Docstoc

Raport

Document Sample
Raport Powered By Docstoc
					                 Przypuszczalna przyczyna zdarzenia
LP.   Powiat/gmina  OGÓŁEM          NOD się wypalaniu pozostałości papierosy, substancjami łatwopalnymi i pirotechnicz
                                 NOD przy posługiwaniuprzy zapałki
                                         NOD się prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecz
                 NOD przy posługiwaniuprzyogniem otwartym w tymroślinnych na polach
1    chojnicki   268   9        1          1      4
2    Brusy     28    2        1          0      0
3    m. Chojnice  97    6        0          1      3
4    Chojnice    48    0        0          0      0
5    Czersk     91    1        0          0      1
6    Konarzyny   4    0        0          0      0
RAZEM:         268   9        1          1      4
        NON przy posługiwaniu się wypalaniu pozostałości papierosy, substancjami w pozostałychi przypadkach i instalacji elektrycznych (bez urząd
                        NON przy posługiwaniuprzy zapałki NON łatwopalnymi pirotechnicznymi
                                 NON się prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych
NOD w pozostałych przypadkach NON przyogniem otwartym w tymroślinnych na polach           Wady urządzeń
5        0        0        0        1         0        8
0        0        0        0        0         0        0
3        0        0        0        0         0        5
0        0        0        0        0         0        0
2        0        0        0        1         0        2
0        0        0        0        0         0        1
5        0        0        0        1         0        8
        Wady elektrycznych instalacji elektrycznych elektrycznych urządzeń ogrzewczych
                 Nieprawidłowa eksploatacja
                          Wady urządzeń ogrzewczych
                                  Nieprawidłowa eksploatacja
                                           Wady urządzeń ogrzewczych na eksploatacja
                                                    Nieprawidłowa na paliwo stałe
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń iurządzeń ogrzewczych (piece, grzałki itp.) na paliwo stałe urządzeń ogrzewczychpaliwo ciekłe urządzeń ogrzewczych
0        0        0        3        10        1        0
0        0        0        1        2        0        0
0        0        0        0        4        1        0
0        0        0        1        1        0        0
0        0        0        1        3        0        0
0        0        0        0        0        0        0
0        0        0        3        10        1        0
        Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych eksploatacja urządzeń mechanicznych Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezp
                Wady urządzeń mechanicznych naWady procesów technologicznych reżimów technologicznych
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe    Nieprawidłowa  paliwo gazowe Nieprzestrzeganie
1        0        3        0        0        0        0
0        0        0        0        0        0        0
1        0        1        0        0        0        0
0        0        0        0        0        0        0
0        0        2        0        0        0        0
0        0        0        0        0        0        0
1        0        3        0        0        0        0
        Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu
Wady środków transportu             Samozapalenie chemiczne
                Samozapalenie biologiczne            Wady konstrukcji budowlanych eksploatacja konstrukcji budowlany
                                 Wyładowania atmosferyczne    Nieprawidłowa
4        2        0        0        0        0        0
0        1        0        0        0        0        0
1        0        0        0        0        0        0
1        1        0        0        0        0        0
2        0        0        0        0        0        0
0        0        0        0        0        0        0
4        2        0        0        0        0        0
         Podpalenia(umyślne) w tym akty terroru przyczyny Nieustalone
Elektryczność statyczna               Inne
                 Pożary jako następstwa innych miejscowych zagrożeń
0        5        0        15        195
0        1        0        1        19
0        2        0        7        62
0        2        0        3        39
0        0        0        4        72
0        0        0        0        3
0        5        0        15        195

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:12/4/2011
language:Polish
pages:6