ANALISIS UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK NOVEL

Document Sample
ANALISIS UNSUR INTRINSIK DAN EKSTRINSIK NOVEL Powered By Docstoc
					          MENGANALISIS UNSUR INTRINSIK
               DAN EKSTRINSIK NOVEL
   Nama     : M. Ulin Nuha

   Kelas    :XI IPA 1

   No. Absen  : 24I.    NOVEL : MIRANDA JANGAN AMBIL NYAWAKU
     1.  Unsur Instrinsik :
   A. Tokoh dan Perwatakan
    1. Miranda (aku)
       Watak: cuek
        Bukti: “tentu” aku mengagkat bahu “aku tidak peduli”
    2. Dr. Mullen
        Watak: biasa saja
       Bukti: “Miranda boleh aku berbicara secara pribadi dengan orang tuamu sebentar?”.
            Tanya Dr. Mullen
    3. Emma
       Watak:
       Bukti: “astaga” pekik emma
    4. Ay ah
       Watak: keras
       Bukti: “kami ayahmu dan ibu bertekad kamu tidak akan mengalami nasib seperti itu”
    5. Ibu
       Watak: tidak punya perasaan
       Bukti: “ibu mulai berbicara dengan terburu-buru, suara keras dan tatapan tajam”
   B. Sudut Pandang:
    Orang Pertama sebagai pelaku utama
    Bukti: terdapat kata “aku” sebagai pelaku utama
   C. Latar : 1. Tempat: kamar
           Bukti:”ketiga orang dewasa itu kembali ke dalam kamar”
         2. Suasana:
     a. Ketakutan
      Bukti: “tetapi kenpa mereka berbohong Emma?” aku sangat ketakutan “aku merasa
    takut”
    b. Gusar
      Bukti: “Baiklah miranda kami akan menceritakan kepadamu sesuatu yang pasti akan
    membuatmu gusar
    c. Terkejut
      Bukti: “aku tidak mampu berbicara, aku sangat terkejut “ini tidak nyata! I Mimpi. ini
    semua hanya mimpi! Aku ingin bangun!” aku tertawa, menangis, dan berteriak.
   D. Gaya bahasa: menggunakan bahasa sehari-hari
     Bukti:”mereka agak kedodoran sehingga aku tahu”
   E. Alur : maju(karena semua cerita berjalan runtut)
     1. Perkenalan: muncul banyak tokoh di awal cerita
      Bukti: Dr.Mullen, Miranda, Emma
     2. Muncul masalah: Miranda mulai mengetahui siapa Emma itu dan apa yang di lakukan
      orang tua mereka dan Dr.Mullen
     3. Klimaks: akhirnya ibu memberi tau semua rahasia nya...(gadis itu(Emma) diciptakan
      dari DNA Miranda, dibesarkan ditabung dan ia bisa berbicara). Miranda membantah
      karena ia tidak percaya.”omong kosong!” Sahut ibunya dengan marah.
     4. Masalah menurun: miranda sudah tidak mampu berkata lagi “aku tak mampu bicara ,
      aku terkejut”
     5. Penyelesaian : akhirnya miranda pasrah , perasaan ayah nya sangat sedih
   F. Pesan/Amanat : Jangan sekali-kali melakukan peng-cloningan pada manusia. Karena itu
     adalah sikap yang tidak berprikemanusiaan

    2. Unsur Ekstrinsik:
   1. Nilai kemanusiaan : Mengorbankan hasil cloning untuk Miranda. Jadi Ibu akan
     mengorbankannya untuk menyelamatkannya.


II.   Novel : Bako
     1. Unsur Intrinsik
   A. Tokoh dan Perwatakan :
     1. Umi(Baik, pandai,dan taat beribadah)
      - Baik “sebelum kami pulangdarisekolah, iasudahakanberadadirumah,
         menantikedatangankamudengannasiterhidang.”
      - Pandai “Iamemanglancarmenerjemahkan Al-qur’andalambahasa Indonesia.
      - TaatBeribadah “padatahun-tahunsebelumnya, iaselalubersalatsubuh di Masjid.
     2. Suami (Rajin beribadah/sholeh)
         “Pagi-pagi bangun, suamiku langsung mengambil wudhu kadang di pancuran tetapi
         lebih sering dirumah saja.
     3. Aku (hanya sebagai pencerita).
   B. Sudut Pandang
     Orang ketiga pelaku sampingan
     Bukti : terdapat kata “ia”. Jadi pencerita menceritakan orang lain.
   C. Latar
     Tempat : didapur ”sesudah shalat ia langsung pergi kedapur”
     Waktu : Pagi  “pagi-pagi bangun,suamiku langsung mengambil wudhu....”
          Hari minggu  “pada hari minggu,acap kami pergi ke ladang”.
   D. Gaya Bahasa
         Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari(bahasa daerah)
   E. Alur
         Alur yang dugunakan adalah alur maju.
     1. Perkenalan      : memperkanalkan kegiatan tokoh.
  2.  Mucul masalah  : ia seorang yang rajin dan taat beribadah.
  3.  Klimaks     : Banyak orang yang menyegani ia.
  4.  Masalah mereda  : ia tidal begitu memperdulikan hartanya.
  5.  Penyelesaian   : hartanya di sedekahkan dan digunakan untuk haji.

F. Amanat /Pesan
  “jadilah orang yang sederhana meskipun memiliki banyak harta.dan gunakan harta yang
  berlebih tersebut untuk bersedekah”.

  2. Unsur Ekstrinsik
    1. Nillai Agama : Rajin beribadah.
      “pada tahun-tahun yang silam, ia selau bershalat subuh di mesjid”.
    2. Nilai Sosial : Disegani masyarakat
      “ia adalah seoarang perempuan yang disegani”.
    3. Nilai Budaya : Pernah memperoleh penghargaan.
      “ia pernah pula meraih kedudukan teratas dalam suatu perlombaan menerjemahkan
      beberapa ayat Al-quran.......”.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2295
posted:12/4/2011
language:Indonesian
pages:3