Roczny plan pracy w przedszkolu by 5K3Raye

VIEWS: 1,281 PAGES: 44

									Roczny plan pracy w przedszkolu

SIERPIEŃ


Tematy       Temat dnia   Główne działania
tygodnia
          1.Moje         Przedstawienie się. Imiona – jako prezenty od
          wyjątkowe    mamy i taty. Poznawanie imion kolegów i koleżanek.
                  Zabawy integrujące grupę.
          imię
                     Wiersz „Znaczek przedszkolaka”. Przygotowanie
                  znaczków – wizytówek.
                     Dzieci starsze – globalne czytanie imion.
                     Nauka pląsu powitalnego
          2.Mój portret     Opowiadanie o sobie – ulubionym kolorze,
                  potrawie itp.
                     Prace plastyczne – mój portret. Zorganizowanie
                  wystawy – galeria portretów.
                     Rozpoznawanie i nazywanie uczuć wyrażanych
                  mimiką.
Ja i moi koledzy
                     Kształcenie umiejętności autoprezentacji
                     Nauka piosenki „Ania”
          3.Znajomi z      Gry i zabawy integracyjne
          przedszkola      Ustalenie norm i zasad zachowania
                  obowiązujących w grupie.
                     Zwroty grzecznościowe.
                     Krąg przyjaźni – jako rytuał siadania w kręgu i
                  tworzenia w ten sposób wspólnoty
                     Budowanie miłej atmosfery
                     Zabawa taneczna „Dwóm tańczyć się zachciało”
          4.Nasze        Zajęcia w kąciku z zabawkami
          ulubione        Malowanie, śpiew, tańce, pląsy. Zabawy
                  tematyczne.
          zajęcia
                     Spacer – gry i zabawy na świeżym powietrzu.
                     Bezpieczeństwo w trakcie zabaw.
                     Nauka piosenki „Marsz przedszkolaków”
          5.Nasz         Akcja plastyczna – kolaż z dłoni. Wspólna
          wspólny obraz  fotografia.
                     Założenie kroniki – Księgi Naszego
                  Przedszkolaka oraz kalendarza, na którym zaznaczone
                  są urodziny lub imieniny dzieci.
                     Zabawa – pląs „Chodź do mnie, rączkę mi daj”
WRZESIEŃ
Tematy      Temat dnia  Główne działania
tygodnia
         6.Wzrok       Słuchanie opowiadania o 5 zmysłach. Nazywanie
                części ciała. Zabawa ruchowa „Labada”. Zabawa w
                „ciuciubabkę”.
                    Nauka wierszyka „Po co mamy oczy?”
                    Rozpoznawanie kolorów oczu. Zabawy z
                lusterkiem.
                    Rozwijanie pamięci wzrokowej.
                    Obserwowanie. Ustalanie co się zmieniło.
                    Rozpoznawanie kolorów, kształtów.
                    Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
                    Spacer – kolory jesieni. Prace plastyczne –
                malowanie kolorami natury – zielonym listkiem, żółtym
                słoneczkiem itp.
         7.Słuch       Gry i zabawy dźwiękonaśladowcze.
                Kształtowanie wrażliwości słuchowej i wyobraźni
                muzycznej.
                    Poznanie instrumentarium Orffa.
Ja i moje ciało
                    Muzykowanie. Rozróżnianie dźwięków.
                    Cicho – głośno. Malowanie muzyki
                    Dostrzeganie i układanie rytmów.
                    Co to znaczy, że oczy i uszy lubią pracować
                razem?
         8.Węch        Utworzenie „Przedszkolnego muzeum
                zapachów”.
                    Rozpoznawanie zapachów z zamkniętymi
                oczami. Spacer – zapachy w lesie, sadzie, ogrodzie.
                    Wprowadzenie obyczaju palenia lampki
                zapachowej. Zabawa „Lampa – nos”.
                    Nauka piosenki „Lata osa koło nosa”
                    Do czego służy nos? Co robić aby nie mieć
                kataru?. Co to znaczy, że węch i smak lubią pracować
                razem?
         9.Smak        Zabawy w rozróżnianie smaków
                    Wspólne przygotowanie drugiego śniadania.
                Kosztowanie, smakowanie.
                    Gdzie mieszka smak? Która część języka
                odczuwa smak słodki, która kwaśny, która gorzki?
                    Estetyka posiłków. Zasady higieny
                    Skojarzenia: Lato smakuje jak… Jesień smakuje
                jak…
                    Słuchanie wiersza „Jak smakuje jesień?”
                    Usta, język, zęby – do czego służą zabawy
                logopedyczne. Co to są witaminy? - Dzieci starsze.
          10.Dotyk        Zorganizowanie „ścieżki dotykowej” w sali oraz
                   w terenie.
                      Rozpoznanie przedmiotów po dotyku
                      Uścisk dłoni – witanie się. Nauka kolejnego
                   pląsu powitalnego. „Witam dłonie”. Nauka wierszyka
                   „Rodzina pięciu paluszków”
                      Odbijanie odcisku palca – powiększenie na
                   ksero, malowanie – daktylogram.
                      Nauka piosenki „Tu mam ręce”. Zabawy z
                   dotykiem – Co łaskocze? Co Kłuje? Czy ból jest
                   pożyteczny?


Tematy       Temat dnia    Główne działania
tygodnia
          11.Mama i tata      Kto tworzy rodzinę? „M – jak mama”. Poznanie
                   literki „m”.
                       Wiersz „Mój dom”
                       Sposoby spędzania czasu z rodziną. Nauka
                   piosenki „Choć mam ręce małe”
                       Prace plastyczne – „Moja rodzina”. Starsze
                   dzieci – globalne czytanie wyrazów: dom, mama, tata,
                   brat.
          12.Domownicy       Zwierzątka to też nasi domownicy. Opowiadanie
                   o zwierzątkach domowych.
                       Pląs – „Puszysty kot - Bingo”
                       Spacer do zagrody wiejskiej. Obserwacja
                   zwierząt, porównywanie: Mały, duży, kudłaty, gładki
Ja i moja rodzina
                       Starsze dzieci – globalne czytanie wyrazów: kot,
                   pies, koń, krowa, koza, kura.
                       Nauka piosenki „Nasi mali bracia”
          13.Zawody         Poznawanie zawodów naszych rodziców.
          naszych          T – jak tata.
                       Wypowiedzi dzieci na temat zajęć, które
          rodziców
                   wykonują mama i tata. Rozwiązywanie zagadek .
                       Zabawy tematyczne – jestem lekarzem,
                   rolnikiem, nauczycielem itp. – dzieci starsze
          14.Kim będę        Słuchanie baśni o Brzydkim Kaczątku.
                   Rozmowa o tym jacy chcielibyśmy być, gdy
                   dorośniemy. Co nas będzie cechować? Co będziemy
                   robić? Jaki zawód chcielibyśmy wykonywać?
                       Prace plastyczne „Kim będę”
                       Zabawy pantomimiczne – Jaki to zawód?
                       Globalne czytanie wyrazów – rolnik, rybak,
                   lekarz itp. – dzieci starsze.
          15.Rodzimy        Jaki krajobraz otacza nasz dom? Jak wyglądają
          krajobraz    domy? Otoczenie przyrodnicze.
                       Nauka piosenki „Kolorowa jesień”
                       Spacer po okolicy. Zasady zachowania się na
                   jezdni.
                       Spotkanie z sołtysem.
                         Globalne czytanie wyrazów – wieś, miasto, pola,
                     łąki, ulice itp. – dzieci starsze.
Tematy         Temat dnia    Główne działania
tygodnia
            16.Nasze         Odwiedzanie kolegów z innych grup.
            przedszkole       Spotkanie z pracownikami przedszkola.
                         Sposoby zachowywania się. Zwroty
                     grzecznościowe.
                         Porządkowanie sali. Segregowanie zabawek.
                         Globalne czytanie wyrazów: sala, toalety, półka
                     itp. – dzieci starsze
                         Nauka piosenki „Idą dzieci do przedszkola”
            17.Plac zabaw      Zajęcia na placu zabaw – zasady bezpieczeństwa
                         W przedszkolnym ogrodzie – porządkowanie
                     otoczenia, grabienie liści.
Ja i moje przedszkole
                         Spacer – zbieranie eksponatów do kącika
                     przyrodniczego.
                         Nauka piosenki „Piłka”. Zabawy ruchowe –
                     piłka, skakanka, huśtawki, karuzela, chusta animacyjna.
            18.Kącik         Zakładanie kącika przyrodniczego. Wyprawa po
            przyrodniczy   kasztany, żołędzie.
                         Nauka piosenki „Dwa kasztany” lub „Kasztanki”
                         Sadzenie roślin w doniczkach. Nazywanie
                     kwiatów przyniesionych z domu. Ustalenie dyżurnych.
                         Założenie hodowli kiełków.
                         Prace plastyczne – ozdabianie doniczek. Zabawa
                     twórcza – co można zrobić z doniczki.
            19.Kącik         Wyjście do biblioteki. Ilustrowanie na dużych
            czytelniczy   arkuszach postaci z baśni – arkusze z wyciętym
                     miejscem na twarz dziecka.
                         Nauka wierszyków – przygotowanie występu.
                     Zorganizowanie kącika czytelniczego. Oglądanie
                     książek, czasopism. Zagadki o baśniach i znanych
                     postaciach literatury dziecięcej.
            20.Pasowanie       Spotkanie z rodzicami. Odgadywanie, który
            na przedszkola  obrazek przedstawia rodzinę przedszkolaka.
                         Wspólne gry i zabawy.
                         Uroczystość pasowania – wiersz „Ślubowanie
                     przedszkolaka”.
                         Poczęstunek.PAŹDZIERNIK
Tematy         Temat dnia     Główne działania
tygodnia
n
n


                           d
                                        u
J
                           a

                           y


                                        a
            21.Czas iść do      Słuchanie tekstu L. Krzemienieckiej „Czas do
e


e


e                           r
s
                                        s
i
                                        l
lasu      lasu iść”. Ustalenie zasad jak należy się zachowywać
        trakcie wycieczki.
             Spacer do lasu – poznawanie otoczenia
        wszystkimi zmysłami. Zbieranie liści – rozpoznawanie
        z jakiego są drzewa. Zbieranie jarzębiny i innych
        darów lasu.
             Prace plastyczne w plenerze – mandale z
        szyszek. Liści, patyczków. Wisząca leśna galeria.
             Określanie położenia – wysoko, nisko, blisko,
        daleko.
             Wiersz Z. Lorek „Październik”
22.Las to nie      Bogacenie jesiennego kącika przyrodniczego.
tylko drzewa  Słuchanie tekstu „Bajka o malutkiej czarownicy i
        lesie”
             Rozmowa na temat: Czy las to tylko drzewa?
        Co daje nam las?
             Owoce runa leśnego, grzyby. Rozmowa na
        temat grzybów jadalnych i trujących.
             Słuchanie wiersza J. Brzechwy „Grzyby”
             Wprowadzenie litery L – jak las – dzieci
        starsze.
             Globalne czytanie zdań. To jest las. To jest
        listek itp.
             Poznanie zawodu drwal, stolarz – wiersz
        J. Tuwima „Stół”
23.Bukieciki       Suszenie liści, układanie kompozycji –
        bukieciki. Łączenie liści w „szal dla pani jesieni” –
        przeliczanie – dzieci starsze.
             Przygotowanie dożynkowego wystroju.
             Dociekanie dlaczego liście zmieniają kolor,
        dlaczego spadają.
             Słuchanie wiersza „Bukieciki”
24.Listki jak      Słuchanie wierszy o jesieni.
motyle          Odbijanie liści – prace plastyczne.
             Słuchanie wiersza „Po polu i po lesie”
             Improwizowanie jesiennego tańca liści.
        Wykorzystanie liści i elektrycznego wiatraczka bądź
        suszarki do scenografii tańca.
25.Muzykobranie     Rozmowa na temat odgłosów jakie można
        zasłyszeć w lesie.
             Zabawy z instrumentami. Tworzenie własnych
        instrumentów.
             Słuchanie muzyki F. Chopina. Przygotowanie
        jesiennego koncertu.
Tematy           Temat dnia   Główne działania
tygodnia
              26.Kolorowe       Spacer do sadu. Rozpoznanie owoców.
              owoce          O – jak owoce. Kosztowanie, nazywanie
                      smaków, określanie kolorów,
                          Słuchanie wiersza L. Wiszniewskiego „Jesień”
                      oraz M. Konopnickiej „Jesienią”. Tworzenie zbiorów
                      różnych owoców – przeliczanie – dzieci starsze.
                          Wspólne przygotowanie sałatki owocowej
                      – odkładanie nasionek dla ptaków na zimę.
                          Zgromadzenie owoców na dożynki.
                          Modelowanie owoców z plasteliny lub masy
                      solnej.
                          Globalne czytanie wyrazów – jabłko, śliwka itp.
Lato w spiżarni schowane
                      – dzieci starsze.
              27.Smaczne       Słuchanie wiersza J. Tuwima „Warzywa”.
              warzywa     Rozpoznanie warzyw. Ustalenie, które części zjadamy.
                      Kosztowanie.
                          Prace plastyczne – kukiełki z warzyw.
                      Improwizowanie tekstów. Dzieci starsze – odczytywanie
                      wyrazów z wykorzystaniem plasterków warzyw.
                          Zgromadzenie warzyw na dożynki.
                          Wybieranie pestek dyni. Smakowanie,
                      odkładanie na zimę dla ptaków.
              28.Pachnące       Słuchanie bajki „Szklana kula”.
              zioła          Teatralne przedstawienie treści – dzieci starsze.
                          Rozpoznanie kilku wybranych ziół, oglądanie
                      zielników, zasianie w doniczkach ziół.
                          Wspólne przygotowanie np. sałatki z pomidorów
                      i bazylii, herbatki z mięty.
                          Zgromadzenie ziół na dożynki.
              29.Słodkie       Oglądanie filmu o Kubusiu Puchatku. Słuchanie
              miody,     fragmentów książki.
                          U – jak ul.
              konfitury
                          Spacer do pasieki.
                          Kosztowanie miodu, konfitur, dżemów.
                          Gry i zabawy – Kubuś Puchatek i Mama
                      Kangurzyca zapraszają do zabawy.
              30.Kłosy,        Rozpoznawanie zbóż.
              zboża          Wykonanie bukietów na dożynki, ozdób ze
                      słomy, zwierzątek z siana itp.
                          Zabawa muzyczno-ruchowa „Kosiło ojciec
                      siano” oraz „Zasiali górale”
Tematy           Temat dnia   Główne działania
tygodnia
  O
  d
              n
              k


                                    d


                                            b


                                            h
              a
              a


                                    o


                                            o
              31.Abecadło o      Słuchanie wiersza W. Bełty „Abecadło o
              z


              r
              e
                                            c

                                            e
              i
      chlebie     chlebie”.
                  Poznanie drogi od ziarenka do bochenka.
                  Zabawy z literkami m – młyn, r – razowiec,
              rogal itp.
                  Globalne czytanie wyrazów – dzieci starsze
                  Nauka piosenki „Gdzieżeś ty bywał czarny
              baranie”.
                  Słuchanie baśni „Dwie Dorotki” Teatralizacja
              tekstu.
      32.Jak dawniej     Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego
      robiono chleb  lub chaty z piecem chlebowym
                  Rozdrabnianie ziaren za pomocą kamieni.
                  Pieczenie chleba
                  Pląs „Koło młyńskie”
      33.Bochen        Przygotowanie części artystycznej na dożynki –
      chleba     obrzęd witania gości chlebem i solą.
                  Nauka piosenki „Skąd się bierze chleb”
                  Słuchanie wiersza J. Korczakowskiej „Dokąd
              jadą wozy”
                  Pląs mało nas”.
      34.Przedszkolne     Zgromadzenie różnych gatunków chleba. Jasne i
      muzeum chleba  ciemne pieczywo. Kosztowanie. Zabawa w sklep.
                  Słuchanie klechdy domowej „Jak chleb się w
              kamień zamienił”
                  Rozmowa na temat dobroci, pomagania innym.
      35.Ziemniaki z     Słuchanie wiersza M. Konopnickiej. „Na
      ogniska     pastwisku”.
                  Zorganizowanie ogniska. Pieczenie ziemniaków
              w kociołku lub w popiele,
                  Nauka piosenki „Kartofle z ogniska”
                  Gry i zabawy przy ognisku.
Tematy   Temat dnia      Główne działania
tygodnia
      36.Spotkanie z      Spotkanie z gospodyniami
      kołem gospodyń      Oglądanie zdjęć z wiejskich dożynek.
Dożynki
               Opowieści o zwyczajach i tradycjach dożynkowych.
                  Wspólna praca plastyczna – kwiaty z bibułki
               lub tym podobne
      37.Przygotowujemy    Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej
      się do dożynek  „Dożynki”
                  Przygotowanie wystawy dożynkowej.
                                   Śpiewanie piosenek.
                                   Próby przed występem.
                    38.Przedszkolne       Dożynkowe święto. Uroczystość z udziałem
                    dożynki        rodziców i gości.
Tematy                 Temat dnia    Główne działania
tygodnia
                    39.Mrówki         Poznawanie zwierząt. Ustalanie, które gdzie
                             mieszkają. Jakie mają domy?
                                 Obserwacja mrowiska. Przypatrywanie się
Zwierzęta przygotowujące się do zimy.
                             mrówkom.
                                 Spotkanie z leśniczym.
                    40.Wiewiórka       Słuchanie wiersza B. Ostrowskiej „Wiewiórka”
                                 Szukanie szyszek nadgryzionych przez
                             wiewiórki.
                                 Rozmowa na temat jak zwierzęta przygotowują
                             si ę do zimy.
                                 Zabawa ruchowa „Zwierzęta do dziupli”
                                 Założenie „Klubu wiewiórki” – dbamy o zęby
                    41.Sarenka        Oglądanie fotografii. Jak wygląda duża, a jak
                             mała sarenka. Jak wygląda jeleń?
                                 Oglądanie filmu lub słuchanie baśni sarence
                             Bambi.
                    42.Jeż          Słuchanie opowieści o jeżu. Oglądanie ilustracji.
                                 Słuchanie opowiadania „O jeżu, pajączku, i
                             dębowym listku”.
                                 Prace plastyczne – „Jeż z wykorzystaniem igieł z
                             drzew iglastych.
                    43.Ptaki         Rozpoznanie niektórych ptaków: dzięcioł, sowa,
                             sójka, jaskółka, kukułka.
                                 Zbieranie owoców i nasion na okres zimy –
                             przygotowania pokarmu do karmników (jarzębina,
                             owoce głogu, róży).
                                 Odloty ptaków do ciepłych krajów. Czytanie
                             opowiadania L. Krzemienieckiej „O gościach, co nie
                             przyszli na ucztę”
                                 Modelowanie ptaków z masy solnej.
                                 Zabawy dźwiękonaśladowcze – głosy ptaków.


             LISTOPAD
Tematy                 Temat dnia    Główne działania
tygodnia
                    44.Klocki        Segregowanie klocków – drewniane, plastikowe.
Świat
zaba
                             Klocki LEGO. Rozróżnianie kolorów.
 wek
                                 Ustawianie wieży – tak wysokiej aby się nie
                             przewróciła.
                                 Dzieci starsze – przeliczanie. Liczba 3. słuchanie
               baśni „Trzy świnki”, nauka piosenki „Dom dla lalek”.
                  Budowanie domków z klocków.
      45.Lalki, autka     Swobodne zajęcia w kąciku zabaw. Nadawanie
               imion lalkom.
                  Uczenie lalek: nazywanie części ciała,
               pokazywanie książeczki itp.
                  Zabawy autkami – garaże, wyścigi.
               Segregowanie aut wg ich przeznaczenia.
                  Porządki w kąciku zabawek. Określanie
               stosunków przestrzennych. Przeliczanie – dzieci starsze.
                  Grupowanie zabawek: autka, samoloty, lalki i
               maskotki.
                  Wprowadzenie litery „i”.
      46.Maskotki       Rozmowa na temat ulubionych maskotek.
               Porównanie. Prezentacja maskotek.
                  Zabawy z maskotkami i chustą animacyjną.
                  O czym mogą rozmawiać zabawki?
               Improwizowanie krótkich dialogów. Co chciałbyś
               usłyszeć od przytulani wieczorem kiedy idziesz spać?
      47.Kijek,        Zabawy bez zabawek. Wymyślanie do jakich
      patyczek,     zabaw może służyć kijek, do jakich szmatka. Zabawy z
               kijkiem i chusteczką – malowanie w powietrzu leniwych
      szmatka
               ósemek.
                  Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Wyścigi.
               Ustalanie kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Gra
               szmacianą piłką.
      48.Piłki,        Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek,
      skakanki     skakanek. Gras w klasy.
                  Słuchanie wiersza J. Tuwima „Skakanka” oraz
               „Piłka”.
                  Znaczenie ruchu. Rozmowa na temat
               bezpieczeństwa w trakcie zabaw ruchowych,
Tematy   Temat dnia    Główne działania
tygodnia
      49.Zabawki z       Konstruowanie zabawek z kasztanów, żołędzi i
awe
zab
               innych materiałów przyrodniczych.
 k
      drewna,
                  Zwierzątka z siana i sznurka. Umieszczanie
      materiałów
      przyrodniczych podpisów – dzieci starsze.
      i…          Liczenie z ilu kasztanów, żołędzi itp. Wykonane
               są zabawki.
      50.Zabawki z       Słuchanie opowiadania „Papierowa planeta”.
      kartonu,         Prace plastyczne techniką orgiami i kirigami.
               Kartonowe domki, pałace.
      papieru i …
                  Zabawy z kartką papieru. Działania twórcze – co
               można zrobić ze starej gazety?
                  Układanie puzzli. Gry planszowe – wybór w
               zależności od wieku.
      51.Zabawki ze      Konstruowanie zabawek z gałganków – węże,
      szmatek,     stworki, potworki, lalki, smoki itp.
                  Zorganizowanie wystawy.
      włóczki i …
                  Zabawy twórcze – co powiedziałyby zabawki,
               gdyby umiały mówić?
      52.Drugie        Zabawy twórcze. Do czego można wykorzystać
      życie       zniszczone zabawki?
                  Projektowanie nowych ze starych części.
      zniszczonej
                  Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
      zabawki
      53.Miasteczko      Improwizowanie tekstu Z. Beszczyńskiej
      zabawek      „Miasto lalek” do scenki teatralnej. Dobieranie muzyki
               do scenki teatralnej. Przekład przestrzenno-ruchowy.
                  Zorganizowanie miasteczka zabawek.
               Wymyślanie nazw ulic i placów – dzieci starsze.
Tematy   Temat dnia    Główne działania
tygodnia
m
w
                          w
B
ay
                                a
                  Oglądanie książeczki „Bajki o literkach”.
                ę
                                e


                                r
                s
      54.Bajki
                                t


                                t
i
                i
     Krasnala    Słuchanie wybranych bajek.
     Bajbaja        Zabawy z literkami – teatrzyk o tygrysku Trum-
             Brum.
                Globalne czytanie wyrazów – teatr, scena,
             kukiełka itp. – dzieci starsze..
     55.Baśnie na      Słuchanie wiersza A. Oppmana „Za górami, za
     deszczowe    morzami”.
                Rozmowa na temat ulubionych baśni. Zagadki
     popołudnia
             dotyczące baśniowych atrybutów.
                Deszczowe bajanie. Pogoda w listopadzie.
                Słuchanie wiersza L. Krzemienieckiej „Listopad”
             oraz „Idzie Tola do przedszkola”. Słuchanie tekstu
             „Noc”, „Kołysanka”
     56.Gdy         Bajki na dobranoc. Oglądanie wybranych
     nadchodzi noc  dobranocek.
                Śpiewanie kołysanek lalkom. „Nasze ulubione
             kołysanki – „Aaa, kotki dwa”
                Zabawa w usypianie – wierszyk o liczeniu
             baranków.
                Rozmowa na temat snu, ile godzin należy spać.
             Co należy robić zanim ułożymy się do snu. Malowanie
             obrazka „Mój sen”.
     57.Teatrzyk      Wycinanie postaci do teatrzyku cieni. Nauka
     cieni      wierszyków. Próby teatrzyku. Jak powstaje cień?
                Doświadczenia ze światłem. Badanie, kiedy
             widzimy – dzieci starsze.
                Pisanie, malowanie na folii – wyświetlanie z
             rzutnika pisma. Zabawy z ekranem – czyj to cień, kto
             znajduje się za ekranem. Co pokazuje.
                E – jak ekran – wprowadzenie litery.
     58.Dzieci na      Występ dla rodziców i dzieci z innych grup.
     scenie         Zabawy na dworze - obrysowywanie naszych
             cieni.
Tematy  Temat dnia   Główne działania
tygodnia
              59.Zabawki      Spotkanie z dziadkami. Oglądanie dawnych
              naszych    zabawek – koniki bujane, drewniane zabawki, lalki z
                     gałganka.
              rodziców i
                         Zabawy w podrzucanie kamyków. Gry w
              Dziaków    chowanego, pokoje do wynajęcia, barek, ciuciubabka,
                     mruczek.
                         Nauka ludowych pląsów np.: Dwóm tańczyć się
  Muzeum zabawek


              60.Ludowe
              pląsy i tańce zachciało, Jedziemy sobie do Krakowa. Ojciec
                     Wergiliusz – naśladowanie ruchów opartych o
                     ćwiczenia kinezjologiczne.
                         Oglądanie strojów regionalnych. Poznanie
                     prostego tańca ludowego.
              61.U         Opowiadanie o sposobach spędzania długich
              prząśniczki  deszczowych wieczorów dawno temu na wsi. Słuchanie
              - czyli Zabawy piosenki „U prząśniczki”. Oglądaniem jak wyglądał
                     kołowrotek.
              z wełną        Słuchanie wiersza A. Sowińskiej „Zabawy z
                     wełną”. Prace plastyczne na motywach wiersza.
              62.Zabawy       Poznawanie regionalnych obrzędów. Utrwalenie
              ludowe     kroków tańca ludowego.
                         Ludowe wycinanki – prace plastyczne z
              - obrzędy
                     kolorowego papieru.
              63.Andrzejkowe    Spotkanie Andrzejkowe. Lanie wosku. Wróżby.
              obrzędy.       „E” jak ekran.
        GRUDZIEŃ
Tematy           Temat dnia    Główne działania
tygodnia
              64.Grudniowe       Rozmowa na temat miesiąca grudnia. Pogoda w
              święta      grudniu. Ważne wydarzenia. Nauka wiersza: „Wesoły
Mikołaj rozdaje prezenty
                      Święty mikołaj” Z. Lorek oraz L. Krzemienieckiej
                      „Święty Mikołaj”.
                          Zabawy ruchowe – sanie Mikołaja.
                          Globalne czytanie wyrazów – Mikołaj, sanie,
                      prezenty itp. – dzieci starsze.
                          Nauka piosenki „Świąteczne cha-cha”:
              65.List do św.      Malujemy list do Świętego Mikołaja. Prezentu
              Mikołaja     jakie chcielibyśmy otrzymać. Droga listu od adresata do
                      nadawcy. Jak wygląda dom Mikołaja? Laponia –
                      rodzina miejscowość Mikołaja.
                          Nauka piosenki „Wszystkie dzieci Mikołaja
                      kochają”
              66.Worek         Przygotowujemy prezenty dla Mikołaja np.
              pełen      książeczka z portretami Mikołaja.
                          Rozpoznawanie za pomocą dotyku przedmiotów
              prezentów
                      znajdujących się w worku lub w skarpecie. Słuchanie
                      fragmentu książki F.L. Baum’a „Święty Mikołaj.
                      Oglądanie ilustracji przedstawiających Świętego
                      Mikołaja, renifery, sanie.
              67.Mikołajki      Spotkanie Mikołajkowe – rozdawanie prezentów,
                      podziękowania dl Mikołaja, wręczenie prezentu od
                      dzieci.
Tematy           Temat dnia   Główne działania
tygodnia
              68.Zbliża się      Rozmowa na temat zmian zachodzących w
                      pogodzie zimą.
Okruchy serca w karmniku
              zima
                          Obserwowanie otoczenia i wyjaśnianie zjawisk
                      związanych z zimą.
                          Słuchanie baśni o 4 porach roku. Wprowadzenie
                      liczby „4” – dzieci starsze. Zadanie matematyczne –
                      bałwanki.
                          Zimowy pejzaż – prace plastyczne.
              69.Okruchy       Słuchanie wiersza Z. Lorek „Okruchy serca”.
              serca w         Otwarcie ptasiej gospody. Ustalenie dyżurów –
                      codzienne uzupełniania pokarmu i picia.
              karniku
                          Rozmowa na temat skutków braku pożywienia..
                          Nauka piosenki :Głodne ptaszki”
              70.Ptaki zimą      Obserwacja ptaków w karmniku.
                          Gry planszowe – ptaki.
                          Co słychać u ptaków, które odleciały do ciepłych
                      krajów?
                          Zabawy ruchowe – Ptaszki
                          Przeliczanie ptaszków w karmniku.
                          Wykonanie ptaszka, np. z modeliny.
              71.Zwierzęta      Słuchanie tekstu „Zwierzęta zimą”. Dociekanie,
        zimą       co się dzieje pod śniegową pierzynką. Które zwierzęta
                 zapadają w sen zimowy?
                     Oglądanie zdjęć, filmów.
                     Pląs „Stary niedźwiedź mocno śpi”.
                     Co robią pszczoły zimą?
                     „U” jak ul.
        72.W krainie       Miejsca, w którym żyją Eskimosi. Domy z lodu.
        wiecznych        Zwierzęta i ptaki – niedźwiedzie polarne,
                 pingwiny. Oglądanie ilustracji lub filmu.
        śniegów
                     Zabawa ruchowa „Pingwin”. Czym poruszją się
                 ludzie w krainie wiecznych lodów – rakiety, sanie, psie
                 zaprzęgi, narty.
Tematy     Temat dnia      Główne działania
tygodnia
        73.Wokół choinki       Ustawienie choinki w Sali przedszkolnej.
                       Nauka wiersza M. Konopnickiej „Choinka w
                   lesie”
                    Rozmowa na temat przygotowań
                 świątecznych. Wiersz J. Czechowicza „Zima”,
                 „Bajka” oraz „Zimowe bajanie” S. Ostrowskiej.
                    Nauka wybranej pastorałki. Instrumentacja
Wokół choinki
                 melodii.
                    Porządki w przedszkolu.
        74.Bombki,       Ozdabianie choinki. Prace plastyczne z
        łańcuchy,    kolorowego papieru, słomek, masy solnej itp.
                    Ozdabianie choinki na motywach wiersza
        gwiazdy, stroiki
                 L. Krzemienieckiej „Hej, miła godzinka, stroi się
                 choinka”.
        75.Zwyczaje i      Rozmowa na temat zwyczajów i tradycji
        tradycje     bożonarodzeniowych. Co to są jasełka?
                    Przygotowanie do występu. Wykorzystanie
        Bożonarodzeniowe
                 dekoracji. Potrawy wigilijne.
                    Wypowiedzi dzieci na temat, jak w ich
                 domach spędzane są święta. Jaka panuje atmosfera?
                 Poznawanie obyczajów spędzania świąt w innych
                 krajach.
         76.Kolędujemy       Nauka kolęd, pastorałek. Śpiewanie z
                   wykorzystaniem instrumentów. Składanie życzeń. Co
                   życzyć mamie? tacie? W jaki sposób je powiedzieć?
                   Jak się zachować?
                       Wykonanie kartki świątecznej.
                       Słuchanie wiersza J. Ratajczaka „Wigilia z
                   kotkiem”
                       Wprowadzenie litery „k” jak kot.
         77.Jasełka –        Spotkanie opłatkowe z rodzicami, dziadkami.
         spotkanie         Występy dzieci. Wspólne słuchanie i
                   śpiewanie kolęd. Wzajemne życzenia.
         opłatkowe


    STYCZEŃ
Tematy      Temat dnia   Główne działania
tygodnia
         78.Nowy Rok       Rozmowy o Nowym Roku. Układanie życzeń –
                 czego oczekujemy w nowym roku.
                     Improwizowanie spotkania Starego Roku z
Dom Pani Zimy
                 Nowym Rokiem
         79.Zegar        Rozmowa na temat co robimy w ciągu dnia? O
         odmierza czas  której godzinie wstajemy, jak długo jesteśmy w
                 przedszkolu itp.
                     Co pozwala mierzyć czas. Rodzaje zegarków.
                     Wykonanie prostej klepsydry.. Próby odczytania
                 godzin na zegarze – dzieci starsze.
                     Zabawy dźwiękowe – Muzyka starych zegarów.
                 Wykorzystywanie instrumentów.
         80.Dom Pani       Słuchanie wiersza: W domu Pani Zimy.
         Zimy          Zabawy na śniegu
                     Słuchanie nagrania utworu elektronicznego
                 Bogdana Mazurka „W lodowej krainie” – malowanie
                 zimowego pejzażu.
Tematy        Temat dnia  Główne działania
tygodnia
           81.Baśniowe      Oglądanie baśniowych domków – chatki na
           domy     kurzej łapce, domki z piernika, itp.
                      Rozmowa na temat gdzie mieszkają baśnie?
                  Książka jako do słów pisanych
                      Słuchanie baśni H Ch. Andersena „5 ziarenek
                  grochu”. Wprowadzenie liczby „5”. Gry i zabawy
                  matematyczne.
                      Próby czytania prostych tekstów – dzieci starsze.
                  Malowanie domków z baśni – dzieci młodsze.
           82.Dom         Słuchanie bajek o Krainie Literek. Oglądanie
Dom Królowej Baśni
           Literek    baśniowej mapy. Słuchanie bajki o literce „A” oraz „D”
                      Zabawy na podstawie mapy – gry planszowej
                  zadania zróżnicowane pod względem wieku dzieci.
                      Słuchanie wiersza „Abecadło z pieca spadło”.
                      Założenie albumu literek
                      „D” jak dom.
           83.Dom         Słuchanie bajek o samogłoskach. Śpiewanie
           Samogłosek  melodii na wybranych samogłoskach.
                      Ustalanie czyje imię zaczyna się samogłoską.
                      Słuchanie bajek o pozostałych samogłoskach E,
                  I, O, U, Y
                      Zabawy z lusterkiem – jak układają się usta przy
                  wymowie samogłosek.
           84.Dom         Rozpoznawanie liter, które są spółgłoskami –
           Spółgłosek  dzieci starsze. Rozpoznawanie liter spośród innych
                  znaków – dzieci młodsze.
                      Układanie prostych wyrazów z klocków z
                  literkami.
                      Zajęcia z wykorzystaniem metody Bon Deport.
                      Polisensoryczne poznawanie liter. Modelowanie
                  liter z plasteliny, drutu, wełny itp.
                      Gra w klasy z wykorzystaniem literek
                      Zabawy ruchowe – układanie liter z ciała.
          85.Dom          Projektowanie domku dla krasnala.
          Krasnala         Słuchanie bajek krasnala i Baby Jagi. Bajka o
                   kotku i kogutku.
          Bajbajka
                       „K” jak kot, kogutek, krasnal.
                       Co to znaczy bezpieczny dom? Jak należy
                   zachować się, kiedy zostaje się samemu w domu.
Tematy       Temat dnia    Główne działania
tygodnia
          86.Album         Oglądanie zdjęć rodzinnych. Opowiadanie o
          rodzinny     osobach i wydarzeniach, które przedstawiają.
                   Rozpoznawanie koleżanek i kolegów na zdjęciach.
                       Rozmowy na temat ważnych wydarzeń
                   rodzinnych.
                       Zabawa ruchowa „Stop-klatka”.
                       Nauka „Piosenki o babci”
          87.Drzewo         Wykonanie prostej makiety drzewa
W domowym zaciszu
          genealogiczne   genealogicznego. Malowanie portretów mamy, taty.
                   Wklejanie ich na makietę drzewa.
                       Zabawy tematyczne.
                       Gry zręcznościowe.
          88.Przy          Przygotowanie występu z okazji Święta Babci i
          kominku –     Dziadka.
                       Słuchanie klechd i podań.
          opowieści
                       Nauka wierszyków o Dzidku i babci.
          babci i dziadka      Malowanie portretów babci i dziadka – wklejanie
                   ich na makietę drzewa.
                       Gry stolikowe.
          89.Kuferek        Rozmowa na temat pamiątek rodzinnych.
          prababci     Oglądanie pamiątek przyniesionych z domu.
                       Wykonanie serduszka – wyklejanki z
                   bibułkowych kuleczek – laurki dla babci.
                       Przygotowanie występu z okazji „Dnia Babci i
                   Dziadka”. Założenie przedszkolnego Kuferka Skarbów.
          90.Spotkanie z      Spotkanie z dziadkami
          dziadkiem         Prezentacje dzieci – podarowanie prezentów.
                   Umieszczenie w Kuferku Skarbów wspólnego zdjęcia
                   dzieci i dziadków.
Tematy              Temat dnia   Główne działania
tygodnia
                 91.Kto ty         Nauka na pamięć wiersza W. Bełzy „Kto ty
                 jesteś?     jesteś”
Polska – dom wszystkich Polaków
                             Słuchanie hymnu Polski. Jak należy zachować
                         się słuchając hymnu?
                 92.Polskie       Słuchanie legendy o Lechu, Czechu i Rusie
                 znaki          Rozpoznawanie godła Polski.
                             Prace plastyczne – wyklejanka orzeł
                             Nauka maszerowania.
                 93.Warszawa       Słuchanie wiersza J. Tuwima „Warszawa”
                 nasza stolica      Oglądanie zdjęć lub filmu o Warszawie.
                         Rozmowa na temat wielkomiejskiego krajobrazu.
                         Porównywanie, czym różni się miasto od wsi.
                             Co to znaczy stolica? Herb Warszawy. Słuchanie
                         legend o Syrence i Bazyliszku.
                             Prace plastyczne do wybranej legendy
                 94.O          Kraków – dawna stolica Polski. Najważniejsze
                 wawelskim    zabytki.
                             Słuchanie legendy wawelskim smoku.
                 smoku
                             „S” jak smok. Wprowadzenie litery – dzieci
                         starsze.
                             Zabawy z lajkonikiem. Nauka piosenki
                         „Mariackie hejnały”
                             Nauka tańca – krakowiak.
                 95.Polska        Odszukiwanie Polski na mapie Europy.
                 mieści się w      Rozpoznawanie flagi Unii Europejskiej.
                         Słuchanie hymnu Europy.
                 Europie
  LUTY
Tematy   Temat dnia     Główne działania
tygodnia
      96.Przedszkolaki      Rozmowa na temat: Co nas ciekawi?
      pytają           Zapisywanie pytań – Po, co, dlaczego, jak…
                   Wspólne ustalenie, że pytania są bardzo ważne.
               Poprzez poszukiwanie odpowiedz poznajemy świat.
                   Słuchanie bajki R. Kiplinga o słoniątku.
                   Nauka na pamięć wierszyka „Pytania”.
               Zaznaczenie pytań w „gwieździe pytań”.
      97.Co można        Przygotowanie do wycieczki. Jak należy się
      odczytać ze    ubrać. Zimowy spacer. Obserwacja zimowego
               krajobrazu. Odszukiwanie śladów, tropów.
      śniegu?
                   Tworzenie własnych śladów – butów, sanek.
                   Obrazy na śniegu – malowanie rozcieńczonymi
               farbami plakatowymi.
Pytamy
      98.Skąd się        Obserwacja płatków śniegu, zauważenie, że
      bierze śnieg?   każdy płatek jest inny ale wszystkie mają po 6 ramion.
                   Doświadczenie czy śnieg jest czysty.
                   Lepienie bałwanków. Kiedy lepi się łatwo a
               kiedy trudno?
                   Zabawy ze śnieżkami. Bezpieczne zabawy.
                   Nauka piosenki bałwan.
      99.Jak powstaje      Zamrażanie wody. Budowanie lodowiska dla
      lód?        zabawek
                   Obserwacja „szybek” lodu na kałuży.
                   Rozmowa na temat bezpieczeństwa w trakcie
               zabaw na lodzie.
      100.Dlaczego        Doświadczenia z lodem. Dlaczego lód nie tonie
      lód się topi?   w wodzie?
                   Topienie, parowanie wody.
                   Słuchanie opowiadania „Historia jednej
               kropelki”
                   Nauka piosenki „Sopel”
Tematy   Temat dnia   Główne działania
tygodnia
      101.Co wydaje      Zabawy w poszukiwanie dźwięków.
      dźwięki –    Rozpoznanie dźwięków z zamkniętymi oczami.
                  Zimowe dźwięki – skojarzenia.
      zimowa
                  Słuchanie wiersza M. Lorek „Zimowa muzyka”
      muzyka     oraz M. Konopnicka „Sanna”.
                  Zabawy na świeżym powietrzu – kulig.
      102.Dlaczego      Granie na instrumentarium Orfa. Poznanie kilku
      instrumenty   instrumentów – pianino, trąbka, skrzypce.
                  Dociekanie dlaczego instrumenty grają – dzieci
      grają
              starsze.
                  Słuchanie muzyki. Malowanie obrazków
              ilustrujących muzykę.
                  Określanie nastroju – wesoła, skoczna, smutna
Badamy
              oraz tempa – szybka, wolna.
                  Nauka piosenki „Poleczka”
      103.Tworzymy      Konstruowanie instrumentów według własnych
      instrumenty   pomysłów – zgodnie z wiekiem dziecka. Nadawanie im
              nazw. Improwizowanie muzyki.
      muzyczne
                  Nauka piosenki „Zabawa karnawałowa”.
                  Gry i zabawy z użyciem instrumentów.
                  Prace plastyczne – zdobienie Sali na zabawę
              karnawałową – maski, balony, łańcuchy itp.
      104.Dziecięca      Tworzenie dziecięcej kapeli. Przygotowanie
      kapela     „koncertu” na bal karnawałowy.
                  Nauka pląsu „Zebrał cudną Jaś kapelę”
              Oglądanie obrazu T. Makowskiego.
                  Polisensoryczne analiza obrazu – zajęcia z kartą
              pracy.
      105.Bal w        Bal karnawałowy. Tańce, gry i zabawy.
      przedszkolu
Tematy   Temat dnia     Główne działania
tygodnia
      106.Dlaczego       Dociekanie – skąd się bierze sól? Jak tworzą się
      morze jest    kryształki soli – doświadczenie.
                   Słuchanie bajki „O sześciu myszkach”.
      słone?
                   Co znaczy powiedzenie „Gdzie kucharek sześć
               tam nie ma co jeść?”
                   Wprowadzenie liczby „6” – dzieci starsze.
                   Prace plastyczne – kolorowa sól.
      107.Co to jest      Słuchanie wiersza J. Tuwima „Pstryczek”.
      elektryczność?      Dociekanie, co to jest elektryczność?
                   Dlaczego latarka świeci? - Dzieci starsze.
                   Zabawa elektrycznymi zabawkami.
                   Rozmowa na temat – jak należy oszczędzać
Dociekamy
               prąd?
                   Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się
               urządzeniami elektrycznymi.
      108.W jaki        Opowiadanie, jak ludzie nauczyli się rozpalać
      sposób gaśnica ogień.
                   Rozmowa na temat dobra, które daje nam ogień i
      gasi ogień?
               zła, które wyrządza.
                   Jak należy zachować się w czasie pożaru? Gdzie
               znajdują się Ga śnice i do czego służą.
                   Doświadczenie ze świecą i sodą oczyszczoną i
               octem – jak działa gaśnica?
                   Zabawy w strażaków.
      109.Jak startuje     Rozmowa na temat, czym się różni rakieta od
      rakieta?     samolotu.
                   Doświadczenie z balonikiem i sznurkiem – jak
               startuje rakieta.
                   Prace konstrukcyjne z kartonów – rakieta.
               Zabawy tematyczne.
Tematy        Temat dnia    Główne działania
tygodnia
           111.W co      Zabawy ruchowe w kole.
           można zmienić    Rozpoznawanie kół wśród innych figur
                  geometrycznych – dzieci młodsze.
           koło?
                       Przeliczanie kół w różnych pojazdach – dzieci
                   starsze.
                       Co by było, gdyby nie wynaleziono koła?
                       Zabawy twórcze – W co można zamienić koło?
                       Prace plastyczne z wykorzystaniem kółek
Ćwiczymy wyobaźnię
                   orgiami.
           112.Co można       Zabawy twórcze – Co można zrobić ze starej
           zrobić z     gazety?
                       Muzykowanie z wykorzystaniem dźwięku gazet
           gazety?
                   – Batti Strauss.
                       Zabawy z maszerowaniem przy dźwięku
                   trzeszczącej gazety. Taniec na gazecie.
                       Prace plastyczne według pomysłów dzieci. Co to
                   jest makulatura? Dlaczego należy oszczędzać papier?
           113.Dlaczego       Tafla wody – pierwsze lustro. Zabawy z lustrem
           widzimy się w  – prawa, lewa ręka. Do czego służy lustro?
                       Przeglądanie się w łyżeczce – jak widzimy się na
           lustrze?
                   wypukłej a jak na wklęsłej stronie.
                       Zabawy ruchowe – lustrzane odbicie, zrób to co
                   ja. Wykorzystanie lusterek do ćwiczeń logopedycznych.
                       Spacer do parku lub lasu – oglądanie
                   wierzchołków drzew z lusterkiem przyłożonym do
                   brody.
                       Czytanie baśni „Królewna śnieżka”
           114.Wystawa       Zorganizowanie wystawy.
           „Małych         Wręczenie dyplomów „Małych Badaczy”
           badaczy”      MARZEC
Tematy        Temat dnia    Główne działania
tygodnia
           116.Dzień i       Rozmowa na temat, co robimy w ciągu dnia, co
  Tydzie

  siedmi
                   robimy w nocy.
  ń ma
           noc
  dzici
   oro
                       Planujemy zajęcia w najbliższym tygodniu –
                   zapisanie bądź zilustrowanie pomysłów.
                       Zapisujemy nazwy dni – globalne czytanie przez
                   starsze dzieci. Łączymy z planem. Będziemy go
               realizować w kolejnych dniach.
                   Dociekanie, dlaczego jest noc i dzień? Kiedy
               widzimy księżyc? Dlaczego księżyc ma różne kształty?
      117.Mija dzień      Przyswajanie określeń czasu – rano, południe,
      po dniu      wieczór, dzisiaj, jutro, wczoraj.
                   Słuchanie wiersza „Poranek kotki Trajkotki”.
                   Zajęcia zgodnie ze wspólnie ustalonym przez
               dzieci planem.
                   Wprowadzenie liczby „7” – siedem dni tygodnia.
      118.Dzieci        Słuchanie wiersza „Dzieci pana Majstra”.
      Pana Tygodnia       Zajęcia zgodnie z ustalonym przez dzieci
               planem.
      119.Skąd         Rozszyfrowanie nazw tygodnia. Nauka na
      wzięły się    pamięć wiersza „Tydzień” – dzieci starsze.
      nazwy
      tygodnia?
      120.Dni         Rozmowa na temat – czym różnią się dni
      powszednie i   powszednie od świątecznych?
                  Jakie mamy dni świąteczne oprócz niedziel?
      świąteczne
                  Ustalenie dodatkowego dnia świątecznego –
               święto Przedszkolaka (np. połączone ze świętem
               Rodziny)
                  Zajęcia zgodnie z ustalonym przez dzieci
               planem.
Tematy   Temat dnia    Główne działania
tygodnia
      121.Bajka o 12    Słuchanie baśni o 12 miesiącach. Nazywanie
m ze
druj

raze
emy


słon
Wę
 kie
      miesiącach   miesięcy – dzieci starsze.
 m
                  Zagadki – jaki to miesiąc.
                  Gry i zabawy muzyczno-ruchowe.
                   Założenie hodowli gałęzi drzewa i krzewu w
               naczyniu z wodą.
      122.Grudzień,       Zabawy z paletą barw – barwy ciepłe, zimne.
      styczeń, luty   Dobranie kolorów do poszczególnych pór roku.
               Ustalenie kolorów kartek w kalendarzu.
                   Wykorzystanie metody porannego kręgu w
               zajęciach dotyczących pór roku. Określenie dla każdej
                – żywiołu, koloru, zapachu, instrumenty.
                   Przygotowanie trzech kartek do przedszkolnego
               kalendarza – grudzień, styczeń, luty. Kartki niebieskie –
               zimowe.
                   Gry i zabawy muzyczno-ruchowe.
      123.Marzec,        Słuchanie opowiadania – Historia kropelki wody.
      kwiecień, maj       Doświadczenia z parowaniem wody.
                   Prace w ogródku przedszkolnym.
                   Przygotowanie trzech kartek do przedszkolnego
               kalendarza – marzec, kwiecień, maj. Kartki zielone
                - wiosenne.
      124.Czerwiec,       Zajęcia w kąciku przyrodniczym. Przesadzanie
      lipiec, sierpień  kwiatków. Założenie uprawy roślin. Zasianie rzeżuchy,
               owsa.
                   Lipiec – siódmy miesiąc roku. Słuchanie baśni o
               7 koźlątkach i wilku braci Grimm.
                   Zajęcia matematyczne – liczenie do 7 – dzieci
               starsze.
                   Przygotowanie trzech kartek do przedszkolnego
               kalendarza – czerwiec, lipiec, sierpień. Kartki żółte
                – letnie.
      125.Wrzesień,       Spacer po okolicy – szukanie przedwiośnia.
      październik,    Obserwacja przyrody. Nauka wiersza M. Konopnickiej
               „W polu”.
      listopad
                   Jak zmienia się przyroda w poszczególnych
               porach roku? Kwiaty wiosny, lata, jesieni.
                   Przygotowanie trzech kartek do przedszkolnego
               kalendarza – wrzesień, październik, listopad . kartki
               pomarańczowe – jesienne.
Tematy   Temat dnia     Główne działania
tygodnia
      126.Wiosna,       Pogrupowanie kartek z kalendarza zgodnie z
or

ro
er
zt
Cpk
u
 y


 y
      lato, jesień,   porami roku. Opracowanie kalendarzy.
      zima           Globalne czytanie nazw pór roku – dzieci
              starsze.
                  Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
      127.Pogoda w       Słuchanie opowiadania „Czterech synków mamy
      czterech     Pogody”.
                  Założenie kalendarza pogody. Opracowanie
      porach roku
              znaczków.
                  Spacer – obserwacja pogody.
      128.Zbliża się      Wiosenne porządki w przedszkolach. Słuchanie
      wiosna      wiersza „Wiosenne porządki”
                  Rozmowa na temat powracających ptaków.
                  Litera „P” jak ptaki.
                  Globalne czytanie wyrazów – dzieci starsze.
                  Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Nasza
              czarna jaskółeczka”
      129.Wiosenne       Rozmowa na temat świątecznych tradycji
      święto      wielkanocnych. Co znajduje się w koszyczku
              wielkanocnym?
      – Wielkanoc
                  Zdobienie jaj.
                  „J” jak jajko. Wprowadzenie litery „J”.
                  Jak wygląda jajko – surowe, ugotowane?
                  Dzielimy się jajkiem – składamy życzenia –
              przygotowanie przedszkolnego stołu wielkanocnego.
      130.Topimy        Słuchanie wiersza „Marzanna” Rozmowa na
      Marzannę     temat tradycji witania wiosny. Jak powinna wyglądać
              Marzanna, aby wrzucona do rzeki nie zanieczyściła.
                  Prace plastyczne – Marzanna z materiałów
              przyrodniczych.
                  Akcja plenerowa – Topienie Marzanny
Tematy   Temat dnia    Główne działania
tygodnia
                131.Jak minęły       Rozmowa na temat świąt Wielkanocnych

Przez rok Ziemia krąży wokół
                święta           Swobodne wypowiedzi dzieci.
                             Śmigus-dyngus w przedszkolu.
                Wielkanocne
                             Gry i zabawy muzyczno-ruchowe
                132.Planeta        Oglądanie globusa. Ziemia jako planeta.
                Ziemia       „Wędrówki po globusie”. Co wiemy o życiu w innych
                         zakątkach Ziemi?
                             Nauka piosenki o planetach.
                133.9 planet        Poznanie planet, które krążą wokół Słońca.
      słońca


                krąży wokół        Słuchanie wiersza W. Ostrowskiego „Ziemia nie
                         jest samotna”
                słońca
                             Zabawa tematyczna – wyprawa w kosmos.
                             Jak bez słów porozumieć się z ufoludkiem?
                             Zabawa z balonikami – planetami.
                             Która jest najmniejsza, która największa?
                             Zajęcia ruchowe – planety krążą wokół Słońca.
                134.Mikołaj        Podsumowanie projektu.
                Kopernik          Ustalenie, czego się dowiedzieliśmy.
                             W miarę możliwości wycieczka do planetarium.
                135.Wystawa        Zorganizowanie wystawy kalendarzy.
                kalendarzy         Wręczenie egzemplarzy rodzicom.
       KWIECIEŃ
Tematy             Temat dnia     Główne działania
tygodnia
                136.Jestem       Uzmysłowienie dzieciom ich miejsca na Ziemi –
                mieszkańcem   od najbliższego do najdalszego (rodzina – miejscowość
                        – Polska – Europa – planeta Ziemia) i odwrotnie
                Ziemi
                        (planeta Ziemia – Europa – Polska – miejscowość –
                        rodzina).
 Nasza planeta Ziemia
                            Zabawy z globusem.
                            Bogacenie wiadomości na temat naszej planety.
                137.Kocham       Spacer na pole, łąkę, do lasu. Kształtowanie
                świat      postawy badawczej wobec otaczającego świata.
                            Wzbogacanie wiadomości o świecie przyrody.
                            Uwrażliwienie na piękno świata, na wartości
                        dobra, pokoju.
                138.Jak         Moje ulubione zwierzątko. Rośliny i zwierzęta –
                przyjaźnić się z nasi „mniejsi bracia”.
                            Rozpoznawanie i nauczanie wybranych
                przyrodą
                        gatunków roślin i zwierząt – poprzez wygląd i
                        wydawane dźwięki.
                            Opieka nad zwierzętami. Dbanie o rośliny.
                139.Jak dbać o     Co to znaczy dbać o planetę? Czy dzieci też
                naszą planetę? mogą o nią dbać? Co należy robić? Jak oszczędzać
                        wodę, prąd?
                            Sprzątanie wybranego obszaru (oczywiście w
                        rękawicach nylonowych). Segregowanie śmieci.
                            Kształtowanie postawy poszanowania
                 środowiska naturalnego i poszanowania każdego
                 człowieka.
Tematy     Temat dnia    Główne działania
tygodnia
        140.Kwiaty       Spacer na łąkę. Rozpoznanie kwiatów.
               Wiosenne kwiaty chronione.
                   Budowa kwiatu np. tulipana, bratka.
                   „B: jak bratek.
                   Wykonanie kwiatów z bibułki.
        141.Krzewy i     Słuchanie wiersza „Jabłoneczka” M.
        drzewa – w   Konopnickiej.
                   Obserwacja kwitnących drzew i krzewów.
Świat roślin
        sadzie i
               Rozpoznanie jabłoni, gruszy, śliwy, agrestu, porzeczek
        ogrodzie    itp.
                   Czym różni się krzew od drzewa?
                   Spotkanie z ogrodnikiem. Poznanie nowego
               zawodu.
        142.Las wiosną    Spacer do lasu. Obserwacja drzew, krzewów,
               poszycia leśnego. Porównanie, czym różni się las
               jesienny od wiosennego.
                   Spotkanie z leśniczym. Poznanie nowego
               zawodu.
        143.W         Prace w przedszkolnym ogródku. Sianie,
        przedszkolnym sadzenie. Podlewanie wodą. Zasadzanie cebuli w
               doniczce i ogródku. Która szybciej wypuści zielony
        ogródku
               szczypior?
                   „C” jak cebula.
Tematy      Temat dnia    Główne działania
tygodnia
         144.Na łące i w    Podpatrywanie drobnych zwierząt – żaba,
         lesie      dżdżownica, motyl, pszczoła. Dowiadywanie się o ich
                  pożyteczności.
                      Próby zaobserwowania, jak odżywiają się
                  zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku.
                      Obserwacja ptaków. Śpiew. Zakładanie gniazd.
                  Karmienie młodych.
                      Słuchanie wiersza „Wiosenne nutki”
                      „N” jak nutka. Wprowadzenie nowej litery oraz
Świat zwierząt
                  liczby „8” – gama.
         145.W           Spacer do zagrody. Obserwacja zwierząt – kury,
         zagrodzie     kaczki, krowa, owca, koza, koń.
                      Poznawanie potrzeb zwierząt domowych oraz
                  pracy człowieka związanej z ich hodowlą.
         146.W wodzie       Poznawanie zwierząt żyjących w wodzie.
                  Budowa ryby. Porównanie kształtu i wielkości.
                      Rozpoznanie niektórych ryb – dzieci starsze.
                      Karmienie rybek w akwarium.
         147.Mowa         Słuchanie tekstu bajki „Bocian i jego uczniowie”
         zwierząt         Rozpoznanie zwierząt na podstawie głosów.
                      Prace plastyczne – lepienie zwierząt z plasteliny,
                  modeliny, wyklejanki itp. – w zależności od wieku i
                  możliwości dzieci.
         148.ZOO          Słuchanie wiersza J. Tuwima „Słoń” oraz tekstu
                  ZOO M. Lorek. Rozpoznanie wybranych zwierząt
                  egzotycznych.
                      Porównanie cech zwierząt z cechami człowieka.
                           Powolny jak…, szybki jak…
                              W miarę możliwości wycieczka do ZOO
Tematy               Temat dnia    Główne działania
tygodnia
                  149.Rośniemy      Nasze ciało – części ciała. Jak wyglądaliśmy
Każdy z nas jest cząstką przyrody
                  jak nasionko  dawniej, jak teraz, jak, gdy będziemy dorośli. Pomiary
                          wysokości.
                              Zasadzanie nasionka – np. założenie hodowli
                          fasoli. Obserwacja jej rozwoju (długotrwała obserwacja
                          – każde dziecko hoduje swoje nasionko)
                  150.Zdrowo się     Co jest ważne w odżywianiu. Poznawanie zasad
                  odżywiamy   właściwego odżywiania. Przygotowanie wiosennych
                          kanapek, sałatek. Estetyka posiłków – smacznie,
                          zdrowo, kolorowo.
                              „W ogródku na parapecie” – powiększamy
                          hodowlę o rzeżuchę, pietruszkę, cebulę, kiełki, itp.
                  151.W
                  zdrowym ciele
                  zdrowy duch
                  152.Dbamy o       Zdrowie jako najcenniejsza wartość.
                  siebie, bo    Dostrzeganie i nazywanie oznak złego samopoczucia.
                               Przyzwyczajenie do dbania o codzienną higienę
                  jesteśmy
                           całego ciała. Uczymy się prawidłowo myć zęby.
                  cząstką         Inscenizujemy. Wietrzymy salę. Dbamy o
                  przyrody     czystość i estetykę pomieszczenia.
                               Troszczymy się o kwiaty doniczkowe.
                  153.Święto        Akcja plenerowa – Święto Ziemi
                  Ziemi           MAJ
Tematy       Temat dnia    Główne działania
tygodnia
          154.Dzień flagi    Święto 3 Maja. Wykonanie flagi z kolorowegobieli i czerwieni
maja w kolorze   Rzeczpospolitej papieru.
 Pierwsze dni
                      Zwrócenie uwagi na kolorystykę flagi i godła
          Polskiej
                   Polski – biel i czerwień.
          155.Kolory        Wprowadzenie w tematykę majowego projektu –
                   KOLORY. Skąd biorą się kolory? Czy kolory widzimy
                   również nocą, kiedy jest ciemno?
                       Słuchanie opowiadania „O dwóch czarodziejach”
                       Rozmowa o majowym święcie - Dniu Matki.
                   Ustalenie, że efekty naszych prac plastycznych zebrane
                   zostaną w formie książeczki i podarowane 26 maja.
                       Zabawy muzyczno-ruchowe.
Tematy                  Temat dnia    Główne działania
tygodnia
                     156.Jak        Rozpoznawanie owoców i warzyw (cytryna,
                     smakuje żółty banan, melon, żółta papryka) oraz innych produktów
                             (żółty ser) po smaku, węchu i zapachu.
                     kolor?
                     157.Skąd wziął     Spacer do zagrody wiejskiej. Obserwacja piskląt.
                     się żółty       Ustalanie, czym różni się małe kurczątko od
Tajemnice żółtego i niebieskiego koloru


                             kury, gąsiątko od gęsi, kaczątko od kaczki. Dociekanie,
                     kurczaczek?
                              skąd wziął się żółty kurczaczek.
                                  Jajko jako symbol życia. Zabawy żółtymi
                              piórkami.
                                  Zabawy muzyczno-ruchowe.
                                  Słuchanie wiersza L. Krzemienieckiej
                              „Gąseczki”
                                  Zabawy matematyczne. Liczba „9” – dzieci
                              starsze.
                     158.Żółte         Spacer. Ogrzewanie dłoni, twarzy przez słonko.
                     słonko na     Szukanie kwiatów w kolorze słonka: mniszek lekarski,
                              kaczeniec, żonkil. Który podobny jest do słonka?
                     niebieskim
                                  Zbieranie mniszka – wykonanie wianuszka.
                     niebie      Nauka piosenki o słonku. Improwizacja ruchowa
                              „Promyk słońca”.
                                  Oglądanie nieba i płynących po nim chmur.
                                  Zabawa w „Dyzia Marzyciela”. Dociekanie
                              kiedy niebo jest niebieskie. Dlaczego chmury płyną po
                              niebie? Co to jest wiatr?
                                  Prace plastyczne „Słoneczko dla mamy”;
                              „Niebieski obrazek” lub podobne.
                     159.Zabawy z       Zabawy z wodą. Przelewanie tej samej ilości
                     wodą       wody do pojemników o różnej objętości.
                                  Malowanie techniką mokre w mokrym.
                                  Zabawy z bańkami mydlanymi.
                     160.Spotkanie       Zabawy z mieszaniem farb. Odkrycie jak
                     żółtego z     powstaje kolor zielony.
                                  Słuchanie bajki „W Kolorkowie”. Która pora
                     niebieskim
                              roku ma najwięcej zielonego koloru? Przypomnienie
                              nazw pór roku. Który miesiąc jest najbardziej zielony?
                                  Zielony tor przeszkód – ścieżka zdrowia.
Tematy           Temat dnia    Główne działania
tygodnia
              161.Zielona       Spacer po łące. Obserwacja traw. Zbieranie
              wiosna      zielonej kolekcji roślin. Określanie cech roślin.
                          Tworzenie albumu koloru zielonego. Zabawa
                      „Gram w zielone” oraz „Na zielonej łące raz, dwa,
                      trzy…”
                          Nauka piosenki „Cztery słonie, zielone słonie” –
                      słoń symbol szczęścia, inny to czterolistna koniczyna.
                          Poszukiwanie czterolistnej koniczyny. Liczenie
                      płatków.
                          Słuchanie tekstu „Czterolistna koniczyna”.
                          Nauka wiersza „Dla mamusi” K. Artyniewicz
Wiosna w kolorze zieleni
              162.Zielona       Oglądanie w plenerze akwenu z kijankami lub
              żabka      żabkami. Oglądanie książek, filmów i ilustracji – jak z
                      kijanki powstała żabka.
                          Zabawy ruchowe – skoki żabek.
                          Wykonywanie czapeczek żabek metodą kirigami.
              163.Uczta w       Rozpoznawanie zielonych warzyw i owoców:
              kolorze     sałata, szczypiorek, pietruszka, cebulka, kiwi,
                      winogrona, groszek, ogórek za pomocą dotyku, smaku i
              zielonym
                      węchu.
                          Rozmowa na temat zdrowego odżywiania.
                          Przygotowanie „wesołego zielonego dania” Np.
                      główka sałaty z włosami z pietruszki, oczami z ogórka,
                      ustami ze szczypiorku i zębami z zielonego groszku.
                          Nauka piosenki „Ogórek”, lub „Gramy w
                      zielone”.
                          „G” jak garnek..
              164.Ekoludki –      Zabawa w zielone ufoludki. Dociekanie kto
              Ufoludki     mieszka w kosmosie.
                          Kosmiczny świat. Kosmiczne pojazdy z
                      kartonów.
              165.Kolor        Znaki drogowe. Czerwony nas ostrzega, żółty
              czerwony nas   mówi uważaj, zielony- przechodź przez ulicę.
                          Rozmowa na temat bezpieczeństwa. Co zrobić,
              ostrzega
                      gdy wybuchnie pożar?
                          Spotkanie ze strażakami. Słuchanie wierszy o
                      strażakach.
Tematy       Temat dnia    Główne działania
tygodnia
          166.Łąka pełna    Słuchanie opowiadania o 4 motylkach oraz
          kwiatów i   wiersza „Motylkowa zagadka” K. Artyniewicz.
                     Spacer na łąkę. Szukanie kolorów w przyrodzie.
          motyli
                 Rozpoznawanie kwiatów i zwierząt. Dostrzeganie, ile
                 barw wyczarowała przyroda: czerwony dziób bociana,
                 biedronka, niebieska niezapominajka, czarna wrona,
                 żółty motyl, brązowa kora drzew, biała stokrotka itd.
                      Nauka piosenki „Łąka, królestwo owadów”
          167.Przez        Rozmowa o tym, czym jest wyobraźnia. Co to
          różowe okulary znaczy „patrzeć na świat przez różowe okulary” albo
                 „mieć zielono w głowie”.
          – uczucia i
                      Spacer w wyobraźni. Słuchanie tekstu „Różowa
Świat pełen barw
          kolory     bajka”.
                      Improwizacje ruchowe do muzyki.
                      Rozmowa o swoich ulubionych kolorach.
                 Kolorowy pokaz mody. Ustalenie, które barwy są
                 wesołe, a które smutne. Jakie uczucia im towarzyszą?
                      Wymyślanie „Kolorowego rapu” tworzenie
                 tekstu, melodii, ruchu np. czerwony jak biedronka, żółty
                 jak kolor słonka.
                      Budowanie kolorowych zamków lub innych
                 budowli.
          168.Wycieczka      Wycieczka z okazji dnia dziecka (może być w
                 innym terminie)
          169.Kolorowy      Spotkanie z rodzicami, dziadkami. Wręczenie
          Dzień Dziecka dzieciom kolorowych baloników. Degustacja
                 „kolorowych smakołyków” przygotowanych wspólnie z
                 mamami.
                      Wspólne gry i zabawy – kolorowy tor przeszkód
                 i inne. (Uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
                 można połączyć organizując np. „Święto Rodziny”)
          170.Kolorowy      Słuchanie wiersza „Ogródek” M Konopnickiej.
          ogródek         Prace w ogródku. Narzędzia ogrodowe.
                      „Ł” jak łopatka.      CZERWIEC
Tematy       Temat dnia     Główne działania
tygodnia
          171.Dzieci       Dzień dziecka. Rozmowa na temat dziecięcych
Podróż
                 pragnień i marzeń. Jaki powinien być świat w oczach
lądzie
          wyruszają w
 e na
          kolorowy świat dzieci?
                       Prawa dziecka – słuchanie wierszy m.in. „Tylko
                   tyle” Tadeusza Chudego.
                       Prace plastyczne „Dzieci malują kolorowy
               świat”.
                   „F” jak farby. Globalne czytanie wyrazów –
               dzieci starsze.
      172.Podróże,       Słuchanie wiersza „Wędrowniczek” A.
      samochodem,    Oppmana. Rozmowa na temat wypraw , podróży.
                   Słuchanie wiersza K. Czukowskiego
      autobusem
               „Wycieczka”.
                   Czym podróżujemy? Środki lokomocji.
               Oglądanie aut, autobusów. Zabawy autkami/
                   Nauka piosenki „Jedzie pociąg”
                   Zabawa – Co włożymy do walizki, plecaka?
      173.Jedzie        Słuchanie wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”.
      pociąg z daleka      Zabawy ruchowe i dźwiękonaśladowcze . Pociąg
               dawniej i dziś.
                   Zabawy muzyczno-ruchowe „Jedzie pociąg z
               daleka”, „Jedziemy do Krakowa” itp.
                   Wprowadzenie liczby 10 – dzieci starsze
                   Przeliczanie wagoników.
      174.Wyprawa        Oglądanie ilustracji lub filmu przedstawiającego
      w góry      góry. Bogacenie słownictwa: hala, turnie, szarotka,
               juhas itp.
                   Słuchanie muzyki góralskiej, nauka tańca
               góralskiego.
                   Praca plastyczna – wyklejanka z wełny lub waty
               – owieczka.
                   Słuchanie wybranej legendy – O rycerzach w
               Tatrach albo Morskim Oku.
Tematy   Temat dnia    Główne działania
tygodnia
      176.Wyprawa        Słuchanie wiersza J. Tuwima „Pan Maluśkiewicz
Podró

wodzi
że na
      łódką       i wieloryb”.
                   Wykonanie łódki z łupinki orzecha.
 e
                   Teatralizowanie wydarzeń z wiersza.
                   Poznanie wieloryba. Czy wieloryb jest rybą?
                 Rozróżnianie wodnych środków transportu –
             łodzie, żaglówki, statki.
                 Wyścigi łódek.
      177.Nad        Oglądanie ilustracji lub filmu przedstawiającego
      morzem     nadmorskie krajobrazy.
                 Globalne czytanie wyrazów: morze, fala, muszla,
             statek itp. – dzieci starsze.
                 Oglądanie muszelek. Segregowanie.
                 Słuchanie szumu muszli. Co mogłaby
             powiedzieć nam muszelka?
                 Słuchanie baśni o rybaku i złotej rybce.
                 Poznanie nowego zawodu – rybak.
      178.Marynarz      Słuchanie wiersza E. Szymańskiego „Marynarz”.
                 Poznanie nowego zawodu.
                 Wykonanie czapki marynarskiej.
                 Słuchanie szant.
                 Zabawy ruchowe – przeciąganie liny itp.
                 Ilustrowanie statku na podstawie opowiadania.
      179.Skarb       Zabawa – szukamy skarbów – skarb pirata.
      pirata     Tajemnicza mapa.
                 Zabawa konstrukcyjna „Budujemy statek
             piracki”
Tematy   Temat dnia   Główne działania
tygodnia
      181.Balony,     Słuchanie wiersza W. Broniewskiego
Podwie
ew
różtrz
 po
             „Samoloty”
 u
      helikoptery,
                Oglądanie różnych samolotów.
      samoloty
                 Czym różni się samolot od helikoptera?
                 Wykonanie samolotów z papieru.
                 Zabawy tematyczne.
                 Poznanie nowego zawodu – lotnik, pilot.
      182.Podróż do     Oglądanie albumów o Afryce. Afrykańskie
      Afryki     krajobrazy – pustynie, oazy, wielbłądy, palmy.
                 Prace konstrukcyjne – zamieniamy piaskownicę
              w pustynię. Zajęcia plastyczne – wykonanie koralików z
              kolorowego makaronu, modeliny itp.
                 Tańce murzyńskie przy akompaniamencie
              własnoręcznie wykonanych instrumentów.
                 Słuchanie wiersza J. Tuwima „Bambo”.
                 Rozmowa na temat koloru skóry, przyjaźni,
              tolerancji, pokoju.
      183.Podróż do     Oglądanie albumu o Chinach – strój, budowle.
      Chin          Wykonanie chińskiego smoka z materiałów
              odpadowych.
                 Improwizacje taneczne przy chińskiej muzyce
              ludowej.
                 Nauka piosenki „Jestem Chinka”.
                 Kosztowanie potraw z ryżu. Próby jedzenia
              pałeczkami. Picie chińskiej herbaty.
                 Malowanie pędzelkiem chińskich znaków.
      184.W         Słuchanie wiersza „Indianie”.
      indiańskiej      Budowanie prostych tipi.
                 Wykonanie pióropusza. Malowanie twarzy.
      wiosce
                 Nauka piosenki indiańskiej.
                 Indiańskie zabawy zręcznościowe.
Tematy   Temat dnia   Główne działania
tygodnia
                 w

                      w
P

d
                      b                      n
o


ó
                      y
                      o


                      a
                 Słuchanie baśni o butach siedmiomilowych.
r

ż
e
                      r

                      ź
      185.Buty
                      i
       siedmiomilowe Zabawy z wyobraźnią – Gdybym miał siedmiomilowe
                buty…
                  Spacer w wyobraźni. Wyprawa na odległą
              planetę.
                  Prace plastyczne „Moja planeta”
                  Zabawy tematyczne” wymyślanie języka, ubioru,
              stworów z odległych planet.
                  Słuchanie fragmentu książki „Mały książę”
       186.Podróż do     Wyprawa „na niby” do czasów, kiedy żyły
       przeszłości – dinozaury. Oglądanie filmów lub ilustracji
              przedstawiających czasy prehistoryczne.
       dinozaury
                  Jak wyglądały dinozaury? Porównanie wielkości
              ze zwierzętami żyjącymi dzisiaj.
                  Prace plastyczne – dinozaury.
                  Zabawy ruchowe.
       187.Podróż       Słuchanie tekstu P. Wrighston „Czarodziejski
       czarodziejskim dywan”. Książka jako czarodziejski dywan, z książką
              można przenieść się w dowolne miejsce, w dowolny
       dywanem
              czas.
                  Wypowiedzi dzieci na temat ulubionych książek.
                  Oglądanie książek. Czytanie prostych tekstów –
              dzieci starsze.
                  Rozmowa na temat: Po co uczymy się czytać? Po
              co uczymy się pisać?
                  Wysłuchanie wiersza W. Ostrowskiego „Po co
              uczymy się pisać”
       188.Wyprawa      Słuchanie bajek o literkach.
       do Krainy       Sprawdzenie umiejętności rozpoznawanie liter,
              czytania prostych wyrazów.
       Literek i
                  Słuchanie bajek o cyferkach. Sprawdzenie
       Cyferek    umiejętności matematycznych.
                  Podsumowanie całorocznej pracy.
       189.Pożegnanie     Rady dla pięciolatków, którzy kończą
       przedszkola  przedszkole.
                  Wręczenie dyplomów i „paszportu do zerówki”.


 LIPIEC
Tematy    Temat dnia    Główne działania
tygodnia
       190.Słoneczko       Nauka piosenki „Słoneczko nasze późno wstało”
       nasze           Słuchanie wiersza „Lipiec”. Założenia hodowli
                fasoli , groszku, lub słonecznika – wpływ słońca na
                rozwój.
  Słońce
                    Przeliczanie ziarenek
                    Sianokosy. Koszenie traw. Jak słonko suszy
                trawę? Słuchanie wiersza J. Czechowicza „Przy
                sianokosach”.
                    Bezpieczeństwo w trakcie żniw.
       191.Na plaży        Budowanie z piasku – Słoneczna kraina
                    Badanie objętości w wiaderkach
                    Gry i zabawy plażowe.
      192.Wielkie         Rozmowa z dziećmi na temat higieny i czystości
      pranie      ubioru.
                   Prace porządkowo-gospodarcze – mycie
               zabawek, dla lal i suszenie ich na słońcu. Nauka
               piosenki „Puce, puce, wielkie pranie”
                   Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Pranie.
                   Wprowadzenie liczby 11 – dzieci starsze.
                   Przeliczanie – tyle samo klamerek ile ubranek
                   Zabawy ruchowe przy muzyce. „Tort mydlany”
      193.Słońce na      Słoneczne przyjęcie. Owoce, warzywa nasycone
      stole       słońcem.
                   Smakowanie – sałatka owocowa
                   Zabawa dydaktyczna „Poznaj po smaku”
                   Degustacja przygotowanych potraw – np.
               śniadanie na trawie, ozdabianie obrusu kwiatkami,
               wiankami, zbożem
                   Gry i zabawy ruchowe
      194.Razem ze       Zabawa w puszczanie zajączków.
      słonkiem         Nauka piosenki „Słonko ma bardzo piękne
               zwyczaje”
                   Ćwiczenie zwrotów grzecznościowych
                   Gry i zabawy razem ze słonkiem np. zabawa z
               cieniem, malowanie cieni
                   Budowa prostego zegara słonecznego
                   Słuchanie opowiadania „Gdzie nocuje słońce?”
                   Zabawy z wyobraźnią na podstawie wiersza J.
               Tuwima „Dla dzieci”
Tematy   Temat dnia     Główne działania
tygodnia
      195.Pada deszcz      Czytanie wiersza pt. „Martwi się leszcz” M.
                Zielińskiej
                    Ćwiczenie palców i dłoni w nawiązaniu do
                wysłuchanego wiersza (siąpi, chlupie, pluska, bębni)
  Deszcz
                    Zabawa: „Kufer pełen możliwości –
                wybieranie ubrań stosownych do pogody. Uczenie się
                piosenki „Pada deszczyk”
                    Malowanie deszczu – inspirowane muzyką
                    Ćwiczenia dykcyjne – szcz.
      196.Kałużyści       Wykonanie metodą orgiami łódek z papieru
                    Wyjście na dwór i puszczanie ich w kałuży
                    Zabawy skoczne – skok do kałuży (w
              kaloszach), przeskok przez kałużę.
      197.Prognoza      Wycieczka do stacji meteorologicznej lub
      pogody     budowa prostego ogródka meteorologicznego – dzieci
              starsze.
                  Kalendarz pogody – porównywanie znaczków.
              Bawimy się w komentatorów pogody – przedszkolna
              telewizja. Gry i zabawy muzyczno-ruchowe.
      198.Mierzymy      „Pada deszcz na dworze” – improwizacja
      objętość wody  ruchowa.
                  Przelewanie wody z pojemników o różnej
              objętości
                  Porównywanie o ile więcej, o ile mniej.
                  Deszczowy krajobraz – malowanie mokrym na
              mokrym lub malowanie wodą na płytach
              chodnikowych.
      199.Deszczykowe     Projektowanie parasola z wyciętych figur
      bajanie     geometrycznych
                  Zabawy ruchowe z chustą animacyjną
                  Słuchanie tekstu „Bajki Pana Parasola”
Tematy   Temat dnia      Główne działania
tygodnia
      200.Nadchodzi        Słuchanie nagrań odgłosów burzy.
      burza            Ilustracje burzy użyciu instrumentów
                perkusyjnych.
                    Zabawa ruchowa – słońce – chmury – deszcz
  Burza
                – burza.
      201.Burzowa         Oglądanie obrazków dotyczących różnych
      pogoda        stanów i zjawisk pogody.
                    Wyodrębnienie obrazków związanych z
                burzą – wyodrębnienie zbiorów obrazków lub
                wyrazów (wichura, grzmot, błyskawica, chmury,
                ulewa, ciemność)
                    Wykorzystanie różnorodnych technik
                plastycznych do przedstawienia burzy – inwencja
                twórcza dzieci.
      202.Bezpieczeństwo     Przedstawienie burzy za pomocą pantomimy
      podczas burzy        Dobieranie figur do układu tanecznego –
                burzowy taniec.
                    Rozmowa z dziećmi na temat zachowania się
                podczas burzy.
      203.Jaka jest burza?    Oglądanie filmu przyrodniczego
                    Zjawiska atmosferyczne – burza.
                    Rozmowa na temat filmu
                    Lista atrybutów: Burza jest…
                    Gry i zabawy gdy pada deszcz.
Tematy   Temat dnia      Główne działania
tygodnia
      204.Wywoływanie     Wiersz „Tęcza” M. Konopnickiej – omówienie
      tęczy      treści.
                    Wyjście do ogrodu – doświadczenie z wężem
                ogrodowym
                    Malowanie tęczy (mokre na mokrym) w
 Tęcza
                oparciu o tekst i doświadczenie
                    Zabawy muzyczno-ruchowe
      205.Siedem barw       Słuchanie wiersza J. Jałowiec
      tęczy            Segregowanie klocków wg kolorów.
                    Przeliczanie klocków danego koloru –
                wyodrębnienie zbiorów
      206.Teatrzyk pod      Ustalanie scenariusza i miejsca występów np.
      chmurką       przy trzepaku, w piaskownicy, na polanie
                     Wykorzystanie wierszy i piosenek poznanych
                 w lipcu
                     Gry i zabawy
      207.Teatrzyk pod       Próby przed występem
      chmurką           Przygotowanie rekwizytów
      208.Teatrzyk pod       Występy dla rodziców i dzieci ze wsi.
      chmurką           Wspólne gry i zabawy.
SIERPIEŃ
Tematy   Temat dnia     Główne działania
tygodnia
      209.Ziemia         Słuchanie Baśni o czterech żywiołach. M. Lorek
                Zabawy w skojarzenia – ci kojarzy ci się z wodą, ziemią,
                ogniem, powietrzem.
                    Prace w ogródku przedszkolnym – rodzaj prac w
                zależności od wieku
                    Sucha i mokra gleba. Zwierzęta żyjące w ziemi:
                dżdżownica, kret. Prace plastyczne – dżdżownica.
                    Obserwacja korzeni – część roślin znajdująca się
                w ziemi. Warzywa – korzenie, które zjadamy. Nauka
                piosenki „Na marchewki urodziny”.
      210.Piasek         Słuchanie wiersza „Zamki z piasku” M. Lorek
                    Budowanie zamków (lub innych budowli) - w
                zależności od wieku.
                    Przesypywanie piasku do naczyń o różnych
  Ziemia
                objętościach. Pisanie patykiem na piasku – dzieci starsze
                litery, wyrazy, dzieci młodsze wzory, szlaczki.
      211.Glina         Słuchanie wiersza „Gliniany konik”. M. Lorek
                Wyrabianie gliny. Prace konstrukcyjne – zwierzątka,
                naczynia.
                    Oglądanie prac rękodzielniczych. Pojęcia twardy
                i miękki.
                    Dawne zawody – garncarz. W miarę możliwości
                wizyta w pracowni garncarskiej.
      212.Kamienie        Zbieranie kamyków. Kamienie gładkie,
                chropawe, delikatne, ostre. Segregowanie wg wielkości,
                faktury, kształtu, koloru.
                    Przeliczanie – dzieci starsze. Słuchanie wiersza
                „Żółw z kamyka” M.Lorek
                    Prace plastyczne – „Ożywiamy kamienie”
                    Wystawa. Gry i zabawy z wykorzystaniem
                kamyków – w zależności od wieku – rzuty do celu, gra
                w klasy itp.
                  Rozwijanie wyobraźni – do czego może służyć
              kamyk? (tama, puszczanie „kaczek”, rzuty do celu,
              budowle)
      213.Skały        Obserwacja skał, głazów. Budowle ze skał –
              zamki.
                  Założenie małego skalnego ogródka.
                  Mandale z wykorzystaniem piasku, żwiru,
              kamyków.
                  Zorganizowanie wystawy: kamienie z naszego
              regionu (wapienie, garnitury, kobalty, łupki, piaskowce)
              – dzieci starsze
                  Co to są minerały? – zajęcia ze starszymi
              dziećmi.
Tematy   Temat dnia    Główne działania
tygodnia
      214.Akwarium       Słuchanie wiersza pt. „Podwodna łąka” M. Lorek
                  Założenie akwarium – w miarę możliwości z
              rybkami – dzieci starsze. Dzieci młodsze – kolorowanka
              z rybkami.
                  Odgłosy wody, rozpoznawanie dźwięków:
              krople, woda z kranu, pluskanie itp. – wodna orkiestra.
                   Smakowanie wód mineralnych. „Przygotowanie
              dobrej wody” – przegotowanie, ostudzenie, zamrożenie,
              rozmrożenie.
                  Zabawy ruchowe.
      215.Nad         Spacer nad akwen wodny. Bezpieczeństwo nad
      stawem,     wodą.
                  Rośliny i zwierzęta zamieszkujące staw i jego
      jeziorem
              okolice. Kaczka krzyżówka, kurki wodne, perkozy,
              czaple, łabędzie, ślimaki wodne, szczeżuje, żaby, ważki,
  Woda
              nartniki. Rośliny: grążel żółty, wywłócznik kłosowy,
              grzybień, tatarak. Pałka wodna, trzcina błotna.
                  Akcja plastyczna – kolorowe rybki
                  Zabawy z wodą – kąpielisko dla lalek.
                  Słuchanie utworu F. Schuberta „Pstrąg”
      216.Źródełko,      Słuchanie tekstów o źródełku, rzece m.in. J.
      potok, rzeka   Tuwim „Rzeczka”.
                  Wisła – najdłuższa rzeka w Polsce.
                  Prace plastyczne – łódki z kory, papieru, tratwa z
              patyczków itp. – w zależności od wieku.
                  Rozmowa na temat zanieczyszczeń wody.
                  Jak oczyścić wodę? Doświadczenia z wodą i
              węglem drzewnym – dzieci starsze. Zabawy ruchowe
              „Powódź” itp.
      217.W          Oglądanie ilustracji. Zwierzęta i rośliny
      głębinach mórz  zamieszkujące morza i oceany.
                  Oglądanie mapy. Jak zaznaczone są morza,
      i oceanów
               oceany, jeziora?
                   Słuchanie utworów: „Morze” Clauda
               Debussy,ego, „Muzyka na wodzie” J.F. Haendla. Sporty
               wodne.
Tematy     Temat dnia   Główne działania
tygodnia
        218.Piórka       Wysłuchanie wiersza „Pobawić się z
               powietrzem” M. Lorek
                   Zabawy z piórkami – ćwiczenia logopedyczne.
                   Spacer do wiejskiej zagrody. Obserwacja
               ptaków. Rodzaje piór, porównywanie.
                   Piórko, pióro, wieczne pióro, długopis. Jak
               dawniej pisano? – dzieci starsze.
                   Prace plastyczne z wykorzystaniem piór.
                   Jak pachnie powietrze? – po deszczu, nad
               zaoraną łąką, w kuchni gdy mama gotuje. Zabawa –
               jestem powietrzem.
        219.Kolorowe      Słuchanie wiersza „Wiatraczki” K. Artymiewicz
        wiatraczki       Prace plastyczne – wykonanie wiatraczków –
               rodzaj w zależności od wieku. Rozróżnianie kolorów.
                   Zabawy z wiatraczkiem – kiedy wiatrak obraca
  Powietrze
               się szybko, a kiedy wolno – wykorzystanie suszarki,
               elektrycznych wiatraczków itp.
                   Mobile.
        220.Latawce      Słuchanie wiersza „Dzieci i latawiec” T. Kubiaka
        jak ptaki   oraz „Latawiec” Cz. Janczarskiego
                   Wspólne z rodzicami wykonanie latawców .
               zdobienie.
                   Puszczanie latawców. Obserwacja lotu.
                   Zabawy - wstążeczki na wietrze, chorągiewki itp.
               Baloniki – zabawy z chustą animacyjną, pląs „Baloniku
               nasz malutki”.
                   Rozmowa na temat – do czego potrzebne jest
               powietrze?
                   Nauka piosenki „Pożegnanie przedszkola”
        221.Samoloty      Oglądanie różnych rodzajów samolotów.
                   Konstruowanie samolociku – rodzaj w zależności
               od wieku.
                   Zabawy ruchowe „Samoloty”. Nauka piosenki
               „Na lotnisku”, słuchanie wiersza „Lotnik” Cz.
               Janczarskiego
                 Poznawanie zawodu – lotnik.
Tematy   Temat dnia   Główne działania
tygodnia
      222.Bajki        Słuchanie wiersza „Na Wojtusia z popielnika”
      iskierki        Obserwacja sztucznych ogni.
                  Zabawy w ciepło-zimno.
                  Rozmowy na temat – Jak powstaje ogień?
              Czemu służy?
                  Co to są wulkany? – dzieci starsze
                  Nauka piosenki „Strażak to bohater”.
 Ogień
      223.Płomienie      Doświadczenia ze świecą. Kiedy gaśnie
              płomień?
                  Zabawy ruchowe z chusteczkami – kolorowe
              ogniki.
                  Rozmowa na temat bezpieczeństwa – Kiedy
              ogień jest groźny?
                  W miarę możliwości – spotkanie ze strażakami.
      224.Przy        Wspólne z rodzicami ognisko pożegnalne.
      ognisku     Słuchanie wiersza M. Lorek „Płomienie ogniska”
              Śpiewanie piosenki. Wspomnienia. Wręczanie
              dyplomów.

								
To top