UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA

Document Sample
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA Powered By Docstoc
					           UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU
            CLUJ-NAPOCA CATEDRA FIZIOPATOLOGIE ORGANIZEAZĂ
                  CURSUL POSTUNIVERSITAR
            Evaluare globală energetică şi funcţională
           computerizată a organismului (diagnostic şi terapie
             prin biorezonanţă) – modul I Cod 115
PRIMUL CURS ACREDITAT DIN ROMÂNIA DE COLEGIUL MEDICILOR CU 27,5 EMC !!!

Contact:
    Conf. Dr. Liana Marginean : tel 0740700231, e-mail: margineanlianadoc@yahoo.com
    Dr. Ţopîrlan Geanina: tel 0744996871, e-mail: gtopirlan@yahoo.com
    Centrul Medical Elmavital: tel 0264/460815, 0751196307
    Rusu Mihaela- Secretar UMF Cluj-Napoca cursuri postuniversitare: tel 0264/406837,
    0723097342.

Locul desfăşurării: Catedra de Fiziopatologie şi Centrul Medical Elmavital Cluj-Napoca
Perioada: 3 - 8 noiembrie 2008
Durata (ore) : Nr. ore teoretice: 16 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 6 ore
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 12 ore
Nr. ore evaluare finală: 6 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Mărginean Liana
Colaboratori: Acad. Prof.Univ.Dumitru Constantin Sp.Militar Bucureşti, Prof. dr. Luminiţa
Pleşca-Manea, Şef. lucr. Sfrângeu Carmen
Preţul cursului: 650 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie şi ai
altor facultăţi (Psihologie, asistenţi medicali licenţiaţi etc.)
Nr. min/max de cursanţi: 25-30 persoane/modul.
Conţinutul şi desfăşurarea cursului:
Partea teoretică cuprinde:
     Fundamentele noii paradigme ale globalitaţii aplicate în medicină şi biologie.(2h)
     Aportul ştiinţelor fundamentale în susţinerea noului model de boală şi sanătate.(2h)
     Noţiuni generale de fizică cu aplicaţie în energetica organismului uman.(2h)
     Integrarea fenomenului mental şi spiritual la nivelul conştiinţei. Sensul vieţii - abordre
      holistică.(2h)
     Boala şi sănătatea din perspectiva psiho-neuro-imuno-endocrinologiei. Rolul
      rezonatorilor şi sincronizatorilor. (4h)
     Fundamente fiziopatologice din perspectivă energo-informaţională.(2h)
     Medicina bioinformaţională de la tradiţie la modernitate.(2h)
Demonstraţii practice:
     Prezentarea echipamentelor de analiză non-lineară.
     Principiile de funcţionare.
     Avantajele metodei. Comparţii cu analize convenţionale imagistice.
     Utilizarea Software-ului.
     Instrucţiuni de prelevare a datelor.
     Prezentări de caz cu patologie diversă.
Evaluare finală: abordarea cazului clinic (4h), chestionar tip grilă (2h)
   Evaluare globală energetică şi funcţională computerizată a
 organismului (diagnostic şi terapie prin biorezonanţă) – modul II
                Cod 116
Locul desfăşurării: Catedra de Fiziopatologie şi Centrul Medical Elmavital
Perioada: 10-15 noiembrie 2008
Durata (ore) : Nr. ore teoretice: 16 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 6 ore
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 12 ore
Nr. ore evaluare finală: 6 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Mărginean Liana
Colaboratori: Acad. Prof.Univ.Dumitru Constantin Bucureşti, Prof. dr. Luminiţa Pleşca-Manea, Şef.
lucr. Sfrângeu Carmen
Preţul cursului: 600 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie şi ai altor
facultăţi (Psihologie, etc.)
Nr. min/max de cursanţi: 25-30 persoane
Conţinutul şi deşfăşurarea cursului:
   Partea teoretică cuprinde:
        Elaborarea algoritmului de diagnostic nonlinear: interpretarea datelor anatomice,
         bichimice, anatomopatologice, formelor clinice de boală, microorganismelor,
         alergenilor (4h).
        Elaborarea algoritmului de diagnostic funcţional şi energetic (aprecierea gradienţilor
         entropici predictive, cuantificarea stresului).(2h)
        Elaborarea algoritmului de terapie energetică şi informaţională: metaterapia,
         utilizarea bibliotecilor de frecvenţe reprezentând diferite categorii terapeutice. (4h).
        Principii de nutriţie şi fitoterapie: alimente funcţionale şi suplimente nutritive. (2h)
        Principiile homeopatiei. (2h)
        Principiile terapiilor energetice: acupunctură, osteopatie etc.(2h)
   Demonstraţii practice:
        Aplicarea schemei standard de abordare a cazului: anamneza, selecţia datelor,
         interpretare pe sisteme funcţionale, diagnostic energetic şi funcţional, terapie,
         recomăndări. (6h)
   Evaluarea finală:
        Prezentare de caz clinic (4h), Test grilă (2h)

 Cursul se poate organiza şi în alte localităţi din ţară, cu condiţia asigurării unui
   număr minim de 25 de cursanţi (medici şi absolvenţi ai altor facultăţi).
  Plata cursului se face în contul UMF CLUJ-NAPOCA, cod fiscal: 4288047, număr de cont
 RO87TREZ216504601X007220 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de
 plată a numelui cursantului, titlului cursului şi a numărului de ordine (cod) corespunzător cursului
solicitat, conform datelor din oferta de cursuri sau în timpul desfăşurării cursului la Casieria instituţiei,
          UMF Iuliu Haţieganu, str.Emil Isac, nr.13, între orele 1200 1430

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:12/5/2011
language:Romanian
pages:2