COMITETUL DE ORGANIZARE

Document Sample
COMITETUL DE ORGANIZARE Powered By Docstoc
					         ROMÂNIA
       MINISTERUL APĂRĂRII
     ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
       „NICOLAE BĂLCESCU“
  CREAŢIA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ
 LA ORIZONTURILE SECOLULUI AL XXI-LEAA XII-A SESIUNE DE COMUNICĂRI A CERCURILOR ŞTIINŢIFICE
           STUDENŢEŞTI

         SECOSAFT – 2007


         PROGRAM
            SIBIU
          11-14 iunie 2007
       COMITETUL DE ORGANIZARE


PREŞEDINTE:

  Col.prof.univ.dr. Cosma Mircea


MEMBRI:

  Lt.col.prof.univ.dr.ing. Popa Mircea
  Cpt.cdor prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiţă
  Lt.col.conf.univ.dr. Neag Mihai
  Mr.conf.univ.dr. Stanciu Leontin
  Mr.lect.univ. Petruţ Florin
  Mr.CS II dr. Căruţaşu Vasile
  Lt.col. Marin Mihai
  Lt.col. Moldovan Carol
  Mr. Prunescu Gheorghe
  Slt. Mustaţă Marinel-Adi
  P.c.c. Vatamanu Carmen
  Stud.plt.adj.p. Bărbulescu Cristian
  Stud.sg.maj. Buzoianu Ionuţ
  Stud.sg. Curălea Victor
  Stud.frt. Aştefanei Cătălin
  Stud.frt.Paljanos Anamaria
2
   PROGRAMUL MANIFESTĂRII ŞTIINŢIFICE


           10-11 iunie
      – Primirea delegaţiilor străine

            11 iunie
      – Primirea participanţilor români

            12 iunie
07.30-08.30 – Micul dejun (contra cost)
08.30-09.00 – Ceremonialul arborării drapelelor ţărilor
       participante
       Loc: Platoul academiei
09.10-09.20 – Deschiderea oficială a lucrărilor conferinţei în
       Aula Academiei
        Precizări cu privire la cadrul general al
         desfăşurării manifestării
         Prezintă: col.prof.univ.dr. Cosma Mircea,
         secretar ştiinţific
        Salutul de bun venit
         Prezintă: col.prof.univ.dr. Sfârlog Benoni,
         prorector
        Mesajul adresat de rectorul Academiei,
         col.prof.univ.dr. Baboş Alexandru
09.20-09.40 – Oportunităţi pentru cercetarea ştiinţifică,
       naţională şi internaţională, deschise de PC-7
       Prezintă: Mr.CS II dr. Căruţaşu Vasile
09.45-11.30 – Susţinerea lucrărilor pe secţiuni
11.30-12.00 – Pauză
12.00-14.00 – Susţinerea lucrărilor pe secţiuni

                               3
  14.00-15.00 – Masa de prânz (contra cost)
  15.30-17.30 – Susţinerea lucrărilor pe secţiuni
  18.00-19.00 – Festivitatea decernării diplomelor
          Loc: Aula Academiei
      20.00 – Seară cultural-distractivă
          Loc: Cantina studenţilor, Pav. J2, parter

              13 iunie
  08.00-09.00 – Micul dejun (contra cost)
  09.00-11.00 – Program social
  13.15-14.30 – Activităţi festive dedicate aniversării a 160 de
         ani de învăţământ militar românesc
         Loc: Piaţa Mare a municipiului Sibiu
  17.00-19.30 – Program social

              14 iunie
  08.00–09.00 – Micul dejun (contra cost)
  09.00    – Defluirea
4
  NUMELE SECŢIUNILOR (SUBSECŢIUNILOR)
      ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARESECŢIUNEA I:
 STRATEGIE ŞI SECURITATE..........................................7
  Locul de desfăşurare:
   Sala Operaţii în sprijinul păcii. Pav. J2. Et. 1.


SECŢIUNEA a II-a:
 MANAGEMENT ŞI ECONOMIE………..........................10
  Subsecţiunea 1: Management………………………….....10
  Locul de desfăşurare:
   Sala Economie, Pav. J2, Et. 1.
  Subsecţiunea 2: Economie………………………………..12
  Locul de desfăşurare:
   Cabinet Finanţe-contabilitate, Pav. J2, Et. 1.


SECŢIUNEA a III-a:
 ŞTIINŢE SOCIALE ŞI COMPORTAMENTALE………15
  Subsecţiunea 1: Sociologie şi Filosofie……………………15
  Locul de desfăşurare:
   Cabinet Sociologie, Pav. J2, Et.1.
  Subsecţiunea 2: Psihologie şi Pedagogie…………………17
  Locul de desfăşurare:
   Cabinet Pedagogie, Pav. J2, Et.1.


SECŢIUNEA a IV-a:
 DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ………………19
  Locul de desfăşurare:
   Cabinet de Drept, Pav. J2, Et.1.
                                    5
  SECŢIUNEA a V-a:
   ŞTIINŢE TEHNICE ŞI FUNDAMENTALE…………...20
   Subsecţiunea 1: Inginerie mecanică,
            Tehnică şi tehnologii militare...............20
    Locul de desfăşurare:
     Laborator radio-comunicaţii, Pav. J2, Et.1.
   Subsecţiunea 2: Inginerie electrică...................................24
    Locul de desfăşurare:
     Laborator Electrotehnică, Pav. J1, Et.1.
   Subsecţiunea 3: Modelare-simulare, informatică,
            matematică, fizică, chimie.....................27
    Locul de desfăşurare:
     Laborator Electrotehnică, Pav. J1, Et.1.


  SECŢIUNEA a VI-a:
   LIMBI STRĂINE………………………………………….29
   Subsecţiunea 1: Limba engleză 1………………………..29
    Locul de desfăşurare:
     Cabinet Engleză, Pav. D, Et.2.
   Subsecţiunea 2: Limba engleză 2………………………..32
    Locul de desfăşurare:
     Cabinet Engleză, Pav. D, Et.2.
   Subsecţiunea 3: Limba franceză şi germană……….......35
    Locul de desfăşurare:
     Cabinet Germană, Pav. D, Et.2.


  SECŢIUNEA a VII-a:
   INSTRUCŢIE TACTICĂ ÎN FORŢELE TERESTRE...36
    Locul de desfăşurare:
     Sala Geniu, Pav. J1, Et. 2.
6
            SECŢIUNEA I:
         STRATEGIE ŞI SECURITATE

  Moderatori: Col.lect.univ. Rizescu Alexandru
         Cpt. Asist.univ. Raţiu Aurelian
         Slt. Bodiu Ciprian
         Stud. Angelescu Constantin
  Secretar:  Stud. Poşircă Alexandru
  Locul de desfăşurare: Sala Operaţii în sprijinul păcii Pav. J2. Et. 1.

1. Doctrina militară a României înainte şi după 1989, Angelescu
  Constantin, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
2. Dezvoltarea durabilă ca politică publică, Anton Gabriela,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect. Dinicu Anca.
3. SCAAPO (Aplicaţie a modelului lui Lancaster), Apostolide
  Tănase Traian, Scarlat Ilie Adrian, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
4. Terorismul – consideraţii privind ameninţările la adresa
  securităţii maritime, Băban Mădălin, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu
  Aurelian.
5. Perspectivele rezolvării crizei din Kosovo, Bulea Ciprian-
  Bogdan, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
6. Dilema de securitate. Problema securităţii ca factor determinant
  în sistemul relaţiilor internaţionale, Bunoiu Marian-Cosmin,
  Toader Sorin, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
7. Impactul statelor emergente asupra ordinii mondiale, Cernătescu
  Andrei, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect. Dinicu Anca.                                     7
8. Fortificaţia bastionară de la Alba Iulia între menire şi destin,
  Chirilă Enescu, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia,
  îndrumător: Conf.univ.dr. Octavian Tătar.
9. Folosirea delfinilor în războiul maritim, Chiruţă Cătălin,
  Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa,
  îndrumător: Lt.cdor drd.ing. Tărăbuţă Octavian.
10. Nanotehnologia în sistemele de armament, Cosma Robin,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
11. Luptătorul viitorului în viziunea Armatei Române şi a altor armate
  moderne, Crăciun Vlad Cristian, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu
  Aurelian.
12. Adaptarea studenţilor militari la mediul universitar militar,
  Cristescu Luiza, Ionuţ Florin Gheorghişor, Universitatea
  Bucureşti, Bucureşti, îndrumător: Conf. univ. Marian Popa.
13. Rolul operaţiilor informaţionale în contextul războiului bazat
  pe reţea, Drăghescu Cristi, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu
  Aurelian.
14. Implicaţiile High-Tech în cadrul conflictelor armate moderne,
  Gavrilă Laurenţiu, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
15. Terorism, globalizare şi geopolitică, Goagă Liviu, Academia
  Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător:
  Conf.univ.dr. Vasile Nazare.
16. Conflictul din Transnistria. Aspecte geopolitice. Grigoraş
  Răzvan, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
17. Centre de putere şi noul echilibru de putere, Lefter Alexandru,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.8
18. Importanţa strategică a Insulei Şerpilor în zona Mării Negre,
  Marcu Daniel, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
19. Asaltul de la Brecourt Manor, Niţulescu Bogdan, Ţucă Alina,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
20. Diplomaţia apărării în UE, Pădure Alina, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect. Dinicu Anca.
21. Generarea securităţii la început de secol XXI. Vocaţia globală a
  NATO. Pătru Adriana-Elena, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu
  Aurelian.
22. Iustinian şi generalii săi. Artă militară bizantină, Popoviciu
  Adrian Dumitru, Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia,
  îndrumător: Conf.univ.dr. Octavian Tătar.
23. Politica de dezvoltare regională a României, Uţă Dragoş,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Lect. Dinicu Anca.
24. Complementaritatea capabilităţilor militare ale NATO şi UE,
  Vasilean Alin Bogdan, Stănciulescu Cristi, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ.
  Raţiu Aurelian.
25. Capabilităţi militare în PESA. Grupurile tactice de luptă ale
  Uniunii Europene, Vasilean Alin-Bogdan, Domide Nicolae,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu Aurelian.
26. Politica de personal în Armata României, Voloşeniuc Ştefania,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Lect. Dinicu Anca.
                                   9
           SECŢIUNEA a II-a:
         MANAGEMENT ŞI ECONOMIE

             SUBSECŢIUNEA 1:
              MANAGEMENT

   Moderatori: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu
         Mr.dr. Constantin Daniel
         Asist. univ. dr. Melania Miculeac
         Stud. Pop Gabriel
   Secretar:  Stud. Buzoianu Ionuţ
   Locul de desfăşurare: Sala Economie, Pav. J2, Et. 1.

1. Strategii de negociere în soluţionarea situaţiilor conflictuale,
  Berianu Silvana, Academia Forţelor Terestre, „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Asist.univ. Rusu Raluca.
2. Leadership-ul ca element dinamic al puterii de luptă, Buzoianu
  Ionuţ, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Col.prof.univ.dr. Sfârlog Benoni.
3. Priorităţi ale managementului macroeconomic din România în
  contextul integrării efective în structurile pieţei unice comunitare,
  Dorobanţu Horia, Universitatea „Bioterra“, Bucureşti, îndrumător:
  Conf.univ.dr Dorobanţu Horia, economist Dorobanţu Ana Maria.
4. Comunicarea în timpul unei crize, Hoidrag Daniela, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Asist.univ. Rusu Raluca.
5. Evaluarea managementului în agenţia de turism, Timoc Luiza
  Mara, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca, îndrumător:
  Prof. Crişan Emil.
6. Managementul riscului valutar. Operaţiunea de headging, Pfeiffer
  Marius Daniel, Universitatea Europeană „Drăgan“, Lugoj,
  îndrumător: Asist.univ. dr. Melania Miculeac.
7. Posibilităţi de fundamentare teoretică a funcţionalităţii organizaţiilor,
  Pop Gabriel, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
10
8. Caracteristici ale managementului prin obiective în organizaţia
  militară, Scheul Elena, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Merce
  Eugeniu.
9. Necesitatea introducerii lucrului în echipă în organizaţii, Stoican
  Adrian, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asis.univ. Rusu Raluca.
10. Conflicte în administraţia publică, Trefaş Lucian, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Lect.univ.drd. Florişteanu Elena.
11. Consideraţii asupra managementului conflictului organizaţional
  disfuncţional, Verdeş Vlad, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Col.lect.univ. Rizescu
  Alexandru.
                                  11
             SUBSECŢIUNEA 2:
              ECONOMIE

   Moderatori: Mr.lect.univ.drd. Florişteanu Elena
         Lect.univ.dr. Blaj Sorin
         Cpt.asist.univ. Mandache Radu
         Stud. Aramă Cătălin
   Secretar:  Stud. Butoi Dragoş
   Locul de desfăşurare: Cabinet Finanţe-contabilitate, Pav J2, Et. 1.

1. Evoluţia impozitului pe veniturile persoanelor fizice în contextul
  integrării europene, Andrei Ionel, Universitatea Europeană
  „Drăgan“, Lugoj, îndrumător: Lect.univ.dr. Blaj Sorin.
2. Evoluţia inflaţiei în România şi influenţele acesteia, Aramă
  Cătălin, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
3. Funcţionarea sistemului bancar în scopul constituirii şi garantării
  depozitelor, Barbu Florinela Ramona, Universitatea Europeană
  „Drăgan“, Lugoj, îndrumător: Conf.univ.dr. Cechin Crista Persida.
4. Formele de protecţie socială a personalului Ministerului Apărării,
  Butoi Dragoş, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
5. Aspecte evolutive ale monedei naţionale, Călin Viorel, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
6. Tranzacţii comerciale cu străinătatea, Cărăvan Mihaela,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
7. Studiu comparativ privind impozitul pe venit în România şi
  Republica Moldova, Cebotari Tatiana, Universitatea Europeană
  „Drăgan“, Lugoj.
8. Second life – primii germeni ai unei economii ideale într-o
  lume virtuală, Curălea Victor, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Merce
  Eugeniu.

12
9. Noul rol al taxelor vamale după aderarea României la Uniunea
  Europeană, Gabor Melinda, Universitatea Europeană „Drăgan“,
  Lugoj, îndrumător: Lect.univ.dr. Blaj Sorin.
10. Regimurile de armonizare şi implicaţiile fiscale generate de
  utilizarea lor, Gherman Bogdan, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
11. Transformări şi previziuni cu privire la raportul dintre stat şi economie,
  Gorun Iulian, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
12. Economia subterană, Hodorogea Cătălin, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr.
  Merce Eugeniu.
13. Cheltuielile militare – categorie specifică de cheltuieli publice,
  Huideş Silviu, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
14. Analiza bugetelor de stat ale României din perioada 2002 – 2007,
  Indru Alin Cosmin, Universitatea Europeană „Drăgan“, Lugoj,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Blaj Sorin.
15. Noul regim aplicabil fondurilor de garantare a creditelor şi
  garanţiilor emise, Miclăescu Daniela Mariana, Universitatea
  Europeană „Drăgan“, Lugoj, îndrumător: Conf.univ.dr. Cechin
  Crista Persida.
16. Paradisurile fiscale – paravan pentru spălarea banilor,
  Munteanu Ion, Universitatea Europeană „Drăgan“, Lugoj,
  îndrumător: Conf.univ.dr. Cechin Crista Persida.
17. Impactul normelor contabile (IFRS) asupra performanţei
  întreprinderii, Negoiţă Carmen, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
18. Investiţiile străine directe în dezvoltarea economiei naţionale,
  Paljanos Anamaria, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Conf.univ.dr. Stanciu Leontin.
19. Spălarea banilor şi măsuri de protecţie împotriva fenomenului de
  spălare a banilor, Păut Roxana Adriana Iuliana, Negru Patricia
  Anamaria, Universitatea Europeană „Drăgan“, Lugoj, îndrumător:
  Conf.univ.dr. Cechin Crista Persida.
                                      13
20. Migraţia prosperităţii. Rolul migraţiei în creşterea economică,
  Pop Camelia Monica, Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca,
  îndrumător: Drd. Crişan Emil Lucian.
21. Rata fiscalităţii şi corecta interpretare a semnificaţiei acestui
  indicator, Prodan Daniela Cristina, Universitatea Europeană
  „Drăgan“, Lugoj, îndrumător: Lect.univ.dr. Blaj Sorin.
22. Bursa de valori. Investiţii pe piaţa de capital, Radu Vasile,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
23. Economia şi Armata în era industrială, Romanescu Paula,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu îndrumător:
  Lect.univ.dr. Merce Eugeniu.
24. Evoluţia datoriei publice în România, după 1989, Rusu Gabriela
  Petronela, Constantin Zaharie Ursu, Universitatea Europeană
  „Drăgan“, Lugoj, îndrumător: Lect.univ.dr. Blaj Sorin.
25. Evoluţia salariului minim pe economie în România, după 1989,
  Sârbu Simona Lavinia, Universitatea Europeană „Drăgan“,
  Lugoj, îndrumător: Lect.univ.dr. Blaj Sorin.
26. Aspecte ale Uniunii Monetare Europene după dezechilibrul
  Sistemului Monetar Internaţional de la Bretton Woods, Stamati
  Constantin, Universitatea Europeană „Drăgan“, Lugoj, îndrumător:
  Conf.univ.dr. Cechin Crista Persida.
27. Tehnici de contabilitate creativă – impact şi limite, Zaharia
  Bogdan Dumitru, Universitatea Europeană „Drăgan“, Lugoj,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Hălmăgeanu Florentina.
28. Aspecte privind serviciile turistice din România. Particularităţi
  privind contabilitatea financiară în unităţile de turism, Zamfir
  Loriana, Universitatea din Petroşani, Petroşani, îndrumător:
  Prof.univ.dr. Mariana Man.
29. Turismul desfăşurat la nivelul ţărilor membre UE, Berianu
  Silvana, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect. Dinicu Anca.
14
          SECŢIUNEA a III-a:
    ŞTIINŢE SOCIALE ŞI COMPORTAMENTALE

           SUBSECŢIUNEA 1:
         SOCIOLOGIE ŞI FILOSOFIE

  Moderatori: Lect. univ. dr. Macovei Mihai
         Lect. univ. dr. Mihăilescu Gabriela
         Psiholog Vijulie Dumitru
         Stud. Matei Alexandru
  Secretar:  Stud. Ileana Cristina
  Locul de desfăşurare: Cabinet Sociologie, Pav. J2, Et.1.

1. O perspectivă socioantropologică asupra succesului, Băra
  Vladimir Mihai, Facultatea de Sociologie şi Psihologie,
  Timişoara, îndrumător: Prof.univ.dr. Buzărnescu Ştefan.
2. Subcultura urbană: găştile de cartier, Ceauşescu Ania Carina
  Thalia, Universitatea de Vest, Timişoara, îndrumător:
  Prof.univ.dr. Buzărnescu Ştefan.
3. Perspective ale profesiei de sociolog. Rolul şi utilitatea
  sociologului în mediul organizaţional, Cucu Maria Alina,
  Universitatea de Vest, Timişoara, îndrumător: Lect.univ.dr. Coteţ
  Ciprian.
4. Imaginar identitar: grupul etnic al turcilor din Ada-Kaleh,
  Dragomir Corneliu, Universitatea de Vest, Timişoara, îndrumător:
  Conf.univ.dr. Vasiluţa Livia.
5. Muzeul Academiei Navale, Dragnea Ionuţ Cătălin, Academia
  Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Dr.
  Păvăloiu Mariana.
6. Democraţia între promisiuni si limite, Goagă Liviu, Academia
  Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător:
  Conf.univ.dr. Nazare Vasile.
7. Aspecte ale schimbării sociale la nivelul organizaţiei militare,
  Ileana Cristina, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“
  Sibiu, îndrumător: Lect.univ.Petruţ Florin.
                                 15
8. Publicitatea ca formă de comunicare persuasivă, Lucica Elena,
  Universitatea de Vest, Timişoara, îndrumător: Prof.univ.dr.
  Buzărnescu Ştefan.
9. Religia în faţa unei realităţi, Matei Alexandru, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ Sibiu, îndrumător:
  Asist.univ. Rusu Raluca.
10. Preocupări contemporane în studiul relaţiilor de grup. Contribuţia
  lui Gustave-Nicolas Fischer, Poenar Claudia-Maria, Universitatea
  „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia, îndrumător: Prof. Popovici Dumitru.
11. Manipularea prin audio-vizual şi problemele tineretului, Vlad
  Sandu, Universitatea din Petroşani.
12. Misterul Pharmakonului, Cristescu Adriana, Universitatea din
  Bucureşti, Bucureşti.
16
           SUBSECŢIUNEA 2:
         PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE

  Moderatori: Lect.univ. Ilie Sandina
         Lect. univ. Bumbuc Ştefania
         Lect. univ. dr. Paşca Maria Dorina
  Secretar:  Stud. Negru Iulia
  Locul de desfăşurare: Cabinet Pedagogie, Pav. J2, Et.1.

1. Stresul în condiţiile luptei, Angheluţă Danie, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.
2. Limbajul nonverbal sau adevărul de dincolo de cuvinte, Bolchiş
  Mihaela, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ. Ilie Sandina.
3. Coeziunea grupală la studenţii anului I ai Academiei Forţelor
  Terestre, Buzoianu Garofiţa, Cosma Robin, Halip Adrian,
  Pătru Adriana, Minea George, Cantor George, Bolchiş Mihaela,
  Vesa Silvia, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ. Ilie Sandina.
4. Cunoaşterea grupului, Căşaru George, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“ ,Sibiu.
5. Manipularea prin publicitate, Domide Nicolae Iacob, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.
6. Metode de investigare a personalităţii umane, Ion Alina,
  Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa,
  îndrumător: Conf.univ.dr. Atanasiu Lidia.
7. Comunicarea în sala de clasă – Realitate şi deziderate la
  Universitatea „1 Decembrie 1918“ Alba Iulia, Păun Mihaela-
  Valentina, Poenar Claudia Maria, Nicoleta Stănculesc,
  Universitatea „1 Decembrie 1918“, Alba Iulia, îndrumător: Prof.
  Popovici Dumitru.
8. Comunicare în cadrul grupului, Trefaş Daniel, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.


                                  17
9. Surse ale stresului ocupaţional şi posibile modalităţi de coping la
  studenţii anului I ai Academiei Forţelor Terestre, Xantoş Cristina
  Maria, Negru Iulia, Mich Ioan, Drăguţescu Tiberiu, Tătaru Alin,
  Leu Alexandra, Scarlat Alexandru, Matei Alexandru, Aştefanei
  Cătălin, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ. Ilie Sandina.
10. O perspectivă socială asupra conceptului E-learning în sistemul
  educaţional naţional, Vesa Silvia, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.
11. Locul şi rolul învăţământului militar în crearea viitoarelor cadre
  militare în contextul integrării europene. Colegiile militare liceale
  – motivaţia şcolară sau profesională, Roşian Romulus,
  Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca.
18
          SECŢIUNEA a IV-a:
       DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

  Moderatori: Lect. univ. Popa Mihaela
         Asist.univ.drd. Guţan Sabin
         Asist.univ.drd. Stoian Alexandru
  Secretar:  Stud. Petraşuc Ioan
  Locul de desfăşurare: Cabinet de Drept, Pav J2 , Et.1

1. Principiile separaţiei puterilor în stat, Buzoianu Garofiţa,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  Prof.univ.dr. Bichicean Gheorghe.
2. Serviciul public salvamont, Cantor Sergiu, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Prof.univ.dr.
  Popa Mihaela.
3. Aplicabilitatea clauzei de jurisdicţie în contractul de transport de
  mărfuri pe mare, Cristea Ionuţ, Academia Forţelor Navale
  „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Asist.univ.drd.
  Enescu Raluca.
4. Necesitatea perfecţionării managementului dreptului comerţului
  internaţional în contextul unor noi factori de risc la nivelul
  economiei mondiale, Dorobanţu Horia, Universitatea „Bioterra“,
  Bucureşti, îndrumător: Conf.univ.dr. Dorobanţu Horia,
  economist: Dorbanţu Ana Maria.
5. Dreptul de a alege şi a fi ales, Frunză Silvia Maria, Universitatea
  „Lucian Blaga“, Sibiu.
6. Luarea de mită. Condiţii preexistente în administraţia militară,
  Petraşuc Ioan, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Prof.univ.dr. Chiş Ioan.
7. Cum se învaţă cetăţenia activă în România?, Agapi Raul Bogdan,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.drd. Stoian Alexandru.
8. Modernizarea administraţiei publice din România în contextul
  integrării europene, Cordoş Anca, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect. Dinicu Anca.
                                   19
9. Protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, Gheorghian
  Camelia, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Prof. Scăunaş Stelian.
10. Procedura administrativă în activitatea administraţiei militare,
  Man Sebastian, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Prof. Popa Mihaela.
11. Regimul juridic al rechiziţiilor de bunuri în interes public, Staicu
  Roxana, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Prof. Popa Mihaela.
20
           SECŢIUNEA a V-a:
      ŞTIINŢE TEHNICE ŞI FUNDAMENTALE

         SUBSECŢIUNEA 1:
  INGINERIE MECANICĂ, TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII
          MILITARE

  Moderatori: Prof.univ.dr.ing. Dinescu Ion
        Lt.asist.univ. Piticari Liviu
        Prof. Itu Vilhelm
  Secretar:  Stud. Stroe Alexandra
  Locul de desfăşurare: Laborator radio-comunicaţii, Pav J2 , Et.1

1. Studiul analitic al fenomenelor critice de stabilitate la o navă de
  pasageri RO-RO, Călin George, Academia Forţelor Navale
  „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Cpt.cdor conf.univ.dr.ing.
  Dobref Vasile.
2. Maşină automată de găurit în coordonate, Centea Răzvan;
  Pătruşel Traian, Universitatea „Aurel Vlaicu“, Arad, îndrumător:
  Prof.dr.ing. Mortoiu Doina.
3. Simularea computerizată a proceselor termodinamice a motorului
  cu ardere supraalimentat, Daniel Cristian, Academia Forţelor
  Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Conf.univ.dr.
  Moroianu Corneliu.
4. Materialele inteligente, Dumitru Marian, Academia Forţelor
  Aeriene „Henri Coandă“, Braşov, îndrumător: Prof.univ.dr.ing.
  Dinescu Ion.
5. Componenţa sistemelor de manipulare ale roboţilor, Goagă Liviu,
  Vilciuc Iancu, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“
  Constanţa, îndrumător: Conf.univ.dr.ing. Dascălu Dumitru.
6. Sisteme de propulsie navală combinate diesel-electrice şi diesel-
  mecanice pentru nave tip RO-RO, Grigore Marcel, Călin
  George, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Dobref Vasile.


                                   21
7. Diagnosticarea mecanismului de frânare a maşinilor de extracţie
  cu organ de înfăşurare a cablului tobă dublă, Jitea Petru,
  Universitatea din Petroşani, Petroşani, îndrumător: Prof. Stănilă
  Sorina.
8. Consideraţii teoretice privind energia maşinilor hidraulice rotative,
  Levent Ali, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Beazit Ali.
9. Cristale lichide utilizate în tehnica de vârf, Negoescu Roland,
  Nistoran Diana, Turtoi Petrică, Academia Tehnică Militară,
  Bucureşti.
10. Program de simulare a cinematicii sistemului de alimentare
  pentru tunul antiaerian calibrul 30 mm, în cazul utilizării unui
  încărcător cu două camere, Păcurariu Ionel Mihai, Academia
  Forţelor Aeriene „Henri Coandă“, Braşov, îndrumător:
  Conf.univ.dr.ing. Luculescu Doru.
11. Considerente asupra monitorizării exploziilor subacvatice,
  Tănase Lavinia Bureac Mădălin Emil, Academia Forţelor
  Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Dr.ing.
  Bădără Nicolae.
12. Aterizarea optimă a unei rachete, Viaşu Elena Daniela,
  Mihăilescu Gheorghe, Universitatea „Eftimie Murgu“, Reşiţa,
  îndrumător: Lect.univ.drd. Minda Andrea.
13. Regimurile de funcţionare ale mecanismelor şi maşinilor, Diaconu
  Laurenţiu, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt.cdor prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiţă.
14. Indici de calitate ai mecanismelor şi motoarelor, Oţelea Mihail,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Cpt.cdor prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiţă.
15. Randamentul mecanismelor şi maşinilor, Giurcă Daniel, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.cdor
  prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiţă.
16. Mecanisme plane articulate, Zamfirescu Luminiţa, Gheorghe
  Bogdan, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt.cdor prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiţă.

22
17. Mecanisme cu roţi dinţate cu axe mobile, Merfu Oana, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.cdor
  prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiţă.
18. Mecanismul patrulater R-RRR, Zorilă Anca Popa Cătălina,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Cpt.cdor prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiţă.
19. Condiţii generale de echilibrare a forţelor de inerţie pe fundaţii,
  Marinescu Răzvan, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Cpt.cdor prof.univ.dr.ing. Bârsan Ghiţă.
                                   23
             SUBSECŢIUNEA 2:
            INGINERIE ELECTRICĂ

   Moderatori: Prof.univ.dr.ing. Sotir Alexandru
         Mr.asist.univ. Bouleanu Iulian
         Stud. Zeiceanu Sebastian
   Secretar:  Stud. Călinoiu Otilia
   Locul de desfăşurare: Laborator Electrotehnică, Pav. J1 , Et.1.

1. Managementul tehnologic al maşinilor electrice, Bold Ion, Vasile
  Adrian, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu
2. Problema legăturii la masa electrică şi la pământ (corpul navei) în
  Compatibilitatea Electromagnetică, Călin George, Lucian Ilioiu,
  Alexandru Stoica, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Dobref Vasile.
3. Evaluarea performanţelor înfăşurării de compensare magnetică
  principală de latitudine a unei nave militare, Cârciumaru Florin,
  Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa,
  îndrumător: Conf.dr.ing. Constantinescu Mircea.
4. Studiul perturbaţiilor electromagnetice prin descărcări
  electrostatice, Chindriş Diana, Lazăr Iulia, Radu Raluca,
  Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa,
  îndrumător: Prof.univ.dr.ing. Sotir Alexandru.
5. Modelarea evoluţiei potenţialului şi curentului electric într-o linie
  aeriană sub acţiunea unui impuls electromagnetic atmosferic,
  Daţcu Ionuţ, Ana Maria Ciubuc, Academia Forţelor Navale
  „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Conf.univ.dr.
  Moroianu Corneliu.
6. Transformarea relativistă a ecuaţiilor câmpului electromagnetic,
  Diaconu Liliana, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Samoilescu
  Gheorghe.
7. Considerente privind demagnetizarea navei militare, Diaconu
  Ionuţ, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa,
  îndrumător: Prof.univ.dr.ing. Nanu Dumitru.
24
8. Studiul unei turbine eoliene controlate de un convertor PWM,
  Dobre Georgiana, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Dobref Vasile.
9. Cercetări privind efectele impulsurilor electromagnetice de mare
  putere (IEMP) asupra circuitelor şi dispozitivelor electronice,
  Florea Lucian, Mihai Laurenţiu, Enache Cosmin, Păuna
  Silviu, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa,
  îndrumător: Prof.univ.dr.ing. Sotir Alexandru.
10. Considerente privind repartiţia câmpului magnetic compensator
  creat de înfăşurări dispuse pe cuplele şi plutirile navei militare,
  Grama Bogdan, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Conf.dr.ing. Constantinescu Mircea.
11. Influenţa presiunii exercitate de forţele magnetice asupra
  adâncimii maxime de operare a unui submarin MHD, Ivanov
  Laurenţiu, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Lect.univ.dr. Grozeanu Silviu.
12. Metode şi tehnici de comandă a motoarelor de curent continuu,
  Petrescu Maria Mădălina, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“,
  Braşov, îndrumător: Lt.col. Pearsică Marian.
13. Aspecte moderne privind fiabilitatea echipamentelor electronice,
  Stoica Lucian, Picioroga Valentin, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu
14. Managementul tehnologic al echipamentelor electrice, Stoica Lucian,
  Albert Eugen, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu
15. Bază de date conţinând standarde militare din domeniul
  Compatibilităţii Electromagnetice (CEM) cu referire la navele
  militare, Ştefan Ovidiu, Rădulescu Radu, Pocora Andrei,
  Şerban Sergiu, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Prof.univ.dr.ing. Sotir Alexandru.
16. Proprietăţi şi utilizări ale magneţilor permanenţi, Toma Marica,
  Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, îndrumător: Dr.ing. Modran
  Livius-Nicolae.
17. Instalaţia de magnetizare şi calculul numeric al câmpului
  magnetic, Toma Marica, Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu,
  îndrumător: Dr.ing. Modran Livius-Nicolae.
                                   25
18. Surse chimice de tip special. Tehnologii moderne de stocare a
  energiei, Vătafu Gabriel, Irimia Raul, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.
19. Cercetări privind efectele câmpului electromagnetic de la bordul navei
  militare asupra personalului, Voicu Alexandra, Moraru Adriana,
  Alin Chiriac, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Prof.univ.dr.ing. Sotir Alexandru.
20. Studiul interferenţei magnetice prin diafonie în circuitele
  electronice şi de comunicaţii, Zaharia Florin, Volintiru Narcis,
  Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa,
  îndrumător: Prof.univ.dr.ing. Sotir Alexandru.
21. Considerente privind magnetizarea navei în Câmpul Magnetic
  Terestru, Zeiceanu Sebastian, Academia Forţelor Navale
  „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Prof.univ.dr.ing.
  Nanu Dumitru.
26
        SUBSECŢIUNEA 3:
 MODELARE-SIMULARE, INFORMATICĂ, MATEMATICĂ,
        FIZICĂ, CHIMIE

  Moderatori: Lect.univ.drd.ing. Minda Andreea
         Cpt.asist.univ. Barbu Mădălin
         Stud. Boubătrân Eugen
  Secretar:  Stud. Penescu Emil Adrian
  Locul de desfăşurare: Laborator Electrotehnică, Pav J1, Et.1.

1. Managementul inovaţiei. Întreprinderea şi procesul inovării,
  Boubătrân Eugen, Moroianu Sorin, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.
2. Program computerizat de învăţare şi testare a cunoştinţelor,
  Datcu Ionuţ, Crina Ana Maria, Academia Forţelor Navale
  „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Conf.univ.dr.
  Moroianu Corneliu.
3. Managementul proiectelor, Iorga Sorin, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.
4. Studiul comportamentului automatelor celulare liniare cu 256 de
  celule folosind matematica experimentală, Moza Ioan Silvius,
  Vunetu Tiberiu, Universitatea „Eftimie Murgu“, Reşiţa,
  îndrumător: Lect.univ.drd. Minda Andrea.
5. Asupra unor clase de integrale întâlnite în mecanică şi fizică,
  Nistor Aurelia, Agachi Ionela, Baciu Corina, Academia Forţelor
  Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Lect.univ.dr.
  Gheorghe Dogaru.
6. Arderea cu apă în emulsie a combustibililor lichizi cu metodă de
  reducere a emisiilor poluante, Novac George, Academia Forţelor
  Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător: Conf.univ.dr.
  Moroianu Corneliu.
7. Eliminarea alternativelor în procesul de achiziţie, Penescu Emil
  Adrian, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.                                  27
8. Emisii poluante generate prin arderea combustibililor lichizi marini,
  Petre Marius, Academia Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“,
  Constanţa, îndrumător: Conf.univ.dr. Moroianu Corneliu.
9. Metoda programării dinamice pentru determinarea numărului
  minim de înmulţiri în produsul matricelor prin asocierea optimă a
  operatorilor, Popescu Ligia, Teacă Alexandru, Academia
  Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa.
10. Frumuseţile pierdute ale acropolisului, Şest Roxana, Alexandra
  Urs, Universitatea „Eftimie Murgu“, Reşiţa, îndrumător:
  Lect.univ.drd. Minda Andrea.
11. Un model matematic aplicat în biologie, Tămaş Simona Mihaela,
  Tudosă Doria Floriana, Universitatea „Eftimie Murgu“, Reşiţa,
  îndrumător: Lect.univ.drd. Minda Andrea.
28
           SECŢIUNEA a VI-a:
            LIMBI STRĂINE

           SUBSECŢIUNEA 1:
           LIMBA ENGLEZĂ 1

  Moderatori: Lect. univ. dr. Mihăilescu Clementina
         Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela
  Secretar:  Stud. Borca Ana-Maria
  Locul de desfăşurare: Cabinet Engleză, Pav. D, Et.2.

1. Engineer Officers – The Duality of a Career, Aioanei Ovidiu,
  Academia Tehnică, Bucureşti.
2. The Philosophical Thinking and the Aging, Alanei Gabriel,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Obilişteanu Georgeta.
3. Literary Representation of the Lion, Apostolide Traian,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
4. Spotting a Liar, Baboş Octavian, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-
  Lică Gabriela.
5. Planet English, Baboş Octavian, Bogdan Vasilean, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
6. King Arthur: Legend and Myth, Badea Bianca Oana, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Lect.univ.dr. Pateşan Marioara.
7. Sense of Humor – One of the Most Important Human Qualities,
  Bănică Laurenţiu, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Obilişteanu Georgeta.
8. Ebonics – an Incentive for the Development of English, Bâra
  Marius, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.

                                 29
9. Arthur and the Knights of the Round Table – Reality or Fiction,
  Borca Ana Maria, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
10. The Pragmatism of the US Constitution, Braicău Daniel,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
11. Comparison between the United States, United Kingdom and
  Romanian Constitutions and Legal System, Bucătariu Bogdan,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Obilişteanu Georgeta.
12. 8 Stages in the History of Kosovo and Metohija, Bulea Ciprian
  Bogdan, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.
13. The Hippie Culture and the Modern Society, Cantor Sergiu,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Pateşan Marioara.
14. Art for Free, Cheregi Horia, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-
  Lică Gabriela.
15. Warfare – a Challenging Aspect of Native American Culture,
  Dariana Adina Chiorean, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-
  Lică Gabriela.
16. People and Tradition, Covatariu Cosmina, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr.
  Obilişteanu Georgeta.
17. Appearance versus Essence in Hamlet by Shakespeare, Dincă
  Alexandra, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
18. Duran-Duran – Climbs and Falls, Eucică Larisa, Academia
  Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător:
  Lect.univ.dr. Alibec Camelia.
19. Cultural Activities in London, Dănilă Flavius, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr.
  Mihăilă-Lică Gabriela.
30
20. Some Universal Gestures and Their Meaning, Răzvan Florea,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
21. Beyond Shakespeare, Iancu Sânziana, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu.
22. Battle for England, Lazăr Emanuel, Stan Alexandru, Academia
  Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa, îndrumător:
  Asist.univ. Mateş Raluca.
23. The Effects of Positive Language on Students on Efl, Luchian
  Răzvan, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
                                31
            SUBSECŢIUNEA 2:
            LIMBA ENGLEZĂ 2

   Moderatori: Conf.univ.dr. Barbu Alina
         Lect.univ.dr. Pateşan Marioara
         Prof. def. Cosma Brânduşa
         Stud. Mitroi Alexandru
   Secretar:  Stud. Halip Adrian
   Locul de desfăşurare: Cabinet Engleză, Pav. D., Et.2.

1. Recent Developments in British Education, Marian Viorela,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Lect.univ.dr. Obilişteanu Georgeta.
2. The Value of the Monarchy, Matei Alexandru, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr.
  Obilişteanu Georgeta.
3. Celtic Gods-Epona, Mitroi Alexandru, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr.
  Mihăilă-Lică Gabriela.
4. Harry Potter – Good And Evil, Nistoran Diana, Academia
  Tehnică Militară, Bucureşti.
5. Idioms, Negru Clarisa Iulia, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Pateşan
  Marioara.
6. British Castles, Radu Mihai, Pătru Adriana Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr.
  Mihăilă-Lică Gabriela.
7. Palaces of England, Pătru Adriana, Radu Mihai, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
8. United Nations, Petraşuc Ioan, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Obilişteanu
  Georgeta.


32
9. The Right to Privacy, Pricopi Marius, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-
  Lică Gabriela.
10. Chemical/Parcel Tankers, Rareş Mesesan, Academia Forţelor
  Navale „Mircea cel Bătrân“, Constanţa.
11. Manipulation through Body Language, Sabin Dobre Bogdan,
  Marcu Eugen Ionuţ, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
12. Papers and Politics, Sfia Ruxandra, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Obilişteanu
  Georgeta.
13. Myths, Beliefs and Religion – the Shadowed Guidance of British
  Civilization, Rus Sonia, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-
  Lică Gabriela.
14. A Lost Generation of Bedroom Hermits – Hikikomori, Silimon
  Laurenţiu, Bălaşa Cătălin, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-
  Lică Gabriela.
15. Cultural Stereotypes, Stănciulescu Cristian, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Asist.univ.dr.
  Mihăilă-Lică Gabriela.
16. The History of the White House, Şorodoc Liana, Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Lect.univ.dr. Obilişteanu Georgeta.
17. Contributions to the Spiritual Life of Great Britain, Tătaru Alin,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
18. British Identity, Ţepeluş Cristian, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Obilişteanu
  Georgeta.
19. Globalization between Peace and War, Uilăcan Paul, Paljanoş
  Anamaria, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
                                  33
20. Truth and Fiction in Dan Brown’s Books, Văduva Andrei,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător:
  Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
21. Culture Collision: Islam vs. America and Europe, Vesa Silvia,
  Vicenţiu Boboiciov, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“,
  Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Pateşan Marioara.
22. Non-Verbal Communication in the Field of Television, Voloşeniuc
  Ştefania, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Asist.univ.dr. Mihăilă-Lică Gabriela.
34
          SUBSECŢIUNEA 3:
       LIMBA FRANCEZĂ ŞI GERMANĂ

  Moderatori: Lect.univ.dr. Palea Lucia
         Ref. Toader Amalia
  Secretar:  Stud. Stoica Andrei
  Locul de desfăşurare: Cabinet Germană, Pav. D., Et.2.

1. Bateaux Et Ports Des Cotes De France, Bucur Florina, Academia
  Tehnică Militară, Bucureşti.
2. 365 jours, 365 fromages, Tănăsoiu Cristina Elena, Digulescu
  Angela Manuela, Academia Tehnică Militară, Bucureşti,
  îndrumător: Prof. Stoicovi.
3. La tache noire du future, Nistoran Diana, Academia Tehnică
  Militară, Bucureşti.
4. La Légion étrangère, Turtoi Petrica, Nagy Marius, Academia
  Tehnică Militară, Bucureşti.
5. Hermannstadt – Europäische Kulturhauptstadt. Tradition und
  Multikulturalität in Siebenbürgischen Raum, Stoica Andrei,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Palea Lucia.
6. Der deutsche Bundesnachrichtendienst zwischen Tradition und
  Modernität, Thellmann Christine, Universitatea „Lucian Blaga“,
  Sibiu, îndrumător: Lect.univ.dr. Palea Lucia.
7. Die Europäische Union – Grenzlose Chancen für Alle, Voloşeniuc
  Ştefania, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Palea Lucia.
8. Öffentliche Meinung und Massenmedien in Deutschland, Zeimen
  Oana, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Lect.univ.dr. Palea Lucia.
                                35
         SECŢIUNEA a VII-a:
    INSTRUCŢIE TACTICĂ IN FORŢELE TERESTRE

   Moderatori: Lt.col. Cristea Sorin
         Slt. Băra Dumitru
   Secretar:  Stud. Anghel Alexandru
   Locul de desfăşurare: Sala Geniu, Pav J1, Et. 2.

1. Conceptul SERE, Anghel Laurenţiu, Leu Alexandra, Drăguţescu
  Tiberiu, Borca Anamaria, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Mr. Solescu Daniel.
2. Influenţa zonelor muntoase asupra instrucţiei luptătorului
  specializat, Ciurea Andreea, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt. Guţu Neculai.
3. O competiţie încă actuală M16 vs AK, Crăciun Vlad Cristian,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Mr. Solescu Daniel.
4. Speţnaz vs Beretele Verzi, Ioniţă Ionuţ, Academia Forţelor
  Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Mr. Solescu
  Daniel.
5. Alpinismul –parte componentă a pregătirii militare în Academia
  Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Listar Laurenţiu,
  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Cpt. Guţu Neculai.
6. Instrucţia trupelor în armatele moderne, Popa Iovănuţ Mihai
  Doru, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu,
  îndrumător: Mr. Solescu Daniel.
7. Pistolul Glock, Poşircă Alexandru, Academia Forţelor Terestre
  „Nicolae Bălcescu“, Sibiu, îndrumător: Cpt.asist.univ. Raţiu
  Aurelian.
36

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:207
posted:12/5/2011
language:Romanian
pages:36