Wykorzystanie Internetu w nauczaniu

Document Sample
Wykorzystanie Internetu w nauczaniu Powered By Docstoc
					Elżbieta Rębiś                        I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi
             Wykorzystanie Internetu w nauczaniu


      Żyjemy w dobie gwałtownego rozwoju technologii komputerowej i informatycznej.
Współczesny nauczyciel, a zwłaszcza nauczyciel języków obcych stoi przed nowymi
wyzwaniami i zadaniami. Komputer staje się nowym, potężnym narzędziem dydaktycznym
motywującym zarówno ucznia, jak i nauczyciela, a w rezultacie umożliwiającym lepsze i
efektywniejsze kształcenie i samokształcenie. Uczniowie interesują się komputerami i chętnie
z nimi pracują. Współczesne podręczniki do nauki języka angielskiego wykorzystują
autentyczne źródła i stale je aktualizują. Przeprowadzając jednakże lekcję internetową
zapewniamy uczniom dostęp do aktualniejszych danych i jesteśmy w stanie rozbudzić ich
większe zainteresowanie1.
      Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę, że korzystanie z ogromnych zasobów
Internetu kryje też w sobie wiele niebezpieczeństw. Nauczyciel powinien więc pełnić rolę
przewodnika pokazując różne możliwości wykorzystania informacji do osiągnięcia
zamierzonych celów. Pozyskiwanie informacji z Internetu jest alternatywą do korzystania z
katalogów i zbiorów tradycyjnych bibliotek. Praca tego typu charakteryzuje się szybkością
dostępu, dużą efektywnością oraz aktualnością pozyskiwanych dokumentów.
W Internecie mamy dostęp do wielu usług, takich jak:
- poczta elektroniczna,
- przesyłanie plików między komputerami,
- dostęp do baz danych innych użytkowników (za ich zgodą),
- łączność miedzy użytkownikami w postaci wymiany informacji i dyskusji w
  grupach na określone tematy (tzw. grupy dyskusyjne),
- udostępnianie sieciowych serwerów informacyjnych, na przykład serwisy
  informacyjne ogólnego przeznaczenia, do których zaliczamy strony WWW.
      Należy również zauważyć inne zalety Internetu jako źródła informacji, takie jak:
- aktualność – strony internetowe aktualizowane są na bieżąco lub bardzo często,
  w przeciwieństwie do drukowanych wydawnictw książkowych;
1
  Praktyczne wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej na lekcji języka francuskiego –
  Maria Zachariasz-Kuligowska.
- łatwość przeszukiwania – w zależności od połączenia uczeń może przeszukiwać
 wiele witryn internetowych w czasie, który jest nieporównywalnie krótszy od
 poszukiwań w materiałach zgromadzonych w tradycyjnych bibliotekach;
- koszt – porównanie kosztu połączenia z Internetem z kosztem kupowania gazet,
 książek, opłat za użytkowanie bibliotek przemawia na korzyść sieci;
- różnorodność i wybór – z uwagi na ogromną liczbę różnego rodzaju witryn
 sieciowych uczeń ma możliwość wyboru potrzebnych mu informacji z wielu źródeł
 traktujących o jego temacie.
    Nauczyciel wykorzystując Internet w procesie dydaktycznym musi wcześniej
zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z hipertekstem oraz z obsługą Internetu.
Konieczne jest, aby umiał on biegle poruszać się po stronach internetowych, przechodzić
między nimi, wracać do stron poprzednich, wyszukiwać potrzebne informacje, zapisywać
adresy stron lub ich fragmenty, edytować i modyfikować strony, pobierać i rozpakowywać
pliki z Internetu, uruchamiać aplikacje, pracować w trybie offline i online. W pracy
dydaktycznej bardzo przydatna jest umiejętność posługiwania się pocztą e-mail oraz listami
dyskusyjnymi.
    Przeglądając najważniejsze internetowe zasoby edukacyjne można zapoznać się z
medialnymi pomocami dydaktycznymi, poradnikami, konspektami lekcji.
    Na stronach WWW znajdują się również encyklopedie, leksykony i słowniki. Jak
widać możliwość wykorzystania stron WWW w nauczaniu jest bardzo duża. Trzeba jednak
pamiętać, że efektywność uzależniona jest od wkładu pracy nauczyciela. Zaletą przeglądania
stron jest bez wątpienia łatwość z jaką można to robić. Po krótkim instruktażu każdy jest w
stanie samodzielnie poruszać się w sieci witryn WWW, sprawnie przełączyć się z jednej na
drugą oraz umiejętnie korzystać z zamieszczonych odnośników, tzw. linków.
    Do istotnych i przydatnych adresów stron internetowych zarówno dla nauczyciela jak i
ucznia należy zaliczyć między innymi:


Portale ogólnoinformacyjne -polskojęzyczne
1. Onet.pl - http://www.onet.pl/
2. Wirtualna Polska - http://www.wp.pl/
3. Interia - http://www.interia.pl/
4. Republika - http://www.republika.pl/
Wortale edukacyjne
1. Materiały edukacyjne, forum - http://www.szkola.net/
2. Eduseek - http://www.eduseek.pl/
3. Materiały dla uczniów i nauczycieli - http://www.profesor.pl/
4. Interklasa - http://www.interklasa.pl/
5. Gimnazjum - http://www.gimnazjum.pl/
6. Liceum - http://www.liceum.pl/
7. Oświata - http://www.oswiata.org.pl/
8. Szkoły - http://www.szkoly.edu.pl/
9. Internet dla szkół - http://www.ids.edu.pl/
10. Baza szkół, aktualności edukacyjne - http://www.edu.com.pl/
11. Informacje oświatowe, testy - www.gazeta.pl/edukacja
12. Artykuły oświatowe, komunikaty MEN - http://www.eduforum.pl/


Serwisy dla Nauczycieli
1. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów - http://www.oeiizk.edu.pl/
2. Serwis na temat zarządzania oświatą - http://www.vulcan.edu.pl/
3. Polska Sieć Filozoficzna - http://www.psf.org.pl/
4. Serwis dla bibliotekarzy szkolnych - oeiizk.waw.pl/~magister/index.html
5. Bezpieczna Szkoła - Wirtualna Pracowania BHP - http://bhp.zce.szczecin.pl/
6. Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej - http://www.men.waw.pl/
Słowniki
1. Słownik Języka Angielskiego - www.onet.pl/index.html?tr=auto
2. Słowniczek Komputerowy Angielsko-Polski - www.wiw.pl/informatyka/slownik/Haslo.asp
Biblioteki
1. Wykaz bibliotek w Polsce - www.wsp.krakow.pl/biblio/adresy.html
2. Biblioteka Jagiellońska - http://www.bj.uj.edu.pl/
3. Biblioteki Narodowe z całego świata - www.ifla.org/II/natlibs.htm
4. Biblioteka Narodowa Europy - www.bl.uk/gabriel
5. Biblioteka Narodowa Polski - http://www.bn.org.pl/
6. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego - http://www.bj.uj.edu.pl/
7. Biblioteka Instytutu UJ - www.ii.uj.edu.pl/library/index.html
8. Biblioteka Collegium Medicum UJ - http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/
Katalogi i wyszukiwarki
1. Gazeta - http://www.gazeta.pl/
2. Hoga - http://www.hoga.pl/
3. Internetia - http://www.internetia.pl/
4. Portal - http://www.portal.pl/
5. WOW - http://www.wow.pl/
6. Net Sprint - http://www.netsprint.pl/
7. Wyszukiwarka - http://www.searchengines.pl/
Zagraniczne serwery
1. http://www.yohoo.com/
2. http://www.amazon.com/
3. http://www.ebay.com/
4. http://www.allmusic.com/
5. http://www.nasa.gov/
6. http://www.sports.com/
7. http://www.snn.com/
8. http://www.faz.net/
9. http://www.disney.com/
10. http://www.bloomberg.com/
11. http://www.megaconverter.com/
12. http://www.adcritic.com/
13. http://www.greatbuildings.com/
14. http://www.eb.com/
15. http://www.vangoghgallery.com/
16. http://www.imdb.com/
17. http://www.avault.com/2

     Biorąc pod uwagę powyższe informacje można stwierdzić, że nauczyciel języka
angielskiego ma duże możliwości wykorzystania komputera i Internetu na swoich lekcjach.
Może on m.in. skorzystać z:

   stron agencji internetowych BBC oraz CNN zapewniających aktualne materiały tekstowe
   oraz dźwiękowe dla zaawansowanych grup;

2
  http:// www.wp.pl, 12.12.2004
  stron popularnych czasopism anglojęzycznych z całego świata dostarczających informacji
   na różne tematy;
  gier i zabaw językowych na różnych poziomach motywujących do pracy nad językiem i
   uatrakcyjniających jego nauczanie.
  stale aktualizowanego słownika internetowego Miriam -Webster, który bardzo usprawnia
   pracę z nowym słownictwem;

   Może on również zachęcić uczniów do korespondowania z rówieśnikami z innych krajów
w celu usprawnienia posługiwaniem się językiem angielskim oraz poszerzenia wiedzy na
temat nowych obyczajów, czy zjawisk społecznych.
   Bibliografia:

1. Gajek E. Komputery w nauczaniu języków obcych, Wydawnictwo naukowe
  PWN
2. Higgins, J. 1988. Language, Learners and Computers. London and New York:
  Longman.
3. Crystal, D. 2001. Language and Internet. Cambridge: Cambridge University
  Press.
4. Zachariasz- Kuligowska M. Praktyczne wykorzystanie technologii komputerowej i
  informatycznej na lekcji języka francuskiego.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:12/8/2011
language:Polish
pages:5