GENERIC-BIETDUOC - Excel by 2tcaz3Z0

VIEWS: 0 PAGES: 87

									SỞ Y TẾ TP.HCM                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2                                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

           DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2011 (GÓI GENERIC VÀ BIỆT DƯỢC)
                 (Đính kèm quyết định số 78/QĐ-NĐ2 ngày 04 tháng 3 năm 2011)

  STT
  theo                           Nồng độ,                    Đơn giá
                                     Nhà sản  Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM      Tên hoạt chất      Tên biệt dược    hàm                     trúng thầu
                                      xuất  sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                            lượng                      (VNĐ)
   T
  A./ Nhóm Generic
     1/. Công ty CP Dược phẩm 3/2 - F.T.PHARMA
                               Thuốc nhỏ
                                               Thuốc nhỏ
 1  90  Tobramycin + Dexamethason  Tobcol - Dex     mắt 3 mg  CTCPDP32 Việt nam        lọ  21,000   300
                                                mắt
                                + 1mg
                               Thuốc nhỏ
                                             Thuốc nhỏ
 2  91  Chloramphenicol       Cloraxin 0,4%     mắt 0.4% - CTCPDP32 Việt nam         lọ   2,940   800
                                               mắt
                                10 ml
                               Thuốc nhỏ
      Chloramphenicol +                 mắt 20             Thuốc nhỏ
 3  93                Dexacol              CTCPDP32 Việt nam        lọ   3,150    50
      Dexamethason                    mg + 5              mắt
                               mg/ 5 ml
                               Uống: 100
 4  99  Azithromycin        Aziefti 100mg           CTCPDP32 Việt nam Thuốc bột   gói   1,995  12,000
                                mg
                               Uống:            Viên bao
 5  129 Nystatin           Nystatin 500.000IU        CTCPDP32 Việt nam        viên   504  5,000
                               500.000 đv          đường

                               Rơ miệng:
 6  130 Nystatin           Nystatin 25.000IU        CTCPDP32 Việt nam Thuốc bột   gói    950  7,000
                               25.000 đv

                               Thuốc nhỏ            Thuốc nhỏ
 7  271 Dicain (Tetracain)      Tetracain 0,5%-10ml        CTCPDP32 Việt nam        lọ  11,235   100
                               mắt 0.5%             mắt
                                  Page 1
  STT
  theo                          Nồng độ,                      Đơn giá
                                     Nhà sản   Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM       Tên hoạt chất     Tên biệt dược    hàm                       trúng thầu
                                      xuất   sản xuất bào chế tính          lượng
  HSM                           lượng                        (VNĐ)
   T

                              Thuốc nhỏ
                              mắt, mũi :              Thuốc nhỏ
 8  273 Natri clorid         Efticol 0,9%-10ml        CTCPDP32 Việt nam          lọ   1,680  260,000
                              dd 0.9% -                mắt
                               10 ml
                              Uống: 4
 9  304 Bromhexine hydrochloride   Bromhexin 4mg          CTCPDP32 Việt nam Viên nén     viên    50   30,000
                                mg
                               Tiêm:
                    Nước cất pha tiêm - dung môi               Dung môi
10  315 Nước cất pha tiêm                       CTCPDP32 Việt nam          ống    598  300,000
                    5ml         pha tiêm 5              pha tiêm
                                ml
                               Uống:
                              125mg +               Viên bao
11  337 Vitamin B1 + B6 + B12     Synervit             CTCPDP32 Việt nam          viên    399   10,000
                              125 mg +               đường
                              125 mcg
      Tổng mặt hàng: 11                                            Tổng cộng:
      2/. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre
12  5  Lidocaine HCl        LIDOCAIN      10% - 38g     Egis Hungary Thuốc xịt     chai  102,900     70
                                              Viên bao
13  113 Nalidixic acid        NEGRADIXID      500 mg   Meyer-BPC Việt Nam         viên   1,050    1,500
                                               phim
                                     Gedeon
14  178 Digoxin            DIGOXIN 0,25mg    0.25 mg        Hungary Viên nén     viên    714    2,700
                                     Richter
      Tổng mặt hàng: 3                                             Tổng cộng:

      3/. Công ty Dược TTB Ytế Bình Định

15  15  Acetaminophen        Biragan 100      100mg    Bidiphar1  Việt Nam viên nén   Viên  105.00   70,000

16  65  Cefaclor 125mg       Cefaclor 125mg    125mg    Bidiphar1  Việt Nam Thuốc gói   gói  2,100.00  45,000
                                                 Bột pha
17  69  Cefixim 50mg        Bicefixim 50mg    50mg    Bidiphar1  Việt Nam        gói  2,625.00   2,000
                                                 hỗn dịch
18  92  Chloramphenicol 1g     Cloramphenicol 1g    1g    Bidiphar1  Việt Nam  #REF!   Loï  9,765.00    100


                                  Page 2
  STT
  theo                           Nồng độ,                       Đơn giá
                                      Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị           Số
STT DM      Tên hoạt chất       Tên biệt dược    hàm                       trúng thầu
                                       xuất    sản xuất bào chế tính          lượng
  HSM                            lượng                        (VNĐ)
   T
      Clindamycin phosphat
                     Clindamycin                         D dịch
19  97  356,5mg tương ứng 300mg              300mg/2ml  Bidiphar1   Việt Nam        Ống  21,000.00    300
                     300mg/2ml                          tiêm
      Clindamycin
                     Ciprofloxacin 0,3%                     Thuốc nhỏ
20  108 Ciprofloxacin hydroclorid              0,3% 5ml   Bidiphar1   Việt Nam        lọ   4,200.00    50
                     5ml                              tai

21  163 Diluted isosorbid dinitrate 5mg Biresort 5       5mg    Bidiphar1   Việt Nam viên nén   Viên   367.50    100
                     Hydrogen peroxyd                      Dd sát
22  191 Hydrogen peroxyd                   3% -60ml   Bidiphar1   Việt Nam        Chai  1,575.00   1,400
                     3% - 60ml                          khuẩn
      Salbutamol sulfat 0,6 mg  Salbutamol                          D dịch
23  296                           0,5mg/1ml  Bidiphar1   Việt Nam        Ống   5,460.00    800
      tương ứng Salbutamol 0,5 mg 0,5mg/1ml                           tiêm
                                                  Nước cất
24  316 Nước cất 500ml         Nước cất 500ml     500ml   Bidiphar1   Việt Nam        Chai  7,245.00  38,000
                                                  pha tiêm
     Vitamin B1(Thiamin
     hydroclorid) 1mg, Vitamin B6
                                1mg,
     (Pyridoxin hydroclorid) 4mg,
                               4mg, 4mg,               D dịch
25  339 Vitamin B2 (Riboflavin natri  Bidizym 2ml            Bidiphar1   Việt Nam        Ống   1,890.00    600
                                40mg,                 tiêm
     phosphat) 4mg, Vitamin PP
                                 6mg
     (Nicotinamid) 40mg, Vitamin
     B5 (Dexpanthenol) 6mg
      Tổng mặt hàng: 11                                               Tổng cộng:
      4/.Công ty TNHH TM Dược Phẩm Đan Thanh
                     Cebemyxine      34.000 IU               Thuốc
      Polymyxine B Sulfate +
26  86                 pommade       + 100.000    Chauvin  Pháp    mỡ tra   Tuyp   35,000    400
      Neomycine sulfate
                     ophtalmique      IU/10ml                mắt
                               34.000 IU
      Polymycine B Sulfate +                                  Dung dịch
27  87                 Cebemyxine collyre  + 100.000    Chauvin  Pháp          Lọ   35,000    850
      Neomycine sulfate                                     nhỏ mắt
                                IU/10ml
      Tổng mặt hàng: 2                                               Tổng cộng:
      5/. Công ty TNHH Dược Phẩm Đô Thành
                               21microkat
28  28  Alpha chymotrypsin      Aldozen                SPM   Việt Nam viên nén   viên    600  35,000
                                 als
                                   Page 3
  STT
  theo                         Nồng độ,                     Đơn giá
                                    Nhà sản  Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM      Tên hoạt chất      Tên biệt dược   hàm                     trúng thầu
                                     xuất  sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                          lượng                      (VNĐ)
   T
                                             Viên nén,
29  110 Ciprofloxacin         Sepratis      500mg      SPM  Việt Nam bao phim,   viên   500  18,000
                                               ép vỉ
30  149 Acid Folic          Enpovid folic    5mg      SPM  Việt Nam viên nén   viên   200  50,000

31  239 Trimebutin maleat       Detriat       100mg      SPM  Việt Nam viên nén   viên   750  16,000
                             5000IU +             viên nang
32  324 Vitamin A &D         Enpovid AD             SPM  Việt Nam        viên   180  19,000
                              400IU               mềm
                              5mg +
33  327 Vitamin B6 + Magnesi (lactate) Magnetol              SPM  Việt Nam Uống, viên  viên   250  60,000
                              470mg
34  328 Acid ascorbic         Myvita C1g     1000mg      SPM  Việt Nam  viên sủi  viên  1,000    1,800

      Tổng mặt hàng: 7                                          Tổng cộng:
      6./ Công ty CP XNK Y Tế DOMESCO

35  59  Amoxicillin 250mg      Moxacin       250mg   DOMESCO Việt Nam thuốc bột    Gói    945  15,000
                    Zinmax-Domesco
36  74  Cefuroxim 250mg                 250mg   DOMESCO Việt Nam Uống, viên    Viên  3,500    6,000
                    250
                                              Bột pha
                    Zinmax-Domesco
37  75  Cefuroxim 125mg                 125mg   DOMESCO Việt Nam    huyền   Gói   3,485    4,000
                    125
                                               dịch
                    Erythromycin 250
38  105 Erythromycin 250mg                250mg   DOMESCO Việt Nam    Gói bột  Gói   1,109  16,000
                    Mg
                                               Thuốc
39  106 Spiramycin 1,5 MUI      Doropycin 1,5    1,5MUI   DOMESCO Việt Nam         Viên  1,449    3,000
                                               viên
40  107 Spiramycin 750.000UI     Doropycin 0,75   0,75MUI   DOMESCO Việt Nam    Gói bột  Gói   1,082    100
      Sulfamethoxazol
        Phoøng baùn haøng             400mg +
41  115                Dotrim 480Mg          DOMESCO Việt Nam viên nén     Viên   547    4,000
      400mgTrimethoprim 80mg              80mg
42  169 Propranolol 40mg       Dorocardyl     40mg    DOMESCO Việt Nam Viên nén     Viên   168    5,000

43  170 Amlodipin 5mg         Amlodipin 5Mg    5mg    DOMESCO Việt Nam     Viên   Viên   525    100

                                 Page 4
  STT
  theo                          Nồng độ,                      Đơn giá
                                    Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM      Tên hoạt chất      Tên biệt dược   hàm                       trúng thầu
                                     xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                           lượng                        (VNĐ)
   T
     Campho monobromid 20mg              20mg +
                                               Viên bao
44  182 Xanh Methylen 25mg       Domitazol     25 mg +   DOMESCO Việt Nam          Viên    920    100
                                                đường
     Malva purpurea 250mg                250mg
45  227 Sorbitol 5g (xanh)       Sorbitol (Xanh)   5g    DOMESCO Việt Nam    Gói bột  Gói     357    6,000

46  253 Prednison 5mg          Prednison 5Mg    5mg    DOMESCO Việt Nam Viên nén     Viên    145  300,000

47  356 Ursodesoxycholic acid 200mg Dourso 200Mg      200mg   DOMESCO Việt Nam Viên nang     Viên   6,633    5,000

      Tổng mặt hàng: 13                                            Tổng cộng:
      7./ Công ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô
                                               Bơm tiêm
                              2000 UI -   CJ Cheil   Hàn         Ống
48  159 Erythropoietinalpha 2000 UI   Epokine 2000 UI                   chứa sẵn      200,000    500
                               0,5ml   Jedang Corp  Quốc        tiêm
                                                thuốc
                                                Bột pha
     Bovine lung Extract                                 hỗn dịch
                                           Hàn
49  308 (Surfactan chiết xuất từ phổi  Newfactan     120 mg   Yuhan Corp        dùng   Lọ   6.600.000    100
                                           Quốc
     bò)                                          đường
                                               phế nang
      Tổng mặt hàng: 2                                            Tổng cộng:
      8./ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TBYT Hà Nội (HAPHARCO)
                                                Bột pha
50  213 Omeprazol            Omez inj     40mg/10ml Dr.Reddy's    Ấn Độ  tiêm tĩnh  lọ   62,988    4,000
                                                 mạch
      Tổng mặt hàng: 1                                            Tổng cộng:
      9./ Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

                                    CTCP Dược
51  17  Paracetamol          Hapacol 325mg   325mg         Việt Nam viên nén    viên    137  360,000
                                    Hậu Giang

                                    CTCP Dược      Thuốc bột
52  22  Paracetamol          Hapacol 80     80mg         Việt Nam        gói    1,050  200,000
                                    Hậu Giang       sủi


                                  Page 5
  STT
  theo                           Nồng độ,                       Đơn giá
                                      Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM       Tên hoạt chất       Tên biệt dược   hàm                       trúng thầu
                                       xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                            lượng                        (VNĐ)
   T
                                     CTCP Dược      thuốc bột
53  23  Paracetamol          Hapacol 150     150mg         Việt Nam        gói     1,208  600,000
                                      Hậu Giang      sủi bọt

                                     CTCP Dược      Thuốc bột
54  24  Paracetamol          Hapacol 250mg    250mg         Việt Nam        gói     1,600   7,000
                                      Hậu Giang       gói

                               500mg+   CTCP Dược      Viên nén
55  60  Amoxicilin + acid clavulanic  Klamentin 625mg              Việt Nam        viên    6,190  12,000
                                125mg    Hậu Giang     bao phim

      Tổng mặt hàng: 5                                              Tổng cộng:
      10./ Công Ty TNHH DP & TTBYT Hoàng Đức
                                     Pharmascien
56  48  Baclofen            Pharmaclofen 10mg   10mg         Canada   viên nén  viên     620    600
                                       ce
     Ioxitalamic acid + Natri                                dung dịch
57  196                 Telebrix 35      50ml      Guerbet  Pháp        lọ   160,000    800
     ioxitalamat                                        tiêm
     Sodium and Meglumine                                  dung dịch
58  197                 Hexabrix 320     50ml      Guerbet  Pháp        lọ   384,500    150
     ioxaglate                                         tiêm
59  302 Natri Montelukast        Montiget 4mg     4mg   Getz Pharma Pakistan viên nhai   viên    3,200   7,000
                               Hỗn dịch
                               bơm vào   Chiesi        hỗn dịch
      Phostpholipid (chiết xuất từ
60  309                 Curosuft 1,5ml    khí quản Farmaceutici    Ý   đạt nội   lọ  13,990,000    12
      phổi lợn)
                               80mg/1ml   S.p.A         khí quản
                                - 1,5ml
                                     Sachsisches       huyền
61  367 Vaccin phòng cúm đông      Fluarix 0,5ml     0,5ml  Serumwerk    Đức  dịch tiêm  lọ   152,306    100
                                      Dresden         bắp
                                     GlaxoSmithKl
                                       ine
62  373 Vaccin phòng thủy đậu      Varilrix 0,5ml    0,5ml           Bỉ  đông khô   lọ   321,849    1,500
                                     Biologicals
                                        SA                                   Page 6
  STT
  theo                             Nồng độ,                       Đơn giá
                                       Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM      Tên hoạt chất       Tên biệt dược     hàm                       trúng thầu
                                        xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                              lượng                        (VNĐ)
   T
                                       GlaxoSmithKl
     Vaccin bạch hầu, uốn ván, ho                                  huyền
                                         ine
63  376 gà, bại liệt, viêm gan siêu vi B, Infanrix Hexa 0,5ml   0,5ml            Bỉ   dịch tiêm  lọ  565,840   8,000
                                       Biologicals
     VMN                                               bắp
                                          SA
                                       GlaxoSmithKl
     Vaccin phòng viêm màng não                                   huyền
                                 10mcg -     ine
64  380 do Hemophilus influenzae     Hiberix 0,5ml                    Bỉ   dịch tiêm  lọ  218,940    200
                                 0,5ml    Biologicals
     (PRP-T)                                             bắp
                                          SA
      Tổng mặt hàng: 9                                                Tổng cộng:
      11./ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
                                                  Thuốc bột
      Amoxicillin 250 mg+Acid                250/31.25
65  61                  pms-Claminat            Imexpharm   VN-LD pha hỗn     gói   5,087  15,000
      Clavulanic 31.25 mg                   mg
                                                   dịch
66  214 Omeprazol            pms-Moprazol      20 mg    Imexpharm   VN-LD Viên nén    viên   756   90,000
     Lactobacillus acidophyllus
67  233                 pms-Probio        1g    Imexpharm   VN-LD   Thuốc bột  gói   1,008  500,000
     Lafti L 10
68  318 Calcitriol            pms-Imecal       0.25 mcg   Imexpharm   VN-LD   Viên nang  viên  1,607  34,000
      Tổng mặt hàng: 4                                                Tổng cộng:
     12./ Công ty TNHH Dược Phẩm Khương Duy
                  Acyclovir Stada             Liên doanh
69  124 Acyclovir                        200mg         Việt Nam Viên nén     viên   1,020   6,000
                  200mg                  Stada - VN
                  Fluconazol Stada             Liên doanh
70  128 Fluconazole                       150mg         Việt Nam Viên nang     viên   9,000    200
                  150mg                  Stada - VN
71  171 Captopril            Captopril Stada 12.5  12.5mg   Stada - Đức   Đức   Viên nén  viên   700   30,000
                                       Liên doanh
72  173 Enalapril            Enalapril Stada 5mg   5mg           Việt Nam viên nén   viên   450   14,000
                                       Stada - VN
                                       Liên doanh        Viên nén
73  174 Losartan             Lostad 25        25mg           Việt Nam        viên   1,260  10,000
                                       Stada - VN        bao phim
                     Nifedipin T20 Stada        Liên doanh
74  177 Nifedipine tác dụng kéo dài                20mg           Việt Nam Viên uống   viên   480   30,000
                     retard               Stada - VN
                     Domperidon Stada          Liên doanh        Viên bao
75  218 Domperidone                        10mg           Việt Nam        viên   240   38,000
                     10mg                Stada - VN         phim

                                     Page 7
  STT
  theo                            Nồng độ,                       Đơn giá
                                       Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất       Tên biệt dược    hàm                        trúng thầu
                                        xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                             lượng                         (VNĐ)
   T
                                40mg/0,6  Liên doanh     Hỗn dịch
76  241 Simethicon            Simethicon Stada              Việt Nam         lọ   12,000    1,400
                                ml -15ml  Stada - VN       uống
                                                Dung dịch
                                      Green Cross- Hàn
77  258 Immunoglobin           I.V.Globulin S inj  2.5g/ 50ml             tiêm     chai  1,800,000   1,800
                                        Korea   Quốc
                                                 truyền
      Tổng mặt hàng: 9                                               Tổng cộng:
      13./ Công ty TNHH Dược phẩm Lam Sơn
      Propofol trong nhũ dịch béo
                    Propofol Lipuro 1%    Tiêm: 1% -
78  8  MCT &LCT , chỉ định từ > 1                      B.Braun   Đức  Nhũ dịch  ống   115,500    1,400
                    GA 5 X 20 ML        20 ml
      tháng tuổi
                                Tiêm IV:
                                6,958 mg
                                 + 6,815
                                 mg +
                                1,979 mg
                                 + 2,046
                                  mg
     Yếu tố vi lượng ( sắt +kẽm +
                                 +0,053               Dung dịch
79  341 magiese + đồng + chronic +    Tracutil 10ml             B.Braun   Đức        ống  28,014.00   1,400
                                 mg +                đậm đặc
     selenit + natri + kali + fluor)
                                 0,0789
                                  mg
                                +0,0242
                                 mg +
                                0,166 mg
                                 + 1,260
                                mg - 10 ml

      Tổng mặt hàng: 2                                               Tổng cộng:
      14./ Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Phát
                   Cefazoline               Laboratoires       Bột
80  66  Cefazolin 1g                      1g            Pháp        Lọ    27,000    8,500
                   Panpharma                Panpharma       pha tiêm
      Tổng mặt hàng: 1                                               Tổng cộng:
      15./ Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm May

                                    Page 8
  STT
  theo                           Nồng độ,                        Đơn giá
                                      Nhà sản     Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất       Tên biệt dược   hàm                         trúng thầu
                                       xuất     sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                            lượng                          (VNĐ)
   T
                                        Sanofi       Dung dịch
81  261 Huyết thanh kháng uốn ván     Tetanea      1500UI/ml           Pháp        ống   35,070    500
                                        Pasteur        tiêm
                               1 g + 0.1g
      Glucoheptonat calcium + Vit.C                              Dung dịch
82  317                 Calcium Vidipha   + 0,05g /    Vidipha    VN        ống    1,850    7,600
      + Vit.PP                                         uống
                                10 ml
      Vaccin ngừa viêm phổi, viêm                     Sanofi       Dung dịch
83  359                  Pneumo 23      0,5ml            Pháp        Liều  288,750    150
      màng não do phế cầu                         Pasteur        tiêm

                                        Sanofi       Dung dịch
84  361 Vaccin phòng thương hàn      Typhim Vi      0,5ml            Pháp        Liều  115,500    1,300
                                        Pasteur        tiêm

      Vaccin phòng thuỷ đậu (1 liều                    Biken        Bột pha
85  362                  Okavax       0,5ml            Nhật        Liều  395,010    4,000
      duy nhất cho mọi lứa tuổi)                     Institute       tiêm
      Vaccin phòng ngừa viêm gan                     Sanofi       Hỗn dịch
86  364                  Avaxim 80UI     80UI             Pháp        Liều  247,800    2,500
      siêu vi A                              Pasteur        tiêm
      Vaccin phòng viêm màng não                     Sanofi        Bột pha
87  365                  Meningo A + C    0,5ml            Pháp        Liều  119,910    6,000
      do Meningocoque type A&C                      Pasteur        tiêm
     Vaccin phòng viêm màng não,
                                        Sanofi        Bột pha
88  368 bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại Pentaxim        0,5ml            Pháp        Liều  554,400  11,000
                                        Pasteur        tiêm
     liệt
     Vaccin phòng bạch hầu, ho
                                        Sanofi        Bột pha
89  369 gà(vô bào), uốn ván, sốt bại Tetraxim        0,5ml            Pháp        Liều  310,800    1,200
                                        Pasteur        tiêm
     liệt
                                        Sanofi       Bột pha
90  371 Vaccin phòng bệnh dại       Verorab       0,5ml            Pháp        Lọ   147,000     10
                                        Pasteur        tiêm
      Vaccin phòng cúm type A + B                     Sanofi       Hỗn dịch
91  372                  Vaxigrip o,25ml  0,25ml            Pháp        Liều  136,500    3,000
      (từ 6 tháng đến 3 tuổi)                       Pasteur        tiêm
                                        Sanofi       Dung dịch
92  382 Tuberculin            Tubersol       1ml            Canada       Lọ   158,550    100
                                        Pasteur        tiêm
      Tổng mặt hàng: 12                                              Tổng cộng:
      16./ Công ty Cổ Phần Dược TW MEDIPHARCO-TENAMYD

                                   Page 9
  STT
  theo                          Nồng độ,                     Đơn giá
                                    Nhà sản   Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất     Tên biệt dược    hàm                     trúng thầu
                                     xuất   sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                           lượng                      (VNĐ)
   T
                                   Medipharco-     Dung dịch
93  89  Tobramycin         Tobralyr - 5ml    0,3%-5ml        Việt Nam       Lọ   21,500    100
                                    Tenamyd       nhỏ mắt
                                   Medipharco-
94  185 Piracetam          Mediacetam 400    400mg         Việt Nam Viên nang  Viên   330  25,000
                                    Tenamyd
      Tổng mặt hàng: 2                                          Tổng cộng:
      17./ Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

95  18  Paracetamol        Paracetamol 500mg   500mg   Mekophar  Việt nam Uống, viên  Viên    94  24,000
      Chlopheniramine hydrogen
96  30               Chlopheniramin 4mg   4mg    Mekophar  Việt nam Viên nén   Viên    40  60,000
      maleat
                                               Viên -
97  54  Mebendazol 100 mg     Mebendazol 100mg   100mg   Mekophar  Việt nam       Viên   125    500
                                                uống
98  57  Amoxicillin        Amoxicillin 250mg   250mg   Mekophar  Việt nam viên nang  Viên   330  10,000

99  58  Amoxicillin        Amoxicilin 500mg   500mg   Mekophar  Việt nam viên nang  Viên   599  15,000

100  64  Cefaclor          Mekocefaclor 250mg  250mg   Mekophar  Việt nam viên nang  Viên  1,750  40,000
                              1000000              Viên nén
101  80  Phenoxy methylpenicillin  Mekopen 1M UI          Mekophar  Việt nam       Viên   591    6,000
                               IU               bao phim
102  95  Metronidazol        Metronidazol 250mg  250mg   Mekophar  Việt nam Viên nén   Viên   116    5,000
                                               Viên -
103  121 Rifampicin         Rifampicin 300mg   300mg   Mekophar  Việt nam       Viên   693    100
                                                uống
                                               Viên -
104  122 Rifampicin         Rifampicin 150mg   150mg   Mekophar  Việt nam       Viên   362    100
                                                uống
                                               Viên -
105  131 Artesunate         Artesunat 50mg    50mg    Mekophar  Việt nam       Viên  1,006    100
                                                uống
106  205 Furosemide         Furosemid 40mg    40mg    Mekophar  Việt nam viên nén   Viên   110  14,000
                   Dexamethason                      Viên -
107  244 Dexamethasone                   0,5mg   Mekophar  Việt nam       Viên    56  25,000
                   0,5mg                          uống
                   Naphazolin MKP    7,5mg/15             Thuốc
108  277 Naphazolin nitrat                      Mekophar  Việt nam       Lọ   2,310     50
                   (Nhỏ mũi)        ml               nhỏ mũi
                                Page 10
  STT
  theo                          Nồng độ,                       Đơn giá
                                      Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM         Tên hoạt chất   Tên biệt dược    hàm                        trúng thầu
                                       xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                           lượng                         (VNĐ)
   T
                                                  Viên -
109  323 Vitamin A          Vitamin A 5000UI   5000 đv   Mekophar   Việt nam        Viên   173    200
                                                   uống
      Tổng mặt hàng: 15                                             Tổng cộng:
      18./ Công ty TNHH Dược Phẩm Minh Tâm
                                                   dung
                                             Hàn
110  156 Tranexamic acid       Nesamid       250mg/5ml     Union        dịch tiêm  Ống   8,200    140
                                             Quốc
                                                  IM&IV
      Tổng mặt hàng: 1                                             Tổng cộng:
      19./ Công ty TNHH TM DP Mười Tháng Ba
                                                  Kháng
111  78  Oxacilin          Oxalipen         1g    Antibiotice  Rumania         Lọ  42,000  12,000
                                                  sinh bột
      Tổng mặt hàng: 1                                             Tổng cộng:
      20./ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic
                    Trihexy Phenidyl
112  51  Trihexyphenidyl Clorhydrat           2mg      Pharmedic    VN    viên nén  VIÊN   113    200
                    2Mg
                              17.000 UI               dung dịch
113  85  Neomycin Sulfat      Neocin 5Ml             Pharmedic    VN          CHAI  2,345    1,300
                                5ml                 nhỏ mắt
                                                  DD dùng
114  198 Povidon Iod 10%       Povidine 10% 20Ml 10% 20ml Pharmedic        VN          CHAI  3,492    2,500
                                                  ngòai
                                                  DD dùng
115  199 Povidon Iod 10%       Povidine 10% 90Ml 10% 90ml     Pharmedic    VN          CHAI  9,975    7,000
                                                  ngòai
                    Povidine 10% 0,5                      DD dùng
116  201 Povidon Iod 10%                  10% 0,5 lít  Pharmedic    VN          CHAI  49,875    400
                    Lít                             ngòai
                                                  dung dịch
117  202 Povidon Iod 4%        Povidine 4% 0,5Lít  4% 0,5lít  Pharmedic    VN     dùng   CHAI  29,925    140
                                                   ngoài
                                                  dạng gạc
118  204 Povidon Iod 10%       Povidine 10% Gạc   10% Gạc    Pharmedic    VN    đắp bên MIẾNG    5,866    1,400
                                                   ngoài
     Nhôm Hydroxyd Magnesi               400mg +                viên nén
119  211               Stomafar              Pharmedic    VN        VIÊN     230    100
     Hydroxyd                      400mg                  nhai
120  217 Ranitidin          Ratidin 150Mg     150mg    Pharmedic    VN    Viên nén VIÊN     360    2,000
                                   Page 11
  STT
  theo                          Nồng độ,                      Đơn giá
                                     Nhà sản   Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất      Tên biệt dược   hàm                      trúng thầu
                                      xuất   sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                           lượng                       (VNĐ)
   T

                                               dung dịch
121  225 Glycerin 60%          Rectiofar 3Ml   60% 3ml   Pharmedic   VN   bơm hậu   CÁI    864  20,000
                                                môn

      Neomycin Sulfat +                                 dung dịch
122  246                 Neodex 5Ml      5ml    Pharmedic   VN         CHAI   2,793    400
      Dexamethason Na Phosphat                              nhỏ mắt
123  289 Haloperidol           Halofar 2Mg     2mg    Pharmedic   VN   viên nén  VIÊN    111    400
124  293 Salbutamol Sulfat        Salbutamol 2Mg   2mg    Pharmedic   VN   viên nén  VIÊN    66  70,000
125  322 KẼm Gluconat          Farzincol 10Mg   10mg    Pharmedic   VN   viên nén  VIÊN    599  280,000
     Vitamin A, D2, E, B1, B2, B5,                            dung dịch
126  343                 Vitarals 20Ml    20ml    Pharmedic   VN         CHAI   6,783  20,000
     B6, Pp, C                                       uống
        Phoøng baùn haøng               75mg +
      BỘt Bìm Bìm + Cao Artichaut                            viên bao
127  349                Bar         100mg +   Pharmedic   VN         VIÊN    176    1,400
      + Cao Rau ĐẮng                                   đường
                               75mg
      Tổng mặt hàng: 16                                           Tổng cộng:
      21./ Công ty CP Pymepharco
                                    Pymepharco
                                       ld       Bột pha
128  70  Cefepime           Maxapin       1g         Việt Nam        lọ  140,000    6,000
                                     Belipharm       tiêm
                                       (Bỉ)
                                    Pymepharco
                                       ld       Bột tiêm
129  249 Methylprednisolone       Menison Inj    40 mg         Việt Nam        lọ   29,400    2,100
                                     Belipharm     đông khô
                                       (Bỉ)
                                    Pymepharco
                                       ld
130  252 Methylprednisolone       Menison 4      4 mg         Việt Nam Uống, viên  viên    780    3,000
                                     Belipharm
                                       (Bỉ)
                                               Viên nang  viên
131  335 Vitamin E            Vitamin E 400   400 IU   Pymepharco Việt Nam             950  45,000
                                                 mềm   nang

      Tổng mặt hàng: 4                                           Tổng cộng:

                                  Page 12
  STT
  theo                         Nồng độ,                     Đơn giá
                                   Nhà sản   Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM       Tên hoạt chất     Tên biệt dược   hàm                      trúng thầu
                                    xuất   sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                          lượng                       (VNĐ)
   T
      22./ Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - SAPHARCO

                             Tiêm: 2% Fresenius         D dịch
132  3  Lidocain hydroclorid     Lidocain 2%/2ml              Việt Nam       ống   557.00    7,000
                               - 2 ml Kabi Bidiphar       tiêm

                    Gentamicin    Tiêm: 80  Fresenius        D dịch
133  82  Gentamicin sulfat                           Việt Nam       ống  1,103.00   1,600
                    80mg/2ml     mg - 2 ml Kabi Bidiphar       tiêm

                    Clindamycin     Tiêm:  Fresenius        D dịch
134  98  Clindamycin phosphat                          Việt Nam       ống   42,000    200
                    600mg/4ml     600mg/4ml Kabi Bidiphar       tiêm
                               Tiêm
                                              Dung dịch
                    Ciprofloxacin    truyền  Fresenius
135  109 Ciprofloxacin                              Việt Nam  tiêm   chai  15,960  12,000
                    200mg/100ml    :200 mg / Kabi Bidiphar
                                               truyền
                              100 ml
                    Dexamethasone   Tiêm:   Fresenius        D dịch
136  245 Dexamethason natri phosphat                       Việt Nam       ống   840.00  20,000
                    4mg        4mg/ml  Kabi Bidiphar       tiêm
     Cồn Bọ mắm ;
     Eucalyptol ;                   1,8g +
     Natri benzoat ;                 0,18m +
137  348 Siro Viễn chí ;      Pectol E       2,7g +9g   Sagopha  Việt Nam siro uống  chai  12,400  60,000
     Siro vỏ cam ;                  +27g +
     Siro An tức hương ;               18g +18g
     Siro Húng chanh
     Tổng mặt hàng: 6                                           Tổng cộng:
     23./ Công ty TNHH Dược Phẩm Tân Phong
                                   Shinpoong       Viên bao
138  56  Praziquantel         Distocide Tab   600mg         Việt Nam       Viên   8.400     50
                                   Daewoo         phim
                                   Shinpoong       Bột pha
139  71  Cefoperazone + Sulbactam   Bactapezone Inj  0.5g +0.5g       Việt Nam        Lọ   60.000    3,000
                                   Daewoo         tiêm
                              0.64mg
      Betamethasone + Gentamicin                Shinpoong        Kem bôi
140  83                Gentrisone Cr    +10mg         Việt Nam       Tube  11.550    2,500
      + Clotrimazole                       Daewoo          da
                               +1g
      Tổng mặt hàng: 3                                           Tổng cộng:
                                Page 13
  STT
  theo                         Nồng độ,                      Đơn giá
                                    Nhà sản   Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất     Tên biệt dược   hàm                       trúng thầu
                                     xuất   sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                          lượng                        (VNĐ)
   T
     24./ Công ty TNHH Dược Phẩm Vắcxin Thuận Đức
     Huyết thanh kháng nọc            1000LD50/           Việt    Dung
141  259               SAV_A                IVAC              liều  262,500    50
      rắn lục tre                  10ml            Nam     dịch
     Huyết thanh kháng nọc            1000LD50/           Việt    Dung
142  260               SAV_K                IVAC              liều  262,500    50
     rắn hổ đất                   10ml            Nam     dịch
     Tổng mặt hàng: 2                                            Tổng cộng:
     25./ Công ty TNHH - TM Dược Thuận Gia
                                  Bioprofarma   Argnetin Dung dịch
143  136 Etoposide 100mg        VP - Gen      100mg                     Lọ   168,000    210
                                    S.A      a    tiêm
                    Vitamine C10%        Laboratoire       Dung dịch
144  331 Vitamin C 500mg/5ml               500mg/5ml         Pháp         Ống   5,160   2,400
                    Aguettant          Aguettant         tiêm
      Tổng mặt hàng: 2                                           Tổng cộng:
      26./ Công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW1
                             Tiêm: 50             Dung dịch
145  33  Promethazine hydrochloride  Pipolphen             Egis   Hungary        ống   12,600   4,200
                             mg / 2 ml              tiêm
                              Tiêm:              D dịch
146  81  Amikacin*          Biodacyna             Bioton  Poland        lọ   48,000  25,000
                              250 mg               tiêm
                              Tiêm:              Dung dịch
147  153 Heparin (muối natri)     Heparin              Rotex  Germany        lọ   126,000   2,800
                             25.000 đv              tiêm
                             Tiêm : 10             Dung dịch
148  155 Phytomenadion (Vit K1)    Vitamin K1             TW25    VN         ống   5,250   5,000
                               mg               tiêm
                              Tiêm:
149  180 Dobutamin           Dobutamine    250 mg -     Rotex  Germany DD tiêm    lọ   130,000   1,400
                               50 ml
                             Tiêm : 40
                                               Dung dịch
150  181 Dopamine hydro cloride    Dopamine     mg/ml - 5    Rotex  Germany        ống   23,100   1,400
                                                tiêm
                               ml
                              Tiêm :               Dung dịch
151  263 Neostigmine bromide      Neostigmine            Rotex  Germany        ống   14,700    70
                             0.5mg/ml               tiêm
                              Tiêm:
152  268 Suxamethonium chloride    Suxamethoniume           Rotex  Germany   H/10   ống   16,000    30
                             100mg/2ml
     Dung dịch lọc thận      HD-1A LIQUID
                              Thẩm                 Dịch
153  278 Bicarbonate hoặc acetate   CONCENTRATE           B. Braun   VN         can  132,068    280
                             phân : 10 l              truyền
     HD1A             (ACID)
                                 Page 14
  STT
  theo                         Nồng độ,                       Đơn giá
                                     Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất    Tên biệt dược    hàm                        trúng thầu
                                      xuất    sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                          lượng                         (VNĐ)
   T
     Dung dịch lọc thận     HD-1B LIQUID
                              Thẩm                 Dịch
154  279 Bicarbonate hoặc acetate  CONCENTRATE             B. Braun    VN        can   132,068    1,700
                             phân : 10 l              truyền
     HD1B            (BICARB.)
     Dung dịch lọc thận     HAEMODIALYSIS
                              Thẩm                 Dịch
155  280 Bicarbonate hoặc acetate  CONCENTRATE             B. Braun    VN        can   162,751    280
                             phân : 10 l              truyền
     HDM4            HDM4
     Dung dịch lọc thận     HD -3A LIQUID
                              Thẩm                 Dịch
156  281 Bicarbonate hoặc acetate  CONCENTRATE             B. Braun    VN        can   132,068    700
                             phân : 10 l              truyền
     HD3A            (ACID)
     Tổng mặt hàng: 12                                            Tổng cộng:
      27./ Công Ty TNHH MTV Dược Phẩm TW2- CODUPHA
                            Tiêm SC,
157  31  Epinephrine        Adrenalin 1mg/1ml IV, IM : 1    Vinphaco   Việt Nam DD tiêm  ống    4.620  12,000
                            mg/ 1ml
                                                Bột pha
158  62  Ampicillin        Ampicillin 1g    Tiêm : 1 g   Riemser    Đức        lọ    6.300    7,000
                                                tiêm
                                               Tiêm, Bột
                             Tiêm IV:
159  123 Vancomycin         Vancomycin 500mg          Sanavita    Đức  pha tiêm  lọ    84.000    7,000
                              500 mg
                                                500mg
                               tiêm
                   Human Albumin    truyền IV:              DD tiêm
160  157 Albumin                            CSL Behring   Đức        lọ   820.000    600
                   20%          dd 20% -               truyền
                               50 ml
                                               Thuốc bột
                             Tiêm IV ,
                   Methylprednisolone                    pha tiêm
161  251 Methylprednisolone               IM: 500     Pan     Pháp        lọ   178.500    1,000
                   500mg                           có dung
                               mg
                                                 môi
                              Tiêm
                   Chlorure de      truyền:               D dịch
162  312 Kali clorid                          Aguettant   Pháp        ống    5.000  14,000
                   potassium      dung dịch               tiêm
                             10% 10ml                                 Page 15
  STT
  theo                            Nồng độ,                       Đơn giá
                                       Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị             Số
STT DM       Tên hoạt chất      Tên biệt dược     hàm                       trúng thầu
                                        xuất    sản xuất bào chế tính            lượng
  HSM                             lượng                        (VNĐ)
   T
                                 Tiêm
                                truyền:dun               D dịch
163  313 Magne sulfat          Magnesium sulfate          Aguettant   Pháp          ống     6.000    1,400
                                 g dịch                tiêm
                                15% 10ml
      Tổng mặt hàng: 7                                                  Tổng cộng:
      28./ Công ty Cổ Phần Dược Liệu TW2 (PHYTOPHARMA)
                                                   Dung dich
                                       Aesica         gây mê
                     Forane Sol 250ml
164  2  Isoflurane 250ml                   250ml   Queenborou   Anh    qua     chai   1,036,367   1,000
                     1's
                                       gh Ltd         đường hô
                                                    hấp
                                       Recipharm
                     Xylocaine Jelly Oin                Thụy
165  4  Lidocaine HCl 30g                  2%, 30g   Karlskoga        Dạng jelly  Tuýp    55,600     10
                     2% 30g                      Điển
                                      AB - Sweden

                                       Recipharm
                                              Thụy
166  6  Lidocaine,Prilocaine     Emla Cre 5g 5's    5% 5g    Karlskoga        cream    Tuýp    37,120    140
                                              Điển
                                      AB - Sweden
        Phoøng baùn haøng                        Abbott
                     Sevorane Sol 250ml
167  9  Sevoflurane 250ml                   250ml   Laboratories   Anh   Dạng lỏng   Chai   3,046,800    500
                     1's
                                         - UK
                     Topamax Tab 25mg          Cilag Ltd -
168  44  Topiramate 25mg                  25mg             Thụy Sĩ  Viên nén   Viên    5,448  14,000
                     6x10's               Switzerland
                     Keppra Tab 500mg          UCB S.A -
169  49  Levetiracetam 500mg                500mg              Bỉ   Viên nén   Viên    15,470    3,000
                     60's                 Belgium
                     Zentel (VN) Tab           OPV-Việt
170  53  Albendazole 200mg                 200mg            Việt Nam  Viên nén   Viên    5,600    2,200
                     200mg 2's                Nam
                     Unasyn Inj 1500mg         Pfizer Italia       Bột pha
171  63  Ampicillin,Sulbactam 1500mg           1.5g              Ý            Lọ     66,000    1,000
                     1's                S.r.l - Ý         tiêm
                                                 Bột pha
                     Meronem Inj 500mg         ACS Dobfar  Ý đóng dung dịch
172  77  Meropenem 500mg                   500mg                         Lọ  464,373    4,000
                     10's                S.P.A, - Ý  gói Anh  tiêm
                                                  truyền
                                   Page 16
  STT
  theo                           Nồng độ,                       Đơn giá
                                      Nhà sản     Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM       Tên hoạt chất      Tên biệt dược    hàm                        trúng thầu
                                       xuất     sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                            lượng                         (VNĐ)
   T
                                      PT Abbott
                     Klacid Sus 125mg   125mg,                 Bột pha
173  102 Clarithromycin 60ml                       Indonesia -   Idonesia        Lọ   95,500   200
                     60ml          60ml                 hỗn dịch
                                      Indonesia

                                                   Viên
                                      Astellas
                     Prograf Cap 0.5mg                    nang, bao
174  144 Tacrolimus 0.5mg                   0.5mg   Ireland Co.,  Ireland        Viên  36,616  6,000
                     50's                           trong lớp
                                     Ltd - Ireland
                                                 nhôm kính


                                                   Viên
                                      Astellas
                     Prograf Cap 1mg                     nang, bao
175  145 Tacrolimus 1mg                     1mg   Ireland Co.,  Ireland        Viên  54,920  12,000
                     50's                           trong lớp
                                     Ltd - Ireland
                                                 nhôm kính

                                      Glaxo
      Nadroparine Calci      Fraxiparine Inj 0.3ml      Wellcome          Dung dịch
176  154                            0.3ml         Pháp           Ống   60,668   400
      2850UI/0.3ml         10's              Production -         tiêm
                                      France
                                      Vetter
                                            Đức     Bơm tiêm
                     Eprex Prefill Syr   1000UI/0.5 Pharma,
177  158 Epoetin Alfa (Erythopoietin)                        đóng gói    chứa sẵn  Ống  135,000  3,400
                     1000iu/ 0.5ml 6s     ml   Đóng gói:
                                            Thụy Sĩ     thuốc
                                       CiLag
                                      Interphil
                     Betaloc Tab 50mg        Laboratories
178  175 Metoprolol tartrate 50mg                50mg         Phillipine   Viên nén  Viên   2,400    60
                     50's                Inc. -
                                     Phillipines
                                     R.P Scherer
                                                   Viên nang
                     Adalat Cap 10mg         GmbH &
179  176 Nifedipine 10mg                    10mg            Đức   mềm, ép   Viên   2,253   900
                     30's               Co.KG,
                                                     vỉ
                                     CHLB Đức
                                      Pfizer
                     Viagra Tabs 50mg                      Viên bao
180  186 Sildenafil citrate 50mg                50mg   Australia Pty   Úc          Viên  116,640  1,400
                     4's                              phim
                                      Ltd - Úc
                                   Page 17
  STT
  theo                             Nồng độ,                      Đơn giá
                                       Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị           Số
STT DM       Tên hoạt chất       Tên biệt dược    hàm                       trúng thầu
                                        xuất    sản xuất bào chế tính          lượng
  HSM                              lượng                        (VNĐ)
   T
                                        Olic
                      Daktarin Oral Gel  20mg/g,
181  190 Miconazole 200mg                         (Thailand) -  Thái Lan   Gel    Tube  39,500   600
                      10gm          10g
                                       Thailand
                      Ultravist 300 Inj        Schering AG        Dung dịch
182  195 Iopromide 623.40mg/ml x 50ml               50ml           Đức           Lọ  242,550   1,400
                      50ml 10's            - Germany         tiêm
                                                    Cốm
                                                    kháng
      Esomeprazol Magnesium      Nexium sac 10mg         AstraZeneca   Thụy    dịch dạ
183  215                             10mg                       Gói   22,456   600
      Trihydrate II          28's              AB - Sweden   Điển    dày để
                                                   pha hỗn
                                                   dịch uống
                                        Olic
                      Motilium Susp 30ml                  Hỗn dịch
184  219 Domperidone 1mg/ml                   1mg/ml  (Thailand) - Thái Lan          Lọ   20,710  36,000
                      1's                           uống
                                       Thailand
                                        Solvay
                      Duphalac 10g/15ml
185  226 Lactulose 15ml                      15ml   Pharmaceuti Hà Lan   Xi rô      gói   4,248  22,000
                      Syr 15ml 20's
                                       cals B.V.
                                       Beaufour
                                                 Bột pha
      Macrogol 4000, NaHCO3,                       Ipsen
186  228                  Fortrans Sac     73.69g         Pháp dung dịch      gói   21,100   100
      NaCl, KCl                            Industrie-
                                                  uống
                                        Pháp
                                                   Thuốc bột
                                       Beaufour
                      Smecta (Orange -                      pha hỗn
187  232 Diosmectite 3g                     3 gram    Ipsen    Pháp          gói   3,160  28,000
                      Vanilla) Sac 30's                     dịch uống
                                       industrie
                                                   - thuốc gói
                                  0,35g
     Natriclorid, Kali clorid ,                     United
                                 +0,15g
188  234 Dextrose khan, Natri       Hydrite Tab 100's        Pharma-Việt Việt Nam Viên nén      Viên   945  120,000
                                 +0,25g
     hydrocarbonat                            Nam
                                  +2g
                                  0,52g
     Natriclorid 0,52 g +Kali clorid                   United
                      Hydrite Unflavor   +0,3g
189  235 0,3 g +Natri Citratet 0,58 g                   Pharma-Việt Việt Nam thuốc bột     Gói   2,000  230,000
                      Sac 30's       +0,58g
     +Glucose khan 2,7g                          Nam
                                  +2,7g
                                   Page 18
  STT
  theo                           Nồng độ,                      Đơn giá
                                     Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất     Tên biệt dược     hàm                       trúng thầu
                                      xuất    sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                            lượng                        (VNĐ)
   T
                    Hidrasec Infants         Laboratoires
190  237 Racecadotril 10mg                  10mg           Pháp  thuốc bột  gói   4,894   100
                    Pwd 10mg 16's           Sophartex
                    Hidrasec Children        Laboratoires
191  238 Racecadotril 30mg                  30mg           Pháp  thuốc bột  gói   4,957   100
                    Pwd 30mg 30's           Sophartex
                                                Thuốc bột
                                    Pharmacia &
      Methylprednisolone Na   Solu Medrol Inj                      pha tiêm
192  250                           125mg   Upjohn Co. -   Mỹ         Lọ   75,710  1,000
      Succinate 125mg      125mg 1's                         có dung
                                      Mỹ
                                                  môi
                                     Berlin
                    Berlthyrox Tab
193  256 Levothyroxine 100mcg                100mcg  Chemie AG -    Đức   Viên nén  Viên    369   100
                    100mcg 100's
                                    Germany
                    Levothyrox Tab         Merck Sante
194  257 Levothyroxine sodium 50mcg             50mcg          France  Viên nén  viên    789   200
                    50mcg 28's             s.a.s
                    Tracrium             Glaxo
      Atracurium besylate               25mg/2.5              Dung dịch
195  262               25mg/2.5ml Amp         Smithkline     Ý         Lọ   43,213    30
      25mg/2.5ml                     ml                tiêm
                    5's               SpA - Italy
                                                Dung dịch
                    Esmeron 25mg Via   25mg/2.5 N.V.Organon
196  267 Rocunorium bromide 25mg                         Hà Lan    tiêm tĩnh  Lọ   54,923  1,100
                    10mg/ml 10's       ml   -Hà Lan
                                                  mạch
                                               Bột pha
                                              tiêm (Bột
                    Norcuron +                     đông khô,
                                    N.V.Organon
197  270 Vecuronium bromide      Solovent Inj 4mg/ml   4mg         Hà Lan dùng cho     Ống   45,984  1,600
                                     -Hà Lan
                    50's                        dung dịch
                                              tiêm tĩnh
                                               mạch)

                                      Glaxo   Tây Ban
     Fluticasone propionate    Flixotide Evo Spr         Wellcome   Nha,  Dung dịch
198  276                          125mcg                     Lọ   106,462   700
     125mcg            125mcg 120dose          Production - đóng gói  xịt
                                      Spain   tại Uc
                                 Page 19
  STT
  theo                       Nồng độ,                      Đơn giá
                                  Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM      Tên hoạt chất   Tên biệt dược    hàm                       trúng thầu
                                   xuất    sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                        lượng                        (VNĐ)
   T
                                 Janssen -
                                 Cilag SpA -
                 Risperdal Tab 1mg                    Viên nén
199  290 Risperidone 1mg                1mg    Via C.     Ý         Viên  10,897   100
                 60's                           bao film
                                 Janssen -
                                   Italy
                                 Janssen -
                                 Cilag SpA -
                 Risperdal Tab 2mg                    Viên nén
200  291 Risperidone 2mg                2mg    Via C.     Ý         Viên  20,050   100
                 60's                           bao film
                                 Janssen -
                                   Italy
                                 AstraZeneca
                 Pulmicort Respules  0,5mg/2ml/             Xông khí
201  292 Budesonide 0.5mg/2ml                  Pty., Ltd -   Úc         Ống   13,834  30,000
                 Res 500mcg 30's     oáng               dung
                                  Australia
                                GlaxoSmithKl
                 Ventolin Neb Sol        ine Australia
202  295 Salbutamol 0.2%               5mg/2.5ml          Úc   khí dung  Ống   8,513  110,000
                 5mg 6x5's            Pty Ltd -
                                 Australia

                                   Glaxo
                                  Wellcome
                                  S.A (đóng Tây Ban
                 Ventolin Inh     100mcg/lie   gói tại  Nha
203  297 Salbutamol 100mcg                               thuốc hít  Lọ   76,379   700
                 100mcg 200dose     àu   GlaxoSmithKl đóng gói
                                 ine Australia  Úc
                                  Pty., Ltd -
                                   Úc)
                              Page 20
  STT
  theo                            Nồng độ,                      Đơn giá
                                      Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị           Số
STT DM       Tên hoạt chất      Tên biệt dược    hàm                      trúng thầu
                                       xuất    sản xuất bào chế tính          lượng
  HSM                             lượng                       (VNĐ)
   T

                                      Glaxo
                                     Wellcome
                                    Production -
                                      France   Pháp
      Salmeterol+ fluticasone   Seretide Evo(N)                       Bình xịt
204  299                           25/50mcg Packed by đóng gói            Lọ   135,000    70
      propionate 25/50mcg     Pwd 50mcg 120's                       định liều
                                    GlaxoSmithKl  Úc
                                    ine Australia
                                     Pty Ltd -
                                     Australia
                     Bricanyl              Interphil
      Terbutaline sulfate 18mg,
205  300                Expectorant Syr     60ml   Laboratories Phillipine   Sirô   Lọ   23,100  2,800
      Guaifenesine 798mg
                     1.5mg 60ml              Inc.
                     Bricanyl Inj 0.5/ml       AstraZeneca  Thụy    Dung dịch
206  301 Terbutaline sulphate                 0,5mg/ml                     Ống   11,990    20
                     5's               AB - Sweden  Điển     tiêm

                                     Merck Sharp
                                             Anh
                     Singulair Chewable        & Dohme
207  303 Natri Montelukast 5mg                 5mg          đóng gói   viên nhai  Viên  12,264  1,400
                     Tab 5mg 28's           Ltd., packed
                                             Úc
                                      by Autralia
                                                   Bột pha
                     Ostram 0.6g Sac         Merck Sante
208  320 Tricalcium Phosphate 0.6g               0.6g          France    huyền   gói   2,730  28,000
                     30's                s.a.s
                                                  dịch uống
                                 30mg
                                +10mg    United
      Sắt nguyên tố,Vitamin
209  344                Ferlin Syr 60ml    +10mg  Pharma-Việt Việt Nam Siro uống     Lọ   27,563  1,200
      B1,Vitamin B6, Vitamin B12
                                +50mcg /   Nam
                                5ml, 60ml
                                     Schering
                                      GmbH
                     Ilomedin 20 Amp          und.Co.      Dung dịch
210  352 Iloprost 20mcg/ml                  20mcg/ml        Đức            Lọ   623,700   300
                     20mcg/m 5's           Produktions       tiêm
                                       KG -
                                     Germany
                                  Page 21
  STT
  theo                            Nồng độ,                      Đơn giá
                                      Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM        Tên hoạt chất     Tên biệt dược     hàm                       trúng thầu
                                       xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                             lượng                        (VNĐ)
   T

                                                 Thuốc bột
                                       Ipsen
                                                 đông khô
211  354 Clostridium Botulinum type A  Dysport        500 đơn vị Biopharma    Anh        Lọ   6,373,000    20
                                                 pha dung
                                       Limited
                                                  dịch tiêm
                                      Merck & Co
      Vaccin ngừa sởi, quai bị,  MMR II & Diluent Inj                   Bột pha
212  360                             0.5ml  Inc, packed   Mỹ         Ống   87,572    5,000
      rubella           0.5ml 10's                         tiêm
                                      by Australia
                                                 hỗn dịch
                                       Solvay
                                                 tiêm đóng
213  379 Haemagglutinin         Influvac Syr 0.5ml   15µg/0,5ml Pharmaceuti  Hà Lan        lọ   173,000     50
                                                 sẵn trong
                                      cals B.V.
                                                 bơm tiêm

      Tổng mặt hàng: 50                                              Tổng cộng:
      29./ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TW Vidipha
                                         Cty   Việt   Viên -
214  67  Cefixim           Cefimvid 100mg     100 mg                    viên   1,900  40,000
                                        Vidipha  Nam    uống
                     Cefimvid 100mg              Cty   Việt
215  68  Cefixim                       100 mg              gói bột   gói    2,400  70,000
                     (gói)                 Vidipha  Nam
                                                  Cốm
                                         Cty   Việt
216  305 Acetyl cystein         Acetylcystein 200mg   200 mg              pha dung   gói     700  70,000
                                        Vidipha  Nam
                                                 dịch uống
      Tổng mặt hàng: 3                                              Tổng cộng:
      30./ Cty TNHH Dược phẩm Việt Đức
                                      HASAN-
                                              VNLD
217  29  Lysozym chloride       Masozym         90mg   DERMAPHA        Uống, viên  viên    693  28,000
                                              Đức
                                       RM
        Phoøng baùn haøng                      HASAN-
                                              VNLD
218  100 Azithromycin          AziHasan 250      250mg   DERMAPHA        viên nang  viên   2,205    600
                                              Đức
                                       RM
                                      HASAN-
                                              VNLD  Viên bao
219  101 Clarithromycin         Hasanclar 250      250mg   DERMAPHA              viên   1,995    7,000
                                              Đức   phim
                                       RM

                                   Page 22
  STT
  theo                         Nồng độ,                       Đơn giá
                                    Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị           Số
STT DM       Tên hoạt chất     Tên biệt dược   hàm                       trúng thầu
                                     xuất    sản xuất bào chế tính          lượng
  HSM                          lượng                        (VNĐ)
   T
                                    HASAN-
                                           VNLD
220  207 Spironolacton        Spinolac 25     25mg    DERMAPHA         Uống, viên  viên   1,680    2,000
                                            Đức
                                     RM
                                    HASAN-
                                           VNLD
221  265 Pyridostigmine        Meshanon 60mg    60mg    DERMAPHA         Uống, viên  viên   4,305    100
                                            Đức
                                     RM
      Tổng mặt hàng: 5                                             Tổng cộng:
      31./ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà

                                                 Bột
                                     Sanofi
                                                 pha
222  10  Acetylsalicylic acid    Aspegic 100Mg    100mg    Winthrop   Pháp         Gói     961    5,000
                                                dung dịch
                                     Idustrie
                                                 uống

                                                 Bột
                                     Sanofi
                                                 pha
223  11  Acetylsalicylic acid    Aspegic 250Mg    250mg    Winthrop   Pháp         Gói    1,187    5,000
                                                dung dịch
                                     Idustrie
                                                 uống
                                            Hàn   Bột pha
224  72  Cefotaxime         Cefacyxim       1g    Kyung Dong              Lọ    17,900  60,000
                                           Quốc    tiêm
                    Ceftriaxone Ldp                Tây Ban   Bột
225  73  Ceftriaxone                   1g       Torlan             Lọ    43,200  35,000
                    Torlan                     Nha   pha tiêm
      Saccharomyces                                    Thuốc
226  236               Bioflora      100mg    Biocodex   Pháp         Gói    4,950  50,000
      boulardi lyophilize                                  bột
      Tổng mặt hàng: 5                                             Tổng cộng:
      32./ Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm Việt Nam

                                    Sanofi-    United Thuốc bột
227  39  Sodium polystyrene     Resonium A     99,934%                      chai  923,999.9    300
                                    Synthelabo  Kingdom  uống
                                     Sanofi
                                                Thuốc
228  45  Valproate sodium      Depakine 200mg   200 mg    Winthrop   Pháp         viên   2,269.9  45,000
                                                 viên
                                    Industrie


                                 Page 23
  STT
  theo                         Nồng độ,                       Đơn giá
                                    Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất     Tên biệt dược   hàm                       trúng thầu
                                     xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                          lượng                        (VNĐ)
   T
                                    Sanofi
                    Depakine solution Fl               Dung dịch
229  46  Valproate sodium                200mg/ml Winthrop   Pháp         chai   80,696.7   3,000
                    40ml                         uống
                                   Industrie
                                    Sanofi
      Valproat sodium & Acid   Depakine Chrono                   Thuốc
230  47                          500 mg  Winthrop   Pháp         viên   6,379.2  12,000
      valproic          500mg                         viên
                                   Industrie
                                    Aventis
                    Tavanic 500    500mg/100 Pharma         Thuốc
231  112 Levofloxacin 500 mg                          Germany         chai  200,581.9    100
                    mg/100ml        ml  Deutschland      tiêm (IV)
                                    GmbH
                    Fumafer-B9     200mg,1m   Sanofi-       Thuốc
232  151 Sắt II fumarat, acid folic                      Việt Nam        viên   1,244.5   2,000
                    Corbiere B/100     g   Synthelabo       viên
                                    Sanofi
      Amiodarone clorhydrate   Cordarone                      Thuốc
233  167                         50 mg/ml Winthrop   Pháp         ống   30,048.7    100
      150mg/3ml         150mg/3ml Inj.                   tiêm (IV)
                                   Industrie
                                    Sanofi
      Amiodarone clorhydrate   Cordarone 200mg                   Thuốc
234  168                          200 mg  Winthrop   Pháp         viên   6,752.9    300
      200mg           Tab.                         viên
                                   Industrie
                                    Sanofi
                                              Thuốc
235  183 Clopidogrel         Plavix 75mg      75mg  Winthrop   Pháp         viên   20,222.6    100
                                               viên
                                   Industrie
                    Acemuc 100mg          Sanofi-
236  306 Acetyl cystein                  100 mg       Việt Nam Uống, gói   gói    1,264.5  100,000
                    H/30 gói            Aventis
      Tổng mặt hàng: 10                                           Tổng cộng:
      33./ Công Ty Cổ Phần TM Việt Nữ
                                               Kem bôi
      Trolamin + Etylenglycol                  JANSSEN
237  192               BIAFINE 93g      93g           Pháp  ngoài   túyp   70,000    2,100
      Stearat + A. Stearic                     CILAG
                                               da : 93g
      Tổng mặt hàng: 1                                           Tổng cộng:
      34./ Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp
                                    Ben Venue       Bột đông
                    Acyclovir for
238  125 Acyclovir                     500mg   (Boehringer   Mỹ  khô pha   lọ   1,000,000    400
                    Injection USP
                                    Ingelheim)       tiêm

                                 Page 24
  STT
  theo                          Nồng độ,                     Đơn giá
                                    Nhà sản   Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM       Tên hoạt chất     Tên biệt dược    hàm                     trúng thầu
                                     xuất   sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                           lượng                      (VNĐ)
   T
                                   Ben Venue       Dung dịch
     Cafein           Cafcit (caffeine   20mg/1mL
239  358                              (Boehringer   Mỹ         lọ  1,200,000    300
     citrat           citrate) Injection   -3mL
                                   Ingelheim)       tiêm
      Tổng mặt hàng: 2                                           Tổng cộng:
      35./ Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex
                                    Sterling
      Acetaminophen vi nang   Panadol trẻ em tab.
240  16                          120mg   Drug (M)  Malaysia Viên nén   Viên    520    1,000
      (Paracetamol) 120mg    120mg B/96
                                   Sdn. Bhd
                                    Bristol-
                   Efferalgan Suppo.
241  19  Paracetamol 80mg                 80mg    Myers   Pháp   Viên đạn  Viên   1,852    7,000
                   80 mg
                                    Squibb
                                    Bristol-
                   Efferalgan Suppo.
242  20  Paracetamol 150mg                150mg    Myers   Pháp   Viên đạn  Viên   2,097  26,000
                   150 mg
                                    Squibb
                                    Bristol-
                   Efferalgan Suppo.
243  21  Paracetamol 300mg                300mg    Myers   Pháp   Viên đạn  Viên   2,570  10,000
                   300 mg
                                    Squibb
                                    Bristol-      Dung dịch
                   Perfalgan Inj. IV
244  27  Paracetamol 1g/100ml              1g/ 100ml  Myers    Ý     tiêm   Chai   43,470  17,000
                   1g/100ml
                                   Squibb S.r.l      truyền IV
                                               Bột pha
                                              tiêm tĩnh
      Desferrioxamine Methane  Desferal Inj. IV SC       Novartis
245  36                          500mg         Thụy Sĩ   mạch   Lọ   132,874     50
      sulfonate 500mg      500mg             Pharma AG
                                               hoặc
                                               dưới da
                                   Novartis
246  40  Carbamazepine 200mg    Tegretol Tab. 200mg 200mg           Ý   Viên nén  Viên   3,347    1,000
                                   Farma S.p.A
                                              Viên nén
                                              bao phim
                                   Novartis
247  41  Carbamazepine 200mg    Tegretol CR 200mg   200mg          Ý     giải  Viên   3,662  10,000
                                   Farma S.p.A
                                              phóng có
                                              kiểm soát
                                   Novartis       Viên nén
248  42  Oxcarbazepin 300mg     Trileptal Tab. 300mg 300mg          Ý         Viên   7,333    4,200
                                   Farma S.p.A      bao phim

                                 Page 25
  STT
  theo                           Nồng độ,                     Đơn giá
                                     Nhà sản   Nước   Dạng  Đơn vị            Số
STT DM      Tên hoạt chất      Tên biệt dược     hàm                     trúng thầu
                                      xuất   sản xuất bào chế tính           lượng
  HSM                            lượng                      (VNĐ)
   T
                                     Novartis
                    Trileptal 60mg/ ml x                   Hỗn dịch
249  43  Oxcarbazepin 60mg/ ml               60mg/ ml  Pharma    Pháp         Chai   219,996    200
                    100ml                           uống
                                      S.A.S
      Levodopa 100mg +      Madopar HBS cap.    100mg +  F.Hoffmann-
250  50                                       Thụy Sĩ Viên nang   Viên    2,421    200
      Benserazide 25mg      125mg          25mg   La Roche Ltd
                                     Công ty
                    Metronidazol EP           TNHH          Tiêm
251  96  Metronidazole 500mg/100ml             500mg/100       Việt Nam        chai   14,595   5,000
                    100ML              B.Braun Việt       truyền
                                 ml
                                      Nam
                                                Dung dịch
                                      Haupt
252  114 Pefloxacin 400mg x 5ml    Peflacine Inj 400mg   400mg          Pháp     tiêm   Ống    20,476    500
                                      Pharma
                                                 truyền IV
                                     Baxter          Bột pha
253  133 Cyclophosphamide 200mg    Endoxan inj. 200mg   200mg  Oncology   Đức    tiêm tĩnh  Lọ    45,300    10
                                     GmbH           mạch
                                     Baxter          Bột pha
254  134 Cyclophosphamide 500mg    Endoxan inj. 500mg   500mg  Oncology   Đức    tiêm tĩnh  Lọ    113,099    70
                                     GmbH           mạch
                                    Industrias
                                   Farmaceutica       Viên nén
                                          Tây Ban
255  135 Cyclophosphamide 50mg    Endoxan tab. 50mg    50mg   s Almirall        bao    Viên    3,082    250
                                           Nha
                                   Prodesfama,        đường
                                      S.L
                                     Baxter
                    Uromitexan inj    400mg/               Dung dịch
256  137 Mesna 400mg/ 4ml                       Oncology   Đức           Ống    29,953    70
                    400mg/4ml        4ml                tiêm
                                     GmbH
                                    Novartis        Dung dịch
                    Sandostatin inj.
257  139 Octreotide 0,1mg/ ml               0,1mg/ ml  Pharma  Thụy Sĩ    tiêm IV,  Ống   219,629   1,000
                    0.1mg/ ml
                                    Stein AG          SC
                                    Novartis        Dung dịch
258  140 Basiliximab 20mg       Simulect Inj IV 20mg  20mg   Pharma  Thụy Sĩ    tiêm IV,  Lọ   29,682,123      5
                                    Stein AG          SC                                  Page 26
  STT
  theo                           Nồng độ,                      Đơn giá
                                     Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM      Tên hoạt chất      Tên biệt dược    hàm                       trúng thầu
                                      xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                            lượng                        (VNĐ)
   T

                                               Dung dịch
                                               cô đặc để
                    Mabthera Inj.     500mg/   F.Hoffmann-
259  141 Rituximab 500mg/50mg                            Thụy Sĩ pha dung   Lọ   32,995,305      5
                    10mg/ml x 50ml     50ml   La Roche Ltd
                                                 dịch
                                                truyền

260  142 Mycophenolate mofetil 250mg Cellcept Cap. 250mg   250mg   Roche S.p.A   Ý  Viên nang  Viên   25,156   9,000
                    CellCept Cap.
261  143 Mycophenolate mofetil 500mg             500mg   Roche S.p.A   Ý  Viên nén  Viên   50,313    500
                    500mg
                    Sandimmun Neoral         R.P Scherer      Viên nang
262  146 Ciclosporin 25mg                   25mg           Đức        Viên   16,938  22,000
                    Soft Cap. 25mg           GmbH         mềm

                                                Dung dịch
                                     Novartis
                    Sandimmun 50mg/                    đậm đặc
263  147 Ciclosporin 50mg/ml                50mg/ ml   Pharma    Thụy Sĩ       Lọ    63,328    50
                    ml                           dể tiêm
                                     Stein AG
                                                 truyền
                                     Novartis
                    Sandimmun Neoral                    Dung dịch
264  148 Ciclosporin 100mg/ ml               100mg/ ml  Pharma    Pháp        Chai  3,364,702    50
                    100mg/ ml x 50ml                     uống
                                      S.A.S
                                                Dung dịch
                                      Vifor
                    Venofer Inj. IV                     thuốc
265  150 Sắt sucrose 20mg/ml                20mg/ ml (International Thụy Sĩ        Ống   139,167    500
                    20mg/ml x 5ml                     tiêm tĩnh
                                      ) Inc.
                                                 mạch
                                      Roche
                    Neorecormon Inj IV  2000IU/              Dung dịch
266  160 Epoetin beta 2000IU/ 0,3ml                   Diagnostics  Đức        Ống   302,400   2,800
                    2000IU/ 0,3ml     0,3ml               tiêm IV
                                      GmbH
                                               Dung dịch
                                               tiêm dưới
                    Neupogen Inj.     30MU/   F.Hoffmann-
267  161 Filgrastim 30MU                               Thụy Sĩ  da và   Ống   1,906,275    10
                    30MU/ 0,5ml      0,5ml   La Roche Ltd
                                                truyền
                                               tĩnh mạch

                                  Page 27
  STT
  theo                            Nồng độ,                       Đơn giá
                                       Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị          Số
STT DM       Tên hoạt chất       Tên biệt dược    hàm                       trúng thầu
                                        xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                             lượng                        (VNĐ)
   T
                                                  Bột đông
                                       Baxter
      Antihemophilic factor human             220IU-               khô pha
268  162                 Hemofil M 250 IU         Healthcare    Mỹ         Lọ  2,000,000    10
      (Yếu tố VIII ngườI)                 400IU                tiêm
                                      Corporattion
                                                   truyền
                     Dilatrend Tab.
269  172 Carvedilol 6,25mg                   6,25mg   Roche S.p.A    Ý   Viên nén  Viên   4,357    150
                     6,25mg
                                                 Dùng
     Fusidic acid 2%,                                    ngoài,
                                            VN-LD
270  189 Betamethasone dipropionate   BIVIDERM 15G     2% + 1mg BV Pharma       tube 15g     Tube   36,000    70
                                           Châu Âu
     1mg                                          kem bôi
                                                   da
                                     Lifepharma       Tiêm,
                                      S.P.A       Dung dịch    Ống
271  206 Furocemide 20/2ml        FUROSEMIDE       20/2ml        Italia              4,000   3,000
                                     Italfarmaco       tiêm     tiêm
                                       Group       20mg/2ml
                     Phosphalugel Susp.                  Dịch treo
272  209 Aluminium phosphate 12,38g               12,38g Pharmatis   Pháp          Gói    3,210  20,000
                     20%                           uống
                                      Sanofi-
                     Spasmaverine Tab.
273  223 Alverine citrate 40mg                  40 mg Aventis Việt Việt Nam Viên nén     Viên    569   2,000
                     40mg
                                       Nam
                                     Boehringer
      Hyoscine-N-butylbromide    Buscopan Inj.                Tây Ban Dung dịch
274  224                            20mg/ ml Ingelheim               Ống    7,738    280
      20mg 1ml           20mg/1ml                    Nha    tiêm
                                     Espana, S.A
                     Actrapid HM Inj.    100IU x   Novo    Đan  Dung dịch
276  254 Insulin human 100IU/ml, 10ml                                      Lọ   248,850    250
                     100IU/ml x 10ml     10ml Nordisk A/S  Mạch    tiêm
      Insulin isophane NPH     Insulatard HM Inj.   100IU x   Novo    Đan  Hỗn dịch
277  255                                                    Lọ   248,850    250
      100IU/ml, 10ml        100IU/ml x 10ml     10ml Nordisk A/S  Mạch    tiêm
                     Dianeal Low             Baxter        Dung dịch
     1,5% Dextrose; Natri Chlorid;  Calcium (2,5mEq/l)        Healthcare        thẩm
                                 Thẩm           Singapor
278  282 Natri Lactate; Calci Chlorid,  Peritoneal Dialysis         SA,          phân   Túi   63,000   1,000
                                phân : 2L           e
     Magne Chlorid          Solution with 1,5%        Singapore         màng
                     Dextrose x 2L            Branch          bụng                                   Page 28
  STT
  theo                            Nồng độ,                      Đơn giá
                                       Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất      Tên biệt dược     hàm                       trúng thầu
                                        xuất    sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                             lượng                        (VNĐ)
   T

                     Dianeal Low             Baxter        Dung dịch
     1,5% Dextrose; Natri Chlorid;  Calcium (2,5mEq/l)        Healthcare        thẩm
                                 Thẩm           Singapor
279  283 Natri Lactate; Calci Chlorid,  Peritoneal Dialysis         SA,          phân   Túi  144,470    50
                                phân : 5L           e
     Magne Chlorid          Solution with 1,5%        Singapore        màng
                     Dextrose x 5L            Branch         bụng

                     Dianeal Low             Baxter        Dung dịch
     2,5% Dextrose; Natri Chlorid;  Calcium (2,5mEq/l)        Healthcare        thẩm
                                 Thẩm           Singapor
280  284 Natri Lactate; Calci Chlorid,  Peritoneal Dialysis         SA,          phân   Túi   63,000  1,000
                                phân : 2L           e
     Magne Chlorid          Solution with 2,5%        Singapore        màng
                     Dextrose x 2L            Branch         bụng

                     Dianeal Low             Baxter        Dung dịch
     2,5% Dextrose; Natri Chlorid;  Calcium (2,5mEq/l)        Healthcare        thẩm
                                 Thẩm           Singapor
281  286 Natri Lactate; Calci Chlorid,  Peritoneal Dialysis         SA,          phân   Túi  144,470    20
                                phân : 5L           e
     Magne Chlorid          Solution with 2,5%        Singapore        màng
                     Dextrose x 5L            Branch         bụng
                                      Boehringer
      Salbutamol sulphate 3mg;   Combivent UDV     3mg +              Dung dịch
282  298                                  Ingelheim    Anh        Ống   14,805  7,000
      Ipratropium bromide 0,5mg   3mg/ 0,5ml x 2,5ml   0,5mg               khí dung
                                        Ltd.

                                3500 IU +
                                 220 IU +
     Hỗn hợp 12 vitamine bao gồm              11.20 IU +
     A (3500 IU),D (220 IU),E                125mg +
                                                  Bột đông
     (11.20 IU),C (125mg),B1 (3.51             3.51mg +
                                      Pierre Fabre       khô pha
     mg), B2 (4.11mg), B5                 4.11mg +
283  340                Cernevit              Medicament   Pháp    tiêm   Lọ   119,999   600
     (17,25mg), B6 (4.53 mg), B12              17,25mg
                                      Production        truyền
     (6mcg) , Acid Folic 414mcg),             + 4.53 mg
                                                  tĩnh mạch
     Nicotinamide ( 46mg), Biotin             + 6mcg +
     (69 mcg)                       414mcg +
                                 46mg +
                                 69 mcg


                                   Page 29
  STT
  theo                          Nồng độ,                       Đơn giá
                                     Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM      Tên hoạt chất      Tên biệt dược   hàm                        trúng thầu
                                      xuất    sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                           lượng                         (VNĐ)
   T
      Tổng mặt hàng: 43                                             Tổng cộng:
     36./ Công Ty Cổ Phần XNK Y Tế TP.HCM - YTECO
     Monobasic Na Phosphate +  Fleet Enema for             CB         Dd
284 230                           66ml            USA        Chai   40,000    100
     dibasic Na Phosphate 66ml  Children                Fleet        thụt
     Monobasic Na Phosphate +  Fleet Enema for             CB         Dd
285 231                           133ml            USA        Chai   53,000    100
     dibasic Na Phosphate 133ml Adults                 Fleet        thụt
     Tổng mặt hàng: 2                                              Tổng cộng:
  B./ Nhóm biệt dược
  STT                                                  Đơn
  theo                          Nồng            Nước         vị  Đơn giá
                                    Nhà sản         Dạng              Số
STT DM      Tên hoạt chất      Tên biệt dược  độ, hàm           sản        tính  dự thầu
                                     xuất         bào chế            lượng
  HSM                           lượng            xuất        nhỏ   (VNĐ)
   T                                                  nhất
      1./ Công Ty TNHH Dược Phẩm & TTBYT Hoàng Đức
                                    SmithKline
                                                Hỗn dịch
 1  18     Vaccin viêm gan B      Engerix - B  10mcg    Beecham     Bỉ         lọ    58,345    5,000
                                                 tiêm
                                    Biologicals
      Tổng mặt hàng: 1                                             Tổng cộng:

      2./ Công ty TNHH Dược Phẩm Liên Phát
                      Oxacilline         Laboratoires       Bột pha
 2  21       Oxacillin 1g               1g            Pháp        Lọ    55,000    7,000
                      Panpharma          Panpharma        tiêm
      Tổng mặt hàng: 1                                             Tổng cộng:
      3./ Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm May
                                       Sanofi      Dung dịch
 3  15  Vaccin phòng cúm type A + B    Vaxigrip    0,5ml           Pháp        Lọ    178,500    2,000
                                       Pasteur        tiêm
      Vaccin phòng sởi - quai bị -                   Sanofi       Bột khô
 4  16                   Trimovax    0,5ml           Pháp        Lọ    115,500    5,000
           rubella                        Pasteur      pha tiêm
                                                Bột khô
                                                pha tiêm
      Vaccin phòng viêm màng não                    Sanofi
 5  17                    Act-Hib    0,5ml           Pháp   + Bơm   Lọ    247,800    2,500
       do Hemophilus influenza                     Pasteur
                                                tiêm 0.5
                                                   ml
                                  Page 30
  STT
  theo                           Nồng độ,                       Đơn giá
                                      Nhà sản   Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM       Tên hoạt chất      Tên biệt dược   hàm                       trúng thầu
                                       xuất   sản xuất bào chế tính         lượng
  HSM                            lượng                        (VNĐ)
   T
      Tổng mặt hàng: 3                                              Tổng cộng:
      4./ Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco
                                                 Bột pha
                                      Roussel
 6  7       Cefotaxime        Claforan 1g     1g           Việt Nam tiêm có    lọ  49,875  100,000
                                       V.Nam
                                                 dung môi
      Tổng mặt hàng: 1                                              Tổng cộng:
      5./ Công ty Cổ Phần Dược Liệu TW2 (PHYTOPHARMA)
                                      Glaxo
      Amoxicillin trihydrate 250mg +   Augmentin                     Bột pha
                                250/   Wellcome
 7  1    Clavulanate Potasium     250/31.25 Sac                Pháp  dung dịch gói     10,093  84,000
                               31.25mg  Production -
            31.25mg        250mg 12's                      uống
                                      France
                                      Glaxo
                       Augmentin                     Bột pha
      Amoxicillin trihydrate 500mg+           500/62.5m Wellcome
 8  2                   500/62.5mg Sac                Pháp  dung dịch gói     14,696  30,000
      Clavunate Potasium 62.5mg               g  Production -
                         12's                      uống
                                      France
                                     SmithKline
      Amoxicillin trihydrate 500mg + Augmentin BD Tab        Beecham        Viên bao
 9  3                             625mg           Anh       Viên    10,377  13,000
      Clavulanate Potasium 125mg     625mg 14's        Pharmaceuti       phim uống
                                     cals - UK
                                     SmithKline
        Amoxicillin Na 1g +    Augmentin Inj 1.2g                   Bột pha
10  4                             1.2 g  Beecham -     Anh       Lọ     42,308    500
        Clavulanate K 200mg        10's                     tiêm IM,IV
                                       UK
      Cefoperazon 0.5g, Sulbactam Sulperazon Im/Iv Inj       Pfizer Italia       Bột pha
11  6                              1g            Ý        Lọ    205,000    4,500
             0.5g          1g 1's          S.r.l - Ý      tiêm IM,IV
                      Fortum Inj 1g 1's      GlaxoSmithkl       Bột pha
12  8       Ceftazidime1g                 1g            Ý        Lọ     72,935    600
                         (Italy)           ine        tiêm IM,IV
                                      Glaxo         Bột pha
                     Zinnat Sac 125mg
13  10   Cefuroxime axetil 125mg              125mg  Operations    Anh  hỗn dịch gói     15,022  40,000
                         10's
                                     UK Ltd -UK        uống
                                      Glaxo
                                                Viên nén -
14  11   Cefuroxime axetil 250mg   Zinnat Tab 250 10's 250mg  Operations    Anh       Viên    12,000    8,000
                                                  uống
                                     UK Ltd -UK
                     Zinacef Inj 750 mg      GlaxoSmithkl       Bột pha
15  12    Cefuroxime natri 750mg              750mg            Ý        Lọ     36,570    8,000
                        1's (Italy)          ine        tiêm IM,IV

                                   Page 31
  STT
  theo                             Nồng độ,                       Đơn giá
                                        Nhà sản    Nước   Dạng  Đơn vị         Số
STT DM      Tên hoạt chất      Tên biệt dược      hàm                        trúng thầu
                                         xuất    sản xuất bào chế tính        lượng
  HSM                              lượng                         (VNĐ)
   T
                                                   Bột khô
                                       Merck & Co.,
      Imipenem 500mg, Cilastatin  Tienam Via 500mg                 Mỹ đóng  pha tiêm
 16  14                             500mg   Inc, packed            Lọ    319,779  10,000
          Na 500mg           1s                     gói Úc   truyền
                                       by Australia
                                                   tĩnh mạch
                                       AstraZeneca       Nhũ dịch
 17  19     Propofol 10mg/ml    Diprivan Inj 20ml 5's  10mg/ml            Ý       Lọ    124,387    4,200
                                       S.P.A - Italy        tiêm
                                       AstraZeneca
      Bupivacaine Hydrochloride  Marcaine Plain 20Ml   0.5 %,               Dung dịch
 18  20                                   Pty Ltd -    Úc       Lọ     49,020    900
           20ml          Inj 0.5% 5's     20ml                tiêm
                                        Australia
      Tổng mặt hàng: 12                                               Tổng cộng:
      6./ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà
 19  13      Erythromycin        ERY 250       250mg    Sophartex    Pháp  Bột - uống  Gói   4,739  60,000
      Tổng mặt hàng: 1                                                Tổng cộng:
      7./ Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex
                                       F.Hoffmann-
                                                   Bột pha
 20  9     Ceftriaxone 1g      Rocephin IV 1g      1g    La Roche  Thụy Sĩ          Lọ  181,440    1,000
                                                   tiêm IV
                                         Ltd.
      Tổng mặt hàng: 1                                                Tổng cộng:
Tổng mặt hàng nhóm generic: 285.Giá trị:49.869.203.173 VNĐ
Tổng mặt hàng nhóm biệt dược: 20.Giá trị: 14.848.786.400 VNĐ

Tổng giá trị gói thầu: 64.717.989.573 VNĐ (Sáu mươi bốn tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn, năm trăm bảy mươi ba đồng)

                                                   Giám Đốc
                                                TS.BS. Hà Mạnh Tuấn
                                     Page 32
Thành tiền
  6,300,000  2,352,000
   157,500


 23,940,000


  2,520,000


  6,650,000


  1,123,500
        Page 33
Thành tiền
 436,800,000  1,500,000


 179,400,000
  3,990,000


 664,733,000


  7,203,000
  1,575,000

  1,927,800

 10,705,800  7,350,000

 94,500,000

  5,250,000

   976,500


        Page 34
Thành tiền
  6,300,000


   210,000


   36,750

  2,205,000


  4,368,000


 275,310,000
  1,134,000
 397,640,250 14,000,000


 29,750,000

 43,750,000


 21,000,000
        Page 35
Thành tiền
  9,000,000


 10,000,000

 12,000,000

  3,420,000

 15,000,000

  1,800,000

 72,220,000


 14,175,000

 21,000,000


 13,940,000


 17,744,000

  4,347,000

   108,200

  2,188,000

   840,000

   52,500

        Page 36
Thành tiền
   92,000


  2,142,000

 43,500,000

 33,165,000

 153,293,700 100,000,000
  #VALUE!  #VALUE! 251,952,000

 251,952,000 49,320,000


 210,000,000


        Page 37
Thành tiền
 724,800,000


 11,200,000


 74,280,000

1,069,600,000   372,000

 128,000,000

 57,675,000

 22,400,000 167,880,000
 15,230,600 482,773,500
        Page 38
Thành tiền
4,526,720,000 43,788,000


5,444,839,100 76,305,000

 68,040,000
 504,000,000
 54,638,000
 702,983,000


  6,120,000

  1,800,000

 21,000,000

  6,300,000

 12,600,000

 14,400,000

  9,120,000


        Page 39
Thành tiền 16,800,000


3,240,000,000

3,328,140,000 161,700,000
 39,219,600
 200,919,600


 229,500,000

 229,500,000


        Page 40
Thành tiền
  17,535,000


  14,060,000


  43,312,500


 150,150,000


 1,580,040,000


 619,500,000


 719,460,000


 6,098,400,000


 372,960,000


   1,470,000

 409,500,000

  15,855,000

10,042,242,500


         Page 41
Thành tiền
  2,150,000


  8,250,000

 10,400,000


  2,256,000

  2,400,000

   62,500

  3,300,000

  8,985,000

 70,000,000

  3,546,000

   580,000

   69,300

   36,200

   100,600

  1,540,000

  1,400,000

   115,500
        Page 42
Thành tiền   34,600

 94,425,700  1,148,000

  1,148,000


 504,000,000

 504,000,000


   22,600


  3,048,500


  8,730,000

 69,825,000

 19,950,000


  4,189,500  8,212,400


   23,000
   720,000
        Page 43
Thành tiền
 17,280,000  1,117,200

   44,400
  4,620,000
 167,720,000
 135,660,000


   246,400

 441,409,000
 840,000,000 61,740,000
  2,340,000 42,750,000

 946,830,000

        Page 44
Thành tiền
  3,899,000


  1,764,800


  8,400,000 191,520,000 16,800,000
 744,000,000
 966,383,800


     420

   180,000


   28,875

   209,295
        Page 45
Thành tiền
 13,125,000

 13,125,000
 26,250,000


 35,280,000

 12,384,000

 47,664,000


 52,920,000

1,200,000,000

 352,800,000

 26,250,000


 182,000,000


 32,340,000


  1,029,000


   480,000


 36,979,040
        Page 46
Thành tiền
 224,515,600


 45,570,280


 92,447,600

2,247,331,520   55,440


   44,100


   588,000   492,000
   178,500   70,000
        Page 47
Thành tiền
    8,400


  1,436,440
1,036,367,000
   556,000
  5,196,8001,523,400,000


 76,272,000

 46,410,000

 12,320,000

 66,000,0001,857,492,000


        Page 48
Thành tiền
 19,100,000
 219,696,000
 659,040,000
 24,267,200 459,000,000   144,000
  2,027,700 163,296,000

        Page 49
Thành tiền
 23,700,000


 339,570,000
 13,473,600
 745,560,000


 93,456,000  2,110,000
 88,480,000
 113,400,000 460,000,000


        Page 50
Thành tiền   489,400

   495,700


 75,710,000   36,900


   157,800


  1,296,390


 60,415,300
 73,574,400
 74,523,400
        Page 51
Thành tiền
  1,089,700
  2,005,000 415,020,000 936,430,000
 53,465,300
        Page 52
Thành tiền
  9,450,000
 64,680,000


   239,800
 17,169,600 76,440,000
 33,075,600
 187,110,000        Page 53
Thành tiền
 127,460,000 437,860,000
   8,650,000


10,707,178,590


  76,000,000

 168,000,000


  49,000,000

 293,000,000  19,404,000


   1,323,000


  13,965,000


         Page 54
Thành tiền
  3,360,000


   430,500

 38,482,500
  4,805,000
  5,935,0001,074,000,000

1,512,000,000

 247,500,000

2,844,240,000 277,199,970


 102,145,995
        Page 55
Thành tiền
 242,090,100


 76,550,136 20,058,190


  2,489,002


  3,004,872


  2,025,870


  2,022,258


 126,450,000

 854,036,393 147,000,000

 147,000,000 400,000,000


        Page 56
Thành tiền
 360,000,000

 760,000,000   520,000


 12,964,000


 54,522,000


 25,700,000


 738,990,000  6,643,700  3,347,000 36,620,000 30,798,600

        Page 57
Thành tiền
 43,999,200


   484,200 72,975,000 10,238,000


   453,000


  7,916,930   770,500  2,096,710


 219,629,000


 148,410,615
        Page 58
Thành tiền
 164,976,525 226,404,000

 25,156,500


 372,636,000  3,166,400
 168,235,100 69,583,500
 846,720,000 19,062,750
        Page 59
Thành tiền
 20,000,000


   653,550  2,520,000
 12,000,000


 64,200,000


  1,138,000


  2,166,640


 62,212,500

 62,212,500 63,000,000
        Page 60
Thành tiền
  7,223,500
 63,000,000
  2,889,400
 103,635,000
 71,999,400
        Page 61
Thành tiền3,851,869,720


  4,000,000

  5,300,000
  9,300,000
Thành tiền
 291,725,000

 291,725,000 385,000,000

 385,000,000


 357,000,000

 577,500,000 619,500,000


        Page 62
Thành tiền


1,554,000,000


4,987,500,000

4,987,500,000 847,812,000 440,880,000
 134,901,000 21,154,000


 922,500,000

 43,761,000


 600,880,000


 96,000,000


 292,560,000


        Page 63
   Thành tiền
   3,197,790,000


    522,425,400


    44,118,000

   7,164,781,400


    284,340,000
    284,340,000


    181,440,000

    181,440,000
ươi ba đồng)
           Page 64
SỞ Y TẾ TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh P

    DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2011 (GÓI THẦU MUA DỊCH
                (Đính kèm quyết định số 79/QĐ-NĐ 2 ngày 04 tháng 3 năm 2

  STT
  theo
                                    Nhà sản   Nước
STT danh  Tên hoạt chất   Tên biệt dược   Nồng độ, hàm lượng
                                     xuất   sản xuất
  mục
  HSMT
      1./ Công Ty Dược TTBYT Bình Định

                                    Fresenius
      Natri bicarbonat  Natribicarbonat
 1  14                       1,4% 250ml     Kabi   Việt Nam
         3,5g     1.4% 250ml
                                    Bidiphar

                                    Fresenius
               Natriclorid 10%
 2  21  Natriclorid 25g             10% 250ml      Kabi   Việt Nam
                  250ml
                                    Bidiphar

      Glucose khan
                                    Fresenius
      25g Natri clorid  Dextrose - Natri
 3  23                        500ml       Kabi   Việt Nam
        2,25g       500ml
                                    Bidiphar

      Tổng mặt hàng: 3
      2./ Công ty TNHH Dược Phẩm Lam Sơn

                       100ml nhũ dịch chứa :
                       Dầu đậu nành 10g,
                Lipofundin Triglyceride chuỗi trung
      Nhũ dịch lipid
 4  1            MCT/LCT 20% E bình 10g, Glycerol 2,5g,  B.Braun   Đức
        20%
                 100ML    egg Lecithin 1,2g,
                       Sodium oleate 0,03g,
                      Alpha Tocopherol 0,02g
                        1000 ml dung dịch
                       chứa : Isoleucine 5,10g
                       ,Leucine 8,9g, Lysine
                         Hydrocloride 7g,
                       Methionine 3,8g,phenyl
                          alanine 5,10g,
                         Threonine 4,10g,
                       Tryptophan 1,8g, Valine
                        4,8g, Arginine 9,2g,
               Aminoplasmal.BB
     Dung dịch Acid           Histidine 5,2g, Glycine
5  3             raun 10% E                B.Braun   Đức
      amin 10%              7,9g , alanine 13,7g,
                 250ml
                        Proline 8,9g, Acid
                          Aspartic 1,3g,
                         Asparagine. H2O
                       3,72g, Acetylcysteine
                       0,68g, Tyrosin 0,30g, N-
                       Acetyltyrosine 1,23g,
                       Ornithine hydrochloride
                        3,2g, Glutamic acid
                         4,6g, Serine 2,4g

      Dung dịch     Gelofusine 4%  500ml chứa Modified
6  4                                 B.Braun  Malaysia
      GELATIN 4%       500ml    Fluid Gelatin 20000g
     Dung dịch đẳng           500ml dung dịch chứa:
     keo Starch 6%,   Hemohes 6%   Poly (0-2 Hydroxyethyl)
7  5                                 B.Braun  Malaysia
      phân tử trung     500ml     Starch 30g, Sodium
      bình: 200.000              Chloride 4,5g

                       500ml dung dịch chứa:
     Dung dịch đẳng
                       Poly (0-2 Hydroxyethyl)
     keo Starch 6%,   Tetraspan 6%
8  6                            -
                        Starch 30g, Cl : 118   B.Braun  Thụy Sĩ
      phân tử trung     500ml
                        mmol/l, áp lực thẩm
      bình: 130.000
                        thấu: 296 mosmol/l

                 Sodium
      Dung dịch Natri          100ml dung dịch chứa:
9  13            Bicarbonate               B.Braun   Đức
     bicarbonate 4,2%           Natri bicarbonate 4,2g
                4,2% 250ml

     Tổng mặt hàng: 6
     3./ Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

               Glucose 10%
      Dung dịch             100ml dung dịch chứa:
10  15            chai 250ml              Mekophar   Việt Nam
      Glucose 10%             Glucose khan 10g
                 (DDTT)
                Glucose 10%
      Dung dịch              100ml dung dịch chứa:
11  17             chai 500ml               Mekophar  Việt Nam
      Glucose 10%               Glucose khan 10g
                 (DDTT)      Dung dịch     Glucoe 30% chai 100ml dung dịch chứa:
12  19                               Mekophar    Việt Nam
      Glucose 30%     250ml (DDTT)    Glucose 30g


     Tổng mặt hàng: 3
     4./ Công Ty TNHH MTV Dược SÀI GÒN - SAPHARCO
       Glucose 5%   Glucose 5%                 Otsuka
13  10                    5% - 500ml             Việt Nam
        500ml     500ml                   OPV

               Sodium Chloride              Otsuka
14  11  Natri clorid 0,9%             0,9% - 500ml         Việt Nam
                0.9% 500ml                OPV

     Tổng mặt hàng: 2
     5./ Công ty Cổ Phần Dược Liệu TW2
                                   Fresenius
                                    Kabi
      HydroxylEthyl   Voluven -Pe Bag
15  7                        6%, 500ml    Deutschlan   Đức
      Starch, 130/0.4   Sol 6% 500ml
                                   d GmbH -
                                    Germany
                                   Fresenius
     Dung dịch Acid   Vaminolact Sol              Kabi
16  24                       6.5%, 100ml           Áo
      Amin 100ml      100ml 1's               Austria
                                    GmbH
     Tổng mặt hàng: 2
      Phoøng baùn
     6./ Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex
       Mixture of
      refined olive oil
       (80%) and   Clinoleic 20% x
17  2                     80% + 20%       Baxter SA   Bỉ
       refined soya     100ml
      bean oil (20%);
         200g/ l
                                    Công ty
      Ringer lactat   Ringer Lactat EP             TNHH
18  8                         500ml           Việt Nam
       500ml        500ML                B.Braun
                                    Việt Nam
                                    Công ty
     Ringer Lactat +   Ringer lactat +
                                    TNHH
19  9   Glucose 5%     Glucose 5% EP      5% x 500ml          Việt Nam
                                    B.Braun
       500ml        500ML
                                    Việt Nam
                                    Công ty
       20% (17,5%
               Osmofundin 20%              TNHH
 20  20   Manitol 2,5%             17,5% + 2,5%          Việt Nam
                EP 250ML                B.Braun
        Sorbitol)
                                    Việt Nam
                                    Công ty
      Natri clorid 0,9% Natri clorid 0.9%             TNHH
 21  22                     0.9 % x 1000ml         Việt Nam
         1000ml     EP 1000ML               B.Braun
                                    Việt Nam
      Tổng mặt hàng: 5

Tổng mặt hàng : 21.
Tổng giá trị gói thầu: 2.499.758.340 VNĐ (Hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi tám ng

                                               Giám Đốc
                                           TS.BS. Hà Mạnh Tuấ
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THẦU MUA DỊCH TRUYỀN NĂM 2011)
ày 04 tháng 3 năm 2011)


               Đơn giá
         Đơn vị
     Dạng         trúng    Số
        tính nhỏ             Thành tiền
    bào chế         thầu   lượng
          nhất
                (VNĐ)


     Dung
     dịch   Chai
                27,300   400   10,920,000
     tiêm  thủy tinh
     truyền
     Dung
          Chai
     dịch
         nhựa PP   8,999.55  4,800  43,197,840
     tiêm
         không bì
     truyền
     Dung
          Chai
     dịch
         nhựa PP   8,925.00 42,000  374,850,000
     tiêm
         không bì
     truyền
                Tổng cộng:    428,967,840
     Dung
          chai   129,727.5 1,600   207,564,000
     dịch
Tiêm
     chai  89,817 1,400   125,743,800
truyền
Dung
     chai  96,390  100    9,639,000
dịch

Dung
     chai  98,175 1,200   117,810,000
dịch
Dung
     chai  125,328  50    6,266,400
dịch


Dung
 dịch
     chai  80,514  900   72,462,600
 tiêm
truyền
         Tổng cộng:    539,485,800


 Dung
 dịch
truyền  Chai  7,150  13,000  92,950,000
 tĩnh
 mạch
 Dung
 dịch
truyền  Chai   8,505  14,000  119,070,000
 tĩnh
 mạch
 Dung
 dịch
truyền  Chai   8,785  5,600   49,196,000
 tĩnh
 mạch
         Tổng cộng:    261,216,000

dd tiêm
     chai   8,600 10,000   86,000,000
 truyền
  DD
truyền
     chai   8,600 21,000   180,600,000
 tĩnh
 mạch
         Tổng cộng:    266,600,000
 Dung
     Lọ   120,000  50    6,000,000
 dịch


Dung
 dịch
     Chai  129,000  7,000  903,000,000
 tiêm
truyền
         Tổng cộng:    909,000,000


 Nhũ
 tương
để tiêm
     Túi  170,000  200   34,000,000
truyền
 tĩnh
 mạch

 Dung
     chai   9,912 1,000    9,912,000
 dịch


dd tiêm
     chai  12,821  200    2,564,200
 truyền
     Dung
      dịch
          chai   15,120  500   7,560,000
      tiêm
     truyền
     Dung
      dịch
          chai   16,181 2,500  40,452,500
      tiêm
     truyền
               Tổng cộng:   94,488,700


trăm năm mươi tám nghìn, ba trăm bốn mươi đồng)

    Giám Đốc
  TS.BS. Hà Mạnh Tuấn
   Sở Y Tế TP.Hồ Chí Minh
   BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2


                     DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦ
             (GÓI THẦU THUỐC GÂY NGHIỆN, HƯỚNG TÂM THẦ
                 (Đính kèm quyết định số 80/QĐ-NĐ2 ngày   STT                        Nồng độ, hàm
STT  theo    Tên hoạt chất     Tên biệt dược
    HSMT                         lượng
       1./ CN Công ty CPDP ECO (TP. Hà Nội)

 1   46   Isoprenalin sulfat   Isuprel        0.2mg/ml

 2   52   Acetyl cystein     Fluimucil       5g/25ml

       Tổng mặt hàng: 2
       2./ Công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW2 - Codupha
                            0.1mg/2ml
 3   1   Fentanyl       Fenilham

                             10mg/ 1ml
 4   2   Morphin        Opiphine
                             50mcg/1ml
 5   3   Sufentanyl       Sufentanyl
                             10mg/2ml
 6   4   Diazepam        Diazepam

                             10mg/2ml
 7   5   Diazepam        Seduxen

                             5mg
 8   6   Diazepam        Diazepam
                             10mg/1ml
 9   7   Ephedrin        Ephedrin
                             500mg/10ml
10   8   Ketamin        Ketamin
                             100mg
11  9  Phenobarbital      Phenobarbital
                             100mg/1ml
12  10  Phenobarbital      Lumidone
                             5mg/1ml
13  11  Midazolam        Midazolam
                             5mg/1ml
14  12  Midazolam        Paciflam
                             10%, 400ml
15  14  Dung dịch Dextran 40  Rheo polyglukin
                             6%, 400ml
16  15  Dung dịch Dextran 60  Polyglukin
     Huyết thanh kháng nọc  Purified Malayan Pit
17  16
     rắn chàm quạp      Viper
                             0,4mg /1 ml
18  17  Naloxone sulfate    Naloxone
     Tổng mặt hàng: 16
     3./ Công ty CP XNK Y Tế TP.Hồ Chí Minh
19  13  Clonazepam             Rivotril     2mg
20  18  Acyclovir            Zovirax      250mg
21  19  Acyclovir           Acyclovir      250mg
22  20  Acyclovir            Zovirax      500mg
23  21  Acyclovir 500         Acyclovir      500mg
     Allopurinol and
24  22                 Viaspan 1L
     pentafraction
25  23  Amphotericine B        Fungizone     10% 40ml
26  24  Amphotericine B        Fungizone      50mg
27  25  Amphotericine B        Fungizone      250mg
28  26  Azathioprine 50mg      Imurel(Imuran)   50mg
29  30  Clonidine chlorhydrate    Catapressan   0.15mg/ml
30  31  Colestyramine         Questran     4g
31  32  Cyclosporin          Neoral     10mg


32  33  Dipyridamole         Persantine    75mg33  34  Labetalol           Trandate    200mg

34  35  Lauromacrogol        Aetoxisclerol  40mg/2ml
                   PRIMPERAN
35  36  Metoclopramide                2,6mg/ml
                   Dung dòch uoáng
36  37  Milrinone lactate      COROTROPE    10mg/10ml37  38  Morniflumate          Nifluril   400mg
38  39  Nicardipine Chlorhydrate    LOXEN     10mg/10ml
39  40  Prednisolone         SOLUPRED     20mg
40  41  Prednisolone          SOLUPRED        5mg


     Sulfamethoxazole
41  42  400mg, Trimethoprime      BACTRIM        5ml
     8mg


42  43  Vitamine A         VITAMINE A NEPALM    100.000UI/2ml
43  44  Alpha-tocopherol acetate  VITAMINE E NEPALM    100mg/2ml


44  45  Colistin            Colomycin     1.000.000UI
45  53  Calcium chloride      CALCIUM CHLORURE     10% 10ml
                     CALCIUM
46  54  Calcium gluconate                  10% 10ml
                    GLUCONATE
                    CHLORURE DE
47  55  Chlorure De Sodium                 0.9% 250ml
                    SODIUM 0,9%

                    CHLORURE DE
48  56  Chlorure De Sodium                 0.9% 500ml
                    SODIUM 0.9%

                    CHLORURE DE
49  57  Chlorure De Sodium                 0.9% 1000ml
                    SODIUM 0.9%

                    MAGNESIUM
50  59  Magnesium chloride                 10% 10ml
                   CHLORURE 10%

51  62  Nước cất              EAU         20ml

52  64  Procain chlohydrate      PROCAINE 1%      50mg/5ml

     Magnesium chloride
53  65  +Potassium chloride     Sterile Cardioplegia    20ml
     +Procain hydrochloride

54  66  Propranolol           Avlocardyl      5mg/5ml


55  67  Protamin sulfate      PROTAMINE CHOAY 1.000U.A.H/1ml
                    BICARBONATE DE
56   69  Bicarbonate de sodium                 8,4% 10ml
                      SODIUM


57   70  Nitroprussiate natri       NITRIATE       50mg 2ml


58   71  Verapamil Chlorhydrate      ISOPTINE       5mg/2ml
      Tổng mặt hàng: 40

   Tổng mặt hàng : 58.
   Tổng giá trị gói thầu: 3.066.143.990 VNĐ (Ba tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi b
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


 THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2011
ỆN, HƯỚNG TÂM THẦN, THUỐC QUÝ HIẾM, ĐẶC TRỊ)
h số 80/QĐ-NĐ2 ngày 04 tháng 03 năm 2011)

                        Đơn giá
                         trúng
                                Số
                   Đơn vị  thầu (có
             Nước sản             lượng
     Nhà sản xuất        tính nhỏ  VAT và
              xuất               (theo
                    nhất tất cả chi
                              HSMT)
                       phí khác)
                         (VNĐ)      Hospira     Hà Lan   Ống    158.886    40

     Lab.Zambon     Pháp   Chai   822.570       5

                       Tổng cộng:      Hameln      Đức    ống    10.500   6,200


      Hameln      Đức    ống    25.200   1,800

      Hameln      Đức    ống    33.600    190

      Hameln      Đức    ống     6.300    600


      Gedeon     Hungary   ống     6.300    600

      Vidipha    Vietnam   viên     147   3,200

     Dopharma     Vietnam   ống     5.250    180

      Rotex      Đức    lọ    31.500    75
     Vidipha       Vietnam    viên     147  19,000

     Daewon       Hàn Quốc    ống     9.450  2,100

     Hameln        Đức     lọ     16.800  18,300

     Hameln        Đức     lọ     16.800  2,000

   JSC Krasphar       Nga     Chai    136.500     50

   JSC Krasphar       Nga     Chai    136.500     50

                      lọ    1291.290     20

     Hameln        Đức     ống     63.000     10
                          Tổng cộng:


     Roche         Pháp    Vieân    6.000  840
   Glaxo Smithkline     Pháp     Loï   1000.000  300
 Laboratoires Aguettant    Pháp     Loï    800.000  100
 Laboratoires Aguettant    Pháp     Loï   2000.000  200
   Glaxo Smithkline     Pháp     Loï   1600.000  100
 DuPont Pharma Bristo
                      Bòch   18000.000  1
   Myers Squibb       Pháp
Bristol Myers Squibb BMS-
UPSA- E.R Squibb & Sons
 Limited - Bristol Myers  Pháp-Đức-
 Squibb B.V - Ben Venue   Anh - New   Loï    260.000  50
 Laboratories Inc - Bristol Zealand - Mỹ
  Mayers Squibb (NZ)
   company Auckland

Bristol Myers Squibb BMS-
UPSA- E.R Squibb & Sons
 Limited - Bristol Myers  Pháp-Đức-
 Squibb B.V - Ben Venue   Anh - New   Loï    450.000  100
 Laboratories Inc - Bristol Zealand - Mỹ
  Mayers Squibb (NZ)
   company Auckland
 Bristol Myers Squibb -
 France BMS- UPSA-
     France      Pháp-Anh    Vieân    16.000  240
E.R Squibb & Sons Limited
      - UK
 Lab.Glaxo Smithkline -
France Jeumann Pharma     Pháp - Đức  Vieân   15.000  200
  GmbH-Allemagne
 Boehringer Ingelheim
   France-France
 Boehringer Ingelheim
Espana-Espagne Sanofi.
               Pháp/ Tây
 Panpharma- France            Oáng   68.000  50
                Ban Nha
Pharma GmbH & Co KG-
     France
 Boehringer Ingelheim
  Renaudin- France
 Bristol Mayers Squibb     Pháp    Goùi   14.000  100
              Pháp      Vieân   34.000  50
Novartis Pharma SAS-Pháp
 Boehringer Ingelheim
             Hy Lạp/ Tây
     Ellas.A.E
             Ban Nha/     Vieân   3.300  300
   Unifarma, LDA
              Pháp
   Delpharm Reims
 Glaxo Wellcom GmbH-
 Germany Laboratoire    Đức      Vieân   14.000  2,600
   Glaxo Smithline
  Krewssler Pharma    Pháp      OÁng   120.000  100
   Glaxo Smithline-
              Pháp      Chai   136.000  500
     Allemagne
                Pháp    OÁng  2500.000  100
  Sanofi Synthelabo


 Sanofi Synthelabo Pháp     Pháp    Vieân   10.500  2,000
Sanofi Aventis Pháp Sanofi
 Winthrop Industrie-Pháp


  Novartis Pharma S.p.A
Italie Novartis Pharma SAS   France -
                      OÁng   260.000  800
 France Novartis Pharma    Suisse
 Stein AG - Suisse Novartis
   Pharma AG - Suisse
   Usiphar -France
  Laboratoire Aventis -    Pháp    Vieân   17.000 14,000
 France - Aventis Pharma
  specialies - France
  Usiphar -France
 Laboratoire Aventis -    Pháp    Vieân   6.000 14,000
France - Aventis Pharma
  specialies - France
              Pháp-Thụy
 Roche France - roche          OÁng   85.000  600
                Sĩ
   Switzeland

 Haupt Parma Livron
Lexphar Nepalm - France    Úc    OÁng  1521.000  60
Cenexi: 52 rue Marcel et
  Jacques Gaucher
 Haupt Parma Livron
Lexphar-France Nepalm
               Pháp    OÁng   110.000  60
Cenexi: 52 rue Marcel et
  Jacques Gaucher
               Pháp    Loï   950.000  200
               Pháp    Oáng   26.000  300
   LAB. Renaudin
               Pháp    Oáng   130.000  300
   LAB. Renaudin

               Pháp    Tuùi   80.000  60
   LAB. Renaudin

               Pháp    Tuùi   100.000  300
   LAB. Renaudin

               Pháp    Tuùi   120.000  80
   LAB. Renaudin

               Pháp    OÁng   15.000  100
   LAB. Renaudin
               Pháp    OÁng   17.000  1,000

               Pháp    OÁng   15.000  140


              Australia  OÁng   200.000  100
   Mayne Pharma
              UK - Sewden  OÁng   29.000  20
   Astra Zeneca


Sanofi Synthelabo France   Pháp    Loï   300.000  300
 Sanofi Aventis - France
                     Pháp    OÁng      30.000  50
         Aguettant
      S.E.R.B Laboratoires
     Pharmaceutiques - France    Pháp    OÁng    700.000   10
      Laboratoires SERB -
          France
          Abbott         Pháp    OÁng    40.000    30
                               Tổng cộng:


ơi sáu triệu, một trăm bốn mươi ba nghìn, chín trăm chín mươi đồng)
                          Giám Đốc
                       TS.BS. Hà Mạnh Tuấn
C TRỊ)
     Thành tiền
        6,355,440

        4,112,850

       10,468,290       65,100,000


       45,360,000

       6,384,000

       3,780,000


       3,780,000

        470,400

        945,000

       2,362,500
 2,793,000

 19,845,000

307,440,000

 33,600,000

 6,825,000

 6,825,000

 25,825,800

  630,000
531,965,700

 5,040,000
300,000,000
 80,000,000
400,000,000
160,000,000
 18,000,000
 13,000,000
 45,000,000
 3,840,000
 3,000,000
 3,400,000
 1,400,000
 1,700,000


  990,000 36,400,000

 12,000,000
 68,000,000

250,000,000 21,000,000
208,000,000
238,000,000
 84,000,000 51,000,000
 91,260,000
 6,600,000


190,000,000
 7,800,000

 39,000,000

 4,800,000


 30,000,000


 9,600,000


 1,500,000

 17,000,000

 2,100,000


 20,000,000


  580,000


 90,000,000
  1,500,000  7,000,000


  1,200,000
2,523,710,000

								
To top