Q - R Qqryq opium dla ludu 1988_ nr 12 - 1993_ nr 18 _V by gegeshandong

VIEWS: 24 PAGES: 19

									                        Q-R

Qqryq : opium dla ludu / 1988, nr 12 - 1993, nr 18 (V). - Warszawa : [b. w., 1982]. - 30 cm
Uwagi: Wal

A 417929 III RARA
1988, nr 12

Z 36 III ID: 6135

Quo Vadis? : Uczniowski Komitet Odnowy Społecznej - UKOS / Wojciech Bolanowski,
Jarosław Rubin. - 1980, nr 1 (29 XI) - 1981, nr 4 (II). - Wrocław : UKOS, 1980. - 21 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Bolanowski, Jarosław Rubin


A 415522 II RARA
1980, nr 1-2
1981, nr 3-4

440279 II RARA
1980, nr 1-2
1981, nr 3 ID: 6136

Rabbuni . - 1983?, [b. nr 1-3]. - [B. m. : b. w. , ok. 1983]. - 30 cm
A 417936 III RARA
1983?, [b. nr 1-3]

442560 III RARA
1983?, [b. nr 1-3] ID: 6137

Radomski Serwis Informacyjny (RSI) / NSZZ "SolidarnoŚć" Ziemia Radomska. - 1981, nr 8 -
1981, nr 19 (29 XI). - Radom : MKR NSZZ "S" Ziemia Radomska, 1981. - 21 cm
A 415527 II RARA
1981, nr 1-19

440280 II RARA
1981, nr 3 ID: 6139

Radomski Serwis Informacyjny . - 1981, nr 11. - Radom : NSZZ "S", 1981. - 30 cm
Uwagi: Wydanie specjalne zjazdowe

A 417937 III RARA
1981, nr 11 ID: 6138

Raport : pismo Rady Programowej RMD [Ruchu Młodzieży Demokratycznej] WolnoŚć
Oddział Bydgoszcz / 1985, nr 1 (XII) - 1987, nr 3(6) (III). - Bydgoszcz : RMD WolnoŚć, 1985. -
30 cm
A 417938 III RARA
1985, nr 1
1987, nr 1(4), 3(6) ID: 6140

Rebeliant Poranny : pismo Międzynarodówki Anarchistycznej "Śląsk" / Jacek S.. - 1989, nr 1. -
Wodzisław Śląski : MA, 1989. - 21 cm
Uwagi: Red.: [pseud.] Jacek S.

A 415528 II RARA
1989, nr 1 ID: 6141

Reduta Strajkowa : gazeta codzienna strajkujących studentów UG / Cezary Godziuk i in.. -
1981, nr 6 (25 XI) - 1981, nr 10 (3 XII). - Gdańsk : [b. w.], 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: Cezary Godziuk, Zbigniew KaŹmierczyk, Joanna Nawrocka, Jacek Rybicki,
Marek Zalesiński


A 417943 III RARA
1981, nr 6, 10

442562 III RARA
1981, nr 6 ID: 6148

Reduta . - 1979, [b. nr] (V). - Kraków : [b. w.], 1979. - 30 cm
A 417941 III RARA
1979, [b. nr] V

423406 III RARA
1979, [b. nr] V ID: 3673

Reduta : biuletyn społeczno-kulturalny NSZZ "SolidarnoŚć" WSP / Marek Szczygieł i in.. -
1981, nr 1/2 (III) - 1981, nr 5/6 (VII). - Rzeszów : KZ NSZZ "S", 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Jan Draus, Bolesław Fleszar, Ludomir Laudański, Anna Spólnik, Marek Szczygieł,
Jerzy Tomala, Stanisław Turek, Tadeusz Ulma, Jerzy Winiarski, Kazimierz Wójcikiewicz,
Barbara Wyrzykowska, Barbara Wyrzykowski, Stanisław Złonkiewicz

A 415529 II RARA
1981, nr 1/2-5/6

440281 II RARA
1981, nr 1/2-5/6 ID: 6145

Reduta : niezależny biuletyn studencki / 1980, nr 1 (10 IX) - 1981, nr 11 (27 IV). - Gdańsk :
NZS UG, 1981. - 30 cm
A 417939 III RARA
1980, nr 1-4
1981, nr 11
442561 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 11 ID: 6143

Reduta : pismo Porozumienia Grup Niezależnych "WolnoŚć" / 1986, nr 2 (XI) - 1987, nr 5 (II).
- [B. m.] : PGN "W", 1986. - 21 cm
Uwagi: Od nr 4: Eko-Reduta (T)

A 415531 II RARA
1986, nr 2-3
1987, nr 4-5

440417 II RARA
1987, nr 4-5 ID: 6142

Reduta / Tymczasowa Komisja Miejska "SolidarnoŚć". - 1985, nr 2 (IV). - Ostrowiec
Świętokrzyski : TKM NSZZ "S", 1985. - 30 cm
A 417942 III RARA
1985, nr 2
ID: 3674


Reduta : za naszą i waszą wolnoŚć : niezależne pismo wojskowe / płk.Marian Rajski [pisał art.].
- 1983, nr 7 (III) - 1983, nr 8 (V). - Warszawa ; Gdańsk : [b. w.], 1983. - 21 cm
Uwagi: Gaz.Polska nr 11(139) z 14.03.96, s.5


A 415530 II RARA
1983, nr 7-8 ID: 6147

Reduta : związkowy biuletyn informacyjny : pismo wydawane przez członków NSZZ
"SolidarnoŚć" ZM "Wola" d. Nowotko / 1985, nr 45/46 (IV) - 1987, nr 60 (I). - Warszawa :
NSZZ "S" ZM "Wola", 1982. - 30 cm
A 417940 III RARA
4 1985, nr 45/46, 51-52/53
6 1987, nr 60 ID: 6146

Refleks : NZS Filologii Polskiej / Piotr Fiutek. - 1981, nr 1 (V) - 1981, nr 4 (XI). - Wrocław :
NZS UWr., 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: Piotr Fiutek, Jerzy Jarek, Jerzy Pietraszek, Janusz Wolniak. - Współ.: E.
Ogonowska


A 417944 III RARA
1981, nr 1, 3-4
442563 III RARA
1981, nr 1, 3-4 ID: 6149

Refleksje : korespondencja wewnętrzna uczestników Ruchu Wolnych Demokratów / Adam
PleŚnar, Bogusław Mazur. - 1987, nr 1 (30 X) - 1989, nr 2(4) (1 VI). - Wrocław : RWD, 1989. -
30 cm
Uwagi: Red.: Bogusław Mazur, Adam PleŚna


A 417945 III RARA
1987, nr 1-2
1989, nr 1(3)-2(4)

442564 III RARA
1989, nr 2(4) ID: 6150

Refleksy : gazetka członków NSZZ "SolidarnoŚć" / 1988, nr 1 (18 I). - Toruń : NSZZ "S", 1988.
- 30 cm
A 417946 III RARA
1988, nr 1 ID: 6151

Refleksy : pismo studentów UW / 1986, nr 3 - 1988, nr 12 (X). - Warszawa : [b. w.], 1986. - 30
cm
A 417947 III RARA
1986, nr 1-3
1988, nr 12 ID: 6152

Reflektor : pismo NZS WSP / 1981, nr 1 (12 III) - 1989, nr 2(8) (7 III). - Kielce : NZS WSP,
1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: Agnieszka Adamczyk, Dariusz Foks, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki,
Wojciech Kozioł, Krzysztof Lipiec, Andrzej Rogala, Monika Senderska, Andrzej Skowron,
Rajmund Świercz

A 417948 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8), 6(12)

442565 III RARA
1981, nr 1-5 + wyd. spec.
1989, nr 2(8) ID: 3675

Region : numer strajkowy / 1988, nr 1 (22 VIII) - 1988, nr 6 (29 VIII). - Wrocław : SI RKW
NSZZ "S", 1988. - 15 cm
A 415534 II RARA
1988, nr 1-3, 6

440282 II RARA
1988, nr 1 ID: 6155

Region : pismo NSZZ "SolidarnoŚć" Dolny Śląsk / Barbara Piekdoń i in.[Barbara Labuda red.
nacz. -Gaz. Pol. nr 12(140)z 21.03.96. - 1987, nr 1 (15 XI) - 1989, nr 63/64 (23 XII). - Wrocław :
NSZZ "S" Dolny Śląsk, 1987. - 30 cm
Uwagi: Region : pismo NSZZ "SolidarnoŚć" Dolny Śląsk /
Red.: Paweł Kasprzak, Paweł Kocięba, Barbara Piekdoń, Paweł Romaszkin. - dwutygodnik


A 417949 III RARA
1987, nr 1-3
1988, nr 4-11, 13-26
1989, nr 27-49, 52-63/64

442566 III RARA
1987, nr 1
1988, nr 4, 6-9, 14-17, 19-21, 23-26
1989, nr 28-32, 34, 38-40, 42-43, 46-47, 49, 52-57, 59 ID: 6154

Regionalny Serwis Informacyjny . - 1981, [b. nr] (26 IX). - Olsztyn : [b. w.], 1981. - 21 cm
A 415535 II RARA
1981, [b. nr] 26 IX ID: 6156

Rejestr Wniosków i Inicjatyw / wydaje Rada Zespołów Inicjatywy uczestników Ruchu Obrony
Praw Człowieka i Obywatela w Polsce. - 1978, nr 1 (16 X)

A 415800 II RARA
1978, nr 1 ID: 6157

Remontowiec : biuletyn informacyjny MKK NSZZ "SolidarnoŚć" Hutnicze Przedsiębiorstwo
Remontowe / Zdzisław Goc, Jacek Podstawski, Jan KaŹmierczak. - 1981, nr 1 (10 VII). -
Katowice : MKK NSZZ "S" HPR, 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: Zdzisław Goc, Jan KaŹmierczak, Jacek Podstawski


A 417956 III RARA
1981, nr 1 ID: 6158

Renesans : pismo ludzi nieobojętnych / Jacek Feduszka i in.. - 1989, nr 4 - 1990, nr 9. - ZamoŚć
: KO Miasta ZamoŚcia, 1990. - 30 cm
Uwagi: Red.: Jacek Feduszka, Marek Grzelaczyk, Tomasz Konstantynowicz, Krzysztof Korona,
Piotr Rogalski, Marian Sabat, Jerzy Stankiewicz, Jerzy Szaruga


A 417957 III RARA
1989, nr 1, 3-4
1990, nr 8-9 ID: 6159
Reperkusje : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSP Olsztyn / 1981, nr 5 (III). -
Olsztyn : NZS WSP, 1981. - 21 cm
A 415536 II RARA
1981, nr 5 ID: 6160

Replika : dwutygodnik niezależny / Dolny Śląsk. - 1982, nr 8 - 1987?, nr 53. - Wrocław :
Agencja Informacyjna SolidarnoŚci Walczącej, 1983. - 30 cm
A 417958 III RARA
1982, nr 2-5, 7-9
1983, nr 10-21
1984, nr 22-23, 25-26, 29-31/32
1985, nr 33/34-43/44
1986, nr 45-52
1987?, nr 53

442567 III RARA
1982, nr 5
1983, nr 11, 13, 15, 16/18
1984, nr 22, 25, 30-31/32
1985, nr 33/34-43/44
1986, nr 45, 47-52
1987?, nr 53 ID: 6161

Reporter : kwartalnik / Jan Ten. - 1985, nr 1 - 1986, nr 2/3. - Warszawa : Wydawnictwo Azyl,
1985. - 21 cm
Uwagi: Red.: Jan Ten

A 415537 II RARA
1985, nr 1
1986, nr 2/3

440283 II RARA
1985, nr 1
1986, nr 2/3 ID: 6162

Res Publica . - 1979, nr 1 - 1981, nr 8. - Warszawa : Krąg, 1979. - 30 cm
A 417959 III RARA
1979, nr 1-4
1980, nr 5-7
1981, nr 8

442568 III RARA
1979, nr 1-4
1980, nr 5-7
1981, nr 8 ID: 6163
RES : pismo NSZZ "SolidarnoŚć" przy BJ / NSZZ "SolidarnoŚć" przy BJ . - 1981, nr 1 - 1981,
[nr spec.]. - Kraków : NSZZ "S" BJ, 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Jan Brzeski, Waldemar Czaja, Janina WoŹniak

A 415538 II RARA
1981, nr 1 + nr spec.

440284 II RARA
1981, nr 1 + nr spec. ID: 3676

Rewers : pismo Ruchu "WolnoŚć i Pokój" / Artur Tokarski i in.. - 1988, nr 3 - 1988, nr 4 (29
IV). - Kołobrzeg ; Koszalin ; Słupsk : WiP, 1988 - (Druk: Warszawa : Wydawnictwo Dezerter). -
21 cm
Uwagi: Red.: [pseud.] SYXTUS, Artur TokarskiA 415540 II RARA
1988, nr 3-4 ID: 6164

Rewolta : pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego / Piotr Rymarczyk, Piotr Salwowski. -
1989, nr 3 (XII) - 1991, nr 7 (XI). - Warszawa : RSA-MA, 1989. - 21 cm
Uwagi: Red.: Piotr Rymarczyk, Piotr Salwowski. - nr 6 i 7 poza obrębem II obiegu


A 415541 II RARA
1989, nr 3
1990, nr 5

440285 II RARA
1990, nr 5 ID: 6165

Rezonans Serwis : pismo NSZZ "S" Regionu Warmińsko Mazurskiego / Leszek Grucela i in.. -
1981, dod. nr 1 - 1990, nr 12(235) (22 VI). - Olsztyn : NSZZ "S", 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: W.J. Dąbrowski, Leszek Grucela, S. Kruk, J. Rosłan, Adam Jerzy Socha, A. Weber


A 417961 III RARA
1981, nr 40-41, 43-46, 48-83 + dod.nr 1 + dod.nr 2 + dod.nr 3
11 1990, nr 1(224)-12(235)

442570 III RARA
1981, nr 41, 43-46, 48-83 + dod. nr 1 + dod. nr 2 + dod. nr 3
11 1990, nr 1(224)-12(235) ID: 6167
Rezonans : biuletyn informacyjny NSZZ "SolidarnoŚć" Telkom Teletra / 1981, nr 11 (29 V) -
1984, [b. nr] (VII). - Poznań : NSZZ "S" Telkom Teletra, 1984. - 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Jankowski, Elżbieta Mińska, Barbara Napieralska, Stanisłąw Pańczyszyn,
Ryszard Pawlaczyk, Ryszard Stasiński, Maria Talaga


A 417955 III RARA
1981, nr 11
1983, nr 5
1984, nr 6/7, [b. nr] V/VI/VII

442569 III RARA
1984, nr 6/7, [b. nr] V/VI/VII ID: 6166

Rezystor : bibuła Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu /
1983, nr 11. - Wrocław : NZS AR, 1983
. - 30 cm
A 417962 III RARA
1983, nr 11 ID: 6168

RHR : biuletyn informacyjny Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej / 1989, nr 1 (I). - [B. m.] :
RHR, 1989. - 21 cm
A 415542 II RARA
1989, nr 1

440286 II RARA
1989, nr 1 ID: 6169

Riposta : RKS NSZZ "SolidarnoŚc" Dolny Śląsk / 1984, nr 1 (IX) - 1986, nr 6(20) (VI). -
Wrocław : RKS NSZZ "S", 1984. - 15 cm
A 415543 II RARA
1984, nr 1-4
1985, nr 5, 7-11, 13-14
3 1986, nr 1(15)-6(20)

440287 II RARA
1984, nr 2-4,
1985, nr 5, 7-9, 13-14
3 1986, nr 1(15)-6(20)
ID: 6170


RIS Regionalny Informator SolidarnoŚci : regionalny informator SolidarnoŚci Śląsko-
Dąbrowskiej : biuletyn komisji zakładowych / 1982, nr 6 (IV) - 1988, nr 10(130) (X). - Katowice
: NSZZ "S" Region Śląsko-Dąbrowski, 1982. - 30 cm
A 417963 III RARA
1982, nr 6, 22
1983, nr 3(27), 6(30), 14(38)-15(39), 19(43)-20(44)
1984, nr 4(52)-6(54), 9(57)-11(59), 17(65)-24(72) + dod. 22(70) + dod. 24(70)
1985, nr 1(73)-9(81), 11(83)-13/14(85/86), 20(92)-24(96) + dod. 3(75) + dod. 7(75) + dod. 8(75)
1986, nr 1(97)-6(102), 9(105)-12(108)
1987, nr 1(109)-12(120)
1988, nr 1(121)-2(122), 4(124)-7/8(127/128), 10(130), 1-3, 5-9 (31 VIII)

442571 III RARA
1983, nr 15(39)
1984, nr 6(54), 10(58), 17(65)-19(67), 23(71)-24(72)
1985, nr 1(73)-9(81), 20(92)-24(96) + dod. 3(75), 7(79)-8(80)
1986, nr 1(97)-6(102), 9(105)-12(108)
1987, nr 1(109)-5(113), 7/8(115/116)-10(118), 12(120)
1988, nr 04(124)-6(126), 1-3, 5-9 ID: 6171

RiS Rozwaga i SolidarnoŚć : pismo Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ
"SolidarnoŚć" / 1988, nr 3 (26 VIII) - 1988, nr 12 (30 VIII). - Gdańsk : MKS NSZZ "S", 1988 -
druk: Wolna Drukarnia Gdańskiej Stoczni). - 30 cm
Uwagi: Od nr 3: Rozwaga i SolidarnoŚć (P). - wydanie strajkowe


A 417964 III RARA
1988, nr 3, 5, 8, 12
ID: 6172


RMS : pismo Ruchu Młodzieży Solidarnej / Adam Kieryło. - 1989, nr 9 - 1989, nr 11. -
Sulechów : Agencja Wydawnicza RMS, 1989. - 21 cm
Uwagi: Red.: Adam KieryłoA 415544 II RARA
1989, nr 9-11
ID: 6173


Robotnik Białostocki : pismo PPS / 1990, nr 9 (X). - Białystok : PPS, 1990. - 30 cm
A 417968 III RARA
1990, nr 9 ID: 6181

Robotnik Lęborka : pismo Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "SolidarnoŚć" w
Lęborku / 1983, nr 6 (16 II) - 1983, nr 9 (28 III). - Lębork : TKK NSZZ "S", 1983. - 30 cm
A 417969 III RARA
1983, nr 6, 9 (28 III)
ID: 6182


Robotnik Łódzki PPS : pismo P.P.S. / 1988, nr 2 - 1989, nr 11 (14 XI). - ŁódŹ : PPS, 1988. -
36 cm
A 419720 IV RARA
1988, nr 1-3
1989, nr 4-6, 8-11

444710 IV RARA
1989, nr 6, 8, 10-11 ID: 6183

Robotnik Małopolski : pismo NSZZ "SolidarnoŚć" / 1982, nr 1 (1 II). - Kraków : NSZZ "S",
1982
A 418554 III
1982, nr 1

442902 III RARA
1982, nr 1 ID: 3678

Robotnik Mazowiecki : pismo Polskiej Partii socjalistycznej w Płocku / Jacek Pawłowicz. -
1988, nr 1 (I) - 1990, nr 7(37) (XI). - Płock : KM PPS, 1988. - 30 cm
Uwagi: Red.: Jacek Pawłowicz


A 417971 III RARA
1988, nr 1-16
1989, nr 1(17)-6(22)
2 1989, nr 7(23)-14(30)
3 1990, nr 2(31)-7(37) + wyd. spec.

442573 III RARA
1988, nr 1-3, 5-6
2 1989, nr 10/11(26/27)-12(28), 14(30)
3 1990, nr 2(31)-7(37) + wyd. spec. ID: 6184

Robotnik Polski w Walce : centralny organ Konfederacji Polski Niepodległej / 1982, nr 1 (1 IX)
- 1982, nr 2 (7 X). - Warszawa : Wydawnictwo Polskie, 1982. - 30 cm
Uwagi: Red.: Ryszard Bocian


A 417974 III RARA
1 1982, nr 1-2

442576 III RARA
1 1982, nr 1-2 ID: 6185

Robotnik Polski / Kierownictwo Akcji Bieżącej obszar II KPN Wydział Robotniczy. - 1985, nr
1 - 1986, nr 7 (3 III). - Kraków : Wydział Robotniczy KAB Obszar II KPN w Krakowie, 1985. -
30 cm
A 417972 III RARA
1985, nr 1-4
1986, nr 5/6-7
442574 III RARA
1985, nr 1-4
1986, nr 5/6-7 ID: 3680

Robotnik Polski : pismo Polskiej Partii Socjalistycznej / Okręgowy Komitet Robotniczy. - 1988,
nr 8 - 1988, nr 10 (X). - Kraków : OKR PPS, 1988. - 30 cm
Uwagi: Red.: Wiesław Kukla, Agata Michałek

A 417973 III RARA
1988, nr 8-12 +dod.nadzw.1

442575 III RARA
1988, nr 9-12 ID: 3679

Robotnik Pomorza Zachodniego . - 1986, nr 116 (7 XII) - 1990, nr 155 (I). - Szczecin : [b. w.],
1986. - 30 cm
A 417975 III RARA
1986, nr 116-117
1987, nr 3(120), 7,5(125), 11(129), 18(136)
1989, nr 152
1990, nr 155

442577 III RARA
1987, nr 7,5(125)
1990, nr 155 ID: 6186

Robotnik Szczeciński / [Komitet Założycielski WZZ]. - 1980, nr 1(2) (31 III) - 1980, nr 2(3)
(29 X). - Szczecin-Gryfino : [WZZ], 1980. - 30 cm
Uwagi: Pismo Komitetu Założycielskiego (szczecińskich) WZZ ukazało się z inicjatywy Danuty
Grajek, Tadeusza Kociełowicza, Stefana Kozłowskiego (A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL
1945-1980, Londyn 1994, s. 566)


A 418555 III RARA
1980, nr 1(2)-2(3)
ID: 6187


Robotnik Śląski : pismo Polskiej Partii Socjalistycznej / 1989, nr 2 (VIII). - [B. m.] : PPS, 1989.
- 30 cm
A 417976 III RARA
1989, nr 2 ID: 6188

Robotnik Trójmiasta : pismo Gdańskiej Organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej / Maciej
Nowicki. - 1989, nr 5 (5 VI). - Gdańsk : PPS, 1989. - 30 cm
Uwagi: Red.: Maciej Nowicki
A 417977 III RARA
1989, nr 5 ID: 6189

Robotnik Wybrzeża : pismo Komitetu Zalożycielskiego Wolnych Związków Zawodowych
Wybrzeża / Andrzej Bulc i in. . - 1978, nr 1 (1 VIII) - 1980, nr 6 (III). - Gdańsk : Sopot : KZ
WZZ, 1978. - 30 cm
Uwagi: Red.: Bogdan Borusewicz, Andrzej Bulc, Andrzej Gwiazda, Joanna Gwiazda, Edwin
Myszk, Alina Pieńkowska, Maryla Płońska, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa . - WG A.
Friszke: Opozycja polityczna w PRL 1945-1980. Aneks, Londyn1994 s. 562


A 417979 III RARA
1978, nr 1
1979, nr 2-5 + dod. do nr 4
1980, nr 6

442578 III RARA
1978, nr 1
1979, nr 3-5
1980, nr 6 ID: 6284

Robotnik Wybrzeża : pismo Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych /
red. Edwin Myszk. - 1979, nr 4 (VIII) - 1979, nr 6 (X). - Gdańsk : WZZ, 1979. - 30 cm
Uwagi: Red.: Edwin Myszk. - fałszywkaA 417978 III RARA
1979, nr 4-6 ID: 6285

Robotnik Wybrzeża : Pismo Polskiej Partii Socjalistycznej / 1988, nr 1 (IV). - Gdańsk : PPS,
1988
442579 III RARA
1988, nr 1-2
ID: 6283


Robotnik-Wydanie Szczecińskie . - 1979, [b. nr] (III). - [Warszawa : b. w.], 1979. - 30 cm
Uwagi: Kont.: ROBOTNIK SZCZECIŃSKI

A 418560 III RARA
1979, [b. nr] III ID: 6286

Robotnik : centralny organ PPS : WolnoŚć-RównoŚć-NiepodległoŚć / Janusz Zawadzki,
Wojciech Borowik, Grzegorz Ilka. - 1989, nr 16 (30 IV) - 1990, nr 32 (9 VI). - Warszawa : CKW
PPS ; Wiedza, 1988. - 30 cm
Uwagi: Red.: Wojciech Borowik, Grzegorz Ilka, Janusz Zawadzki
A 417967 III RARA
1987, nr 132/133
1988, nr 134-139, 6(138)-9(141)
1989, nr 9(141)-14(146), 16, 18-19, 21-23
1990, nr 24-29, 31-32
1991, nr spec.

442572 III RARA
1988, nr 136, 138-139, 6(138)
1989, nr 9(141)-10(142), 16, 19, 21, 23
1990, nr 24-25, 29, 31 ID: 6175

Robotnik : centralny organ PPS / wydaje Centralny Komitet Zagraniczny PPS w Londynie. -
1988, nr 2/8383 (X) - 1988, nr 3/8384 (XII). - Warszawa : CWK-PPS-RD, 1988 - (Druk:
Wydawnictwo Prasowe MYŚL). - 21 cm
Uwagi: Red.: Grzegorz Ilka. - wydanie krajowe: Grzegorz IlkaA 415546 II RARA
1988, nr 1/8382-3/8384 ID: 6177

Robotnik / Jan Lityński, Wojciech Onyszkiewicz, Józef Śreniowski. - 1977, nr 1 (IX) - 1981, nr
80 (3 XII). - Warszawa : KOR, 1977. - 30 cm
Uwagi: Red.: Bogdan Borusewicz, Anna Dodziuk, Jan Lityński, Andrzej Łodyński, Helena
Łuczywo, Wojciech Onyszkiewicz, A. Pawlicka, A. Spyra, Joanna Szczęsna, Józef Śreniowski,
Ludka Wujec. - Współ.: J. Ciesielski, Joanna Duda-Gwiazda, Seweryn Jaworski, D


A 418330 III RARA
1977, nr 1-3, 5-7
1978, nr 8-19, 21/22-26
1979, nr 27-42
1980, nr 43/44-63/64, 67-72
1981, nr 73-74, 76-80 + dod. do nr 76

442660 III RARA
1977, nr 2-3, 5-7
1978, nr 8-19, 21/22-26
1979, nr 27-33, 35-40, 42
1980, nr 43/44-51/52, 57-63/64, 67-72
1981, nr 73-74, 76-80 + dod. do nr 76

423386 III RARA
1977, nr 2, 5, 6
1978, nr 9-13, 15-19, 21/22-26
1979, nr 27, 30, 32-33, 35, 38/39
1980, nr 43/44-46, 49-51, 57, 59-63/64, 68/69-72
1981, nr 73, 76-80 423386 III RARA
ID: 6176


Robotnik / Jan Lityński, Wojciech Onyszkiewicz, Józef Śreniowski. - 1979, nr 35 spec. (III). -
[Warszawa : b. w.], 1979. - 30 cm
A 418559 III RARA
1979, nr 35 spec. ID: 6179

Robotnik / Jan Lityński, Wojciech Onyszkiewicz, Józef Śreniowski. - 1979, nr 35 spec. (III). -
[Warszawa : b. w.], 1979. - 30 cm
A 418558 III RARA
1979, nr 35 spec.
ID: 6180


Robotnik : niezależny informator kielecki / Regionalny Komitet Obrony Więzionych za
Przekonania ; Mirosław Domińczyk, Przemysław Jerzy Witek, Jerzy Węglarski. - 1981, nr 1 (17
IX) - 1981, nr 2 (2 X). - Kielce : RKOWzP, 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: Mirosław Domińczyk, Jerzy Węglarski, Przemysław J. Witek


A 417966 III RARA
1981, nr 1-4
ID: 6174


Rola : biuletyn NSZZ RI "SolidarnoŚć" / Gabriel Janowski. - 1981, nr 1 (I) - 1981, nr 8 (VI). -
Warszawa : NSZZ "S" RI, 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Gabriel JanowskiA 415547 II RARA
1981, nr 1-8

440288 II RARA
1981, nr 1 ID: 6287

Rolnik Niezależny : pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników
SolidarnoŚć Wiejska / 1988, [b. nr.] (VI). - Warszawa : NSZZ Rolników SolidarnoŚć Wiejska,
1988. - 30 cm
A 417981 III RARA
1988, [b. nr.] VI ID: 6289

Rolnik Niezależny : pismo Niezależnego Związku Zawodowego Rolników / Henryk Kosut,
Janusz Rożek. - 1978, nr 1 (XII) - 1981, nr 27 (II). - Warszawa : NZZR , 1978. - 30 cm
Uwagi: Red.: Henryk Kosut, Janusz Rożek
A 417980 III RARA
1978, nr 1
1979, nr 1/2, 5-6, 11-12
1981, nr 27 ID: 6288

Rosa : pismo NZS WSI Radom / Konstanty Jakubiak ; Marek Masłowski ; Mirosław Stępień ;
Leszek Traczyk. - 1990, nr 10 (21 XI). - Radom : Radomska Oficyna Studencka, 1990. - 21 cm
Uwagi: Red.: Konstanty Jakubiak, Marek Masłowski, Mirosław Stępień, Leszek TraczykA 415550 II RARA
1990, nr 10 ID: 6290

Rota 80 : dwutygodnik społeczno-kulturalny NSZZ "SolidarnoŚć" w Toruniu / Zygmunt
Kozicki i in.. - 1980, nr 2. - Toruń : WDK-TUKT NSZZ "S", 1980. - 21 cm
Uwagi: Red.: Zbigniew Dereżyński, Wiesław P. Kozicki, Zygmunt Kozicki, Marek
Mądzielewski, Marianna Rygielska, Irena Sauk, Włodzimierz TribusA 415548 II RARA
1 1980, nr 2
ID: 6293


Rota : Biuletyn Radomski Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania / Andrzej Sobieraj ;
Zdzisław Podkowiński ; Jacej Jerz ; Piotr Turlejski. - 1981, nr 1(7) - 1981, nr 3. - Radom :
Radomski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Jacek Jerz, Zdzisław Podkowiński, Andrzej Sobieraj, Piotr Turlejski

A 415551 II RARA
1981, nr 1(7)-3 ID: 6292

Rota : pismo FMW IV LO Gdynia / 1988, nr 1 (1 XII) - 1989, nr 3 (15 II). - Gdynia : FMW IV
LO , 1989. - 21 cm
A 415549 II RARA
1988, nr 1
1989, nr 3 ID: 6291

RozmaitoŚci Propozycji i Dyskusji : niezależne pismo związkowców "SolidarnoŚci" / Anna
Bubak i in.. - 1981, nr 1 - 1981, nr 4 (7 X). - ŁódŹ : [b. w.], 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Anna Bubak, Krzysztof Józefowicz, Mirosław Michałowski, Ryszard Solarek,
Sławomir Wojciechowski. - redagują "Propozycje i Dyskusje" Pismo Związkowców NSZZ "S"
A 415552 II RARA
1981, nr 1, 4 ID: 6294

Rozmowy : informator wewnętrzny nauczycieli zrzeszonych w NSZZ "SolidarnoŚć" Region
Mazowsze / Teresa Bochwic i in.. - 1980, nr 1 (15 XI) - 1981, nr 13 (15 XI). - Warszawa : [b.
w.], 1980. - 21 cm
Uwagi: Red.: Teresa Bochwic, Stanisław Falkowski, Stanisław Jędrzejewski, Anna Lazurska,
Julian Radziewicz, Joanna Sobolewska-Pyz

A 415553 II RARA
1980, nr 1-2/3
1981, nr 4-13

440289 II RARA
1980, nr 1-2/3
1981, nr 4, 6-13 ID: 6295

Roztopy : pismo społeczno-kulturalne / Anita Pudlik i in.. - 1981, nr 4. - Poznań : [b. w.], 1981.
- 21 cm
Uwagi: Red.: Maciej Ceranek, Zbigniew Czerwiński, Marek Flota, Zbigniew Heryng, Andrzej
Karpiński, Anita Pudlik

A 415554 II RARA
1981, nr 4 ID: 6296

Rozwaga i SolidarnoŚć : pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ "SolidarnoŚć" w
Stoczni Gdańskiej / Jacek Merkel i in.. - 1981, nr 1 (21 IV) - 1981, nr 32 (4 XII). - Gdańsk :
NSZZ "S" SG, 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: M. Głuchowska, Bogusław Maliszewski, Jacek Merkel, Tomasz Moszczak, A.
Ogrodowski, B. Oleszek, Jadwiga Piątkowska, Piotr Pieńkowski, K. Pierożek, Zbigniew
Trafalski, B. Włodarczyk, Z. Zawalski, W. Żylicz

A 417983 III RARA
1981, nr 1-10, 13-24, 26-28, 32

442580 III RARA
1981, nr 13, 16-17, 24 ID: 6298

Rozwaga i SolidarnoŚć : pismo pod patronatem KZ NSZZ "SolidarnoŚć" w Stoczni Gdańskiej /
1982, nr 3 (1 XII) - 1989, nr 109 (22 I). - Gdańsk : KZ NSZZ "S", 1982. - 30 cm
A 417982 III RARA
1982, nr 3
1983, nr 12, 19
1984, nr 27-28, 31-32
1985, nr 33-34, 38, 40
1986, nr 46-50, 55
1987, nr 58, 60-61, 64
1988, nr 69, 71, 76(4)-84(12), 87-88, wyd. strajkowe 88(1)-89(2), 91(4)-92(5), 95(8), 97(10)-
98(11), 102- 109, KI Kom. strajk. nr 12

442581 III RARA
1982, nr 3
1984, nr 27-28
1985, nr 33-40
1986, nr 48-49
1987, nr 60
1988, nr 76(4)-84(12), 88(1)-89(2), 91(4)-92(5), 98(11), 102-104, 107-108 ID: 6297

Róbmy swoje : pismo NSZZ "SolidarnoŚć" INOP i "Tarpana" / 1987, nr 2 - 1989, nr 15 (15 VI).
- Poznań : NSZZ "S" INOP i "Tarpana", 1987. - 30 cm
A 417965 III RARA
1987, nr 2-3
1988, nr 6, 9
1989, nr 11, 12, 15 ID: 6299

Ruch ChrzeŚcijańsko-Demokratyczny : biuletyn informacyjny / Tadeusz Burgar, Michał
Drozdek. - 1989, nr 1 (15 VII). - Warszawa : Sekretariat Tymczasowego ZG Stronnictwa Pracy i
ZG Klubu ChrzeŚcijańsko-Demokratycznego, 1989. - 21 cm
Uwagi: Red.: Tadeusz Burger, Michał Drozdek

A 415557 II RARA
1989, nr 1 ID: 6300

Ruch Młodzieży Nie-Zależnej . - 1988, nr 1. - Gorzów Wielkopolski : RMN, [1988]. - 21 cm
A 415558 II RARA
1988, nr 1

440291 II RARA
1988, nr 1 ID: 6301

Ruch Związkowy : pismo poŚwięcone odrodzeniu wolnego ruchu zawodowego w Polsce /
Roman KŚciuszek i in.. - 1978, nr 1 (VIII) - 1979, nr 5 (II). - [B. m. : b. w.], 1978. - 30 cm
Uwagi: Red.: Roman KoŚciuczek, Kazimierz Świtoń, Andrzej WoŹnicki, Jan Zapolnik . - Wg
A.Friszke: Opozycja polityczna w PRL 1945-1980. Aneks, Londyn1994 s.562 - sierpień 1978
ogólnopolskie pismo ROPCio red. przez K. Świtonia, R. KŚciuszka,


A 417984 III RARA
1978, nr 1-2, 4
1979, nr 5

421951 II RARA
1978, nr 2, 4
1979, nr 5 ID: 6302

Ruch : nieregularne pismo społeczno-kulturalne / 1981, nr 1 (VI). - Kraków : [b. w.], 1980. - 21
cm
Uwagi: Red.: Łukasz Świerz

A 415556 II RARA
1981, nr 1

440290 II RARA
1981, nr 1
ID: 3681


Rzecz Sumienia : pismo poŚwięcone problemom wychowania i oŚwiaty wydawane w łącznoŚci
i w porozumieniu z RKW NSZZ "SolidarnoŚć" Ziemia Radomska / 1987, nr 1/1 (X) - 1988, nr
1/4 (I). - Radom : [b. w.], 1987. - 30 cm
A 417985 III RARA
1987, nr 1/1-3/3
1988, nr 1/4 ID: 6303

Rzeczpospolita Polska : pismo poŚwiecone Polskiej Akcji NiepodległoŚciowej w Świecie :
organ prasowy Rządu RP na UchodŹstwie / 1986, nr 4(379) (IV) - 1987, nr 12(399) (XII). -
Warszawa : KPN, 1986. - 30 cm
Uwagi: pierwsze wydanie krajowe

A 417987 III RARA
30 1986, nr 4(379)
31 1987, nr 1(388), 4(391)-6(393), 8(395)-12(399)

442583 III RARA
31 1987, nr 4(391), 12(399) ID: 6305

Rzeczpospolita Polska : pismo poŚwięcone Polskiej Akcji NiepodległoŚciowej w Świecie /
pismo poŚwięcone Polskiej Akcji NiepodległoŚciowej w Świecie. - 1990, nr 12(423) (15 I). -
Kraków : "Przegląd Akademicki" NZS UJ, 1990. - 30 cm
A 417988 III RARA
1990, nr 12(423)
ID: 3682


Rzeczpospolita : pismo Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu /
Rzeczpospolita : pismo Komitetu Porozumienia na Ryszard Perzyński, Marian Piłka, Wojciech
Ziembiński i in.. - 1979, nr 1 (14 II) - 1980, nr 9/10 (IX). - Warszawa : KPnRSN, 1979. - 30 cm
Uwagi: Red.: Ryszard Perzyński, Marian Piłka, Wojciech Ziembiński
A 417986 III RARA
1979, nr 1-3
1980, nr 5-6, 9/10

423442 III RARA
1979, nr 1 ID: 6304

Rzeczychłopska : tygodnik NSZZ RI "SolidarnoŚć" WKZ [Wojewódzki Komitet Założycielski]
/ Gilewicz Iwona i in. . - 1981, nr 13 (1 X) - 1989, nr 5 (6 VII). - Toruń : NSZZ RI "S", 1981. -
30 cm
Uwagi: Red.: Iwona Gilewicz, Michał Grabianka, Piotr Kilian, Grzegorz Lorczyk, Kamil
Matuszewski, Marianna Rygielska, Konrad Sienkiewicz, Wacław Szramowski. - Współ.: Jędrzej
Kwiatkowski, Adam MiłoszowskiA 417989 III RARA
1981, nr 13-15
1989, nr 1-2, 5 ID: 6306

								
To top