Cài đặt camera quan sat xem qua mang Internet (PDF) by BaoNamNghiem

VIEWS: 220 PAGES: 6

More Info
									 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NHÂN
        VIỆT – CAMERAMIENBAC.COM

Để cài đặt camera quan sat xem qua mang Internet các bạn có thể làm theo một số hướng
dẫn mà Cameramienbac.com gửi tới bạn

Đầu tiên bạn phải có 1 địa chỉ email ( bất kỳ dịch vụ nào : yahoo, gmail, hotmail....)

Bước 1 :
Mở trình duyệt web https://www.dyndns.com
                                       Chọn Creat Account
và nhập thông tin đầy đủ vào các ô.

User name : đặt tên bất kỳ ( ví dụ : cameramienbac ).

Password : đặt bất kỳ ( ví dụ : 123456 ).

Confirm password : nhập lại password như trên.

Email : nhập bất kỳ ( ví dụ : cameramienbac@yahoo.com ).

Confirm email : nhập lại email như trên.

Security Image : nhập chuỗi có sẳn bên cạnh vào ô trống ( ví dụ : 87330 ).

Chọn I agree.

Click vào nút Create Account.
Sau khi đăng ký xong thì dịch vụ DYNDNS sẽ gởi vào địa chỉ mail của bạn 1 đường link, bạn
mở mail ra và kích họat vào đường link đó màn hình sẽ hiển thị trang
https://www.dyndns.com/account/

Bạn nhập username và password vừa đăng ký để đăng nhập vào tài khoản ( ví dụ : username :
cameramienbac, password : 123456 ).
Sau khi đăng nhập vào tài khoản bạn chọn My Services.
Chọn Add Hostname.

Hostname : nhập tên bất kỳ ( ví dụ : nhaxuong ).

Chọn Wildcard.

IP address : 115.74.110.34.

Bấm nút Creat Host.
Như vậy là bạn đã có tên miền : nhaxuong.homeip.net

Bước 2 :
Đối với card ghi hình qua máy tính : đặt IP tĩnh và tắt firewall cho máy tính.
Đối với đầu ghi hình camera : bạn mở mục menu của đầu ghi hình chọn mục network đặt IP tĩnh
cho DVR.

Bước 3 :
Mở port trong router(modem).

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại router và mỗi loại có một cách mở port khác nhau tuy
nhiên theo nguyên tắc thì hoàn toàn giống nhau là NAT,vitualserver…….( Ví dụ : mở port trong
router ZyXel ).

Để thiết lập portforwarding cho router này thì máy tính của bạn cần phải có địa chỉ IP tĩnh.
Mở giao diện web ( Firefox, Explorer,...) gõ địa chỉ IP của router vào thanh address trong web
browser. Theo mặc định địa chỉ IP của router Zyxel là 192.168.1.1
                              Điền username và password để
truy cập vào router. Theo mặc định username là admin và password là 1234. Sau khi truy cập
vào router bạn sẽ quan sát thấy menu sau:
                                   Click chuột vào NAT
giữa màn hình bạn sẽ quan sát thấy menu sau:
                                    Ngay khi menu trên
xuất sẽ xuất hiện dấu chấm tại trường SUA Only (mặc định lựa chọn SUA Only). Click chuột
vào tuỳ chọn Edit Detail kề bên cạnh SUA Only bạn sẽ quan sát thấy menu sau:
                                      Gõ vào hộp thoại
Start Port No số hiệu port nhỏ nhất và hộp thoại End Port No số hiệu port lớn nhất mà bạn muốn
chuyển tiếp đi. Trong hộp thoại IP Address điền vào địa chỉ IP trong mà ta muốn chuyển tiếp các
port tới. Đây sẽ là địa chỉ IP của máy tính có phần mềm yêu cầu portforwarding. Ví dụ: bạn có
máy chủ chạy dịch vụ Web server thì địa chỉ IP trong hộp thoại IP Address là địa chỉ của máy
chủ Web server đó.

Ghi chú: để hostname cập nhật IP WAN mỗi khi rớt mạng hoặc router bị mất điện,ta add
username và password mới tạo trên dyndns.com vào mục dynnamicDNS trong router(ở đây
username : cameramienbac và password : 123456).

Click vào nút Save để ghi lại cấu hình vừa thiết lập. Sau đó bạn sẽ quay trở lại menu NAT
Settings. Quay về đầu và click chuột vào nút Apply để kết thúc.

Để xem camera ta gõ http://nhaxuong.homeip.net

Như vậy camera quan sát của bạn có thể xem được qua mạng rồi đó. Chúc thành công

								
To top