ANATOMIE PATOLOGICA*** by nB9v89

VIEWS: 0 PAGES: 30

									ANATOMIE PATOLOGICĂ


1.Titlul cursului: Patologie hepatică la copil
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică
Perioada:1 – 15 martie 2008
Durata: 26 ore:Teorie 18 ore, Practic 8 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Prof.Dr.Petre Florescu, Colaborator:
Asist.Dr.Dan Gheban
Preţul cursului: medici 250 EURO, rezidenţi 200 EURO
Cui se adresează: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi, medici specialişti, medici
primari, Anatomie Patologică, rezidenţi, medici specialişti, medici primari Pediatrie, medici cu o
competenţă: tub digestiv, hepatologie pediatrică
Nr. min-max de cursanţi: min – 5, max – 10


2. Titlul cursului: De la benign la malign în tumorile adipoase şi nervoase
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică
Perioada: 15-30 mai 2008
Durata: 10 ore curs
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Şef lucr.dr.Renata Vasiu, Colaborator:
Asist.univ. Dr. Dan Gheban
Preţul cursului: 150 euro
Cui se adresează:medici specialişti, primari Anatomie Patologică, rezidenţi Chirurgie generală-
ani terminali
Nr. min-max de cursanţi: min – 5, max – 10.


3. Titlul cursului: Diagnosticul histopatologic al leziunilor netumorale ale tractului digestiv
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie Patologică
Perioada: 1-15.04.2008
Durata (ore): 18 ore, Nr. Ore teoretice: 7, Nr. Ore demonstraţii practice: 10, Nr. Ore evaluare
finală: 1
Numele cadrului didactic de predare:Coordonator: Şef lucrări Dr. Doiniţa Crişan, Colaboratori:
Conf. Dr. Alina Şovrea, Asist. Dr. Romeo Chira, Asist. Dr. Dan Gheban, Asist. Dr. Carmen
Georgiu
Preţul cursului: 50 lei (medici rezidenţi), 100 lei (medici specialişti, primari)
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi şi medici specialişti sau primari
(anatomie, patologică, gastroenterologie, pediatrie)
Nr. Minim-maxim de cursanţi: 5-15
Cursul nu se încadrează în pregătirea pentru obţinerea vreunui atestat de studii complementare
Contact: Şef lucrări Dr. Doiniţa Crişan 0264-595919; 0722 550 872ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE UMANĂ


1. Titlul cursului: Baze anatomice ale chirurgiei orbitei
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană
Perioada:18-22 februarie 2008
Durata:14 ore
Cadrul didactic: coordonator - conferenţiar Dr. Szabó Bianca, colaborator – Dr. Szabó Ioan,
Prof..dr. Mihaela Băciuţ, Prof.dr. Silviu Sfrangeu
Preţul cursului:50 euro
Adresabilitate : medici rezidenţi, specialişti, primari oftamologi, neurologi, neurochirurgi
Nr. min-max de cursanţi : 4(minim)


2. Titlul cursului: Orbita: anatomie, patologie medico-chirurgicală, mijloace de explorare
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană
Perioada: 7-11 aprilie 2008
Durata: 20 ore
Cadrul didactic: coordonator - conferenţiar Dr. Szabó Bianca, colaborator – prof..dr. Mihaela
Băciuţ, dr. Szabó Ioan
Preţul cursului:100 euro
Adresabilitate : medici rezidenţi, specialişti, primari oftamologi, neurologi, neurochirurgi, maxilo-
faciala
Nr. min-max de cursanţi :4(minim)


3. Titlul cursului: Neurooftalmologie. Baze anatomoclinice
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană
Perioada:12-16 mai 2008
Durata:16 ore
Cadrul didactic:coordinator: conferenţiar Dr. Szabó Bianca, colaborator dr. Szabó Ioan, conf.dr.
Cristina Stan, dr. Tatiana Rosca, dr. Riri Manor, Rabin Medical Center, Tel Aviv, Israel
Preţul cursului: 50 euro
Adresabilitate : medici rezidenţi, specialişti, primari oftamologi, neurologi, neurochirurgi
Nr. min-max de cursanţi : 4(minim)


4. Titlul cursului: Neuro Anatomie. Sistem nervos central
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană
Perioada: 20 februarie – 20 martie 2008
Durata:30 ore - 26 ore curs, 4 ore demonstraţie practică
Cadrul didactic: coordonator – Conferenţiar Dr. Letiţia Palaghiţă
Preţul cursului:60 lei rezidenţi, 70 lei specialişti, 80 lei primari, 50 lei absolvenţi stagiari
Adresabilitate : din domeniul neurologie, neurochirurgie, chirurgie maxilo-facială, ORL
Nr. min-max de cursanţi : 5 (minim)


5. Titlul cursului: Neuro Anatomie. Sistem nervos perifric
Locul desfăşurării: Catedra de Anatomie şi Embriologie Umană
Perioada:3 mai -3 iunie 2008
Durata:30 ore - 22 ore curs, 8 ore demonstraţie practică
Cadrul didactic: coordonator – Conferenţiar Dr. Letiţia Palaghiţă
Preţul cursului:60 lei rezidenţi, 70 lei specialişti, 80 lei primari, 50 lei absolvenţi stagiari
Adresabilitate :din domeniul neurologie, neurochirurgie, chirurgie maxilo-facială, ORL
Nr. min-max de cursanţi :5 (minim)BALNEOFIZIOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ


1. Titlul cursului:Actualităţi în recuperare, medicină fizică şi balneologie (osteoporoză,
accidente prin electrocutare).
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic Recuperare, Catedra de Balneofizioterapie şi Recuperare
Medicală
Perioada: 9-11 aprilie 2008
Durata (ore): 18, Nr ore teoretice: 6, Nr ore demonstraţii: 3, Nr ore stagiu: 8, Nr ore evaluare
finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Liviu Pop, colaborator:Dr. Rodica Ungur, Dr.
Monica Pop, Dr. Laszlo Irsay, Conf. Dr. Ioan Onac
Preţul cursului: echivalentul în lei a 50 euro
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină, medici rezidenţi şi specialişti Recuperare,
Medicină Fizică, Balneologie, Reumatologie, medici stagiari, medici de familie, alte specialităţi
interesaţi de problematica cursului
Nr minim-max de cursanţi: 3-15BIOCHIMIE MEDICALĂ


1. Titlul cursului: Hipertensiunea arterială: mecanisme şi implicaţii medicale
Locul desfăşurării: Catedra Biochimie Medicală
Perioada: 12- 16 mai 2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 16, Nr ore demonstraţii practice: 4, Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof dr Ileana Olteanu, colaborator: Şef lucr dr Lucia
Maria Procopciuc
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi (medicină de laborator, medicină
internă, medicină de familie), medici specialişti (medicină de laborator, medicină internă,
cardiologie, medicină de familie)
Nr min- max de cursanţi: minim 3-maxim 10


2. Titlul cursului: Biochimia bolii parodontale. Perspective de diagnostic şi tratament
Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală
Perioada: 16-20 iunie 2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 16, Nr ore demonstraţii practice: 4, Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof dr Ileana Olteanu, colaborator: Şef lucr dr. Lucia
Dican
Preţul cursului: 25 EURO
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară, rezidenţi (medicină dentară), medici
specialişti (medicină dentară)
Nr min- max de cursanţi: minim 3-maxim 10


3. Titlul cursului: Biotehnologii moleculare – aplicaţii medicale
Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală, str Pasteur nr. 6
Perioada: 26 – 30 mai 2008
Durata: Nr. ore teoretice: 16, Nr. ore demonstraţii practice: 4, Nr. ore stagiu sau lucrări practice:
10, Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator conf. dr. Cristina Drugan, colaborator şef de lucrări dr.
Lucia Procopciuc
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, Farmacie,Stomatologie, absolvenţi ai
Facultăţii de Chimie, absolvenţi ai Facultăţiide Biologie, doctoranzi, medici rezidenţi sau
specialişti (Medicină de laborator, Genetică, Pediatrie).
Nr. min-max. de cursanţi: minim 2-maxim 20


4. Titlul cursului: Deficienţa vitaminelor liposolubile şi metabolismul osos în populaţia
pediatrică şi adultă
Locul desfăşurării:Amfiteatrul Medicală II
Perioada:11- 14 iunie 2008
Durata (ore): Nr ore teoretice:16, Nr ore demonstraţii practice: 2, Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr Alexandra Crăciun
Preţul cursului:150 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi (medicină de laborator, pediatrie,
medicină de familie), medici specialişti (medicină de laborator, pediatrie, medicină de familie),
chmişti, tehnicieni de laborator, asistenţi de laborator
Nr min- max de cursanţi: minim 3-maxim 10


5. Titlul cursului: Servicii medicale paraclinice de laborator furnizate în ambulator.
Autorizare, evaluare, decontare în relaţia contractuală cu CAS.
Locul desfăşurării: Amfiteatrul Medicală II
Perioada: 2-11 iunie 2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 32, Nr ore demonstraţii practice: 2, Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr Alexandra Crăciun, colaboratori: Dr. Luminiţa
Brustur Chirilă (CAS Cluj), Dr. Adriana Vlad (CAS Cluj), Dr. Mihai Moisescu (ASP Cluj)
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: rezidenţi, medici specialişti, chimişti, tehnicieni de laborator, biologi, asistenţi de
laborator.
Nr min- max de cursanţi: minim 10


6. Titlul cursului: Explorări de laborator în abordarea trombozelor, sindroamelor
hemoragipare, supravegherea tratamentului anticoagulant
Locul desfăşurării: Clinica Medicală I
Perioada: 26.11 – 29.11.2008
Durata (ore): Nr ore teoretice:16, Nr.ore practice: 2, Nr ore evaluare finală:1, Cadrul didactic de
predare: şef lucrări dr.Ioana Brudaşcă
Preţul cursului: 25 EURO
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac.de Medicină, medici specialişti şi rezidenţi de ATI,
interne,cardiologie,medicină de urgenţă, hematologie,laborator
Nr min- max de cursanţi: minim 7 - maxim 25


7. Titlul cursului: Bazele medicale ale interpretării datelor de laborator
Locul desfăşurării:Clinica Medicală I
Perioada:21.04 – 23.04.2008
Durata (ore): Nr ore teoretice:18, Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator şef lucrări dr.Ioana Brudaşcă
Preţul cursului: 25 EURO
Adresabilitate: abs. ai Fac.de Biologie şi Chimie, biologi şi chimişti care activează în laboratoare
medicale
Nr min- max de cursanţi:minim 7- maxim 30


8. Titlul cursului: Tendinţe actuale în diagnosticul precoce al diabetului zaharat
Locul desfăşurării: Catedra Biochimie Medicală
Perioada: 18- 22 iunie 2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 16, Nr ore demonstraţii practice: 6, Nr ore stagiu sau lucrări
practice: 6, Nr ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr dr Tiberiu Nistor, colaborator: Asist. univ.dr
Ciprian Silaghi
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi (medicină de laborator, diabet şi boli
de nutriţie, medicină internă, medicină de familie), medici specialişti (medicină de laborator,
diabet şi boli de nutriţie, medicină internă, medicină de familie)
Nr min- max de cursanţi: minim 5-maxim 15


9. Titlul cursului: Modificări ai unor parametrii salivari în parodontopatia diabetică
Locul desfăşurării: Catedra Biochimie Medicală
Perioada: 25- 29 iunie 2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 16, Nr ore demonstraţii practice: 6, Nr ore stagiu sau lucrări
practice: 6, Nr ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr dr Tiberiu Nistor, colaborator: Prep. univ
Răzvan Rusu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară, rezidenţi (medicină dentară), medici
specialişti (medicină dentară), absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi (medicină de
laborator, diabet şi boli de nutriţie, medicină de familie), medici specialişti (medicină de laborator,
diabet şi boli de nutriţie, medicină de familie)
Nr min- max de cursanţi:minim 5-maxim 15


10. Titlul cursului: Tehnici de biologie moleculară utilizate în analiza diferitelor variaţii
genetice
Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală
Perioada: 26 mai- 30 mai 2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 16, Nr ore demonstraţii practice: 4, Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr Dr Lucia Maria Procopciuc
Preţul cursului:100 RON
Adresabilitate: abs. ai Facultăţii de biologie şi chimie, biologi şi chimişti care activează în
laboratoarele medicale
Nr min- max de cursanţi: minim 3-maxim 10


11. Titlul cursului: Defecte de metilare în cancerul de colon sporadic
Locul desfăşurării: Catedra de Biochimie Medicală
Perioada: 9- 13 iunie 2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 16, Nr ore demonstraţii practice: 4, Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr Dr Lucia Maria Procopciuc, Colaborator: Dr
Gelu Osian
Preţul cursului:100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi (medicină de laborator, chirurgie,
medicină de familie), medici specialişti (medicină de laborator, chirurgie, medicină de familie) Nr
min- max de cursanţi: minim 3-maxim 10BOLI INFECŢIOASE


1. Titlul cursului: Actualităţi şi perspective în terapia bolilor infecţioase
Locul desfăşurării: Clinica de Boli Infecţioase, Cluj-Napoca
Perioada: 7 – 11 aprilie 2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30 ore, Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof.Dr.Virginia Zanc, colaboratori:Dr.Mariana Cristea,
Dr.Ioana Cucuianu, Dr. Cristian Marcu
Preţul cursului: 90 RON
Adresabilitate: medici şi rezidenţi de boli infecţioase, pediatrie, medicină de familie, medicină
internă, pneumoftiziologie, dermatologie, ORL, oftalmologie etc.
Nr.min-max de cursanţi: 5 – 30


2. Titlul cursului: Actualităţi în etiopatogenia şi tratamentul hepatitelor acute severe
Locul desfăşurării: Clinica de Boli Infecţioase, Cluj-Napoca
Perioada: 7 – 11 mai 2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30, Nr.ore evaluare finală: 2 ore
 Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef l.Dr.Ciutică Ionel, colaboratori: As.Dr.Ioana
Cucuian, As.Dr.Monica Muntean
Preţul cursului: 90 RON
Adresabilitate: medici de specialitate: boli infecţioase, pediatrie, medicină internă, rezidenţi etc.
Nr.min-max de cursanţi: 5 – 30CARDIOLOGIE – INSTITUTUL INIMII


1. Titlul cursului: Urgente cardiace majore
Locul desfasurarii: Catedra de Cardiologie -Institutul Inimii
Perioada: 05.03. 2008- 07.03.2008
Durata: (ore) 3 zile x 6 ore/zi
Cadrul did.de predare: coordonator: Prof.dr. Radu Capalneanu, colaboratori Conf.dr. Adrian
Iancu, As.univ Horea Rosianu
Pretul cursului: 50 euro
Adresabilitate: medici - medicina de urgenta, medici rezidenti cardiologi, specialisti cardiologi,
primari cardiologi, primari interne, specialisti interne.
Nr.min-max de cursanti : min. 7, max.10


2. Titlul cursului: Ecocardiografie transesofagiana, (Curs pentru competenta de ecocardiografie
speciala )
Locul desfasurarii: Catedra de Cardiologie -Institutul Inimii
Perioada: 17.03.2008 – 28.03.2008
Durata: (ore) 2 saptamani x 4 ore/zi
Cadrul did.de predare: coordonator: Conf.dr. Daniela Bedeleanu, colaboratori: Sef.l.dr. Lelia
Strimbu
Pretul cursului: 200 euro
Adresabilitate: medici specialisti cardiologi, primari cardiologi, primari interne, specialisti interne,
specialitate ATI, medici cu competenta in ecocardiografie generala.
Nr.min-max de cursanti : min. 7, max.10CARDIOLOGIE – RECUPERARE


1. Titlul cursului : Ecocardiografie clinica II (pentru atestat de studii complementare)
Locul desfasurarii : Spitalul Clinic de Recuperare-Cardiologie, Cluj-Napoca
Perioada : 03.03 – 28.03.2008
Durata (ore) : Nr. Ore teoretice :40, Nr. Ore demonstraţii practice:60, Nr. Ore evaluare finală : 3
Cadrul didactic de predare : Coordonator Prof.Dr. Zdrenghea Dumitru, Colaborator Conf.Dr.
Gheorghiu Liliana, şef lucrări dr.Pop Dana
Adresabilitate: medici specialişti si rezidenţi cardiologie si medicină internă
Pretul cursului: 150 Euro
Nr. min – max de cursanti : 6-12
2. Titlul cursului : Electrocardiografie clinică
Locul desfasurarii : Spitalul Clinic de Recuperare-Cardiologie
Perioada : 1.04-29.04 2008
Durata (ore) : Nr. Ore teoretice :20, Nr. Ore demonstraţii practice:60, Nr. Ore evaluare finală : 3
Cadrul didactic de predare : Coordonator Prof.Dr. Zdrenghea Dumitru, Colaborator Conf.Dr.
Gheorghiu Liliana, şef lucrări dr. Pop Dana
Pretul cursului: 75 Euro
Adresabilitate: medici specialişti si rezidenţi cardiologie si medicină internă
Nr. min – max de cursanti : 6-12


3. Titlul cursului: : Electrocardiografie clinicǎ
Locul desfǎşurǎrii: Deplasare Satu Mare
Perioada: 15.05. -26.05. 2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice:20
Cadrul didactic de predare: coordonator- conf.dr.Liliana Gheorghiu
Preţul cursului:150 RON
Adresabilitate: cardiologie, interne şi medicinǎ de familie
Nr. min de cursanţi: 10CENTRUL DE EDUCAŢIE ŞI CERCETARE ÎN ULTRASONOGRAFIE


1. Ultrasonografie generală (modul I) – pt. obţinerea atestatului - formare complementară
Locul desfăşurării: Clinica Medicală I
Perioada: 25 februarie – 4 aprilie 2008 (6 săptămâni)
Durata (ore): 212 ore, Nr.ore teoretice: 46 ore, Nr.ore demonstraţii practice: 80 ore (cazuistică),
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore
evaluare finală: 6 ore
Cadre didactice de predare: coordonator Petru A. Mircea- Medicala I, colaboratori: Prof. dr. Radu
Badea, Conf. dr. Sorin Dudea, Conf. dr. Dan Ona, Dr. Sorin Pop, dr. Romeo Chira, dr. Adrian
Cătinean, Dr. Georgiana Nagy, dr. Carolina Botar Jid
Preţul cursului: 1200 RON
Adresabilitate: medici specialişti cu specialităţi clinice (absolvenţi ai Facultăţilor de Medicină,
Medicină Dentară, Medicină veterinară)
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim - 15 cursanţi, maxim - 22 cursanţi


2. Notiuni de ultrasonografie in patologia glandei mamare – corelatii radio-imagistice
Locul desfasurarii: Clinica Radiologica
Perioada: 14-18 aprilie 2008
Durata: 50 ore Numar ore teoretice: 18, Numar demonstratii clinice: 21, Numar ore practice
(manualitati): 10, Numar ore evaluare finala: 1
Cadrul didactic de predare:Coordonator: Sef lucrari Dr. Angelica Chiorean, Colaboratori: Sef
lucrari Dr. Anca Ciurea, Sef lucrari Dr. George Dindelegan, Dr.Cristiana Ciortea, Dr. Larisa Ciule
Pretul cursului: 150 euro
Adresabilitate: medici specialisti cu competenta in ecografie generala
Numar cursanti: Minim: 7 persoane, Maxim: 20 persoane


3. Bazele ultrasonografiei intervenţionale
Locul desfăşurării: Clinica Medicala I, Clinica Medicala III, Clinica Medicala IV şi Centrul de
Medicină Experimentală şi Aptitudini Practice al UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca
Perioada: 23 iunie – 27 iunie 2008
Durata (ore): 48 Nr.ore teoretice: 24 ore, Nr.ore stagiu/lucrări practice: 23 ore (exerciţii de
manualitate), Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare:coordonator -Prof. dr. Petru A. Mircea, colaboratori- Prof. dr. Radu
Badea, Conf. dr. Cristina Ghervan, Conf. dr. Zeno Spârchez, Sef l. Liviu Ghervan, dr. Horaţiu
Branda, dr. Romeo Chira, Dr. Nicolae Rednic, Dr. S. Toader
Preţul cursului: 600 RON
Adresabilitate: medici specialişti cu specialităţi clinice (absolvenţi ai Facultăţilor de Medicină,
Medicină Dentară, Medicină veterinară), care deţin deja atestatul de studii complementare de
Ecografie generală
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim = 5 cursanţi, maxim = 10 cursanţi


4. Ultrasonografie Doppler – Fizică, aspecte normale, semiologie, artefacte
Locul desfăşurării:Clinica Radiologică şi Clinica Medicală III
Perioada: 10 martie – 13 martie 2008
Durata (ore) : 28 ore, Nr.ore teoretice: 10 ore, Nr.ore stagiu/lucrări practice: 16 ore (exerciţii de
manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare: coordonator: Conf.dr. Sorin Dudea, colaboratori: Prof.dr. Radu
Badea, dr. Tudor Vasile, dr. Carolina Botar Jid, Dr. Titus Suteu, dr. Dana Dumitriu, dr. Anca
Iancu, dr. Simona Manole
Preţul cursului: 400 RON
Adresabilitate: medici cu competenţă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinţelor
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim - 8 cursanţi, maxim - 14 cursanţi


5. Ultrasonografie Doppler – Fizică, aspecte normale, semiologie, artefacte
Locul desfăşurării:Clinica Radiologică şi Clinica Medicală III
Perioada: 9 iunie - 12 iunie 2008
Durata (ore) : 28 ore, Nr.ore teoretice: 10 ore, Nr.ore stagiu/lucrări practice: 16 ore (exerciţii de
manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare: coordonator: Prof.dr. Radu Badea, colaboratori: Conf.dr. Sorin
Dudea, dr. Tudor Vasile, dr. Carolina Botar Jid, Dr. Titus Suteu, dr. Dana Dumitriu, dr. Anca
Iancu, dr. Simona Manole
Preţul cursului: 400 RON
Adresabilitate: medici cu competenţă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinţelor
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim - 8 cursanţi, maxim - 14 cursanţi


6. Ultrasonografie vasculară – aplicaţii în patologia arterelor şi venelor periferice
Locul desfăşurării:Clinica Radiologică şi Clinica Medicală III
Perioada: 17 martie – 19 martie 2008
Durata (ore): 18 ore Nr.ore teoretice: 8 ore, Nr.ore stagiu/lucrări practice: 9 ore (exerciţii de
manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: coordonator: Prof.dr. Radu Badea, colaboratori: Conf.dr. Sorin
Dudea, Conf.dr. Sorin Crisan, dr. Tudor Vasile, dr. Carolina Botar Jid, Dr. Titus Suteu, dr. Dana
Dumitriu, dr. Anca Iancu, dr. Simona Manole
Preţul cursului: 350 RON
Adresabilitate: medici cu competenţă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinţelor. Vor avea
prioritate la înscriere, absolvenţii cursului "Ultrasonografie Doppler – Fizică, aspecte normale,
semiologie, artefacte"
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim - 8 cursanţi, maxim - 14 cursanţi


7. Ultrasonografie Doppler - Semiologie Doppler (normal şi patologic)
Locul desfăşurării:Clinica Radiologică şi Clinica Medicală III
Perioada: 16 iunie – 18 iunie 2008
Durata (ore): 18 ore Nr.ore teoretice: 8 ore
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 9 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore
evaluare finală: 1 ora
|Cadre didactice de predare: coordonator: Conf.dr. Sorin Dudea, colaboratori: Prof.dr. Radu
Badea, Conf.dr. Sorin Crisan, dr. Tudor Vasile, dr. Carolina Botar Jid, Dr. Titus Suteu, dr. Dana
Dumitriu, dr. Anca Iancu, dr. Simona Manole
Preţul cursului: 350 RON
Adresabilitate: medici cu competenţă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinţelor Vor avea
prioritate la înscriere absolvenţii cursului "Ultrasonografie Doppler – Fizică, aspecte normale,
semiologie, artefacte"
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim - 8 cursanţi, maxim - 14 cursanţi


8. Ultrasonografie toracică
Locul desfăşurării: Cl. Medicală III, Cl. Medicală I, Cl. de Pneumoftiziologie, Cl. Medicală IV
Perioada: 27 - 29 martie 2008
Durata (ore) : 22 ore Nr.ore teoretice: 13 ore, Nr.ore stagiu/lucrări practice: 8 ore (exerciţii de
manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf.dr. Zeno Spârchez, dr. Romeo Chira,
Colaboratori: - Conf.dr. Doina Todea , Dr. Nicolae Rednic
Preţul cursului: 300 RON
Adresabilitate: medici cu competenţă in ecografie generală, medici specialişti sau rezidenţi
internisti, pneumologi, chirurgie generala sau toracica, oncologi
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim = 5 cursanţi, maxim = 20 cursanţi


9. Ultrasonografie Doppler a vaselor viscerale
Locul desfăşurării:Clinica Radiologică şi Clinica Medicală III
Perioada: 20 - 21 martie 2008
Durata (ore): 16 ore Nr.ore teoretice: 7 ore, Nr.ore demonstraţii practice: 4 ore (cazuistică), Nr.ore
stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore evaluare
finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: coordonator: Conf.dr. Sorin Dudea, colaboratori: Prof.dr. Radu, dr.
Tudor Vasile,dr. Carolina Botar Jid, Dr. Titus Suteu, dr. Dana Dumitriu, dr. Anca Iancu, dr.
Simona Manole
Preţul cursului: 250 RON
Adresabilitate: medici cu competenţă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinţelor. Vor avea
prioritate la înscriere, absolvenţii cursurilor "Ultrasonografie Doppler – Fizică, aspecte normale,
semiologie, artefacte", respectiv "Ultrasonografie vasculară – aplicaţii în patologia arterelor şi
venelor periferice"
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim - 8 cursanţi, maxim - 14 cursanţi


10. Ultrasonografie Doppler a vaselor viscerale
Locul desfăşurării:Clinica Radiologică şi Clinica Medicală III
Perioada: 19 - 20 iunie 2008
Durata (ore): 16 ore Nr.ore teoretice: 7 ore, Nr.ore demonstraţii practice: 4 ore (cazuistică), Nr.ore
stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore evaluare
finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: coordonator: Prof.dr. Radu Badea, colaboratori: Conf.dr. Sorin
Dudea, dr. Tudor Vasile dr. Carolina Botar Jid, Dr. Titus Suteu, dr. Dana Dumitriu, dr. Anca Iancu,
dr. Simona Manole
Preţul cursului: 250 RON
Adresabilitate: medici cu competenţă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinţelor. Vor avea
prioritate la înscriere absolvenţii cursurilor "Ultrasonografie Doppler – Fizică, aspecte normale,
semiologie, artefacte", respectiv "Ultrasonografie vasculară – aplicaţii în patologia arterelor şi
venelor periferice"
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim - 8 cursanţi, maxim - 14 cursanţi


11. Ecografie transfontanelară
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Clinica Pediatrie III
Data : 4 aprilie 2008
Durata (ore): 9 ore Nr.ore teoretice: 4 ore, Nr.ore stagiu/lucrări practice: 4 ore (exerciţii de
manualitate pe aparat de ecografie), Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Conf.dr. Sorin Dudea – Radiologie, Colaborator: Dr.
Otilia Fufezan, dr. Daniela Iacob
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: generală: medici pediatrii, radiologi
Nr. minim - maxim de cursanţi: minim = 6 cursanţi, maxim = 10 cursanţiDERMATOLOGIE


1. Titlul cursului: Dermatologie chirurgicală – curs de iniţiere
Locul desfăşurării: Clinica Dermatologie Cluj- Napoca
Perioada : 12.03.2008- 17.03.2008
Durata (ore ) : Nr. ore teoretice: 10 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore, Nr. ore stagiu sau
lucrări practice: 15 ore, Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Rodica Cosgarea, Colaborator: Asist. Dr.
Simona Şenilă
Preţul cursului: 250 RON
Adresabilitate: medici rezidenţi şi specialişti dermatologi
Nr. min-max. de cursanţi: 5- 20
Ptr. înscrieri: Clinica Dermatologie- tel: 0264-592394


2. Titlul cursului: Dermatologie chirurgicală – curs avansaţi
Locul desfăşurării: Clinica Dermatologie Cluj- Napoca
Perioada : 18.03.2008- 23.03.2008
Durata (ore ) : Nr. ore teoretice: 10 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore, Nr. ore stagiu sau
lucrări practice: 15 ore, Nr. ore evaluare finală: 1 oră.
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Rodica Cosgarea, Colaborator: Prof. Dr. E.
Haneke
Preţul cursului: 250 RON
Adresabilitate: medici rezidenţi şi specialişti dermatologi
Nr. min-max. de cursanţi: 5- 20
Ptr. înscrieri: Clinica Dermatologie- tel: 0264-592394


3. Titlul cursului: Principii de bază în dermato-cosmetologie
Locul desfăşurării: Clinica Dermatologie Cluj- Napoca
Perioada : prima săptămână a lunii iulie 2008 (30.06.2008- 08.07.2008)
Durata (ore ) : Nr. ore teoretice: 15 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore, Nr. ore stagiu sau
lucrări practice, Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Alexandru Tătaru, Colaborator: Asist. Adrian
Avram
Preţul cursului: echivalent 40 EUR
Adresabilitate: medici rezidenţi şi specialişti dermatologi
Nr. min-max. de cursanţi: 5- max 20
Ptr. înscrieri: Clinica Dermatologie- tel: 0264-592394EPIDEMIOLOGIE


1. Titlul cursului: Prevenirea transmiterii nosocomiale a infecţiilor.
Locul desfasurarii: Amfiteatrul Boli Infecţioase.
Perioada: 23-25 mai 2008.
Durata (ore): - Nr. ore teoretice: 6. Nr. ore aplicaţii practice: 7. Nr. ore evaluare finala: 1.
Cadrul didactic de predare: coordonator - Conf. Dr. Maria Irina Brumboiu, colaborator - Prof. I. S.
Bocşan.
Preţul cursului: 50 RON.
Adresabilitate: medici de orice specialitate, manageri, economişti, asistente medicale.
Nr. minim de cursanti: 10, Nr. maxim de cursanti: 30.


2. Titlul cursului: Abordarea şi rezolvarea problemelor create de deşeurile rezultate din
activitatea medicală.
Locul desfasurarii: Amfiteatrul Boli Infecţioase.
Perioada: 29-30 martie, 28-29 iunie 2008.
Durata (ore): - Nr. ore teoretice: 4. - Nr. ore aplicaţii practice: 7. Nr. ore evaluare finala: 1.
Cadrul didactic de predare: coordonator - Conf. Dr. Maria Irina Brumboiu, colaborator - Prof. I. S.
Bocşan.
Pretul cursului: 50 RON.
Adresabilitate: medici de orice specialitate, manageri, economişti, asistente medicale.
Nr. minim de cursanti: 10, Nr. maxim de cursanti: 30.FIZIOPATOLOGIE


1. Titlul cursului: Evaluare globală energetică şi funcţională computerizată a organismului
(diagnostic şi terapie prin biorezonanţă) – modul II
Locul desfăşurării: Fiziopatologie şi Centrul Medical Elmavital
Perioada: 12-18 mai 2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 16 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 6 ore, Nr. ore stagiu sau
lucrări practice: 12 ore, Nr. ore evaluare finală: 6 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Mărginean Liana, Colaborator: Prof. dr.
Luminiţa Pleşca-Manea, Sef. lucr. Sfrângeu Carmen
Preţul cursului: 600 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie şi ai
altor facultăţi (Psihologie, etc.)
Nr. min/max de cursanţi: 25-30


2. Titlul Cursului: Implicaţiile oxidului nitric în fiziopatologie
Locul desfăşurării: Catedra de Fiziopatologie
Perioada: 18-22 martie 2008
Durata: 20 ore curs teoretic, 2 ore evaluare finală
Cadrul did. de predare: coordonator Conf. Dr. Alina Pârvu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie
Nr. min.-max. de cursanţi: 5-20.GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE


1. Titlul Cursului: Imbătrânirea aparatului cardiovascular. Implicaţii în patologie.
Locul desfăşurării:Cluj Napoca, Spitalul Clinic Municipal,Str. Tăbăcarilor 11; 0364.310.153;
0364.310.158
Perioada:07.04 - 11.04.2008
Durata:20 ore teoretice
Cadrul didactic de predare:Coordonator:Şef lucrări Dr. Valer Donca (valerdonca@gmail.com),
Colaborator:Asist. Univ. Dr. Antonia Macarie
Preţul cursului:150 RON(medici primari, specialişti), 50 RON (medici rezidenţi, medici pensionari)
Adresabilitate: Medici primari, specialişti, rezidenţi de: geriatrie, medicină de familie, medicină
internă şi cardiologie
Nr. min. cursanţi10 (zece)


2. Titlul Cursului:Urgenţe geriatrice
Locul desfăşurării:Cluj Napoca, Spitalul Clinic Municipal, Str. Tăbăcarilor 11
Perioada:12.05 - 23.05.2008
Durata:20 ore
Cadrul didactic de predare:Coordonator:Prof. Consultant Dr. Olimpia Ghidrai, Colaborator:Asist.
Univ. Dr. Antonia Macarie
Preţul cursului:100 Euro
Adresabilitate: Primari, specialişti, rezidenţi de geriatrie, medicină de familie şi medicină internă
Nr. min. cursanţi:10 (zece)HEMATOLOGIE


1. Titlul cursului: Anemia aplastica si sindromul mielodisplazic. Actualitati in diagnostic si
tratament.
Locul desfasurarii : Clinica de Hematologie. B-dul 21 Decembrie 1989, nr 73
Perioada : 23.06-27.06.2008
Durata : Nr. ore teoretice : 15, Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 10, Nr. ore evaluare finala: 3,
Cadre did. de predare: coordonator Prof. Dr. Ljubomir Petrov, Colaborator Asist. Univ. Dr. Urian
Laura
Pretul cursului: 100 Euro
Adresabilitate: Medici rezidenti, specialisti hematologie, medicina interna, oncologie medicala,
laborator clinic.
Nr. min-max de cursanti : 5- 15 cursanti


2. Titlul cursului: Bolile mieloproliferative cronice. Actualitati in diagnostic si tratament.
Locul desfasurarii: Clinica de Hematologie.
Perioada: 26.05-30.05.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice : 15, Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 10, Nr. ore evaluare finala:
3
Cadru did. de predare: coordonator Prof. Dr. Ljubomir Petrov, Colaborator Asist. Univ. Dr. Urian
Laura
Adresabilitate:Medici rezidenti, specialisti hematologie, medicina interna, oncologie medicala.
Pretul cursului: 100 EUR
Nr. min-max de cursanti : minim 5- maxim 15


3. Titlul cursului: Diagnosticul anemiilor microcitare
Locul desfasurarii: Clinica de Hematologie.
Perioada: 10.03-15.03.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice : 24, Nr. ore demonstraţii: 10, Nr. ore evaluare finala: 2
Cadru did. de predare: coordinator: Şef l.dr. Andrei Cucuianu, Colaboratori: Dr. Mariana Paţiu, dr.
Delia Dima
Pretul cursului: 100 EUR,
Adresabilitate:Medici rezidenti, specialisti hematologie, medicina interna, medicina de laborator,
medicina de familie
Nr. min-max de cursanti : minim 7- maxim 10


4. Titlul cursului: Frotiul sanguin în diagnosticul bolilor hematologice
Locul desfasurarii: Clinica de Hematologie.
Perioada: 02.06-07.06.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice : 24, Nr. ore demonstraţii: 10, Nr. ore evaluare finala: 2
Cadru did. de predare: coordinator: Şef l.dr. Andrei Cucuianu, Colaboratori: Dr. Mariana Paţiu, dr.
Delia Dima
Pretul cursului: 100 EUR
Adresabilitate:Medici rezidenti, specialisti hematologie, medicina interna, medicina de laborator,
medicina de familie
Nr. min-max de cursanti : minim 7- maxim 10HISTOLOGIE


1. Titlul cursului: Corelaţii clinico-morfologice ale placentei
Locul desfăşurării: Catedra de Histologie şi Catedra Obstetrică- Ginecologie II
Perioada: 17 – 22 Martie 2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10, Nr. Ore lucrări practice: 10, Nr. Ore demonstraţii: 10, Nr. Ore
evaluare finală: 5
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Carmen Mihaela Mihu, Colaboratori: Conf. Dr.
Dan Mihu, Dr. Carmen Melincovici, Dr. Anne Marie Chindriş, Dr. Bianca Boşca
Preţul cursului: 30 euro
Adresabilitatea: Absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi, medici specialişti, medici
primari,doctoranzi
Nr. min - max de cursanţi: 5 – 15


2. Titlul cursului: Actualităţi în cancerul bronho - pulmonar.
Locul desfăşurării: Catedra de Histologie şi Anatomie Patologică
Perioada: 18 – 20 martie 2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 7,5, Nr. Ore lucrări practice: 11,
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Alina Şovrea, Colaboratori: Şef Lcr. Doiniţa
Crişan
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitatea: Absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi, medici specialişti – Chirurgie
toracică, Anatomie Patologică, Oncologie, Genetică, Sănătate publică, Igienă.
Nr. min - max de cursanţi: 5 – 30INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ


1. Titlul Cursului: Internet pentru medici
Locul de desfăşurare: Catedra de Informatică Medicală,Pasteur 6, Cluj
Perioada: 7-18 mai 2008
Durata în ore: 40 ore Nr. ore teoretice: 10 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 14 ore, Nr. ore stagiu
sau lucrari practice: 14 ore, Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: s.l. Mădălina Văleanu, conf. dr. Tudor Drugan, Colaborator: asist.
Cosmina Bondor, asist. Daniel Leucuţa
Preţul cursului: 300 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, Stomatologie, doctoranzi,rezidenţi, medici
specialişti, cercetători, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr.min-max de cursanţi: nr.min =5, nr.max=20


2. Titlul Cursului: Utilizarea softului statistic pentru practica şi cercetarea medicală
Locul de desfăşurare: Catedra de Informatică Medicală, Pasteur 6, Cluj
Perioada: 13-26 martie 2008
Durata în ore: 40 ore Nr. ore teoretice: 18 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore, Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 10 ore, Nr. ore evaluare
finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator; prof. dr. Stefan Tigan, sl. Dr. Valeanu Madalina,
Colaborator: asist. Cosmina Bondor, asist. Mihaela Iancu
Preţul cursului: 300 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, Stomatologie, doctoranzi, rezidenţi, medici
specialişti, cercetători, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr.min-max de cursanţi: nr.min =5, nr.max=20


3. Titlul Cursului: Informatică pentru management si administraţie în domeniul medical
Locul de desfăşurare: Catedra de Informatică Medicală, Pasteur 6, Cluj
Perioada: 17-30 aprilie 2008
Durata în ore: 40 ore Nr. ore teoretice: 18 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore, Nr. ore stagiu
sau lucrari practice: 10 ore, Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonatori; prof. dr. Stefan Tigan, s.l. dr. Sorana Bolboacă,
Colaboratori: asist. Tudor Călinici, asist. Cosmina Bondor
Preţul cursului: 300 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, Stomatologie, doctoranzi,rezidenţi, medici
specialişti, cercetători, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr.min-max de cursanţi: nr.min =5, nr.max=20


4. Titlul Cursului: Practica medicală bazată pe evidenţe
Locul de desfăşurare: Catedra de Informatică Medicală, Pasteur 6, Cluj
Perioada: 22-31 Mai 2008
Durata în ore: 40 ore Nr. ore teoretice: 18 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore, Nr. ore stagiu
sau lucrari practice: 10 ore, Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: prof. dr. Andrei Achimaş Cadariu, Colaborator: s.l. dr.
Sorana Bolboacă, asist. Daniel Leucuţa
Preţul cursului: 300 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, Stomatologie, rezidenţi, medici specialişti,
cercetători, doctoranzi, etc.
Nr.min-max de cursanţi: nr.min =5, nr.max=20


5. Titlul cursului: Analiza statistică avansată a datelor calitative şi cantitative în domeniul
medical
Locul de desfăşurare: Catedra de Informatică Medicală,Pasteur 6, Cluj
Perioada: 2-11 iunie 2008
Durata în ore: 40 ore Nr. ore teoretice: 18 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore, Nr. ore stagiu
sau lucrari practice: 10 ore,Nr. ore evaluare finală: 2 ore,
Cadrul didactic de predare: Coordonator; prof. dr. Stefan Tigan, s.l. Horatiu Colosi, Colaborator:
asist. Tudor calinici, asist. Iancu Mihaela
Preţul cursului: 300 RON
Adresabilitate: doctoranzi, absolvenţi ai facultăţii de Medicină, Stomatologie, rezidenţi, medici
specialişti, cercetători, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr.min-max de cursanţi: nr.min =5, nr.max=20CLINICA MEDICALA I - MEDICINA INTERNA SI CARDIOLOGIE


1. Titlul cursului: Ecografie doppler vasculară periferică– partea a II-a (pentru atestatul de
studii complementare în ecografie Doppler vasculară)
Locul desfăşurării cursului: Catedra Medicală I – Medicină Internă şi Cardiologie, European
Teaching Centre in Medical Angiology / Vascular Medicine
Perioada: 10 martie – 18 aprilie 2008 (6 săptămâni)
Nr. ore de curs : 60, Nr. ore demonstraţii practice: 60, Nr. ore stagiu practic: 60 (4 ore / zi), Nr. ore
evaluare finală : 5
Coordonatorul cursului:Conf. dr. Dan Olinic, European Fellow in Medical Angiology / Vascular
Medicine, Colaboratori: dr. Mirela Stoia, dr. Maria Olinic, dr. Anca Fărcaş, dr. Ovidiu Suciu
Cost: echivalentul în lei a 200 Euro.
Specializările: Cardiologie. Medicină internă. Chirurgie vasculară. (medici specialişti şi rezidenţi)
Număr minim de cursanţi: 3 Număr maxim: 15


2. Titlul cursului: Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul aritmiilor cardiace
Locul desfăşurării: Spitalul Municipal Blaj, judeţul Alba
Perioada: aprilie – mai 2008 (28.04 – 30.04 şi 02 - 03.05)
Durata (ore): 30 ore (nr.ore teoretice: 20 ore curs; stagii 7,5 ore; evaluare finală 2,5 ore)
Cadrul didactic de predare: Prof.dr. Sorin Nicu Blaga
Preţul cursului: echivalentul a 50 EURO
Adresabilitate: cursul se adresează medicilor specialişti de cardiologie, medicină internă, ATI,
neurologie, medicilor de familie, diabetologi
Nr.min.-max. de cursanţi:15 – 30


3. Titlul cursului: Dificultati de diagnostic si tratament in pneumopatiile interstitiale
fibrozante
Locul desfasurarii: Spitalul judetean Satu- Mare
Perioada: 4.06-7.06.2008
Durata (ore): 29: Numar ore teoretice: 20, Numar ore demonstratii practice: 4 (Prezentari de
cazuri, exercitii de diagnostic si tratament), Numar ore stagiu/ lucrari practice: 4 (explorari
paraclinice-interpretare), Numar ore evaluare finala: 1
Cadrul didactic de predare: Conf. Univ. Dr. Lavinia Comes
Pretul cursului : echivalentul a 50 euro
Adresabilitate : rezidenti si specialisti in medicina interna, pneumologie, medicina de urgenta,
medicina de familie, chirurgie toracica, imagistica medicala, anestezie-terapie intensiva.
Numar minim-maxim de cursanti : 15-50MEDICALĂ III

1. Titlul cursului: Actualităţi în medicina internă pentru medicii de familie
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 31 martie-9 mai 2008 (o zi/săptămână)
Durata: Nr. ore teoretice: 24 ore, Nr. ore de evaluare finală: 3 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Vasile Andreica, Colaboratori: Prof.
dr. Monica Acalovschi,Prof. dr Mircea Grigorescu, Conf. dr. Paula Szanto, Conf. dr. Zeno
Spîrchez, Şef l. dr. Adriana Cavaşi, Şef l. dr. Silviu Iobagiu, dr. Daniela Paşca
Preţul cursului: 300 RON
Adresabilitate: medici de familie
Nr. min-max de cursanţi: min 6 cursanţi max. 20 cursanţi


2. Titlul cursului: Urgenţe în gastroenterologie
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 24-28 martie 2008
Durata: Nr. ore teoretice: 15 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore, Nr. ore stagiu sau lucrări
practice:, Nr. ore de evaluare finală: 1 oră
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Şef lucrări dr. Silviu Iobagiu, Colaborator: Şef
lucrări dr. Adriana Cavaşi
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: rezidenţi şi medici specialişti în gastroenterologie, interne, medicină de urgenţă,
anestezie şi terapie intensivă şi medicină generală.
Nr. min-max de cursanţi: min 2 cursanţi max. 20 cursanţi


3. Titlul cursului: Actualităţi în patologia bilio-pancreatică
Locul desfăşurării: Spitalul de Urgenţă Floreasca Bucureşti
Organizatori: Clinica Medicală III, Spitalul de Urgenţă Floreasca Bucureşti
Perioada: mai 2008
Durata: Nr. ore teoretice: 16 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonatori Prof. dr. Mircea Grigorescu- Cluj, Prof. dr.
Oliviu Pascu- Cluj, Prof. dr. Mircea Beuran- Bucureşti, Comitet ştiinţific:Prof. dr. Monica
Acalovschi Cluj, Prof. dr. Vasile Andreica Cluj, Prof. dr. R. Badea Cluj, Prof. dr. Liviu Vlad – Cluj,
Conf. dr. Cornel Iancu – Cluj, Conf. dr. Marcel Tanţău – Cluj, Conf. dr. Zeno Spîrchez – Cluj, Şef
lucrări dr. Ion Lică- Bucureşti, Şef lucrări dr. G. Constantinescu-Bucureşti, Dr. Ioana Grinţescu-
Bucureşti
Preţul cursului: 50 €
Adresabilitate: rezidenţi şi medici specialişti şi primari de gastroenterologie, interne şi chirurgie
Nr. min-max de cursanţi: maxim 50 cursanţi


125. Titlul cursului: Endoscopie digestivă în afecţiunile gastrointestinale
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 6-17 octombrie 2008
Durata: Nr. ore teoretice: 18 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 36 ore, Nr. ore evaluare finală: 2
ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator Conf. dr. Marcel Tanţău
Preţul cursului: 150 €
Adresabilitate: medici specialişti şi rezidenţi gastroenterologie, medicină internă, chirurgie,
anestezie şi terapie intensivă
Nr. min-max de cursanţi: 10-15 cursanţiMEDICALA V


1. Titlul cursului: Notiuni de electrocardiografie
Locul desfăşurării:Cluj Napoca, Spitalul Clinic Municipal, Str. Tăbăcarilor 11
Perioada:28.04 – 02.05.2008
Durata:15 ore teoretice, 15 ore demonstratii practice, 4 ore evaluare finala
Cadru didactic de predare: Coordonator:Conf. Dr. Dan Radulescu, Colaborator: Prof. Dr. Caius
Duncea
Preţul cursului:200 RON
Adresabilitate: Medici primari, specialişti, rezidenţi de medicină de famile, medicină internă
Nr. min. cursanţi : 5 (cinci)


2. Titlul Cursului:Tulburari de ritm si de conducere cardiace
Locul desfăşurării:Cluj Napoca, Spitalul Clinic Municipal, Str. Tăbăcarilor 11
Perioada:26.05 – 30.05.2008
Durata:15 ore teoretice, 15 ore demonstratii practice, 4 ore evaluare finala
Cadru de predare:Coordonator:Conf. Dr. Dan Radulescu, Colaborator:Asist. Dr. Elena Buzdugan,
Asist. Dr. Laurentiu Stoicescu
Preţul cursului:200 RON
Adresabilitate: Medici primari, specialişti, rezidenţi de medicină de famile, medicină internă
Nr. min. cursanţi : 5 (cinci)


3. Titlul Cursului:Monitorizarea bolnavului cu IRC in ambulator
Locul desfăşurării:Cluj Napoca,Spitalul Clinic Municipal, Str. Tăbăcarilor 11
Perioada:11-13..03.2008
Durata:12 ore
Cadru de predare:Coordonator: Conf. Dr. Doriana Lucaciu, Colaborator: Sef lucrari Dr. Delia
Bunea-Jivanescu
Preţul cursului:100 RON (pentru medici primari si specialisti), 50 RON (pentru medici rezidenti)
Adresabilitate Medici de familie; rezidenti medicina de familie si medicină internă
Nr. min. cursanţi : 5 (cinci)


4. Titlul Cursului: Ecografia in diagnosticul si urmarirea afectiunilor reno-urinare
Locul desfăşurării:Cluj Napoca, Spitalul Clinic Municipal, Str. Tăbăcarilor 11
Perioada:21.05 – 25.05.2008
Durata:15 ore teoretice, 15 ore demonstratii practice, 4 ore evaluare finala
Cadru de predare: Coordonator:Sef lucrari Dr. Delia Bunea-Jivanescu, Colaborator: Conf. Dr.
Dan Radulescu, Asist. Dr. Valentin Militaru
Preţul cursului:200 RON (pentru medici primari si specialisti), 150 RON (pentru medici rezidenti)
Adresabilitate: Medici primari, specialişti, rezidenţi de: medicină de familie, medicină internă si
nefrologie
Nr. min. cursanţi : 5 (cinci)


MEDICINA DE FAMILIE
1. Titlul cursului: Probleme curente în practica pediatrica a medicului de familie
Locul desfasurarii: sediul catedrei
Perioada: 15.04.- 26.04.2008
Durata: 30 ore din care: 20 ore teoretice, 8 ore demonstratii practice, 2 ore evaluare finala
Cadrul didactic de predare: Coordonator: şef lucrări dr. Sorina Lucaciu, Colaboratori: dr. Melinda
Molnar , dr. Miruna Antonesei , dr. Beatrice Moroşan
Pretul cursului: 100RON
Se adreseaza medicilor de familie, medicilor şcolari, rezidenţi de medicină de familie
Nr min-max de cursanti: 7-20


2. Titlul cursului : Actualităţi în medicina de familie
Locul desfăşurării : C.C.D.T. Cluj – Napoca
Perioada : 15.04 – 26.04.2008
Durata -30 ore din care : Nr.ore teoretice : 27, Nr.ore demonstraţii pracice : 2, Nr.ore evaluare
finală : 1
Cadrul didactic de predare : coordonator Prof.Dr.Oprea Sabin
Preţul cursului : 50 EURO
Adresabilitate :absolvenţi ai facultăţii de medicină,rezidenţi medicină de familie, medici de familie
Nr. Minim – maxim de cursanţi : 10 – 40


3. Titlul cursului : Interrelatii clinico-ecografice in medicina de ambulatoriu
Locul desfăşurării : C.C.D.T. Cluj – Napoca
Perioada : 02.06 – 16.06.2008
Durata 30 ore din care: Nr.ore teoretice : 10, Nr.ore demonstraţii pracice : 18, Nr.ore evaluare
finală :2 ore
Cadrul didactic de predare : coordonatori: Sef l. Dr. Onacǎ Emil, Sef l. Dr.Pop Sorina Livia
Preţul cursului : 30 EURO
Adresabilitate :absolvenţi ai facultăţii de medicină,rezidenţi medicină de familie, medici de familie
Nr. Minim – maxim de cursanţi : 10-15


4. Titlul cursului: “Abordarea multiprofesionala in ingrijirile paliative”
Locul desfasurarii: catedra medicina de familie- amfiteatru
Perioada: 16- 30 aprilie 2008
Durata: 32 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Sef Lucrari Dr. Mira Florea
Pretul Cursului: 30 Euro
Adresabilitate: medicilor de familie, rezidentilor de medicina de familie, medicina interna,
oncologie,farmacie,chirurgie buco-maxilo-faciala, medici specialisti medicina interna, asistenti
medicali, fizioterapeuti, kinetoterapeuti, asistenti sociali, psihologi, absolventilor facultatilor de
medicina generala, asistenti medicali generalisti, farmacie
Numar cursanti : 5-30


5. Titlul cursului: “Aspecte juridice si medico-sociale in practica medicului de familie”
Locul desfasurarii: catedra Medicina de familie- amfiteatru
Perioada: 15- 30 mai 2008
Durata: 32 Ore
Numele cadrului didactic de predare :Coordonator: sef lucrari dr. Mira Florea
Pretul cursului: 30 Euro
Adresabilitate: medicilor de familie, rezidentilor de medicina de familie, medicilor de medicina
generala si scolara , asistenti medicali, asistenti sociali, psihologi, absolventilor facultatii de
medicina generala, ai facultatii de asistenti medicali licentiati
Numar cursanti : 5-30


6. Titlul cursului: Electrocardiografie (ECG)
Locul desfăşurării: CDT, Cluj –Napoca
Perioada:1.IV –15.IV.2008
Durata(ore): Nr ore teoretice :20, Nr ore demonstraţii practice: 20, Nr ore evaluare finală:5
Cadru didactic de predare:coordonator : Dr. Lăţea Luminiţa
Preţul cursului : 20 Euro
Adresabilitate :absolvenţi ai Facultăţii de Medicină ,rezidenţi –Medicină de familie,rezidenţi
medicină internă ,cardiologie,diabet,medici specialişti cardiologie,medicină internă,medicina
muncii
Nr min-max de cursanţi:7-20MEDICINĂ DE URGENŢĂ


1. Titlul cursului: Urgenţe majore în pediatrie
Locul desfăşurării: Unitatea de Primire a Urgenţelor, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj
Perioada: 26.05.2008 – 30.05.2008
Durata (ore):Nr. ore teoretice: 15, Nr.ore demonstraţii practice: 10, Nr.ore stagiu sau lucrări
practice: 10, Nr.ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator Conf. Univ. Dr. Ioan Figan, colaboratori : Dr. Daniel
Nour, Dr. Cristian Fedorczuk,Dr. Simona Lăpuşte, Dr. Daniela Dreghiciu, Dr. Cristina Mării, Dr.
Anca Şarban
Pretul cursului : 100 RON
Adresabilitate : absolvenţi ai Facultăţiide Medicină/Stomatologie
Nr. min-max de cursanţi: 3-15MEDICINĂ LEGALĂ

1. Titlul cursului: Noţiuni de drept medical. Aportul expertizei medico-legale în soluţionarea
cazurilor de malpraxis.
Locul desfăşurării: sediul Catedrei de Medicină Legală, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
str.Clinicilor nr. 3-5
Perioada: 25.05. – 07.06.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40, Nr. ore demonstraţii practice: 10, Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Conf. Dr. Radu Vieru-Socaciu
Preţul cursului: 200 RON pentru medici şi farmacişti primari, 150 RON pentru medici şi farmacişti
specialişti şi alt personal cu studii superioare din reţeaua de medicină legală, 100 RON pentru
medici rezidenţi.
Adresabilitate: medici primari, specialişti şi rezidenţi în specialitatea medicină legală sau alte
specialităţi, personal de specialitate cu studii superioare din reţeaua de medicină legală
(farmacişti, chimişti, biologi).
Nr. min.-max. de cursanţi: minim 5MEDICINA MUNCII


1. Titlul cursului: Efecte specifice şi nespecifice ale zgomotului industrial.
Locul desfăşurării: Clinica de Medicina Muncii Cluj-Napoca.
Perioada: 15 martie – 15 aprilie 2008.
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10; Nr. ore demonstraţii practice: 10; Nr. ore stagiu sau lucrări
practice: 10; Nr. ore evaluare finală: 6.
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Marilena Oarga; Colaborator: Prof. dr. Aristotel
Cocârlă.
Preţul cursului: 80 Euro.
Adresabilitate: medici specialişti şi primari de medicina muncii, medici rezidenţi de medicina
muncii, medici cu competenţă în medicina de întreprindere, medici de medicină generală.
Nr. min. – max. de cursanţi: 10 – 20.


2 Titlul cursului: Actualităţi legislative în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.
Locul desfăşurării: Clinica de Medicina Muncii Cluj-Napoca.
Perioada: mai 2008.
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 5; Nr. ore demonstraţii practice: 15; Nr. ore evaluare finală: 1.
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. dr. Lucian Gabriel Tefas; Colaboratori: Şef lucr. dr.
Răzvan Ionuţ; As. Univ. Armand Gabriel Râjnoveanu.
Preţul cursului: 50 Euro.
Adresabilitate: medici specialişti şi primari de medicina muncii, medici rezidenţi de medicina
muncii, medici cu competenţă în medicina de întreprindere, medici de medicină generală.
Nr. min. – max. de cursanţi: 20 – 40.MICROBIOLOGIE


1 Titlul cursului :“Micologie medicala”
Perioada: 13 – 27 martie 2008
Durata (ore): 40 ore - curs: 20; activitate practica :20
Cadrul didactic titular: Prof. Dr. Monica Junie, Colaborator: Sef lucrari Dr. Carmen Costache,
Asist.Univ. Ioana Colosi
Pretul cursului : 60 Euro
Adresabilitate: absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, Rezidenti, medici specialisti
-Medicina de Laborator, Medicina de Familie, Pediatrie, Medicina interna, Infectioase,
Epidemiologie, medici cu o competenta, absolventi ai altor facultati etc.
Nr. min-max de cursanti: Nr. min de cursanti 4


2. Titlul cursului: “Parazitologie medicala”
Perioada: 1 – 15 martie 2008
Durata (ore): 40 ore - curs: 20; activitate practica :20
Cadrul didactic titular: Prof. Dr. Monica Junie, Colaborator: Sef lucrari Dr. Carmen Costache,
Asist.Univ. Ioana Colosi
Pretul cursului: 60 Euro
Adresabilitate: absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, Rezidenti, medici specialisti
-Medicina de Laborator, Medicina de Familie, Pediatrie, Medicina interna, Infectioase,
Epidemiologie, medici cu o competenta, absolventi ai altor facultati etc.
Nr. min-max de cursanti: Nr. min de cursanti 4


3. Titlul cursului :“Bacteriologie medicala: infectii bacteriene (patogenie, epidemiologie,
factori de patogenitate, diagnostic, terapie)”
Perioada: 15 mai – 1 iunie 2008
Durata (ore): 40 ore - curs: 20; activitate practica :20
Cadrul didactic titular: Prof. Dr. Monica Junie , Prof.Dr. Doina Matinca, Colaborator: Asist.Univ.
Dr. Mihaela Ionescu, Asist. Univ. Laura Simon
Pretul cursului : 60 USD
Adresabilitate: absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, Rezidenti, medici specialisti
-Medicina de Laborator, Medicina de Familie, Pediatrie, Medicina interna, Infectioase,
Epidemiologie, medici cu o competenta, absolventi ai altor facultati etc.
Nr. min-max de cursanti: 4 – 20


4. Titlul cursului : Infectii oportuniste in infectia hiv- sida”
Perioada: 1 – 15 iunie 2008
Durata (ore): 40 ore - curs: 30; activitate practica :10
Cadrul didactic titular: Prof. Dr. Monica Junie, Prof.Dr. Doina Matinca
Pretul cursului : 60 Euro
Adresabilitate: absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, Rezidenti, medici specialisti
-Medicina de Laborator, Medicina de Familie, Pediatrie, Medicina interna, Infectioase,
Epidemiologie, medici cu o competenta, absolventi ai altor facultati etc.
Nr. min-max de cursanti: 4 – 20


5. Titlul cursului :“Diagnosticul bacteriologic in infectiile determinate de mycobacterii”
Perioada: 1 – 15 iunie 2008
Durata (ore): 40 ore: curs - 30 ore; activitate practica - 10 ore
Cadrul didactic titular: Prof. Dr. Monica Junie, Colaborator : Dr. Daniela Homorodean
Pretul cursului : 60 USD
Adresabilitate: absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, Rezidenti, medici specialisti
-Medicina de Laborator, Medicina de Familie, Pediatrie, Medicina interna, Infectioase,
Epidemiologie, medici cu o competenta, absolventi ai altor facultati etc.
Nr. min-max de cursanti: 4 – 20NEFROLOGIE


1. Titlul cursului : Actualitati in bolile renale
Locul desfasurarii : Clinica de Nefrologie Cluj Napoca
Perioada : 17-18.05 2008
Durata:Nr ore teoretice :12, Nr ore demonstratii practice -2, Nr ore evaluare finala : 2
Cadrul didactic de predare: coordonator - Prof dr Vladutiu Dan, colaborator – Prof. Dr. Gherman-
Caprioara Mirela, Conf. Dr. Spanu Costel, sef lucrari Dr. Parvu Liliana., Dr. Kacso Ina, Dr. Rusu
Crina
Pretul cursului – 50 euro
Adresabilitate – medici absolventi, rezidenti, specialistide medicina interna si Nefrologie
Nr min- max cursanti: 5 -15


2. Titlul cursului: Actualitati in dializa peritoneala
Locul desfasurarii : Nefrologie
Perioada : 18-19.03.2008
Durata:Nr ore teoretice: 16, Nr ore stagiu sau lucrari practice – 16 ore, Nr ore evaluare finala: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator sef lucrari Dr Parvu Liliana, colaborator: Dr. Kacso Ina,
Dr. Rusu Crina
Pretul cursului 25 euro
Adresabilitate – specialisti nefrologie, interne
Nr min- max cursanti – 5-8 cursanti
3. Titlul cursului : Particularitati ale pacientilor in program de dializa peritoneala
Locul desfasurarii : Nefrologie
Perioada : 2-3.04.2008
Durata: Nr ore teoretice: 8 ore, Nr ore stagiu sau lucrari practice – 8 ore, Nr ore evaluare finala: 1
ora
Cadrul didactic de predare: coordonator sef lucrari Dr Parvu Liliana, colaborator: Dr. Kacso Ina,
Dr. Rusu Crina
Pretul cursului 25 euro
Adresabilitate – medici specialisti medicina generala
Nr min- max cursanti – 5-8NEUROLOGIE


1.. Titlul cursului: Obtiuni terapeutice in boala parkinson
Locul desfasurarii: Clinica de Neurologie: biblioteca
Perioada: 26 -31 mai 2008
Durata: Nr. ore teoretice: 15 ore, Nr. ore stagiu – demonstratii decaz: 10 ore, Nr. ore evaluare
finala: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Lacramioara Perju-Dumbrava
Pretul cursului: 150 RON
Adresabilitate: - medici rezidenţi şi specialişti din specialităţile clinice, medici de familie
Nr. Min-max de cursanti: 7-25


2. Titlul cursului: Actualitati in mecanismele neuroprotectiei si neuroplasticitatii in patologia
neurologica
Locul desfasurarii: Clinica de Neurologie: Amfiteatru
Perioada: 14-18 aprilie 2008
Durata (ore): 21, Nr. ore teoretice: 15 ore (3 ore/zi, 5 zile), Nr. ore demonstratii parctice 4 ore ( 1
ora /zi, 4 zile)
Cadrul didactic de predare: Coordonator Conf. Dr. Muresanu Fior Dafin
Pretul cursului: 150 RON
Adresabilitate: - absolventi ai Facultatii de Medicina/Stomatologie.Farmacie, rezidenti in
neurologie, specialisti neurologi, studenti ai ai Facultatii de Medicina
Nr. Min-max de cursanti: 6-30ONCOLOGIE-RADIOTERAPIE


1. Titlul cursului: Strategii terapeutice contemporane în oncologie – reuniune post
ASCO/ECCO
Locul desfăşurării: Catedra Oncologie-Radioterapie, Institutul Oncologic “ Prof. Dr. I. Chiricuţă"
Perioada: 24-25 aprilie 2008
Durata ( ore): Nr.ore teoretice: 7, Nr.ore demonstraţii practice: 1, Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof.Dr. Viorica Nagy, colaboratori:Conf. Dr. V.Cernea,
Sef l.Dr.O.Coza, Sef l. Dr.G.Kacso, dr.C.Căinap
Pretul cursului: 80 lei medici primari şi medici specialişti, 30 lei medici rezidenţi
Adresabilitate: medici primari/ specialişti/ rezidenţi oncologi (radioterapie, oncologie medicală)
Nr. min-max de cursanţi: 30 – 70
2. Titlul cursului: Actualităţi în terapia moleculară ţintită a cancerului
Locul desfăşurării: Catedra Oncologie-Radioterapie, Institutul Oncologic “ Prof. Dr. I. Chiricuţă"
Perioada: 25-26 aprilie 2008
Durata ( ore): Nr.ore teoretice: 7, Nr.ore demonstraţii practice: 1, Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare:coordonator:Conf.Dr.Tudor-Eliade Ciuleanu, colaboratori:
dr.C.Căinap, Dr.Eniu Alexandru, Dr.Cebotaru Cristina, Dr. Răzvan Curcă
Pretul cursului: 80 lei medici primari şi medici specialişti, 30 lei medici rezidenţi
Adresabilitate: medici primari/ specialişti/ rezidenţi oncologi
Nr. min-max de cursanţi: 50 – 80


3. Titlul cursului: Curs practic de radioterapie pentru tehnicieni, ediţia a III-a 2008
Locul desfăşurării: Catedra Ocologie-Radioterapie, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion. Chiricuţă”-
Laboratorul de Radioterapie
Perioada: 30-31 mai 2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 4, Nr.ore demonstraţii practice: 4, Nr.ore stagiu sau lucrări
practice: 7, Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare:Coordonator: Conf.Dr.Valentin Cernea, Colaboratori: Prof. Dr. Viorica
Nagy, Sef lucr. Dr. G. Kacso, Sef lucr. Dr. O. Coza, Fiz. Aurel Chis, Fiz. Victor Bogdan, Fiz. D.
Dordai
Preţul cursului: 50 lei
Adresabilitate : Tehnicieni de radioterapie, fizicieni, medici rezidenţi radioterapie
Nr. min-max de cursanţi: 10-50PEDIATRIE I


1. Titlul cursului: Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul cardiomiopatiilor primare şi
secundare şi al insuficienţei cardiace la copil
Locul desfăşurării: Spitalul Municipal Mediaş
Perioada: 29 - 31 mai 2008
Durata (ore): 24 ore- teoretice (curs): 18, demonstraţii practice: 3, evaluare finală: 3, Cadrul
didactic de predare: Conf. Dr. Rodica Manasia
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: specialişti Pediatrie, medici de Familie, Cardiologie
Nr. minim de cursanţi: 10


2. Titlul cursului: Urgenţele în pediatrie - în practica medicului de familie
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie I
Perioada: 22 - 24 mai 2008
Durata (ore): 27 ore teoretice (curs): 12 ore, demonstraţii practice: 12 ore, evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf.Dr.Mireştean Ştefan
Preţul cursului: echivalentul în lei a 50 EURO
Adresabilitate: abs. ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi, specialişti - Pediatrie, Medicină de
Familie, ATI
Număr minim cursanţi: 5 Număr maxim cursanţi: 10


3. Titlul cursului: Fibroza chistică la copil (diagnostic, tratament, profilaxie)
Locul desfăşurării: Spitalul Turda
Perioada: 20 - 22 martie 2008
Durata (ore): 27 ore teoretice (curs): 14, demonstraţii practice: 10, evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef Lucrări Dr.Mirela Filip, colaborator : Asist. Dr.
Romanţa Barbu
Preţul cursului: echivalentul în lei a 20 EURO
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi, specialişti - Pediatrie, Medicină de
Familie, Pneumologie
Număr minim cursanţi: 5 Număr maxim cursanţi: 10CLINICA PEDIATRIE II, PUERICULTURĂ, MEDICINĂ DE FAMILIE PEDIATRICĂ


1. Titlul cursului: “Probleme neurologice de ”graniţă” în pediatrie”
Locul desfăşurării: curs în deplasare - Spitalul Municipal Mediaş
Perioada: 17.03.2008 – 31.03.2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 14 ore, Nr ore demonstraţii practice: 4 ore, Nr ore evaluare finală: 2
ore
Cadrul did. de predare: Coordonator Şef lucr. Dr. Mărgescu Mircea - Prof. Dr. Nicolae Miu,
Colaboratori: Conf. Dr. Mariana Andreica, Conf. Dr. Lucia Slăvescu
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti, medici de familie, medici şcolari.
Nr.min.-max.de cursanţi: 7


2. Titlul cursului: “Deficite autoimune şi autoimunitate”
Locul desfăşurării: curs în deplasare - Spitalul Judeţean Galaţi
Perioada: 05.05.2008 – 17.05.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 14 ore, Nr ore demonstraţii practice: 4 ore, Nr ore evaluare finală:
2 ore
Cadrul did. de predare: Coordonator: Conf. Dr. Marc Mariana - Prof. Dr. Nicolae Miu
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti, medici de familie, medici şcolari.
Nr.min.-max.de cursanţi: 7


3. Titlul cursului: “Abordarea modernă a diagnosticului în gastroenterologie şi hepatologie
pediatrică”
Locul desfăşurării: curs în deplasare - Spitalul Municipal de Urgenţă Petroşani
Perioada: 07.04.2008 – 18.04.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 14 ore, Nr ore demonstraţii practice: 4 ore, Nr ore evaluare finală:
2 ore
Cadrul did. de predare: Coordonator Prof. Dr. N. Miu - Conf. Dr. Lucia Slăvescu, Colaboratori: Şef
lucr. Dr. Pîrvan Alexandru, As. univ. Dr. Pop Tudor
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti, medici de familie, medici şcolari.
Nr.min.-max.de cursanţi: 7


4. Titlul cursului: “Actualităţi în Bolile alergice ale copilului”
Locul desfăşurării: curs în deplasare - Spitalul Judeţean Alba
Perioada: 14.04.2008 – 25.04.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 14 ore, Nr ore demonstraţii practice: 4 ore, Nr ore evaluare finală:
2 ore
Cadrul did. de predare: Coordonator Conf. Dr. Sur Genel
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti, medici de familie, medici şcolari.
Nr.min.-max.de cursanţi: 7


5. Titlul cursului: “Progrese diagnostice şi terapeutice în oncologie – hematologie
pediatrică”
Locul desfăşurării: curs în deplasare - Spitalul Judeţean Braşov
Perioada: 08.05.2008 – 23.05.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20 ore, Nr ore demonstraţii practice: 8 ore, Nr ore evaluare finală:
2 ore
Cadrul did. de predare: Coordonator Şef lucr. Dr. Popa Gheorghe, Colaboratori: As. univ. Dr.
Cristina Blag
Preţul cursului: 160 RON
Adresabilitate: medici specialişti, medici de laborator, medici de familie, medici şcolari.
Nr.min.-max.de cursanţi: 7


6. Titlul cursului: “Dificultăţi de diagnostic şi tratament în colopatiile pediatrice”
Locul desfăşurării: Catedra Pediatrie II, U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Perioada: 19.05.2008 – 30.05.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 14 ore, Nr ore demonstraţii practice:4 ore, Nr ore evaluare finală: 2
ore
Cadrul did. de predare: Coordonator Şef lucr. Dr. Daniela Şerban - Prof. Dr. Nicolae Miu
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti, medici cu competenţă sau supraspecializare în
gastroenterologie, medici de familie.
Nr.min.-max.de cursanţi: 7


7. Titlul cursului: “Terapeutică pediatrică”
Locul desfăşurării: Catedra Pediatrie II, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Perioada: 10.03.2008 – 28.03.2008
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20 ore, Nr ore demonstraţii practice:8 ore, Nr ore evaluare finală: 2
ore
Cadrul did. de predare: Coordonator Prof. Dr. Nicolae Miu - Prof. Dr. Anca Buzoianu,
Colaboratori: Conf. Dr. Bizo Aurel, Conf. Dr. Mariana Andreica, Şef lucr. Dr. Mărgescu Mircea,
As. univ. Dr. Militaru Mihai
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti, medici de familie, farmacişti.
Nr.min.-max.de cursanţi: 7


8. Titlul cursului: „Actualităţi în nutriţia copilului sănătos şi bolnav”
Locul desfăşurării: curs în deplasare - Spitalul Judeţean Zalău
Perioada: 28.04.2008 – 09.05.2008
Durata (ore): Nr ore teoretice: 14 ore, Nr ore demonstraţii practice: 4 ore, Nr ore evaluare finală: 2
ore
Cadrul did. de predare: Coordonator Prof. Dr. Nicolae Miu - Conf. Dr. Lucia Slăvescu- Şef lucr.
Dr. Gabriela Panga
Colaboratori: Conf. Dr. Bizo Aurel, Şef lucr. Dr. Pîrvan Alexandru
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti, medici de familie.
Nr. minim-max. de cursanţi: 7
PEDIATRIE III


1. Titlul cursului: Actualităţi terapeutice în bolile respiratorii la copil
Locul desfăşurării: Cluj-Napoca
Perioada: 1-30 mai 2008, 2 zile/săptămână
Durata (ore): 35: Nr. ore teoretice 20, Nr. ore demonstraţii 13, Nr. ore evaluare finală 2
Cadrul didactic de predare coordonator: Conf. dr. Sorin Claudiu MAN, colaboratori: prof. dr.
Mircea V. Nanulescu, Conf.dr. Angela Butnariu, Conf. dr. Cornel Vălean, şef lucr. Dr. Mariana
Mureşan, şef lucr. Dr. Lavinia Popescu, Conf. dr. Dorin Farcău, şef lucr. Daniela Iacob, şef lucr.
Paraschiva Cherecheş-Panţa, asist. univ. Gabriela Ichim, prep. univ. Adrian Leucuţa, Prep.
Dr.Simona Tătar
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici rezidenţi pediatrie, medici rezidenţi boli infecţioase, medici rezidenţi
medicină de familie, medici pediatri, medici specialişti în boli infecţioase, medici de familie
Nr. min-max de cursanţi: 7 - ...


2. Titlul cursului: Ecografie pediatrică (iniţiere)
Locul desfăşurării: Pediatrie III, Cluj Napoca
Perioada: 1.VI.-15.VI. 2008
Durata: 35 ore (2 zi/săpt ): Nr ore teoretice: 15 ore, Număr ore demonstraţii practice: 18 ore,
Număr ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Cornel VĂLEAN, colaboratori: Şef de lucr. dr.
Daniela Iacob, dr. Otilia Fufezan
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de medicina, rezidenti, med. specialisti pediatrii, med. spec.
Medicina generala, medici spec.radiologi, medici cu competenta ecografie
Numar minim de cursanti : 7


3. Titlul cursului: “Actualitati in patologia digestiva a copilului”
Locul desfasurarii: Clinica Pediatrie III, Cluj-Napoca
Perioada: 1.IV. – 15.IV.2008
Durata: 35 ore (2 zi/săpt ): Nr ore teoretice: 15 ore, Număr ore demonstraţii practice: 18 ore,
Număr ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare:coordonator: Conf. dr. Dorin FARCĂU, colaboratori: prof. dr. Mircea
Nanulescu, sef lucrari dr. Chereches-Panta Paraschiva, sef lucrari dr. Daniela Iacob, sef lucrari
dr. Man Sorin, sef lucrari dr. Maria Mihetiu, sef lucrari dr. Mariana Muresan, sef lucrari dr.
Popescu Lavinia, asist. univ. dr. Gabriela Ichim, dr. Otilia Fufezan, , prep. univ. Adrian Leucuţa,
Prep. Dr. Simona Tătar
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici: de familie, specialisti, rezidenti
Numar minim de cursanti: 5


4. Titlul cursului: Urgenţe pediatrice
Locul desfăşurării: Zalău
Perioada: 01.03.2008-30.03.2008
Durata: 35 ore (2 zi/săpt ) Nr ore teoretice: 15 ore, Număr ore demonstraţii practice: 18 ore,
Număr ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul did. de predare: Coordonator: Conf.dr. Angela Butnariu, colaboratori: prof. dr. Mircea
Nanulescu, conf.dr. Cornel Vălean, Conf. dr. Dorin FARCĂU, sef l. dr. Chereches-Panta
Paraschiva, sef l. dr. Daniela Iacob, conf dr. Man Sorin, sef l. dr. Mariana Muresan, sef l. dr.
Popescu Lavinia, dr. Gabriela Ichim, dr. Otilia Fufezan, dr. Adrian Leucuţa, Dr. Simona Tătar
Preţul cursului: 80 lei noi
Adresabilitate: absolventi ai Fac. de medicina, rezidenti, specialisti pediatrie, medicină de urgenţă
Număr min-max de cursanţi: 7PNEUMOFTIZIOLOGIE


1. Titlul cursului: Aplicarea startegiei DOTS, conform Programulul Naţional de Combatere a
Tuberculozei.
Locul desfăşurării: Catedra de Pneumologie (Str. Haşdeu Nr. 6, Cluj Napoca)
Perioada: 2-15.05.2008.
Durata ( ore): Nr. ore teoretice: 20 ore, Nr.ore demonstratii practice: 4 ore, Nr.ore stagiu sau
lucrari practice: 6 ore, Nr.ore evaluare finala: 3 ore.
Cadrul didactic de predare: cordonator: Prof. Dr. Monica Pop. colaborator: Conf.dr. Doina Todea.
Preţul cursului:40 RON.
Adresabilitate: medici specialişti pneumologie, medici cu competenţă ftiziologie, medici de familie.
Nr. min-max de cursanti: 2-10.


2. Titlul cursului: Sindromul de apnee in somn.
Locul desfăşurării: Catedra de Pneumoftiziologie ( Str. Haşdeu Nr. 6, Cluj Napoca)
Perioada: 20.05.2008-31.05.2008
Durata ( ore): Nr. ore teoretice: 10 ore., Nr.ore demonstratii practice: 4 ore, Nr.ore stagiu sau
lucrari practice: 6 ore, Nr.ore evaluare finala: 2 ore
Cadrul didactic de predare: cordonator: Conf. Dr. Doina Todea, Prof. Dr. Monica Pop
Preţul cursului:30 RON.
Adresabilitate: medici specialitate laborator, biologi specialitate microbiologie, medici specialişti
pneumologie, medici cu cu competenţă ftiziologie.
Nr min-max de cursanti: 4-10.PSIHIATRIE


1. Titlul cursului: Comorbiditati în bolile psihice
Locul desfasurarii: Biblioteca Clinicii Neurologie
Perioada: 5 - 12 iunie 2008
Durata (ore): 14 Nr. ore teoretice: 12, Nr. ore evaluare finala: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Fodoreanu Liana
Pretul cursului: 100 RON
Adresabilitate: medici specialisti si primari psihiatrie, medicina de familie, psihiatrie, medicina de
familie
Nr. min - max de cursanti: 5 – 15


2. Titlul cursului: Expertiza medico-legala psihiatrica
Locul desfasurarii: Clinica Psihiatrica Cluj-Napoca
Perioada: l5. 03. - 15. 04. 2008
Durata( ore): 25 Nr. ore teoretice: 16, Nr. ore demonstratii practice – 8, Nr. ore evaluare finala: 1
Cadru didactic de predare: coordonator: Sef de lucrari Dr. Zdrenghea Vlad
Pretul cursului: 150 RON
Adresabilitate: rezidenti si specialisti în psihiatrie
Nr. min-max de cursanti: 3 – 20
PSIHOLOGIE CLINICA SI SANATATE MINTALA


1. Titlul cursului: Terapie şi management în toxicomanii
Locul desfăşurării: Clinica Psihiatrie III
Perioada:01.03.2008– 15.03.2008
Durata: Nr ore teoretice : 40, Nr. ore demonstraţii practice : 20, Nr. ore evaluare finală : 4
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Doina Cozman, colaboratori: Şef lucrări Dr.
Horia Coman, Asist. univ. Oana Dobrescu, Asist. univ. Minodora Manea, Asist. univ. Mădălina
Neamţu
Preţul cursului: 600 lei
Adresabilitate : absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, Facultăţii de Farmacie, medici rezidenţi /
specialişti Psihiatrie, medici şcolari, medici de familie, psihologi.
Nr. min de cursanţi: 10, Nr. maxim de cursanţi: 30RADIOLOGIE


1 Titlul cursului: Examinarea ecografica si radio-imagistica in patologia glandei mamare
Locul desfasurarii: Clinica Radiologica
Perioada: 26 mai 2008- 20 iunie 2008
Durata: 120 ore
Cadrul didactic de predare:Coordonator: Sef lucrari Dr. Anca Ciurea, Colaboratori: Sef lucrari Dr.
Angelica Chiorean, Dr.Cristiana Ciortea, Dr. Larisa Ciule, Conf. Dr. Carmen Mihu, Sef lucrari Dr.
George Dindelegan, Dr. Catalina Bungardean
Pretul cursului: 250 euro
Adresabilitate: Medici specialisti radiologie-imagistica medicala cu competenta de ecografie
generala; medici rezidenti radiologie – imagistica medicala an IV, V
Numar cursanti: Minim: 5 persoane, Maxim: 10 persoane
Inscriere numai cu avizul coordonatorului de curs
Curs de pregatire în vederea obţinerii atestatului în senologie


2. Titlul cursului: Radio-Imagistica genunchiului . Noţiuni fundamentale şi actualităţi.
Locul desfasurarii: Laboratorul de radiologie si imagistică medicală, Spitalul Clinic de Recuperare
Perioada: 24.III – 28.III.2008
Durata (ore): 32 ore Nr. ore teoretice: 10 ore, Nr. ore demonstraţii practice: 20 ore, Evaluare
finală: 2 ore
Cadrul did. de predare: coodonator: Conf. Dr. Petcu Stelian-colaboratori: Dr. Raus Iulian, Dr.
Chiroiu Bogdan, Dr. Moldovan Ionuţ
Preţul cursului: medici rezidenţi 20 E, medici specialişti 100 E
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină,medici rezidenţi, specialişti radiologi, reumatologi,
ortopezi, balneologi, medici de familie
Nr. min – max de cursanţi: 5 – 10


3. Titlul cursului: Valoarea actuala a examinarilor radiologice clasice in patologia pulmonara
si osteoarticulara
Locul desfăşurării: Clinica de Radiologie
Perioada: 5 mai – 13 mai 2008
Duarata ( ore ): Nr. ore teoretice: 28, Nr. ore demonstraţii practice: 28, . ore evaluare finală: 5
Cadrul did. de predare: coordonator: Conf.Dr. Fazakas Elisabeta, colaborator: Prof. Dr. Covalcic
Mihai, Sef Lucrari Dr. Butnaru Anca
Preţul cursului: 50 Euro
Adresabilitate: Radiologi specialisti, rezidenti de radiologie, reumatologi specialisti, pneumologi,
ortopeziSĂNĂTATEA MEDIULUI

1. Titlul cursului: Siguranţa alimentelor şi controlul acestora prin aplicarea sistemului
HACCP
Locul desfăşurării: Sediul Catedrei de Sănătatea Mediului, Str.Pasteur 6
Perioada: 1-30 martie 2008
Durata: Nr ore teoretice: 16 ore, Demonstraţii practice: 14 ore, Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadru didactic coordonator. Şef Lucr. Dr. Dana Sîrbu, Colaboratori: Conf. Dr. Monica Popa,
Conf.Dr. Valerica Laza, Şef lucr. Dr. Daniela Curşeu, Asist.dr. Bogdana Năsui, Asist.dr. Ciuciuc
Nina
Preţul cursului: 50 Euro, 30 euro pentru preparatori, rezidenţi, doctoranzi cu frecvenţă
Adresabilitate: Absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară, ai Facultăţii de Medicină, rezidenţi şi
specialişti în igienă.
Nr. cursanţi: 4 – 15


2. Titlul cursului: Igiena mediului si relatia cu comportamentele umane. Principii de
modelare a comportamentelor sanogene
Locul desfăşurării: Catedra de Sănătatea Mediului, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 15-30 mai 2008
Durata: 3 x 6 ore = 18 ore, din care:16 ore curs, 2 ore lucrări practice
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Valeria Laza
Preţul cursului: 30 Euro (echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină şi Stomatologie, rezidenţi şi specialişti de Igiena
Mediului, absolvenţi ai Facultăţilor de Biologie şi Psihiatrie.
Număr de cursanţi: minim 3, maxim 15.


3. Titlul cursului:Igiena alimentatiei. Principii de alimentatie in conditii de efort fizic
Locul desfăşurării: Catedra de Sănătatea Mediului, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 1-15 iunie 2008
Durata: 4 x 6 ore = 24 ore, din care: 20 ore curs, 4 ore lucrări practice
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Valeria Laza
Preţul cursului: 30 Eur (echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină şi Stomatologie, rezidenţi şi specialişti de Igiena
Mediului, absolvenţi ai Facultăţilor de Biologie şi Psihiatrie.
Număr de cursanţi: minim 3, maxim 15.SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT


1. Titlul cursului: Legislaţie medicală pentru manageri în sistemul public de îngrijiri de
sănătate
Locul desfăşurării: sediul catedrei (str. Băiţa nr. 1)
Perioada: 20-23 mai 2008
Durata: Nr. ore teoretice - 5ore* 4 zile =20 ore, Nr. ore lucrări practice – 2 ore* 4 zile = 8 ore, Nr.
ore evaluare finală 2 ore teoretic + 2 ore practic
Cadru didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Cristina Borzan, colaborator: Conf. Dr. Floare
Mocean, Asist. Dr. Crenguţa Petrişor, Asist. Dr. Florina Gabor Harosa
Preţul cursului: 80 €
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/Medicină Dentară/Farmacie şi a altor facultăţi,
medici rezidenţi, medici specialişti, medici de familie, asistenţi medicali licenţiaţi
Nr. minim de cursanţi: 15


2. Titlul cursului: Bazele managementului resurselor umane şi elemente de marketing
medico-social
Locul desfăşurării: sediul catedrei (str. Băiţa nr. 1)
Perioada: 10-13 iunie 2008
Durata: Nr. ore teoretice - 5ore* 4 zile =20 ore, Nr. ore lucrări practice – 2 ore* 4 zile = 8 ore, Nr.
ore evaluare finală 2 ore teoretic + 2 ore practic
Cadru didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Floarea Mocean, colaborator: Conf. Dr.
Cristina Borzan, Dr. Crenguţa Petrişor, Dr. Florina Gabor Harosa
Preţul cursului: 80 €
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/Medicină Dentară/Farmacie şi a altor facultăţi,
medici rezidenţi, medici specialişti, medici de familie
Nr. minim de cursanţi: 15


3. Titlul cursului: Managementul calităţii şi planificarea strategică în medicina bazată pe
dovezi
Locul desfăşurării: sediul catedrei (str. Băiţa nr. 1)
Perioada: 24-27 iunie 2008
Durata: Nr. ore teoretice - 5ore* 4 zile =20 ore, Nr. ore lucrări practice – 2 ore* 4 zile = 8 ore, Nr.
ore evaluare finală 2 ore teoretic + 2 ore practic
Cadru didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Floarea Mocean, colaborator: Conf. Dr.
Cristina Borzan, Dr. Crenguţa Petrişor, Dr. Florina Gabor Harosa
Preţul cursului: 80 €
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/Medicină Dentară/Farmacie şi a altor facultăţi,
medici rezidenţi, medici specialişti, medici de familie
Nr. minim de cursanţi: 15

								
To top