ct1

Document Sample
ct1 Powered By Docstoc
					     Opozorilo: Razen velikih začetnic uporabljajte samo male črke! Ne spreminjajte nastavitev!

     TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE - PRVA STOPNJA
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)       Šola (ime šole in kraj)           Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1.   Nina Šulek          OŠ Angela Besednjaka, Maribor           Dušanka Lugarič         46.0  49.0 95.0
     2.   Eva Nike Cvikl        OŠ Angela Besednjaka, Maribor           Dušanka Lugarič         46.5  48.0 94.5
     3.   Eva Lorenčič         OŠ Pesnica                     Gordana Rodinger        46.5  48.0 94.5
     4.   Zarja Protner        OŠ Ludvika Pliberška, Maribor           Karolina Jurak         47.0  47.0 94.0
     5.   Alja Lodrant         OŠ Franja Goloba Prevalje             Marija Eremut          46.5  47.0 93.5
     6.   Ana Svetel          OŠ Bojana Ilicha, Maribor             Breda Čač            45.0  48.0 93.0
     7.   Luka Jesenšek        OŠ Toneta Čufarja, Maribor             Klavdij Jöbstl         48.0  45.0 93.0
     8.   Marija Malgaj        IV. OŠ Celje, Celje                Jelka Hribernik         44.5  48.0 92.5
     9.   Maruša Kraševac       OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistrica         Zdenka Bizjak          43.5  49.0 92.5
     10. Urša Petek           OŠ Tabor, Logatec                 Vida Matičič          44.0  48.0 92.0
     11. Karmen Jordan          OŠ Šentjernej, Šentjernej             Barbka Kukman          44.5  47.5 92.0
     12. Lana Semečnik          OŠ Livada, Velenje                 Jasna Novak           45.0  47.0 92.0
     13. Eva Sinič            OŠ Gustava Šiliha, Laporje             Milena Krajnc          42.0  50.0 92.0
     14. Urška Rojko           OŠ Markovci                    Irena Muršec          46.0  45.5 91.5
     15. Anja Ribaš           Osnovna šola Tišina                Bernarda Jureš         45.0  46.0 91.0
     16. Mojc Stare           OŠ Staneta Žagarja Kranj              Lejla Sirk           44.5  46.5 91.0
     17. Janja Dermol          OŠ Gradec, Litija                 Bernarda Dobovšek        45.5  45.0 90.5
     18. Zala Gorenc           OŠ Kolezija, Ljubljana               Breda Jereb           43.5  47.0 90.5
     19. Katarina Kokalj         OŠ Vodice, Vodice                 Nada Fajdiga          43.0  47.5 90.5
     20. Vida Šet            OŠ Adama Bohoriča Brestanica            Milena Žičkar Petan       45.0  45.5 90.5
     21. Špela Bojčič          OŠ Borisa Kidriča, Maribor             Ana Klemenčič          45.5  45.0 90.5
     22. Maja Horvatič          OŠ Antona Ukmarja Koper              Darja Rakušček         44.5  45.5 90.0
     23. Nina Savič           OŠ Rodica, Domžale                 Martina Leskovec        43.5  46.5 90.0
     24. Ana Bembič           OŠ Dušana Bordona Semedela, Koper         Katarina Benić         41.5  48.0 89.5
     25. Metka Kocjan          OŠ Janka Premrla - Vojka Koper           Vida Kušče           44.0  45.5 89.5
     26. Tina Benko           OŠ Gustava Šiliha, Velenje             Biserka Hrnčič         45.5  44.0 89.5
     27. Simon Špende          OŠ Bratov Letonja, Šmartno ob Paki         Mojca Ažman           46.0  43.5 89.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     28. Miša Pavletič           Dvojezična osnovna šola I Lendava      Irena Varga           43.5  46.0 89.5
     29. Tamara Stojanov          OŠ Mirana Jarca, Črnomelj          Agata Cindrič          45.0  44.0 89.0
     30. Ines Vidmar            OŠ Žužemberk, Žužemberk           Ljuba Nose           42.5  46.5 89.0
     31. Urša Klinc            OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje         Erika Jenko           42.0  46.5 88.5
     32. Tara Seme             OŠ Koseze, Ljubljana             Cvetka Kalčič          41.0  47.5 88.5
     33. Eva Markun            OŠ prof.dr. Josipa Plemlja Bled       Slavica Kneževič        41.5  47.0 88.5
     34. Marcel Prikeržnik         OŠ Neznanih talcev Dravograd         Darja Lesnik          46.5  42.0 88.5
     35. Špela Blagotinšek         OŠ Polzela, Polzela             Mojca Cestnik          44.0  44.5 88.5
     36. Ana-Marie Begič          OŠ Polzela, Polzela             Mojca Cestnik          42.5  46.0 88.5
     37. Eva Breznik            OŠ ob Dravinji, Slovenske Konjice      Milena Volavšek         43.0  45.5 88.5
     38. Tina Berden            Osnovna šola Bogojina            Marjetka Erdelji        40.5  48.0 88.5
     39. Iris Juder            OŠ Ludvika Pliberška, Maribor        Karolina Jurak         38.5  50.0 88.5
     40. Klemen Bošnjak          OŠ Ludvika Pliberška, Maribor        Karolina Jurak         45.5  43.0 88.5
     41. Tadeja Kuzma           OŠ Rudolfa Maistra, Šentilj         Marija Zajec          42.5  46.0 88.5
     1363. Klavdija Ovčar         OŠ Vitanje                  Angela Bornšek         46.5  42.0 88.5
     42. Lara Pirc             OŠ Koseze, Ljubljana             Cvetka Kalčič          41.5  46.5 88.0
     43. Staša Vah             OŠ Kozje, Kozje               Elizabeta Tučič         45.5  42.5 88.0
     44. Neža Delopst           OŠ Mozirje, Mozirje             Vlasta Povše          45.5  42.5 88.0
     45. Katja Sraka            Osnovna šola Beltinci            Nada Forjan           45.0  43.0 88.0
     46. Hana Kodba Čeh          Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer     Darinka Budna          41.0  47.0 88.0
     47. Matej Ramšak           OŠ Mihe Pintarja - Toleda, Velenje      Marija Bubik          41.0  46.5 87.5
     48. Tanja Užmah            OŠ Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici  Polonca Vengušt         43.5  44.0 87.5
     49. Lidija Vincekovič         OŠ Antona Ingoliča, Sp. Polskav       Romana Vek           45.5  42.0 87.5
     50. Nika Škorjanc           OŠ Pohorskega batalj., Oplotnic       Nataša Očko           41.5  46.0 87.5
     51. Nina Turk             OŠ Stopiče, Stopiče             Mimi Jovanovič         40.0  47.0 87.0
     52. Katja Martinčič          OŠ Frana Metelka, Škocjan          Marinka Cerinšek        41.5  45.5 87.0
     53. Peter Bulovec           OŠ Žirovnica                 Meta Rešek           42.0  45.0 87.0
     54. Manja Mlakar           OŠ ob Dravinji, Slovenske Konjice      Milena Volavšek         41.0  46.0 87.0
     55. Katja Jezeršek          OŠ Ivana Groharja Škofja Loka        Olga Koplan           44.0  43.0 87.0
     56. Simon Tertnik           OŠ Predoslje                 Metka Gašpirc          41.5  45.5 87.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)       Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     57. Andrej Roj            OŠ Kungota                 Milena Lozar           41.0  46.0 87.0
     58. Jana Osojnik           OŠ Rudolfa Maistra, Šentilj        Marija Zajec           41.0  46.0 87.0
     59. Zdenka Pišek           OŠ bratov Polančičev, Maribor       Tatjana Gobar          40.0  47.0 87.0
     162. Urša Mali            OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana     Helena Bažika          40.5  46.5 87.0
     60. Ana Pišot             OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina  Silvana Mislej          45.0  41.5 86.5
     61. Vesna Skvarč           OŠ Col, Col                Franc Černigoj          40.5  46.0 86.5
     62. Ana Bujišič            OŠ Lucija, Portorož            Ana Horvat            37.5  49.0 86.5
     63. Jasna Slaček           OŠ Martina Krpana, Ljubljana        Magda Rustja           42.0  44.5 86.5
     64. Tamara Juričič          OŠ Primoža Trubarja Laško, Laško      Romana Juvan           41.0  45.5 86.5
     65. Martina Marolt          OŠ Mozirje, Mozirje            Vlasta Povše           39.5  47.0 86.5
     66. Barbara Fijavž          Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer    Darinka Budna          46.5  40.0 86.5
     67. Barbara Žitek           Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer    Darinka Budna          44.5  42.0 86.5
     68. Tomaž Praprotnik         OŠ Duplek                 Majda Šabeder          40.5  46.0 86.5
     69. Eva Raspor            OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica   Neva Lipolt           38.0  48.0 86.0
     70. Vasilija Dobrič          OŠ Antona Ukmarja Koper          Darja Rakušček          44.0  42.0 86.0
     71. Špela Hribljan          OŠ Notranjski odred, Cerknica       Milena Kvaternik         42.0  44.0 86.0
     72. Alenka Ošaben           OŠ Antona Martina Slomška, Vrhnika     Ranka Keser           44.0  42.0 86.0
     73. Kristina Zadravec         Osnovna šola Razkrižje           Cvetka Mesarič          41.0  45.0 86.0
     74. Anja Krek             OŠ Stražišče Kranj             Simona Jereb           44.5  41.5 86.0
     75. Barbara Žunkovič         OŠ Starše                 Zdenka Kostanjevec        39.0  47.0 86.0
     76. Filip Agatič           OŠ Ludvika Pliberška, Maribor       Karolina Jurak          36.0  50.0 86.0
     102. Zoja Bajželj           OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Šmartno    Minka Osterman          38.5  47.5 86.0
     77. Nina Škrlj            OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača      Jožica Planinc          42.0  43.5 85.5
     78. Katja Ilovar           OŠ Mengeš, Mengeš             Nada Cotman           41.5  44.0 85.5
     79. Žan Lukman            OŠ Tabor, Logatec             Vida Matičič           40.5  45.0 85.5
     80. Ajda Mavrič            OŠ Sostro, Sostro             Branka Vodopivec         43.5  42.0 85.5
     81. Urška Testen           OŠ Mengeš, Mengeš             Nada Cotman           42.5  43.0 85.5
     82. Janja Mirtič           OŠ Trebnje, Trebnje            Jožica Žabkar          41.5  44.0 85.5
     83. Eva Dežman            OŠ Šmarjeta, Šmarjeta           Kristina Ščuka          42.5  43.0 85.5
     84. Primož Pušnik           OŠ Franja Malgaja, Šentjur         Simona Zorko           38.5  47.0 85.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     85. Monika Hanžekovič         OŠ Ljubno ob Savinji, Ljubno ob Savinji  Monika Steiner          43.0  42.5 85.5
     86. Iva Lukač             Dvojezična osnovna šola I Lendava     Irena Varga           44.5  41.0 85.5
     87. Urška Gabor            Dvojezična osnovna šola I Lendava     Irena Varga           40.5  45.0 85.5
     88. Nina Janža            Osnovna šola Turnišče           Tatjana Horvat          39.5  46.0 85.5
     89. Maja Batinič           OŠ Simona Jenka Kranj           Dragica Markun          43.5  42.0 85.5
     90. Maša Nahtigal           OŠ Staneta Žagarja Kranj          Lejla Sirk            44.0  41.5 85.5
     91. Sara Težak            OŠ Breg, Ptuj               Melanija Zavec          36.5  49.0 85.5
     92. Andreja Bratovš          OŠ Draga Bajca Vipava, Vipava       Ida Makovec           40.5  44.5 85.0
     93. Martin Albreht          OŠ Šentvid, Ljubljana-Šentvid       Maruška Jančič          44.5  40.5 85.0
     94. Lucija Erčulj           OŠ Dobrepolje, Dobrepolje         Sonja Lenarčič          42.5  42.5 85.0
     95. Nina Prevec            OŠ heroja Janeza Hribarja, Stari trg    Tatjana Farkaš          42.0  43.0 85.0
     96. Irma Zidar            OŠ Stična, Stična             Petra Rus Mušič         40.0  45.0 85.0
     97. Kristina Hočevar         OŠ Center, Novo mesto           Danica Rangus          42.5  42.5 85.0
     98. Eva Herzog            OŠ Črna na Koroškem            Milena Mesner          41.0  44.0 85.0
     99. Maja Ravnak            OŠ Vitanje                 Angela Bornšek          41.0  44.0 85.0
     100. Aja Zamolo            OŠ Fram                  Zdenka Marolt          36.0  49.0 85.0
     245. Borut Hribernik         OŠ Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj    Anica Voh            44.0  41.0 85.0
     101. Eva Eržen            OŠ Milojke Štrukelj N. Gorica, N. Gorica  Alenka Čelik           44.0  40.5 84.5
     103. Monika Drglin          OŠ Zadobrova, Ljubljana-Polje       Irena Tomšič           42.0  42.5 84.5
     104. Sonja Zupančič          OŠ Trebnje, Trebnje            Ivanka Višček          39.5  45.0 84.5
     105. Renata Beretič          OŠ Šmarjeta, Šmarjeta           Kristina Ščuka          38.5  46.0 84.5
     106. Samo Pergarec          OŠ 16. december Mojstrana         Polona Žagar           40.0  44.5 84.5
     107. Maša Crnkovič          OŠ Žirovnica                Meta Rešek            40.0  44.5 84.5
     108. Katarina Vujkovac        Druga OŠ Slovenj Gradec          Marta Rubin           41.5  43.0 84.5
     109. Julija Podbevšek         OŠ Primoža Trubarja Laško, Laško      Dragica Brinovec         41.5  43.0 84.5
     110. Estera Deželak          OŠ Braslovče, Braslovče          Silva Basle           41.0  43.5 84.5
     111. Špela Slabe           OŠ Naklo                  Tatjana Lotrič          41.0  43.5 84.5
     112. Matevž Ambrožič         OŠ Franceta Prešerna Kranj         Vika Šuštar           45.0  39.5 84.5
     113. Jerca Marenče          OŠ Matija Valjavca Preddvor        Brigita Košmrlj         38.5  46.0 84.5
     114. Anita Medved           OŠ Cirkovce                Kristina Bauman         40.5  44.0 84.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     115. Eva Tasič            OŠ Prežihovega Voranca, Maribor       Dragica Kraut          42.5  42.0 84.5
     116. Petra Bombek           OŠ Borisa Kidriča, Maribor         Ana Klemenčič          38.5  46.0 84.5
     117. Tamara Lešnik          OŠ Starše                  Zdenka Kostanjevec        38.5  46.0 84.5
     166. Primož Mlačnik          OŠ Neznanih talcev Dravograd        Darja Lesnik           40.5  44.0 84.5
     118. Daša Muženič           OŠ Elvire Vatovec Prade           Sonja Guzič           39.0  45.0 84.0
     119. Dita Dichlberger         OŠ Belokranjskega odreda, Semič       Ksenja Lorber          39.0  45.0 84.0
     120. Ines Govednik          OŠ Metlika, Metlika             Darinka Orlič Bezenšek      38.0  46.0 84.0
     121. Lucija Retuznik         OŠ Zreče, Zreče               Peter Kos            40.5  43.5 84.0
     122. Kevin Rihtar           OŠ Hudinja, Celje              Olga Kožel            42.0  42.0 84.0
     123. Valentina Jerič         Osnovna šola II Murska Sobota        Slavica Brunec          36.0  48.0 84.0
     124. Anja Simreich          OŠ Rada Robiča, Limbuš           Julija Flogie          39.0  45.0 84.0
     125. Eva Koren            OŠ Cirkovce                 Kristina Bauman         46.0  38.0 84.0
     219. Maja Ločniškar          OŠ Vodice, Vodice              Nada Fajdiga           43.0  41.0 84.0
     126. Maša Kralj            OŠ Srečka Kosovela Sežana          Nives Mohorčič Lipanje      40.0  43.5 83.5
     127. Ema Sever            OŠ Dekani                  Olivija Cunja          41.5  42.0 83.5
     128. Karmen Štendler         OŠ Danile Kumar, Ljubljana         Agata Kračun-Horbec       38.0  45.5 83.5
     129. Maja Prislan           OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji   Sonja Škerget          39.0  44.5 83.5
     130. Tina Bukovec           OŠ Braslovče, Braslovče           Silva Basle           41.5  42.0 83.5
     131. Nejc Potočnik          OŠ Blaža Kocena, Ponikva          Franja Prezelj          41.5  42.0 83.5
     132. Karmen Lubej           OŠ Franja Malgaja, Šentjur         Simona Zorko           38.5  45.0 83.5
     133. Barbara Hüll           Osnovna šola I Murska Sobota        Slavica Ovček Dečko       42.5  41.0 83.5
     134. Petra Jošt            OŠ Naklo                  Tatjana Lotrič          39.0  44.5 83.5
     135. Taja Gorjan           OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas        Dunja Jezeršek          44.5  39.0 83.5
     136. Ema Demšar            OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas        Anica Kumer           44.5  39.0 83.5
     137. Sandra Rajgelj          OŠ Davorina Jenka Cerklje          Barbara Planinšek        42.0  41.5 83.5
     138. Hema Krek            OŠ Železniki                Mira Šmid            40.5  43.0 83.5
     139. Katja Simonič          OŠ Dušana Flisa, Hoče            Irena Ornik           41.5  42.0 83.5
     140. Vesna Gorenjak          OŠ Ludvika Pliberška, Maribor        Karolina Jurak          40.0  43.5 83.5
     141. Sandra Jančar          OŠ Cerkvenjak - Sveti Andraž        Jožica Vršič           34.5  49.0 83.5
     142. Neža Lipušček          OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči Nevenka Janež          39.5  43.5 83.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)         Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     143. Ana Dolinar           OŠ Poljane, Ljubljana             Andreja Dvornik         45.5  37.5 83.0
     144. Tajda Jernejčič         OŠ Jožeta Krajca, Rakek            Irena Pavlič           42.5  40.5 83.0
     145. Ana Stritih           OŠ Jurija Vege, Moravče            Božena Groboljšek        43.5  39.5 83.0
     146. Barbara Petek          Druga OŠ Slovenj Gradec            Marta Rubin           42.0  41.0 83.0
     147. Maja Ramšak           OŠ Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj      Anica Voh            40.0  43.0 83.0
     148. Alja Četina           OŠ Vransko - Tabor, Vransko          Tanja Goropevšek         39.5  43.5 83.0
     149. Lovro Tacol           IV. OŠ Celje, Celje              Jelka Hribernik         45.0  38.0 83.0
     150. Jasna Knez            OŠ Dobje, Dobje                Stanislava Hrovatič       42.0  41.0 83.0
     151. Tjaša Dražnik          Osnovna šola III Murska Sobota        Terezija Gujtman         40.0  43.0 83.0
     152. Samo Fijavž           Osnovna šola Stročja vas           Lidija Novina          37.0  46.0 83.0
     153. Ana Bogataj           OŠ Škofja Loka - Mesto Škofja Loka      Kristina Strnad         43.5  39.5 83.0
     154. Nina Finžgar           OŠ Črešnjevec                 Štefanija Krhlanko        34.0  49.0 83.0
     155. Natalija Pravdič         OŠ Cirkulane - Zavrč             Kristina Artenjak        40.0  43.0 83.0
     156. Teja Simčič           OŠ Franceta Bevka Tolmin, Tolmin       Dolores Fon - Bon        45.0  37.5 82.5
     157. Špela Borko           OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev         Gabrijela Pohar         37.5  45.0 82.5
     158. Ajda Bračič           OŠ Preska, Medvode              Petra Pučnik           41.0  41.5 82.5
     159. Andrej Emanuel Cotman      OŠ Rodica, Domžale              Martina Leskovec         35.0  47.5 82.5
     160. Martin Kavčič          OŠ dr. Ivana Korošca, Borovnica        Metka Pristavec-Repar      36.0  46.5 82.5
     161. Anja Komatar           OŠ Domžale, Domžale              Estela Podgoršek         42.5  40.0 82.5
     163. Matija Smrečnik         OŠ Šmihel, Novo mesto             Justina Husu           41.0  41.5 82.5
     164. Matevž Gartner          OŠ dr. Janeza Mencingerja Boh. Bistrica    Ana Berčon            40.5  42.0 82.5
     165. Anita Tkalec           OŠ 16. december Mojstrana           Polona Žagar           37.5  45.0 82.5
     167. Larisa Javernik         OŠ Radlje ob Dravi              Cvetka Vidmar          36.5  46.0 82.5
     168. Rebeka Kovačič          OŠ Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici  Irena Robič           42.0  40.5 82.5
     169. Eva Kern             OŠ Šenčur                   Magda Ropret           45.5  37.0 82.5
     170. Jure Globočnik          OŠ Šenčur                   Magda Ropret           39.5  43.0 82.5
     171. Kaja Deržič           OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka         Marija Mlakar          40.0  42.5 82.5
     172. Stella Ana Valek         OŠ Ludvika Pliberška, Maribor         Karolina Jurak          42.5  40.0 82.5
     173. Kaja Reščič           OŠ Deskle, Deskle               Božica Špolad - Žuber      46.0  36.0 82.0
     174. Jasna Voje            OŠ Vič, Ljubljana               Tatjana Ladinek         40.5  41.5 82.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)     Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     175. Urška Žbogar           OŠ Belokranjskega odreda, Semič    Ksenja Lorber          43.0  39.0 82.0
     176. Ajda Zupančič          OŠ Brežice               Mateja Bogovič Fifnja      39.0  43.0 82.0
     177. Neja Zupanc           OŠ Mislinja              Mira Šverc            41.5  40.5 82.0
     178. Žiga Lešnik           OŠ Frana Roša, Celje          Blanka Skočir          39.5  42.5 82.0
     179. Nace Janežič           OŠ Gustava Šiliha, Velenje       Danica Kac            42.0  40.0 82.0
     180. Neža Mlinarič          OŠ Tržič                Ana Žakelj            41.5  40.5 82.0
     181. Barbara Gačnik          OŠ Kungota               Milena Lozar           36.0  46.0 82.0
     182. Miha Šaberl           OŠ Janka Padežnika, Maribor      Gabrijela Medved         36.0  46.0 82.0
     183. Peter Antolin          OŠ Kungota               Milena Lozar           36.0  46.0 82.0
     184. Živa Medved           OŠ Franceta Prešerna, Maribor     Nataša Želježič         41.0  41.0 82.0
     185. Martina Sabadin         OŠ Dušana Bordona Semedela, Koper   Nuša L. Mahne          41.0  40.5 81.5
     186. Anja Pucer            OŠ Dušana Bordona Semedela, Koper   Nuša L. Mahne          36.0  45.5 81.5
     187. Erika Čigon           OŠ Srečka Kosovela Sežana       Nives Mohorčič Lipanje      41.0  40.5 81.5
     188. Aljaž Ciber           OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika       Olga Moškon           39.0  42.5 81.5
     189. Neža Rus             OŠ dr. Vita Kraigherja, Ljubljana   Dušana Eržen           41.0  40.5 81.5
     190. Eva Žontar            OŠ Litija, Litija           Jana Štojs            39.0  42.5 81.5
     191. Rok Mežnar            OŠ Brusnice, Brusnice         Darja Šinkovec          44.5  37.0 81.5
     192. Maša Rman            OŠ Trebnje, Trebnje          Metoda Livk           38.5  43.0 81.5
     193. Tanja Ramovš           OŠ Mirna Peč, Mirna Peč        Martina Kramar          39.5  42.0 81.5
     194. Evelina Žmavc          OŠ Brežice               Mateja Bogovič Fifnja      34.5  47.0 81.5
     195. Lara Ulčnik           OŠ Raka                Mojca Tomše Žibert        38.5  43.0 81.5
     196. Petra Rižnik           OŠ Neznanih talcev Dravograd      Darja Lesnik           44.5  37.0 81.5
     197. Ana Pisar            OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Kor.  Vanja Benko           36.5  45.0 81.5
     198. Kristina Bogataj         OŠ Stražišče Kranj           Simona Jereb           38.0  43.5 81.5
     199. Lučka Kos            OŠ Simona Jenka Kranj         Alenka Kuhar           42.5  39.0 81.5
     200. Petra Kožuh           OŠ Škofja Loka - Mesto Škofja Loka   Kristina Strnad         41.0  40.5 81.5
     201. Ines Vodopija          OŠ Bojana Ilicha, Maribor       Breda Čač            38.0  43.5 81.5
     268. Brina Murnik           OŠ Šenčur               Magda Ropret           44.5  37.0 81.5
     202. Matic Batič           OŠ Dobravlje, Dobravlje        Ksenija Trebovc         44.0  37.0 81.0
     203. Barbara Zakošek         OŠ Pinka Tomažiča           Ines Parovel           39.0  42.0 81.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     204. Maruša Miklavec         OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina, Hrpelje  Ksenija Lazar          37.5  43.5 81.0
     205. Mihela Šajn           OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica   Dragica Štemberger Maljavac   38.0  43.0 81.0
     206. Sabina Carli           OŠ Spodnja Idrija, Idrija         Nataša Felc           35.0  46.0 81.0
     207. Kaja Hacin            OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana       Mojca Ljubič           40.5  40.5 81.0
     208. Mojca Hren            OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje        Irena Daugul           42.5  38.5 81.0
     209. Tina Logar            OŠ Marije Vere, Kamnik           Jana Bratuž           42.0  39.0 81.0
     210. Eva Mencin            OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana      Nada Benčina           38.0  43.0 81.0
     211. Katarina Kuhar          OŠ Šmarjeta, Šmarjeta           Kristina Ščuka          35.0  46.0 81.0
     212. Špela Vidrih           OŠ Brežice                 Mateja Bogovič Fifnja      38.5  42.5 81.0
     213. Mojca Palir           Druga OŠ Slovenj Gradec          Marta Rubin           46.0  35.0 81.0
     214. Dora Lenart           OŠ Juršinci                Slavica Gerič          37.0  44.0 81.0
     215. Andrea Mlakar          OŠ Toneta Čufarja, Maribor         Klavdij Jöbstl          37.0  44.0 81.0
     216. Irena Čavdek           OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina  Irena Šinkovec          38.5  42.0 80.5
     217. Tjaša Blaško           OŠ Miroslava Vilharja Postojna       Mateja Penko           40.5  40.0 80.5
     218. Eva Blatnik           OŠ Dobrepolje, Dobrepolje         Sonja Lenarčič          41.0  39.5 80.5
     220. Urša Kranjc           OŠ Grm, Novo mesto             Tomaž Koncilija         36.5  44.0 80.5
     221. Špela Pečjak           OŠ Žužemberk, Žužemberk          Ljuba Nose            38.0  42.5 80.5
     222. Jelka Majzelj          OŠ Žužemberk, Žužemberk          Ljuba Nose            37.5  43.0 80.5
     223. Katja Kovačič          OŠ Mokronog, Mokronog           Vesna Magovec Regent       36.0  44.5 80.5
     224. Doroteja Černelič        OŠ Artiče                 Mojca Saksida          34.5  46.0 80.5
     225. Marija Marolt          OŠ prof.dr. Josipa Plemlja Bled      Slavica Kneževič         39.0  41.5 80.5
     226. Anže Glamočak          OŠ Braslovče, Braslovče          Silva Basle           39.5  41.0 80.5
     227. Sara Jud             OŠ Gorica, Velenje             Nevenka Smolčnik         41.0  39.5 80.5
     228. Katja Berk Bevc         OŠ Lesično, Lesično            Marjana Lapornik         43.5  37.0 80.5
     229. Lea Kotnik            OŠ Vitanje                 Angela Bornšek          39.5  41.0 80.5
     230. Maša Smole            OŠ Simona Jenka Kranj           Dragica Markun          41.5  39.0 80.5
     231. Julija Poliščuk         OŠ Matije Čopa Kranj            Jelka Jamnik           42.0  38.5 80.5
     232. Jan Kukovec           OŠ Martina Konšaka, Maribor        Violeta Ravnjak         35.5  45.0 80.5
     233. Ina Ülen             OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri      Sonja Arbeiter          41.5  39.0 80.5
     234. Lea Dvoršak           OŠ Sladki Vrh               Liljana Monzalgi         33.0  47.5 80.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)     Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     235. Emanuela Jovanovski       OŠ Elvire Vatovec Prade        Sonja Guzič           40.5  39.5 80.0
     236. Eva Mohorič           OŠ Idrija, Idrija           Jožica Zupančič         45.0  35.0 80.0
     237. Matjaž Payrits          OŠ Danile Kumar, Ljubljana       Agata Kračun-Horbec       45.5  34.5 80.0
     238. Miona Perović          OŠ Danile Kumar, Ljubljana       Agata Kračun-Horbec       37.0  43.0 80.0
     239. Vid Ropoša            OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana   Helena Bažika          41.5  38.5 80.0
     240. Maša Skubin           OŠ Sostro, Sostro           Branka Vodopivec         33.0  47.0 80.0
     241. Eva Vrečar            OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana     Mojca Ljubič           43.0  37.0 80.0
     242. Barbara Leban          OŠ Prežihovega Voranca Jesenice    Klavdija Kranjc Jensterle    37.0  43.0 80.0
     243. Ana Papler            OŠ Žirovnica              Meta Rešek            41.5  38.5 80.0
     244. Alja Denša            OŠ Nazarje, Nazarje          Nataša Bele           44.0  36.0 80.0
     246. Violeta Tešić          OŠ Gustava Šiliha, Velenje       Biserka Hrnčič          39.5  40.5 80.0
     247. Mateja Paščinski         OŠ Dobje, Dobje            Stanislava Hrovatič       43.0  37.0 80.0
     248. Jure Primožič          OŠ Ivana Groharja Škofja Loka     Olga Koplan           37.5  42.5 80.0
     249. Barbara Bajda          OŠ Matija Čopa Kranj          Jelka Jamnik           40.5  39.5 80.0
     250. Anja Čuš             OŠ dr. Franja Žgeča, Dornava      Terezija Majcenovi        38.0  42.0 80.0
     251. Lora Klinc            OŠ Dušana Flisa, Hoče         Irena Ornik           36.0  44.0 80.0
     252. Martina Medved          OŠ Ivana Cankarja, Maribor       Ljiljana Mićović         33.0  47.0 80.0
     253. Petra Kojc            OŠ Majšperk              Ines Potočnik          42.0  38.0 80.0
     254. Patricija Valentinčič      OŠ Deskle, Deskle           Božica Špolad - Žuber      40.0  39.5 79.5
     255. Nina Kordiš           OŠ Franceta Bevka Tolmin, Tolmin    Dolores Fon - Bon        41.5  38.0 79.5
     256. Sara Kravanja          OŠ Srečka Kosovela Sežana       Nives Mohorčič Lipanje      42.5  37.0 79.5
     257. Neja Osterman          OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana     Pavla Kozlovič          42.5  37.0 79.5
     258. Katarina Sočan          OŠ Trnovo, Ljubljana          Tanja Povše           41.5  38.0 79.5
     259. Katja Žgur            OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana    Nada Benčina           41.0  38.5 79.5
     260. Maja Križman           OŠ Trebnje, Trebnje          Ivanka Višček          37.5  42.0 79.5
     261. Maja Hrastar           OŠ Trebnje, Trebnje          Metoda Livk           38.5  41.0 79.5
     262. Maja Fink            OŠ Šentjernej, Šentjernej       Barbka Kukman          38.5  41.0 79.5
     263. Sara Redenšek          OŠ Boštanj               Miroslava Zupanc         33.5  46.0 79.5
     264. Boštjan Šantl          OŠ Remšnik               Lučka Merčnik          42.0  37.5 79.5
     265. Anja Radaljac          OŠ Primoža Trubarja Laško, Laško    Romana Juvan           40.5  39.0 79.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)     Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     266. Mateja Cerovšek         I. OŠ Celje, Celje           Milena Toman           41.5  38.0 79.5
     267. Vanja Vodenik          OŠ Franja Malgaja, Šentjur       Simona Zorko           39.0  40.5 79.5
     269. Urška Capuder          OŠ Simona Jenka Kranj         Dragica Markun          40.0  39.5 79.5
     270. Jaka Demšar           OŠ Škofja Loka - Mesto Škofja Loka   Kristina Strnad         38.5  41.0 79.5
     271. Barbara Munda          OŠ Cirkovce              Kristina Bauman         37.5  42.0 79.5
     272. Mateja Bratuša          OŠ Cirkulane - Zavrč          Kristina Artenjak        37.5  42.0 79.5
     273. Tea Šket             OŠ Franca Rozmana - Staneta, MB    Mihaela Dorner          43.5  36.0 79.5
     274. Urška Varžič           OŠ Starše               Zdenka Kostanjevec        42.0  37.5 79.5
     275. Sara Vodopija          OŠ Bojana Ilicha, Maribor       Breda Čač            35.5  44.0 79.5
     307. Irena Kuhar           OŠ Trbovlje, Trbovlje         Saša Tomše            46.5  33.0 79.5
     276. Blaž Maver            OŠ Pivka                Alenka Tomšič          38.0  41.0 79.0
     277. Polona Jager           OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika       Polona Šurca Gerdina       46.5  32.5 79.0
     278. Meta Mavec            OŠ Ig, Ig               Slavica Čergič          35.0  44.0 79.0
     279. Sara Štempelj          OŠ dr. Ivana Korošca, Borovnica    Metka Pristavec-Repar      39.5  39.5 79.0
     280. Matic Franko           OŠ Brusnice, Brusnice         Darja Šinkovec          39.0  40.0 79.0
     281. Katja Kajič           OŠ Bršljin, Novo mesto         Martina Picek          40.0  39.0 79.0
     282. Petra Junc            OŠ Bršljin, Novo mesto         Martina Picek          35.0  44.0 79.0
     283. Sandra Pavković         OŠ Prežihovega Voranca Jesenice    Klavdija Kranjc Jensterle    40.5  38.5 79.0
     284. Sara Praper           OŠ Brezno - Podvelka          Jasna Škerl           37.0  42.0 79.0
     285. Ana Skarlovnik          OŠ Franja Goloba Prevalje       Marija Eremut          39.0  40.0 79.0
     286. Tina Tasič            OŠ Franja Goloba Prevalje       Marija Eremut          36.0  43.0 79.0
     287. Luka Bokšan           OŠ Štore, Štore            Mihelca Gorjup          42.5  36.5 79.0
     288. Špela Zidanšek          OŠ Loče, Loče             Katja Jerot           40.0  39.0 79.0
     289. Nika Lajlar           OŠ Livada, Velenje           Jasna Novak           44.0  35.0 79.0
     290. Mateja Jovanovič         OŠ Hudinja, Celje           Olga Kožel            39.0  40.0 79.0
     291. Črt Ošep             OŠ Luče, Luče             Ida Bergant           41.0  38.0 79.0
     292. Petra Obrul           OŠ ob Dravinji, Slovenske Konjice   Emilija Višič          36.5  42.5 79.0
     293. Natalija Vinčec         Osnovna šola Turnišče         Tatjana Horvat          37.0  42.0 79.0
     294. Senta Domjan           Osnovna šola Bogojina         Marjetka Erdelji         37.0  42.0 79.0
     295. Ajda Miklavčič          OŠ Ivana Groharja Škofja Loka     Olga Koplan           38.5  40.5 79.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)       Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     296. Lina Ogris            OŠ Tržič                  Ana Žakelj           40.0  39.0 79.0
     297. Anita Pukšič           OŠ Ljudski vrt, Ptuj - podr. Gr       Elizabeta Hojker        39.0  40.0 79.0
     298. Adrijana Narat          OŠ Videm pri Ptuju             Vesna Voglar          41.0  38.0 79.0
     299. Katja Kordež           OŠ Antona Ingoliča, Sp. Polskav       Romana Vek           37.5  41.5 79.0
     300. Maruška Šibila          OŠ Starše                  Zdenka Kostanjevec       32.0  47.0 79.0
     301. Špela Čoh            OŠ Pohorskega batalj., Oplotnic       Maja Valenčak          36.5  42.5 79.0
     302. Ajda Miška            OŠ Milojke Štrukelj N. Gorica, N. Gorica  Alenka Čelik          41.0  38.0 79.0
     303. Monika Velikonja         OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči Nevenka Janež          34.5  44.0 78.5
     304. Blanka Jerman          OŠ Elvire Vatovec Prade           Sonja Guzič           35.5  43.0 78.5
     305. Tanja Jeglič           OŠ Stranje, Stranje             Ana Vengust           40.5  38.0 78.5
     306. Eva Klemen            PŠ Dol pri Hrastniku, Hrastnik       Veronika Ristovič        38.0  40.5 78.5
     308. Sonja Perovnik          OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana       Nada Benčina          40.0  38.5 78.5
     309. Tina Rus             OŠ Trnovo, Ljubljana            Tanja Povše           39.0  39.5 78.5
     310. Maša Tiselj           PŠ Šmarje Sap, Grosuplje          Betka Jamnik          35.5  43.0 78.5
     311. Taja Železnik          OŠ Mirna, Mirna               Vesna Kos            38.0  40.5 78.5
     312. Tea Markotič*          OŠ Dobova                  Anica Šepec           36.0  42.5 78.5
     313. Lara Jordan           OŠ Kostanjevica na Krki           Metka Kranjčevič        34.0  44.5 78.5
     314. Gašper Bevc           OŠ Cerklje ob Krki             Nataša P. Baznik        33.5  45.0 78.5
     315. Zala Rot             OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora       Benjamin Gracer         37.0  41.5 78.5
     316. Katja Stare           OŠ dr. Janeza Mencingerja Boh. Bistrica   Ana Berčon           40.0  38.5 78.5
     317. Sanja Guberinić         OŠ Mihe Pintarja - Toleda, Velenje     Marija Bubik          41.5  37.0 78.5
     318. Tjaša Felicijan         OŠ Vransko - Tabor, Vransko         Tanja Goropevšek        39.5  39.0 78.5
     319. Alja Selič            OŠ Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici Polonca Vengušt         40.0  38.5 78.5
     320. Tadeja Brecl           OŠ Pod goro Slovenske Konjice, Slovenske Konjice Olup
                                              Milena             39.5  39.0 78.5
     321. Matic Jezeršek          OŠ Ivana Groharja Škofja Loka        Olga Koplan           39.0  39.5 78.5
     322. Klemen Pfeifer          OŠ Davorina Jenka Cerklje          Barbara Planinšek        35.5  43.0 78.5
     323. Urša Jenko            OŠ Davorina Jenka Cerklje          Barbara Planinšek        37.5  41.0 78.5
     324. Eva Ferk             OŠ Sladki Vrh                Liljana Monzalgi        33.5  45.0 78.5
     325. Sabina Zore           OŠ Ormož                  Irena Kandrič          34.5  44.0 78.5
     963. Tina Purgaj           OŠ Cerkvenjak - Sveti Andraž        Jožica Vršič          39.0  39.5 78.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)       Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     326. Andreja Slamič          OŠ Dutovlje                Sara Žagar           37.0  41.0 78.0
     327. Maja Vodopivec          OŠ Dutovlje                Svetlana Škrk Kosmač      36.5  41.5 78.0
     328. Tinkara Babič          OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica   Dragica Štemberger Maljavac   40.0  38.0 78.0
     329. Anja Bavčar           OŠ Trzin, Trzin              Marjana Ipavec         37.5  40.5 78.0
     330. Gaja Čeferin           OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje        Klavdija Hočevar        41.0  37.0 78.0
     331. Doris Klančar          OŠ Toneta Šraja Aljoše, Nova vas      Martina Kočevar         38.5  39.5 78.0
     332. Maša Klemenčič          OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana       Janja Veldin          39.0  39.0 78.0
     333. Katja Petelin          OŠ Preserje, Preserje           Metka Valenčič         39.5  38.5 78.0
     334. Jasna Rajnar Petrovič      OŠ Trnovo, Ljubljana            Polonca Fugina         38.5  39.5 78.0
     335. Žiga Rojec            OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični    Marta Orel           40.5  37.5 78.0
     336. Vid Sever            OŠ Danile Kumar, Ljubljana         Agata Kračun-Horbec       43.0  35.0 78.0
     337. Polona Škoberne         PŠ Dol pri Hrastniku, Hrastnik       Veronika Ristovič        36.5  41.5 78.0
     338. Marko Trampuž          OŠ Vrhovci, Ljubljana           Konstanca Šešek         39.0  39.0 78.0
     339. Luka Andrejčič          OŠ Vavta vas, Vavta vas          Drago Vuica           37.5  40.5 78.0
     340. Gorazd Kovačič          OŠ Frana Metelka, Škocjan         Marinka Cerinšek        37.0  41.0 78.0
     341. Miha Pišorn           II. OŠ Celje, Celje            Marija Obreza Napret      38.0  40.0 78.0
     342. Špela Reher           OŠ Šalek, Velenje             Amalija Dragar         41.5  36.5 78.0
     343. Klementina Ožvald        OŠ Vojnik, Vojnik             Amalija Kožuh          34.0  44.0 78.0
     344. Anja Ošina            OŠ Frankolovo, Frankolovo         Leonida Rožanski        39.0  39.0 78.0
     345. Barbara Berki          Dvojezična osnovna šola I Lendava     Elizabeta Magyar        40.0  38.0 78.0
     346. Špela Frančič          Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci  Majda Frančič          37.0  41.0 78.0
     347. Tamara Ciman           Osnovna šola Bakovci            Nada Katalinič         37.0  41.0 78.0
     348. Klara Bohinc           OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas       Dunja Jezeršek         40.5  37.5 78.0
     349. Jan Artiček           OŠ Stražišče Kranj             Vlasta Bolka Cegnar       35.5  42.5 78.0
     350. Špela Podjed           OŠ Davorina Jenka Cerklje         Barbara Planinšek        39.5  38.5 78.0
     351. Barbara Lempl          OŠ Lenart                 Simona Peserl          39.0  39.0 78.0
     352. Marina Bračič          OŠ Borisa Kidriča, Maribor         Ana Klemenčič          31.0  47.0 78.0
     353. Jana Miklošič          OŠ Korena                 Metka Njivar          37.0  41.0 78.0
     354. Mateja Visenjak         OŠ Miklavž na Dravskem polju        Milena Kočevar         38.0  40.0 78.0
     355. Nina Vombergar          OŠ Tabor I, Maribor            Polona Zgaga          38.0  40.0 78.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)     Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     356. Urša Benko            OŠ Prežihovega Voranca, Maribor    Dragica Kraut          38.0  40.0 78.0
     525. Vesna Težak           OŠ Poljčane              Marina Koražija         37.0  41.0 78.0
     716. Tjaša Brcar           OŠ dr. Pavla Lunačka, Šentrupert    Janja Jerovšek          42.5  35.5 78.0
     357. Damjana Srednik         OŠ Solkan, Solkan           Nada Majcen           37.5  40.0 77.5
     358. Klara Hlad            OŠ Draga Bajca Vipava, Vipava     Nives Vidic           40.5  37.0 77.5
     359. Larisa Marjanovič        OŠ Vojke Šmuc Izola          Majda Lipovec          39.5  38.0 77.5
     360. Gašper Gorenc          OŠ Kolezija, Ljubljana         Breda Jereb           35.5  42.0 77.5
     361. Tjaša Gornik           OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje      Martina Kodrnja         40.5  37.0 77.5
     362. Ema Ilešič            OŠ Sostro, Sostro           Branka Vodopivec         40.0  37.5 77.5
     363. Alenka Kavka           OŠ Venclja Perka, Domžale       Jože Koritnik          33.0  44.5 77.5
     364. Katarina Kos           OŠ dr. Ivan Prijatelj, Sodražica    Marija Korenjak         36.0  41.5 77.5
     365. Tina Matič            OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana     Mojca Honzak           38.5  39.0 77.5
     366. Lea Mihevc            OŠ "8 talcev", Logatec         Snježana Rojec          43.5  34.0 77.5
     367. Eva Moric            OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev     Gabrijela Pohar         40.5  37.0 77.5
     368. Špela Pokovec          OŠ Polje, Ljubljana-Polje       Nina Korošec           42.5  35.0 77.5
     369. Tanja Vozelj           OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje      Erika Jenko           37.0  40.5 77.5
     370. Nejc Saje            OŠ Brusnice, Brusnice         Darja Šinkovec          38.5  39.0 77.5
     371. Tjaša Blatnik          OŠ Brežice               Mateja Bogovič Fifnja      36.0  41.5 77.5
     372. Jasna Pinoza           OŠ Sava Kladnika Sevnica        Jožica Levstik          36.0  41.5 77.5
     373. Tajda Blazinšek         OŠ Jurija Dalmatina Krško       Klavdija Bračun Volčanšek    36.0  41.5 77.5
     374. Rok Leban            OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica  Jana Brajnik           37.0  40.5  77.5
     375. Tina Kordiš           II. OŠ Celje, Celje          Marija Obreza Napret       40.5  37.0 77.5
     376. Eva Ferme            OŠ Frana Roša, Celje          Blanka Skočir          37.5  40.0 77.5
     377. Petra Kordiš           OŠ Gustava Šiliha, Velenje       Danica Kac            38.5  39.0 77.5
     378. Ursula Slapnik          OŠ Hudinja, Celje           Olga Kožel            37.0  40.5 77.5
     379. Maja Knez            OŠ ob Dravinji, Slovenske Konjice   Emilija Višič          41.5  36.0 77.5
     380. Anja Čemažar           OŠ Predoslje              Metka Gašpirc          38.5  39.0 77.5
     381. Darja Štagar           OŠ Borisa Kidriča, Kidričevo      Lidija Horvat          37.5  40.0 77.5
     382. Angelika Čeh           OŠ dr. Franja Žgeča, Dornava      Terezija Majcenovi        38.0  39.5 77.5
     383. Monika Šinjur          OŠ Cirkulane - Zavrč          Kristina Artenjak        38.5  39.0 77.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     384. Tamara Krušič          OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina  Irena Šinkovec          39.0  38.0 77.0
     385. Mojca Marič           OŠ Lucija, Portorož            Ana Horvat            34.5  42.5 77.0
     386. Kristina Franetič        OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača      Jožica Planinc          38.0  39.0 77.0
     387. Gašper Drolec          OŠ Marije Vere, Kamnik           Jana Bratuž           40.0  37.0 77.0
     388. Katja Maček           OŠ Polhov Gradec, Polhov Gradec      Ana Pipan            39.5  37.5 77.0
     389. Sabina Pajalić          OŠ heroja Janeza Hribarja, Stari trg    Tatjana Farkaš          40.5  36.5 77.0
     390. Ana Schweiger          OŠ Loka, Črnomelj             Sonja Jurman           33.5  43.5 77.0
     391. Ana Antonič           OŠ Toneta Čufarja Jesenice         Mojca Čušin           30.5  46.5 77.0
     392. Primož Gams           OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Kor.    Vanja Benko           39.0  38.0 77.0
     393. Eva Bolha            OŠ Bibe Rocka Šoštanj, Šoštanj       Danica Sovič           39.0  38.0 77.0
     394. Ana Oštir            I. OŠ Celje, Celje             Milena Toman           37.0  40.0 77.0
     395. Nina Jerončič          OŠ Gustava Šiliha, Velenje         Biserka Hrnčič          38.5  38.5 77.0
     396. Andrej Horvat          I. OŠ Žalec, Žalec             Viljem Kotnik          38.0  39.0 77.0
     397. Antonija Todić          III. OŠ Celje, Celje            Zarja Lednik           37.0  40.0 77.0
     398. Katarina Esih          OŠ Hruševec - Šentjur, Šentjur       Marija Arbajter         38.5  38.5 77.0
     399. Kristina Hozjan         Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci  Majda Frančič          40.0  37.0 77.0
     400. Mihaela Vaupotič         Osnovna šola Tišina            Bernarda Jureš          37.0  40.0 77.0
     401. Vanja Vrečič           Osnovna šola Puconci            Helena Sočič           36.0  41.0 77.0
     402. Nina Černel           Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici    Maja Strah            34.0  43.0 77.0
     403. Janko Lesjak           OŠ Lovrenc na Pohorju           Barbara Rocek          30.0  47.0 77.0
     404. Mateja Rajšp           OŠ Sveti Jurij               Vlasta Kavran          34.0  43.0 77.0
     405. Maša Anžel            OŠ Ivana Cankarja, Maribor         Ljiljana Mićović         39.0  38.0 77.0
     406. Nina Hajšek           OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri      Zdenka Bizjak          38.0  39.0 77.0
     407. Žanina Lamot           OŠ bratov Polančičev, Maribor       Tatjana Gobar          37.0  40.0 77.0
     539. Mojca Železnik          OŠ Ob Rinži, Kočevje            Majda Žagar           42.0  35.0 77.0
     408. Sara Godeša           OŠ Jožeta Krajca, Rakek          Irena Pavlič           38.0  38.5 76.5
     409. Jovana Grubač          Waldorfska šola, Ljubljana         Mojca Koncilja          35.5  41.0 76.5
     410. Katja Hribar           OŠ Domžale, Domžale            Estela Podgoršek         42.0  34.5 76.5
     411. Živa Makovec           OŠ Hinko Smrekar, Ljubljana        Mira Gregl-Hrstič        38.0  38.5 76.5
     412. Ana Obreza            OŠ Notranjski odred, Cerknica       Marjana Širaj          42.0  34.5 76.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     413. Maruša Rusjan          OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana        Zdenka Ferenc          33.5  43.0 76.5
     414. Urša Šuštar           OŠ Preserje, Radomlje            Tanja Grčar           36.5  40.0 76.5
     415. Vid Vlašič            OŠ Metlika, Metlika             Darinka Orlič Bezenšek      39.0  37.5 76.5
     416. Katja Kotnik           OŠ Polzela, Polzela             Mojca Cestnik          37.0  39.5 76.5
     417. Sabina Špitalar         OŠ Antona Aškerca, Rimske Toplice      Milena Suhodolčan        37.0  39.5 76.5
     418. Marjana Bratuša         Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova  Ida Bertalanič          35.5  41.0 76.5
     419. Urška Gomboc           Osnovna šola III Murska Sobota       Terezija Gujtman         30.5  46.0 76.5
     420. Jasmina Eminić          OŠ Prežihovega Voranca, Maribor       Dragica Kraut          40.5  36.0 76.5
     421. Monika Trančar Kokot       OŠ Cirkulane - Zavrč            Kristina Artenjak        32.5  44.0 76.5
     557. Ana Pucelj            OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica      Majda Valčič           41.5  35.0 76.5
     422. Tanja Kranjc           OŠ Frana Erjavca N. Gorica, N. Gorica    Slavka Modic           40.0  36.0 76.0
     423. Alen Červ            OŠ Franceta Bevka Tolmin, Tolmin      Dolores Fon - Bon        38.5  37.5 76.0
     424. Sara Barut                                  Dora Škerjanc Battelli
                        SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria                37.0  39.0 76.0
     425. Neža Andromako          OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana       Nada Benčina           39.0  37.0 76.0
     426. Natalija Fink          OŠ Dobrepolje, Dobrepolje          Sonja Lenarčič          40.5  35.5 76.0
     427. Matic Horvat           OŠ N.H. Maksa Pečarja, Ljubljana      Rija Arko            38.5  37.5 76.0
     428. Helena Macut           OŠ Franceta Bevka, Ljubljana        Bojan Maričič          41.5  34.5 76.0
     429. Edita Marolt           OŠ Primož Trubar, Velike Lašče       Marija Oblak           34.0  42.0 76.0
     430. Eva Mihajlović          OŠ Polje, Ljubljana-Polje          Nina Korošec           33.5  42.5 76.0
     431. Špela Perčič           OŠ Frana Albrehta, Kamnik          Vanda Sakelšek          42.5  33.5 76.0
     432. Nina Tomšič           OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana        Zdenka Ferenc          42.0  34.0 76.0
     433. Kaja Vidanovski         OŠ Brezovica, Brezovica           Milena Slak           37.5  38.5 76.0
     434. Špela Krošelj          OŠ Boštanj                 Miroslava Zupanc         39.5  36.5 76.0
     435. Nino Metelko           OŠ Raka                   Mojca Tomše Žibert        34.5  41.5 76.0
     436. Anja Medvešek          OŠ Sava Kladnika Sevnica          Jožica Levstik          39.5  36.5 76.0
     437. Tanja Kunej           OŠ Koprivnica                Sonja Simončič          29.0  47.0 76.0
     438. Nina Ribnikar          OŠ Toneta Čufarja Jesenice         Mojca Čušin           36.0  40.0 76.0
     439. Klara Poličnik          OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji   Sonja Škerget          41.0  35.0 76.0
     440. Neja Kaligaro          OŠ Šalek, Velenje              Amalija Dragar          33.0  43.0 76.0
     441. Dennis Lampret          OŠ Dobrna, Dobrna              Irena Pak            35.5  40.5 76.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     442. Nuša Koritnik          OŠ Marjana Nemca, Radeče         Zdenka Hudoklin Kržan      38.5  37.5 76.0
     443. Irma Mavrič           OŠ Frana Kocbeka, Gornji Grad       Slavica Stermecki        37.5  38.5 76.0
     444. Tea Beznec            Osnovna šola Gornja Radgona        Vera Granfol           37.0  39.0 76.0
     445. Aleš Greifoner          OŠ Rudolfa Maistra, Šentilj        Marija Zajec           35.0  41.0 76.0
     446. Mateja Hrenič          OŠ Maksa Durjave, Maribor         Milena Kerndl          33.0  43.0 76.0
     551. Nika Lopert           OŠ Ludvika Pliberška, Maribor       Karolina Jurak          43.5  32.5 76.0
     447. Saša Milavec           OŠ Antona Globočnika, Postojna      Erika Koren Plahuta       35.5  40.0 75.5
     448. Lea Vlahovič           OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina, Hrpelje  Ksenija Lazar          32.5  43.0 75.5
     449. Anja Bergant           OŠ Frana Albrehta, Kamnik         Vanda Sakelšek          36.5  39.0 75.5
     450. Kaja Česnik           OŠ Tabor, Logatec             Vida Matičič           41.0  34.5 75.5
     451. Petra Debeljak          OŠ dr. Antona Debeljaka, Loški Potok   Bogdana Mohar          40.0  35.5 75.5
     452. Costanza Frandolic        DSŠ "Ivan Trinko", Gorica         Luciana Budal          36.0  39.5 75.5
     453. Miha Zemljič           OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana     Helena Bažika          37.5  38.0 75.5
     454. Tomaž Vodnik           OŠ Drska, Novo mesto           Lidija Skube           37.5  38.0 75.5
     455. Petra Udrih           OŠ prof.dr. Josipa Plemlja Bled      Slavica Kneževič         34.5  41.0 75.5
     456. Diana Huremović         OŠ Toneta Čufarja Jesenice        Mojca Čušin           34.5  41.0 75.5
     457. Urša Jerala           OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica   Jana Brajnik           39.5  36.0 75.5
     458. Jasmina Šantl          OŠ Remšnik                Lučka Merčnik          42.0  33.5 75.5
     459. Gregor Vuk            OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji  Sonja Škerget          38.5  37.0 75.5
     460. Danaja Ramšak          OŠ Antona Aškerca, Velenje        Martina Hribernik        41.5  34.0 75.5
     461. Gea Pantner Volfand       IV. OŠ Celje, Celje            Jelka Hribernik         38.5  37.0 75.5
     462. Jan Grobelnik          OŠ Petrovče, Petrovče           Breda Šip            38.5  37.0 75.5
     463. Neža Hren            OŠ ob Dravinji, Slovenske Konjice     Milena Volavšek         39.5  36.0 75.5
     464. Maja Nemec            Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer   Darinka Budna          43.5  32.0 75.5
     465. Martina Lipič          Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer   Darinka Budna          41.5  34.0 75.5
     466. Gašper Jordan          OŠ Simona Jenka Kranj           Alenka Kuhar           37.0  38.5 75.5
     467. Aljaž Glaser           OŠ Prežihovega Voranca, Maribor      Dragica Kraut          39.5  36.0 75.5
     468. Doroteja Ketiš          OŠ Sveta Ana               Mira Bratina - Zor        36.5  39.0 75.5
     469. Jasna Lorber           OŠ Anice Černejeve, Makole        Helena Kolar           36.0  39.5 75.5
     470. Maša Vöröš            OŠ Maksa Durjave, Maribor         Milena Kerndl          28.5  47.0 75.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     471. Urban Gregorc          OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina  Irena Šinkovec          40.5  34.5 75.0
     472. Marko Mahne           OŠ Srečka Kosovela Sežana          Nives Mohorčič Lipanje      39.5  35.5 75.0
     473. Anja Pitamic                                 Dora Škerjanc Battelli
                        SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria                39.0  36.0 75.0
     474. Tomas Funa            OŠ Trnovo, Ljubljana            Polonca Fugina          38.0  37.0 75.0
     475. Aleksandra Ilić         OŠ Bežigrad, Ljubljana           Valerija Fišer          36.0  39.0 75.0
     476. Žiga Kos             OŠ Domžale, Domžale             Estela Podgoršek         40.5  34.5 75.0
     477. Urša Hosta            OŠ Šentjernej, Šentjernej          Cvetka Podgoršek         36.0  39.0 75.0
     478. Tjaša Ribič           OŠ Artiče                  Mojca Saksida          38.5  36.5 75.0
     479. Anka Ošep            OŠ Štore, Štore               Mihelca Gorjup          32.0  43.0 75.0
     480. Tamara Simončič         OŠ Primoža Trubarja Laško, Laško      Romana Juvan           40.0  35.0 75.0
     481. Rok Jurak            OŠ Podčetrtek, Podčetrtek          Bernarda Ošlak          35.5  39.5 75.0
     482. Mirjam Močnik          OŠ Ljubno ob Savinji, Ljubno ob Savinji   Monika Steiner          38.0  37.0 75.0
     483. Anja Kolman           OŠ Frana Kranjca, Celje           Martina Kroflič Ferleš      33.0  42.0 75.0
     484. Sara Humski           OŠ Petrovče, Petrovče            Breda Šip            39.0  36.0 75.0
     485. Saša-Marija Ratnik        Osnovna šola Tišina             Bernarda Jureš          34.0  41.0 75.0
     486. Sara Bolkovič          Osnovna šola Križevci            Božena Kurbos          32.0  43.0 75.0
     487. Mateja Marolt          OŠ Franceta Prešerna Kranj         Nada Pajntar           38.5  36.5 75.0
     488. Manca Leben           OŠ Matije Čopa Kranj            Jelka Jamnik           39.0  36.0 75.0
     489. Neža Marolt           OŠ Staneta Žagarja Kranj          Polona Gašperšič         35.0  40.0 75.0
     490. Ana Hauptman           OŠ Duplek                  Majda Šabeder          39.0  36.0 75.0
     491. Daniela Leskovar         OŠ Gustava Šiliha, Laporje         Milena Krajnc          37.0  38.0 75.0
     492. Ana Munda            OŠ Miklavž pri Ormožu            Saša Horvat           39.0  36.0 75.0
     493. Anja Imširovič          OŠ Tabor I, Maribor             Polona Zgaga           29.0  46.0 75.0
     494. Katarina Horvat         OŠ Ormož                  Irena Kandrič          34.0  41.0 75.0
     495. Mateja Vrečič          OŠ Sveta Ana                Mira Bratina - Zor        42.0  33.0 75.0
     496. Špela Sabati           OŠ Janka Glazerja, Ruše           Ksenija Župevc          32.0  43.0 75.0
     497. Šadeja Nestorov         OŠ Ljudski vrt, Ptuj            David Bedrač           29.0  46.0 75.0
     498. Andrej Turk           OŠ Draga Bajca Vipava, Vipava        Nives Vidic           36.5  38.0 74.5
     499. Ana Fornazarič          OŠ Ivana Roba Šempeter, Šempeter pri Gorici Majda Rusjan           39.0  35.5 74.5
     500. Matjaž Vidmar          OŠ Frana Erjavca N. Gorica, N. Gorica    Slavka Modic           40.0  34.5 74.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     501. Maja Makarovič          OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad         Marija Štrancar         37.5  37.0 74.5
     502. Neva Bezeljak          OŠ Idrija, Idrija             Jožica Zupančič         38.0  36.5 74.5
     503. Taja Dobrilovič         OŠ Poljane, Ljubljana           Andreja Dvornik         41.0  33.5 74.5
     504. Petra Kastelic          OŠ Sostro, Sostro             Branka Vodopivec        42.0  32.5 74.5
     505. Katra Kozinc           OŠ Tončke Čeč, Trbovlje          Marjana Eberlinc        38.5  36.0 74.5
     506. Urša Krenk            OŠ Mirana Jarca, Ljubljana         Simona Perovšek         39.5  35.0 74.5
     507. Sandra Lukić           OŠ Antona Martina Slomška, Vrhnika     Ranka Keser           38.5  36.0 74.5
     508. Nejc Strmljan          OŠ Brinje, Grosuplje            Marija Bučar          36.0  38.5 74.5
     509. Maja Zupančič          OŠ Stična, Stična             Petra Rus Mušič         36.5  38.0 74.5
     510. Tamara Mandel          OŠ Mirna, Mirna              Vesna Kos            29.0  45.5 74.5
     511. Kaja Bohinec           OŠ prof.dr. Josipa Plemlja Bled      Slavica Kneževič        31.5  43.0 74.5
     512. David Novak           OŠ Prežihovega Voranca Jesenice      Klavdija Kranjc Jensterle    37.0  37.5 74.5
     513. Mojca Hafner           OŠ Staneta Žagarja Lipnica         Katarina Rozman         37.0  37.5 74.5
     514. Jana Pustoslemšek        OŠ Vransko - Tabor, Vransko        Tanja Goropevšek        34.5  40.0 74.5
     515. Mojca Jagodič          OŠ Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah  Tanja Jurjec          33.5  41.0 74.5
     516. Nastja Kunst           OŠ Kozje, Kozje              Elizabeta Tučič         33.5  41.0 74.5
     517. Tamara Jambrovič - Jelen     I. OŠ Žalec, Žalec             Viljem Kotnik          37.0  37.5 74.5
     518. Dario Ostojič          Osnovna šola Puconci            Helena Sočič          39.5  35.0 74.5
     519. Maruša Nardoni          OŠ Franceta Prešerna Kranj         Božena Bogataj         36.5  38.0 74.5
     520. Ana Marija Štrucl        OŠ borcev za severno mejo, MB       Danica Perger          42.5  32.0 74.5
     521. Marko Petek           OŠ Miklavž na Dravskem polju        Milena Kočevar         37.0  37.5 74.5
     522. Lucija Sel            OŠ Dušana Flisa, Hoče           Irena Ornik           30.5  44.0 74.5
     523. Nejc Jensterle          OŠ Sveta Trojica              Maja Razboršek         35.5  39.0 74.5
     524. Patricija Šprah         OŠ Videm pri Ptuju             Vesna Voglar          29.5  45.0 74.5
     548. Jasna Čavalić          OŠ bratov Polančičev, Maribor       Tatjana Gobar          41.5  33.0 74.5
     556. Sara Prelesnik          OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica     Majda Valčič          42.5  32.0 74.5
     526. Aljaž Petrič           OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Ajdovščina  Irena Šinkovec         38.5  35.5 74.0
     527. Lea Kovačič           OŠ Milojke Štrukelj N. Gorica, N. Gorica  Alenka Čelik          39.0  35.0 74.0
     528. Mojca Fabbro           OŠ Lucija, Portorož            Ana Horvat           36.0  38.0 74.0
     529. Valentina Rebec         OŠ Pivka                  Alenka Tomšič          37.0  37.0 74.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)      Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     530. Tina Bolta            OŠ N.H. Maksa Pečarja, Ljubljana     Rija Arko            32.5  41.5 74.0
     531. Alenka Cergol          DSŠ "Ciril in Metod", Trst        Matejka Grgič          31.0  43.0 74.0
     532. Simona Dolšina          OŠ Primož Trubar, Velike Lašče      Marija Oblak           39.0  35.0 74.0
     533. Jana Drolc            OŠ Kolezija, Ljubljana          Breda Jereb           36.5  37.5 74.0
     534. Domen Finžgar          OŠ N.H. Maksa Pečarja, Ljubljana     Rija Arko            34.5  39.5 74.0
     535. Marko Huskič           OŠ Dobrova, Dobrova           Mojca Podobnikar         40.0  34.0 74.0
     536. Zala Mojca Jerman Kuželički   OŠ Bežigrad, Ljubljana          Valerija Fišer          39.5  34.5 74.0
     537. Urška Kanduč           OŠ Trzin, Trzin             Marjana Ipavec          37.0  37.0 74.0
     538. Jasna Košnjek          OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana      Mojca Honzak           35.5  38.5 74.0
     540. Špela Fabjan           OŠ Drska, Novo mesto           Lidija Skube           33.0  41.0 74.0
     541. Jolanda Ramač          OŠ Veliki Gaber, Veliki Gaber      Olga Podpadec          32.0  42.0 74.0
     542. Neža Pirih            OŠ prof.dr. Josipa Plemlja Bled     Slavica Kneževič         36.0  38.0 74.0
     543. Maja Rajtar           OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica   Jana Brajnik           31.0  43.0 74.0
     544. Jana Švencbir          I. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina  Vesna Bercko           36.0  38.0 74.0
     545. Nataša Jokan           OŠ Kozje, Kozje             Elizabeta Tučič         35.0  39.0 74.0
     546. Katja Hodošček          Osnovna šola Puconci           Helena Sočič           38.0  36.0 74.0
     547. Katarina Jazbec         OŠ Križe                 Simona Bertoncelj        40.5  33.5 74.0
     549. Ines Šterbal           OŠ Breg, Ptuj              Melanija Zavec          29.0  45.0 74.0
     550. Manja Zorec           OŠ Fr. Lešnika - Vuka, Slivnica     Marjana Granda          32.0  42.0 74.0
     552. Tjaša Pucko           OŠ Franceta Prešerna, Maribor      Nataša Želježič         39.0  35.0 74.0
     686. Nina Pečar            OŠ Center, Novo mesto          Danica Rangus          36.0  38.0 74.0
     737. Tina Krajšek           OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana    Helena Bažika          39.5  34.5 74.0
     553. Tadeja Belak           OŠ Dob, Dob               Marta Keržan           41.5  32.0 73.5
     554. Špela Jamšek           OŠ Črni Vrh, Črni Vrh          Darja Rupnik           37.5  36.0 73.5
     555. Anita Kotar           OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični   Marta Orel            39.0  34.5 73.5
     558. Veronika Srebrnič        DSŠ "Ivan Trinko", Gorica        Luciana Budal          40.0  33.5 73.5
     559. Aljaž Tepina           OŠ Komenda-Moste, Komenda        Irena Špenko           40.5  33.0 73.5
     560. Urška Učakar           OŠ Domžale, Domžale           Jana Pertot           40.5  33.0 73.5
     561. Živa Željko           OŠ Trbovlje, Trbovlje          Saša Tomše            39.0  34.5 73.5
     562. Toni Matoh            OŠ Šmihel, Novo mesto          Justina Husu           36.5  37.0 73.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)       Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     563. Petra Omerzu           OŠ Blanca                  Nina Grabenšek Kadilnik     31.5  42.0 73.5
     564. Franja Božnar          OŠ Tržišče                 Vera Dragan           32.0  41.5 73.5
     565. Sara Valenci           OŠ Franja Goloba Prevalje          Marija Eremut          33.5  40.0 73.5
     566. Živa Petkovšek          OŠ Gorica, Velenje             Vesna Penec           42.5  31.0 73.5
     567. Boštjan Hajdinjak        Osnovna šola Gornja Radgona         Bernarda Rožman         38.5  35.0 73.5
     568. Simon Cof            OŠ Stražišče Kranj             Vlasta Bolka Cegnar       36.0  37.5 73.5
     569. Tine Peternel          OŠ Žiri                   Helena Žakelj          35.0  38.5 73.5
     570. Teja Markelj           OŠ Železniki                Mira Šmid            39.5  34.0 73.5
     571. Dejan Veselko          OŠ Ivanjkovci                Tatjana Majdič         40.0  33.5 73.5
     572. Mateja Blažič          OŠ Sveta Trojica              Maja Razboršek         37.5  36.0 73.5
     573. Dejan Kolenc           OŠ Solkan, Solkan              Dea Susič            40.0  33.0 73.0
     574. Andreja Nusdorfer        OŠ Ivana Roba Šempeter, Šempeter pri Gorici Rudica Zgonik - Kerčmar     40.5  32.5 73.0
     575. Valentina Žerjal         OŠ Cirila Kosmača Piran           Snežana Gustinčič        35.0  38.0 73.0
     576. Asja Frank            OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica   Dragica Štemberger Maljavac   36.0  37.0 73.0
     577. Marjetka Čus           OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad         Marija Štrancar         39.5  33.5 73.0
     578. Tadeja Mancini          OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika         Polona Šurca Gerdina      34.0  39.0 73.0
     579. Maša Plevnik           OŠ Zadobrova, Ljubljana-Polje        Irena Tomšič          41.0  32.0 73.0
     580. Anja Props            OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji       Danica Sedevčič         41.5  31.5 73.0
     581. Ana Turšič            OŠ Bičevje, Ljubljana            Vlasta Zupanič         36.5  36.5 73.0
     582. Vit Vreček Dobrin        OŠ Mirana Jarca, Ljubljana         Simona Perovšek         35.0  38.0 73.0
     583. Katja Zupančič          OŠ Trebnje, Trebnje             Jožica Žabkar          39.0  34.0 73.0
     584. Anže Češnovar          OŠ Raka                   Mojca Tomše Žibert       34.5  38.5 73.0
     585. Simon Ograjšek          OŠ Cerklje ob Krki             Nataša P. Baznik        34.5  38.5 73.0
     586. Primož Cigler          OŠ XIV. divizije Senovo           Miroslava Škoberne       34.5  38.5 73.0
     587. Eva Langeršek          OŠ Radlje ob Dravi             Cvetka Vidmar          43.0  30.0 73.0
     588. Dare Jelenko           OŠ Karla Destovnika Kajuha, Šoštanj     Anica Voh            35.5  37.5 73.0
     589. Martina Robnik          OŠ Luče, Luče                Ida Bergant           36.0  37.0 73.0
     590. Eva Klemenčič          Osnovna šola I Murska Sobota        Slavica Ovček Dečko       40.0  33.0 73.0
     591. Sonja Zver            Osnovna šola Odranci            Gabrijela Lačen Dora      39.0  34.0 73.0
     592. Sabina Magyar          Dvojezična osnovna šola I Lendava      Elizabeta Magyar        35.0  38.0 73.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     593. Ksenija Lihtenvalner       OŠ Angela Besednjaka, Maribor        Dušanka Lugarič         34.0  39.0 73.0
     594. Hana Jurič            OŠ Majšperk                 Ines Potočnik          32.0  41.0 73.0
     595. Mateja Hergula          OŠ Velika Nedelja              Angelca Meško          43.0  30.0 73.0
     596. Nina Hercog           OŠ Malečnik                 Irena Krajnc           35.0  38.0 73.0
     597. Špela Roškar           OŠ Kungota                 Milena Lozar           37.0  36.0 73.0
     598. Nola Zadkovič Lukin       OŠ Lucija, Portorož             Ana Horvat            33.0  39.5 72.5
     599. Maruška Cerkvenik        OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača       Jožica Planinc          26.5  46.0 72.5
     600. Sabina Končan          OŠ Horjul, Horjul              Anka Delalut           33.0  39.5 72.5
     601. Lara Kozarski          OŠ Preserje, Radomlje            Tanja Grčar           38.5  34.0 72.5
     602. Maja Mijić            OŠ Litija, Litija              Jana Štojs            38.0  34.5 72.5
     603. Natalija Pustišek        OŠ N.H. Rajka, Hrastnik           Herta Erman           40.0  32.5 72.5
     604. Katja Brkič           OŠ Center, Novo mesto            Danica Rangus          35.5  37.0 72.5
     605. Bojana Ločičnik         OŠ Blanca                  Nina Grabenšek Kadilnik     31.0  41.5 72.5
     606. Anja Moškon           OŠ Koprivnica                Sonja Simončič          35.5  37.0 72.5
     607. Rok Frelih            OŠ dr. Janeza Mencingerja Boh. Bistrica   Ana Berčon            37.0  35.5 72.5
     608. Rozalija Pavše          OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Kor.    Vanja Benko           37.5  35.0 72.5
     609. Maja Repotočnik         Prva OŠ Slovenj Gradec           Helena Dreu           32.5  40.0 72.5
     610. Anže Vasle            OŠ Frana Roša, Celje            Blanka Skočir          41.0  31.5 72.5
     611. Anja Kralj            OŠ Dobrna, Dobrna              Irena Pak            37.5  35.0 72.5
     612. Natalija Klančnik        OŠ Bratov Letonja, Šmartno ob Paki     Mojca Ažman           38.0  34.5 72.5
     613. Nina Pohleven          OŠ Pod goro Slovenske Konjice, Slovenske Konjice Olup
                                              Milena              38.0  34.5 72.5
     614. Tamara Virag           Osnovna šola Odranci            Gabrijela Lačen Dora       36.5  36.0 72.5
     615. Nina Alt             Osnovna šola Stročja vas          Lidija Novina          36.5  36.0 72.5
     616. Urša Mrak            OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka        Irena Draganjec         34.0  38.5 72.5
     617. Tamara Avguštin         OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka        Mateja Feltrin - Novljan     37.0  35.5 72.5
     618. Anja Ciglarič          OŠ Malečnik                 Irena Krajnc           37.5  35.0 72.5
     619. Tinka Trop            OŠ Mladika, Ptuj              Karmen Ivančič          36.0  36.5 72.5
     620. Tjaša Simonič          OŠ Sveta Ana                Mira Bratina - Zor        41.0  31.5 72.5
     621. Matej Zimic           OŠ Deskle, Deskle              Božica Špolad - Žuber      28.0  44.0 72.0
     622. Eva Arh             OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika         Olga Moškon           35.0  37.0 72.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)       Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     623. Nataša Ciber           OŠ Ig, Ig                  Slavica Čergič         41.0  31.0 72.0
     624. Živa Rigler           OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica      Majda Valčič          40.0  32.0 72.0
     625. Petra Felicijan         OŠ Boštanj                 Miroslava Zupanc        27.5  44.5 72.0
     626. Renata Jankovič         OŠ Jurija Dalmatina Krško          Klavdija Bračun Volčanšek    30.5  41.5 72.0
     627. Tomaž Predić           I. OŠ Celje, Celje             Milena Toman          40.5  31.5 72.0
     628. Maša Lenasi           OŠ Lava, Celje               Gabrijela Lavrinc        37.0  35.0 72.0
     629. Karmen Gajšek          OŠ Lesično, Lesično             Marjana Lapornik        38.5  33.5 72.0
     630. Eva Šuler            I. OŠ Žalec, Žalec             Viljem Kotnik          33.5  38.5 72.0
     631. Martina Gabor          Osnovna šola Bogojina            Marjetka Erdelji        35.0  37.0 72.0
     632. Adisa Brzić           OŠ Križe                  Simona Bertoncelj        35.0  37.0 72.0
     633. Brigita Pogačnik         OŠ Železniki                Mira Šmid            37.0  35.0 72.0
     634. Dunja Šulc            OŠ Janka Glazerja, Ruše           Ksenija Župevc         31.0  41.0 72.0
     635. Marina Krošel          OŠ Šmartno na Pohorju            Ksenija Gradišnik        33.5  38.5 72.0
     636. Monika Golob           OŠ Markovci                 Irena Muršec          38.0  34.0 72.0
     637. Tina Murko            OŠ Ljudski vrt, Ptuj            David Bedrač          30.0  42.0 72.0
     638. Urša Kac             OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri       Danica Maček          36.0  36.0 72.0
     962. Katarina Kovačič         OŠ Bojana Ilicha, Maribor          Breda Čač            38.0  34.0 72.0
     639. Urška Čotar           OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Renče Erna Janašković         35.0  36.5 71.5
     640. Sara Stefančič          OŠ Col, Col                 Franc Černigoj         39.0  32.5 71.5
     641. Simona Rutar           OŠ Franceta Bevka Tolmin, Tolmin      Dolores Fon - Bon        41.5  30.0 71.5
     642. Vanesa Marc           OŠ Ivana Roba Šempeter, Šempeter pri Gorici Rudica Zgonik - Kerčmar     37.5  34.0 71.5
     643. Kristina Kosmač         OŠ Milojke Štrukelj N. Gorica, N. Gorica  Alenka Čelik          41.0  30.5 71.5
     644. Vesna Kovačič          OŠ Antona Šibelja - Stjenka Komen      Marjanca Pušnar         40.5  31.0 71.5
     645. Tadej Zamuda           OŠ Janka Premrla - Vojka Koper       Vida Kušče           26.5  45.0 71.5
     646. Tjaša Debevec          OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica    N. L. Ujčič           35.0  36.5 71.5
     647. Darja Celin           OŠ Podgora, Kuteževo            Zorka Žigman          31.0  40.5 71.5
     648. Patricija Jurešič        OŠ Preserje, Radomlje            Tanja Grčar           30.5  41.0 71.5
     649. Tamara Klavžar          OŠ Trzin, Trzin               Marjana Ipavec         30.0  41.5 71.5
     650. Anja Mestnik           OŠ heroja Janeza Hribarja, Stari trg    Tatjana Farkaš         34.5  37.0 71.5
     651. Gea Novak            OŠ Prule, Ljubljana             Marinka Piletič-Brsan      41.5  30.0 71.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     652. Jure Pecher           OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana         Tatjana Pleteršek        38.0  33.5 71.5
     653. Marjeta Trček          OŠ Dol, Dol pri Ljubljani          Darja Dukarič          34.0  37.5 71.5
     654. Primož Trček           OŠ Mengeš, Mengeš              Draga Železnikar        39.0  32.5 71.5
     655. Dunja Koligar          OŠ Dolenjske Toplice, Dolenjske Toplice   Greta Košmrl          34.5  37.0 71.5
     656. Nika Sašek            OŠ Mirana Jarca, Črnomelj          Agata Cindrič          38.5  33.0 71.5
     657. Ana Starešinič          OŠ Vinica, Vinica              Vidica Adlešič         34.5  37.0 71.5
     658. Anja Iskra            OŠ Brežice                 Mateja Bogovič Fifnja      34.5  37.0 71.5
     659. Nika Anžiček           OŠ Leskovec pri Krškem           Sonja Kotar           36.0  35.5 71.5
     660. Kaja Kupnik           OŠ Neznanih talcev Dravograd        Darja Lesnik          43.5  28.0 71.5
     661. Tjaša Fužir           OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Kor.    Vanja Benko           29.5  42.0 71.5
     662. Urška Kavtičnik         OŠ Franja Goloba Prevalje          Marija Eremut          30.5  41.0 71.5
     663. Nastja Vodenik          OŠ Mislinja                 Mira Šverc           27.5  44.0 71.5
     664. Polona Brglez          OŠ Zreče, Zreče               Peter Kos            37.5  34.0 71.5
     665. Jaka Žužek            OŠ Pod goro Slovenske Konjice, Slovenske Konjice Olup
                                              Milena             30.5  41.0 71.5
     666. Eva Kolbl            Osnovna šola Grad              Marija Štesl          36.5  35.0 71.5
     667. Sara Zavec            OŠ Ivana Groharja Škofja Loka        Olga Koplan           32.0  39.5 71.5
     668. Ana Brumec            OŠ Antona Ingoliča, Sp. Polskav       Romana Vek           41.5  30.0 71.5
     669. Anja Rajšp            OŠ Miklavž na Dravskem polju        Milena Kočevar         37.5  34.0 71.5
     670. Josipa Andric          OŠ Borisa Kidriča, Maribor         Ana Klemenčič          29.5  42.0 71.5
     671. Veronika Borec          OŠ Bojana Ilicha, Maribor          Breda Čač            36.5  35.0 71.5
     672. Tjaša Prelog           OŠ Markovci                 Irena Muršec          40.0  31.5 71.5
     673. Nina Žigart           OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri       Danica Maček          33.5  38.0 71.5
     674. Tamara Tajhman          OŠ Olge Meglič, Ptuj            Vlasta Mlinarič         39.0  32.5 71.5
     675. Tanja Tašner           OŠ Pesnica                 Gordana Rodinger        31.5  40.0 71.5
     884. Nina Konvalinka         OŠ Koseze, Ljubljana            Cvetka Kalčič          39.5  32.0 71.5
     676. Ana Sapudžič           OŠ Milojke Štrukelj N. Gorica, N. Gorica  Alenka Čelik          36.5  34.5 71.0
     677. Iva Colja            OŠ Šempas, Šempas              Mateja H. Gregorič       36.5  34.5 71.0
     678. Anja Stanič           OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad         Marija Štrancar         34.0  37.0 71.0
     679. Katarina Adamič         OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana      Helena Bažika          34.0  37.0 71.0
     680. Ana Antuničevič         OŠ Prule, Ljubljana             Marinka Piletič-Brsan      39.0  32.0 71.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     681. Žiga Boštjančič         OŠ Škofljica, Škofljica           Katarina Hafner Blatnik     43.0  28.0 71.0
     682. Peter Koželj           OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana        Petra Podlesnik         35.5  35.5 71.0
     683. Matic Pfeifer          OŠ Trbovlje, Trbovlje            Saša Tomše           36.5  34.5 71.0
     684. Miha Poredoš           OŠ Zadobrova, Ljubljana-Polje        Irena Tomšič          34.0  37.0 71.0
     685. Urša Trampuž           OŠ Brinje, Grosuplje            Marija Bučar          36.5  34.5 71.0
     687. Jana Penca            OŠ Šentjernej, Šentjernej          Ida Zagorc           30.5  40.5 71.0
     688. Nika Tušek            OŠ Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem   Urška Zdovc           35.0  36.0 71.0
     689. Neja Dvornik           OŠ Šempeter, Šempeter            Zdenka Došler          36.0  35.0 71.0
     690. Valentina Plaskan        OŠ Polzela, Polzela             Mojca Cestnik          36.0  35.0 71.0
     691. Davor Kralj           Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer    Darinka Budna          41.0  30.0 71.0
     692. Anita Kustec           Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica  Anica Benko           33.0  38.0 71.0
     693. Samanta Kerčmar         Osnovna šola Gornji Petrovci        Bernarda Đekovski        30.0  41.0 71.0
     694. Katja Pirnat           OŠ Žiri                   Helena Žakelj          33.5  37.5 71.0
     695. Anja Mohorko           OŠ Videm pri Ptuju             Vesna Voglar          30.0  41.0 71.0
     696. Franci Brezner          OŠ Fram                   Zdenka Marolt          36.0  35.0 71.0
     697. Helena Brodnjak         OŠ Hajdina                 Majda Korošec          35.0  36.0 71.0
     698. Radmila Todorović        OŠ Franceta Prešerna, Maribor        Metka Pelicon          34.5  36.5 71.0
     699. Tara Bračko           OŠ Poljčane                 Marina Koražija         38.0  33.0 71.0
     700. Tamara Greifoner         OŠ Sveti Jurij               Vlasta Kavran          33.0  38.0 71.0
     701. Sendi Černic           OŠ Ivana Roba Šempeter, Šempeter pri Gorici  Majda Rusjan         34.5  36.0 70.5
     702. Karolina Praček         OŠ Draga Bajca Vipava, Vipava        Nives Vidic           35.5  35.0 70.5
     703. Agata Uršič           OŠ Antona Šibelja - Stjenka Komen      Marjanca Pušnar         29.5  41.0 70.5
     704. Monica Santin                                Dora Škerjanc Battelli
                        SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria                30.5  40.0 70.5
     705. Lea Stokuća           OŠ Antona Ukmarja Koper           Darja Rakušček         32.5  38.0 70.5
     706. Polona Počkaj          OŠ Oskarja Kovačiča Škofije         Boštjan Debelak         33.0  37.5 70.5
     707. Nina Črnivec           OŠ Bežigrad, Ljubljana           Valerija Fišer         34.0  36.5 70.5
     708. Nace Čebulj           OŠ Vrhovci, Ljubljana            Konstanca Šešek         36.0  34.5 70.5
     709. Sara Mavser           OŠ Domžale, Domžale             Jana Pertot           34.5  36.0 70.5
     710. Ana Meden            OŠ Janka Kersnika, Brdo           Jana Kovič           41.5  29.0 70.5
     711. Andraž Oberstar         POŠ Struge, Struge             Andreja Polzelnik Marolt    38.0  32.5 70.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)     Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     712. Nina Rudl            OŠ Ob Rinži, Kočevje         Majda Žagar           36.5  34.0 70.5
     713. Barbara Samec          OŠ Preserje, Preserje         Metka Valenčič          37.5  33.0 70.5
     714. Natalija Topolovšek       OŠ N.H. Maksa Pečarja, Ljubljana   Rija Arko            35.5  35.0 70.5
     715. Mojca Zrimšek          OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana     Janja Veldin           40.0  30.5 70.5
     717. Monika Jerič           OŠ dr. Pavla Lunačka, Šentrupert   Janja Jerovšek          37.5  33.0 70.5
     718. Tina Zupančič          OŠ Šmihel, Novo mesto         Justina Husu           35.5  35.0 70.5
     719. Monika Kržan           OŠ Globoko              Nataša Plevnik          31.0  39.5 70.5
     720. Larisa Jagrič          OŠ Leskovec pri Krškem        Marjeta Košir          34.0  36.5 70.5
     721. Nina Mandl            OŠ Leskovec pri Krškem        Sonja Kotar           29.5  41.0 70.5
     722. Angelika Kosem          OŠ Sava Kladnika Sevnica       Jožica Levstik          35.5  35.0 70.5
     723. Boštjan Lasnik          OŠ Prežihovega Voranca Jesenice    Klavdija Kranjc Jensterle    35.5  35.0 70.5
     724. Ana Cerovečki          Druga OŠ Slovenj Gradec        Marta Rubin           39.5  31.0 70.5
     725. Janja Uplaznik          OŠ Griže, Griže            Vesna Družinec Pilko       31.0  39.5 70.5
     726. Živa Erjavec           OŠ Luče, Luče             Ida Bergant           37.0  33.5 70.5
     727. Klementina Lang         Osnovna šola Sveti Jurij       Liljana Hajdinjak Zelko     26.5  44.0 70.5
     728. Urša Švegel           OŠ Tržič               Ana Žakelj            33.0  37.5 70.5
     729. Anja Lukner           OŠ Ormož               Irena Kandrič          32.5  38.0 70.5
     730. Mojca Poropat          OŠ Prežihovega Voranca, Maribor    Dragica Kraut          26.5  44.0 70.5
     731. Tjaša Matjašič          OŠ Cerkvenjak - Sveti Andraž     Jožica Vršič           32.5  38.0 70.5
     732. Urška Saksida          OŠ Dornberk, Dornberk         Irena Humar Kobal        35.5  34.5 70.0
     733. Kaja Štolfa           OŠ Srečka Kosovela Sežana       Mirna Udovič Šuman        31.0  39.0 70.0
     734. Katarina Bačnik         OŠ Pirniče, Pirniče          Tadeja Klun Lenarčič       38.5  31.5 70.0
     735. Tjaša Flis            OŠ Škofljica, Škofljica        Katarina Hafner Blatnik     43.0  27.0 70.0
     736. Vesna Grošelj          OŠ Komenda-Moste, Komenda       Irena Špenko           36.0  34.0 70.0
     738. Ana Lučka Pirnat         OŠ Danile Kumar, Ljubljana      Agata Kračun-Horbec       40.5  29.5 70.0
     739. Katarina Stenko         OŠ Jurija Vege, Moravče        Božena Groboljšek        33.5  36.5 70.0
     740. Tjaša Vrhovnik          OŠ Frana Albrehta, Kamnik       Vanda Sakelšek          38.0  32.0 70.0
     741. Tadej Travnikar         OŠ Drska, Novo mesto         Lidija Skube           28.5  41.5 70.0
     742. Anže Mikec            OŠ dr. Pavla Lunačka, Šentrupert   Janja Jerovšek          34.0  36.0 70.0
     743. Karmen Keber           OŠ Milana Majca Šentjanž       Majda P. Repovž         39.5  30.5 70.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     744. Nuša Kopavnik          OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora      Benjamin Gracer         26.5  43.5 70.0
     745. Katja Pretnar          OŠ Gorje                 Tina Sušnik           35.0  35.0 70.0
     746. Urška Urankar          OŠ Primoža Trubarja Laško, Laško     Dragica Brinovec         35.5  34.5 70.0
     747. Urša Šporin           OŠ Nazarje, Nazarje            Nataša Bele           37.0  33.0 70.0
     748. Miha Belak            OŠ Dramlje, Dramlje            Mirjana Purnat          37.0  33.0 70.0
     749. Mojca Kolar           OŠ Lesično, Lesično            Marjana Lapornik         41.0  29.0 70.0
     750. Katjuša Venišnik         OŠ Frana Kocbeka, Gornji Grad       Slavica Stermecki        33.0  37.0 70.0
     751. Daša But             II. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina  Tatjana Škorja          32.0  38.0 70.0
     752. Ines Gumilar           Osnovna šola Cankova           Ljerka H. Podlesek        35.0  35.0 70.0
     753. Uroš Gjureč           Osnovna šola Sveti Jurij         Liljana Hajdinjak Zelko     31.0  39.0 70.0
     754. Alenka Klemenc          OŠ Šenčur                 Magda Ropret           36.5  33.5 70.0
     755. Jaka Šinkovec          OŠ Žiri                  Helena Žakelj          34.0  36.0 70.0
     756. Lara Fajfar           OŠ Škofja Loka - Mesto Škofja Loka    Kristina Strnad         37.0  33.0 70.0
     757. Darko Gavrić           OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri      Zdenka Bizjak          36.0  34.0 70.0
     758. Karel Valh            OŠ Benedikt                Božena Volf           30.5  39.5 70.0
     759. Maja Vičar            OŠ Olge Meglič, Ptuj           Vlasta Mlinarič         30.0  40.0 70.0
     760. Pia Lazar            OŠ Franceta Prešerna, Maribor       Nataša Želježič         38.5  31.5 70.0
     761. Sanja Ćorić           OŠ Ljudski vrt, Ptuj           David Bedrač           35.0  35.0 70.0
     1058. Maruša Hrovat          OŠ Ob Rinži, Kočevje           Majda Žagar           40.0  30.0 70.0
     762. Ana Dadič            OŠ Vojke Šmuc Izola            Majda Lipovec          31.0  38.5 69.5
     763. Veronika Celarc         OŠ Brezovica, Brezovica          Milena Slak           34.5  35.0 69.5
     764. Jernej Kastelic         OŠ Prule, Ljubljana            Marinka Piletič-Brsan      39.0  30.5 69.5
     765. Jerica Klanjšček         Licej "Simon Gregorčič", Gorica      Erika Grilanc          30.0  39.5 69.5
     766. Katja Modic           OŠ Jožeta Krajca, Rakek          Irena Pavlič           41.0  28.5 69.5
     767. Staša Mudrovčič         Waldorfska šola, Ljubljana        Mojca Koncilja          35.5  34.0 69.5
     768. Aleksandra Perić         OŠ Nove Jarše, Ljubljana         Suzana Pigac Kokalj       33.5  36.0 69.5
     769. Ajda Sazonov           OŠ Vič, Ljubljana             Tatjana Ladinek         27.0  42.5 69.5
     770. Sandra Štebe           OŠ "8 talcev", Logatec          Snježana Rojec          38.5  31.0 69.5
     771. Nataša Renko           OŠ Ivana Kavčiča, Izlake         Alojzija Drnovšek        29.5  40.0 69.5
     772. Jelka Zupančič          OŠ Mirana Jarca, Črnomelj         Agata Cindrič          30.5  39.0 69.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)         Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     773. Maja Ruperčič          OŠ Šentjernej, Šentjernej           Cvetka Podgoršek        31.0  38.5 69.5
     774. Valentina Bizjak         OŠ Leskovec pri Krškem            Sonja Kotar           34.0  35.5 69.5
     775. Anja Ledinek           OŠ Radlje ob Dravi              Cvetka Vidmar          38.5  31.0 69.5
     776. Petra Sehur           OŠ Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici  Irena Robič           32.5  37.0 69.5
     777. Nikita Kučer           OŠ Vojnik, Vojnik               Amalija Kožuh          34.0  35.5 69.5
     778. Katja Guček           OŠ Antona Aškerca, Rimske Toplice       Milena Suhodolčan        39.5  30.0 69.5
     779. Rok Kolarič           Osnovna šola Odranci             Gabrijela Lačen Dora      35.5  34.0 69.5
     780. Samanta Gomboc          Osnovna šola Grad               Marija Štesl          35.5  34.0 69.5
     781. Marija Glavaš          Osnovna šola II Murska Sobota         Slavica Brunec         35.5  34.0 69.5
     782. Teja Žerdin           Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana   Marija Gerenčer         27.5  42.0 69.5
     783. Primož Križnar          OŠ Naklo                   Tatjana Lotrič         40.0  29.5 69.5
     784. Nadja Novak           OŠ Žiri                    Helena Žakelj          36.0  33.5 69.5
     785. Matej Slatinek          OŠ Pohorskega batalj., Oplotnic        Nataša Očko           30.5  39.0 69.5
     786. Janja Ferenc           OŠ Slave Klavora               Suzana Hebar          30.0  39.5 69.5
     787. Meta Fajdiga           OŠ Draga Bajca Vipava, Vipava         Marija Ceket          30.0  39.0 69.0
     788. Tina Krušec           OŠ Dobravlje, Dobravlje            Metoda Logar Jug        38.0  31.0 69.0
     789. Tadeja Lapanje          OŠ Šmarje pri Kopru              Irena Kavrečič Holcman     31.5  37.5 69.0
     790. Tjaša Božič           OŠ Zadobrova, Ljubljana-Polje         Irena Tomšič          34.0  35.0 69.0
     791. Polona Golob           OŠ Mengeš, Mengeš               Draga Železnikar        36.0  33.0 69.0
     792. Katarina Jazbinšek        OŠ Dol, Dol pri Ljubljani           Darja Dukarič          36.5  32.5 69.0
     793. Tomaž Lutman           OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana        Pavla Kozlovič         40.0  29.0 69.0
     794. Rozala Novak           OŠ Jurija Vege, Moravče            Božena Groboljšek        37.0  32.0 69.0
     795. Špela Uštar           OŠ Dol, Dol pri Ljubljani           Darja Dukarič          32.0  37.0 69.0
     796. Tina Urbanc           OŠ Notranjski odred, Cerknica         Marjana Širaj          36.0  33.0 69.0
     797. Nina Virant           OŠ Primož Trubar, Velike Lašče        Marija Oblak          40.5  28.5 69.0
     798. Mateja Zalaznik         OŠ Dobrova, Dobrova              Mojca Podobnikar        39.0  30.0 69.0
     799. Jerneja Dular          OŠ Bršljin, Novo mesto            Martina Picek          29.5  39.5 69.0
     800. Tamara Evđenić          OŠ Vavta vas, Vavta vas            Drago Vuica           31.0  38.0 69.0
     801. Amelija Umek           OŠ Mirna, Mirna                Vesna Kos            27.0  42.0 69.0
     802. Lara Šuštar           OŠ Komandanta Staneta, Dragatuš        Milena Fink           27.0  42.0 69.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     803. Gašper Oitzl           OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora      Benjamin Gracer         41.0  28.0 69.0
     804. Mojca Škofic           OŠ Staneta Žagarja Lipnica        Katarina Rozman         30.0  39.0 69.0
     805. Inja Strašek           OŠ Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah  Tanja Jurjec           37.0  32.0 69.0
     806. Nuša Gorenjak          OŠ Marjana Nemca, Radeče         Zdenka Hudoklin Kržan      30.5  38.5 69.0
     807. Irena Muhr            Osnovna šola III Murska Sobota      Terezija Gujtman         31.0  38.0 69.0
     808. Eva Peternel           OŠ Poljane                Nežka Gabrovec          29.5  39.5 69.0
     809. Darja Predikaka         OŠ Borisa Kidriča, Kidričevo       Lidija Horvat          34.0  35.0 69.0
     810. Amanda Kalik           OŠ Hajdina                Majda Korošec          34.0  35.0 69.0
     811. Laura Lepej           OŠ Anice Černejeve, Makole        Helena Kolar           37.0  32.0 69.0
     812. Petra Drevenšek         OŠ Ivana Cankarja, Maribor        Ljiljana Mićović         38.0  31.0 69.0
     813. Monika Žunko           OŠ Selnica ob Dravi            Nataša Krebs           39.0  30.0 69.0
     814. Simon Bavec           OŠ Fr. Lešnika - Vuka, Slivnica      Marjana Granda          34.0  35.0 69.0
     815. Tadeja Gril           OŠ Rače                  Marjana Falež          32.5  36.5 69.0
     816. Špela Stepišnik         OŠ Kamnica                Gabrijela Čeh          38.0  31.0 69.0
     817. Blaž Kenda            OŠ Bovec, Bovec              Slavica Della Bianca       35.5  33.0 68.5
     818. Maruša Štefin          OŠ Miroslava Vilharja Postojna      Mateja Penko           38.0  30.5 68.5
     819. Pamela Jere           OŠ Pinka Tomažiča             Ines Parovel           31.0  37.5 68.5
     820. Petra Jagodnik          OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad        Marija Štrancar         31.0  37.5 68.5
     821. Urška Boštjančič         OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica   Neva Lipolt           34.0  34.5 68.5
     822. Jasna Baš            OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji      Danica Sedevčič         33.0  35.5 68.5
     823. Karin Boh            POŠ Višnja Gora, Višnja Gora       Nataša Rebec           33.5  35.0 68.5
     824. Matej Petković          OŠ Zalog, Ljubljana            Nina Ivanetič          39.0  29.5 68.5
     825. Špela Poglajen          OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji      Danica Sedevčič         43.0  25.5 68.5
     826. Aljaž Srebrnič          Strokovni zavod "Jurij Vega", Gorica   Ana Primožič           38.0  30.5 68.5
     827. Urša Zupančič          OŠ Dolenjske Toplice, Dolenjske Toplice  Greta Košmrl           33.5  35.0 68.5
     828. Anita Konček           OŠ Dolenjske Toplice, Dolenjske Toplice  Greta Košmrl           32.0  36.5 68.5
     829. Nika Lekič            OŠ Loka, Črnomelj             Sonja Jurman           31.5  37.0 68.5
     830. Ana Pavlič            OŠ Jurija Dalmatina Krško         Klavdija Bračun Volčanšek    31.0  37.5 68.5
     831. Tjaša Kikelj           OŠ Toneta Čufarja Jesenice        Mojca Čušin           33.5  35.0 68.5
     832. Tamara Azinović         OŠ Koroška Bela Jesenice         Maja Otovič           23.5  45.0 68.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     833. Aleksandra Mohorič        OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica   Jana Brajnik           31.0  37.5 68.5
     834. Tara Simetinger         OŠ Črna na Koroškem            Milena Mesner          36.5  32.0 68.5
     835. Tina Skarlovnik         OŠ Črna na Koroškem            Milena Mesner          39.0  29.5 68.5
     836. Neža Kodrun           OŠ Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem  Urška Zdovc           34.5  34.0 68.5
     837. Tanja Sotler           OŠ Šalek, Velenje             Amalija Dragar          39.5  29.0 68.5
     838. Marija Ježovnik         OŠ Bratov Letonja, Šmartno ob Paki    Mojca Ažman           39.5  29.0 68.5
     839. Žiga Kramperšek         OŠ Mozirje, Mozirje            Vlasta Povše           30.5  38.0 68.5
     840. Manja Kuzma           Osnovna šola I Murska Sobota       Slavica Ovček Dečko       35.5  33.0 68.5
     841. Monika Sobočan          Osnovna šola Turnišče           Tatjana Horvat          30.5  38.0 68.5
     842. Kim Cvetko            Osnovna šola III Murska Sobota      Terezija Gujtman         27.5  41.0 68.5
     843. Laura Berčič           OŠ Stražišče Kranj            Vlasta Bolka Cegnar       32.0  36.5 68.5
     844. Estera Vemar           OŠ Žiri                  Helena Žakelj          37.5  31.0 68.5
     845. Eva Primožič           OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka       Mateja Feltrin - Novljan     35.0  33.5 68.5
     846. Doroteja Feguš          OŠ Martina Koresa, Podlehnik       Majda Erlač           33.5  35.0 68.5
     847. Mateja Čurin           OŠ Središče ob Dravi           Lidija Meško           33.5  35.0 68.5
     848. Mojca Potočnik          OŠ Sveta Ana               Mira Bratina - Zor        34.5  34.0 68.5
     849. Irma Abdić            OŠ Janka Premrla - Vojka Koper      Vida Kušče            38.5  29.5 68.0
     850. Nina Čelhar           OŠ Pivka                 Alenka Tomšič          34.5  33.5 68.0
     851. Petra Balažic          OŠ Vodmat, Ljubljana           Ina Šalamon           34.5  33.5 68.0
     852. Gregor Grasselli         OŠ Poljane, Ljubljana           Andreja Dvornik         38.0  30.0 68.0
     853. Keli Hočevar           OŠ Bičevje, Ljubljana           Vlasta Zupanič          39.5  28.5 68.0
     854. Anja Jager            OŠ Komenda-Moste, Komenda         Irena Špenko           33.5  34.5 68.0
     855. Maja Jamnik           OŠ Miška Kranjca, Ljubljana        Jana Božič            34.5  33.5 68.0
     856. Margareta Kotar         OŠ Zbora odposlancev, Kočevje       Marija Nanjara          35.0  33.0 68.0
     857. Anja Topolovec          OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica     Majda Valčič           30.5  37.5 68.0
     858. Maja Nemanič           OŠ Metlika, Metlika            Darinka Orlič Bezenšek      35.0  33.0 68.0
     859. Saša Venek            OŠ Koprivnica               Sonja Simončič          31.5  36.5 68.0
     860. Nina Benič            OŠ Prežihovega Voranca Jesenice      Klavdija Kranjc Jensterle    33.0  35.0 68.0
     861. Gabriela Ambrožič        OŠ Gorje                 Tina Sušnik           33.0  35.0 68.0
     862. Sabina Uran           OŠ Vuzenica                Irena Pukšič           34.0  34.0 68.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     863. Jana Dretnik           Prva OŠ Slovenj Gradec           Helena Dreu           32.0  36.0 68.0
     864. Terezija Kasnik         OŠ Dobrna, Dobrna             Irena Pak            36.5  31.5 68.0
     865. Miha Toplišek          OŠ Podčetrtek, Podčetrtek         Bernarda Ošlak         32.5  35.5 68.0
     866. Romana Ferlež          OŠ Rogatec, Rogatec            Edita Strniša          33.0  35.0 68.0
     867. Mitja Horvat           OŠ Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli  Sabina Vračun          31.5  36.5 68.0
     868. Maša Hozjan           Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci  Majda Frančič          36.0  32.0 68.0
     869. Iris Horvat           Osnovna šola Kuzma             Emilija Car           34.0  34.0 68.0
     870. Verena Horvat          Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana  Marija Gerenčer         29.0  39.0 68.0
     871. Tamara Zoran           Osnovna šola Mala Nedelja         Breda Žunič           22.0  46.0 68.0
     872. Polona Sušnik          OŠ Šenčur                 Magda Ropret          34.5  33.5 68.0
     873. Jerneja Peček          OŠ Jakoba Aljaža Kranj           Leonida Domajnko        33.5  34.5 68.0
     874. Pika Škerlj           OŠ Simona Jenka Kranj           Dragica Markun         36.0  32.0 68.0
     875. Ana Žibert            OŠ Predoslje                Metka Gašpirc          33.5  34.5 68.0
     876. Maja Mikolič           OŠ Juršinci                Slavica Gerič          30.0  38.0 68.0
     877. Maja Arzenšek          OŠ Poljčane                Marina Koražija         36.0  32.0 68.0
     878. Nataša Pišek           OŠ Fr. Lešnika - Vuka, Slivnica      Marjana Granda         38.0  30.0 68.0
     879. Uršula Belingar         OŠ Solkan, Solkan             Nada Majcen           32.5  35.0 67.5
     880. Maruša Bratuš          OŠ Vič, Ljubljana             Tatjana Ladinek         34.0  33.5 67.5
     881. Peter Ferjančič         OŠ Idrija, Idrija             Jožica Zupančič         30.5  37.0 67.5
     882. Katarina Hergouth        OŠ Frana Albrehta, Kamnik         Vanda Sakelšek         36.0  31.5 67.5
     883. Petra Hren            OŠ Pirniče, Pirniče            Tadeja Klun Lenarčič      29.0  38.5 67.5
     885. Anja Mrak            OŠ Pirniče, Pirniče            Tadeja Klun Lenarčič      36.0  31.5 67.5
     886. Tiva Nemanič           OŠ Medvode, Medvode            Ivana Demšar          39.0  28.5 67.5
     887. Ana-Ina Palmer          OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Šmartno    Minka Osterman         32.5  35.0 67.5
     888. Neža Tornič           OŠ Notranjski odred, Cerknica       Marjana Širaj          38.5  29.0 67.5
     889. Neža Vončina           OŠ Idrija, Idrija             Jožica Zupančič         33.0  34.5 67.5
     890. Neža Rabič            OŠ 16. december Mojstrana         Polona Žagar          34.5  33.0 67.5
     891. Tamara Podhraški         I. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina   Vesna Bercko          31.5  36.0 67.5
     892. Mitja Remic           OŠ Nazarje, Nazarje            Nataša Bele           39.0  28.5 67.5
     893. Julija Lojen           OŠ Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah  Tanja Jurjec          29.5  38.0 67.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     894. Kristina Kovačič         OŠ Dobje, Dobje               Stanislava Hrovatič       32.0  35.5 67.5
     895. Gašper Kvartič          OŠ Livada, Velenje             Jasna Novak           39.5  28.0 67.5
     896. Nika Škof            Osnovna šola Gornja Radgona         Bernarda Rožman         35.5  32.0 67.5
     897. Rok Orgolič           Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica  Anica Benko           34.5  33.0 67.5
     898. Benjamin Bokan          Osnovna šola Radenci            Anka Majc            33.5  34.0 67.5
     899. Amadeja Koler          OŠ Benedikt                 Božena Volf           28.5  39.0 67.5
     900. Eva Banko            OŠ Olge Meglič, Ptuj            Vlasta Mlinarič         32.5  35.0 67.5
     901. Romi Borak            OŠ Cirila Kosmača Piran           Snežana Gustinčič        26.0  41.0 67.0
     902. Kaja Kohek            OŠ Pinka Tomažiča              Ines Parovel          37.0  30.0 67.0
     903. Monika Pejić           OŠ Šmarje pri Kopru             Irena Kavrečič Holcman     26.5  40.5 67.0
     904. Nina Berlič           OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana       Mojca Ljubič          33.5  33.5 67.0
     905. Špela Vidrih           OŠ Stična, Stična              Zlata Kastelic         34.5  32.5 67.0
     906. Tomaž Zaviršek          PŠ Šmarje Sap, Grosuplje          Betka Jamnik          34.5  32.5 67.0
     907. Mojca Zupančič          OŠ Trebnje, Trebnje             Metoda Livk           33.0  34.0 67.0
     908. Hermina Hudelja         OŠ Komandanta Staneta, Dragatuš       Milena Fink           29.0  38.0 67.0
     909. Lucijan Ratajc          OŠ Sava Kladnika Sevnica          Jožica Levstik         32.5  34.5 67.0
     910. Alja Randl            OŠ Šempeter, Šempeter            Zdenka Došler          30.5  36.5 67.0
     911. Maja Dobrajc           OŠ Dramlje, Dramlje             Mirjana Purnat         34.0  33.0 67.0
     912. Ana Štor             OŠ Blaža Kocena, Ponikva          Franja Prezelj         28.5  38.5 67.0
     913. Tjaša Jerič           Osnovna šola Kapela             Živana Safran          37.0  30.0 67.0
     914. Nino Gašpar           Osnovna šola Gornji Petrovci        Bernarda Đekovski        30.0  37.0 67.0
     915. Eva Goričan           OŠ Naklo                  Tatjana Lotrič         33.5  33.5 67.0
     916. Zala Blaznik           OŠ Železniki                Mira Šmid            29.0  38.0 67.0
     917. Nik Fanedl            OŠ Selnica ob Dravi             Nataša Krebs          33.0  34.0 67.0
     918. Primož Ciglar          OŠ dr. Franja Žgeča, Dornava        Terezija Majcenovi       37.0  30.0 67.0
     919. Maša Rutar            OŠ Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči Nevenka Janež          33.0  33.5 66.5
     920. Petra Mekiš           OŠ Vojke Šmuc Izola             Majda Lipovec          33.0  33.5 66.5
     921. Nežka Ileršič          OŠ Horjul, Horjul              Anka Delalut          34.5  32.0 66.5
     922. Nina Jerina           OŠ "8 talcev", Logatec           Snježana Rojec         36.0  30.5 66.5
     923. Dijana Kondić          OŠ Nove Jarše, Ljubljana          Urša Kos            38.0  28.5 66.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)     Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     924. Neža Mežan            OŠ Venclja Perka, Domžale       Jože Koritnik          34.5  32.0 66.5
     925. Nina Tupy            OŠ Marije Vere, Kamnik         Jana Bratuž           35.0  31.5 66.5
     926. Lucija Novak           OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana     Mojca Ljubič          30.5  36.0 66.5
     927. Denis Osmanović         OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje      Ana Knez            34.5  32.0 66.5
     928. Maša Repovž           OŠ Trbovlje, Trbovlje         Saša Tomše           29.5  37.0 66.5
     929. Eva Vojska            OŠ Dob, Dob              Marta Keržan          32.0  34.5 66.5
     930. Urša Koželj           OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Šmartno  Minka Osterman         32.0  34.5 66.5
     931. Mojca Omerzel          OŠ Maksa Pleteršnika Pišece      Rut Zlobec           29.5  37.0 66.5
     932. Tjaša Jeke            OŠ Podbočje              Janja Rostohar         28.0  38.5 66.5
     933. Sabina Franko          OŠ Velika Dolina            Breda Pohar           31.5  35.0 66.5
     934. Kaja Bergant           OŠ Koroška Bela Jesenice        Maja Otovič           31.0  35.5 66.5
     935. Alja Zottel           I. OŠ Žalec, Žalec           Monika Kovačič         35.0  31.5 66.5
     936. Matic Kranjec          III. OŠ Celje, Celje          Zarja Lednik          27.5  39.0 66.5
     937. Tanja Černevšek         OŠ Frana Kocbeka, Gornji Grad     Slavica Stermecki        29.0  37.5 66.5
     938. Alen Horvat           Dvojezična osnovna šola I Lendava   Irena Varga           32.5  34.0 66.5
     939. Jerneja Pirc           Osnovna šola Gornji Petrovci      Bernarda Đekovski        28.5  38.0 66.5
     940. Blaž Mahkovic          OŠ Jakoba Aljaža Kranj         Ivana Zmrzlikar         35.0  31.5 66.5
     941. Tim Kern             OŠ Davorina Jenka Cerklje       Marija Vuk           32.0  34.5 66.5
     942. Jasmina Hebar          OŠ borcev za severno mejo, MB     Danica Perger          33.5  33.0 66.5
     943. Mateja Turk           OŠ Martina Koresa, Podlehnik      Majda Erlač           30.5  36.0 66.5
     944. Lucija Pribožič         OŠ Mladika, Ptuj            Karmen Ivančič         29.0  37.5 66.5
     945. Ivan Konrad Trajkovič      OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri    Danica Maček          25.5  41.0 66.5
     946. Špela Kerneža          OŠ Jakobski Dol            Jasna Kunstek          29.5  37.0 66.5
     1173. Mitja Nedić           OŠ Trbovlje, Trbovlje         Saša Tomše           39.5  27.0 66.5
     947. Petra Kovačič          OŠ Franceta Bevka Tolmin, Tolmin    Dolores Fon - Bon        33.0  33.0 66.0
     948. Liza Blažon           POŠ Višnja Gora, Višnja Gora      Nataša Rebec          23.0  43.0 66.0
     949. Danaja Fabčič          OŠ Toma Brejca, Kamnik         Katarin Zore          33.0  33.0 66.0
     950. Maja Obolnar           POŠ Višnja Gora, Višnja Gora      Nataša Rebec          34.0  32.0 66.0
     951. Nadja Pezdir           OŠ Sostro, Sostro           Branka Vodopivec        36.5  29.5 66.0
     952. Tjaša Vidmar           OŠ Log-Dragomer, Log          Jožica Rode           33.5  32.5 66.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)      Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     953. Irma Samantha Martinšek     OŠ Loka, Črnomelj            Sonja Jurman          30.0  36.0 66.0
     954. Blaž Metelko           OŠ Mokronog, Mokronog          Vesna Magovec Regent      33.5  32.5 66.0
     955. Doris Štruc           OŠ Muta                 Franja Razdevšek        35.0  31.0 66.0
     956. Ana Urisk            OŠ Štore, Štore             Mihelca Gorjup         28.0  38.0 66.0
     957. Petra Hrovat           OŠ Zreče, Zreče             Peter Kos            36.0  30.0 66.0
     958. Martina Hrovat          II. OŠ Celje, Celje           Marija Obreza Napret      32.0  34.0 66.0
     959. Urška Kovačič          OŠ Podčetrtek, Podčetrtek        Bernarda Ošlak         30.0  36.0 66.0
     960. Matej Mlinarič          Osnovna šola Razkrižje          Cvetka Mesarič         32.0  34.0 66.0
     961. Rebeka Reven           OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas      Anica Kumer           34.0  32.0 66.0
     964. Urška Kraner           OŠ Sveta Trojica             Maja Razboršek         37.0  29.0 66.0
     965. Maja Mihelj           OŠ Branik, Branik            Petra Gabriel          33.5  32.0 65.5
     966. Jera Agata Reberc        OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica  Dragica Štemberger Maljavac   31.0  34.5 65.5
     967. Tomi Pečar            SE Dante Alighieri Isola         Jelka Morato Vatovec      32.5  33.0 65.5
     968. Primož Belak           OŠ Zbora odposlancev, Kočevje      Marija Nanjara         32.5  33.0 65.5
     969. Matic Bergant          OŠ Simona Jenka, Smlednik        Milena Dolinar         33.0  32.5 65.5
     970. Eva Capuder           OŠ Dob, Dob               Marta Keržan          35.5  30.0 65.5
     971. Lucija Drobnič          OŠ Polje, Ljubljana-Polje        Nina Korošec          33.5  32.0 65.5
     972. Janja Omejec           OŠ Stična, Stična            Petra Rus Mušič         32.5  33.0 65.5
     973. Lara Podvršič          OŠ Brinje, Grosuplje           Marija Bučar          30.0  35.5 65.5
     974. Katja Urbanija          OŠ Mirana Jarca, Ljubljana        Simona Perovšek         37.0  28.5 65.5
     975. Petra Jontez           OŠ Milana Majca Šentjanž         Majda P. Repovž         26.5  39.0 65.5
     976. Klaudija Cigole         OŠ Sava Kladnika Sevnica         Jožica Levstik         31.5  34.0 65.5
     977. Jure Stramec           OŠ Ribnica na Pohorju          Štefka Sgerm          32.5  33.0 65.5
     978. Sanja Djorčev          I. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina  Vesna Bercko          32.5  33.0 65.5
     979. Alina Verdnik          OŠ Mihe Pintarja - Toleda, Velenje    Marija Bubik          34.5  31.0 65.5
     980. Suzana Špiljak          OŠ Rogatec, Rogatec           Edita Strniša          34.5  31.0 65.5
     981. Amanda Jus            OŠ Martina Koresa, Podlehnik       Majda Erlač           32.5  33.0 65.5
     982. Larisa Divjak          OŠ Jakobski Dol             Jasna Kunstek          22.5  43.0 65.5
     983. Eva Babič            OŠ Tabor I, Maribor           Polona Zgaga          35.0  30.5 65.5
     984. Sašo Pipan            OŠ Maksa Durjave, Maribor        Milena Kerndl          32.5  33.0 65.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)         Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1374. Alja Javornik          OŠ Loče, Loče                Katja Jerot           42.5  23.0 65.5
     985. Nežka Zamar           OŠ Šempas, Šempas              Mateja H. Gregorič        30.0  35.0 65.0
     986. Urška Ivančič          OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Kobarid    Marinka Velikonja        30.0  35.0 65.0
     987. Maja Korošec           OŠ Prestranek                Marjana Cenc           34.5  30.5 65.0
     988. Meta Andolšek          OŠ Šentvid, Ljubljana-Šentvid        Maruška Jančič          35.5  29.5 65.0
     989. Maša Kafel            OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje         Martina Kodrnja         31.0  34.0 65.0
     990. Jan Peršin            OŠ Franca Rozmana-Staneta, Ljubljana-Šentvid Kristina Veble          31.5  33.5 65.0
     991. Saša Špiler           OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana         Tatjana Pleteršek        32.0  33.0 65.0
     992. Sabina Kolar           OŠ Maksa Pleteršnika Pišece         Rut Zlobec            22.0  43.0 65.0
     993. Andreja Hlastan         OŠ XIV. divizije Senovo           Miroslava Škoberne        38.5  26.5 65.0
     994. Matej Filipančič         OŠ Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem   Urška Zdovc           35.0  30.0 65.0
     995. Maja Brajnik           OŠ Muta                   Franja Razdevšek         34.0  31.0 65.0
     996. Sara Štinek           OŠ Prebold, Prebold             Jasna Zorenč           33.0  32.0 65.0
     997. Jure Podkrižnik         OŠ Ljubno ob Savinji, Ljubno ob Savinji   Monika Steiner          29.5  35.5 65.0
     998. Sanja Kovač           OŠ Hruševec - Šentjur, Šentjur        Marija Arbajter         27.0  38.0 65.0
     999. Asja Perša            Dvojezična osnovna šola Dobrovnik      Anica Matjašec          31.0  34.0 65.0
     1000. Jasna Brezovšek         Osnovna šola Kobilje             Marija Domonkoš         30.0  35.0 65.0
     1001. Mirjana Krčmar         OŠ Franceta Prešerna Kranj          Vika Šuštar           35.0  30.0 65.0
     1002. Sandra Grašič          OŠ Križe                   Simona Bertoncelj        32.0  33.0 65.0
     1003. Andrej Dvornik         OŠ Janka Glazerja, Ruše           Ksenija Župevc          31.0  34.0 65.0
     1004. Nejc Ciglar           OŠ Mladika, Ptuj               Karmen Ivančič          32.0  33.0 65.0
     1005. Nastja Ornik          OŠ Tabor II, Maribor             Karina Juder           35.0  30.0 65.0
     1006. Tjaša Šošter          OŠ Črešnjevec                Štefanija Krhlanko        33.0  32.0 65.0
     1007. Urška Ritonja          OŠ Slave Klavora               Suzana Hebar           30.5  34.5 65.0
     1008. Tamara Kovačič         OŠ Anice Černejeve, Makole          Helena Kolar           27.5  37.5 65.0
     1009. Matjaž Jenko          OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica    Dragica Štemberger Maljavac   34.0  30.5 64.5
     1010. Valentina Ahac         OŠ Tončke Čeč, Trbovlje           Marjana Eberlinc         28.0  36.5 64.5
     1011. Alja Črv            OŠ Jurija Vege, Moravče           Duška Lalić           33.5  31.0 64.5
     1012. Ana Dolenšek          OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana        Janja Veldin           31.0  33.5 64.5
     1013. Barbara Eržen          OŠ Polje, Ljubljana-Polje          Nina Korošec           37.0  27.5 64.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)         Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1014. Medeja Fajdiga         OŠ Brinje, Grosuplje             Marija Bučar           37.5  27.0 64.5
     1015. Tinkara Hodnik         OŠ Ob Rinži, Kočevje             Majda Žagar           30.5  34.0 64.5
     1016. Asja Hrvatin          OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana         Zdenka Ferenc          27.0  37.5 64.5
     1017. Hana Mihevc           OŠ "8 talcev", Logatec            Snježana Rojec          37.5  27.0 64.5
     1018. Ana Lederer           OŠ Domžale, Domžale             Jana Pertot           27.5  37.0 64.5
     1019. Staša Kastelec         OŠ Stopiče, Stopiče             Mimi Jovanovič          31.5  33.0 64.5
     1020. Tamara Rumenovič        OŠ Blanca                  Nina Grabenšek Kadilnik     36.0  28.5 64.5
     1021. Mojca Simeonov         OŠ Tržišče                  Vera Dragan           27.5  37.0 64.5
     1022. Žiga Šribar           OŠ Leskovec pri Krškem            Sonja Kotar           34.5  30.0 64.5
     1023. Jure Lazar           OŠ Gorje                   Tina Sušnik           33.0  31.5 64.5
     1024. Anja Onuk            OŠ Šentjanž                 Lilijana Ladra          29.5  35.0 64.5
     1025. Lovro Jurgec          OŠ Mežica                  Marija Zmagaj          34.5  30.0 64.5
     1026. Mia Zager            OŠ Bibe Rocka Šoštanj, Šoštanj        Danica Sovič           30.5  34.0 64.5
     1027. Alja Kočevar          OŠ Marjana Nemca, Radeče           Zdenka Hudoklin Kržan      32.5  32.0 64.5
     1028. Andrej Kreslin         Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica  Anica Benko           37.5  27.0 64.5
     1029. Tina Zver            Osnovna šola II Murska Sobota        Slavica Brunec          30.5  34.0 64.5
     1030. Materja Krsnik         OŠ Naklo                   Tatjana Lotrič          31.0  33.5 64.5
     1031. Alenka Cvetko          OŠ Benedikt                 Božena Volf           29.5  35.0 64.5
     1032. Davor Repec           OŠ Breg, Ptuj                Melanija Zavec          33.5  31.0 64.5
     1033. Tatjana Žnidarič        OŠ Korena                  Metka Njivar           31.5  33.0 64.5
     1034. Rok Pikl            OŠ Središče ob Dravi             Lidija Meško           32.5  32.0 64.5
     1102. Mateja Grahovac         OŠ Franceta Bevka, Ljubljana         Bojan Maričič          34.5  30.0 64.5
     1035. Daniela Mozetič                               Saša Semič
                        OŠ Ivana Roba Šempeter, Šempeter pri Gorici Saša Semič            33.0  31.0 64.0
     1036. Aleksandra Bučar        OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje         Irena Daugul           30.0  34.0 64.0
     1037. Tjaša Herič           OŠ Log-Dragomer, Log             Jožica Rode           30.5  33.5 64.0
     1038. Benjamin Justin         OŠ Dravlje, Ljubljana            Milojka Badalič         21.0  43.0 64.0
     1039. Špela Pleško          OŠ Vrhovci, Ljubljana            Konstanca Šešek         38.5  25.5 64.0
     1040. Tina Prosen           OŠ Horjul, Horjul              Anka Delalut           36.5  27.5 64.0
     1041. Ana Pugelj           POŠ Struge, Struge              Andreja Polzelnik Marolt     34.5  29.5 64.0
     1042. Manca Rogelj          OŠ Polje, Ljubljana-Polje          Nina Korošec           33.5  30.5 64.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1043. Uroš Rangus           OŠ Center, Novo mesto            Danica Rangus          32.0  32.0 64.0
     1044. Nina Bobič           OŠ Frana Metelka, Škocjan          Marinka Cerinšek         41.0  23.0 64.0
     1045. Alenka Pangerčič        OŠ Podbočje                 Janja Rostohar          30.0  34.0 64.0
     1046. Klemen Srpčič          OŠ Cerklje ob Krki             Nataša P. Baznik         37.0  27.0 64.0
     1047. Ines Šivavec          OŠ Krmelj                  Gordana Kenda          22.5  41.5 64.0
     1048. Nika Hrastnik          Prva OŠ Slovenj Gradec           Helena Dreu           25.0  39.0 64.0
     1049. Ana Kuhelnik          Druga OŠ Slovenj Gradec           Marta Rubin           33.0  31.0 64.0
     1050. Vesna Lebar           Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica  Anica Benko           33.0  31.0 64.0
     1051. Martina Lah           OŠ Bistrica Tržič              Barbara Veselinovič       30.5  33.5 64.0
     1052. Iris Golob           OŠ dr. Franja Žgeča, Dornava        Terezija Majcenovi        30.0  34.0 64.0
     1053. Maruša Romih          OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri       Danica Maček           26.0  38.0 64.0
     1054. Nina Valh            OŠ Rada Robiča, Limbuš           Julija Flogie          23.0  41.0 64.0
     1055. Lucija Piršič          OŠ Frana Erjavca N. Gorica, N. Gorica    Slavka Modic           31.0  32.5 63.5
     1056. Primož Habjan          OŠ Dravlje, Ljubljana            Milojka Badalič         35.5  28.0 63.5
     1057. Sandra Hočevar         OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana       Mojca Ljubič           30.0  33.5 63.5
     1059. Gala Jarc            OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana        Petra Podlesnik         29.0  34.5 63.5
     1060. Nataša Kocjančič        OŠ Zalog, Ljubljana             Nina Ivanetič          30.5  33.0 63.5
     1061. Nadja Petek           OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica      Majda Valčič           34.0  29.5 63.5
     1062. Nuša Podobnikar         OŠ Dobrova, Dobrova             Mojca Podobnikar         37.5  26.0 63.5
     1063. Ana Simončič          OŠ Polhov Gradec, Polhov Gradec       Ana Pipan            36.0  27.5 63.5
     1064. Miša Vidmar           OŠ Log-Dragomer, Log            Jožica Rode           31.5  32.0 63.5
     1065. Sara Starič           OŠ Mokronog, Mokronog            Vesna Magovec Regent       31.0  32.5 63.5
     1066. Tamara Kajtazović        OŠ Center, Novo mesto            Danica Rangus          28.5  35.0 63.5
     1067. Petra Flajnik          OŠ Komandanta Staneta, Dragatuš       Milena Fink           29.5  34.0 63.5
     1068. Nika Jurman*          OŠ Dobova                  Anica Šepec           29.0  34.5 63.5
     1069. Vesna Perko           OŠ Milana Majca Šentjanž          Majda P. Repovž         27.5  36.0 63.5
     1070. Iris Božič           OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica    Jana Brajnik           30.0  33.5 63.5
     1071. Karmen Britovšek        OŠ Mislinja                 Mira Šverc            36.5  27.0 63.5
     1072. Sara Križnik          OŠ Frana Kranjca, Celje           Martina Kroflič Ferleš      29.0  34.5 63.5
     1073. Nika Berger           OŠ Frana Kranjca, Celje           Martina Kroflič Ferleš      31.5  32.0 63.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1074. Ines Zorec           Osnovna šola Gornja Radgona         Bernarda Rožman         31.5  32.0 63.5
     1075. Anja Copot           Osnovna šola Razkrižje            Cvetka Mesarič          28.5  35.0 63.5
     1076. Lavra Rengeo          Osnovna šola Bogojina            Marjetka Erdelji         25.5  38.0 63.5
     1077. Blaž Reš            OŠ Ljudski vrt, Ptuj             David Bedrač           30.5  33.0 63.5
     1078. Karmen Verdenik         OŠ Hajdina                  Majda Korošec          28.5  35.0 63.5
     1079. Ajda Komac           OŠ Bovec, Bovec               Slavica Della Bianca       36.0  27.0 63.0
     1080. Urška Žižmond          OŠ Solkan, Solkan              Nada Majcen           31.5  31.5 63.0
     1081. Manuela Hervatich        OŠ Dutovlje                 Svetlana Škrk Kosmač       26.0  37.0 63.0
     1082. Marija Delost          OŠ Toneta Tomšiča Knežak           Irena Rep            31.5  31.5 63.0
     1083. Tjaša Smrdel          OŠ Košana                  Alenka Kolšek Puklavec      28.0  35.0 63.0
     1084. Urša Benčina          OŠ Franca Rozmana-Staneta, Ljubljana-Šentvid Kristina Veble          37.5  25.5 63.0
     1085. Špela Breceljnik        OŠ Savsko naselje, Ljubljana         Suzana Cvirn Guček        28.5  34.5 63.0
     1086. Ana Gluhodedov         OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana        Katjuša Ručigaj         34.0  29.0 63.0
     1087. Blažej Kupec          OŠ Antona Martina Slomška, Vrhnika      Ranka Keser           41.0  22.0 63.0
     1088. Tina Župan           OŠ Vič, Ljubljana              Rahela Bašar           28.5  34.5 63.0
     1089. Manca Može           OŠ Grm, Novo mesto              Tomaž Koncilija         26.0  37.0 63.0
     1090. Adnana Šabić          OŠ Antona Aškerca, Velenje          Martina Hribernik        31.0  32.0 63.0
     1091. Klementina Laznik        OŠ Prebold, Prebold             Jasna Zorenč           34.0  29.0 63.0
     1092. Urška Žerak           OŠ Rogatec, Rogatec             Nada Šilec            29.5  33.5 63.0
     1093. Manja Korenjak         III. OŠ Celje, Celje             Zarja Lednik           31.0  32.0 63.0
     1094. Alen Crevar           II. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina   Tatjana Škorja          28.0  35.0 63.0
     1095. Monika Čurič          Osnovna šola Apače              Dragica Kovač          29.0  34.0 63.0
     1096. Adrijana Tkalec         OŠ dr. Franja Žgeča, Dornava         Terezija Majcenovi        34.0  29.0 63.0
     1097. Damir Štuhec          OŠ Juršinci                 Slavica Gerič          35.0  28.0 63.0
     1098. Katja Spes           OŠ Kamnica                  Gabrijela Čeh          29.0  34.0 63.0
     1099. Mateja Polc           OŠ Kungota                  Milena Lozar           25.0  38.0 63.0
     1100. Nataša Jankovič         OŠ Martina Konšaka, Maribor         Violeta Ravnjak         32.5  30.5 63.0
     1101. Maja Markič           OŠ Dobrovo, Dobrovo v Brdih         Branka Gorjup          31.0  31.5 62.5
     1103. Gordana Josić          OŠ N.H. Rajka, Hrastnik           Herta Erman           34.0  28.5 62.5
     1104. Matic Krašovec         OŠ Vide Pregarc, Ljubljana          Natalija Viškovič        30.5  32.0 62.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)      Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1105. Ema Nartnik           OŠ Polhov Gradec, Polhov Gradec     Ana Pipan            36.0  26.5 62.5
     1106. Peter Panjan          OŠ Ledina, Ljubljana          Lidija Stanič          31.5  31.0 62.5
     1107. Darja Petkovič         OŠ Jože Moškrič, Ljubljana       Miha Masten           32.5  30.0 62.5
     1108. Iztok Kostelec         OŠ Metlika, Metlika           Darinka Orlič Bezenšek      33.5  29.0 62.5
     1109. Ana Camloh           OŠ Tržišče               Vera Dragan           27.0  35.5 62.5
     1110. Ivona Štampek          OŠ Velika Dolina            Breda Pohar           23.5  39.0 62.5
     1111. Maša Pungartnik         OŠ Mežica                Marija Zmagaj          34.5  28.0 62.5
     1112. Jurij Pridigar         OŠ Vuzenica               Irena Pukšič           36.0  26.5 62.5
     1113. Primož Černelč         OŠ Polzela, Polzela           Mojca Cestnik          37.5  25.0 62.5
     1114. Domen Babič           OŠ Antona Aškerca, Rimske Toplice    Milena Suhodolčan        30.0  32.5 62.5
     1115. Katja Heric           Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci  Karmen Baumgartner        31.5  31.0 62.5
     1116. Anja Marič           Osnovna šola Cankova          Ljerka H. Podlesek        27.5  35.0 62.5
     1117. Petra Šter           OŠ Bistrica Tržič            Barbara Veselinovič       36.5  26.0 62.5
     1118. Petra Hebar           OŠ Tomaž pri Ormožu           Zlatka Majcen          28.5  34.0 62.5
     1119. Ines Đukić           OŠ Savsko naselje, Ljubljana      Suzana Cvirn Guček        29.0  33.0 62.0
     1120. Eva Godina           OŠ "8 talcev", Logatec         Snježana Rojec          35.0  27.0 62.0
     1121. Sabina Gruden          OŠ Frana Albrehta, Kamnik        Dragica Kovačič-Lukner      37.0  25.0 62.0
     1122. Karmen Ševerkar         OŠ Ivana Kavčiča, Izlake        Alojzija Drnovšek        30.5  31.5 62.0
     1123. Sara Škrinjar          OŠ Miška Kranjca, Ljubljana       Jana Božič            27.0  35.0 62.0
     1124. Janja Hafner          OŠ Bizeljsko              Metka Teropšič          36.5  25.5 62.0
     1125. Urška Jan            OŠ Mislinja               Mira Šverc            24.0  38.0 62.0
     1126. Gal Safran           OŠ Lava, Celje             Gabrijela Lavrinc        34.5  27.5 62.0
     1127. Alisa Krajnc          Dvojezična osnovna šola Genterovci   Mira Unger            36.0  26.0 62.0
     1128. Gregor Panič          OŠ Janka Glazerja, Ruše         Ksenija Župevc          31.0  31.0 62.0
     1129. Petra Fridrih          OŠ Črešnjevec              Štefanija Krhlanko        27.0  35.0 62.0
     1130. Urban Cotič           OŠ Lovrenc na Pohorju          Barbara Rocek          27.0  35.0 62.0
     1131. Rok Gradišnik          OŠ Fram                 Zdenka Marolt          34.0  28.0 62.0
     1132. Inge Šajn            OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica  N. L. Ujčič           30.5  31.0 61.5
     1133. Nina Aberšek          OŠ Trnovo, Ljubljana          Bogdan Osolin          36.0  25.5 61.5
     1134. Petra Čož            OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji     Danica Sedevčič         32.0  29.5 61.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)      Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1135. Eva Petkovšek          OŠ Rovte, Rovte              Ljudmila Treven         36.5  25.0 61.5
     1136. Maša Pirnat           OŠ Medvode, Medvode            Ivana Demšar          34.5  27.0 61.5
     1137. Tjaša Polak           OŠ Cerkno, Cerkno             Anica Svetik          29.5  32.0 61.5
     1138. Maja Purkat           OŠ Ig, Ig                 Slavica Čergič         35.0  26.5 61.5
     1139. Katarina Rozina         OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji      Danica Sedevčič         32.0  29.5 61.5
     1140. Vesna Smodiš          OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje        Martina Kodrnja         24.0  37.5 61.5
     1141. Lea Smrkolj           OŠ Janka Kersnika, Brdo          Jana Kovič           32.0  29.5 61.5
     1142. Katarina Čurk          OŠ Loka, Črnomelj             Sonja Jurman          30.5  31.0 61.5
     1143. Monika Šalej          OŠ Griže, Griže              Vesna Družinec Pilko      32.0  29.5 61.5
     1144. Aleks Tušek           Osnovna šola Križevci           Božena Kurbos          28.5  33.0 61.5
     1145. Boštjan Štajnberger       OŠ Žetale                 Saša Peršoh           27.5  34.0 61.5
     1146. Tamara Mohorko         OŠ Majšperk                Ines Potočnik          31.5  30.0 61.5
     1147. Neža Mozetič          Oš Miren, Miren pri Gorici        Marta Pavlin          33.0  28.0 61.0
     1148. Barbara Debevc         OŠ Miroslava Vilharja Postojna      Mateja Penko          26.0  35.0 61.0
     1149. Tina Matanović         OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina, Hrpelje  Ksenija Lazar          29.0  32.0 61.0
     1150. Nina Bevc            OŠ Litija, Litija             Jana Štojs           26.0  35.0 61.0
     1151. Vanja Sevšek          OŠ Zbora odposlancev, Kočevje       Marija Nanjara         27.5  33.5 61.0
     1152. Aleš Tauzes           OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana        Anita Dernovšek         30.0  31.0 61.0
     1153. Primož Meznarčič        OŠ Bršljin, Novo mesto          Martina Picek          26.5  34.5 61.0
     1154. Sanja Kovačič          OŠ Bizeljsko               Metka Teropšič         27.5  33.5 61.0
     1155. Nace Ledinek          Prva OŠ Slovenj Gradec          Helena Dreu           25.0  36.0 61.0
     1156. Dario Šiljeg          OŠ Bibe Rocka Šoštanj, Šoštanj      Danica Sovič          40.0  21.0 61.0
     1157. Katarina Šalić         OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka       Zdenka Primožič         28.5  32.5 61.0
     1158. Kaja Koblar           OŠ Železniki               Mira Šmid            29.0  32.0 61.0
     1159. Daniela Bajc          OŠ Malečnik                Irena Krajnc          29.0  32.0 61.0
     1160. Barbara Krivec         OŠ Žetale                 Saša Peršoh           27.0  34.0 61.0
     1161. Klara Rakuša          OŠ Tomaž pri Ormožu            Zlatka Majcen          32.0  29.0 61.0
     1162. Marina Brankovič        OŠ Šempas, Šempas             Mateja H. Gregorič       33.5  27.0 60.5
     1163. Nika Birsa           OŠ Branik, Branik             Petra Gabriel          28.5  32.0 60.5
     1164. Peter Rot            OŠ Antona Globočnika, Postojna      Erika Koren Plahuta       29.0  31.5 60.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)     Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1165. Metka Krampf          OŠ Vojke Šmuc Izola          Majda Lipovec          30.0  30.5 60.5
     1166. Matija Primožič         OŠ Oskarja Kovačiča Škofije      Boštjan Debelak         22.0  38.5 60.5
     1167. Tilen Janez Kosovinc      OŠ Vodmat, Ljubljana         Ina Šalamon           27.0  33.5 60.5
     1168. Mateja Kovač          OŠ Vič, Ljubljana           Rahela Bašar          31.0  29.5 60.5
     1169. Nace Kranjc           OŠ Cerkno, Cerkno           Anica Svetik          31.0  29.5 60.5
     1170. Urša Križman          OŠ Dol, Dol pri Ljubljani       Darja Dukarič          33.5  27.0 60.5
     1171. Anja Maršič           OŠ Franceta Bevka, Ljubljana     Bojan Maričič          27.5  33.0 60.5
     1172. Tanja Mivšek          OŠ Rovte, Rovte            Ljudmila Treven         27.0  33.5 60.5
     1174. Tonja Pavlovič         OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana    Mojca Honzak          35.5  25.0 60.5
     1175. Marina Tomažič         OŠ Tončke Čeč, Trbovlje        Marjana Eberlinc        32.0  28.5 60.5
     1176. Anja Kostrevc          OŠ Krmelj               Gordana Kenda          25.0  35.5 60.5
     1177. Tinka Valtl           OŠ Muta                Erika Rejec           29.5  31.0 60.5
     1178. Vito Šadl            Osnovna šola Veržej          Vanda Novak           25.5  35.0 60.5
     1179. Veronika Botonjič        Osnovna šola Radenci         Anka Majc            23.5  37.0 60.5
     1180. Anka Čebašek          Zvezna gimnazija Celovec       Marica Flodl          28.0  32.5 60.5
     1181. Jana Vidrih           OŠ Ljudski vrt, Ptuj         David Bedrač          19.5  41.0 60.5
     1182. Katja Fojtl           OŠ Selnica ob Dravi          Božena Kreuh          23.0  37.5 60.5
     1183. Jerneja Završki         OŠ Slave Klavora           Suzana Hebar          22.5  38.0 60.5
     1184. Iva Černezel          OŠ dr. Franja Žgeča, Dornava     Terezija Majcenovi       29.5  31.0 60.5
     1185. Monika Levanić         OŠ Velika Nedelja           Angelca Meško          30.5  30.0 60.5
     1186. Eva Cafuta Maček        OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana    Mojca Honzak          26.0  34.0 60.0
     1187. Maja Horvat           OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje     Erika Jenko           28.0  32.0 60.0
     1188. Maja Vojska           OŠ Spodnja Idrija, Spodnja Idrija   Nataša Felc           29.0  31.0 60.0
     1189. Nataša Poznič          OŠ XIV. divizije Senovo        Miroslava Škoberne       24.5  35.5 60.0
     1190. Miha Delalut          OŠ Staneta Žagarja Lipnica      Katarina Rozman         24.0  36.0 60.0
     1191. Srečko Pevnik          OŠ Gorica, Velenje          Nevenka Smolčnik        37.5  22.5 60.0
     1192. Urša Gubenšek          OŠ Ljubečna, Ljubečna         Petra Merc           24.0  36.0 60.0
     1193. Ana Dvoršak           OŠ Pesnica              Gordana Rodinger        27.0  33.0 60.0
     1194. Julija Neudauer         OŠ Sladki Vrh             Liljana Monzalgi        23.5  36.5 60.0
     1195. Tina Bilbija          OŠ Solkan, Solkan           Dea Susič            32.0  27.5 59.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1196. Petra Delost          OŠ Toneta Tomšiča Knežak           Irena Rep            27.5  32.0 59.5
     1197. Saša Šimac           OŠ Livade, Izola               Nevenka Čermelj         21.0  38.5 59.5
     1198. Marko Kučan           OŠ Livade, Izola               Nevenka Čermelj         22.0  37.5 59.5
     1199. Jaša Montani          OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica    Neva Lipolt           25.0  34.5 59.5
     1200. Katarina Diletić        OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana        Pavla Kozlovič         36.0  23.5 59.5
     1201. Anja Pugelj           POŠ Struge, Struge              Sonja Lenarčič         27.0  32.5 59.5
     1202. Matja Zalar           OŠ Gabrovka-Dole, Gabrovka          Jožica Vrtačnik         33.0  26.5 59.5
     1203. Vid Štern            OŠ Koroških jeklarjev Ravne na Koroškem   Urška Zdovc           28.5  31.0 59.5
     1204. Zala Lesnik           OŠ Neznanih talcev Dravograd         Darja Lesnik          22.5  37.0 59.5
     1205. Tanja Vajs           Osnovna šola Gornja Radgona         Vera Granfol          28.5  31.0 59.5
     1206. Klara Šušteršič         OŠ Škofja Loka - Mesto Škofja Loka      Barbara Šifrar         30.5  29.0 59.5
     1207. Vesna Batagelj         OŠ Dornberk, Dornberk            Irena Humar Kobal        30.5  28.5 59.0
     1208. Mirko Baša           OŠ Podgora, Kuteževo             Zorka Žigman          24.0  35.0 59.0
     1209. Lidija Avbelj          OŠ Dol, Dol pri Ljubljani          Darja Dukarič          28.0  31.0 59.0
     1210. Rok Čebron           DSŠ "Srečko Kosovel", Opčine         Olga Lupinc           24.0  35.0 59.0
     1211. Gregor Čepin          OŠ Zalog, Ljubljana             Nina Ivanetič          36.0  23.0 59.0
     1212. Ela Dolenc           OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika          Mojca Potrebuješ        25.0  34.0 59.0
     1213. Miha Hrovat           OŠ Mengeš, Mengeš              Draga Železnikar        27.0  32.0 59.0
     1214. Katarina Kovačič        OŠ N.H. Rajka, Hrastnik           Herta Erman           30.0  29.0 59.0
     1215. Neža Mikelj           OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični     Marta Orel           35.5  23.5 59.0
     1216. Urška Opeka           OŠ Brezovica, Brezovica           Milena Slak           31.5  27.5 59.0
     1217. Valerija Slapnik        OŠ Brezovica, Brezovica           Milena Slak           32.0  27.0 59.0
     1218. Davor Padovan          OŠ Bršljin, Novo mesto            Martina Picek          24.0  35.0 59.0
     1219. Nina Fridl           OŠ Artiče                  Mojca Saksida          27.0  32.0 59.0
     1220. Nataša Frece          OŠ Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici  Polonca Vengušt         27.5  31.5 59.0
     1221. Eva Kranjec           Osnovna šola Križevci            Božena Kurbos          26.0  33.0 59.0
     1222. Aleksandra Breg         OŠ Jakobski Dol               Jasna Kunstek          24.5  34.5 59.0
     1223. Barbara Belšak         OŠ Videm - podružnica Leskovec        Anton Roškar          28.0  31.0 59.0
     1224. Urška Glažar          OŠ Borisa Kidriča, Kidričevo         Sonja Zakelšek         30.0  29.0 59.0
     1225. Zala Kaiser           OŠ Kamnica                  Gabrijela Čeh          28.0  31.0 59.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1226. Karin Ponikvar         OŠ Cirila Kosmača Piran          Snežana Gustinčič        27.0  31.5 58.5
     1227. Deborah Marko          OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana        Anita Dernovšek         20.0  38.5 58.5
     1228. Špela Peršin          OŠ dr. Ivana Korošca, Borovnica      Metka Pristavec-Repar      33.0  25.5 58.5
     1229. Mitja Lojen           OŠ Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli  Sabina Vračun          28.5  30.0 58.5
     1230. Špela Anžin           OŠ Venclja Perka, Domžale         Jože Koritnik          30.0  28.0 58.0
     1231. Anže Burja           OŠ Stranje, Stranje            Ana Vengust           29.0  29.0 58.0
     1232. Ana Jenko            OŠ Simona Jenka, Smlednik         Milena Dolinar         30.5  27.5 58.0
     1233. Miriam Hribar          OŠ Kostanjevica na Krki          Metka Kranjčevič        17.5  40.5 58.0
     1234. Rebeka Lužnik          Prva OŠ Slovenj Gradec          Helena Dreu           28.0  30.0 58.0
     1235. Janez Magdič          Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci   Karmen Baumgartner       24.0  34.0 58.0
     1236. Anže Štabuc           OŠ Martina Konšaka, Maribor        Violeta Ravnjak         29.0  29.0 58.0
     1237. Urška Škafar          OŠ Janka Padežnika, Maribor        Gabrijela Medved        37.0  21.0 58.0
     1238. Tina Kodrič           OŠ Kungota                Milena Lozar          33.0  25.0 58.0
     1239. Ana Klavora           OŠ Bovec, Bovec              Slavica Della Bianca      35.0  22.5 57.5
     1240. Petra Jenko           OŠ Medvode, Medvode            Ivana Demšar          28.0  29.5 57.5
     1241. Jan Pergar           OŠ Brezovica, Brezovica          Milena Slak           30.0  27.5 57.5
     1242. Polona Petrović         Licej "Simon Gregorčič", Gorica      Erika Grilanc          29.5  28.0 57.5
     1243. Katja Vodopivec         PŠ Šmarje Sap, Grosuplje         Betka Jamnik          23.5  34.0 57.5
     1244. Doroteja Klevišar        OŠ Vinica, Vinica             Vidica Adlešič         33.5  24.0 57.5
     1245. Nina Breznikar         OŠ Adama Bohoriča Brestanica       Milena Žičkar Petan       23.0  34.5 57.5
     1246. Zala Oto            OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Kor.   Vanja Benko           29.5  28.0 57.5
     1247. Leonida Filip          Osnovna šola Mala Nedelja         Breda Žunič           24.5  33.0 57.5
     1248. Katja Vivona          OŠ Franceta Prešerna Kranj        Vika Šuštar           28.5  29.0 57.5
     1249. Damjan Dovžan          Zvezna gimnazija Celovec         Miha Vrbinc           26.5  31.0 57.5
     1250. Mihaela Kukolj         OŠ Toneta Tomšiča Knežak         Irena Rep            24.0  33.0 57.0
     1251. Katarina Kovač         OŠ Ivana Kavčiča, Izlake         Alojzija Drnovšek        33.0  24.0 57.0
     1252. Simon Peter Leban        DSŠ "Ivan Trinko", Gorica         Luciana Budal          32.5  24.5 57.0
     1253. Matija Perovšek         OŠ dr. Ivan Prijatelj, Sodražica     Marija Korenjak         29.5  27.5 57.0
     1254. Barbara Podržaj         OŠ Brinje, Grosuplje           Marija Bučar          33.0  24.0 57.0
     1255. Katarina Tomšič         OŠ Stična, Stična             Zlata Kastelic         26.0  31.0 57.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1256. Klemen Zajec          OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje       Irena Daugul           36.0  21.0 57.0
     1257. Tadej Malus*          OŠ Dobova                 Anica Šepec           24.5  32.5 57.0
     1258. Ana Žulič            OŠ Kostanjevica na Krki          Metka Kranjčevič         27.5  29.5 57.0
     1259. Špela Resnik          OŠ Remšnik                Lučka Merčnik          29.0  28.0 57.0
     1260. Dolores Zimerl         OŠ Zreče, Zreče              Peter Kos            31.0  26.0 57.0
     1261. Maruša Modrijan         OŠ Prebold, Prebold            Jasna Zorenč           26.0  31.0 57.0
     1262. Jernej Jezernik         OŠ Blaža Kocena, Ponikva         Franja Prezelj          23.0  34.0 57.0
     1263. Melanija Pintar         I. OŠ Žalec, Žalec            Monika Kovačič          31.0  26.0 57.0
     1264. Anita Gregorec         Osnovna šola Kobilje           Marija Domonkoš         34.0  23.0 57.0
     1265. Simon Skok           OŠ Franca Rozmana - Staneta, MB      Mihaela Dorner          27.0  30.0 57.0
     1266. Sara Tivadar          OŠ Toneta Čufarja, Maribor        Klavdij Jöbstl          29.0  28.0 57.0
     1267. Ana Splichal          OŠ Hinko Smrekar, Ljubljana        Mira Gregl-Hrstič        31.5  25.0 56.5
     1268. Tjaša Koporec          OŠ Veliki Gaber, Veliki Gaber       Olga Podpadec          32.5  24.0 56.5
     1269. Tjaša Zidanič          OŠ Globoko                Nataša Plevnik          25.5  31.0 56.5
     1270. Urška Lebar           Osnovna šola III Murska Sobota      Terezija Gujtman         25.5  31.0 56.5
     1271. Lana Švegl           OŠ Tabor II, Maribor           Karina Juder           24.0  32.5 56.5
     1272. Julija Lipušček         OŠ Vojke Šmuc Izola            Majda Lipovec          22.5  33.5 56.0
     1273. Polona Kveder          OŠ Janka Kersnika, Brdo          Mateja Čoha           26.0  30.0 56.0
     1274. Urška Magerl          OŠ Zreče, Zreče              Peter Kos            31.5  24.5 56.0
     1275. Robert Gašperut         OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Kobarid   Vojka Cuder           33.5  22.0 55.5
     1276. Anže Verbič           OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika        Polona Šurca Gerdina       28.5  27.0 55.5
     1277. Simona Koražija         II. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina  Tatjana Škorja          28.5  27.0 55.5
     1278. Rosana Turčin          OŠ Duplek                 Majda Šabeder          25.5  30.0 55.5
     1279. Kristina Preskar        OŠ Globoko                Nataša Plevnik          28.5  26.5 55.0
     1280. Alenka Horvat          Dvojezična osnovna šola Dobrovnik     Anica Matjašec          30.0  25.0 55.0
     1281. Tonka Matić           Osnovna šola I Murska Sobota       Slavica Ovček Dečko       27.0  28.0 55.0
     1282. Anja Kosi            Osnovna šola Stročja vas         Lidija Novina          26.0  29.0 55.0
     1283. Doris Fujs           Osnovna šola Grad             Marija Štesl           23.0  32.0 55.0
     1284. Barbara Mencigar        Osnovna šola Sveti Jurij         Liljana Hajdinjak Zelko     20.0  35.0 55.0
     1285. Martina Zupan          OŠ Bistrica Tržič             Barbara Veselinovič       24.0  31.0 55.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)        Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1286. Valerija Pečko         OŠ Lovrenc na Pohorju             Barbara Rocek          35.0  20.0 55.0
     1287. Teja Bratušek          OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri        Marija Ülen           25.0  30.0 55.0
     1288. Alma Budimlić          OŠ Preska, Medvode              Petra Pučnik          17.5  37.0 54.5
     1289. Simona Pintar          OŠ dr. Ivan Prijatelj, Sodražica       Marija Korenjak         32.5  22.0 54.5
     1290. Sara Stojc           OŠ Rodica, Domžale              Martina Leskovec        23.5  31.0 54.5
     1291. Nika Čede            OŠ Veliki Gaber, Veliki Gaber         Olga Podpadec          24.0  30.5 54.5
     1292. Tina Pelko           OŠ Krmelj                   Gordana Kenda          30.5  24.0 54.5
     1293. Matjaž Balažic         Osnovna šola Beltinci             Nada Forjan           30.5  24.0 54.5
     1294. Andreja Breškon         OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Kobarid     Marinka Velikonja        34.5  19.5 54.0
     1295. Tjaša Založnik         OŠ Antona Aškerca, Velenje          Martina Hribernik        27.0  27.0 54.0
     1296. Lea Zadravec          Osnovna šola Odranci             Gabrijela Lačen Dora      22.0  32.0 54.0
     1297. Tine Kolenik          OŠ Vodmat, Ljubljana             Ina Šalamon           22.0  31.5 53.5
     1298. Maja Turk            OŠ dr. Antona Debeljaka, Loški Potok     Bogdana Mohar          26.0  27.5 53.5
     1299. Tanja Sgerm           OŠ Ribnica na Pohorju             Štefka Sgerm          26.0  27.5 53.5
     1300. Neža Smrečnik          OŠ Ribnica na Pohorju             Štefka Sgerm          26.5  27.0 53.5
     1301. Neja Jančič           OŠ Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici  Irena Robič           21.5  32.0 53.5
     1302. Marko Pucko           Osnovna šola Beltinci             Nada Forjan           27.5  26.0 53.5
     1303. Matic Prevolšek         OŠ Žetale                   Saša Peršoh           23.5  30.0 53.5
     1304. Gašper Oblak          OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje         Klavdija Hočevar        29.5  23.5 53.0
     1305. Barbara Novak          OŠ Prevole, Prevole              Irena Blatnik          22.5  30.5 53.0
     1306. Špela Roblek          OŠ Bistrica Tržič               Barbara Veselinovič       25.0  28.0 53.0
     1307. Urška Benčina          OŠ Otlica, Otlica               Pavlina Bizjak         23.0  29.5 52.5
     1308. Matija Širok          OŠ Kanal, Kanal ob Soči            Suzana Kavčič          27.5  25.0 52.5
     1309. Sabina Mivšek          OŠ Rovte, Rovte                Ljudmila Treven         31.0  21.5 52.5
     1310. Valentina Oblak         Klasični licej "France Pešeren", Trst     Barbara Zlobec         23.0  29.5 52.5
     1311. Gašper Rozman          OŠ Simona Jenka, Smlednik           Milena Dolinar         18.5  34.0 52.5
     1312. Sladjana Simeunović       OŠ Livada, Ljubljana             Meta Rogelj           28.5  24.0 52.5
     1313. Matej Božič           OŠ Podbočje                  Janja Rostohar         20.0  32.5 52.5
     1314. Gašper Stopar          OŠ Koroška Bela Jesenice           Maja Otovič           17.5  35.0 52.5
     1315. Nejc Kunst           OŠ Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli    Sabina Vračun          23.5  29.0 52.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)       Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1316. Jasna Druškovič         II. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina  Tatjana Škorja         23.0  29.5 52.5
     1317. Matija Aljaž Križman      OŠ Franca Rozmana - Staneta, MB      Mihaela Dorner         20.5  32.0 52.5
     1318. Vid Hajnšek           OŠ Toneta Čufarja, Maribor         Klavdij Jöbstl         19.0  33.5 52.5
     1319. Tina Bricelj          OŠ Jurija Vege, Moravče          Božena Groboljšek        24.5  27.5 52.0
     1320. Mitja Šega           OŠ Notranjski odred, Cerknica       Marjana Širaj          24.0  28.0 52.0
     1321. Katka Troha           OŠ Stopiče, Stopiče            Mimi Jovanovič         29.0  23.0 52.0
     1322. Marko Jankulov         OŠ Metlika, Metlika            Darinka Orlič Bezenšek     26.0  26.0 52.0
     1323. Lea Denša            Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana  Marija Gerenčer         22.5  29.0 51.5
     1324. Kaja Bat            OŠ Dobravlje, Dobravlje          Metoda Logar Jug        29.5  21.5 51.0
     1325. Sara Miloševič         OŠ Podgora, Kuteževo            Zorka Žigman          17.0  34.0 51.0
     1326. Lea Mikuž            OŠ Črni Vrh, Črni Vrh           Darja Rupnik          28.5  22.5 51.0
     1327. Nuša Kosednar          Osnovna šola Fokovci            Suzana Panker          18.0  33.0 51.0
     1328. Manca Gale           OŠ Jože Moškrič, Ljubljana         Miha Masten           23.0  27.5 50.5
     1329. Anja Novak           OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Ljubljana   Božena Sotlar          23.5  27.0 50.5
     1330. Pika Šarf            OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana        Anita Dernovšek         19.5  31.0 50.5
     1331. Monika Štaus          Osnovna šola Bakovci            Nada Katalinič         21.5  29.0 50.5
     1332. Katarina Skočaj         OŠ Oskarja Kovačiča Škofije        Boštjan Debelak         27.0  23.0 50.0
     1333. Veronika Grilj         OŠ Janka Kersnika, Brdo          Jana Kovič           29.0  21.0 50.0
     1334. Anida Muratagić         OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana        Tatjana Pleteršek        30.5  19.5 50.0
     1335. Lara Ravnik           OŠ Savsko naselje, Ljubljana        Suzana Cvirn Guček       28.5  21.5 50.0
     1336. Petra Markovič         OŠ Maksa Pleteršnika Pišece        Rut Zlobec           24.5  25.5 50.0
     1337. Pia Klančar           OŠ Adama Bohoriča Brestanica        Milena Žičkar Petan       28.5  21.5 50.0
     1338. Mateja Lončar          OŠ Pohor.odr., Slovenska Bistri      Darinka Unuk          34.0  16.0 50.0
     1339. Snežana Lesjak         OŠ Videm - podružnica Leskovec       Anton Roškar          19.0  31.0 50.0
     1340. Maša Mikulin          OŠ Dobrovo, Dobrovo v Brdih        Branka Gorjup          23.5  26.0 49.5
     1341. Jože Ajdišek          OŠ Gabrovka-Dole, Gabrovka         Jožica Vrtačnik         29.0  20.5 49.5
     1342. Urška Bartol          OŠ dr. Antona Debeljaka, Loški Potok    Bogdana Mohar          32.0  17.5 49.5
     1343. Jan Ogrin            OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Ljubljana   Božena Sotlar          26.0  23.5 49.5
     1344. Špela Preradović Hlede     OŠ dr. Vita Kraigherja, Ljubljana     Dušana Eržen          32.0  17.5 49.5
     1345. Tomaž Rudolf          OŠ Črni Vrh, Črni Vrh           Darja Rupnik          21.5  28.0 49.5
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št. Tekmovalec (ime in priimek)        Šola (ime šole in kraj)      Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
     1346. Patricija Gomboc        Osnovna šola I Murska Sobota      Slavica Ovček Dečko       24.5  25.0 49.5
     1347. Urša Mravlja          OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas      Dunja Jezeršek         19.0  30.5 49.5
     1348. Mateja Zaletinger        OŠ Sveti Jurij             Vlasta Kavran          22.0  27.5 49.5
     1349. Nejc Halzer           PŠ Dol pri Hrastniku, Hrastnik     Veronika Ristovič        24.0  25.0 49.0
     1350. Kaja Kočar           Osnovna šola Apače           Dragica Kovač          25.0  24.0 49.0
     1351. David Vrbančič         Osnovna šola Bakovci          Nada Katalinič         19.0  30.0 49.0
     1352. Urška Planinšek         OŠ borcev za severno mejo, MB      Danica Perger          35.0  14.0 49.0
     1353. Petra Jarkovič         OŠ Velika Dolina            Breda Pohar           24.0  24.5 48.5
     1354. Nina Pisk            OŠ Jakoba Aljaža Kranj         Leonida Domajnko        18.0  30.5 48.5
     1355. Nika Bagon           DSŠ "Ivan Trinko", Gorica        Luciana Budal          21.0  26.5 47.5
     1356. Kaja Kosec           OŠ Nove Jarše, Ljubljana        Urša Kos            25.5  22.0 47.5
     1357. Nina Sekereš          Dvojezična osnovna šola Dobrovnik    Anica Matjašec         23.5  24.0 47.5
     1358. Jošt Slavič           Osnovna šola Križevci          Božena Kurbos          17.5  30.0 47.5
     1359. Tamara Pukšič          Osnovna šola Apače           Dragica Kovač          20.0  27.0 47.0
     1360. Žiga Ogorelec          OŠ Ob Rinži, Kočevje          Majda Žagar           29.5  17.0 46.5
     1361. Petra Perić           OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Ljubljana  Božena Sotlar          29.0  17.5 46.5
     1362. Luka Potočar          OŠ Miška Kranjca, Ljubljana       Jana Božič           21.0  25.5 46.5
     1364. Mojca Belšak          OŠ Videm - podružnica Leskovec     Anton Roškar          15.5  30.0 45.5
     1365. Merlisa Čidić          OŠ N.H. Rajka, Hrastnik         Herta Erman           18.0  27.0 45.0
     1366. Alja Tretjak          OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu      Vlada Vrčkovnik         19.0  26.0 45.0
     1367. Hasnija Šekić          OŠ Mežica                Marija Zmagaj          25.0  20.0 45.0
     1368. Neža Adamič           OŠ Jože Moškrič, Ljubljana       Miha Masten           19.0  25.0 44.0
     1369. Tamara Bači           Osnovna šola Fokovci          Suzana Panker          14.5  28.0 42.5
     1370. Gaja Mihalič          OŠ Šentvid, Ljubljana-Šentvid      Maruška Jančič         17.0  24.0 41.0
     1371. Leon Deutsch          Osnovna šola Fokovci          Suzana Panker          16.0  23.0 39.0
     1372. Anja Misja           Osnovna šola Gornja Radgona       Bernarda Rožman         21.5  17.0 38.5
     1373. Milena Krajnc          OŠ Vuzenica               Irena Pukšič          21.5  12.0 33.5
     1375. Maja Jakič           OŠ Frana Saleškega Finžgarja Lesce   Peter Kolman                  0.0
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja
     Zap.št.  Tekmovalec (ime in priimek)  Šola (ime šole in kraj)  Mentor (ime in priimek)  Test  Spis Skupaj
Times New Roman CE,Regular\I. stopnja

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1995
posted:12/3/2011
language:Slovenian
pages:139