A Derkovits Gyula �ltal�nos Iskola by Lr0370

VIEWS: 0 PAGES: 58

									   A Derkovits Gyula Általános Iskola
   (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.)
           munkaterve
       a 2008-2009-es tanévre
           (OM: 034 897)
Budapest, 2008. szeptember 25.


                   Kárpáti Éva
                   Igazgató
                    Tartalomjegyzék:


  1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2008/2009-es tanévre       3.oldal
  2. Személyi feltételek biztosítása a 2008-2009-es tanévre      5. oldal
  3. Tanulói létszámadatok 2008. szeptember 1-én           6. oldal
  4. Törvényi változásokból adódó feladatok              6. oldal
  5. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései,
    minőségbiztosítási elvárásaink                 9. oldal
  6. Kiemelt pedagógiai feladataink, rendezvényeink, programjaink   11.oldal
        ÖKO iskola program
  7. Mérés, értékelés                         14.oldal
  8. Osztályok képzési profilja                    15.oldal
  9. Munkaközösségek, megbízatások, feladatok             16.oldal
  10. Tanórán kívüli foglalkozások                  18.oldal
  11. Kapcsolattartás szülőkkel                    20.oldal
  12. Kapcsolattartás az Iskolaszékkel és a Derkovits Alapítvánnyal  21.oldal
  13. Bemutató órák, nyílt órák elsősöknek              22.oldal
  14. Az 5 pedagógiai célú nap felhasználása             23. oldal
  15. Értekezletek                          24. oldal
  16. Versenyek, rendezvények                     25. oldal
  17. A 2008/2009-es tanév munkarendje                26.oldal
  18. Havi bontású munkaterv                     27.oldal
  19. Ellenőrzések                          39.oldal
  20. Munkaterv elfogadása                      40.oldal


    Mellékletek: munkaközösségi munkatervek, DIÖK munkaterve     43.oldal
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009               2
1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2008-2009-es tanévre:


    2008 nyarán elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok:

     „A” épület:
      - mellékhelyiségek tisztasági festése,
      - vizes blokkok lefolyóinak tisztítása,
      - 1 tanterem festése,
      - alagsori lépcsőlejárat és belső előtér festése,
      - épületen kívül a tető rész stukkóinak javítása,
      - tetőcsatornák tisztítása,
     „B” épület:
      - vizes blokkok tisztasági festése, lefolyók tisztítása,
      - szintenként a zsibongó festése,
      - alagsor festése,
      - konyhában melegítőpult felszerelése,
      - rozsdamentes tálcavivő pult felszerelése,
      - 100 db ebédlői szék felújítása,
      - alagsori tornaszoba ablakainak cseréje, új radiátorok felszerelése,
      - tetőcsatornák javítása
     „C” épület:
      - mellékhelyiségek, orvosi szoba tisztasági festése,
      - ajtók és világítás javítása,
     Udvar:
      - sportudvar gumi burkolatának javítása,
      - a járda egy részének aszfaltozása,
      - csatornák tisztítása,
      - sportudvar kerítésének magasítása.
      - autójavító műhellyel határos kőfal hibás részeinek javítása, újra vakolása,
        festése,
     Valamennyi épületben:
      - kazánok karbantartása, szivattyú felújítása,
      - radiátor szelepek cseréje.
     A nyár folyamán minden osztálytermünkben sötétítő függönyöket szereltünk fel


A javítások és felújítások nagy része még az előző tanév zárása előtt elkészült, így a
nyári napközis tábor programját a munkálatok nem zavarták.
Ebben a Vagyonkezelő nagyon sok segítséget nyújtott.

.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   3
Felújítási szükséglet tervezése a 2008/2009 tanévben és 2009 nyarára:


    „A” épület:
     - az épület külső tatarozása, festése.
     - mellékhelyiségek tisztasági festése, szükséges javítások(nyílászárók, csempék)
     - fsz. 3., 4. számú terem festése
    „B” épület:
     - nyílászárók javítása (ablakok),
     - konyha szellőztetésének korszerűsítése, tálalókonyha kövezetének felújítása,
     - mellékhelyiségek tisztasági festése, szükséges javítások(nyílászárók, csempék)
     - alagsorban kis torna szoba gázfogadó rács cseréje, a salétromossá vált fal
       vakolása, festése,
     - elöregedett bútorzat beépített bútorokra való cseréje(zsibongók, tantermek)
    „C” épület:
     - mosdók és zuhanyozó részek korszerűsítése,
     - tornaterem linóleum padlójának cseréje,
     - tisztasági festés
    Udvar:
     - udvari játékok karbantartása, festése
     - előkert felújítása, murvás felszórása
     - balesetveszélyes járófelületek javítása

    Intézmény:       Csatornák tisztítása, lefolyók átvizsgálásaIntézmény bevételének növelése érdekében a tornaterem, a számítástechnika terem és a
tantermek folyamatos bérbeadását tervezzük a tanítás utáni és esti időszakban, valamint a
szombati napokon.

A bevételeket iskolai taneszközök vásárlására, iskolai tanulmányi programok megvalósítására
használjuk fel.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   4
2. Személyi feltételek biztosítása a 2008-2009-es tanévre:

Dolgozói létszámadatok:

Pedagógusok száma:                    31, 5 álláshelyen

         igazgató                       1 fő
         igazgatóhelyettes                   1 fő
         tanító és tanár                    26 fő
         könyvtáros                      1 fő
         fejlesztőpedagógus alsó (logopédus)          1 fő
         fejlesztőpedagógus alsó (pszichopedagógus)      1 fő
         gyermekvédelmi felelős                0,5 főTechnikai dolgozók:                   12,5 álláshelyen

         gazdasági vezető                   1 fő
         műszaki feladatot ellátó (gondnok)          1 fő
         adminisztrátor, kézbesítő               1 fő
         ügyintéző                       1 fő
         iskolatitkár                     1 fő
         fűtő, karbantartó                   1,5 fő
         rendszergazda                     0,5 fő
         konyhai dolgozó                    3,5 fő
         portás                        2 fő

GYES-en lévő dolgozók:

         pedagógus:                      2 fő
         (Kovács Ágnes, Marton Mónika)


Továbbtanuló pedagógusok:                       2 fő

     Dobor Ágnes      angol tanári kiegészítő szak (2008-2010)
     Győri Istvánné    közoktatási szakirányú továbbképzés(2008-2010)


Továbbképzések:


     Drámapedagógiai képzést tervezünk alsós kollégáink részére (60 órás)
     (4 fő alsós kolléga)
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009              5
3. Tanulói létszámadatok 2008. szeptember 1-én:
  Tanulók létszáma:                    281 fő
                (ebből 8 fő magántanuló külföldi tartózkodás miatt)

  Tanulócsoportok száma:                  12 osztály
   Ebből alsó tagozatos osztályok száma:         6 iskolaotthonos osztály
      felső tagozatos osztályok száma:        6 osztály

  Napközis csoportok száma: 3 + 6 (iskolaotthon) =     9 csoport

4. Törvényi változásokból adódó feladatok

   A törvényi változások miatt a következő iskolai dokumentumok
   átdolgozása vált szükségessé:

    o SZMSZ átdolgozása a júliusi törvénymódosításoknak megfelelően,
      (Pl.munkaközösségek ellenőrző funkciójának erősítése.)

                Felelős: Győriné, Kárpáti Éva, Debnárné
                Határidő: október 30.
                Elfogadása: november 26. munkaértekezlet

    o IMIP szükséges változtatásai
      (Pl. a munkaközösségvezetők feladatkörének bővülése miatt.)

                Felelős: Mónusné, Hegedűsné, Dobor Ágnes
                Határidő: november 7.
                Elfogadása: november 26. munkaértekezlet

    o Házirend felülvizsgálata, szükséges átdolgozása:

                Felelős: Kovácsics Attila, (DIÖK), Válóczi Györgyi
                Határidő: november 7.
                Elfogadása: november 26. munkaértekezlet.

    o A kerületeknek a törvénymódosítás szerint új körzethatárokat kell létrehozni
     az elsősök felvételi körzetének meghatározására a HHH-s gyerekek
     lakóhelyének arányában. Ennek segítéséhez:

        Feladatunk: a HHH gyermekek felmérése, jegyzőhöz küldése, a jegyző által
        kiadott igazolások másolatának begyűjtése:
               Felelős: Szekeres Katalin és Boldis Erzsébet
               Határidő: szeptember 31.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                 6
   Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése érdekében
        Feladatunk: az SNI-s és BTMN gyerekek felmérése, jelzése Bienert
        Annának (Nevelési Tanácsadó)
        Fejlődésük folyamatos segítése, figyelemmel kísérése.
               Felelős: Szekeres Katalin és Boldis Erzsébet
               Határidő: szeptember 15.

    o Étkezési kedvezmények kiadásához igazolások bekérése és határozatok
     kiküldése a szülőknek:
             Felelős: Szekeres Katalin
             Határidő: szeptember 15.

    o Ingyenes tankönyvre jogosultak igazolásainak ellenőrzése, osztálynévsorral
     leadása Boldis Erzsinek.
              Felelős: Osztályfőnökök
              Határidő: szeptember 12.

    o Az ingyenes tankönyvi igények elbírálása, majd tankönyvek árához szociális
     támogatások elosztása, ezek alapján a tankönyvárak bekérése, elszámolása.
             Felelős: osztályfőnökök (adminisztrálás szülők felé,
             tankönyvárak, aláírások begyűjtése, elszámolása)
             Határidő: szeptember 12.
             Felelős: Boldis Erzsébet, Debnárné (Elbírálás)
             Határidő: szeptember 15-20.
             Felelős: Győriné, Debnárné (Elszámolás a küldő cég felé)
             Határidő: szeptember 30.

   Nem szakrendszerű oktatás 5. osztályos bevezetéséből adódó
   feladatok:

        Feladatunk: a tavaly elfogadott helyi tanterv kiegészítése a nem szakrendszerű
        oktatás idei tanévi konkrét tervezetével az 5. osztályra.

        Ennek lépései:
        1. Az 5. osztály nem szakrendszerű óráinak meghatározásához:
           - az osztály összetételének vizsgálata,
           - a 4. osztály év végi tanulmányi eredményeinek vizsgálata,
           - év végi felmérések eredményeinek vizsgálata,
           - és az OKÉV mérés eredményei vizsgálata alapján.
         o Annak vizsgálata, hogy az osztályban fejlesztésre szoruló gyermekek
           mely tantárgyakból szorulnak leginkább nem szakrendszerű
           fejlesztésre. (Névsor, fejlesztendő tantárgy)
         o Ennek alapján határozzuk meg, hogy mely órák órakeretében tartunk
           nem szakrendszerű fejlesztést.
         Ezek alapján fejlesztési térkép elkészítése.
               Felelős:    Katonáné, Szvákné, Válóczi Györgyi,
                       Mónusné Sipos Klára, és az érintett
                       szaktanárok
               Határidő:    szeptember 1. (Tervezet elkészítése)Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   7
        2. A tanári képesítések meglétének vizsgálata
           120 órás képzés, tanítói végzettség, legalább 5 éves gyakorlat
           (2012-13 tanév végéig)
              Felelős:    igazgató
              Határidő:   szeptember 10.

        3. A nem szakrendszerű órákon, egyéni fejlesztési terv alapján,
         differenciált foglalkozás keretében minden 5. osztályos tanuló részt
         vesz.
            Így egyéni haladási ütemben egyéni fejlesztésre és a
           tehetséggondozásra is lehetőség nyílik.
           (A tanmenetekben tervezzük a nem szakrendszerű órákat.)
               Felelős: A nem szakrendszerű oktatásban érintett
                   szaktanárok
               Határidő: szeptember 20. (tanmenetek elkészítése)
                   illetve folyamatos (egyéni fejlesztési tervek)

        4. A nem szakrendszerű órák adminisztrálása:

            o Tanmenetben zölddel jelöljük a nem szekrendszerű órákat.
            o A haladási naplóban nagy zöld bekarikázott N betűvel jelezzük a
             tantárgy neve mellett és zöld „alszámmal” számozzuk.

        5. A jövő tanév nem szakrendszerű oktatásának előkészítése:

              o A TPSZI által kidolgozott mérőlapok megíratása a 4. és 5.
               osztályokban, ennek segítségével a jövő évi nem szakrendszerű
               órák tervezése a leendő 5. és 6. osztályokban.

                   Felelős: 4. és 5. osztályos osztályfőnökök,
                       igazgató
                   Határidő: május vége

   Változik a középiskolai felvételik rendszere.

  Ez a 8.-os osztályfőnököket érinti elsősorban, de a 4. és 6.-os osztályfőnököknek is
  ismerniük kell az új rendszert.

    Ezért a 4. 6. és 8. osztályos osztályfőnökök fontos feladata az új beiskolázási,
    felvételi rendszer megismerése és szülőkkel, gyerekekkel való megismertetése.

                   Felelős: 4., 6. és 8. osztályos osztályfőnökök
                   Határidő: folyamatos
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                    8
5. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, minőségbizosítási
  elvárásaink    Egységes elvárásaink magunkhoz az oktatási folyamatban:

  1. Az 1-5. évfolyamon erősödjön a kulcskompetenciák megalapozása.
   Kiemelten az 1. és 5. osztályban, ahol életbe lép a 2008-ban elfogadott helyi tanterv.
     o Nem szakrendszerű órák differenciált szervezése az 5. osztályban
     o Alsó tagozaton, a tervezett tananyag a kulcskompetenciák fejlesztését
       szolgálja. (Tananyag alárendelése a fejlesztésnek,
       nem a tananyag elsajátítása a fontos!)

  2. A lexikális ismeretek közvetítése és számonkérése helyett az ismeretek
   munkáltató feldolgozását, és alkalmazását helyezzük előtérbe.
       o A tanulók önálló tanulásának erősítése
       o Munkáltató órák szervezése, az önálló ismeretszerzés erősítése
       o Felmérésekben kisebb hangsúllyal jelenjen meg a lexikonból kikereshető
         ismeret, nagyobb hangsúllyal az ismeretek alkalmazása

  3. A versenyeztetés helyett a kooperatív együttműködést erősítsük a tanítási órákon
   és egyéb foglalkozásokon. (Tavalyi alsós tapasztalatok: amelyik órán nem a
   versenyszellem dominált, sokkal együttműködőbbek voltak a gyerekek.)
       o Csoportos, páros munkaformák gyakoribb alkalmazása a tanítási órákon.
       o A versenyzés a kooperatív munka gátja, a versenyzés helyett egymás
         segítése legyen fontosabb a tanítási-tanulási folyamatban.

  4. Egy-egy osztály szintjén egységes, de egyénre szabott és differenciált tanulási
   követelményeket, valamint ellenőrzési-értékelési eljárásokat
   alkalmazunk.

      o Minden tanuló érje el a helyi tantervben leírt minimum követelményt
       (egységes követelmény), de adjunk lehetőséget arra, hogy ezt minden gyermek
       más úton érhesse el.
       (Egyéni tanulási utak, egyéni ellenőrzéssel és értékeléssel.)
       Vegyük figyelembe, hogy van olyan gyermek, aki frontális osztálymunkában
       nehezen fogja elérni a minimum követelményt, de pl. páros és csoportos
       munkában jól együttműködik!
       Oktatásban:      személyre szabott tanulási módszerek,
                  differenciált feladatok
       Számonkérésben:    differenciált, képességek szerinti
                  beszámoltatás
      o A nem szakrendszerű, vagy differenciált órákra való felkészülés sokkal
       nagyobb terhet ró a szaktanárra, de a gyerekek fegyelmezése könnyebb, mint a
       frontális munkánál, ahol a gyerekek azt lesik, hogy hogyan bújhatnak ki a
       munka alól.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                     9
    Egységes elvárásaink magunkhoz a mindennapos nevelési folyamatban:


  1. Egységes, a házirendben és az etikai kódexben megfogalmazott viselkedési
   normák következetes betartatása.

      o Jól előkészített heti értékelések az alsó tagozaton, és tartalmas, jól szervezett
       osztályfőnöki és etika órák szükségesek ehhez a felső tagozaton.
      o Minden pedagógusnak, amíg az iskolában tartózkodik, kötelessége a tanulók
       felé a közös normák közvetítése, akkor is, ha nincs tanulócsoporttal.
       (Szünetekben a tanulók nem megfelelő viselkedése, csúnya beszéd mellett ne
       menjünk el szótlanul.)

  2. Rongálások, agresszív viselkedés megelőzése, visszaszorítása

      o Rongálások esetén jóvátétel megszervezése
      o Viselkedési problémák azonnali kezelése az osztályfőnökök által
      o A büntetés mindig a rossz cselekedettel arányos és a jóvátétel irányába mutató
       legyen.

  3. Pozitív szokásrendek kialakítása

      o Osztályonként viselkedési „törvénypontok” megfogalmazása a tanulók
       közreműködésével, ennek folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti
       változtatása. (Felelős: osztályfőnökök)
      o Hetesi, felelősi rendszer működtetése, ellenőrzése(Felelős: osztályfőnökök)
      o Gyermekügyeleti rendszer megszervezése
       (Felelős: DIÖK, Kovácsics, Gergelyi)
      o Osztálytermek rendjének ellenőrzése (DIÖK)
      o Környezetünk védelmében: a szelektív hulladékgyűjtést folytatjuk, bővítjük
       (fáradt olaj gyűjtése), a növények gondozására, a tisztaságra még jobban
       ügyelünk (felelősi rendszer, ellenőrzések)

  4. Nagyobb diákjainkat a kisebbek segítésére, védelmére ösztönözzük

      o Testvér osztályok kialakítása (Alsós-alsós, felsős-alsós)
      o Udvari viselkedés játék közben, odafigyelés a kisebbekre
       (Napközis órát tartó kollégák)
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                      10
6. Kiemelt pedagógiai feladataink, rendezvényeink, programjaink


A helyi tanterv kiemelt területeinek megvalósításához iskolánk jellegzetes munkaszervezési
formái ebben a tanévben is megmaradnak:
       Alsó tagozatos iskolaotthonos forma,
       5-6.osztály napközis-tanulószobás rendszere,
       Informatika- technika, valamint a művészeti tárgyak, néptánc-dráma bontása
       Angol csoportbontás

A szaktárgyakhoz tartozó kiemelt pedagógiai feladatokat a munkaközösségek munkatervei
tartalmazzák.(Munkaterv mellékletei)

Környezeti- és egészségnevelés, testnevelés területén:

ŐKO iskolaként mindennapjainkat meghatározza a környezettudatos nevelés, környezetünk
és élőhelyünk tudatos védelme, gondozása, az egészséges életmódra való igény kialakítása.
Valamennyi tantárgy tanítása közben és a tanításon kívüli foglalkozásokon meg kell jelenjen
ez a nevelési feladat.
A tavalyi tanévben újabb 3 évre elnyertük az ÖKO iskola címet.
Ennek szellemében szervezzük mindennapjainkat.

A folyamatos testmozgás érdekében biztosítjuk tanulóinknak:
   Heti 8 óra sportkört
    Felelős:   1-2. oszt, 3-4. oszt, 5-6. oszt Simonné Balogh Margit
           7-8. oszt            Gergelyiné Szirbik Gabriella
   Alsó tagozaton a mindennapi testmozgást udvari játékos foglalkozásokkal biztosítjuk
    az órarendi beosztás szerint Felelős: tanítók
   Felsősöknek napi két 20 perces szünetben játék és mozgási lehetőség az udvaron.
    Felelős: ügyeleti beosztás szerinti kollégák
   Heti egyszer tánc-mozgásos foglalkozást tartunk a szünetben
    Felelős: Mónusné Sipos Klára
   TET táncprogramon és karate edzéseken vehetnek részt tanulóink a tanítás után
    (Sportegyesületek edzései a tornateremben)
   Házi és kerületi sportbajnokságokat szervezünk
    Felelős: Simonné Balogh Margit, Gergelyiné, Szirbik Gabriella
   Kosárlabda szakkört szervezünk
    Felelős: Gergelyiné

Kiemelt iskolai rendezvényünk a tanév folyamán:

    Iskolahét        április 6-8.

    Hétfő: Mestermunka kiállítás megnyitója
       Felelősök: Győri Istvánné, Katonáné, Kovácsházy Mária, osztályfőnökök,
       Derkovits vetélkedő
       Felelős: Humán munkaközösség
    Kedd: Alsó tagozat: Festészeti múzeumok látogatása
       Felső tagozat: Festés
       Felelős:Győriné, Mónusné, Katonáné, Kovácsházy Mária
    Szerda: Művészeti Nap
       Felelős:Mónusné Sipos Klára, Simon Zsuzsa, alsósok
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   11
ÖKO programjaink ebben a tanévben:

Folyamatos programok:

     A helyi tantervünk szerint folyamatos koncentrálás környezetvédelmi témákkal
     Felelős: szaktanárok
     Szelektív hulladékgyűjtés:
       o „Mentsük meg a fák életét!” folyamatos papírgyűjtés, verseny az osztályok
         között
        Fém dobozok gyűjtése
       o Elemgyűjtés
        Felelős: DIÖK, Kovácsics Attila, Szabó Józsefné, portások
       o Fáradt háztartási olaj gyűjtése
        Felelős: konyhai dolgozók
     Gyógynövénykert ápolása
     Felelős: Válóczi Györgyi
     Alsósok udvarán lévő növények ápolása
     Felelős: alsós tanítók
     Múzeum látogatások (Természettudomány)
     Felelős: Válóczi Györgyi, Baranyai Judit
     Országos ÖKO versenyek:
       o Zöld Kids internetes verseny (3-4-5-6.oszt 6 fős csapat) Katonáné
       o Határtalanul TIT természettud. verseny (7-8.o 4 fős csapat) Hoós Edit

Alkalmi programok:

Szeptember 10.     Iskolai tanulmányi kirándulás
            Alsótagozat Budakeszi Vadaspark
            5-6-7. osztály Rácalmás Ártéri tanösvény
            8. Csillebérc Kalandpark

Október 10.      Szüreti mulatságok

November 11.      Márton napi libázás(Alsósok)
            Adventi koszorú készítés természetes anyagok felhasználásával

Február        Busójárás, télűzési játék
            (Alsósok)

Április:        Iskolahét: ÖKO mestermunka kiállítás

Május         Állatkerti interaktív vetélkedő alsósoknak
            Felelős.:Anderléné, Baranyi Emőke

Június         Családi sportnap: egészséges táplálkozás napja
            Felelős: Gergelyiné, Győriné, Simonné
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   12
ÖKO témahetek:


Dátum:          Jeles napok:                    Felelős

Szeptember 15-22.    KÖRNYEZETVÉDELEM HETE

Szeptember 17.      Szelektív hulladékgyűjtés Napja         Győri Istvánné
             ÖKO-Pannon Kht. Road Show
             játszóház a tornateremben 1-6. osztályok
             részvételével
Szeptember 20-22.    Autómentes Napok:
                Figyelemfelhívás légkörünk        Minden szaktanár
                tisztaságának megőrzésére.
                Vasárnapi Kerületi Autómentes nap   Simonné Balogh Margit
                programjainak meghirdetése,
                Nyári táborok tablóinak elkészítése,  Hegedűsné Ócsai Mária
                elhelyezése az Andrássy úton      Visontai Miklósné
                Részt veszünk az „Energia klub”       5. osztály
                foglalkozásán az Andrássy úton      osztályfőnökök

Október 4-10.      ÁLLATOK HETE

Október 4.        Állatok Világnapja                 Szaktanárok
             (Védett állatok, állatok gondozása)
Október 8.        Madárfigyelés napja                 Hegedűsné
Október10.        Szüreti mulatságok (A hét záró programja)      Alsósok
             (Terézvárosi Búcsúhoz csatlakozva)

Március 2-6.       ENERGIA HETE
             „Energia születik” kiállítás          Győri Istvánné
                                      Alsósok
             Energia programok (forgószínpad,
             repüljünk sárkánnyal,               Felsős reál
             Energia „résvadászat”              munkaközösség
             ÖKO lábnyom készítése)

Április 20-24.      A FÖLD HETE
Április 22. kedd     A Föld Napja
             „Égig érő paszuly” program          Katonáné B. Mariann
             Növényültetés                  Anderle Attiláné

Május 18-22.       NEMZETI PARKOK HETE               osztályfőnökök
             Erdei Iskolák
             Tanulmányi osztálykirándulások nemzeti
             parkokba (3-8. osztály)
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   13
7. Mérés, értékelés

Kiemelt mérési, visszajelzési területek:

    Elsőseinknél elvégezzük a DIFER mérést az érintett tanulóknál

    Határidő:    folyamatosan, illetve október 15 - december 15.
    Felelős:    Szekeres Katalin

    2008. májusi központi kompetencia mérések 4. és 6. osztályos eredményeit
    feldolgozzuk és értékeljük az iskolán belül, eredményeit felhasználjuk a nem
    szakrendszerű oktatás következő évi tervezésénél.

    Felelősök:   Katonáné, Szvákné (A 4. osztályos mérések javítása, elemzése)
    Határidő:    augusztus vége, évnyitó értekezlet
    Felelősök:   Dobor Ágnes (6. és 8. osztály eredményeinek elemzése)
    Határidő:    Az eredmények Om honlapon való megjelenését követő
            munkaértekezlet

   Folytatjuk a Szegedi Tudományegyetem longitudinális mérését, a 2. és 6.
   osztályokkal.

    Határidő:    2008. tavasza
    Felelős:    Dobor Ágnes, osztályfőnökök, szaktanárok

    Olvasási készségek mérése az alsó tagozaton minden osztályban: kifejező hangos,
    olvasás év elején és év végén.

    Határidő:    október közepe
            május közepe
    Felelős:    Kovácsházy Mária

    Pedagógus értékelés IMIP-ben elfogadott rendszerének beindítása, mérőlapok
    alkalmazásával

    Határidő:    folyamatos
    Felelős:    munkaközösség-vezetők, igazgató, igazgató-helyettes
            Boldis Erzsébet (felsős tanulói kérdőív)

    4. és 5. osztályokban a TPSZI által kidolgozott feladatlapok segítségével mérjük a
    nem szakrendszerű oktatást igénylő tanulókat, ennek eredményeit felhasználjuk a
    nem szakrendszerű oktatás következő évi tervezésénél, a tantárgyfelosztás
    kialakításához.

    Határidő:    2009. május
    Felelős:    4. és 5. osztályos osztályfőnökök

   Központi OKÉV mérés 4. 6. és 8. osztályok
   Időpontja: május 27. szerda
   Felelős: Dobor ÁgnesDerkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                 14
8. Osztályok képzési profilja


      Osztályfőnökök osztályok szerint         Az osztály képzési profilja
                             (Helyi tanterv választható órái)
      1.         Kovácsházy Mária          Fakultációs órák:
   iskolaotthonos       Baranyi Emőke         angol, néptánc, dráma
      2.a.       Hegedűsné Ócsai Mária        Fakultációs órák:
   iskolaotthonos        László Ágnes         angol, néptánc, dráma
      2.b         Schilling Andrásné         Fakultációs órák:
   iskolaotthonos       Visontai Miklósné       angol, néptánc, dráma
      3.       Katonáné Burián Mariann        Fakultációs órák:
   iskolaotthonos      Szvákné Csillik Erika      angol, néptánc, dráma
      4.a          Antalfay Éva          Fakultációs órák:
   iskolaotthonos       Czeczon Zsoltné     angol, néptánc, dráma, informatika
      4.b          Anderle Attiláné         Fakultációs órák:
   iskolaotthonos      Fejérné Egri Ildikó    angol, néptánc, dráma, informatika
      5.          Válóczi Györgyi         Fakultációs órák:
    napközivel       Mónusné Sipos Klára    angol, néptánc, dráma, informatika
      6.a           Varga Mária          Fakultációs órák:
    napközivel        Várkonyi János     angol, néptánc, dráma, informatika
      6.b           Hoós Edit           Fakultációs órák:
    napközivel        Kovácsics Attila    angol, néptánc, dráma, informatika,
              Mór-Baranyainé K. Judit        Fakultációs órák:
      7.
             Gergelyiné Szirbik Gabriella  angol, magyar,matematika, média
                 Tóth Henrietta         Fakultációs órák:
      8.a
                  Harcsa Éva       angol, magyar,matematika,média
                 Dobor Ágnes           Fakultációs órák:
      8.b
                 Simon Zsuzsa      angol, magyar,matematika, média

Iskolánkban a következő tankönyvkiadók tankönyveit használják a kollégák:

Apáczai Kiadó
Dinasztia Kiadó
Műszaki Könyvkiadó
Mozaik Kiadó
Nemzeti Tankönyvkiadó
Romi-Suli (alsótagozat, 1-2. osztály)

Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   15
9. Munkaközösségek, megbízatások, feladatok:

Munkaközösségek:

1. Alsós humán:   Kovácsházy Mária              mk. vezető
           Antalfay Éva
           Fejérné Egri Ildikó
           László Ágnes
           Szvákné Csillik Erika
           Visontai Miklósné
2. Alsós reál:    Katonáné Burián Mariann           mk. vezető
           Anderle Attiláné
           Baranyai Emőke
           Czeczon Zsoltné
           Hegedűsné Ócsai Mária
           Schilling Andrásné
3. Felsős humán:   Varga Mária                 mk. vezető
           Győri Istvánné
           Simon Zsuzsa
           Mónusné Sipos Klára
           Kovácsics Attila
4. Felsős reál:   Mór-Baranyainé Kalmár Judit         mk. vezető
           Hoós Edit
           Kárpáti Éva
           Mór Baranyainé Kalmár Judit
           Plauschin Katalin
           Simonné Balogh Margit
           Gergelyiné Szirbik Gabriella
           Válóczi Györgyi
           Várkonyi János
5. Angol:      Pápainé Buksa Mária             mk. vezető
           Pinizsiné Dobor Ágnes
           Tóth Henrietta
           Harcsa Éva
6. Napközis és oszt.f.    Gergelyiné Szirbik Gabriella    mk. vezető
           5-8. oszt. osztályfőnökök és napközis foglalkozást tartó kollégák

A munkaközösségek általános feladatai:

Szakmai munka folyamatos figyelemmel kísérése a helyi tanterveink és tanmenetek alapján.
Taneszközök bővítési lehetőségeinek vizsgálata, szükséges eszközök listájának elkészítése.
Tehetséggondozás, versenyekre felkészítés, versenyeztetés, házi versenyek lebonyolítása.
Felmérések összehangolása, értékelési rendszerek egyeztetése.
Rendszeres továbbképzés, önképzés.
Munkaközösség-vezetők óralátogatásokat végeznek a munkaközössége tagjainál, ezt a
pedagógusértékelési rendszerben elfogadott lapon is rögzítik az óramegbeszélés után.

A munkaközösségek nevelési céljai és programjai a munkaterv mellékleteként olvashatók.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                    16
  Iskolai megbízatások, választott tisztségek, feladatok:
Kerületi megbízás:

Kerületi földrajz-biológia tantárgygondozó        Hoós Edit

Iskolai megbízások:

Gyermekvédelem            Szekeres Katalin, Boldis Erzsébet
   Étkezési és szociális kedv.   Szekeres Katalin
   Tankönyv kedv.         Boldis Erzsébet
Tűzvédelem, riasztóvédelem      Szabó Józsefné
Munkavédelem             Szabó Józsefné


Választott tisztségviselők:

Szakszervezeti bizalmi        Visontai Miklósné
Közalkalmazotti tanács        Katonáné Burián Mariann
                   Mónusné Sipos Klára
                   Debnárné Borbély Ilona

DIÖK segítő tanár           Kovácsics Attila


Iskolai feladattal megbízott felelősök:

Mérési felelős:            Pinizsiné Dobor Ágnes (OKÉV, Szegedi Tud. Egyetem)
                   Szekeres Katalin   (DIFER)
Tankönyvfelelős:           Győri Istvánné
                   Harcsa Éva (angol)
Beiskolázási felelős:         Tóth Henrietta (8.a), Dobor Ágnes (8.b)
Minőségbiztosítási felelősök:     Mónusné Sipos Klára, Dobor Ágnes,
                   Hegedűsné Ócsai Mária
ÖKO-iskola felelősök:         felső: Győri Istvánné, Gergelyiné Szirbik Gabriella,
                       Válóczi Györgyi, Hoós Edit
                   alsó: Anderle Attiláné, Katonáné Burián Mariann,
                   Czeczon Zsoltné
Művészeti felelősök:         Visontai Miklósné, Simon Zsuzsa, Mónusné Sipos Klára,
                   Hegedűsné Ócsai Mária,
                   Fejérné Egri Ildikó, Szvákné Csillik Erika
Túra felelős:             Plauschin Katalin
Papírgyűjtési felelős:        Kovácsics Attila
Honlap szerkesztése, újítása:     Győri Istvánné
Rendezvények hangosítása:       Várkonyi János
Sportfelelősök:            Simonné Balogh Margit
                   Gergelyiné Szirbik Gabriella
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                  17
10. Tanórán kívüli foglalkozások

 Szakkörök , tanfolyamok, klubok, előkészítők 2008 - 2009

  Szakkör neve:        Szakkörvezető:    Évfolyam:   Várható időpontja:       Helye:
Kosárlabda        Szirbik Gabriella    5. – 6.     Péntek 13.40 -14.25    Tornaterem
Dráma           Mónusné Sipos Klára   5. - 8      Csütörtök 16.00 -17.00  Könyvtár
Néptánc          Simon Zsuzsa      Alsótagozat    Péntek, 14.00– 14.45  B Kistornaterem
                                    14.45 – 15.30
Dráma           Ócsai Mária       Alsótagozat    Szerda 16.00 – 17.00  kis tornaterem
Angol           Visontai Miklósné    1. – 2.o                  2.b. osztály
                                  Csütörtök 16.00 – 17.30
Kids Club
Kézműves         Visontai Miklósné    1. – 4. o.   Kedd 16. 00 – 17. 00    technika
Pitmman nyelvi      Harcsa Éva       7 - 8.osztály
                                  10 héten keresztül
előkészítő
Angol dráma Klub     Pápainé Buksa Mária   Alsótagozat
 Felvételi előkészítő -
                Varga Mária       8.b     Hétfő 14.00 – 15.00     osztályterem
    magyar
 Felvételi előkészítő -
               Kovácsics Attila     8.a     Hétfő 14.00 – 15.00     osztályterem
    magyar
 Felvételi előkészítő -
               Plauschin Katalin    8.a-b     Kedd 14.00 – 15.00     7. osztály terme
   matematika
Felvételi előkészítő -
                Dobor Ágnes       8.b     Szerda 14.00 – 15.00    osztályterem
    Angol
Iskolai foglalkozások: énekkar, sportkör

  Szakkör neve:       Szakkörvezető:    Évfolyam:   Várható időpontja:       Helye:
Alsós Énekkar       Simon Zsuzsa      1-4. osztály  Szerda 12.45 – 13.30    8.a tanterem
Felsős Énekkar      Simon Zsuzsa      5-8. osztály    Kedd 14.30-15.15    8.a tanterem
Sportkör         Simonné B.Margit    3 – 4.osztály               Tornaterem „C”
                                   Hétfő 16.00 – 17.30
                                               épület
Sportkör         Simonné B.Margit    1 – 2 osztály               Tornaterem „C”
                                   Kedd 16.00 – 17.30
                                               épület
Sportkör         Simonné B.Margit    5 - 6 osztály               Tornaterem „C”
                                  Csütörtök 16.00 – 17.30
                                               épület
Sportkör         Szirbik Gabriella    7 – 8.o                  Tornaterem „C”
                                   Szerda 14.30 – 16.00
                                               épület
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                           18
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) gyermekekkel való
foglalkozások:

    az alsó tagozaton fejlesztő pedagógus (és logopédus) (Szekeres Katalin)
    a felső tagozaton fejlesztő pedagógus (és pszichopedagógus) (Boldis Erzsébet)
    foglalkozik rendszeresen, saját szűrés és a Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján.
    A folyamatos fejlesztésre szoruló gyermekek száma kb. 50 fő, ebből jelenleg
    szakvéleménnyel rendelkező gyermekek száma 7 fő.

    Feladatok:
    Folyamatos szűrés és gondozás, kapcsolattartás az osztályfőnökökkel és
    szaktanárokkal, szülőkkel, BTMN-es gyermekek folyamatos segítése, kapcsolattartás a
    Nevelési Tanácsadóval.

        Felelős: Szekeres Katalin, Boldis Erzsébet


Tanulmányi kirándulások:

Évente 2 alkalommal tartunk olyan kirándulást, amelynek célja olyan helyek felkeresése, ahol
diákjaink a természettel ismerkednek, nemzeti parkokat keresnek fel, a természet védelmével
kapcsolatos előadásokon, bemutatókon vesznek részt.
Időpontja: szeptember               iskolai kirándulás
                         Felelős: Győri Istvánné
        május               osztályok 3 napos kirándulása
                         Felelős: osztályfőnökök

Iskolán kívüli egyéb tanulmányi programok:

A tananyaghoz kapcsolódva olyan külső programokat tervezünk, ahol a gyerekek az iskolában
tanultakat a gyakorlatban is láthatják.
Felelős: szaktanárok a saját tantárgyukhoz kapcsolódva
Határidő: folyamatos

Múzeumi órákon veszünk részt a tananyaghoz kapcsolódva.
Felelős:(programok ajánlásáért és a szervezés segítéséért) Kovácsics Attila
Határidő: folyamatos

Színház és bábszínház látogatásokat szervezünk.
Felelős: (programok ajánlásáért és a szervezés segítéséért) Varga Mária, Tóth Henrietta
     és az osztályfőnökök
Határidő: folyamatos

Hét végi kirándulásokat szervezünk, kapcsolódva a Természetbarát Szövetség Diáktúra
Bizottságának túráihoz
Felelős: Plauchin Katalin, Róza Árpád (a szülői szervezet részéről)Iskolai programjaink részletes felsorolását a havi bontású terv tartalmazza.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                      19
11.Kapcsolattartás a szülőkkel

A Szülői Szervezet (megalakult 1999-ben) folyamatos segítője iskolánk nevelő-oktató
munkájának.
Aktívan működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösségek vezetői alkotják.
Évente legalább 4-szer tartanak összejövetelt, amelyen az iskola vezetőségének egyik tagja is
jelen van.

A szülőkkel való kapcsolattartás módjai:

Szülői értekezletek: szeptember és február hónapban
Fogadóórák:     általános fogadóórák évente 4-szer(munkarend szerint)
           egyéni fogadóórák hetente, bejelentkezés alapján

Jótékonysági Bál: szülők és nevelők találkozója

A Szülői Szervezet választmánya:        Vezetője: Farkas Zoltán

1. Szalai Erzsébet          2.a Kerész Gouber Judit   2.b Kovács Krisztina
3. Horváthné Kiss Brigitta      4.a Felföldi Ferenc     4.b Zombory Judit
5. Borossné Kondor Katalin      6.a Linter Ildikó      6.b Farkas Zoltán
7. Bacsevits Péter          8.a Borossné Kondor Katalin 8.b Farkasné Szalmási Éva


Szülői értekezletek:

A tanév folyamán két alkalommal tartunk szülői értekezletet

   Első szülői értekezletek:
   1.osztály   szeptember 1.
   2-8. osztály szeptember 2. hetében
   Második szülői értekezletek:
   1-8. osztály február 2. hetében

Fogadóórák:

Általános fogadóórák időpontja a következő keddi napokon, 17-19 óra között
       Október 7.
       December 9.
       Március 17.
       Május 5.

Egyéni fogadóórák:

Az általános fogadóórákon kívül minden pedagógus saját fogadóórát is tart, heti egy
alkalommal, amelyre a szülők bejelentkezhetnek telefonon.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   20
Egyéni felsős tanári fogadóórák:

(Telefonos bejelentkezés után)

Tanár neve         Nap          Időpont:
Baranyainé K.Judit     Szerda 3.óra     10.00 – 10.45
Dobor Ágnes         Kedd 3.óra      10.00 – 10.45
Gergelyiné Szirbik     Kedd 4. óra      10.55 – 11.40
Gabriella
Győri istvánné       Hétfő 2.óra      09.05 – 09.50
Harcsa Éva         Szerda 4.óra     10.55 – 11.40
Hoós Edit          Kedd         16.00 – 16.45
Kárpáti Éva         Kedd 3.óra      10.00 – 10.45
Kovácsics Attila      hétfő         13.00 – 14.00
Mónusné Sipos Klára     Csütörtök 3. óra   10.00 – 10.45
Pápainé Buksa Mária     Péntek 4.óra     10.55 – 11.40
Plauschin Katalin      Csütörtök 6.óra    12.55 – 13.40
Simon Zsuzsa        Kedd 4.óra      10.55 – 11.40
Simonné Balogh Margit    Szerda 5. óra     12.00 - 12.45
Tóth Henrietta       Kedd 5.óra      12.00 - 12.45
Varga Mária         Szerda 4.óra     10.55 – 11.40
Válóczi Györgyi       Szerda 3. óra     10.00 – 10.45
Várkonyi János       Kedd 4. óra      10.55 – 11.40
12.Kapcsolattartás az Iskolaszékkel és a Derkovits Alapítvánnyal

Iskolaszék (megalakult 1993-ban)
Tagjai a szülőket, a pedagógusokat és a diákokat képviselik 3-3-3 fővel.
A fenntartó részéről delegált tagunk: Hatvani Csaba

    Iskolaszék tagjai:                Vezetője: Vízné Sári Ildikó

    Mónusné Sipos Klára, Hegedűsné Ócsai Mária, Visontai Miklósné (pedagógusok)
    Vízné Sári Ildikó, Gazsi Zoltán, (szülők)
    Hatvani Csaba (önkormányzat)
    3 fő diák a DIÖK képviseletében


Derkovits Alapítvány (megalakult1990-ben, közhasznú szervezet)
Az iskolai munkánk fontos segítője, kuratóriuma kéthavi rendszerességgel ülésezik.
Kapcsolattartók: a kuratórium pedagógus tagjai és az igazgató, mint az alapító utóda.

    Elnöke:                     Keil Béni
    Képviselője:                   Endrődy Károly
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                 21
13.Bemutató órák, nyílt órák és foglalkozások leendő elsősöknek:

Február - március hónapban lehetőséget biztosítunk a leendő elsőosztályos szülőknek
óralátogatásokra a jövő évben első osztályt kezdő tanító nénik osztályában.
Időpontja a kerületi egyeztetés alapján ebben a tanévben:

         Tájékoztató szülői értekezlet      március 23. hétfő 17 óra
         Bemutató foglalkozások:         március 24-25. kedd, szerda 8 – 10 óra

Megrendezzük a „Vár az iskola” programot a leendő elsős gyermekek és szüleik számára
január, február hónapban.

Felelősök:    2-os osztályfőnökök. Segítők: alsós kollégák
Határidő:    2009. január vége-február eleje

Az év folyamán nyílt órákat tartanak kollégáink, amelyekre meghívják a szülőket.
Meghirdetése az üzenő füzeten keresztül történik

Felelősök: minden pedagógus

Bemutató órákat tartunk a Terézvárosi Pedagógiai Napokon
A Terézvárosi Pedagógiai Napokon, 2008. november 18.

4. a osztály     magyar óra       Antalfay Éva
(További jelentkezések folyamatban)
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                    22
14.Az 5 pedagógiai célú munkanap felhasználása
   (tanítás nélküli munkanapok)


       időpont              program            felelősök
November 18. kedd         TERÉZVÁROSI          Igazgató, szaktanárok,
                  PEDAGÓGIAI NAPOK        munkaközösség-vezetők
                  Bemutató órák a kerületi
                  iskolákban, előadások
Április 15-16-17. szerda,     Tantestületi kirándulás    Igazgató, igazgató-helyettes
csütörtök, péntek         keretében továbbképzés
                  Téma:
                      ÖKO iskola,       Válóczi Györgyi, Anderléné
                      természetvédelem, erdei
                      iskolák
                      Kompetencia mérések Dobor Ágnes
                      eredményei
Június 15. hétfő          Ballagás, évzáró,       7. osztály Baranyainé
                  bizonyítványok kiosztása    Segítő: 6. osztály, osztályfőnök
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   23
15.Értekezletek

Tantestületi és munkaértekezletek:

       időpont           Megnevezése, témája           felelős
Augusztus 25.   hétfő   9.00 Alakuló értekezlet        igazgató
Augusztus 26-29.          Éves munkarend összeállítása,  igazgató és munkaközösség-
                  munkaközösségi értekezletek,   vezetők, tantestület
                  munkaközösségek
                  munkaterveinek összeállítása
Szeptember 1.hétfő     14.00 Tanévnyitó értekezlet, éves    igazgató
                 munkaterv elfogadása
Október 7. kedd       15.00 Munkaértekezlet:
                  Aktuális feladatok        igazgatóhelyettes,
                                  munkaközösség-vezetők
                  Átdolgozandó iskolai
                  dokumentumok előkészítése
                  Pedagógus értékelési rendszer
November 26. szerda     15.00 Munkaértekezlet:         igazgató, igazgatóhelyettes,
                                  munkaközösség-vezetők,
                  Átdolgozott dokumentumok
                                  átdolgozásért felelősök
                  elfogadása
Január 8. csütörtök     15.00 Munkaértekezlet:         osztályfőnökök és
                                  iskolavezetőség
                  Félévi zárás előkészítése
Január 19. hétfő      14.00 Félévi konferencia        Igazgató, osztályfőnökök
Február 3. kedd       14.00 Félévi tantestületi értekezlet, Igazgató, igazgatóhelyettes,
                  1. félév munkájának értékelése munkaközösségvezetők
Március 17.kedd       15.00 Munkaértekezlet:         Igazgató, igazgatóhelyettes,
                                  munkaközösség-vezetők,
                  Iskolahét előkészítése
                                  felelősök
Május.13. szerda      15.00 Munkaértekezlet:          Igazgató, igazgatóhelyettes,
                                  munkaközösség-vezetők
                  Aktuális feladatok
                  Évzárás teendői
Június 10-12. hétfő        Év végi konferenciák       Osztályfőnökök és
                                  iskolavezetőség
Június 18. csütörtök     14.00 Évzáró értekezlet        Igazgató, munkaközösség-
                                  vezetők
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                     24
16.Versenyek, rendezvények


Matematika:          Zrínyi Ilona Verseny             3-8. oszt
                Varga Tamás                  7-8.oszt
                Terézváros kiváló matematikusa        5-8. oszt
                Kis matematikusok versenye          3-4. oszt
                Bolyai matematika csapat verseny       7-8.oszt.
Számítástechnika:       Alkalmazói versenyek             5-8. oszt
                Logo                     5-8. oszt
Földrajz:           Teleki Pál verseny              7-8. oszt
Biológia:           Hermann Ottó verseny             7-8. oszt
Környezet:           Természetismeret verseny           3-4. oszt
Kémia:             Kerületi verseny               7-8.oszt
Angol:             Literátum verseny               5-8. oszt
                Jane Haining verseny             7-8. oszt
                Szépkiejtési verseny             5-8. oszt
                Országismereti verseny            5-8. oszt
Anyanyelv:           Vers és prózamondó verseny          5-8. oszt
                Kazinczy verseny               5-8. oszt
                Kerületi helyesírási verseny         2-4.oszt
                Helyesírás-nyelvhelyesség           5-8. oszt
                Kerületi olvasó verseny            2-4.oszt
                Szépírói verseny               2-8. oszt
Ének-zene:           Kerületi népdaléneklő verseny         1-8.oszt
                Éneklő Ifjúság                4-8. oszt
                Társas éneklés                5-8. oszt
Rajz:             Komplex rajz versenyek            3-8. oszt
                Kerületi rajzversenyek            1-4. oszt
                Műalkotás-elemzés verseny           7-8. oszt
                Számítógépes grafika verseny         5-8. oszt
Történelem:          Ifjú történész verseny            5-8. oszt

Felelősök: munkaközösség-vezetők, szaktanárok
Határidők: a havi bontású tervben


Egész tanévben folyamatos versenyek, rendezvények:

BARANGOLÓ – pontszerző rejtvényjáték                 Mónusné Sipos Klára
JONATÁN – országos olvasójáték                    Mónusné Sipos Klára
Papírgyűjtési verseny                  Győriné, Kovácsics Attila, Simonné
  A versenyek helyét, idejét és szervezőjét a havi bontású terv tartalmazza.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                    25
17.             A 2008/2009. tanév munkarendje
Szeptember 1. hétfő       8 óra  Évnyitó , Első tanítási nap (A gyerekek ebéd után mennek haza)
                14 óra  Évnyitó tantestületi értekezlet
                16 óra  Elsősök szülői értekezlete

Szeptember 16 -18 között         Szülői értekezletek osztályonként 2 – 8. osztály
Szeptember 10. szerda          Iskolai egésznapos tanulmányi kirándulás
Október 6. hétfő             Aradi vértanúk napja, megemlékezés az 1. órában
Október 7. kedd         15 óra  Munkaértekezlet (A gyerekek 14.30 -15 óra között mennek haza)
              17 -19 óra  Fogadóóra
Október 10. péntek        du   Szüreti mulatságok, táncház, Terézvárosi Búcsú
Október 18. szombat           Tanítási nap (pénteki órarenddel, a gyerekek 13.45-től hazamehetnek)
Október 22. szerda            Megemlékezés október 23. – áról a 2. órában
Október 23. csütörtök          Nemzeti Ünnep, tanítási szünet
Október 23. – november 2.        Őszi szünet  szünet előtti utolsó tanítási nap: okt. 22. szerda

                              szünet utáni első tanítási nap:  nov. 3. hétfő
November 17. hétfő     8 – 11 óra  Tanítás rövidített órákkal (Kerületi tanári továbbképzés)
                     A gyerekek 11 óra után hazamennek
November 18. kedd            Tanítás nélküli nap (Kerületi bemutató órák)
November 26. szerda       15 óra  Munkaértekezlet (A gyerekek 14.30 -15 óra között mennek haza)
December 5. péntek            Mikulás
December 9. kedd      17 -19 óra  Fogadóóra
December 12. péntek    14 – 16 óra  Luca-napi vásár
December 19. péntek    14 órától   Osztályok karácsonyi délutánja
December 20. szombat   11-13 óra    Iskolai Karácsony (A gyerekek 13.45 – 14 óra között mennek haza)
December 21. - január 4.         Téli szünet   szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 20. szombat
                             szünet utáni első tanítási nap: jan. 5. hétfő
Január 8. csütörtök      15 óra  Munkaértekezlet (A gyerekek 14.30 – 15 óra között mennek haza)
Január 10. szombat            Tanítási nap (pénteki órarenddel, a gyerekek 13.45-től hazamehetnek)
Január 16. péntek            Első félév utolsó napja
Január 19. hétfő             Félévi konferenciák (A felsősök 13.40 – 14 óra között mennek haza)
Január 23. péntek            Félévi értesítők kiadása
Február 3. kedd        14 óra  Félévi értekezlet   (A gyerekek 13.40 – 14 óra között mennek haza)
Február 9. hétfő        14 óra  Iskolai farsang alsó tagozat
Február 13. péntek       14 óra  Iskolai farsang felső tagozat
Február 10. – 12. között         Második szülői értekezletek osztályonként
Február 20.péntek       19 óra  Alapítványi farsangi bál
Március 13. péntek            Március 15. megemlékezés a 4. órában
Március 17. kedd        15 óra  Munkaértekezlet (A gyerekek 14.30 – 15 óra között mennek haza)
              17 -19 óra  Fogadóóra
Április 6. – 8.             Derkovits hét, Iskolanapok
Április 8. szerda         du   Művészeti Nap
Április 9. – 19 .            Tavaszi szünet    szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. szerda
                               szünet utáni első tanítási nap április 20.hétfő
Május 1. (péntek)            Ünnep, tanítási szünet
Május 5. kedd        17 -19 óra  Fogadóóra
Május 13 .szerda        15 óra  Munkaértekezlet (A gyerekek 14.30 – 15 óra között mennek haza)
Május 20. – 22. szerda, csüt. péntek   Osztálykirándulások
Május 27. szerda             Országos OKÉV mérés (4.osztály, 6.osztály,8.osztály)
Június 1. hétfő             Pünkösd, tanítási szünet
Június 6. szombat      9 – 12 óra  Derko – Sportnap
Június 12. péntek            Utolsó tanítási nap
Június 15. hétfő        16 óra  Tanítás nélküli munkanap, évzáró, ballagás, bizonyítványosztás

Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                            26
   18. Havi bontású munkaterv

                   Augusztus
                (A tanév előkészítése)

Időpont             Programok, feladatok     Felelős            Egyéb információ
21. csüt.            Tankönyvek átvétele      Győri Istvánné
25. hétfő 9-12 óráig       Alakuló értekezlet:      igazgató,
                 Tantárgyfelosztás       igazgatóhelyettes
                 Éves munkarend javaslat
                 megbeszélése
                 Órarendi kérések leadása

26.kedd             Év eleji előkészületek
          9 óra    Vezetőségi értekezlet     igazgató
          11 óra    Szakmai munkaközösségi    munkaközösség-vezetők
                 megbeszélések
27. szerda  9-14 óráig     Osztálytermek rendezése    osztályfőnökök
                 Egyéni teendők        minden munkatárs
                 Pótbeírás           igazgatóhelyettes
28. csüt.  9 -14 óráig     Igazgatói értekezlet     igazgató

                 Tankönyvek kiosztása,     tankönyvfelelős,
                 előkészület a tanításra    osztályfőnökök,
                                minden munkatárs
29.péntek  9 órától      Órarendi egyeztetések     igazgató, igazgatóhelyettes
                 Előkészületek az évnyitóra
   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                      27
                         Szeptember

   Időpont          Programok, feladatok                Felelős        Egyéb információ
1. hétfő 8 óra     A tanév első napja, tanévnyitó
    9-12 óráig   osztályfőnöki órák               igazgató
    12-14 óráig   tanítás órarend szerint             osztályfőnökök          A gyerekek ebéd
    14 óra     Tanévnyitó értekezlet              elsős osztályfőnökök       után mennek haza
    16 óra     Elsősök szülői értekezlete
10. szerda       Iskolai tanulmányi kirándulás          Győriné,             Külön kiírás szerint
            1-4. oszt Budakeszi Vadaspark
            5-6-7. oszt Rácalmás Ártéri Tanösvény      osztályfőnökök
            8. oszt Csillebérc Kalandpark
15. hétfő       „Mentsünk meg a fákat”             DIÖK
            Folyamatos egész éves papírgyűjtés       Kovácsics Attila
            beindítása                   Tóth Henrietta és a 8.a osztály
16-18. között     Osztályok szülői értekezlete (2-8. osztályok)  Osztályfőnökök          külön kiírás szerint
17. szerda du.     Kerületi foci bajnokság 7-8.osztály       Gergelyiné            Bajza
18. csüt. du.     Kerületi focibajnokság 5-6. osztály       Gergelyiné Szirbik Gabriella   Bajza
20. szombat 10-16   Hiperaktív gyerekek konferenciája        Kárpáti, Szabó Judit       Alagsor
       9 – 14  Kerékpáros verseny az Orczy Kertben       Plauschin Katalin         Orczy kert
17 – 23.        KÖRNYEZETVÉDELEM HETE
                                    Győriné              1-6. osztályok
17. szerda 10-14 óra  ÖKO-Pannon KHT szelektív                             tornaterem
            hulladékgyűjtés játszóház
                                    Simonné Balogh Margit       Andrássy út
21. vasárnap 10-18   Kerületi Autómentes Nap             Hegedűsné
            ŐKO táborok kiállítása             Visontainé

22. hétfő 11-12 óra  Fővárosi Autómentes Nap             Mónusné, Válóczi Györgyi     5. oszt Andrássy út
            „Energia klub” foglalkozása
23. kedd du.      Szitakötő pedagógus továbbképzés        Visontai, Hegedűsné, Czeczonné alagsor

Egyéb programok,        Szakkörök és korrepetálások      mindenki
feladatok:           szervezése, indítása,
                Év eleji adminisztrációs feladatok.  osztályfőnökök
                Hangos olvasás felmérése (alsó)    Szekeres Katalin, tanítók, Kovácsházy Mária
                Év eleji felmérések (alsó)       Tanítók
                Tanmenetek elkészítése, leadás     Munkaközösség-vezetők, szaktanárok
                Kerületi alakuló mk. Értekezletek   Munkaközösség-vezetők, szaktanárok
                DIFER tesztek az első osztályban    Szekeres Katalin
                Szegedi mérések elindítása       Dobor, Szekeres
                Tankönyvek elszámolása

                Tanmenetek leadása
                                    Szaktanárok, munkaközösségvezetők
                (szaktanári, osztályfőnöki)
   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                              28
                            Október

      Időpont          Programok, feladatok             Felelős      Egyéb információ
6. hétfő      8 órától  Megemlékezés az Aradi         Varga Mária          Aula
                Vértanúkról az első órában      Simon Zsuzsa         A gyerekek fehér
                                   osztályfőnökök        felsőben jöjjenek

7. kedd    15. óra     Munkaértekezlet:           Igazgató-helyettes,      A gyerekek 14.30 és
                  Aktuális feladatok,       munkaközösség-vezetők     15 óra között mennek
                  éves munkaterv                         haza
                   kiegészítései
        17-19 óra    Fogadóóra               pedagógusok
4-10.             ÁLLATOK HETE
      4. (okt.6.) hétfő  Állatok világnapja          szaktanárok
                (Védett állatok, állatok gondozása)
      8. szerda      Madármegfigyelés Napja        osztályfőnökök
                (Madáretetők előkészítése a télre)
      4-10.        Óvodások meghívása a szüreti     DIÖK
                mulatságokra             Kovácsics Attila
10-12.             Terézvárosi Búcsú rendezvényei

  10-12. péntek, szombat Szüreti mulatságok:
             kézműves foglalkozások, táncház      Hegedűsné, alsós tanítók
  10. Péntek 14-17 óra                                      Alagsor
             Néptáncosok fellépése
  11. Szombat de.                          Simon Zsuzsa         tornaterem
                Terézvárosi Búcsú
                Sportrendezvényei:
    11. szombat      Kerületi úszóverseny         Simonné            Bajza

    12. vasárnap 9.30   Történelmi váltófutás         Gergelyiné          Városliget

    13. hétfő       Kerületi zsinórlabda 3-4.o      Simonné            Derkovits
                Röp labda 7-8.o            Gergelyiné
                                                  Pesti Barnabás
    14. kedd        Kerületi foci 1-2. o         Simonné            Derkovits
                Kerületi foci 5-6.o          Gergelyiné
                                                  Bajza
   15. szerda        Kerületi foci 3-4. o         Simonné            Derkovits
                Kerületi foci 7-8.o          Gergelyiné
                                                  Bajza
   16. csüt.         Kosárlabda 7-8. fiú          Gergelyiné          Derkovits
   17. péntek        Kosárlabda 7-8. lány         Gergelyiné          Derkovits
17. péntek     14.30 óra  Megyei Bolyai matematika       Baranyainé, Plauschin Kati,  Fasori Evangélikus
                verseny                Katonáné
                3-8. oszt. 14 csapat
18. szombat          Tanítási nap, pénteki órarenddel                  A gyerekek 13.45-től
                                                  hazamehetnek
22. szerda     2. órában  Nemzeti ünnepről megemlékezés     Kovácsics Attila       Tornaterem
                Iskolai ünnepély                          Ünneplő ruhában
                                                  jövünk.
Okt. 23 – nov. 2.       Őszi szünet              Tanítási szünet
Egyéb programok,          Elsőosztályosok diagnosztikus   Szekeres Katalin
feladatok:             mérése
                  Nevezés a Győri Gáspár      Mónusné
                  könyvtárhasználati versenyre
                  Pitman nyelvvizsga előkészítő   Tóth Henrietta

    Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                           29
                           November

    Időpont          Programok, feladatok             Felelős      Egyéb információ
6. csüt. du.       Kosárlabda 7-8. lány             Gergelyi         Szinyei
7. péntek        Gyermekruha börze szülőknek          Fejér Ildikó       A épület alagsor
11.kedd         Márton napi libázás              Alsósok
11. kedd    14 .00  Kerületi meseillusztrációs rajzverseny alsó  Katonáné, Anderléné   Derkovits
             tagozat                    Alsós rajz tanárok    Ebédlő és A épület
                                                alagsor
13. csüt. du.     Kosárlabda 7-8. lány               Gergelyi         Szinyei
15. szombat   14 óra  Bod Péter könyvtárhasználó verseny      Mónusné         Gyermekkönyvtár
15. szombat   11.15   Emléktábla koszorúzása            Simon Zsuzsa, Várkonyi  Iskola emléktáblája
17. hétfő       Zsinórlabda 5-6. fiú               Simonné         Szinyei
19. szerda      Zsinórlabda 5-6. lány              Simonné         Szinyei
17-19.        Terézvárosi Pedagógiai Napok           TPSZI szervezi      Két Tannyelvű
17. hétfő 8 - 11 óra Tanítás rövidített órákkal                        A gyerekek 11 órakor
           Bemutató órák a kerület iskoláiban                    hazamennek
     11.30 órától Kerületi továbbképzés minden pedagógusnak
18. kedd       Tanítás nélküli munkanap             Antalfay Éva       Kerület iskoláiban,
           (Kivéve a bemutató óra résztvevőinek)                   külön kiírás szerint
           Kerületi bemutató órák:
              Antalfay Éva 4.a osztály
             

25. kedd   15 óra   Kerületi népdaléneklési verseny        Simon Zsuzsa       Bajza
                                    Plauchin Katalin
26. szerda  14.30   Angol kerületi műfordító verseny (5-8.o)   Angol mk. Pápainé    Bajza
26. szerda  15.00   Munkaértekezlet                Igazgató         A gyerekek 14.30 és 15
                                                óra között hazamennek
Egyéb programok,         Meseolvasó verseny alsó
feladatok:            Csali mesemondó verseny
                 Adventi koszorúk készítése
                 Koszorúzás az iskola
                 emléktáblájánál
                 Kerületi Simonyi Zsigmond
                 helyesírási verseny
                 Kerületi számítástechnikai verseny
                 Jelentkezés a Zrínyi matematika
                 versenyre
                 Félévi angol vizsgák előkészítése
                 Litterátum Tesztverseny 5-8.
                 osztály
   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                          30
                          December

   Időpont           Programok, feladatok            Felelős      Egyéb információ
4-5.          Mikulás kupa kerületi sportversenyei      Simonné Balogh Margit  Derkovits
csütörtök,péntek    Váltóversenyek                             tornaterem
            Csüt.: óvodák, 1-2.oszt.
            Péntek:    3-4. osztály
4. csüt. 8 órától   Mikulás-járás                 Alsós osztályfőnökök   Osztályfőnökök
            Mikulás testvérosztályokkal.          Kovácsics Attila, DIÖK  beszéljék meg a szülői
                                                munkaközösségek
                                                vezetőivel az
                                                ajándékokat!
9. kedd 17-19 óra   Fogadóóra                   Minden szaktanár
15-19         Karácsonyi magatartási verseny         Kovácsics Attila
                                   Gergelyiné
11. kedd  17-19  Fogadóóra                     Minden szaktanár
12. péntek     Luca napi csere-bere vásár            Osztályfőnökök      tornaterem
    14-16 óráig                          DIÖK

17. szerda       Angol nyelvi írásbeli vizsgák 7-8.o      Angol mk.
19. péntek 8 – 12   Alsósok kézműves délelőttje,          alsós kollégák
      14 – 16   délután osztálykarácsonyok 1-8. oszt      osztályfőnökök
19. péntek 17 óra   Felnőttek karácsonya az alagsorban       Schilling Andrásné
                                   Szvákné Csillik Erika
                                   Visontai Miklósné
20. szombat      Tanítási nap
            (szerdai órarenddel, első 3 órát megtartjuk)
       11 óra  Christmas Party                Angol mk        Helye: Tornaterem
            Karácsonyi összeállítás            Simon Zsuzsa,     A gyerekek 13.45-14
                                   Varga Mária      óra között mennek haza
           Szeretet-díj átadása              Mónusné Sipos Klára,
21. – 2009. január 4. Téli szünet                   Kellemes Karácsonyi
           szünet előtti utolsó tanítási nap:       Ünnepeket és Boldog Új
           2008.dec.20. szombat.              Évet Mindenkinek !
           szünet utáni első tanítási nap:
           2009. jan. 5. hétfő


Egyéb programok         Kerületi vers és prózamondó verseny
és feladatok:
   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                         31
                            Január

    Időpont           Programok, feladatok               Felelős      Egyéb információ
5. hétfő        Szünet utáni első tanítási nap
12-14.         Angol szóbeli vizsgák 7-8. osztály         Angol mk
8. csüt.  15 óra   Munkaértekezlet                  Igazgató          a gyerekek 14-30-15 óra
                                                   között mennek haza
10. szombat      Tanítási nap pénteki órarenddel                        A gyerekek 13-45-től
                                                   hazamehetnek
9. péntek       Kerületi asztalitenisz verseny 5-8. oszt      Gergelyiné         Derkovits
13. kedd        Sakk kerületi verseny               Gergelyiné         Kéttannyelvű
22. csüt.       A magyar kultúra napja               Mónusné           Könyvtár
24. szombat      Központi írásbeli vizsgák 8. oszt         Dobor Ágnes, Tóth H.
16. péntek       Az első félév utolsó tanítási napja
19. hétfő       Félévi konferenciák:                igazgató, igazgató-     felsősök 13.40 - 14 óra
            alsó tagozat:    délelőtt osztályonként    helyettes, osztályfőnökök  között mennek haza, a
            felső tagozat:    14 órától tanáriban                    délutani fogl. nekik
                                                   elmarad
23. péntek       Félévi értesítő kiosztása             osztályfőnökök
27. kedd   14.30   Kerületi számítástechnika-grafika (5-8.o)     Várkonyi          Derkovits
            Kerüketi számítástechnika-prezentáció(7-8.)
28. szerda 14.30    Kerületi Kazinczy verseny             Varga Mária         Gyermekkönyvtár
29. csüt.   14.30  Kerületi számítástechmika kis komplex (5-6.o)   Várkonyi          Vörösmarty
            Kerületi számítástechmika szövegsz. (7-8.o)
30. január 16-17 óra  „Vár az iskola” program              Leendő elsős tanítók
Egyéb programok        Óvodák felkeresése
és feladatok:         Vár az iskola program beindítása
                Öveges kerületi fizika verseny 8.oszt.
                Teleki Pál kerületi földrajz verseny                 Derkovits
                kerületi 7-8.
                Varga Tamás Matematika verseny                    Bajza
                iskolai forduló
                 (7-8. osztályok)


   Egyéb teendők félévzárás előtt:
Teendő:                               Felelős:           Határidő:
Osztályzatok egyeztetése naplóval és az ellenőrzővel. Minden     Szaktanárok,         Január 9. péntek
jegy legyen beírva !                         osztályfőnökök
Szöveges értékelés kidolgozása, egyeztetése az 1-2-3.        1-2-3.osztályfőnökök, ott  Január 9. péntek
osztályokban, értékelőlap minta leadása               tanító szaktanárok
Félévi konferenciára rövid beszámoló az osztályokról,        Osztályfőnökök        Január 19. hétfő
statisztika leadása.
Alsósok időrendi beosztása (22-e, délelőtt)             Katonáné           Január 15. csüt.
Félévkor váltó tantárgyak miatt órarendi változások         Igazgatóhelyettes,      Január 16. péntek
                                   Gergelyiné
2. félévi napközis igények felmérése                 5-6-7. oszt osztályf.    Január 16. péntek
                                   Gergelyiné
Munkaközösség-vezetők beszámolóinak leadása             mk. vezetők         Január 26. hétfő
(e-mailen és nyomtatva is)
karpatieva@freemail.hu,


   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                             32
                             Február

      Időpont             Programok, feladatok               Felelős    Egyéb információ
3. kedd    14 óra     Félévi értekezlet                  Igazgató,       (A gyerekek 13.40 –
                                         munkaközösség-vezetők 14 óra között mennek
                                                    haza)
3. kedd    14.30     Kerületi technika verseny (7-8.o)          Válóczi        Vörösmarty
5. csüt.    14.30     Kerületi számítástechnika nagy komplex (7-8.o)   Várkonyi        Erkel
               Kerületi számítástechnika táblázatkez. (7-8.o)
6. péntek    16-17     „Vár az iskola” program               Leendő elsős tanítók
9. hétfő    14 óra     Farsang alsósoknak                 osztályfőnökök     osztálytermek
10. kedd    14.30     Hermann Ottó biológia verseny kerületi(7-8. oszt)  Hoós Edit       Kéttannyelvű
11. szerda   14.30     Kerületi komplex rajzverseny I. (5-8.o)       Győriné        Erkel
13. péntek          Farsang felsősöknek                 Mónusné        tornaterem
                                         Válóczi györgyi
10-12. között         Osztályok második szülői értekezlete        osztályfőnökök     külön kiírás szerint
13. péntek          Valentyne’ s Day kártyák készítése         Dobor Ágnes
18. szerda    14 óra    Simonyi Zsigmond helyesírási verseny (5-8.o)    Varga Mária      Erkel
20. péntek   14 óra    Zrínyi Ilona matematika verseny (3-8. oszt)     Kárpáti        Bajza u.
                                         Plauschin Katalin
                                         Baranyainé, alsósok


20. péntek    19 óra    Szülők-nevelők bálja                Visontai Miklósné   tornaterem
               (Jótékonysági bál)
24. kedd     15 óra    Társas ének verseny                 Simon Zsuzsa      Kölcsey
                                         Plauschin K.
25. szerda      14 óra  Kerületi komplex rajzverseny I. (1-4.o)       Katonáné        Vörösmarty
                   Hevesy György kémia verseny
Egyéb programok és          Pittman vizsgák előkészítő tanfolyama 7.
feladatok:              oszt
                   Nyelvhelyességi verseny
                   Jégnap
                   Búsójárás népi hagyományainak
                   felelevenítése
   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                             33
                           Március
    Időpont           Programok, feladatok              Felelős       Egyéb információ
2-6.           ENERGIA HETE
6. péntek         Nemzetközi Energiatakarékossági Nap
             „Energia születik” kiállítás         Győriné, alsósok
             Forgószínpad az energiáról          Baranyainé és felsős reál mk.
2-6.           Öko lábnyom készítés             Hoós Edit
             Energia résvadászat
11. szerda   14.30   Angol nyelvű szavaló verseny (3-4.o)     Angol mk            Vörösmarty
13. péntek 11 óra     Nemzeti ünnep – megemlékezés 4. órában    Varga Mária
             Március 15-ről
17. kedd   14.30 óra  Munkaértekezlet                Igazgató            A gyerekek 14.30 és
       17 – 19   Fogadóóra                                   15 óra között
                                                    hazamennek
18. szerda   14.30   Kerületi vers és prózamondó verseny (5-8.o)  Varga Mária           Gyermekkönyvtár
23. hétfő         Tájékoztató szülői értekezlet leendő     Hegedűsné, László Ágnes,
             elsősök szüleinek               Visontainé, Schillingné,
24. kedd   14 óra    Kerületi meseolvasó verseny (2-4.o)      Kovácsházy           Vörösmarty
24-25. kedd-szerda    Bemutató órák leendő elsősök szüleinek    Hegedűsné, László Ági,
     8-10 óra                           Visontainé, Schilling,
25. szerda   14.30   Kerületi angol szépkiejtési verseny (7-8.o)  Angol mk            Kéttannyelvű
27. péntek        Angol országismereti verseny         Pápainé
31. kedd   14.30    Terézváros kiváló történésze (5-8.o)     Varga Mária           Vörösmarty
Egyéb programok és    Kerületi kosárlabda verseny 7-8.o lány    Gergelyiné
feladatok:
             Komplex felsős rajzverseny          Győriné
             Szépírói verseny               Humán mk.
             Kerületi Kosárlabda 7-8. fiú         Gergelyiné
             CSIVIT verseny 3-4. oszt           Simonné
             Terézváros Kiváló Matematikusa        Felsős matematikát tanítók
             Kerületi táncverseny             Gergelyiné
             CSIVIT verseny 5-6. oszt           Gergelyi
             Házi alsós szavalóverseny           Kovácsházyné
             Kerületi alsós szavalóverseny         munkaközösség-vezetők,
             (2. 3. 4. osztály)              osztálytanítók
             Csalimese-mondó verseny (1-8.o)        Kovácsházy, Varga        Gyermekkönyvtár
             Kerületi kis fizikusok versenye 7.o      Baranyainé           Vörösmarty
    Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                            34
                           Április

     Időpont          Programok, feladatok              Felelős      Egyéb információ
1. szerda        Terézváros kiváló matematikusa (5-8.o)     Baranyai           Bajza
6–8.          ISKOLAHÉT
            Hétfő:
Hétfő   11 óra    Névadónk Napja                 Humán mk.
            (Derkovits vetélkedő)
      12 óra    Mestermunkák kiállításának megnyitója,     Győriné, Kárpáti, Katonáné
            Kedd:                      Kovácsházy
Kedd    10 órától  Alsótagozat: Múzeumi Nap,            Alsós rajzosok
      11 órától  Felsőtagozat:Festészeti Nap           Győriné, felsősök
            Szerda:
     15.30- 18 óra Művészeti Nap                  Mónusné, Simonné, alsósok
15. szerda   14.30  Szépíró verseny (5-8.o)             Mónusné           Gyermekkönyvtár
16. csüt.   10 óra  Kerületi komplex rajzverseny II. (5-8.o)    Győriné           Szépművészeti
                                                   Múzeum
9-19.          Tavaszi szünet
            Szünet előtti utolsó tan. nap. Ápr.8. szerda
            Szünet utáni első tan. nap Ápr.20. hétfő
20-24.         A FÖLD HETE
22. kedd        Föld Napja
            „Égig érő paszuly” program           Anderle Attiláné
            Növényültetés                  Katonáné
21. kedd   14 óra  Kerületi matematika verseny (2-4.o)       Katonáné           Erkel
23. csüt.   10 óra  Kerületi komplex rajzverseny II. (1-4.o)    Katonáné           Szépművészeti
                                                   Múzeum
25. szombat       Terézvárosi Éneklő Ifjúság Hangverseny     Simon Zsuzsa
27. hétfő  14.30    Kerületi óriáskép festése            Győriné, Katonáné      Derkovits
28. kedd  14.30    Kerékpáros ügyességi verseny (5-6.o)      Gergelyi, Simonné      Vörösmarty
29. szerda 14.30    Kerületi angol országismereti verseny (5-8.o)  Angol mk.          Derkovits
Egyéb programok és   Kerületi kerékpáros közlekedési verseny     Gergelyiné          Sportpálya,
feladatok:       TEKA                                     tornaterem
            Terézváros Ifjú történésze csapatvetélkedő   Történelem szakosok     Vörösmarty
            (5-8.o)
            Technika és életvitel verseny (5-6.)
            Kis fizikusok versenye 7.oszt
            Angol nyelvű olvasási és illusztrációs
            verseny 5-8.oszt
            Bp. katasztrófavédelmi verseny
            Angol olvasás, szövegértés illusztrációs
            verseny 5-8. osztály
    Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                           35
                             Május


       Időpont           Programok, feladatok            Felelős     Egyéb információ
1. péntek              Munka Ünnepe, tanítási szünet
5. kedd         17-19 óra  Fogadóóra

6. szerda              Kerületi angol országismereti    Angol mk. Pápainé      Derkovits
                   verseny
13. szerda        15 óra   Munkaértekezlet           igazgató           A gyerekek 14.00 -
                                                    14.30 között mennek
                                                    haza
14. csüt.              Angol kerületi versmondó verseny szaktanárok
                   (3-4. o)
18-22.                NEMZETI PARKOK HETE
20 - 22.   szerda, csüt., péntek  Tanulmányi osztálykirándulások osztályfőnökök,          Külön kiírás szerint.
                   Erdei iskolák          kísérőtanárok
                   (Nemzeti Parkok meglátogatása,
                   erdei iskolák)
                                                    A 6. és 8.
                                                    osztályosok ezen a
                                                    napon fél 8-ra
                        OKÉV mérés
                                        Dobor, Győriné és    jönnek iskolába!
                   a 4., a 6. és a 8. évfolyamokon
   27. szerda 8 – 12 óra                        osztályfőnökök, megbízott  A 8. osztály 12
                      4. osztály    1-3. óra
                                          felelősök     órakor hazamehet.
                   6. és 8.osztály    1-4. órában
                                                    A 6. osztályosoknak
                                                    a két délutáni
                                                    tanóra elmarad.
                   Iskolai angol délután                       Tornaterme vagy
                                     Angol mk
29. péntek              8. osztályok angol nyelvű műsoros                 aula
                                     Hangosítás: Várkonyi
                   bemutatója
Egyéb programok és          Hangos olvasás felmérés       Kovácsházy, Szekeres,
feladatok:                                tanítók
                   Anyák Napi műsorok          osztályfőnökök
                   Interaktív állatkerti vetélkedő   Anderle, Baranyi

                   Mozgókép, média verseny
                   CSIVIT középdöntő          Gergelyiné
                   Angol olvasási és illusztrációs
                   verseny 3-4. osztály
   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                            36
                           Június

       Időpont          Programok, feladatok            Felelős       Egyéb információ
1. hétfő             Pünkösd Tanítási szünet
2-5. kedd-péntek.         Angol írásbeli és szóbeli vizsgák  Angol mk.
                 7.osztály
                 Kerületi Népművészeti fesztivál   Simon Zsuzsa
                 „Csak tiszta forrásból”
6. szombat 9-13 óra        DERKO SPORTNAP            Gergelyi, Simonné       Külön kiírás szerint
                 Egészségnap             Segítő: valamennyi kolléga
                 Énekkarosok jutalom kirándulása   Simon Zsuzsa, Plauschin
                                    Katalin,
10-12               Osztályozó konferenciák       Igazgató, osztályfőnökök
12. péntek            Utolsó tanítási nap                         A gyerekek 13.40 -
                 Rendrakás az osztályokban      Osztályfőnökök,        14 óra között
                                                   hazamennek
15. hétfő       16 óra   Tanítás nélküli munkanap       Ballagtató osztály 7. és 6.a
                 Tanévzáró, ballagás,         Felelős: Baranyainé,
                 bizonyítványok kiadása            Varga Mária
                                        Simon Zsuzsa
16. kedd             Nyári napközis tábor indítása    Győriné
16-17.kedd, szerda 9 – 15 h    Teljes rendrakás az iskolában,    Minden kolléga
                 előkészítés a nyári munkálatokhoz
                 Adminisztráció lezárása
18. csüt    9 – 14 h     Szabadság előtti utolsó
                 munkanap.
                 Naplók rendezése, hiányok pótlása,  Gergelyiné, Harcsa Éva,
                 rendrakás a tanáriban és az     Győriné, iskolatitkár
                 osztályok szekrényeiben,
                 szertárakban.            Igazgató, igazgatóhelyettes,
          15-17 óra   Évzáró értekezlet          munkaközösség-vezetők,
            17órától  Évzáró összejövetel az        megbízott felelősök
                 alagsorban              Felelős: Fejérné, Anderléné,
                                       Tóth Heni, Harcsa Éva
Június 19 – augusztus 24.     VAKÁCIÓ               (ALAKULÓ
                                    ÉRTEKEZLET:
                                    augusztus 25. kedd, 9 óra)
   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                           37
   Egyéb teendők évzárás előtt:

Teendő:                             Felelős:          Határidő:
Osztályzatok egyeztetése naplóval és az ellenőrzővel. Minden  Szaktanárok,        Június 2.
jegy legyen beírva!                       osztályfőnökök
Szöveges értékelések elkészítése 1-3. osztályban,        1-2-3.osztályfőnökök, ott  Június 2.
iskolatitkárral egyeztetve a nyomtatások miatt         tanító szaktanárok,
                                iskolatitkár
Év végi konferenciára rövid beszámoló az osztályokról.     osztályfőnökök       Leadási határidő:
Év végi beszámoló készítése:                                Június 10.
Az év elején készített osztályfőnöki munkaterv alapján írásos
értékelés az osztályban végzett nevelő munkáról, az osztály
neveltségi szintjéről, a jövő évi teendők meghatározása,
összegyűjtése.
Év végi beszámolók készítése:                  Munkaközösség-vezetők    Leadási határidő:
a munkaközösség éves munkája, az év eleji tervek                      Június 12.
megvalósításának elemzése, javaslatok a következő tanévre,
versenyeredmények.
Bizonyítványok, anyakönyvek megírása, ellenőrzése, leadása   osztályfőnökök       Június 15.
Szakköri naplók, sportnaplók lezárása, leadása         szakkörvezetők       Június 16.
Év végi adminisztrációs teendők ellenőrzése, hiányok      igazgatóhelyettes      Június 16-18.
pótoltatása.
   Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                         38
19. Ellenőrzések


 Ellenőrzés    Ellenőrzés tárgya    Ellenőrzött  Ellenőrzés módszer Ellenőrzésért felelős   Visszacsatolás,
   ideje                 dolgozó                vezetők       bizonylatolás
Augusztus-   Tantárgyfelosztásból   gazdasági vezető Személyi anyagok, Igazgató         Változások
szeptember   adódó besorolási             átsorolások                 módosításának
        módosítások, átsorolások
                             vizsgálata                 írásos anyaga,
                                                   személyi anyagok
Október    Tankönyvi         Gyermekvé-    Dokumentumok    Igazgatóhelyettes   Dokumentumok
        kedvezmények, étkezési  delmi felelősök, begyűjtése,     gazdasági vezető    megléte
        kedvezmények kiadása            törvényi megfelelés
                     Iskolatitkár
                             ellenőrzése
November    Az iskola gazdasági
        helyzete, költségvetés
                     gazdasági vezető Közös áttekintés  Igazgató        ¾ évi zárás
        teljesítése, jövő évi
        költségvetés tervezése,
Január     Adminisztráció      Minden      Iskolai      Igazgatóhelyettes    Dokumentumok
        ellenőrzése        pedagógus    dokumentumok                áttekintése,
                             áttekintése                hiányosságok
                                                   pótlása
        Beiskolázás teendői    Beisk.felelős
                                                   Beiskolázási lapok
Február    Az oktatómunkánk     Pedagógusok   Óralátogatások,              Óralátogatási lapok
        színvonala, egyéni             óraelemzések
        bánásmódot igénylő
        gyerekek segítése,
        differenciálási technikák
                                       Igazgató,
        az órákon
                                       munkaközösség-
        (felső tagozat)                        vezetők
                             Óralátogatás,
        Nem szakrendszerű órák Érintett      megbeszélés
                   pedagógusok
        az 5. osztályban
Március    Munkavédelmi előírások Munkavédel-mi Az épületek       Igazgató, igh.     Jegyzőkönyv
        betartása. Munkavédelmi és tűzvédelmi bejárása                    felvétele, majd ez
                                       gazdasági vezető
        és tűzvédelmi szemle  felelős                            alapján intézkedési
                                                   terv
Április    A tanév folyamán
        felmerülő problémák-ból
        adódó ellenőrzés

                     Pedagógusok,   óralátogatások   munkaközösség-     Óralátogatások
        Pedagógiai munka
                                       vezetők         dokumentumai
                     mk.vezetők
Május-június  Év végi adminisztrációs  Pedagógusok,   Dokumentumok    Igazgatóhelyettes    hiányosságok
        feladatok         mk. vezetők   áttekintése                pótlása,
                                                   dokumentumok
                                                   lezárása
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                           39
20. A munkaterv elfogadása  Az Iskolaszék a Derkovits Gyula Általános Iskola 2008-2009-es tanévi
         munkatervét véleményezte és elfogadta:
Budapest, 2008. szeptember ….

                       Vízné Sári Ildikó
 A Szülői Szervezet a Derkovits Gyula Általános Iskola 2008-2009-es tanévi
         munkatervét véleményezte és elfogadta:
2008. szeptember ……


                       Farkas Zoltán  A Diákönkormányzat a Derkovits Gyula Általános iskola 2008-2009-es
       tanév munkatervét véleményezte és egyetértett:2008. szeptember ……


                       Sulyok Petra
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009           40
   A tantestület a Derkovits Gyula Általános Iskola 2008-2009-es tanév
     munkatervét a 2008. szeptember 1-i értekezletén elfogadta:


              név              aláírás
1.    Anderle Attiláné
2.    Antalfay Éva
3.    Baranyi Emőke
4.    Boldis Erzsébet
5.    Czeczon Zsoltné
6.    Dobor Ágnes
7.    Fejérné Egri Ildikó
8.    Gergelyiné Szirbik Gabriella
9.    Győri Istvánné
10.    Harcsa Éva
11.    Hegedüsné Ócsai Mária
12.    Hoós Edit
13.    Kárpáti Éva
14.    Katonáné Burián Marianna
15.    Kovácsházy Mária
16.    Kovácsics Attila
17.    László Ágnes
18.    Mónusné Sipos Klára
19.    Mór-Baranyainé Kalmár Judit
20.    Pápainé Buksa Mária
21.    Plauschin Katalin
22.    Schilling Andrásné
23.    Simon Zsuzsa
24.    Simonné Balogh Margit
25.    Szekeres Katalin
26.    Szvákné Csillik Erika
27.    Tóth Henrietta
28.    Varga Mária
29.    Válóczi Györgyi
30.    Várkonyi János
31.    Visontai Miklósné
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009           41
                  Mellékletek:

       Munkaközösségek munkatervei

              DIÖK munkaterve
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009  42
 Az alsó tagozat humán és reál munkaközösségének munkaterve a 2008-2009-es tanévre

Humán munkaközösség tagjai:

Antalfay Éva, Fejérné Egri Ildikó, Kovácsházy Mária, László Ágnes, Szvákné Csillik Erika ,Visontai Miklósné

Reál munkaközösség tagjai:

Anderle Attiláné, Baranyai Emőke, Czeczon Zsoltné, Hegedüsné Ócsai Mária, Katonáné Burián Marianna,
Schilling Andrásné

Iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseink, pedagógiai hitvallásunk tükröződik a 2008-
2009-es tanév munkatervének elkészítésében.

A goethei gondolat, mely szerint a gyermeknek gyökerekre és szárnyakra van szüksége egy jó iskola feladatait is
jelentik.

A kompetencia alapú oktatás bevezetésével még hangsúlyosabbá válik az alapkészségek fejlesztése, melyek a
gyökerek, de valóban azok tartják a fát. Az alsó tagozat kiemelt időszak ebből a szempontból.

 A humán és a reál munkaközösség egységesen ennek szellemében készítette el a tanév programját, mely
komplex lehetőséget biztosít a tanórákon és a szabadidőben a sokoldalú tevékenykedtetésre, közösségi élmények
szerzésére és azok elmélyítésére. A gazdag iskolán kívüli programok (színház, múzeum,interaktív foglalkozások,
kirándulások) tágabb lehetőséget nyújtanak a tanultak megtapasztalására, nevelési célok (viselkedés, erkölcsi,
illemszabályok) megvalósítására. Itt csakúgy, mint a tanórákon a differenciálás érvényesül. Törekszünk a
képességek, életkori sajátosságok figyelembevételére.

Drámaoktatásunkkal segítjük kisdiákjainkat személyiségük fejlődésében, javítjuk egymáshoz való alkalmazkodó
képességüket, és segédkezünk jó kommunikációs képességük kialakulásában.

Rendezünk osztályszintű vetélkedőket és házi versenyeket:matematika, meseolvasó, szavaló, nyelvhelyességi
komplex verseny.

Célkitűzésünk, hogy az apró problémák megjelenésétől segítsük a gyerekek fejlődését, fejlesztéssel tegyük
könnyebbé az iskolai követelményrendszer elsajátítását. Ebbe a folyamatba a szülőt tudatosan bevonjuk
segítőként.

Kiemelt feladatunk az óvoda és az iskola közötti átmenet, és az alsó tagozatból a felső tagozatba kerülés
megsegítése.

A szülőkkel való jó kapcsolat elengedhetetlen nevelési, oktatási céljaink megvalósításában és a gyermekek
szocializációjában.

A tehetséggondozás szakkörök, versenyek, tanórai differenciálás kapcsán valósul meg.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                            43
A humán munkaközösség kiemelt feladatai és célkitűzései

    A hangsúlyos, értő olvasás tanítása, fejlesztése, az olvasás megszerettetése. Élményt adó, tanítványaink
    életkorának megfelelő történetek segítségével és csoportos, differenciált, kooperatív munkaformák
    alkalmazásával.
    Az olvasás értékeinek, hasznának megismerése, az olvasási élmény felfedeztetése. Könyvtári
    foglalkozások folytonossága. Kapjon fontos szerepet a kifejező, értelmes beszéd. Fogalmazás terén
    rendezett, logikus gondolatok érthető írásbeli kifejezése.
    Feladatunk a szépírás tanítása, fejlesztése, az írás igényes használata, az ehhez szükséges képességek
    fejlesztése.
     A helyesírás fejlesztése játékos gyakorlatokkal, az írásbeli munkák állandó következetes, naprakész
    javítása.
    Iskolai vetélkedőket rendezünk és legügyesebb tanulóink részt vesznek a kerületi tanulmányi
    versenyeken.
    A drámapedagógia alkalmazásával a gyerekek kommunikációs, kapcsolatteremtő együttműködő
    képességeinek, kreatív gondolkodásuk fejlesztése.
    A magyar órákon is előtérbe helyezzük az ÖKO- szemléletet. Felelevenítjük az évszakokhoz
    kapcsolódó néphagyományokat,
    Szabadidős programjainkban erősítjük a gyermekek, osztályok közötti kapcsolatot, az iskolai közösség
    összetartó erejét.
    Nemzeti ünnepeinkről méltóképpen megemlékezünk, ezzel is erősítjük a nemzeti hovatartozást.
    Kulturális értékeink megismerésére, megszerettetésére bábszínházi, múzeumi programokat szervezünk.

  A reál munkaközösség kiemelt feladatai és célkitűzései

Feladatunknak tartjuk, hogy tanítványainkban tudatosítsuk, miért fontos az ökológia. Érintetté kell tennünk őket
a környezet és a természet megvédésében. Erre számos lehetőség van mindennapjaink személyes
példamutatásával és tantárgyainkon keresztül. Ezeket a lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni.

    Környezetismeret órákon, tapasztalati úton ismerkedtetjük meg a gyerekeket a növény- és állatvilággal,
    érzelmileg érintetté tesszük őket a természet iránt, hiszen csak azt fogják óvni, védeni, amit szeretnek,
    amihez kötődnek.
    A tananyaghoz kapcsolódóan múzeumi, állatkerti interaktív foglalkozásokkal is erősítjük a gyerekek
    kompetens ismereteit. Szépirodalmi műveken, olvasmányokon keresztül erősítjük ezeket az érzelmeket,
    ismeretterjesztő szövegekkel az ökológiával kapcsolatos tudásukat gyarapítjuk. Rajz és technika órákon
    ők maguk is készítenek természettel és annak megóvásával kapcsolatos alkotásokat.
    Matematika órákon törekszünk a használható ismeretek átadására. Továbbra is változatos oktatási
    formákat alkalmazunk: differenciált-, páros, és csoportmunka, kooperatív tanulás, projekt módszer
    alkalmazása. Igyekszünk olyan problémákat felvetni, szöveges és mérési feladatokat adni, amely
    használható tudást ad a gyerekeknek az ökológia terén is. Feladataikat saját életükhöz közelítő
    problémákon keresztül tesszük érthetővé. Meglévő ismereteiket különböző élethelyzetekben is
    alkalmazhatóvá tesszük.
    Az iskolai és osztálykirándulásokon még közelebb kerülnek a gyerekek a természethez, tudatosan
    irányítjuk figyelmüket a környezet védelmére foglalkozásokon, túrákon, beszélgetéseken keresztül.
    Igyekszünk életkoruknak megfelelően energiatakarékosságra nevelni őket, az idei tanévben Energia
    kiállítást rendezünk! Megpróbáljuk a túlzott fogyasztói szemlélet fontosságát csökkenteni bennük.
    A szelektív hulladékgyűjtést a háztartási olaj gyűjtésének lehetőségével bővítjük.
    . Közvetlen környezetünk kialakításának, szépítésének és megóvásának tanulóink aktív részesei. Részt
    vesznek a virágoskert tervezésében, kialakításában, és ápolásában, segédkeznek teknőseink
    gondozásában.
    Az egészséges életmódra nevelés részeként nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozás
    népszerűsítésére, a mindennapos testnevelés élményszerű megvalósítására.

Fentiekben megfogalmazott pedagógiai hitvallásunkat és céljainkat tükrözik munkaközösségeink tervezett
programjai.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                             44
Humán munkaközösség által szervezett programok:

Hangos olvasás felmérése szeptemberben és májusban
Fel.: Kovácsházy Mária, Szekeres Katalin, tanítók

Iskolai versenyek: - Meseolvasó verseny novemberben
Fel.:Kovácsházy Mária, Szvákné Csillik Erika
             - Nyelvhelyességi verseny februárban
Fel.: Antalfay Éva, Fejérné Egri Ildikó
          - Versmondó verseny áprilisban
Fel.: Kovácsházy Mária, László Ágnes


Reál munkaközösség által szervezett programok:

- Nevezés a Bólyai matematika versenyre szeptember 18-ig
Fel.: Anderle, Katona, Czeczon
- Kerületi rajzverseny szervezése novemberben
Fel,.: Katonáné B Marianna, Anderle Attiláné
- Iskolai matematika verseny márciusban
Fel.: Anderle Attiláné, Czeczon Zsoltné
- Állatkerti interaktív foglalkozás májusban
Fel.:Anderle Attiláné, Baranyai Emőke

Alsó tagozatunk iskolaotthonosságából adódóan legtöbb programját a reál-, és humán munkaközösség közösen
szervezi, melyeken mindkét munkaközösség tagjai aktívan részt vesznek.

Közösen szervezett programok:

- A tanév során minden alsós osztály ellátogat az ABILITY-parkba (fel.:osztályfőnökök)
- Szept. 10-én Közös alsós kirándulás a Budakeszi Vadasparkba
(fel.: osztályfőnökök)
- Szept. 23-án Szitakötő (ÖKO) továbbképzés
(fel.: Czeczon, Hegedüs, Visontai)
- Okt. 17-én Terézvárosi kézműves délután, Szüreti mulatság
(fel.:Hegedüs)
- Novemberben Ajándék és műsor készítése a testvérosztályoknak (Mikulás), készülődés a karácsonyi
klubdélutánra,Adventi koszorú készítése
(fel.:tanítók)
Gyermekruha - börze (fel.: Fejér Ildikó)
- Decemberben Adventi készülődés, osztálykarácsonyok (fel.:tanítók),
Karácsonyi kézműves délelőtt (fel.: Katona,tanítók),
Kerületi Mikulás-kupa (fel.:Simonné Balogh Margit,testnevelést tanítók)
- Januárban Vár az iskola program elindítása, tájékoztató, bemutató órák
 (fel.: Hegedüs, László, Schilling,Visontai)
- Februárban Farsangi karnevál (fel.: osztályfőnökök)
- Márciusban készülődés a művészeti hétre(fel..tanítók)
- Áprilisban „Égig érő paszuly” program, készülődés Anyák napjára, Művészeti hét, Művészeti nap (fel.:
tanítók)
- Májusban Anyák napja, osztálykirándulások (fel.:osztályfőnökök)


 Minden közös iskolai (az alsósokat is érintő) program havi bontásban

Szeptember:
   Szülői értekezletek: szeptember első két hetében
     (fel.: tanítók)
   Szakkörök szervezése, bevezetése
     (fel.: szakkörvezetők)
   Hangos olvasás felmérése 2., 3., 4. osztályban
    (fel.: Kovácsházy, Szekeres, tanítók)
   Problémás gyerekek szűrése 1. osztályban, kontrollvizsgálat
   (fel.: Szekeres)

Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                          45
    10-én közös alsós kirándulása Budakeszi Vadasparkba
     (fel.. tanítók)
    17-én ÖKO-Pannon interaktív játszóház
    (fel: tanítók)
    Tanmenetek leadása szeptember 20-ig
    (fel.: Katonáné, Kovácsházy)
    22-én Autómentes nap
    (fel.: Simonné Balogh Margit)
    23-án Szitakötő (ÖKO) továbbképzés rendezése
    ( fel.:Czeczon, Hegedüs, Viontai)
Október:
   Tantermek és az iskola épületének díszítése az ünnepi alkalmaknak megfelelően
     (fel.: tanítók)
   6-án iskolai szintű megemlékezés az Aradi Vértanúk napjáról
     (fel.:osztályfőnökök)
   10. Terézvárosi kézműves délután, Szüreti mulatság
     (fel.: Hegedüs, alsó tagozat)
November:
   Ajándék és műsor készítése Mikulásra a testvérosztályok tanulóinak
     (fel.: osztálytanítók)
   7-én Gyermekruha-börze
     (fel.:Fejér I.)
   11-én Kerületi rajzverseny a Derkovitsban
     (fel: Katona, Anderle)
   Készülődés a karácsonyi klubdélutánra                      (fel.:
     osztálytanítók)
   Adventi koszorú készítése
     (fel.: osztálytanítók)
December:
   Adventi készülődés, karácsonyi ajándékok készítése
     (fel.: osztálytanítók)
   Mikulás Kupa óvodásoknak, iskolásoknak dec. 4-5.
     (fel.:Simonné Balogh Margit)
   Mikulás ünnepség a testvérosztályokkal dec. 4-én
    (fel.: osztálytanítók)
   Luca-napi vásáron való részvétel dec. 12.
   Karácsonyi kézműves délelőtt 19-én
     (fel.: Katona, tanítók)
   Osztálykarácsonyok dec. 19-én délután                       (fel.:
     osztályfőnökök)
   DIFFER mérés
     (fel.:Szekeres)
Január
   Félévi felmérők
     (fel.: osztálytanítók)
   Óvodák felkeresése, Vár az iskola program elindítása
     (fel.: Hegedüs, László, Schilling, Visontai)
   22-én félévi értesítők kiosztása
     (fel.: osztályfőnökök)
Február
   Készülődés a farsangi klubdélutánra
     (fel.: osztályfőnökök)
   Farsang osztályonként febr. 20-án délután
     (fel.: osztályfőnökök)
   Vár az iskola
     (fel.: 2.os tanító)
   Nyelvhelyességi verseny
     (fel.: Antalfay, Fejér)
Március
   Energia kiállítás megnyitója 6-án
   Alsós magyar verseny 2. 3. 4. osztályosoknak, meseolvasó verseny
     (fel. Kovácsházy, Szvákné)
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                      46
     Kokárdakészítés, tantermek és az épület díszítése az ünnepi alkalomnak megfelelően
     (fel.. tanítók)
     23-án Összevont tájékoztató a leendő elsősök szüleinek
    (fel.: Hegedüs, László, Schilling, Visontai)
     Bemutató órák a leendő elsős szülőknek
     (fel.: Hegedüs, László, Schilling, Visontai)
     24-én 14 órakor Kerületi meseolvasó verseny
     Helyszín: Vörösmarty M. Ált. Isk.
     (fel.: Kovácsházy)
     Készülődés a Művészeti hétre
     (fel.: osztálytanítók)
Április
   „Égig érő paszuly” program (babcsíráztatás, ültetés)
     fel.: tanítók)
   16-án Matematika verseny (iskolai)
     (fel.: Anderle, Czeczon)
   21-én 14 órakor Kerületi matematika verseny
     Helyszín: Erkel F Ált. Isk
     (fel.:Katonáné)
   22. A Föld napja „Égig érő paszuly” (a futóbab-palánták ültetése, az udvar növényesítése)
     (fel. Osztálytanítók)
   Készülődés Anyák napjára
     (fel.: osztálytanítók)
   Művészeti hét, szereplés a Művészeti napon
     (fel.: osztálytanítók)
   Iskolai szavaló verseny
     (fel.:Kovácsházy, László)
Május
   Anyák napja megünneplése osztályonként
     (fel.:osztályfőnökök)
   Osztálykirándulások: Nemzeti parkok felfedezése (20-21-22)
     (fel.. osztályfőnökök)
   Év végi felmérők
     (fel.: osztálytanítók)
   Hangos olvasás felmérése
    (fel.: Kovácsházy, Szekeres, tanítók)
   Állatkerti interaktív vetélkedő
     (fel.:Katona, Anderle)
   Gyereknap
     (fel.: osztályfőnökök)
Június
   Sportnap 6-án.
   Bizonyítványok, szöveges értékelések megírása
     (fel.: osztályfőnökök)
   Év végi konferencia
   Tanévzáró
   Ballagás


  2008. szeptember 1.


  Katonáné Burián Marianna             Kovácsházy Mária
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                      47
         A felsős humán munkaközösség 2008-2009. évi munkaterve

A Felsős Humán munkaközösség tagjai:

Simon Zsuzsa - ének,
Mónusné Sipos Klára - könyvtár-dráma,
Győri Istvánné - rajz-média
Kovácsics Attila - magyar-történelem
Varga Mária - magyar-történelem


Kiemelt nevelési céljaink és faladataink a tanév során

1. Alapvető készségek fejlesztése: olvasás-szövegértés és alkotás, beszéd-és kifejezőkészség, íráskép és
helyesírás fejlesztése.
2. Differenciált módszertan alkalmazása, nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. osztályban.
3. Érzelmi és erkölcsi nevelés minél jobb kihasználása tanórán, tanórán kívüli foglalkozások keretében.
4. Honismeret, lakóhelyismeret bővítése/tanóra, szakkör, tanórán kívüli foglalkozás/
5. Jó beszédpélda a helyes beszédtechnikájú kommunikáció kialakítása érdekében.
6. Hagyományos és új versenyeken, pályázatokon való részvétel.
7. Dokumentációs és adminisztrációs tevékenység további javítása.
8. Óralátogatások, hospitálások számának növelése.
9. Magyarságtudat erősítése- ünnepségeken való részvétel, viselkedés, jelképek ismerete, tisztelete, ünnepi
megemlékezéseken magyar szerzők művei.
10. Hagyományápolás, hagyományteremtés: Kazinczy – verseny, Művészeti napon való részvétel,
Népdaléneklési verseny, Magyar Kultúra napja, Koszorúzás…
11. Részvétel kerületi, regionális és országos mérésekben.
12. Konkrét feladatokkal kutatómunkára ösztönözzük diákjainkat, melynek helyszíne: könyvtár, informatika
terem.
13. A munkaközösségünkbe bedolgozó kollégákkal megismertetjük munkatervünket, bevonjuk őket az
ünnepségek és a különböző tantárgyi versenyek szervezésébe: Pápainé Buksa Mária, Dobor Ágnes, Plauschin
Katalin
14. Tanmenetek elkészítése és leadása határidőre és ellenőrzése.
15. Adatbázis kialakítása a könyvtárban műsorok forgatókönyveiből.
16. Öko-szemléletünk az órák zöld színnel való megjelölésében is jelentkeznek, ha témájukban természetbarát,
természeti jellegűek.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                            48
Műsorok, programok tervezete a tanév során


Tanévnyitó                    Simon Zsuzsa
Október 6.                    Simon Zsuzsa - Varga Mária
Október 23.                   Kovácsics Attila
Koszorúzás                    Simon Zsuzsa
Szüreti mulatság                 Simon Zsuzsa
Karácsony                    Simon Zsuzsa - Varga Mária
Január 22. Magy. Kult.              Mónusné Sipos Klára
Márc.15.                     Varga Mária
Művészeti nap                  Mónusné Sipos Klára, Simon Zsuzsa, Varga Mária
Energia-kiállítás                Győri Istvánné
Ballagás                     Varga Mária, Simon Zsuzsa
Kerületi versenyek, melynek házi fordulóját is megrendezzük a kerületi előtt


Simonyi Zsigmond helyesírási verseny      Kovácsics Attila
Könyvtárhasználati verseny           Mónusné Sipos Klára
Népdaléneklési verseny             Simon Zsuzsa
Vers- és prózamondó verseny           Varga Mária
Kazinczy szépkiejtési verseny          Varga Mária
Szépírói verseny                Mónusné Sipos Klára
Ker. Ifjú történésze verseny          Kovácsics Attila
Kamarakórus verseny               Simon Zsuzsa
Éneklő Ifjúság                  Simon Zsuzsa
Komplex rajzverseny               Győri Istvánné

A kerületi munkaközösségi értekezlet megbeszélése alapján véglegessé váltak a kerületi versenyek
időpontjai.
2009. január 28-án (szerda) 14.30-kor rendezzük meg a Kerületi Kazinczy-versenyt. Helye: Liszt Ferenc
téri gyermekkönyvtár.
2009. február 18-án (szerda) 14.00-kor kerül sorra a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, melynek az
Erkel Ferenc Általános Iskola ad otthont.
2009. március 18-án, szerdán 14,30 kor lesz a kerületi szintű vers-és prózamondó verseny. Helyszíne : a
Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtár.
2009. április 15-én, szerdán 14,30 kor a gyermekkönyvtárban értékeljük a Szépírói versenyen induló
alkotásokat.
Tervezzük még egy füzetszépségverseny megrendezését is, melynek győzteseit arany tollal jutalmazzuk.
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én munkaközösségünk a könyvtárban megrendezi az Olvasó
Gyerekek Napját, melyen bárki felolvashatja kedvenc meséjét, versét, novelláját. Várjuk kollégák, szülők,
gyerekek jelentkezését is. Ajánlott téma: magyar falu, magyar természet, ezzel is ráirányítva a figyelmet iskolánk
Öko irányultságára.


Az ének munkaközösség november 25-én rendezi meg a Kerületi Népdaléneklési versenyt a Bajza Ált.
Iskolában.
A kerületi Társas Énekverseny a Kölcsey Gimnáziumban kerül megrendezésre
Február 24-én.

A kerületi történelem munkaközösség még nem tűzte ki pontosan a történelmi vetélkedő dátumát, csupán
a második félévben állapodtak meg.

Az elkészített dokumentumot megkapja munkaközösségünk minden tagja .

Budapest, 2008. 09. 01.

                              Varga Mária
                              Munkaközösség-vezető

Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                             49
         A felsős reál munkaközösség 2008-2009. évi munkaterve

    A munkaközösség tagjai:
    Hoós Edit
    Kárpáti Éva
    Mór Baranyainé Kalmár Judit
    Plauschin Katalin
    Simonné Balogh Margit
    Szirbik Gabriella
    Válóczi Györgyi
    Várkonyi János

    A 2008-2009-es tanév legfontosabb célkitűzései:
    - Az ÖKO szemlélet kiemelése a tanmenetekben
    - A tanórákon a környezetvédelem, az ökológiai problémák iránti érzékenység
    kialakítása ill. erősítése.
    - A tavalyi kompetencia mérések tapasztalatainak figyelembe vétele.
    - ÖKO programok szervezése
    - Nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. osztályban
     A nem szakrendszerű oktatás a matematika, számítástechnika és a technika órákat
    érinti a munkaközösségen belül.

    A munkaközösség által szervezett programok:
    - Múzeumlátogatás
    - Az energiával kapcsolatos faliújság
    - Az energiával kapcsolatos forgószínpad a Nemzetközi Energianapon

    Munkaterv:
    - Igyekszünk minél több figyelmet fordítani és a gyerekek érdeklődését felkelteni az
    energiatakarékosságra és az energiával kapcsolatos ismeretekre (folyamatos)
    - Munkacsapat szervezése a tanulókból az iskolában nevelt gyógynövények ápolására.
    (szept.30.; Válóczi Gy.)
    - Ökológiai témaegységek eddigi tanmeneti javaslatának áttekintése,megújítása
    valamennyi évfolyamon az osztályfőnöki tanmenetekhez (szept.20.; Hoós E.)
    - A szeptember 17.-i ÖKO- Pannon Roadshow-ra az osztályok felkészítése (szept.17-
    ig folyamatos;Hoós E.)
    - Hol az energia? Résvadászat. (okt.30;Hoós E.)
    - Iskolai ünnepségeken a hangosítás (ünnepségek,rendezvények; Várkonyi J.)
    - A Nemzetközi Energia Napon az energiáról forgószínpad (2009.márc.6.;a m.k.
    minden tagja)
      1.   - Energiatippek: Az éghajlatváltozás rajtad is múlik! Szél- és naperőmű
        interaktív bemutatója. ÖKO lábnyom számítás (Hoós E.)
      2. - Repüljünk a sárkánnyal! Papírsárkány készítés (Plauschin K.)
      3.   - Energia Klub honlapjának felhasználásával feladatlap megoldása: Tudatos
        fogyasztás otthon és az iskolában (Várkonyi J.)
      4.   - Az emberi test energiahasznosításának lehetőségei (Válóczi Gy.)
      5. - A mindennapi életben az egyszerű gépek felhasználása: egyszerű fizikai
         kísérletek (Mór Baranyainé)
      6. - Modellkészítés (Simonné B.M.)
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   50
      .- Az egyik folyosói faliújságot szeretnénk az energiának, környezetvédelemnek
      szentelni és tartalmát folyamatosan gondozni és frissíteni a tanulók gyűjtőmunkái
      segítségével. Ezen kívül érdekes természettudományos televíziós műsorokra,
      városi programokra is felhívnánk a gyerekek figyelmét. (folyamatos,;Mór
      Baranyainé)
      - Figyeljük és bekapcsolódunk az internetes versenyekbe. (folyamatos; Hoós E,
      Mór Baranyainé)
      - Pályázatfigyelés az interneten (folyamatos; Plauschin K.)
      - Múzeumlátogatás szervezése a természettudomány iránt érdeklődő gyerekeknek.
      (Válóczi Gy.)
      - A tananyaghoz kapcsolódó témákban gyűjtőmunkák készíttettetése az internet,
      lexikonok, cikkek,stb. segítségével és a szaktanárnak e-mail-ben elküldeni. (febr.-
      márc.; Mór-Baranyainé, Hoós E.)
      - Hospitálások, egymás óráinak megtekintése és megbeszélése. (folyamatos;Mór
      Baranyainé)

      - A 7. osztályban matematikából próbavizsga. (május; Mór Baranyainé)
      - A tanulók továbbtanulási szándékának, a felvételi pontszámok alakulásának
       figyelemmel kísérése a felvételire való tudatos és színvonalas felkészítés.

    Versenyek:
    - Háziversenyek indítása (márc.-ápr.); Plauschin K.,Mór Baranyainé, Hoós E.)
    - A meghirdetésre kerülő kerületi és fővárosi versenyeken indulunk :
       Bolyai Matematika Csapatverseny (2008.okt.17) iskolaszinten 14 csapat
       Zrínyi Ilona Matematika verseny (2009. febr.)
       Varga Tamás Matematika verseny
       Hevesi György Kémia verseny,
       Herman Ottó Környezetismereti verseny
       Öveges József Fizika verseny
       Számítástechnikai verseny
       Kis Fizikusok versenye (2009. március)
        ( a kiírás szerint; Mór Baranyainé, Pauschin K, Hoós E, Várkonyi J, Válóczi G
        Gy.)

        Budapest, 2008. szeptember 01.

                        Mór Baranyainé Kalmár Judit

                       munkaközösség vezető
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                   51
          Az angol munkaközösség 2008-2009. évi munkaterve


A munkaközösség tagjai: Pápainé Buksa Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva, Tóth Henrietta.

Munkaközösségünk ebben a tanévben is a beszéd centrikus, használható nyelvtudás
megszerzését tartja legfontosabb céljának. E célból felvállaltuk, hogy ebben a tanévben is a
hetedik és nyolcadik osztályban félév és év végén az addig elsajátított tananyagból
vizsgáztatjuk a gyerekeket. A nyolcadik osztályos tanulók pedig év végén egy angol nyelvű
előadást is bemutatnak.
A vizsga két részből áll. Az írásbeli tesztben az előző félévben elsajátított nyelvtani
ismereteket és szókincset kérjük számon, míg a szóbeli vizsgán különböző témakörökből kell
számot adniuk a tanulóknak. Nyolcadik osztályban képleírásból is vizsgáznak a gyerekek,
mivel a középiskolai felvételi vizsgákon gyakran előfordul ilyen feladat.
A vizsgán elért eredmény a félévi és év végi érdemjegy egynegyedét adja.
Tankönyvválasztásunk során figyelembe vettük, hogy az általunk használt tankönyvek
témakörei ás feladatai megfeleljenek a kompetencia alapú oktatásnak. A hét kulcs
kompetencia közül az idegen nyelvi kommunikáció a leginkább fejleszthető az angol órákon,
de megjelenik az anyanyelvi kommunikáció, a természettudományos, digitális, a hatékony,
önálló tanulás, az esztétikai-művészeti tudatosság is.

Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés,
más kultúrák megértése. Ennek szellemében az idén meghirdetünk egy kerületi országismereti
versenyt két kategóriában: 5-6. osztály London, 7-8. osztály United Kingdom témakörben.
                     —           —
Mivel iskolánk ÖKO iskola, az angol órák anyagába is beépítjük a környezetvédelem, a
veszélyeztetett növény- és állatfajok, valamint az egészséges életmód témaköreit is, amely a
szóbeli vizsgán is megjelenik témakörként.

Munkaterv

2008. aug. 25.: megalakult az angol munkaközösség és megválasztottuk Pápainé Buksa
Máriát a munkaközösség vezetőjének.
Aug. 26.: az éves munkaterv megalkotása és elfogadása.
Aug. 28.: a tankönyvrendelés előkészítése, leadása. Felelős: Harcsa Éva.
Szept. 20.: tanmenetek leadása. Felelős: Pápainé Buksa Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva,
Tóth Henrietta.Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                     52
Felvételi előkészítő és korrepetálások, valamint a Pitman nyelvvizsga előkészítő tanfolyam
igényének felmérése, elindítása. Felelős: Pápainé Buksa Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva,
Tóth Henrietta.
Okt. 1. A Pitman nyelvvizsga előkészítő tanfolyam elindítása. Felelős: Tóth Henrietta.
Nov. 26.: a félévi vizsga anyagának kidolgozása. Felelős: Pápainé Buksa Mária, Dobor
Ágnes, Harcsa Éva, Tóth Henrietta.

Kerületi angol műfordító verseny 7-8. osztály a Bajza utcai Általános Isk-ban.
Litteratum tesztverseny 5-8. osztályban. Felelős: Dobor Ágnes.
Dec. 17.: az első félévi angol vizsga írásbeli dolgozatának megírása a hetedik, nyolcadik
osztályokban. Felelős: Pápainé Buksa Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva, Tóth Henrietta.
Dec. 20.: Christmas Party. Felelős: Pápainé Buksa Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva, Tóth
Henrietta.
2009. január 12-14.: szóbeli vizsga a hetedik, nyolcadik osztályban. Felelős: Pápainé Buksa
Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva, Tóth Henrietta.
Febr. 13.: Valentine’s Day kártyák készítése. Felelős: Dobor Ágnes.

Március 25: Kerületi angol szavalóverseny 7-8. osztályosoknak a Kéttannyelvű Ált. Isk-ban.
Márc. 27.: az országismereti tesztverseny összeállításának határideje. Felelős: Pápainé Buksa
Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva, Tóth Henrietta.

Ápr. 28.: a második félévi angol vizsga anyagának részletes kidolgozása. Felelős: Pápainé
Buksa Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva, Tóth Henrietta.
Április 29.: a kerületi angol országismereti tesztverseny megrendezése. Felelős: Pápainé
Buksa Mária, Dobor Agnes, Harcsa Eva, Tóth Henrietta.

Május 14.: Kerületi versmondó verseny 3-4. osztályosoknak a Vörösmarty Ált. Isk.-ban.
Május 29.: a nyolcadik osztályok angol nyelvű előadásainak bemutatója. Felelős: Pápainé
Buksa Mária, Dobor Ágnes, Harcsa Éva, Tóth Henrietta.
Jún. 2-5.: a hetedik osztály írásbeli és szóbeli vizsgája. Felelős: Dobor Ágnes, Harcsa Éva.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                     53
                    Angol tankönyvek


                         2008/2009
1. évfolyam      Happy House 1
2. évfolyam      Happy House 2
3. évfolyam      Happy Street 1
4. évfolyam      Happy Street 2
5. évfolyam      Happy Earth 1
6. évfolyam      Happy Earth 2
7. évfolyam      Pacesetter Elementary
8. évfolyam      Pacesetter Elementary (Pre-Intermediate)


2008. szeptember 1.

                             Pápainé Buksa Mária
                             munkaközösségvezető
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009             54
      Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve a 2008-2009-es tanévre
Tagjai:     - Válóczy Györgyi            - Mónusné Sipos Klára       5.o.
        - Varga Mária              - Várkonyi János         6.a
        - Hoós Edit               - Kovácsics Attila        6.b
        - Mór Baranyainé Kalmár Judit      - Szirbik Gabriella        7.o.
        - Tóth Henrietta             - Harcsa Éva           8.a
        - Dobor Ágnes              - Simon Zsuzsa          8.b

Az osztályfőnöki munkatervek és tanmenetek leadásának határideje: 2008. szeptember 20.
A munkaterv tartalmazza:   - helyzetelemzés az osztályról
               - nevelési célkitűzések a tanévre
               - tanulmányi kirándulás tervezete
               - Öko-programok


Legfontosabb célkitűzések:

    - A tanév elejének fő tantervi feladata az 5. évfolyamban a nem szakrendszerű oktatás
bevezetése. Ennek érdekében a kollégák előzetes szakmai egyeztetésen, az OKÉV méréseket
figyelembe véve kidolgozzák a fejlesztési tervüket, amely a tanmenetekben is megjelenik.
    - Ellenőrző, üzenő füzet, felszerelés ittlétének pontos ellenőrzése és adminisztrálása. Az
ellenőrzőhiányt és a hiányzó tanulókat az első órát tartó pedagógus beírja a magatartás füzetbe, ill. a
naplóba.
    - Az óraközi magatartási problémák, a rongálás, az egymással szembeni agresszió, az
osztályok tisztán tartása érdekében a DIÖK bevonásával gyerek ügyeletet szervezünk.
    - A szelektív hulladékgyűjtést kiszélesítjük a fáradt olaj begyűjtésével. A papírt reggelenként a
7-8. osztály méri havi bontásban.
    - Minden osztály egyéni közösségi szabályzatot fogalmaz meg év elején, melyek betartása az
összes tanuló számára kötelező. E szabályok az adott osztályra érvényesek, változtathatók.
    - Osztályonként több iskolán kívüli programot szervezünk, a közösség formálása érdekében.


Megállapodások:

    - Az ellenőrző hivatalos okmány. A tanulók minden reggel behozzák, és minden nap
hazaviszik aláíratni. A hiányát az első órát tartó pedagógusnak jelenteni kell, és a magatartás füzet
végére a tanár bejegyzi.
    - Az iskolába 7.45-re meg kell érkezni (az 1. órát tartó tanárnak is), A 8.00 után érkezők nevét
a portán felírják, az első 5 percben érkezőt későnek, utána hiányzónak kell tekinteni.
    - A havi magatartás- és szorgalom jegyeket az osztályfőnökök, az összes ott tanító
pedagógussal egyeztetik, a naplóba és az ellenőrzőbe következő hónap elején átvezetik.
    - A szaktanárok az érdemjegyeket minden hónapban beírják a naplóba és a gyerek
ellenőrzőjébe.
    - A tanulók az 1. és a 4. óra utáni szünetet lehetőség szerint az udvaron töltsék, a többi
szünetben az udvarra lemenni tilos.
    - Az utolsó órát tartó pedagógus az osztályban rendet rakat, és minden gyereket haza- vagy
az ebédlőbe küld.
    - Az ügyeleti –és az ebédlői munkánkat pontosan végezzük.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                         55
Programok:

Szeptember       - 1. Évnyitó 8.00 , fel.: ig., osztályfőnökök, Simon Zsuzsa, Várkonyi János
            - 10. Iskolai kirándulás, (Rácalmás, Kalandpark), fel.: Győri Ani, ofők.
            - 16-18. Osztályok első szülői értekezlete, fel.:ofők
            - 22. Autómentes Nap, fel.: Simonné Balogh Margit
Október         - 7. munkaértekezlet, fogadóóra, fel.: ig.
November        - 17-19. Terézvárosi Pedagógiai Napok,
            - 26. Munkaértekezlet, fel.: ig.
December        - 5. Mikulás, fel.: ig.h., ofők.
            - 9. fogadóóra
            - 12. Luca napi vásár, fel.: Kovácsics Attila, DIÖK
            - 19. du. osztálykarácsonyok, fel.: ofők.
Január     - 8. munkaértekezlet, fel.: ig.
            - 19. félévi osztályozó konferencia
            - 23. Félévi értesítők kiadása, fel.: ofők.
Február    - 4. félévi értekezlet, fel.: ig.
            - 10-12. osztályok 2. szülői értekezlete, fel.: ofők.
            - 13. Iskolai farsang, fel.: Mónusné Sipos Klára, Válóczy Györgyi
Március    - 17. munkaértekezlet, fel.: ig.
Április         - 22. A Föld Napja, babültetés, fel.: igh., ofők.
Május          - 5. fogadó óra
            - 13. munkaértekezlet, fel.: ig.
            - 20-22. Tanulmányi kirándulás, fel.: ofők.
            - 27. OKÉV – mérés, fel.: Dobor Ágnes, 6. és 8. o.-ban tanítók.
Június         - 15. Évzáró
                                Gergelyiné Szirbik Gabriella
                                    Of. Mkv.
Budapest, 2008.08.29.
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                        56
          A DERKOVITS GYULA ÁLT. ISKOLA

        DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008/2009.


                TANÉVI MUNKATERVE


A tanév második hetének hétfőjén összeülő Diákönkormányzat ( DIÖK ) első feladataként az osztályok
küldöttei megválasztották a testület segítő tanárát majd vezetőit. Ilyenformán az iskola
diákönkormányzatának vezetője Sulyok Petra ( 8.b ) , helyettese pedig Schöffler Szabolcs ( 7.o ) lett.
Segítőtanárnak Kovácsics Attilát kérték fel.
Az iskola Diákönkormányzatának a következő tanulók a tagjai :
      - 5. oszt. Szabó Csenge
           Balogh Ambrus

     - 6.a oszt. Natratich Adrienn
           Takács Bence

     - 6.b oszt. Uri Regina
           Szántay István

     - 7. oszt. Szajkó Dóra
          Schöffler Szabolcs

     -8.a oszt. Sulyok Petra
          Horsch Ákos

     - 8.b oszt. Jobbágy Lilla
           Lengyel Krisztina

A tanévre a DIÖK a következő feladatokat tűzte ki célul:

  1.  Egyfajta korteskedést indítanánk el iskolánk érdekében a kerület óvodáiban. Diákjaink a szüreti
     mulatság apropójából meglátogatják az óvodákat és a gyerekeket ill. szüleiket hívogatják erre a
     mulatságra.
     Felelősök: Kovácsics Attila
          A DIÖKös énekkarosok

  2.  A megváltozott törvények értelmében szükséges az iskola házirendjének átdolgozása is. Ezt a
     munkát még az ősz folyamán végre kell hajtani ,miután megismerkedtünk a tv.-i kívánalmakkal
     ill. értelmeztük azokat.
     Felelősök: Sulyok Petra
           Schöffler Szabolcs
          Kovácsics Attila

  3.  Az ökoiskola programnak megfelelően a gyerekek különös figyelmet szentelnének
     környezetükben lévő növények ápolására ill. az energiatakarékos életmód népszerűsítésére. A két
     feladatra külön – külön csoportokat hozunk létre , akik a szünetekben ill. a szabadidőben
     figyelemmel kísérik a felesleges energiapazarlást és növényeink életét. A csoportok
     megalakulásának
     Határideje: október vége .

  4.  A már hagyományos, egész évre szóló papírgyűjtés lebonyolítása. A papír lemérését a 7. osztály
     ill. a két 8. osztály vállalta. A beosztást az osztályok DIÖK vezetői teszik meg.
     Felelősei :a 7. és a két 8. osztály DIÖK vezetői
           Kovácsics AttilaDerkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                          57
  5.  Halloween-parti megszervezése.
     Felelősök: Sulyok Petra
         Jobbágy Lilla
          Horsch Ákos
          Kovácsics Attila

  6.  Luca- napi vásár lebonyolítása.
     Felelősei :az osztályok DIÖK vezetői
           Kovácsics Attila

  7.  A DIÖK részt vesz a farsang és a Derkovits hét programjainak zökkenőmentes lebonyolításában.
     Felelőse :Kovácsics Attila

  8.  A június 5. környezetvédelem napja alkalmával kirándulást szervezünk , amely során
     megpróbálunk megtisztítani egy erdőt vagy parkot a szeméttől.Budapest , 2008-09-21.

                          Kovácsics Attila

                         DIÖK segítőpedagógus
Derkovits Gyula Általános Iskola – Munkaterv 2008-2009                       58

								
To top