REHABILITACJA by F6PMnDI

VIEWS: 82 PAGES: 6

									                 REHABILITACJA
1. ATLAS ćwiczeń korekcyjnych / Sławomir Owczarek. - Wyd. 4. - Warszawa :
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. - 509, [2] s. : fot., tab. ; 25 cm
  Sygn. 15831, 16243, 16727
  3 egz.

2. AUTOMASAŻ leczniczy : teoria i praktyka / Leszek Magiera. - Kraków : Wydaw. Bio-Styl,
  1998. - 175 s. : fot., rys., schem. ; 23 cm
  Sygn. 15870 – 15871, 18663 – 18666
  6 egz.

3. Badanie i leczenie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych : masaż leczniczy /
  Leon Chaitow, Sandy Fritz ; słowo wstępne Robert K. King ; il. Graeme Chambers ; [tł. z
  jęz. ang. Rafał Gnat].- Wyd. 1 pol. / red. Edward Saulicz.- Wrocław : Elsevier Urban &
  Partner, cop. 2010.
  Sygnatura: 27610 , 27611 , 27612 , 27613 , 27614 , 27615
  6 egz.

4. FIZJOTERAPIA / Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński. - Wyd. 3 rozsz. i
  uzup., dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - XXII, [2], 725 s. : fot.,
  rys., tab ; 23 cm
  Sygn. 10142 – 10143
  2 egz.

5. FIZJOTERAPIA / Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński. - Wyd. 3 rozsz. i
  uzup., dodr.. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - XXII, [2], 725 s. : fot.,
  rys., tab. ; 23 cm
  Sygn. 15548 – 15550, 15676 – 15677, 16174 – 16175
  7 egz.

6. FIZJOTERAPIA oddechowa / Adam Rosławski, Marek Woźniewski; Akademia
  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 3 uzup.. - Wrocław : Wydaw. Akademii
  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2001. - 128 s. : rys., tab. ; 24 cm. - (Seria D,
  Rehabilitacja - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
  Sygn. 15811 – 15812, 18574 – 18577
  6 egz.

7. Fizjoterapia po mastektomii : leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne / Emilia
  Mikołajewska.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
  Sygnatura: 29959 , 29960 , 29961 , 29962
  4 egz.

8. FIZJOTERAPIA w chorobach układu ruchu : podręcznik dla studentów licencjatów
  wydziałów fizjoterapii / Małgorzata Paprocka-Borowicz, Marcin Zawadzki. - Wrocław :
  Górnicki Wydaw. Medyczne, 2007. - VI, 134 s. : fot., rys., tab. ; 24 cm
  Sygn. 20338 – 20343, 24829 - 24832
  10 egz.

9. FIZYKOTERAPIA / Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak. - Wyd. 4 uzup. dodr. - Warszawa
  : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - 446, [1] s. : fot., rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 9506
  1 egz.

10. FIZYKOTERAPIA / Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak. - Wyd. 4 uzup. dodr.. -
  Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 446, [1] s. : fot., rys., tab., wykr. ; 21
  cm
  Sygn. 15765 – 15767
  3 egz.

11. GIMNASTYKA : teoria i metodyka / Ryszard Jezierski, Anna Rybicka; Akademia
  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 6. - Wrocław : Wydawnictwo AWF we
  Wrocławiu, 2000. - 259, [3] s. : rys ; 24 cm
  Sygn. 3377
  1 egz.

12. GIMNASTYKA : teoria i metodyka / Ryszard Jezierski, Anna Rybicka; Akademia
  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 7. - Wrocław : Wydaw. Akademii
  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2002. - 259, [3] s. : rys. ; 24 cm
  Sygn. 15865
  1 egz.

13. KINEZYTERAPIA / Kazimiera Milanowska. - Wyd. 6 dodr.. - Warszawa : Wydaw.
  Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 269, [1] s. : fot., rys. ; 21 cm
  Sygn. 15678 – 15679, 18646 - 18649
  6 egz.

14. KINEZYTERAPIA / red. Andrzej Zembaty Kinezyterapia. T. 2. Ćwiczenia kinezyterapii i
  metody kinezyterapeutyczne / red. Andrzej Zembaty ; red. t. 2 Mirosław Kokosz ;
  Krzysztof Klukowski [et al.]. - Kraków : Kasper, 2003. - [2], 445 s. : fot., rys., schem., tab.,
  wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15828 - 15830 , 18571 – 18573
  6 egz.

15. KINEZYTERAPIA w praktyce fizjoterapeuty / Żanna Fiodorenko-Dumas, Irena Baściuk,
  Bożena Bogut, Ilias Dumas. - Wrocław : Górnicki Wydaw. Medyczne, 2009. - VII, [1], 138
  s. : fot., rys., schem., tab. ; 30 cm
  Sygn. 26210 – 26219
  10 egz.

16. KLASYCZNY masaż leczniczy : teoria i praktyka : automasaż / Leszek Magiera. - Wyd. 2
  popr. i uzupeł.. - Kraków : Wydaw. Bio-Styl, 2006. - 184 s. : fot., rys. ; 23 cm
  Sygn. 14512 – 14513, 15882 – 15885, 16725 – 16726
  8 egz.

17. KOMPENDIUM rehabilitacji i fizjoterapii : dla studentów oddziałów fizjoterapii akademii
  medycznych / Ryszard Kinalski. - Wrocław : Urban & Partner, cop. 2002. - XI, [1], 196 s.
  : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 3811 , 6468 - 6472 , 5268 – 5269
  8 egz.

18. KOMPUTER w rewalidacji : wybrane problemy / red. Bronisław Siemieniecki, Joanna
  Buczyńska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. - 128 s. : rys., schem., tab.,
  wykr ; 23 cm . - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
  Sygn. 11496
  1 egz.

19. MASAŻ leczniczy / Grzegorz Lewandowski. - Łódź : Annał, 2005. - 240 s. : fot., rys.,
  schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 14519 – 14520, 18823 – 18826
  6 egz.
20. Masaż leczniczy : bóle dolnego odcinka kręgosłupa i miednicy / Leon Chaitow, Sandy
  Fritz ; przedm. Tom Myers ; il. Graeme Chambers ; [tł. z jęz. ang.: Rafał Gnat, Mirosław
  Kokosz].- Wyd. 1 pol. / red. Artur Dziak.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009.
  Sygnatura: 25890 , 25891 , 25892 , 25893 , 25894 , 25895
  6 egz.

21. MASAŻ sportowy z elementami odnowy biologicznej / Leszek Magiera, Robert
  Walaszek. - Kraków : Biosport, 2004. - 478 s. : fot., rys., schem., tab. ; 23 cm
  Sygn. 15876 – 15881
  6 egz.

22. MASAŻ z elementami rehabilitacji / red. Robert Walaszek; Tadeusz Kasperczyk, Leszek
  Magiera, Dariusz Mucha. - Kraków : REHMED, 2006. - 325 s. : fot., rys., schem. (w tym
  kolor.), wykr. ; 23 cm
  Sygn. 15872 - 15873 , 18671 – 18674
  6 egz.

23. MUZYKOTERAPIA w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Warszawa
  : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 123 s. : fot., rys., schem., 2 tab ; 24 cm
  Sygn. 6610
  1 egz.

24. NIEKTÓRE zaburzenia statyki ciała i ich korekcja : podręcznik dla studentów / Janusz
  Nowotny, Edward Saulicz; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Wyd. 3. -
  Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, 1998. - 280 s. : rys.,
  schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 15807 – 15808, 18659 – 18662
  6 egz.

25. PIELĘGNIARSTWO : ćwiczenia : podręcznik dla studiów medycznych / red. Wiesława
  Ciechaniewicz; Joanna Czyżewska-Świecka [et al.]. - Wyd. 3 zm. i uzup.Pielęgniarstwo :
  ćwiczenia : podręcznik dla studiów medycznych. T. 2 / red. Wiesława Ciechaniewicz;
  Joanna Czyżewska-Świecka [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. -
  S. XXI, 426-938, [4], X s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 15555 – 15558
  4 egz.

26. PODSTAWY manualnego drenażu limfatycznego = Grundlagen der manuellen
  Lymphdrainage / Michael Földi, Roman Strößenreuther ; red. wyd. pol. Marek
  Woźniewski ; tł. Grzegorz Żurek. - Wyd. 1 pol.
  Wrocław : Urban & Partner, cop. 2005. - [10], 102 s. : fot., rys., schem., tab.; 24 cm
  Sygn. 12511, 17139 - 17141
  4 egz.

27. PODSTAWY masażu leczniczego / Zygmunt Prochowicz. - Wyd. 5 dodr.. - Warszawa :
  Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 163 s. : fot., rys., tab., tabl. ; 24 cm
  Sygn. 14726 – 14728
  3 egz.

28. PODSTAWY masażu leczniczego / Zygmunt Prochowicz. - Wyd. 5. - Warszawa :
  Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - 163 s. : fot., rys., tab., tabl ; 24 cm
  Sygn. 9514
  1 egz.

29. PORADNIK fizjoterapeuty : badanie, techniki, leczenie, rehabilitacja / red. wyd. niem.
  Bernard Kolster, Gisela Ebelt-Paprotny; P. Appenroth [et al.]; ryc. Susanne Adler; tł. z
  niem. Ewa Wołoszyn. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop.
  2001. - [12], 693 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 19 cm
  Sygn. 9648
  1 egz.

30. POSTAWA ciała : fizjologia, patologia i korekcja / Stanisław Tuzinek. - Wyd. 4 popr. i
  uzup. - Radom : Politechnika Radomska, cop. 2003. - 241 s. : fot., rys., schem., tab.,
  wykr ; 24 cm
  Sygn. 10061
  1 egz.

31. POSTAWA ciała : fizjologia, patologia i korekcja / Stanisław Tuzinek. - Wyd. 5 popr. i
  uzup.. - Radom : Politechnika Radomska, 2004. - 245 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ;
  24 cm
  Sygn. 15680 – 15684
  5 egz.

32. PSYCHOSPOŁECZNE podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Stanisław
  Kowalik. - Katowice : Śląsk, 1999. - 215, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 20 cm . - (Biblioteka
  Pracownika Socjalnego)
  Sygn. 11782
  1 egz.

33. REHABILITACJA : podręcznik dla studentów medycyny (W OPRACOWANIU) / red.
  Jerzy Kuch; współaut. Jadwiga Bojanowicz. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw
  Lekarskich, 1989. - 263, [1] s.: fot., rys., wykr. ; 24 cm
  1 egz.

34. REHABILITACJA i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych : podręcznik dla
  zawodowych studiów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa / red. Elżbieta Rutkowska;
  Andrzej Juros [et al.]. - Lublin : Czelej, 2002. - 280 s. : fot., 2 schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  . - (Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 3)
  Sygn. 5968 - 5969 , 6555 – 6560
  8 egz.

35. REHABILITACJA medyczna / red. Andrzej Kwolek Rehabilitacja medyczna. T. 2.
  Rehabilitacja kliniczna / red. Andrzej Kwolek; Grażyna Banaszek [et al.]. - Wrocław :
  Urban & Partner, cop. 2003. - X, 630 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5271 – 5272
  2 egz.

36. REHABILITACJA medyczna / red. Andrzej Kwolek Rehabilitacja medyczna. T. 1.
  Podstawowa wiedza o rehabilitacji, podstawy anatomiczne i fizjologiczne fizjoterapii i
  rehabilitacji medycznej, ocena kliniczna i funkcjonalna poszczególnych układów, metody
  terapeutyczne w rehabilitacji / red. Andrzej Kwolek; Grażyna Banaszek [et al.]. - Wrocław
  : Urban & Partner, cop. 2003. - XII, 555 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm + err
  Sygn. 3810 , 5270
  2 egz.

37. REHABILITACJA medyczna / red. Jerzy Kiwerski; Izabella Barcińska [et al.]. - Warszawa
  : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - 699, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12297, 12633
  2 egz.
38. REHABILITACJA medyczna / red. Kazimiera Milanowska, Wiktor Dega; Piotr Dylewicz
  [et al.]. - Wyd. 4 dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 524, [1] s. :
  fot., rys., schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 6325 – 6328
  4 egz.

39. REHABILITACJA w chirurgii / red. Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej ; Grażyna
  Dąbrowska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006. - 247, [1] s. : fot.,
  schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 13904 , 18749 – 18751
  4 egz.

40. REHABILITACJA w położnictwie i ginekologii : wybrane fazy rozwoju wewnątrzłonowego
  i profilaktyki uszkodzeń okołoporodowych dziecka i matki / Włodzimierz Fijałkowski [et
  al.] ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw.
  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1998. - 186 s. : fot., rys., schem.,
  wykr. ; 24 cm . - (Seria D, Rehabilitacja - Akademia Wychowania Fizycznego we
  Wrocławiu)
  Sygn. 15809 - 15810 , 18578 – 18581
  6 egz.

41. REKOMENDACJE krajowego konsultanta / Irena Ponikowska. - Toruń : Wydaw. Adam
  Marszałek, cop. 2001. - 225 s. : fot. (w tym kolor.), 2 mapy, schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 11495, 20261 - 20262
  3 egz.

42. REKOMENDACJE krajowego konsultanta / Irena Ponikowska. - Toruń : Wydaw. Adam
  Marszałek, cop. 2007. - 225 s. : fot. (w tym kolor.), 2 mapy, schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20263 – 20265
  3 egz.

43. SEGMENTARNY masaż leczniczy : teoria i praktyka / Leszek Magiera, Tadeusz
  Kasperczyk. - Wyd. 2 popr.. - Kraków : Wydaw. Bio-Styl, 2005. - 240 s. : fot., rys.,
  schem. (w tym kolor.), tab. ; 23 cm
  Sygn. 15874 - 15875, 18667 – 18669
  5 egz.

44. SEGMENTARNY masaż leczniczy : teoria i praktyka / Leszek Magiera, Tadeusz
  Kasperczyk. - Wyd. 2 popr.. - Kraków : Wydaw. Bio-Styl, 2007. - 240 s. : fot., rys.,
  schem. (w tym kolor.), tab. ; 23 cm
  Sygn. 18670
  1 egz.

45. TECHNIKA wykonywania ćwiczeń leczniczych / Adam Rosławski, Tadeusz Skolimowski.
  - Wyd. 8. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 139, [1] s. : rys ; 24 cm
  Sygn. 6611 – 6616
  6 egz.

46. TRENING zdrowotny z elementami fizjoterapii / Aleksander Bator, Tadeusz Kasperczyk;
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków :
  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2000. - 288 s. : fot., rys., tab. ; 23 cm. -
  (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w
  Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 11)
  Sygn. 15817 – 15820
  4 egz.
47. USPRAWNIANIE lecznicze krytycznie chorych / red. Roman Szulc; Jan Celichowski [et
  al.]. - Wrocław : Urban & Partner, 2001. - 214 s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24
  cm
  Sygn. 3809 , 6466 - 6467 , 5273 – 5274, 11728 – 11729, 14698 – 14699
  9 egz.

48. USPRAWNIANIE po udarze mózgu : poradnik dla terapeutów i pracowników
  podstawowej opieki zdrowotnej / Disability and Rehabilitation World Health Organization;
  Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau; tł. z ang. Aleksandra Cieślar-Korfel. -
  Kraków : Elipsa-Jaim, 2002. - 167 s. : rys ; 23 cm . - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji)
  Sygn. 6348 – 6351
  4 egz.

49. WADY postawy ciała : diagnostyka i leczenie / Tadeusz Kasperczyk. - Wyd. 5. - Kraków :
  Kasper, 2004. - 266 s. : fot., rys., schem., tab. ; 23 cm
  Sygn. 15813 – 15816 , 25792 - 25795
  8 egz.

50. WIKTORA Degi ortopedia i rehabilitacja / red. Witold Marciniak, Andrzej Szulc; Karol
  Bernardczyk [et al.]. - dodr Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T. 2 / red. Witold
  Marciniak, Andrzej Szulc; Karol Bernardczyk [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie
  PZWL, cop. 2004. - XII, 597 s. : fot., rys., schem., tab., wykr ; 29 cm
  Sygn. 9670 , 9672
  2 egz.

51. WIKTORA Degi ortopedia i rehabilitacja / red. Witold Marciniak, Andrzej Szulc; Karol
  Bernardczyk [et al.]. - dodr Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T. 1 / red. Witold
  Marciniak, Andrzej Szulc; Karol Bernardczyk [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie
  PZWL, cop. 2004. - XIV, 330 s. : 1 faks., fot., rys., schem., tab., wykr ; 29 cm
  Sygn. 9669 , 9671
  2 egz.

52. WŁAŚCIWOŚCI i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki : podręcznik dla
  medycznych studiów zawodowych - wydziałów fizjoterapii / Jadwiga Bahrynowska-Fic. -
  Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1999. - 480 s. : fot.,
  rys., schem., tab., tabl., wykr ; 23 cm
  Sygn. 3276
  1 egz.

53. ZAOPATRZENIE rehabilitacyjne / Bogumił Przeździak. - Gdańsk : Via Medica, 2003. -
  [6], 156 s. : fot., rys ; 24 cm
  Sygn. 12250, 20696 - 20698
  4 egz.

54. ZDROJE Ziemi Kłodzkiej : historia, przyroda, kultura, przyszłość / red. Wojciech
  Ciężkowski, Jacek Dębicki, Ryszard Gładkiewicz ; Uniwersytet Wrocławski. Centrum
  Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych ; Muzeum Ziemi Kłodzkiej. - Wrocław :
  Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych ; Kłodzko
  : Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2000. - 184, [2] s., [1] k. tabl. złoż., [11] k. tabl.: faks., fot. (w
  tym kolor.), rys. (w tym kolor.), tab. ; 24 cm
  Sygn. 22856 – 22861
  6 egz.

								
To top