BORANG ADUAN PELANGGAN (CUSTOMER COMPLAINT FORM) MS ISO 90012000

Document Sample
BORANG ADUAN PELANGGAN (CUSTOMER COMPLAINT FORM) MS ISO 90012000 Powered By Docstoc
					                 BORANG ADUAN PELANGGAN
                (CUSTOMER COMPLAINT FORM)
                   MS ISO 9001:2000
               PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN

Kepada :
  Ketua Jabatan/Unit
  Pusat Pengajian Sains Perubatan
  Kampus Kesihatan
  Universiti Sains Malaysia
  16150 Kubang Kerian
  KELANTAN


  A.    Aduan
       (Complaint) :-
  B.    Cadangan
       (Suggestion) :-
Tandatangan      :
(Signature)

Nama (Name)      :
Alamat (address)   :

E-mail         :
(jika ada)
(If any)

No. Tel./HP      :

Tarikh (Date)     :


   Nota (Note):     Setiap aduan yang beralamat lengkap akan dijawap sewajarnya dengan
              sebaik mungkin. Terima kasih kerana membuat aduan dan memberi
              cadangan anda. (Only complaint with complete address will be
              entertained as best as possible. Thank you for yoursuggestion/complaint)
UNTUK KEGUNAAN JABATAN/UNIT        (for office use only)


I.    SIASATAN MAKLUM BALAS

Rumusan
Punca/Penyebab
(‘root cause’)
II.   TINDAKAN PEMBETULAN/PENAMBAHBAIKAN (CORRECTIVE ACTION)
Nama :                  Tandatangan :          Tarikh:

====================================================================

III.   VERIFIKASI OLEH KETUA JABATAN/UNIT
Tandatangan    :
Nama/Cop     :


Tarikh (Date)   :


    Nota      :  Satu salinan Borang ini perlu diserahkan kepada J/Kuasa Piagam
             Pelanggan, PPSP