Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2011 - Peperiksaan Pertengahan Tahun - T2 - SMK Penanti

VIEWS: 107 PAGES: 9

									                         NOTA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN DUA
                           Peperiksaan Pertengahan Tahun, Mei 2011
                            Disusun oleh: Ustaz Ahmad Bin Buang
                               BAHAGIAN TILAWAH
Tajuk : ILMU PENYULUH KEHIDUPAN
a.TERJEMAHAN AYAT

  1. Allah SWT menyatakan
                                       e.CIRI-CIRI ORANG BERILMU :
  2.bahawasanya tidak ada tuhan                          1.Bersifat Ikhlas.
                                           2.BerKeyakinan diri.
  3.melainkan Dia                                 3.Hatinya Tawaduk.
                                           4.MeLakukan penyebaran ilmu
  4.dan Para Malaikat                               5.BerAmal dengan ilmu.
                                           6.Dapat Selesaikan masalah.
  5.dan Orang yang berilmu
                                           (Ikhlas Keyakinan Hatinya Lakukan Amal
  6. juga menyatakan yang demikian.                        Selesaikan)
                                           ==IKHLAS
  7.Tidak ada tuhan (yg berhak disembah)                  f. AKIBAT TIDAK BERILMU
                                           1.BerFikiran sempit dan bertindak melulu.
  8.melainkan Dia                                 2.Akan sukar mengurus kehidupan.
                                           3.Keidup dalam keadaan susah
  9.yang Maha Berkuasa                               4.Ilmunya tidak dapat membezakan buruk dan baik.
  10. lagi Maha Bijaksana                             5.Rugi di dunia dan di akhirat.
                                           (BerFikiran Akan Kehidupan Ilmunya Rugi)
                                           ==FAKIR
B.PENGERTIAN ILMU & HUKUM :
ILMU                                     G. PERANAN ILMU DALAM KEHIDUPAN
                                         1.PERANAN ILMU KEPADA INDIVIDU
   Dari segi bahasa ialah : Pengetahuan                       i.Laksanakan ibadah bertetapan dgn
                                              KEhendak syarak.
   Dari segi istilah ialah : Pengetahuan                      ii.Dapat menguasai keMAhiran dalam
    sebenar terhadap sesuatu perkara.                         pelbagai bidang
                                            iii.Sedar tentang keesaan, kekuatan dan
HUKUM MENUNTUT ILMU :                                   kebijaksanaan Allah
                                            (KEhendak MAhir Sedar)
     Wajib / Fardhu Ain                              ==KeMaS

                                          2.PERANAN ILMU KEPADA MASYARAKAT
                                            i.Melahirkan masyarakat PERIhatin.
"Menuntut ilmu difardukan kepada setiap muslim"                     ii.Melahirkan masyarakat Harmoni
                                            iii.Memudahkan interaksi Antara satu dgn lain
     C.Pembahagian Ilmu                              iv.TINdakan masyarakat yang
                                            bertanggungjawab.
     Setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu untuk menguasai ilmu:
     i.Ilmu Fardu Ain                                PERIhatin Harmoni Antara TINdakan
     seperti;                                    ==PeriHATin
        o 1.Ilmu Tauhid
        o 2.Ilmu Ibadat                           3.PERANAN ILMU KEPADA NEGARA
        o 3.Ilmu Akhlak dll                           i.DiSEgani dan dihormati oleh dunia luar.
                                            ii.Membina keMAjuan negara.
     ii. Ilmu Fadu Kifayah                             iii.Negara Cemerlang dan Terbilang
     seperti;                                   (SEgani MAju Terbilang)
                                            ==SeMaT
     Ilmu Kejuruteraan
     Ilmu Perubatan
     Ilmu Angkasa
         o 4.Ilmu Perniagaan dll
     D. MARTABAT DAN KELEBIHAN ORANG BERILMU :             H.PENGAJARAN AYAT
     1.Dihormati oleh masyarakat.                      1. Masyarakat bukan Islam memandang tinggi
     2.Ilmunya boleh membezakan perkara buruk dan baik.           2. Ilmu Amat penting kepada individu muslim utk
     3.Bahagia di dunia dan di akhirat.                   mengenal
     4.Dapat Elakkan diri dari melakukan perkara yang tidak baik.        Allah.
     5.Dapat kedudukan & Layanan yg baik dalam masyarakat.          3. Kewajipan menuntut ilmu berterusan sepanjang
     6. Allah tinggikan darjah di sisiNya.                  hayat.
                                         4. Masyarakat Menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu
                                         kifayah.
     (Dihormati Iimunya Bahagia Elakan Layanan Allah)
                                         5. Menjadi Umat Islam yang berilmu.
     ==DIBELA
                                         6. Rasai bahagia hidup di dunia dan di akhirat.
                                       (Masyarakat Amat Kewajipan Mengusai Umat Rasai)
                                       ==MAKMUR


                                   1
Tajuk : MENGINSAFI KEKUASAAN ALLAH
A.TERJEMAHAN AYAT

 1. Katakanlah (Wahai Muhammad) : “Wahai             D. CARA MENGHARGAI NIKMAT
  Tuhan
                                   1.MengHargai dan memanfaatkan alam sekitar dengan
 2. yg mempunyai kuasa pemerintahan                  sebaik-baiknya.
                                   2.Memelihara Anugerah alam dgn sebaik-baiknya.
 3. Engkau yg memberi kuasa pemerintahan               3.Memulihara alam sekitar yg Rosak supaya tidak
                                   musnah
 4. kepada orang yang Engkau kehendaki                4.Gunakan nikmat dengan cara yang betul mengikut .
                                   5.MengAmalkan kebaikan dengan nikmat yang
 5. Engkau yg mencabut kuasa pemerintahan
                                   diperolehi.
 6. dari orang yang Engkau kehendaki.                 (Hargai Anugerah Rosak Guna Amal)
                                   ==HARGA
 7. Engkau memuliakan org yg Engkau
  kehendaki                           e. AKIBAT TIDAK MENGHARGAI NIKMAT ALLAH
 8. dan Engkau hinakan org yg Engkau                  i.Akibat Kpd Individu
                                       1.Tidak dapat Rasai nikmat dengan
  kehendaki.                                  lebih lama
 9. Di tangan Engkau segala kebaikan                     2.Jadi Insan perosak
                                       3.Dibenci oleh MAsyarakat
 10. Sesungguhnya Engkau                           4.Kehidupan menjadi Sia-sia
                                       (Rasai Insan MAsyarakat Sia-sia)
 11. ke atas tiap-tiap sesuatu                        ==RIMaS

 12. Maha berkuasa
                                    i.Akibat Kpd Masyarakat & Negara
a.PENGERTIAN “KUASA PEMERINTAHAN” :                     1.Masyarakat hidup dalam porak Peranda
    i.KUASA PEMERINTAHAN bermaksud : Kerajaan.              2. Umat masyarakat jadi lemah
                                       3.Pembangunan Negara terbantut
    ii.TUHAN YANG MEMPUNYAI KUASA PEMERINTAHAN              4. KeAmanan tidak terjamin
      bermaksud : Yang memiliki kekuasaan sepenuhnya          5. Negara Hancur dan musna
                                       (Peranda Umat Negara Aman Hancur)
                                       ==PUNAH
b.SEBAB-SEBAB KEMULIAAN                        iii.Akibat Kpd Alam Sekitar
   1.Buat baik sesama manusia.                      1.Berlaku penCEmaran alam sekitar
   2.BerUsaha ke arah kebaikan                      2. Manusia hidup tidak sihat
   3.BerDoa dan bertawakal                        3. Alam dan pelanet akan membahayakan
   4.BerIman dan bertaqwa kpd Allah.                   4.Berlaku keRosakan kepupusan flora dan fauna
   (BuatUsahaDoaIman)                           (Cemar Manusia Alam Rosak)
   ==BUDI                                 ==CeMAR
                                 F. PENGAJARAN AYAT
c.SEBAB-SEBAB KEHINAAN                          1.MengInsafi bahawa Allah berkuasa ke atas sesuatu.
   1.Tidak menJaga hubungan baik sesama manusia.           2.Nikmat kuasa itu adalah pinjaman dan sementara
   2.Tidak mahu berUbah.                       sahaja
   3.Malas berusaha ke arah kemajuan.                 3.Menghindari Sikap sombong dgn kuasa yang
   5. Perintah Allah tidak dilaksana.                 diberikan
   4.Melanggar larangan Allah SWT.                  4. Anugerahkan Allah dihargai dengan sebaiknya
   (tJaga tUbah Malas Perintah Allah)                 5.Fikiran positif menuuju ke arah kecemerlangan
   ==JUMPA
                                    (Insaf Nikmat Sikap Anugerah Fikiran)
                                    ==INSAF


                           AYAT HAFAZAN
                              2
                            BAHAGIAN HADIS
                          Tajuk. Mencegah Kemungkaran
                                  :

A.TERJEMAHAN KALIMAH

 1.Siapa yg melihat                        .1  E.KESAN TIDAK MENGIKUT PRINSIP DAKWAH YANG BETUL
                                      1.Penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.
 2. dikalangan kamu perkara mungkar                .2    2.Nama baik Umat Islam tercemar
                                      3.Sasaran Dakwah tidak dapat menerima
 3. Hendaklah mengubah dgn tangannya               .3     kebenaran..
                                      4.Masyarakat Islam Akan menjadi mundur
 4. maka jika tidak berupaya                   .4    5.Dipandang Rendah dan hina.

 5. (ubah) maka dgn lidahnya                   .5     (Penyelewengan Umat Dakwah Akan Rendah)
                                       ==PUDAR
 6.(ubah)maka dgn hatinya                     .6
 7. yg demikian itu                        .7
 8. selemah-lemah iman                      .8
B MAKSUD KEMUNGKARAN                          F.HIKMAH TANGGUNGJAWAB SETIAP MUSLIM MENCEGAH
   Ialah : Perkara-perkara keji yang dilakukan bertentangan     KEMUNGKARAN
   dengan syariat
       Islam dan mendapat balasan dosa dari Allah SWT.        i.KEPADA INDIVIDU
   Kemungkaran juga diertikan sebagai : Setiap perbuatan yang         1.Menjamin keSEjahteraan hidup.
   diharamkan oleh syariat Islam sama ada kesalahan terhadap         2.Dapat BAIKi sakhsiah dan meningkatkan kualiti diri.
   Allah atau kepada manusia dan alam sekitar.                (SEjahtera BAIKi)
                                         ==SeBaik
c. CARA MENCEGAH KEMUNGKARAN
     (TALIHAT)                              ii.KEPADA MASYARAKAT
   i.Memgubah dengan TANGAN (TA)                        1.Melahirkan masyarakat yang PERihatin.
                                         2.Melahirkan masyarakat yang berAKhlak cemerlang
   Ialah mengubah dengan KUASA yang ada pada seseorang             (PERihatin AKhlak)
   mengikut kemampuan dan bidang kuasa masing-masing              ==PerAk

   ii. Memgubah dengan LIDAH/LISAN (LI)                  iii.KEPADA NEGARA
                                         1.Kegiatan ekonomi dapat DItingkatkan.
   Ialah mengubah dengan PERCAKAPAN atau lisan, iaitu             2.Negara AMan dan damai
   seperti;                                  (DItingkatkan. AMan)
        1.memberi teguran                         ==DiAm
        2.memberi nasihat                    G. PENGAJARAN HADIS
        3.bimbingan yang baik.                    1. Cegah kemungkaran adalah kewajipan setiap muslim.
                                      2.Mencegah kemungkaran faktor Utama untuk mengekalkan
   iii. Memgubah dengan HATI (HAT)                     tamadun
                                      3.Membenci Kemungkaran dengan hati adalah selemah
   Ialah dengan cara MEMBENCI kemungkaran tersebut dan           lemah iman.
   menjauhkan diri dari tempat kemungkaran.               4. Umat bertamadun berasaskan keimanan.
d.Peranan Kita                               5.Individu yang berPengatahuan wajib memberi nasihat dan.
   Kita hendaklah berazam tidak melakukan kemungkaran dan
   berharap agar suatu ketika nanti dapat mencegahnya dengan       (Cegah Utama Kemungkaran Umat Pengatahuan)
   lisan dan kuasa selaian berusaha cegah semua kemungkaran       ==CUKUP
   dengan daya dan kemampuan yang ada
   Mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman kerana
   kesannya hanyalah untuk kebaikan diri sendiri sedangkan
   kemungkaran tetap berlaku
                                 3
                               BAHAGIAN AKIDAH
Tajuk: AL-WAHID
a.MAKSUD ALLAH BERSIFAT AL-WAHID                        ii.DARI SEGI IBADAH :
       Allah bersifat dengan Al-Wahid iaitu Maha Esa. Maha Esa Allah     1.Mengerjakan ibadah dgn IKhlas
       meliputi;                                tanpa riak.
          i. zat,                             2.MeLAkukan pekerjaan utk
          ii.sifat                              mendapat keredaan Allah.
          iii.af’al                            3.Berkasih Sayang sesama insan
  i. Maha Esa pada zat                                tanpa ada kepentingan.
          *Bermaksud bahawa Allah tidak ada perkongsian dlm        (IKhlas LAkukan Sayang)
          memerintah & mentadbir seluruh alam               = = IkhLaS
          *Malah semua urusan dilaksanakan oleh Allah secara     iii.DARI SEGI AKHLAK :
          bersendirian.                          1.MenDIsiplinkan diri dlm kehidupan.
 ii. Maha Esa pada sifat                              2.MengHORMATi ibu bapa, guru &
          Bermaksud bahawa Allah bersifat dgn sifat kesempurnaan       anggota masyarakat.
          berbeza dgn makhluk yg bersifat lemah.              3.Ikhlas dlm setiap pekerjaan
                                            kerana Allah.
 iii. Maha Esa pada af’al (perbuatan)                       (DIsiplin HORMAi Ikhlas)
          Bermaksud bahawa tiada seorang pun yg boleh           == DiHormatI
          menyerupai perbuatan Allah.                c.CIRI-CIRI AMALAN YG BERLAWANAN DGN SIFAT AL-WAHID
          Allah sahaja yg boleh memberi rezeki, menentukan siang &     1.Melakukan perkara syirik spt
          malam dan sebagainya.                        SEmbah berhala.
                                          2.Melakukan ibadah Bukan kerana
b.KESAN BERIMAN KEPAD ALLAH YG BERSIFAT AL- WAHID                   Allah.
 i.DARI SEGI AQIDAH :                               3.Jadikan makhluk sbg perAntaraan
     1.YAkin dgn pembalasan syurga dan                     4.Jalankan peraturan yg bercanggah
      neraka.                                  dan Haram disisi syariat Allah.
     2.Bersih drpd perbuatan syirik dan                     (SEMbah Bukan Antara Haram)
      Khurafat.                                == SemBAH
     3.INsaf dan reda dgn ketentuan Allah.                   .
       (YAkin Khurafat INsaf)
       = = YaKIn
D.PENGHAYATAN                                   3.Selalu memikirkan kejadian Alam
   1.Sentiasa Usaha melaksanakan                         semesta untuk meningkatkan
    perintah Allah.                               keimanan terhadap keesaan Allah.
   2.Yakin & mengakui bahawa Allah                       4.Mengekalkan Hubungan baik
 berSifat Al-Wahid                                 sesama manusia.
                                          5. Mempunyai Akhlak terpuji.
                                          (Usaha Sifat Alam Hubungan Akhlak)
                                       == USAHA
Tajuk: Ar-RAHMAN
A.MAKSUD ALLAH BERSIFAT AL-RAHMAN                       e.PERBEZAAN ANTARA PERMURAH
      *Ar-Rahman bermaksud:                        ALLAH DENGAN PEMURAH MANUSIA
             Maha Pemurah                    (i) SIFAT PEMURAH ALLAH
      *Maksud Allah Maha Pemurah ialah :                    1. Diberikan kepada Semua hamba-Nya tanpa mengira Islam
             Allah mengurniakan pelbagai nikmat &            atau kafir
             rezeki kepada semua makhluk tanpa             2. Pemberian Allah meliputi kebaikan di dunia &
             mengira sama ada mereka mukmin atau              di Akhirat
             kafir.                           3. Pemberian Allah S.W.T. Tiada batasan
B.DALIL NAQLI                                    4. Pemberian Allah untuk Uji keimanan manusia
  ALLAH BERSIFAT AL-RAHMAN                             (Semua Akhirat Tiada Uji)
Firman Allah :                                    == SATU
…......   ‫هو الرحمن الرحيم‬                         (ii) SIFAT PEMURAH MANUSIA
Maksudnya:.. Dialah yang Maha pemurah lagi maha penyayang              1.Diberikan kepada orang TERtentu ikut kemampuan &
c.BUKTI ALLAH BERSIFAT                                kehendak.
  AL-RAHMAN                                     2. Pemberian manusia meliputi kebaikan di dunia SEMata.
    1.Memberikan Kesihatan tubuh badan yang sempurna.              3. Pemberian manusia terBatas.
    2.Mengurniakan Akal kepada manusia untuk mentadbir alam.           4. Pemberian manusia utk dapat Manafaat & balasan.
                                           (Tertentu Semata Batas Manafaat )
    3.Diutus rasul dan al-Quran sebagai panduan hidup utk
    manusia                                ==TerSemBaM
      Bahagia.                              F. CIRI amalan Yg Berlawanan DGN
    4.Mencipta seluruh Alam seperti langit & bumi,tumbuh           ar-RAHMAN
      tumbuhan serta diri kita sendiri.                     1.Bakhil terhadap orang miskin.
    5.Memberikan Rezeki untuk memenuhi keperluan hidup di            2.Tiada Ehsan malah kejam kpd makhluk.
    dunia                                    3.Putus asa dgn Nasib menimpa.
     (Kesihatan Akal Bahagia Alam Rezeki)                    4.PerCaya kekayaan usaha sendiri.
    == KABAR                                   5.Irihati dan dengki kpd org lain.
D. KESAN BERIMAN DENGAN SIFATAL-RAHMAN ALLAH                       (Bakhil Ehsan Nasib Caya Irihati)
    1.Menjadi hamba Allah yang PEmurah.                       ==BENCI
    2.Kasih sayang sesama Makhluk.                    G. PENGHAYATAN
    3.Tekun berUsaha mencari keredaan Allah.                   1.BerSYUkur dgn kurniaan Allah.
    4.Sentiasa meRendah diri tidak riak.                     2.Pebanyakan sebut “ya Rahman”
    5.Bersyukur kepada Allah.                          3.Rajin memberi sumbangan dan Ganjaran .
    6.Hati yg rasa belas kasihan kpd orang susah                 4.Azam utk guna nikmat utk kebaikan.
     (PEmurah Makhluk Usaha Rendah Allah Hati)                   (SYUkur Rahman Ganjaran Azam)
    == PeMURAH                                    ==SyuRGA

                                     4
TAJUK: Ar-RAHIM
A.MAKSUD AR RAHIM                        d. CIRI-CIRI AMALAN YG BERTENTANGAN DENGAN AR-
Maksud: Maha Penyayang                      RAHMAN
    Asal dari perkataan “RAHMAH”Mengadungi makna :Allah       1.Bengis & tiada Perikemanusiaan.
    bersifat Pengasih & Penyayang , kebakJikan dan          2.Ego dan tidak bantu orang lain.
    kemuliaan terhadap hamba-Nya yang beriman di dunia & di     3.Mementingkan diri sendiri.
    akhirat.                             4.Bersikap Amat kejam dan zalim.
                                    5.Tidak hormati orang Ramai.
B. TANDA / BUKTI ALLAH BERSIFAT AR-RAHIM                6.Bersifat bakhil dgn Harta.
    1.Mengurniakan Kesihatan badan yg dapat menunaikan        (Perikemanusiaan Ego Mementingkan Amat Ramai Harta)
    ibadat.                             == PEMARaH
                                 E.PERBEZAAN ANTARA SIFAT AR-RAHMAN DGN AR-RAHIM
    2.Mengurniakan Akal fikiran yg sejahtera.          i. AR-RAHMAN (Maha Pemurah)
    3.Dapat kasih Sayang dari keluarga                 1. Untuk SEmua hamba Allah sama ada Islam atau kafir
    4.Dapat hidayah Islam dlm kehidupan                2. Untuk Nikmat di DUnia sahaja
    5.Mengutus nabi pembawa Hidayah dan petunjuk              Contoh : Kekayaan, pangkat, kesihatan dan lain-lain
    (Kesihatan Akal Sayang Islam Hidayah)                (SEmu Nikmat DUnia)
    == KASIH                               ==SeNDU
                                  ii. AR-RAHIM (Maha Penyayang)
C. KESAN BERIMAN DGN ALLAH YANG BERSIFAT AR-RAHIM             1.Khusus untuk orang BERiman sahaja
    1.Syukur kepada Allah di atas segala                2. Untuk nikmat di DUnia & di Akhirat
     nikmat.                               Contoh : Nikmat Islam, iman , hidayah, pahala,syurga
    2.Mempertingkatkan Ibadat kepada                   (BERiman Dunia Akhirat)
     Allah.                               ==BerDuA
    3.Guna Kurniaan allah dgn sebaiknya.           F. PENGHAYATAN
    4.Memelihara hubungan baik Antara                 1.Membaca ‘Bismillah’ ketika memulakan kerja.
     sesame manusia                          2.Mengharap Amalan diterima.
    5.Memulakan setiap Pekerjaan                    3.Kerja sama bantu orang susah
     dengan menyebut nama Allah                    4.Sentiasa Ingat dan zikir kepada Allah
     (basmalah )                            ( Bismillah’ Amalan Kerja Ingat )
    Syukur Ibadat Kurniaan Antara Pekerjaan              === BAKI
    == SIKAP
                               5
                                  BAHAGIAN IBADAT
Tajuk: Puasa
 a.TAKRIF PUASA                                 G. PERKARA MAKRUH PUASA
   Segi bahasa       : Menahan Diri                      1.BerBekam.
   Segi istilah syarak : Menahan diri daripada melakukan perkara yang        3.Amalan tidur sepanjang hari
   membatalkan                                   3.Rasa makanan dengan lidah.
                puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam    4.Terlalu kerap Atau lama mandi
   matahari                                     5.Berkumur Namun berlebihan
                beserta niat.                     6.Gosok gigi selepas gelincir m/hari
                                           (Bekam Amalan Rasa Atau Namun Gosok)
                                           ==BARANG
 B. RUKUN PUASA                                  H. JENIS PUASA
     1.NIAT :                                   i.Puasa Wajib
     Niat : "Sahaja aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu              1.Bulan Ramadan
    Ramadan tahun ini kerana Allah Taala "                        2.Qada' (ganti )
      ‫َ َ ت َ م َد َ َد ف ْ ر َض ن َ ِه َن لله تع ل‬
    " ‫" نويْ ُ صوْ َ غ ٍ عنْ أ َاءِ َرضِ َم َا َ هذ ِ الس َةِ َِ ِ َ َا َى‬        3.Nazar
    2.MENAHAN DIRI :                                   4.Kifarah
    Menahan diri dpd melakukan perkara yang membatalkan puasa            ii Puasa Sunat
    bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari.                 1.Hari Arafah(9 Zulhijjah)
    (NIAt Tahan)                                     2.Tasuaa' & 'Asyura' ( 9 & 10 Muharam)
    ==NiaT                                        3.Hari Isnin & Khamis
 c. PERKARA MEMBATALKAN PUASA                                4. 3 hari setiap bulan iaitu ( 13,14,15 haribulan )
    1.BerSEtubuh pada siang hari.                             5. 6 hari dalam bulan Syawal
    2.MUrtad.                                    iii. Puasa Makruh
    3.Melahirkan Anak (Beranak).                             1.Puasa sunat hanya pada hari Jumaat atau sabtu
    4.Memasukkan sesuatu ke dlm rongga hingga sampai ke halkum              2.Puasa sepanjang tahun
    atau PERut                                   iv. Haram (Berpuasa)
   ( Melalui Rongga : mulut, hidung, telinga,                       1.Hari Raya Aidil Fitri ( 1 Syawal) & Aidil Adha (
   dubur, kemaluan )                                   10 Zulhijjah)
    5.GIla                                        2.Hari Tasyrik ( 11,12, 13 Zulhijjah )
    6.Keluar HAid atau nifas.                               3.Hari Syak ( 30 Sya'aban
    7.Mengeluarkan manNI dengan sengaja
    8.MUNtah dengan sengaja.
    (SEtubuh MUrtad Anak PERut GIla HAid maNI MUNtah)
    ==SeMuA PerGi HaNiMun
d.SYARAT WAJIB PUASA                               i.HIKMAH PUASA
    1. BALIGH = Tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum baligh          1.Menyihatkan badan & menCergaskan minda
    2. ISLAM = Tidak wajib ke atas orang kafir.                   2. Elakan dari segala penyakit.
    3.BEBAS DARI UZUR SYARIE=                            3. Rasa kasihan terhadap orang miskin
       1.Uzur syrie yg menegah dari berpuasa :                 4.Timbul dalam Diri perasaan keInsafan.
          i.Haid                               5.Akan menjana kekuatan rohani & jasmani
          ii.Nifas                              6.Melatih diri dengan sifat Sabar & ikhlas
          iii.Pitam sepanjang hari                      (Cergas Elak Rasa Diri Akan Sabar)
       2.Uzur syrie yg mengharuskan berbuka puasa :               ==CERDAS
          i.Sakit yg memudaratkan jika                  j. AKIBAT TIDAK PUASA
            berpuasa,                            1.DiMurkai Allah
          ii.musafir melebihi 2 marhalah,                   2.Cepat Undur dan berputus asa.
          iii.tidak mampu berpuasa krn                    3.BerSifat riak dalam tindakan
            tua/ penyakit yg tiada harapan                 4.Nasib disisih masyarakat & hina
            sembuh                             5.Maruah Agama Islam tercemar
    4. BERAKAL =Tidak wajib ke atas orang gila                   6.Hidup tidak tenang.
    (Baligh Islam Syarie berAkal)                          (Murkai Undur Sifat Nasib Agama Hidup)
    == BISA                                      ==MUSNAH
E. SYARAT SAH PUASA                               K.PENGHAYATAN
   1.Suci dari haid dan nifas.                           1.Latih diri dgn sifat Sabar
   2.BerAkal.                                    2.BerUsaha utk capai sifat ikhlas.
   3.Mumayiz (tahu membezakan kotor & suci).                    3.Sentiasa berDisiplin lakukan ibadat.
   4.Berniat pada waktu malam ( puasa fardu)                    4.Yakini kebaikan Syariaat Islam.
   5.Islam.                                     (Sabar Usaha Disiplin Islam)
   6.Menahan diri dari meLakukan perkara yg membatalkan puasa            ==SUDI
   (Suci Akal Mumaiz Berniat Islam meLakukan)
   ==SAMBIL
F. PERKARA SUNAT PUASA                               5.Memberi JAmuan berbuka kepada org
 1. Baca doa seBElum berbuka                            berpuasa.
 2.Bersahur dan meLewatkannya                           6.Mandi janabah sebelum fajar.
 3.Banyakkan sedekah & baca al-Quran                       7.BAnyakkan doa, zikir & salawat.
  serta Iktikaf di masjid.                            8.Berbuka dengan Kurma atau sesuatu yg
 4.SEgera berbuka setelah yakin masuk                        manis.
   waktumaghrib.                                 (seBElum Lewat Iktikaf SEgera JAmu Mandi BAnyakan
                                          Kurma)
                                           == BeLI SeJaMBaK

                                    6
                            MAHAGIAN: SIRAH
TAJUK: SAIYIDINA USMAN BIN AFFAN KORPORAT YANG DERMAWAN
    A.RIWAYAT HIDUP                        D. SIFAT DERMAWAN
    1.Namanya : Usman bin Affan bin abu al-As
          bin Umaiyah                    a)Contoh-contoh Sifat Dermawan (S) Usman
    2.Keturunan :Bani Umaiyah                   Antaranya :
    3.Tarikh Lahir:Dilahirkan pada tahun 576               1.DErma 300 ekor unta & 10,000 dinar untuk
          masihi ( 6 tahun selepas kelahiran            kegunaan Islam dlm peperangan tabuk
          Rasulullah ), di Mekah.                 2.Membeli perigi Raumah dengan harga 35,000 dirham
    4.Tarikh Lantik:Dilantik menjadi Khalifah ke-3            & disedekahkan kpd orang ramai.
           daripada Khulafa' ar-Rasyidin.             3.Memerdekakan hamba pada setiap hari jumaat
           Pada 644 masihi (23 hijrah)               4.Membeli sebidang t anah bagi membesarkan masjid
    5.Lama Memerintah:Memerintah selama 12                An-Nabawi
           tahun                          (DErma Raumah Memerdekan An-Nabawi)
    6.Tarikh Wafat:Meninggal dunia pada 18                ==DeRMA
          Zulhijjah tahun 35 hijrah.
    7.Sebab Wafat:kerana dibunuh oleh               b)Sebab-sebab Kejayaan
           pemberontak                       1.Tokoh koperat TERkemuka
    8.Gelarannya : Zu Nurain ( bermaksud : yang              2.Perniagaannya maju dari masa KEsemasa
            mempunyai dua cahaya ) kerana             3.MUrahati untuk berbelanja
           telah memperisterikan 2 orang puteri Rasulullah    4.Guna harta Kejalan Allah.
            s.a.w.
                                       (TERkemuka KEsemasa MUrahati KejalanAllah)
                                       ==TerKeMuKA
B. KISAH KEISLAMAN SAIYIDINA USMAN                  E.SEMANGAT JIHAD S USMAN B AFFAN
  BIN AFFAN                             ADA SEMANGAT JIHAD YANG TINGGI
    1.Golongan yg Mula peluk Islam                 Antara sebab yg mendorong semangat jihad Saiyidina Usman
    2.Peluk Islam melalui dakwah Saiyidina Abu           ialah:
     Bakar                                 1.Semangat Daya saing
    3.Dengan Hujjah bahawa berhala tidak                   2.KeImanan yg kukuh
     mengetahui apa-apa                           3.Terlalu minat berDakwah
    4.Dengan pelawaan & Undangan dari                    4Sayangkan Islam
     Rasulullah                               5.Memiliki Kekayaan
    (Mula Abu Hujjah Undangan)                        5.Ada semangat jihat yg tinggi
    ==MAHU                                  7.Sayangkan Negara
                                        (Daya Imanan Dakwah Islam Kekayaan Ada Negara)
                                        ==DIDIKAN

c. SIFAT PERIBADI SAIYIDINA USMAN                    f.SUMBANGAN & PENGORBANAN SAIYIDINA
  BIN AFFAN                              = dalam (POSOEK)
    i.TAAT KPD ALLAH & RASUL=                      i.POLITIK (PO)
    Beliau sanggup berhijrah ke Habsyah dgn meninggalkan segala       1.Menjadi UTUSAN Rasulullah dalam perjanjian
    kemewahan, harta benda & sanak saudara demi menyahut seruan       Hudaibiah
    Allah & Rasul                              2.Menubuhkan angkatan tentera LAUT
    ii.AMAT MALU & LEMAH LEMBUT=                       (Utusan Laut)
    Sentiasa mengeluarkan kata-kata yg baik ketika bercakap
    walaupun dgn musuh                         ii.SOSIAL (SO)
                                        1.Memperkenalkan SISTEM protokol
    iii.TAKUT KPD ALLAH=                           2.Lemah LEMBUT terhadap semua orang
    Beliau banyak beribadat seperti : Qiamullail, Berpuasa sunat &      (Sistem Lembut)
    membaca al-Quran sbg persediaan untuk menghadapi hari selepas
    mati                                iii.EKONOMI (EK)
    (TAat Amat Takut)                             1.Menyumbangkan HARTA yang banyak di jalan
    ==TaAT                                  Allah
                                         2.Berjaya membentuk MASyarakat yg mantap
                                         ekonomi
                                         (Harta Mas)
                                7
SIRAHTajuk: SAIYIDINA ALI BIN ABI TALIB
a.RIWAYAT HIDUP SAIYIDINA ALI                         4.Pemuda Yang Berani
   1. Nama : Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib.                i.Tidak Gentar menyahut cabaran satu lawan satu
   2. Keturunan Bani Hasyim & sepupu Rasulullah                 dgn pahlawan
   3. Dilahirkan : Di dalam kaabah di Mekah pada tahun 601 masihi,          Quraisy dlm perang Khandak
     iaitu 10 tahun sebelum Rasulullah diutuskan menjadi Rasul.        ii. Ada pedang bernama “Zul Faqar”
   4. Sejak kecil diasuh & dididik oleh Rasullah & .berkahwin dengan       iii. GAgah berani di medan pe ran g.
     Fatimah, puteri Rasulullah SAW.                      iv. Menyertai Hampir kesemua peperangan kecuali
   5. Baginda hampir dibunuh oleh pemuda kafir Quraisy ketika          perang Tabuk
     peristiwa hijrah kerana tidur dikatil Rasululllah.            (Gentar Ada GAgah Hampir)
   6. Baginda mendapat gelaran : “Karramallahu Wajhah”              ==GAGaH
     bermaksud orang yang dimuliakan Allah
     wajahnya, kerana tidak pernah menyembah berhala sejak lahir.     5. Pemerintah Yang Adil & Kreatif
   7. Dilantik menjadi khalifah Islam yang keempat selepas Saidina     i. Kretiviti Ali dlm pentadbiran / pemerintahannya
     Uthman pada tahun 35 hijrah / 655 Masihi.              antarannya :
   8. Memerintah selama 4 tahun sahaja.                    o Menubuhkan pasukan Polis yang diberi nama " as-
   9. Wafat di Kufah pd : 17 Ramadan th 41 hijrah / 661 masihi krn         Syurtah ".
     dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam.                  o Beliau melengkapkan Angkatan berkuda Islam
   10. Gelaran : Abu al-Hassan & Abu Turab                   o Menubuhkan pasukan Tentera berjalan kaki
                                         o Menubuhkan Unit perisik
                                       ii.Dilantik oleh Rasulullah sebagai Hakim di Yaman

                                          (Polis Angkatan Tentera Unit Hakim)
                                          ==PATUH

b.KEISTIMEWAAN SAIYIDINA ALI                        C. PENGORBANAN & JASA SAIYIDINA ALI
  1.Keluarga Rasulullah
     i. Beliau amat Cinta kpd Baginda ,                  1.Terima jawatan khalifah dalam suasana Negara
     ii. Sentiasa Intem disisi baginda sewaktu susah & senang, masa    huruhara demi keAmanan negara.
       perang & damai & semasa Rasulullah sakit hingga akhir hayat   2.Menyatupadukan dan Eratkan umat Islam yang sedang
     iii. Mempunyai hubungan rapat dgn baginda : Sepupu &         berpecah
     meNantu                               3.Penasihat Rasmi dalam bidang kehakiman kpd ketiga-
       Rasulullah                            tiga khalifah sebelumnya.
     iv. Sejak kecil beliau Tinggal bersama Rasulullah dan dididik    4.Penulis wahyu Rasulullah
     oleh                                 5.Mengembangkan Ilmu Islam
        baginda, kerana itulah                     1.DiLantik ketua misi dakwah ke Iraq ( Hamadan)
     v. beliau banyak mewarisi Akhlah & keperibadian Rasulullah.     7.Jurutulis Isi perjanjian Hudaibiah
                                        8.Menjadi Hakim di Yaman
     (Cinta Intem meNantu Tinggal Akhlak)                 (Terima Eratkan Rasmi Penulis Iimu Lantik Isi
     ==CINTA                               Hakim)
                                        ==TERPILIH
  2. Kanak-kanak Pertama    Memeluk Islam
    i.TERkenal dgn panggilan " Karamallahu wajhah" yg bermaksud      D. SEBAB BERLAKU PEPERANGAN PADA ZAMAN
      Allah memuliakan wajahnya kerana beliau tidak pernah             PEMERINTAHAN SAIYIDINA ALI
      menyembah berhala sejak kecil & tidak pernah dikotori oleh     1.Peperangan pada zaman saiyidina Ali berpunca dari
      keburukan jahiliah.                         perancangan
    ii.Salah seorang dari sahabat yg dijamin Masuk syurga.           jahat kaum munafik yang diketuai oleh Abdullah bin
    iii.Beliau memeluk Islam ketika berUsia 10 tahun & merupakan      Saba'
    kanak                                  2.Kaum munafik berusaha mengagalkan setiap usaha
      kanak pertama memeluk Islam                     damai yang
    iv. BaginDA sangat ditaati & tidak pernah membantah baginda.        diaturkan oleh saiyidina Ali.
                                        Contohnya: Di dalam Peperangan Jamal - Tentera
    (TERkenal Masuk berUsia baginDA)                          Saiyidina Ali mencapai kata sepakat dengan
    ==TerMUDa                                     kumpulan saiyidina Talhah & saiyidina Zubair
                                              bin Awwam untuk berdamai. Tetapi kaum
                                              munafik telah membuat perancangan jahat
  3. Cendikiawan Ulung                                  untuk mencetuskan peperangan antara kedua-
    i.TerKEnal dengan berilmu pengetahuan dlm berbagai bidang             dua belah pihak. Akhirnya tercetis
      seperti sastera, ilmu Hisab & kehakiman.                    Peperangan Jamal yg turut disertai oleh
    ii.Nabi gelar sebagai gedung Ilmu.                         Ummul Mukminin Sayidatina Aisyah
    iii.Rasulullah meLantiknya sebagai jurutulis wahyu dan perjanjian
      Hudaibiyah                             3.Berlaku juga Peperangan Siffin antara Ali dengan
                                        Muawiyah bin Abu Sufian
   (KEnal NAbi Lantik)
   ==KeNaL
                                  8
                                MAHAGIAN: ADAB
TAJUK: MENGHAYATI ADAB BERJIRAN
a.MAKSUD BERJIRAN                              D. HIKMAH MENJAGA ADAB BERJIRAN
     Ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita sama ada       1.Kemungkaran dpt diBasmi dengan mudah
     di kanan, kiri, depan, belakang, tingkat atas, tingkat bawah hingga     2.Keharmonian dapat dipupuk Erat.
     40 buah rumah dari setiap sudut                       3.BeRasa selesa dan mendapat pembelaan.
                                           4.Kehidupan & kemajuan lebih berKualiti.
B.HAK DAN KEWAJIPAN SETIAP MUSLIM TERHADAP JIRAN                   5.Allah berkati hidup bermasyarakat.
     1.Jiran Muslim yg mempunyai hubungan persaudaraan              6.Keamanan hidup berjiran Terjamin.
          i. Hak sbg kerabat                        (Basmi Erat Rasa Kualiti Allah Terjamin)
          ii. Hak sbg seorang muslim..                   == BERKAT
          iii.Hak sbg seorang jiran.                e. IMPLIKASI TIDAK BERADAB KPD JIRAN
     2. Jiran Muslim yang tidak mempunyai persaudaraan              1.TERpinggir dari masyarakat.
          i. Hak sbg seorang muslim..                    2.JEjaskan keharmonian hidup.
          ii.Hak sbg seorang jiran                      3.RUtin kehidupan jadi huru hara.
     3. Jiran Bukan Islam                             4.Negara MUndur & kucar kacir.
          i.Hak sbg seorang jiran.                      5.Sukar mendapat pertolongan.
                                           (TERpinggir JEjaskan RUtin MUndur Sukar)
c. CARA MENUNAIKAN HAK DAN TANGGUNGJAWAB                       == TerJeRuMuS
  TERHADAP JIRAN
     1.Memberi bantuan dan Pertolongan.
     2.Berziarah untuk Eratkan silatulrahim               F.PENGHAYATAN
     3.Lahirkan semangat kerjasama.                        1.Perihatin terhadap jiran.
     4.Menjaga kehormatan Individu.                        2.Memberi kerjasama Erat kpd jiran.
     5.Memberi Hadiah, sedekah dan makanan.                    3.Mempunyai semangat Rela berkorban.
     6.Amalan gotong-royong bersama.                       4.Pelihara Adab2 dgn jiran.
     7.Memelihara Rahsia jiran.                          5.Tunjukkan keceriaan di Muka.
     8.Beri ucapan yg sesuai Antara satu dgn lain.                6.MengAmbil berat jiran.
     (Pertolongan Erat Lahir Individu Hadiah Amalan Rahsia            7.Saling mengHormati jiran.
     Antara)                                   ( Prihatin Erat Rela Adab Muka Ambil Hormat)
     ==PELIHARA                                  == PERAMAH
Tajuk: MENJAGA MARUAH DIRI
A.KEPENTINGAN MENJAGA MARUAH DIRI                      C. AKIBAT TIDAK MENJAGA DIRI DAN MARUAH
     Setiap individu muslim wajib menjaga diri daripada melakukan        1.Menjadi Terpinggir oleh masyarakat.
     perkara-perkara yang mencemarkan nama baik dan kehormatan         2.Kemunduran tamadun tidak dapat diElak
     diri.                                   3.Masyarakat akan memandang Rendah
  Umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan           4.Kejadian Jenayah semakin meningkat.
     berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh kepada         5.Jauh dari Ehsan dan petunjuk.
     unsur-unsur asing yang merosakkan.                     6.Mendapat dosa dan Balasan Allah.
                                           7.Akhlak dan moral akan hilang.
b. CARA MENJAGA DIRI DAN MARUAH                           8.Negara menjadi Kucar-kacir .
  i. CARA BERPAKAIAN                                (Terpinggir Elak Rendah Jenayah Ehsan Balasan
      1.Pakaian Sesuai mengikut jantina.                    Akhlak Kucarkacir)
      2.Yakin bersih dan hasil yang halal.                   ==TERJEBAK
      3.Pakaian menutup Aurat, tidak ketat dan tdk jarang.       D.HIKMAH MENJAGA DIRI DAN MARUAH
      4. Tiada diRagui dgn lambang agama lain.                 1.Masyarakat yang SEjahtera dan bersatu padu.
      5.Pakaian mengikut perAturan syarak.                   2.Kejadian Jenayah dapat dibendung.
      6.Pakaian Kemas dan sopan.                        3.Allah berkati dalam kehidupan.
      (SesuaiYakinAuratRagui AturanKemas)                   4.Mendapat Hidayah dari Allah.
      ==SYARAK                                 5.Negara akan aman dan TEnteram.
  ii.CARA PERGAULAN                                6.Disayangi oleh masyarakat Ramai.
      1.Ada sifat TOleransi.                          7.Lahir masyarakat berAkhlak
      2.Berlemah Lembut dan mesra                       (SEjahtera Jenayah Allah     Hidayah TEnteram
      3.Ehsan dan kasih sayang..                        Ramai Akhlak)
      4.Menjaga Rahsia & keaiban orang lain.                  ==SeJAHTeRA
      5.Jaga Adab & hukum syarak.                   E. PENGHAYATAN
      6.Jaga hati Nurani dan perasaan.                     1.Berpakaian mengikut KEtentuan hukum syarak
      7.Memberi Salam ketika bertemu.                     2.Menjaga Maruah diri semasa bergaul
      8.Bertukar-tukar pendapat dan Idea                    3.Tunjukkan imej diri yang bersih Anggun.
       (TOleran Lembut Ehsan Rahsia Adab Nurani Salam Idea)          4.BerSopan santun dalam percakapan.
      ==ToLERANSI                               (KEtentuan Maruah Anggun Sopan)
  iii.CARA PERCAKAPAN                               ==KeMAS
      1.BErbahasa sopan.
      2.Bercakap benar dan Rasional.
      3.Diam jika tidak tahu Sesuatu perkara.
      4. Orang bercakap jangan menyampuk.
      5.Bercakap dgn Perkara yg baik.
      6.Bercakap yang Ada faedah.
      7.Percakapan dgn Nada yg disenangi
      (BErbahasa Rasional Sesuatu Orang Perkara Ada Nada)
      ==BeRSOPAN

                                 9

								
To top