Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

labels Ma mua ka kite

VIEWS: 19 PAGES: 4

 • pg 1
									   Ma mua ka kite a muri               E kore e kitea he toki huna
   Ma muri ka ora a mua                                         He moana pukepuke e
                             a hidden adze cannot be seen            ekengia e te waka
 Those who lead give sight to those who                               even if the sea is rough it can be crossed by
         follow
                             (hidden intentions are not easily
                                                             canoe
Those who follow give life to those who lead.           discovered)


“Ka tangi te piipiiwharauroa, Kaore te kumara e korero                         He kōwhatu i taka mai i te pari e
 ko nagaa karere a Mahuru”    mo tona mangaro                             kore tāea te whakahokia.
                                                   A stone fallen from the cliff cannot
  The sound of the shining cuckoo‟s call         The kumara does not say how         be replaced.(what is done is done).
    heralds the coming of spring.                 sweet it is.
                             Self praise is no recommendation.

Matua whakapai i tou marae, ka
                                                     Ma te huruhuru ka rere
                             E kore e hekeheke he kakano
 whakapai ai i te marae o te                   rangatira.                     te manu
     tangata.
                             I will never be lost, for I am the seed of
First set your own marae in order before you        chiefs. Our ancestors live on in us.     Without feathers the bird cannot fly.
    clean up the marae of another.

      Nāu te rourou                       Mā pango               Koreotia oku painga
      Nāku te rourou                       Mā whero             Kia ngaro, aku mahi kore taki.
     Ka ora te manuhiri                    Ka oti te mahi
                                                     Talk about (notice) what I am good at
You food basket, my food basket, the guest       By black, by red, the work is done.
                                                     And the things I am not good at (yet)
       will be satisfied.            Pango – black – slaves
                                                            diminish.
 Mana associated with satisfying guests.       Whero – red- „chief‟ painted with red ochre.

 Ehara ta te tangata kai, he kai
      titongi kaki,                   . Pangaatu ngā āhua                 ko te kairapu,
 E kore e rite ki tana ake, tino                  koretake                    ko ia te kite
    kai, tino makona.
                            Throw out the things of no use or value        He who seeks will find
Food obtained by another only tickles the throat;
the best and most satisfying food is obtained by
       one‟s own labours.

Hei toi whakairo he mana                E hia motunga o te weka I te
     tangata                        māhanga?               Ū ki te ako, tu tangata ai apōpō
                            How many times does the weka escape        Excel in teaching so our learners
  Where there is artistic excellence         from the snare? (A person is unlikely to       will excel in the future
    There is human dignity.             make the same mistake twice.)


   Me mahi tahi tātou mo te                Moemoetia te moemoea,           Ma te whakaatu, ka mohio
    oranga o te katoa                  engari whakatinanahia          Ma te mohio, ka marama
                                                   Ma te marama, ka matau
                                                   Ma te matau, ka ora.
  We must work together for the            Dream the dream, but achieve it as well
     wellbeing of all               – let it become reality.            By discussion comes understanding, By
                                                   understanding comes light, By light comes
                                                   wisdom, By wisdom comes wellbeing

      Ahakoa he kete iti                                     Ka rongo, ka wareware. Ka kite, ka
      He iti nā te aroha                   Ki te Taumata             mahara. Ka hungaia ahau Ka
                                                         marama ahau!
 Although the basket is small the love is
        not small
                                                     I hear, I forget, I see, I remember
                               Get there with learning
 It is the thought behind the gift not it‟s material                               I do, I understand.
        value that is important
      He hōhonu kaki                    Ko koe ki tena
                                Ko au ki tenei                Whea te pai tawhiti kia tata
     he papaku uaua.
                                                     Ko te pae tata whakamaua kia tina
                                Ki wai o te kete
 A deep throat but shallow sinews (to                                  Strive to reach the highest peaks of
describe someone who talks a lot but does little)  You hold that handle and I‟ll hold this handle    learning
                            and together we will carry the kete.       But still value the ordinary things in life.

He kapiti hono, he tātai hono            Ma te huruhuru ka rere
                                   te manu                He taonga nui ā tātou
That which is joined together                                           tamariki
becomes an unbroken line.                                        The greatest treasure is our children
                            Without feathers the bird cannot fly.                             Te Reo – Te kai o te                Whāngai ka tupu ka
 Na te moa i takahi te rata
                            rangatira, he korero.                  puawai
                                                     That which is nurtured blossoms then
That rata tree that has been                                               grows.
                          The food of chiefs is oratory.
trampled on by a moa when young,
will never grow to be straight.

                          “I hea koe I te Tangihanga o
                             te pipiwharauroa?”                Ngā whakaaro rangimarie ki
     Ka mate he tete,                                           ngā tangata katoa
     ka tupu he tete              “Where were you when the shining cuckoo began
                                   to call?”
 As one frond dies another grows in its       The pipiwharauroa begins to call in early spring.   Thoughts of peace to all people
 place. As one leader passes another is        This signals that there is work to be done.
         born                        A call to action!


  Me maumahara ki te                                           Ko te kai rapu, ko ia te kite;
                            Maramara nui a mahi,
  aroha ō te whānau                                             ko ia kahore nei I rapu,
                             kei riro i a noho                       te kitea
 Remember the love of the whanau
                            Let industry be rewarded, lest           He who seeks finds, he who doesn‟t
                             idleness gets advantage.                 seek finds not.

     Ko Maru kai atu,
                            Ki te hamama popoia te              Ma tini mano ka rapa te wai; e
     ko Maru kai mai,
                            tangata kore mau te ika.                 kore e mahana ,
     Ka ngohe ngohe.                                           he iti-iti o te Puheru.
                           If a man spends his night yawning he        A great number will easily accomplish what a
Give as well as take, and all will be well.
                                will not catch fish.             few cannot; there is no warmth if the
                                                          garment is too small.


 He waka eke noa                  Rurea, taitea, kia toitu,                 Whaia e koe te iti
                            ko taikakak anake                     kahurangi
  The canoe belongs to no-one.                                     Seek that which is most precious
                           Strip away the bark, expose the heart
                           wood. Get to the heart of the matter.

   Ki te tuoho koe he                 Ko te rā māeneene               Hinga atu he tētē kura, ara
     maunga teitei                  Ā te rāhui Tangaroa                 mai he tētē kura.
                           On a calm, warm day Tangaroa rests. No
                          Matter what turmoil life brings, there are       One fern frond falls as another
 If you bow down, let it be to a lofty
                                always calm periods.                  unfurls.
       mountain.
                                                   Te tāpaepae o te rangi.
    He toka tū moana,                He taru kahika.              See there, to the place where the sky
   arā he toa rongonui.            Walk on as it is only summer rain
 Your strength is like a rock that                                reaches down – strive to attain the
                        falling – a small adversity, so don’t let
   stands in raging waters.                                    utmost. Look to the furtherest
                              it be a hindrance.
                                                         horizon.He iti hau marangi e tū             Te kai o te rangatira                Waiho ma te tangata
  te pāhokahoka                   he kōrero                     koe e mihi
First comes the light wind, carrying
                        The food of chiefs is oratory.           Let others proclaim your mana.
  rain, then comes the rainbow.
       Be positive


  Tīhore ana te rangi                 Ka piki e te tai,              Tuia te rangi e tū iho nei
                                                  Tuia te papa e takoto nei
     i te uira                   piki tū piki rere             Join sky above to earth below, just as
  Lightning splits the heavens         The tide rises in and out it flows        people join together. We depend on
  Life has its dramatic phases.        People come and go, but life goes on.              each other.


 He hī ake ana te atakura.          He manga waikoia kia kore                 Korihi ake ngā manu
   He tio, he huka, he                                          Tākiri mai te ata
                           e whitikia
     hauhunga.               It is a big river indeed that cannot be crossed.     Ka ao, ka ao, ka awatea!
The red dawn comes with a sharpened air.      Given time and effort most things are          Tīhei mauri ora
 A touch of frost, the promise of a glorious  achievable, but let us always understand our    The birds call, the day begins and I am alive.
day. A wish that challenges will be met and          human limitations.
    that the future will be bright.
  Rārangi maunga, tū tonu,
      tū tonu                                        He manga wai koia kia kore
                        Ahakoa he iti, he pounamu                 e whitikia?
 Rārangi tangata, ngaro noa,
                        Pounamu and tamariki are precious and
 You have gone but he mountains are
                         have potential and possibilities
                                                  Is a river never to be
       everlasting.
 People die but the mountains remain                                   crossed?


I hea koe i te tangihanga o            Ka mate kāinga tahi,               Ko te amorangi ki mua, ko
  te pīpīwharauroa?               Ka ora kāinga rua.                 te hāpai ō ki muri.
 Where were you when the shining         When one home is gone it is           The leader in the front, followers
     cuckoo called?               replaced by another.                    behind


Ko te pae tawhiti whāia kia tata,
                        Mā pango, mā whero, ka oti             Nā rourou, nāku te rourou,
 ko te pae tata whakamaua kia
       tīna
                            te mahi.                    ka ora te manuhiri.
                         With black and red the work is         With your food basket and my food
  Seek out distant horizons and
                              complete.                basket the guest will be fed.
   cherish those you attain.


                         Tūngai te ururua, kia tipu            Whāia te iti kahurangi, ki te
  Rurea, taitea, kia tū ko
    taikākā anake.              whakaritorito te tipu ki a te           tuohu koe me maunga teitei.
Strip away the bark and expose the           harakeke                  Pursue that which is precious and do
      heartwood.             Clear the undergrowth so that the new       not be deterred by anything less than
                           shoots of the flax will grow.             a lofty mountain.
 Nā te hiahia kia titiro, ā, ka    E kore te tōtara e tū noa kit        Ko Hine-tī-tama koe,
 kite ai tātou te mutunga.           e pārae.            matawai an ate whatu i te
                                            tirohanga.
You must understand the beginning if  The totara is not found growing in open  You are like Hinetītama, a sight
   you wish to see the end.             country
                                         that causes the eye to glisten.


Whatungarongaro he tangata
   Toitu he whenua
   Humankind will perish, but
   The land will remain forever

								
To top