UNIVERSITATEA�BABES-BOLYAI�CLUJ-NAPOCA by nB9v89

VIEWS: 548 PAGES: 10

									PROBA I – FUNDAMENTELE
STIINTIFICE ALE EDUCATIEI FIZICE SI
A SPORTULUI
TEORIA SI METODICA EDUCATIEI FIZICE SI A SPORTULUI
1.  Principalele notiuni ale Teoriei si Metodicii EFS
       Educatia fizica
       Sportul
       Antrenamentul sportiv
       Cultura fizica
       Dezvoltarea fizica
       Capacitatea motrica
       Miscarea omului – actul - actiunea motrica - activitatea motrica
2.  Educatia fizica ca activitate sociala
       Idealul educatiei fizice
       Functiile educatiei fizice
       Obiectivele educatiei fizice
3.  Mijloacele educatiei fizice
       Tipologia mijloacelor educatiei fizice
       Exercitiul fizic     - continutul
                    - forma
                    - clasificarea exercitiilor fizice
4.  Componentele procesului instructiv -educativ de educatie fizica
       Cunostinte de specialitate
       Indici morfologici sI functionali ai organismului
       Calitatile motrice    - viteza
                    - indemanarea
                    - forta
                    - rezistenta
          - forme de manifestare
          - factori de conditionare
          - unele aspecte metodice
       Deprinderile motrice
       Priceperile motrice
       Elemente de continut ale celorlalte laturi ale educatiei generale
5.  Metodele de instruire in educatia fizica
       Metodele verbale – expunerea verbala
                  -  conversatia
                  -  brainstorming-ul
                  -  studiul individual
     -  Metodele intuitive    - demonstratia
                    - folosirea unor metode iconografice
                    - observarea executiei altor subiecti
     -   Metoda practica - exersarea pentru formarea deprinderilor sI priceperilor motrice
                  -  exersarea pentru optimizarea dezvoltarii fizice
                  -  exersarea pentru dezvoltarea/educarea calitatilor motrice
                              – viteza
                             - indemanare
                             - forta
                             - rezistenta
6.  Lectia de educatie fizica
     Tipologie
     Structura
     Dinamica sI dirijarea efortului
     Densitate
7.  Evaluarea in educatia fizica
     Fazele evaluarii
     Criteriile de evaluare
     Metodele de evaluare
8.  Planificarea sI evidenta in educatia fizica
     Planificarea       – planul tematic annual
                  -  planul calendaristic semestrial
                  -  proiectarea unitatilor de invatare
                  -  proiectul didactic – etape sI operatii in proiectarea didactica
                  -  anexa planului calendaristic
     Evidenta in educatia fizica
Bibliografie
Carstea, Gh. – Teoria sI metodica educatiei fizice sI sportului ,Ed.Universul Bucuresti 1993 sI ANEFS Bucuresti
1998
Cobarzan, H, Prodea, C. – Teoria educatiei fizice si sportului – curs 2000
Cobarzan, H, Prodea, C. – Metodica educatiei fizice si sportive scolare – curs 2000
Firea,Elena – Metodica educatiei fizice scolare, vol I-II, IEFS Bucuresti 1984
Marolicaru,Mariana – Tratarea diferentiata in educatia fizica, Ed.Sport-Turism, Bucuresti 1986
Mitra, Gh.,Mogos,A. – Metodica educatiei fizice scolare, Ed.Sport-Turism, Bucuresti 1980
Siclovan,I. – Teoria educatiei fizice sI sportului, Ed. Sport-Turism, Bucuresti 1979
Utiu,I. – Teoria educatiei fizice sI sportului,UBB Cluj-Napoca 1993
Utiu, I. – Metodica educatiei fizice sI sportului scolar, UBB Cluj-Napoca,1995
- Programa de educatie fizica ciclul gimnazial si liceal , Ed.Didactica sI Pedagogica, Bucuresti 1999;2000
- Ghid metodologic de aplicare a programelor scolare la educatie fizica in ciclurile primar, gimnazial si liceal. MedC,
2001
- Sistemul national scolar de evaluare la disciplina educatie fizica si sport, MEd.C, 1999
        TEORIA SI METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV
1.  Conceptul de capacitate de performanta in competitii sI antrenament sportiv
2.  Relatia efort-odihna sI supracompensarea in antrenamentul sportiv
3.  Metode eficiente in instruirea sportivului de performanta: analogia, modelarea, antrenamentul total.
4.  Metode sI mijloace de dezvoltare a calitatilor motrice conditionale sI coordinative
5.  Prezentarea principalelor aspecte ale selectiei primare sI secundare in ramura de sport preferata. Mijloace sI
   tehnici de evaluare in etapa selectiei primare.
6.  Proiectarea didactica in antrenamentul sportiv. Microciclul, mezociclul, macrociclul sI inducerea formei sportive.
Bibliografie
Dragnea, A. – Antrenamentul sportiv, Ed.Didactica sI Pedagogica RA, Bucuresti 1996
Nicu, A. – Antrenamentul sportiv modern, Ed. Editis Bucuresti 1993
Roman, Gh. – Antrenament si competitie in sportul de performanta, Ed. Napoca Star Cluj-Napoca, 2004
   METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE IN EDUCATIA FIZICA SI
                              SPORT
1.  Metodologia particulara a educatiei fizice
     Obiectul cercetarii in stiinta activitatilor corporale
     Metodologia cercetarii in educatia fizica - sinteza unor etape in stiintele particulare
     Prezentare metodelor stiintelor particulare care au legatura cu educatia fizica sI sport
                  -  Metoda observatiei si tehnica ei
                  -  Metoda experimentala. Caracteristici generale; Tipuri de experimente; variabile
                    experimentale; organizare experiment
                  -  Metoda anchetei. Scopul anchetelor, clasificarea lor; etapele anchetelor; interviul
                    anamnestic; ancheta sociometrica
                  -  Testele ca instrumente de masura
                  -  Metoda analizei de caz
                  -  Metoda sistemica
2.  Notiuni de statistica matematica aplicate in educatia fizica si sport
     Calcularea valorilor centrale si interpretarea lor
     Calcularea indicilor de abatere si interpretarea lor
     Corelatia, interpretarea indicilor de corelatie
     Semnificatia mediei, calculul semnificatiei
     Probleme de comparatie
     Reprezentari grafice


   Bibliografie
   Antonelli, F.- Metoda convorbirii psihologice a sportului, CNEFS, 1971
   Beveridge, W.I. – Arta cercetarii stiintifice, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1968
   Dragan, I. – Locul anchetelor de opinie in investigatia sociologica si psihologie sociala. Col. Teorie si metoda in
   stiintele sociale, vol.6, Bucuresti, Ed. Politica, 1968
   Epuran,M., Marolicaru,M. – Metodologia cercetarii activitatilor corporale – Ed. Risoprint, Cluj-Napoca 2004
  Margineanu, N. – Natura stiintei, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1968
  Rokusfalvy, P. – Importanta conceptiei moderne de cercetare si practica psihologiei sportului. %n: Epuran, M.
  (sub.Red.) Psihologia sportului contemporan, Bucuresti, Ed. stiintifica, 1961
                    ***
                    ATLETISM

Cap. Tehnica probelor
- tehnica alergarii de viteza;
- tehnica alergarilor de semifond, fond si maxifond;
- tehnica alergarilor de garduri si obstacole;
- tehnica alergarii de stafete;
- tehnica sariturii în lungime cu 1 ½ sI 2 ½ pasI in aer;
- tehnica sariturii în înaltime ( cu rasturnare dorsala);
- tehnica aruncarii greutatii;
- tehnica aruncarii mingii de oina (vezi sulita);
Cap. Metodica predarii probelor atletice
Alergari - metodica predarii (succesiunea principalelor exercitii):
- exerctiilor din scoala alergarii;
- pasului alergator de semifond si fond;
- pasului alergator de accelerare;
- pasului alergator lansat de viteza;
- startului de jos si lansarii de la start;
- alergarii de garduri;
- alergarilor de stafeta.
Sarituri - metodica predarii (succesiunea exercitiilor principale):
- exercitiilor din scoala sariturii:
- sariturii in lungime cu 1/2 pasi; 2 ½ pasi in aer;
- sariturii in inâltime cu rostogolire ventrala;
- sariturii in inaltime cu rasturnare dorsala;
Aruncari - metodica predarii (succesiunea exercitiilor principale) :
- exercitiilor din scoala aruncarii;
- aruncarii mingii de oina;
- aruncarii greutatii (procedeul cu saltare).
Cap. Particularitati ale predarii atletismului în învatamantul preuniversitar
- etapele invatarii exercitiilor in atletism;

Bibliografie: obligatorie
Alexei, M., Monea, Gh.,Bogdan, V., - Tehnica probelor de atletism;
Alexei, M. - Metodica predarii probelor atletice;
Ardelean T - Particularitatile dezvoltarii calitatilor motrice in atletism. - IEFS, Bucuresti 1982.
Tatu,T, Alexandrescu, D., Ardeleanu, T. - Atletism Editura didactica sI Pedagogica
Facultativa
Bauersfeld K.H. , Schroter - Atletism vol. I, II, III.
Schmolinschy G.- Bazele Stiintifice ale antrenamentului sportiv Vol. I,II.III.
M.T.S. - Antrenorul federal de atletism Vol. I,II,III.
F.R.A. - Regulamentul concursurilor de atletism - 1990 sau din 1987, art. 141; 145, 146; 161; 162;163; 166;171; 173;
181.
                    ***
                           GIMNASTIC~

1.   Gimnastica – particularitatI, scop, sarcini si continut
2.   Mijloacele gimnasticii – caracteristici
3.   Ramurile gimnasticii –caracteristici
4.   Gimnastica de baza- scop, sarcini, mijloace, clasificare
5.   Strategia de abordare a elementelor tehnice din gimnastica de baza (tehnica, metodica):
        Exercitii analitice (pentru dezvoltarea fizica generala si influentarea selectiva a aparatului locomotor)
               -  clasificare
               -  descriere
               -  metodica predarii
        Deprinderi motrice de baza propriu-zise
        Deprinderi motrice utilitar aplicative
6.   Gimnatica acrobatica - continut, mijloace, clasificare
7.   Tehnologia insusirii elementelor acrobatice
        Statice
        Dinamice
   - din programa scolara (scoala primara, gimnaziu, liceu)
8.   Tehnologia insusirii sariturilor cu sprijin din gimnastica scolara
        Bazele tehnice (fazele)
        Metodica insusirii fazelor sariturilor cu sprijin
        Tehnologia sariturilor cu sprijin la:
               -  capra
               -  lada de gimnastica
9.   Formele de organizare a gimnasticii in scoala
10. Forme de organizare a exersarii in lectia de gimnastica
10. Locul sI rolul gimnasticii in educatia fizica scolara
11. Jocuri dinamice, parcursuri utilitar-aplicative, stafete
12. Locul si rolul jocului in lectia cu tematica din gimnastica
Bibliografie
Baiasu, N. - Gimnastica - Ed. Sport-Turism 1984
Covaci, N. – Sarituri in gimnastica, Ed. Sport-Turism, Bucuresti,1976
Fekete, J. – Gimnatica de baza, acrobatica sI sarituri, Ed. Librariile CRICAN, Oradea 1996
Grosu, E. – Complexe de exercitii pentru influentarea selectiva a aparatului locomotor, Ed. GMI Cluj-Napoca, 1998
Luca, A. – Gimnastica in scoala - Ed. Univ. “Al.I.Cuza” Iasi 1998
Negru, N., Nut,A. – Sariturile in gimnastica, Caiet de lucrari practice, 2005
Pascan, I. – Gimnastica acrobatica in scoala - Ed. Presa universitara clujeana, Cluj-Napoca 1996
Pascan, I. – Gimnastica acrobatica in ciclul gimnazial, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca 2003
Rusu,I., Grosu,E., Pascan,I, Cucu,B – Gimnastica, Ed. GMI, Cluj-Napoca 1998.
                    ***
                    JOC SPORTIV - BASCHET

  1. Fundamentele pregatirii tehnice;
  2. Fundamentele pregatirii tactice;
  3. Demersuri pentru invatarea si perfectionarea elementelor tehnice si actiunilor
     tehnico-tactice prevazute in programa scolara preuniversitara.
  4. Organizarea competitiilor de baschet in scoala.


Bibliografie:
Pop, H., Roman, Gh. – Baschet, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.
Roman, Gh. – Evaluarea in jocul de baschet, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003.
                         ***
                     JOC SPORTIV - FOTBAL
  1.  Etapele invatarii si perfectionarii tehnicii si succesiunea învatarii elementelor si procedeelor tehnice.
  2.  Metodele pregatirii tehnice în jocul de fotbal.
  3.  Sistematizarea si continutul tacticii individuale si colective, în atac si aparare.
  4.  Clasificarea paselor în functie de distanta, directie si traiectorie.
  5.  Formele apararii colective si modul lor de organizare.
  6.  Formele atacului colectiv si modul lor de desfasurare.
  7.  Metodica învatarii si perfectionarii tacticii în jocul de fotbal.
  8.  Evolutia sistemelor de joc.
  9.  Sistemul de joc cu patru fundasi si variantele sale.
  10. Obiectivele generale si directiile de actionare ale jocului de fotbal în învatamântul primar, gimnazial si liceal.
  11. Metodica învatarii si consolidarii tehnicii:
     -lovirea mingii cu piciorul; capul; jocul portarului;
      -preluarea prin amortizare, ricosare si contralovire;
      -deposedarea adversarului de minge.
  12. Metodica învatarii jocului bilateral la elevii din ciclul gimnazial.
  13. Echipa reprezentativa scolara, esalon de masa al fotbalului de performanta. Selectia si pregatirea echipelor
      reprezentative scolare.
  14. Organizarea si desfasurarea lectiei de antrenament pe terenuri de dimensiuni reduse.
  15. Exemplificati un model de regulament pentru jocurile de fotbal organizate pe terenuri de dimensiuni reduse.
  16. Terminologia si semnele grafice utilizate in jocul de fotbal.


Bibliografie: obligatorie:
Neta, Gh. -Jocul de fotbal in programele scolare - Ed. Universtatii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Uz Intern, 1977.
Neta, Gh., - Jocul de fotbal în educatia fizica din învatamântul superior - Ed. Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj-
Napoca, Uz Intern, 1980.
Neta, Gh., Popovici, C., Ormenisan, S. – Fotbal 2000 - Ed. JRC 2000.
Popovici, C. – Tehnica jocului –curs de baza - Ed ICPIAF 1995
Popovici, C., Ormenisan, S. – Fotbal – copii si juniori - Ed Univ.Cluj 2000
Siclovan, I., Ardeleanu, C, Teodorescu, D, - Fotbal la copii - Ed. Stadion, Bucuresti 1971.


Facultativa:
  1.   Apolzan, D. – Fotbal 2010 - Ed. Humanitas, Bucuresti 1999.
                          ***
                     JOC SPORTIV - HANDBAL

      Cunoasterea continutului tehnicii si tacticii jocului de handbal pe elemente si
procedee tehnice, pe actiuni tactice individuale si colective pe fazele jocului, conform modelului de instruire pentru
învatamântul gimnazial si liceal.


a. Învatarea si consolidarea urmatoarelor elemente tehnico-tactice:


a.1. Elemente si procedee tehnice de atac:
- pozitia fundamentala
- deplasarea în teren
- tinerea, prinderea si pasarea mingii
- aruncarea la poarta, azvarlita de deasupra urmarului
- cu pas adaugat
- cu pas încrucisat
- din saritura
- conducerea mingii
- dribling simplu
- dribling multiplu
- fentele
- simpla de pornire
- dubla de pornire
- schimbare simpla de directie
- schimbare dubla de directie
- de pasa
- de aruncare la poarta
a.2. Elemente si procedee tehnice de aparare:
- pozitia fundamentala
- deplasari laterale, înainte , înapoi
- iesirea la adversar cu si fara minge
- preluarea si predarea adversarului
- blocarea mingilor aruncate la poarta
- scoaterea mingii din dribling, tehnica portarului:
- pozitia fundamentala
- deplasarea în poarta
- prinderea mingii
- respingerea mingilor cu bratul si piciorul
- alergarea mingii  b. Necesarul de cunostiinte în instruirea tehnico-tactica si practico-metodica
           pentru realizarea modelului final de joc.
  Atac :
b.1. Faza I - a atacului - contraatacul:
- contraatacul cu un vârf
- contraatacul cu doua vârfuri
Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea contraatacului
- startul
- alergarea de viteza
- demarcajul fata de adversarul care se repliaza;
- degajarea mingii;
- prinderea mingii;
- driblingul;
- aruncarea la poarta din alergare si din saritura.
Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea contraatacului.
Metodica învatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale contraatacului.
b.2. Faza a II- a atacului: contraatacul sustinut.
  Mijloacele tehnico- tactice pentru realizarea contraatacului sustinut;
- schimbari de directie;
- pase din alergare;
- angajarea jucatorilor pe semicerc;
- aruncarea la poarta din alergare, din saritura, din plonjon;
Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea contraatacului sustinut
Metodica învatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale contraatacului sustinut.
b.3. Faza a III- a a atacului: organizarea.
Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea fazei a III- a a atacului:
- pozitia fundamentala;
- pasarea mingii în potcoava;
- pase cu patrundere succesive.
Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea fazei a III- a a atacului.
Metodica învatarii si perfectionarii fazei a III- a.
b.4. Faza a IV- a a atacului: atacul în sistem
Sistemul de atac cu unul si doi pivoti (pozitional si în circulatie).
Mijloacele tehnico- tactice pentru realizarea jocului în sistem:
- circulatia jucatorilor la semicerc;
- circulatia în opt;
- încrucisare simpla si dubla;
- demarcajul;
- angajarea jucatorllor la semicerc;
- aruncarea la poarta din plonjon (de la semicerc);
- aruncarea la poarta din saritura (de la distanta);
- aruncarea libera de la 7 metri;
- blocaj si plecare din blocaj;
- aruncare la poarta prin invaluire;
- aruncare la poarta peste paravan.
Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea atacului în sistem.
Metodica învatarii si perfectionarii elementelor componente ale atacului în sistem.

  Aparare
b.5. Faza a I-a a apararii - replierea
Mijloace tehnico- tactice pentru realizarea replierii:
- alergare, oprire, intoarcere, interceptare, oprirea contraataculul, marcajul.
Mijloacele pregatirii fizice pentru realizarea replierii.
Metodica învatarii si perfectionarii elementelor tehnice componente ale replierii.
b.6. Faza a II- a a apararii - zona temporara,
Notiuni tactice pentru realizarea zonei temporare.
Metodica învatarii si perfectionarii zonei temporare.
b.7. Faza a III- a a apararii - organizarea apararii.
Mijloace tactice pentru realizarea fazei a III- a a apararii: ocuparea postului în cadrul
sistemului.
Metodica învatarii si perfectionarii fazei a III- a a apararii.
b.8. Faza a IV- a a apararii - apararea in sistem.
Mijloacele tehnico- tactice de realizare a apararii în sistem; deplasarea în pozitie fundamentala (miscarea de translatie),
iesirea la adversarul cu mingea, preluarea si predarea, dublarea si schimbul de oameni în aparare, asezarea apararii in
momentele fixe.
Sistemele de aparare 6+0; 5+1; 3+2+1.
Mijloacele de pregatire pentru realizarea jocului de aparare în sistem.
Metodica învatarii si perfectionarii elementelor componente ale apararii in sistem.
   c. Cunoasterea integrala a regulamentului jocului de handbal cu ultimele
                           modificari.

Bibliografie: obligatorie
Kunst - Ghermanescu si colaboratorii - Teoria si metodica handbalului - Ed. Didactica si Pedagogica 1983.
Zamfir, G., Florean, M., Tonita, T. – Handbal – Teorie si metodica Facultativa
Cercel F. - Handbal - Exercitii pentru fazele de joc - Ed. Sport- Turism 1980.
Csudor G. - Handbal - Instruirea echipelor scolare - Ed. Sport- Turism 1986.
Gogâltan V - Instruirea copiilor si juniorilor în handbal - Ed. Stadion 1974.
                         ***
                      JOC SPORTIV - VOLEI

  1.  Caracteristicile si structura jocului de volei – implicatiile acestora in instruire. Stadiile instruirii – cerinte
     specifice si principii de baza. Traseul instruirii.
  2.  Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor individuale din atac: serviciul, ridicarea pentru atac, lovitura
     de atac. Definitii, scop tactic, descriere, traseu metodic.
  3.  Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor individuale din aparare: preluarea din serviciu, preluarea din
     atac, blocajul. Definitie, scop tactic, descriere, traseu metodic.
  4.  Metodologia invatarii si consolidarii actiunilor tactice colective din jocul de volei:
       a.  tactica colectiva la serviciu
       b.  tactica colectiva in aparare: la dublarea atacului, la preluarea atacului si dublarea blocajului (sisteme
         de aparare)
       c.  tactica colectiva in atac dupa preluarea atacului sau dupa dublarea atacului.
  5.  Voleiul in lectia de educatie fizica - metodologia predarii jocului si formele de organizare ale colectivului.
     Modele de joc intermediare si finale pentru ciclul gimnazial si liceal.
 Bibliografie: obligatorie
Bengeanu,C., Rusu, Fl., Braicu, F. - Volei – teorie si metodica, Ed. Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, I999
Bota, I., Colibaba-Evulet, D. – Jocurile sportive – teorie si metodica, Ed. Aldin, Bucuresti, 1998
Croitoru, D. - Volei – Ed. ANEFS, 2000
Ghenade, V. – Modelarea instruirii copiilor si juniorilor, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1984
Rusu, Fl. – Curs de volei, FEFS 2004.


Corectat, aranjat in pagina, schimbat fonturile, modificat diacritice, adus la zi: ing. C. Ovidiu, r_rom666@yahoo.com,
Februarie 2007.

								
To top