Docstoc

CONTOH AKTIVITI PROGRAM KHEMAH MEMBACA

Document Sample
CONTOH AKTIVITI PROGRAM KHEMAH MEMBACA Powered By Docstoc
					          AKTIVITI-AKTIVITI YANG BOLEH DIJALANKAN SEPANJANG KEM MEMBACA

                  MEMBACA MENJANA PEMIKIRAN 1 MALAYSIA

   Bil.      Tempat/Masa          AKTIVITI            PELAKSANAAN
1.     Perhimpunan           JOM BACA 10 minit        Murid dikumpulkan di tapak
                                       perhimpunan atau dewan
                                       sebelum masuk ke kelas
                                       Murid dan guru membaca buku
                                       yang dibekalkan oleh sekolah
                                       atau buku masing-masing

2.                      Model Projek Kitar Semula    Murid dibahagikan kepada
      Aktiviti Kokurikulum       –                beberapa kumpulan (4 atau 5
                       Sayangi Bumi Kita        orang)
      Aktiviti Kumpulan                        Murid dikehendaki menyediakan
                       Buku Skrap Projek Kitar     model atau buku skrap dalam
                       Semula-             masa seminggu menggunakan
                       Sayangi Bumi Kita        bahan terbuang.
                                       Hasil kerja akan dinilai dan
                                       dipamerkan di PSS
                                       Dicadangkan pihak sekolah
                                       menyediakan hadiah kepada
                                       pemenang

3.                                      Guru / jemputan khas / tokoh
      Perhimpunan           DENGARLAH SAYANG        membaca membicarakan tentang
                                       buku kegemaran masing-masing .
      Sesi Khas “KEM NILAM”      Bacaan Kegemaran Saya      Sesi ini bertujuan menarik minat
                                       orang lain supaya minat
                                       membaca
                           1
4.  Perhimpunan            CAKNA INFO          Mengadakan pertandingan
                                  Pidato, Perbahasan atau Public
   Dalam Kelas            Pertandingan Pidato,     Speaking
                    Perbahasan atau Public    Guru menyediakan tajuk yang
   Sesi Khas “KEM NILAM”       Speaking           bersesuaian dengan tema kem
                                  membaca.
                                  Contoh tema :
                                  -1 Malaysia
                                  -Budaya Membaca

5.  Perhimpunan            CHORAL SPEAKING       Membentuk kumpulan untuk
                                  membuat persembahan choral
   Pelancaran Pembugaran NILAM                  speaking.
                                  Tema atau tajuk diberi lebih awal
   Penutup KEM NILAM                       supaya murid boleh membuat
                                  persediaan
   Minggu Bahasa Inggeris/B.Melayu                Aktiviti ini boleh diadakan sebagai
                                  pertandingan atau persembahan
                                  sahaja

6.  Kokurikulum            SKETSA LAGU         Murid secara berkumpulan
                                  mempersembahkan sketsa
   Infohunt                            berdasarkan lagu yang ditentukan
                                  oleh pihak sekolah.
   Sesi ’ICE BREAKING’                      Lagu yang dipilih mempunyai
                                  tema tertentu.
                                  Contoh tema :
                                  -Patriotik
                                   -Nilai-nilai murni
                                   -Alam Sekitar
                        2
7.  Sesi Khas di PSS/dalam Kelas    KLINIK MEMBACA       Aktiviti menampilkan
                                  penceramah/ rakan pembaca
   Pelajar terpilih :          READERS CLINIC      menyampaikan topik-topik
    i.   Rakan Pembaca (Pelajar               berkaitan pembacaan
        Pintar)                       Contoh :
    ii.   Pelajar Lemah ( Dibimbing              -Teknik Membaca
        Rakan Pembaca/Guru)                 -Pembacaan berkesan
    iii.  Pelajar INTERVENSI

8.  Kokurikulum            JEJAK INFO         Guru menyediakan soalan-soalan
                                  yang jawapannya boleh diperolehi
   Sesi Khas KEM NILAM        INFO HUNT          di sekitar kawasan sekolah atau
   (di dalam atau luar sekolah:                  PSS
   Contoh: Perpustakaan Awam, Kolej                Aktiviti ini boleh dijalankan secara
   Swasta, Taman Rekreasi, Taman                 berkumpulan atau individu.
   Tema Air)                           Soalan disediakan berdasarkan
                                  tahap murid


9.  Perhimpunan            DEAR            Murid dikumpulkan di tapak
                    (Drop Everything and    perhimpunan atau dewan sekolah
   Aktiviti Selepas UPSR/PMR     Read)            sebelum masuk ke kelas
                                  Murid dan guru membaca buku
   Sesi Khas KEM NILAM        10 minit Bersama Buku    sama ada yang dibekalkan oleh
                                  sekolah atau buku milik individu
                                  Sesi ini disarankan dijalankan
                                  setiap hari dalam tempoh Kem
                                  Membaca 1Malaysia
                        3
10.  Perhimpunan            DR. NILAM           Aktiviti menampilkan penceramah
                                    menyampaikan topik-topik
   Sesi Khas KEM NILAM                       berkaitan pembacaan
                                    Contoh :
                                    Teknik Membaca
                                    Pembacaan berkesan


11.  Perhimpunan            STORY TELLING         Tokoh-tokoh yang dipilih akan
                                    bercerita berpandukan sebuah
   Kokurikulum            Sesi Bercerita dan      buku yang dipilih
                      pertandingan mewarna    Guru mengedarkan gambar
   Sesi KEM MEMBACA                         berkaitan cerita di atas dan murid
                                    diminta mewarnakan gambar
                                    tersebut.
                                    Hasil kerja murid dipamerkan
                                    sepanjang tempoh Kem Membaca
                                    1Malaysia
                                    Hadiah diberikan kepada murid-
                                    murid yang berjaya


12.  Perhimpunan            BACATHON           Murid membaca bahan bacaan
                     9 minutes reading       yang dibekalkan oleh guru dalam
   Kokurikulum                           tempoh 9 minit
                                    Guru menyediakan soalan kuiz
   SESI KEM MEMBACA                         berpandukan bahan bacaan
                                    tersebut
   Minggu Bahasa Inggeris/B. Melayu                 Selepas 9 minit, bahan bacaan
   @ Minggu Mata Pelajaran                     tersebut dikumpulkan oleh guru
                                    Guru menyoal murid soalan yang
                                    telah disediakan (Kuiz)                         4
                                          Hadiah diberikan kepada murid
                                          yang berjaya sebagai galakan

13.    Sesi Khas KEM NILAM         BACARIA               Beberapa orang murid Tahap 2
                                          yang telah mendapat tahap
     Jadual Khas RAKAN PEMBACA      Membaca Bersama           Rakan Pembaca membaca
     (sebelum @ selepas waktu                         bersama-sama sekumpulan murid
     sekolah/rehat/Sabtu)                           dari Tahap 1.

     Kokurikulum

14.    Sesi Khas KEM NILAM         JALAN-JALAN CARI INFO        Lawatan ke tempat-tempat
                                          menarik untuk mendapat
     Kokurikulum             Lawatan sambil belajar        informasi dan pengetahuan spt:

                                          -  Pusat Sains, Planetarium,
                                            Muzium, Zoo, Arkib Negara,
                                            Perpustakaan Negara, Pesta
                                            Buku Antarabangsa, Dewan
                                            Bahasa dan Pustaka

                                        ** Beberapa cadangan aktiviti yang boleh dijalankan ialah :

 a. Pertandingan bercerita – aktiviti ini boleh dijalankan dalam pelbagai bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Cina,
  Bahasa Tamil dan Bahasa Inggeris
 b. Pertandingan menulis esei – aktiviti ini juga boleh dijalankan dalam pelbagai bahasa
 c. Jejak Maklumat – aktiviti Jejak Maklumat yang berbentuk pertandingan berkonsepkan pengembaraan dan
  berasaskan pembacaan.                             5
 d. Penulisan Kreatif – mengadakan ceramah tentang penulisan kreatif. Sebagai lanjutan, pihak sekolah boleh
  mengadakan pertandingan mencipta puisi.
 e. Resensi buku – murid membincangkan tentang sesebuah novel yang dipilih dari aspek plot, kekuatan buku,
  pengarang dan pengajaran bertujuan untuk menarik minat orang lain membaca
 f. Pertandingan menulis berita – sekolah mengadakan pertandingan menulis berita mengikut tema tertentu

** Pihak sekolah juga boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti galakan membaca yang difikirkan sesuai.


PAMERAN

Pihak sekolah dicadangkan mengadakan pameran di PSS atau di mana-mana lokasi yang strategik di sekolah. Pameran
diadakan di sepanjang tempoh Kem Membaca dijalankan.
Pihak sekolah boleh mengadakan satu atau lebih pameran bergantung kepada kesesuaian dan kemampuan sekolah.

Antara tema pameran yang dicadangkan :

  a.  Pameran 1Malaysia
  b.  Pameran Buku
  c.  Pameran Setem
  d.  Pameran Kraftangan
  e.  Pameran Kitar Semula
  f.  Pameran Bertema oleh panitia
  g.  Pameran kokurikulum
  h.  Pameran Kemerdekaan
  i.  Pameran Sejarah Sekolah
  j.  Pameran Kesihatan
  k.  Pameran Kerjaya
  l.  Pameran Balai Polis
                            6

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:302
posted:12/6/2011
language:Tagalog
pages:6