          gemeente
          -Zwakke weggebruikers
          -Hoe moet ik mij gedragen in het
          verkeer?
          -Waarom zijn er afspraken in het
          verkeer?
          -Gevaarlijke situaties kunnen
          herkennen / tekeningen: wat kan/kan
          niet in het verkeer? Wat mag of
          moet ik doen?
          -Verkeersborden: soorten borden
          kennen/kleuren/bepaalde
          verkeersborden kennen: kleur en
          betekenis
          -Een veilige fiets is belangrijk! Hoe
          kan ik goed fietsen?
          -Goed te voet!


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar               129
            -Het openbaar vervoer
            -Is de schoolomgeving veilig?
            -Ik ken mijn plaats op straat
            -Werkbundel: Veilig op weg!
            (Zonnestraal)
Reclame        -Soorten reclame            Maart
            -Reclame is overal!
            -Is reclame nodig?
            -Wie maakt reclame?
            -Wat maakt reclame zo
            aantrekkelijk?
            -Wat is de bedoeling van reclame?
            -De drie P‟s van reclame
            -Reclame mikt op jou!
            -Laat ik me niet bij de neus nemen
            door reclame?
            -Wij kunnen ook reclame maken
            -Reclame: vroeger en nu
Nieuws         -Nieuws zien/horen/lezen        Maart
            -Nieuws voor
            volwassenen/kinderen/slechthorenden
            -Wat vertelt het nieuws? Waarover
            gaat het?
            -Opzoeken en volgen van nieuws
            -Wij vertellen of schrijven ook nieuws
            aan/naar elkaar: sms, mail, roddelen,
            babbelen, telefoneren, een brief
            schrijven,…
            -De reis van een brief
            -Ik schrijf zelf een brief en verstuur
            die

Lente        -Wat verandert er in de natuur?     April
          -Bomen in de lente
          -Bestuiving
          -Voorjaarsbloemen
          -Vogels met lentekriebels
          -Het konijn
          -De vlinder
Gebouwen, plaatsen -Trekpleisters van de gemeente      Mei
en diensten in onze -Belangrijke plaatsen en diensten
gemeente      -Waar vind je belangrijke plaatsen,


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar              130
           diensten of gebouwen?
           -Op sommige plaatsen, gebouwen en
           diensten ben ik helemaal niet fier
           -De diensten in mijn gemeente
           verlenen mij hulp en bijstand.
           -Gebouwen, plaatsen en diensten
           situeren op de kaart van de gemeente:
           maken van een legende (tekens,
           symbolen en kleuren)
           -Mijn gemeente zag er vroeger
           anders uit! We keren terug in de tijd
Fitheid en infecties -Het straatbeeld is veranderd:     Mei + Juni
           kinderen spelen minder buiten! Hoe
           komt dit?
           -Bewegen wij voldoende?
           -Wat bevordert mijn fitheid / wat
           bevordert mijn fitheid niet?
           -Wat weet jij van je lichaam (proeven:
           hart, longen, bloed)
           -Ik ken mijn lichaam: delen van het
           lichaam kennen
           -Ziek zijn
           -Hygiëne
Sprookjes      -Ontstaan van sprookjes        Juni
           -Ken jij de sprookjes?
           -Verschillende sprookjes „bestuderen‟
           -In sprookjes treden rare, bijzondere
           of vreemde personages op
           -In sprookjes gebeuren altijd rare,
           bijzonder, vreemde, wondere of zelfs
           onmogelijke dingen
           -Wij verzinnen en fantaseren zelf een
           sprookje!
Vierde leerjaar – De Zandloper
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                131
  Activiteit             Doel          Periode
Terug naar school  Ik; Ik en de anderen          September
           Mijn klas, mijn verwachtingen
Pesten        Rollenspel               September
           Slogans maken
Kasteelklas     Oude ambachten             September +
           De kinderboerderij           Oktober
           Het bos
Mijn provincie, mijn De 10 provincies            Oktober
land         Het koningshuis
           Reliëf
           Gemeenschappen en gewesten
           Bij de burgemeester
Puur natuur     Het bos; bomen, vruchten, dieren in  Oktober
           de herfst
           Watervervuiling & -verspilling
Wapenstilstand    11 november              November
Verkeer       Te voet                November
           Met de fiets
Sport en spel    Oude kinderspelen           November
           Spelen met ouders + familie
           Sporttakken
           Niet alle kinderen kunnen spelen
           Spelen om te winnen
Wie schrijft, die  De bieb                December
blijft        Schrijvers, illustrators, uitgevers,
           drukkers
           Geschiedenis van het boek
           Drukkerij
           Zelf een boek maken
           Tentoonstelling
Vervoer te land   Het autowegennet in ons land      Januari
           Het station
           De trein
           Vervoer op sporen: vroeger en nu
           Verkeersborden & -regels
Is dat eventjes   Tekenfilm & film            Januari
leuk?        Moppen & raadsels
           Laurel & Hardy
           Clowns
Week van de     Mensen met een handicap        Februari
diversiteit


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                132
Wist je ‟t al!    De post                Februari
           De krant, het nieuws
           Gebarentaal
Licht of donker!   Verlichting & verwarming       Februari /
Warm of koud?    Energiebronnen            Maart
           Kledij vroeger en nu
Aan de slag     Beroepen: vroeger en nu        Maart
           Handel, horeca en diensten
           Werkloosheid
EHBO         Cursus helpertje           Maart /
           Spoed                 April
           Veiligheid thuis & op school
           Ons lichaam
Een leven lang leren De school van toen          April
           Sfeer & leefregels
           Hoe lang moet je leren
           Niet alle kinderen gaan naar school
Vliegen en varen   Waterwegen              April / Mei
           De zeehaven
           Het schip en het vliegtuig (vroeger
           en nu)
           De luchthaven
Schoolfeest     Afhankelijk van het thema       Mei
Voeding       Gezonde & ongezonde voeding      Juni
           Onze gezondheid
           Onze tanden
           Voedingsdriehoek
Vijfde leerjaar – De Zandloper

   Activiteit             Doel          Periode
Samenleven in      -Werken met de atlas         September
school en buurt     -De schaal
            -Werken met de atlas / De schaal
            (inoefenen)


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                133
          -België
          -Europa
          -Wereld
          -Toets
Spel en ontspanning -De Olympische Spelen 1        September
          -De Olympische Spelen 2
          -De Olympische Spelen (toets) / De
          oertijd
          -De oertijd (toets) / De zwervende
          mens
          -De vroegste landbouwers
          -De eerste steden
          -Egypte
Fantasie of     -Toets (de oertijd tot Egypte)     Oktober
werkelijkheid    -Grote uitvindingen en ontdekkingen
          -Grote uitvindingen en ontdekkingen
          (toets)
          -De technische vooruitgang
          -De technische vooruitgang (toets)
Puur natuur 1    -Bos wandeling             Oktober
          -Een stukje natuur in de klas
          -Bomen en planten in tuin en park
          -Vogels in tuin en park
          -Herfst in het bos
          -Dieren in het bos
          -Puur natuur 1 (toets)
Vrede        -Tekst: Waarom hollen jullie?     November
          -Anne Frank en Zlata
          -WOII
          -Bezoek aan het monument van de Oud-
          Strijders
          -WOII (toets)
Gezondheid     -Het geraamte             November
          -De spieren
          -Mooie ogen (zintuigen)
          -Knoop het in je oren
          -Het gebit
          -Samenvatting en herhaling van de
          voorgaande lessen
          -Gezondheid (toets)
Reclame,      -Hefbomen               December
consumptie en    -Het licht


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar               134
verslaving       -Het geluid
            -Uitzetting
            -Vast-vloeibaar-gasvorming
            -Ijs-water-waterdamp
            -Toets over de afgelopen leerinhouden
Wat vertellen      -Museum bezoek en geen pijp tabak      Januari
kunstenaars ons?    waard
            -Bespreken van enkele kunstenaars
            -Bezoek aan het museum van Deinze en
            Leiestreek
            -Kunstwerk maken
Een beetje vrede…    -Speelgoed voor of door kinderen      Januari
            -Rechten van het kind
            -Rechten van het kind / de pesttest
            -Anti-Pestcontract opstellen
            -Ik wist best dat het verkeerd was
            -Krom denken en krom praten
De ongelijke      -Eerlijk delen / straatkinderen       Februari
verdeling        -Verhalen van drie straatkinderen
- Week van de      -Verhalen van drie straatkinderen
diversiteit -      (presentatie) Tekst het werk in de stad
            / in de mijn
            -Tekst vrijheid voor je vrienden / het
            werk in de textielfabriek
            -De derde wereld
            -De derde wereld (toets)
De media        -Evaluatie van het kijkgedrag van de lln.  Maart
            (via voortaak) – Rekensommetje
            -Hoe kijk ik televisie / gevoelens van de
            tv kijker / mijn favoriete programma‟s
            -In de studio / een wielerwedstrijd
            -Haast je, rep je … het tv-journaal
            -De autocue en de chromakey / als ik
            de baas van het journaal zou zijn.
            -Veilig met elektriciteit / een dag
            zonder electriciteit
            -Media (toets)
Puur natuur 2      -Gewervelde dieren / kat en hond      Maart
            -Kat en hond / over koetjes en kalfjes
            -Voorjaarsbloemen
            -Lente in de tuin
            -Lente in het bos


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   135
           -Planten in de weide
           -Puur natuur 2 (toets)
Mensen en culturen -De windstreken – Werken met het       April
           kompas (oriënteren)
           -Herhalingsles werken met de atlas
           -Groepswerk: zelf een reis naar een ver
           land organiseren en uitwerken
Om duimen en     -Bereiden van gerechten,          Mei
vingers af te likken keukenterminologie, etikette, afwegen
– Week voor      en herleiden van ingrediënten,
moederdag -      prijsberekeningen, ontwerpen van
           menukaarten, tafels dekken, gerechten
           uit vreemde landen, voedingswaarde van
           eetwaarden, koken voor de ouders
Gezondheid 2     -Gezondheid is onze grootste schat /    Mei
           De slimme driehoek
           -Als je ziek wordt …
           -Bacteriën / hoe gezond is de wereld
           -Gezondheid 2 (toets)
           -Herhaling en voorbereiding
           eindtoetsten
Burgers in België   -Ons land onafhankelijk          Juni
           -Ons land onafhankelijk (toets)
           -Verkiezingen
Zie bijlage overzicht WO 5de leerjaar
Zesde leerjaar – De Zandloper

   Activiteit               Doel           Periode
De oertijd tot                         September/December
einde Romeinse
periode
Zoveel mensen,     Aardrijkskundige vragen en raadplegen September/December
zoveel zorgen     bronnen
Mieren in het gras                      September/December
Vossen
Energie wordt
schaars
Verbrokkeling in                        Januari/April


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   136
leenheerlijkheden
tot ontdekking van
de nieuwe wereld
De Europese unie                    Januari/April
Bodemschatten
Ons lichaam, een                    Januari/April
onbekende?
Verslavingen:     in samenwerking met politie
sigaret, alcohol,
drugs         Hefbomen, uitzetten, stollen,…
Onder de                        April/Juni
Bourgondiërs tot
nieuwe tijd
Is elders ook                      April/Juni
anders?
Het kompas –                      April/Juni
oriëntatie
Ons milieu
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar               137
Groep 1 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  138
Groep 1 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  139
Groep 1 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  140
Groep 1 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  141
Groep 1 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  142
Groep 2 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  143
Groep 2 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  144
Groep 2 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  145
Groep 2 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  146
Groep 3 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  147
Groep 3 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  148
Groep 3 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  149
Groep 3 – De Notelaar
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  150
4.3 Geïntegreerde werkperiodes

Vanaf het schooljaar 2000 – 2001 richten we in de lagere afdeling jaarlijks 3 GWP‟s
in :
ons streefdoel is om alle leerlingen te laten deelnemen. Daarvoor geven we de
ouders de gelegenheid om het te sparen bedrag te spreiden. De leerlingen die niet
meegaan op geïntegreerde werkperiode worden graadoverschrijdend gegroepeerd
en werken op school een project uit.

Tijdens deze geïntegreerde werkperiodes leren de kinderen hun zelfredzaamheid
ontwikkelen en ze leren elkaar kennen in situaties die niet schoolgebonden zijn,
zodat ze elkaar op een andere manier leren waarderen. Ze maken kennis met een
regio die verschilt van de vertrouwde woonsituatie.      Ze doorbreken de
gezinsstructuur en leren het eigenbelang minder op de voorgrond te brengen.4.4 Specifieke afspraken i.v.m. de leer- en vormingsgebieden

4.4.1 Thema’s
In de eerste graad behandelen wij wereldoriëntatie via thematische uitwerking.
Wij kiezen er bewust voor dat de leerkrachten van het eerste leerjaar zelf de
thema‟s kiezen die ze behandelen in de loop van het schooljaar. Er moet immers
ruimte zijn voor het persoonlijk initiatief.

In de tweede graad werken we voorlopig nog met de handboeken van de methode
“Werotaal” waarin bij de uitwerking van de leerstof aandacht besteed is aan de
horizontale en de verticale samenhang. Deze samenhang is uitgewerkt in methode-
gebonden schema‟s. Ook hier kiezen wij er bewust voor dat de leerkrachten soms
zelf de thema‟s kiezen die ze behandelen in de loop van het schooljaar. Er moet
immers ruimte zijn voor het persoonlijk initiatief.

In de derde graad volgen we voor W.O. nog steeds de traditionele, vertrouwde
methoden voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuurlijke wetenschappen,
gebundeld in projectvorm.

In teamverband proberen wij klasoverschrijdende afspraken te maken op niveau
van de verschillende leergebieden en domeinen. Wij beogen hiermee meer
uniformiteit binnen onze school en meer herkenbaarheid voor onze leerlingen in de
verschillende klassen.
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 151
4.4.2 Afspraken over de klassen heen.

4.4.2.1 Notatie van de datum

  Klas        Bord           Agenda       Taken / Schriften
  L1    Tot nieuwjaar: geen    Tot nieuwjaar: juf     Worden niet gedateerd
       datum           schrijft 01/01/2004
       Na nieuwjaar:       Na nieuwjaar:lln. schrijven
       maandag 1 januari 2004   01/01/2004
  L2    Beide schrijfwijzen:    01/01/2004        1 januari 2004
       01/01/2004         maandag 1 januari 2004  01/01/2004
  L3    01/01/2004         01/01/2004
  L4    01/01/2004         01/01/2004        01/01/2004
  L5    01/01/2004         01/01/2004        01/01/2004
  L6    01/01/2004         01/01/2004        01/01/2004
4.4.2.2 Afspraken zinsontleding

Te behandelen leerstof in het derde leerjaar:
   Onderwerp / gezegde
   verdelen in zinsdelen
   aanduiden en benoemen van onderwerp (rood onderstrepen) en persoonsvorm
   (blauw onderstrepen)

Te behandelen leerstof in het vierde leerjaar:
   verdelen in zinsdelen
   aanduiden en benoemen van onderwerp en ww.gez. = pv. + a.ww.

Te behandelen leerstof in het vijfde leerjaar:
   herhaling verdelen in zinsdelen
   verdelen in zinsdelen + benoemen van onderwerp (O) en persoonsvorm (PV)
     o eerst in tabelvorm (O / PV / rest van het gezegde)
     o daarna gewoon in de zin, O en PV wel onderstrepen
   verdelen in zinsdelen + O + ww. gez. met aanduiding van PV + a.ww.
   ev. op einde schooljaar (indien de vorige leerstof voldoende verworven is)
   uitbreiden naar zinsdelen MOET erbij, MAG erbij.
Afspraken:
   Per thema 1 les zinsontleding (dus om de 2 weken)SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                     152
Te behandelen leerstof in het zesde leejaar:
   verder inoefenen verdelen in zinsdelen
   aanduiden en benoemen van:
    o ond. / pv binnen het ww. gez. (basisleerstof)
    o aanbreng en inoefening zinnen met ond. en nw.gez.(basisleerstof)
    o zinsdelen die erbij MOETEN = voorwerp (vw) (uitbreiding)
    o zinsdelen die erbij MOGEN = bepaling (bep) (uitbreiding)
Afspraken:
   Per thema 1 les zinsontleding (dus om de 2 weken)

ALGEMENE AFSPRAKEN
  1. Als de zinnen uit onze taalmethode (Taalknikker) niet zo bruikbaar zijn, op
   zoek gaan naar andere zinnen , bv. in TaalTotaal Zuid of andere . Goed letten
   op begrijpbare taal voor de lln., zodat ze duidelijk inzicht kunnen hebben in
   de zinsstructuur.

  2. Van L3 tot L6 dezelfde voorbeeldzinnen, maar opbouwend verder aanvullen
   per klas, zodat de leerlingen steeds naar dezelfde voorbeelden kunnen
   refereren.

Voorbeelden:
       pv
Onze juf / tekent / elke week / voor ons / een poes / op het bord.
 ond   ww gez     bep    vw     vw     bep

   pv
We / gaan / volgende week / een leuke wandeling / maken / in het bos.
Ond ww gez   bep        vw       ww gez    bep

        pv
Aan de kust / is / het weer / in de zomer / vaak / prachtig.
  bep   nw gez ond     bep     bep  nw gez
       pv
Mijn oma / wordt / volgende week / 60 jaar!
 ond    nw gez   bep     nw gez

4.4.2.3 Afspraken wereldoriëntatie historisch bewustzijn.
4 grote historische periodes:
  1. Prehistorie / Oudheid          tot ca. 500 n. C.
  2. Middeleeuwen              ca. 500 na C. tot ca. 1500 n. C.
  3. Nieuwe tijden              ca 1500 n. C. tot “Onze tijd”

SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    153
  4. Onze tijd                 begint voor ons op 1 januari 1914

De meer verfijnde indeling op de tijdsband voeren wij in vanaf de derde graad.
(cfr. Leerplan Wereldoriëntatie – Historische tijd, p. 59)  Verdere afspraken.

WERKPUNT:
De leerkrachten komen minstens twee keer per trimester samen om afspraken te
maken i.v.m. de gebruikte leermethodes, de leerplanimplementatie, de verwerking
van de leerstof, …
De samenkomsten gebeuren o.l.v. een vooraf gekozen leerkracht, afhankelijk van
het te bespreken onderwerp. De samenstelling van de groep hangt eveneens af van
het gekozen onderwerp.4.5 Didactische uitstappen Zomergem :

    Kindertuin : Kinderboerderij:       K1 – K2 – K3
          De markt :          K2 – K3
          De supermarkt :       K3
          Het bos :          K1 – K2 – K3
          Museum natuurwetenschappen : K3
          Museum schone kunsten :   K3
          Schoolmuseum :        K3
          Gravensteen :           K3
          Dierenasiel :        K3
          Ijspiste :          K2 – K3
          Ziekenhuis – materniteit :     K2
          Brandweer :         K2
          Bejaardentehuis :      K2
          Apotheek :          K2

    1ste leerjaar :   Rondleiding school
           Dierenasiel op dierendag
           Boswandeling  herfst
           Zeeklas
           Toneelvoorstelling
           Boerderijbezoek
           Doe-planeet
           Sinterklaasshow


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                   154
           Sinterklaasstoet
           Schaatsen
           Sportweek
           Sportdag
           Einde-van-het-schooljaar-uitstap
           Ontbijtzwemmen
           Uitstap integratie
           Bibliotheekbezoek  boekenweek

    2de leerjaar :   De school en haar omgeving (huizen kijken,
    verkeersborden tekenen,
          winkels (beroepen), tuinen)
          De markt : aankopen van …
          Cultuurcentrum : De Herbakker
          Zuivelcentrum in Drongen
          Warenhuis : aankopen en betalen
          Dierenpark De Brielmeersen
          Strand-duinen : GWp zeeklas Koksijde

    3de leerjaar :   Het bos “Drongengoed”
          Het verkeer in onze gemeente, ik ken mijn plaats op straat
          Het plan van onze gemeente (kaart + oriënteren)
          2-wekelijks bezoek aan de gemeentelijke bibliotheek van
          Zomergem
          De post
    de
    4 leerjaar :    Het bos
          De school van toen
          De drukkerij
          Toneel
          Bibliotheek
          GWP
          Verkeerslessen in de gemeente
          Schaatsen
          Gemeentehuis

    5de leerjaar :   GWP Nijlen of Loppem
          Leerwandeling in het Leen
          Groet aan het monument van de Oud-Strijders
          Bezoek aan Gent of bezoek aan Brussel en Ketnet (tweejaarlijks)
          Verkeerswandeling in de omgeving van de school
          Bezoek aan de bibliotheek
          Uitstap naar de Brielmeersen


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                    155
    6de leerjaar :  Boswandeling in het Leen
          Boswandeling in het Drongengoed/Lembeekse bossen
          Stadswandeling in Brugge
          Stadswandeling in Gent
          Museumbezoek Canadamuseum

Didactische uitstappen Waarschoot :

    Kindertuin : Herfstwandeling in de Lembeekse bossen
          Bibliotheekbezoek om de 14dagen
          Naar de groenten & fruitwinkel in het dorp
          Poppenkast op het Leest
          Museumbezoek (kunst – dino‟s of ander …)
          Kinderboerderij “De Campagne”
          Sportweek Zomergem
          Sportdag Waarschoot
          Sponsorloop Waarschoot
          Theater : De Herbakker

    Groep 1 :   Bloemenwinkel
           Poppenkastvoorstelling
           Grootwarenhuis
           De bakker
           De fruitwinkel
           Het bos in de herfst
           Theatervoorstelling
           Het verkeer in ons dorp
           Bezoek haven en visveiling

    Groep 3 :   Boswandeling in herfst of lente
           Schoolmuseum M. Thierry (min. 1x)
           Gedichten- & natuurwandeling in het voorjaar  Jagerpad en
           omgeving
           Verkenningsdag 1° secundair Atheneum Eeklo
           Boekenweek : bibliotheek Waarschoot
           Hulde aan de gesneuvelde soldaten : Standbeeld
           Schaatsen 1 x Zomergem
           Sponsorloop op sportplein ½ dag
           Stoet & show Sinterklaas
           Technopolis (3-jaarlijks)
           Passende uitstap bij de week van de diversiteit.


SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 156
4.6 Geïntegreerde werkperiodes (= GWP)

1ste en 2de  3 dagen
3de en 4de  4 dagen
5de en 6de  5 dagen

Deze worden allemaal ingericht in het 1ste trimester (september-oktober) :

Bosklassen
Boerderijklassen
Zeeklassen
Cultuurklassen
Startklassen

4.7 Sportieve activiteiten

Lichamelijke opvoeding : Zomergem : 2 x 50‟ om de 2 weken
             Waarschoot : 2 x 50‟ om de 2 weken

Zwemmen :          Zomergem : 2 x 50‟ om de 2 weken
              Waarschoot : 2 x 50‟ om de 2 weken

Sportweken : geïntegreerde werkperiodes : 1 week per jaar.

4.8 Specifieke afspraken
Kleuterklassen:

Er zijn reeds afspraken over thema‟s :
  - streefwoordenschat over de 3 kindertuinen heen : zie kaft thema‟s
  - eenzelfde afspraak i.v.m. pictogrammen en kalenders
  - het jaaroverzicht wordt langzaam opgebouwd

Lager Onderwijs:

  -  dezelfde thema‟s komen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar aan bod
    maar worden volgens leeftijd aangepast (zie methode taal en W.O.).
    De leerkrachten hebben de jaaroverzichten van het vorige en het volgende
    schooljaar in hun bezit.
  -  weerwaarnemingen : kalender : 1ste graad en 2de graad
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                  157
      Afspraken i.v.m. pictogrammen, afkortingen doorheen het lager

Weerwaarnemingen :
 - vanaf het eerste leerjaar tot en met het vierde leerjaar gebruiken we
   dezelfde weerkalender.
 - De temperatuur wordt als volgt aangeduid : 15 graden = 15 °C.

Wiskunde :

Metend rekenen :
Lengtematen :        km – hm – dam – m – dm – cm – mm
Inhoudsmaten :    hl – dl – l – dl – cl – ml
Gewichten :     ton – kg – g – dg – cg – mg
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar                 158
Tijd: uur …
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  159
Opstel: Tekens
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  160
Afspraken ivm …
SWP Basisschool De Zandloper - De Notelaar  161

								
To top