RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUDIS 2005

Document Sample
RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUDIS 2005 Powered By Docstoc
					      RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUDIS 2007. AASTAL KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD

Kohaviit     Nimi                           Teema                        Juhendaja

RA-07-01 Mikker, Liina     Ettevõtte finantseerimisotsuse langetamisega seotud panga riskid, nende hindamine ja     dots. N.Ivanova
                jälgimine
                Bakalaureusetöö ei ole avalikuks kasutamiseks
RA-07-02 Alas, Erki      Aktsiate avalik esmasemissioon – motiivid ja mõjud ettevõttele                lektor A.Juhkam

RA-07-03 Arroval, Liis     Eesti pensionisüsteemi atraktiivsus ja selle mõju fondivalitsejate tulususele        prof. M.Sõrg

RA-07-04 Enok, Romet      Krediidiasutuse väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil Balti Investeeringute lektor P.Sander
                Grupi Pank AS näitel
RA-07-05 Jaani, Piret     Pangatoodete ning -teenuste pakkumise võimaluste analüüs Tartu seenioride segmenteerimise prof. M. Sõrg
                alusel                                            Ele Reiljan

RA-07-06 Kaimer, Kätlin    Eestis pakutavate tarbimislaenude liigid ja tingimused                    dots. N.Ivanova

RA-07-07 Kaldamäe, Andre    Investeerimine energiakandjatesse ja nendega seotud instrumentidesse             lektor P.Sander

RA-07-08 Kalinina, Tatjana   Kaasaegsed välisarvelduste tehnoloogiad                           dots. N.Ivanova

RA-07-09 Kitsemets, Kristjan  Aktsiaturu volatiilsuse prognoosimine NASDAQ indeksi näitel                 lektor A.Juhkam

RA-07-10 Kohv, Keijo      Intressimäärade mõju aktsiahindadele aktsiaindeksi Standard & Poor’s 500 näitel       lektor P.Sander

RA-07-11 Luts, Andres     Kinnisvara investeerimisprojekti väärtuse hindamine reaaloptsiooni meetodil büroohoone X   lektor K.Kask
                näitel
RA-07-12 Märtson, Marianne   Hoiusekindlustuse areng ja eripära Eestis                          prof. M.Sõrg

RA-07-13 Oja, Kaspar      Keskuse ja maatüki vahelise kauguse mõju selle ruutmeetrihinna kujunemisele Tallinna ärimaa lektor K.Kask
                näitel
RA-07-14 Pettai, Sille     Liisingfinantseerimise võimalused ja probleemid põllumajanduses               dots. N.Ivanova

RA-07-15 Reinholm, Elo     Uute pankade Eesti pangandusturule sisenemise põhjused ja tulemused Sampo Panga näitel    prof. M.Sõrg
Kohaviit     Nimi                          Teema                       Juhendaja

RA-07-16 Räpp, Magnus   Käibekapitali juhtimine: investeerimis- ja finantseerimispoliitika ehitusettevõtetes     lektor K.Kask

RA-07-17 Sonn, Ave     Internetireklaami efektiivsuse hindamine kampaania „Hullar” näitel              prof. M.Sõrg

RA-07-18 Tiits, Helen   Eesti eraisikute väärtpaberiinvesteeringuid mõjutavad tegurid                erakorr. ass.
                                                            M. Kantšukov

RA-07-19 Treial, Priit   Eesti kinnisvara investeerimisfondid Eastern Europe Real Estate Investment Trust näitel   lektor K Kask

RA-07-20 Türner, Priit   Ettevõtte väärtuse hindamine EVA meetodil                          lektor P.Sander

RA-07-21 Vaab, Kristiina  Pankade ühinemised ja ülevõtmised Eesti Ühispanga näitel                   prof. M.Sõrg

RA-07-22 Saar, Triinu   Debitoorse võlgnevuse arvestus ja analüüs Põlvamaa ehitus- ja puidutööstusettevõtetes    lektor S.Kalnin

RA-07-23 Aring, Kadri   Intellektuaalse kapitali mõõtmismeetodid                           ass. S.Bürkland

RA-07-24 Jõesaar, Aive   Intellektuaalse kapitali hindamine VAIC meetodil                       ass. S.Bürkland

RA-07-25 Kontkar, Liis   Tegevuse efektiivsus ja seda mõjutavate tegurite analüüs AS Ida-Tallinna Keskhaigla näitel  prof. T.Haldma

RA-07-26 Nei, Dagmar    Tegevuse efektiivsus ja seda mõjutavate tegurite analüüs AS Baltika näitel          prof. T.Haldma

RA-07-27 Pruuns, Anneli  Kuluarvestus avaliku sektori organisatsioonides Eesti Kunstiakadeemia näitel         prof. T.Haldma

RA-07-28 Ginter, Helen   Füüsilisest isikust ettevõtja maksustamine                          V. Järve

RA-07-29 Lunts, Anneli   Materiaalne põhivara ja selle arvestus                            V. Järve

RA-07-30 Roiland, Berit  Omakapitali arvestus ja analüüs AS Põlva Piim näitel                     V. Järve

RA-07-31 Laasik, Liina   Likviidsete ressursside juhtimine ettevõttes                         ass. P.Peets

RA-07-32 Pille, Marko   Majandusliku lisaväärtuse meetodi kasutamine AS-i Tallinna Sadam tegevuse hindamisel     lektor A. Juhkam
Kohaviit     Nimi                           Teema                 Juhendaja

Avatud ülikool
                                                       emeriitprof.
RA-07-33 Konoshin, Viktor    Ettevõtte finantsanalüüs AS Rea AV näitel
                                                       V. Raudsepp
RA-07-34 Kuusik, Jannu     Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus laenutegevusega seotud aspektid  dots. N.Ivanova

RA-07-35 Lõppe, Rein      Kinnisvaraarenduse teostatavuse analüüs Rahumäe tee X kinnistu näitel     lektor K.Kask

RA-07-36 Zubritskaja, Natalja  Eluasemelaenude riskid: nende hindamis- ja maandamismeetodid         dots. N.Ivanova

RA-07-37 Keerma, Merike     Autoveoteenuse hinnakujundamine FIE Arno Keerma näitel            lektor S.Kalnin

RA-07-38 Paarop, Heiki     OÜ Olly majandusarvestussüsteemi täiustamine                 lektor S.Kalnin

RA-07-39 Saretok, Andres    Debitoorse võlgnevuse arvestus ja juhtimine OÜ Gersamia näitel        lektor S.Kalnin

RA-07-40 Seppik, Helen     AS Pristis turvateenuste rentaabluse analüüs                 lektor S.Kalnin
      RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUDIS 2006. AASTAL KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD

Kohaviit      Nimi                            Teema                      Juhendaja
RA-06-01  Valo, Birgit     Struktuurilised ja kvalitatiivsed muutused SEB Eesti Ühispanga laenuportfellis      prof. M.Sõrg
RA-06-02  Reitalu, Eveli    Eluaseme finantseerimise sotsiaalsed aspektid Eestis                   prof. M.Sõrg
RA-06-03  Tšikova, Natalja   Alustavate ettevõtete ebaõnnestumise põhjused                      lektor A.Juhkam
RA-06-04  Raudvere, Kadri    Eesti pankade tulukus ja selle dünaamika aastatel 2000–2005               prof. M.Sõrg
RA-06-05  Parisalu, Edvin    Pankade tulustrateegiad siirdemajanduses (Hansapanga ja Sampo Panga näitel)       prof. M.Sõrg
RA-06-06  Raudsaar, Taavi    Kinnisvara hindu mõjutavad tegurid ning korterite hinna modelleerimine Tallinna näitel  doktorant M.Angerma
RA-06-07  Jääger, Helina    Kahjukindlustuse arengutegurid Eestis                          teadur J.Uiboupin
RA-06-08  Pärn, Pille      Krediidiriski juhtimine kommertspangas (AS Hansapank Grupi näitel)            dots. N.Ivanova
RA-06-09  Nestra, Jaanus    Riiklik riskikapitalifond ja selle mõju riskikapitaliturule               lektor A.Juhkam
RA-06-10  Vaaks, Margit     Pangaklientide lojaalsust mõjutavad tegurid Eestis                    teadur J.Uiboupin
RA-06-11  Läänesaar, Maarja   Eesti pankade tütar- ja sidusettevõtted (Hansapanga näitel)               prof. M.Sõrg
RA-06-12  Punnar, Carmen    Konkurents Eesti panganduses ja selle mõju kasumlikkusele                prof. M.Sõrg
RA-06-13  Lill, Ebe       Äriklientide suhete hääbumine kommertspanganduses                    teadur J.Uiboupin
RA-06-14  Reisberg, Tuuli    Strateegilise filantroopia projekti valikumetoodika Heateo SA jaoks           lektor A.Juhkam
RA-06-15  Lepp, Kristina    Likviidsus ja selle juhtimine Eesti kommertspankades                   dots. N.Ivanova
RA-06-16  Koolmeister, Marika  Eesti kommertspankade likviidsus ja selle juhtimine                   dots. N.Ivanova
RA-06-17  Hanschmidt, Ardo   Tehnilise analüüsi tulemuslikkuse testimine mudeli põhjal                lektor A.Juhkam
RA-06-18  Nuuma, Marko     Hoogustunud laenutegevusega seotud riskid Eestis                     prof. M.Sõrg
Kohaviit     Nimi                             Teema                       Juhendaja
RA-06-19  Ratassepp, Kadri    Kinnisvara arendusprojekti teostatavuse hindamine Halu elamute näitel           assistent K.Kask
                                                               lektor A.Juhkam
RA-06-20  Safoškina, Diana    Pangad ja Eesti pensionireform                               prof. M.Sõrg
RA-06-21  Kljain, Vladimir    Probleemid väikeettevõtte väärtuse hindamisel (OÜ Bartec Trade näitel)           lektor A.Juhkam
RA-06-22  Merivee, Murel     Rahvusvahelise tähtsusega märgala kaitse kui investeering                 lektor P.Sander
RA-06-23  Müürsepp, Valeria   Ettevõtte käibekapitali juhtimine: strateegiate aspekt (AS Rakvere Lihakombinaat näitel)  prof. V.Raudsepp
RA-06-24  Liivamets, Uku     Aktsiate avalik emissioon                                 lektor P.Sander
RA-06-25  Sild, Tauno      Omakapitali hind                                      lektor P.Sander
RA-06-26  Maasikas, Rait     Aktsiaseltsi Tallinna Sadam optimaalne kapitali struktuur ja selle mõjurid         lektor P.Sander
RA-06-27  Metsla, Mark      USA aktsiaturg ja selle risk välisinvestorile (Eesti investori näitel)           lektor P.Sander
RA-06-28  Kõllomets, Vitali   Efektiivse turu hüpoteesi testimine Venemaa aktsiaturu näitel: tulususe sõltuvus P/E    lektor P.Sander
                 koefitsiendist ja kapitalisatsioonist
RA-06-29  Medijainen, Mikk    Investeerimisstrateegiad väheefektiivsel väärtpaberiturul                 lektor P.Sander
RA-06-30  Malm, Ivar       Aktsiate hindasid mõjutavad informatsioonilised sündmused                 lektor P.Sander
RA-06-31  Dmitrijeva, Svetlana  Tegevuse efektiivsuse ja seda mõjutavate tegurite analüüs trükiettevõtte näitel      prof. T.Haldma
RA-06-32  Gerassimova, Olga   Käibekapitali struktuuri muutuste mõju ettevõtte maksevõimele               prof. T.Haldma
RA-06-33  Grents, Karin     Eelarvestamise arengusuunad kohalikes omavalitsustes Pärnu Linnavalitsuse näitel      prof. T.Haldma
RA-06-34  Suurkask, Olav     Tegevuse efektiivsuse ja seda mõjutavate tegurite analüüs AS Kalev näitel         prof. T.Haldma
RA-06-35  Valkenklau, Nele    Käibevarade kasutamise efektiivsus ja seda mõjutavad tegurid Elektroskandia AS näitel   prof. T.Haldma
RA-06-36  Laaneots, Natalja   Debitoorse võlgnevuse analüüs                               lektor S.Kalnin
Kohaviit     Nimi                           Teema                        Juhendaja
RA-06-37  Raam, Ragnar    Töötasudelt arvestatav tulumaks Eesti ja Soome tulumaksusüsteemi näitel           assistent S.Kasendi
RA-06-38  Muuga, Liisa    Juhtimisarvestuse arendamine OÜ Baltcoach näitel                      lektor K.Lääts
RA-06-39  Kodusaar, Reelika  Ettevõtte OÜ Agromax kuluarvestussüsteemi loomine                      assistent P.Peets
RA-06-40  Boiko, Mirjam    Ettevõttesisese arvestussüsteemi loomine AS-i Innopolis Konsultatsioonid näitel       assistent P.Peets

Avatud ülikool
RA-06-41  Albert, Arnold   Riskikapitali kättesaadavus Eestis                             lektor A.Juhkam
RA-06-42  Konts, Eda     Raamatupidamisbilanss ettevõtte finantsseisundi analüüsi allikana (Lasita Aken AS põhjal)  lektor S.Kalnin
RA-06-43  Korjus, Sigrid   Ettevõtte väärtuse hindamine DCF meetodil                          lektor P.Sander
RA-06-44  Kurvits, Aive    Eluasemelaenude areng Eesti kommertspankades (SEB Eesti Ühispanga näitel)          dots. N.Ivanova
RA-06-45  Käver, Merike    Eelarvesüsteemi täiustamine AS-s Rautakesko                         lektor K.Lääts
RA-06-46  Pallon, Mare    Raamatupidamisarvestuse areng Eesti äri- ja riigisektoris                  lektor S.Kalnin
RA-06-47  Ploomipuu, Ave   Välispankade osalus ja tegevusedukus Euroopa siirderiikide pangandusturgudel        teadur J.Uiboupin
RA-06-48  Pukk, Katre     Eelarvestamise kontseptsiooni kujundamine AS-s KEK Trading International          lektor K.Lääts
RA-06-49  Romanov, Reet    Sisekontrolli süsteemi täiustamise võimalused osaühingus Põhivõrk              lektor S.Kalnin
      RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUDIS 2005. AASTAL KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD

Kohaviit      Nimi                            Teema                        Juhendaja
RA-05-01  Beljaeva, Julia   Elektroonilise panganduse areng Balti riikides                        doktorant O.Luštšik
RA-05-02  Garaeva, Anastassia Kaasaegsed Venemaa krediidiorganisatsioonid: struktuur ja institutsionaalne areng perioodil  dots. N.Ivanova
                1998–2004
RA-05-03  Gebenova, Elmira   Elektroonilise panganduse roll väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse edendamisel Eestis  doktorant O.Luštšik
                 (interneti- ja mobiilpanganduse näitel)
RA-05-04  Jaaska, Timo     Väikeettevõtete väärtuse hindamine Eestis: AS RPM näitel                   lektor A.Juhkam
RA-05-05  Laanemaa, Kristjan  Ebaefektiivsuse kõrvaldamise võimalused Eesti võimendatud väljaostude turul         lektor A.Juhkam
RA-05-06  Omeltšenko, Natalja Keskpanga autonoomsus siirderiikides Eesti Panga näitel                    prof. M.Sõrg,
                                                               prof. J.Sepp
RA-05-07  Soidla, Evelin    Riskikapitali mitterahaline panus ja mõju alustavatele ettevõtetele Eestis          lektor A.Juhkam
RA-05-08  Zamahhin, Stanislav Ettevõtluse võõrfinantseerimise võimalused Eestis                       dots. N.Ivanova
RA-05-09  Unt, Üllar      Struktuurilised nihked Eesti pankade laenuportfellis                     prof. M.Sõrg
RA-05-10  Vanaveski, Kärt   Pangakriiside võrdlus Balti riikides                             teadur J.Uiboupin
RA-05-11  Domnin, Gleb     Maksukorraldus Euroopa Liidus ja Eestis                           teadur J.Uiboupin
RA-05-12  Puksa, Liina     Eesti pankade tulukus ja selle dünaamika aastatel 1999–2004                 prof. M.Sõrg
                                                               doktorant O.Luštšik
RA-05-13  Lerman, Jonna    Euroopa Liiduga liitumise mõju Eesti pangandusele                      prof. M.Sõrg
RA-05-14  Keerus, Maila    Klientide võitmine ja hoidmine Eesti kommertspankades                    dots. N.Ivanova
RA-05-15  Luštšik, Tatajana  Balti riikide jaepangandussektorite võrdlus                         prof. M.Sõrg
                                                               teadur J.Uiboupin
Kohaviit      Nimi                           Teema                         Juhendaja
RA-05-16  Armuand, Margit   Eesti väikeettevõtluse võõrfinantseerimise võimalused ja probleemid              dots. N.Ivanova
RA-05-17  Püümann, Kristi   Alustavate ettevõtete finantseerimisvõimalused Eestis                     teadur J.Uiboupin
                                                                lektor A.Juhkam
RA-05-18  Kaarlõpp, Eva    Eesti pankade rahvusvahelistumine                               prof. M.Sõrg
                                                                teadur J.Uiboupin
RA-05-19  Loova, Ragnar    Elektroonilise panganduse areng Eestis                             doktorant
                                                                M.Angerma
RA-05-20  Välja, Merlin    Europiirkonnaga kiirest liitumisest tulenevad plussid ja ohud Eesti tarbijale         prof. M.Sõrg
RA-05-21  Olbrei, Annika    Struktuurilised ja kvalitatiivsed nihked Eesti pankade laenuportfellis             prof. M.Sõrg
RA-05-22  Lillmaa, Elina    Elektrooniline kommertspangandus Eestis – lisafunktsioonide võrdlus              doktorant O.Luštšik
RA-05-23  Tsõss, Karina    Kaudsed maksud Euroopa Liidus ja Eestis                            dots. N.Ivanova
RA-05-24  Kaljula, Kert    Kinnisvara arendusprojekti väärtuse hindamine reaalse optsiooni meetodil AS Pindi Kinnisvara  ass. K.Kask
                korterelamuprojekti näitel                                   lektor P.Sander
RA-05-25  Lember, Uku     Ühiskondlik vastutus, investeeringud ja finantstulemused Eestis                lektor P.Sander
RA-05-26  Ronenson, Jevgenia  Kullainvesteeringu tulemuslikkuse hindamine Eesti investori seisukohast            lektor P.Sander
RA-05-27  Kiri, Kristi     Äriettevõtte maksevõime juhtimine Saku Õlletehase AS näitel                  prof. V.Raudsepp
                                                                M.Kantšukov
RA-05-28  Hirvoja, Piret    Ettevõtte väärtuse hindamine AS Saku Õlletehase näitel                     lektor P.Sander
RA-05-29  Kert, Erki      Tehnilisel analüüsil baseeruva mehaanilise kauplemissüsteemi loomine USA pooljuhtide      lektor P.Sander
                sektori näitel
Kohaviit     Nimi                            Teema                         Juhendaja
RA-05-30  Soo, Kert      Tootmise operatiivplaneerimine A. Le Coq Tartu Õlletehas AS näitel              prof. T.Haldma
                                                               dots. A.Reiljan
RA-05-31  Sõber, Kalle     Tasakaalus tulemuskaardi rakendamise täiustamine A. Le Coq Tartu Õlletehases         prof. T.Haldma
RA-05-32  Karis, Kairi     Ettevõtte maksevõime analüüs A-B-Kommerts OÜ näitel                      assistent S.Kasendi
RA-05-33  Rätsep, Karen    Mittefinantsiliste aspektide kajastamine Eesti börsiettevõtete majandusaasta aruannetes    assistent S.Kasendi
RA-05-34  Kure, Kaisa     Intellektuaalse kapitali mõõtmine Rootsi börsiettevõtete näitel                assistent S.Kasendi
RA-05-35  Siinmaa, Reelika   Eesti tulumaksusüsteemi efektiivsus ja arengusuunad                      assistent S.Kasendi
RA-05-36  Paavo, Katre     Omahinna kalkuleerimine AS Tartu Veski näitel                         assistent P.Peets
RA-05-37  Kurvits, Tuuli    Ettevõttesisese aruandlussüsteemi analüüs ja arendamine AS Siemens Electroservices      prof. T.Haldma
RA-05-38  Kasak, Märt     Ettevõttesisese planeerimis- ja aruandlussüsteemi analüüs ning arendamine ettevõttes Saint-  prof. T.Haldma
                Gobain Sekurit Eesti AS
RA-05-39  Sammul, Mari-Liis  Tasakaalustatud mõõtmismudel ettevõtte juhtimissüsteemis (kaubandus- ja vabaajakeskuse    prof. T.Haldma
                Eeden näitel)
RA-05-40  Teder, Allan     Munitsipaal- ja erakooli võrdlus finantsanalüüsi abil                     prof. T.Haldma
RA-05-41  Kilk, Oskar     Täiendväärtuse kontseptsioon ja selle komponentide leidmine                  prof. T.Haldma
RA-05-42  Vilosius, Kristjan  Ettevõttesisese aruandlussüsteemi analüüs Tallink Grupp AS-is                 prof. T.Haldma
RA-05-43  Valdmaa, Helena   Inimressursi arvestus                                     assistent S.Kasendi
RA-05-44  Toms, Kristina    Ettevõtte tulumaksu mõju majandustulemustele                         assistent S.Kasendi
RA-05-45  Hünerson, Allan   Kuluarvestussüsteemi arendamine ettevõttes Viljandi Metall                  lektor K.Lääts
      RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUDIS 2004. AASTAL KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD

Kohaviit      Nimi                            Teema                        Juhendaja
RA-04-01  Eiche, Teet     Konkurents Eesti panganduses                                 prof. M.Sõrg
RA-04-02  Gontšarova, Anna   Internetipanganduse areng Eestis                               dots. N.Ivanova
RA-04-03  Himišinets, Vassõl  Ettevõtte väärtuse juhtimine tasakaalus tulemuskaardi abil Eesti ettevõtetes         lektor A.Juhkam
RA-04-04  Järv, Renita     Balti riikide panganduse võrdlus                               prof. M.Sõrg
RA-04-05  Karu, Kunnar     Jääksuurusel põhinevate lisandväärtuse mudelite rakendamine Eestis (AS Tallinna Sadam    lektor A.Juhkam
                 näitel)
RA-04-06  Kozlova, Jelena   Eraisikute tarbimiskrediidi võimalused Eestis                        dots. N.Ivanova
RA-04-07  Laidinen, Oleg    Maailma off-shore finantskeskused ja nende võrdlus rahapesu kontekstis            L.Šorikova
RA-04-08  Laik, Janne     Pangateenuste kvaliteedi tõstmise võimalused Eestis                     teadur J.Uiboupin
RA-04-09  Leibur, Kristi    Krediidiriski arvestamine Basel II raames ning mõju Eesti kommertspankadele         prof. M.Sõrg
                                                               teadur J.Uiboupin
RA-04-10  Lepasalu, Magnus   Logistika restruktureerimise mõju ettevõtte väärtusloomele AS Rakvere Lihakombinaat näitel  lektor A.Juhkam
RA-04-11  Massakas, Merilin  Tarbimisfinantseerimise võimalused ja probleemid Eestis                   dots. N.Ivanova
RA-04-12  Moks, Marin     Liisingtehingute riskid ja nende juhtimine Ühisliisingu AS näitel              dots. N.Ivanova
RA-04-13  Piir, Signe     Laenusaaja krediidivõime hindamise meetodid kommertspanganduses               dots. N.Ivanova
RA-04-14  Rosenthal, Ann    Eesti pankade efektiivsuse hindamine                             teadur J.Uiboupin
RA-04-15  Saar, Heini     Keskpanga sõltumatus Eesti Panga näitel                           prof. M.Sõrg
RA-04-16  Kask, Triin     Majandusliku lisandväärtuse (EVA) näidiku rakendamine OÜ Cantori näitel           lektor A.Juhkam
RA-04-17  Zubkova, Anna    Ettevõtte väärtuse hindamine ja sellega kaasnevad probleemid (AS Eesti Põlevkivi näitel)   lektor A.Juhkam
Kohaviit     Nimi                            Teema                           Juhendaja
RA-04-18  Timošova, Diana    Väikeettevõtete finantseerimise võimalused ja probleemid                     dots. N.Ivanova
RA-04-19  Varul, Rica      Tasakaalus tulemuskaardi rakendamine toiduainetetööstuse ettevõttes: ASi Tartu Õlletehas ja   lektor A.Juhkam
                 ASi Rakvere Lihakombinaat näitel
RA-04-20  Volžinski, Aleksandr Müügihinna riski maandamisstrateegiad ja nende efektiivsus (nafta ja naftasaadustega kaupleva   L.Šorikova
                firma “X” näitel)
RA-04-21  Borovik, Natalja   Ettevõtte käibekapitali juhtimise strateegia kujundamine (AS Baltika näitel)           prof. V.Raudsepp
RA-04-22  Gorškov, Aleksandr Lühiajaline finantskavandamine: metoodika, prognoosimismudeli rakendamine, tulemuste        prof. V.Raudsepp
               kasutamine ettevõtte väärtuse hindamiseks (Eesti ettevõtte Kern-Liebers Eesti OÜ näitel)
RA-04-23  Hirvoja, Merit    Ettevõtte tasakaalustatud arengu finantseerimine: kontseptsioon, probleemid ja rakendamine    prof. V.Raudsepp
                 (AS Sangar näitel)
RA-04-24  Hõbemägi, Veikko   NATO-ga liitumise mõjud Eesti Kaitseväe eelarve planeerimisele                  prof. V.Raudsepp
RA-04-25  Jagomägi, Jaan    OÜ FFT Technologies vabavoolu hüdroelektrijaama tasuvusanalüüs ja finantseerimine        prof. V.Raudsepp
RA-04-26  Kasjan, Jekaterina  Ettevõtte finantsolukorra analüüs ja hindamine AS Norma näitel                  prof. V.Raudsepp
RA-04-27  Ossipova, Natalja   Ettevõtte saneerimine ja maksevõime: seosed, probleemid ja maksevõime tugevdamise        prof. V.Raudsepp
                 võimalused (AS Baltika ja AS Klementi näitel)
RA-04-28  Rubanova, Julia    Finantsanalüüs ettevõtte konkurentsivõime hindamisel: modernsed meetodid, rakendamine ja     prof. V.Raudsepp
                 tulemuste kasutamine
RA-04-29  Petuhhov, Dmitri   Väärtpaberiportfelli riskitaseme juhtimine value-at-risk metodoloogia baasil           lektor P.Sander
RA-04-30  Golberg, Indrek    Finantsvõimenduse mõju ettevõtete majandustulemustele kriisiperioodil -– 1998.a. kriisi näitel  lektor P.Sander
                 Eestis
RA-04-31  Jaht, Valdur     Turuanomaaliate kasutamine investeerimisstrateegia kujundamisel                 lektor P.Sander
Kohaviit      Nimi                           Teema                           Juhendaja
RA-04-32  Kantšukov, Mark   Euroopa väärtpaberiturgude integratsiooniprotsessid: mudelid ja hindamine             lektor P.Sander
                                                                 teadur J.Masso
RA-04-33  Karpov, Kenneth   Dividendipoliitika Eesti ettevõtetes                               lektor P.Sander
RA-04-34  Kurejev, Georgi   Investeerimisühingu „X“ asutamine Eestis ja selle tasuvuse hindamine               lektor P.Sander
RA-04-35  Lukason, Oliver   Eesti energeetikaettevõtete pankrotimudel                             lektor P.Sander
                                                                 teadur J.Masso
RA-04-36  Ploomipuu, Oliver  Võlakordajat mõjutavad tegurid – empiiriline analüüs Eesti ehitus- ja toiduainetööstuse ettevõ-  lektor P.Sander
                tete baasil
RA-04-37  Rattas, Mari-Liis  Eestis tegutsevate vabatahtlike pensionifondide tulemuslikkus                   lektor P.Sander
RA-04-38  Zahkna, Merle    Duratsioon-aktiivne investeerimisstrateegia Saksamaa pikaajaliste riiklike võlakirjadega     doktorant A.Vesilind
RA-04-39  Valdmann, Mari-   Tasakaalustatud tulemuskaardi rakendamine ettevõtte strateegilises juhtimises OÜ Arhitektuuri-  assistent K.Kask
      Liis         büroo R.Projekt näitel
RA-04-40  Nobel, Agris     Finantsinstrumentide arvestus AS-s Lõhmus, Haavel & Viisemann                   prof. T.Haldma
                                                                 assistent S.Kasendi
RA-04-41  Liivet, Kadri    Finantsaruandluse analüüs kohalikus omavalitsuses Rae Vallavalitsuse näitel            prof. T.Haldma
                                                                 lektor S.Kalnin
RA-04-42  Lump, Evelin     Controllingusüsteemi arendamine Kodumajatehase AS-is                       prof. T.Haldma
                                                                 assistent P.Peets
RA-04-43  Vahing, Marek    Tööjõumaksud ja nende mõju töö tasustamisele Eestis                        assistent S.Kasendi
                                                                 lektor S.Kalnin
RA-04-44  Lepik, Liina Maria  Intellektuaalse kapitali mõõtmine Saksa tehnoloogiaettevõtte näitel                assistent S.Kasendi
                                                                 lektor K.Lääts
RA-04-45  Pallits, Kristel   AS Estiko-Plastari tegevustsükli ja likviidsuse vaheliste seoste analüüs             lektor K.Lääts
                                                                 assistent S.Kasendi
      RAHANDUSE JA ARVESTUSE INSTITUUDIS 2003. AASTAL KAITSTUD BAKALAUREUSETÖÖD

Kohaviit      Nimi                             Teema                         Juhendaja
RA-03-01  Allas, Allan     Valuutariski optimaalne maandamine ettevõtte X näitel                       lektor A.Juhkam
RA-03-02  Haprova, Irina    Kommertspanga krediidirisk ja selle juhtimine                           dots. N.Ivanova
RA-03-03  Idarand, Sven    Pankade tuletisinstrumentide turul tegutsemise mõju pangandussektorile ja pankade riskijuhtimi-  lektor A.Juhkam
                 sele Eesti Ühispanga näitel
RA-03-04  Kaarna, Eneli    Intressi- ja valuutatuletisinstrumentide kasutamine Eesti suuremates kommertspankades       lektor A.Juhkam
RA-03-05  Litvinova, Ilona   Pangateenuste turunduskompleksi strateegiate kujundamine Sampo Pangas               dots. N.Ivanova
RA-03-06  Merkulov, Aleksei  Äriettevõtte finantsjuhtimise süsteem ja selle täiustamine (AS X näitel)             lektor L.Šorikova
RA-03-07  Pahapill, Taavi   Ettevõtte väärtusloome analüüs AS Veepumbakeskuse näitel                     lektor A.Juhkam
RA-03-08  Pärl, Ahto      M-äri olemus ja areng Eestis ning tulevikuperspektiiv mobiilimakse näitel             dots. N.Ivanova
RA-03-09  Rebane, Lembi    Finantsriskide juhtimise protsess mittefinantsettevõtetes AS Sangari näitel            lektor A.Juhkam
RA-03-10  Saar, Kätlin     Kindlustuse ja panganduse integratsioon Eestis                          prof. M.Sõrg
RA-03-11  Zolotarjov, Igor   Personaalpanganduse areng Eestis ja Euroopa Liidu riikides                    lektor L.Šorikova
RA-03-12  Toomla, Ragnar    Internetipanga mõju Eesti Ühispanga finantstulemustele                      dots. N.Ivanova
RA-03-13  Anohhina, Irina   Finantskavandamine ettevõttes                                   prof. V.Raudsepp
RA-03-14  Kunman, Erol     Käibekapitali juhtimise poliitika valik ja rahaeelarve koostamine ettevõttes FENAR OÜ       prof. V.Raudsepp
RA-03-15  Tappo, Dagmar    Finantsanalüüsi vahendite kasutamine auditi erinevates etappides läbi viidavate analüütiliste   prof. V.Raudsepp
                 protseduuride käigus
RA-03-16  Kaletin, Anton    Transiidi haru arenguperspektiivid nafta- ja konteineritransiidi näitel              akad. M.Bronstein
RA-03-17  Duškina, Anastassia Ettevõtte väärtuse hindamine ja juhtimine                             lektor P.Sander
Kohaviit     Nimi                            Teema                        Juhendaja
RA-03-18  Klaasen, Jan    Tehnilise analüüsi kasutamine investeerimisstrateegia loomisel Tallinna Börsil          lektor P.Sander
                                                                E.Võrklaev
RA-03-19  Kovõlova, Olga   AS Inges Kindlustuse väärtuse hindamine                             lektor P.Sander
RA-03-20  Lavrentjev,    Informatsiooniliste sündmuste mõju aktsiahindadele                        lektor P.Sander
      Aleksandr
RA-03-21  Lentsius, Hannes  Ettevõtte väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude ning Edwards-Bell-Ohlson'i mudeli    lektor P.Sander
               alusel
RA-03-22  Luuk, Indrek    Mehhaanilise kauplemissüsteemi konstrueerimine indikaatoranalüüsi meetodeid kasutades      lektor P.Sander
               Budapesti börsiindeksi BUX näitel
RA-03-23  Škroba, Viktoria  AS Eesti Ühispanga väärtuse hindamine                              lektor P.Sander
RA-03-24  Allas, Indrek   Eesti kinnisvaraturu arengupotentsiaal ja sellest tulenevad arendusprojektid           assistent K.Kask
RA-03-25  Leppoja, Markus  Rahvusvahelise riskikapitali kaasamise võimalused Eesti ettevõtetes: EGeeni näitel        assistent K.Kask
RA-03-26  Saarmäe, Kärt   Kinnisvara hinda mõjutavate tegurite analüüs Eesti eluasemeturu näitel              assistent K.Kask
RA-03-27  Toodu, Imre    Kinnisvara hinda mõjutavad tegurid ning mitteeluhoonete ja –ruumide hinna modelleerimine Eesti  assistent K.Kask
               näitel
RA-03-28  Sepp, Mart     Ettevõtte huvigruppide eesmärkide täidetuse hindamine maatriksanalüüsi metoodika abil      dots. H.Kaldaru
RA-03-29  Tamm, Krister   Regionaalsed investeeringutoetused Eestis Euroopa Liiduga ühinemise kontekstis          prof. O.Raju
RA-03-30  Tamm, Siret    Raamatupidamine kohalikes omavalitsustes Põlva Linnavalitsuse näitel               prof. T.Haldma
RA-03-31  Õnnis, Mihkel   Tegevuspõhine eelarvestamine (Activity-Based Budgeting) ettevõtte planeerimissüsteemis      prof. T.Haldma
RA-03-32  Viira, Andre    Ettevõtte kuluarvestussüsteemi täiustamine Kreenholm Valduse AS Kudumise allüksuses       prof. T.Haldma
                                                                assistent P.Peets
RA-03-33  Paabut, Aet    Infotehnoloogiliste arenduste mõju analüüs apteegi tegevustulemustele              prof. T.Haldma
RA-03-34  Rosenthal, Signe  Füüsilisest isikust ettevõtja arvestus ja aruandlus                       V.Järve
Kohaviit     Nimi                           Teema                        Juhendaja
RA-03-35  Riitsalu, Janne  Arvestusmeetodite kasutamine arvestuspraktikas                        lektor S.Kalnin
RA-03-36  Juškova, Julia   Aktsiakapitali arvestus                                    lektor S.Kalnin
RA-03-37  Reila, Rivo    Tulumaksuseaduse muudatuste mõju ettevõtte dividendipoliitikale                S.Kasendi
RA-03-38  Katušin, Kadri   Tulumaksuseaduse muudatuste mõju Eesti ettevõtete majandustegevusele             S.Kasendi
RA-03-39  Abramova, Olesia  Infotehnoloogia mõju audiitori tegevusele viie suurema audiitorfirma näitel          lektor E.Leppik
                                                              välisprof. V.Iyer
RA-03-40  Longmore, Elika  Audiitortegevuse korraldus Eestis ja Suurbritannias – võrdlev uurimus             lektor E.Leppik
                                                              S.Kasendi
RA-03-41  Tamm, Kaire    AS Tartu EPT tegevustsüklit ja rentaablust mõjutavate tegurite analüüs            lektor K.Lääts
RA-03-42  Ilves, Ketlin   Ettevõtlusvormi (OÜ või FIE) valiku kriteeriumid, mõju majandustulemusele Lõuna-Eesti ette-  magistrant Ü.Pärl
               võtjate näitel
RA-03-43  Kalling, Meelis  Maa maksustamine Eesti omavalitsuse tasandil ja selle mõju ettevõtetele            lektor V.Trasberg
                                                              lektor S.Kalnin

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:156
posted:12/4/2011
language:Estonian
pages:15