Organizacijos pavadinimas

Document Sample
Organizacijos pavadinimas Powered By Docstoc
					                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                            Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas  Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas           Skėtis
                                                            svetainė
Nacionalinės asociacijos:
Lietuvos neįgaliųjų forumas    Rasa        Gėlių g. 7, LT-
                                     8-5-2691309       info@lnf.lt      www.lnf.lt
(LNF)               Kavaliauskaitė   01137 Vilnius
Lietuvos ţmonių su negalia    Rasa        Gėlių g. 7, LT-   8-5-2691308, fax.: 8-  rasa@negalia.lt,
                                                            www.negalia.lt  LNF
sąjunga (LŢNS)          Kavaliauskaitė   01137 Vilnius    5-2312882        lzns@negalia.lt

Lietuvos ţmonių su stuburo   Egidijus       Ozo g. 19, LT-   8*5-2427042, fax.:
                                                 lzspa@dtiltas.lt            LŢNS
paţeidimais asociacija (LŢSPA) Jagminas       05107 Vilnius    8*5-2412009

Lietuvos nefrologinių ligonių            Vytauto g. 3-5,  8-684-48979, 8-615-
                 Ugnė Šakūnienė                         gyvastis@donoras.lt  www.donoras.lt  LNF, LPOAT
asociacija „GYVASTIS‖                LT- 08118 Vilnius 47471, 8-652-42642

                           T. Vrublevskio g.
Lietuvos parolimpinis komitetas Vytautas
                           6, Vilnius, LT-   (8 5) 212 0862     LPOK@one.lt               LPOK
(LPOK)             Kvietkauskas
                           01100,
Lietuvos neįgaliųjų sporto    Anatolijus     Ţemaitės g. 6,
                                     (8 5) 233 5590     sportof@yahoo.com            LPOK
federacija (LNSF)         Čiupkovas     Vilnius, LT-03117
Lietuvos kurčiųjų sporto               Šv.Kazimiero g. 3,
                 Aleksas Jasiūnas           8-5-2612570       lksfa@takas.lt             LPOK
federacija (LKSF)                  LT-2600 Vilnius
Lietuvos aklųjų sporto                Labdarių 7/11,               lasf@lass.lt
                 Linas Balsys              8-5-2624642                           LNF, LPOK
federacija (LASF)                  LT-01120 Vilnius              lbsf@lass.lt

Lietuvos neįgaliųjų draugija   Zigmantas     Saltoniškių 29/3,  Tel. 8-5-2757716 ,
                                                 info@draugija.lt   www.draugija.lt  LNF
(LND)               Jančauskis     08105 Vilniu    faks. 8-5-2757718

Lietuvos sutrikusio intelekto                      tel.: 8~5 261 52 23,
                           Kalvarijų g. 143,
ţmonių globos bendrija "Viltis"  Dana Migaliova             faksas: 8~5 261 08   viltis@viltis.lt   www.viltis.lt   LNF
                           LT-08221 Vilnius
(Bendrija "Viltis")                           20
Lietuvos šeimų, auginančių             Šv. Kazimiero g.
kurčius ir neprigirdinčius    Rima Sitavičienė 3, Vilnius LT     85 2120763       pagava@pagava.w3.lt  www.pagava.lt   LNF
vaikus, bendrija PAGAVA              01303
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių            Labdarių 7/11,   8(5)2621193, fax.    ct@lass.lt,
                 Sigitas Armonas                                   www.lass.lt    LNF
sąjunga (LASS)                    LT-01120 Vilnius  8(5)2121464       sigitas@lass.lt
                                                                     1./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                               Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas       Būstinės adresas   Telefonas, faksas,    Elektroninis paštas           Skėtis
                                                               svetainė
Lietuvos ţmonių su negalia
                 Nijolė       Ţemaitës g. 21,   8-5- 2333576, mob.    aplinka-
aplinkos pritaikymo asociacija                                                        LNF
                 Milkevičienė    Vilnius       8-655 06328       visiems@takas.lt
(LŢNAPA)
Lietuvos epilepsija sergančiųjų  Danutė       Saltoniškių g. 29-
                                      (8-5)-279-00-67     info@lesia.lt      www.lesia.lt
integracijos asociacija (LESIA)  Murauskaitė     323, Vilnius
                           Gedimino g, 28-8,
Lietuvos ţmonių sergančių     Marius                  8- 650 - 92734, fax.
                           Jonučiu k. Kauno               info@hemofilija.lt
hemofilija asociacija       Pigulevičius               8(37)320464
                           raj.
Lietuvos specialiosios kūrybos            Šilo g. 24, LT-
                 Viktorija Vitaitė            8 698 43850       viktorija@guboja.lt   www.guboja.lt
draugija „Guboja―                   10317 Vilnius
Lietuvos sutrikusios psichikos
                 Jolanta       Kaštonų g. 4,,    (8~5) 212 16 56, tel.
ţmonių globos bendrija                                       lspzgb@takas.lt             LNF
                 Stankūnienė     Vilnius LT-01107   8 (5) 262 89 36
(LSPŢGB)

Lietuvos neprigirdinčiųjų     Ervinas       Vytauto pr. 79-   8(37) 20 36 54, faks.
                                                  kl.ervinas@takas.lt           LKD
asociacija            Klimavičius     410, 3000 Kaunas   (37) 20 36 54

Lietuvos kurčiųjų draugija    Roma        Šv. Kazimiero g.3,  8(5) 212 04 93 , 8(5)  roma.kleckovskaja@lk
                                                                       LNF
(LKD)               Klačkovskaja    LT-01127 Vilnius   262 81 15,        d.lt; centras@lkd.lt
                           Vytauto pr. 79-
Lietuvos neprigirdinčio jaunimo  Marija                  (8 37) 203654, 8 658
                           410, LT-44321                 klimarija@gmail.com           LKD, LPOAT
asociacija            Klimavičienė               42952
                           Kaunas
                           Kovo 11-osios g.
Lietuvos kochlearinių implantų  Jolanta
                           38-34, LT-51319   8 600 22936       lkina@visata.biz             LKD
naudotojų asociacija       Andrijauskienė
                           Kaunas
                           Gedimino pr.
Lietuvos diabeto asociacija    Vida                   (8-5) 262 07 83, faks.
                           28/2, 404 kab.,                info@dia.lt       www.dia.lt   LPOAT
(DIA)               Augustinienė               (8-5) 261 06 39
                           LT-01104 Vilnius
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių            Fabijoniškių g.77-
                 Irena Matulienė             Tel. (8-5) 2619114                        LNF
diabetikų bendrija (LASDB)              9, Vilnius
Lietuvos slaugytojų        Virginija      Ašigalio g. 25-51,              bulikaitevirginija@yah
                                      Mob.tel. 8 615 24245                       DIA
diabetologių draugija (LSDD)   Bulikaitė      Kaunas                    oo.com


                                                                       2./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas  Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas             Skėtis
                                                             svetainė
                                                 info@kraujas.lt ,
Onkohematologinių ligonių              Santariškių g. 2,              daliauskas@gmail.com,
                  Dalia Bielskytė            8 611 81813                   www.kraujas.lt   LPOAT
bendrija (OHLB) „Kraujas―              LT-08661 Vilnius              bendrija.kraujas@gmail
                                                 .com
Lietuvos išsėtinės sklerozės                                   tadas@kmztv.lt;
                  Tadas Jačiauskas A.Jakšto 9,Vilnius  868219002                    www.liss.lt
sąjunga (LISS)                                          info@liss.lt

                                     8(5) 2628020, fax.:
                  Ona Stefanija   Ţygimantų g. 9,                           www.artritas.bc
Lietuvos artrito asociacija                       8(5)5 2123073, 8 675  artritas@gmail.lt              LPOAT
                  Telyčėnienė    LT-01102 Vilnius                           hi.lt
                                     28089


Lietuvos specialiosios                Miško g. 1A     837 321104,
                  Audrius Sabas                         soclub@takas.lt     www.lsok.init.lt
olimpiados komitetas                 Kaunas LT-44321   869974327

Lietuvos aktyvios reabilitacijos  Angelė Palmyra  Balţio g. 33,    8 676 32820, (8 5)
                                                 larad@mail.tele2.lt
asociacija (LARA)         Kuktaitė     Vilnius LT-10151  2731808
                           Vieškelio g. 9.
Lietuvos paraplegikų asociacija  Juozas      Rykštynės k.    8-37-406781, 8-612-
                                                 juozas@lpa.lt      www.lpa.lt
(LPA)               Bernatavičius   Karmėlavos sen.   17923
                           Kauno raj.

                           Gedimino pr.    (8-5) 2620783, faksas
Lietuvos pacientų organizacijų   Vida                                          www.pacientutar
                           28/2-404, LT-    (8-5) 2610639, 8 652  info@pacientutaryba.lt
atstovų taryba (LPOAT)       Augustinienė                                      yba.lt
                           01104 Vilnius    11555


Stomuotų ţmonių asociacija     Antanas      Ţilvyčių g. 24-2,  mob. 8 610 25544, (8
                                                 SIGG@centras.lt               LPOAT
,,Diena‖              Simonavičius   Vilnius       5) 2606766

Lietuvos astmos klubų                Vilniaus g. 25-8,              egle.kvedaraite@nma.lt
                  Eglė Kvedaraitė            8 674 29288                             LPOAT
asociacija                      LT-01119 Vilnius              , astma@takas.lt
                                                                       3./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas            Skėtis
                                                             svetainė
Lietuvos vaikų, sergančių
onkohematologinėmis ligomis,    Vilija      Santariškių g. 4,   8 659 77959, 8 800               www.paguoda.o
                                                 info@paguoda.org              LPOAT
tėvų ir globėjų draugija      Zapalskienė    LT-08660 Vilnius   10003                     rg
,,Paguoda‖
                           Dariaus ir Girėno
Lietuvos Dţ. Parkinsono                                      ieva.sereike@gmail.co  www.parkinsona
                  Ieva Sereikė   g. 47A-7,       8 686 15744                            LPOAT
draugija                                             m            s.lt
                           Jurbarkas
                           KMUK
                           Neurochirurgijos
Lietuvos sergančių epilepsija ir
                  Arūnas Ţobakas  klinika, Eivenių g.  8 686 37795      epilepsylit@gmail.com           LPOAT
jų globėjų draugija.
                           2, LT-05161
                           Kaunas
Lietuvos laringektomuotų
                  Alfredas     Archyvo g. 48-1,
asmenų draugija ,,Naujas                          8 660 27353      alfredasj@gmail.com            LPOAT
                  Jankūnas     LT-50156 Kaunas
balsas‖
                           M. K. Oginskio g.
Lietuvos psichikos sveikatos
                  Lina Čiukšienė  3, LT-10219      8 610 06178      lpspvd@yahoo.com              LPOAT
paslaugų vartotojų draugija
                           Vilnius
                           M. Katkaus g. 5A
Lietuvos nefrologinių ligonių   Arminas                 (8 5) 2799001, 8 600              www.donoryste.
                           – 6, LT – 09217               info@donoryste.eu             LPOAT
asociacija ,,Donorystė‖      Bartkaitis               76666                     eu
                           Vilnius
Bechterevo liga sergančiųjų    Gintautas     Lauko g. 3, LT-    (8 528) 55712, 8 698              www.bechterevo
                                                 bechterev@zebra.lt             LPOAT
draugija ,,Judesys‖        Paltanavičius   21107 Trakai     04030                     liga.tai.lt
Lietuvos sergančiųjų prostatos            Lazdynėlių g. 46,   8 698 11009, (8 5)               www.prostatosv
                  Gediminas Ţiţys                        gzizys@takas.lt              LPOAT
vėţiu draugija                    LT-04126 Vilnius   2402131                    ezys.lt
                           I. Kanto g. 11,                           www.donoryste.
Nacionalinė donorų asociacija   Darius Tumšys              8 687 91158      info@blood.lt               LPOAT
                           LT-44296 Kaunas                           lt, www.blood.lt
Lietuvos sergančiųjų nervų-
                                                                       LNF
raumenų ligomis asociacija
Cerebrinio paralyţiaus                Kauno g. 2/21-1,
                                      8(5) 2622466
asociacija (CPA)                   LT-03212 Vilnius
                           Fabijoniškių g.
Lietuvos ţmonių su negalia     Jūratė
                           75-44, LT-07108    (5) 2408214      jurate@unit.lt
tinklinio asociacija (LŢNTA)    Verbuvienė
                           VILNIUS
                                                                       4./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                               Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                               svetainė
Lietuvos ţmonių su negalia              Architektų 79
orientavimosi sporto ir turizmo  Irena Burim    (paštui Ozo 26-   8(5)233-55-90,     sportof@yahoo.com
asociacija (LŢNOSTA)                 14) Vilnius
Akmenės rajono savivaldybė:
                           S. Daukanto 7,
Akmenės raj. neįgaliųjų      Romas                              akmeneneigalieji@gma
                           Akmenė LT-      (8-425)59276                          LND
draugija             Baikauskas                           il.com
                           85370
                           Respublikos g. 25
Akmenės rajono sutrikusio                                     akmeneviltis@one.lt;
                           -46, Naujoji     8(425)57009, mob. 8                      Bendrija
intelekto ţmonių globos      Dalė Maţėlienė                         akmenesviltis@yahoo.c
                           Akmenė, LT-     62211256                            "Viltis"
bendrija ―Viltis‖                                         om
                           85179
                 Janina       V. Kudirkos 13-4,
LASS Akmenės rajono filialas                       8 425 56810       akmene@lass.l             LASS
                 Paulauskienė    N. Akmenė 85167
Akmenės rajono sutrikusios              Respublikos g.
                                     mob. 8 656 68259,
psichikos ţmonių globos               11a, Naujoji                 psc.akmene@centras.lt         LSPŢGB
                                     fax. 8 425 56848
bendrija                       Akmenė
                           Respublikos g. 17-
Akmenės rajono diabeto klubas   Ieva
                           32,         8(425)54394                          DIA
„Sadutė―             Balabekovienė
                           Naujoji Akmenė
Alytaus miesto savivaldybė:
Lietuvos ţmonių su stuburo
                 Nijolė       Ulonų g. 33a, LT-  8-616-52526, fax.: 8-  nijolebujanauskiene@o
paţeidimais asociacijos Alytaus                                                     LŢNS, LPA
                 Bujanauskienė   62161 Alytus     315-53249        ne.lt
miesto ir rajono skyrius
Alytaus neįgaliųjų sportinio             Naujoji g.16,
                 Algirdas Tatulis            8 682 64624       algiris@aktv.lt            LPOK, LNSF
sveikatingumo klubas „Viltis―            Alytus

                 Jūratė       Vilties 34, Alytus  Tel.fax.(8-315)25991
Alytaus m. neįgaliųjų draugija                                  kamjura@gmail.com           LND
                 Kamičaitienė    LT-63210       (8-625)41981

Lietuvos sutrikusio intelekto                       8(315)51124, fax.
                           Vilties g. 34, LT-                                 Bendrija
ţmonių globos bendrijos      Janina Kuklienė             8(315)51118, mob. 8   viltiespastog@centras.lt
                           63210 ALYTUS                                    "Viltis"
―Viltis‖ Alytaus padalinys                        65016696                                                                     5./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                                Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                                svetainė
Viešoji įstaiga ―Vilties               Lelijų g. 44, LT-   8(315)51118, mob. 8-                      Bendrija
                  Gita Špucienė                          viltiespastog@centras.lt
pastogė‖,                       62146 Alytus     655-80321                           "Viltis"

                           Naujoji g. 64, LT-                                  LSKD
LSKD Alytaus „Guboja―       Sabina Bitinienė             8 673 35730       guboja@aktv.lt
                           62384 Alytus                                     "Guboja"
Alytaus neprigirdinčiųjų      Sigita       Jurgiškių g. 47-38,  (8 315) 37 497, 8 699
                                                  b.Sigulda@one.lt            LKD
asociacija „Garsiai―        Buiniskienė    LT-63152 Alytus    83 152
                  Leonora      Dailidţių g. 10,
Alytaus diabeto klubas „Viltis―                       mob. 8 683 92285    levunora@gmail.com           DIA
                  Okunevičienė    Alytus
Alytaus rajono savivaldybė:
                  Dalia       Naujoji g. 48 .                neigaliuju-
Alytaus raj. neįgaliųjų draugija                      8 315 22267                          LND
                  Benkauskienė    Alytus 62381                 draugija@arsa.lt
Lietuvos sutrikusio intelekto
                           Eţero g. 20, LT-
ţmonių globos bendrijos      Danutė                  8(315)69890, mob. 8   danute.laukaitiene@gm         Bendrija
                           64137, Daugai,
―Viltis‖ Alytaus rajono      Laukaitienė               61473307        ail.com                "Viltis"
                           Alytaus raj.
padalinys
LASS Alytaus miesto ir rajono   Daiva       Vilties 34, Alytus  8 315 70552, mob. 8
                                                  alytus@lass.lt             LASS
filialas              Markinienė     63210         674 71829
Alytaus rajono kurčiųjų pirminė  Nijolė       Vilties g. 34, LT-  (8 674) 26 486
                                                                      LKD
organizacija            Kučinskienė    63210 Alytus     (SMS)
Anyksčių rajono savivaldybė:
                           V. Kudirkos 14,
Anykščių raj. neįgaliųjų      Aldona
                           Anykščiai LT-     (8-381)51463      and@res.lt               LND
draugija              Šerėnienė
                           29145
―Anykščių Viltis‖ Sutrikusio                        8(381)51166, mob.    viltis.a@takas.lt,
                           Smėlio g. 9, LT-                                   Bendrija
intelekto ţmonių globos      Almantas Čielis             86583000,        namu.uzuoveja@takas.l
                           29146 Anykščiai                                   "Viltis"
bendrija                                  868558731        t
                  Emilė       Statybininkų 23-1,
LASS Anyksčių rajono filialas                        8 381 51634       anyksciai@lass.lt           LASS
                  Mališauskienė   Anykščiai 29121
                           Kęstučio g. 108,
Anyksčių rajono kurčiųjų      Vytautas
                           LT-29143       8 617 39 015 (SMS)                       LKD
pirminė organizacija        Raišelis
                           Anykščiai


                                                                      6./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas    Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                              svetainė
Anykščių rajono cukralige              Vilniaus g.105-4,   (8-381) 52621,
                 Antanas Šliţys                          antanasliz@gmail.com        DIA
sergančiųjų klubas „Ateitis―             Anykščiai       mob.tel. 8 650 75313
Anykščių rajono alergiškų ir
                 Audronė      J.Biliūno g. 20-37,
bronchų astma sergančiųjų                          8 618 47826       ledinak@hotmail.com
                 Varnienė      Anykščiai
klubas „Klevas―
Birštono savivaldybė:
                           Birutės 4,
Birštono sav. neįgaliųjų     Julė                   (8-319)65747, fax (8-
                           Birštonas LT-                 birstonond@gmail.com        LND
draugija             Senavaitienė               319)65555
                           592017
Biržų rajono savivaldybė:
                 Danguolė      Ţemoji 1, Birţai
Birţų raj. neįgaliųjų draugija                       (8-450)31081      lidb@delfi.lt            LND
                 Grigaliūnienė   LT-41172
―Birţų Viltis‖ Sutrikusio
                           Tilto g. 20B, LT-               renatabirzai@gmail.co        Bendrija
intelekto ţmonių globos      Renata Medikytė              mob. 868566805
                           41123 Birţai,                 m                  "Viltis"
bendrija
                           Ţemoji 1, Birţai    8 450 32390, mob. 8
LASS Birţų rajono filialas    Vidas Macys                            birzai@lass.lt           LASS
                           41172         674 71829
Birţų rajono sutrikusios
                 Vilma       Vilniaus g. 56-23,               vilmakucin@gmail.co
psichikos ţmonių globos                           8 656 68254                         LSPŢGB
                 Kučinskienė    Birţa                     m
bendrija
Birţų rajono kurčiųjų pirminė   Aidutis      Lauko g. 4, LT-
                                      8 680 12 700 (SMS)                     LKD
organizacija           Atkočiūnas     41124 Birţai
Birţų rajono sergančiųjų
                                      (8-450) 33413,
cukriniu diabetu klubas      Birutė Ilginienė  Ţalioji g. 7, Birţai                                DIA
                                      mob.8-699 59266
„Krantas―
LASS Birţų rajono diabeto     Angelė       Vyšnių g. 1,      8-450) 33230, (8-
                                                                    DIA
klubas              Dovydienienė    Birţai         450) 32390
Birţų astmininkų klubas      Danguolė
                                      862070123        salpusnis2003@one.lt
„Šalpusnis―            Grigaliūnienė
Druskininkų savivaldybė:
Invalidų sveikatingumo - sporto           Veisiejų g. 17,
                 Audrius Virkutis             8 614 32449       dalyteg@freemail.lt         LPOK, LNSF
klubas „Lemtis―                   Druskininkai
Druskininkų sav. neįgaliųjų    Bronė       Veisiejų 17,
                                      (8-313)55238      biruta.dpu@gmail.com        LND
draugija             Kurlavičienė    Druskininkai LT-
                                                                     7./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas    Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                             svetainė
                          66245

Druskininkų viltis Sutrikusio           Veisiejų g. 17,   8(313)51844, fax.
                 Daiva Marija                         drusk.viltis@gmail.com         Bendrija
intelekto ţmonių globos              LT-66211       8(313)55100, mob. 8-
                 Petrauskienė                         ; drs.duc@gmail.com          "Viltis"
bendrija                      Druskininkai     620-63782
                          Ateities g. 30a -
LSKD „Guboja― Druskininkų                                                       LSKD
                 Ineta Alminienė  13, LT - 66314    8 612 60851      dial1@takas.lt
skyrius                                                                "Guboja"
                          Druskininkai
Druskininkų miesto diabeto    Jelena      Ateities g. 38-16,  (8-313) 56065,     jelena.simoniene@roch
                                                                   DIA
klubas „Atgaja―         Šimonienė     Druskininkai     mob.tel. 8-618 86844  e.com
Elektrėnų savivaldybė:
Elektrėnų krašto neįgaliųjų            Taikos g. 6a, LT-              elektrenaikns@gmail.c
                 Saulė Jakštienė            8*528-39416                          LŢNS
sąjunga                      26115 Elektrėnai              om
                          Taikos 8,
                 Ona                              omedzikauskiene@gma
Elektrėnų neįgaliųjų draugija           Elektrėnai LT-    (8-528)38001                         LND
                 Medzikauskienė                        il.com
                          26115
                 Marijona     Liepų 16, Vievis
Vievio neįgaliųjų draugija                       (8-528) 27663     vidrg@takas.lt             LND
                 Pacevičienė    LT- 21382
―Elektrėnų Viltis‖ Sutrikusio
                 Birutė      Rungos g. 5, LT-              viltiselektrenai@yahoo.        Bendrija
intelekto ţmonių globos                         mob. 8-601-73868
                 Vaitkevičienė   26110, Elektrėnai              com                  "Viltis"
bendrija
Elektrėnų savivaldybės ţmonių           Taikos g. 8,                ebic.elektrenai@yahoo.
                 Zita Miguliova             8 616 13 692                         LSPŢGB
bendrija „Spindulys―                Elektrenai                 com
                 Alfonsas                (8-528) 39416
Elektrėnų diabeto klubas              Taikos g. 6-13               s.alfonsas@remo.lt           DIA
                 Sadonis                mob.tel. 8-652 11392
Ignalinos rajono savivaldybė:
Ignalinos raj. neįgaliųjų    Regina      Gėlių 13, Ignalina             draugija@langasiateiti.l
                                    (8-386)52279                         LND
draugija             Slabadienė    LT- 30135                  t
―Ignalinos Viltis‖ Sutrikusio           Ligoninės g. 13,
                 Jurina                                                Bendrija
intelekto ţmonių globos              LT-30112       mob. 8-678-11933    jurinapas@hotmail.com
                 Paslauskienė                                             "Viltis"
bendrija                      Ignalina
                 Stasė       P. Cvirkos 18,
LASS Ignalinos rajono filialas                     8 386 52182      ignalina@lass.lt            LASS
                 Kulvietienė    Ignalina 30105
                                                                    8./42.
                      NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas      Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                             svetainė
Ignalinos rajono diabeto klubas   Milda       Geleţinkelio g. 6,
                                      8-677 69633                        DIA
„Gydūnė―              Lašiūnienė    Ignalina
Jonavos rajono savivaldybė:
                  Elena       Chemikų g. 136,
Jonavos raj. neįgaliųjų draugija                      (8-349)50107      lid.jonava@gmail.com        LND
                  Ivanauskienė   Jonava LT- 55222
―Jonavos viltis‖ Sutrikusio              Dariaus ir Girėno
                  Regina                 8(349)60581, mob. 8-                    Bendrija
intelekto ţmonių globos                g. 1A, LT-55163               neigalieji@jonava.net
                  Kalinauskienė             678-11933                         "Viltis"
bendrija                       Jonava
                  Valerija     Dariaus ir Girėno  8 349 53560, mob. 8
LASS Jonavos rajono filialas                                   jonava@lass.lt           LASS
                  Banėnaitė     1a, Jonava 55163   612 30465

                  Neringa      Ţeimių g. 19, LT-  8(349)69027, mob. 8-  jonavospscentras@gma
LSPŢGB Jonavos skyrius                                                        LSPŢGB
                  Marčinskienė   55118 Jonava     656-31158       il.com
Jonavos rajono kurčiųjų
                  Rima Pauplienė             8-686-30839                        LKD
pirminė organizacija
Jonavos diabetikų klubas               Kosmonautų g. 5-   Tel.(8-349) 59217
                  Jonas Laiva                                            DIA
„Ramunė―                       8, Jonava      mob.tel. 8-600 12016

Jonavos vaikų astmos klubas
                  Rita Trimonienė            8 687 79348      r.trimoniene@gmail.co
"Debesėlis"
                                                 m
Cerebrinio paralyţiaus                Gėlių g. 29A, LT-
                                      (349) 54642                        CPA
asociacija, Jonavos skyrius              55163 Jonava,
Joniškio rajono savivaldybė:
                  Sandrutė     Šiaulių Senoji 4, (8-426)52549 fax. (8-
Joniškio raj. neįgaliųjų draugija                                 joniskis.nd@gmail.com        LND
                  Kairaitienė    Joniškis LT-84147 426) 60040
 ―Joniškio Viltis‖ Sutrikusio                       8(426)60040, fax.
                  Irenijus     Vilniaus g. 6, LT-                               Bendrija
intelekto ţmonių globos                          8(426)52791, mob. 8-  psc@joniskis.lt
                  Giedraitis    84147 Joniškis                                 "Viltis"
bendrija                                  687-76069

                  Ina        Ţemaičių 10-5,    8 426 51936, mob. 8
LASS Joniškio rajono filialas                                   joniskis@lass.lt          LASS
                  Sakalauskienė   Joniškis 84147    620 32455                                                                    9./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                           Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas     Būstinės adresas  Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                           svetainė
VŠĮ Joniškio socialinių              Vilniaus g. 6,
                                    (8-426) 60076, 60077                    LŢNAPA
paslaugų ir uţimtumo centras            Joniškis
Joniškio rajono sutrikusios
                          Ţemaičių g. 53A-
psichikos ţmonių globos                                                      LSPŢGB
                          21, Joniškis
bendrija
Joniškio rajono diabetu      Aldona      Stungių k.,     (8-426) 44319
                                                                 DIA
sergančiųjų klubas „Viltis―    Goštautienė   Joniškio raj.    mob.tel. 8-615 92307
Jurbarko rajono savivaldybė:
                          Vytauto g. 36,
                                               biciulis@gmail.com,
                          Veliuona,      8*447-42922, fax.:
Všį "Nugalėk save"        Reda Aleksaitė                       sarapsag@gmail.com,         LŢNS
                          Jurbarko raj. LT-  8*447-42683
                                               regipte@gmail.com
                          74440
                          Dariaus ir Girėno
Jurbarko raj. neįgaliųjų     Virginija                          jurbarkond@hotmail.co
                          120A, Jurbarkas   (8-447)55004                        LND
draugija             Krasauskienė                        m
                          LT-74187
―Jurbarko viltis‖ Sutrikusio
                 Regina      Vydūno g. 56, LT- 8(447)71301, mob. 8-                     Bendrija
intelekto ţmonių globos                                    andriuskiene@takas.lt
                 Andriuškienė   74112       685-58734                          "Viltis"
bendrija
Viešoji įstaiga Jurbarko rajono          Vydūno g. 56,
                 Regina                8(447)71301, mob. 8-                    Bendrija
sutrikusio intelekto jaunuolių           LT-74112                  andriuskiene@takas.lt
                 Andriuškienė             685-58734                         "Viltis"
darbo centras                   Jurbarkas
                          Kauno 25,      8 447 52505, mob. 8
LASS Jurbarko rajono filialas   Danutė Šimkutė                       jurbarkas@lass.lt          LASS
                          Jurbarkas 74122   685 27961
Jurbarko tėvų su neįgaliais            Dariaus ir Girėno
                 Nida
girdėti vaikais ir jų draugų            g. 41-3, LT-74181  (8 447) 52 595                       LKD
                 Ignatavičienė
bendrija "Gija"                  Jurbarkas
Jurbarko neįgaliųjų klubas    Zita       Lauko g. 4-3, LT-
                                    8 (447) 51521
„Svaja―              Bartusevičienė  74150 Jurbarkas
                          Geguţės 1-osios
Cerebrinio paralyţiaus
                          g. 15-1, LT-74205  8 (614) 69331                       CPA
asociacija, Jurbarko skyrius
                          Jurbarkas
Kaišiadorių rajono savivaldybė:


                                                                 10./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas    Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                             svetainė
                          Gedimino 55 a,    (8-346) 53971,
Kaišiadorių raj. neįgaliųjų   Elena                             ramute.morkuniene@k
                          Kaišiadorys LT-   fax.savivaldybės (8-                    LND
draugija             Varkalienė                           aisiadorys.lt
                          56121        346) 51244
                          Vytauto Didţiojo
LASS Kaišiadorių rajono
                 Aušra Gresienė   44b, Kaišiadorys   8 650 16581      kaisiadorys@lass.lt         LASS
filialas
                          56119
                          Gedimino 118,
                                     8(346)60163, mob. 8-
LSPŢGB Kaišiadorių skyrius    Janina Gudienė   LT-56166                  kpsc@remo.lt             LSPŢGB
                                     656-77148
                          Kaišiadorys
Kaišiadorių rajono kurčiųjų   Asta        Vytauto Didţiojo
                                     8 650 57 167                        LKD
pirminė organizacija       Dzedulionienė   g. 44, Kaišiadorys
Kaišiadorių rajono sergančiųjų           Basanavičiaus    (8-346)
                 Liuda
cukriniu diabetu klubas               g.3-37,       58052 mob.tel. 8-616                    DIA
                 Ramenskaja
„Likimas―                      Kaišiadorys     41734
Kalvarijos savivaldybė:
Kalvarijos sav. neįgaliųjų    Roma        Sodų 3, Kalvarija              kalvarijosnd@gmail.co
                                     (8-343) 21271                        LND
draugija             Murauskienė    LT-69205                  m
―Kalvarijos Viltis‖ Sutrikusio           Ugniagesių g. 1,
                 Janina                 8(343)21583, mob. 8-  JaninaViltisKalvarija@        Bendrija
intelekto ţmonių globos               LT-69206
                 Augulevičienė              610-45267       one.lt                "Viltis"
bendrija                      Kalvarija
Kauno miesto savivaldybė:
Kauno krašto nefrologinių
                          Kulvos 6-31, LT-              irma.juodiene@gmail.c        LNLA
ligonių draugija "Kauno     Irma Juodienė              8-650-10719
                          48491 Kaunas                om                  "Gyvastis"
gyvastis"
Kauno neįgalaus jaunimo     Artūras      Sporto g. 6,
                                     8 601 90222      rsk.kaunas@gmail.com         LPOK, LNSF
rekreacijos ir sporto klubas   Ogoniauskas    Kaunas
Kauno krašto aklųjų ir
silpnaregių vaikų-jaunimo    Julius       Taikos pr.6a,
                                     8 684 39835      klubasmes@gmail.com         LPOK, LASF
sporto ir sveikatingumo klubas  Paplauskas     Kaunas
„Mes―
Kauno krašto invalidų sporto   Irena       Kęstučio g. 45,               irutesadauskiene@gmai
                                     8 37 203474                         LPOK, LNSF
klubas „Santaka―         Sadauskienė    Kaunas                   l.com
Kauno aklųjų ir silpnaregių             Savanorių pr. 206,
                 Vytautas Girnius            8 676 38238      sksveikata@yahoo.com         LPOK, LASF
sporto klubas „Sveikata―              Kaunas

                                                                   11./42.
                      NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas      Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas           Skėtis
                                                              svetainė
Kauno plaukimo meistrų ir      Romaldas     Baltų pr. 8,
                                      8 37 743072      abicka@takas.lt             LPOK, LNSF
neįgaliųjų klubas „Takas―      Bičkauskas    Kaunas
Kauno kurčiųjų sporto klubas              Jūratės g. 19,
                   Algirdas Jurkša            8 699 87524      kaunotyla@gmail.com           LPOK, LKSF
„Tyla―                         Kaunas
                                                  lidkaunas@one.lt;
                            Kęstučio 45 - 1,
Kauno m. neįgaliųjų draugija     Ignas Mačiukas             (8-37)221375      ignas.maciukas@gmail.          LND
                            Kaunas LT 44307
                                                  com
―Kauno viltis‖ Sutrikusio               Vytauto pr. 79/1-
                                      mob. 8-676-04603, 8-  rima_dedyniene@yaho           Bendrija
intelekto ţmonių globos       Rima Dėdynienė  416, LT-44321
                                      675-40628       o.com                  "Viltis"
bendrija                        Kaunas
                   Lucija      Miško g. 16-18,   8(37)228773, mob. 8-  viltiesziedas@bedruom          Bendrija
Viešoji įstaiga ―Vilties ţiedas‖ ,
                   Jurgelaitienė   LT-44321 Kaunas   698-19783       enes.lt                 "Viltis"

                            Savanorių pr. 206,  8 37 792989, mob. 8
LASS Kauno miesto filialas      Roma Girnienė                         kaunomr@gmail.com            LASS
                            Kaunas 50193     676 44654

VšĮ Kauno ir Marijampolės               Savanorių pr. 206,  8 37 731 611, mob. 8
                   Egidijus Urna                         kaunmar@lass.lt             LASS
regionų aklųjų centras                 Kaunas 50193     650 64651

VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių            Savanorių pr. 206,  8 37 734 188, mob. 8
                   Stasys Babonas                        kauno.asc@takas.lt            LASS
centras                        Kaunas 50193     699 10433
                            Rasytės g. 10a /
                   Jolanta                            likimodraugai@yahoo.  www.likimodrau
Kauno klubas „Likimo draugai―             Jotvingių 17 , LT-  8-615-88174                           LSPŢGB
                   Stankūnienė                          com           gai.lt
                            48123, Kaunas
                   Jurgita      Jankaus g. 43-2,   8(37)409842, 8-656-  jkupcinskiene@gmail.c
Kauno klubas „Centras―                                                           LSPŢGB
                   Kupčinskienė   LT-50274 Kaunas   68235         om
Kauno šeimų, kuriose yra
                   Vilija      Partizanų g. 5,
psichikos ligonių, bendrija                         8(37) 331255      prosvaiste@gmail.com           LSPŢGB
                   Senovaitienė   LT-50207 Kaunas
„Prošvaistė―
                   Graţina      Višinskio 24-4,
Kauno klubas „Bičiulės―                           8(37)205653                           LSPŢGB
                   Garuckienė    3000 Kaunas
                            Vytauto pr. 79-   darbo (8 37) 20 36
Kauno neprigirdinčio jaunimo
                            410, LT-44321    54, mob. 8 686 32   parama@centras.lt            LKD
klubas (KNJK)
                            Kaunas        585

                                                                      12./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas            Skėtis
                                                              svetainė
                 Laima       Kovo 11-osios g.   (8 -37) 711 748
Kauno bendrija „Likimas―                                     vitlaima@gmail.com            DIA
                 Vitkauskienė    59-77, Kaunas    mob.tel. 8-600 19788
                           Liepų g. 7-22,
Kauno diabetikų bendrija     Genovaitė     Girionys, Kaunas   mob.tel. 8-688
                                                 girionys1@gmail.com            DIA
„Aronija―             Vrotniakienė    Liepų g. 7-22,    32598
                           Girionys, Kaunas
Kauno diabetikų klubas      Liubovė      Kranro 15-oji 17a,  (8 37) 343161,mob.
                                                                      DIA
„Insula―             Trakimienė     Kaunas        8 694 20539
Kauno astmos klubas „Alsa―    Laima Kliučiūtė             8 675 61672      jolita@post.eik.lt
Kauno miesto Centro
                 Inga
poliklinikos vaikų astmos                         8 621 29082      inga2007@gmail.com
                 Ţalnerauskienė
klubas "Ţiedadulkė"
Kauno Šilainių vaikų, sergančių           Baltų pr. 7a,     8 688 75930,8 37   rutajasiene@gmail.com
                 Rūta Jasienė
astma, klubas ―Vėjelis"               Kaunas        337347         , svejelis@gmail.com
Onkologinėmis ligomis
                 Paulina      Eivenių g. 2, LT-  (8 37) 207223, 8 674  p.barisiene223@gmail.
sergančių moterų draugija                                                 www.eivena.lt  LPOAT
                 Barisienė     50161 Kaunas     37971         com
,,EIVENA‖
Kauno rajono savivaldybė:
                 Jolanta      Eţero g. 3 LT-    8*37-385315, 8-652-
Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga                                 lznsk@centras.lt             LŢNS
                 Beresnevičienė   47166 Kaunas     42620
                           Baţnyčios maţoji
Kauno rajono Vilkijos       Aldona                 8*37-556150, 8-646-
                           g. 9b Vilkija,               vilknesa@gmail.com            LŢNS
neįgaliųjų sąjunga        Liskauskienė              02793
                           Kauno raj.
                           Lozoraičio 19,
                 Aldona                             garliava.neig.draugija@
Garliavos neįgaliųjų draugija            Garliava, Kauno   (8-37)552004                           LND
                 Grikietienė                          gmail.com
                           raj., LT- 53228
                 Lidija       Savanorių pr. 371,             lidija_morkuniene@hot
Kauno r. neįgaliųjų draugija                       (8-37)313416                           LND
                 Morkūnienė     Kaunas LT-49386               mail.com
                 Vanda       Savanorių pr. 206,  8 37 792989, mob. 8
LASS Kauno rajono filialas                                    kaunomr@gmail.com             LASS
                 Veţbavičiūtė    Kaunas 50193     655 25623
                           Vytauto g. 63, LT-
LSPŢGB Kauno rajono skyrius
                 Dalia Vaidelienė  53258 Garliava,  8(37)393988       pspcgarliava@takas.lt           LSPŢGB
"Gaja"
                           Kauno raj.
                                                                      13./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                            Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas     Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                            svetainė
                                    (8 37) 26 20 34,
VšĮ Kauno kurčiųjų        Jūratė      Jūratės g. 19, LT-  (8 37) 36 19 97,
                                                kaunokrc@lkd.lt           LKD
reabilitacijos centras      Pugačiauskienė  48310 Kaunas     8 699 89 735,
                                    fax.:(8 37) 26 28 98
Kauno rajono kurčiųjų pirminė   Malvina
                          Jūratės 19, Kaunas 8-644-12572                          LKD
organizacija           Stankauskien
Kazlų Rūdos savivaldybė:
                          Atgimimo 1A,
Kazlų Rūdos sav. neįgaliųjų    Laimutė Marytė
                          Kazlų Rūda, LT-   (8-343) 95029     lidkazlai@takas.lt          LND
draugija             Stasiulionienė
                          69415
―Kazlų Rūdos Viltis‖ Sutrikusio          K. Donelaičio g.
                 Vida                 8(343)95428,                        Bendrija
intelekto ţmonių globos              3-1, LT-69430                gaisriai@gmail.com
                 Rečkuvienė              mob. 8-686-38758                      "Viltis"
bendrija                      Kazlų Rūdos sav.
LASS Kazlų rūdos         Ramunė      Atgimimo 1,
                                    8 652 00430      kazluruda@lass.lt          LASS
savivaldybės filialas       Butkevičienė   Kazlų Rūda 69415
Kazlų Rūdos bronchų astmos    Jolanta
                                    8 612 43705      lukas332@gmail.com
klubas „Lengvumas―        Ruseckienė
Kėdainių rajono savivaldybė:
                          Rasos g. 14-8,
Kėdainių rajono paraplegikų    Henrikas                           henrikasmat@gmail.co
                          Kėdainiai LT-    8-656-60779                         LŢNS, LPA
asociacija            Mataitis                           m
                          57458
                          Radvilų 25,
Kėdainių raj. neįgaliųjų     Vita                 (8-347)60118, faks.
                          Kėdainiai LT-                draugvita@freemail.lt        LND
draugija             Naunčikienė              (8-347)50226
                          57254
―Kėdainių viltis‖ Sutrikusio
                          Radvilų g. 25, LT-  8(347)52774,      rekstiene.asta@gmail.c        Bendrija
intelekto ţmonių globos      Asta Rekštienė
                          57254 Kėdainiai   mob. 8-618-17169    om                  "Viltis"
bendrijos
                          P. Lukšio 16-215,  8 347 51589,
LASS Kėdainių rajono filialas   Ona Šulcienė                         kedainiai@lass.lt          LASS
                          Kėdainiai 57254   mob. 8 601 81699
Kėdainių rajono sutrikusios
                          Budrio g. 5, LT-
psichikos ţmonių globos                         8-656-68257                         LSPŢGB
                          57164 Kėdainiai
bendrija
Kėdainių rajono kurčiųjų     Veronika     P.Lukšio - 16,    8 640 31443, fax.: 8
                                                                  LKD
pirminė organizacija       Gilienė     Kėdainiai      347 51124
                                                                  14./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                            Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas  Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                            svetainė
                          Berţų g. 7-7,
Kėdainių suaugusių diabeto    Rimgaudas               (8-347) 30150 (n.),  rimgaudas.rimošaitis@
                          Pelėdnagiai,                                  DIA
klubas „Diabetas―         Rimošaitis              faks. 61042      kedainiai.lt
                          Kėdainių r.
Kėdainių vaikų ir jaunimo     Jūratė      Budrio g. 5,
                                    mob. 8-688 58588                      DIA
diabeto klubas „Cukrinukas―    Atkočiūnienė   Kėdainiai
Kėdainių r. vaikų astmos klubas
                 Rasa Kvedarienė            8 61591546       lukencija@one.l
"Astmutis"
                          J. Basanavičiaus
Cerebrinio paralyţiaus
                          g. 99, LT-57351   (347) 71359                         CPA
asociacija, Kėdainių skyrius
                          Kėdainiai
Kelmės rajono savivaldybė:
                          Naudvario k.,
                 Elena                            elenakanciauskaite@on
Kelmės raj. neįgaliųjų draugija           Kelmės r. LT    (8-427)52103                        LND
                 Kančiauskaitė                        e.lt ; lidkelme@one.lt
                          86148
Lietuvos sutrikusio intelekto
                 Rasma       Ţemaitės g. 35,   mob. 8-612-45516, 8-  Soclib.kelme@gmail.co        Bendrija
ţmonių globos bendrijos
                 Galgatavičienė  LT-86143 Kelmė   656-61634       m                  "Viltis"
―Viltis‖ Kelmės padalinys
                 Janina      Vytauto Didţiojo  8 427 51756, mob. 8
LASS Kelmės rajono filialas                                  kelme@lass.lt            LASS
                 Samušienė     23, Kelmė 86143   614 40937
                          Vytauto Didţiojo
LSPŢGB Kelmės skyrius                g. 84A, LT-86142  8 -656-77146                        LSPŢGB
                          Kelmė
Kelmės diabeto klubas „      Larisa      Dariaus ir Girėno  (8-427) 54007
                                                liubainsa@gmail.com         DIA
Diabetas ABC―           Rarovskaja    g. 2,Kelmė     mob.tel. 8-621 72090
Klaipėdos miesto savivaldybė:
                          Birutės g. 23-43,
                                    8-46-215084, 8-603-                     LNLA
LNLA "Gyvastis" Klaipėdos sk.   Irina Tkačenko  LT-91214                  gyvastis@nefrida.lt
                                    52653                            "Gyvastis"
                          Klaipėda
Klaipėdos miesto invalidų              Šviesos g. 3,               jonasispamario@gmail.
                 Jonas Buivydas            8 650 29845                         LPOK, LASF
sporto klubas „Pamarys―               Klaipėda                  com
Klaipėdos kurčiųjų sporto     Arnestas     Šermukšnių g. 25,
                                    8 685 78385      lkdkl@takas.lt            LPOK, LKSF
klubas „Šermukšnis―        Karpauskas    Klaipėda
Klaipėdos miesto ţmonių su    Darius      Sportininkų 5—1,
                                    8 672 28848      astaiva@zebra.lt           LPOK, LNSF
fizine negalia sporto klubas   Ţiaučyna     Klaipėda
                                                                  15./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas     Būstinės adresas  Telefonas, faksas,    Elektroninis paštas            Skėtis
                                                             svetainė
„Ţuvėdra―

                          Zauerveino 12A,
Klaipėdos m. neįgaliųjų      Jonas
                          Klaipėda LT-    (8-46)493494       lid@balticum-tv.lt            LND
draugija             Tarasevičius
                          92122
„Klaipėdos viltis‖ Lietuvos            Smiltelės g. 22,
                 Stasė                8(46)346022, mob. 8-                        Bendrija
sutrikusio intelekto ţmonių            LT-93146                   klaipviltis@gmail.com
                 Jaskutelienė             676-43478                             "Viltis"
globos bendrija                  Klaipėda
                          Debreceno g. 41,
                 Eglė                                          www.kitoksvaik
Asociacija „Kitoks vaikas―,            LT-94148                   info@kitoksvaikas.lt
                 Dučinskienė                                      as.lt
                          Klaipėda
                          Kalnupės 25-2 ,   867635825,
Všį „Likimo laiptai        Adolfas Ruškys                        a.ruskvs@qmail.com
                          Klaipėda      8 46 365466
                 Jelena      Šviesos 3,     8 46 497224, mob. 8
LASS Klaipėdos miesto filialas                                 klaipeda@lass.lt             LASS
                 Urbonienė    Klaipėda 92317   684 73445

VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų  Nijolė      Šviesos g. 3,    8 46 497 017, fax.: 8
                                                klaiptel@lass.lt             LASS
aklųjų centras          Klepikienė    Klaipėda 92317   46 49 72 24
                          Minijos g. 49-12,
Klaipėdos sutrikusios psichikos  Juzefa
                          LT-91208      8-616-07646       vaida.76@mail.ru             LSPŢGB
ţmonių globos bendrija      Urbonienė
                          Klaipėda
                          Šermukšnių g. 25,
VšĮ Klaipėdos kurčiųjų      Nijolė                (8 46) 41 04 04, fax.:
                          LT-91206                   lkdkl@takas.lt              LKD
reabilitacijos centras      Kaminskienė             (8 46) 38 16 87
                          Klaipėda
Klaipėdos miesto sergančiųjų   Aldona      Laukininkų g. 23-  (8- 46) 22 67 88,
                                                alda09@one.lt               DIA
cukriniu diabetu klubas „CD―   Lieškūnienė   9, Klaipėda     mob. 8-652 20418
                                                jolanta.jasiu@gmail.co
Klaipėdos miesto vaikų,
                 Jolanta     Kuncų g. 4-60,                m;
sergančių cukriniu diabetu,                      mob. 8-686 02363                          DIA
                 Jasiulionienė  Klaipėda                   klubas.smalsuciai@gm
klubas „Smalsučiai―
                                                ail.com
Klaipėdos vaikų astmos
                 Viktorija    S.Nėries g. 3, LT              liuda.pliuskiene@gmail
mokykla "Kvėpavimo
                 Lygnugarienė   92231 Klaipėda                .com
dţiaugsmas"

                                                                     16./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                            Interneto
Organizacijos pavadinimas    Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                            svetainė
                          Bijūnų g. 13-1,
Cerebrinio paralyţiaus
                          LT-91143       (671) 96512                         CPA
asociacija, Klaipėdos skyrius
                          Klaipėda
Klaipėdos rajono savivaldybė:
                          Sodo 1, Gargţdai,
Klaipėdos raj. neįgaliųjų
                          Klaipėdos raj. LT-  (8-46)472019                        LND
draugija
                          96136
―Gargţdų viltis‖ Sutrikusio            Klaipėdos g. 2,   8(46)472019, fax.
                 Rekvita                            viltis_gargzdai@yahoo.        Bendrija
intelekto ţmonių globos              Gargţdai, LT-    8(46)451411, mob. 8-
                 Bagdonienė                          co.uk                "Viltis"
bendrija                      96130 Klaipėdos r  611-32844
                          Šviesos 3,                 antanas_letukas@yaho
LASS Klaipėdos rajono filialas  Antanas Letukas            8 46 497224                         LASS
                          Klaipėda 92317               o.com
Kretingos rajono savivaldybė:
                          J. K.
Kretingos raj. neįgaliųjų             Chodkevičiaus 10
                 Jonas Tiškus              (8-445)53387      neigalieji@kretinga.lt        LND
draugija                      - 105, Kretinga
                          LT-97130
                          J. K.
―Kretingos viltis‖ Sutrikusio
                 Bronislava    Chodkevičiaus g.   8(445)53068, mob. 8-                    Bendrija
intelekto ţmonių globos                                    u.romute@takas.lt
                 Vaičienė     10-412, LT-97130   671-82460                          "Viltis"
bendrija
                          Kretinga
                 Loreta      Chodkevičiaus 10,              kretingos.asc@gmail.co
LASS Kretingos rajono filialas                     8 445 52887                         LASS
                 Andronovienė   Kretinga 97130               m
LSPŢGB Kretingos skyrius     Virginija     Ţemaitės al.1, LT-  8(445)79055, 8-656-  nikulnikoviene@one.lt
                                                                  LSPŢGB
„Laimės ţiburys―         Nikulnikovienė  97106 Kretinga    68235         , kretingospspc@bnk.lt
Kretingos diabeto klubas     Regina      Vilniaus g. 2,    Tel. mob. 8 652
                                                                  DIA
,,Vilties kelionė―        Maciulevičienė  Kretinga       82828
Kupiškio rajono savivaldybė:
                          Gedimino g. 15a,
Kupiškio krašto ţmonių su    Gediminas                           eznskupiskis@infolaba
                          LT- 40114      8*459-35397                         LŢNS
negalia sąjunga         Virbickas                           s.lt
                          Kupiškis
                          Ţekonio 2,                 draugijaa@one.lt ;
Kupiškio raj. neįgaliųjų     Bronė
                          Kupiškis LT-     (8-459)35311      ndkupiskis@             LND
draugija             Kaleinikovienė
                          40115                    gmail.com

                                                                  17./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                              svetainė
―Kupiškio viltis‖ Sutrikusio
                  Daiva       Vytauto g. 26, LT-                                Bendrija
intelekto ţmonių globos                         mob. 8-616-20462
                  Tviskuvienė    40114 Kupiškis                                  "Viltis"
bendrija
                  Kristina      Taikos 1-2,
LASS Kupiškio rajono filialas                       8 459 51064      kupiskis@lass.lt           LASS
                  Malinauskienė   Kupiškis 40125
LSKD „Guboja― Kupiškio                Technikos g. 6 D,              mangustaslmta@gmail.         LSKD
                  Karolis Pratkus             8 676 58233
skyrius                        Kupiškis                  com                  "Guboja"
Kupiškio rajono diabeto klubas   Laima       Gedimino g. 40,
                                      mob.tel. 8-682 18568  jurala@takas.lt            DIA
„Kupa―               Bernadickienė   Kupiškis
Lazdijų rajono savivaldybė:
                  Jonas       Kauno 8, Lazdijai
Lazdijų raj. neįgaliųjų draugija                      (8-318)52516      lnd@lazdijai.lt            LND
                  Ambrasiūnas    LT-67128
                           Veisiejų g. 6, LT-
Lietuvos sutrikusio intelekto                       8(318)43245, fax.
                  Vytautas      67313,                   viltislazdijai@gmail.co        Bendrija
ţmonių globos bendrijos                          8(318)43339, mob. 8-
                  Stacevičius    Kapčiamiestis,               m                   "Viltis"
―Viltis‖ Lazdijų padalinys                         686-67573
                           Lazdijų raj.
                  Arūnas       Gėlyno g. 8,     8 318 51635, mob. 8
LASS Lazdijų rajono filialas                                   lazdijai@lass.lt           LASS
                  Vilčinskas     Lazdijai 67106,   674 71926
Lazdijų rajono klubas       Loreta       Vilniaus g. 5-8,
                                      Mob.tel. 8-615 43489  vsbiuras@lazdijai.lt         DIA
„Diabetas―             Zajankauskienė   Lazdijai
Marijampolės savivaldybė:
                           Maironio g.11,
LNLA "Gyvastis"                              8-342-56083, 8-618-  vitas.jablonskis@gmail.        LNLA
                  Vitas Jablonskis  LT-70103
Marijampolės sk.                              57324         com                  "Gyvastis"
                           Vilkaviškis
Marijampolės krašto ţmonių su   Narvydas      Baţnyčios g. 19,
                                      8 685 55977      sjasiunaite@yahoo.com         LPOK, LNSF
negalia sporto klubas „Siekis―   Antanas Buzas   Marijampolė
Marijampolės miesto ir rajono
                  Juozas       Baţnyčios g. 19,              sesupesklubas@gmail.c
ţmonių su negalia sporto klubas                      8 671 26980                         LPOK, LNSF
                  Abramavičius    Marijampolė                 om
„Šešupė―
                           Baţnyčios 19,
Marijampolės m. I gr. invalidų   Irma                              irma.skinkyte@gmail.c
                           Marijampolė LT-   (8-343)56601                         LND
neįgaliųjų draugija        Kavaliauskienė                         om
                           68298
                           Baţnyčios19,
Marijampolės sav. neįgaliųjų    Dalia
                           Marijampolė LT-   (8-343)52489      daligreb@yahoo.com          LND
draugija              Grebliauskienė
                           68298
                                                                    18./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas    Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                             svetainė
Lietuvos sutrikusio intelekto
ţmonių globos bendrijos     Marija      Vytauto g.17,                viltis.marijampole@gm         Bendrija
                                    mob. 8-690-03253
―Viltis‖ Marijampolės      Raţinskienė    Marijampolė                 ail.com                "Viltis"
padalinys
                          Baţnyčios 19,
LASS Marijampolės        Angelė                 8 343 92022, mob. 8
                          Marijampolė                 marijampole@lass.lt         LASS
savivaldybės filialas      Šimčiukienė              652 40264
                          68298,
                          Tilţės g. 17, LT-
Marijampolės rajono kurčiųjų   Ramūnė                 8 689 74 031 (rašyti
                          68135                                       LKD
pirminė organizacija       Stanynienė               tik SMS)
                          Marijampolė
Marijampolės miesto ir rajono  Genovaitė     Klubo: Baţnyčios              genovaite.n@hotmail.c
                                    Mob.tel. 8-610 08715                     DIA
klubas „Diabetikas ABC―     Naidzinavičienė  g. 19                    om
Cerebrinio paralyţiaus               Kalvių g. 6-1, LT-
asociacija, Marijampolės              68178        (684) 13580                         CPA
skyrius                      Marijampolė
Mažeikių rajono savivaldybė:
                         Ventos 8a,
Maţeikių raj. neįgaliųjų
                 Edvardas Najulis Maţeikiai LT-     (8-443) 67154     edvardasn@gmail.com          LND
draugija
                         89103
―Maţeikių Viltis‖ Sutrikusio           Gamyklos g. 6/2-
                 Virginija               8(443)66991, fax.                      Bendrija
intelekto ţmonių globos              63, LT-89231                 viltis@mzk.lt
                 Venalienė               8(443)65754                         "Viltis"
bendrija                     Maţeikiai
                 Irena      Ventos 8a,
LASS Maţeikių rajono filialas                      8 443 67154      centras@roventa.lt          LASS
                 Bessmertnaja   Maţeikiai 89103
Maţeikių sutrikusios psichikos          Laisvės g. 7 - 2,
                 Ilma
ţmonių globos bendrija              LT-89222       8 616 07658      Ilma@roventa.lt            LSPŢGB
                 Domarkienė
„Gyvenimo spalvos―                Maţeikiai
Maţeikių rajono kurčiųjų     Audronė     Ventos g. 8a, LT-
                                    8 687 35 197                         LKD
pirminė organizacija       Šimkuvienė    89103 Maţeikiai
Maţeikių rajono diabetikų    Faina       Ventos g. 37-    fax. 26293, mob.tel. 8 fainiene@one.lt;juozfai
                                                                   DIA
klubas „Ţemaičių spėka―     Juozienienė    50,Maţeikiai     676 61182       na@gmail.com
                          Gamyklos 31-19,
Maţeikių rajono ligonių astmos  Ilona                             kiuduliene@hotmail.co
                          LT 89100       . 8 620 25751
klubas              Murauskienė                          m
                          Maţeikiai

                                                                   19./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                             svetainė
Cerebrinio paralyţiaus                Ventos g. 8, LT-
                                     (698) 12565                         CPA
asociacija, Maţeikių skyrius             89103 Maţeikiai
Molėtų rajono savivaldybė:
Molėtų krašto ţmonių su      Marytė      Vilniaus g. 48,   8*383-52734, 8-652-
                                                 lznsmoletai@takas.lt         LŢNS
negalia sąjunga          Baliūnaitė    LT-33140 Molėtai   42630
―Molėtų viltis‖ Sutrikusio
                  Zita       Darbo g. 2, LT-   mob. 8-601-86966, 8-                    Bendrija
intelekto ţmonių globos                                     viltismoletai@micro.lt
                  Malinauskienė   33101 Molėtai    615-37266                          "Viltis"
bendrija
                           Amatų 16,
LASS Molėtų rajono filialas    Pranas Pliuška             8 383 51300      moletai@lass.lt           LASS
                           Molėtai 33140
VŠĮ Neįgaliųjų integracijos ir            Amatų g. 16,
                                     (8-383) 51076     neigalieji@info.lt          LŢNAPA
darbinio uţimtumo centras              Molėtai
                  Rima       Vilniaus g. 76,               rima.vencloviene@gma
LSPŢGB Molėtų skyrius                           8(383)51151                         LSPŢGB
                  Venclovienė    LT-33125 Molėtai              il.com
Neringos savivaldybė:
                  Liucija      Taikos 13/15,
Neringos m. neįgaliųjų draugija                    (8-469)52726        vsilid@gmail.com           LND
                  Olšauskienė    Neringa LT-93121
Pagėgių savivaldybė:
                           Vilniaus 46,
                  Loreta                            l.stasinskiene@gmail.c
Pagėgių sav. neįgaliųjų draugija           Pagėgiai, Šilutės  (8-441) 68465                        LND
                  Stašinskienė                         om
                           raj. LT-99287
Lietuvos sutrikusio intelekto            Vilniaus g. 23B-9,
                                                                   Bendrija
ţmonių globos bendrijos      Liena Urbikienė  LT-99032       mob. 8-688-55794
                                                                   "Viltis"
―Viltis‖ Pagėgių padalinys              Pagėgiai
                           Vytauto g. 4-
Pagėgių savivaldybės diabeto                       (8-441) 5722422, 8-
                  Laima Jucienė   2,Tauragės apskr.,                                DIA
klubas „Rambynas―                             687 31872
                           Pagėgių sen.
Pakruojo rajono savivaldybė:
                           Basanavičius g. 4,
                  Robertas
Všį „Retenė‖                     LT-83150       8*421-60070      retene@siauliai.aps.lt        LŢNS
                  Ašmanavičius
                           Pakruojis
                           Vytauto Didţiojo
Pakruojo raj. neįgaliųjų      Janina                            kruojadraugija@gmail.
                           71, Pakruojis LT-  (8-421)61055                        LND
draugija              Jurgaitienė                          com
                           36211


                                                                   20./42.
                      NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                               Interneto
Organizacijos pavadinimas      Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                               svetainė
Lietuvos sutrikusio intelekto              J. Basanavičiaus
                                       mob. 8-682-13427,                      Bendrija
ţmonių globos bendrijos       Nijolė Ţiūkienė  g. 4, LT-83150                PakViltis@one.lt
                                       fax. 8(421)61053                       "Viltis"
―Viltis‖ Pakruojo padalinys               Pakruojis
                            Basanavičiaus 4,   8 421 45916, mob. 8
LASS Pakruojo rajono filialas    Vida Bazarienė                         pakruojis@lass.lt          LASS
                            Pakruojis 83154   601 29180
                            J. Basanavičiaus
LSPŢGB Pakruojo skyrius                 g.4, LT-83150    8(421)69049       pakpspc@is.lt            LSPŢGB
                            Pakruojis
Pakruojo rajono diabeto klubas             Basanavičiaus g.   (8-421) 51075 (n.), 8  adadobiliene@gmail.co
                   Adelė Dobilienė                                           DIA
„Vita―                         4, Pakruojis     674 31223        m
Palangos savivaldybė:
                            Vasario 16-osios
                   Antanas                             palangosnd@
Palangos neįgaliųjų draugija              6, Palanga LT-    mob.(8-655) 15125                      LND
                   Šiupinys                            gmail.com
                            00129
―Palangos viltis‖ Sutrikusio
                            J. Janonio g. 26,                                 Bendrija
intelekto ţmonių globos       Irena Gačionienė            mob. 8-652-01206    viltispalanga@takas.lt
                            LT-00133 Palanga                                 "Viltis"
bendrija
Palangos sutrikusios psichikos             Taikos g. 18-11,   8(460)56231, mob. 8-  aniapalanga@gmail.co
                   Ania Petrikienė                                           LSPŢGB
ţmonių globos bendrija                 LT-00116 Palanga   616-07647        m
                                       (8 460) 31 167, (8
Palangos miesto sutrikusios     Aušra       Kretingos g. 21,
                                       460) 53 403, 8 615                      LKD
klausos asmenų bendrija       Jašinskienė    LT-00132 Palanga
                                       30 911
Palangos diabeto klubas       Jovita       Sodų g. 19-8,    (8-460) 56119, 8-616
                                                   zakarevli@ktl.mii.lt         DIA
„Diabetas―              Zakarevičienė   Palanga       72715
Landšafto terapijos ir        Rasa        Ošupio 6a,
                                       8 687 34194       lpa@takas.lt             LPA
rekreacijos reabilitacinis centras  Ostrauskienė    Monciškės
Panevėžio miesto savivaldybė:
Viešoji įstaiga „Dailusis      Eglė        Parko g. 35, LT-
                                       8-656-86060       dailorn@gmail.com          LŢNS
ornamentas              Kazarinienė    37301 Panevėţys
Panevėţio krašto ţmonių su      Regina       Parko g. 35-1, LT-
                                       8*45-438603       lznsp@takas.lt            LŢNS
negalia sąjunga           Novikienė     37301 Panevėţys
Panevėţio sporto klubas       Sergėjus      Staniūnų g. 66,
                                       8 686 65518       sksviesa@one.lt           LPOK, LASF
„Šviesa―               Sokolovas     Panevėţys

                                                                     21./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas    Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas            Skėtis
                                                             svetainė
Panevėţio krašto invalidų    Giedrius      Jakšto g. 1,
                                     8 681 71231      jzaldokasz@elekta.lt           LPOK, LNSF
sporto klubas „Saulėtekis―    Mikoliūnas     Panevėţys
Panevėţio kurčiųjų sporto    Artūras      Geleţinkelio g. 2,
                                     8 613 15990      sk.vejas@gmail.com            LPOK, LKSF
klubas „Vėjas―          Juknevičius    Panevėţys
                          Nevėţio 38,
Panevėţio miesto neįgaliųjų   Stanislava                           panevezio.neigalieji@g
                          Panevėţys LT-    (8-45)468665                           LND
draugija             Arbutavičienė                         mail.com
                          35107
―Panevėţio viltis‖ Sutrikusio            Ţemaičių g. 6-1,   8(45)438973, mob. 8-
                 Danutė                             panevezio.viltis@elekta          Bendrija
intelekto ţmonių globos               LT-36126       600-32240, 8-699-
                 Brobliauskienė                         .lt                    "Viltis"
bendrija                      Panevėţys      18788
LASS Panevėţio miesto ir              Staniūnų 66,
                 Dainius Masėnas             8 45 433820      panevezys@lass.lt             LASS
rajono filialas                   Panevėţys
VšĮ Panevėţio ir Utenos               Staniūnų 66,
                 Aloyzas Vilimas             8 45 43 32 92     panut@lass.lt               LASS
regionų aklųjų centras               Panevėţys 36142
                          Ramygalos g. 63-   (8-45) 430880,
Neįgaliųjų aplinkos asociacija  Algis Giba                           gibalgis@gmail.com            LŢNAPA
                          33, Panevėţys    faks.(8-45) 500415
VŠĮ Neįgaliųjų integracijos             Parko g. 35,     (8-45) 443522, 8-   nic.panevezys@gmail.c
                 Loreta Šernienė                                             LŢNAPA
centras                       Panevėţys      655-22283       om
                          Nevėţio g. 38,
Bendrija „Šviesos spindulys―   Daiva Uksienė   LT-35107       8-616-07645      daivuk@gmail.com             LSPŢGB
                          Panevėţys
                                     (8 45) 502217, fax.
                 Genovaite     A. Jakšto g. 4, LT-
Bendrija „Vilties linija―                        (8 45) 502210, mob.   genute06@one.lt              LSPŢGB
                 Ilicevičienė    35138 Panevėţys
                                    8 656 68252
                          Geleţinkelio g. 2,  (8 45) 57 83 77, 8
VšĮ Panevėţio kurčiųjų
                 Alina Juciuvienė  LT-37466       680 27 55, fax.: (8  pkrc@mail.lt               LKD
reabilitacijos centras
                          Panevėţys      45) 57 66 21
Tėvų su neįgaliais girdėti
                          Parko g. 19, LT-   (8 45) 50 23 33, 8
vaikais ir jų draugų bendrija  Asta Karalienė                         info@adapta.lt      www.adapta.lt  LKD
                          37326 Panevėţys   614 27 775
"Adapta"
Panevėţio diabeto draugija    Nijolė       Nevėţio g. 38-4,   (8-45) 46 86 37,8-   pandiabet@drauge.lt;
                                                                     DIA
„Viltis‖             Vaitelionienė   Panevėţys      656 40704       nevezio38@one.lt

                                                                     22./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                            Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,  Elektroninis paštas         Skėtis
                                                            svetainė
Panevėţio astmininkų bendrijos
                 Lina       Algirdo 25-20,               lina.buzermaniene@pa
vaikų sekcija "Maţųjų                          . 8 652 78126
                 Buţermanienė   35243 Panevėţys              vb.lt
hipoksija"
                          Nevėţio g. 38,
Panevėţio astmininkų bendrija   Lina                             lina.buzermaniene@gm
                          LT-35107       8 652 78126                        LPOAT
,,Hipoksija‖           Buţermanienė                         ail.com
                          Panevėţys
Cerebrinio paralyţiaus               Algirdo g. 31, LT-
                                     (454) 30706                        CPA
asociacija, Panevėţio skyrius            35243 Panevėţys
                          Nevėţio g. 38,
Aukštaitijos regiono asociacija  Birutė                            birute.vanagiene@gmai
                          LT-35107       8(45) 46 14 81
„Artritas―            Vanagienė                          l.com
                          Panevėţys
                          Nevėţio g. 38,
Panevėţio ţmonių, sergančių    Dalius
                          LT-35107       370 618 60455     rasgot@anet.lt
išsėtine skleroze, draugija    Krasauskas
                          Panevėţys
Lietuvos sergančiųjų nervų–             S.Mačiulio g. 35,
                 Saulius                           Saulius.uzusienis@gma
raumenų ligomis asociacijos             LT-35237       8 (45) 57 05 69
                 Uţusienis                          il.com
Panevėţio filialas                 Panevėţys
Panevėţio aklųjų ir silpnaregių           Staniūnų g. 66,
                 Stanislava
vaikų globos bendrija                LT-36142       8 611 48377      panevezys@lass.lt
                 Tamoliūnienė
,,Ţvilgsnis―                    Panevėţys
                          Nevėţio g. 38,
Panevėţio kurčiųjų kultūros
                 Vilius Glušokas  LT-35107       8 (45) 44 12 36   pkkcwilly@yahoo.com
centras
                          Panevėţys
                          Geleţinkelio g. 2,
VšĮ Panevėţio kurčiųjų       Alina
                          LT- 37466      8 (45) 57 83 77    pkrc@email.lt
reabilitacijos centras      Juciuvienė
                          Panevėţys
                           Nevėţio g. 38,
                 Stanislava                          sbalciuniene@yahoo.co
Neįgalių ţmonių centras               LT-35107       8- 648-48139
                 Balčiūnienė                         m
                          Panevėţys
                          Nevėţio g. 38,
Panevėţio neįgalių ţmonių     Alfreda
                          LT-35107       652 78108       mociute@gmail.com
ansamblių asociacija „Ratelis―  Kavaliauskienė
                          Panevėţys
                          Ramygalos g. 15,
Neįgaliųjų organizacija „Ave                       8 (45) 43-39-92, 8
                 Antanas Šukys   LT-36210
Vita―                                  (45) 43 44 85
                          Panevėţys

                                                                  23./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas             Skėtis
                                                              svetainė
                           Berţų g.25-10,
                  Graţina
Labdaros fondas „Garšva―               LT-36204       8- 673- 35373     fondasgarsva@one.lt
                  Dimšienė
                           Panevėţys
                           J.Basanavičiaus
Labdaros ir paramos fondas     Aušra
                           g. 26c, LT -     8-682 50858      algojimas@gmail.com    www.algojimas.l
„Algojimas―            Stančikienė
                           35174 Panevėţys                            t
Panevėžio rajono savivaldybė:
                           Vasario 16-osios
Panevėţio raj. neįgaliųjų     Aurelija
                           27, Panevėţys LT- (8-45)582973       aurelija@panrs.lt              LND
draugija              Petronienė
                           35185
Pasvalio rajono savivaldybė:
                          Birţų 14b,
Pasvalio raj. neįgaliųjų
                  Juozas Matulis Pasvalys LT-      (8-451)34452      pasval.disa@pasvalys.lt           LND
draugija
                          39145
Lietuvos sutrikusio intelekto           Nepriklausomybės
                  Marija                            kunskiene@pasvalys.lt;           Bendrija
ţmonių globos bendrijos              g. 41, LT-39156    mob. 8-686-08338
                  Kunskienė                           centtras@one.lt               "Viltis"
―Viltis‖ Pasvalio padalinys            Pasvalys
                          Gėlių 5-14,
LASS Pasvalio rajono filialas   Rasa Rimkūnaitė            8 451 51804      pasvalys@lass.lt              LASS
                          Pasvalys 39136
Pasvalio raj. epilepsija
                  Vida       Panevėţio g. 31,   8-651-12620, 8-451-  pasvalioesspg@gmail.c
sergančiųjų savitarpio pagalbos                                                       LESIA
                  Kurlinskienė   Pasvalys       50431         om
grupė „Nepraraskime vilties―
Pasvalio krašto klubas „Uţjausk           Vilniaus g. 4, LT-  8(451)53914, mob. 8-  uzjauskdrauga@zebra.l
                  Reda Roţienė                                               LSPŢGB
draugą―                       39146 Pasvalys    618-35370       t
Pasvalio rajono sergančiųjų                                   sveikata@pasvalys.lt;
                           Birţų g. 14b,    (8-451) 34206, 8-685
cukriniu diabetu draugija     Vida Vegienė                         vida.vegiene@gmail.co            DIA
                           Pasvalys       26105
„Sveikata―                                            m
Plungės rajono savivaldybė:
                           Vytauto 9, Plungė              Kestutis1966@gmail.c
Plungės raj. neįgaliųjų draugija  Zosė Gintalienė            (8-448)56673                            LND
                           LT-90123                  om
―Plungės Viltis‖ Sutrikusio                        8(448)53329, fax.
                  Romualda     Vytauto g. 9, LT-                                    Bendrija
intelekto ţmonių globos                          8(448)54741, mob. 8-  plungviltis@one.lt
                  Šimkuvienė    90123 Plungė                                      "Viltis"
bendrija                                 604-05434


                                                                       24./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas             Skėtis
                                                              svetainė
                           Vandentiekio 17,
LASS Plungės rajono filialas   Algirdas Burvys             8 448 53313      grazina1963@one.lt             LASS
                           Plungė 90166
Plungės sutrikusios psichikos
                           Vytauto g. 9,LT-   mob. 8-656-68235,                www.atzala.pusl
ţmonių globos bendrija „Mūsų   Liucija Zabitytė                        z.liucija@gmail.com             LSPŢGB
                           90123 Plungė     8(448)51876                   apiai.lt
atţala―
Plungės rajono kurčiųjų pirminė  Vida        Vytauto g. 9, LT-  8 681 19 374 (rašyti
                                                                       LKD
organizacija           Paţereckienė    90123 Plungė     tik SMS)
Plungės miesto sergančiųjų    Elena       Ţemaitės g. 5a-10,             rietavodarzelis@zebra.l
                                     8-620 43321                            DIA
cukriniu diabetu klubas      Mickevičienė    Rietavas                  t
                           V. Mačernio g.
Cerebrinio paralyţiaus
                           35-39, LT-90134   (614) 42153                            CPA
asociacija, Plungės skyrius
                           Plungė
Prienų rajono sacvivaldybė:
                           J. Basanavičiaus
                 Izabelė
Prienų raj. neįgaliųjų draugija           20, Prienai LT-   (8-319)51408      draugija@prienai.lt             LND
                 Juodsnukienė
                           59150
Lietuvos sutrikusio intelekto
                 Stasė                  8(319)52355, mob. 8-                        Bendrija
ţmonių globos bendrijos
                 Malaveckienė              610-56438                             "Viltis"
―Viltis‖ Prienų rajono skyrius
                           Kęstučio 37,     8 319 52263, mob. 8
LASS Prienų rajono filialas    Irena Karsokaitė                        prienai@lass.lt               LASS
                           Prienai 59129    640 10731
Prienų rajono sergančiųjų
                           Pušyno g. 2, LT-   8(319)60196, 8-650-
psichinėmis ligomis klubas    Edita Skalskienė                                              LSPŢGB
                           59115 Prienai    15404
„Padėk sau ir kitiems―
Prienų rajono kurčiųjų pirminė            Kęstučio 63,
                 Vida Eskertienė             8 65267099                             LKD
organizacija                     Prienai
Prienų rajono diabeto klubas   Alma        B.Sruogos g. 9,   (8-319) 65760; 8-671
                                                 aalmute@one.lt               DIA
„Versmė―             Sinkevičienė    Birštonas      27094
Prienų r. vaikų, sergančių
                 Rima
bronchine astma, klubas                          8 616 98482      rriimmuuttee@one.lt
                 Gaiţiuvienė
"Nemunėlis"
                           Vilniaus g. 10-11,
Cerebrinio paralyţiaus
                           LT-59214       (319) 52993                            CPA
asociacija, Prienų skyrius
                           Birštonas
Radviliškio rajono savivaldybė:
                                                                       25./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                              svetainė
Radviliškio krašto ţmonių su   Arimalda      Maironio 18a, LT-
                                     8*422-53753       arimaldab@gmail.com         LŢNS
negalia sąjunga          Brunienė      82133 Radviliškis
                           Graţinos 8,
Radviliškio raj. neįgaliųjų    Jūratė                 (8-422)54882, faksas.  radviliskisdraugija@gm
                           Radviliškis LT-                                  LND
draugija             Bredulskienė              52473          ail.com
                           82132
                           Vilniaus 15,
                 Roma        Šeduva,                   romaseduva@one.lt;
Šeduvos neįgaliųjų draugija                        (8-422) 68216                        LND
                 Pranskietienė   Radviliškio raj.               seduvosnd@gmail.com
                           LT-82225
―Radviliškio Viltis‖ Sutrikusio
                 Danutė       Topolių g. 1, LT-  8(422)61411, mob. 8-  radviltis@takas.lt;         Bendrija
intelekto ţmonių globos
                 Janušauskienė   82151 Radviliškis  620-83248        vezk@takas.lt            "Viltis"
bendrija
                           Vasario 16-osios
LASS Radviliškio rajono                          8 422 52384, mob. 8
                 Janina Aiţinienė  15-3, Radviliškis              radviliskis@lass.lt         LASS
filialas                                 687 16530
                           82135
Radviliškio diabeto klubas    Leokadija     V. Kudirkos g. 2a
                                     8 616 96207       veseckas@splius.lt          DIA
„Likimas―             Veseckienė     – 9, Radviliškis
Raseinių rajono savivaldybė:
Raseinių rajono ţmonių su     Janina       Kudirkos g. 6, LT-              lznsraseiniai@gmail.co
                                    8*428-52835                          LŢNS
negalia sąjunga          Jokubauskienė   60169 Raseiniai               m
Všį Raseinių neįgaliųjų dienos  Veronika      Kudirkos g. 6, LT-
                                    8*428-51103        rcentras@yahoo.com          LŢNS
uţimtumo centras         Čirvinskienė    60169 Raseiniai
                           V. Kudirkos 6,
Raseinių raj. neįgaliųjų     Dijana
                           Raseiniai LT    (8-428)51083       idraugija@gmail.com         LND
draugija             Ušinskienė
                           60169
―Raseinių viltis‖ Sutrikusio
                 Sigita       Kalnų g. 15A, LT-  mob. 8-615-90745, 8-  uzimtumocentras@one.         Bendrija
intelekto ţmonių globos
                 Šidlauskienė    60136 Raseiniai   616-28440        lt                  "Viltis"
bendrija
                 Jonas       Kudirkos 6,     8 428 51880, mob. 8
LASS Raseinių rajono filialas                                   raseiniai@lass.lt          LASS
                 Garbaliauskas   Raseiniai 60169   652 40292
                           Lyduvėnų g. 12,
Šiluvos neįgaliųjų globos                                     siluvosbendrija39@gm
                 Birutė Ţelvienė  Šiluva LT-60432   8-616-18876                         LSPŢGB
bendrija                                             ail.com
                           Raseinių raj.
Raseinių rajono kurčiųjų     Genovaitė     V.Kudirkos g. - 6,
                                     8-650-43178                         LKD
pirminė organizacija       Eidukevičienė   Raseiniai
                                                                    26./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                              svetainė
                           Sujainių kaimas,
Raseinių rajono cukralige                          (8-428) 44730; 8-615
                  Janina Tautkienė  Paliepių sen.,                                  DIA
sergančiųjų klubas „Diabetas―                        90975
                           Raseinių r.
Raseinių astmos ir LOPL      Irena
                                      861731547
klubas "La Vita"          Lukminienė
Cerebrinio paralyţiaus                Kalnų g. 15A, LT-
                                      (428) 51940                         CPA
asociacija, Raseinių skyrius             60001 Raseiniai
Rietavo savivaldybė:
                           Oginskių 10,
                                                  sbkro@nkm.lt ;
Rietavo sav. neįgaliųjų draugija  Ona Ţibelienė   Rietavas LT      (8-448)69922                        LND
                                                  sbkro@one.lt
                           90311
―Rietavo Viltis‖ Sutrikusio                                    angele.ariene@gmail.c
                           Parko g. 10, LT-                                 Bendrija
intelekto ţmonių globos      Angėlė Arienė              mob. 8-616-72602    om;
                           90311 Rietavas                                  "Viltis"
bendrija                                              Rietavo_viltis@one.lt
Rokiškio rajono savivaldybė:
Rokiškio rajono neįgaliųjų     Vidmantas     Basanavičiaus g.               stase.pugzliene@gmail.
                                      8 676 85517                         LPOK, LNSF
sporto klubas „Olimpija―      Pilibaitis     4, Rokiškis                 com
                           Vytauto 25,
Rokiškio raj. neįgaliųjų                                      stase.pugzliene@gmail.
                  Janina Šliomina  Rokiškis LT-     (8-458)31262                        LND
draugija                                              com
                           42113
Lietuvos sutrikusio intelekto             P. Širvio g. 13-61,
                                      mob. 8-610-44274                      Bendrija
ţmonių globos bendrijos      Genė Pugţlienė   LT-42155                   pugzliene@gmail.com
                                      fax.8(458)54656                       "Viltis"
―Viltis‖ Rokiškio padalinys              Rokiškis
                           P. Širvio 13-65,
LASS Rokiškio rajono filialas   Eglė Samulytė              8 458 53359      rokiskis@lass.lt           LASS
                           Rokiškis 42155
Rokiškio rajono šeimų, turinčių
                           Vytauto g. 47, LT-
psichikos ligonių, bendrija    Juodelienė              8 -616-13691                          LSPŢGB
                           42100, Rokiškis
„Būkime kartu―
                           Vytauto g.35b,
Ţmonių su psichikos negalia    Renata                  8-687-48 334,     rud@parok.lt;
                           LT-42100                                     LSPŢGB
klubas „Langas―          Rudnickienė               8(458)71696      RPSC@one.lt
                           Rokiškis
                           Tindţiulių km.,
Rokiškio rajono kurčiųjų      Vaida       Panemunėlio sen.,
                                      8 653 83 370                        LKD
pirminė organizacija        Jakuntavičienė   LT-42331
                           Rokiškio r.

                                                                    27./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                             svetainė
Rokiškio diabetikų klubas     Marijona      Paparčių g. 11,   (8-458) 52835; 8-682  muziejus@rokiskyje.lt;
                                                                   DIA
„Rokiškis―            Mieliauskienė   Rokiškis       48017         laimam@ml.lt
Skuodo rajono savivaldybė:
                           Gedimino 14,                srndraugija@gmail.co
                 Raminta
Skuodo raj. neįgaliųjų draugija           Skuodas LT      (8-440)51952      m; raminta              LND
                 Zabitienė
                           98115                    zabitiene@gmail.com
―Skuodo Viltis‖ Sutrikusio              Algirdo g. 4-10,   8(440)73578, fax
                 Teklė                             centrodirektore@gmail.        Bendrija
intelekto ţmonių globos               LT-98110       8(440)73984, mob. 8-
                 Staniuvienė                          com                 "Viltis"
bendrija                       Skuodas       600-76647
                           Gedimino 14,
LASS Skuodo rajono filialas    Mykolas Lukas              8 440 51649      lasssk@super.lt           LASS
                           Skuodas 98115
Skuodo astmos klubas
                 Sonata Būdienė             8 698 71841
"Kvėpavimo dţiaugsmas"
Šakių rajono savivaldybė:
                           Vytauto g. 17-
Šakių rajono ţmonių su negalia                      8*345-52883, 8-652-
                 Stasė Vasaitienė  104, LT-71115                lzns@lznssakiai.w3.lt        LŢNS
sąjunga                                  91520
                           Šakiai
                 Saulius      Baţnyčios 4,
Šakių raj. neįgaliųjų draugija                      (8-345)60754      lidsakiai@hotmail.com        LND
                 Rakauskas     Šakiai LT 71120
―Šakių Viltis‖ Sutrikusio
                 Roma        Aušros g. 61, LT-                                Bendrija
intelekto ţmonių globos                          mob. 8-616-40738    gauta@centras.lt
                 Dėdynienė     71114 Šakiai                                   "Viltis"
bendrija
                           Vytauto 19-13,    8 345 51100, mob. 8
LASS Šakių rajono filialas    Ligita Enzelytė                        lasssakiaif@gmail.com        LASS
                           Šakiai 71001     685 53853
Šakių rajono sutrikusios               S. Banaičio g.. 4-
                 Antanina                            antanina_dobrovoskien
psichikos ţmonių globos               39, LT-71110     mob. 8-611-27738                      LSPŢGB
                 Dobrovolskienė                         e@yahoo.com
bendrija                       Šakiai
Šakių rajono kurčiųjų pirminė   Adolfas      Gimnazijos g. -1,  8 688 21339, fax.:8
                                                                   LKD
organizacija           Baranauskas    Šakiai        345 52316
Šakių rajono cukralige      Biruta       Lukšiai, A.Tatarės  (8-345) 44731; 8-618  sakiu.spcentras@gmail.
                                                                   DIA
sergančiųjų klubas „Linelis―   Jančaitienė    g. 77, Šakių r.   03172         com
Šalčininkų rajono savivaldybė:
Šalčininkų raj. neįgaliųjų              Plento 7,                  salcininkund@gmail.co
                 Janina Liachovič            (8-380)52201                        LND
draugija                       Šalčininkai LT-               m
                                                                   28./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas    Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                              svetainė
                           17108

Lietuvos sutrikusio intelekto            A. Mickevičiaus
                                      mob. 8-616-35546,   regina.spindulelis@gm        Bendrija
ţmonių globos bendrijos      Teresa Liubina  g. 15-11, LT-
                                      fax 8(380)12454    ail.com               "Viltis"
―Viltis‖ Šalčininkų padalinys            17113 Šalčininkai
Šalčininkų rajono sutrikusio             Nepriklausomubės               regina.spindulelis@gm
                                      8(380)34053, mob. 8-                    Bendrija
intelekto ţmonių dienos      Ana Kislovska   g. 38, LT-17115                ail.com;
                                      677-49281                          "Viltis"
uţimtumo centras                   Šalčininkai                  a.kislovska@yhoo.com
                  Teresa      Sodų 3a,        8 380 52284, mob. 8
LASS Šalčininkų rajono filialas                                  salcininkai@lass.lt         LASS
                  Volosevič     Šalčininkai 17116   674 71374
                           Nepriklausomybės
LSPŢGB Šalčininkų skyrius              g. 38, LT-17115    8-616-20745                         LSPŢGB
                           Šalčininkai
Šiaulių miesto savivaldybė:
Šiaulių inkstų ligomis sergančių  Danutė      Vilniaus g.      8-41-526491, 8-675-  dan1927sau@splius.lt,        LNLA
draugija "Atgaja"         Račkauskienė   172a,Šiauliai     03241         nefro.atgaja@splius.lt        "Gyvastis"
Šiaulių kurčiųjų sporto klubas   Kristina     Vytauto g. 19,
                                      8 621 43250      aidas1993@gmail.com         LPOK, LKSF
„Aidas―              Prudnikienė    Šiauliai
Ţmonių su fizine negalia sporto  Bronislavas    Vytauto g. 145,
                                      8 615 22960      entuziastas@splius.lt        LPOK, LNSF
klubas „Entuziastas―        Volbikas     Šiauliai
Šiaulių miesto aklųjų ir
                  Remigijus     Ţemaitės g. 102,               skperkunas@yahoo.co
silpnaregių sporto klubas                          8 614 86610                         LPOK, LASF
                  Bagdonas     Šiauliai                   m
„Perkūnas―
                  Regina      Stoties 9c, Šiauliai             rege5@one.lt;
Šiaulių m. neįgaliųjų draugija                       (8-41)524454                        LND
                  Bielskienė    LT-77156                   smnd@splius.lt
―Šiaulių Viltis‖ Sutrikusio
                           Statybininkų g. 7,                                 Bendrija
intelekto ţmonių globos      Marytė Pocienė              8(41)55364       viltis@splius.lt
                           LT-78225 Šiauliai                                 "Viltis"
bendrija
Šiaulių neprigirdinčiųjų klubas           Pakalnės g. 6A,
                  Irena Tifeliene             mob. 8-618-73694    irrena.t@gmail.com          LKD
"Auditus"                      LT-76293 Šiauliai
LASS Šiaulių miesto ir rajono            Ţemaitės 102,
                  Inta Skeivienė              8 414 20583      siauliai@lass.lt           LASS
filialas                       Šiauliai 76172
VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų  Alfonsas     Ţemaitės 102,
                                      8 41 421 574      siaultaur@lass.lt          LASS
aklųjų centras           Navickis     Šiauliai 76172

                                                                    29./42.
                      NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                                Interneto
Organizacijos pavadinimas      Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,    Elektroninis paštas            Skėtis
                                                                svetainė
                                      (8-41) 42 25 73,
Asmenų su psichine negalia               Vytauto 101,     mob.: 8 616 18797, 8                www.dvasinesil
                  L. Vitienė                            dvasinesiluma@zebra.lt           LSPŢGB
klubas „Dvasinė šiluma―                Šiauliai       652 95321, 8 675                  uma.w3.lt
                                      14503

                            Gytarių g. 3 -3,   8 (41) 510812, mob.
Šiaulių miesto klubas „Globa―    Zina Jurgaitienė                         g.karalaite@yahoo.com           LSPŢGB
                            LT-78340 Šiauliai  8-656-68295
Šiaulių m. vaikų, sergančių
alerginėmis ligomis ir
                  Ela Pocienė               8 684 79968       ela.pociene@hansa.lt
bronchine astma,klubas "Zuikių
alergikų mokykla"
                            Radviliškio g. 62-
Cerebrinio paralyţiaus
                            1, LT-77103     (41) 542233                             CPA
asociacija, Šiaulių skyrius
                            Šiauliai
Šiaulių rajono savivaldybė:
                            T. Tilvyčio 12,
                  Elena                              e.kacinskiene@
Šiaulių raj. neįgaliųjų draugija            Kuršėnai, Šiaulių  mob. 8 617 08180                          LND
                  Kačinskienė                           gmail.com
                            raj. LT-81184
―Šiaulių rajono Viltis‖                A. Vienuolio g. 6,
                                      8(41)581248, mob. 8-   kursenuviltis@yahoo.c           Bendrija
Sutrikusio intelekto ţmonių     Toma Aleknaitė   Kuršėnai, LT-
                                      674-09322        om                     "Viltis"
globos bendrija                    81193 Šiaulių r.
VšĮ Šiaulių kurčiųjų        Genė        Vilniaus g. 183a,  (8 41) 43 86 82, fax.:
                                                   skrc@takas.lt               LKD
reabilitacijos centras       Adomaitienė    LT-76351 Šiauliai  (8 41) 52 44 64
Kuršėnų m. ir Šiaulių r. ţmonių,            Daugėlių g. 80-17,
sergančių cukriniu diabetu,   Vera Samušienė    Kuršėnai,      Mob.tel. 8-650 73482                        DIA
klubas „Venta―                     Šiaulių r.
Šiaulių krašto ţmonių,
                 Laima         Dubijos g. 5-5,   (8-41) 42 39 91; 8-
sergančių cukriniu diabetu,                                     laimike@splius.lt             DIA
                 Mikaliūnienė     Šiauliai       676 39643
klubas „Lemtis―
Šilalės rajono savivaldybė:
                            Dariaus ir Girėno
                  Violeta                             silalesneigalieji@gmail
Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga           g. 41a, LT-75129   8*449-74427                             LŢNS
                  Kasnauskaitė                           .com
                            Šilalė

                                                                        30./42.
                      NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas      Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                              svetainė
―Šilalės viltis‖ Sutrikusio              J. Basanavičiaus
                  Genovaitė               8(449)74591, mob. 8-                     Bendrija
intelekto ţmonių globos                g. 4-6, LT-75136
                  Jurgutienė               651-20165                          "Viltis"
bendrija                       Šilalė
                  Jolanta      J. Basanavičiaus   8 449 74591, mob. 8
LASS Šilalės rajono filialas                                   silale@lass.lt            LASS
                  Pudţevienė    4, Šilalė 75136   623 66778

Šilalės sutrikusios psichikos             J. Basanavičiaus   mob. 8-656-68238, 8-
                  Vytautas Pocius                        silalespzgb@gmail.com         LSPŢGB
ţmonių globos bendrija                g. 4-3, Šilalė    616-18907
Šilalės rajono diabeto klubas    Veronika     Vytauto Didţiojo
                                      8-618 40388      silales.pspc@takas.lt         DIA
„Diabetas―             Kozlovienė    g. 17, Šilalė
Šilutės rajono savivaldybė:
                           Tilţės 32a, Šilutė
Šilutės raj. neįgaliųjų draugija  Laima Dulkytė             (8-441)52471      dulkytek@one.lt            LND
                           LT-99168
―Šilutės Viltis‖ Sutrikusio
                  Svajonė      Tilţės g. 32A, LT-  8(441)51858, mob. 8-  silutesviltis@gmail.co        Bendrija
intelekto ţmonių globos
                  Maciukevičienė  99168 Šilutė     652-78412       m                   "Viltis"
bendrija
VšĮ Šilutės dienos paslaugų     Ona        Tilţės g. 32A, LT-  8(441)53014, mob. 8-                     Bendrija
                                                 onakla@gmail.com
centras               Klasauskienė   99168 Šilutė     698-86317                          "Viltis"
                  Danutė      Vydūno 9a, Šilutė
LASS Šilutės rajono filialas                        8 441 62296                         LASS
                  Antanaitienė   99169
Ţmonių su sielos negalia klubas   Danutė      Gluosnių g. 4, LT-  8(441)62305, mob. 8-
                                                 sielospaguoda@one.lt         LSPŢGB
„Sielos paguoda―          Pietarienė    99116 Šilutė     616-07609
Visuomeninė organizacija
                           Gluosnių g. 4 ,   (8-441) 75749, 8-600  igorismirosnikovas@g
Šilutės klubas „Diabetikas     Aldona Vytienė                                           DIA
                           Šilutė        22147         mail.com
ABC―
Širvintų rajono savivaldybė:
                           P.Cvirkos 9 ,
                  Marytė Melanija                        sirvintu.neigal@gmail.c
Širvintų raj. neįgaliųjų draugija           Širvintos LT-    (8-382)51650                         LND
                  Jachimavičienė                        om
                           19121
Lietuvos sutrikusio intelekto             P. Cvirkos g. 13,
                  Irena                 8(382)51761, mob. 8-                     Bendrija
ţmonių globos bendrijos                LT-19121
                  Vnukovienė               601-78564                          "Viltis"
―Viltis‖ Širvintų padalinys              Širvintos

                                                                    31./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                              svetainė
                          P.Cvirkos 13-219,   8 382 51176, mob. 8
LASS Šrvintų rajono filialas   Irena Drazdienė                        sirvintos@lass.lt           LASS
                          Širvintos 19121    674 71971
                          P. Cvirkos g. 13,
Širvintų rajono ţmonių bendrija  Aldona                             lemtiesbiciuliai@gmail.
                          LT-19121       8(382)30221                         LSPŢGB
„Lemties bičiuliai―        Šeipūnienė                           com
                          Širvintos
                          Šv. Kazimiero g.
Širvintų rajono kurčiųjų     Giedrė
                          3, LT-01127      8 601 48 520                         LKD
pirminė organizacija       Darvydaitė
                          Vilnius
Švenčionių rajono savivaldybė:
                          Stoties 16/2,
Švenčionių raj. neįgaliųjų    Valentina
                          Švenčionys LT-    (8-387) 51363     ndraugija@gmail.com          LND
draugija             Galeckienė
                          18123
―Švenčionių Viltis‖ Sutrikusio           Lauko g. 8, LT-
                 Genė                              buneviciene@gmail.co         Bendrija
intelekto ţmonių globos               18289,        mob. 8-698-82844
                 Bunevičienė                          m                   "Viltis"
bendrija                      Švenčionys
LASS Švenčionių rajono      Stasė       Gedimino 5-209,    8 387 51162 , mob. 8
                                                 svencionys@lass.lt          LASS
filialas             Maţuolienė    Švenčionys 18124   674 71194
                          Strūnaičio g. 3,
                                     8(387) 68221, mob.
LSPŢGB Švenčionių skyrius     Nelia Ščit    LT-18127                   nelescit@gmail.com          LSPŢGB
                                     8-615-13796
                          Švenčionys
Švenčionių rajono kurčiųjų    Regina
                                     8 641 48 669                         LKD
pirminė organizacija       Rolskienė
                          Pašto g. 57-1,
Švenčionių rajono diabetikų    Irena
                          Švenčionėliai,    8 678 26359                         DIA
klubas „Ateitis―         Sadovnikienė
                          Švenčionių r.
Tauragės rajono savivaldybė:
                          Gedimino 6-41,
Tauragės raj. neįgaliųjų
                 Kęstas Petkus   Tauragė LT-      (8-446)72380      tauragesnd@gmail.com         LND
draugija
                          72253
―Tauragės Vitis‖ Sutrikusio
                 Rasa       Stoties g. 25a, LT-  mob. 8-658-84658,   fifs@one.lt;             Bendrija
intelekto ţmonių globos
                 Skerniškienė   72303, Tauragė    fax.:8(446)61389    rolas@info.lt             "Viltis"
bendrija
Tėvų su negalinčiais girdėti   Silvija      Prezidento g. 21,   8 446 61339. mob.   silvitaurage@yahoo.co
                                                                    LKD
vaikais bendrija „Prasmė―     Ţukauskienė    Tauragė 72253-    865319116       m
                                                                    32./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas       Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                              svetainė
                           LT

                           Prezidento 49,    8 446 72750, mob. 8
LASS Tauragės rajono filialas   Stasė Janaitienė                        taurage@lass.lt            LASS
                           Tauragė 72236    699 03844
                 Violeta       Stoties g. 12, LT-
LSPŢGB Tauragės filialas                          8-616-07611      v.zutaut@gmail.com          LSPŢGB
                 Ţutautienė     72261 Tauragė
Tauragės rajono kurčiųjų     Rasa        Stoties g. 12, LT-
                                      (8 446) 61 576                        LKD
pirminė organizacija       Kancevyčienė    72263 Tauragė
Tauragės diabeto bendrija               Jūros g. 3,
                 Vytautas Šimkus             8 670 66198                         DIA
„Insula―                       Tauragė
                 Jurgita
Tauragės vaikų astmos klubas                        8 650 81811      jurgita@genutis.com
                 Genutienė
                           Bendrabučio skg.
Ţingsnis, Tauragės cerebrinio
                           2-10, LT-72302    (446) 61372                         CPA
paralyţiaus bendrija
                           Tauragė
Telšių rajono savivaldybė:
                           Turgaus 20,                 telsiu.draugija@gmail.c
Telšių raj. neįgaliųjų draugija  Antanas Grigalis             (8-444)51357                         LND
                           Telšiai LT-87122              om
―Telšių viltis‖ Sutrikusio
                           Kauno g. 9A, LT-   8(444)78502, 8-698-                     Bendrija
intelekto ţmonių globos      Viktoras Norkus                         viltis@andernetas.lt
                           87148 Telšiai    25181                            "Viltis"
bendrija
Telšių rajono Vaikų su negale             Kauno g. 9a, LT-   8(444)78502, mob. 8-                     Bendrija
                 Stasė Giedrienė                         vsnc@andernetas.lt
centras                        87148 Telšiai    652-01356                          "Viltis"
                           Iţdinės 10-1,
LASS Telšių rajono filialas    Dţeneta Pocienė             8 444 75610      deneta@gmail.com           LASS
                           Telšiai 87128
Telšių epilepsija sergančiųjų             Birutės g. 10b,   8-444-74313, 8-687-
                 Vitalija Riškienė                        riskiene@centras.lt          LESIA
integracijos asociacija                Telšiai       26427
Telšių sutrikusios psichikos             J. Biliūno g. 3A,  8- 616- 07640, 8-
                 Agnė Reifonaitė                         tspzgb@gmail.com           LSPŢGB
ţmonių globos bendrija                LT-87317 Telšiai   624- 97145
                           Geleţinkelio g.
Telšių kurčiųjų draugija ―Tyla‖  Stasys Kavolius             8(444) 5 37 53                        LKD
                           22, 5610 Telšiai
Telšių diabetikų bendrija     Dalia        Baltijos g. 5,    (8-444) 72378, 8-673
                                                 dadaug@one.lt             DIA
„Dia Telšiai―           Daugnorienė     Telšiai       47668

                                                                    33./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                            Interneto
Organizacijos pavadinimas    Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                            svetainė
Telšių r. vaikų, sergančių
                          Kalno g. 40, LT              kristinuks@andernetas.
bronchų astma, klubas      Laima Berenienė            8 675 43522
                          87134 Telšiai                lt
„Takelis―
Trakų rajono savivaldybė:
                          Tujų 1-38,
                 Rima
Trakų raj. neįgaliųjų draugija           Lentvaris LT     (8-528)29332      trakunda@gmail.com          LND
                 Kaliukevičiūtė
                          25108
―Trakų Viltis‖ Sutrikusio
                                    8(528)41223, mob. 8-                    Bendrija
intelekto ţmonių globos     Irena Eikšto                         irenaei@gmail.com
                                    683-73375                          "Viltis"
bendrija
LASS Trakų rajono ir Elektrėnų  Georgijus     Birutės 7, Trakai  8 528 51837, mob. 8
                                                trakai@lass.lt            LASS
miesto filialas         Zamara      21106        674 71064
VŠĮ Trakų neįgaliųjų uţimtumo  Asta       Vilniaus g. 15B,
                                    (8-528) 56250                        LŢNAPA
centras             Kondratavičienė  Trakai
Trakų rajono kurčiųjų pirminė  Algis
                                    8 624 23 013                        LKD
organizacija           Vansevičius
Lentvario miesto cukrinio             Lauko g. 26,     Tel. ( 8-528) 28528  ddaaggmmaarraa@yah
                 Jadvyga Jacevič                                          DIA
diabeto klubas „Sana―               Lentvaris      Mob.tel. 8-641 29786  oo.pl
Ukmergės rajono savivaldybė:
                          Vasario 16-os g.
Ukmergės krašto neįgaliųjų
                 Lionė Aleksienė  15, LT-20131     8*340-63715      uknesa@gmail.com           LŢNS
sąjunga
                          Ukmergė
Ukmergės krašto invalidų     Anatolij     Vienuolyno g. 12,              iskvilkmerge@gmail.co
                                    8 621 16224                         LPOK, LNSF
sporto klubas „Vilkmergė―    Kuprijaškin    Ukmergė                   m
                          Klaipėdos 24,
Ukmergės raj. neįgaliųjų                                    ukmergesneigaliujudra
                 Zita Kviklienė  Ukmergė LT-     (8-340) 63059                        LND
draugija                                            ugija@yahoo.com
                          20129
―Ukmergės Viltis‖ Sutrikusio
                 Stasė       Šlaitų skg. 3, LT-  8(340)61744, mob. 8-  vilciafam@delfi.lt;         Bendrija
intelekto ţmonių globos
                 Vilčinskienė   20108 Ukmergė    685-46696       jasiuliskiu.P@mail.lt        "Viltis"
bendrija
                 Audronė      Deltuvos 20-41,   8 340 56633, mob. 8
LASS Ukmergės rajono filialas                                 ukmerge@lass.lt           LASS
                 Kreizienė     Ukmergė 20122    674 52953


                                                                  34./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                             svetainė
Ukmergės savivaldybės ţmonių   Svetlana      Ţiedo g.5B-                 matvejevasvetlana1@g
                                                                   LSPŢGB
bendrija „Lemtis―         Matvejeva     38,Ukmergė                 mail.com
Ukmergės rajono kurčiųjų     Audronė      Vytauto g. 75,
                                     (8 340) 63 412                       LKD
pirminė organizacija       Auglienė      4120 Ukmergė
Ukmergės diabetikų klubas     Saulius      Vytauto g. 105,
                                     8 652 45543                         DIA
„Vilkmergė―            Narkūnas      Ukmergė
                 Zinaida      Vytauto g. 39, LT   8 340 69373, 8 601
Ukmergės astmininkų klubas
                 Vaičiūnienė    20113 Ukmergė    44732
Utenos rajono savivaldybė:
Utenos krašto ţmonių su      Nijolė       Taikos g. 6, LT-
                                     8*389-65033      neigaliuju@takas.lt         LŢNS
negalia sąjunga          Gaivenienė     28153 Utena
Utenos miesto aklųjų ir
                           Aušros g. 65 - 2,
silpnaregių sporto klubas     Daiva Bazarienė             8 675 68243      ernestuta20@one.lt          LPOK, LASF
                           Utena
„Vyţuonaitis―
                           J. Basanavičiaus
                                                 rastenieneona@gmail.c
Utenos raj. neįgaliųjų draugija  Ona Rastenienė   70, Utena LT-    (8-389)51519                        LND
                                                 om
                           28194
―Utenos Viltis‖ Sutrikusio
                           Taikos g. 6, LT-   mob. 8-652-41387, 8-                    Bendrija
intelekto ţmonių globos      Aldona Vėbrienė                        agvem@yahoo.com
                           28006 Utena     650-63220                          "Viltis"
bendrija
                 Graţina      Aušros 65-2,
LASS Utenos rajono filialas                        8 389 54515      utena@lass.lt            LASS
                 Vilutienė     Utena 28188,
Utenos krašto epilepsija
                           Aukštakalnio g. 3,             Rita.Balkaitiene@zebra
sergančiųjų ir jų globėjų     Rita Balkaitienė            8-389-63855                         LESIA
                           Utena                    .lt
draugija
                          Aukštakalnio g. 5,              utenospspc@utenospsp
LSPŢGB Utenos skyrius                           8(389)63770                         LSPŢGB
                          LT-28151 Utena                c.lt
                          J. Basanavičiaus
Utenos rajono kurčiųjų pirminė
                 Gintarė Stukienė g. 70, LT-28194    8(399)51519      utenoskd@gmail.com          LKD
organizacija
                          Utena
Utenos rajono sergančiųjų             Kaštonų g. 8,                 kaziela.vytautas@gmail
                 Vytautas Kaziela            8-699 83088                         DIA
cukralige klubas „Viltis―             Utena                     .com
                          Aukštakalnio g.
Utenos rajono vaikų bronchinės  Nijolė
                          3, LT 28151      8 612 51852.
astmos klubas           Lisauskienė
                          Utena
Varėnos rajono savivaldybė:
                                                                   35./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas  Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                             svetainė
                           Čiurlionio 61a,
Varėnos raj. neįgaliųjų draugija  Algis Ulbinas             (8-310)51183      varenand@gmail.com          LND
                           Varėna LT 65219
Lietuvos sutrikusio intelekto                      8(310)32029, mob. 8-
                  Nijolė      Vytauto g. 12-1a,                                Bendrija
ţmonių globos bendrijos                         697-01593, 8-616-   viltis@varena.lt
                  Versockienė    LT-65184, Varėna                                 "Viltis"
―Viltis‖ Varėnos padalinys                        46825

LASS Varėnos rajono ir       Nijolė      Laisvės 16,     8 310 51183, mob. 8
                                                varena@lass.lt            LASS
Druskininkų miesto filialas    Martūnienė    Varėna 65183    674 52958
Varėnos rajono diabeto klubas  Donatas       Laisvės pr.16,   (8-310) 51630, 8 610
                                                                   DIA
„Riba―             Gavėnas       Varėna       40324
Vilkaviškio rajono savivaldybė:
                          Maironio g. 25,
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų   Vita                             vilkaviskisneigalieji@g
                          LT-70104       8-342-20482                         LŢNS
ţmonių sąjunga           Zmitrevičienė                        mail.com
                          Vilkaviškis
                          Maironio g.11,
Vilkaviškio raj. nefrologinių                      8-342-56083, 8-618-  vitas.jablonskis@gmail.        LNLA
                  Vitas Jablonskis LT-70103
ligonių draugija                             57324         com                  "Gyvastis"
                          Vilkaviškis
                          Vytauto 93,
Vilkaviškio raj. neįgaliųjų
                  Valė Jasionienė Vilkaviškis LT-   (8-342)51888      vja007@one.lt             LND
draugija
                          70124
                          Vilniaus g. 26,
Lietuvos sutrikusio intelekto
                  Stasė      Pilviškiai, LT-   8(342)67041, mob. 8-  s.puodziuniene@gmail.         Bendrija
ţmonių globos bendrijos
                  Puodţiūnienė   70488 Vilkaviškio  615-83642       com                  "Viltis"
―Viltis‖ Vilkaviškio padalinys
                          r
                          J. Basanavičiaus
LASS Vilkaviškio rajono                         8 342 20828, mob. 8
                  Gintautas Zorska a. 11, Vilkaviškis             vilkaviskis@lass.lt          LASS
filialas                                 65064653
                          70101
                          J. Basanavičiaus
Vilkaviškio rajono ţmonių su
                  Bronislava    g. 11, Kybartai,
negalia reabilitacinių specialių                     (342) 59673
                  Vyšniauskienė  LT-70415
menų centras „Gyvybės jėga―
                          Vilkaviškio r.
Vilkaviškio sutrikusios               Maironio g. 25,
                  Albina
psichikos ţmonių globos               LT-70134       8(342)51663      vilk.spzgb@gmail.com         LSPŢGB
                  Tiunaitienė
bendrija                      Vilkaviškis

                                                                   36./42.
                    NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas    Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                             svetainė
Vilkaviškio rajono kurčiųjų   Izabelė      Basanavičiaus g. -
                                    8 680 80354                          LKD
pirminė organizacija      Kvirevičienė   3, Vilkaviškis
Vilkaviškio rajono diabetikų  Kazimieras    Slyvų g. 7,      (8-342) 51783, 8 653  Vilma.dailydiene@gma
                                                                   DIA
bendrija „Insula―        Kukis       Vilkaviškis      97555         il.com
Vilniaus miesto savivaldybė:
Vilniaus krašto ţmonių su    Loreta      Kauno g.4, LT-
                                    8*5-2333742      lznsvilnius@yahoo.com         LŢNS
negalia sąjunga         Paulauskienė   03212 Vilnius
Lietuvos ţmonių su negalia
                Albina      Gėlių g. 7, LT-    8*5-2643986, fax.
sąjungos Vilniaus neįgaliųjų                                  dienoscentras@negalia.lt        LŢNS
                Stundţienė    01137 Vilnius     8*5-2312882
dienos centras
                         Birţelio 23-ios g.
                Stanislova
Viešoji įstaiga „Menava‖             5, LT-03206    8*5-2330612        menava@freemail.lt           LŢNS
                Kulbokienė
                         Vilnius
                Vilma       Vytauto g. 3-5,               vilma.radaviciene@gmail        LNLA
LNLA "Gyvastis" Vilniaus sk.                     8-673-58115
                Radavičienė    LT- 08118 Vilnius              .com                  "Gyvastis"
Vilniaus miesto ţmonių su
                Zenoida      Didţioji g. 15-10,
fizine negalia sporto klubas                      8 698 35344      nsk.atrama@gmail.com          LPOK, LNSF
                Paškevič     Vilnius
„Atrama―
Neįgaliųjų sporto ir dienos   Janina      Justiniškių g. 70-
                                    8 5 2128409      iskdraugyste@takas.lt         LPOK, LNSF
uţimtumo klubas „Draugystė―   Povilaitytė    65, Vilnius
Vilniaus miesto ţmonių su
                Marina      Druskio g. 5,
fizine negalia sporto klubas                      8 603 93374      feniksas@rambler.ru          LPOK, LNSF
                Krasnopiorova   Vilnius
„Feniksas―
Vilniaus kurčiųjų šaškių-    Gediminas     Šv. Kazimiero g.   8 624 04085 (tik sms
                                                klubas.rikis@gmail.com         LPOK, LKSF
šachmatų klubas „Rikis―     Petrauskas    3, Vilnius      ţinutės)
Vilniaus miesto aklųjų ir
                Raimundas     Skroblų g. 19,
silpnaregių sporto klubas                        8 675 40313      saltinis@lass.lt            LPOK, LASF
                Šimkus      Vilnius
„Šaltinis―
Vilniaus m. A.Jonyno
                         Ateities g. 44,
internatinės mokyklos sporto  Petras Čyţius              8 684 48876      sk.sarunas@gmail.com          LPOK, LASF
                         Vilnius
klubas „Šarūnas―
Vilniaus m. invalidų sporto   Svajonė
                         Gėlių g. 7, Vilnius  8 65291561       iskvilnis@takas.lt           LPOK, LNSF
klubas „Vilnis―         Meilienė
                         Kovo 11-osios 36,
Grigiškių neįgaliųjų draugija  Larisa Asajevič  Grigiškės, LT-    (8-5) 2432995     asajevic1@gmail.com          LND
                         27112
                                                                   37./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                               Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas            Skėtis
                                                               svetainė
                           J. Basanavičiaus
                  Jadvyga                 (8-5) 2651302, fax
Vilniaus m. neįgaliųjų draugija            29, Vilnius LT               lidvilniuskomp@delfi.lt          LND
                  Rostovskaja               2651305
                           03109
―Vilniaus Viltis‖ Sutrikusio
                           Vytenio g. 37, LT- 8(5)2334714, mob. 8-                        Bendrija
intelekto ţmonių globos      Birutė Šapolienė                        vilniausviltis@info.lt
                           03207 Vilnius   652-01358                             "Viltis"
bendrija
Viešoji įstaiga ―Vilties      Jūratė       Kalvarijų g. 143,                                   Bendrija
                                      8(5)2334708      viltiesakimirka@viltis.lt
akimirka‖             Matulaitienė    LT-08221 Vilnius                                   "Viltis"
R.Šteinerio gydomosios       Tatjana      Architektų g. 16,                                   Bendrija
                                      8(5)2454124      gid.tatjana@dtiltas.lt
pedagogikos centras        Roţukienė     LT-04308Vilnius                                    "Viltis"
                           M.K.Oginskio g.
VšĮ Globali iniciatyva                           8 5 2715760, faks. 8                 www.gip-
                  Dovilė Juodkaitė  3, Vilnius, LT-               vilnius@gip-global.org          LNF
psichiatrijoje                               5 2715761                      vilnius.lt
                           10219
                           Naugarduko 91-
                  Algimantas               8 5 2310633, mob. 8
LASS Vilniaus miesto I filialas            205, Vilnius                vilnius1@lass.lt             LASS
                  Arbočius                674 53057
                           03202
                           Naugarduko 91-
                  Vitalijus                8 5 2133274, mob. 8
LASS Vilniaus miesto II filialas           204, Vilnius                vilnius2@lass.lt             LASS
                  Vichorevas               674 53057
                           03202
VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų  Sigitas      Naugarduko 91,    8 5 233 6010, mob.8
                                                 vilnalyt@lass.lt             LASS
aklųjų centras           Bilevičius     Vilnius 03202    674 53054
VšĮ Vilkpėdės bendruomenės     Algimantas     Skroblų 27,     8 5 231 0633, mob. 8
                                                 vilkpede@lass.lt             LASS
socialinių paslaugų centras    Arbočius      Vilnius 03140    655 638 36
Vilniaus epilepsija sergančiųjų  Judita       Saltoniškių g. 29-
                                      (8-5)279-00-67     info@lesia.lt               LESIA
draugija – EPI draugija      Matulevičienė   323, Vilnius
                  Nijolė       Šiaulių g. 8, LT-  (8 5) 2 31 21 33,                        LSKD
VšĮ „Maţoji guboja―                                        mazoji@guboja.lt
                  Stankevičiūtė   01133 Vilnius    mob. 8 698 76641                         "Guboja"
LSPŢGB Vilniaus skyrius                Parko g. 15, LT-
                                      8-616-13654                           LSPŢGB
„Prieš vėją―                     11205 Vilnius
                           S. Konarskio g.
Lietuvos psichikos negalios    Auksė
                           49, 33 korp. LT-   8(5)2332820                           LSPŢGB
ţmonių bendrija „Giedra―      Andriūnienė
                           03123 Vilnius
Visuomeninė organizacija               Vasaros g. 5, LT-
                  Saulius Pečiulis            (8 5) 2120516                          LSPŢGB
„Kūlgrindos klubas―                  10309 Vilnius
                                                                      38./42.
                      NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                                Interneto
Organizacijos pavadinimas      Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas            Skėtis
                                                                svetainė
VšĮ Pagalbos ir informacijos              Kaštonų g. 4, LT-  (8-5) 212 16 56, mob.
                  Algė Nariūnienė                         pagalba.seimai@zebra.lt          LSPŢGB
šeimai tarnyba                     01107 Vilnius    8 616 13 658
                  Jovita       Šv. Kazimiero g.
VšĮ Vilniaus kurčiųjų
                  Konstatinavičiūt  3, LT-01127     8(5)2613706       vilniauskrc@gmail.com           LKD
reabilitacijos centras
                  ė         Vilnius
                            šv. Kazimiero g.
Viešoji įstaiga Surdologijos    Nijolė                 8(5) 261 63 49, 8-
                            3, LT-01127                 surdo@lkd.lt        www.surdo.lt  LKD
centras               Krasniauskienė             698-2 86 52
                            Vilnius
Vilniaus miesto Antakalnio
                  Dalia       Antakalnio g. 116- 8(5)234-17-08, 8-656
poliklinikos diabetu sergančiųjų                                                        DIA
                  Bartusevičienė   7, Vilnius     45335
klubas „Beta―
Vilniaus miesto ir rajono      Raimonda      Čiobiškio g. 29-   (8-5) 242 75 79, 8-   diabetosajunga@post.sky
                                                                        DIA
diabeto sąjunga           Černiauskienė   19, Vilnius     689 33303        net.lt
Vilniaus miesto jaunimo,
                  Eglė        Tuskulėnų g. 6-
sergančio cukralige, klubas                         8-611 91436                            DIA
                  Labanauskaitė   10,Vilnius
„Keturi ţirgai―
                                      (8-5) 273 14 75, 8(5)
Vilniaus vaikų ir jaunimo      Eglė        Tuskulėnų g. 1-               egle.jakimaviciene@mf.v
                                      239 87 12 , 8 682                         DIA
diabeto klubas „DiaBitė Plius―   Jakimavičienė   15, Vilnius                 u.lt
                                      98555
Vilniaus alergiškų ir astma
                            Pušyno kelias 25,   8 52794527, 8 601
sergančių vaikų klubas "Pienės   Rima Brazienė                          Rima.Braziene@ldb.lt
                            LT 08311 Vilnius   22136
pūkas"
                                      8(5) 2121021, 8(5)
Vilniaus astmos klubas                 Vilniaus g. 25―8,
                  Eglė Kvedaraitė             2365226, 8 674     astma@takas.lt
„Kvėpuok laisvai―                   LT 01119 Vilnius
                                      29288
Vilniaus universitetinis vaikų   Violeta      Antakalnio g.57,
                                                  literta@gmail.com
astmos klubas            Šimėnienė     LT 10207 Vilnius
Vilniaus miesto vaikų klubas    Gintaras      Jasinskio 5/15-2,
                                      (8 5) 2121083      gintaras.mazintas@vrm.lt          LPOAT
,,Daigas‖              Maţintas      Vilnius
Vilniaus sergančiųjų        Danutė       Liepyno g. 17 –    8 656 05138, (8 5)
                                                  justa@solarium.lt             LPOAT
osteoporoze bendrija        Papeikienė     25, Vilnius     2722531
                            Didlaukio g. 51a –
                                      (8 5) 2676013, mob.                 www.kartulen
Viešoji įstaiga ,,Kartu lengviau‖  Liutauras Byčius  34, LT-08300                 info@kartulengviau.lt           LPOAT
                                      8 616 26324                     gviau.lt
                            Vilnius

                                                                        39./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                              Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas   Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas          Skėtis
                                                              svetainė
Cerebrinio paralyţiaus                Uţupio g. 7/1-24,
                                     (652) 98527                          CPA
asociacija, Vilniaus skyrius             LT-01200 Vilnius
Visagino savivaldybė:
Visagino miesto neįgaliųjų    Modestas      Vilties g. 1,
                                     8 673 49630       visaggalis@gmail.com         LPOK, LNSF
sporto klubas „Visaggalis―    Baltakis      Visaginas
                           Vilties 1,
                 Marija
Visagino neįgaliųjų draugija             Visaginas LT-    (8-386)33890      vnd@sugardas.lt            LND
                 Bobrovskaja
                           31118
―Visagino Viltis‖ Sutrikusio             Taikos pr. 34-25,
                                     8(386)33461, mob. 8-  asta@sugardas.lt;           Bendrija
intelekto ţmonių globos      Asta Karosienė   LT-31113
                                     618-38669        vaivorykste@tts.lt          "Viltis"
bendrija                       Visaginas
                           Kosmoso g.14-    (8- 386) 28657, 8 656
Visagino klubas „Dia―       Saulius Putkus                         ssaulius@dkd.lt            DIA
                           22, Visaginas    09892
Zarasų rajono savivaldybė:
Zarasų krašto ţmonių su negalia           Palaukės g. 36,
                Olga Ludziš                8*385-53084       lznszarasai@rambler.ru        LŢNS
sąjunga                       LT-32114 Zarasai
                 Janina       Malūno 2, Zarasai  (8-385)54297, mob.
Zarasų raj. neįgaliųjų draugija                                  draugija@inbox.lt           LND
                 Zavackienė     LT-32129       (8-600)27508
―Zarasų Viltis‖ Sutrikusio
                           Vytauto g. 35/3-1,  8(385)51240, mob.8-   rasa@zarasubiblioteka.l        Bendrija
intelekto ţmonių globos      Rasa Juršienė
                           LT-32128 Zarasai   610-10754        t                   "Viltis"
bendrija
                 Virginija     J. Gruodţio 7-42,
LASS Zarasų rajono filialas                        8 385 51670       zarasai@lass.lt            LASS
                 Pukenienė     Zarasai 32111
Zarasų rajono sergančiųjų     Jovita       Aukštaičių g. 5a,
                                     8 621 73237                          DIA
cukralige klubas „Viltis―     Vaškevičienė    Zarasai
Alytaus apskritis:
Alytaus apskrities ligonių,
susijusių su organų                 Jonyno g. 9-19,   8-616-96737, 8-684-   gyvastisalytus@gmail.c        LNLA
                 Vida Bieliūnaitė
persodinimu, visuomeninė               LT-62362 Alytus   48285          om                  "Gyvastis"
organizacija "Dalia"
Alytaus apskrities neįgaliųjų
                 Rolandas      Ulonų 33 a,                 baranauskas.rolandas@
sveikatingumo ir sporto klubas                      8 685 42262                          LPOK, LNSF
                 Baranauskas    Alytus                    gmail.com
„Alytupis―
Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka   Stanislovas    Aušros g. 1-19,
                                     8-656 15292                          LŢNAPA
visiems Alytaus apskrityje    Slančiauskas    Varėna
                                                                    40./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas     Vadovas      Būstinės adresas  Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas           Skėtis
                                                             svetainė
Alytaus apskrities alergiškų    Virginija
                                     861444291       v.kazlauskiene@ams.lt
vaikų klubas "Raskila"       Kazlauskienė
Kauno apskritis:
Kauno apskrities sutrikusios
                  Ligija                 837-749294, 8699-
klausos vaikų tėvų bendrija              V.Krėvės pr. 8-30             deafteen@gmail.com    www.suvoka.lt  LKD
                  Kulikauskienė             32612
„Suvoka―
Lietuvos ţmonių su negalia
                           Kęstučio g. 45,   (8-37) 203474, 8-655  aplinka@kaunas.omnit
aplinkos pritaikymo asociacijos  Artūras Zumaras                                            LŢNAPA
                           Kaunas       97588         el.net
Kauno apskr.skyrius
Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka             Kęstučio g. 45,   (8-37) 203474, 8-655  aplinka@kaunas.omnit
                  Artūras Zumaras                                            LŢNAPA
visiems Kauno apskrityje               Kaunas       97588,         el.net
Kauno apskrities osteoporozės   Genovaitė     Eivenių g. 2, LT-
                                     8 680 33380      genovaitek@mail.ru            LPOAT
klubas ,,Uola‖           Kliučinskienė   50161 Kaunas
Klaipėdos apskritis:
Klaipėdos apskrities sutrikusios                     8(46)214800,
                  Elena       Strėvos g. 7, LT-             elenareznikiene@one.lt
klausos vaikų ir jaunimo tėvų                       8(46)412529, 8 698                       LKD
                  Reznikienė     93240 Klaipėda               ; elyte.r.r.@gmail.com
bendrija „Aidas―                             76 059
Lietuvos ţmonių su negalia
                  Nijolė       Birutės g. 19-13,  (8-46) 255246, 8-655
aplinkos pritaikymo asociacijos                                                      LŢNAPA
                  Šilauskienė    Klaipėda      70799
Klaipėdos apskr.skyrius
Marijampolės apskritis:
Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka
visiems Marijampolės        Antanas Guzaitis            8-698 83235                           LŢNAPA
apskrityje
Marijampolės apskrities vaikų,            V.Kudirkos g. 5,
                  Loreta                            klubassvajone@yandex
sergančių bronchų astma,               LT 68176
                  Lukoševičienė                         .ru
klubas "Svajonė"                   Marijampolė
Panevėžio apskritis:

Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka             Ramygalos g. 63-  (8-45) 430880,
                  Algis Giba                          gibalgis@gmail.com            LŢNAPA
visiems Panevėţio apskrityje             33, Panevėţys    faks.(8-45) 500415

Panevėţio apskrities epilepsija
                  Danguolė      Ukmergės g. 4-8,              epilepsis.dr@gmail.co
sergančiųjų draugija                           8-685-06447                           LESIA
                  Juškevičienė    Panevėţys                 m
,,Epilepsis‖
                                                                     41./42.
                     NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ TINKLAS LIETUVOJE

                                                             Interneto
Organizacijos pavadinimas      Vadovas     Būstinės adresas  Telefonas, faksas,   Elektroninis paštas         Skėtis
                                                             svetainė
Šiaulių apskritis:
Lietuvos ţmonių su negalia
                  Marcijonas    Pašvitinio g. 38,  (8-426) 60076, 8-686
aplinkos pritaikymo asociacijos                                 lyvaja@one.lt            LŢNAPA
                  Urmonas     Joniškis      45314
Šiaulių apskr.skyrius
Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka    Marcijonas    Pašvitinio g. 38,  (8-426) 60076, 8-686
                                                lyvaja@one.lt            LŢNAPA
visiems Šiaulių apskrityje     Urmonas     Joniškis      45314
Šiaulių apskrities sergančiųjų   Violeta     Vytauto 145, LT-              episiauliai@gmail.com,        LESIA,
                                     8 676 34467
epilepsija ir jų globėjų draugija  Čiuvaševa    77168, Šiauliai              kohanna@splius.lt          LPOAT
Tauragės apskritis:
Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka
                  Nijolė      Birutės g. 19-13,  (8-46) 255246, 8-655
visiems Klaipėdos ir Tauragės                                                    LŢNAPA
                  Šilauskienė   Klaipėda      70799
apskrityje
                           Prezidento g. 21,
Tauragės apskrities sergančiųjų                     8-446-72381, Mob.
                  Aušra Vaškienė  LT-72253                  v.ausra11@gmail.com         LESIA
epilepsija asociacija                          tel. 861206373,
                           Tauragė
Telšių apskritis:
Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka    Regina
                                     8-655 71170                         LŢNAPA
visiems Telšių apskrityje      Ruzgienė
Utenos apskritis:
Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka            Ūtenio g. 4-313,  (8-389) 54332, 8-656
                  Jonas Marma                                           LŢNAPA
visiems Utenos apskrityje              Utena        15291
Vilniaus apskritis:
Ţmonių su negalia VŠĮ Aplinka    Nijolė      Ţemaitės g. 21,   (8-5) 2161850, 8-655  aplinka-
                                                                   LŢNAPA
visiems Vilniaus apskrityje     Milkevičienė   Vilnius       06327         visiems@takas.lt
                                                                   42./42.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:351
posted:12/4/2011
language:Lithuanian
pages:42