Navn - Download as DOC by cuiliqing

VIEWS: 44 PAGES: 3

									Navn               E-mail                Emne                   Sted         Vejleder    Forventet
                                                                           Afslutning
Mia Gebauer Madsen  miagebauermadsen@ki.au.dk  Urinmarkører som prædiktorer for          Klinisk Institut/Urologisk  Troels Munch   Februar 2012
                         nyrefunktionsudviklingen hos børn med medfødt    Afd K, Aarhus        Jørgensen
                         hydronefrose                    Universitetshospital
                                                   Skejby
Andreas Røder    andreasroder@gmail.com    Radikal Prostatektomi, danske erfaringer 1995-          RH       Peter Iversen,  Oktober
                         2010                                       Claus Brasso   2013
Mikael Aagaard    mikael_aagaard@hotmail.com  Urethral Pressure Reflectometry, måling på           RH        Gunnar Lose,   Oktober
                         prostataniveau hos mænd                             Niels KLarskov,  2011
                                                                  Per Bagi, Jens
                                                                  Sønksen, Hans
                                                                  Colstrup.
Niels Fristrup    niels.fristrup@ki.au.dk   Identification of prognostic markers for      Center for Molecular     Lars Dyrskjøt   September
                         progression to muscle-invasive bladder cancer    Clinical Cancer Research   Andersen,     2012
                         and identification of markers for responce to    (CMCC), Klinisk Institut,  Michael Borre,
                         BCG-immunotherapy                  Skejby.           Benedicte Parm
                                                                  Ulhøi, Torben
                                                                  Ørntoft
Diem Bentzon     Diem.benzon@ki.au.dk     Arvelig PC i DK - Epidemiologisk,          Klinisk Institut/Urologisk  Michael Borre,  Juni 2011
                         molekylær/arvgenetisk & screening          Afd K, Aarhus        Lars Dyrskjøt,
                                                   Universitetshospital     Torben Ørntoft
                                                   Skejby
Christina Gade    Christina.gade@ki.au.dk   Hjertekarsygdom som følge af androgen        Klinisk Institut/Urologisk  Michael Borre,  Juli 2013
Jespersen                     deprivation hos prostata kræft patienter      Afd K, Aarhus        Mette Nørgård,
                         (epidemiologisk studie)               Universitetshospital     Truls E.B.
                                                   Skejby            Johansen
Eva Lund Hansen   elun@svf.au.dk        Børneurologi: Urogenital rekonstruktiv kirurgi -  K Klinisk          Lars Henning   April 2014
                         tissue engineering - Urodynamiske og        Institut/Urologisk Afd K,  Olsen, Gitte M
                         biomekaniske aspekter                Aarhus            Hvistendahl og
                                                   Universitetshospital     Troels Munch
                                                   Skejby            Jørgensen

Martin Skøtt     mask@ana.au.dk        Akut nyresvigt ved kronisk nedsat nyrefunktions -  Vand og Salt Centeret,    Søren Nielsen,  August 2012
                         etablering af en model i mindre forøgsdyr      Anatomisk Institut,     Jørgen Frøkiær,
                                                     Aarhus Universitet    Rikke
                                                                 Nørregaard og
                                                                 Hanne Birke-
                                                                 Sørensen

Ole Graumann    olegraumann@dadlnet.dk      Complex cystic masses and small solid tumours in  Urological Research   Palle Osther,   Februar
                           the kidneys -A clinical and experimental trial in  Center, Fredericia    Susanne Osther,  2013
                           diagnostic modalities and minimally invasive    Sygehus         Arne Hørlyck,
                           percutaneous ablative approaches                       Jens Karstoft

Søren Blavnsfeldt  soeren.stoubye.blavnsfeldt@slb  "Prostatacancer og BRCAness"            Urologisk        Palle Osther   Januar 2014
          .regionsydddanmark.dk                                Forskningsenhed,
                                                     Sygehus Lillebælt,
                                                     Fredericia

Katja Venborg    katja.venborg@slb.regionsydda   i
                           Visceral pain originating from the upper urinary  Hospital Lillebælt,   Palle Osther,   Juli 2011
          nmark.dk             tract – a randomized controlled trial on the    Fredericia, urologisk  Asbjørn Mohr
                           effect of morphine and oxycodone in patients    afdeling.        Drewes
                           undergoing percutaneous nephrolithotomy
                           (PCNL)

Martin Mortensen  martin.mortensen@ki.au.dk    The Molecular Signature of Localized Prostate    Urologisk Afd. K,    Michael Borre,  Oktober
                           Cancer                       Molekylær Medicinsk   Lars Dyrskjøt   2014
                                                     Afdeling, Aarhus     Andersen
                                                     Universitets Hospital,
                                                     Skejby

Mikkel Fode     mikkelfode@gmail.com       Rehabilitering af patienter efter prostatektomi -  Herlev Hospital     Jens Sønksen   Sommer
                           specielt med henblik på bevarelse af kontinens og                       2013
                           erektil funktion.
Lotte Sander    lotte.sander@rn.dk        Bivirkninger efter intenderet kurativ behandling  Onkologisk afdeling,   Jesper Carl    Forår 2013
                           af prostatacancer med brug af Ni-Ti stent som    Aalborg.
                           markør.
Mads Hvid Poulsen   mads.poulsen@webspeed.dk  Aspekter af prostatacancer: Stadieinddeling af   Forskningsenheden for    Steen Walter  August 2013
                         lymfeknude og knoglemetastaser ved hjælp af     Urologi, Urinvejskirurgisk
                         PET/CT og osteoporose grundet            Afd, Odense Universitets
                         androgendeprivation.                Hospital, Klinisk Institut
                                                   Syddansk Universitet

Martin Højgaard    martin@hojgaard.com    Molekylærbiologisk karakterisering af human     Herlev Hospital       Kari Mikines  Sommer
                         prostatacancer og effekt af antiandrogen                            2011
                         behandling med anvendelse af oligonukleotid
                         microarray analyse.
Torben Kjær Nielsen               Evaluation of Cytotoxicity and Genetic Changes of  Herlev Hospital       Kari Mikines  Forventer
                         High Dose Vitamin C Infusions in Castration                           indskrivning
                         Resistant Metastatic Human Prostate Cancer                           februar/
                                                                         marts 2011

								
To top