Zorunlu - Excel

Document Sample
Zorunlu - Excel Powered By Docstoc
					                                        ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
                                      2011/2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
                                     DERS PLANI (II. ÖRGÜN ÖĞRETİM)
FAKÜLTE            : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM             : TARİH
                  I.YARIYIL/GÜZ                                           II.YARIYIL/BAHAR
 KODU               DERSİN ADI            T   U L   Top. ECTS  KODU                 DERSİN ADI             T  U L   Top. ECTS
AİT 101   Ataürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I           2   0 0   2   2 AİT 102    Ataürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II             2  0 0   2   2
TUD 101   Türk Dili I                      2   0  0  2   2 TUD 102    Türk Dili II                         2  0  0  2   2
YAD 101   İngilizce I                      2   0  0  2  2   YAD 102   İngilizce II                         2  0  0  2  2
YAD 111   Almanca I                       2   0  0  2  2   YAD 112   Almanca II                          2  0  0  2  2
YAD 121   Fransızca I                      2   0  0  2  2   YAD 122   Fransızca II                         2  0  0  2  2
TRH  1001  Orta Asya Tarihi (Eskiçağ-Ortaçağ)           3   0  0  3  4   TRH 1004  Kültür Tarihi (Din, Bilim, Eğitim, İletişim)         3  0  0  3  3
TRH  1003  Kültür Tarihi (Toplum, Siyaset, Hukuk)         3   0  0  3  4   TRH 1006  Eskiçağ Tarihi (Yunan-Roma)                 3  0  0  3  3
TRH  1005  Eskiçağ Tarihi (Mezopotamya, Mısır,Anadolu)      3   0  0  3  4   TRH 1016  Tarih Semineri                        2  0  0  2  3
TRH  1009  Tarih Metodolojisi                   3   0  0  3  4   TRH 1020  Tarihi Coğrafya                       3  0  0  3  4
TRH  1011  Osmanlı Türkçesi                    3   0  0  3  4   TRH 1022  Osmanlıca Tarihi Metinler I                 3  0  0  3  4
                                               TRH 1024  Tarihte Okuma ve İnceleme                  2  0  0  2  3

Toplam Kredi :                          15+6      21  30  Toplam Kredi :                        16+6          22  30


                 III.YARIYIL/GÜZ                                           IV.YARIYIL/BAHAR
 KODU              DERSİN ADI            T   U L   Top. ECTS   KODU                 DERSİN ADI            T  U L   Top. ECTS
TRH 2001   Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Tarihi          3   0  0  3  6   AİT 202   Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (NUTUK)          2  0 0   2   2
TRH 2007   İslam Devletleri Tarihi (1258’e Kadar)         2   0  0  2  4   TRH 2002  Osmanlı Siyasal Tarihi (1299-1451)              3  0  0  3   4
TRH 2009   Bizans Tarihi                     2   0  0  2  3   TRH 2004  İslam Medeniyeti Tarihi (1258’e Kadar)            3  0  0  3  4
TRH 2015   Osmanlıca Tarihi Metinler II              2   0  0  2  4   TRH 2008  Osmanlı Kurumları (Klasik Dönem)               3  0  0  3  5
       Mesleki Seçmeli                    6   -  -  6  10        Mesleki Seçmeli                       8  -  -  8  12
      Genel Seçmeli                      2 -    -  2   3        Genel Seçmeli                         2  -  -  2   3
Toplam Kredi :                          9+3+3+2     17  30  Toplam Kredi:                       9+3+3+2+2+2        21  30


                  V.YARIYIL/GÜZ                                          VI.YARIYIL/BAHAR
 KODU              DERSİN ADI            T   U L   Top. ECTS   KODU               DERSİN ADI              T  U L   Top. ECTS
TRH 3009   Osmanlı Siyasal Tarihi (1451-1789)           2   0  0  2  5   TRH 3002  Osmanlı Siyasal Tarihi (1789-1918)              3  0  0  3  6
TRH 3011   Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi (1451-1789)      2   0  0  2  5   TRH 3004  Osmanlı Devlletinde Yenileşme Hareketleri          3  0  0  3  4
TRH 3005   Balkan Tarihi                     3   0  0  3  4   TRH 3006  Modern Avrupa Tarihi (1815’ten Günümüze)           3  0  0  3  6
TRH 3013   Yeniçağ Avrupa Tarihi                 2   0  0  2  4   TRH 3008  Ortadoğu Tarihi                       3  0  0  3  5
TRH 3057   Atatürkçü Düşüncenin Değerlendirilmesi         3   0  0  3  4   TRH 3010  Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı            3  0  0  3  5


      Mesleki Seçmeli                     6 -    -  6   8        Mesleki Seçmeli                        2  -  -  2   4
Toplam Kredi:                          12+3+3      18  30  Toplam Kredi :                        15+2          17  30


                 VII.YARIYIL/GÜZ                                          VIII.YARIYIL BAHAR
 KODU              DERSİN ADI            T   U L   Top. ECTS   KODU               DERSİN ADI              T  U L   Top. ECTS
TRH 4001   Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Siyaset-Dış Politika)   3   0  0  3     TRH 4002  20. Yüzyıl Türkiyesi’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi      3  0  0  3   6
TRH 4015   Çağdaş Dünya Tarihi                  2   0  0  2     TRH 4010  Tarihte Eleştirel Okuma                   3  0  0  3  6
TRH 4013   Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları            3   0  0  3     TRH 4018  Çağdaş Orta Asya Tarihi                   3  0  0  3  6
PSI 4077   Sosyal Psikoloji                    2   0  0  2


       Mesleki Seçmeli                    5   -  -  5  10        Mesleki Seçmeli                       6  -  -  6  12
Toplam Kredi :                          10+3+2      15  30  Toplam Kredi :                        9+3+3          15  30


Talep olması ve bölüm tarafından uygun görülmesi durumunda tüm seçmeli dersler yabancı dilde de açılabilir.
                                                    ULUDAG UNIVERSITY
                                                   2011/2012 ACADEMIC YEAR
                                                      CURRICULUM
FACULTY  : FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
DEPARTMENT : HİSTORY
               I.TERM/FALL                                                              II.TERM/SPRING
 CODE           COURSE                            T   U  L  Cred. ECTS   CODE                  COURSE           T  U  L  Cred.
AİT 101    Atatürk's Principles And Revolution History                2   0  0    2  2  AİT 102   Principles of Atatürk and History of Revolution     2  0  0  2
TUD 101    Turkish Language                              2   0  0    2  2  TUD 102   Turkish Language                     2  0  0  2
YAD 101    Foreign Language (English)                         2   0  0    2  2  YAD 102   Foreign Language (English)                2  0  0  2
YAD 111    Foreign Language (German)                         2   0  0    2  2  YAD 112   Foreign Language (German)                2  0  0  2
YAD 121    Foreign Language (French)                         2   0  0    2  2  YAD 122   Foreign Language (French)                2  0  0  2
TRH 1001   The History Of Central Asia (Ancient Age-Middle Age)            3   0  0    3  4  TRH 1004  History Of Culture (Society-Policy-Law)         3  0  0  3
TRH 1003   History Of Culture (Society-Policy-Law)                  3   0  0    3  4  TRH 1006  Ancient History (Mesopotamia-Egypt-Anatolia)       3  0  0  3
TRH 1005   Ancient History (Mesopotamia-Egypt-Anatolia)                3   0  0    3  4  TRH 1016  Seminar                         2  0  0  2
TRH 1009   Methodology Of History                           3   0  0    3  4  TRH 1020  Historical Geography                   3  0  0  3
TRH 1011   Ottoman Turkish Languagc                          3   0  0    3  4  TRH 1022  Texts Of Ottoman History                 3  0  0  3
                                                            TRH 1024  Critical Reading Ġn History               2  0  0  2


Total Credits :                              15+6                  30  Total Credits :                      16+6

                       III.TERM/FALL                                                     IV.TERM/SPRING
 CODE                   COURSE                    T   U  L  Cred. ECTS   CODE                  COURSE           T  U  L  Cred.
TRH 2001   History Of Seljukids And Anatolian Seljukids                3   0  0    3  6  AİT 202   Principles of Atatürk and History of Revolution     2  0  0  2
TRH 2007   History Of Islamic States (From Beginning To 1258)             2   0  0    2  4  TRH 2002  Ottoman Political History (1451-1789)          3  0  0  3
TRH 2009   Byzantine History                             2   0  0    2  3  TRH 2004  History Of Islamic Civilisation             3  0  0  3
                                                         6  TRH 2008  Ottoman Institutions(Classical Age)           3  0  0  3
TRH 2015   Texts Of Ottoman History                          2   0  0    2  4


      Occupational Elective Course                          3   -   -    2  4        Occupational Elective Course               5  -  -   5
      General Elective Course                            2   -   -    2  3        General Elective Course                 2  -  -   2
Total Credits :                             12+3+2                  30  Total Credits :                    12+5+2+2

                       V.TERM/FALL                                                      VI.TERM/SPRING
 CODE                   COURSE                    T   U  L  Cred. ECTS   CODE                  COURSE           T  U  L  Cred.
TRH 3009   Ottoman Political History (1451-1789)                   2   0  0    2  5  TRH 3002  Ottoman Political History (1451-1789)          3  0  0  3
TRH 3011   Ottoman Social And Economic History (1451-1789)              2   0  0    2  5  TRH 3004  Ref. And M. The O. E.                  3  0  0  3
TRH 3005   History Of The Balkans                           3   0  0    3  4  TRH 3006  Modern European History                 3  0  0  3
TRH 3013   European History (Eory Modern)                       2   0  0    2  4  TRH 3008  History Of The Middle East                3  0  0  3
TRH 3057   Evaluation Of Atatürk's Principles                     3   0  0    3  4  TRH 3010  Turkish Political Life in Republic Era          3  0  0  3


      Occupational Elective Course                          6   -   -    6  8        Occupational Elective Course               2  -  -   2
Total Credits :                             12+3+3                  30  Total Credits :                       15+2


                       VII.TERM/FALL                                                     VIII.TERM/SPRING
 CODE                   COURSE                    T   U  L  Cred. ECTS   CODE                  COURSE           T  U  L  Cred.

TRH 4001   The History Of The Turkish Republic (Politics-Foreign Policy)       3   0  0    3    TRH 4002  The Economic and Social History of 20th Century Turkey  3  0  0  3
TRH 4015   Contemporary Issves en History                       2   0  0    2    TRH 4010  Critical Reading in History               3  0  0  3
TRH 4013   Researches On The History of Republian periol               3   0  0    3    TRH 4018  Contemporary Central Asian History            3  0  0  3
PSI 4077   Social Psychology                             2   0  0    2
      Occupational Elective Course                         5   -  -    5  10        Occupational Elective Course               6  -  -  6
Total Credits :                             10+3+2                  30  Total Credits :                      9+3+3

Talep olması ve bölüm tarafından uygun görülmesi durumunda tüm seçmeli dersler yabancı dilde de açılabilir.
  ECTS
   2
   2
   2
   2
   2
   3
   3
   3
   4
   4
   3

   30

G
  ECTS
   2
   4
   4
   5   8
   3
   30

G
  ECTS
   6
   4
   6
   5
   5


   4
   30


G
  ECTS

   6
   6
   6


   12
   30
                                                                                   EK: 5/7
                                  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
                               2011/2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
                           SEÇİMLİ DERSLER LİSTESİ (II ÖRGÜN ÖĞRETİM) (*)

FAKÜLTE           : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM            : TARİH


                I.YARIYIL/GÜZ                                        II.YARIYIL/BAHAR
 KODU              DERSİN ADI            T U L Top. ECTS      KODU               DERSİN ADI       T U L Top. ECTS

Toplam Kredi                                      Toplam Kredi
                                          MESLEKİ SEÇMELİ
                III.YARIYIL/GÜZ                                       IV.YARIYIL/BAHAR
 KODU              DERSİN ADI            T U L Top. ECTS      KODU               DERSİN ADI       T U L Top. ECTS
TRH 2055   Ortaçağ Avrupa Tarihi                3  0  0  3   4  TRH 2052   İktisat Tarihi                3  0  0  3   5
TRH 2065   Anadolu Uygarlıkları                 3  0  0  3   4  TRH 2078   Türkiye Tarihinin Kaynakları         3  0  0  3   5
TRH 2063   Eskiçağ Akdeniz Dünyası               3  0  0  3   4  TRH 2084   Uygarlık Tarihi                3  0  0  3   5
TRH 2013   Tarihte Araştırma ve Sunma Yöntemleri        3  0  0  3   6  TRH 2086   Sömürgecilik Tarihi              2  0  0  2   3
                                             TRH 2074   Bursa Kent Tarihi               2  0  0  2   3
                                             TRH 2076   Türk İdare Tarihi               2  0  0  2   3
                                             TRH 2012 Osmanlı Arşiv Metinleri              2 0 0    2   3
                                             TRH 2010   Türkiyede Kültürel Değişme          3  0  0  3   4

Toplam Kredi                                  6   12                                     8   27
                                          MESLEKİ SEÇMELİ
                V.YARIYIL/GÜZ                                        VI.YARIYIL/BAHAR
 KODU              DERSİN ADI            T U L Top. ECTS      KODU               DERSİN ADI       T U L Top. ECTS
TRH 3051   Ortadoğu Dinleri                   3  0  0  3   4  TRH 3066   Amerika Birleşik Devletleri Tarihi      2  0  0  2   4
TRH 3063   Aydınlanma Tarihi                  3  0  0  3   4  TRH 3068   Türk Tasavvuf Kültürü             2  0  0  2   4
TRH 3071   Osmanlı Taşrasında Sosyo-Ekonomik Değişim      3  0  0  3   4  TRH 3062   Osmanlı Kentleri ve Modernleşme        2  0  0  2   4
TRH 3065   İktisat Tarihi Metinleri               3  0  0  3   4  TRH 3088   Anadolu Kent Tarihi              2  0  0  2   4
TRH 3067   Osmanlı Diplomatikası                3  0  0  3   4
TRH 3069   Balkan Kültürü                    3  0  0  3   4

Toplam Kredi                                  6  24 Toplam Kredi                               2   16
                                          MESLEKİ SEÇMELİ
               VII.YARIYIL/GÜZ                                       VIII.YARIYIL BAHAR
 KODU              DERSİN ADI            T U L Top. ECTS      KODU               DERSİN ADI       T U L Top. ECTS
TRH 4059   Yerel Tarih                     3  0  0  3   6  TRH 4014   Toplumsal Tarih İncelemeleri         3  0  0  3   6
TRN 4065   Eğitim Tarihi                    3  0  0  3   6  TRH 4016   Cumhuriyet Dönemi Yerel Tarih Araştırmaları  3  0  0  3   6
TRH 4061   Edebi Metinlerde Tarih                2  0  0  2   4  TRH 4062   Tarihi ve Kültürel Çevre           3  0  0  3   6
TRH 4063   Çağdaş Tarih İncelemeleri              2  0  0  2   4  FLS 4072   Tarih Felsefesi                3  0  0  3   6
TRH 4087   Balkan Tarihi ve Kültürü               3  0  0  3   6
Toplam Kredi                                  5 26 Toplam Kredi                                6   24
                                       GENEL SEÇMELİ
TRH 0501   KÜLTÜR TARİHİ                    2  0  0  2   4  TRH 0502   ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ            2  0  0  2   4
TRH 0503   TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ                2  0  0  2   4  TRH 0504   TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ            3  0  0  3   5
TRH 0505   ORTADOĞU TARİHİ                   2  0  0  2   4  TRH 0506   UYGARLIK TARİHİ                2  0  0  2   4
Toplam Kredi                                  5  12  Toplam Kredi                              6   13

NOT:(*) Yarıyıl başında seçmeli derslerin programda gösterildiği gibi gruplandırılarak listelenmesi.
  (Örn; Genel Seçmeli, Mesleki Seçmeli gibi)
                                              ULUDAG UNIVERSITY
                                            2011/2012 ACADEMIC YEAR
                                             ELECTIVE COURSES LIST
FACULTY  : FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
DEPARTMENT: DEPARTMENT OF


                      I.TERM/FALL                                                II.TERM/SPRING
 CODE                  COURSE                 T   U   L    Cred. ECTS   CODE             COURSE      T    U  L  Cred. ECTS
Total Credits                                                    Total Credits


                      III.TERM/FALL                                                IV.TERM/SPRING
 CODE                  COURSE                 T   U   L    Cred. ECTS   CODE             COURSE      T    U  L  Cred. ECTS
TRH 2055   Medieval European History                      3   0   0    3   4   TRH 2052    Economic History           3  0  0  3   5
TRH 2065   Anatolian Civilisations                       3   0   0    3   4   TRH 2078    Sources Of Turkish History      3  0  0  3   5
TRH 2063   Ancient Age Mediterrenean World                   3   0   0    3   4   TRH 2084    History Of Civilisation        3  0  0  3   5
TRH 2013   Research And Defence Methods Ġn History               3   0   0    3   6   TRH 2086    History of Colonialism        2  0  0  2   3
                                                          TRH 2074    Urban History of Bursa        2  0  0  2   3
                                                          TRH 2076    History Of Turkish Administration   2  0  0  2   3
                                                           TRH 2012 Ottoman Archival Texts           2  0  0  2   3
                                                          TRH 2010    Cultural Change in Turkey       3  0  0  3   4
Total Credits                                              3     12 Total Credits                           5  27                      V.TERM/FALL                                                VI.TERM/SPRING
 CODE                  COURSE                 T   U   L    Cred. ECTS   CODE             COURSE      T    U  L  Cred. ECTS
TRH 3051   Middle East Religions                        3   0   0    3   4   TRH 3066    History of U.S.A.           2  0  0  2   4
TRH 3063   History Of Enlightenment                      3   0   0    3   4   TRH 3068    Tasawwuf Culture Of Turkish      2  0  0  2   4
TRH 3071   Socio-Economic Change İn The Ottoman Rural Arcos          3   0   0    3   4   TRH 3062    Ottoman Cities and Modernisation   2  0  0  2   4
TRH 3065   Economic History Texts                       3   0   0    3   4   TRH 3088    History of Anatolian Cities      2  0  0  2   4
TRH 3067   Ottoman Diplomacy                          3   0   0    3   4
TRH 3069   Culture Of The Balkans                       3   0   0    3   4


Total Credits                                              6   24 Total Credits                             2  16


                      VII.TERM/FALL                                                VIII.TERM/SPRING
 CODE                  COURSE                 T   U   L    Cred. ECTS   CODE             COURSE       T   U  L  Cred. ECTS
TRH 4059   Local History                            3   0   0    3   6   TRH 4014    Social History Research        3  0  0  3   6
TRN 4065   History of Education                        3   0   0    3   6   TRH 4016    Republic Era Local History Research  3  0  0  3   6
TRH 4061   Literature As A Source Of History                  2   0   0    2   4   TRH 4062    History and Cultural Environment   3  0  0  3   6
TRH 4063   Contemporary Researches Of History                 2   0   0    2   4   FLS 4072    Philosophy of History         3  0  0  3   6
TRH 4087   History And Culture of Balkans                   3   0   0    3   6


Total Credits                                              5     26 Total Credits                           6  24
                                                    UNRES ELECTİVE
TRH 0501   History of Culture                         2   0   0    2   4   TRH 0502    Histroy of contemporary Mıddle Asıa  2  0  0  2   4
TRH 0503   History of Turkısh Sufısm                      2   0   0    2   4   TRH 0504    Turkısh Hıstory And Culture      3  0  0  3   5
TRH 0505   Mıddle Eastern History                       2   0   0    2   4   TRH 0506    Histroy of Cıvılıza Tıon       2  0  0  2   4
Toplam Kredi                                                 12   Toplam Kredi                              13

NOT:(*) Yarıyıl başında seçmeli derslerin programda gösterildiği gibi gruplandırılarak listelenmesi.
  (Örn; Genel Seçmeli, Mesleki Seçmeli gibi)
                                                                                                                        EK:3/7
                                                         ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
                                                       2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
                                                          DERS PLANLARI

Fakülte/Yüksekokul/Devlet Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulu    : FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Bölüm/Program                         : TARĠH (II.ÖRGÜN ÖĞRETĠM)
              2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı                  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı
              Kaldırılan/DeğiĢtirilen Ders                       EĢdeğeri
                           Haftalık Ders Saati                                                      Uygulama
 Kodu        Dersin Adı          T      U    L  Kredisi Kodu       Dersin Adı                                Esasları (*)
TRH 2010  Türkiyede Kültürel Değişme           3      0     0     3    TRH 2010  Türkiyede Kültürel Değişme
                                                                                       Zorunludan seçmeliye
TRH 2013  Tarihte Araştırma ve Sunma Yöntemleri      3                    TRH 2013  Tarihte Araştırma ve Sunma Yöntemleri
                                    0     3     3                                       Zorunludan seçmeliye


                                                                             2009-2010 girişli öğrencilere
                                                                             2008 ve daha eski kodlu öğrenciler
                                                                             bu zorunlu derslerden kalmışlar ise yerine
                                                                             3 kredilik seçmeli ders alabilirler
TDE 1089  Osmanlıca                    3      0     3     3   TRH 1011  Osmanlı Türkçesi
                                                                             TDE 1089 Osmanlıca dersi Tarih Bölümü dersi olup,Tarih
                                                                             Bölümü Öğretim Elemanları tarafından yürütülmektedir.Bu dersi
                                                                             alıp başarısız olan öğrenciler,2011-2012 öğretim yımından
                                                                             itibaren içeriği aynı olan TRH 1011 Osmanlı Türkçesi dersini
                                                                             alacaklardır.
TRH 1016  Proseminer                   2      0     2     2   TRH 1016  Tarih Semineri


                                                                             TRH 1016 Proseminer dersi 2011-2012 öğretim yılından
                                                                             itibaren aynı içerikle ve aynı kodla TRH 1016 Tarih Semineri
                                                                             olarak değiştirilmiştir. Proseminer olarak dersi alıp başarısız
                                                                             olan öğrenciler TRH 1016 Tarih Semineri dersini alacaklardır.
                                                                                                        Doküman Kodu:RİT-FR-OİD-12 Revizyon No:01
NOT: (*) Her değişiklikte giriş yılı farklı olan öğrenciler için uygulama esaslarının açıkça belirtilmesi.
  (**) Form 3/7'nin gerekçelerinin tablo ekinde metin olarak belirtilmesi.
                 EK:3/7
          Gerekçe (**)
Doküman Kodu:RİT-FR-OİD-12 Revizyon No:01
                   ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
                 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
                    DERS PLANLARI
                                                  EK:4/7
Fakülte                 :    FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm                  :    TARİH (II.ÖRGÜN ÖĞRETİM)

      2011-2012 Akademik yılında yeni eklenen ders
                           Haftalık Ders Saati  Uygulama
  Kodu       Dersin Adı          T U L Kredi ECTS     Esasları (*)  Gerekçe (**)
                                                                                        EK:7/7
                                     ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ
                                   2011-2012EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
                                      DERS PLANLARI
Fakülte/Yüksekokul/Delet Konservatuvarı/Meslek Yüksekokulu   : FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Bölüm/Program                       : TARĠH

                                 ÖN KOġULLU DERSLER LĠSTESĠ
                     Ha.Ders Saati                                Haf.Ders Saati          Uygulama
 Kodu    Alınacak ders     T     U       L    Kredisi    Kodu    Ön KoĢullu Ders  T     U     L  Kredisi   Esasları (*)   Gerekçe (**)
                                                                       Doküman Kodu:RİT-FR-OİD-12 Revizyon No:01
NOT: (*) Her değişiklikte giriş yılı farklı olan öğrenciler için uygulama esaslarının açıkca belirtilmesi.
  (**) Form 7/7n'in gerekçelerinin tablo ekinde metin olarak belirtilmesi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:12/5/2011
language:Turkish
pages:11