; Criminalitatea organizata la nivelul transnational si unele forme de manifestare in Republica Mol
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Criminalitatea organizata la nivelul transnational si unele forme de manifestare in Republica Mol

VIEWS: 178 PAGES: 7

 • pg 1
									Criminalitatea organizată la nivelul transnaţional şi unele forme de
      manifestare în Republica Moldova.
       Crima organizată în Republica Moldova.
 Crima organizată în Republica Moldova.
 Mafia.
 Combaterea crimei organizate.
 Elaborarea mecanizmelor de combatere a crimei organizate în
  Republica Moldova.
               2
    În Republica Moldova, practic nu există organizaţii criminale, conduse
de lideri ai lumii interlope, de hoţi în lege sau de alţi aventurieri, care nu ar
beneficia de serviciile unor protectori structurile de stat, şi care, în funcţie de
schimbările intervenite în situaţia politică în structurile guvernamentale mai cu
seamă în minesterele de forţă, nu ar încerca să-şi consolideze poziţiile în
aceste organe, camuflundu-şi minuţios oamenii pentru o perspectivă.
    Datorită posibilităţilor financiare economice în scopul manipulării
opiniei publice urmând şi scopurile politice cele mai puternice organizaţii
criminale îşi influenţează oamenii în partidele politice, în mijloacele de
informare în masă, folosesc orice procedee pentru a descredita oponenţii şi
persoanele oficiale indezirabile.
    Cele mai periculoase genuri de activitate a grupurilor criminale din
ţară care încalcă întregul spectru de drepturi ale concetăţenilor sunt:
      Omorurile la comandă;
      Vânzarea şi traficul de copii;
      Traficul de organe umane;
      Luarea de ostatici;
      Jafurile;
      Tâlhăriile;
      Dobândirea prin şantaj a avutului proprietarului;
      Protecţionismul;
    Un pericol deosebit pentru economie şi siguranţa naţională al ţării
noastre îl prezintă:
      Evaziunile fiscale de proporţii;
      Contrabanda,    transportarea   sau  comercializarea  ilicită  a
       mărfurilor (combustibilului, resurselor energetice, produselor de
       tutungerie, băuturilor alcoolice şi alcoolului etilic);


                     3
      Încălcarea regulelor de creditare;
      Desfacerea sau nerambursarea creditelor;
      Folosirea neconformă destinaţiei a mijloacelor de credit şi
       bugetare;
      Spălarea banilor murdari;
   Cum am putea combate crima organizată şi contribui la contracărarea
economiei tenebroase.
 - în primul rând se impune necesitatea de a spori eficienţa activităţii
   operative  de  investigaţii  întru  depistarea  grupurilor  criminale,
   documentarea şi tragerea lor la răspunderea penală;
 - se cere perfecţionarea sistemului de pregătire a colaboratorilor de
   poliţie, reeşind din starea infracţională, noile forme şi metode de
   contracărare a crimei organizate a corupţiei şi a protecţionismului.
 - Pentru a menţine rezultate în ameliorarea stării infracţionale trebuie să
   contribuim la modificarea legislaţiei în vigoare, să promovăm adoptarea
   imediată a Codului de Procedură Penală, a Codului Penal, a Codului
   contravenţional şi a Legii cu privire la spălarea banilor.
   Nu suferă amânare elaborarea şi adoptarea legii cu privire la:
            Declaraţia veniturilor;
            Codului de conduită a funcţionarului public;
            Codului deontologic al poliţistului;
            Sechestrarea şi confiscarea veniturilor iliccite;
            Combaterea traficului de droguri;
            Combaterea traficului de armament şi a explozivelor;
            Combaterea traficului de fiinţe umane;
            Combaterea traficului de organe omeneşti;
                     4
    Eficacitatea combaterii fenomenului criminologic şi a crimei organizate
poate spori şi prin efectuarea unor studii riguroase în cadrul activităţii
ştiinţifice, care ar contribui la elaborarea unei strategii de stat în atare
domeniu, ar înzestra organele afacerilor interne cu instrument ştiinţifico
metodic preţios.
    Pericolul constă în primul rând în înstrăinarea organelor de stat de
cetăţenii săi, sau altfel zis lipsa de cooperare între organele de stat şi
cetăţenii săi.
    În al doilea rând s-a conturat un sistem alternativ celui de stat ce ţine
de asigurarea securităţii şi apărarea intereselor cetăţenilor. Se are în vedere
justiţia tenebră. Iată de ce civilizaţia victimizată apelează la activităţile
criminale pentru a le acorda o siguranţă un acoperiş a neutaliza debitorii, sau
invers creditorii, iată de ce tot mai de s se apelează la arbitrajul criminal.
    Generalizând toate acestea putem spune că sa constituit o structură şi
o schemă bine pusă la punct de relaţii criminale, care încearcă să-şi
demonstreze puterea, şi promovează o politică proprie de îmbogăţire.
    Aceste relaţii sunt într-atât de puternice şi de influente, ele au pătruns
atât în adânc în toate sferele vieţii politice, încât practic organizaţiile criminale
îşi impun condiţiile atât puterii legislative , puterii executive cât şi celei
juridice. Ele nu numai verifică puterea a patra, ci au creat chear mijloace
proprii de informare în masă. Nu este întâmplător faptul că orice încercări de
a înfrâna activitatea organelor criminale întâmpină o rezistenţă înverşunată.
    Vorbind despre coaliţia de guvernământ M. Horton reprezentantul
Fondului Monetar Internaţional a dat de înţeles că statul a ajuns să fie marcat
de neputinţă în faţa clanurilor mafiotice, şi monopoliste, care preiau treptat
pârghiile reale ale puterii politice.
                     5
    Conform dicţionarului politic noţiunea de mafie provine de la cuvintele
italiene – mizerie, sărăcie, asasini plătiţi.
    Noţiunea de mafie are diferite tălmăciri şi prin ea înţelegem.
      1. un grup de persoane care activează în teritoriul unei ţări sau a
       unei instituţii sau a unei organizaţii pentru promovarea unor
       interese personale.
      2. un segment al societăţii ce acţionează în ilegalitate şi asupra
       cărui statul nu poate exercita controlul mai ales datorită stabilirii
       unei  legături  între  unii  oameni  politici  şi  criminalitatea
       organizată.
      3. o reţea transnaţională formată din elemente criminale ce se
       caracterizează prin desconsiderarea legii, conspirativitatea,
       respectarea strictă a unor reguli interne, delimitatea teritoriilror
       de acţiune între diferite organizaţii mafiotice.
    Precum am observat crima organizată în RM se prezintă în varianta
clasică a mafiei, alianţă a trei lumi (politice, economice, criminale). Activitatea
criminală a atins nivelul la care regulă a venit cumpărarea oamenilor politici şi
ipunerea de condiţii acestora.
    Cea mai stabilă şi periculoasă metodă utilizată de mafie de rezolvare
a problemelor sale este calea corupţiei şi atentării persoanelor influente din
toate ramurile puterii în afacerile ei murdare.
    Corupţia a devenit axa de integrare a relaţiilor mafiotice iar proporţiile
ei prezintă un pericol considerabil securităţii naţionale. Această situaţie
impune cu necesitate intensificarea luptei nu numai contra persoanelor
corupte dar şi contra fenomenului corupţiei ca atare.
                      6
    Se face impresie că multe din organizaţiile guvernamentale şi cele
nonguvernamentale primesc satisfacţie de la faptul creării unei imagini
negative a societăţii noastre pe plan internaţional.
    Scopul prevenirii şi contracărării crimei organizate corupţiei şi
protecţionismului, formării în societate a opiniei sau a atitudinii insuportabile
faţă de aceste fenomene îndeosebi faţă de funcţionarii corupţi este necesar
suplimentar pe lângă măsurile planificate care necesită realizare conform
legislaţiei în vigoare este necesar de a întreprinde un set de măsuri ca:
      Elaborarea   şi realizarea unui program special de instruire a
       funcţionarilor publici, care ar include studierea actelor normative
       în vigoare ce reglementează activitatea lor, în special a celor ce
       ţin de răspunderea juridică;
      Asigurarea unei transparenţe în activitatea funcţionarilor publici
       ce ţine de eliberarea licenţelor acordarea seviciilor, fiscalitate;
      Ridicare imunităţii tuturor funcţionarilor publici, care nu permite
       documentarea activităţilor ilegale şi tragerea la răspunderea
       penală a persoanelor corupte şi contravine legii supreme a
       statului  –  Constituţiei,  prevederea   în  legislaţie    şi
       responsabilitatea persoanelor juridice.
      În baza unui studiu amplu a stării infracţionale în economie şi
       elucidarea unor noi tipuri de infracţiuni a prevede elaborarea şi
       adoptarea unui set de norme juridice privind răspunderea
       administrativă şi penală.
      A considera prioritate strategică elaborarea unui mecanism de
       recuperare sau legiferare a capitalului acapărat din economia
       tenebră şi reântoarcerea lui în ţară.
                     7
       se cere perfecţionarea sistemului de pregătire a colaboratorilor
       de poliţie, reeşind din starea infracţională, noile forme şi metode
       de  contracărare  a  crimei  organizate  a  corupţiei  şi  a
       protecţionismului.
       Pentru a menţine rezultate în ameliorarea stării infracţionale
       trebuie să contribuim la modificarea legislaţiei în vigoare, să
       promovăm adoptarea imediată a Codului de Procedură Penală, a
       Codului Penal, a Codului contravenţional şi a Legii cu privire la
       spălarea banilor.
       Luarea sub controlul statului exportul braţelor de muncă care în
       prezent se practică în mod ilegal, care pe lângă prejudiciul
       material colosal adus economiei naţionale ştirbeşte imaginea
       statului pe plan internaţional, iar compatrioţii naştri sunt lipsiţi
       de protecţia statului.
    Preşidenţia RM conştientizează în mod real faptul că acum este pusă
în joc soarta autorităţilor publice că crima organizată şi corupţia au afectat
toate resoartele mecanismului statal. Trebuie să constatăm însă, cu regret, că
măsurile orientate spre depăşirea acestei situaţii întâmpină o rezistenţă
înverşunată şi o presiune puternică din partea grupurilor de influenţă în toate
sferele de activitate.
    De aici putem trage concluzia că acţiunile întreprinse de Preşedenţia
RM în vederea instaurării ordinii în ţară sunt dictate de o necesitate obiectivă
şi ca cei care fac aluzii la o posibilă dictatură prezidenţială sunt satisfăcuţi de
faptul că noi activăm în marea măsură sub dictatura clanurilor mafiotice.
                     8

								
To top