soalan_khb_ert_akhir_ting_

Document Sample
soalan_khb_ert_akhir_ting_ Powered By Docstoc
					SULIT                   PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                 TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT
1. Pelajar yang dilantik sebagai ketua di bengkel dipanggil...
 A. formen
 B. ketua bengkel
 C. ketua tingkatan
 D. pengawas bengkel
2. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk?
 A. Barangan yang dicipta berdasarkan teknologi terkini
 B. Pengajian dan pengetahuan dalam usaha mencipta pelbagai alatan
 C. Perancangan yang teliti dalam menghasilkan bahan atau produk
 D. Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak
3. Berikut adalah kenyataan berkaitan dengan faktor reka bentuk.


    Produk yang terhasil perlulah dapat menarik perhatian
    pengguna.Setelah menjalani pengubahsuaian pada produk,
    hasil yang terakhir adalah lebih cantik dan menarik.


 Manakah antara faktor berikut menepati kenyataan di atas?
 A .Kos
 B. Fungsi
 C. Rupa bentuk
 D. Kaedah pembinaan
SULIT                                       Halaman 2 drp 26
SULIT                 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                               TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


4.
            Rajah 1


 Apakah tujuan penggunaan bahan X dalam rajah 1 diatas?
 A. Menguatkan cengkaman paku
 B. Memudahkan kerja mencabut paku
 C. Mengelakkan paku daripada bengkok
 D. Mengelakkan kecacatan pada benda kerja
5. Apakah jenis glu yang sesuai digunakan untuk melekatkan bahan yang berlainan seperti
 plastik dengan kayu?
 A. Glu PVA
 B. Glu PVC
 C. Glu biasa
 D. Glu sentuh
6. Kikir parut yang telah digunakan perlu dibersihkan selepas digunakan.Apakah alat yang
 digunakan untuk membersihkannya?
 A. Kikir rata
 B. Berus sabut
 C. Berus dawai
 D. Penyapu lidi
SULIT                                      Halaman 3 drp 26
SULIT                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


7.
              Rajah 2
   Namakan alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah 2 di atas.
   A. Sesiku L
   B. Tolok serong
   C. Tukul Warrington
   D. Tukul kuku kambing
8. Apakah kegunaan utama tolok penanda dalam penghasilan projek kerja kayu?
   A. Membuat garisan melengkung
   B. Membuat garisan bersudut tepat
   C. Memotong kayu dengan ukuran yang betul
   D. Membuat garisan selari dengan muka atau tepi kayu
9.
              Rajah 3
 Rajah 3 diatas menunjukkan sejenis alatan tangan.Antara berikut, yang manakah fungsi
 utama alatan tangan tersebut?
 I. Menentukan ketepatan sudut 90º
 II. Membuat garisan bersudut tepat
 III. Menanda lebar dan tebal kayu
 IV. Menguji dan menanda sudut-sudut yang dikehendakiSULIT                                       Halaman 4 drp 26
SULIT                    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                  TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


 A. I dan II
 B. II dan III
 C. III dan IV
 D. I dan IV
10.
                Rajah 4


   Antara bahagian yang dilabelkan dalam rajah 4, yang manakah menunjukkan bindu?
   A. P
   B. Q
   C. R
   D. S
11. Kelajuan putaran mesin gerudi mesti diuji supaya sesuai dengan .....
   I. bahan yang hendak digerudi
   II. jenis mata gerudi yang digunakan
   III. bentuk bahan yang hendak digerudi
   IV. diameter lubang yang hendak ditebuk
SULIT                                         Halaman 5 drp 26
SULIT                   PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                 TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


   A. I, II dan III
   B. I, II dan IV
   C. I, III dan IV
   D. II, III dan IV
12.
               Rajah 5


   Namakan jenis lukisan pada rajah 5 di atas.
   A. Lukisan oblik
   B. Lukisan isometrik
   C. Lukisan ortografik
   D. Lukisan perspektif
SULIT                                       Halaman 6 drp 26
SULIT                   PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                 TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


13.
               Rajah 6


   Antara yang berikut yang manakah menunjukkan pelan bagi bongkah diatas?


   A.                C.
   B.                D.
14. Pilih urutan yang betul bagi proses kemasan syelek bagi sebuah projek kerja kayu.
   I. Sapu lapisan syelek kedua
   II. Sapu lapisan syelek mengikut ira kayu
   III. Bersihkan permukaan kayu daripada habuk
   IV. Gosok kayu dengan kertas las bergred halus
   A. I, II, III dan IV
   B. II, I, IV dan III
   C. III, II, IV dan I
   D. IV, III, I dan II
SULIT                                       Halaman 7 drp 26
SULIT                    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                  TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


15.Yang berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengumpulkan
  maklumat kecuali.....
  A. membuat soal selidik
  B. membuat rujukan daripada buku dan majalah
  C. berbincang dengan rakan-rakan, guru atau pakar
  D. membeli produk sedia ada di pasaran dan mengkajinya
         Butiran        Jumlah (RM)
     Kos bahan mentah       185.00
     Kos Upah            36.00
     Kos Overhed          18.00


16. Jadual di atas menunjukkan kos membina 10 unit kotak serbaguna.
  Hitungkan kos pengeluaran bagi seunit kotak serbaguna itu.
  A. RM18.50
  B. RM22.10
  C. RM23.90
  D. RM239.00
17. Elektrolit dalam sel kering ialah
  A. asid sulfurik cair
  B. mangan dioksida
  C. asid hidroklorik cair
  D. campuran mangan dioksida dan ammonium klorida
SULIT                                        Halaman 8 drp 26
SULIT                   PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                 TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


18.
             Pembakar roti
              Rajah 7
   Apakah perubahan bentuk tenaga yang dihasilkan oleh alatan elektrik dalam rajah di
   atas?
   A. tenaga haba
   B. tenaga kinetik
   C. tenaga bunyi
   D. tenaga cahaya
19.
               Rajah 8
   Fungsi alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah 8 di atas ialah..
   A. memegang benda kecil
   B. membengkokkan dawai
   C. menjalur dan memotong wayar
   D. memegang dan mencengkam benda bulat
SULIT                                        Halaman 9 drp 26
SULIT                      PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                    TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT
20.
                Rajah 9


   Apakah fungsi bahagian X dalam rajah 9 di atas?
   A. Melengkapkan pengaliran arus
   B. Meninggikan kuasa alatan elektrik
   C. Melindungi litar dan alatan elektrik
   D. Membawa arus kepada alatan elektrik
21. Pilih urutan yang betul bagi mendawai lampu pendaflour.
   I. Memasang tiub
   II. Menjalur wayar
   III. Membuat sambungan wayar
   IV. Menutup perumah dan skrukan
   A. I, II, IV dan III
   B. II, III, IV dan I
   C. I, III, IV dan II
   D. IV, III, I dan II
22. Namakan sistem bekalan air di rumah.
   I. Sistem perpaipan
   II. Sistem terus
   III. Sistem tidak terusSULIT                                          Halaman 10 drp 26
SULIT                    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                  TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT
   A. I dan II
   B. I dan III
   C. II dan III
   D. I, II dan III
23.
               Rajah 10
   Rajah di atas adalah sejenis penyambung paip.Apakah fungsi penyambung tersebut?
   A. Menutup hujung paip yang tidak digunakan
   B. Menyambung paip PVC kepada alat kelengkapan lain
   C. Menyambung paip yang sama diameter tanpa memusingkan paip sedia ada
   D. Menyambung dua jenis penyambung perpaipan berdekatan yang sama diameternya
24. Antara berikut, yang manakah benar tentang pita PTFE?
   I. Merupakan sejenis gam
   II. Pita ini lembut dan berwarna putih
   III. Hendaklah dililit mengikut arah pusingan jam
   IV. Digunakan pada sambungan paip besi bergalvani
   A. I, II dan III
   B. I, II dan IV
   C. II, III dan IV
   D. I, II, III dan IV
SULIT                                        Halaman 11 drp 26
SULIT                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT
25.
               Rajah 11


   Rajah 11 di atas menunjukkan sebuah tangki simbah. Bahagian yang berlabel X ialah…
   A. Tiub sifon
   B. Pelampung
   C. Injap bebola
   D. Injap gegendang.
26.
               Rajah 12
   Rajah di atas menunjukkan sebuah perangkap S . Susun mengikut urutan langkah
   membersihkan perangkap tersebut.
   I Buka plag buangan
   II Pasang semula plag buangan
   III Letak baldi dibawah plag buangan perangkap
   IV Jolok dengan dawai kasar melalui lubang buangan untuk mengeluarkan kotoran
   A. I, II, III dan IV
   B. I, II, IV dan III
   C. II, III, I dan IV

SULIT                                      Halaman 12 drp 26
SULIT                    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                  TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


   D. III, I, IV dan II
27.
                             Q                   Rajah 13


   Apakah fungsi bahagian yang berlabel Q?
   A. Mengawal buku benang
   B. Melaras saiz mata jahitan
   C. Mengawal gerakan jarum
   D. Mengawal pergerakan mesin
28.
                Rajah 14
   Rajah 14 di atas menunjukkan sejenis jahitan. Apakah nama jahitan itu?
   A. Sembat
   B. Suji bilang
   C. Insang pari
   D. Silang pangkah
SULIT                                        Halaman 13 drp 26
SULIT                   PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                 TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


29. Apakah nisbah campuran medium mengikut kaedah penyediaan medium pemasuan
   J.I.P?
   A. 7 : 2 : 1
   B. 7 : 3 : 1
   C. 7 : 3 : 2
   D. 7 : 5 : 2
30.


                       Z
               Rajah 15
   Bahagian bertanda Z di atas menunjukkan keratan batang kayu lembut. Tanaman yang
   dapat dibiak melalui keratan batang tersebut ialah..
   A. Pokok ubi kayu
   B. Pokok angsana
   C. Pokok jejari hantu
   D. Pokok bunga raya
31. Antara yang berikut, manakah yang dapat membekalkan protein dalam sajian
   vegetarian?
   I. kayu
   II. nenas
   III. tauhu
   IV.kacang dal
   A. I dan II
   B. I dan III
   C. II dan IV
   D. III dan IV

SULIT                                       Halaman 14 drp 26
SULIT                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


32. Menu ialah.....
  A. senarai hidangan yang tercatat pada kad menu
  B. senarai minuman yang pelbagai untuk dihidang
  C. senarai makanan yang bervariasi untuk dihidang
  D. senarai hidangan yang lengkap untuk sesuatu sajian
           Menu Minum Pagi

        *Karipap    * Agar-agar buah
        *Kuih koci   * Air teh33. Manakah yang benar mengenai menu di atas?
  I. Nutrien yang sama
  II Rasa yang berbeza
  III. Warna yang berlainan
  IV. Kaedah masak yang berbeza
  A. I,II dan III
  B. I,II,dan IV
  C. I,III dan IV
  D. II,III dan IV
34. Manakah antara berikut, bukan tujuan memasak makanan?
  A. untuk membunuh kuman
  B. untuk mengekalkan nutrien
  C. supaya makanan cepat dihadam
  D. supaya makanan tahan lama
SULIT                                      Halaman 15 drp 26
SULIT                PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                              TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


35. Berdasarkan jadual berikut, manakah pasangan yang betul?
                       Merebus
   A
   B                    Merenih
   C                    Mencelur
   D                    Mengukus
Soalan 36 berdasarkan maklumat di bawah

        Cepat disediakan
        Mudah disediakan
        Hidangan yang seimbang


36. Senarai di atas merujuk kepada perancangan menu sesuatu hidangan
  A. sarapan pagi
  B. makan malam
  C. minum petang
  D. makan tengahariSULIT                                    Halaman 16 drp 26
SULIT                     PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                   TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


37. Antara berikut yang manakah kertas perancangan kerja yang betul.


I   Kertas A     Mengandungi pilihan masakan dan ramuan
II   Kertas B     Mengandungi senarai ramuan untuk masakan dan peralatan
III  Kertas C     Mengandungi kertas untuk pengiraan kos pengeluaran
IV   Kertas D     Susunan kerja iaitu menyedia, memasak dan menghidang masakan


   A. I dan II
   B. I dan III
   C. II dan III
   D. II dan IV
38. Apakah yang dimaksudkan dengan bater?
   A. campuran tepung dan gula
   B. campuran tepung dan telur
   C. campuran tepung dan lemak
   D. campuran tepung dan cecair
39. Manakah antara berikut dibuat daripada bater cair?
   I. kuih lapis
   II. kuih rengas
   III. kuih ketayap
   IV. kuih lompang
   A. I, II dan III
   B. I, II dan IV
   C. I, III dan IV
   D. II, III dan IV
SULIT                                         Halaman 17 drp 26
SULIT                    PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                  TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


Soalan 40 adalah berdasarkan gambarajah berikut.
   I. Ayak bahan    II. Kacau adunan   IIIII. Masukkan telur  IV. Buat lubang di
    kering ke dalam  perlahan-lahan                tengah dan tuang
    mangkuk adunan   sehingga sebati                cecair


40. Susunkan langkah-langkah menyediakan bater dengan betul.
  A. I,II,III,IV
  B. I,IV,III,II
  C II,III.I,IV
  D. II,I,,IV,III
41.Kuih tempatan ialah kuih yang dihasilkan
  A. di kawasan kampung sahaja
  B. menggunakan bahan tempatan
  C. dengan kaedah menggoreng sahaja
  D. dengan campuran tepung dan cecair
42. Antara berikut yang manakah bukan sumber kuih tempatan?
  A. kelapa
  B. ubi kayu
  C. gula melaka
  D. tepung gandum
SULIT                                            Halaman 18 drp 26
SULIT                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


          Bahan – beras pulut, kelapa, daun pisang
          Kaedah memasak – memanggang


43. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan jenis kuih tempatan yang paling sesuai.
  A. Kuih keria
  B. Kuih lapis
  C. Seri muka
  D. Pulut panggang
44. Kuih tempatan yang manakah dimasak dengan menggunakan kaedah yang ditunjukkan
dalam Rajah 16 di bawah?
             Rajah 16
  A. Seri muka
  B. Onde-onde
  C. Cucur badak
  D. Pulut panggang
45. Fabrik benang sayat diperoleh daripada…
  A. ulat sutera
  B. pokok fleks
  C. kambing biri-biri
  D. campuran bahan kimia dan petroleum
SULIT                                      Halaman 19 drp 26
SULIT                 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                               TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


46. Rajah 17 di bawah menunjukkan sehelai balus. Bahagian berlabel manakah yang
sesuai untuk seseorang yang berbadan gempal?
              A          C
              B

                        D                 Rajah 17
47. Antara yang berikut, manakah yang dapat menjadikan Alyaa yang berbadan tinggi dan
  langsing kelihatan rendah dan gempal?
  I. bercorak besar
  II. lengan gelembung
  III. pakaian yang berkolar
  IV. garis leher yang berbentuk U dan V
  A I,II dan III
  B. I,II dan IV
  C. I,III dan IV
  D. II,III dan IV
SULIT                                     Halaman 20 drp 26
SULIT                 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                               TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


48. Simbol ini memberi maksud “cuci dengan tangan”.
49. Susun semula urutan pracuci dengan betul
  I. membaiki pakaian
  II. merendamkan pakaian
  III. mengasingkan pakaian
  IV. menghilangkan kekotoran
  A.I,II,III dan IV
  B.II,I,IV dan III
  C.III,I,IV dan II
  D.IV,II,III dan I
50. Berikan definasi kelim :
  A. Cantuman kelim
  B. Cantuman fabrik
  C. Hiasan pada fabrik
  D. Cantuman dua atau lebih kepingan fabrik
SULIT                                     Halaman 21 drp 26
SULIT                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT
Soalan 51 berdasarkan rajah 18 di bawah.


                    Y
           Rajah 18
51. Apakah Y dalam rajah 18 di atas?
  A. Garisan basi
  B. Garisan gunting
  C. Garisan pemadan.
  D. Garisan lisu pemadan
            Rajah 19


52. Rajah 19 di atas menunjukkan gelembung pada kelepet melengkung dapat
  dihilangkan dengan cara membuat...
  A. lisu
  B. kedut
  C. kelepet
  D. smoking
SULIT                                      Halaman 22 drp 26
SULIT                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


53. Manakah antara jahitan yang berikut, digunakan untuk membuat kedut lepas?
  I. jelujur kasar
  II. jelujur halus
  III. jahitan batang
  IV. jahitan kasar mesin
  A.I dan II
  B.I dan III
  C.II dan IV
  D.III dan IV
54. Bagaimanakah kelepet ditetapkan?
  I. jahitan mesin
  II. jahitan sembat
  III. jahitan suji bilang
  IV. jahitan silang pangkah
  A.I, II dan III
  B.I, II dan IV
  C.I,III dan IV
  D.II,III dan IV
               Rajah 20
SULIT                                      Halaman 23 drp 26
SULIT                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


55. Berdasarkan rajah 20 di atas, tanda manakah yang mewakili letak pada lipatan fabrik?
  A. P
  B. Q
  C. R
  D. S
56. Setelah pengubahsuaian pola pada rajah 21 dibuat, pola skirt akan menjadi:
             Rajah 21
  A. lebih panjang
  B. lebih pendek
  C. lebih lebar
  D. lebih kecil
57. Antara berikut, manakah yang salah semasa proses menggunting fabrik untuk
  menjahit skirt berkasing?
  A. Gunakan gunting fabrik yang tajam
  B. Angkat fabrik ketika menggunting
  C. Mata gunting hendaklah terletak di atas meja
  D.Tekan pola dengan sebelah tangan ketika menggunting
SULIT                                      Halaman 24 drp 26
SULIT                  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERSAMA NEGERI PAHANG 2009
                                TINGKATAN SATU (1) 77 KHB-ERT


Soalan 58 adalah berdasarkan gambarajah 22 di bawah:
                   Rajah 22


58. Rajah 22 di atas menunjukkan kelemahan perniagaan jenis sistem barter iaitu:
  A. barang sukar dibahagikan
  B. barang yang tidak tahan lama
  C. kemahuan yang tidak serentak
  D. barang yang sukar untuk disimpan
59. Antara jenis milikan perniagaan berikut, yang manakah contoh perniagaan jenis
  perkongsian?
  A. Restoran Shafiqa
  B. Klinik Ain dan Sangheeta
  C. Penerbitan Kreatif Sdn. Bhd
  D.Koperasi Guru-Guru Malaysia
60. Mengapakah dalam milikan perkongsian terdapat ahli yang dipanggil rakan kongsi
  nominal?
  A. Ia mengeluarkan modal perniagaan
  B. Ia membantu menguruskan perniagaan
  C. Ia tidak menanggung liabiliti tidak terhad
  D. Ia hanya menyumbangkan nama kepada perniagaan sahajaSULIT                                      Halaman 25 drp 26

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:63
posted:12/8/2011
language:Malay
pages:24