Slayt 1

Document Sample
Slayt 1 Powered By Docstoc
					   M.K.Ü.
Veteriner Fakültesi
 Parazitoloji A.B.D.
• İnsan ve hayvanlar (Evcil-
 Yabani) arasında devamlı olarak
 bir bağlantı vardır. Bu bağlantı,
 ciddi sağlık sorunlarına ve
 ekonomik sonuçlara sebep
 olmaktadır.
• Sorunlar oluştukça çözümler
 aranmaya başlanmaktadır !!!!
• KRİZ Yönetimi Uygulanmakta
• Tedavi; ilaç, ameliyat vs. vs. vs.
• Bireysel ve toplumsal
 bunalımlar!!!
• RİSK Yönetimi yapılmalı,
  Koruyucu Hekimlik!
Hasta tedavi etmekten ziyade
  hastalandırmamak
• -Dengeli-Düzenli Beslenme
• -Gıda Güvenliği
• -Zoonozlar
 Bu üç konu veteriner hekimliğin halk
 sağlığındaki önemini ortaya koyan ana
 unsurlar olup halk sağlığı hizmeti veren
 ekibin, birçok konuda önemli üyesidirler.
• İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ile
 ayrılamayacak bir şekilde bağlantılıdır.
• Yakın geçmişte ortaya çıkan
• Kırım Kongo Kanamalı Ateşi,
 Kuş Gribi, SARS, Deli Dana
 Hastalığı, ŞAP gibi salgın
 hastalıklar sonucu,
• Bu hastalıkların görüldüğü
 ülkelerde tedavi giderleri,
 hastalık kontrol masrafları
 dışında,
• Hayvan ve hayvansal gıda
 ticaretinde yasaklamalar
• Turistik faaliyetlerde kısıtlamalar
 ile sonuçlanmıştır.
• Sonuçta İnsan ve hayvan
 ölümlerine ek olarak Ekonomik
 olarak ağır maliyetler ortaya
 çıkmıştır.
• Ayrıca bu ülkelerin insanlarında
 ciddi psikolojik etkiler
 oluşturmuştur.
    Neden Veteriner Hekim?
         ÇÜNKÜ…
• 1-İnsanları, hayvansal kökenli salgınlardan
 koruma (KKKA, Kuş Gribi, Sıtma, Şarbon….)
• 2- Hayvanları Salgın Hastalıklardan Koruma
 (Sığır vebası, Şap, Çiçek….)
• 3- Gıda Güvenliği
• 4- Hasta Hayvanları tedavi!!!
• 5- Yaban Hayvanları
• 6- Çevresel Zararlar
Dünyanın pek çok yerinde veteriner hekimler
 hayvan hastalıkları hakkında olduğu kadar, bu
 hastalıkların ekoloji, ekonomi ve insan kültürü
 üzerindeki etkilerini de bildikleri için,
**Sürdürülebilir Halk Sağlığının ilerletilmesine
 yönelik yeni metodların geliştirilmesi ve
 uygulanmasında aracı olmuşlardır.
Sağlık alanındaki belirlenen birinci öncelik,
 ‘Korunma/önleme, tedaviden önce gelir’
 ilkesinin, Veteriner Hekimler olmadan
 gerçekleştirilmesi mümkün müdür???
Onlar hep çevremizdeler.
Nesiller boyu beraberdik…
Kıyamete kadar sürecek…
Hatta yabani hayattakiler dahi aslında çevremizdeler
                        Veba+Hanta Virus v.b
                        Theileriosis            Babesiosis                   Tularemi


Hayvanlar varsa,
Hastalıklar da olacak                 Ehrlichiosis

  VEBA                           Şark çıbanı
    En Tehlikeli Hayvan
• Sivrisinekler
• Sıtma etkeni taşıyan sinekler yılda
 iki milyon (2.000.000) insanın
 ölümüne sebep oluyor.
•  Sıtmanın ülkemizden eradike edildiği yönündeki açıklaması ile dış yardımlar kesilmiş,
  teşkilat yapısı küçültülmüş ve bu rehavet sonucu 1971’den başlayarak sıtma vakaları
  tekrar artmış,
•  1977’de Çukurova’da ciddi bir sıtma epidemisi olmuş ve vaka sayısı 115.512’ye
  yükselmiştir.
•  İkinci büyük epidemi ise 1994 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmuş ve vaka
  sayısı 84.345 olmuştur.
•  1996 yılından itibaren sıtma insidansında düşüş izlenmeye başlanmıştır.
  Bu nedenle mücadeleye ara verilmiştir!!!
•  Nisan 2005 yılında mücadele programı yeniden başlatıldı.
•  Hatay’da yerleşik vaka bulunmamakta.
•  Her yıl ortaya az sayıda vaka çıkıyor.
•  Bu vakalar mevsimlik tarım işçileri ile bağlantılı
•  Yayılmasının önlenmesi gerekli.
TABLO 1 – SITMA VAKALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI


YILLAR VAKA                 İNSİDANS
    YERLİ    EMPORTE   TOPLAM   (YÜZBİNDE)
          (YURTDIŞI
          KAYNAKLI)
2002   10.184      40   10.224      14,7
2003    9.182      40    9.222      13,1
2004    5.252      50    5.302       7,5
2005    2.036      48    2.084       2,8
2006    751      45     796       1,0
2007    313      45     358       0,5

              Türkiye Geneli
     Vakalar azalıyor diye rehavete kapılmamak lazım.
               Leishmania
           Basit kutanöz leishmaniosis,
              Phlebotomus spp.
              (Tatarcık sinekleri)
L. mayor, Akıntılı Ülser        Basit Kutanöz (kuru) tip L. mayor
Dünya da 10-15 million enfekte insan var.
Her yıl yeni vaka sayısı 400,000
350 milyon insan risk altında
(Küresel ısınma nedeni ile risk daha da artabilir)
Hatay’da 11 merkezde görülmekte.
Kontrol ve mücadele devam ediyor.


    Türkiye’de Leishmania Görülen Alanlar
         Pasteurella

                Q fever
                          Kene Felci
Bulaştırdıkları
hastalıklar


Lyme Disease


                     Ehrlichiosis
                   VİRAL ENFEKSİYONLAR
   Hastalık     Konak    Görüldüğü Yer    Etken         Vektör
                                 Ixodes spp.,
Rusya       Insan, Koyun,
                  Kuzey Orman         Hyalomma spp.,
Bahar-Yaz     Kuşlar, Küçük            Virus
                  Kuşağı, Afrika        Dermacentor spp.,
Humması      Memeliler,
                                 Rhipicephalus spp
                                 Hyalomma spp.,
         İnsan, Sığır,
Kırım Hemorajik           Rusya stepleri        Ixodes spp.,
         Koyun, Keçi             Virus
Humması               TÜRKİYE           Boophilus spp.,
         Kemiriciler,
                                 Rhipicephalus sp.,
Omsk Hemorajik  Insan                     Dermacentor spp.,
                  Sibirya      Virus
Humması      Kemiriciler,                  Ixodes spp.,
         Insan,
Kolarado Kene            Kuzey Amerika
         Sincap,               Virus   Dermacentor andersoni
Humması               Kıtası
         Kemiriciler,
         Kemirciler,
Orta Avrupa
         Koyun, Keçi,   Orta Avrupa    Virus   Ixodes spp.
Kene Humması
         İnsan
         Koyun, Keçi,   Balkanlar ve
Looping İll                      Virus   Ixodes spp
         Insan (nadiren)  Ortadoğu
Yakındoğu At            Yakındoğu
         At                 Virus   Hyalomma spp
Ensefaliti             Ülkeleri
                  Afrika,           Sokucu sinekler,
At Vebası     At                 Virus
                  Yakındoğu          Keneler (muhtemelen)
Afrika domuz                           Ornithodorus moubata,
         Domuz       Çeşitli Ülkeler  Virus
humması                             Ixodidae
 BORRELIA, PASTORELLA, HAEMOBARTONELLA, RICKETSIA, EHRLICHIA ENFEKSİYONLARI
Kanatlı Spiroketozu  Kanatlılar      Çeşitli Ülkeler  Borrelia anserina   Argas persicus
           Kemiriciler,              Borrelia
Dalgalı Humma               Çeşitli Ülkeler             Kene ısırığı,
           Insan                 recurrensis
           Kemiriciler,
Dalgalı Humma               Orta Doğu     Borrelia crocidurae  Ornithodorus erractus
           Insan
İran Dalgalı                Asya stepler,
           İnsan                 Borrelia persicus   Ornithodoros tholozoni
Humması                  Akdeniz
                                          Ixodes pasificus,
           İnsan,        Kuzey Amerika   Borrelia
Lyme Disease                                    I.scapularis,
           köpek        Avrupa      burgdorferi
                                          I. ricinus
           İnsan, Tavşan,
Veba         Köpek, Kedi,     Çeşitli Ülkeler  Pasteurella pestis  Keneler
           Kemiriciler,
           Kemiriciler, kedi,           Franciella
Tularemi                  Çeşitli Ülkeler             Keneler
           koyun                 tularensis
                                          Çizik, tırmık,
Kedi Tırmık      Kedi,                 Haemobartonella
                      Çeşitli Ülkeler             Pire ısırığı,
Hastalığı       İnsan                 hensale
                                          Kene ısırığı
BORRELIA, PASTORELLA, HAEMOBARTONELLA, RICKETSIA, EHRLICHIA ENFEKSİYONLARI
Avustralya kene  İnsan,
                 Avustralya  Rickettsia australis  Ixodes spp.
Tifusu      kemiriciler
                 Asya,
Akdeniz Lekeli                            Rhipicephalus sanguineus,
         İnsan, köpek  Avrupa,   Rickettsia conorii
Humması                                Dermacentor spp.
                 K. Afrika
         Sığır, Koyun,                    Ixodid keneler,
                 Çeşitli
Q Humması     Keçi, İnsan,         Coxiella brunetti   Argas persicus
                 Ülkeler
         Kedi                        Ornithodurus lahorensis
         İnsan, Geyik,  USA,
Ehrlichiosis                  Ehrlichia chafensis  Keneler
         Kemiriciler   Japonya
         Koyun, Keçi,
         Sığır, Köpek,  Çeşitli   Ehrlichia
Kene Humması                             Ixodes ricinus
         Yabani     Ülkeler   phagocytophylica
         Ruminat,
Trombositik            Çeşitli
         Köpek            Ehrlichia platys    Rhipicephalus sanguineus
Ehrlichiosis           Ülkeler
Monositik             Çeşitli
         Köpek            Ehrlichia canis    Rhipicephalus sanguineus
Ehrlichiosis           Ülkeler
            PARAZİTER HASTALIKLAR
                      B. bovis    Ixodes ricinus,
                      B. bigemina   B. annulatus,
        Sığır
                      Babesia ovis  R. bursa
        Koyun,
                      B. motasi    R.sanguineus,
        Keçi
Babesiosis        Çeşitli Ülkeler  B. caballi,   Haemahysalis spp,
        At
                      Nuttalia equi  D. marginatus
        Köpek
                      B. canis,    Hyalomma spp.
        İnsan
                      B. gibsoni,   I. hexagonus
                      B. microti   Dermacentor spp
                              Hyalomma spp.
Theileriosis  Sığır   Çeşitli Ülkeler  T. orientalis
                              Rhipicephalus spp.
Tropikal                  Theileria
        Sığır   Çeşitli Ülkeler          Hyalomma spp.
Theileriosis                annulata
        Sığır,           Anaplasma    Keneler,
Anaplasmosis       Çeşitli Ülkeler
        Koyun            marginale    Diğer vektörler
                      Hepatozoon   R.sanguineus,
Hepatozoonosis Köpek   Amerika
                      canis      A. maculatu
                      Cytauxzoon
Cytauxzoonosis Kedi   Amerika              Dermacentor variabilis
                      felis
Bu Hastalıklara Ek
Olarak
 Brucellozis
 Salmonellozis
 Listeriozis,
 gibi ülkemizde yaygın olarak
görülen hastalıkların yayılma ve
bulaşmasında rol oynadıkları kabul
ediliyor.
Kene çıkartılmaya çalışılırken;
Gövdesinden sıkıştırılmaz.
Üzerine kimyasal sürülmemeli
 (Zeytin yağı, Amonyak,
 Eter, Alkol, Benzin vs.)
Gövdelerine ateş dokundurulmaz.
Gövdelerinde delik açılmaz.
Çünkü;
Kene daha fazla tükürük çıkararak
Enfeksiyon bulaştırma riski artar.
Deri


     Kene hemen çıkartılmalı.
     İnce uçlu pensler,
     Cımbız v.b. aletler
     kullanılmalı,
     Capitulum’dan ve
     mümkün olduğunca deri
     yüzeyine yakın
     tutulmalıdır.

 Deri
Kenelerin ağız yapısı özeldir.
Ayrıca bir salgı ile dokulara
yapıştırır. Çıkmıyor diye
bırakmamak lazım. Kene
çıkana kadar çekilecek.
GIDALARA BAĞLI PARAZİTLERDEN BAZILARI
Şeritler-Tenya
T. gondii
  Türkiye ve
  Hatay
  % 45

Hamilelik döneminde
Oluşan enfeksiyon
Tehlikeli
   Toxoplasmosis

               Ölü veya sakat doğumlar
               Hayvancılıkta ekonomik,
               İnsanlarda Sosyo-Ekonomik
               Problemler.

            Atık
Hydrocephalus
Oküler Toxoplasmosis     Hydrocephalus
Domuz, At, Eşek eti yemeyen bir toplum olarak biliniyoruz!

Avrupa’nın kayıtlara geçmiş en büyük
TRİCHİNELLOSE
Salgını Türkiye de yaşandı. (İzmir; 2003-2004 )
1166 kişi Çiğköfte yiyerek enfeksiyonu almıştır.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre
yılda 10 milyon kişinin enfektedir.
son 25 yılda Avrupa ülkelerinde 6 bin vaka görülmüştür.
 Dr. Eduardo Pozio, (WHO, Trichinellosis Sorumlusu):
"İzmir'deki vakalar gibi bir salgın dünyada hiç görülmedi.
Salgınlar görülüyor ama, bu kadar kısa sürede böyle büyük sayıda
kesin tanı konulmuş başka salgına rastlanmadı."
  'Piyasaya at, eşek, maymun eti sürülmüş'
• Bursa'da, hastalık sonucu ölen hayvanları gömüldükleri yerlerden
 çıkartıp etlerini kasaplara ve yemek fabrikalarına sattıkları, öne sürülen
 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sattıkları etler arasında at ve eşek
 hatta maymun eti bulunduğu iddia ediliyor.
 Ölü ve hastalıklı hayvanların etlerinin kasap ve yemek fabrikalarına
 satıldığı ihbarı üzerine, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete
 geçti.
  Aralık ayından bu yana istihbarat ve teknik dinleme çalışması yapan
  ekipler bir suç örgütüne ulaştı.
  Jandarma hayvan hırsızlığı da yaptıkları belirlenen bu kişilere ait 16 eve
  tarım il müdürlüğü ekibinin de desteğiyle operasyon düzenledi.
  Operasyonda, at ve eşek eti ile bu etlerden imal edildiği tespit edilen çok
  miktarda sucuk ele geçirildi. 14 kişi gözaltına alındı.
  Bu kişilerin piyasaya maymun eti dahi sürdüğü iddia ediliyor.

• MİLLİYET 26.03.2008
Vatandaşa eşek eti şoku
Mersin'de zabıta ve polis ekipleri bir eve yaptıkları baskında
2'si kesilmiş 11' kesilmeyi bekleyen eşek yakaladı.
Eşek etlerini kesenlere 140 lira ceza kesildi.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri ile polis,
bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda,
evin bir bölümünde kaçak olarak eşek kesimi yapan
 M.E. adlı şahıs suçüstü yakalandı.
Evde yapılan aramada 2'si kesilmiş eşek eti ile
11 adet kesilmek üzere bekletilen eşek ele geçirildi.

Cezası sadece 140 lira

Zabıta Müdürü Atilla Bal, tek tırnaklı hayvan kesimi yapan
 M.E.'ye 140 lira para cezası kesildiğini belirterek,
ele geçen etlerin de imha edildiğini söyledi.
Bal, canlı olarak ele geçen hayvanların ise
Tarım İl Müdürlüğü'ne doğal yaşam ortamlarına
bırakılmak üzere teslim edildiğini belirtti. (takvim)

Vatan Gazetesi 06.03.2009 Cuma 14:54 (İnternethaber)
     MYNEY HABER--22.04.2009
• At eti operasyonu sanıklarına 364 yıl hapis istemi
• BURSA (İHA) - Bursa'da kestikleri at ve eşek etleriyle hastalıklı
 ölmüş hayvan etlerini kasap ve yemek firmalarına sattığı öne
 sürülen 16 kişi hakkında 364 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
  11'i tutuklu 16 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza
  Mahkemesi'nde başlanacak.
•
  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde at ve eşek etlerini piyasaya sürdüğü öne sürülen çete
  üyelerine yönelik Balyoz adını verdiği şok bir operasyon gerçekleştirdi.
•
  Teknik takibe alınan şüphelilerin telefon konuşmaları kolluk kuvvetlerini bile şaşırttı. Şüpheli S.C.'nin bir yemek
  fabrikasına at eti sattığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan baskında 154 kilogram et, 9 kilogram da at
  ciğerine el konulurken, firmanın sahibi R.K. hakkında da, "piyasa değerinin altında et satın alarak suça iştirak ettiği"
  kanısına varılarak işlem yapıldı.
•
  Birbiri ardına yapılan şok baskınlarla gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklanırken, savcılığın titizlikle yürüttüğü
  soruşturması sona erdi. Aralarında maymun leşi olduğu söylentileri üzerine analize gönderilen etlerin hepsinin at ve
  eşeklere ait olduğu belirlenirken, zanlılar hakkında 13 sayfalık bir iddianame düzenlendi.
  Savcılık 11'i tutuklu toplam 16 kişi hakkında, "suç işlemek için örgüt kurmak, kişinin hayatını ve sağlığını
  tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti yapmak, suç eşyasının
  satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından her biri hakkında 24'er yıla kadar olmak üzere toplam
  364 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.
•
  Önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan zanlıların duruşmasında bir infial
  oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri alınması bekleniyor.
•
  Öte yandan, zanlılar hakkında ilk kez geniş kapsamlı bir
  iddianame ile cinayet suçu kadar ceza talep edilmesi
  dikkat çekti.
      Gıda Kontrolünde Yetki Karmaşası
       'Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
           Kanun Hükmünde Kararname'

Beyaz ve kırmızı ette parçalama, kıyma haline getirme,
her türlü işlenme ve satış yerlerinde veteriner hekimlerin
dışında ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri
de yetkilendirilmiştir.
Hayvansal gıdalarıni insan yaşantısı açısından
vazgeçilmez bir protein kaynağıdır.
Bu protein, sağlıklı hayvanlardan elde edilmelidir.
Ayrıca sağlıklı ortamlarda işlenmeli ve yine sağlıklı
ortamlarda satışa sunulmalıdır.
Çiftlikten sofraya kadar her türlü hayvansal üründe,
sağlık açısından yapılacak değerlendirmeler
sadece veteriner hekimler tarafından yapılmalıdır.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
halkımızın sağlığı için yetkilendirme de bu
yönde olmalıdır."
   Daha Pekçok Paraziter Hastalık
                           Clonorchis
Anisakis             Fasciola
        Cryptosporidium
                       W. bancrofti
                      Giardia
Echinococcus granulosus
    Echinococcosis-Kisthidatik
Sağlık bakanlığı Türkiye genelinde
1987-1994 yılları arasında toplam 21.303 Hidatik kistli hasta bulunduğunu belirtmiştir
2001-2005 yılları arasında kayıtlı olgu sayısı 16.101 olarak belirlenmiştir.
Akdeniz bölgesinde 2567 vaka
Larva Göçü

Deri Larva göçü
Organ Larva Göçü
Özellikle çocuklarda!
Hastahane Paraziter
Vakalar          Tedavi       Ölüm      Hastahane
                               Kalış Süresi
Yıllar         2000   2001  2000   2001    2000    2001
Schistosomiazis     0    0   0      0   0     0
Echinococcosis     4.765  3.474  79     35  57.149  41.485

Wuchereria bancrofti  88    79   6      0   970    667
Ancylostoma       296   354   0      0   1.796   1.696
Trematod, Cestod    697   697   0      0   4.004   3.693

Malaria         227   170   1      1   1.127   1.331
Diğer         5.185  4.854  145     112  45.686  41.355

Toplam         11.258  9.628  221     148  110.761  90.227


  Yıllık Kişi Başına Ortalama
  Okuma süresi: 26 saniye
  Hastahane Yatış süresi:10 gün
Tek Dünya, Tek Sağlık, Tek Tıp
• Çağdaş ülkelerde yerleşmiş ve yayılmakta.
• İnsan, Hayvan ve Çevre sağlığını birbirine
 kaynaştıran yaklaşım.


     Hayvan
     Sağlığı

 Çeveresel
 Sağlık      İnsan
          Sağlığı
• VHS’nın faaliyet alanı oldukça geniş ve bilimsel olup
 sadece veteriner hekimleri kapsamaz.
• Aynı zamanda doktorlar, hemşireler, mikrobiyologlar gibi
 hayvan kaynaklı hastalıkların tedavi ve korunmasına
 katkıda bulunan herkesi içine alır.
• VHS hizmetleri, tamamen insan sağlığına yönelik halk
 sağlığı hizmetleri bünyesinde oluşturulmalıdır.
• Böylece Tüm veteriner programları, bilgi ve birikimleri
 uygun bir şekilde halk sağlığı sorunlarının halli için
 kullanımları mümkün olacaktır
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2009/10 Hayvan Hastalık ve Zararlıları
  İle Mücadele Genelgesi (04.02.2009-004067)

       İl Hayvan Sağlık Zabıtası
           Komisyonu
•  Vali veya Görevli Vali Yardımcısı (Başkan)
•  Belediye Başkanı
•  Ticaret ve Ziraat Odası Başkanları?
•  İl Sağlık Müdürü
•  İl Jandarma Komutanı
•  Bakanlık İl müdürü
•  Hayvan Sağlığı Şube Müdürü
•  Bir İl Daimi Encümen Üyesi
•  Ticaret Borsası Varsa Ticaret Borsa Başkanı?
           Teknik Bilgi Sahibi ve konunun uygulayıcıları
           Veteriner Hekimler Odası Başkanı
           Belediye Veteriner İşleri Müdürü YOK???
      İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası
          Komisyonu
•  Kaymakam Başkanlığında
•  Belediye Başkanı
•  İlçe Jandarma Komutanı
•  Merkez Sağlık Ocağı Tabibi
•  Bakanlık İlçe Müdürü
•  Hükümet Veteriner Hekimi
•  Ziraat odası Başkanı?

  Veteriner Hekimler Odası İlçe Temsilcisi
  Belediye Veteriner Hekimi YOK!
Belde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu
  • Hükümet Veteriner Hekimi (Başkan)
  • Belde Belediye Başkanı
  • Mahalle Muhtarları

Köy Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu
  •  Hükümet Veteriner Hekimi (Başkan)
  •  Köy Muhtarı
  •  İhtiyar Heyeti,
  •  Köy Bekçi ve Korucuları
         Dünyada
• Gelişmiş ülkelerin veteriner teşkilatları son
 derece etkin ve yetkili
• VHS teşkilatlı ve geniş kapsamlı bir görev
 tanımlamasına sahipler.
      Australian Goverment
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
 • Veterinary Public Health
 • The OCVO, in conjunction with other areas of DAFF, is
  responsible for developing policy and providing scientific
  advice on animal health matters, including:
 • veterinary aspects of control of zoonotic diseases
  (diseases that can be transmitted from animals to
  humans)
 • food safety
 • the safe use of agricultural and veterinary chemical
  products
 • counterterrorism (where biological agents may be used
  for terrorist activities)
 • animal health and welfare aspects of biotechnology, and
 • contributing to veterinary public health monitoring and
  surveillance activities.
        AMERİKA
Centers for Disease Control and Prevention
    Veterinary and Public Health
• The daily interactions of humans, animals, and the environment
 have a dramatic impact on public health.
• Current and evolving health threats include infections transmitted
 through animals, insects, food, and water, as well as illnesses
 resulting from environmental toxins, the misuse of antibiotics, and
 bioterrorism.
• Factors affecting these threats include the international movement of
 people, animals, and animal products; globalization and
 management of the complex food and fiber system; climate and
 other environmental changes, including those affecting wildlife
 populations and their interactions; and national and global security.
• Effectively meeting these challenges requires strong links
 between human and animal health clinicians, researchers,
 laboratorians, and public health officials.

• http://www.cdc.gov/ncidod/Eid/vol9no4/03-0037.htm
  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    TEMEL GÖREVLER
     •Hayvan Sağlığı ve Karantina
     •Bitki Sağlığı ve Karantina
     •Gıda tescil, Ruhsatlandırma ve denetim
     •Yem tescil, Ruhsatlandırma ve denetim
     •Veteriner ve Zirai İlaç Ruhsatlandırma
     •Su ürünleri avcılığını düzenleme
     •Su ürünleri sağlığı
     •Çevre koruma
     •Afetlerde yardımları düzenleme
                HEDEFLER
•  Zirai mücadele; mevcut soruna göre geliştirilmiş, dar spektrumlu, düşük dozlu,
  faydalı böcekleri öldürmeyen ilaçların kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu
  alternatif yöntemler geliştirmek, erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırmak.
•  Ülkemizin UPOV'a (Yeni Bitkilerin Korunması Birliği) üyeliğini sağlamak.
•  Tarımsal sigorta yasasının çıkmasını temin ederek tabii afetlerden zarar gören
  çiftçilerin üretimini garantiye almak.
•  Balıkçıların uygulama ve karar alma sürecine aktif katılımını sağlamak
•  Su ürünleri stoklarını korumak ve sürdürülebilir kılmak.
•  Güvenilir - yeterli gıda ve yem üretimine katkı sağlamak.
•  Tarımsal üretimi destekleyen, tüketici sağlığını koruyan gıda politikaları üretmek.
•  Tarımsal ürünlerdeki pestisit kalıntılarını izlemek, ilaç laboratuvarlarını modernize
  etmek.
•  Hayvan kaçakçılığını önlemek için gerekli tedbirleri almak.
•  Hayvan pazarlarını modern ve ruhsatlı hale getirmek.
•  Mezbahaları modern ve ruhsatlı hale getirmek.
• ***Hayvansal üretimde verimliliği etkileyen ve ülkemizde
 yaygınlık gösteren önemli hayvan hastalıklarını 5 yıl içinde
 kontrol altına almak ve tüm hayvan varlığımızı sağlıklı
 kılmak.
Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları
 ile Mücadele Programı 2009
    Türkiye genelinde, 81 ilde sadece 6 Hastalık için
  Şap, Brucella, Şarbon, Kuduz, Çiçek, Koyun-Keçi Vebası  179.829.938 uygulama
 Aşılama ve ilaçlama hedeflenmekte.

 Tüberküloz, Kene İlaçlaması, Gıda Kontrolleri,
     Hayvan Hareketleri ve Takibi,
     Küpeleme ve kayıt v.s. v.s. v.s.
            YOK!!!
  • One Minute!!!
(Van Minüt = Bi Dakka!)
     NASIL GERÇEKLEŞECEK?
•  1935 Yılında Tahsis Edilen 5000 Kadro var.
•  Artan Nüfus ve Faaliyetlere Rağmen
•  Günümüzde Yaklaşık 3000 kadro dolu!
•  Yetersiz Yapılanma ve
•  Sayıca Yetersiz Kadrolar ile
•  Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı
•  Korunabilir mi?
•  NEREYE KADAR ???
•  HAMDOLSUN!
•  MELEKLER KORUSUN!
•  ALLAH BÜYÜK!
•  Daha ne kadar her işimizi
•  ALLAH’a havale edeceğiz.
Bakanlarımız;
Yanılıp, Demode meslek
dese de
(Sayın: Murat BAŞESGİOĞLU)
Kendisi de Veteriner Hekim olan,
Tarım ve Köyişleri Bakanı
(Sayın: Mehdi EKER)
Bu konuda Tek kelime
söylemese de

Veteriner Hekimlik Mesleği
İnsanlar ve Hayvanlar
var oldukça, Moda ya da
Demode olmayacak.

Daima ve Mecburen,

VAR OLACAKTIR!!!
 ÇÖZÜMLER
• Sağlık Bakanlığı
  – Zoonoz Hastalıklar Dairesi Kuruldu
  (İçinde Kimler Var? Taşra teşkilatı Yok!)
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
(Tarım ve Gıda Bakanlığı Olarak Yapılanacak?)
• Çevre Bakanlığı
Teşkilatları Çağdaş ve Gereksinimlere Uygun Olarak Yeniden
  Yapılandırılacak, Kadrolar desteklenecek.
Stratejik Korunma-Kontrol-Mücadele programları olmalı.
Belediyeler Yükümlülüklerini Yerine getirecek.
Vatandaş Bilinçli Olacak.
Temizlik İsteyecek, Kalite İsteyecek,
Kontrol ve Denetim İsteyecek,
Güvenli ve Mutlu Bir Hayat İsteyecek,
HALK SAĞLIĞI KAPSAMINDA
Bunlar için etkin olarak çalışacak.
• Sağlık İsteyecek, Her Alanda
• İstemeyiz diyebilir miyiz???
       HALK SAĞLIĞI İÇİN
•  Güç ve Kontrol Siyasilerin Elinde!!!
•  Bürokratlar Emir Altında!
•  Bilim Adamları???
•  Halk Öğrenecek ve Talep Edecek, Siyasiler kıpırdayacak!
•  Siyasilere Ancak Halk İstediğini Yaptırır.
•  Kefen cepsiz, Sağlıklı Yaşamak lazım!!!
Türk Atasözü
Sağlıklı bir yaşam için,
El ele verip,
Hep beraber çalışalım.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:12/4/2011
language:Turkish
pages:55