Tasimacilik by y3A0OW5

VIEWS: 0 PAGES: 285

									                   TaĢımacılık


ÜNVANI
GÜVEN MADENCĠLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ANIL ÖNDER OTO KURTARMA VĠNÇ ĠġLETMECĠLĠĞĠ NAKLĠYAT ĠNġAAT TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EBA MOTOR REVĠZYON KAYNAKÇILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GARĠPOĞLU YAKIT NAKLĠYAT ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ġOFÖRLER VE OTOMOBĠLCĠLER SAĞLIK PETROL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BAZALT MADENCĠLĠK VE MERMER SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TÜPRAG METAL MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
CEVHER TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MĠNARECĠLER MADENCĠLĠK VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖKHAN BĠÇER-GÖKHAS OTO PARK VE YEDĠEMĠN DEPOSU ĠġLETMECĠLĠĞĠ
AHMET YAVUZ BESCĠ
HAN ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONU ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
MELTEM ġEN-ÖZMEN OTOPARK
SALĠH ÇĠTĠM
YEK MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT NAKLĠYAT YAKIT VE MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YUSUF ÇETĠN-EMEK KANTAR
COEXMAR MERMER ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
A2Z MADENCĠLĠK SU ĠTHALAT ĠHRACAT VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ABDULLAH SONER BAYRAM - ELÇĠ MADENCĠLĠK
CĠHAN MEDYA DAĞITIM ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
FATĠH BALTA-ÖZEL DAĞITIM HĠZMETLERĠ
ARAS KARGO YURTĠÇĠ YURTDIġI TAġIMACILIK ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK AġIKLAR ġUBESĠ.
ARAS KARGO YURTĠÇĠ YURTDIġI TAġIMACILIK ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK BANAZ ġUBESĠ.
ARAS KARGO YURTĠÇĠ YURTDIġI TAġIMACILIK ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK KĠLĠM ġUBESĠ.
EKOL TAġIMACILIK-KARGO MERMER ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FĠLLO ÜRÜN ODAKLI TAġIMACILIK ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
HAVA COġKUN-SÜRAT KARGO LOJĠSTĠK UġAK KURTULUġ ACENTELĠĞĠ
MURAT ER-ER KARGO ARACILIK HĠZMETLERĠ
ÖNDER AVAZ-SÜRAT KARGO LOJĠSTĠK UġAK ACENTASI
SEZNUR AYDEMĠR
MURAT ġENTÜRK - RENT A CAR
SERDAL SÜREN-ġANLI TRAFĠK TAKĠP,MÜġAVĠRLĠĞĠ RENTACAR ĠġLET
SERKAN SÜREN - ġANLI OTO TRAFĠK TAKĠP MÜġAVĠRLĠĞĠ VE OTO KĠRALAMA
YAVUZ ÜNLE-YAVUZOĞLU ĠLETĠġĠM, SĠGORTA, EMLAK, RENT A CAR
SANĠYE ġEN-GÜVEN OTOPARK
KAHRAMAN ÖZMEN
HARĠKA ĠNġAAT TEKSTĠL MADEN NAKLĠYE ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YÜKSEL DEMĠRKOL
UġAK NET MOTORLU KURYECĠLĠK VE DAĞITIM-MERDAN NARĠN
YURTĠÇĠ KARGO SERVĠSĠ ANONĠM ġĠRKETĠ BANAZ ġUBESĠ.
YURTĠÇĠ KARGO SERVĠSĠ ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ALTINKENT ġUBESĠ
YURTĠÇĠ KARGO SERVĠSĠ ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK DERĠCĠLER ġUBESĠ.
YURTĠÇĠ KARGO SERVĠSĠ ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
S.S.12 NOLU BANAZ ÖZLEMTUR OTOBÜS VE MĠNĠBÜSCÜLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.5 NOLU ÖZ EġME SEYAHAT MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.7 NOLU UġAK ÖZLEM OTOBÜSMOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.ALTIN ÇĠLEK MĠNĠBÜSCÜLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.AZĠM GÜVEN MÜNÜBÜSCÜLER VE OTOBÜSCÜLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.BANAZ MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.BĠR EYLÜL KARMA ORGANĠZE MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.BÖLME BĠRLĠK MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.EGE TUR MĠNĠBÜSCÜLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ
S.S.EġME KAMYONCULAR VE MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.EġME MĠNÜBÜS SERVĠSÇĠLERĠ MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ..
S.S.GÜMÜġKOL KÖYÜ MĠNĠBÜSCÜLER VE SERVĠSCĠLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
                    Page 1
                   TaĢımacılık


S.S.ĠPEK TATAR MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.KIZILCASÖĞÜT IġIL YOLCU TAġIMACILIĞI MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ
S.S.ORGANĠZE SANAYĠ SERVĠSCĠLERĠ 11 NOLU MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ
S.S.ÖĞRENCĠ ĠġÇĠ MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.SELÇĠKLER MĠNÜBÜSCÜLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.SĠVASLI 3 NOLU MOTORLUTAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.ġEHĠRĠÇĠ KAMYONETÇĠLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ
S.S.ULUBEY KAMYONCU MOTORLUTAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.ULUBEY ÖZLEM MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK NAKLĠYECĠ VE MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK ÖĞRENCĠ SERVĠSLERĠ MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK ġEHĠR ĠÇĠ MOTORLUYOLUCU TAġIYICILAR KOOP.
S.S.YAYALAR MĠNĠBÜSCÜLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ
S.S.YEġĠL BANAZ 4.NOLU MOTORLUTAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.YEġĠL SĠVASLI MĠNÜBÜSCÜLER MOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ
ÇOBANOĞLU KÖMÜRCÜLÜK,NAKLĠYE ĠNġAAT,TEKSTĠL,GIDA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NAĠL ERDOĞAN-ERDOĞAN TĠCARET
ADNAN BEY MADENCĠLĠK NAKLĠYE PETROL TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKÇAKAYA MADENCĠLĠK ĠNġAAT GIDA DERĠ TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ARIKAN NAKLĠYE KÖMÜR TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ATEġLER DERĠ TEKSTĠL TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYFER DAġCI-ÇOBANOĞLU KÖMÜRCÜLÜK
CENNET CEYLAN - CEYLAN KÖMÜR TĠCARETĠ
DEMĠRHĠNDĠ KÖMÜR NAKLĠYAT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
DERSAN MADENCĠLĠK ĠNġAAT GIDA NAKLĠYAT VE ORMAN ÜRÜNLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
GONCALAR TARIM ÜRÜNLERĠ NAKLĠYAT KÖMÜR ĠNġAAT DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HALĠL ĠBRAHĠM MIDIK - KÖSEOĞLU TĠCARET
HASAN HALUK GÜRE- GÜREL KÖMÜRCÜLÜK VE NAKLĠYE
HASAN ġEN-ġENLER KÖMÜRCÜLÜK
HOTAKLAR GIDA, NAKLĠYECĠLĠK VE KÖMÜRCÜLÜK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAMĠL ZEYBEK-ZEYBEK PAZARLAMA VE DAHĠLĠ TĠC.
MEHMET DAĞ-DAĞ KÖMÜRCÜLÜK
MURAT DOĞAL ÜRÜNLER MADENCĠLĠK GIDA TEKSTĠL SAN. VE TĠC. LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
SABRĠ MIDIK
ġAKĠR DAġÇI-DAġÇI KÖMÜR
TARHAN CĠHAN
ZEYTĠNCĠ KARDEġLER KÖMÜR NAKLĠYE GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KÖSEOĞLU HAYVANCILIK MOBĠLYA VE TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ASAR OTOMOTĠV NAKLĠYE TARIM YEM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ .
ATS EĞĠTĠM SPOR TURĠZM HĠZMETLERĠ NAKLĠYE GIDA KAVAFĠYE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKET.
AHMET ġĠMA -ġĠMA OTOBÜS ĠġLETMESĠ
ALBA TURĠSTĠK SERVĠSLERĠ LOJĠSTĠK TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ARABACILAR OTOMOTĠV TEKSTĠL TURĠZM KERESTE NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ASIM AKGÜN-AKGÜN TERMĠNAL
AġĠGO TURĠZM TURĠSTĠK SERVĠSLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BARIġ BATTAL - ALFA BĠLĠġĠM TELEKOMĠNĠKASYON HĠZMETLERĠ
CAFER AYTEKĠN
CANSU SEYAHAT TURĠZM TEMĠZLĠK ĠNġAAT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DÖNE MERAL
DST DENĠZLĠ TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
FADĠME CAN
GÖRKEMLĠ ÇĠZGĠ TURĠZM SEYAHATTAġIMACILIK HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KARUN SEYAHAT TURĠZM PETROL NAKLĠYAT TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MELEK AYAZ- AYAZ OTOBÜS TERMĠNALĠ BĠLET KOMĠSYONCULUĞU
MURAT ERGENÇ
MUSA TÖMEK-TÜRK HAVA YOLLARI GENEL SATIġ ACENTESĠ,VATAN SEYAHAT
                    Page 2
                   TaĢımacılık


MUSTAFA KARABULUTLU-KARABULUTLU OTOBÜS TERMĠNAL ĠġLETMESĠ
ÖZAKGÜN TURĠZM SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
RAHĠME ġĠMA
RAMAZAN ÖZALP-OTOBÜS TERMĠNALĠ ĠġLETMESĠ
SAADET EĞĠTĠM TURĠZM TEKSTĠL OTOMOTĠV PETROL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SÜLEYMAN CAN-OTOBÜS TERMĠNALĠ ĠġLETMESĠ
TALAT ġĠMA-TALAT ġĠMA OTOBÜS ĠġLETMESĠ
YILMAZ BĠÇER-GÖKHAN OTOPARK VE YEDĠEMĠN ĠġLETMESĠ
ÖMER YOZGAT-CEMESU TAġIMACILIK VE HURDACILIK
ÖZ EGEMEN-ER SEYAHAT TURĠZM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ANADOLU ULAġIM ANONĠM ġĠRKETĠ.
ELĠT SEYAHAT TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET ERMAN (GÜNEY SEYAHAT) UġAK ġUBESĠ.
PEKġEN GIDA, OTOBÜS ĠġLETMECĠLĠĞĠ TALĠH OYUNLARI, EĞĠTĠM ARACILIK HĠZMETLERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.
UġAK EGETUR SEYAHAT TURĠZM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARAGÖZ GÜMRÜKLEME ĠNġAAT NAKLĠYAT DANIġMANLIK VE PLASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AHMET AYDIN-NAKLĠYE,KÖMÜR TĠCARET,MADENĠ YAĞ VE KĠMYEVĠ MALZEME TĠCARETĠ
AKAL NAKLĠYAT MADENCĠLĠK SĠGORTA HAYVANCILIK GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠ ULADI
BANAZ YÖRÜKOĞULLARI NAKLĠYE KERESTE VE PARKE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BĠNBAYLAR NAKLĠYE GIDA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKET
HALĠL ÖZEN NAKLĠYE, KÖMÜR VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HĠTĠT NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠSMAĠL SERDAROĞLU
KÖKLÜ NAKLĠYAT KÖMÜR PETROL, OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
KUNT NAKLĠYECĠLĠK VE KUYU SUYU TĠCARETĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MAHMUT DÜZDELEN-EKĠZLER NAKLĠYAT ANBARI
MUSTAFA YILMAZ-UġAK ÖZLEM NAKLĠYAT AMBARI.
MUTLUM TAġIMACILIK ĠNġAAT,TAAHHÜT,GIDA TEMĠZLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
OKSAN KÖSEOĞLU MADENCĠLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZSAY TAġIMACILIK, PETROL, ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEFA BAĞBAKAN-OSMANLI GIDA
SILA ULAġIM TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SÜMERTAġ DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI NAKLĠYAT TARIM GIDA HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ġEN UġAK NAKLĠYAT TURĠZM OTOMOTĠV GIDA ġANS OYUNLARI BAYĠLĠĞĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TATLIHAN ULUSLARARASI NAKLĠYAT AKARYAKIT TURĠZM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ BANAZ ġUBESĠ
URAL NAKLĠYAT VE TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK GÜL NAKLĠYAT VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK GÜNEġ NAKLĠYAT VE TAġIMACILIK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK GÜVEN NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZ EGE NAKLĠYE DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÜÇSER KARGO NAKLĠYAT TURĠZM KĠMYEVĠ MADDE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UZALLAR OTOMOTĠV ULUSLAR ARASI NAKLĠYAT TURĠZM TEKSTĠL ĠNġAATSANANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜNSOY NAKLĠYE ĠNġAAT DOĞRAMA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YÜKSEL KARACA-UġAK AKIN NAKLĠYAT
YÜKSEL LOJĠSTĠK KARGO SERVĠS HĠZMETLERĠ TURĠZM ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZEBLĠ KÖSEOĞLU MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
S.S.DERVĠġLĠ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
OMĠ MADENCĠLĠK VE NAKLĠYAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
                    Page 3
       TaĢımacılık


FAALİYET
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
        Page 4
       TaĢımacılık


TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
        Page 5
       TaĢımacılık


TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
TaĢımacılık
        Page 6
                         TaĢımacılık


ALT FAALİYET
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer madencilik ve taĢ ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç)
Çekme ve yol yardımı hizmetleri
Çekme ve yol yardımı hizmetleri
Çekme ve yol yardımı hizmetleri
Çekme ve yol yardımı hizmetleri
Diğer demir dıĢı metal cevherlerin
Diğer demir dıĢı metal cevherlerin
Diğer demir dıĢı metal cevherlerin madenciliği
Diğer demir dıĢı metal cevherlerin madenciliği
Diğer kara taĢımacılığı ile ilgili
Diğer kara taĢımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
Diğer kara taĢımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
Diğer kara taĢımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
Diğer kara taĢımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
Diğer kara taĢımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
Diğer kara taĢımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
Diğer madenler ve maden cevherlerin
Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
Diğer posta ve kurye faaliyetleri
Diğer posta ve kurye faaliyetleri
Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanm
Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanm
Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanm
Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanm
Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanm
Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanm
Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanm
Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanm
Hafif motorlu taĢıtların ve arabala
Hafif motorlu taĢıtların ve arabaların kiralanması
Hafif motorlu taĢıtların ve arabaların kiralanması
Hafif motorlu taĢıtların ve arabaların kiralanması
Hafif motorlu taĢıtların ve arabaların kiralanması
Karada yolcu, hayvan veya yük taĢım
Karada yolcu, hayvan veya yük taĢımacılığına iliĢkin faaliyetler
Karayolu ile diğer yük taĢımacılığı
Kil, refraktör killer ve kaolin (ar
Mektup ve paketler ile kolilerin (p
Mektup ve paketler ile kolilerin (p
Mektup ve paketler ile kolilerin (p
Mektup ve paketler ile kolilerin (p
Mektup ve paketler ile kolilerin (p
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
                          Page 7
                         TaĢımacılık


Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yak
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yak
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
Okul otobüslerinin ve çalıĢanların
Okul otobüslerinin ve çalıĢanların taĢınması için otobüslerin iĢletilmesi
Okul otobüslerinin ve çalıĢanların taĢınması için otobüslerin iĢletilmesi
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
                           Page 8
                          TaĢımacılık


Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
Seyahat acentesi faaliyetleri
TaĢımacılığı destekleyici diğer faa
TaĢımacılık hizmetleri (Motorlu TaĢıyıcı Kooperatifleri hariç)
Uzun mesafe tarifeli otobüs servisl
Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri ,ucuz tarifeli otobüs servisleri, geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri, havaalanı taĢım
Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri ,ucuz tarifeli otobüs servisleri, geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri, havaalanı taĢım
Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri ,ucuz tarifeli otobüs servisleri, geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri, havaalanı taĢım
Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri ,ucuz tarifeli otobüs servisleri, geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri, havaalanı taĢım
Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri ,ucuz tarifeli otobüs servisleri, geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri, havaalanı taĢım
YurtdıĢı yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yurtiçi yük taĢımacılığı
Yüksek oranda demir içeren cevherle
Yüksek oranda demir içermeyen cevhe
                           Page 9
                     TaĢımacılık


ADRES1               ADRES2         İL     İLÇE   TEL1
Deri Organize Sanayi KarĢısı 8.Km              UġAK         2247955
UġAK-ĠZMĠR KARAYOLU 6. KM GÜNAY               UġAK
                  DĠNLENME TESĠSLERĠ KARġISI          2634375
Bireylül Sananyi Sitesi 7. Sk.   Nr:23          UġAK         2235237
Fevzi Çakmak Mh. 2. Doğu Sk. Nr:2              UġAK         2123105
Eski Belediye Garajı ÇıkıĢı     Kat.2          UġAK    MERKEZ  2151288
UĢak Organize Sanayi Bölgesi 102.Cd Nr.76          UġAK
KıĢladağ Altın Madeni GümüĢkol Köyü Mevki P:K.30      UġAK    ULUBEY  7667357
ĠsmetpaĢa Cd. Torlak ĠĢhanı Nr:65              UġAK         2151333
ĠsmetpaĢa Cd. Nr. 37                    UġAK         2152894
Durak Mh. Ergenekon Cd. Sesli    Battaniye Arkası    UġAK
Organize San. Bölgesi 102.Cd Nr:80             UġAK         2667435
ĠZMĠR KARAYOLU KAġBELEN KÖYÜ GÜNPAġ DEPOLARI YANI      UġAK
Fevzi Çakmak Mh. Çivril Cd. Nr.25/A             UġAK         2270264
UĢak Havaalanı Meydan ĠĢletmesi               UġAK         2270077
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd. Nr.21             UġAK
Organize San. Bölgesi 103. cd.   Nr:107         UġAK         2122177
Ġzmir Karayolları Organize Sanayi  Bölgesi 115.Cd. Nr.431UġAK          2667575
ĠSLĠCE MH.ANNAÇ SK.BAYHAN ĠġHANI  NR.36 D:33       UġAK         2272992
Kemalöz Mah. Atatürk Bulvarı No:33             UġAK    MERKEZ  2275827
KURTULUġ MH.GALĠP KAYA CD.NR:18   K.2           UġAK         2230639
Ticaret ve Sanayi Odası ĠĢh. K.3  Nr.312         UġAK         2159720
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.5                 UġAK         2233185
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cd. Nr.15          UġAK    BANAZ   3155985
Durak Mh. Fatih Cd. Nr.31/B                 UġAK         2124460
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.7/B                UġAK    MERKEZ  2276942
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.23                 UġAK         223 22 38-58
KurtuluĢ Mh. Doğan Sk. Nr:20                UġAK         2271951
KEMALÖZ MH.ATATÜRK BULVARI     NR.107         UġAK         2274712
Durak Mh. Akbur Sk. Nr:10                  UġAK         2245049
DURAK MH.2.DĠNÇER SK. NR.1/B                UġAK         2247666
ÖZDEMĠR MAH. HĠSAR KAPI ULU YOLU  NO:9 KAT:2       UġAK    MERKEZ
ĠSLĠCE MH. ANNAÇ SK.NR:18/D                 UġAK         2241570
Ġslice Mah. Annaç Sk. No:13/A                UġAK         2241570
KurtuluĢ Mh. A.Galip Kaya Cd.    Nr.12          UġAK         2155500
DURAK MH.ġEHĠT ĠZZET KARAÇELĠK   SK.NR.27        UġAK         2272353
F.ÇAKMAK MH. ÇĠVRĠL CD. NR.298               UġAK         2314106
Fevzi Çakmak Mh. Ankara Asvaltı               Altı Nr.20/D
                  Üzeri Akyurt ApartmanıUġAK          2231132
ĠsmetpaĢa cd.Dülgeroğlu ĠĢhanı   Nr.45 Kat.2/4      UġAK         2152861
KURTULUġ MAH.ALĠ GALĠP KAYA SOK.  TEKELĠ ĠġHANI      UġAK         2230839
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cd.             UġAK
                  Ankara Asfaltı Üzeri Nr.21     BANAZ
Ġzmir karayolu 15.km.        Gediz yol kavĢağı    UġAK         2667606
Ġslice Mh. Hal Sk. Nr.18                  UġAK         2120964
Ġslice Mh. Dere Sk. Nr.15                  UġAK         2123720
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik   Cd:34          UġAK    BANAZ   3153145
Ġstasyon Mh. Belediye Garajı                UġAK    EġME   4142100
BELEDĠYE GARAJI NO.28 UġAK                 UġAK         2152560
Tatar Kasabası                       UġAK    SĠVASLI
Belediye Garaj Ġçi Nr.14                  UġAK
31 Ağustos Mh. Hoca Ahmet Yesevi  Sk. Nr.19        UġAK    BANAZ   3154464
Ġslice Mh. Eski Garaj Ġçi Nr.11               UġAK         2277575
BÖLME KASABASI                       UġAK         2232756
Milli Egemenlik cd.Dörtyol                 UġAK    BANAZ   3242118
ġehit Alibey Mh. Lonca Cd. Nr.17              UġAK    EġME
ġehit Alibey Mh.Hangar Altı                 UġAK    EġME   4144403
Ulubey ilçesi GümüĢkol köyü                 UġAK    ULUBEY
                      Page 10
                    TaĢımacılık


Tatar Beldesi                       UġAK  SĠVASLI  6485290
KIZILCASÖĞÜT KASABASI                   UġAK  BANAZ   3153232
Özdemir Mh. YemiĢ Sk. Nr.26/1               UġAK       2274177
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cd.  Nr.11/F       UġAK  BANAZ   3153823
Selçikler Kasabası                     UġAK  SĠVASLI
ÇarĢı Ġçi Nr:1                       UġAK  SĠVASLI  6183205 ˜ž
Yeni Sanayi Sitesi Üstü        Kamyonetciler Durağı UġAK       2275436 M
Belediye Hizmet Binası Kat.2 Nr:22             UġAK  ULUBEY  2231068
Yukarı ÇarĢı Belediye Garajı                UġAK  ULUBEY  7161227
Fevzi Çakmak Mh.Çivril Yolu Üzeri   TEDAġ KarĢısı    UġAK       2312500-01
Durak Mh. Yörük Hamza Sk. Nr.30              UġAK       2236500
SARAYALTI MAH.EFE SOK.NO.47                UġAK       2127811
Sivaslı                          UġAK  SĠVASLI  6181042
Cumhuriyet Mh.Fahri Korutürk     Cd.Nr.20/A      UġAK  BANAZ   3152036
Akıncılar Mh.Salkım Sk.Nr.18                UġAK  SĠVASLI  6183354
ATATÜRK BULVARI ÜÇOĞLU APARTMANI   ALTI NR.16      UġAK       2239837
DURAK MH. GÜNSAZAK CAD.        Nr.30        UġAK       2153008
Durak Mah. Eski Garaj Yolu No:7              UġAK       2128993
Sarayaltı Mh. Hal Sk         Nr:23        UġAK       2231846
Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr.13                UġAK       2239260
Ġslice Mh.Yıldırım Beyazıt Cd.No.48  Yanı         UġAK  MERKEZ  2237850
Fevzi Çakmak mh. Çivril Cd. no:57             UġAK       2239837
Özdemir Mh. ġ.Ġbrahim Öztürk Sk.   Nr:2/A        UġAK       2125403
DURAK MAH.GÜN SAZAK CAD.       NO:36        UġAK       2153123
Ġslice Mh. Yakıt Sk. Nr.32                 UġAK       2152757
Sarayaltı Mh.Uğun Sk. Nr:1                 UġAK  MERKEZ  2159367
Köme Mh. Kurt Sk. Nr.17                  UġAK       2232885
Durak mh.Günsazak Cad.Nr.3                 UġAK       2151767
Fevzi Çakmak Mh. Çivril Cd. Nr.45             UġAK       2243944
Karaağaç Mh.Tekmen Uluyolu Nr:84              UġAK  MERKEZ  2231437
Karaağaç Mh. Gediz Uluyolu Nr.18              UġAK       2247590
Banaz-Afyon Karayolu 20.Km.                UġAK  BANAZ   3153844
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cad.    Nr:111        UġAK  MERKEZ  02324644452
Kemalöz mh.ġeref cad.Nr.36                 UġAK       2273600
Çivril Cd. Nr.66                      UġAK       2276705
Fevzi Çakmak Mh. Çivril Cd.      No:87/A       UġAK       2317031
Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr.6                 UġAK       2153345
Çatalbayır Köyü                      UġAK  MERKEZ  2722192
Merkez Bölme Köyü                     UġAK  MERKEZ  2542672
ĠsmetpaĢa Cd.M.Mert Pasajı      Nr.85        UġAK  MERKEZ  2236929
YENĠ BELEDĠYE GARAJI NR:24                 UġAK
Durak mh.Fatih cd.Nr.10                  UġAK       2273578
Durak Mh.Gül Sk.Nr:6                    UġAK       2243536
Yeni Otagar Ġçi Nr.102                   UġAK       2153353
Durak Mh. Fatih Cd. Nr:12/A                UġAK       2273578
Durak mh.Fatih cd.Nr.10/A                 UġAK       2273578
Kemalöz Mh. Yeni Garaj Nr:105               UġAK       2241969
KurtuluĢ Mh. ÇavuĢ ÇeĢme Sk. Nr.9/B            UġAK       2276248
Cumhuriyet mh.Milli Egemenlik Cd.   Nr.11/F       UġAK  BANAZ   3153823
Yeni Otogar Ġçi Nr.22-23                  UġAK       02582411058
YENĠ GARAJ OTOBÜS ĠġLETMESĠ      NO:104        UġAK       2242434
Nuri ġeker cd.Seymen sk.15/C                UġAK       2276860
Kemalöz Mh. Yeni Belediye Garajı   Nr.23        UġAK       2152560
Yeni Belediye Garajı içi Nr.14               UġAK       2233134
Yeni Garaj Ġçi Nr:23                    UġAK       2152560
Fatih Cd. Durak Mh. Nr.9/A                 UġAK       2152033
                     Page 11
                    TaĢımacılık


Cumhuriyet mh.Milli Egemenlik Cd.   Nr.22       UġAK    BANAZ 3154445
Belediye oto Garajı Nr.30/31              UġAK        2153353
Belediye Garajı Nr.103                 UġAK        2271649
YENĠ GARAJ ĠÇĠ NR.22                  UġAK        2242434
Ahmet Yılancıoğlu ĠĢhanı Nr.21             UġAK    MERKEZ 2271233
Yeni Garaj Ġçi Nr.22                  UġAK        2239109
YENĠ GARAJ ĠÇĠ NR.103                  UġAK
DURAK MH. ERGENEKON CD.SESLĠ              UġAK
                   BATTANĠYE ARKASI BĠLA NR.
Elmalıdere Mh. Gözde Sk. Nr.05             UġAK        2278129
Kemalöz Mh. Yeni Belediye Garajı   Nr.27       UġAK        2318374
Çivril Karayolu 3. Km.                 UġAK        2231616-4440164
Kemalöz Mh. Belediye Otagarı Ġçi   Nr.16       UġAK        2310015
Güllü Kasabası                     UġAK    EġME  02582643840
Cumhuriyet Mh. Milliegemenlik Cd.   Nr:9       UġAK    BANAZ  3151017
Kemalöz mh.Yeni Belediye Garajı    Nr.22-23     UġAK    MERKEZ 2127555
Fevzi Çakmak Mh. Karagöz Sk. Nr.1            UġAK        2312370
ÇANLI TABAKHANESĠ 4.SK. NR.25                    UġAK  2240049
Durak MH. 2.Dinçer Sk. Nr.5/F                UġAK      2279866
Sarayaltı Mh. Ömür Sk. Nr.37                UġAK      2241424
Dilek Mh. Hatip Oğlu Cd. Nr:1/B               UġAK  BANAZ  3155268
Yayalar Kasabası                      UġAK  SĠVASLI 6586719
Ġslice Mh. Fatih Cd. Nr.85/C                UġAK      2231772
KurtuluĢ Mh. Dedehasan Sk. Nr.3/7              UġAK      2278114
BELEDĠYE GARAJ ARKASI NO.24                 UġAK      2314288
Fevzi Çakmak Mh. Ankara Asfaltı    üzeri Nr:18/D     UġAK      2588146
Atatürk Mh. Kartal Sk. Nr:28                UġAK      2317195
Sarayaltı Mh. Fabrikalar Cd. Nr.67             UġAK      2153857
Ġslice Mh. Dere Sk. Nr.35                  UġAK      2155060
Karaağaç mh.1.Yeni sok.No 38                UġAK      2127495
KurtuluĢ Mh. ĠsmetPaĢa Cd. YaĢar   ĠĢhanı Nr: 74 K:4   UġAK      2236393
Ġslice mh.Polis Sk.                     UġAK
                   Pancar ĠĢ Merkezi K.2 Nr.17
M.Akif Ersoy Mh. Akse Yolu Nr.69              UġAK      2273125
Ġslice Mh. Değergeç Sk. Nr.18                UġAK
                   Hacı Gedik Pasajı K.1 Nr.20
ġehit Ali Bey Mh. ÇarĢı Cami Altı   Nr.Z-10        UġAK  EġME  4142464
Yeni Otogar Nr.101                     UġAK      2156622
UĢak-Afyon Karayolu 28.Km.      Satdağı Mevkii    UġAK  BANAZ
Atatürk Mh. Çeçeli MuratCd. Nr:74              UġAK  MERKEZ 2165656
Ankara Asfaltı Üzeri 4 Km. Nr:179              UġAK      2314290
DikilitaĢ mh.Atatürk Bulvarı Nr.206             UġAK  MERKEZ 2234753
Sarayaltı Mh. 1.Sanayi Sk. Nr:3               UġAK      2276137
Sarayaltı Mh.Yıldırım Beyazıt Cd.   Nr.64         UġAK  MERKEZ 2276712
Sarayaltı Mh.Ankara Asfaltı Nr.145             UġAK      2314288
Atatürk Mh. Çivril Cd. Nr.66                UġAK  MERKEZ 2240811
Mehmet Akif Ersoy Mh. Yıldız Sk.   Nr.5         UġAK  MERKEZ 2233584
1 EYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ 15. SĠTE    SK. NR.10       UġAK      2313211
ÇANLI TABAKHANESĠ 6. SK. NR. 10               UġAK      2314288
BOZKURT MH. YÜCELTĠ SK. NR.11/A               UġAK      2233834
DERVĠġLERLĠ KY.                       UġAK  EġME
UĢak Organize Sanayi Bölgesi     105. Cd. 180/A    UġAK      2270728
                     Page 12
          TaĢımacılık


TEL2   FAKS
2154940  2128456

2124439  2310950
2241684
2155135

     7667362
2682163  2271912
2151135  2157763
     2279690
     2667576
     2272992
2237474  2275826
2276528  2276528
     2240793     2276945
     3404029
02123404104
     2242016

     2245079     2241570
2455500  2245257


     2230027
     2153124
     2230883

2123720

2279686  2123720

2243153
2127555  2274428


     3151663

     2239711
           Page 13
               TaĢımacılık
          2126381


     2274895
     7162818
     2272244
2312500-01     2315438
     2153423
     2240248

     3151192  3152036

     05336532323


          2231846
          2159250
     2153062  2153062


          2273357
     2276513 2273357
          2152756
          2159367
     2239116
          2240621

     2159032
          2247590

     2276068
     2278989  2278989
     2271871
          2317001     2165643  2165677


     2230143

     2277070  2241096
     2271593  2241096
     2157985
          2246051

     02582411060          2240804

          2125129
                Page 14
               TaĢımacılık


          3154355
     2159753
     2279660

     2151835
     2242434
2231616-4440164   2310637
     2310637
02582643840
     3153189
     2276688
          2312370
     2240046
          2279864          2231772
          2278114
     2127555


     2122779

          2279690
          2275153

          2237500


     2231399  2156622

     2234307
          2243192
     2155214-2152750
     2234953
     2279584
     2311322
     2316466 2316466

     3151049  3153232

     2314289  2314289
     2233833  2233834

          2270930
                Page 15
                    Sağlık


ÜNVANI
2008 ĠLAÇ MEDĠKAL REKLAMCILIK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MEDNA MEDĠKAL REKLAM TARIM HAYVANCILIK ĠNSAN KAYNAKLARI DANIġMANLIK ĠTHALAT ĠHRACAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ZĠYA KARAMAN
AHMET ENES MEDĠKAL TIBBĠ MALZEME CĠHAZ SAĞLIK HĠZMETLERĠ GIDA TEMĠZLĠK ĠTH. ĠHR. SAN.TĠC.LTD.
ATA ORTOPEDĠ SAĞLIK MALZEMELERĠ VE KIRTASĠYE ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DĠLA MEDĠKAL VE TIBBĠ CĠHAZLAR SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ER ATILIM SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE TIBBĠ GEREÇLER ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EZGĠ MEDĠKAL YURT ĠġLETMELERĠ DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAKKI LEBLEBĠCĠ - OR-MED MEDĠKAL
HASAN DEVELĠ-DEHAL MEDĠKAL
HÜSEYĠN ARSLAN-VATAN MEDĠKAL
TUNAHAN MEDĠKAL TIBBĠ MALZEME GIDA TEKSTĠL NAKLĠYE ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AS ĠLKADIM REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ,EĞĠTĠM,SAĞLIK,TURĠZM,NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EVRĠM ÖZGÖBEK - TAMATEM
UMUT HEMODĠYALĠZ MERKEZĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAKCAN DĠYALĠZ HĠZMETLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK TERMAL TURĠZM TEKSTĠL MADENCĠLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ÇINAR ECZA DEPOSU ĠġLETMECĠLĠK ANONĠM ġĠRKETĠ.
DĠLEK ECZA DEPOSU ĠTHALAT VE ĠHRACAT TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
UĞURLU DĠġÇĠLĠK GIDA ENDÜSTRĠ VE ĠNġAAT ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
VELĠ TER DĠġ VE AĞIZ SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BOYUT MEDĠKAL OPTĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BURCU OPTĠK-MEHMET ÖZUSTA
MEHMET ġEKER
MUHAMMET AHMET SATI-DOĞAN TATLIDĠL-CAN OPTĠK ADĠ ORTAKLIĞI
ġEKER 2.OPTĠK A.GÜLSÜN ġEKER
SEN-SOR MÜHENDĠSLĠK AR-GE TARIM ORMANCILIK MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BERZE KOZMETĠK ĠNġAAT TURĠZM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ZEKĠ ALTIN KOZMETĠK GÜZELLĠK SALONU TEKSTĠL GIDA NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EGE KALP SAĞLIK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE VĠZYON SAĞLIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZEL UġAK LAZER GÖZ MERKEZĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZTAN SAĞLIK HASTAHANESĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ABDURRAHMAN YAVUZ-YAVUZAY DĠġ DEPOSU-GAZETECĠLĠK-MATBAACILIK VE REKLAMCILIK
YILANCIOĞLU GIDA SAĞLIK TESĠSLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYANOĞLU TURĠZM ĠNġAAT TEKSTĠL VE HAYVANCILIK ANONĠM ġĠRKETĠ
AYGÜL TURĠZM ĠNġAAT VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
CEYLANLAR OTELCĠLĠK TURĠZM SAĞLIK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇARDAK OTEL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
DÜLGEROĞLU TURĠZM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERSUN ĠNġAAT DERĠ TEKSTĠL OTELCĠLĠK TURĠZM SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARAÇAY OTEL TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KERZĠBAN BULUT
NACĠ ARSLAN
NURAY AYAN
ÖZGÖBEK METROPOL GIDA TURĠZM PETROL OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ġAHLAN TURĠZM ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ġAHLANLAR ĠNġAAT,TURĠZM OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
TĠRĠTOĞLU OTOMOBĠLCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OKULU ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ.
UZCAN TURĠZM,TEKSTĠL,DAYANIKLITÜKETĠM MALLARI SATIġI ĠTHALATVE ĠHRACATI ġAKĠR UZCAN
ALĠ ÇETĠN-UġAK BĠREYLÜL KIZ ÖĞRENCĠ YURDU
ALPA OTELCĠLĠK TURĠZM GIDA TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ANAYURT TURĠZM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AY-YÜCE DERĠ TURĠZM YURT EĞĠTĠM ULAġIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 16
                    Sağlık


EFEMEKS DEMĠR ÇELĠK ĠTHALAT VE ĠHRACAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HARUN MAVĠ-KARDELEN-1 YÜKSEK ÖĞRENĠM KIZ ÖĞRENCĠ YURDU
ĠLKE YÜKSEKÖĞRENĠM KIZ ÖĞRENCĠ YURDU UĞUR AKIN-AHMET ÇETĠNKAYA
LĠDER ELĠT EĞĠTĠM GIDA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
NURĠ ġEKER EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEVCAN DEMĠRCĠ ĠREM KIZ ÖĞRENCĠ YURDU-CAFE ĠġLETMESĠ
UġAK ELĠT EĞĠTĠM,GIDA,TEKSTĠL,TAġIMACILIK,ĠNġAAT TAAHÜT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġRT.
UġAK KARUN YURT HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BELSEM KOLONYA VE ġAMPUAN - MEHMET ĠBRAHĠM EZEL
SEMĠHA ÜNLE
AEM BĠLĠM ÇOCUK KLĠNĠĞĠ TEġHĠS TEDAVĠ HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ATV SAĞLIK EĞĠTĠM DANIġMANLIK TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KARINCALAR TEġHĠS TEDAVĠ VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ MERKEZĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEDĠSĠNA SAĞLIK TEMĠZLĠK TURĠZM ĠNġAAT EĞĠTĠM SANAYĠĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK TIP SAĞLIK HĠZMETLERĠ MERKEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EġME VETERĠNERLĠK VE HAYVANCIKLIK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SĠMGE VETERĠNERLĠK DĠġ HEKĠMLĠĞĠ, GIDA,MĠMARLIK,MÜTEAHHĠTLĠK,SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKET
UġġAK VETERĠNERLĠK TĠCARET VE LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
VETA VETERĠNERLĠK TARIM HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKIN ENDOSKOPĠ SAĞLIK VE VETERĠNER HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UTOM UġAK SAĞLIK ĠNġAAT ZĠRAAT SANAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                    Page 17
      Sağlık


FAALİYET
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
      Page 18
     Sağlık


Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Sağlık
     Page 19
                           Sağlık


ALT FAALİYET
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
Diğer insan sağlığı ile ilgili diğe
Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
Diğer tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler
Eczacılık ürünlerinin toptan ticare
Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
Genel veya uzmanlık alanında diĢçilik faaliyetleri
Genel veya uzmanlık alanında diĢçilik faaliyetleri
Gözlükçülerin faaliyetleri
Gözlükçülerin faaliyetleri
Gözlükçülerin faaliyetleri
Gözlükçülerin faaliyetleri
Gözlükçülerin faaliyetleri
GüneĢ koruyucuları ve bronzlaĢtırıcı ürünler
Güzellik ve makyaj malzemeleri
Güzellik ve makyaj malzemeleri
Hastane hizmetleri
Hastane hizmetleri
Hastane hizmetleri
Hastane hizmetleri
Ortodonti faaliyetleri
Ortodonti faaliyetleri
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Oteller
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
                          Page 20
                          Sağlık


Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Öğrencilerin kaldıkları yerler
Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil)
Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil)
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
Veterinerlik hizmetleri
Veterinerlik hizmetleri
Veterinerlik hizmetleri
Veterinerlik hizmetleri
X-ray laboratuarları ve diğer teĢhis görüntüleme merkezleri, kan analiz laboratuarları
X-ray laboratuarları ve diğer teĢhis görüntüleme merkezleri, kan analiz laboratuarları
                          Page 21
                     Sağlık


ADRES1               ADRES2          İL   İLÇE   TEL1
UĞUR MUMCU CD.20/A                      UġAK
ĠSMETPAġA CADDESĠ MUZAFFER MERT ĠġHANI NR.202        UġAK
ĠSMETPAġA CAD.ġĠFA ECZ.       NO:74          UġAK       2151245
Cumhuriyet Mh. Barlas Sk. Nr:17   Çetin Apt. Daire 4 Kt: 3 UġAK       2278738
Cumhuriyet Mh. Bahçeli Sk. Nr.1               UġAK       2241097
Cumhuriyet Mh. 1. Emlak Sk. Nr.17/A             UġAK       2237396
KURTULUġ MH. ĠSMETPAġA CD.     NR:72 KT:1        UġAK       2238424
Cumhuriyet Mh. Emlak Sk. Nr:20/B               UġAK       2159691
CUMHURĠYET MH. 1. EMLAK SK. NR:17              UġAK
Cumhuriyet Mh. Saffet Efendi    Sk.Nr:37/B        UġAK       2274650
Cumhuriyet Mh. Emlak Sk. Nr.26/A               UġAK       2246119
Özdemir Mh. Testi Pazarı Sk.    Çarıkçı Han Nr.2     UġAK       2240403
KEMALÖZ MH. PAPATYA SK.ERGĠN APT. NR.16           UġAK       2243616
Kemalöz Mah. ġeref Cd. GiriĢi                Nr:2/7
                  Saime Yılancıoğlu Apt. UġAK        2157363
Kemalöz Mah. Atatürk Kültür Parkı               Blok
                  Meydanı Dolunay Sit. AUġAKNo:42 MERKEZ  2239700
Sarayaltı Mh. Gazi Bulv. No:147/A              UġAK       2316660
Fatih Cd. Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü              UġAK       2273941
DEVLETHASTAHANESĠ KARġISI                  UġAK       2153350
Cumhuriyet Mh. Namık Kemal Cd.                UġAK
                  Nr: 3/A-3/B-5/A Sarıkonak Apt.      2230003
Ankara Asfaltı Nr.93 1.Km                  UġAK  MERKEZ
Ġslice Mh. Fatih Cd. Beylerce ĠĢhan Kat:1 Nr.5        UġAK  MERKEZ  2126163
Cumhuriyet Mh. Bahçeli Sk. Nr.1/1              UġAK
KURTULUġ MAH. ÇAKALOZ SOKAK     NO.4           UġAK       2154989
ĠSMET PAġA CAD.ġEKER ECZANE NO.57-A             UġAK       2271909
KurtuluĢ Mh.Hakkı Yağcı Cd.Nr:5/A              UġAK       2121122
CUM.MAH.BAHÇE SOK.NO.2/C                   UġAK       2277393
Hürriyet Mh. Garaj Cd. Nr.42/1   Yeleğen Kasabası     UġAK  EġME   4752298
Cumhuriyet Mh. 4.Sigorta Cd. Nr.9  Kioks-1         UġAK       02323246700
KURTULUġ MH. BĠREYLÜL CD. NR:70/C              UġAK       2279887
Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.75\1               UġAK  MERKEZ  2274141
Kemalöz Mh.Atatürk Bulvarı Nr:139              UġAK       2157833
Ünalan Mh. Atatürk Bulvarı     Nr.94/A B C       UġAK       2246406
Cumhuriyet Mh. Süreyya Cd. Nr.2               UġAK       2160295-2160293
ĠsmetpaĢa Cd. Dülgeroğlu ĠĢhanı K.2 Nr.2           UġAK       2278399
KurtuluĢ Mh. Özen ĠĢhanı Nr.31                UġAK       2152129
Ġslice Mh. Fatih Cd. Nr:93                  UġAK       2245711
Evrenli Mh. Ġstiklal Cd. Nr.32/A               UġAK  SĠVASLI  6181167
Organize Sanayi Bölgesi 101. Cd.  Nr.3           UġAK       2276565
Ġslice Mh. AdaĢ Sk. Nr:1/1                  UġAK  MERKEZ  2272088
Özdemir Mh. Cumhuriyrt Meydanı   Nr.1           UġAK       2273773
Özdemir Mh.Testi Sk. Nr.22                  UġAK       2157078
KurtuluĢ mh.Duru sk.Kat.2 Nr.8                UġAK       2153120
ATATÜRK BULVARI NO:3                     UġAK       2236914
SANAYĠ BÖL.6.SAN.SOK.NO.10                  UġAK       2236914
ATATÜRK BULVARI NO.3                     UġAK       2236914
Ankara asvaltı Üzeri Atatürk Blv.  Nr.117          UġAK       2316401
Ġslice Mh. Mimar Sinan Cd. Nr.1   (Otel ġahlan 2)     UġAK       2243854
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.15/B                    UġAK       2151980
ĠsmetpaĢa Cd. Nr:33                     UġAK       2151521
KurtulluĢ Mh. Doğan Özkahraman Cd. Nr.13          UġAK       2270801
ĠSMETPAġA CAD.NO.40                     UġAK       2158432,2246060
KurtuluĢ Mh. Gürbüz Sk. Nr.2                 UġAK       2271431
Ġslice Mh. Polis Sk. Nr:10                  UġAK       2233579
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.130                 UġAK       2158918
Durak Mh. Hoca Tahir Efendi Sk.   Nr.3           UġAK       2246040
                     Page 22
                     Sağlık


KurtuluĢ Mh. ÇavuĢ ÇeĢme Sk     Nr. 17/A        UġAK  MERKEZ 2158982
ÜyükbaĢı Mah. Süleyman Demirel    Bulvarı No:3      UġAK  ULUBEY
Kemalöz Mh.Ender Erturan Sk.Nr:64              UġAK     2274375
KurtuluĢ Mh. ÇavuĢ ÇeĢme Sk. Nr.28             UġAK     2242625
Cumhuriyet Mh. Bahçeli Sk. Nr.9               UġAK     2154417
KURTULUġ MH. ÇAVUġÇEġME SK.     NR.28/A        UġAK     2247288
KurtuluĢ Mh. ÇavuĢ ÇeĢme Sk. Nr:28             UġAK     2276955
Kemalöz mh.Ġzmir asfaltı Nr.95    Köy Hizmetleri karĢısı UġAK     2243027
ĠSLĠCE MAH.ÜREM SOK.NO.9                  UġAK     2153088
Bölme Yolu Üzeri Gıda Toptancıları  Sit. 7. Sk. Nr.2    UġAK     2234297
Ġslice Mh. GümüĢ Sk. Nr.19                 UġAK  MERKEZ 2275060
KÖME MH. 3.CANSEL SK. NR.7                 UġAK
ĠsmetpaĢa Cd.Torlak ĠĢhanı Nr. K.3             UġAK  MERKEZ  2155609
Atatürk Cd. Kılıç Sk. Nr.5                 UġAK  BANAZ  3151636
Özdemir Mh.Yanık Sk Nr:11                  UġAK  MERKEZ  2241973
ġehitalibey Mh.Lonca Cd.Nr:8/B               UġAK  EġME   4142464
KurtuluĢ Mh.Hal Sk.Nr:10                  UġAK      2272178
Ġslice mh.Yakıt sk.Nr.8                   UġAK
Sarayaltı Mh.Hal Sk.Nr:47                  UġAK      2127989
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.61                     UġAK      2270635
Ġslice Mh. Sk. Nr.45 K.5                  UġAK
                    Page 23
                   Sağlık


     TEL2   FAKS


     2244414  2235800
          2240751
          2241097


     2159695  2159691


          2246119
          2240403


     2237900  2156630
          2315552
     2152082
     2155255 2270018
         024231002271
     05323144580
     2126238 2239642

     2277332  2277396-2277150
     2122434
          2238057

          2272016

02323246700

     2234519
          2231544

     2161600  2163156
          2247675     2231544  2667179

     2273873  2273606
     2152868  2270056
          2274722
          2238999
          2238999
          2238999
     2316402  2316403
     2233440  2121282
          2275087
     2277760  2123769
          2271369
     2667300  2237075

     2247528

          2246042
                   Page 24
          Sağlık


223647622719092245444
     2278396
2278396-2166289
2237553


3151662  3151348
     2241975
     4144975
     2277720
2236432  2236464
     2127989
     2270635
          Page 25
                  Pamuklu Dokuma


ÜNVANI
ACARSA MENSUCAT GIDA TEKSTĠL ĠNġAAT TAġIMACILIK ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġTĠ.UġAK ġB.
NEJDET VE METĠN ÖZDEMĠR ADĠ ORTAKLIĞI
AĞAOĞLU PAZARLAMA VE ĠHRACAT ANONĠM ġĠRKETĠ
AKKUMAġ TEKSTĠL ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
ALAATTĠN KILINÇ
ALTINBAġLAR TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ARSLANLI MENSUCAT SANAYĠ-MEHMET YAġAR ARSLAN
ASIM BORAN-BORAN TEKSTĠL
BAġ-ER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇOBAN TEKSTĠL VE ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMĠNE ÖZYOZGAT- ÖZYOZGAT TEKSTĠL
ERYILDIZ DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FATĠH YILMAZ - FATĠH TEKSTĠL
GÖKKUġAĞI TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖKSEL BAġAKCIOĞLU-ENKA DOKUMA
GÖKSEL ÇINAR-ÇINAR TEKSTĠL VE DERĠ SANAYĠ.
HĠKMET ALPER TEKSTĠL NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HUZUR MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HUZUR MENSUCAT SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
HÜSEYĠN AVNĠ SARIUSLU
HÜSEYĠN ÖZÇAKAL-ÖZÇAKALTEKSTĠL
KAHYAOGLU TĠCARET-TUNCER KAHYA
KOġAN TEKSTĠL NAKLĠYE DERĠ GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET BAġPINAR-BAġPINAR TEKSTĠL
MEHMET TOPAL-HASKEMER TEKSTĠL
MERCAN TEKSTĠL-BASRĠ MERCAN
MURAT AĞAOĞLU-BEZSAN TEKSTĠL
MUSTAFA TUNAY
NUR DOKUMA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NURETTĠN KARACA-SÜPHAN TEKSTĠL
NURĠ KAYA
OKTAY ÇELĠK - AYÇELĠK PLASTĠK SANAYĠ
ÖMER GÜR - GÜR-TEKS
ÖNAY BARUT-SEFA TEKSTĠL
ÖZEGE MENSUCAT VE YEMEK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RAMAZAN LEYLEK-BAġAK TEKSTĠL
RECEP GÜMÜġ
SARIKAYA DERĠ TEKSTĠL HAYVANCILIK GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SELAHATTĠN MÜLAYĠM-MÜLAYĠM TEKSTĠL
SERKAN LALE-LALE TEKSTĠL
SEVER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEZER DOKUMA SANAYĠ ABDULLAH ADNAN SEZER.
SĠRESAN TEKSTĠL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SOYÖZ TEKSTĠL TARIM GIDA HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ġABAN ÖZYOZGAT- ÖZYOZGAT TEKSTĠL
ġEMġĠT TEKSTĠL DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TÜRPOLS TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK AKIN TEKSTĠL GIDA HAYVANCILIK TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK HAK TEKSTĠL KĠMYA TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK KENT TEKSTĠL TURĠZM NAKLĠYE OTOMOTĠV ĠTHALAT VE ĠHRACAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YILMAZLAR TEKSTĠL TĠCARET-NECATĠ YILMAZ
YUNUS MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YUSUF GÜRSOY TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZELAL TEKSTĠL-RIZVAN KARATAġ
                    Page 26
                 Pamuklu Dokuma


ZENGĠNOL TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ TĠCARET ĠTHALAT VE ĠHRACAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BEMAS KAĞIT VE MASURA ĠMALATI SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇITAPLAS PLASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUTLU PLASTĠK-NĠHAT NARCIKARA
ORHAN GEDĠK
POLĠETĠLEN AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
REKA PAZARLAMA VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TAġPLAST AMBALAJ GIDA TEKSTĠL ÜRETĠM PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UGĠAD UġAK GENÇ ĠġADAMLARI AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
BETEKS BOYA BASKI APRE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GOEL TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
TURAN MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
AĞAOĞLU TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ATAK BASMA VE BOYA SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
BAġAKÇIOĞLU TEKSTĠL SANAYĠ VE PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BETEKS BOYA TEKSTĠL SANAYĠ VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
BOZHOME TEKSTĠL VE SAĞLIK ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
CĠHANGĠR TEKSTĠL DERĠ ĠTHALAT VE ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠC.LTD.ġTĠ.
CMS TEKSTĠL TURĠZM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇANKAYA DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT TAAHHÜT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEMĠRTEKS TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE ÖZTEKS TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERSĠN YILMAZ - ER-YIL TEKSTĠL
HALĠL ÇAKIR - AVRUPA TEKSTĠL
HÜSEYĠN GÜRSOY TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ONTAÇ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ÖZDEMĠRLER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ÖZGÜREL TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
REMZĠ SEZER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEVER KONFEKSĠYON DERĠ ĠNġAAT PETROL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÇETĠN TEKSTĠL DERĠ KĠMYA ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILDIRIMLAR BASKI-BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
YILDIRIMLAR TÜLBENT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ADĠL BOZ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
AĞAOĞLU SAĞLIK ÜRÜNLERĠ, TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AĞAOĞLU YÜN ĠPEK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
KOM TÜLBENT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                   Page 27
              Pamuklu Dokuma


FAALİYET
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
                Page 28
              Pamuklu Dokuma


Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
Pamuklu Dokuma ve Terbiye
                Page 29
                        Pamuklu Dokuma


ALT FAALİYET
Cam elyafından yün kumaĢ imalatı
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ip
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
                          Page 30
                        Pamuklu Dokuma


Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniĢ dokunmuĢ kumaĢların imalatı, karıĢık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) da
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
Plastik ambalaj malzemesi imalatı
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tekstil ürünlerinin ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması,
Tıbbi olarak hazırlanmıĢ pansuman pamuğu, gazlı bez, bandaj, sargı bezi ve benzerlerinin imalatı
Tıbbi olarak hazırlanmıĢ pansuman pamuğu, gazlı bez, bandaj, sargı bezi ve benzerlerinin imalatı
Tıbbi olarak hazırlanmıĢ pansuman pamuğu, gazlı bez, bandaj, sargı bezi ve benzerlerinin imalatı
Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmıĢ kordon (saçak) kumaĢlarının, havlu,havluluk bez, tülbent vb. imalatı
                          Page 31
                   Pamuklu Dokuma


ADRES1               ADRES2         İL    İLÇE   TEL1
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 103.CD.   NR.76          UġAK        2668600
FEVZĠ ÇAKMAK MH.1.DOKUMACI SOKAK NR.7/A           UġAK        2313438
ĠsmetpaĢa cd.Nr.62                     UġAK        2233816
Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi 15 Ada 1-22 Parsel   UġAK        2340031-34
KIZILHĠSAR KÖYÜ                       UġAK   BANAZ  3512001
UĢak-Denizli Karayolu 7-13 km.               UġAK
                  UĢak Karma O.S.B. 106. Cd.         2278738
SAN.BÖL.6.SAN.SOK.NO.10                   UġAK
DURAK MH. 10.SAN. SK. N.5                  UġAK
Kemalöz mh.Atatürk Bulvarı No 8               UġAK        2153584
Bireylül Sanayi Sitesi 22.Sanayi sk Nr.7          UġAK
Durak Mh. 10. San. Sk. Nr.26                UġAK        2121688
Bireylül Sanayi Sit. 15.Sk. Nr.11              UġAK   MERKEZ  2236453
Pamuklu Dokumacılar Sit. 1.Site Sk. No:12          UġAK        2239333
KurtuluĢ Mh. Ali Galip Kaya Sk.   Tekeli ĠĢhanı K.1/4   UġAK        2279618
Durak Mh. Yavuz Selim Sk. Nr.32               UġAK        2123843
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Yün  Sk. Nr.3/A       UġAK        2245418
Organize Sanayi Bölgesi 104 Cd.   Nr.184         UġAK        2668363
Organize Sanayi Bölgesi 115 Cd.   Nr.249         UġAK        2667604
Organize Sanayi Bölgesi 115.Cd.   Nr.249         UġAK   MERKEZ  2667604
SANAYĠ BÖLGESĠ SANAYĠ CAMĠSĠ    BĠTĠġĠĞĠ        UġAK        2125929
MERKEZ BÖLME KÖYÜ                      UġAK        2542199
Sarayaltı mh.6.Sanayi Sk.Nr.28/A              UġAK        2230259
Organize Sanayi Bölgesi       102.Cd.Nr.42      UġAK        2667213
Yeni Tabakhane Çay Kenarı Nr.56               UġAK        2234599
SARAYALTI MH.NURĠ ġEKER CADDESĠ   NR.154/A        UġAK        2236670
PAMUKLU DOKUMACILAR SAN.SĠTESĠ 3.SK NR.27/A         UġAK        2310828
Durak Mh. Gül Sk.No:17                   UġAK        2745347
MERKEZ HACIKADEM KÖYÜ                    UġAK        2154849
Ankara Asfaltı Üzeri. Pamuklu                Nr.2
                  Dokumacılar Sit. 1. Sk. UġAK   MERKEZ  2310748
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    6.CD. NR.25       UġAK        02126110788
Sarayaltı mh.Nr.Celal Bayar cd.   Nr.50          UġAK        2122540
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cad.  Nr:99          UġAK        2668346
Durak Mh. Yavuz Selim Cd. Nr.28/2              UġAK        2275128 fax.tel
Durak Mh. 6. Sanayi Sk. Nr.1                UġAK        2273800
Organize Sanayi Bölgesi 102. Cad  NO:52          UġAK        2668144-45
 Organize Sanayi Bölgesi 103.Cd.  Nr.125         UġAK        2668420 pbx
SANAYĠ BÖLGESĠ 8.SAN SK.NO:16                UġAK        2230175
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ       115 Cd. Nr.247     UġAK        2667150
BĠREYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ 23.SK.NR:9              UġAK   MERKEZ  2668102
Durak Mh. Çay Kenarı Nr.6                  UġAK        2275240
Mehmet Akif Ersoy Mh. Nuri ġeker Cd Nr:209/A        UġAK        2310736
Fevzi Çakmak mh.Pamuklu Dokumacılar Sitesi Nr. 25      UġAK        2340120
DURAK MAH.YENĠ GARAJ YOLU NO:2/A              UġAK        2152365
Ankara Asfaltı Üzeri Pamuklu                UġAK
                  Dokumacılar Sitesi 5.Site Sk Nr.10MERKEZ  2310874
ANKARA ASVALTI ÜZERĠ 8.KM                  UġAK        2152402
DOKUMACILAR SĠTESĠ NR: 11/A                 UġAK
KurtuluĢ Mh. Ali Galip Kaya Sk.   Bayık ĠĢhanı K.2 D.203 UġAK        2159338
SARAYALTI MH. NURĠ ġEKER      CD. NR.256/B      UġAK        2313709
Karma Organize sanayi bölgesi 185  ada 3 parsel      UġAK        2340299
Pamulku Dokumacılar Sitesi 3.    Sk. Nr:48        UġAK        2310672-2242017
Durak Mh. yeni Tabakane sk.     Çay Kenarı Nr:38    UġAK        2279459
AVCILAR ULUYOLU 3.ARA SOK.NO.9               UġAK        2313794
Ġslice Mh. Dere Sk. Nr.6 K.2                UġAK        2243199-2668400
Karma Organize Sanayi Bölgesi    2 ada 2 parsel     UġAK        2340051-52
BĠR EYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ 16.SĠTE   SK.NR:1         UġAK
                     Page 32
                   Pamuklu Dokuma


KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ     168 ADA 2 PARSEL    UġAK
Bireylül Sanayi Sitesi 23. Sk. Nr.3             UġAK  MERKEZ 2311056
Organize Sanayi Bölgesi 118.Sk.,   Nr.324         UġAK     2667466
KEMALÖZ MH.PIRLANTA NR.22/A                     UġAK  2232371
YENĠ SAN.SĠTESĠ BOZKURT SOK.NO.15            UġAK       2124035
UĢak-Ankara Karayolu 18 Km.               UġAK
                   Kızılcasöğüt KavĢağı     Banaz 3512414
Ġslice Mh. Pazar Sk. Nr.24                UġAK       2238045
Fevzi Çakmak Mh. Çanlı Tabakhanesi  No:18/A      UġAK       2312364
KURTULUġ MAH.ANNAÇ SK ÇĠMEN      ĠġHANI KAT:4    UġAK       2668304
Organize Sanayi Bölgesi 107.Cd.    Nr.174       UġAK       2315770
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ              UġAK
                   10.KM DENĠZLĠ YOLU ÜZERĠ       2340143
FABRĠKALAR CD.PAġALAR SK. NR.16/A            UġAK       2533330
ĠsmetpaĢa Cd. Nr:62                   UġAK       2311290
EskiĢeker Fabrikası Yolu Üzeri    3.Km. Nr.223    UġAK
Durak Mh. 8.Sanayi Sk. Nr.2               UġAK        2123843
Sarayaltı mh.nuri ġeker cd.Nr.235            UġAK        2315770
Karma Organize Sanayi Bölgesi     30 Ada 1 Parsel  UġAK        2533460-61
Çanlı Tabakhanesi Nr.Bilano               UġAK        2122588
Durak mh. Yavuz Selim Cd.       Nr:60/2      UġAK        2340120
Durak Mh. 13.Sanayi Sk. Nr:28              UġAK        2121205
Ankara Asfaltı 3.Km          Akse Yolu Üzeri  UġAK        2314132
Mehmet Akif Ersoy Mh. ġehit Ali    Çınar Sk. Nr.32  UġAK        2313438
Durak Mah. 6.Sanayi Sk.        No:11       UġAK    MERKEZ  2151993
Organize Sanayi Bölgesi 104.Cad.   No:164       UġAK        2668025
KurtuluĢ Mh. Dere Sk. Nr.34               UġAK    MERKEZ  2311639
Karma Organize Sanayi Böl. 4. Ada   10 parsel     UġAK        2340211
Nuri ġeker Cd. Nr.219/A                 UġAK        2313980-81-82-8
Karrma Organize Sanayi Bölgesi 3.   Cd Nr.4      UġAK        2340151
Durak Mh.9. Sanayi Sk. Nr. 17              UġAK        2533112
Denizli Yolu Üzeri          8.Km        UġAK        2340120
Durak Mh. Çetin Sk. Nr:6                 UġAK    MERKEZ  2152786
Organize Sanayi Bölgesi 113.Cadde   Nr:403       UġAK        2668494-95-96
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd.     Nr.276/7      UġAK        2313636
Durak Mh. Fatih Cd. Nr.48                UġAK        2533637
Organize Sanayi Bölgesi 104. Cd.   Nr.190       UġAK        2233816
Organize Sanayi Bölgesi 104.Cd.    Nr.190       UġAK        2233816
Organize Sanayi Bölgesi 102. cd.   Nr:43       UġAK    MERKEZ  2668152
                     Page 33
                 Pamuklu Dokuma


     TEL2    FAKS
          2668608
          2313437
          2311689
2340031-34     2340033

          2240751


     2125256
     05053916423
         2231395

          2155635
          2278531


     2667659  2667883
          2668311
     2155452  2127658
     2152938
          2542905
          2230245
     2667363-642667169
          2154190
          2236672
     2153327 ev2121568


          2239944
02126110788     02126473827

     2162068  2668346
2275128 fax.tel

2668144-45     2667439
2668420 pbx    2668423
          2272542
     05323604026
          2667444
     2240156 EV
     2311023 2667993

          2311909
     2340121-222340123

          2316263
     2275891-2279459
     2243150 2152402

          2126289
          2313743

2310672-2242017   2311802


          2122468
     2279867-2237905
     2312275 2340053
                   Page 34
               Pamuklu Dokuma
          2314244
          2667467
          2277731
          2243206
          3512441
          2274366
     2312365
     2668305  2668306
     2315771  2311289

     2151654 2153394
     2311291-922311689
     2313906 2314218
          2236346
          2311289
     2340143-492340150
     2275124 2151580
          2340123
     2340121-22-23

          2315800
          2313437

     2316552 ev
     2151949 2312275
     2340112-13-14
2313980-81-82-8   2313255
          2340153
     2533285 2533110
          2340123
     2340121-22-23
          2247624
2668494-95-96    2668497
          2313639
          2533626
     2233817 2233817
     2667665 2667679
     2310899
                 Page 35
                   Otomo.Petrol


ÜNVANI
ER-GÜ BĠOYAKIT SĠSTEMLERĠ BĠOYAKIT ÜRETĠMĠ NAKLĠYAT GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KOÇOĞLU DOĞALGAZ MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT GIDA TARIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZMAR PLASTĠK POLYESTER SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
PĠRAMĠT CAM ELYAF TAKVĠYELĠ POLYESTER ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FERHAT TAġKIN - FURKAN OTOMOTĠV OTOPARK SERVĠS ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE YEDĠ EMĠN DEPOLARI
ĠSMAĠL AYDIN - AYDIN TĠCARET
KAYALAR OTOMOTĠV KUYUMCULUK PETROL DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET ÇÖREKÇĠOĞLU-SUNUCU OTOMOTĠV
NAĠME ERKALAN
AKDAMLA TURĠZM TEKSTĠL TARIM GIDA ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKSĠYON PETROL TURĠZM TEKSTĠL TARIM ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
ALĠ ÇELĠK-LĠKĠDGAZ BAYĠĠ
ALPEREN REFĠK BĠLAL ÖZSARI-LĠDER GAZ
ERDOĞAN BEYAZ EġYA NAKLĠYETÜPGAZ PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERKOÇLAR LĠKĠT PETROL GAZI DAĞITIM VE PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜNGÖR ERKALAN
HASAN TAHSĠN SAYKAN
HÜSEYĠN NACAKLI
ĠSMAĠL HAKKI DEMĠR
ĠSMAĠL TÜRKMEN
MESAN DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI LPG KIRTASĠYE ĠNġAAT MALZEMELERĠ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġRT.
MĠLANGAZ LPG DAĞITIM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
MOGAZ TÜP BAYĠLĠĞĠ-SERDAR YELDANLI
OSMAN COġKUN-ĠPRAGAZ BAYĠĠ
ÖZSARILAR PETROL DERĠ TEKSTĠL NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAVAġ TOSUN
SELVĠLER KÖMÜR NAKLĠYE GIDA DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TUNCER NAZLUM - KARAHAN TĠCARET
TÜRKMENLER LPG SU MOBĠLYA MOTORLU ARAÇLAR NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YELDANLI TĠCARET- ĠSMAĠL MURAT YELDANLI
ZEKĠ KARAHAN-BĠLGĠ TĠCARET SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
ĠZ PETROL PETROL ÜRÜNLERĠ ĠNġ.GIDA DAYANIKLI TÜKETĠM MAL.BASKI AMBALAJ TURĠZM TĠC. LTD.ġTĠ.EġME ġ
KARATAġ MOTORLU ARAÇLAR ĠNġAAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖMER GÜL - GÜL NAKLĠYAT OTO LASTĠK KAPLAMA SANAYĠ VE TĠCARET
KARABULUT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KATEK AĞAOĞLU KAUÇUK TEKNOLOJĠLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU PETROL
3 D TEKSTĠL DERĠ OTELCĠLĠK TURĠZM VE TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ATAZĠYA KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ATLAS POLĠMER KĠMYA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BAKICI MADENĠ YAĞ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BOZ KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
BULUT MADENĠ YAĞLAR PETROL NAKLĠYE OTOMOTĠV SEYAHAT TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DÖNMEZLER MADENĠYAĞ TEMĠZLĠK OTOMOTĠV ĠNġAAT SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜÇLÜ MERĠÇ MADENĠ YAĞLAR SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜLAY ÇAMDĠBĠOĞLU-CANSU KĠMYEVĠ MADDE SAN.TĠC.
HALĠL ZENGĠN-ZENPA MADENĠ YAĞ TĠCARETĠ VE PAZARLAMA
KARKĠMSAN KARTAL KĠMYA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUSTAFA YURT- AKTĠF KĠMYA MADDELERĠ SANAYĠ
REDOLENT ENDÜSTRĠ KĠMYEVĠLERĠ ĠNġAAT TURĠZM NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SERTKAYA MADENĠ YAĞ PETROL ÜRÜNLERĠ KĠMYEVĠ MADDELER NAKLĠYATSANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜÇER KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜMĠT CIKCIK-ARM KĠMYA
ÜZEYĠROĞLU KĠMYA DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT MOBĠLYA SANAYĠ TĠCARET ĠTHALAT VE ĠHRACAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
VEKAY MADENĠ YAĞ PETROL ÜRÜNLERĠ GIDA TEKSTĠL PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                    Page 36
                   Otomo.Petrol


ZĠRVE MADENĠYAĞ KĠMYA NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKIN GÖMLEKSĠZ-AKIN OTOMOTĠV
MESUT KARADEDELĠ-MESUT ISI DOĞALGAZ
ADEM ÇUHADAR - ÇUHADAROĞLU TĠCARET
AYFER GÜVEN-METĠN RULMAN HIRDAVAT OTOMOTĠV GIDA KĠMYA SANAYĠ TĠCARET
CENGĠZOĞLU OTOMOTĠV PETROL GIDA ĠNġAAT NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
GÜNYÜZ TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAYHANLAR MOTORLU ARAÇLAR ĠNġAAT NAKLĠYE TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAZIM KÜÇÜK OTO LASTĠK YEDEK PARÇA OTOMOBĠL BEYAZ EġYA VE SĠGORTA ARACILIĞI SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġTĠ.
MUSTAFA TÜRKSOY-EGE DOĞUġ OTOMOTĠV LASTĠK SANAYĠ.
NEVAF AKAR - AKARYAKIT ÜRÜN ALIM-SATIMI BANAZ ġUBESĠ.
OLGUNLAR OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OTO GÜNGÖRLER OTOMOTĠV YEDEK PARÇA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RĠFAT EREN-EREN TĠCARET
SAĠT YILMAZ-SUR TĠCARET
SAYPET OTOMOTĠV PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ġENTÜRK OTOMOTĠV VE YEDEKPARÇA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ULUBEYLER OTO LASTĠK OTOMOTĠV DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK GÖKERLER OTOMOTĠV SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ġAHĠNLER OTOMOTĠV GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALPMERT PETROL TURĠZM NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BOZOĞLU AKARYAKIT VE OTOMOTĠV TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KESKĠNLER AKARYAKIT ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
SARDA PETROL TURĠZM TARIM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
AĞAOĞLU OTOMOTĠV VE PETROL TĠCARET PAZARLAMA ANONĠM ġĠRKETĠ.
AHMET TAYYĠP KARAHAN
ALTINAY PETROL ÜRÜNLERĠ TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ANADOLU MADENĠYAĞ VE PETROL TĠCARETĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
ATALAN PETROL TEKSTĠL GIDA ÜRÜNLERĠ TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BANAZ PETROL ÜRÜNLERĠ SANAYĠVE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BAġYĠĞĠTLER PETROL VE TARIM ÜRÜNLERĠ TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
BAYKAL PETROL ÜRÜNLERĠ OTOMOTĠV VE TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BUHARALILAR PETROL OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇELTĠK TĠCARET-HALĠL HULUSĠ ÇELTĠK
ÇOBANBEY PETROL ÜRÜNLERĠ VE LĠKĠT PETROL GAZI (LPG) GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DAĞLIGĠL DĠNLENME TESĠSLERĠ - ALĠCAN DAĞLIGĠL
DEMĠRHANLAR PETROL TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DENKTAġ AKARYAKIT ĠNġAAT GIDASAN.VE TĠC.LĠMĠTED ġĠRKETĠBANAZ UġAK ġUBESĠ
DOĞANLAR PETROL ÜRÜNLERĠ KUYUMCULUK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EFE PETROL NAKLĠYE TURĠZM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EFEGE PETROL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EFTA PETROL ĠNġAAT TIRĠZM GIDA MADENCĠLĠK ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġTĠ. UġAK ġUBESĠ
ERDEMLER PETROL ÜRÜNLER SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERF PETROL TAġIMACILIK ĠNġAAT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EġME PETROL ĠNġAAT HAYVANCILIK TURĠZM TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
FATMA KÜÇÜKGÖL-AKARYAKIT BAYĠĠ
HĠTĠT PETROL TURĠZM VE OTOMOTĠV TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠSMAĠL KARAMAN - KAR-PET
ĠZCĠLER AKARYAKIT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARAHAN TĠCARET VE SANAYĠ KOLLEKTĠF ġĠRKETĠ HALĠL KARAHAN VE ORTAKLARI
KARATAġ TĠCARET-MUSTAFA KARATAġ
KESKĠNLER AKARYAKIT ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KESKĠNLER MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTĠV ĠNġAAT AKARYAKIT DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠCARET LĠMĠTED ġTĠ.
KESKĠNLER TÜKETĠM MALLARI TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KUNT PETROL ĠSTASYONU OTOMOTĠV TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET ATASORKUN-ATASORKUN SARRAF VE PETROL
                    Page 37
                  Otomo.Petrol


METĠNLER PETROL TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MHZ ÖZDERSAN ÖZGÖBEK PETROL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NURPET PETROL NAKLĠYAT ĠNġAAT TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ BANAZ/UġAK ġUBESĠ
ÖNKA PETROL ÜRÜNLERĠ NAKLĠYAT KÖMÜRCÜLÜK GIDA SANAYĠ VE TĠCARETLĠMĠTED ġĠRKET.
ÖZ YIL-PET PETROL ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE BESĠCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZĠNAY AKARYAKIT ÜRÜNLERĠ TURĠZM OTOMOTĠV TARIM ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġTĠ.
PAZARYOLU GIDA TIBBĠ MALZEME VE PETROL ÜRÜNLERĠ NAK. TĠC. LTD. ġTĠ. PAZARYOLU PETROL ĠSTASYON ġUBESĠ
RAMAZAN AÇIKGÖZ-AÇIKGÖZ AKARYAKIT ĠSTASYONU ĠġLETMESĠ
RAMAZAN KESKĠN AKARYAKIT,TURĠZM,DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RAMAZAN TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU PETROL NAKLĠYE KASAP DERĠ MARKET ĠġLETMESĠ
RĠFAT YAZGAN
SELVĠLER ĠNġAAT MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ġADĠ TORLAK VE OĞULLARI KOLLEKTĠF ġĠRKETĠ
ġENAY-METĠN ENDÜSTRĠYEL TEMĠZLĠK KĠMYEVĠ MADDE ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ġERĠF AKÇAY
TANIġLAR PETROL MADENCĠLĠK NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
TEKĠN DAĞLIGĠL
TOKMAK PETROL MÜHENDĠSLĠK TURĠZM ĠNġAAT NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UMPAġ PETROL VE TURĠZM ANONĠM ġĠRKETĠ
USAġ PETROL AKARYAKIT OTOMOTĠV GIDA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK OTOGAZ PETROL ÜRÜNLERĠ OTOMOTĠV ĠNġAAT TAAHHÜT MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZAY PETROL ÜRÜNLERĠ GIDA NAKLĠYE MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZDEMĠR PETROL TEKSTĠL ĠNġAAT VE NAKLĠYE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġġAK GÜNAY TURĠZM OTELCĠLĠK GIDA PETROL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YALIM PETROL ÜRÜNLERĠ TURĠZM OTOMOTĠV GIDA NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAġAR MANAV
YILPET PETROL ÜRÜNLERĠ TĠCARETĠ - AYġE YILDIRIM
ZÜBEYĠR AKÇAY-AKÇAY PETROL
DOĞAL OTOMOTĠV ĠNġAAT TURĠZM NAKLĠYE MADENCĠLĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DOĞAN CAN OTOMOTĠV iNġAAT TURĠZM NAKLĠYE MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠBRAHĠM ERDOĞAN - ÖZMEN OTO-UĞUR ĠNTERNET KAFE
NĠYAZĠ ERDOĞAN-RENOTEK
OTO ÇELĠK OTOMOTĠV VE YEDEK PARÇA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OTOSAN YEDEK PARÇA BAYĠĠMEHMET EMĠN TÜRKMEN
ÖZ KARDEġLER YEDEK PARÇA OTOMOTĠV PETROL ÜRÜNLERĠ TURĠZM SAN VE TĠC. LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZBEġLER OTO SERVĠS TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RU-PA OTOMOTĠV DIġ TĠCARET PETROL DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU-TÜRKMEN OTOMOTĠV
ġANLI OPEL OTOMOTĠV TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
USKAY OTOMOTĠV SERVĠS TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK EKĠP OTOMOTĠV RULMAN HIRDAVAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK HĠSAR OTOMOTĠV PETROL VE GIDA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK YILMAZ OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUHAMMED AYNECĠ-MERT MOTOR
ALFA PETROKĠM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠAĞA KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
BEK-BATI ELEKTRO KĠMYA KAĞIT VE KĠMYEVĠ MADDELER LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BETTA KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ATILIM KĠMYA TEKSTĠL VE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
FLEX-R-US ĠNTERNATĠONAL AĠR AND SEA SERVĠCES ĠNġ. TAAH. BAKIM AMB. HĠZ. ĠTH. ĠHR.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
AS YÜKSEL DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT OTOMOTĠV NAKLĠYECĠLĠK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BANAZ EFEOĞLU OTOMOTĠV PETROL ĠNġAAT OTEL SU ÜRÜNLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BEDEL OTOMOTĠV TURĠZM MEDĠKAL ANONĠM ġĠRKETĠ
ÇĠFTÇĠOĞLU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EġMELĠ OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ETKĠN OTOMOTĠV DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 38
                   Otomo.Petrol


SADIKLAR OTOMOTĠV TEKSTĠL KONFEKSĠYON SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
SEÇKĠN OTOMOTĠV VE TURĠZM-MEHMET SIRAÇ UMAN
TALĠP AYDIN -GÜR OTOMOTĠV
UġAK ÇAĞDAġ OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YURTSOYLULAR OTOMOTĠV TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYDINALP OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖNEN MĠNĠ MARKET-BÜLENT GÖNEN
KĠYSAN OTOMOTĠV ĠNġAAT GIDA TEKSTĠL NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZGÜNDÜZ OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ULUS BOYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇOLAKOĞLU YAĞ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK MEGA DERĠ TEKSTĠL GIDA TARIM ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DOĞA TEMĠZLĠK GIDA KĠMYA ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERKAN NACAKLI-SERKAN TĠCARET
ÇETĠNKAYA TEMĠZLĠK MADDELERĠ GIDA PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇARDAK MÜHENDĠSLĠK DOĞALGAZ OTOGAZ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK KELLEOĞLU OTOMOTĠV GIDA PETROL ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                    Page 39
                   Otomo.Petrol


FAALİYET
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
                    Page 40
                   Otomo.Petrol


Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
                    Page 41
                   Otomo.Petrol


Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
                    Page 42
                   Otomo.Petrol


Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
Otomo. Petrol Ürn. ve Kimyas. Ürn.
                    Page 43
                        Otomo.Petrol


ALT FAALİYET
Bio yakıtların harmanlanması
Bio yakıtların harmanlanması
Birincil formlarda plastik imalatı
Birincil formlarda plastik imalatı
Diğer motorlu taĢıtların satıĢı
Diğer motorlu taĢıtların satıĢı
Diğer motorlu taĢıtların satıĢı
Diğer motorlu taĢıtların satıĢı
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz,
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
Ham petrol, ham yağ, mazot, benzin,
Küçük motorlu bisikletler dahil, mo
Lastiğin yeniden iĢlenmesive sırt g
Lastiğin yeniden iĢlenmesive sırt geçirilmesi
Lastiğin yeniden iĢlenmesive sırt geçirilmesi
Madeni yağlar ve gres yağları, rafi
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
                         Page 44
                        Otomo.Petrol


Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiĢ petrol ürünleri
Motorlu taĢıt parçalarının ve akses
Motorlu taĢıt parçalarının ve akses
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtın
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtın
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtın
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtın
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
                          Page 45
                        Otomo.Petrol


Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motorlu taĢıtların bakım ve onarımı
Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satıĢı
Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı
Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı
Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı
Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı
Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtl
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
                         Page 46
                        Otomo.Petrol


Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Otomobiller ve hafif motorlu taĢıtların satıĢı
Paslanmaya karĢı bakım
Paslanmaya karĢı bakım
Paslanmaya karĢı bakım
Paslanmaya karĢı bakım
Paslanmaya karĢı bakım
Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç)
Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç)
Temizleme maddelerinin toptan ticar
Temizleme maddelerinin toptan ticar
Temizleme maddelerinin toptan ticareti
Üretim sürecinin bir parçası olmak dıĢında, parça ve aksesuarların montajı
Üretim sürecinin bir parçası olmak dıĢında, parça ve aksesuarların montajı
                         Page 47
                    Otomo.Petrol


ADRES1               ADRES2         İL   İLÇE   TEL1
Gıda Toptancılar Sitesi 2.Sk.Nr:8             UġAK
DURAK MH.FATĠH CD. NR.16/A                 UġAK
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.43/1 M.Tiritoğlu  ĠĢ Hanı        UġAK     2233850
Ulubey Yolu üzeri 3.km.                  UġAK     2153603
Fevzi Çakmak Mh. Galericiler Sitesi Nr:23         UġAK     2310100
Fevzi Çakmak Mh. Vadi Cd .Nr.73/1             UġAK     2312425
Ünalan Mh.Atatürk Bl.Nr:22/A                UġAK  MERKEZ 2151053
DENĠZLĠ YOLU ÜZERĠ GALERĠCĠLER   SĠTESĠ NO:35      UġAK
CUMHURĠYET MAH. MĠLLĠ EGEMENLĠK   CAD.NR.21       UġAK       3151016
Merkez Belkaya köyü                    UġAK       2236842
Ünalan Mh. IĢık Sk. Nr.2                  UġAK  MERKEZ  2122482
Özdemir Mh. Mimar Sinan Cd. Nr.54/B            UġAK       2152214
ÜNALAN MH. MĠMAR SĠNAN CADDESĠ   NR.89         UġAK       2246466
Atatürk mh. Orhan Dengiz Bulvarı  9/A          UġAK  MERKEZ  2156641
Bozkurt Mh. Hisarkapı Uluyolu    Nr:9/A         UġAK       2151059
CUMHURĠYET MAHALLESĠ M.EGEMENLĠK CD NR.21         UġAK  BANAZ   3151016
Belediye ĠĢhanı NO:6                    UġAK       2153286
BĠR EYLÜL CAD.NO:25/A                   UġAK       2151611
ĠSMETPAġA CAD.NO.45                    UġAK       2151910
Hürriyet Cd. Nr.16                     UġAK  ULUBEY  7161122-7161026
ġEHĠT ALĠBEY MAHALLESĠ       LONCA CADDESĠ NR.09  UġAK  EġME   4141036
KIZILHĠSAR KY. YAKA MEVKĠĠ BANAZ  YOLU ÜZERĠ 15. KM UġAK    BANAZ   3512170
YILDIRIM BEYAZIT CAD.NO.1-1                UġAK       2151094
Gölbahçe Mh. Cami Sk Nr:22                 UġAK  SĠVASLI  6181105
Özdemir Mh. Testi Pazarı Sk.    Nr.12         UġAK       2157189
ġehit Ali Bey Mh. Kemer Cd. Nr:12             UġAK  EġME   4141250
Karaağaç mh.Değirmenci sk.Nr.8               UġAK  MERKEZ  2158952
ĠSLĠCE MH. ĠSLĠCE SK. NR:1/S    BELEDĠYE ALTI     UġAK       2153569
DURAK MH.FATĠH CD.NR.26/E                 UġAK       2279001
Sanayi Böl. Fabrikalar cad. no: 18             UġAK       2151094
ATATÜRK MH.ORHANDENGĠZ BULVARI   NO:21/C        UġAK       2128569
KEKLĠKLĠ KY.                        UġAK  EġME   02323882890
Nuri ġeker Cd. 3. Atölye Sk. Nr:1/D            UġAK  MERKEZ  2276099
Organize Sanayi Bölgesi 102.Cad.  No:45         UġAK       2314290
Yeni Sanayi Sitesi 3.Site Sk. Nr.40            UġAK  MERKEZ  2152083-2271696
Karma Organize Sanayi Bölgesi               UġAK
                  1 nolu Ada 3 nolu Parsel        2340082-83-84
SELÇĠKLER KASABASI                     UġAK  SĠVASLI
Organize Sanayi Bölgesi 120.Cd   No:207         UġAK       2667710
Organize Sanayi Bölgesi 117. Cd.  Nr.333         UġAK       2153562
1.Organize Sanayi Bölgesi 113.Cd  No219         UġAK       2667700
Yeni Sanayi Sitesi 6. Sk. Nr:8               UġAK       2279592
Organize Sanayi Bölgesi 117.Cd.   Nr.333         UġAK       2151094
Kemalöz Mh. Belediye Otagarı Ġçi  Nr:101         UġAK       2278491
Sarayaltı Mh. Çay Kenarı. Nr.22              UġAK       2122946
Ġslice Mh. Fatih Caddesi Nr. 53/A             UġAK       2275620-22
Mehmet Akif Ersoy Mh. 2. Kaya Sk.  12/A          UġAK       2243429
Ġslice Mh. Annaç Sk. Nr.12                 UġAK       2244073
KurtuluĢ Mh. Polis Sk. Pancar ĠĢ  Merkezi K.5 Nr.40   UġAK       2236734
Sarayaltı Mh.2.Açık Sk.Nr:1                UġAK       2121630
Organize Sanayi Bölgesi 101.Cd.   Nr.28         UġAK       2667638
Organize Sanayi Bölgesi 102. Cd.  Nr.49         UġAK       2542860
Ulubey Yolu Üzeri Yıldırımlar               UġAK
                  Sanayi Sitesi C Blok Nr:41       2169477
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Nr.48            UġAK       2279611
Köme Mh. Yücelti Sk. Ahmet Yılancı ĠĢhanı Nr. 2 B:123   UġAK       2237072 M
Durak Mah. Gün Sazak Cad.      No:20/A        UġAK
                     Page 48
                   Otomo.Petrol


ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 104.CD.   NR.164        UġAK
YENĠ SANAYĠ SĠTESĠ 4. SK.NR:21              UġAK       2238565
KÜME MH. YÜCELTĠ SK. AHMET     YILANCIOĞLU ĠġHANIUġAK NR.26      2275744
Bir Eylül Sanayi Sitesi 2. Site Sk. Nr:6         UġAK       2310810
Bir Eylül San. Sit. 7.Sk. Nr.3              UġAK       2313633
Bir Eylül Sanayi Sitesi 5.sk.No 14            UġAK       2311422
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 115. CADDE NR.231         UġAK  MERKEZ  2155197
AlaĢehir Cd. Nr:16/1                   UġAK  EġME   4141172
Durak Mh. Atatürk Bulvarı Nr:67              UġAK       2122785
Ünalan Mh. Zübeyde Hanım Cd.               UġAK
                  Çamucu Apt. Altı Nr.56/1 B       2232525
Hamamboğazı Mh. Ġstiklal Cd. Nr.75            UġAK  BANAZ
Birüylül Sanayi Sitesi 6. Sk. Nr.28            UġAK       2120560
1 Eylül Sanayi Sitesi 5.Site Sk.  Nr.19         UġAK       2123386
1 Eylül San.Sitesi 6.Sk. Nr: 7              UġAK       2311380
YENĠ OTO GARAJI ÜSTÜ 313 BELEDĠYE             UġAK
                  SANAYĠ DÜKKANI BOZKIRLI SK.NO:23    2158135
1 EYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ 15 SĠTE    SK.NR:7/A       UġAK
Yeni Sanayi Sitesi Pırlanta Sk.   Nr.8/A        UġAK       2311577
Ġslice mh.Yakıt sk.Nr.28                 UġAK       2125249
Yeni Sanayi Sitesi 10. Site Sk.   Nr.51         UġAK       2153883
Yeni Sanayi Sit.3.Sk.Nr.7                 UġAK  MERKEZ  2159226
FATĠH MH. ORHAN DENGĠZ BULVAR ÜZERĠ3.KM          UġAK       2162760
Ġstasyon Mh. Vali Murat Cd. Nr:21             UġAK  EġME   4141070
Fevzi Çakmak Mh. Gazi Bulvarı    Nr.30/A        UġAK       2275555
UġAK ĠLĠ DURAK MAHALLESĠ GAZĠ    BULVARI NR.73/A    UġAK       2124439
KEMALÖZ MH. ATATÜRK BULVARI     NR.135/A       UġAK       2233818
KURTULUġ MAH.ANNAÇ SOK.NO.8                UġAK       2123388
UĢak-Ġzmir Karayolu Beylerhan    Yol KavĢağı 15.km.  UġAK       2668411
Kemalöz Mh. Atatürk Blv. Yeni Garaj Altı Nr.127      UġAK       2271215
Atatürk Mh. Fırtına Sk. Nr:12               UġAK  MERKEZ  2311655
Ankara asfaltı Kızılcasögüt kavĢağı            UġAK  BANAZ   3512002
DĠKĠLĠTAġ MH. ATAÜRK BULVARI    NR.374/B       UġAK       2634215
ÜyükbaĢı Mh.EĢme Asvaltı Üzeri              UġAK  ULUBEY  7162600
Bireylül Sanayi Sitesi 5.Site Sk.  Nr.8         UġAK  MERKEZ  2310905
Durak Mh. Akbur Sk.         Nr.47/D        UġAK       2233914
ELVANLAR MH. UġAK YOLU ÜZERĠ    NR: 35        UġAK  EġME   4422626
ANKARA ASVALTI 7KM TÜRK PETROL   OFĠSĠ         UġAK       2533454
Ġstiklal Mh.Nr:9/A Yeleğen                UġAK  EġME   4752059
HAMAMBOĞAZI MEVKĠĠ 7.KM.                 UġAK  BANAZ
Gölbahçe Mh. Belediye        Dükkanları No:158   UġAK  SĠVASLI  6182671
Bölme Yolu Üzeri Yıldırım San. Sit. yanı Nr.280      UġAK       2165560
Kemalöz Mh. Yeni San. Sit.     11.Site Sk. Nr.17   UġAK       2242272
UġAK EġME CD. KALE MH. AHMETLER   KASABASI       UġAK       03124263427
Vatan cd. Nr.78                      UġAK  BANAZ   3151022
UĢak Ġzmir Karayolu 28.km. Çamyazı Ky.          UġAK       02324586544
Elvanlar Mh. EĢme UĢak Karayolu   1.Km         UġAK  EġME
TATAR KASABASI                      UġAK  SĠVASLI  6181618
Hitit Seramik A.ġ. KarĢısı                UġAK
                  Organize Sanayi Bölgesi        2270000
ĠZMĠR DEVLET YOLU 18.KM       ÜRÜN KÖYÜ MEVKĠĠ UġAK    MERKEZ  2667378
Ġzmir Asfaltı 50 km.Alanyurt köyü             UġAK       2522010
UġAK YOLU ÜZERĠ NR.150                  UġAK  ULUBEY  7161315
Ġstasyon Mh.AlaĢehir Yolu ÇıkıĢı  Nr:46         UġAK  EġME   4141185
Sarayaltı Mh.Ankara Asfaltı Üzeri  Nr.89         UġAK  MERKEZ  2272743
Fevzi Çakmak Mh. Halil Kaya     Gedik Bulvarı Nr.76/A UġAK       2152473
Ankara Asfaltı Denizli Yol KavĢağı            UġAK       2152473
ġehit alibey Mh. Hükümet Cd. Nr:46            UġAK  EġME   4712060
Aybey Mh. Feridun AlabaĢ Cd. Nr.230            UġAK       2155278
                    Page 49
                   Otomo.Petrol


Hasköy Kasabası                       UġAK ULUBEY  7565005
Yeni Tabakhane Çay Kenarı Nr:104              UġAK      2155748
Ankara Asfaltı Üzeri 7. KM.                 UġAK BANAZ   3655095
Güre Beldesi Ġzmir Karayolu 20. Km             UġAK mERKEZ  2582013
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Muzaffer Mert ĠĢmerkezi Nr.85/219UġAK      2270358
Ġnay Köyü                          UġAK ULUBEY  7667353
Karakuyu Mh. Güney Yolu Üzeri    DikilitaĢ Mevkii Nr.54/AUġAK EġME
Ġlyaslı kasabası YeĢilyurt mh.   Atatürk cd.Nr.23    UġAK      2592310
Köme Mh. Cumhuriyet Cd. Nr.14                UġAK MERKEZ  2152473
UĢak Yolu Üzeri 3.Km.                    UġAK SĠVASLI  6183187
UĢak Cd. Adliye KarĢısı Nr:14                UġAK SĠVASLI  6181558
Ġzmir Karayolu 8. Km. KaĢbelen Köyü Bozalan Mevkii     UġAK      2634249
Adnan Menderes Caddesi Nr.19                UġAK BANAZ   3151021
Organize Sanayi Bölgesi 101 Cd.   Nr:65          UġAK      2668057
GARAJ KARġISI NO.3                     UġAK      2151728
Dilek Mh. Esentepe Sk. Nr.B/1                UġAK
                  Yanı Banaz UĢak Karayolu 6.Km BANAZ   3262170
UĢak Denizli Karayolu Çanlı Köprü  Mevkii Türk Petrol BayiiUġAK      2310039
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cd. Nr:64          UġAK Banaz   2152284
Köme Mh. Taslak Sk. Nr.9/A                 UġAK      2237377
FEVZĠ ÇAKMAK MH.1.ERTÜRK SK.NR.4              UġAK
                  UġAK ÇĠVRĠL KARAYOLU KĠPA KARġISI    2316969
Fevzi Çakmak Mh. Çivril Cd.     Nr:298         UġAK MERKEZ  2314106
Ġslice Mh. Annaç Sk. Nr.28 Bayhan  ĠĢhanı K.5/27      UġAK
ANKARA ASFALTI 3. KM AKARYAKIT   ĠSTASYONU        UġAK      2311341
UĢak Ġzmir Karayolu 6. Km.                 UġAK MERKEZ  2634332
Atatürk Mh. Gazi Blv. Nr.260                UġAK SĠVASLI
ġEKER FAB.KARġISI ġEKER RESTORANT              UġAK      2311027
ĠsmetpaĢa Cd. Muzaffer Mert Pasajı Nr.85 K.1/219      UġAK      2120951
UġAK-ĠZMĠR KARAYOLU 12.KM.ÜRÜNKÖY ALTI           UġAK      2275308
Bireylül Sanayi Sitesi 1.Site sk.  Nr: 4          UġAK      2311079
DURAK MAH. ĠSMETPAġA CAD. BAġER   ĠġHANI NR:123 K:3    UġAK      2310677
Atatürk Mh. Çivril Cd. Nr.18/C               UġAK      2270687
BĠREYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ 7.SĠTE SK.  NR.3          UġAK      2315505
1 Eylül Sanayi Sitesi 5. Site Sk.  Nr.25          UġAK      2310670
ANKARA YOLU 3.KM NO:94                   UġAK      2311684
Yeni Sanayi Sitesi 4. Sk. Nr:40   NO:40          UġAK MERKEZ  2125478
Kemalöz Mh. Yeni Sanayi Sitesi   9.Sk. Nr:12       UġAK      2232655
1 Eylül San. Sit. 6.Sk. Nr.23                UġAK      2310365
FEVZĠ ÇAKMAK MH. BĠREYLÜL SAN. SĠT 9. SK. NO:1       UġAK      2310877
YENĠ SANAYĠ 3.SĠTE SK. NR.50/A               UġAK MERKEZ  2244035
Yeni Sanayi Sitesi 9. Sk. Nr.14               UġAK MERKEZ
1 Eylül Sanayi Sitesi 9. Sk.    Nr:21A         UġAK
Bir Eylül Sanayi Sitesi 8. Sk.   Nr.25          UġAK MERKEZ  2274199 N.Kale
Bireylül Sanayi Sit. 7. Sanayi Sk. Nr.28          UġAK MERKEZ  2310682
ATATÜRK MH. AĞALAR SK. NR:48                UġAK SĠVASLI
Tekstil Organize Sanayi Bölgesi   101. Cd. Nr.19     UġAK      2667548
Organize Sanayi Bölgesi 117. Cd.  Nr.304         UġAK      2668070
KaĢbelen Köyü Mende Bağları Mevkii P.K.20         UġAK      2634251
Deri Organize Sanayi Bölgesi    Parsel 19/4       UġAK      2243450
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 118. CAD.  NR.474         UġAK      2667876
ġEHĠTLER MH.ADNAN MENDERES CADDESĠ NR.16          UġAK BANAZ   3151866
Durak Mh. Akbur Sk. Nr.5                  UġAK      2312236
CUMHURĠYET MH. ĠNÖNÜ CD. NR.59               UġAK BANAZ   3151866
Durak Mh. Dinçer Sk. No:1/C                 UġAK
Fevzi Çakmak Mh.Atatürk Bulvarı   Tarım Sitesi KarĢısı  UġAK      2313370
Fevzi Çakmak Mh. Bölge Trafik    KarĢısı No:136     UġAK      2121906
Otokent Galericiler Sitesi Nr.4               UġAK      2165830
                    Page 50
                  Otomo.Petrol


Ankara Asfaltı Nr.143                  UġAK      2315758
ANKARA ASVALTI ÜZERĠ ÜÇOĞLU    APT.ALTI NO:18    UġAK      2239727
Oto Galericiler Sitesi Nr:15              UġAK      2240403
Bir Eylül Sanayi Sitesi 14.Sk.   Hizmet Binası Altı  UġAK  MERKEZ  2314146
Ġzmir Asvaltı Kültür Sitesi A Blok Nr:39        UġAK  MERKEZ  2241009
Bireylül Sanayi Sitesi       4.Sk.Nr.4      UġAK  MERKEZ
KURTULUġMAH.ÇAKALOZ SOK.                UġAK      2157809
Yeni Sanayi Sitesi 9. Sk. Nr. 17            UġAK      2277655
Bireylül Sanayi Sitesi 4. Sk.Nr:17           UġAK      2310862
Yeni Sanayi Sitesi 6. Sk. Nr:20             UġAK  MERKEZ  2238944
Ankara Asvaltı Üzeri Pamuklu    Dokumacılar Sitesi  UġAK      2273881
KARMARORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 175. ADA 12.PARSEL    UġAK      2243573
Sarayaltı Mh. Konak Sk. Nr.16              UġAK      2667956
ELMALIDERE MH.NURĠ ġEKER CD.              UġAK
                  ÖZEL ĠDARE DÜKKANLARI NR.35/O UġAK
Fevzi Çakmak Mh. Bir Eylül Sanayi Sit. 24. Sk. Nr.4  UġAK      2270280
Fevzi Çakmak Mh.1 Eylül Sanayi   Sitesi 10. Sk. Nr: 2 MERKEZ UġAK   2311121
Yeni Sanayi Sitesi 5. Site Sk.   Nr.25        UġAK      2623797
                   Page 51
               Otomo.Petrol


     TEL2   FAKS


     2340066  2340070


          2315605
          2237193


          2124439
     2154287
     2156023  2152214

     2271020  2156641

          3152024
     2233286

          2234549
     2242973-2244444
     7161081 7161122

          3512383
     2278232  2157962

     2243829  2243829

     2246430


          2157962
          2270520
02323882890
     2244228 2151726
     2668304-052668306
          2230729
     05325830951
2340082-83-84    2340083

     2667070  2667770

     2313980  2668804
     2311345  2312318


          2122946
2275620-22     2275625
          2243429

          2236734

     2667639 2667648
     2542858--224653
     2169488 2169499
          2279611
          2153587
     2270177-2154309
                Page 52
                 Otomo.Petrol
          2316533
          2311422
     2237216  2237216
          4143400
     2275885  2124458

          02763655095
     2277743  2277743
     2310865  2273497
          2314984


          2311578
     2157070-2158080
     2128745 2125249
     2154127 2279696
     2154753-2310722

          4142223
          2241451

     2233819  2243327
     2668484  2277742
          2667497


          3512465
     2311482  2634215
          7162848
     2310704  2311083
          2233915

     2533199 2533454
     4547293-944752059

     6182670
          2165560

03124263427    03124263428
     3151042  3151022
02324586544


     2274666  2231160
     2667180  2667378
          2522011
     2277741  7161064
          4143262
     2152473  2272741
          2240751
                  Page 53
          Otomo.Petrol


     7565303
     2236543
04822191422
     2582017
     2128311

02322567272
     2592310
     2246020
6181553-6181132
6182009 6181359
2154032 2277694
     3512304
     2668057
     2153785
2151342-2273725
3262041 3262170
     2310407

     2246048
     2312223
2247307  2314107

     2311868


2151018  2313473
     2128311


2311079  2311079


2311622  2311312
2311654  2311064
2153244  2240328
2153306
     2310365

     2153346
05326677992 Env


     2240798
2237905 - M
     2311782

2667348  2667549
     2667060
2634250  2634364
2243450  2247502
     2667848


3151123

2316315-162316407
     2124139
           Page 54
          Otomo.Petrol


     2315760


2311690  2315405
2242034  2242034     2310862
     2238944
     2310399

2667957  2667958

2311104
     2311121
           Page 55
                  Makine Ġmalat


ÜNVANI
UDAġ UġAK DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
HAMĠ ÖZER ÖZ KA TĠCARET
TEKĠN ACET-BUHARA YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZLARI DOLUM-BAKIM VE SATIġ TĠCARET
UġAK MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET KOLLEKTĠF ġĠRKETĠ ASLAN VE NĠYAZĠ DÜLGER
ASYA MEDĠKAL TIBBĠ ÜRÜNLER PAZARLAMA ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK 1.ġUBESĠ
DOĞAN MÜHENDĠSLĠK TESĠSAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SALĠM ÖZDEN-3M DOĞALGAZ TĠCARET
UġAK ISI MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT TURĠZM DOĞALGAZ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AFġĠN TEKNĠK ISI MÜHENDĠSLĠK DOĞALGAZ ĠNġAAT NAKLĠYECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ARCA MÜHENDĠSLĠK-AHMET TALAT ARCA
ÇANKAYA MÜTEAHHĠTLĠK MÜġAVĠRLĠK ĠNġAAT MAKĠNA DOĞALGAZ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DESAN DEMĠR ÇELĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
EGE YAPI GAZ MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMĠNE KORKMAZ - PĠRAMĠT MÜHENDĠSLĠK
EMRE TÜRKAY-TÜRKAY MEKANĠK MÜHENDĠSLĠK DOĞAL GAZ ISI SĠSTEMLERĠ ĠNġAAT TAAHHÜT TESĠSAT ĠġLERĠ
ERGÜN ISI DOĞALGAZ MÜHENDĠSLĠKĠNġAAT NAKLĠYECĠLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜLER KILIÇ-ZĠRVE DOĞALGAZ
GÜNEL MAKĠNA-MUSTAFA GÜNEL
KUġDEMĠR DOĞALGAZ SIHHĠ TESĠSAT PLAN PROJE MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MAVĠ UġAK DOĞALGAZ KLĠMA SĠSTEMLERĠ ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MERTER POSTACI
MĠR ENERJĠ DOĞALGAZ ISI SĠSTEMLERĠ ĠNġAAT MÜH. TAAHHÜT OKTAY RĠFAT BAYAR VE ORTAKLARI ADĠ ORTAKLIĞI
MURAT TESĠSAT ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OZON MÜHENDĠSLĠK TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TAMAJ DOĞAL GAZ MAKĠNA REKLAM ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
TANER ISITMA SĠSTEMLERĠ DOĞALGAZ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK ĠNġAAT SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. UġAK ġUBESĠ
TE MÜHENDĠSLĠK PROJE MEKANĠK TESĠSAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TEPE YAPI MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK LĠDER ISI DOĞALGAZ ĠNġAAT GIDA TURĠZM MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ENERJĠ ÜRETĠM DAĞITIM HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
VEYSEL ARIKAN - ARIKAN DERĠ MAKĠNE SANAYĠ
SAMĠM ÖZDEN
KENAN ÖZEN-ÖZEN MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ
TAHĠR PERDAHCI
AZĠME KELEġ - ÖZKELEġ KOPÇA SANAYĠ
MISIRLI MAKĠNA ĠMALATI TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BOZ ENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ETEN-SESLĠ ENERJĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
HĠT ENERJĠ ISI METAL MADENCĠLĠK HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SÖNMEZ ELEKTRĠK ÜRETĠM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
USEL USAġ ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
OSMANGAZĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
RAMAZAN SARI - GÜMÜġ MAKĠNA
BĠRLĠKSAN MOTOR YENĠLEME HĠZMETLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
TĠRĠTOĞLU TURZĠM VE MOTORLU ARAÇLAR SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
ÜMĠT SARAÇ-SARAÇOĞLU ENDÜSTRĠYEL SOĞUTMA ĠMALATI
EMEL KAZAN VE MAKĠNA SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ BANAZ ġUBESĠ
EġME ISI SĠSTEMLERĠ GIDA SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TÜM ISI MÜHENDĠSLĠK KAZAN VE MAKĠNA SANAYĠ RECEP NACAR
UġAK TÜM ISI KAZAN VE KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠLYAS KUġ
ARICAN METAL ĠNġAAT MALZEMESĠ OTO YEDEK PARÇA VE GIDA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠRSAÇ BĠRLĠK SAÇ SANAYĠ VE TĠCARETĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
ERKĠN METAL MAKĠNA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FEN CĠVATA VE ĠZALATÖR ĠMALATIGALVENĠZ ĠġLERĠ-ĠBRAHĠM PEYNĠRCĠOĞLU
                   Page 56
                   Makine Ġmalat


HAMARAT GIDA METAL ENERJĠ ĠNġAAT TURĠZM DAHĠLĠ TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MERT SAÇ KROM DEMĠR ĠMALATI VE ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
PALAMUTÇU MAKĠNA SAN.SEBAHATTĠN PALAMUTÇU
GÖKSAN ZĠRAĠ ALETLER ATÖLTESĠ-YUSUF ZĠYA GÖK
KONYALI ÜÇLER-MEVLÜT ÖZBEN
ÖZDOĞAN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
NAZMĠ DEMĠRDÖĞER TARIM MAKĠNALARI SINAĠ VE TIBBĠ GAZLAR ĠMALAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖNER MAKĠNA MÜHENDĠSLĠK VE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TEKTEL TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERÇAĞTEX TEKSTĠL MAKĠNELERĠ ĠTHALAT-ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERDĠNÇ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
AKDERMAK DERĠ TEKSTĠL VE MAKĠNA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALSA MAKĠNA SANAYĠ-MEHMET SARIKILIÇ
DURDANE TUNÇAY-TUNÇ MAKĠNA
MCSM MAKĠNE ĠMALAT VE SERVĠS HĠZMETLERĠ ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MESUT EROL-DEM-MAK-MAKĠNE SANAYĠ
NAĠL YORULMAZ- YORULMAZ MAKĠNA
SEMĠZOĞLU TEKSTĠL AMBALAJ TURZĠM DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEMRA ÖZDOĞRU - ERSE MAKĠNA ÇELĠK ĠMALATI,MONTAJI VE TĠCARETĠ
YENĠ BĠRLĠK MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SAMĠ YAKUT-YAKUT ALÜMĠNYUM ALAġIMLARI
                    Page 57
           Makine Ġmalat


FAALİYET
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
            Page 58
           Makine Ġmalat


Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
Makine Ġmalatçıları
            Page 59
                         Makine Ġmalat


ALT FAALİYET
Ana borularla kullanıcılara gaz satıĢı
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
Binalar veya diğer inĢaat projeleri
Binalar veya diğer inĢaat projeleri
Binalar veya diğer inĢaat projeleri
Binalar veya diğer inĢaat projeleri
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Binalar veya diğer inĢaat projelerinde tesisat
Buhar ve havalandırma sistemi üretimi
Deri makineleri imalatı
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamı
Diğer mühendislik faaliyetleri ve i
Diğer tarımsal amaçlı makine, teçhi
Düğmeler, kopçalar, çıtçıtlar, fermuarlar vb. imalatı
El veya motor gücü ile çalıĢtırılan kaldırma, taĢıma, yükleme ya da boĢaltma makinelerinin imalatı
Elektrik enerjisi üretimi
Elektrik enerjisi üretimi
Elektrik enerjisi üretimi
Elektrik enerjisi üretimi
Elektrik enerjisinin dağıtımı
Kullanıcılara elektrik satıĢı
Makine montajı
Makinelerin onarımı
Makinelerin onarımı
Makinelerin onarımı
Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
Metal parçaların delinmesi, tornala
Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması
Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması
Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması
Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması
                           Page 60
                        Makine Ġmalat


Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması
Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması
Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması
Motorlu kara taĢıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Motorlu kara taĢıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Motorlu kara taĢıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı
Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı
Tekstil endüstrisi makineleri ile d
Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiĢ ve örgü makinelerinin toptan ticareti
Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiĢ ve örgü makinelerinin toptan ticareti
Tekstil makineleri imalatı
Tekstil makineleri imalatı
Tekstil makineleri imalatı
Tekstil makineleri imalatı
Tekstil makineleri imalatı
Tekstil makineleri imalatı
Tekstil makineleri imalatı
Tekstil makineleri imalatı
Tekstil makineleri imalatı
Toplama, sıralama, ayırma, tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmıĢ malları sökme, paketleme ve tekrar pa
                         Page 61
                  Makine Ġmalat


ADRES1               ADRES2         İL  İLÇE   TEL1
Ġslice Mh. Fatih Cd. Ġbrahim Etem  ĠĢ Hanı Nr:3 K:4    UġAK     2246474
KurtuluĢ Mh. Cimcim Cd. Nr.15/B              UġAK     2242554
Aybey Mh.Eski Tabakhane Cd.Nr:580             UġAK
Ankara Asvaltı Üzeri 3. Km. PK.6              UġAK     2310703
Fatih mh.Orhan Dengiz Bulvarı Nr.95            UġAK     02222309220
Durak Mh. Gün Sazak Cd. Nr.23               UġAK Merkez  2241942
KURTULUġ MH.HAKKI YAĞCI CD. NR.44/C            UġAK     2270999
Kemalöz Mh. Zübeyde Hanım Cd.Nr:1/A            UġAK MERKEZ  2241757
Ġslice Mh. Değergeç Sk. Nr.18/B              UġAK     2244939
KurtuluĢ mh.Hakkı Yağcı cad.    No 6/G         UġAK     2235572
DURAK MH.FATĠH CAD. NR.18/D                UġAK MERKEZ  2232687
Durak mh.Gün Sazak cd.Nr:23                UġAK     2152640
Durak Mh. Fatih Cd. Nr.26/D                UġAK     2236319
Köme Mh. Yurt Sk. Nr.10                  UġAK     2162850
Ünalan Mh. Cimcim Cd. Nr.10/D               UġAK     2277911
Kemalöz mh.ġeref cd.Nr.33                 UġAK     2245793
Cumhuriyet Mh. Saffet Efendi Sk.  Nr.37/C        UġAK     2168552
Bireylül Sanayi Sitesi 12.Sk.Nr.10             UġAK     2313251
Durak mh.Fatih cd.Nr.30/G                 UġAK     2240872
Ünalan Mh. Zübeyde Hanım Cd. Nr.20             UġAK     2247103
KURTULUġ MH.ÖZEN ĠġH.K.2      NR:25         UġAK     2121480
KurtuluĢ Mh. Zübeyde Hanım Cd.   Nr.37/A        UġAK     2154176
Ġslice Mh. Fatih Cd. Nr.13/B                UġAK     2153895
Durak Mh. Fatih Cd. Nr.26/C                UġAK     2232216
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr.126            UġAK     02323723922
Kemalöz Mh.ġeref Cd.Nr:80/1                UġAK
Fevzi Çakmak Mh. Bir Eylül San Sit. 21.Sk. Nr.3/A     UġAK     2315255
Atatürk Mh.Milli Egemenlik Cd.Nr:21            UġAK     2274217
ATATÜRK MH. ORHAN DENGĠZ BLV. NR:13            UġAK     2242149
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 120.CD.   NR:549         UġAK     2667171
1 Eylül Sanayi Sitesi 15. Site Sk. Nr.8          UġAK     2310747
FEVZĠ ÇAKMAK MH.ÇANLI TABAKHANELERĠ 5.SK.NR.31/A      UġAK     2311783
Cumhuriyet mah.1.Emlak SK. N.15              UġAK MERKEZ  2238955
ĠSLĠCE MH.FATĠH CD.NR.51/C                 UġAK     2234929
SARAYALTI MAH.CELAL BAYAR CD.    NO:153/A        UġAK     2313750
Cumhuriyet Mh. 4. Yıldırım Site Sk. Nr.23/A        UġAK     2166361
Ankara asfaltı 8.km.Göğem      Baraj yolu üzeri    UġAK     2533565
Yeni Tabakhane 8.Sanayi sk.Nr.27              UġAK     2236868
UġAK-BANAZ DEVLET KARAYOLU 26. KM             UġAK BANAZ  3262001
UġAK -DENĠZLĠ KARAYOLU 7. KM UġAK             UġAK
                  KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    2340058-59
ĠsmetpaĢa Cd. Mustafa Tiritoğlu ĠĢh K.1          UġAK     2233850
Fevzi Çakmak Mh. Çivril Cd. Nr.221             UġAK     2311660-1-2
1 Eylül Sanayi Sitesi 16.Site Sk.  No:5          UġAK     2311260
Bireylül Sanayi Sitesi 12.Site sk. Nr.23         UġAK     2311687
MĠLLĠ EGEMENLĠK CAD. GÖKALP APT.  NO.1          UġAK BANAZ
Özdemir Mh. Gün Sk.Nr:1/A                 UġAK     2236036
UĢak Banaz karayolu 11.Km.     Kızılhisar köyü giriĢi UġAK BANAZ  3512343
ġehit Ali Bey Mh. Hükümet Cd. Nr.10            UġAK EġME   4144590-91
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ĠġHANI   KAT/1 NO.102      UġAK     2152391
Sorkun Köyü Yolu Üzeri Nr.87                UġAK     2152391
SARAYALTI MAH.AVCILAR ULUYOLU    NO:109         UġAK     2278187
1.Eylül Sanayi Sitesi 11.Site Sk  Nr:14         UġAK MERKEZ  2311605
Durak Mh. 6. Sanayi Sk. Nr.6/A               UġAK     2243801
Garaj Cd. Yakıt Sk. Nr:12                 UġAK MERKEZ  2311305
YENĠ SANAYĠ SĠTESĠ 8.SĠTE SOK.NO.11            UġAK     2166331
                   Page 62
                   Makine Ġmalat


Ünalan mh.Barbaros cd.Nr.181             UġAK  MERKEZ 2234443
Atatürk Bulvarı Nr:200                UġAK     2310703
Sarayaltı Mh. Mezbeha Sk. Nr.23            UġAK     2232045
Yeni Sanayi Sitesi 1. Blok Nr:8            UġAK  ULUBEY 7161082
Sarayaltı Mh. Mezbaha Sk. Nr.5            UġAK     2152131
Organize Sanayi Sitesi 101 Cd.    Nr.38      UġAK     2667389
Organize Sanayi Bölgesi 119. Cd.   Nr.220      UġAK  MERKEZ 2667698-99
Durak Mh. 3. Sanayi Sk. Nr.18             UġAK  MERKEZ 2244881
Fabrikalar Cd. Nr:18                 UġAK  MERKEZ 2241793
Ġslice Mh. Fabrikalar Cd. Nr:8/B           UġAK  MERKEZ 2313709
Eski ġeker Fabrıkası Yolu Üzeri   Nr.230      UġAK     2313709
Tarakcıoğlu Sanayi Sitesi Nr:1/2           UġAK  MERKEZ 2239292
ANKARA ASVALTI 9.KLM.                 UġAK     2533111
Bir Eylül Sanayi Sitesi 13. Sk.   Nr.14      UġAK     2315964
Bir Eylül Sanayi Sitesi 13. Sk.   Nr:10      UġAK  MERKEZ 2315893
Bireylül Sanayi Sitesi 2.Sk.Nr:1           UġAK
Sarayaltı mh.Avcılar Uluyolu Nr.48          UġAK     2155357
Ġslice Mh. GümüĢ Sk. Nr:15              UġAK  MERKEZ 2311088
1 Eylül san.sitesi 21 Sk. Nr:7            UġAK     2317883
UĢak Organize Sanayi Bölgesi     120.Cd. Nr.539  UġAK     2667493
Bireylül Sanayi Sitesi 12.Sk.    Nr.22      UġAK     266 71 99
                    Page 63
               Makine Ġmalat


     TEL2   FAKS
         2246494
     05325123136
         2273186

     2311703  2311911
     2161113
          2271891

          2241757

          2235572
          2232687
     2241942
          2247470

          2277911


     2244020  2244020
          2126349
          2247103

          2154177
          2153895
     2232217  2232217
02323723922

     2315285
          2246171
          2274722
          2667172
          2313599
     2166362  2166334
          2533626
     2236869  2236874

          2340060
     02242420757
          2158054
          2311640
     2311676-77M186-
          2311261
     2312234 2311687


         3
     2125380120 512399
     4143794 4144589
         2152391
         2152391

          2311361
     2159800  2156437
          2310312
     2166338  2166331
                Page 64
          Makine Ġmalat
2311703  2311911
2231234  2232045
     7161082
     2272837

     2667699
05426601856
2274678 2231495
     2243635
     2313743
     2313743
2271515 2152893
     2533214
     2315964
     2315895


     2533599

     2667461
     2315543
           Page 65
                   Konfeksiyon


ÜNVANI
AKARCA AYAKKABI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYHAN ALKAN-HĠRA AYHAN KUNDURA
HAKAN KARAFAKIOĞLU - LĠZ AYAKKABI MARKET
HĠRA AYHAN KUNDURA TURĠZM YURT EĞĠTĠM ULAġIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
RAMAZAN AKBAġ-AKBAġ TĠCARET
ERKAN TEKE-ERTEK GĠYĠM
ESĠN TEKSTĠL SANAYĠ VE DIġ TĠCARET- ALĠ EZEN UġAK ġUBESĠ
ASBATU TEKSTĠL KONFEKSĠYON SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EMĠN KIRMALI-YAġAR GÖKMEN ORTAKLIĞI AVGANLAR TEKSTĠL
FEHMĠ AKARSU-AKARSU TEKSTĠL
KAMĠL YĠĞĠT SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DALĠ TEKSTĠL KONFEKSĠYON KUYUMCULUK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ EġME ġUBESĠ
SONGÜL DOĞAN-GÜL TEKSTĠL
DEEPBLUE JEANS TEKSTĠL SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MĠSKO TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ EġME ġUBESĠ.
ÖZKA TEKSTĠL PAZARLAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ASLI SARIKAYA-BUTĠK ASLI
TEMA MAĞAZACILIK HĠZMETLERĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK 2 ġUBESĠ
ÜMĠT ÇĠTĠM-TRĠBAL CLUB
ÜNAL ÖZKACAR
ACAR GRUP TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
AKÇAYLAR HAZIR GĠYĠM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AL-Ġġ TUHAFĠYE BEKĠR SAFĠ
ALMĠNA HAZIR GĠYĠM KONFEKSĠYON TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYBALA TEKSTĠL SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BAYSALLAR TEKSTĠL VE DERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠRGÜL MEFRUġAT TEKSTĠL GIDA TURĠZM MOBĠLYA VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SAN.VE TĠC. LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BÜCÜRÜK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
CENGĠZ DOST - DOST GĠYĠM
ÇARIKLI TEKSTĠL OTOMOTĠV TURĠZM VE OTELCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇARġI GĠYĠM MAĞAZALARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DELTA GĠYĠM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ELBER AKARYAKIT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EMRAH ÇANAKKALE-KOMPEDAN ÇAMAġIRLARI
ERCAN KAYNAK - KAYNAK TUHAFĠYE
ERCĠYES KONFEKSĠYON TEKSĠL GIDA TURĠZM ĠNġAAT OTOMATĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERKAN YILMAZ-NĠSA'M KONFEKSĠYON
HAKAN ÖMÜR-ÖMÜR TEKSTĠL
HALĠL BAYSAL-BEYAZ ÇARġIM
HÜSEYĠN YAZGAN
ĠSMAĠL BAYSAL
ĠSMET TAġ-TAġLAR PERDE VE ERTAġ MERMER
ĠVA TURĠZM ELEKTRĠK TEKSTĠL ĠNġAAT ÜRETĠM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
MERYEM TOPAL-MODASON MODA EVĠ
MODA-ÖMER BÖLME
NACĠ DÜNDAR-VOLKAN SPOR
NADĠDE TEKSTĠL ĠNġAAT TURĠZM EĞĠTĠM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
NESDERSAN NESĠL DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NURAY ERGĠN
ÖZBAĞ SEÇKĠN ÇEYĠZ HALI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZOĞULLAR GĠYĠM SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZ-ÖZ GĠYĠM DERĠ TEKSTĠL ĠLETĠġĠM ĠNġAAT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZTÜRKMENLER TEKSTĠL DERĠ GIDA TEMĠZLĠK NAKLĠYE TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZYÜCELLER KONFEKSĠYON TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SABRĠ HELVACI-SÖZ GĠYĠM
                    Page 66
                   Konfeksiyon


SADIK BOZ
SEDAT ETĠZ- GĠYĠM DÜNYASI
SERMĠN ÖZDEN-POYRAZOĞLU SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
ġĠRĠN GÜMÜġLER KONFEKSĠYON TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TEMA MAĞAZACILIK HĠZMETLERĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
TURKUAZ KONFEKSĠYON GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK AKÇAY TEKSTĠL DERĠCĠLĠK PETROL ÜRÜNLERĠ OTOMOTĠV ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZERLER MANĠFATURA VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YALI SPOR MALZEMELERĠ - ĠNġAAT TAAHHÜT TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
YAVUZAY TEKSTĠL ĠNġAAT VE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZEK TEKSTĠL VE GIDA, TURĠZM, DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI, ĠNġAAT TĠCARET SANAYĠĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠZZETEKS TEKSTĠL ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK REYHAN TEKSTĠL GIDA NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARACANLAR TEKSTĠL GĠYĠM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ABDURRAZAK TOPAL MUZAFFER ÖZKAN ADĠ ORTAKLIĞI.
AKMODA TEKSTĠL ÜRETĠM VE PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BÜLENT KAYA-ZĠYAOĞLU TEKSTĠL
GANĠ AGAH GÜMÜġDERE- TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ TĠCARETĠ
HEPĠ PAZARLAMA ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NESLĠ ÖRME TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
MEVLÜT FĠLĠK-FĠLĠK TEKSTĠL
SEDAT ARSLAN
HĠLAL EMLAK DERĠ GĠYĠM-ġAHĠN ANAHTAR
ULUPINAR TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GARANTĠ TERZĠLĠK VE PROFĠL DOĞRAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
VERSA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALEMDAROĞLU TRĠKO TEKSTĠL TURĠZM OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AVRASYA TRĠKO TEKSTĠL GIDA TURĠZM ĠNġAAT OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SÜLEYMAN KARATURP-SEBAT TEKSTĠL
TEMEL AYVER
UġAK ÖMÜR TEKSTĠL GIDA TURĠZM ĠNġAAT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BEĞENĠ TUHAFĠYE VE PARFÜMERĠĠÇ ÇAMAġIRI - HASAN SALEPCĠ
GÜLAY ARSLAN
                    Page 67
       Konfeksiyon


FAALİYET
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
        Page 68
       Konfeksiyon


Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
Konfeksiyon
        Page 69
                        Konfeksiyon


ALT FAALİYET
Ayakkabı perakende ticareti
Ayakkabı perakende ticareti
Ayakkabı perakende ticareti
Ayakkabı perakende ticareti
Ayakkabı perakende ticareti
b.y.s. Diğer giyim eĢyalarının ve a
b.y.s. Diğer giyim eĢyalarının ve a
Diğer dıĢ giyim eĢyaları imalatı
Diğer dıĢ giyim eĢyaları imalatı
Diğer dıĢ giyim eĢyaları imalatı
Diğer dıĢ giyim eĢyaları imalatı
Erkek, kadın ve çocuklar (okul önlü
Erkek, kadın ve çocuklar (okul önlü
Erkek, kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuĢ, örme ve kroĢe örgü vb. kumaĢtan, dantelden yapılmıĢ diğer dıĢ giyim
Erkek, kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuĢ, örme ve kroĢe örgü vb. kumaĢtan, dantelden yapılmıĢ diğer dıĢ giyim
Erkek, kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuĢ, örme ve kroĢe örgü vb. kumaĢtan, dantelden yapılmıĢ diğer dıĢ giyim
Giyim eĢyalarının perakende ticaret
Giyim eĢyalarının perakende ticaret
Giyim eĢyalarının perakende ticaret
Giyim eĢyalarının perakende ticaret
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
                         Page 70
                           Konfeksiyon


Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Giyim eĢyalarının perakende ticareti
Ġç giyim eĢyası imalatı
Ġç giyim eĢyası imalatı
ĠĢ giysisi imalatı
KumaĢ toptan ticareti
KumaĢ toptan ticareti
KumaĢ toptan ticareti
KumaĢ toptan ticareti
KumaĢ toptan ticareti
Örme (trikotaj) ve tığ iĢi çorap im
Tekstil perakende ticareti (ev teks
Tekstil perakende ticareti (ev teks
Tekstil perakende ticareti (ev tekstili dahil)
Terzilerin faaliyetleri (giyim eĢya
Terzilerin faaliyetleri (giyim eĢyası tamirleri hariç)
Terzilerin faaliyetleri (giyim eĢyası tamirleri hariç)
Tuhafiye ürünlerinin perakende tica
Tuhafiye ürünlerinin perakende tica
Tuhafiye ürünlerinin perakende tica
Tuhafiye ürünlerinin perakende tica
Tuhafiye ürünlerinin perakende tica
Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti
Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti
                             Page 71
                    Konfeksiyon


ADRES1                ADRES2      İL    İLÇE  TEL1
Sarayaltı Mh. Yeni Ayakkabıcılar   ÇarĢısı Nr:8   UġAK       2151918
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.107                  UġAK   MERKEZ 2122360
KurtuluĢ mh.Çakaloz sk.Nr.12     Alak ĠĢhanı    UġAK       2276131
ÇANLI TABAKHANESĠ 6.SK. NR.11              UġAK
ĠSMETPAġA CD. TĠRĠTOĞLU ĠġH.NR: 31           UġAK
KURTULUġ MH.ALĠ GALĠP KAYA CD.    NR.20/B      UġAK
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ     5. CADDE 5 SOKAK UġAK        2340412
Sarayaltı Mh.Celal Bayar Cd.     Karaca Sk.Nr:25  UġAK        2230315
ÇITLIK MH. SAĞCAN SK. NR:2      AVGAN KASABASI  UġAK   ULUBEY
CUMHURĠYET MH. UĞUR MUMCU CD.     NR:76       UġAK        2161808
Ġslice Mh. Besni Caddesi Nr.2/B             UġAK
ELVANLAR MH. UġAK YOLU SELÇUK     PETROL ARKASI   UġAK   EġME   4144107
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 103. CD.   NR.88       UġAK        2241724
UĢak Karma Deri OSB 35 Ada      5-6. Parsel    UġAK        2340041
Elvanlar Mh. EĢme-UĢak Karayolu    5.Km.       UġAK   EġME   4145460
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd.Nr: 14           UĢak        2241810
KURTULUġ MH.HAKKI YAĞCI CD.ġAN    PASAJI NR.4/E   UġAK
KURTULUġ MAH ĠSMET PAġA CD. NR.64            UġAK
KURTULUġ MH.ALĠ GALĠP KAYA      SK.NR.8      UġAK        2246350
CUMHURĠYET MAH.4.SĠGORTA CAD.              UġAK
                   1 EYLÜL HASTANESĠ KARġISI      2279975
Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.57/C            UġAK        2126101883
Ġslice Mh. Annaç Sk. Nr.17               UġAK        2153589
Özdemir Mh.Bakırcı sok. Nr.19              UġAK        2153723
Fevzi Çakmak Mh. Halil Kaya Cd.    Nr.2       UġAK
Durak Mh. Dinçer Sk. Nr.2                UġAK       2274884
Ġslice Mh. Ġslice Sk. Nr:3               UġAK   MERKEZ 2154214
ĠsmetpaĢa Cd. Nr:96                   UġAK   MERKEZ 2240424
Fevzi Çakmak mh.Hasan Gedik Cd.Nr.3  Kipa A.V.M.    UġAK
ÖZDEMĠR MH.TESTĠ PAZ.SK.NR:14              UġAK
Ġsmet PaĢa Cd. Nr.109/A                 UġAK        2241862 muh.
Köme Mh. Belediye ĠĢh. Nr.3               UġAK        2238894
Merkez KaĢbelen YeniĢehir Mevkii            UġAK        02328770156
Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Salıcı    Pasajı Nr:49   UġAK        2241164
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.75/A                  UġAK        2238478
Özdemir Mh. Barbaros Cd. Nr.22    Gündüz Pasajı   UġAK   MERKEZ
1 Eylül Cad. Nr: 88                   UġAK        2245077
KurtuluĢ Mh. A.Galip KAya Cd. Tekel  ĠĢhanı Nr.4    UġAK        2279688
Ġsmet PaĢa cd. Ġslice Mh. Nr:13/B            UġAK        2243493
KURTULUġ MH.HAKKI YAĞCI CD.      NR.2/A      UġAK        2273424
Yukarı ÇarĢı Nr:64                   UġAK   ULUBEY
AVCILAR KULÜBÜ ALTI NO.3                UġAK        2154214
Köme mh.Cumhuriyet Cd.Nr.10               UġAK        2245055
Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.29/A            UġAK
ÖZDEMĠR MH. KUZU SK. N:8/C               UġAK
ĠSMETPAġA CAD.NO.122/D                 UġAK       2239925
KurtuluĢ Mh. Hakkı yağcı Cd.     Nr.10/A      UġAK       2232196
KurtuluĢ Mh. 1. Doğan Sk. Nr:4             UġAK       2238710
KurtuluĢ Mh. 1. Burçak Sk.      Nr:12/A      UġAK       2244919
Köme Mh. Nuri ġeker Cd. Aptik     ĠĢhanı Nr.11/C  UġAK       2238029
Ġsmet PaĢa cd. Çakaloz Sk. Nr.14/1           UġAK   MERKEZ 2241842
ġehitler Mh. Adnan Menderes Cd.    Nr.4       UġAK   BANAZ 3151135
Ġsmet PaĢa Cd.Nr:41                   UġAK       2240425
KurtuluĢ Mh. Bir Eylül Cd.      Nr.80/E      UġAK       2272684
IĢık Mh. Yılmaz Atak Sk.       Nr:7/A      UġAK       2247635
Özdemir Mh. Testi Pazarı Sk. Nr.14           UġAK       2246272
                     Page 72
                    Konfeksiyon


ĠSMET PAġA CAD.NO:28                    UġAK     2151043
KurtuluĢ Mh. ÇavuĢ ÇeĢme Sk.    Nr:13/         UġAK     2231455
1 Eylül Sanayi Sitesi 3.Site Sk.  Nr.20          UġAK     2241889
Özdemir Mh. Cumhuriyet Cd. Nr.86/A             UġAK  MERKEZ 2125166
Cumhuriyet Mh.4.Sigorta Cd.Karun  AlıĢveriĢ Merkezi Nr:9/7UġAK     2271658
Cumhuriyet Mh. 4. Sigorta Cd. SSK. Hastahanesi KarĢısı Nr.9UġAK     2242886
Organize Sanayi Bölgesi 102.Cd.   Nr.43          UġAK     2668430
Ahmet Yılancıoğlu ĠĢhanı Nr.35               UġAK     2154319
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.40/B                    UġAK
Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.75/B              UġAK
Fabrikalar Cd. Fevzi Dülgeroğlu Sit Nr.12          UġAK
Konak Mh. Sanayi Sitesi 5. Blok   Nr:1-6         UġAK  SĠVASLI  6182707
Ġslice mh.Fabrikalar Cd.Nr.44                UġAK       2272864
Ġslice Mh. Seymen Sk. Nr.11                 UġAK       2237241
Sarayaltı Mh. Karaca Sk. Nr.27               UġAK       2246554
ĠSMETPAġA CD.TURAN ĠġHANI K:3                UġAK       2159080
DURAK MH.YAVUZ SELĠM CD.NR.28/2               UġAK       2272444
Durak Mh. 2. Ġnce Sk. No:10/C                UġAK
SARAYALTI MH.NURĠ ġEKER CADDESĠ NR.256/A          UġAK       2313709
UġAK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    103 CD. NR.118     UġAK       2667029
DURAK MH.8.TABAKANE SK.NR.22/A               UġAK
KURTULUġ MH.HAKKI YAĞCI CD.N.    6/F           UġAK
DURAK MAH.2.DĠNÇER SOK.NO.1/A                UġAK       2270165
Ünalan Mh. Müjde Sk. Nr.107                 UġAK       02323632598
Köme Mh. Taslak Sk. Belediye    ĠĢ Hanı Nr.48      UġAK       2232169
Özdemir Mh. Kuzu Sk. Nr.3/A                 UġAK       2235556
IĢık Mh. ÇeĢme Sk. Nr.10                  UġAK       2152916
BĠR EYLÜL CD. NR.88                     UġAK       2245077
KURTULUġ MH.3.BURÇAK SK.NR:3/A               UġAK       2157131
ĠSLĠCE MH.ĠSLĠCE SK. NR.14/C                UġAK
ĠSLĠCE MH. ĠSMETPAġA CD. NR.13   /B           UġAK       2244437
ĠsmetpaĢa cd.Nr.27/A                    UġAK       2151167
KURTULUġ MH. HAKKI YAĞCI CAD.    NR:6/F
                     Page 73
                Konfeksiyon


     TEL2   FAKS
     2156995  2151918
     2121718
          2276131     2340413  2340406
          4145472
          2245852
     2340046  2340047-48

     2242023  2159224
     02322641418          -
          2272113
          2240498


     2242510
     2245332
02328770156
     2275308  2275308


          2245077
         2272113
     2156381
     03123611725

         2235508
         2239049
         2271214
         2276825
     05428028068


          3153508
                 Page 74
               Konfeksiyon


     2153562  2151969

     2390923  2310978
     2157798  2125166
          2272639
          2235836
     2273168
     2154820 M
     02323296569


          6181834          2159224
     2311899


     2667042  266706502323632598

     2123824EV


          2248027
               Page 75
                  Ġplik KumaĢ


ÜNVANI
KAġIKÇI TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ TEKS.YARDIMCILARI KEÇE VE VATKA ĠMALAT VE TĠC.HÜSNÜ KAġIKÇI
EMĠR DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ORHAN ZĠHNĠOĞLU
HANLAR DERĠ TEKSTĠL VE TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YFA DIġ TĠCARET VE PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZLEM KARAKAYA-ÖZLEM KIL ÇADIR
ALTUNER MUġAMBA, TEKSTĠL, ĠNġAAT. TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMĠN BOZKURT
OĞUZHAN ĠTHALAT ĠHRACAT VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAHRA KIL ÇADIR TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UMUT KARAKAYA-UMUT TEKSTĠL SAN.VE TĠC.
MEHMET KARAGÖZ-GERĠ DÖNÜġÜM
USAġ-FĠBER GERĠ KAZANIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
FARUK NEDĠM-ASĠL PLASTĠK
ÜNAL GERĠ DÖNÜġÜM TEKSTĠL OTOMOTĠV MADENĠ YAĞ ĠNġAAT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKE
ALPER GÜVEN-GÜVEN PLASTĠK
APEKS GERĠ DÖNÜġÜM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
PINARTEKS TEKSTĠL PLASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
USAġ SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
A.MÜJDAT YÜKSEL
AKAGÜN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKYÜN YÜN DERĠ TEKSTĠL ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠ ÇAKIRBAY-ALĠN TEKSTĠL ĠTHALAT VE ĠHRACAT
BAġAK TEKSTĠL ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BOZKUġ DERĠ TEKSTĠL VE YÜN SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CELEPOĞLU TEKSTĠL KONFEKSĠYON OTOMOTĠV GIDA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DAVUT MILLIK - MILLIKOĞLU TĠCARET
DENĠZ GÜNAY-DENĠZ TEKSTĠL
GENÇ ÖRNEK DERĠ YÜN SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KADĠR GÜRBÜZ GÜRLER
KDR TEKSTĠL ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KUNTER PAZARLAMA TĠCARET ĠTHALAT VE ĠHRACAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MEMET ORUÇ
NURETTĠNOĞULLARI DERĠ TEKSTĠL YÜN SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED SĠRKETĠ.
ÖZEN KĠLĠM-TRĠKOTAJ NECMĠ SĠRGELĠ
SELAMĠ ÇAKIRBAY
SERTAN DAĞDELEN-TAN YÜN YIKAMAALIM-SATIMI
SEYHAN DEMĠREL
US YÜN DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK DURAK DERĠ TEKSTĠL GIDA SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TAHSĠN HALLAÇ
UġAK ÜÇYILDIZ TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKPAMUK ĠPLĠK LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
BURÇĠN HANSOY
EFNAZ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
GÜNAY TEKSTĠL KĠMYA GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HANSOY BOYANESĠ-TELAT HANSOY
HANSOY TEKSTĠL GIDA DERĠ BOYAHANE TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HANSOYLAR BOYAHANE DERĠ TEKSTĠL GIDA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KAġIKÇI KĠMYA TEKSTĠL GIDA OTOMOTĠV ĠNġAAT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KUNT MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MEDOKSAN TEKSTĠL SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TARIK HANSOY
ZEKĠ TEKSTĠL YÜN SANAYĠ VETĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
AHMET KÜL- ÜNAL KÜL ADĠ ORTAKLIĞI
                   Page 76
                   Ġplik KumaĢ


ARAS ĠPLĠK SANAYĠ VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ARASAN MENSUCAT VE ELEKTRONĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BESCĠ TEKSTĠL TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EġREF ALTUĞ
HULUSĠ ERDOĞAN
ĠSMAĠL DEMĠR-KARUN EL DOKUMA HALI KĠLĠM KARNET
MAHMUT ġĠMġEK-ġĠMġEK TEKSTĠL
ÖMER ġENGÜL-MEFAY-TEK
SELTEKS SUNĠ ELYAF TEKSTĠL ĠNġAAT VE TAAHHÜT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ABĠDĠN HAZAR - ġAH TEKSTĠL
AKEL TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ YIKAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKSU YÜN DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠ EREZ - EREZ TEKSTĠL
ALĠ ZENGĠNOL-ZENGĠNOL KARNET
AND ĠPLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ARKAYA DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AġIKOĞLU TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYDIN YÜN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BATUHAN DERĠ KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
BEREKET TEKSTĠL GARNET ÇETĠN MERAL FADĠME MERAL ORTAKLIĞI.
BEYTEKS TEKSTĠL NAKLĠYE GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BÜLENT DAYOĞLU-KARTEKS
CAN KARDEġ ELYAF TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
CCC TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇETĠN GÜNGÖR - ÇETĠN TEKSTĠL
ÇINAR YÜN YIKAMA-NECMETTĠNÇINAR
DEMĠRÖZ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEVA YÜN TEKSTĠL ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERCAN SADIKLI-SADIKLI YÜN ĠPLĠK FABRĠKASI
EROL AKIN
FAĠK ERDOĞAN-SEFEROĞLU TEKSTĠL.
GÜR YIKAMA TESĠSĠ-ĠRFAN SONGÜR
GÜVEN YILDIRIM-YILDIRIM KARNET
HACI HALĠL ÇOBAN
HASAN ERDAL TORLAK - TORLAK TĠCARET ÜRÜNLERĠ
HASAN HÜSEYĠN AġIK - AġIK MENSUCAT
HASAN ONBAġILAR-MUAMMER ONBAġILAR ADĠ ORTAKLIĞI-ONBAġILAR TĠCARET
KANTTEKS TEKSTĠL BOYA ġĠFONEZ GARNET NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARATEKE TEKSTĠL-GÖKHAN KARATEKE
KUNTER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ĠTHALAT ĠHRACAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KÜRġAT ÖZAYDIN TEKSTĠL ĠNġAAT TAAHHÜT TURĠZM ĠHRACAT ĠTHALAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MAHMUT YEL-DERVĠġLER ELYAF
MĠNARECĠLER TEKSTĠL SANAYĠ VE LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUZAFFER MERT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
NAĠL EGELĠ-NĠL TEKS
ÖZ KUNTPA TEKSTĠL TURĠZM VE TANITIM HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
PAKYÜN BÖREKÇĠOĞLU TEKSTĠLSANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
PAYTEKS DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT TURĠZM TANITIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
POLAT GERĠ KAZANIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
RANTTEKS TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SARIKILIÇ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SATEKS TEKSTĠL ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
SERKAN DEDEOĞLU-DEDEOĞLU ġĠFONOZ ĠġLETMECĠLĠĞĠ
SOM PAZARLAMA VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SUNTEKS TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ERKO TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 77
                   Ġplik KumaĢ


UġAK RENK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK UÇAR TEKSTĠL, DERĠ, TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK YÜNTEKS TEKSĠL SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UZPA TEKSTĠL TURĠZM PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÜMĠT AKBEL-AKBEL MENSUCAT
ÜMĠT SÜMER-SÜMER MENSUCAT
YAKIN ELYAF TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AK-AY YÜNLÜ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BALTA FLOORCOVERING YER DÖġEMELERĠ SANAYĠ VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
DEMĠRCĠ YÜN ĠPLĠK FABRĠKASI TURAN DEMĠRCĠ
DENPA HALI VE KĠLĠM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ELĠF AYTEKĠN
ERMET KĠLĠMCĠLĠK TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HORASAN TĠCARET-AHMET HORASAN
HULUSĠ AKBEL-AKBEL MENSUCATYÜN ĠPLĠK FABRĠKASI
ĠÇÖZ TEKSTĠL PETROL ÜRÜNLERĠ MADENĠ YAĞ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ĠNDĠGO KĠLĠM TEKSTĠL KUYUMCULUK MOBĠLYA DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SAN. TĠC. ĠTH. VE ĠHR. LTD. ġTi.
KEġĠF TEKSTĠL ĠNġAAT TEKNĠK BAHÇE YAPIMI VE TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MEHMET ALĠ CABAR-ALCA MENSUCAT
MEHMET LATĠF GÖĞÜġ - KĠLĠM TEKSTĠL
MEHMET TANER ÇELĠK-ÇALIKOĞLUTEKSTĠL
MURAT HAZAR
NĠL HALI KĠLĠM VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NOMAD HALICILIK SANAYĠ TĠCARETA.ġ.UġAK ġUBESĠ.
PALMET HALI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TREND HALI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
UġAK ATĠLLA TEKSTĠL TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAKUPOĞLU-MUSTAFA ÖZYÜREK
YAYLA TEKSTĠL DERĠ VE KĠLĠM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALAETTĠN KAPLAN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
ARAS TAġIMACILIK OTOMOTĠV TEKSTĠL TURĠZĠM ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠPSA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
TARZE TEKSTĠL ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK ÇINAR GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TARIM VE HAYVANCILIK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AHMET ALTINORDU- ÖZALTIN TĠCARET YÜN ĠPLĠK VE KOMOGONE ETSĠZ ÇĠĞ KÖFTE VE HAZIR GIDA SATIġI
AKARCA FĠNAL ĠPLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AK-ER TEKSTĠL MADENCĠLĠK PAZARLAMA ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALAATTĠN ERYILMAZ
ALAġEHĠRLĠOĞLU MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.(AS ĠPLĠK)
ALĠNA TURĠZM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALSA TEKSTĠL TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALTEKS TEKSTĠL VE DERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ATATEKS TEKSTĠL ĠġLETMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ATLAS MENSUCAT-MUSTAFA ERYILMAZ
AVANOSLULAR YÜN ĠPLĠK HĠLMĠ TEKĠN -ZEKĠ YILDIRIM ADĠ ORTAKLIĞI
AVġAR YÜN ĠMALAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AY TEKSTĠL ĠPLĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYANOĞLU TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYSAN TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BALTA ORIENT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
BERNĠ TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
BESNĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
BĠLEN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BĠLLUR TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠRLĠK YÜN ĠPLĠK MENSUCAT FABRĠKASI LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BOZOĞLU TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARETĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
                    Page 78
                   Ġplik KumaĢ


CEYLANLAR MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
CEYLANOĞLU TEKSTĠL TURĠZM EMLAK AYAKKABI TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAĞAL TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAKIRBAYLAR TEKSTĠL TURĠZM NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAM HALI VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ÇINAR ĠPLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DARENDE YÜN ĠPLĠK-MEHMET RECEP DARENDE
DEV YÜN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET MEMET DEVECĠ-ALĠ ÇELĠK VE HALĠL ÇELĠK ORTAKLIĞI
DĠNÇ TEKSTĠL TARIM HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DÜLGEROĞLU ĠPLĠK VE MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
EKĠN YÜN ĠPLĠK DERĠ ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EKREM TÜRKER-TÜRKER TEKSTĠL
EMRAH KANDEMĠR-UġAK KANDEMĠR TEKSTĠL
EPC ĠPLĠK VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERKAL DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERKAN YILDIRIM - YILDIRIM TEKSTĠL
ERTEKS ERDOĞMUġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
FATMA PAMUKÇU - SARAY PĠKE
FĠKRET ALTINORDU-ALTINORDUTĠCARET
GÜLÇAĞ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜLERDEM TEKSTĠL VE DERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜNDÜZ TEKSTĠL ĠMALAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HAKSA ĠPLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAKSA MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAKSA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
HÜSEYĠN PAMUKÇU - GÜLEN TEKSTĠL
HÜSNÜ BESCĠ TEKSTĠL SANAYĠ VETĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ĠKLĠM MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ĠSMAĠL ÖZÇAY-ÖZÇAY TEKSTĠL
KAMGARN YÜN AKRĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KANDEMĠROĞLU ĠNġAAT TAAHHÜT TEKSTĠL TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARAHAN PETROL NAKLĠYAT TEKSTĠL VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARAġAHĠN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARATAġ ĠPLĠK SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
KAVAK GIDA VE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAYNAK ĠPLĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
KAZIM TOPRAK - TOPRAK TEKSTĠL
KEMAL YANGINCI
KEMPAġ ĠPLĠK TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
KUVVETLER MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
MERTEKS SERAMĠK ĠNġAAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MESUDĠYELĠLER YÜN ĠPLĠK SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUSTAFA EKĠZ
MUSTAFA ORUÇ - AYDIN ORUÇ ADĠ ORTAKLIĞI
OKAN ELEKTRĠK TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ORHAN YILMAZ
ORTEKS TEKSTĠL VE DAYANAKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OSMAN METO-MERVE ĠPLĠK ĠMALAT VE TĠCARETĠ
ÖNDER EKĠZ-ÖNDER ĠPLĠK ĠMALATI VE TĠCARET
ÖRYÜN TEKSTĠL DIġ TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZAY ĠPLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZCEYTEKS TEKSTĠL PLASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZKUZEN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZNAR TEKSTĠL SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
PAġAOĞULLARI TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
PINAR TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
                    Page 79
                   Ġplik KumaĢ


POLAT ĠPLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RANT ĠPLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAĞTEKS TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAKE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
TAÇ YILDIZ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TASNĠF TEKSTĠL ĠNġAAT GIDA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TEKĠN ĠPLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
TUNCER TEKSTĠL-MUAMMER YILMAZ
TÜRKAYLAR TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UDE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK BĠRĠKĠM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK SÖNMEZLER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK TARIM TEKSTĠL DERĠ ĠNġAATSANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
UġAK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
UġAK ÜRÜN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜÇ ALTIN TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜÇARSLAN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜÇYILDIZ ĠPLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
VETTA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YANGINCI TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
YAġAR AYGÜN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YEDĠTEPE ĠPLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YFA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILDIZ YÜN MENSUCAT-HÜSEYĠN HÜSNÜ AKAY
YILMAZ PAMUKLU VE SENTETĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKARCA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
                    Page 80
         Ġplik KumaĢ


FAALİYET
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
         Page 81
         Ġplik KumaĢ


Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
         Page 82
         Ġplik KumaĢ


Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
         Page 83
         Ġplik KumaĢ


Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
         Page 84
         Ġplik KumaĢ


Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
Ġplik ve KumaĢ
         Page 85
                         Ġplik KumaĢ


ALT FAALİYET
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer tekstillerin imalatı
Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi
Ġğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı
Ġplik toptan ticareti
Ġplik toptan ticareti
Konfeksiyon mefruĢat (döĢeme) madde
Konfeksiyon mefruĢat (döĢeme) maddelerinin imalatı
Konfeksiyon mefruĢat (döĢeme) maddelerinin imalatı
Konfeksiyon mefruĢat (döĢeme) maddelerinin imalatı
Konfeksiyon mefruĢat (döĢeme) maddelerinin imalatı
Konfeksiyon mefruĢat (döĢeme) maddelerinin imalatı
Suni veya sentetik elyaf imalatı
Suni veya sentetik elyaf imalatı
Tasnif edilmiĢ maddelerin geri kaza
Tasnif edilmiĢ maddelerin geri kaza
Tasnif edilmiĢ maddelerin geri kazanımı
Tasnif edilmiĢ maddelerin geri kazanımı
Tasnif edilmiĢ maddelerin geri kazanımı
Tasnif edilmiĢ maddelerin geri kazanımı
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
Tekstil elyafının, ipliklerinin, ku
Tekstil elyafının, ipliklerinin, ku
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaĢlarının ve giyim kuĢam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
                          Page 86
                           Ġplik KumaĢ


Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan ha
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
                              Page 87
                         Ġplik KumaĢ


Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Tekstil yer kaplamalarının imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler iç
Ticaret veya daha ileri iĢlemler iç
Ticaret veya daha ileri iĢlemler iç
Ticaret veya daha ileri iĢlemler iç
Ticaret veya daha ileri iĢlemler iç
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
                          Page 88
                         Ġplik KumaĢ


Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
                          Page 89
                         Ġplik KumaĢ


Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Ticaret veya daha ileri iĢlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
Yatak imalatı
                          Page 90
                    Ġplik KumaĢ


ADRES1                ADRES2       İL   İLÇE  TEL1
Organize Sanayi Bölgesi 101.Cd.    Nr.30       UġAK     2157891
Çanlı Tabakhanesi 8.Sk. Nr.5               UġAK     02427429350
NURĠ ġEKER CAD.NO.237                  UġAK     2313733
Durak Mh.Yörük Hamza Sk.Nr:14              UġAK  MERKEZ 2667660
Avcılar Uluyolu Nr.113                  UġAK     2313423
DURAK MH.8 TAB.SK.NR.24/A                UġAK     2241404
Organize Sanayi Bölgesi 115. Cd.   Nr. 242      UġAK     2667401
Bir Eylül San.Sit.15.Sk.Nr:17              UġAK     2235700
Durak Mh.3.Sanayi Sk.Nr.8                UġAK     2239249
DURAK MH.3.SANAYĠ SK. NR:8                UġAK
Durak mh.9.Sanayi sk.No 13                UġAK      2239249
Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi  171.Ada 1.Parsel     UĢak  2340061
Ġsmet PaĢa Cd. Nr.43                   UġAK      2247102
Durak Mh. 11.Tabakhane Sk.Nr.12             UġAK
ANKARA ASFALTI ÜZERĠ BÖLGE TRAFĠK   KARġISI NR.136/A  UġAK      2245274
Sarayaltı Mh. Celal Bayer Çıkmazı   Nr.2        UġAK      2316991
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ     1.CADDE NR:9    UġAK      2340061
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi            UġAK      2340210
Kemalöz Mh. Atatürk Bulvarı Nr.77            UġAK
Ahmet Yılancıoğlu ĠĢhanı Nr:16              UġAK     2122583
ĠsmetpaĢa Cd. Torlak iĢhanı Nr:47/B  K:1        UġAK     2270337
Organize Sanayi Bölgesi 101. Cd.   Nr.18       UġAK     2231657
Organize San. Böl. 103.Cd. Nr.134            UġAK     2667429
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 115.CD.    NR:244       UġAK  Merkez 2313244
Yeni Tabakhane 13. Sanayi Sk. Nr:13           UġAK  MERKEZ 2123712
Sarayaltı Mh.2.Nergis Sk.Nr:6              UġAK     2153120
Sarayaltı Mh. Fabrikalar Cd. NR:70            UġAK     2279119
Bir Eylül Sanayi Sitesi 16.Sk. Nr.5           UġAK     2316134
Sanayi Bölgesi 4.Sanayi sk.Nr:4             UġAK     2151722
FEVZĠ ÇAKMAK MAH.ANKARA ASVALTI    ÜZERĠ NO:85    UġAK     2154975
SARAYALTI MAH. CELAL BAYAR CD.    NR.76/A      UġAK
KEMALÖZ MH.ġEREF CAD. GÖKAY APT.   NR.89 KT.4 D.19  UġAK      2246626
Organize San.Bölgesi 103 Cd.               UġAK
Sarayaltı Mh. Bahçe Sk. Nr.23              UġAK  MERKEZ 2313832
ĠZMĠR CADDESĠ NO:8                    UġAK     2151056
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. nr:245           UġAK     2313780
M.AKĠF ERSOY MAH.UFUK SĠTESĠ     NO:11       UġAK     2313440
AVCILAR ULUYOLU 17.TABAKHANE SOK.   NO.5        UġAK     2276159
Durak Mh. Ankara Asfaltı Üzeri    Nr:99/A      UġAK  MERKEZ 2231309
Ankara Asfaltı Üzeri Yem Sanayi    Arkası Nr.7    UġAK  MERKEZ 2311284
KURTULUġ MAH.DEĞERGEÇ SOK.NO.3              UġAK     2245147
Organize Sanayi Bölgesi        102.Cd. Nr:94/2  UġAK  MERKEZ 2667266
Deri Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol           UġAK     2340200
SARAYALTI MH. NURĠġEKER CD. NR: 256           UġAK     2313400
Organize Sanayi Bölgesi 104.Cd.    Nr:160       UġAK     2668858
Bölme Yolu Yıldırım Sanayi Sitesi   Sitesi Nr.11    UġAK     2166340
FABRĠKALAR CAD. NO.7                   UġAK     2316005
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr:256           UġAK     2313400
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr.256           UġAK     2313400
Sarayaltı mh.Yıldırım Beyazit cad.  No 85/B      UġAK
Durak Mah. 7. Sanayi Sokak No:1/1            UġAK      2278465
UĢak Organize Sanayi Bölgesi .    102. Cd Nr.125   UġAK      2667766
FABRĠKALAR CAD.NO.7                   UġAK
Organize Sanayi Bölgesi 101. Cd.   Nr.9        UġAK      2667188
DURAK MH.9. SAN SK.NR.27-A                UġAK      2122679
                     Page 91
                    Ġplik KumaĢ


ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 102.CADDE NR.89        UġAK      2667992
KURTULUġ MAH. HAKKI YAĞCI      CAD. NR.26    UġAK
ĠsmetpaĢa Cd. Tüccaroğlu Apt.    B Blok K:1    UġAK  MERKEZ
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 104.CADDE NO.166       UġAK      2667230
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd. Nr.64          UġAK
KURTULUġ MH.CĠMCĠM CD. NR.9              UġAK     2244086
CUMHURĠYET MH.BATIKENT SĠT.YASEMĠN SK.NR.10      UġAK     2243042
ĠSMETPAġA CD. NR.13/3                 UġAK     2153118
Ġslice Mh. Dere Sk. Nr.47               UġAK     2276506
Durak Mh. 11. Tabakhane Sk. Nr.15           UġAK     2233247
Organize Sanayi Bölgesi 112.Cad.  No:202      UġAK     2668955
Ġslice mh.Fabrikalar cd.Nr.33             UġAK     2340188
Organize Sanayi Bölgesi 115.Cad.  No:253      UġAK     2668426
Avcılar Uluyolu Nr.75                 UġAK     2237348
UĢak Organize Sanayi Bölgesi 102.Cd Nr.88       UġAK     2667278
Durak Mh. 20. Tabakane Sk. Nr.13           UġAK     2122651
Organize Sanayi Bölgesi 102.Cd.   Nr.68       UġAK     2153390
Organize Sanayi Bölgesi 118. Cd.  Nr.319      UġAK  MERKEZ 2667434
Organize Sanayi Bölgesi 118. Cd.  Nr.310      UġAK     2667496
Durak Mh. 13.San Sk. Nr.20              UġAK     2121714
Organize Sanayi Bölgesi 117.Cd.   Nr.458      UġAK     2667500
Sarayaltı Mh. Nergis Sk. Nr.12            UġAK
Sarayaltı mh.Yıldırım Beyazit Cad. Nr.71       UġAK      2152716
UĢak Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.67 K.4        UġAK      2533248
ORGANĠZE SAN.BÖL.116. CAD.     NR:287      UġAK
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ       102.CAD.NO:95   UġAK      2667182
DURAK MAH.YAVUZ SELĠM CAD.     NO:48       UġAK      2245466
Organize Sanayi Bölgesi 116. Cad.  No:272      UġAK      2276116
FABRĠKALAR CAD.GÜVEN SOK.NO.16            UġAK      2311481
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Nr.58          UġAK
Durak Mh. Mekik Sk. Nr.12/A              UġAK     2236603
NURĠġEKER CAD.GÜR YIKAMA TESĠSĠ   NO:240      UġAK     2313751
Durak Mh. 8.Tabakhane Sk. Nr.30            UġAK     2278795
BozkuĢ Ky. Alageri Mevkii Göğem   Yolu 1. Km.    UġAK     2533248
Köme mh.Birgül sk.No 21                UġAK     2564127
Sarayaltı Mh .2. Durak Sk. Nr.13           UġAK     2314013
SARAYALTI MH. 5.KARACA SK. NR.4            UġAK     2242956
Organize Sanayi Bölgesi 101.Cd.   Nr.31       UġAK     2275960
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 118 CD. NR. 468        UġAK     2667383
KEMALÖZ MH.ġEREF CD.GÖKAY APT.   NR.89 K.4 D.19  UġAK  MERKEZ 2667558
Sarayaltı mh.Dutlu Harman Yeri   Mevkii      UġAK     2313698
Sarayaltı Mh. 21. Tabakhane Sk.Nr.5          UġAK  MERKEZ 2313979
Nuri ġeker Caddesi No:35/A              UġAK     2311313
UĢak Organize Sanayi Bölgesi    102 Cad. No:47  UġAK     2667262
Organize San. Bölgesi 112. Cd.    Nr:205/A     UġAK     2245568
Organize Sanayi Bölgesi       115. Cd. Nr.243  UġAK     2152429
Organize Sanayi Bölgesi 118.Cd.   Nr.308      UġAK     2667148
Organize Sanayi Bölgesi 115.Cd.   Nr.241      UġAK     2667365
Organize Sanayi Bölgesi 101.Cad.  No:13       UġAK     2667999
Organize Sanayi Bölgesi 119. Cd.  No:217      UġAK     2667442-2278206
Ankara Asfaltı 9.Km PK.52               UġAK     2533111
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Nr.78          UġAK     2270544
Durak Mh. Yeni Tabakhane Çay Kenarı Nr.40       UġAK     2238034
Organize Sanayi Bölgesi 101.cd.   Nr.18       UġAK     2667238
Alageri Mevki Göğem Barajı Yolu1.Km          UġAK     2533248
Karma Organize Sanayi Bölgesi             UġAK     2340029
                    Page 92
                   Ġplik KumaĢ


Organize Sanayi Bölgesi 118.Cd.   Nr.317       UġAK      2667504
Yeni Tabakhane Çay Kenarı Nr:55/A           UġAK      2157376
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cd.  Nr.113       UġAK      2667437
Organize Sanayi Bölgesi 105. Cd.  Nr.340       UġAK  MERKEZ  2667594
Avcılar Uluyolu Yün Sk. Nr.6              UġAK      2276422
NURĠ ġEKER CAD.NO:230                 UġAK      2277812
Sarayaltı Mh.Celal Bayar Cd.    Nr:76/A      UġAK      2276886
Avcılar Uluyolu Yün Sk. Nr.20             UġAK      2243137
Organize Sanayi Bölgesi 123.Cd   Nr.563       UġAK      2667025
DURAK MAH.8.TABAKHANE SOK.NO.27A            UġAK  MERKEZ  2123252
Çevre Köy Karayer Mevkii Nr.17             UġAK      2120447
MERKEZ ÇEVRE KÖYÜ                   UġAK      EV.2232427
AĢağı Mh. Belediye KarĢısı Nr:1            UġAK  ULUBEY  7162254
ġehit Ali Bey Mh. Lonca Cd. Nr:1            UġAK  EġME   4141223
AVCILAR ULUYOLU BAHÇE SOK.NO.17            UġAK      2245224
Bölme Yolu Üzeri Yıldırım Sanayi  Sitesi Nr:15    UġAK      2166328
Sarayaltı mh.Nuri ġeker cd.Nr.221/1          UġAK      2314849
YENĠ SANAYĠ SĠTESĠ 6. SĠTE SK.   NR.27/A      UġAK  MERKEZ  4144952
Sarayaltı Mh.Avcılar Uluyolu 17.Tab Sk.Nr:6      UġAK      2313404
Sarayaltı Mh. 12. Tabakhane Sk.   Nr.6        UġAK      2240675
FABRĠKALAR CAD.NO:5/B                 UġAK      2233193
Sarayaltı mh.2.Kenar sk.Nr.18             UġAK      2276138
Sarayaltı Mh. 1.Atölye Sk. Nr:9/A           UġAK      2276276
MERKEZ MUHARREMġAH KÖYÜ       YOLU ÜZERĠ     UġAK      2564100
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr.252          UġAK  MERKEZ  2313678
Organize Sanayi Bölgesi 113.cd.   Nr.357       UġAK      2667426
Ġzmir Asvaltı Üzeri Dr. Sami Gürel Apt. Nr.18     UġAK      2237178
HĠSARKAPI ULUYOLU NO.8                 UġAK      2152429
Organize Sanayi Bölgesi 103 Cd.   Nr.136       UġAK      2667530
SARAYALTI MAH.ÇAY KENARI      NO:14       UġAK      2247484
Durak Mh.13.Sanayi Sk.Nr:39/A             UġAK      2246465
Ankara Asfaltı Yem Sanayi Arkası            UġAK      2312299
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    5.CADDE NR.5    UġAK      02762340412
SARAYALTI MH. YEM SANAYĠ ARKASI   GENCER SK. NR.15  UġAK      2315684
DURAK MAH.ÜÇYILDIZ SK.NO:6               UġAK      2242267
Organize Sanayi Bölgesi 120. Cd.  Nr:179       UġAK  MERKEZ  2313757-2667447
Avcılar Uluyolu Nergiz Sk. Nr.9            UġAK  MERKEZ  2151197
AVCILAR ULUYOLU NO.84                 UġAK      2125618
Sarayaltı mh.Avcılar Uluyolu Nr.111          UġAK      2313423
Organize Sanayi Bölgesi 103.cd.   Nr.134       UġAK      2667430
Ġslice Mh. Yıldırım Beyazıt Cd.   Nr.67       UġAK      2667449
Sarayaltı Mh. Yenitabakhane Nr.29           UġAK      2153061
UġAK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    101. CADDE NR.3  UġAK      2667755
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd.    Nr:118/A      UġAK      2125618
Sarayaltı Mh. 12. Tabakhane Sk.   Nr.3        UġAK      2153411
Organize Sanayi Bölgesi 101. Cd.  Nr.16       UġAK      2667901/ 02
Organize Sanayi Bölgesi 120.Cd.   Nr:209       UġAK      2667417-2120332
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Nr:60          UġAK      2667650
Kenan Evren Bulvarı Nr.83               UġAK      2159958
Organize Sanayi Bölgesi 102.cd.   Nr.78       UġAK      2667742
Organize Sanayi Bölgesi 120. Cd.  Nr.213       UġAK      2667501
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cd.  Nr.120       UġAK      2667156
UġAK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 114.CDNR.356       UġAK      2668201
Organize Sanayi Bölgesi 102.Cd.   Nr.54       UġAK      2667628-2155001
Organize Sanayi Bölgesi 111.Cd   Nr.306       UġAK      2667165-66
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 110.CD   .NR.22       UġAK      2153562
                   Page 93
                    Ġplik KumaĢ


Organize Sanayi Bölgesi 102. Cd.   Nr.44         UġAK     2667179
Organize Sanayi Bölgesi 104. Cd.   Nr.155         UġAK     2667714
Sanayi Bölgesi Fabrikalar Cd.    2. Sanayi Sk. Nr.5   UġAK     2240210
Nuri ġeker Cd. Dutlu Harman Yeri   Mevki         UġAK  MERKEZ 2313780
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cd.   Nr.169         UġAK     2667950-51
Organize Sanayi Bölgesi       120. Cd. Nr. 174    UġAK     2667705
Yeni Tabakhane 8.Sk. Nr.21                 UġAK     2152120
M.Akif Ersoy Mh. Nuri ġeker Cd.   Nr.215         UġAK  MERKEZ 2310573
Durak Mh. Yavuz Selim Cd.      Nr.43         UġAK     2151509
Organize Sanayi Bölgesi 101.cd.   Nr.26         UġAK     2667277
Sarayaltı Mh.1.Tabakhane Sk.Nr:3              UġAK  MERKEZ
Durak Mh. 11.Tab.Sk. Nr.26                 UġAK     2121512
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd.    2.Çıkmaz Sk.Nr:1/A   UġAK     2317024
Bölge Trafik Büro Arkası Dutlu    Harmanyeri       UġAK  MERKEZ 2314134
SARAYALTI MH. NURĠ ġEKER CD.     NR: 262/A       UġAK     2313738
KurtuluĢ Mh. A.Galip Kaya Sk.    Tekeli ĠĢhanı Nr.4/1  UġAK     2279618
Çivril Yolu üzeri 3.km.                   UġAK     2310015
Fabrikalar Cd. Nr.102                    UġAK     2151697
Durak Mh.Ankara Asfaltı Üzeri    Nr:83/A        UġAK  MERKEZ 2154403
Eski Garaj KarĢısı Nr.3                   UġAK  MERKEZ 2667553
ĠsmetpaĢa Cd.Nr.37                     UġAK     2273722
Kenan Evren Bulvarı Nr.81                  UġAK     2156445
Organize Sanayi Bölgesi 104. Cd.   Nr.163         UġAK     2667368
Mehmet Akif Ersoy Mh. Eski ġeker              UġAK
                   Fabrikası Yolu Üzeri Nr.235  MERKEZ 2667368
Mehmet Akif Ersoy Eski ġeker Fab.  Yolu ÜZeri Nr.235   UġAK     2667368
Durak Mah. 10. Tabakhane Sokak    No: 10         UġAK     2277840
ĠsmetpaĢa Cd.Beskök         ĠĢhanı K.1 Nr.80    UġAK     2667353
Durak Mh. 11. Tabakhane Sk. Nr:11              UġAK     2244324
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ       115.CAD.NO:238     UġAK     2667272
Ġkisaray Köyü Yakaçayır Mevkii               UġAK     2533105
Ticaret Odası ĠĢhanı Nr:202                 UġAK  MERKEZ 2153083
KurtuluĢ Mh.Annaç Sk.Nr.8                  UġAK     2123388
Organize Sanayi Bölgesi 101.Cd.   Nr.33         UġAK     2159439
Organize Sanayi Bölgesi 118.Cd.   No 325         UġAK     02126128033
Sarayaltı Mh.Efe Sk.Nr:25/A                 UġAK  MERKEZ 2667440
Ankara Asvaltı Üzeri 8. Km.                 UġAK     2533366
Durak Mh. Yeni Tab. Sk. Çay Kenarı  Nr.38         UġAK     2279405
Yeni Tabakhane 14 Sk. Bila Nr.               UġAK     2340075
UĢak Deri Karma Organize Sanayi   Bölgesi        UġAK     2340104
Nuri ġeker Cd. Nr:235                    UġAK  MERKEZ 2313701
Ankara Asvaltı Üzeri Üçyıldız Sk.  Nr.7          UġAK     2235030
KurtuluĢ Mh. Değergeç Sk.      Gediklioğlu Pasajı K.1 UġAK     2152795
DURAK MH. 13. SANAYĠ SK. NR.6/A               UġAK     2151683
Durak Mh. 13. Tabakhane Sk. Nr.12              UġAK     2242538
Bölge Trafik Bürosu Arkası      Dutlu Harman Yeri MevkiUġAK  MERKEZ 2314134
SANAYĠ BÖL.8.SAN.SOK.NO.10                 UġAK     2151509
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu    Nr.119         UġAK     2231581
ORGANĠZE SNAYĠ BÖLGESĠ 102.     CD. Nr: 71       UġAK
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ       102.CD. NR.71     UġAK
Durak Mh. 10.Sanayi Sk.Nr10/B                UġAK     2155232
Karma Organize Sanayi Bölgesi    109.Cd Nr.13      UġAK     2244587
Organize Sanayi Bölgesi 101.CD.   Nr.3          UġAK  MERKEZ 2667164
Deri Karma Org.San.Bölgesi      181.Ada 2.Parsel    UġAK     2278465
Organize Sanayi Bölgesi 105.Cad.   No:327         UġAK     2275288-2667990
Organize Sanayi Bölgesi 102.Cd.   Nr.53         UġAK     2667385
Trafik Bürosu Arkası         Dutlu Harman Yeri   UġAK     2314134-35-36
                    Page 94
                    Ġplik KumaĢ


Organize Sanayi Bölgesi 101. Cd.   Nr.14      UġAK     2667267
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd. Koray  ĠĢh. K.5    UġAK     2667258
Organize Sanayi Bölgesi 102. Cd.   Nr.77      UġAK     2667449-50
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cd.   Nr.153     UġAK     2272256
Avcılar Uluyolu 2. Kenar Sk. Nr.9           UġAK  MERKEZ 2151600
ÇARIK KY.ALAGERĠ MEVKĠĠ 8.KM.             UġAK     2533248
Organize Sanayi Bölgesi 115 Cad.   No:235     UġAK     2668344
Avcılar Uluyolu 19.Tabakhane Sk.   Nr.1/A     UġAK     2275522
Sarayaltı Mh. Bahçe Sk. Nr.3             UġAK     2313744
Organize Sanayi Bölgesi 101. Sk.   Nr.3      UġAK     2667090
Sarayaltı Mh. Yeni Tabakhane Çay   Kenarı Nr.61  UġAK     2235635
Sarayaltı Mh. NuriĢeker Cd.      No.233     UġAK     2313761
KURTULUġ MAH.ĠSMET PAġA CAD.     NO:80/1     UġAK     2151673
Balık Hali KarĢısı Nr:18               UġAK     2667419-20
Organize Sanayi Bölgesi        102.cd.Nr.51  UġAK  MERKEZ 2668286
Organize Sanayi Bölgesi 102. Cd.   Nr.83      UġAK     2667693
Metik Sk. 9/A                     UġAK     2154488
Organize sanayi Bölgesi 115.Cd.    Nr:231     UġAK
Organize Sanayi Bölgesi 103.Cd.    Nr.101     UġAK     2667682-83
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu     Nr.103     UġAK  MERKEZ 2313752
Ulubey Yolu Üzeri Bölme Köyü GiriĢi  Nr.73      UġAK     2152073
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 105.CD    NR.220     UġAK
Avcılar Uluyolu Nr.113                UġAK      2313423
AVCILAR ULUYOLU NO:79/F                UġAK      2156131
Sanayi Bölgesi 8. Sanayi Sk. Nr. 1          UġAK      2151509
Nuri ġeker cd.Gencer sk.Nr.233            UġAK      2313757
                     Page 95
                 Ġplik KumaĢ


     TEL2   FAKS
          2668068
     2236413-2668068
02427429350    02427429350
          2313707

          2313426

     2667402  2667402
          2237500
     2239279-Ġġ

     2246390  2239279
          2340062
     2340066-692158054

     2245274

          2340062
     2311818  2340230

          2340107
     2121598-2236016
          2277404
          2230299
          2668170
          2313283
     2667148
     2151642 2274722
          2279119
          2316135
          2151722
     2236165 2236165

          2667308

     2171557  2124449
          2151749
          2313587


     2272393
          2315825
     2152900
          2667580
     2340201  2340202
          2314217
          2668858

          2314217
          2313400
          2316005

     2278465  2278467
     2668427  2668428

          2667468
          2245351
                 Page 96
                  Ġplik KumaĢ


          2667242     2277418  2235160          2276506

          2668855
     2340199  2340199
          2668425
          2237348
          2667279
     2667549  2667548
     2667479  2667479
     2667677  2667664
     2155357

     2314182

     2273092 2246516
          2533249
     2155053-2533733

     2667724
          2126225
     2277327  2274315
     -

     2235160  2235160
          2313793

     2533733  2533249
          2232502
          2314013

     2667313  2667413
          2667379
     2121975 2667308
     2152907-2232977

     2311421  2311313
     2667264  2667640

     2667321  2121975
          2667589
     2667366  2667367

2667442-2278206  2667543
         2533214
     2126749237
         2274662-2124631
         2667239
         2533249
     2313749 2340030
                   Page 97
                   Ġplik KumaĢ


     2667303  2667505
          2157377
          2667387
     2152682  2667594

          2277812

          2243137
          2667078
     2667370-71-72
     2240304 2128495
     2156071 2243407
EV.2232427
     2123188 7162254
     2238481
          2245224
          2166332
          2314113

          2312971
          2240675

     2278619
          2276276
     2564172 2564310
          2313679
     05416922269
          2667446
     02125284125
     2165953 2237178
          2152429
     2121677-2242177
     4141978 EġME
          2667529
     2124830 2154697

          2316399
02762340412    2340406


     2313713-212313721
     2152420 2122952
     2153792 2231868
          2313426
     2667429 2668170
          2667450
     2667484 2274911

          2231868

     2156445 2667905
2667417-2120332   2667418
     2667689 2667689
          2159957
     2272020 0544220
          2667741
          2667548-2667502
     02126265619
          2667163
     05322315817
     2240704 2667993
     2667672 2667673
     2667167 2667168
          2667178-2151969
     2667176-75-77
                    Page 98
               Ġplik KumaĢ


         2667164
         2667740
         2274652
     2313978 2313587
         2667955
     02124658040 mrk
         2667706
     2156281 2272147
     2311082 2311082
         2230819
     2667278 2667279

     2238769  2238769

     2230200 M2314138
         2313812
     2668800 2668800
         2310637

     2279047  2155757
     2311543  2153785

     2277701  2277702
     2313838  2667369
     2313838  2667369
     2667369  2667369

          2667415
     2272366
          2667271
          2533386
     2667578 2667578
     2668484 2277742
     2667147 2153365
     2668189 2668139
          2668576
          2533365
          2278404
     2232236 2340076
          2340107
          2313704
     2316060-2316061
     2277300 2155121
          2152795
          2151683
     05355200020
          2244159
     2314135-362314138
     2279980 2155232
     2340305-062340305
     2667179 2667179

     2246497  2128012
          2667384
2314134-35-36   2314138
               Page 99
               Ġplik KumaĢ


     2313747  2667268

     2153182  2667450
          2246193
     2313926
     2533733
     2668310 2667588
     2312509 2275522
     2313846 2313922
     2272224 muh.
         2235635
         2313761

          2667421
     2151094-2155962
          2668287
          2667704
     05327451379
     2121246 2121246

2667682-83     2667683
     2667291  2313917
     2245224  2155156

          2313426
     2278868  2278868

     2313713  2313721
               Page 100
                    ĠnĢaat


ÜNVANI
ÖZDOĞRU MAKĠNA VE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠ BĠLĠR-KADĠR ÖZER ADĠ ORTAKLIĞI
TEKDEMĠR ELEKTRĠK TEKSTĠL DERĠ ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
TOPAÇ MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK ĠNġAAT TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK YETKĠN MÜHENDĠSLĠK DERĠ TEKSTĠL TARIM VE HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERHAN KOÇ-LĠDER TĠCARET
FEVZĠ CĠNGÖZ - GÜNEġ EMLAK
NURĠ SAĞCAN-SAĞCAN ET VE PĠLĠÇ GALERĠSĠ
ÖZKAN IġIK-IġIK EMLAK
SADIK ONAT-AS EMLAK
SÜREYYA BERBER - DOSTEL EMLAK DANIġMANLIK VE OTO KĠRALAMA
ġAHLAN EMLAK ĠNġAAT OTOMOTĠV ZÜCCACĠYE GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
TANER-DOSTEL ĠNġAAT,EMLAK,OTOMOTĠV, DERĠ VE TEMĠZLĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TANJU ERTÜRK -SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
UZTAġ UZALLAR ĠNġAAT TAAHHÜT TEKSTĠL NAKLĠYAT OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜÇLER DERĠCĠLĠK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AHMET ALTINER-ALTINER MÜHENDĠSLĠK
AKARCA ĠNġAAT VE MADENCĠLĠK LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠLGE YAPI ISI ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE STRAFOR EPS ĠMALATI-ĠTHALATI,NAKLĠYE,TURĠZM PAZARLAMA,MÜTEAHHĠTLĠK GIDA SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
HTO OTOMOTĠV TEKSTĠL ĠNġAAT GIDA TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖMER LÜTFĠ ERSOYSAL-ÖMER LÜTFĠ ERSOYSAL MĠMARLIK BÜROSU
SEDĠR ĠNġAAT TAAHHÜT NAKLĠYE VE ORMAN ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK SERGÜN ĠNġAAT TAAHHÜT DOĞALGAZ DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ABDULLAH ERTAKLAK
AHMET ERTAKLAK
AKBULUT PROJE ĠNġAAT TAAHHÜT TURĠZM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKKENT TURĠZM AHġAP ĠNġAAT KĠMYA MADEN ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALANYALI TĠCARET-MUSTAFA ALANYALI
ALĠ ERDOĞAN-ERDOĞAN ĠNġAAT TAAHHÜT TĠCARET
ALKAR MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALP MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ANZA MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT TAAHHÜT ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
APDĠK MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT MADENCĠLĠK VE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AVCI ĠNġAAT TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYDIN YILMAZ - YILMAZ MÜHENDĠSLĠK BÜROSU
BANAZ ÇALIġKAN MĠMARLIK,MÜHENDĠSLĠK, ĠNġAAT TAAHHÜT MÜġAVĠRLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BATU MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BEKĠR BODUR
BERK YAPI MĠMARLIK MÜHENSĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠLGĠN DĠZAYN YAPI MĠMARLIK MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BODUROĞLU TAAHHÜT ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BULCA ĠNġAAT-ĠBRAHĠM BULCA
BURAY ĠNġAAT HARĠTACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BÜLENT GEZER
BÜLENT YÜCEL ĠNġAAT MÜTEAHHĠTLĠĞĠ MÜHENDĠSLĠK TURĠZM DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAĞDAġ MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT OTOMOTĠV TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAKA MÜHENDĠSLĠK VE ĠNġAAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAKIR MÜHENDĠSLĠK-MEHMET ÇAKIR
ÇANKAYA ĠNġAAT TEKSTĠL KERESTE GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DAĞGEZEN ĠNġAAT TAAHHÜT PROJE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEĞER MĠMARLIK YAPI TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEMĠRLER ĠNġAAT VE MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DESAN YAPI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DOĞAN DEKORASYON ĠNġAAT TAAHHÜT VE YAPI MALZEMELERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                   Page 101
                    ĠnĢaat


EGE ELĠPS ĠNġAAT HAFRĠYAT DERĠ TEKSTĠL TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EGEMEN YAPI ĠNġAAT SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ENGĠN ĠNġAAT-ĠSMAĠL SOYÖZ
ERDOĞAN BULCA
ERKA YAPI MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERSĠN ÇELĠK - ÇELĠK ĠNġAAT
ERTUĞRUL MĠMARLIK ĠNġAAT TAAHHÜT PROJE VE MAKĠNA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EVRENKENT MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK ĠNġAAT ELEKTRĠK MÜġAVĠRLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FAMER ĠNġAAT TEKSTĠL TARIM ORMANCILIK TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FERHAT ERDOĞAN-UĞUR MÜHENDĠSLĠK
FORM ĠNġAAT MĠMARLIK-FUATYILMAZ
GEZER MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT TAAHHÜT VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖKKUġAĞI ĠNġAAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖKSEL GÖKALP - GÖKALP MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT VE TAAHHÜT
GÖZE ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
GÜNEY YAPI VE MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜREL ĠNġAAT TAAHHÜT TURĠZM GIDA OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜRYAPI MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK ĠNġAAT TAAHHÜT LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HĠLMĠ YEġĠLÇĠÇEK
ĠBRAHĠM KANDEMĠR
ĠSMAĠL MÜNADĠ-ĠNġAAT
ĠSMAĠL SAYIN
ĠZZET GÜLER-GÜLER ĠNġAAT
ĠZZETTĠN GÖKALP
KARĠN YAPI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARYA MĠMARLIK YAPI MALZEMELERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KONAK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KOR YAPI ELAMANLARI ĠNġAAT TAAHHÜT MADENCĠLĠK SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
KÜRġAD SUNGUROĞLU-KENT YAPI ĠNġAAT PEYSAJ DEKORASYON
MARATON ĠNġAAT GIDA KĠMYA DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI VE NAKLĠYE TĠCARET SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET TEVFĠK KÖKLÜ
MEHMET YALÇIN-YALÇIN ĠNġAAT
MUSTAFA TAġ-TAġ ĠNġAAT
NAĠL ERDĠNÇ GÖKMEN
NĠCE GIDA ĠNġAAT PETROL KĠMYA METAL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NĠZAM ĠNġAAT ANONĠM ġĠRKETĠ.
ÖMER SARIBEK-SARIBEK MÜHENDĠSLĠK.
ÖZERDEM MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZGÜR TÜRKER - ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ
ÖZKAL MÜHENDĠSLĠK ĠNġAATTAAHHÜT VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZKAN GÖNEN-GÖNEN MÜHENDĠSLĠKĠNġAAT TAAHHÜT
ÖZTAN MÜHENDĠSLĠK-ARĠF ÖZTAN
PETEK MÜHENDĠSLĠK RAMAZAN YAVUZ ACAR VE ABDULLAH SONER BAYRAM ORTAKLARI ADĠ ġĠRKETĠ.
RAMAZANOĞULLARI ĠNġAAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SABRĠ SAMAN
SAĞLAM MÜHENDĠSLĠK-MUSTAFA SAĞLAM
SAPANLAR ĠNġAAT VE TURĠZM PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SELĠM YÜREK - YÜREKLĠ ĠNġAAT TAAHHÜTÜ
SEMĠH ACAR- ACAR ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK PLAN PROJE TAAHHÜT
SUNTUR ĠNġAAT TURĠZM OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ġAHĠN ĠNġAAT SÜLEYMAN ġAHĠN
ġENER NEBĠOĞLU
TAHSĠN BAġAR SAMANCI-SAMANCI MÜHENDĠSLĠK
TOKLU MÜHENDĠSLĠK BÜROSU-NECDET TOKLU
UĞUR MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ATA ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK KĠMYA TARIM TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 102
                    ĠnĢaat


UġAK BATI MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT MAKĠNA VE DOĞALGAZ EĞĠTĠM TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK EMEK ĠNġAAT TAAHHÜT TEKSTĠL DERĠ OTO SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK GÖKTUĞ YAPI MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ DOĞALGAZ TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK GÜVEN ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK MERTSAN ĠNġAAT DERĠ TEKSTĠL GIDA DOĞRAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK NĠDA ĠNġAAT MÜġAVĠRLĠK NAKLĠYE MADEN ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK ONUR ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK TEKĠN MÜHENDĠSLĠK ELEKTRĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK UÇAġ PROFESYONEL YÖNETĠCĠLĠK HĠZMETLERĠ ĠNġAAT MADENCĠLĠK TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ VE TĠCAR. LĠM.ġTĠ
UġAK UFUK MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT NAKLĠYE METAL SANAYĠ MAMÜLLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK YAPI MÜHENDĠSLĠK-MÜTEAHHĠTLĠK-DOĞALGAZ-PLAN PROJE HĠZMETLERĠ DOĞRAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġ
UYGAR MÜHENDĠSLĠK YAPI GIDA PLASTĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÜMĠT ALP-ALP PROJE
ÜMĠT ĠNġAAT TAAHHÜT DAYANIKLI TÜKETĠM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜNAL MÜHENDĠSLĠK NAKLĠYAT VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YAKUP AYHAN ATALAY
YAPIT TAAHHÜT ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YEġĠLDAĞ ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YÜKSEL TAġKAN-YÜKSEL TAġKAN MÜHENDĠSLĠK VE ĠNġAAT
ZEBLĠKÖSEOĞLU MÜHENDĠSLĠK NAKLĠYE ĠNġAAT TAAHHUT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZEKĠ KILINÇERGÖZE ĠNġAAT VE MÜHENDĠSLĠK
A.D.ĠNġAAT MÜTEAHHĠTLĠĞĠAHMET DĠNLER
ALĠ ÜNAL
ENERJĠ 64 ISI SOĞUTMA SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ DANIġMANLIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKET
Ġ.A.C.TASARIM YAPI ĠNġAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MUHAMMED KARAGÖL-KARAGÖL ĠNġAAT
S.S.KIġLA SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.BANAZ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.BĠR EYLÜL KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ ĠġLETME KOOPERATĠFĠ
S.S.EġME TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.GALERĠCĠLER SĠTESĠ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ĠNġAAT MALZEMECĠLERĠ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.SĠVASLI KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.UNAKO UġAK NAKLĠYAT ANBAR-LARI TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOP.
S.S.UġAK KERESTECĠLER SANAYĠ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.UġAK PAMUKLU DOKUMACILAR ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK TEMEL ĠNġAAT MALZEMECĠLERĠ TOPLU ĠġYERĠ YAPIKOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK TÜPÇÜLER TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK ZAHĠRECĠLER TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAKLILAR OTO TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.YENĠ OTO TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
YILDIRIM JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠKVE MÜġAVĠRLĠK-EMĠNE YILDIRIM
UDEN ĠNġAAT ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK KAġBELEN AKARYAKIT SATIġ ĠSTASYONU ġUBESĠ
UDEN ĠNġAAT ANONĠM ġĠRKETĠ.
USAġ UĞUR SERDAROĞLU ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
USTEK ĠNġAAT,TAAHHÜT,MÜġAVĠRLĠK,SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖNELLER MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT TEKSTĠL MAKĠNA MADENCĠLĠK TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EZERTAġ ĠNġAAT TAAHHÜT VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
S.S.ACAR KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ACARKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.ADA KONUT YAPI KOORERATĠFĠ
S.S.AĞAOĞLU SĠTESĠ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.ALP KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ALTINKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ANIT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.ARSLAN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ..
                   Page 103
                    ĠnĢaat


S.S.AġĠYAN KONUT YAPI KOOPERATĠF.
S.S.AYDIN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.BAHÇELĠ EVLER KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.BAHÇELĠEVLER YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.BANAZ ANADOLU KENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.BANAZ EGEKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.BAġAK KENT KONUT YAPI KOOP
S.S.BAġAK YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.BATI KENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.BĠRLĠK KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.BULUT SĠTESĠ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.CEYLAN KENT KONUT YAPIKOOPERATĠFĠ
S.S.CUMHURĠYET KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ÇALIġKAN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ÇAMLIK SĠTESĠ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.DEMĠRHĠNDĠ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.DENĠZKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.DESAN AVġAR EVLERĠ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.DESAN SĠTESĠ KONUT YAPIKOOPERATĠFĠ
S.S.DĠDĠM ALTINKUM SAHĠL SĠTE.KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.DOĞAN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.DOLUNAY KONUT YAPI KOOP.
S.S.DUMANLILAR KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.EGEGÜN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.EGEM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.EMEK TOPLU ĠġYERĠ YAPIKOOPERATĠFĠ.
S.S.ESEN EVLER YAPI KOOP.
S.S.EġME KONUT YAPI KOOPERATĠF
S.S.GONCA KONUT YAPI KOOPARETĠFĠ.
S.S.GÖKFER KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.GÖKSU SAHĠL KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.GÖRDESLĠ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÜLĠSTAN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÜLKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.GÜNEY KENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÜNEY YAKA KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÜVEN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.HĠLAL KENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.HĠLAL KONUT YAPI KOOP.
S.S.HĠTĠTKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.HUKUKÇULAR KONUT YAPIKOOPERATĠFĠ.
S.S.HURDACILAR TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.HUZURKENT SĠTE ĠġLETME KOOPERATĠFĠ.
S.S.ĠLETĠġĠM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.KARAHALILILAR KONUT YAPIKOOPERATĠFĠ
S.S.KARAMANCA KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.KARDELEN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.KARDEġLER KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.KÖKSALLAR KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.KÖPRÜBAġI KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.KUġADASI GÜZELKENT SAHĠL SĠTESĠ YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.LOKMAN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.MALATYALILAR KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.MAVĠ ġEHĠR KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.MEKAN KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.MERCANKÖY KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
                    Page 104
                    ĠnĢaat


S.S.MERT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.MERVE KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.MURAT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.MUTLU KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.OCAKKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.OKAN KONUT YAPI KOOP.
S.S.OMURCA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ÖREN KONUT YAPIKOOPERATĠFĠ.
S.S.ÖZHĠSARKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ÖZLEM KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ..
S.S.REFAH KENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.SAFA 10. KÖY KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.SAKĠNLER KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.SEVGĠ ÇEMBERĠ KONUT YAPIKOOPERATĠFĠ
S.S.SILA KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.SĠNEMKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.SĠVASLI ÖRNEK KENT KONUTYAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ġÖFÖRLER VE OTOMOBĠLCĠLER KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.UĞRAġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.ULUĞBEY KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ULUKENT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.USKO ÇALIġANLARI KONUTYAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.UġAK AYDINLIK KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK KONUT YAPI KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ
S.S.UġAK KÜLTÜR KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.UġAK SERAMĠK ÇALIġANLARI SĠTE ĠġLETME KOOPERATĠFĠ
S.S.UġAK UYGAR KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.UġAKLILAR AKBÜK TATĠL KÖYÜ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ..
S.S.UġAKLILAR DATÇA TATĠL KÖYÜ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ..
S.S.UġAKLILAR KÖRFEZ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.YAġAM KENT KONUT YAPIKOOPERATĠFĠ
S.S.YENĠ FOÇA PAYDAġ SAHĠLYAPI KOOP.
S.S.YEġĠLKENT UġAK YAPI KOOP.
S.S.YONCA KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.YÖRE KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.YUNUS EMRE KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ
S.S.ZĠRAAT KONUT YAPIKOOPERATĠFĠ
S.S.ZÜMRÜT KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ.
AHMET SAMANCI
ELGĠN MĠMARLIK MÜHENDĠSLĠK VE ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERKUT AKKAYA - AKKAYA MĠMARLIK
GÖKMEN MĠMARLIK MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAĠT MUTLU GÖKMEN-STĠL MĠMARLIK
TUNCEL MĠMARLIK BÜROSU - EġREF TUNCEL
UġAK NATUREL MĠMARLIK MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT METAL ĠġLERĠ SANAYĠ GAZLARISANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKET
VERANDA ĠNġAAT YATIRIM LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MESUT ASLAN-ASLAN YAPI
YAVUZ ÖZSEZER-DÜNYAM ALÇI DEKORASYON
AKAD HARĠTA MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DENGE HARĠTA MÜHENDĠSLĠK,ĠNġAAT VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DÜZEY HARĠTA MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT MÜTEAHHĠTLĠK PLANLAMATĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE EKSEN HARĠTA ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK MÜġAVĠRLĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARE HARĠTA ĠNġAAT TEKSTĠL OTOMOTĠV TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZAFER TURĞUT-ZĠRVE HARĠTABÜROSU
ÖZÇOLAKOĞLU KUYU SONDAJ MERMER ĠMALĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SĠNAN POMPA ELEKTRĠK PLASTĠK SONDAJ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                   Page 105
                    ĠnĢaat


TOZAN GIDA VE TARIM ÜRÜNLERĠ OTOMOTĠV ĠNġAAT TARIM MAKĠNALARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UĞUR SONDAJ ĠNġAAT HAYVANCILIK DOKUMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                   Page 106
      ĠnĢaat


FAALİYET
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
      Page 107
     ĠnĢaat


ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
     Page 108
     ĠnĢaat


ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
     Page 109
     ĠnĢaat


ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
     Page 110
     ĠnĢaat


ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
ĠnĢaat
     Page 111
     ĠnĢaat


ĠnĢaat
ĠnĢaat
     Page 112
                         ĠnĢaat


ALT FAALİYET
Çatı yapımı
Elektrik tesisatı
Elektrik tesisatı
Elektrik tesisatı
Elektrik tesisatı
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Gayrimenkulün ücret veya sözleĢme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢ
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢ
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢ
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢ
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢ
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢ
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢ
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢ
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
                        Page 113
                      ĠnĢaat


Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
                     Page 114
                          ĠnĢaat


Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
Ġkamet amaçlı her çeĢit binanın inĢaatı
ĠnĢaat mühendisliği, su (hidrolik)
ĠnĢaat mühendisliği, su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler
ĠnĢaat projelerinin geliĢtirilmesi
ĠnĢaat projelerinin geliĢtirilmesi
ĠnĢaat projelerinin geliĢtirilmesi
ĠnĢaat projelerinin geliĢtirilmesi
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
ĠĢyeri yapı kooperatifleri
Jeofizik, jeolojik ve sismik ölçüm
Kara yolları ve otoyolların inĢaatı
Kara yolları ve otoyolların inĢaatı
Kara yolları ve otoyolların inĢaatı
Kara yolları ve otoyolların inĢaatı
Konut amaçlı olmayan kullanıma yöne
Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeĢit binanın inĢaatı
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
                          Page 115
               ĠnĢaat


Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
              Page 116
                           ĠnĢaat


Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Konut yapı kooperatifleri
Mimarlık faaliyetleri
Mimarlık faaliyetleri
Mimarlık faaliyetleri
Mimarlık faaliyetleri
Mimarlık faaliyetleri
Mimarlık faaliyetleri
Mimarlık faaliyetleri
Mimarlık faaliyetleri
Özel ustalık ve teçhizat gerektiren, farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleĢmiĢ inĢaat faaliyetleri
Sıva iĢleri
ġehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı
ġehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı
ġehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı
ġehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı
ġehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı
ġehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı
Test sondajı ve delme
Test sondajı ve delme
                          Page 117
             ĠnĢaat


Test sondajı ve delme
Test sondajı ve delme
            Page 118
                      ĠnĢaat


ADRES1               ADRES2         İL   İLÇE  TEL1
Fevzi Çakmak Mh.1 Eylül Sanayi   Sitesi 4 Site Sk. Nr.13 UġAK      2310769
KurtuluĢ mh.Fabrikalar cd.No 26               UġAK      2277947
Özdemir Mh. Bireylül Cd. Nr:27               UġAK      2153187
Durak mh.11.Sanayi sk.Nr.9                 UġAK      2231040
Küme Mh. Yücelti Sk. A.Yılancıoğlu ĠĢhanı K.1 Nr.73    UġAK  MERKEZ 2241405
KurtuluĢ Mh. Yakın Sk. Nr.4                 UġAK
Özdemir mh.Mimar Sinan Cd.Nr.71               UġAK       2122126
Durak Mh.Fatih Cd.26/1                   UġAK       2271036
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Sk. Nr.16/B              UġAK       2233189
KurtuluĢ mh.Barbaros Cd.Nr..5/B               UġAK       2242558
Ġslice Mh. Fatih Cd. Nr:33/A                UġAK       2270949
KurtuluĢ Mah. Cim Cim Sk.      No:21          UġAK       2238515
Ġslice Mh. Fatih Cd. Nr.27/A                UġAK       2270949
KURTULUġ MAH.BARBAROS CAD.     NO:13          UġAK       2278533
KurtuluĢ Mh. Zübeyde Hanım Cd.   Nr.23/D         UġAK       2246456
KurtuluĢ Mh. Bireylül Cd. Nr.68/D              UġAK       2120251
CUMHURĠYET MH. UĞUR MUMCU CD.    NR.36 B/C        UġAK       2161104
Kemalöz Mh. 2.Kısım Karaağaç Yolu  Üzeri          UġAK       2120418
Milli Egemenlik Cd.         Azmi CoĢkun Apt.Nr.20UġAK        2121431
Cumhuriyet Mh. 31 Ağustos Cd. Nr:4 K: 2          UġAK  BANAZ
Bireylül Sanayi 14.Site Sokak Nr.7             UġAK
KÖME MH. A.YILANCIOĞLU ĠġH.K.2   NR.104/105       UġAK       2156381
Banaz UĢak Karayolu 4.km.                  UġAK  BANAZ  3153889
Köme Mh. Yücelti Sk. Ahmet                 UġAK
                  Yılancıoğlu ĠĢhanı K.2 Nr.105      2270806
Barbaros Cd.Nr.12                      UġAK       2152868
TESTĠ PAZARI NO.6/A                     UġAK       2152868
Ticaret Odası ĠĢhanı Nr. 304                UġAK       2667459
ĠsmetpaĢa cd.Besci ĠĢhanı Kat 4   Nr.18          UġAK       2310258
HAL KARġISI NO.1                      UġAK       2151633
KurtuluĢ mh.Ali Galip Kaya sk.Nr.22 K.1           UġAK       2151919
Cumhuryet Mh. Kılıç Sk,       NO:25/2         UġAK  BANAZ  3152660
Durak mh.Yukarı Kaçar sk.Nr.1    Dört Yol        UġAK
KÖME MH. AHMET YILANCIOĞLU     ĠġHANI ZEMĠN KAT NR:13 UġAK
Cumhuriyet Cd.Taslak Sk. Nr.1                UġAK       2270717
Ġstasyon Mh.Vali Murat Cd.Nr:2               UġAK  EġME   4141897
Cumhuriyet Mah. 31 Ağustos Cad.   No:4 Kat:2       UġAK  BANAZ  3152618
Cumhuriyet Mh. 31 Ağustos Cd.    ÇalıĢkan Apt.Nr: 18 Kr:1UġAK  BANAZ  3151663 M
Ġslice Mh. Ġslice Sk. Nr.22                 UġAK  MERKEZ  2234306
KURTULUġ MAH.AġAĞI AKTAġ SOK.NO.90             UġAK       2243991
KurtuluĢ Mh. Bugdaylı Sk.      Bayık ĠĢhanı K.3    UġAK       2156718
Durak Mh. Günsazak Cd. Nr.7/2                UġAK
KurtuluĢ mah. Dere Sk. No:9/D                UġAK  MERKEZ 2124186
ĠSLĠCE MAH.ĠSLĠCE MAH.NO.18/A UġAK             UġAK      2151582
ġehit Alibey mh.Belediye Hal Binası Kat.1          UġAK  EġME  4145177
ĠsmetpaĢa Cd. Turan ĠĢhanı K.2               UġAK      2241300
Ticaret Sanayi Odası ĠĢhanı K.1   Nr.105         UġAK  Merkez
ĠsmetpaĢa Cd. Sağlık Apt. Nr.98               UġAK      2152328
KurtuluĢ Mh. Özek Uluyolu      Azizlerli ĠĢhanı kt. 2 UġAK      2157052
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ĠġHANI   KAT/2 NO.203      UġAK      2156825
Sarayaltı Mh. Yıldırım Beyazıt Cd. Nr.32          UġAK      2156552
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Sk. No:20/A              UġAK      2120418
Ġslice Mh. Annaç Sk. Nr.15 K.1               UġAK      2152091
Bozkurt Mh.Hisarkapı Uluyolu Nr.7  K.1           UġAK      2231975
ĠsmetpaĢa Cd. Minareciler ĠĢhanı  K.4           UġAK      2273830
KurtuluĢ Mh. Cimcim Cd.Nr:21                UġAK      2237746
                     Page 119
                     ĠnĢaat


KurtuluĢ mh.H.Yağcı cd.Koray ĠĢhanı  Kat.3          UġAK        2275560
ĠsmetpaĢa Cd. 100. Yıl ĠĢhanı Nr.4              UġAK        2152727
ĠSMETPAġA CAD.MĠNARECĠLER ĠġHANI   KAT 5 NO.2       UġAK        2152154
Ġsmet PaĢa Cd. Çakaloz Sk. Nr: 1   KAT/3 NO.309      UġAK        2157239
KurtuluĢ Mah. Ali Galip Kaya Sk.   Bayık ĠĢhanı K.3 Nr.306 UġAK        2276542
ĠsmetpaĢa Cd. Torlak ĠĢhanı Nr.65   K.2 Nr.10        UġAK   MERKEZ  2151874
KurtuluĢ Mh.Barboros Cd. Nr:11    K/2           UġAK        2230030
Ġslice Mh. Annaç Sk. Hacer Baygın   Apt. Nr.15 K.2     UġAK        2277757
KURTULUġ MH. 2. BURÇAK SOKAK     POYRAZ ĠġHANI KT:1 UġAK NR.17       2276477
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd.     Uğur Apt. Nr.9/A    UġAK        2156381
ĠSMETPAġA CAD.ġEKER ĠġHANI KAT/3               UġAK        2271910
ĠsmetpaĢa Cd. Turan ĠĢhanı Kat:2               UġAK   MERKEZ  2241300
Ġsmet PaĢa Cd. Sağlık Pasajı     Nr.98 K.1        UġAK        2152328
KurtuluĢ mh.Doğan Sk.Nr.18/A                 UġAK        2123299
KurtuluĢ Mh. Ali Galip Kaya Sk.                UġAK
                   Zihnioğlu ĠĢhanı K.1 Nr.106        2157939
Kemalöz Mh. Mehmet Topaç Bulvarı   Nr:101/A        UġAK   MERKEZ  2168542
Ġslice Mh. Vidinli Sk. Nr.3/2                 UġAK        2242028
Ġslice Mh. Ġslice Sk. Ustaoğlu    ĠĢhanı kt: 1 Nr: 22   UġAK        2234306
TĠC. VE SAN. ODASI ĠġHANI KAT.3    NO.303         UġAK        2153433
TĠCARETVESANAYĠ ODASI ĠġHANI KAT/2  NO.202         UġAK        2153083
Fatih Mh. Yavuz Sultan Selim Cd.               UġAK        2667638
ĠsmetpaĢa Cd. BaĢer ĠĢh. K.2 N.123              UġAK        2278135
SELÇĠKLER KASABASI                      UġAK   SĠVASLI  6612205
Ġstasyon Mh. Eski Top Sahası Nr:21              UġAK   EġME   2123299
Ġslice Mh. Çukur Sk. Nr.19                  UġAK        2153007
KurtuluĢ Mh. Fatih Cd. Mercan Apt.  NO.25          UġAK        2156984
ĠsmetpaĢa Cd. Ġnsi Sk.Nr.4                  UġAK   MERKEZ  2151253
ĠsmetpaĢa Cd. Poyraz ĠĢhanı K.3    D:23          UġAK        2245033
Ġzmir Asfaltı Atatürk Bulvarı Nr:55              UġAK        2238181
FEVZĠ ÇAKMAK MH. ÇĠVRĠL CD. VOLKAN  APT.NR.F/17       UġAK   MERKEZ  2311031
ĠSMETPAġA CAD.TORLAK ĠġHANI KAT/1               UġAK        2153903
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.101/A                    UġAK        2237544
ĠsmetpaĢa Cd. Ġnsi Sk. Nr.1                  UġAK        2156381
Durak Mh.Yörük Hamza Sk        Nr:1 K:2        UġAK   MERKEZ  2161790
Ankara Asfaltı 9.Km. Çarık Köy                UġAK        2151196-Yok
Köme mh.Taslak sk.Nr.9/A                   UġAK        2667493 muh.
KurtuluĢ Mh.Burcak Sk.ġefik Poyraz  ĠĢmerkezi K.1 Büro.19 UġAK
KurtuluĢ mh.Pancar ĠĢmerkezi     Nr.2/30         UġAK        2151768-2241292
ĠsmetpaĢa Cd. Mavi Plaza ĠĢ Merkezi  N.63 K.3 D.14      UġAK        2276626
Özdemir Mh. Testi Pazarı Sk.     Çarıkçı ĠĢhanı Nr.24-25UġAK        2244693
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ĠġHANI    KAT/2 NO.203      UġAK        2153068
KURTULUġ MAH.DERE SOK.NO:4/2                 UġAK        2155001
Kemalöz Mh. Atatürk Bulv. Nr.33                UġAK        2275827
Atatürk mh.Çivril Cad.Nr.18                  UġAK        2279413
ĠsmetpaĢa cd.Tiritoğlu ĠĢhanı     Nr.43/1         UġAK        2233850
KurtuluĢ Mh. Meydan Sk. Nr.6                 UġAK        2276847
KurtuluĢ Mh. Annaç Sk. Nr.20/E                UġAK        2122579
Toplu Konut Alanı Beyaz Saray Apt.  Nr:9          UġAK   MERKEZ
ĠSLĠCE MH. KUYU SK. NR:6                   UġAK        2155346
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.98                      UġAK        2152328
KurtuluĢ Mh. Dede Hasan Sk.                  UġAK
                   Ahmet Ferah Apt. Nr.10 K.2 D.3       2154626
KurtuluĢ Mh. Acar Sk. Nr.4/3                 UġAK        2246097
AHMET YILANCIOĞLU ĠġHANI       NO:105         UġAK        2155273
FATĠH CAD.NO.26                        UġAK        2153459
Cumhuriye Mh. Uğur Mumcu Cd.     Uğur Apt. Nr.9/A    UġAK
KurtuluĢ Mh. Dedehasan Sk. Ahmet               U
                   Ferah Apt. Nr.10 K.2 D.3 ġAK        2275579
                     Page 120
                      ĠnĢaat


ĠsmetpaĢa Cd. Tiritoğlu ĠĢhanı K.3   Nr.25        UġAK      2279546
Sarayaltı Mh. Ömür Sk. Nr.21                UġAK      2243486
Ünalan Mh. Üç Nisan Sk. Nr.7/A   Nr.40/B        UġAK      2245000
Ġslice Mh. Polis Sk. Pancar ĠĢ   Merkezi K.2 Nr.18   UġAK      2244782
Ünalan Mh.Zübeyde Hanım Cd.Nr:16              UġAK   MERKEZ 2245243
ĠsmetpaĢa Cd.Turan ĠĢhanı Kat.2              UġAK      2151328
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Beskök  ĠĢhanı Nr.80/13 K.4  UġAK      2159816
Köme Mh. A.Yılancıoğlu ĠĢhanı Nr.45            UġAK   MERKEZ 2157804
Özdemir Mh. YemiĢ Sk. Nr.10                UġAK   MERKEZ 2125211
Durak Mh. Gün Sazak Cd. Nr.37 K.2             UġAK      2273906
Kemalöz Mh.Bozkırlı Sk.Nr:48                UġAK      2233489
Ġslice Mh. 1.Dere Sk. Nr:27                UġAK      2233828
Ġslice Mh. Annaç Sk. Nr.15 K.2               UġAK      2277757
Ġsmet PaĢa Cd. Ticaret Ve Sanayi  Odası ĠĢhanı.Nr:309 UġAK
Cumhuriyet Mh. BaĢaran Cd. No:6              UġAK   BANAZ   3151049
GARAJ ĠÇĠ NO.12                      UġAK
ÜNALAN MH.YĠĞĠT SK. NR.6/A                 UġAK        2238333
KurtuluĢ mh.Ali Galip Kaya sk.   Bayık ĠĢhanı K.2 Nr.201UġAK        2154780
Ġslice Mh. Dere Sk. Nr.13/1                UġAK        2279664
Ġslice Mh. Annaç Sk. Nr.27                 UġAK        2233834
KURTULUġ MAH.BUĞDAYLI SK.                 N.106
                  ZĠHNĠOĞLU ĠġHAI K.1 UġAK         2157938
1 EYLÜL CAD.NO:72/1                    UġAK        2237857
ġEHĠTLER MAH.SANAYĠ CAD.NO.49               UġAK   BANAZ   3151049
EVRENLĠ MH. BARBAROS CADDESĠ    NR.20-B        UġAK   SĠVASLI  6183310
MĠLLĠ EGEMENLĠK CD. ORHAN DENGĠZ  BULVARI NR.16 /A    UġAK
KÖME MH.AHMET YILANCIOĞLU      ĠġHANI NR.27      UġAK        2340064
KIġLA                           UġAK   ULUBEY
UĢak yolu üzeri Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Binaları. UġAK   BANAZ   3262020
Bireylül Küçük Sanayi Sitesi                UġAK
                  Merkez Ġdare Binası P.65         2310819
Sanayi ÇarĢısı Sanat Okulu Sk.1/E             UġAK   EġME   4142365
ĠSLĠCE MAH.DERE SK.ÇĠMEN      ĠġHANI KAT.1 NO:15 UġAK          2241862
YENĠ SANAYĠĠ 2.SĠTE SK.NO:5                UġAK        2153135
ÇarĢı Ġçi Esnaf Ve Sanatkarlar   Derneği Binası     UġAK   SĠVASLI  6181160
Ticaret ve Sanayi Odası ĠĢhanı   Nr.103         UġAK        2273830
                              UġAK
Pamuklu Dokumacılar Sitesi                 UġAK
Ticaret ve Sanayi Odası       ĠĢhanı Nr.103     UġAK        2241987
Özdemir Mh. Bir Eylül Cd. Nr.28              UġAK        2246458
Zahire Pazarı Nr.41                    UġAK        2239797
Fevzi Çakmak Mh. Galericiler Sitesi Nr.16         UġAK        2153139
ĠsmetpaĢa Cd. Poyraz ĠĢhanı K.3              UġAK        2124439
KÖME MAH.AHMETYILANCIOĞLU ĠġHANI NO.48           UġAK        2238656
UġAK ĠZMĠR KARAYOLU 8.KM. KAġBELEN KY. BOZALAN MEVKĠĠNDE  UġAK
Kemalöz Mh. Mahallesi Atatürk    Meydanı 45/A      UġAK        2277990
KURTULUġ MAH.ĠSMETPAġA CAD.NO.31/1             UġAK        2233850
Ġsmet PaĢa Cd. Nr.43/1                   UġAK        2233850
Sarayaltı Mah. Avcılar Uluyolu   1.Tabakhane Sk. No:17UġAK         2273022
ĠsmetpaĢa Cd. Tiritoğlu ĠĢhanı K:2             UġAK        2128453
SARAYALTI MAH.ÖMÜR SK.       NO:21/A        UġAK
Cumhuriyet Mh. BaĢaran Cd. Nr.39              UġAK        3151146
ĠsmetpaĢa Cd. Kemikli ĠĢhanı K:3              UġAK        2277445
Cumhuriyet Mh. 2. Sigorta Cd.    Nr.37/9        UġAK        2241956
ĠSMET PAġA CAD.KEMĠKLĠ ĠġHANI    KAT:3/46        UġAK        2240955
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik   Nr.22/A        UġAK   BANAZ
KurtuluĢ mh.Buğdaylı sk.                  UġAK
                  Zihnioğlu ĠĢhanı Nr.202 Kat.2       2279768
ĠSLĠCE MAH.VĠDĠNLĠ SOK.BÖREKÇĠOĞLU ĠġHANI NO.9/7      UġAK        2274575
                     Page 121
                     ĠnĢaat


Fabrikalar cd.Nr.37                    UġAK      2235860
P.T.T MÜDÜRLÜĞÜ                      UġAK
Köme mh.Taslak sk.Belediye ĠĢhanı  Nr.221 kat.2      UġAK      2126276
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cd. Nr:28         UġAK  BANAZ
Cumhuriyet Mh. 31 Ağustos Cd.               UġAK  Banaz
Cumhuriyet Mh.BaĢaran Cd.Nr.12               UġAK  BANAZ  3153030
Turan ĠĢhanı Kat. 3                    UġAK      2151328
KurtuluĢ mh.Bugdaylı st.Nr.26               UġAK
Cumhuriyet mh. Bölme yolu Üzeri              UġAK
                  4.km. Batıkent Konut Evleri      2166019
Kemalöz mh.ġeref Cd.Umut Apt..   Ufuk Çitim       UġAK      2270311
KARAAĞAÇ MAH.YENĠ EĞRĠ SK.39/A               UġAK      2153586
KÖME MAH.ÇATAK SK.NO:16                  UġAK
Cumhuriyet mh.Milli Egemenlik Cd.  Nr.48         UġAK  BANAZ  3153802
Cumhuriyet Mh.Bahadır Sk.                 UġAK  BANAZ  3151663
Bireylül cd.Çamlık Sitesi      ĠĢmerkezi K.2 BÖLME UġAK       2542010
KurtuluĢ mh.Fatih cd.Nr..27/D               UġAK      2153123
KurtuluĢ Mh.Öztürk ĠĢhanı K.1 Nr.22            UġAK
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI       ĠġHANI NO:103     UġAK      2152133
FAB.CAD.NO.37                       UġAK      2273830 M
BARBAROS CAD.NO.15                     UġAK
ĠsmetpaĢa cd.Torlak ĠĢhanı     Nr.65         UġAK      2153903
ĠSLĠCE MAH.DEĞERGEÇ SK       NO:21         UġAK
KurtuluĢ mh.Buğdaylı sk.                  UġAK
                  Zihnioğlu ĠĢhanı K.3 D.306      2124439
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.43 K.3                  UġAK
Cumhuriyet mh.Atatürk Cd.      Bursalıoğlu sk.Nr.22 UġAK   BANAZ  3151969
KURTULUġ MAH.DERE SOK.NO.13/1-B              UġAK
KURTULUġ MAH.ÖZEK ULU YOLU AZĠZLERLĠĠġHANI KAT:2 NO:5 UġAK
ġehit Alibey Mh.Vakkas Ferid Cd.              UġAK  EġME
Köme Mh. Yurt Sk. Nr.18/A                 UġAK      2153123
Ġslice Mh. Besni Cd. Nr: 12/G               UġAK      2157160
Köme Mh. Ahmet Yılancıoğlu ĠĢhanı  K.2 Nr.98       UġAK      2244910
Cumhuriyet Mh. 31 Ağustos Cd. Nr.14            UġAK  BANAZ  3156060
ÖZDEMĠR MH.BARBORAS CD. NR.22    GÜNDÜZ PASAJI K:2 UġAK        2239033
Ġslice mh.Vidinli sk.Börekcioğlu  ĠĢhanı Nr.12 kat.2   UġAK      2244731
ĠsmetpaĢa cd.Kemikli ĠĢhanı K.2   Nr.39         UġAK      2273104
ġEKER ĠġHANI KAT:3                     UġAK      2153233
Nuri ġeker cd.Ġl Emniyet Müdürlüğü             UġAK
ĠsmetpaĢa cd.Kemikli ĠĢhanı Nr.37  Kat.2         UġAK      2158469
AHMET YILANCIOĞLU ĠġHANI NO:43               UġAK      2155244
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ       HĠTĠT SERAMĠK BĠNASI  UġAK      2667200
ADLĠYE SARAYI BARO BAġKANLIĞI               UġAK
Durak Mh. 10.Sanayi Sk. Nr.40               UġAK      2154129
Fatih mh.Ova cd.Huzurkent Sitesi  Nr.275/A        UġAK      2160880
Ġslice mh.Dere sk.Çimen ĠĢhanı   K.1 Nr.18       UġAK      2242211
ĠSMETPAġA CADDESĠ SAGLIK APT.NO.98             UġAK
KEMALÖZ MAH.ĠZMĠR YOLU ÜZERĠ    BAġKAYA APT.NO:41 UġAK
Muzaffer Mert Pasajı K.1 Nr.218              UġAK      2243070
CUMHURĠYET MAH.BAYRAKTAR SK.    NO:6          UġAK  BANAZ  3153666
Cumhuriyet Mh. Fahri Korutürk Cd.  No:7/A         UġAK  BANAZ  3156150
ġehitler Mh. Kahramanlar Cd.                UġAK  BANAZ  3155919
ĠsmetpaĢa Cd. ġeker ĠĢhanı K.3               UġAK
2 NOLU MERKEZ SAĞLIK OCAĞI                 UġAK
ĠsmetpaĢa cd.Torlak ĠĢhanı K.2               UġAK      2274284
ĠsmetpaĢa Cd. Mert ĠĢhanı Nr.216  K.2          UġAK      2275557
ĠsmetpaĢa cd.Baygın ĠĢhanı K.2   Nr.40         UġAK      2243070
Durak Mh.Ġsmet PaĢa Cd.       Kemikli ĠĢhanı Kat:3 UġAK       2277445
                     Page 122
                      ĠnĢaat


Karaağaç mh.DikilitaĢ Uluyolu    Nr.23/C        UġAK         3151897
ÖZDEMĠR MAH.1.EYLÜL CAD.      GÜNEġ SK NO:23     UġAK         2157131
BELEDĠYE ĠġHANI KAT-3 NO.301                UġAK         2275579
BOZKURT MAH.A.YILANCIOĞLU ĠġHANI  ZEMĠN KAT NO:12    UġAK         2160875
ĠsmetpaĢa cd.ġeker ĠĢhanı K.4               UġAK         2233373
KURTULUġ MAH.DERE SOK.NO.5                 UġAK
OMURCA KY.                         UġAK    ULUBEY
Dilek Mh. Ankara-Ġzmir Asfaltı   BantaĢ KarĢısı     UġAK    BANAZ   3153232
Ticaret ve Sanayi odası bnası 2.kat            UġAK         2152341
Ticaret ve Snayi Odası ĠĢhanı Kat.3 Nr.305         UġAK         2123941
ĠsmetpaĢa cd.Burçak sk. Nr.1    K.3          UġAK         2120418
Fevzi Çakmak Mh. 2. Okul Sk. Nr.67             UġAK         2314141
Ġslice Mh. AdaĢ Sk. Nr.2/1                 UġAK         2231050
MĠLLĠ EGEMENLĠK CAD.NO.13                 UġAK         2153220
SOSYAL SĠGORTA KURUMU        SĠGORTA MÜDÜRLÜĞÜ   UġAK         2273911
Cumhuriyet mh.SarmaĢık sk.     Nr.8/A         UġAK    BANAZ   3155354
Belediye Hizmet Binası                   UġAK    SĠVASLI
ESKĠ GARAJ ÇIKIġI NO:36                  UġAK         215 12 88
Ünalan Mh. Bodur Sk. Nr:46                 UġAK         2122177
Cumhuriyet mh.Orhan Dengiz Bulvarı Bölme yolu üzeri bilanoUġAK         2238333
Zihnioğlu ĠĢhanı Nr.201                  UġAK         2522210
ĠSMETPAġA CAD.M.TĠRĠTOĞLU ĠġHANI  NO.43/1        UġAK
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd. Nr.17             UġAK         2241810
BEDESTEN ÇARġISI ÜST KAT      NO:20         UġAK         2124439 M
Özdemir Mh. Testipazarı Sk.Çarıkçı Han K:2 D:32      UġAK         2230560
Ulubey yolu 3.km.UĢak Seramik    ÇalıĢanları Sitesi   UġAK         2166239
ĠSMETPAġA CD. KEMĠKLĠ ĠġHANI    K:1 NR.15       UġAK
Belediye ĠĢhanı Kat.1        D:42          UġAK         2276890
ĠsmetpaĢa cd.Torlak ĠĢhanı Nr.65/10            UġAK         2232835
Köme mh.Yılancıoğlu ĠĢhanı Nr.13  Zemin kat       UġAK
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI       ĠġHANI NO:107     UġAK
AHMETYILANCIOĞLU ĠġHANI NO.13 UġAK             UġAK
KURTULUġ MAH.BUĞDAYLI SOK. NO.26              UġAK
Köme mh.Hacı Gedik Hanı Ġçi     Nr.6/B         UġAK         2233978
KurtuluĢ mh.Buğdaylı sk.      Zihnioğlu ĠĢhanı Nr.306UġAK         2124439
Durak mh.2.Dinçer sk.Nr.3/D                UġAK         2242054
CUMHURĠYET MAH.ATATÜRK CAD.     NO.4          UġAK    BANAZ   3152181
SARAYALTI MAH.2.BEREKET SOK.KAT/2 NO.2           UġAK
YILANCIOĞLU ĠġHANI NO.75                  UġAK         2155273
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Sk. Ticaret Ve Sanayi Odası ĠĢhanı K.1UġAK
KURTULUġ MH. SAĞLIK ĠġH.      NR:72-14        UġAK       2157244
KEMALÖZ MH. MEHMET TOPAÇ BULVARI METĠN GÖKMEN APT.UġAK   NR.109   MERKEZ 2161790
Muzaffer Mert Pasajı Ġsmet PaĢa Cd. Nr:203         UġAK       2334770
Cumhuriyet Mah.BaĢaran Cad.ġakir              No:2
                  Cenalp Sk. Doğrul ĠĢ H.UġAK K:2  BANAZ 3152141
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Sk. Ticaret  Odası ĠĢhanı K: 3   UġAK
ĠsmetpaĢa Cd. Tiritoğlu ĠĢhanı   Nr.43 K.4       UġAK       2236894
Durak Mh. Günsazak Cd. Nr.47/B               UġAK       2270204
Özdemir Mh. Cumhuriyet Cd. Nr.42/B             UġAK       2275660
Ġslice Mh. Vidinli Sk. Nr.12/9               UġAK    MERKEZ 2278483
KurtuluĢ Mh. Dere Sk. Çimen ĠĢhanı Nr.12         UġAK       2128389
Ġslice Mh. Dere Sk. Çimen ĠĢhanı  Kat.1 Daire.16     UġAK    MERKEZ 2155712
Ġslice Mh. Annaç Sk. Nr:8/B                UġAK       2233302
KurtuluĢ Mh. Dede Hasan Sk. Nr.7  K.1          UġAK       2241862
ĠSLĠCE MAH. DEĞERGEÇ HACIGEDĠKOĞLUPASAJI K:1 NO:18     UġAK       2241425
Sivaslı Yolu Üzeri Cezaevi KarĢısı 5.Km          UġAK       2564300
ĠSLĠCE MH.FATĠH CD. NR:65/A                UġAK       2157833
                     Page 123
                   ĠnĢaat


ġehit Alibey Mh. AlaĢehir Cd.   Hal binası Nr.29  UġAK  EġME  4141329
ġehit Ali Bey Mh.Hal Cd. Nr:.14  NO:14       UġAK  EġME  4141562
                   Page 124
           ĠnĢaat


TEL2   FAKS
2310942  2310942

     2123461
     2231040
     2241405
     2242799

     2238515
     2279113
     2245766

     2241186


2233489  2233489


     2276811
3262151  3262105
     2241154
     2270056

2236506
     2238604
05333202513
     2234306
     2151321
     3155122


     2151298
     4141034
     3152618
3152399 3155354
     2234306
     2124186
2158359-2270113
     2243948

     2243991
2151590
     4144888
     2241300
2244779  2122883
2247257
     2274612
     2245883
2243987  2243987
2153696
     2234409
     2231975
2243253  2243253
     2237746
          Page 125
              ĠnĢaat


2273895  2275560
     2278311
     2152154

     2276542

     2230030
     2277736
     2276477
     2166087
     2271910
     2241300
     2155880

2157938
     2168542


     2153433
     2156412
     2667648
     2278135     2240429
     2273302


2159322


     2276811
2161791 2279993
2235860-mĢg.
     15.04.08:15:10
2274935 2239034

2154448  2241293
     2155882
2122640

2232786  2232786
     2275826

2128468

     2239323


2236860  2155880
     2154626
2273895
2152992
     2153459

     2154626
             Page 126
           ĠnĢaat
2236810  2245000
     2244782
2153131
3262001-8 3262010


     2270321
2232151
2272088
2241235
     2277736

     3151049

2271252  2277444

     2279664
     2233834
2155741 EV
2151125
     3151049
2310829  2310940
     2233679
2273830
2315947

     2238656

2272795
     2667352
2667350-2667508
     2158054

2247955  2128456

2155346

     2241956


     2279768
          Page 127
                ĠnĢaat
      2234366
      2273830 m
2273830 M
      3155518


      2158469


      2151442
      2160760 2125755
      2236012
               Page 128
           ĠnĢaat
     2154626
2273958
     2274904


3152614


     2279690     2241810
2126025


2277030
2161791  2162300

     3152141

     2279451
05356466903
     2270818

     2234748
2278634  2278389
2234159  2155712
     2233302


     2564377
2231544
          Page 129
            ĠnĢaat


      4141948
4141562 F
           Page 130
                  ĠnĢ. Malzeme


ÜNVANI
ÖZAYDIN ORMAN ÜRÜNLERĠ DERĠ TEKSTĠL TARIM VE HAYVANCILIK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SEMĠTAġ EMPRENYE VE SANAYĠ TESĠSLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
ALĠ OSMAN ÜNAL
ALĠ TÜRKER
AYDINLAR ORMAN ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HUZUR KERESTE ĠNġAAT TURĠZM TEKSTĠL NAKLĠYE SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MAVSAN KERESTECĠLĠK-METĠN MAVĠ
TÜRKAY ORMAN ÜRÜNLERĠ, MADENCĠLĠK, TURĠZM, ĠNġAAT, NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYHAN KAPLAN-KAPLAN AHġAP DEKARASYON
HANEDAN DOĞRAMA MOBĠLYA ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SERVET DURU-AYANOĞLU MOBĠLYA DOĞRAMA
HALĠL GÖĞEM
MALAKOĞULLARI TOPRAK VE TOPRAK MAHSULLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE TOPRAK SANAYĠ ĠġLETMELERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠSMAĠL BÜYÜKARSLAN
MALAK TOPRAK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OKYAP YAPI ELEMANLARI ĠNġAAT TAAHHÜT TURĠZM MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
HĠTĠT SERAMĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
TANIġLAR YAPI MALZEMELERĠ ĠNġAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠC. ANONĠM ġĠRKETĠ GRANĠT BANAZ ġB
UMPAġ SERAMĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK SERAMĠK SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
DAĞDAGÜL PLASTĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
PUL-TECH FRP KOMPOZĠT YAPI TEKNOLOJĠLERĠ ĠMALAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
HALĠL TOKER-GÖKKUġAĞI YAPI MARKET
AYDOĞAN TĠCARET HASAN HÜSEYĠN AYDOĞAN
ÖZER ÖZGÖBEK
SIR MOBĠLYA TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK ARI MOBĠLYA DEKORASYON ĠTHALAT ĠHRACAT GIDA VE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÇĠMENTO SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
USAġ PREFABRĠK BETON SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
EGE BĠRLEġĠM MOBĠLYA ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EROL ÇOKER-ELBĠ PVC ÜRÜNLERĠ ĠHRACATI VE PAZARLAMA ĠġLETMESĠ
GÜÇLÜER ORMAN ÜRÜNLERĠ ĠNġAATSANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEDAT AYDIN - ÖZAYDIN ORMAN ÜRÜNLERĠ
SĠMSA USTAOĞLU ĠNġAAT VE DOĞALGAZ MALZEMELERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TRĠO MERMER TEKSTĠL ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YARENOĞULLARI HARFĠYAT NAKLĠYAT ĠNġAAT VE TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ASERTUĞRUL ĠNġAAT TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇETĠNKAYA HARFĠYAT TAAHHÜT TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EFEKAN HAFRĠYAT-GÜNAY EFE
EMRE HAFRĠYAT NAKLĠYAT TEKSTĠL ĠNġAAT SARRAFĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ENYAġ ELEKTRĠK ÜRETĠM YATIRIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
GÜÇLÜ KARAKOZAK HARFĠYAT ĠNġAAT MADENCĠLĠK GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARAKOZAK HAFRĠYAT NAKLĠYAT MADENCĠLĠK ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OKSAN ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖREN HAFRĠYAT ĠNġAAT TEKSTĠL GIDA NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TURGUT BATUHAN BATURALP - ALP HAFRĠYAT NAKLĠYAT
USTEM TEMEL VE ZEMĠN MÜHENDĠSLĠĞĠ MÜġAVĠRLĠK TAAHHÜT LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAVUZ HAFRĠYAT-SÜLEYMAN YAVUZ
NĠGAR ġAHĠN-ġAHSER SERAMĠK
SERANO DEKOR SERAMĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
UġAK KAR SERAMĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAKKI DOĞAN SUNUCU
ĠSMAĠL YÜCE
MEHMET OMAN
                   Page 131
                   ĠnĢ. Malzeme


EROL YILDIZ - BĠLLUR CAM TĠCARET
SEZER CAM TĠCARET HAYDAR VE ġERAFEDDĠN ÖZSEZER ORTAKLIĞI
BAYRAM AYDIN -ÇAĞIN PARKE DEKORASYON VE ISI SĠSTEMLERĠ
ALBERK GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠNġAAT TURĠZM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DURAKTAġ HAZIR BETON ĠNġAAT TAAHHÜT MADEN SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MODERN BETON SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK SANTRAL ġUBESĠ.
OKTAġ OKKAOĞLU TAAHHÜT ĠNġAAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SAĞLAM HAZIR BETON ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YILMAZ HAZIR BETON ĠMALAT VE TAġIMACILIK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ACAR HIRDAVAT ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AHMET BĠLGĠN-BĠLGĠN TĠCARET
AHMET EMRĠ KAYA-EMREHAN YAPI MARKET.
AHMET TAN-AS YAPI MALZEMELERĠ
AHMET TOSUN-GENÇAY YUVAM YAPI MARKET
AKER TĠC. ĠBRAHĠM ERDOĞAN
AKIN ĠNġAAT SERAMĠK VE MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AYġĠN UĞUZ-ÇARDAK TĠCARET
BÜTAġ BANAZ ĠNġAAT,MÜHENDĠSLĠK GIDA,TEKSTĠL,TURĠZM,TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
CEBECĠ ĠNġAAT TAAHHÜT LPG GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CELAL METĠN-SEZGĠN HIRDAVAT NAKLĠYE GIDA TURĠZM HAYVANCILIK SANAYĠ TĠCARET
E.G.E. ÇĠMENTO NAKLĠYAT YAPI MALZEMELERĠ ĠNġAAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EDOSA ĠNġAAT MALZEMELERĠ VE TAAHHÜT TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EFE NURĠ OĞULLARI ĠNġAAT NAKLĠYE TARIM HAYVANCILIK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FATĠH RULMAN TEKSTĠL VE GIDA ĠHRACAT ĠTHALAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
GÖKHAN GÖÇ - BURAK YAPI ĠNġAAT MALZEMELERĠ
GÜLHĠZAR AKÇAY-ADEMOĞLULLARI ĠNġAAT MALZEMELERĠ
HALĠL SEÇER-KÖROĞLU TĠCARET
HANĠFE BAYRAM-KARBEYAZ YAPI MALZEMELERĠ
ĠSMAĠL KARAKOÇ-KARAKOÇ ĠNġAAT VE YAPI MALZEMELERĠ
KALE DĠZAYN YAPI MALZEMELERĠ ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KAMĠL ÖZKUL-ÖZKUL YAPI
KAPLAN ĠNġAAT MALZEMELERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAYALAR ĠNġAAT VE YAPI MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KOZANOĞLU ĠNġAAT MALZEMELERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET TOPALOĞLU-TOPALOĞLU ĠNġAAT MALZEMELERĠ
MUZAFFER BAĞKESEN
NECATĠ AKIN
NEVZAT ACAR-ENKAY TĠCARET
OKTAY ĠNġAAT TĠCARET SĠBEL OKTAY - ALĠ OKTAY ORTAKLIĞI
OSĠN ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖNDER TÜRK-ÖZTÜRK TĠCARET
ÖZEN TEKNĠK HIRDAVAT YAPI MALZEMELERĠ VE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZYAPI TĠCARET-HÜSEYĠN MIDIK
RAMPA DERĠ TEKSTĠL TURĠZM GIDA ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ROTA HAYVANCILIK ĠNġAAT GIDA TEKSTĠL TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SUZAN ġEVKĠN-ġEVKĠN TĠCARET
TANIġLAR YAPI MALZEMELERĠ ĠNġAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A. ġ. UġAK BANAZ ġUBESĠ.
TAYFA YAPI ISI ĠNġAAT MALZEMELERĠ METAL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TOKER YAPI MARKET-MEHMET ġEVKET TOKER
TURAN ÇATI ĠZOLASYON YAPI MALZEMELERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TÜMERLER ĠNġAAT MALZEMELERĠSANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
USTAOĞLULAR YAPI MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK KUZEY YAPI ĠNġAAT GIDA TEKSTĠL HAYVANCILIK ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜNĠSAS ĠNġAAT MALZEMELERĠ SANAYĠ TĠCARET VE LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YENĠ ÇĠZGĠ YAPI SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
DUMANLAR TĠCARETHANESĠ - HAYRETTĠN DUMAN
                   Page 132
                  ĠnĢ. Malzeme


KAMĠL GÜN
ASLAN METAL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇELTĠKLER TEKSTĠL DERĠ PETROL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
GÜVEN DEMĠR PAZARLAMA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KULALI SAC DEMĠR ĠNġAAT TAAHHÜT NAKLĠYAT TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SUNUCULAR DEMĠR SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYDOĞANLAR ZĠRAAT ALETLERĠ YAPI MALZEMESĠ, KÖMÜR, METAL NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MG ĠMALAT ĠNġAAT TAAHHÜT VE MALZEME SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DEMĠR SOBA VE YAPI MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DÖNDÜ KORKUTAN-SEMBOL YAPI
NATALĠA ARCADII - DIġ TĠCARET ĠTHALAT ĠHRACAT
HĠSTUMAR MERMER ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YANKI MERMER FAZĠLET ÇAYLAK
ADO MERMER MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYBA MERMER DEMĠR CEVHERĠ MADENCĠLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
AYNURLAR MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ ULUBEY ġUBESĠ
CEMALETTĠN GÖNÜLTAġ - OSĠN MERMER ĠġLETMESĠ
DEVA TEKSTĠL MADENCĠLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ENGĠN TĠCARET UġAK ġUBESĠ - MEMDUH PARLAKYILDIZ
ENKAMER MERMER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERENLER MERMER SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GĠLSAR MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ĠBRAHĠM GÜNDÜZ - GĠZEM MERMERĠT
KÖRFEZ MADENCĠLĠK MERMER ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET ÖZÇELĠK - ÖZÇELĠK MERMER
OĞUZ MERMER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖMER BULCA-BULCA MERMER VE GRANĠT
ÖZÇETĠN DERĠ TEKSTĠL MERMER PVC PLASTĠK DOĞRAMA VE ORMAN ÜRÜNLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ROCAMAR MERMER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAÇKAN MERMER SANAYĠ NAKLĠYE VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ KÜÇÜKKAYALI OCAK ĠġLETMESĠ ULUBEY ġUBESĠ
TURGUTLAR MERMER NAKLĠYE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK ÇAĞDAġ MERMER VE TEKSTĠL SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK DEMĠRLER MERMER DERĠ VE TEKSTĠL TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK MERMERĠT VE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZEKĠ ER-ANKARA MERMER
DURAN ALSANCAK-ALSANCAK TĠCARET
EBRU MÜHENDĠSLĠK MADEN TARIM HAYVANCILIK OTOMOTĠV TAAHHÜT TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠNCĠ KUM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KUMCUOĞLU MADENCĠLĠK ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUSA ALSANCAK- MUSA ALSANCAK ĠNġAAT
OZAY KUM ÇAKIL ĠNġAAT TAġIMAÇILIK TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜNAL ĠLARSLAN MADENCĠLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SARAÇOĞULLARI DEMĠR ÇELĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKMAN MERMER ĠNġAAT HAZIR BETON NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
BURÇ MADENCĠLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DOLMER MADENCĠLĠK LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SERTESER MOBĠLYA TURĠZM ĠNġAAT MERMER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ BANAZ ġUBESĠ
SETA MADENCĠLĠK TURĠZM TARIM VE NAKLĠYE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
USMER USAġ MERMER MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ANADOLU ĠNġAAT TAAHÜT HARFĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EGE DOĞALTAġ VE TRAVERTEN SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ELMALI MADENCĠLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HALĠS SAÇAKLI- SAÇAKLI MERMER UġAK ġUBESĠ
TALEBE MERMER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TLB MADENCĠLĠK DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UÇAR MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 133
                   ĠnĢ. Malzeme


UTAġ ĠNġAAT GIDA TAġIMACILIK TURĠZM, TEMĠZLĠK, ĠġLETMECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
AT-AK ÇELĠK KAPI ĠNġAAT TAAHHÜT ĠġLERĠ MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
UġAK SERVĠS ARAÇLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AK SEZER MOBĠLYA ĠNġAAT TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BANAZ BAHAR MOBĠLYA HALICILIK KOZMETĠK GIDA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BAYHAN MOBĠLYA HALI TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKET
CĠVANOĞLU MOBĠLYA TEKSTĠL ĠNġAAT TURĠZM GIDA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ELĠFSEM MOBĠLYA MERMERĠT GĠYĠM TURĠZM YAPI MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖKHAN KOCA - KOCALAR MOBĠLYA
GÜNAY YAPI MÜHENDĠSLĠK TEKSTĠL KOMĠSYON NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜRCANLAR MOBĠLYA ĠNġAAT TEKSTĠL GIDA OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MURAT SEZEN-DĠZAYN MOBĠLYA
NECDET ÖZKAYA
SARIBEKTAġ MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SPRING MOBĠLYA DEKORASYON ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK MASTAR MOBĠLYA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK STAR MOBĠLYA, PLASTĠK DOĞRAMA, MÜZĠK ORGANĠZASYON, ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġġAK ERHAN MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
VRL MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ASBĠRLĠK HAFRĠYAT NAKLĠYAT ĠNġAAT TAAHHÜT GERĠ DÖNÜġÜM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKTAġ ALĠMĠNYUM VE PLASTĠK DOĞRAMA TEKSTĠL NAKLĠYE ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYMEK MADENCĠLĠK ĠNġAAT TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BBC YAPI ĠNġAAT TAAHHÜT PVC PLASTĠK DOĞRAMA TARIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇANKAYA MESKEN ĠNġAAT,PVC DOĞRAMA,TURĠZM,PETROL ÜRÜNLERĠ TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DESAN ĠNġAAT TAAHHÜT DOĞRAMA ÜRETĠM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DETAY YAPI ELEMANLARI GIDA TEKSTĠL DOĞALGAZ VE TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERSOYSAL ĠNġAAT VE YAPI MALZEMELERĠ,TARIM, HAYVANCILIK, GIDA,TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKET
GALĠP KOZAK - LĠDER PEN PLASTĠK DOĞRAMA
HALĠL KARAGECE- KARAGECE PEN
ĠSMAĠL HAKKI YALÇINDAĞ
KĠRAZOĞLU GIDA ALĠMĠNYUM PLASTĠK DOĞRAMA TURĠZM TEKSTĠL VE ĠNġAATSANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
LAÇĠNOK YAPI TEKNOLOJĠLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MAHĠR GÜLGÜN - GÜLGÜN PEN
SÜMERCANLAR YAPI MALZEMELERĠ ĠNġAAT NAKLĠYAT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ġAHĠNPEN PLASTĠK ALĠMĠNYUM DOĞRAMA TEKSTĠL MERMER VE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK COġKUN ĠNġAAT TEKSTĠL DERĠ GIDA VE PLASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK PEN PLASTĠK ALUMĠNYUM DEMĠR DOĞRAMA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YÜRÜKOĞLU ĠNġAAT PLASTĠK KERESTE AHġAP DOĞRAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HEDEF SENTETĠK SPOR ZEMĠNLERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET ĠTHALAT ĠHRACAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÇOKER PLASTĠK MUġAMBA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KIRAN ĠNġAAT TURĠZM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEDAT KAPLAN-KAPLAN YAPI MALZEMELERĠ
EMAY YAPI MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HASAN CELEP
HÜSEYĠN EYĠDOĞAN - ÖZDOĞAN ISI TESĠSAT SANAYĠ TĠCARET
ISI-KAV ISITMA ÜRÜNLERĠ MONTAJ VE PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MAHMUT CELEP
ÖMER KELLE-ELĠT YAPI MALZEMELERĠ TĠCARETĠ
TENKA METAL ĠNġAAT NAKLĠYAT OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KEMAHSAN DERĠ, DEMĠR, ĠNġAAT VE NAKLĠYE SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BÖLTAġ ĠNġAAT TAAHHÜT TARIM HAYVANCILIK AKARYAKIT TEMĠZLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DURAN ÖZMEN-DĠPSĠZ KAYRAK TAġI ĠġLEMESĠ
ĠLERĠ KARDEġLER DEKORASYON JĠMNASTĠK ĠNġAAT OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SUR SERĠN ĠNġAAT GIDA TURĠZM TEKSTĠL MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DOĞAN ÇUHADAR
RUHĠ SELVĠ - RUSELTAġ TĠCARET ĠNġAAT MALZEMELERĠ TAHHÜT KÖMÜR TĠCARET VE NAKLĠYE
                   Page 134
                  ĠnĢ. Malzeme


ÜÇLER ĠNġAAT MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEMĠRALLAR ORMAN ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT NAKLĠYAT VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠR
GÖKÇEOĞULLARI MOBĠLYA, ĠNġAAT VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 135
                   ĠnĢ. Malzeme


FAALİYET
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
                   Page 136
                   ĠnĢ. Malzeme


ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
                   Page 137
                   ĠnĢ. Malzeme


ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
                   Page 138
                   ĠnĢ. Malzeme


ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
                   Page 139
                   ĠnĢ. Malzeme


ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
ĠnĢ. Malze. Ġma. ĠnĢ. Malze. SatıĢ
                   Page 140
                        ĠnĢ. Malzeme


ALT FAALİYET
Ağacın ilk iĢlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti
Ağacın koruyucu kimyasal maddeler, veya diğer maddeler vasıtasıyla çektirilmesi veya kimyasal iĢlemlere tabi tutulması
Ağaçların biçilmesi, planyalanması ve Ģekillendirilmesi
Ağaçların biçilmesi, planyalanması ve Ģekillendirilmesi
Ağaçların biçilmesi, planyalanması ve Ģekillendirilmesi
Ağaçların biçilmesi, planyalanması ve Ģekillendirilmesi
Ağaçların biçilmesi, planyalanması ve Ģekillendirilmesi
Ağaçların biçilmesi, planyalanması ve Ģekillendirilmesi
AhĢap veya diğer malzemeden yapılan
AhĢap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri, vb. gibi te
AhĢap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri, vb. gibi te
AĢındırıcı taĢ ürünlerin imalatı
AteĢe dayanıklı briketler, bloklar,
AteĢe dayanıklı briketler, bloklar, tuğlalar vb.
AteĢe dayanıklı briketler, bloklar, tuğlalar vb.
AteĢe dayanıklı briketler, bloklar, tuğlalar vb.
AteĢe dayanıklı briketler, bloklar, tuğlalar vb.
AteĢe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının, mozaik küplerin vb.lerinin imalatı
AteĢe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının, mozaik küplerin vb.lerinin imalatı
AteĢe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının, mozaik küplerin vb.lerinin imalatı
AteĢe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının, mozaik küplerin vb.lerinin imalatı
b.y.s. diğer plastik ürünlerin imalatı
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
Boyaların, cilaların ve verniklerin
Boyaların, cilaların ve verniklerin perakende ticareti
Boyaların, cilaların ve verniklerin perakende ticareti
Büro mobilyası imalatı
Büro mobilyası imalatı
Çimento imalatı
Çimento, beton ya da suni taĢtan bina ya da bina dıĢı inĢaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı
Diğer ağaç, inĢaat malzemesi ve sıh
Diğer ağaç, inĢaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
Diğer ağaç, inĢaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
Diğer ağaç, inĢaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
Diğer ağaç, inĢaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
Diğer ağaç, inĢaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamı
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer özel inĢaat faaliyetleri
Diğer seramik ürünlerin imalatı
Diğer seramik ürünlerin imalatı
Diğer seramik ürünlerin imalatı
Düz cam perakende ticareti
Düz cam perakende ticareti
Düz cam perakende ticareti
                         Page 141
                      ĠnĢ. Malzeme


Düz camın Ģekillendirilmesi ve iĢlenmesi
Düz camın Ģekillendirilmesi ve iĢlenmesi
GüneĢ enerjisi ile ısıtma sistemler
GüneĢ enerjisi ile ısıtma sistemleri
Hazır karma beton imalatı
Hazır karma beton imalatı
Hazır karma beton imalatı
Hazır karma beton imalatı
Hazır karma beton imalatı
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat perakende ticareti
Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti
                      Page 142
                         ĠnĢ. Malzeme


Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti
ĠnĢaat demiri ve çeliği perakende ticareti
ĠnĢaat demiri ve çeliği perakende ticareti
ĠnĢaat demiri ve çeliği perakende ticareti
ĠnĢaat demiri ve çeliği perakende ticareti
ĠnĢaat demiri ve çeliği perakende ticareti
ĠnĢaat demiri ve çeliği toptan ticareti
ĠnĢaat malzemelerinin toptan ticare
ĠnĢaat malzemelerinin toptan ticareti
ĠnĢaat malzemelerinin toptan ticareti
ĠnĢaat malzemelerinin toptan ticareti
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda,
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda,
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
ĠnĢaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taĢ ve mermerin kesilmesi, Ģekil verilmesi ve kullanılabilir hale g
Kum ocakçılığı
Kum ocakçılığı
Kum ocakçılığı
Kum ocakçılığı
Kum ocakçılığı
Kum ocakçılığı
Kum ocakçılığı
Maden eritme ocakları, çelik fırınları, haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin iĢletilmesi
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt v
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt v
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt v
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt v
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt v
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt v
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt v
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt ve inĢaat taĢlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt ve inĢaat taĢlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt ve inĢaat taĢlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt ve inĢaat taĢlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt ve inĢaat taĢlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt ve inĢaat taĢlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
                          Page 143
                         ĠnĢ. Malzeme


Mermer, granit, kumtaĢı gibi anıt ve inĢaat taĢlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
Metal kapıların, çelik kapıların, pencerelerin ve çerçevelerin, panjurların ve bahçe kapılarının imalatı
Metal kapıların, çelik kapıların, pencerelerin ve çerçevelerin, panjurların ve bahçe kapılarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Mutfak mobilyalarının imalatı
Özel bir inĢaat çeĢidinde yer almayan, vinç ve benzeri diğer inĢaat ekipmanlarının, operatörü ile birlikte kiralanması
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneĢlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
Rulo ya da karo vb. Ģekilde plastik
Rulo ya da karo vb. Ģekilde plastik zemin, duvar ya da tavan kaplamaları
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti
Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti
Soğuk Ģekillendirme veya katlama
Süsleme ve yapı taĢlarının kırılması ve kesilmesi
Süsleme ve yapı taĢlarının kırılması ve kesilmesi
Tavan, seyyar bölmeler gibi iç tamamlama iĢleri
Tavan, seyyar bölmeler gibi iç tamamlama iĢleri
Tuğla, tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti
Tuğla, tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti
                          Page 144
                         ĠnĢ. Malzeme


Tuğla, tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti
Yatak odaları, oturma odaları, bahçeler vb. için mobilya imalatı
Yatak odaları, oturma odaları, bahçeler vb. için mobilya imalatı
                         Page 145
                     ĠnĢ. Malzeme


ADRES1               ADRES2         İL     İLÇE   TEL1
DURAK MAH. BAYKIN SK. NR:16                 UġAK         2270820
Ġzmir Yolu 3. Km.                      UġAK    BANAZ   3262040
YENĠ SANAYĠ SĠTESĠ BOZKIRLI SOK.  NO.26          UġAK         2154371
GARAJ ARKASI TÜRKER KERESTE FAB. NO:42           UġAK         2152413
Ġstasyon Mh.YeĢilkavak Cd.Sanayi  ÇarĢısı Nr:1      UġAK    EġME   4141384
Çivril yolu Keresteciler Sitesi   Nr:250         UġAK         2310016
ÜNALAN MAH.MÜJDE SK NO:73                  UġAK         2156779
Organize Sanayi Bölgesi 105. Cd.  Nr.198         UġAK         2668402
FEVZĠ ÇAKMAK MH.1 EYLÜL SANAYĠ   SĠTESĠ 16.SK.NR:19 UġAK
Tekstil Organize Sanayi Bölgesi   115. Cd. Nr.248     UġAK         2668353
Yeni Sanayi Sitesi 2. Site Sk. Nr.6             UġAK         2230575
BĠR EYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ 11.SĠTE   SK.19          UġAK         2311252
ġehitler Mh. Sanayi Cd. Nr.99                UġAK    BANAZ   3151025
Ankara Asfaltı Üzeri 3. Km.                 UġAK
SARAYALTI MAH.AVCILAR ULUYOLU NO.56             UġAK         2313938
ġEHĠTLER MAH.SANAYĠ CAD.NO.99                UġAK    BANAZ   3152308
Deri Organize Sanayi KarĢısı 8 Km.             UġAK         2247956-57,58
Organize Sanayi Bölgesi       Ġzmir Karayolu 18. km. UġAK         2667200
DEVLET KARAYOLU 26.KM BĠLA NR.               UġAK    BANAZ
Organize Sanayi Bölgesi       103. Cd. Nr.130     UġAK         2667231
UĢak Banaz Devlet Karayolu 26.km.              UġAK    BANAZ   3262002 8HAT
UĢak Organize Sanayi Bölgesi 129.Cd Nr.617 (195 ada 2 nolu UġAK
                              parsel)       2668445
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi 8 Ada 4-11 Parsel    UġAK         2340010
DĠKĠLĠTAġ MH. BARBAROS CD. NR.234  /B           UġAK         2245471
KurtuluĢ Mh. Değergeç Sk. Nr:9/A              UġAK         2151705
YENĠ SANAYĠ SĠTESĠ ġEREF CAD.NO.12             UġAK         2155251
Organize Sanayi Bölgesi 107 Cd.   Nr:100         UġAK         2667911
DikilitaĢ Mh. Atatürk Bulv. Nr.90/C             UġAK         2154164
Kemalöz Mh. Atatürk Meydanı 45/A              UġAK
ĠsmetpaĢa Cad.                        No:43/1
                  Mustafa Tiritoğlu ĠĢhanıUġAK         2233850
Kemalöz Mh. 11. Site Sk. Nr.1/8               UġAK         2158000
KURTULUġ MH. HAKKI YAĞCI CD.NR:25              UġAK         2246464
Fevzi Çakmak mh.Keresteciler Sitesi 1.Sk.Nr.1        UġAK         2315597,2316697
Durak Mah. Baygın Sk. No:16                 UġAK         2240434
Durak Mh. Gün Sazak Cd. Nr.4                UġAK         2156694
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.7/B                UġAK         2276942
Çivril Cd. Akyurt Ap. Nr.25/D                UġAK    MERKEZ  2270267
Sarayaltı Mh.Efe Sk.Nr:19                  UġAK         2238015
Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr. 13                UġAK         2236012
SARAYALTI MAH.YAKIT.SK NO:38                UġAK         2127333
Fatih Cad. Ġbrahim Ethem ĠĢhanı   k:1 Nr:102       UġAK    MERKEZ  2273854
Kemalöz Mh. Seren Sk. Nr.45/A                UġAK         2277990
Sarayaltı Mh. Pazar Sk. Nr:37                UġAK    MERKEZ  2151266
Durak mh.Fatih Cd.Nr.40/1                  UġAK         2278185
KurtuluĢ Mh. ĠsmatpaĢa Cd.     YaĢar ĠĢhanı Nr:74 K:4 UġAK         2236393
Ġslice Mh. Polis Sk. Nr.6/A                 UġAK         2240064
ĠsmatpaĢa Mh. Torlak ĠĢh. Nr.54               UġAK         2151333
ĠsmetpaĢa Cd.Nr.43/1                    UġAK    MERKEZ  2233850
ÖZDEMĠR MAH.CUMHURĠYET       CAD.NO:88        UġAK         2274372
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr.238             UġAK         2316223
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.59                 UġAK         2233809
Organize Sanayi Bölgesi 118. Cd.  Nr.313         UġAK         2667893
NURĠ ġEKER CAD.NO.36                    UġAK         2151560
Gölbahçe Mh. ÇarĢı Ġçi Nr:3                 UġAK    SĠVASLI  6182266
KURTULUġ MAH.AġAĞI AKTAġ SK. NO:68             UġAK         2156353
                      Page 146
                     ĠnĢ. Malzeme


Fevzi Çakmak Mh. Keresticiler    Sitesi 2. Site Nr:11  UġAK   MERKEZ 2317171
Sarayaltı mh.Celal Bayar cd.Nr.10              UġAK      2316082
F.ÇAKMAK MH.ATATÜRK BULVARI N.16/A             UġAK      2230500
Atatürk mh.Çivril cd.Yağmur Apt.  Nr.19          UġAK      2277088
Kemalöz Mh. Yeni Sanayi Sitesi   3. Site Sk. Nr.46    UġAK
Muharrem ġah Ky. Çanlı Mevkii                UġAK       2340222
Deri Organize Sanayi KarĢısı 8.Km              UġAK       2247955/56/57
Ġslice Mh.ĠsmetpaĢa Cd. Besci ĠĢh. Nr:47 Kat:2       UġAK       2244779
Ulubey Yolu Üzeri                      UġAK   MERKEZ 2233138
Fabrikalar Cd. Nr.47                    UġAK       2234680
Durak Mh. Gün Sazak Cd. Nr.7                UġAK       2154244
Cumhuriyet Mh. Orhan Dengiz Blv.  Nr.80          UġAK       2161356
FATĠH MH. ORHAN DENGĠZ BULUVARI   NR.59          UġAK       2165852
Sarayaltı Mh. Fatih Cd. Nr.67                UġAK       2246115
ĠZMĠR CAD.NO.5                       UġAK   BANAZ  3151225
UĢak-Banaz Karayolu 26.Km. UĢak               UġAK
                  Seramik Fabrikası KarĢısı    BANAZ  3262100-03-06
Sarayaltı Mh. Garaj Cd. Nr.3                UġAK       2242260
Cumhuriyet Mh.Fevzi Çakmak Cd.Nr.16             UġAK   BANAZ  3154781
Atatürk Mh. Milli Egemenlik Cd.   Nr.13/A         UġAK       2158689
Yeni Sanayi Sitesi 10.Site sk.Nr.13             UġAK       2244033
Ġslice Mh.Yıldırım Beyazıt Cd.   Nr:44/A         UġAK       02722140066
Durak MH. Akbur Sk. Nr:29/1                 UġAK       2120318
ÜyükbaĢı Mh. UĢak Yolu Üzeri    Bila No         UġAK   ULUBEY 7162792
Sarayaltı Mh. Mezbaha Sk. Nr.25               UġAK       2151952
DikilitaĢ Mh. Barbaros Cd. Nr.242              UġAK       2245062
ÜNALAN MH. BARBAROS CAD. NR:42/A              UġAK       2122177
Ünalan Mh. Barbaros Cd. N185/A               UġAK       2243598
KEMALÖZ MH.MEHMET TOPAÇ BULV.    NR.2/A         UġAK       2238833
KURTULUġ MH. DURU SK. NR.11/B                UġAK       2240780
Atatürk Mah. Milli Egemenlik Cad.  No:23          UġAK       2274524
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd.    Nr.80/C         UġAK       2242549
Ġslice Mh. Belediye Kasap Hali   GiriĢi No:20      UġAK   MERKEZ 2230655
Milli Egemenlik Cd. Nr. 13/B                UġAK       2152121
ġehitalibey Mh.Lonca Sk Nr:1                UġAK   EġME  4143288
M.Akif Ersoy mh.Akse yolu üzeri   Nr.2          UġAK       2158197
DURAK MH.ĠSMETPAġA CAD.2.ĠNCE SK. NR.5           UġAK       2273682
MĠLLĠ EGEMENLĠK CAD.NO:24                  UġAK   BANAZ  3151411
ÜNALAN MH. MĠMAR SĠNAN CD. NR:89/C             UġAK       2237494
Konak Mh. Gazi Bulvarı       173/B          UġAK   Sivaslı 6181279
Ġslice Mh. Çukur Sk. Nr:19                 UġAK       2153007
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd. Nr.15             UġAK       2156547
Sarayaltı Mh.Seymen Sk Nr:9                 UġAK       2155054
ÖZDEMĠR MAH.DĠKĠLĠTAġ ULUYOLU NO.15             UġAK       2233661
Sarayaltı Mh.Mezbaha Sk.Nr:6                UġAK   MERKEZ 2241307
Kemalöz Mh. ġeref cad. Nr:104                UġAK       2168686
Özdemir Mh. 1 Eylül Cd. Nr.15/A               UġAK       2232963
Gedikler Ky. Sürmecik Mevkii,    K.23.d.04.cc pafta, 859 UġAK
                              parsel  BANAZ  02166110080
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cd. Nr.14          UġAK       2271165
DURAK MAH.FATĠH CAD.SARAÇ      APT. Nr.30       UġAK       2154763
Sarayaltı mh. Avcılar Uluyolu    Nr.24          UġAK       2156116
Cumhuriyet Mh. 31 Ağustos Cd. No:3             UġAK   BANAZ  3151070
Ġslice Mh. Hal KarĢısı Nr. 22/24              UġAK
FEVZĠ ÇAKMAK MAHALLESĠ ÇĠVRĠL CAD. NR: 25/1         UġAK       2277575
Fatih Mh. Hürriyet Sk. Nr.19                UġAK       2165776
Kemalöz mh.ġeref cd.Nr.87                  UġAK       2168542
GÖKKUYU CADDESĠ ÇARġI CAMĠ KARġISI             UġAK   EġME
                     Page 147
                    ĠnĢ. Malzeme


Cumhuriyet mh.Sağlık sok.Nr.34/1   Tomur Sitesi     UġAK     2169519
Ġstasyon Mh. Sanat Okulu Cad.Nr:1/E             UġAK  EġME  4141536
DURAK MAH.GÜNSAZAK CAD NO:9                 UġAK     2243853
Fabrikalar Cd. Nr:36/B                   UġAK  MERKEZ 2246099
Durak Mh. 3. Sanayi Sk. Nr: 12               UġAK     2277748
Durak Mh. Gün Sazak Cd. Nr:13/A               UġAK     2276154
Bireylül Sanayi Sitesi 11. Sk.    Nr.13         UġAK  MERKEZ 2310816
ĠSLĠCE MH.GÜVEN SK.NR.21                  UġAK     2120318
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd. Nr.59             UġAK     2238684
ÖZDEMĠR MH.GÜNEġ SK. NR.12/A                UġAK     2240386
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker cd. Nr.126  K:5 UĢak       UġAK     2277457
Organize Sanayi Bölgesi 115. Cd.   Nr.431        UġAK     2667575
ATATÜRK MAH.MĠLLĠ EĞEMENLĠK CAD.   NO.13/A        UġAK     2238742
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 6.   CD.NR.71       UġAK     2236393
Ġslice Mh. ġehit Aziz GüneĢ Sk.    Nr.19/B        UġAK     2275595
ÇAMLIBEL KÖYÜ                        UġAK  ULUBEY 7162236
Ġslice Mah. Fabrikalar Cad.      No:26-C        UġAK     2125539
Ġslice Mh. Polis Sk. Pancar ĠĢhanı  K.4 Nr:29       UġAK     2276116
Gedikler Köy GiriĢi                     UġAK  BANAZ 3262024
Hanyeri Köyü                        UġAK  Ulubey 4741065
Cumhuriyet Cd. Nr.68                    UġAK     2313736
Ankara Asfaltı Üzeri 7. Km.                 UġAK     2533447
Kemalöz Mah. Yeni Sanayi Sit.     3.Sk No:65/A     UġAK     2235700
Dilek Mh. Vatan Cd. Nr.52                  UġAK  BANAZ 2315100
Fatih Mh. 2. Fatih Sk. Nr.13                UġAK     2162038
CUMHURĠYET MH. 2.YILDIRIM SĠTE    SOKAK NR.38      UġAK  MERKEZ 2166350
Bireylül San. Sitesi 17 sk. Nr.20              UġAK
Sarayaltı Mh.Yıldırım Beyazıt Cd.   Çayüstü Nr:68     UġAK  MERKEZ 2276037
UĢak Organize Sanayi Bölgesi     103.Cadde Nr:104   UġAK     2667381
Küçükkayalı Köyü                      UġAK  ULUBEY 02722231011
UĢak Ankara karayolu 7.km.                 UġAK     2533593
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.98/1                    UġAK     2152328
Yeni Tabakhane 19.Sk.Nr:6                  UġAK
Kemalöz mh.Pırlanta sk.Nr.20                UġAK      2123956
Kemalöz Mh. 15.Site Sk. Nr.5/A               UġAK      2244825
Özdemir Mh. Barbaros Cd. Nr.22/2              UġAK      2153120
Durak mh.Üçyıldız Sk.bilano                 UġAK      02422481366
Ġzmir Karayolu Üzeri 50. km.     Alanyurt Ky      UġAK      2522010
Özdemir Mh. Barbaros Cd. Nr.22/2              UġAK      2244786
Özdemir Mh. Barbaros Cd. Nr.22/2              UġAK      2244786
Özdemir Mh. Bireylül Cd.       Nr.39         UġAK      2233138
Ġslice Mahhallesi ġehit                   UġAK
                   Aziz GüneĢ Sk. Nr: 19/B   MERKEZ 2275595
Durak Mh. 2.Kunt Sk. Nr.15                 UġAK      2154839
ÖZBEYLĠ KY.                         UġAK  SĠVASLI
POLĠS SOKAK NR.2 PANCAR Ġġ MERKEZĠ  KAT.1 DAĠRE 5     UġAK      2276116
VADĠ CADDESĠ NUMARA 57/8                  UġAK
ULUPINAR KY.                        UġAK  BANAZ 2153170
Kemalöz Mh.11.Site Sk.Nr.107     Kat.2         UġAK  MERKEZ
Ġsmet PaĢa Cd. Tiritoğlu ĠĢhanı    Nr.43/1        UġAK     2233850
Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.69               UġAK     2157833
HANYERĠ KÖYÜ MEVKĠĠ ULUBEY                 UġAK  ULUBEY 4741065
ĠSLĠCE MH. POLĠS SK. NR.2 KT:1 D:5             UġAK     2276116
KURUDERE KÖYÜ                        UġAK  ULUBEY 2231011
1. Organize Bölgesi 105.Cd. Nr.334             UġAK     2668450
Organize Sanayi Bölgesi 105.Cd.    Nr.334        UġAK     2668455
Ticaret ve Sanayi ĠĢhanı K.2 Nr.204             UġAK     2155357
                     Page 148
                   ĠnĢ. Malzeme


IĢık Mh. Gediz Uluyolu Nr.2 K.2               UġAK      2232784-2231053
Ankara Yolu Üzeri Dörtyol Civarı               UġAK
                  Durak Mh. Gülnur Apart. Nr.22      2147068
Kemalöz Mh.2.Oğuz Sk. Nr.2                  UġAK      2127667
Fevzi Çakmak Mh. Bir Eylül San.   Sitesi 15 .Site Sk. Nr:14UġAK
SANAYĠ SĠTESĠ B ADASI NR.6                  UġAK  BANAZ  3262132
ÜNALAN MH.ATATÜRK BULVARI NR.88               UġAK      2242441
SARAYALTI MH.CELAL BAYAR CD. NR.  5/A           UġAK
Bireylül Sanayi Sitesi 1.Site Sk.  Nr.1           UġAK      2312129
FEVZĠ ÇAKMAK MH.1 EYLÜL SANAYĠ   SĠTESĠ 18.SK.3/A     UġAK      2242464
KEMALÖZ MH. MEHMET TOPAÇ BULVARI NR.4            UġAK  MERKEZ  2154725
Yeni sanayi sitesi 15. Sk. Nr.41               UġAK      2275189
KEMALÖZ MH.4.SĠTE SK. NR.54/A                UġAK      2234096
ĠSMETPAġA CAD.NO.142/A                    UġAK      2277738
Kemalöz Mh. Pırlanta Sk. Nr.11                UġAK      2271183
UġAK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    102.CD.NR.14       UġAK      2667727
KURTULUġ MH.ZÜBEYDE HANIM CD.    NR.39          UġAK      2242405
SARAYALTI MH. YENĠ TABAKHANE ÇAY  KENARI NR.7       UġAK      2242405
Durak Mh. AĢağı Kaçar Sk. Nr.5                UġAK  MERKEZ  2154404
Organize Sanayi Bölgesi 103. Sk.  Nr.103          UġAK      2668888
Sarayaltı Mh. Oto Sk. Nr.5                  UġAK  MERKEZ  2243677
Bir Eylül Sanayi Sitesi15. Site Sk. Nr.21          UġAK      2230792
Sarayaltı mh.2.Bereket sk.     Gögerioğlu ĠĢhanı Nr.26 UġAK      2277666
KURTULUġ MH.ZÜBEYDE HANIM CD. NR.19             UġAK      2242034
Ġslice Mh. Güven Sk. Nr.3                  UġAK      2156552
Ġslice Mh. Yakıt Sk. Nr.11                  UġAK      2273830
Kemalöz Mh. Yeni Sanayi Sitesi   3. Site Sk. Nr:31-33   UġAK
Kemalöz Mh. 3. Site Sk. Nr.52/A               UġAK      2125442
Yeni San. Sit. 5.Sk. Nr.28                  UġAK      2237050
KEMALÖZ MH. YENĠ SANAYĠ SĠTESĠ   9. SĠTE SK. NR.5     UġAK      2153120
Bireylül Sanayi Sitesi 10.Site sk. Nr.23          UġAK      2311020
Kemalöz MH. Yeni Sanayi Sit.    Bozkırlı Sk. Nr.36    UġAK      2230857
Eski Garaj Ġçi Nr.10                     UġAK      2125021
Ġstasyon Mah. IĢık Sk. No:1                 UġAK  EġME   4145379
ġehitler Mh. Sanayi Cd. Nr.5/C                UġAK  BANAZ  3262166
Fevzi Çakmak Mh. Keresteciler Sit. 2. Site Nr.6       UġAK      2311638
Denizli Yolu Üzeri Nr.296                  UġAK  MERKEZ  2310163
Bireylül Sanayi Sitesi 20.Sk. Nr.9              UġAK      2311477
Yeni Sanayi Sitesi 2. Site Sk.   Nr.11          UġAK
UġAK TEKSTĠL ORGANĠZE SANAYĠ    BÖLGESĠ 102. CD. NR:45/A UġAK      2668374
Bölme Köyü                          UġAK      2542555
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cd. Nr:14          UġAK  MERKEZ  2152916 mh.
CUMHURĠYET MH. ORHAN DENGĠZ BULV NR:34/A           UġAK      2242888
Ġslice Mh. Yakıt Sk. Nr.19/A                 UġAK      2270597
KURTULUġ MAH.DEĞERGEÇ SOK.NO.23 UġAK             UġAK      2151225
Durak Mh. Fabrikalar Cd. Nr.57                UġAK      2277303
KurtuluĢ Mah. Dere Sk. Nr.16                 UġAK      2154008
KURTULUġ MAH.DEĞERGEÇ SOK.NO.23 UġAK             UġAK      2151225
Durak mh.Fatih Cd.Nr.29                   UġAK      2274000 3 hat.
Özdemir Mh.GüneĢ Sk.Nr:15/C                 UġAK      2240590
Durak Mh. Tabakhane Cd. Nr.12                UġAK      2310224
Karakuyu Mah. Cumhuriyet Meydanı               UġAK
                  Nr.8 Belediye Hizmet Binası BÖLME    2542011
ULUYAYLA KY.                         UġAK  EġME
ÜNALAN MAH ZÜBEYDE HANIM CAD.    NR.56          UġAK      2128774
Durak Mah. Gün Sazak Cad. No:49/A              UġAK      2247940
SARAYALTI MAH.EFE SK        NO:34          UġAK      2127184
Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr:25/C                UġAK      2154032
                    Page 149
                   ĠnĢ. Malzeme


Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr:32             UġAK      2277666
Cumhuriyet Mh. Fahri Korutürk Cd.  Nr.9      UġAK  BANAZ  3154111
Durak Mh. Çay Kenarı Nr.110             UġAK      2244122-2276499
                    Page 150
          ĠnĢ. Malzeme


TEL2   FAKS
     2270820
3262041  3262043


4141225  4141384
2237072  2310105

2668403  2668280

2151887  2668353

     2310718     3152308
2564170  2125694
     2667616

2667232 2667222
3262010 3262011
2668446 2668447
     2340011
0212-2106336

2235028  2235028
     2155251
2667912  2667940
2120091

     2158054
2276747

2314182  2314183
     2120358

     2276945
05333249488
2125718 2242943

2277050  2236012

     2237642
     2277590
     2278864
     2278185
     2128456
     2240064
     2271912
2667350 2158054
     2274372
EV.2233794
     2312932
     2238088
02283142986
2246202 2667896
     2151560
6181042
     2156353
           Page 151
                   ĠnĢ. Malzeme


          2317171
     2122114  2316082     5556471204
     2340013-172128456-2340018

          2243399
          2128762
     2271414  2154244
          2273169


          3155488
3262100-03-06   3262103

          3155688
          2237711
          2242806
     2154505  2153001
     2277427

     02324570104

     2235933
          2245415
     2274392  2274392
     2238694
          4141501
          2158197

          3151999

     6181179  6181140
          2278637

     2168542  2235063
     2274174  2152155
     2241308  2126136
     2168765  2168765

02166110080    02166110077
         2126791
         2154763
     2156889 EV
         2239058
     2152395 3151070     2168723  2168723
                   Page 152
                 ĠnĢ. Malzeme
          4141869
          2277181
     2312484-2243801
          2152181
          2278795
     2151254 M2236117
          2312185

     2279555  2246946


          2667576
          2238742
     2160988-2310980
          2275153
     3151049 2275595
     02282123101

         2274315
     05323532185
         3262108
         4741075
     2313593 2313592

     2237500
     3155363  2315125
     2165487
     2275536  2166350
     2315318
          2156449
          2667657
02722231011    02722231009
          2533408
          2155880
     2667512-2667290
     2233580 2240351

     2340071  2244825

02422481366
     2522011
          2244722
     2578042
          2243399
     3151049  2275595
     2272182  2125471
          2158054
          2231544          2668455
     2124439  2668455
                 Page 153
                  ĠnĢ. Malzeme


     2272515 FABRĠKA
         2276902-2244953
     2312129
          2242464
     2247888  2154725
          2275189     2159988  2667728

          2244572
     2151525  2154404
          2668889
          2151607
     2311518  2230792
     2151613  2277666
          2241009
          2243988
          2123571
          2151906
          2157257
          2237050
     22747222
          2311020
     2279358  2274532
     2240848  2273082

     2270008  3262083
     2277419  2312295
     2152306  2310165
     2311466  2311477

          2668394
     05323670829
          2542500
     2233633-2246464
2152916 mh.

          2242579


          2157965
     2151562  2151225
2274000 3 hat.   2274002


          -


          2154712
     2157223 ev
          2154032
                   Page 154
          ĠnĢ. Malzeme


2233922  2277676
     3152932
2240342  2158885
           Page 155
                   Gıda SatıĢ


ÜNVANI
HASAN TORLAK - ERSUN TEKEL BAYĠĠ
BĠRKO MEġRUBAT VE GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KEREM KARAKOÇ - KARAKOÇ TĠCARET
TÜRKAN DUMAN-DUMAN TĠCARET
AVNĠ KARAKUZU-ANIL BÜFE
CEMĠLE SOYLA-SOYLU GAZETE TEKEL BAYĠĠ GIDA
ĠBRAHĠM HALĠL ÖZGÜVEN-BUĞRA TĠCARET
SELÇUK BEKTAġ -SARAYALTI EGE ġOK GIDA
ADEM ERTÜRK-SELVĠOĞLU GIDA
AHMET ÜSTÜNDAĞ-ALĠM ÇEREZ
MRC GIDA HAYVANCILIK ĠNġAAT EMLAK DANIġMANLIĞI SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TOR YAPI-COġKUN TORLAK
ĠSMAĠL BULUT-DENĠZ YILDIZI BALIK MARKET
DĠASA DĠA SABANCI SÜPERMARKETLERĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK TOKĠ YOLU ġUBESĠ
GÖKER GIDA VE ĠHTĠYAÇ MAD.DAY. TÜK.MAL.OTO.ĠNġ.TġM.TUR.TEKSTĠL AĞAÇ ÜR.MD.TARIM.HAY.KĠMYA SAN.VE TĠC
ĠNAN KIRTASĠYE GIDA PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MÜPAġ PAZARLAMA NAKLĠYAT TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZOĞLU ELEKTRĠK TEKSTĠL GIDA TEMĠZLĠK MAD. KUY.YAY.MAT.REKLAM ORG.ĠNT.OTO.TĠC.SAN.LTD.ġTĠ.SĠVASLI ġB
REġAT DURUKAN - DURUKAN TĠCARET
SĠMGEN GIDA ĠNġAAT TAAHHÜT TEKSTĠL TURĠZM YURT ĠġLETMECĠLĠĞĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK BEġ-EL GIDA DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI ĠNġAAT TURĠZM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKDA TĠCARET-AHMET ARSLANKAYA
BELDO DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠZĠM TOPLU TÜKETĠM PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
BRONZ GIDA HAYVANCILIK ĠNġAAT PETROL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CAN DAYIOĞLU GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CAN-AYHAN GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAĞAġ GIDA DERĠ TEKSTĠL TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DAYIOĞLU GIDA EV ALETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DOLGUN GIDA MADDELERĠ PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMĠN SEZEN - SEZEN GIDA
EMRE ÖZKAN-ÖZPA GIDA PAZARLAMA
ERCEL GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERCEL GRUP GIDA PAZARLAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERCEL TOPLU TÜKETĠM PAZARLAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EġMELĠLER GIDA TEKSTĠL OTOMOTĠV ĠLETĠġĠM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FATMA GÜNDÜZ
GÖKER TĠCARET KOLLEKTĠF ġĠRKETĠ MEHMET ALĠ GÖKER VE ORTAĞI UġAK ġUBESĠ.
GÜÇBĠR GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ PAZARLAMA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜLKA GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜN-PAġ GIDA MADDELERĠ PAZARLAMA TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
GÜRSEL DÖNDER-UHUD GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ PAZARLAMA.
HATĠPOĞULLARI DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI GIDA NAKLĠYETEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HELVACIOĞLU ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ GIDA TARIM ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HÜSEYĠN CAHĠT DOLGUN-ÖZDOLGUN GIDA
HÜSEYĠN GÖRGÜLÜ GIDA VE ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ PAZARLAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KAR GIDA TAġIMACILIK TURĠZM TEKSTĠL PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARAALP GIDA ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KOCAOĞLU GIDA VE ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ PAZARLAMA SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET FARUK ÖZGÜVEN - ÖZGÜVEN TĠCARETHANESĠ.
MÜRPA GIDA PAZARLAMA VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NACĠYE YILMAZ
NECDET ALPATA GIDA PAZARLAMA DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ÖNAL ĠLETĠġĠM ELEKTRONĠK GIDA TEMĠZLĠK MADDELERĠ PETROL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖNÇA GIDA PAZARLAMA TEMĠZLĠK MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARETLĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 156
                   Gıda SatıĢ


POYRAZ GIDA VE SU ÜRÜNLERĠSANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RESĠL TOKMAK-TOK-ġAH GIDA
SĠNAN-KENAN ÇĠÇEKOĞLU GIDA VE ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ PAZARLAMA DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SÜLEYMAN SALĠM ARSLAN
TEKNUR GIDA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TÜRKAN YAġA - ALGI TOPTAN GIDA PAZARLAMA DAĞITIM VE ALIġVERĠġ MERKEZĠ
UĞUR KART- A.Z.M. TOPTAN GIDA PAZARLAMA DAĞITIM
UMEDA MEġRUBAT PAZARLAMA DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK AYSA GIDA MÜHENDĠSLĠK OTOMOTĠV ĠNġAAT MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZCAN GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÜZEYĠRLER GIDA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZENPA GIDA MADDELERĠ VE MOTORLU ARAÇLAR TAMĠR BAKIM VE PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMRAH ABACIOĞLU-ABACIOĞLU TEKEL BAYĠĠ
KĠRĠġ PETROL ÜRÜNLERĠ VE GIDA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MĠGROS TÜRK TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK MĠGROS ġUBESĠ.
MĠGROS TÜRK TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK TANSAġ ġUBESĠ
RAġĠT TÜKENMEZ
SEBAAT TURAN-BEREKET ALIġ VERĠġ MERKEZĠ
TÜRKAN GÜNDÜZ-ZEMĠN TĠCARET
YILDIRIM SÜT ÜR.GI.VE TEM.NAK.REK.TEKS.DAY.TÜK.MAL.KON.CAN.HAY.AL.SA.ÜR.PA.SAN.VE TĠC.LDT
AHMET AKSOY-AYMAR HALK PAZARI
AHMET KOZAK - KOZAKOĞLU MARKET
AHMET ÖZTÜRK-ÖZTÜRK GIDA
ATAYILMAZ GIDA BESĠCĠLĠK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYDIN BANAZ-YÖREM ġARKÜTERĠ
AYPAġ GIDA ĠNġAAT TEKSTĠL TAġIMACILIK TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYġE DAYAN-GÖKKUġAĞI AVM
AYġE YÜKSEL-BURAK GIDA
BAYER TĠCARET-ZEKĠ BAYER
BAYRAKCI BĠLĠġĠM TEKSTĠL KĠMYA GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
CELAL UYGUN-UYGUN GIDA VE TEKEL BAYĠĠ.
ÇAĞDAġ GIDA,TEKSTĠL,ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇETĠN TĠCARET-SITKI ÇETĠN
DEMĠRSAN METAL TEKSTĠL DERĠ NAKLĠYAT GIDA OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DENĠZ TAYLAN GIDA SPOR ĠNġAAT TAAHHÜT VE MALZEMELERĠ TURĠZM ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġT
DĠKDAM GIDA VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ KARUN ALIġVERĠġ MERKEZĠ ġUBESĠ.
DÜLGERLER DERĠ TEKSTĠL GIDA KÖMÜR NAKLĠYECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DÜLGERLER GIDA TĠCARET-RAMAZAN DÜLGER
ENGĠN GÜLER-GÜLER MARKET
ERCAN GÖMCELĠ-ERCAN GIDA MARKET
ERDAL YÜKSEL-YÜKSEL MARKET
ERHAN VERMEZ-DOST GIDA VE TEKEL BAYĠĠ
ETKĠN ALIġVERĠġ MERKEZLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
FĠDAN IġIK - ÖZ-AYMAR
FURKAN GIDA OTOMOTĠV YAPI MALZEMELERĠ KÖMÜRCÜLÜK VE BĠLGĠSAYAR HĠZMETLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġT
GENÇ ALKANLAR GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖKLER GIDA PAZARLAMA VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖNÜL TÜRKMEN - ARZUM MARKET
GÜLAY KORKMAZ-EMEK TĠCARET
GÜLTEKĠN AKER - AKER DERĠ SAN.VE GIDA TĠCARET
GÜRCAN KAYA-KAYA ALIġVERĠġ MERKEZĠ
HAMĠDE ÖZÇELTĠK
HARUN ARSLAN
HÜSEYĠN KASAP-SAVAġ GIDA PAZARLAMA
HÜSEYĠN ÖZBEY-YILDIRIMLAR GIDA
HÜSEYĠN ġAHĠN KALE-ÖZGÜR TĠCARET
                   Page 157
                   Gıda SatıĢ


ĠBRAHĠM URFA -DESTĠNA MARKET
ĠKBAL TĠCARET HACI ÇĠMEN
ĠLETĠġĠM ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ GIDA MEDĠKAL REKLAM EMLAK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KENAN EVREN ERDEM - ERDEM TEKEL BAYĠ
KIRBAġOĞLU GIDA ELEKTRONĠK TEKSTĠL ĠNġAAT ĠLETĠġĠM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KIġLA TEKSTĠL DERĠ MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KĠBAR AY- AY-MAR AVM
KOÇUM AVM GIDA ĠNġAAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET ACAR - ANADOLU SÜPERMARKET
MEHMET LEBLEBĠCĠ
MĠKAĠL KARABACAK- KARABACAK MARKET
MUHAMMED ÖZDEMĠR - MAVĠ KÖġE TEKEL BAYĠĠ
MUSTAFA EROĞLU - EROĞLU MARKET
NERMĠN DEDE-DEDE MARKET
NESRĠN EFE -TUĞRA MARKET
NURĠ CAHAN-CĠHAN ALIġ VERĠġ MERKEZĠ
ÖMER HANCI - HANPAġ GIDA
ÖZSA GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEMRA AKKAYA-SĠNEM BÜFE
SĠVASLI MURAT GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TAMER TOSUN-TOSUNOĞULLARI MARKET
TEKMEN SÜPER MARKET GIDA MADDELERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TUZCUOĞULLARI GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ TARIM ÜRÜNLERĠ TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UĞUR KARABULUT- UĞUR BAKKALĠYE VE TEKEL BAYĠĠ
UĞURLU KARDEġLER GIDA TEKSTĠL TURĠZM ĠNġAAT ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZPA GIDA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK SUNAL KUYUMCULUK,GIDA,TEKSTĠL,ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
VARAN GIDA TEKSTĠL OTOMOTĠV TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YENAL GÜNDÜZ - GÜNDÜZ TĠCARET
YENER KAHRAMAN-GÖZDE ġARKÜTERĠ
YILDIRIM PETROL VE GIDA ÜRÜNLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILDIZ KANAT
YILMAZ KAPLAN-KAPLAN GIDA VE ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ PAZARLAMA
NĠZAMETTĠN GÖZEL-VĠTAMĠN UN MAMÜLLERĠ
AHMET AYDINOĞLU - KARADENĠZ UNLU MAMULLERĠ
ERSAN GÜMÜġ-ÖZSÜT
HASAN SAZKAYA-ÖZKARADENĠZ UNLU MAMULLERĠ
KARUN ALIġVERĠġ EĞLENCE MERKEZLERĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
KARUN ALIġVERĠġ EĞLENCE MERKEZLERĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ÇARġI MADO KAFE ġUBESĠ.
MEHMET YARAR - BOLULU HASAN USTA SÜT TATLILARI
MERĠÇ UNLU MAMULLER GIDA SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
OSMANLI KARDEġLER GIDA PASTACILIK ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZEN PASTACILIK VE GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
POLEN UNLU ÜRÜNLER GIDA VE TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RAMAZAN BAġPINAR-BEREKET PASTA VE BÖREK SALONU
MELEK GEZGĠÇ - EMMĠ'NĠN YERĠ
SERPĠL TURGUT-GELĠNCĠK PĠDE GÖVEÇ VE LAHMACUN SALONU
ADEM KAYA-KAYA KATIKLI PĠDE FIRINI ĠġLETMESĠ
AYFER YILMAZ -NUR KATMER VE BÜKME SALONU
BĠLAL OVACIK-OVA GIDA VE TEKSTĠL.
ER-PA EROL PAZARLAMA-ADNAN EROL
GÖKÇENLER TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HATĠCE AĞSAK- UġAK GÖVEÇ EVĠ
ĠLKNUR ÖZDEMĠR - ĠLKNUR MANTI VE UNLU GIDALAR
ĠNEGÖL KÖFTECĠSĠ-ġABAN ATAN
MEHMET BESCĠ-BESCĠOĞLU KASAP ġARKÜTERĠ ÜRÜNLERĠ VE LOKANTACILIK
                   Page 158
                   Gıda SatıĢ


MEHMET KURTULUġ-ESMA PĠDE SALONU
NAZMĠ ASLAN-GÜLÇĠN PĠDE
SIDIKA ELMAS- KURUFASÜLYECĠ
YALINKAYA TEKSTĠL DERĠ ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YAġAR KAYA-KAYA PĠDE SALONU
ZEKERĠYYA ÖZDOĞAN-OSMANLI LOKANTISI
ALĠ OSMAN KAYMAK- MERT DÖNER SALONU
BĠNNAZ KIRSAKAL-BEREKET KĠMYA DERĠ TEKSTĠL TĠCARETĠ.
BURAK ATALAY-OCAKBAġI KEBAP DÖNER
EMEL BAHARDOĞAN-BARAN GIDA TEKSTĠL
ERDEM REMZĠ EKġĠ-PASAPORT PĠZZA
FATĠH FETHULLAH GÜRCAN - OBURĠX SLOWFOOD LEZZET ÜRÜNLERĠ
GAZĠANTEP SARAY SULTAN KEBAP LAHMACUN, BAKLAVA SALONU-KEMAL HÜSRAFOĞLU
ODĠN GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
RAHMĠ AġIK- UFUK DNR
SADIK ÖZGÜNDÜZ-ALĠ YILMAZKAYA/ATOOM DÖNERCĠLĠK ADĠ ORTAKLIĞI
SC FAST FOOD GIDA TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE HĠZMETLERĠ TAAHHÜT TĠCARET VE SANAYĠ LTD. ġTĠ. UġAK ġUBESĠ
TAB GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ALĠ KOZAK-FARUK GIDA
VĠTAMĠN MARKETÇĠLĠK GIDA PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ANBERA ALIġVERĠġ MERKEZLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
BĠM BĠRLEġĠK MAĞAZALAR ANONĠM ġĠRKETĠ MERKEZ-UġAK ġUBESĠ.
BĠMTAġ BANAZ GIDA EĞĠTĠM NAKLĠYE MÜTEAHHĠTLĠK TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE ġOK GIDA ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
UġAK ġOK GIDA VE TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT OTOMOTĠV SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MEHMET ÇETĠN
OZAN KAYA
YAVUZHAN TURĠZM UNLU MAMÜLLER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜLSÜM TEKĠN- HALĠT ZĠYA KAFETERYA
HÜLYA ÇAVDAR-DEVA CAFE VE BĠLARDO SALONU
HÜR-ER KAFE TURĠZM TANITIM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠBRAHĠM MERĠÇ-EKĠN GIDA
ĠKLĠM TURĠZM TEKSTĠL VE GIDA OTOMOTĠV SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠSMAĠL AYDIN-PAPĠLLON KAFE
ĠSMAĠL EMRAH ÇANKAYA-TOPTAN TEKSTĠL MALZEMELERĠ ALIM SATIMI.
MAJOR CAFE BĠLARDO - NACĠ KARAZEYBEK
MEHMET ġEKER OPTĠK TURĠZM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUSTAFA BACAK--KAFE-BĠLARDO VE ĠNTERNET SALONU
SĠBEL YAY-VAGON CAFE
SĠRENA ĠTHALAT ĠHRACAT PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MURAT EKĠZ - KURUYEMĠġ
OĞUZ YÜKSEL-ORHAN GIDA
ADEM YALÇIN-LAL CAFE RESTAURANT UNLU MAMÜLLER ĠMALAT VE SATIġ
ARC TURĠZM GIDA ĠNġAAT TEKSTĠL KONFEKSĠYON SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BORSA RESTAURANT VE GIDA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BÜLENT KANIARI-ÇĠÇEKÇĠM ÇĠÇEKÇĠLĠK-UġAK DĠVAN LOKANTASI
CADDE RESTORAN ĠNġAAT ORGANĠZASYON EĞĠTĠM REKLAM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DERYA NADAR-ÇAMLIK RESTORANT
MEGA MÜJDE PĠDE GIDA TURĠZM SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET AKSARAY-KONAĞIM YEMEK SALONU
ÖZEGE MENSUCAT VE YEMEK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ LOKANTA ġUBESĠ
PRESTĠJ HAZIR GĠYĠM VE TEKSTĠL GIDA HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SUAT UÇAR TEKSTĠL VE LOKANTA
TALET KARAÇAY-SADIÇLAR RESTORANT
ZĠRVE PĠDE GIDA TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                   Page 159
                   Gıda SatıĢ


MELTEM ÜLKÜEREN
BARIġ ARICAN-LORA ġEKER ÇĠKOLATA
ĠLKAY BĠġĞĠN-ÖZEL GIDA
YILTAġ TARIM ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK GIDA TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYGÜL KÖMÜR, TARIM VE GIDA ÜRÜNLERĠ, ĠNġAAT, NAKLĠYE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BAġYĠĞĠTLER TARIM VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠRLĠK TEKEL GIDA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DOĞANTEKĠN GIDA NAKLĠYAT VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZCAN DERĠ GIDA TARIM NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZIġIKLAR HAYVANCILIK GIDA FĠLM TURĠZM NAKLĠYAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ġENCOġKUNLAR TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUHAMMET DĠKMEN - DĠKMEN GIDA
S.S MARANGOZLAR VE MOBĠLYACILAR BANAZ KÜÇÜK SANAT KOOPERATĠFĠ
S.S ULUBEY MEMURLARI TÜKETĠM KOOPERATĠFĠ.
S.S.ENERJĠ TÜKETĠM KOOPERATĠF.
S.S.ĠMKOP ĠMECE TÜKETĠM KOOPERATĠFĠ.
S.S.KARABOYALIK KÖYÜ ÜRETĠM PAZARLAMA VE TÜKETĠM KOOPERATĠFĠ
S.S.MANĠSA TÜM ECZACILAR ÜRETĠM TEMĠN VE DAĞITIM KOOP.UġAKġUBESĠ.
S.S.ULUBEY TÜTÜN ÜRETĠCĠLERĠ TÜKETĠM KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK PANCAR EKĠCĠLERĠ KOOPERATĠFĠ
S.S.UTEKO-UġAK TEKSTĠL SANAYĠ MENSUPLARI TÜKETĠM KOOP.
S.S.EġME MERKEZ VE ÇEVRE KÖYLERĠ ÜRETĠM VE PAZARLAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.KÖMÜRCÜLER TEMĠN VE TEVZĠ KOOPERATĠFĠ
S.S.SAFA TÜKETĠM KOOPERATĠFĠ
S.S.ġEKER TÜKETĠM KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK SERAMĠK ÇALIġANLARITÜKETĠM KOOPERATĠFĠ
AKDENĠZ TÜTÜN VE SĠGARA MAMULLERĠ GIDA TURĠZM PETROLSANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ÇELĠKEREN GIDA ĠLETĠġĠM ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAĞIROĞLU TÜTÜN ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKKAYA TĠCARET-MEHMET EMĠN AKKAYA
                   Page 160
            Gıda SatıĢ


FAALİYET
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
            Page 161
            Gıda SatıĢ


Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
            Page 162
            Gıda SatıĢ


Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
            Page 163
            Gıda SatıĢ


Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
            Page 164
            Gıda SatıĢ


Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
Gıda SatıĢ Restorant
            Page 165
                         Gıda SatıĢ


ALT FAALİYET
Alkollü içecekler perakende satıĢı
Alkolsüz içecekler perakende satıĢı
Alkolsüz içecekler perakende satıĢı
Alkolsüz içecekler perakende satıĢı
b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perak
b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perak
b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perak
b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perak
b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
Balık, kabuklu hayvanlar ve yumuĢak
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
                         Page 166
                         Gıda SatıĢ


Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ (uzmanlaĢmamıĢ) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ m
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ m
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ m
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ m
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ m
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ m
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ m
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ m
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
                         Page 167
                         Gıda SatıĢ


Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmemiĢ mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim P
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve Ģekerli ürünlerin perakende ticareti
Bir bayilik temeline dayalı olarak
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hi
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
                         Page 168
                          Gıda SatıĢ


Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Fast-food restoranları
Gıda ürünleri, içecek veya tütün ür
Gıda ürünleri, içecek veya tütün ür
Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeĢitli malların perakende ticareti
Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeĢitli malların perakende ticareti
Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeĢitli malların perakende ticareti
Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeĢitli malların perakende ticareti
Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeĢitli malların perakende ticareti
Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeĢitli malların perakende ticareti
Ġçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil)
Ġçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil)
Ġçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil)
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Kafeteryalar
Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık, fıstık, badem, ceviz, meyve kurusu vb.)
Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık, fıstık, badem, ceviz, meyve kurusu vb.)
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
Restoranlar
                          Page 169
                         Gıda SatıĢ


Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satıĢ yerlerinin iĢletilmesi
ġeker ve çikolata ile Ģekerlemeleri
Taze meyve ve sebzelerin perakende satıĢı
Taze meyve ve sebzelerin perakende satıĢı
Taze meyve ve sebzelerin toptan tic
Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Paz
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri
Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri
Tütün ürünlerinin toptan ticaretı
Tütün ürünlerinin toptan ticaretı
Tütün ürünlerinin toptan ticaretı
Yiyecek, içecek ve tütün satıĢı ile ilgili aracılar
                          Page 170
                    Gıda SatıĢ


ADRES1                ADRES2         İL   İLÇE   TEL1
Özdemir Mah. Testi Pazarı Sk.     No:18/C         UġAK       2277881
Bireylül Sanayi Sitesi 12. Site Sk.  Nr.22          UġAK  MERKEZ  2315345
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.25                  UġAK       2274972
ÜNALAN MH. HAKKI YAĞCI CD.48/A                UġAK       2153919
ATATÜRK MH. ORHAN DENGĠZ BULVARI   NR.1/A         UġAK
CUMHURĠYET MH.SAFFET EFENDĠ SK.    NR.33          UġAK       2153919
CUMHURĠYET MH.UĞUR MUMCU CD.     NR.93/B         UġAK
SARAYALTI MAH. NURĠ ġEKER CD.     NR.122         UġAK       2128792
Ünalan Mh.DikilitaĢ Uluyolu      no.105/C        UġAK       2243362
DikilitaĢ mh.Kıbrıs cd.No 150                 UġAK       2233647
Fevzi Çakmak Mh. Vadi Cd. Nr.64                UġAK       2124439
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI        ĠġHANI K:3 NO:312 UġAK          2238630
ÖZDEMĠR MH. BAKIRCILAR ARASI     NR.4          UġAK       2277890
KEMALÖZ MH.TAHTAKILIÇ CD.NR.152    /A-B-C         UġAK       2240626
1 EYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ YANI      KERESTECĠLER SĠT.NR.37/AUġAK       2742318050
Sarataltı Mh.Nuri ġeker Cd.Nr:130               UġAK       2157344
Ġzmir Asfaltı 8. Km.                     UġAK  MERKEZ  2634271
DEDEBALLAR MH. GONCALI SK.                  UġAK  SĠVASLI
                   MERCANYERĠ MV. L.23.a.03.c.B P.450P
ATATÜRK MH.KAZIM KARABEKĠR      CD.NR.13/E       UġAK
Ġslice Mh. Dere Sk. Nr.58/A                  UġAK       2243042
KEMALÖZ MH. SEZEN SK. KAPI NR.1-3   BAĞIMSIZ BÖLÜM NR.11-12 UġAK       2274370
NURĠ ġEKER CADDESĠ ömür sk. no.134              UġAK       2154929
Ankara Karayolu Üzeri 12. Km.     Çarıkköy Mevkii     UġAK
Durak Mh. Kenan Evren Blv.                  UġAK
                   Nr.79 Belediye Cami KarĢısı       2240034
Organize Sanayi Bölgesi 102 Cd.    Nr.92          UġAK       2667920
Cumhuriyet Mh. Fahri Korutürk Cd.   Nr.36          UġAK  BANAZ   3153600
UĢak Ġzmir Karayolu 5. Km.                  UġAK       2239000
Özdemir Mh. Ataksor(ÇeĢme) Sk     No.16/B         UġAK       2153333
CUMHURĠYET MH. BAġARAN CD.                  UġAK
                   GÖBEKLĠOĞLU Ġġ HANI NR.24 BANAZ     2166279
Organize Sanayi Bölgesi 102 Cd.    Nr.92          UġAK       2667920-21
Bireylül Sanayi Sitesi 22.Sk.Nr.5               UġAK       2231567
MEHMET AKĠF ERSOY MH. 2. KAYA     SK. NR. 15/A      UġAK
UĢak Ġzmir Karayolu 7. Km.                  UġAK       2634380
UĢak - Ġzmir Karayolu 7. Km.                 UġAK       2151529
UĢak-Ġzmir Karayolu 7.Km                   UġAK
Köme Mh. Ahmet Yılancıoğlu ĠĢhanı   Nr.18          UġAK       2169258
Kemalöz Mh. Atatürk Bulvarı Sağcan  Apt.Altı Nr:65/D    UġAK       2244437
Bir Eylül Sanayi Sitesi Yanı                 UġAK
                   Keresteciler Sitesi Nr.37        02742318050
Ulubey Yolu Üzeri Gıda Toptancılar  Sitesi 3.Km.      UġAK       2166279
Ġslice Mh. 1.Dere Sk. Nr:36                  UġAK       2231490
ĠZMĠR ASFALTI ÜZERĠ 8 KM.                   UġAK       2542284
Sarayaltı Mh. Vatan Çıkmazı Nr.2               UġAK
ġehit Ali Bey Mh. Hükümet Cd. Nr:32              UġAK  EġME   4141123
Durak Mh. Günsazak Cd. Nr.13                 UġAK       2237112
Cumhuriyet Mh.Yıldırım San.Sit.    2.Site Sk.Nr:2     UġAK       2162116
Mehmet Akif Ersoy Mah. 1.Tunç Sk.   No:6/A         UġAK  MERKEZ  2242858
Fabrikalar Cd. Nr.36                     UġAK       2151552
Durak Mh. Akbur Sk. Nr.31/1                  UġAK       2127338
KurtuluĢ Mh. Duru Sk. Nr.7                  UġAK  MERKEZ  2153419
Cumhuriyet Mh. Sağlık Sk. Nr.32                UġAK       2165356
UĢak - Ġzmir Devlet Karayolu 8.km.              UġAK       2634296
Kemalöz Mh. Bahar Sk. Nr.29                  UġAK       2157344
Sarayaltı Mh. Gazi Bulvarı Nr.191/A              UġAK       2314086
1 EYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ 25.SK.NR.6                   UġAK   2315295
Bireylül Sanayi Sitesi 24.Sk.Nr:4               MERKEZ      2312795
                    Page 171
                    Gıda SatıĢ


Belkaya Köyü                        UġAK  MERKEZ
ġehitAlibey Mh.Gülsel Cd.Nr:25/B              UġAK  EġME  4143176
Özdemir Mh. Cumhuriyet Meydanı    Nr.18         UġAK      2151788
Çivril Cd. Nr:61                      UġAK  SĠVASLI 6181035
Eski Garaj Ġçi Nr.11-12-13                 UġAK      2152592
Fatih Mahallesi Aksaya Sokak No:12             UġAK      2165257
Atatürk Mh. Kahraman Sk.Nr:13                UġAK
SARAYALTI MAH. NURĠ ġEKER CD.     NR.296        UġAK       2310665
Fevzi Çakmak Mh. Vadi Cd. Nr.19/A              UġAK
Köme Mh. Yurt Sk. Nr.18/A                  UġAK  MERKEZ 2156424
Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr. 8.                UġAK  Merkez 2277090
Ünalan Mh. BalkıĢ Sk. Nr.19/A                UġAK      2311848
ÜNALAN MH. BARBAROS CD. NR.63                UġAK
Durak Mh. Ġsmet PaĢa Cd. Nr:127               UġAK       2151808
Cumhuriyet Mh. 4. Sigorta Cd.                Nr.1
                   SSK Hastanesi KarĢısı UġAK       2242238-39
Ġslice Mh. GümüĢ Sk. No 10                 UġAK       2231711
KURTULUġ MAH.CĠMCĠM CAD.NO.9/D               UġAK       2232771
Atatürk Mh. Kazım Karabekir Cd.    Nr.41         UġAK       2275424
F.ÇAKMAK MH.ÇĠVĠL CD.N.123                 UġAK       233393
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cd.   Nr.115        UġAK       2667733
ĠSLĠCE MH. YAKIT SK. NR:5                  UġAK
Cumhuriyet Mah. Saffet Efendi Sk.   No:47/A        UġAK      2234820
Özdemir Mh. DikilitaĢ Uluyolu     Nr.83/B        UġAK      2279943
Zübeyde Hanım Cd. Hisal Apt. Nr.8              UġAK  MERKEZ 2128639
Ġslice Mh.Nuri ġeker Cd.Nr:38/A               UġAK      2274317
DikilitaĢ mh.Barbaros cd.Nr.248               UġAK      2272118
CUMHURĠYET MH.1.MĠMAR SK.NR:6/A               UġAK      2165465
DikilitaĢ Mh. DikilitaĢ Uluyolu    Nr.37         UġAK      2247364
BARBAROS CAD.NO.24/A                    UġAK      2152474
Karakuyu Mh. Bir Eylül Cd./Bölme   Nr:13         UġAK      2232532
Sarayaltı Mh. Ömür Sk. Nr.34                UġAK      2242643
Atatürk Cd. Nr:37                      UġAK  SĠVASLI 6183149
Ġstasyon Mh.Vali Murat Cd.Nr:8               UġAK  EġME  4141057
Durak Mh. Fabrikalar Cd. Nr.21               UġAK      2121018
DĠLEK MH. MĠLLĠ EGEMENLĠK CADDESĠ   NR:142        UġAK  BANAZ
Cumhuriyet Mh. 4. Sigorta Sk. Nr.9             UġAK
                   K.2 Karun AlıĢveriĢ Merkezi      2271207
Sarayaltı Mh. Oto Sk. Nr.30                 UġAK      2234034
Sarayaltı Mh.Oto Sk.Nr.30                  UġAK
Fevzi Çakmak Mh. Çivril Cd. Nr.71              UġAK       2230701
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.74/C                UġAK
DĠKĠLĠTAġ MAH. KIBRIS CD. NR:60               UġAK       2153845
CUMHURĠYET MH.NAMIK KEMAL       CD.NR.9/A       UġAK
Kemalöz Mh. Yeni Garaj Altı Bila No             UġAK       2233508
M.Akif Ersoy Mh. N.ġeker Cd.     Nr.61/A        UġAK       2272906
Karaağaç Mh.Kıbrıs Cd.Nr:51                 UġAK       2241602
Atatürk Mh. Çivril Cd. Nr.8                 UġAK       2278590
ġehitalibey Mh.Yeni Sk Nr:11                UġAK  EġME   4141148
Fatih Mah. 2.Porsuk Çıkmazı No:1              UġAK       2167793
Fevzi Çakmak Mh. Halil Kaya Gedik   Cd. Nr: 57/B     UġAK       2316416
ĠSMETPAġA CAD.NO.60                     UġAK       2151073
Atatürk Mh.Kazım Karabekir Cd.    Nr:197/B       UġAK
KARAAĞAÇ MAH.ĠZMĠR CAD.NO.104                UġAK
UĢak Cd. Nr:61                       UġAK  SĠVASLI  6181035
Ünalan Mh. Barbaros Cd.Nr:102                UġAK
KurtuluĢ Mh. Duru Sk.Nr:11                 UġAK       2276369
Atatürk Bulvarı Ġzmir Asfaltı Üzeri  Nr:63         UġAK       2279710
                    Page 172
                    Gıda SatıĢ


FEVZĠ ÇAKMAK MH. ANKARA ASFALTI    NR:56          UġAK      2233425
ĠSLĠCEMAH.BALIK PAZARI        KARġISI NO:10/A     UġAK      2165149-2163479
Ġslice Mh. Vidinli Sk. Nr. 12     Börekcioğlu ĠĢh. Kat.3 UġAK  MERKEZ 2154539
UĢak-Ġzmir Karayolu 5.Km                   UġAK      2124271
Cumhuriyet Mh. ġakir Cenalp Sk    No:9          UġAK  BANAZ  3154222
Konak Mh. Çivril Cd. Nr.121/B                 UġAK  SĠVASLI 6183138
Kemalöz Mh. Mehmet Topaç                   UġAK
                   Bulvarı Gürel apt. Nr:140       2165493
Atatürk Mh. Çivril Cd. Nr.114                 UġAK
BELEDĠYE ĠġHANI ALTI                     UġAK
ĠSMETPAġA CAD.NO.180                     UġAK      2159507
Ünalan Mh.2. Güldibi Sk. Nr:46/a               UġAK
DĠKĠLĠTAġ MAH. YENĠ SK. Nr.76                 UġAK      2236565
Cumhuriyet Mh. 2. Sigorta Sk. Nr.1              UġAK      2239622
CUMHURĠYET MH.NECATĠ ÖZEN CD.     NR:107/A        UġAK
TOKĠ EVLERĠ 4.SERKAN SK.       NR.8          UġAK      2247933
DikilitaĢ Mh. Yeni Sk. Nr.37                 UġAK      2239753
Atatürk Mh. Çivril Cd. Nr.152                 UġAK      2312718
Sarayaltı Mh. Hal Sk. Nr.3                  UġAK      2274639
Ankara Asfaltı Üzeri Nr.56                  UġAK      2278133
Gölbahçe mh.Atatürk Meydanı      Nr.3 ve 15       UġAK  SĠVASLI 6181436
Ünalan mh.Barbaros cd.Nr.235/A                UġAK      2276486
DikilitaĢ mh.Tekmen Uluyolu Nr.79               UġAK  MERKEZ 2243098
Ġstasyon Mh.Vali Murat Cd.Nr:47                UġAK  EġME  4141063
Cumhuriyet Mh. Uğur Mumcu Cd.     Nr:48/C         UġAK      2310100
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd. Nr:8               UġAK  MERKEZ 2241077 ˜ž
CUMHURĠYET MH. UĞUR MUMCU CD.     TOKER APT.NR.40     UġAK      2169371
Mehmet Akif Ersoy Mh. ġehit ismail  Çetin Cd. NO: 50    UġAK      2127734
KurtuluĢ Mh. Buğdaylı Sk.       Bayık ĠĢhanı Nr.6    UġAK      2246133
Ġslice Mh. Bereket Sk. Nr.1/F                 UġAK      2313393
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.78/A                 UġAK      2233605
CUMHURĠYET MH.2.EMLAK SK.NR.26                UġAK  Merkez 2157618
YENĠ TABAKHANE 15.SK.NO:6                   UġAK
Toptancılar Gıda Sitesi 7.Sk.Nr.4/A              UġAK     2164490
DURAK MH. ĠSMETPAġA CD.NR.113/C    DÖRTYOL         UġAK     2276656
Sarayaltı Mah. Nuri ġeker Cad.    No:72/A         UġAK     2244807
KurtuluĢ Mh. Ġ.PaĢa Cd. Nr.72/B                UġAK     2275049
Milli Egemenlik Cd. Nr.12 Dörtyol               UġAK     2273384
Cumhuriyet mh.4.Sigorta Cd.                  UġAK
                   SSK Hastanesi karĢısı Nr.9      2242886
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.70/B              UġAK     2233363
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.98               UġAK     2233222
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Sk.N:5                  UġAK     2244113
KurtuluĢ mh.1.Burçak sk.Nr.5                 UġAK     2240403
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.15/A                     UġAK  MERKEZ 2151167-2243779
Ġsmet PaĢa Cd. Nr:83 /A                    UġAK     2238590
Ġslice mh.Fatih Cd.Nr.11/B                  UġAK     2238984
DikilitaĢ Mh. 4. Tuncay Sk. Nr.3               UġAK
KURTULUġ MAH.ALĠ GALĠP KAYA SK.    NR.14          UġAK      2272214
Köme Mh. Çamlı Sk. Nr.2                    UġAK      2156864
Ġslice Mh. AdaĢ Sk. Nr:4/A                  UġAK      2244671
Fabrikalar Cd. Nr.55                     UġAK      2232229
MĠLLĠ EĞEMENLĠK CAD.NO.25/B-C                 UġAK
Sarayaltı Mh.Avcılar Uluyolu Nr.92  Nr.92          UġAK  MERKEZ 2235233
SARAYALTI MH. HAL SK. NR: 13                 UġAK     2247700
KurtuluĢ Mah. Doğan Sk.        Nr:12          UġAK     2230459
KURTULUġ MAH.YILDIZ SOK.NO.3                 UġAK     2234439
Özdemir Mh.Mimar Sinan Cd.89/B                UġAK
                     Page 173
                    Gıda SatıĢ


SARAYALTI MAH. NURĠ ġEKER CAD.    NR:108        UġAK       2127946
KurtuluĢ Mh. Acun Sk. Nr.2                 UġAK       2153957
KÖME MAH.1.ATÖLYE SK.NR:4/A                 UġAK       2243463
KurtuluĢ mh.Çimen ĠĢhanı K.4                UġAK   MERKEZ  2242212
M.Akif Ersoy Mh. ġehit Ġsmail Çetin  Cd. Nr.22       UġAK       2162009
Çivril Cd. Nr.8                       UġAK       2233200
ĠSLĠCE MH. ĠSMET PAġA CD. NR: 17/C             UġAK       2239767
Çivril Cd. Çanlı Tabakhaneleri    KarĢısı Bila No.   UġAK       2316388
Atatürk Mh. Çivril Cd. Nr:108/C               UġAK       2243292
Cumhuriyet Mh.4.Sigorta Cd.Karun   AlıĢveriĢ Merkezi   UġAK       2247115
KURTULUġ MH. ÇAKALOZ SK.       NR.8/A        UġAK       2244299
Cumhuriyet Mh. Atatürk Bulvarı    Tepe Apt. Nr.25    UġAK       2237376
KURTULUġ MAH.ÖZEK ULUYOLU NO:6    NO:6         UġAK       2238699
Fevzi Çakmak Mh. Halil Gedikli Cd.  UĢak Kiğa Merkezi Nr.2UġAK
ĠSMETPAġA CD. NO:31/B                    UġAK       2127856
kURTULUġ MH.HAKKI YAĞCI CAD.     NR:7/A        UġAK
CUMHURĠYET MAHALLESĠ 4.SĠGORTA CD.  NR.9         UġAK
Cumhuriyet Mh. 4. Sigorta Cd.                K.2 Nr.9
                   SSK. Hastanesi KaĢısı UġAK       2271130
BOZKURT MH. HĠSARKAPI ULUYOLU     NR.31/A        UġAK
Ünalan Mh. Atatürk Blv. Nr.58/C               UġAK       2235957
ULUBEY YOLU 5.KM BÖLME                   UġAK       2239033
Özdemir Mh. Barbaros Cd. Nr.16               UġAK       02328771450
Cumhuriyet mh.Fevzi Çakmak cd.    Nr.33/B        UġAK   BANAZ  3155253
Ġslice Mh. Nuri ġeker Cd. K.2 Nr.10             UġAK   MERKEZ  2245426
Fevzi Çakmak Mh.                      UġAK
                   Halil Kaya Gedik Cd. No:2        02323988888
Atatürk Mh. Çivril Cd.42                  UġAK       2270288
Durak mh.Hoca Tahir Efendi sk.    Kemikli ĠĢhanı Kat.5 UġAK        2245775
SARAYALTI MH.ÖMÜR SK. NR.40                 UġAK       2275660
Özdemir Mh. Testi Pazarı Nr:3                UġAK   MERKEZ  2231492
FEVZĠ ÇAKMAK MH. 1.SARIKAġ SK.    NR.64/A        UġAK       2315742
KURTULUġ MH.BĠR EYLÜL CD.ALAK     ĠġHANI K.2      UġAK       2275352
Ġsmet PaĢa Cd. Kemikli ĠĢ Merkezi   Zemin Kat       UġAK       2237544
Fevzi Çakamk Mh. H.Kaya Gedik Cd.   Nr.2         UġAK
Fevzi Çakmak Mh. Otokent       Nr:23         UġAK       2159869
KurtuluĢ Mh. Yukarı AktaĢ Sk. Nr.34             UġAK       2277880
Ġslice Mh. Yıldırım Beyazıt Cd.    Nr.34         UġAK       2274946
PTT ARKASI ÖZTÜRK ĠġHANI NO:14/1              UġAK       2121589
Cumhuriyet mh.Bahçe sk.Nr.2                 UġAK       2271909
KurtuluĢ Mh.Çakaloz Sk.Nr:67                UġAK       2245929
MEHMET TOPAÇ MH. ġEREF        CD. NR:123      UġAK       2167076
ġ.Alibey Mah. Gürsel Cad.Nr:22/A              UġAK
Bireylül San. St. 18.Sk. Nr.2                UġAK       2245344
Ünalan mh.Müjde sk.Nr.23                  UġAK
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.13/D                    UġAK       2240579
KurtuluĢ Mh.Çakaloz Sk        Nr.4/B        UġAK       2239050
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.31/1                    UġAK       2151217
KURTULUġ MH. ÇAKALOZ SK.NR.6                UġAK
                   KURTULUġ MH. BARBAROS CD.NR.7
ĠSLĠCE MH.VĠDĠNLĠ SK.NR:1                  UġAK       2247161
Güre Beldesi Yuvarlan Kaya Mevkii              UġAK
Cumhurıyet mh. BaĢaran Cd.      NO:26         UġAK   BANAZ  3152078
KurtuluĢ Mh.Dede Hasan Sk. Nr:5               UġAK       2238785
KURTULUġ MH.ĠSMETPAġA CD.       NR.70/B        UġAK       2668144
Ġsmet PaĢa Cd. Nr:30                    UġAK   MERKEZ  2270429
ĠSLĠCE MH.YIDIRIM BEYAZIT CD.     NR.54/2        UġAK       2156801
ĠZMĠR KARAYOLU ÜZERĠ 3.KM                  UġAK       2153120
FABRĠKALAR CAD.NR.33                    UġAK
                    Page 174
                    Gıda SatıĢ


FATĠH MH. TĠMUR ERTÜRK ĠLKÖĞRETĠM   OKULU         UġAK       2166446
KURTULUġ MH. HAKKI YAĞCI CD.NR.44/C             UġAK       2270799
Ünalan Mh. 1. Doğu Sk. Eroğlu Apt   Nr:14 K:2       UġAK       2236565
Elmalıdere Mh. 2.Eren Kümesi Nr.5              UġAK       2238633
Toptancı Hali Nr.4                      UġAK       2313160
Belediye Sebze Ve Meyve Toptancı   Hali NR.18-20     UġAK       2311482
Fatih Mh. Serhat Sk. Nr.77                  UġAK       2165253
Toptancı Hali Nr.5                      UġAK
Toptancı Hali Ġçi           Nr:11         UġAK       2311972
Belediye Toptan Sebze Meyve Hali   No:9          UġAK       2245770
Toptancılar Sebze Meyve Hali Nr.14              UġAK       2169420
Cumhuriyet Mh. Tarakçıoğlu Sk.                UġAK
                   Tarakçıoğlu Apt.Nr:3 D:19
Banaz                            UġAK  BANAZ
Ulubey                            UġAK  ULUBEY
Ahmet Yılancıoğlu ĠĢhanı Nr.91                UġAK
KurtuluĢ mh.Meydan sk.Nr.34/B                UġAK       2123624
Karaboyalık Köyü                       UġAK  SĠVASLI
KURTULUġ MAH.DEĞERGEÇ SOK.NO.8/A               UġAK
                               UġAK  ULUBEY
Cumhuriyet mh.Milli Egemenlik Cd.   Nr.22         UġAK       2230218-19
TĠCARET VE SANAYĠ ODASI ĠġHANI    KAT/1         UġAK
Sosyal Hizmetler Binası                   UġAK  EġME   4144550
Ahmet Yılancıoğlu ĠĢhanı       Nr.68         UġAK       2123209
Cumhuriyet Mh. Fevziçakmak Cd.    Nr:7          UġAK  BANAZ   3153884
ĠsmetpaĢa cd.ġeker ĠĢhanı Nr.97               UġAK       2275898
Dilek Mah. Ank. Asfaltı                   UġAK  BANAZ
Cumhuriyet Mh. Atatürk Bulvarı                UġAK
                   Nr:21 Koray Apt. Zeminkat
Köme Mh. Cumhuriyet Cd. Nr.70                UġAK       2151032
Cumhuriyet M.h 3.Sigorta Cd. Nr.8/A             UġAK       2273222 ˜ž
Gıda Toptancılar Sitesi 7.Sk.Nr.5              UġAK       2166270
                    Page 175
                  Gıda SatıĢ


     TEL2   FAKS

          2315346
     2272777  2274972
          2234916
         2276768
     02744128082


2742318050     02742318057
          2232595
          2634271


          2243043
          2274370
          2154929

     2273034  2272434
     2667921  2667922
          3152460

     2153334 2153334
         2166318
     05322875607
     2634236 2634262-2667922


     2634381-822634383


          2169256
          2278735
02742318050    2742318057
          2166318
     2152151  2166295
     2542285  2542286

          4145194
          2245327

          2242858

         2274722
         2151616
     05322746647

          2634296

     2314087  2315051

          2312795
                  Page 176
                Gıda SatıĢ


          2275768
          4143176

          6181177
          2276861
     2165253  2165258

          2311430

          2241035
     2241035-2236994
     2277312EV
          2311948

          2233882
2242238-39     2242404
     2231558  2230308


          2313393
          2667734
     2277317


          2152474

     2240906

          4141057
     2243284


          2234034
         2233508
         05435728078
         2241602
     05324139715          2316416
     2310369
                Page 177
          Gıda SatıĢ
2125345 M
2236276 2279006
2123712  2273400

2231127

6183053 Fırın
     6181436


2246281

2241536  2241536
2276464  2151719

2241861
     2313393

     2233319
2533501 Benzin
     2156403
     2235836
     2235836
2242886 21520002275154 hisar
2151328 M
2128612
2121480
          Page 178
                 Gıda SatıĢ
     2235825  2242212          2316388

     2244774

     2310962
     2127249  2238699
          2235957
     2161607  2161687
02328771450    02328771469

          2277869
     2310939  2312629
          2273320
     2243027

     2120940
     2312225

          2277517

     2277393  2238057
          2340189


     2313099


     2239060  2240070
     3153320  3152078
     2238786
     2667439
          2232517

     2274722
                 Page 179
               Gıda SatıĢ
     2235170
     5323756064


     2314063

     2310178
          2169420
     2153102  22797032230218-19     2233153

          4144550


     2156619     2274157  2274157
     2166272  2166274
               Page 180
                   Gıda Ġmalat


ÜNVANI
YEġĠLKAYA GIDA TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERĠ TAġIMACILIK ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠ AYKUT ÇOBAN
DĠNÇER ZĠRAAT-ĠSA DĠNÇER
NĠYAZĠ TURGUT-AYTUR TARIM
ÖZKAN BOZKURT-ATEġ TARIM
RAMAZAN UTKAN-UTKAN TARIM
ĠSMET ARSLAN
ALĠ HOROZ - DENĠZ BALIK MARKET
BÖLME KASABI GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
DOĞAN ÇOLAK-AMANOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERĠ
EGE ET GALERĠSĠ-ĠSMAĠL GÜNGÖR
KARDEġLER ET VE ET ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NECATĠ YAR-UġAK ET GALERĠSĠ
SĠVASLI ET VE ET ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TÜLAY BAL - ÖZENÇ 1 KASABI
YAYLA AKAR ET GIDA SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ BANAZ ġUBESĠ.
SAVAġ KURULTAY-KURULTAY TARIM
ĠSPĠROĞLU YEM TARIM HAYVANCILIK NAKLĠYAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZDE YEM GIDA NAKLĠYAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KOZANOĞLU YEM TARIMSAL HAYVANSAL ÜRÜNLER GIDA VE OTEL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ESEBEYOĞLU YEM ĠNġAAT SÜT ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAYHAN GIDA AMBALAJ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUSTAFA YELDANLI GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SÜTOFĠS GIDA MAMÜLLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ÖMER BÖREKÇĠOĞLU - GÜLCE VE GÜLÇĠN BOTANĠK
AYDOĞANLAR DOĞAL KAYNAK ĠÇECEK ÜR.TES.ĠNġ.TAH.TURĠZM PAZ.ĠTHALAT ĠHRC.TĠCARET A.ġ. UġAK ġUBESĠ.
UĞUR POYRAZ
HÜSEYĠN YILMAZ - YILMAZ BESĠ
UġAK ĠLĠ DAMIZLIK SIĞIR YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ
YILKAR HAYVANCILIK TARIM GIDA TURĠZM ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KADIOĞLU ET VE SÜT ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ġEKER ET PĠLĠÇ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
1617 NOLU GÜNEYKÖY TARIM KREDĠ KOOPERATĠFĠ.
ACAR EKMEK TEKSTĠL OTOMOTĠV ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKDAĞLAR EKMEK UNLU MAMÜLLER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKSU UNLU MAMÜLLER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠ RIZA DOĞAN - ÜÇ MAVĠ
AYSUN EKMEK UNLU MAMÜLLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AYTAÇ GÜNAL-BEġĠROĞLU EKMEK VE UNLU MAMÜLLERĠ
BEYDAĞI UNLU MAMÜLLERĠ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMRAH ÇETĠN-ÇETĠN SĠMĠT FIRINI
EREN KÜLCÜOĞLU-AFYON EKMEK VE UNLU MAMULLER
FAZLI ÖZKAN-BAġAK EKMEK FIRINI
GELGÖR EKMEK VE UNLU MAMÜLLER ĠMALAT,GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜLSEREN BOZKURT-MENDE EKMEK FIRINI
HARUN VERGĠLĠ-BAġAK EKMEK FIRINI
HAS TRABZON VAKFIKEBĠR GIDA ĠNġAAT NAKLĠYE YAKACAK OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARġEN TÜRK MUTFAĞI, GIDA, ĠNġAAT, SĠGORTA, TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZGÜNEġ EKMEK PĠDE VE UNLU MAMULLER ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
RAMAZAN ALTINTAġ-SOMUNCU BABA EKMEK FIRINI
RÜSTEM YILMAZ HEMġĠN EKMEK FABRĠKASI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ .
SEMA DERNEK-CAN EKMEK DÜNYASI
TÜRKAN KOCABIYIK-EKMEK TEKNESĠ
UġAK DÖRTLER EKMEK UNLU MAMÜLLER SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZEN EKMEK UNLU MAMÜLLER GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                   Page 181
                   Gıda Ġmalat


YANIK ÇAVUġOĞULLLARI GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILMAZ TOZAN-UġAK UN
YUSUF KAHRAMAN - HAS EKMEK
ZEPLĠLER EKMEK TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HÜSEYĠN SEZER-ÇARDAK TARIM
HALUK GEDĠK-GEDĠK TARIM ZĠRAAT MÜHENDĠSĠ
ULUBEYLER HAYVANCILIK TARIM GIDA DERĠ NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÇÖZÜM GIDA, TARIM, HAYVANCILIK ÜRÜNLERĠ VE ĠLAÇLAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YEġER TARIM HAYVANCILIK GIDA DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI NAKLĠYE SANAYĠ VE LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAYE GIDA DEPOLAMA PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AYDOĞAN YEM UN YAĞ TEKSTĠL HAYVAN.SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
KILINÇLAR MADENCĠLĠK NAKLĠYE GIDA TARIM ÜRÜNLERĠ VE HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK YEM FABRĠKASI ANONĠM ġĠRKETĠ
TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI ANONĠM ġĠRKETĠ NURĠ ġEKER UġAK ġEKER FABRĠKASI
BANAZ BĠLEK GÜCÜ ET KOMBĠNASI TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
BGD HAYVANCILIK TARIM GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
METĠN HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERĠ GIDA DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TEKSTĠL MEZBAHA SAN.VE TĠC. LTD.ġTĠ.
ÖZDEMĠR HAYVANCILIK TARIM GIDA YEM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YAMAN ET HAYVANCILIK DERĠ TEKSTĠL GIDA MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN-KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ
S.S ELDENĠZ KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S ZĠRAĠ SULAMA TOPRAK MUHAFAZA VE ARAZĠ ISLAHI TOPRAK VE SU KOOPERATĠFĠ
S.S.AĞAÇBEYLĠ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ALABA BAHADIR HATIPLAR DÜMENLER SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ALAHABALI, OYMALI, DEVRĠġLĠ VE ÇAYKIġLA KÖYLERĠ SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.AVGAN KASABASI SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.AYRANCI-BALTALI-KÜÇÜKLER-ÇAMSU-GÜRLEK KÖYLERĠ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.BANAZ AHAT KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.BÖLME KASABASI SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.BUDAKLAR KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ELDENĠZ KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ESKĠSARAY KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.EYNEHAN SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÖĞEM SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÜLLÜBAĞ KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÜRE SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.KOLONKAYA-TAKMAK-ĠSALAR SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.MESUDĠYE-ALTINTAġ-BOZKUġ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.OVADEMĠRLER KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.SELĠKLER KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.SUSUZÖREN SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.YAVI KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.YAYALAR KASABASI SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.YAZITEPE KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ZĠRAĠ SULAMA TOPRAK MUHAFAZA VE ARAZĠ ISLAHI KOOPERATĠFĠ
S.S.ZĠRAĠ SULAMA TOPRAK MUHAFAZA VE ARAZĠ ISLAHI KOOPERATĠFĠ
S.S.ÇAMYAZI KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.EġME YEġĠLKAVAK SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.ĠKĠSARAY KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.KARAAĞAÇ KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.ġABANKÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ
S.S.UġAK BÖLGESĠ SULAMA KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠĞĠ.
S.S.YELEĞEN KÖYÜ SULAMA KOOPERATĠFĠ.
ÖZKARUN GIDA TEKSTĠL ĠNġAAT HAYVANCILIK PETROL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ANADOLU KÜMES HAYVANLARI KULUÇKA ĠġLETMELERĠ ÜRETĠM VE PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BOZLAR TAVUKÇULUK, BESĠCĠLĠK, ĠNġAAT MALZEMELERĠ, KÖMÜR, LOKANTA ĠġLETMESĠ SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġTĠ.
                    Page 182
                   Gıda Ġmalat


CAN ENTEGRE ET AMBALAJ MAKĠNA PROJE SANAYĠĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GEDĠK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERĠ TĠCARET SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
KARUN GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
ĠSMAĠL YELDANLI
KESSAN GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YELDANLIZADE GIDA TEKSTĠL VE TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILDIZHAN ZEYTĠNLERĠ GIDA TEKSTĠL TURĠZM ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NĠLBATU GIDA TEKSTĠL SOĞUK HAVA DEPOLARI TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MESUT ALAK VE ORTAKLIĞI FORM FĠDANCILIK ADĠ ORTAKLIĞI
MĠRHAT TEKSTĠL HARFĠYAT TEMĠZLĠK TURĠZM ORMAN ÜRÜNLERĠ PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OR-FĠD ORGANĠK TARIM FĠDAN HAYVANCILIK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AHMET RENÇBER-RENÇBER UN SANAYĠ
AKTĠF YENĠCELĠ GIDA TARIM ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK NAK. PETROL ÜRÜNLERĠ SAN. VE TĠC. LMD. ġTĠ.
ASKEROĞLU ĠNġAAT TARIM HAYVANCILIK DOKUMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇAMCIOĞLU MADENCĠLĠK GIDA TARIM HAYVANCILIK NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERDEMLER UN FABRĠKASI-MEHMET ERDEM
ÖZGÜVEN TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
S.S.ĠNAY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
SELVĠ KARDEġLER ALTINBAġAK UN VE UNLU MADDELER YEM NAKLĠYE PETROL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARE.LDT.ġT
YĠĞĠTLER OTOMOTĠV UN NAKLĠYAT HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ SĠVASLI PINARBAġI ġUBESĠ
HĠM-ER GIDA UN VE UNLU MADDELER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARAKUġ GIDA TEKSTĠL ĠNġAAT TURĠZM TAVUKÇULUK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARDELEN GIDA TEMĠZLĠK ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MERCANLAR YEMEK GIDA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MORDALGA GIDA TEMĠZLĠK TARIM HAYVANCILIK GÜVENLĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NURAY AYDIN-AYDIN YEMEK SANAYĠ
UĞUZ GIDA NAKLĠYE BESĠCĠLĠKTEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ SAN.VE TĠCLMD.ġTĠ.
UġAK AKDAĞ GIDA TEKSTĠL TURĠZM ĠNġAAT PETROL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAVCI GÖKTAġ-AKDENĠZ UNLU MAMÜLLERĠ
ġABAN SANIK-ÖNEM GÜVEN YUFKA
KARADENĠZ UNLU MAMULLERĠ ORHAN KIRAN
ÇOBANOĞULLARI GIDA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ EġME ġUBESĠ
MURATBEY GIDA VE SÜT ÜRÜNLERĠ PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
YĠĞĠTLER OTOMOTĠV UN NAKLĠYAT HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BANAZ TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK PRĠNA YAĞ, YEM, GIDA, NAKLĠYE, HUBUBAT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖRPAK SÜT YEM HAYVAN ÜRÜNLERĠ NAKLĠYAT VETERĠNERLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠSMAĠL AĞIR-DELTA GAZ YETKĠLĠBAYĠĠ
ÖZ GIDA ÖMER GÜÇ-ZEKĠ SAVAġTIN ADĠ ORTAKLIĞI
AVGAN TARIM ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK NAKLĠYE VE ĠNġAAT MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEVSAN HAYVANCILIK TARIM GIDATURĠZM MAKĠNA TEMĠZLĠK ĠġLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
KAHRAMAN YEM HAYVANCILIK NAKLĠYE PETROL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇĠÇEKOĞLU GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEREKÖYLÜLER GIDA ĠHTĠYAC MADDELERĠ ĠMALĠ PAZARLAMA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
KARAMANLAR GIDA SANAYĠ-KAMĠLKARAMAN
KARTAġ KARAMANLAR GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
TAYYĠP KARAMAN
USLU SELĠM GIDA TEKSTĠL TURĠZM ELEKTRONĠK KUYUMCULUK SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKERBA OTOMOTĠV GIDA ĠNġAAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEYVECĠ SOĞUK HAVA DEPOSU-MEHMET TURGUT
NATUREL SOĞUK HAVA DEPOLARI ORGANĠK TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SAZLIGÖL TARIM ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK GIDA ÜRETĠM SOĞUK HAVA DEPOSU VE SANAYĠ DIġ TĠCARET LTD. ġTĠ.
HÜSEYĠN BAHADIR-BAHADIR TARIM ÜRÜNLERĠ
ALĠ KAġ- AS TARIM ÜRÜNLERĠ VE TOHUMCULUK.
BAġER TARIM ÜRÜNLERĠ TEKSTĠL MEDĠKAL HAYVANCILIK TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KILLILAR TARIM ÜRÜNLERĠ, KÖMÜR, TAġIMACILIK, TEKSTĠL SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 183
                   Gıda Ġmalat


KUġCUOĞLU TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SEZERLER TARIM ÜRÜNLERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK YÜKSEL TARIM NAKLĠYAT ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
S.S ERĠCE KÖYÜ ORMAN KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S PINARBAġI KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.AĞABEY KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.AHMETLER KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.ALANYURT, HĠSAR, KISIK, DIġKAYA, ORTABAĞ VE DELĠBAġLI KÖYLERĠ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.ARMUTLU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.AYRANCI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.AZĠZLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠF
S.S.B.OTURAK TARIM KREDĠ KOOPERATĠFĠ
S.S.BAHADIR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.BALTALI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.BANAZ BAHADIR KÖYÜ ORMANKÖYLERĠNĠ KAL.KOOP.
S.S.BANAZ CAMSU KÖYÜ KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.BANAZ KARACAHĠSAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.BANAZ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.BANAZ SUSUZ KÖYÜ KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.BÜYÜKOTURAK TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.CORUM KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.ÇEVRE, BAĞBAġI, GÜCER, DAĞYENĠCE VE DAĞDEMĠRLER KÖYLERĠ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.DAVUTLAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.DEREKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ELMACIK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERETĠFĠ.
S.S.ESKĠGÜNEY - PAÇACIOĞLU TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.EġME MERKEZ VE KÖYLERĠTARIMSAL KALKINMA KOOP.
S.S.EġMETAġ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÜLLÜ KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.GÜNELĠ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.GÜRLEK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.HACIM KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.HALLAÇLAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.HATIPLAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ĠLYASLI BELDESĠ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.ĠLYASLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.KALFA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.KANDEMĠRLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.KAPLANGI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.KARABACAKLI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.KARACAÖMERLĠ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.KAġBELEN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOERATĠFĠ.
S.S.KAYALI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.KAYAPINAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.KIġLA BELDESĠ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.KOYUNBEYLĠ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.MUHARREMġAH KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.NARLI-KONAK KÖYLERĠ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ORTAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.OVACIK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ÖKSÜZ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.PAġACIK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.PINARBAġI KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.SARAYCIK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.SELÇĠKLER KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.SĠVASLI MERKEZ KÖYLERĠ KALKINMA KOOPERATĠFĠ
                    Page 184
                   Gıda Ġmalat


S.S.SUSUZÖREN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ġABAN KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.ULUBEY MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.ULUBEY MERKEZ ĠLÇE VE ÇEVREKÖYLERĠ KALKINMA KOOP.
S.S.ULUCAK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.ULUPINAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ
S.S.YAġAMIġLAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.YAYALAR KASABASI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
S.S.YENĠCE ORMAN KÖYÜ KALKINMA KOOPERATĠFĠ.
GÜRCAN HOTAK-CEYDA GÜLLAÇ
MERYEM ARSLAN
SERGEN TATLI GIDA TURĠZM ĠLETĠġĠM ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ZAFER YÖRÜKOĞLU-YÖRÜKOĞLU GIDA TĠCARETĠ
EGEHAN GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
MALKARA BĠRLĠK SÜT VE SÜT MAMÜLLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ġAHĠN MANDIRA-HALUK AZĠZLERLĠOĞLU
EġME KONSERVECĠLĠK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜNEY ġARAPÇILIK TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
NURAY KAYA-YAZIKÖY ġARAPÇILIK
AYHAN EKĠZ-KURUYEMĠġ VE GIDA TĠCARETĠ.
KULALIGĠL KURUYEMĠġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZKULALIGĠL KURUYEMĠġ BAKKALĠYE ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TANER KAHRAMAN-KAHRAMAN KURUYEMĠġ
AYDOĞAN YEM TEKSTĠL UN SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE SÜT GIDA SANAYĠ PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SOFAġ MADENCĠLĠK VE GIDA SANAYĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
SÖZDE GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ NAKLĠYAT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 185
                   Gıda Ġmalat


FAALİYET
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
                   Page 186
                   Gıda Ġmalat


Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
                   Page 187
                   Gıda Ġmalat


Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
                   Page 188
                   Gıda Ġmalat


Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
                   Page 189
                   Gıda Ġmalat


Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
Gıda Ġma. Tar., Hay., Süt ve Ürünl.
                   Page 190
                         Gıda Ġmalat


ALT FAALİYET
Baklagillerin toptan ticareti (fasulye, nohut, mercimek, barbunya vb.)
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gübre perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
Çiçeklerin ve bitkilerin toptan tic
Çiftlik hayvanları için hazır yem i
Çiftlik hayvanları için hazır yem i
Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı
Çikolata ve çikolatalı Ģekerlemelerin imalatı
Diğer baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer gıda maddelerinin imalatı
Diğer süthane iĢletmeciliği ve peynir imalatı
Dikim için bitki yetiĢtirilmesi
Doğal maden suyu ve diğer ĢiĢelenmi
Doğal maden suyu ve diğer ĢiĢelenmi
Et için sığır ve manda yetiĢtiriciliği ve üretilmesi
Et için sığır ve manda yetiĢtiriciliği ve üretilmesi
Et için sığır ve manda yetiĢtiriciliği ve üretilmesi
Et ürünleri imalatı
Et ve et ürünlerinin toptan ticaret
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
                          Page 191
                        Gıda Ġmalat


Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Fırın ürünlerinin imalatı
Hayvan yemlerinin ve baĢka yerde sı
Hayvan yemlerinin ve baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ tarımsal ham maddelerin toptan ticareti
Hayvan yemlerinin ve baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ tarımsal ham maddelerin toptan ticareti
Hayvan yemlerinin ve baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ tarımsal ham maddelerin toptan ticareti
Hayvan yemlerinin ve baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ tarımsal ham maddelerin toptan ticareti
Hayvansal yem üretmek için kesilmiĢ
Hayvansal yem üretmek için kesilmiĢ hayvanlardan çıkan artıkların iĢlenmesi
Hayvansal yem üretmek için kesilmiĢ hayvanlardan çıkan artıkların iĢlenmesi
Hayvansal yem üretmek için kesilmiĢ hayvanlardan çıkan artıkların iĢlenmesi
KamıĢ suyundan, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan Ģeker (sakaroz) ve Ģeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi
Kesim hanelerde gerçekleĢtirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri
Kesim hanelerde gerçekleĢtirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri
Kesim hanelerde gerçekleĢtirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri
Kesim hanelerde gerçekleĢtirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri
Kesim hanelerde gerçekleĢtirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri
Koyun ve keçi yetiĢtiriciliği ve üretimi
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooper
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
Kümes hayvanlarının kesilmesi, temi
Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi iĢi ile uğraĢan mezbahaların faaliyetleri
Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi iĢi ile uğraĢan mezbahaların faaliyetleri
                        Page 192
                        Gıda Ġmalat


Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi iĢi ile uğraĢan mezbahaların faaliyetleri
Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi iĢi ile uğraĢan mezbahaların faaliyetleri
Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi iĢi ile uğraĢan mezbahaların faaliyetleri
Makarna ve Ģehriye imalatı
Makarna ve Ģehriye imalatı
Makarna ve Ģehriye imalatı
Meyve veya sebze gıda ürünlerinin i
Meyvesi yenen sebzelerin yetiĢtirilmesi
Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının iĢletilmesi
Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının iĢletilmesi
Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının iĢletilmesi
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
ÖğütülmüĢ tahıl imalatı
Özel günlerde dıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmelerin faaliyetleri
Özel günlerde dıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmelerin faaliyetleri
Özel günlerde dıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmelerin faaliyetleri
Özel günlerde dıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmelerin faaliyetleri
Özel günlerde dıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmelerin faaliyetleri
Özel günlerde dıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmelerin faaliyetleri
Özel günlerde dıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmelerin faaliyetleri
Özel günlerde dıĢarıya yemek hizmeti sunan iĢletmelerin faaliyetleri
Pasta, kek, börek, pay, turta, waff
Pasta, kek, börek, pay, turta, waff
Pasta, kek, börek, pay, turta, waffles,vb. imalatı
Peynir ve çökelek imalatı
Peynir ve çökelek imalatı
Pirinç, patates, mısır vb. ürünlerd
Pirinç, patates, mısır vb. ürünlerden niĢasta imalatı
Rafine edilmiĢ sebze yağları imalatı
Süt ürünleri perakende satıĢı
Süt ürünleri perakende satıĢı
Süt ürünleri perakende satıĢı
Süt ürünlerinin toptan ticareti
Sütü sağılan büyük baĢ hayvan yetiĢtiriciliği ve üretimi
Sütü sağılan büyük baĢ hayvan yetiĢtiriciliği ve üretimi
ġekerleme, lokum, piĢmaniye ve tahin helvası imalatı
ġekerleme, lokum, piĢmaniye ve tahin helvası imalatı
ġekerleme, lokum, piĢmaniye ve tahin helvası imalatı
ġekerleme, lokum, piĢmaniye ve tahin helvası imalatı
ġekerleme, lokum, piĢmaniye ve tahin helvası imalatı
ġekerleme, lokum, piĢmaniye ve tahin helvası imalatı
ġok dondurma hizmetleri
ġok dondurma hizmetleri
ġok dondurma hizmetleri
ġok dondurma hizmetleri
Tahılların ve tohumların toptan tic
Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa, yulaf vb.)
Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa, yulaf vb.)
Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa, yulaf vb.)
                        Page 193
                          Gıda Ġmalat


Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa, yulaf vb.)
Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa, yulaf vb.)
Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa, yulaf vb.)
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
                          Page 194
                       Gıda Ġmalat


Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler, krakerler, gevrek halkalar v.s.)
Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler, krakerler, gevrek halkalar v.s.)
Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler, krakerler, gevrek halkalar v.s.)
Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler, krakerler, gevrek halkalar v.s.)
Taze sıvı süt imalatı, pastörizeedilmiĢ, sterilize edilmiĢ, homojenize edilmiĢ ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiĢ
Taze sıvı süt imalatı, pastörizeedilmiĢ, sterilize edilmiĢ, homojenize edilmiĢ ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiĢ
Taze sıvı süt imalatı, pastörizeedilmiĢ, sterilize edilmiĢ, homojenize edilmiĢ ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiĢ
Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı, dondurulmuĢ veya konservelenmiĢ Ģekilde olan hazır yemekler hariç
Üzümden Ģarap imalatı
Üzümden Ģarap imalatı
YemiĢlerin kavrulması
YemiĢlerin kavrulması
YemiĢlerin kavrulması
YemiĢlerin kavrulması
Yoğurt imalatı
Yoğurt imalatı
Yoğurt imalatı
Yoğurt imalatı
                        Page 195
                    Gıda Ġmalat


ADRES1               ADRES2        İL    İLÇE  TEL1
Güre Beldesi YeniĢehir Köyü               UġAK       2652035
ġEHĠT ALĠBEY NAMIK KEMAL CD.NR.25            UġAK   EġME
Sarayaltı Mah. Efe Sk. No:19               UġAK       2124055
ġEHĠTLER MH. ADNAN MENDERES CD. NR. 5
                  3          UġAK   BANAZ  3155448
ĠSLĠCE MH.ġEHĠT AZĠZ GÜNEġ SK.   NR.19/B       UġAK       2274597
CUMHURĠYET MH.FEVZĠ ÇAKMAK CD.   KILINÇASLAN SOKAK UġAKNR.07  BANAZ  3156300
Yeni ÇarĢı Nr:35                     UġAK   ULUBEY 2232359
Özdemir Mah. YemiĢ Sk.       No:6         UġAK   MERKEZ 2277890
ĠSLĠCE MH. ġEHĠT AZĠZ GÜNEġ SOKAK  NR.21/A       UġAK       2151370
KurtuluĢ Mh. 1 Eylül Cd. Nr.39-39/A           UġAK       2240415
 NURĠ ġEKER CAD.NO.21                  UġAK       2159009
Sarayaltı Mh. Hal Sk. Nr.1                UġAK   MERKEZ 2156710
Sarayaltı Mh. Hal Sk. Nr.7/B               UġAK       2153232
Konak Mh. UĢak Cd.                    UġAK   SĠVASLI 6181164
Özdemir Mah. Barbaros Cad. No:18             UġAK       2122491
31 Ağustos Mh. Halıyazı Mevkii              UġAK   BANAZ  3152258
ġEHĠT ALĠBEY MH.KEMER CD.      NR.52        UġAK   EġME
Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr.11/D              UġAK       2246161
Organize sanayi Bölgesi 115. Cd.  Nr.473        UġAK       2667390
AKINCILAR MH. UĞUR MUMCU CD.    NR.48/A       UġAK   SĠVASLI
Ġstasyon Mh. Vali Murat Cd. Nr.20            UġAK   EġME  4142601
Organize Sanayi Bölgesi 103 Cd.   Nr.161        UġAK       2668107
Bölme Yolu Üzeri Yıldırım San. Sit. Nr.1         UġAK       2154433
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ĠZMĠR YOLU 102.CAD.NR.60     UġAK       2668464
Organize Sanayi Bölgesi 119.Cd.   Bilano        UġAK       2273896
BELKAYA KÖYÜ ILGIN MEVKĠ 30     PAFTA 904 PARSEL UġAK         03124733060
ĠSMETPAġA CD.BURÇAK SK.POYRAZ    ĠġHANI K.1 NR.18   UġAK       2276032
Merkez Karaağaç köyü                   UġAK       2615067
Sarayaltı mh.Oto sk.Nr.20                UġAK       2230931
Gölbahçe Mh. ÇarĢı Ġçi Nr:12-A              UġAK   SĠVASLI
Toptancılar Gıda Sitesi Ulubey Yolu 3.Km.        UġAK       2166295
Toptancılar Gıda Sitesi 7. Sk. Bila Nr.         UġAK       2166319-20
Güneyköy                         UġAK   EġME
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr.116           UġAK       2236465
Kemalöz Mh. Mehmet Topaç Bulvarı             UġAK
                  Kavas-3 Apartmanı Nr.116/A  MERKEZ 2168764
Karaağaç mh.DikilitaĢ Uluyolu    Nr.128        UġAK   MERKEZ 2230436
Ünalan Mh. Zübeyde Hanım Cd.    Nr.12/A       UġAK       2247960
Atatürk Mh. Suna Sk.        Nr:102/1       UġAK       2311016
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Nr.60/B              UġAK       2270725
Karaağaç Mh. Börekçi Sk. Nr.4/B             UġAK       2230436
Sarayaltı Mh. 3.Kaplan Sk. Nr.30/A            UġAK       2236290
Ovademirler Köyü                     UġAK       2241706
MERKEZ ÇEVRE KÖYÜ                    UġAK       2244437
Kemalöz Mh.Pırlanta Sk. Nr:62              UġAK       2273594
MERKEZ KAġBELEN KY.                   UġAK
MERKEZ ÇEVRE KÖYÜ                    UġAK       2244437
Dilek Mh. Vatan Cd. No: 63                UġAK   BANAZ  3154161
ĠsmetpaĢa cd.Nr.102/C-D                 UġAK
KÖME MH.1.CANSEL SOKAK NR.6/A              UġAK       2122227
KURġUNLUK MH. MĠLLET CD. NR.78   BÖLME BELDESĠ    UġAK
Barbaros Cd. Nr.21                    UġAK   MERKEZ 2127305
ÜNALAN MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NR.70 /D          UġAK      2238480
Merkez BozkuĢ Köyü                    UġAK      2235006
DĠKĠLĠTAġ MH. MH. 1. ÇÖMLEKÇĠ SK.  NR.97/A       UġAK   MERKEZ 2230436
KEMALÖZ MH. PIRLANTA SK. NR.17/A             UġAK      2236699
                    Page 196
                   Gıda Ġmalat


Ġstasyon Mh.Vali Murat Cd.Nr:5              UġAK  EġME  4142661
Merkez Çamyazı Köyü                    UġAK     2668430
Atatürk Mh. Suna Sk. Nr2/A                UġAK  MERKEZ 2314585
Fatih Mh.Yavuz Sultan Selim Cd.   Nr:45        UġAK  MERKEZ 2165260
ÖZDEMĠR MH.GÜNEġ SK.NR.25                 UġAK     2235002
Ġslice Mh. Yakıt Sk. Nr.26                UġAK     2273781
Ġslice mh.Eski Garaj içi Nr.22/A             UġAK     2125249
Fevzi Çakmak Mh. Evren Bulvarı    Volkan Apt. Nr.22/c UġAK  MERKEZ 2233029
ġehitalibey Mh.Manifaturacılar Cd.  Nr:38        UġAK  EġME  4741814
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 101.CD.   NR.63        UġAK
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ       115 CAD.NO.215    UġAK       2667390
Atatürk Mh. Zahireciler Sitesi B   B Blok Nr:14     UġAK       2313231
Ankara Asvaltı Üzeri 3. Km. Nr:157            UġAK       2311070
Ankara Asfaltı Üzeri 5Km                 UġAK       2311491-92-93
Ankara Asfalt Halı Yazı Mevkii              UġAK  BANAZ   3152265
AĢağı Mah. EĢme Yolu Üzeri      2.Km No:2      UġAK  ULUBEY  2241862
ġ.ALĠ BEY MAH. NAMIK KEMAL CD.    NR:15 K:2      UġAK  EġME   4143420
NURĠ ġEKER CD. NR:219/A                  UġAK       2313980
Çivril Cd. Çanlı Tabakhanesi Yanı  Belediye Mezbahanesi UġAK       2278980
Ġl Tarım Müdürlüğü Kampüsü      Ankara Asfalıt Üzeri UġAK       2278655
Eldeniz Köyü                       UġAK  SĠVASLI
                             UġAK  SĠVASLI
Ağaçbeyli köyü                      UġAK  SĠVASLI
Hatıplar Köyü                       UġAK  BANAZ   3358085
Alahabalı Köyü                      UġAK  EġME   4912179
Avgan Kasabası                      UġAK  ULUBEY
Ayrancı köyü BANAZ                    UġAK  BANAZ
BANAZ ĠLÇESĠ AHAT KÖYÜ                  UġAK  BANAZ
Merkez Bölme beldesi                   UġAK       2542011
Budaklar köyü                       UġAK  SĠVASLI  6386383
Eldeniz Köyü                       UġAK  SĠVASLI
Eski Saray Köyü                      UġAK       2667720
Merkez Eynehan Sulama Köyü.                UġAK       2246990
Merkez Göğem köyü                     UġAK       2157833
Güllübağ Köyü                       UġAK  EġME   4346017
                             UġAK
Kolonkaya-Takmak-Ġsalar Köyü               UġAK  EġME
Merkaz Mesudiye köyü                   UġAK       2533363
Ovademirler Köyü                     UġAK
UĢak ili merkez Selikler köyü               UġAK       2275436
Merkez Susuzören Köyü                   UġAK
Yavı Köyü                         UġAK
Yayalar Kasabası                     UġAK  SĠVASLI
Yazıtepe Köyü                       UġAK  BANAZ   0537 2164435
Banaz Köyü                        UġAK  BANAZ
Islah mh.                         UġAK  BANAZ
ÇAMYAZI KÖYÜ                       UġAK
YeĢilkavak Köyü                      UġAK  EġME   4547083
ĠKĠZSARAY KY.                       UġAK
Merkez Karaağaç köyü                   UġAK
ġaban Köyü                        UġAK  BANAZ   3712055
Merkez Mesudiye                      UġAK       2533363
Yeleğen Köyü                       UġAK  EġME
EMĠRFAKI KY.                       UġAK       2155357
Ali Bodurlar Mh. Güre Beldesi               UġAK       2277745
Ġslice mh. Vidinli sk. Nr.7/D               UġAK       2159731
                    Page 197
                    Gıda Ġmalat


Fevzi Çakmak Mh. 1 Eylül San. Sit. 28 Sk. Nr.4      UġAK       2313485
EĢme UĢak Karayolu 5. Km.                 UġAK   EġME  4144920-25
Emirfakı Köyü                       UġAK       2155357
SANAYĠ BÖLGESĠ 4.SANAYĠ SOK.NO.21             UġAK       2246400
Ankara Karayolu Üzeri 12.Km.    Çarıkköy Mevkii    UġAK       2675080
Kemalöz Mh. Atatürk Blv. Kültür  Site Blok Altı Nr.31/A UġAK       2154433
DikilitaĢ Mh. Nar Sk. Nr:9/A               UġAK   MERKEZ 2247442
Ankara Asfaltı Atatürk Bulvarı   Nr.145         UġAK       2311262
KURTULUġ MH. BĠREYLÜL CD. NR: 67             UġAK       2232444
SARAYALTI MH. CELAL BAYAR CD.   NR.57/A        UġAK       2234855
Avcılar Uluyolu Nr:111                  UġAK       2273896
Merkez Güre Beldesi                    UġAK       2582170
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd.   Nr:48/1        UġAK   MERKEZ 2156936
Ġstasyon Mh. Sanayi ÇarĢısı                UġAK   EġME  4141562
Yeni Zahire Pazarı         B Blok Nr.15      UġAK       2314044
DĠLEK MAH.ĠZMĠR YOLU ÜZERĠ                UġAK   BANAZ  3151042 ERDEM
Selçikler Kasabası                    UġAK   SĠVASLI 6181525
Ulubey ilçesi Ġnay köyü                  UġAK   ULUBEY 7667094
Banaz ilçesi Ahat köyü                  UġAK   BANAZ
PınarbaĢı Köyü                      UġAK   SĠVASLI 6181446
Belediye ĠĢhanı Altı Nr.3                 UġAK       2232561
Bireylül Sanayi Sitesi 29.St. Sk. Nr:1          UġAK       2311795-2312183
Organize Sanayi Bölgesi 103 Cd.  Nr.102         UġAK       2242028
UĢak-Ġzmir Karayolu Üzeri Organize            UġAK
                  Sanayi Bölgesi 101. Cd. Nr.33      2667980
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cd.  Nr.105         UġAK       2668392
ġehitalibey Mh. Fazıl Yöney Cd.  Nr.40/A        UġAK   EġME  4142128
Kızılhisar Köyü                      UġAK   BANAZ  3512077
Fevzi Çakmak Mh. 3. Okul Sk. Nr.30            UġAK       2313117
ÜNALAN MH.MÜJDE SK.NR.43                 UġAK
FATĠH CAD.NR.11/A-B                    UġAK        2232035
KURTULUġ MAH.BUĞDAYLI SOK.NO.22/A             UġAK        2156244
ESKĠHAL BĠNASI ALTI NR.4                 UġAK   EġME   4222626
Organize Sanayi Bölgesi 102. Cd.  Nr.62         UġAK        2667908
PINARBAġI BELDESĠ                     UġAK   SĠVASLI  6181446
Ġzmir Asfaltı Üzeri 3.km.                 UġAK   BANAZ   3151353
Organize Sanayi Bölgesi      115. Cadde Nr.236   UġAK        02745136769
Cumhuriyet Mh. Faik Sk. Bila No.             UġAK   BANAZ   3154929
BOZKURT MAH.YÜCELTĠ SK.      NO:1          UġAK
SEYYAR                          UġAK
Atatürk Mh. Zahireciler Sit. Nr.17            UġAK   MERKEZ 2313158
MERKEZ KARAHASAN KÖYÜ                   UġAK       6485027
YeĢilyurt Mah. Rehber Sk. No:1   Ġlyaslı        UġAK       2592006
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd.   Nr.132         UġAK       2151788
BÖLME YOLU ÜZERĠ TOPTANCILAR SĠTESĠNO:15         UġAK       2341040
FABRĠKALAR CAD.NO:44                   UġAK       2151552
Fabrikalar cd.Nr.46                    UġAK       2151552
FABRĠKALAR CAD.NO.46                   UġAK       2151361
Ġslice Mh. Ġsmet PaĢa Cd. Nr.17              UġAK       2242694
Yeni Sanayi Sit. 7. Sk. Nr.8               UġAK   MERKEZ 2126688
ATATÜRK MAH.ATATÜRK CAD.      NO:33         UġAK   SĠVASLI 6181037 EV
Sarayaltı Mh. Atatürk Bulvarı   Nr.147         UġAK       2667165
Atatürk Mh. Atatürk Cd. Nr.15/1              UġAK   SĠVASLI 6181300
GÖLBAHÇE MH. FEVZĠ ÇAKMAK CD.63              UġAK   SĠVASLI
Ġslice Mh. Bereket Sk. Nr.C/1               UġAK       2240335
Organize Sanayi Bölgesi 105.cd.  Nr.195         UġAK       2122975
Atatürk Mh. Çivril Cd. Zahireciler St. B blok Nr.1    UġAK       2313233
                     Page 198
                   Gıda Ġmalat


Buğday Pazarı Nr.24                  UġAK       2152276
ġehit Alibey Mh. Vakkas Ferit Cd.  Nr.10       UġAK  EġME   4141065
Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr:23/C             UġAK  MERKEZ  2314096
Erice Köyü                      UġAK  SĠVASLI
PınarbaĢı Kasabası                  UġAK  SĠVASLI  6181758
AĞABEY KÖYÜ                      UġAK  EġME   4247627
Ahmetler Kasabası                   UġAK  EġME   4141556
Merkez Alanyurt Köyü.                 UġAK
ARMUTLU KY.                      UġAK  EġME
Ayrancı Köyü                     UġAK  BANAZ   3311015
Azizler Ky.                      UġAK  SĠVASLI
Banaz                         UġAK
Bahadır Köyü                     UġAK  BANAZ
Baltalı köyü                     UġAK  BANAZ   3311339
Bahadır Köyü                     UġAK  BANAZ
Camsu Köyü                      UġAK
Karacahisar Köyü                   UġAK  BANAZ   3556637
Banaz köyü                      UġAK       3152602
Banaz Ġlçesi Susuz Köyü                UġAK
Büyükoturak Kasabası                 UġAK  BANAZ
COROM KÖYÜ BANAZ                   UġAK  BANAZ   3655174
Merkez Çevre köyü                   UġAK       2314529
Davutlar Köyü                     UġAK  EġME
UĢak Ġli EĢme Ġlçesi Dereköy             UġAK  EġME
ELMACIK KÖYÜ                     UġAK
Merkez Eskigüney Köyü                 UġAK       2682126
ġEHĠT ALĠBEY MAH.ZAHĠRECĠLER CAD.  AVLULU ÇARġI KAT:2UġAK  EġME
EĢme Ġlçesi EĢmetaĢ köyü               UġAK  EġME   4853017
Güllü Kasabası                    UġAK  EġME   4741566
Merkez Güneli Köyü                  UġAK
Banaz ilçesi Gürlek köyü               UġAK  BANAZ   3311614
Hacım Köyü                      UġAK  Sivaslı
Banaz kazası Hallaçlar köyü              UġAK  BANAZ
HATIPLAR KÖYÜ                     UġAK  BANAZ   3358446
Ġlyaslı Beldesi                    UġAK
Ġlyaslı Köyü                     UġAK
Kalfa Köyü                      UġAK
Kandemirler köyü                   UġAK  EġME   4742250
Kaplangı Köyü                     UġAK  BaNAZ   3655068
KARABACAKLI KÖYÜ                   UġAK  EġME
Karacaömerli Kçyü                   UġAK  EġME
KaĢbelen Ky.                     UġAK     2152082
Kayalı Köyü                      UġAK  EġME
KAYAPINAR KÖYÜ                    UġAK  EġME
KıĢla Beldesi                     UġAK  ULUBEY 7866157
Koyunbeyli Köyü                    UġAK  MERKEZ
Merkez MuharremĢah Köyü                UġAK     2564183
UġAK ĠLĠ EġME ĠLÇESĠ NARLI KÖYÜ            UġAK  EġME  4742033
Merkez Ortaköy                    UġAK
Banaz ilçesi Ovacık köyü               UġAK  BANAZ   3311544
Öksüz Köyü                      UġAK       3957724
PaĢacık Köyü                     UġAK  BANAZ   3613055
PınarbaĢı kasabası                  UġAK  SĠVASLI
Saraycık Ky.                     UġAK  EġME   4222378
Selçikler Kasabası                  UġAK  SĠVASLI  6612001
Okul Cd. ÇarĢı Ġçi                  UġAK  SĠVASLI
                   Page 199
                   Gıda Ġmalat


Susuzören Köyü                       UġAK
ġaban Köyü                         UġAK  BANAZ
Yukarı ÇarĢı Gülçay Apt.Altı                UġAK  ULUBEY  7162825-1990
ÇARġI ĠÇĠ                         UġAK  ULUBEY
Ulucak Köyü                        UġAK
Ulupınar köyü                       UġAK  BANAZ  3255667
YaĢamıĢlar Köyü                      UġAK  MERKEZ
Sivaslı Ġlçesi Yayalar Kasabası              UġAK  SĠVASLI 6586577
Yenice Köyü                        UġAK  BANAZ
ĠSLĠCE MH.1ÇUKUR SK.NR:22/A                UġAK
Ġslice Mh.1. Çukur sk.Nr:22/A               UġAK      2153120
Kemalöz Mh. Mehmet Topaç Bulvarı  Nr.110         UġAK      2123250
Cumhuriyet mh.Uğur Mumcu cd.    Ülkü Sitesi C Blok No 1UġAK      2241773
BELEDĠYE ĠġHANI KAT:3        NO:314         UġAK      2271759
Organize Sanayi Bölgesi 105. Cd.  Nr.348         UġAK      2668600
KURTULUġ MAH.BUĞDAYLI SOK. NO.26              UġAK      2154472
Elvanlar Mh. Yaylak Mevkii Eski   Tekel Deposu Nr.5   UġAK      4142670
Güllü Beldesi Belediye Dükkanları  Nr.2          UġAK  EġME  4741999
DEDEBALLLAR MH. TATAR KASABASI               UġAK  SĠVASLI 05325405664
ĠSLĠCE MAH.YILDIRIM BEYAZIT CAD.  NO:29         UġAK      2278856
Sarayaltı Mh. Kutsal Sk. Nr.9\A              UġAK  MERKEZ 2152706
Sarayaltı Mh. Kutsal Sk. Nr.9               UġAK  MERKEZ 2153731
ÖZDEMĠR MH. CUMHURĠYET CD.NR.38/A             UġAK
Organize Sanayi Bölgesi 115 Cd.   Nr:251         UġAK      2667390
Ünalan mh.Barbaros cd,Nr.156                UġAK      2155020
Bölme Yolu Üzeri Gıda Toptancılar  Sitesi 3. Sk. Nr.13  UġAK      2161040
Organize Sanayi Bölgesi 114 Cd.   Nr.406         UġAK      2667350
                   Page 200
                 Gıda Ġmalat


     TEL2   FAKS


     2237464  2124055     2123491  2232359

          2233271


     2272121  2230880

     6181177

          3154460
     3152265-2274020

          2242006
     2238394

     4144928  4141198
          2668107
          2158484
          2668464
          02367342765
03124733060    03124733071


     2230924  2274069

          2166295
     2271525  2166322


     2163313  2163313
          2240331
          2247960


     2274726  2240331
     2126381

          2278735
          2247603
     2151769     2273865
     2237225  2240331
     2233504  2236699
                 Page 201
            Gıda Ġmalat


     4142661
     2668275

     2244846


2125388  2277370
     2158866
4144519

     2667519
2313995
2312278  2310745
2311494  2311732
     3154460

4143177
     2313255
2310297
3358185- 8350
2542012
     05378810942     2231544
4346053
2716286


05367175871
3212174
     2277745
2234994 MUH
2244255 2154434
            Page 202
               Gıda Ġmalat
4144920-25     4144925

     2154433 2158484
     2675081 2675359
     2246400 su2158484
          2271143
          2667168

     2234856          4141562
     2310147  2312496
     3151090  3151022
     2315888
     7767027  7667095


         2235942
     05053905480
     2274946 2316465
         2242028
         2667981

     05363361527
         3512078
     2311117 2311117


          2126381

          2667906

     3151094
02745136769
     3154929  3153151

     05375575258
         2313158


     2313882 2313882
     2166304-5 2161025
     2236951 2236950
     2236951 2236950
     2151552
     2242695 2310008
          2239568
6181037 EV
     2311262 2316359


          2240335
          2122975
          2313213
               Page 203
          Gıda Ġmalat


2124679  2152276
2667708  4142235
     23141004145894
muh.2242016     3152602


3655193
05424249847
4741609
3311499

     2278497


     6612003
          Page 204
               Gıda Ġmalat
7162825-1990


     3153485

     6586677


          2274722
          2156440
     2167722-2156440

          2161025
     2166275-2169258
          2668700
     2243454
     4142640 4142640
     4741299 4741299
     05424587022
     2244183 2245956
     2166276 2275159
          2153731

     2667391  2667519
          2153747
     2166275  2161025
     2238394
               Page 205
                   Finans


ÜNVANI
AKBANK T.A.ġ. UġAK ġUBESĠ
ASYA KATILIM BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
DENĠZBANK ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
FĠNANSBANK ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
FORTĠS BANK ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
HSBCBANK ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ING BANK A.ġ.UġAK ġUBESĠ
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ġEKERBANK T.A.ġ. BANAZ ġUBESĠ
ġEKERBANK T.A.ġ.UġAK ġUBESĠ
T.C ZĠRAAT BANKASI A.ġ. SĠVASLI ġUBESĠ
T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BANAZ ġUBESĠ
T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ.EġME ġUBESĠ
T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ.ULUBEY ġUBESĠ
T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ.UġAK ġUBESĠ
TEKSTĠL BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
TÜRK EKONOMĠ BANKASI A.ġ.UġAK ġUBESĠ
TÜRKĠYE FĠNANS KATILIM BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
TÜRKĠYE GARANTĠ BANKASI A.ġ. UġAK ġUBESĠ
TÜRKĠYE GARANTĠ BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ORGANĠZE SANAYĠ BAĞLI ġUBE
TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ. BANAZ ġUBESĠ
TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ. UġAK ġUBESĠ
TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ.EġME ġUBESĠ
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. EġME ġUBESĠ
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. UġAK ġUBESĠ
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.BANAZ ġUBESĠ
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.SĠVASLI ġUBESĠ
TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. UġAK ġUBESĠ
YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.UġAK ġUBESĠ
YAPI VE KREDĠ BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ BANAZ ġUBESĠ
YAPI VE KREDĠ BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ĠSMETPAġA ġUBESĠ.
S.S.6 NOLU UġAK ĠLĠ MERKEZĠLÇESĠ DAMPERLĠ KAMYONCULARMOTORLU TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ.
GEDĠK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
AĞAOĞLU DÖVĠZ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
AND DÖVĠZ TĠCARETĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
UMPAġ HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ
S.S.ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET KREDĠ KOOPERATĠFĠ
S.S.EġME ESNAF VE SANATKARLAR KREDĠ VE KEFALET KOOPERATĠFĠ.
S.S.SĠVASLI ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATĠFĠ.
S.S.ULUBEY ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET KOOPERATĠFĠ.
S.S.UġAK ESNAF VE SANATKARLAR KREDĠ VE KEFALET KOOPERATĠFĠ
ABDÜLLATĠF LALE-LATĠF SARRAF
BARLA KUYUMCULUK DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI ĠLETĠġĠM GIDA AKARYAKIT ÜRÜNLERĠ SAN. VE TĠC. LTD ġTĠ
ÇĠLEN KUYUMCULUK VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEMĠRSAN KUYUMCULUK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ENDER SARRAFLIK VE KUYUMCULUK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GOLDAġ MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK KĠPA ASSORTĠE ġUBESĠ
GÜNAYDINLAR SARRAFLIK DERĠCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAMDĠ ALTUNER
ĠLERĠ KUYUMCULUK GIDA BĠLGĠSAYAR TURĠZM VE KARGO HĠZMET SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZ TEMEL MEDĠKAL VE KORDON KANI KÖK HÜCRE SAKLAMA ARACILIK HĠZMETLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZATILIM KUYUMCULUK ĠLETĠġĠM MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEYFĠ KAPLAN -KAPLAN TĠC.
TUFAN ÖZEN-SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
UĞUR UġKUN KUYUMCULUK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 206
                    Finans


YAKUT ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ KUYUMCULUK TEKSTĠL OTOMOTĠV TARIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAMALIOĞLU SARRAFLIK ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ACUNER SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
FUNDA ÖZ AKCURA
GÖKMEN KURT-GÖKMEN TRAFĠK TAKĠP OTOMOTĠV SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
ĠBRAHĠM GÖRAL-ÇÖZÜM SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
ĠBRAHĠM KAPLAN SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
NURULLAH KANAR-GARANTĠ TRAFĠK DANIġMANLIK
RABĠA ĠNCE -SĠGORTA ACENTALIK HĠZMETLERĠ
SABRĠ ÖZDEN-SABRĠ POYRAZOĞLU SĠGORTA SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ OTO KURTARMA
SĠBEL AKIN KARATEKELĠ-SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
UġAK AKÇA SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK ÇĠFTÇĠOĞLU SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK MERTCAN SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YAġAR TARAKÇI-EKSPRES OTO TRAFĠK TAKĠP MÜġAVĠRLĠĞĠ VE SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
YAġAR YILDIRIM- SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
ZEKĠ ĠBUK -ĠBK SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
ABK SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AĞA SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AĞAOĞLU SĠGORTA ACENTASI LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKĠF GÜNDÜZ-SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
ALĠ BOZKURT-KEREM SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
ALĠ ERDURMUġ SAĞLAM SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
ALPER SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ASIM DOĞAN-AS-ĠS SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
ASSĠYE ÖZKAYA-SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
AYTAÇ SĠGORTA ARACILIĞI HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BĠRLĠK SĠGORTA A.ġ.UġAKACENTALIĞI-ALĠ CURUK
ÇELĠK SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇETĠN KÜÇÜK- SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
DEMĠRADA SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEMĠRKOL SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DĠLEK SARRAF TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DUYTUR SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE GARANTĠ SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EGEDESTE SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMĠN ġĠMġEK-MUTLU SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
EREN ALTIN- EREN SĠGORTA
FULYAM SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
GARANTĠ SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖZDE TĠCARET- RAMAZAN ALCIL
HĠLAL TÜMTÜRK-YAPRAK SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
HĠLMĠ KAMIġ-SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
HÜSEYĠN KESKĠN-KESKĠN SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
ĠBRAHĠM DOĞAN-LĠDER SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
ĠBRAHĠM POSTACI-SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
ĠRFAN DEMĠRHAN-BEYZA SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
ĠġMAN SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAMĠL YĠĞĠT-SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
KAYA SĠGORTACILIK ARACILIK HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KENAN ALAKENT-SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
KÜÇÜK AKIN SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MAHMUT ERTÜRK-ERTÜRK SĠGORTA ACENTELĠĞĠ.
MEHMET ALĠ ÇORTAL-NUR SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
MEHMET ORHAN
MURDEM KUYUMCULUK LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 207
                    Finans


MUSA DĠNĠZ-KARDELEN BĠLEZĠK ĠMALAT ATÖLYESĠ
MUSTAFA HAKAN DEMĠR - SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
NESLĠHAN YÜKSEKKAYA-UġAK NEVA SĠGORTA
OKKAOĞLU SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OSMAN NURĠ KARAHAN - KARAHAN SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
RAĞIP BAYRAKTAR-SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
RAMAZAN KORAY SÜMERCAN - GÜNEġ SĠGORTA ACENTELĠĞĠ RAMAZAN KORAY SÜMERCAN
REFERANS YAKUT SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RÜSTEM YILMAZ-KARE SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
SALĠH ÖZDEN- SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
SARIOĞLU SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEAR SĠGORTA EKSPERTĠZ HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEFA COġKUN-SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
SERKAN ÇAKIN-UĞUR SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
SEVGĠ DĠNÇER-DĠNÇER SĠGORTA ACENTELĠĞĠ
SILA SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ġERMĠN MIDIK-DAMLA SĠGORTACILIK
ġĠRĠN SÜT ÜRÜNLERĠ SĠGORTA ĠLETĠġĠM TURĠZM EMLAK VE PAZARLAMA HĠZMETLERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġTĠ
TAYFUN KURT - NAZAR SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
TEKATA SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TĠRĠTOĞLU SĠGORTA ARACILIĞI HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TUNCAY KILIÇ-BĠLALLER SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ.
TÜRKAN ġEVKE-ÖZGEM SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
UMPAġ SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UMUT SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
UġAK GÜL SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK KAYALAR SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARETLĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
UġġAK DEVECĠ SĠGORTA VE ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILDIRIM KOÇAK - KOÇAK SĠGORTA ACENTALIK VE ARACILIK HĠZMETLERĠ
YILMAZ YURTÇU-YURTÇU SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
YURTSOYLULAR SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZEYNEP YILMAZ-PAġALAR SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ
                   Page 208
      Finans


FAALİYET
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
      Page 209
     Finans


Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
     Page 210
     Finans


Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
Finans
     Page 211
                         Finans


ALT FAALİYET
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
Bankalar (katılım bankaları dahil)
DıĢ ticaret sermaye Ģirketleri
Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleĢmeleri simsarlığı
Döviz büroları faaliyetleri
Döviz büroları faaliyetleri
Holding Ģirketlerinin faaliyetleri
Kefalet Kooperatifleri
Kefalet Kooperatifleri
Kefalet Kooperatifleri
Kefalet Kooperatifleri
Kefalet Kooperatifleri
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
                        Page 212
                          Finans


Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerları
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
                        Page 213
                           Finans


Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
                          Page 214
                     Finans


ADRES1               ADRES2         İL    İLÇE   TEL1
ĠsmetpaĢa Cd. Nr:33A                    UġAK   MERKEZ  2151717
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd.     Ticaret Odası ĠĢ Hanı altı Nr.90      2245456
Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.11/A              UġAK        2243802-03
KurtuluĢ Mh. Ġstasyon Cd. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.49B       UġAK        2233423
ĠsmetpaĢa cd.Nr.58                     UġAK        2245111
ĠSMETPAġA CD. NR.45/A                   UġAK        2245490
ĠsmetpaĢa cd.Nr.100                    UġAK        2233941/117
ĠSMETPAġA CD. NR:93                    UġAK        2277749
CUMHURĠYET MAH.BAġARAN CAD                 UġAK   BANAZ   3151065
ĠsmetpaĢa cd.Nr.69/A                    UġAK        2151116
Atatürk Mahallesi Ġstiklala Caddesi Nr.2          UġAK   SĠVASLI  6181009
Cumhuriyet mh.BaĢaran cd.Nr.3/A              UġAK   BANAZ   3151045-3153183
Cumhuriyet Meydanı Nr.3                  UġAK   EġME   4141495-96
Hürriyet cd.Nr.2                      UġAK   ULUBEY  7162320
ĠsmetpaĢa Cd. Nr:104                    UġAK        2122755/58
ĠSMET PAġA CAD.NO:61                    UġAK        2277490-20
ĠsmetpaĢa Cd. Mert Pasajı Nr.85              UġAK        2245164
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.54/1             UġAK        2271110
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.34/A                   UġAK        2236856
UĢak Org. San. Böl, Ġzmir Asfalt 18            UġAK
                  Merkez Mh. 111.Cd.Nr:106          2667763
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cd. Belediye Altı 1/A   UġAK   BANAZ   3151464-1282
ĠsmetpaĢa Cd.Nr:62/A                    UġAK        2233864/65
ġEHĠT ALĠBEY MH. HÜKÜMET CD. NR.32             UġAK   EġME   4141563
ġEHĠT ALĠBEY MAH.KEMER CAD     NO:8          UġAK   EġME   4142015
ĠsmetpaĢa cd.Nr.68                     UġAK        2239901-133
CUMHURĠYET MH. FEVZĠ ÇAKMAK CADDESĠ NR.18         UġAK   BANAZ   3151161
Çivril cd.Nr.98                      UġAK   SĠVASLI  6181390
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.41/A                   UġAK        2151199-2240901
ĠsmetpaĢa cd.Nr.48                     UġAK        2275701-2
CUMHURĠYET MH. BAġARAN CAD. NR:30             UġAK   BANAZ
ĠsmetpaĢa Cd. Nr45B                    UġAK        2244188
DikilitaĢ Uluyolu Huzurpark KarĢısı            UġAK        2232203
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.63 K.2 Mavi Plaza             UġAK        2272744-
ĠsmetpaĢa cd.Nr.62                     UġAK        2274819
ULU CAMĠ KARġISI NO:60                   UġAK        2239522
KÖME MAH.TASLAK SK.NO 9/A                 UġAK        2239033
Cumhuriyet Mh. SarmaĢık Sk.Nr:8              UġAK   BANAZ   3151497
Avlulu ÇarĢı Nr.45         ġehit Alibey mh.    UġAK   EġME   4141041
Konak Mh. Çivril Cd.                    UġAK   SĠVASLI
Hürriyet cd. Nr.81                     UġAK   ULUBEY  7161009
Küme mh.Birgül sk.Nr.2/6                  UġAK        2121469
Yılancıoğlu ĠĢhanı giriĢi Nr.2/C              UġAK        2232455
Manifaturacılar Cd. Nr.42                 UġAK   EġME   4143635
Özdemir Mh. Cumhutiyet Meydanı Nr:7            UġAK   MERKEZ  2155210
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.12/A                   UġAK        2245036
Özdemir Mh.Ulu Cami karĢısı Nr.1              UġAK        2151139
Fevzi Çakmak Mh.Halil Kaya Gedik Cd            UġAK
                  Nr.2 UĢak Kipa AVM Zemin Kat Nr.11     2310666
Cumhuriyet Mh. Emlak S. Nr.5                UġAK   MERKEZ  2153082
CUMHURĠYET MEYDANI NO.76/A                 UġAK        2239544
Özdemir mh.Cumhuriyet Meydanı N:7/A            UġAK        2234619
ÜNALAN MH.BARBAROS CADDESĠ NR.59/D                  UġAK
Köme mh.Cumhuriyet cd.Nr.68                UġAK        2151974
YENĠ AYAKKABICILAR ÇARġIġI NO.22              UġAK        2154610
ġehit Alibey Mh. V.Ferit Cd. Nr:36 Nr.36         UġAK   EġME
Özdemir Mh. Mimar Sinan Cd. Nr.50             UġAK        2240580
                     Page 215
                     Finans


Köme mh.Cumhuriyet Cd.Nr.60     (Ulu Cami karĢısı)   UġAK         2277695
Özdemir Mh. Testi Pazarı Sk. Nr.6             UġAK         2278338
Köme Mh. Nuri ġeker Cd. 3. Atölye  Sk. Nr: 1/C      UġAK         2276124
KURTULUġ MH. A.GALĠP KAYA SK.    ZĠHNĠ OĞLU ĠġH.NR.104 UġAK         2271516
KONAK MH.GAZĠ BULVARI NR.173                UġAK    SĠVASLI  6182750
DURAK MH.AKBUR S.NR.49-F                  UġAK         2271405
KURTULUġ MH.ALĠ GALĠP KAYA     SK. NR.14/15      UġAK         2277979
ÜNALAN MH. BARBAROS CD.NR.42                UġAK         2120403
BĠREYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ 4.SĠTE SK.  NO:15/B        UġAK         2273780
ATATÜRK MH.ÇĠVRĠL CD.NR.20                 UġAK
ĠSMETPAġA CD.TURAN ĠġHANI K.4               UġAK         2272533
ĠSLĠCE MH.ĠSMETPAġA CD.KT.2     NR.65/2        UġAK         276 223 0103
FEVZĠ ÇAKMAK MAHALLESĠ ATATÜRK BULV R.86/A
                  N           UġAK         2313370
SARAYALTI MH.FATĠH CD. NR.96/B               UġAK         2275885
ĠSLĠCE MH.ĠSMETPAġA CD.NR.47                UġAK         2235550
ĠSLĠCE MH.ANNAÇ SK.NR.36 3.NOTER  KARġISI        UġAK         2239729
BĠREYLÜL CAD.ÖZEN ĠġHANI      K:2 D:30 NO:73     UġAK         2276430
DURAK MH. FATĠH CADDESĠ       NR: 10/A        UġAK         2273578
Kemalöz Mah. Ġzmir Asfaltı Üzeri  Köy Hizmetleri KarĢısı UġAK         2233818
ĠsmetpaĢa Cd.Nr:62                     UġAK         2274820
CUMHURĠYET MH. ġAKĠR CENALP SK.   NR.5/B         UġAK    BANAZ   3154202
ĠSMETPAġA CD. M. MERT PASAJI K:1  NR:218         UġAK         2277387
ĠSLĠCE MAH.ANNAÇ SK.N.5/A                 UġAK         2242427
Organize Sanayi Bölgesi 104. Cd.  Nr:184         UġAK         2667659
KURTULUġ MH.CĠMCĠM CD.NR:27/D               UġAK         2277030
ĠSLĠCE MH. ANNAÇ SK.ÇĠMEN ĠġHANI B BLOK 1/12       UġAK         2152094
ĠsmetpaĢa Cd. Turan ĠĢhanı K.2               UġAK         2151328
ĠSLĠCE MAH.ĠSLĠCE SK.        USTAOĞLU ĠġHANI KAT:1 UġAK         2153881
Milli egemenlik Cd. Dörtyol     ĠĢhanı K.1       UġAK         2244946
KONAK MH. GAZĠ BULVARIYENĠ BELEDĠYE HĠZMET BĠNASI ALTI NR.5UġAK    SĠVASLI  6182082
                              UġAK
ĠSLĠCE MH.ĠSMET PAġA CADDESĠ NR.69 MUZAFFER MERT ĠġHANI KT.3 BR NR.305     2232363
ĠsmetpaĢa Cd..Dülgeroğlu ĠĢhanı   Nr.45 K.2       UġAK         2240028
Saarraflar ÇarĢısı Bedesten içi   Nr:16         UġAK    MERKEZ  2238394
Kemalöz Mh. Atatürk Blv. ġimĢek Apt Nr.14         UġAK         2273671
Sarayaltı Mh.ġehit Nisan CoĢkun   Sk. 8/A        UġAK         2230931
ĠSLĠCE MH. DEĞERGEÇ SK. NR.18    /A           UġAK         2243203
ĠsmetpaĢa cd.M.Mert ĠĢhanı Nr.209             UġAK         2272724
Konak Mah. Eren Sk. Nr:13                 UġAK    SĠVASLI  6183154
Ġslice Mh. Yakıt Sk. Nr.8                 UġAK         2231344
DURAK MH.ĠSMET PAġA CD. NR.77               UġAK    MERKEZ  2279020
Bireylül Sanayi Sitesi 11.Sk. Nr.4             UġAK         2279866
Kemalöz Mh. Atatürk Bulvarı Öztufan Apt. Nr:57 /C     UġAK         2239875
KURTULUġ MAH.ÇAKALOZ SK NO:9/C               UġAK         2122061
KURTULUġ MAH.BURÇAK SK.POYRAZ    ĠġHANI KAT:1 NO:16 UġAK           2240459
Bozkurt Mh.Hisarkapı Uluyolu Nr:1/B            UġAK         2154700
                              UġAK
                  ĠsmetpaĢa Cd. Torlak ĠĢhanı Nr:47/B     2270334
Cumhuriyet Mh. ġakir Cenalp Sk.   Nr.12/C        UġAK    BANAZ   3155308
KurtuluĢ Mh. Ali Galip Kaya Sk.   Nr:7/A         UġAK    MERKEZ  2270026
ĠSLĠCE MAH. BESNĠ CAD. NR:2/B               UġAK         2243854
ĠsmetpaĢa cd.Pancar ĠĢ Merkezi   K.1 Nr.12       UġAK         2247455
Cumhuriyet mh.Milli Egmenlik cd.  Nr.48/A        UġAK    BANAZ   3153802
Ġslice Mh. Değergeç Sk. Hacıgedik  Pasajı Nr.7 K.1 D.20 UġAK          2159080
Cumhuriyet Mh. BaĢaran Cd. Nr.12              UġAK    BANAZ   3152546
Bir Eylül Sanayi Sitesi 25. Sk.   Nr.6          UġAK         2234141
ĠsmetpaĢa Cd.Turan ĠĢhanı      K.2 Nr.24       UġAK         2157063
Özdemir Mh. Bedesten Ġçi Nr. 2/A              UġAK         2127169
                     Page 216
                     Finans


Özdemir Mh.Testi Pazarı Sk.Nr:7/B             UġAK      2277070
ĠsmetpaĢa cd.Dülgeroğlu ĠĢhanı    Nr:33 Zeminkat    UġAK      2278888
KURTULUġ MH. DOĞAN SK. NR.20                UġAK      2271951
ĠsmepaĢa Cd.Burçak Sk.Poyraz ĠĢhanı  K:3         UġAK      2247955
ĠSMETPAġA CD. NR:69 K.2 D.2                UġAK      4142104
HÜRRĠYET CD.NR:67                     UġAK  ULUBEY  7161177
ġEHĠRLER MH. ADNAN MENDERES CD.    NR:16        UġAK  BANAZ  3151866
Köme Mh. Yılancıoğlu ĠĢhanı Nr.28   Nr.36        UġAK      2247989
KurtuluĢ Mh. Dede Hasan Sk. Nr.7/1             UġAK      2241862
Atatürk Mh. Tuncer Sk. Nr.3/B               UġAK      2241889
Ġslice Mh. Ġslice Sk. Nr.22                UġAK      2237280
Durak Mh. Akbur Sk. Nr:47 D:1               UġAK  MERKEZ  2239492
KURTULUġ MAH.HAKKI YAĞCI       CAD.NO:19/A     UġAK      2236907
Ġslice Mh. Yıldırım Beyazıt Cd.    Nr.1         UġAK      2238387
Sarayaltı Mh. Fatih Cd.Nr.108               UġAK      2124055
KurtuluĢ Mh. Buğdaylı sk. Öztürk   ĠĢhanı Nr.29 K.2   UġAK      2154636
ĠsmetpaĢa Cd. BaĢer ĠĢhanı K.3 D.11            UġAK      2244632
Nuri ġeker Cd. Nr.25 K.1                  UġAK      2270177
KURTULUġ MH. ĠSMETPAġA CD. BESKÖK   NR.66 K:1      UġAK      2241019
KurtuluĢ Mh.Öztürk ĠĢhanı       Kat:2 Nr:28     UġAK      2237072
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.33                    UġAK      2151521
ġehitalibey Mh.AlaĢehir Cd.Nr:28-B  NO:28/B       UġAK  EġME   4142242
ĠSLĠCE MH.DERE SK.ÇĠMEN ĠġHANI NR.4  D.12         UġAK  MERKEZ  2274242
Köme Mh.Taslak Sk.Nr.9/A                  UġAK  MERKEZ  227 27 17
ĠsmetpaĢa Cd. Kızılay ĠĢhanı Kat.1             UġAK      2158546
Sarayaltı Mah. Ankara Asfaltı Üzeri  Nr:183        UġAK      2314290
Kemalöz Mh. Atatürk Bulv.       Nr.131/A       UġAK  MERKEZ  2151053
ĠsmetpaĢa Cd.Dülgeroğlu ĠĢhanı    Nr.45 K.2 D.4    UġAK  MERKEZ  2151515
Aybey Mh. Yurt Sk. Nr.45                  UġAK      2122155
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu               UġAK
                   Kahramanoğlu Apt. Nr.1-B       2234952
CUMHURĠYET MH. TEPEDELEN SK.     NR.8         UġAK  BANAZ  3152029
KurtuluĢ mh.Dere sk.Nr.7                  UġAK  MERKEZ  2233820
KurtuluĢ Mh. Acun Sk. 7/A                 UġAK      2239563
                    Page 217
                   Finans


     TEL2   FAKS
     2151818 2155550
     2244963 2246130
2243802-03     2243810
          2247929
     02123196803
          2245750
     2245112-13-15
          2244642
     2272285 2233942
          2276049
     3153400 3153011
     2151520 2151733
          6181034
     6182535-6181040
     3155542R. 3152307
     4141587 4141011
     7162321 7161045
     2279615ERT2121094
2277490-20     2277493
     2245165 2123772
          2277476
     2236857 2236838

     3151463 3151844
     2151755 2233864-2233863
     4142346 4142113
     4141109 4141598
          2239905
     2242578-2239908
     3151160 3151648
     6181155 6181067
          2151640-2275264
     2237757-2121640
     2275703 2275704

     2242268  2276006

         2
     5322560455 272737
     2243327 2151178
     2239521
     2274933 2239034
         3154349
         4141041

          7162741
     2239202  2272564

          41421382

     2153036
     2155310
     2310999

     2235780 2159259

     05326846185
     2151032 2241911
                   Page 218
                  Finans


     2247989 2243656
     2237593 2152319
     02422447015


          2271405


          2272385


276 223 0103    276 223 0103

          2144458
          2235550
          2243954
          2241860

     2311689
          2151178
          3154202
          2277387
          2242427
          2667883
          2279697
          2159229
     2157746 2151403
          2234317
          2244946
     6182741 EV6182082
          2242046
          2240027
     2151515-2153124

          2273870

          2243203
          2242827
          6181543
     2156594  2156594
          2270721
          2279864
          2238133
     2120294  2122061
     2230560  2279613
          2234991

          3156177
     2270029
     2233440  2121282
          2247455
          3153802
          2159224
          3152546
          2234141
          2154743
     2156508
                 Page 219
           Finans
     2278898
     2240480
     2128456
2278768

     3151123
     2
5336439960 243656

     2275889
2239150  2128141
     2239493
     2273557
     2238388
     2237464
2152106  2276299
     2244637
     2273400
2271986  2241019
2237073  2237074
2277762
     4142242
     2274242
     2246048
     2158546
2316293  2314288

     2153124
2231654  2270431
     2234952
     3152029
     2244270
2244270 Fax.
2236676 2237350
          Page 220
                   Deri Ġmal.


ÜNVANI
ABDULHAMĠT ÇEKEN-ÇEKENLER DERĠ VE KONFEKSĠYON
UġAK ERDEM DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALAK LEATHER SHOP-METĠN ALAK
ATILIM AYAKKABI VE DERĠ TEKSTĠL TURĠZM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ÇINAR DERĠ SANAYĠ-METĠN ÇINAR
OYA ÖZKUMUR-ATLAS DERĠ DĠKĠM ÜRÜNLERĠ VE SATIġ
ġAHĠN BAYKAL-BAYKAL DERĠ
TLG DERĠ TEKSTĠL KONFEKSĠYON SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YETER KARDEġLER DERĠ GIDA TEMĠZLĠK FĠDANCILIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EġLERZADELER PETROL ÜRÜNLERĠ DERĠ TARIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ġARK DERĠ KOMĠSYONCUSUMEHMET AKBABA
AĞAOĞLU DERĠ DEPOSU - RAMAZAN AYTEKĠN
AĞAOĞLU DIġ TĠCARET DERĠCĠLĠK LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKAD TEKSTĠL DERĠ VE PAZARLAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ALAKLAR DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BAYSALLAR DERĠ TEKSTĠL TARIM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BORA DERĠ YÜN TĠFTĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
BURHAN CAN-CAN DERĠ
DERVĠġ KARAKAYA - KARAKAYA DERĠ
DĠDESA DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜZELLER DERĠCĠLĠK KONFEKSĠYON KĠMYEVĠ MADDE ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAZNEDAR DERĠ TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠNCESU-GÖNDER DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KARAKAYA MOTORLU ARAÇLAR VE OTOMOBĠLCĠLĠK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MIDIKOĞLU TOPRAK MAHSÜLLERĠ ĠNġAAT MADENCĠLĠK NAKLĠYE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZGÜNEġLER DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZHARPUTLU DERĠ-ĠBRAHĠM HALĠL ÖZHARPUTLU
RECEP AYDIN-TAYFUN DERĠ
SAYGIN GIDA TEKSTĠL DERĠ HAYVANCILIK TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK BALTA DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ERDAL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILDIRIM DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZOROĞLU DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ASIM IġIK KĠMYA VE DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BATI BOYA KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BÜYÜKARSLAN DERĠ VE KĠMYEVĠ MADDELER ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CANSU KĠMYA GIDA TEKSTĠL ĠNġAAT OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EGE ETKĠN KĠMYA VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ELPA KĠMYA DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HAKĠM KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HĠTĠT KĠMYA SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
KORU-SAN ÇEVRE KORUMA KĠMYASALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MUSTAFA AYKANAT AYKANAT TĠCARET
NĠZAMETTĠN YALÇIN-VEM KĠMYA
ODAK KĠMYEVĠ MADDELER SANAYĠ DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ÖNDER YILDIZ - ÖNDER TARIM
ÖZGÜNEġ KĠMYA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZKAYA TARIM DANIġMANLIK VE ZĠRAAT ĠLAÇLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SERCAN KĠMYA DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
SERHAT YANARDAĞ-YANARDAĞ TARIM
STĠL MAXOLEN KĠMYEVĠ MADDELER SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
TEMPO KĠMYA BOYA VE KĠMYEVĠ MADDELER TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TEY-POS ZĠRAAT ALETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TUĞSAN DERĠ VE KĠMYEVĠ MADDELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UĞUR ÖZYÜREK
                   Page 221
                   Deri Ġmal.


UġAK KĠMYA KĠMYEVĠ MADDELER TĠCARETĠ VE SANAYĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZDERĠ TEKSTĠL KĠMYA ĠNġAAT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK TEKNĠK KĠMYA VE DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAĞMUR KĠMYA DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAHYA KĠMYA TEKSTĠL ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YAPICI DERĠ TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILDIZ KĠMYA TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YÜKSEL KĠMTEKS KĠMYA TEKSTĠL YARDIMCI MADDELERĠ NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZETA KĠMYA DERĠ TEKSTĠLTĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYGÜL ZĠG VE KÜRK DERĠ TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BATIAY DERĠ SANAYĠ VE TĠCARETLĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DORUK DERĠ KÜRK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ELĠT YAĞ GERĠ KAZANIM NAKLĠYE GIDA DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FATĠH DERĠ KONFEKSĠYON SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARUN DERĠCĠLĠK KĠMYA TEKSTĠL TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MEHMET YILMAZ
ÖZ PINAR DERĠCĠLĠK VE PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZBEY DERĠ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SARGIN DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TROYA DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TÜRKYURT DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ENGĠN DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YAġAR AYDIN-AYDINLAR DERĠ
AHMET AYDIN - CEVAHĠR DERĠ.
AHMET KANAY DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKBOĞA DERĠCĠLĠK TEKSTĠL GIDA VE ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKCANLAR DERĠ TEKSTĠL ELEKTRĠK MALZEMELERĠ GIDA KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALKADES ALAġEHĠRLĠ KARDEġLER DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ANIL DERĠ TEKSTĠL KONFEKSĠYON ĠMALAT PAZARLAMA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. UġAK ġUBESĠ
ATALAY DERĠ TEKSTĠL MOBĠLYA GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ATASORKUN DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYDEMĠRLĠ DERĠ TEKSTĠL SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYDERSAN DERĠ KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AYTEK DERĠ TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYTEKĠNLER DERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BACAK DERĠ SANAYĠ-ADĠL BACAK
BAKIRCI DERĠ TEKSTĠL KĠMYA VE TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BALDĠNĠ DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠLAL VAR DERĠ TEKSTĠL DOĞALGAZ NAKLĠYAT PAZARLAMA VE ĠNġAAT MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġTĠ.
CEFA DERĠ TEKSTĠL MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CELAL BĠLGĠ-BĠLGĠ DERĠ SANAYĠ
CIRIK DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇANLI DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇETĠNLER DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DEMĠR DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT PETROL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DENĠZ KARDEġLER DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE DAMLA KĠMYA DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE DERĠSAN EGE DERĠ VE DOKUMA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
EGEM DERĠ VE TARIM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGEMEN DERĠ ÖZEL GÜVENLĠK ĠNġAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ELEKTROMEKANĠK DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ELĠT-SA DERĠ KĠMYA ĠNġAAT TURĠZM TARIM ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EMRE DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ENES DERĠ ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ENES ÖLMEZLER DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERHAN YANGINCI VE ORTAKLARI DERĠ SANAYĠ TĠCARET ADĠ ORTAKLIĞI.
                   Page 222
                    Deri Ġmal.


ERKA DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FEYZĠOĞLU HAYVANCILIK DERĠ ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜDERSAN DERĠ ĠMALAT VE KONFEKSĠYON SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
HARMANLI DERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAZAR DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HĠRA DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
HÜSEYĠN ÇÜMEN - ÇÜMEN DERĠ
IġIKSAN DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ĠMĠRZE DERĠ ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KANAAT DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARATAġ DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARDERSAN DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAYAOĞLU TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAZANCILAR DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KIZILKAYA DERĠ- YUNUS KIZILKAYA - UġAK ġUBESĠ
KOCAKUġ DERĠ TEKSTĠL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KUMRU DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KUTLUAY DERĠ VE KĠMYA SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KÜPLEMEZ DERĠ TEKSTĠL VE TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
LORT DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MACĠT DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET ALAK
MEHMET KUYUCU
MĠLLĠ DERĠ SANAYĠ-ġAHĠN MĠLLĠ
MU-DERSAN DERĠ TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUHTAR DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MURAT KAYA -DOLUNAY DERĠ
MUSTAFA BAġTUĞ
NEVZAT IġIK - ÖZIġIK DERĠ
NĠYAZĠ COġKUN
ODABAġI DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ODABAġI NAPA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ÖZÇAKIR KONFEKSĠYON DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZGÖREN DERĠ TEKSTĠL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZGÜR KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZKÜPLEMEZ DERĠ VE TARIM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZTEDBĠR DERĠCĠLĠK ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZÜSTÜN DERĠ SANAYĠ-MÜMTAZ ÖZÜSTÜN
ÖZYIL DERĠ TEKSTĠL TARIM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZYILMAZLAR DERĠ TEKSTĠL KĠMYA TARIM ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
PAġA DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
PAġAOĞULLARI DERĠ TEKSTĠL VE YÜN SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RAġA DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
REKA DERĠ KONFEKSĠYON VE KĠMYEVĠ MADDELER TĠCARET SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SAFĠYE KOMUT-TABAK
SEDAT KORKMAZ - KORKMAZ DERĠ
SELĠN DERĠ TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SERKAN TAġCAN - GERÇEK TAġÇAN DERĠ
TANER DERĠ TEKSTĠL ĠNġAAT PETROL ÜRÜNLERĠ VE GIDA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TAġCAN DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TAġCANLAR DERĠ TEKSTĠL KĠMYA ĠNġAAT VE OTOMOTĠV SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TOPAL TARIM ĠNġAAT TEKSTĠL DERĠ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UĞURLU KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
UġAK AYDINLAR DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK HEDEF DERĠ VE TEKSTĠL KĠMYASALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK LĠDER KĠMYA DERĠ ĠNġAAT VE TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                    Page 223
                    Deri Ġmal.


UġAK YÜKSEL DERĠ TEKSTĠL TURĠZM GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAHYAOĞLU DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YALÇIN AĞCA-AĞCA DERĠ
YASĠN OKUMUġ-OKUMUġ DERĠ MARKET
YENAL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZG DERĠ KONFEKSĠYON SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                    Page 224
                   Deri Ġmal.


FAALİYET
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
                   Page 225
                   Deri Ġmal.


Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
                   Page 226
                   Deri Ġmal.


Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
                   Page 227
                   Deri Ġmal.


Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
Deri Ġma. Yan San.ve Tedarikçileri
                   Page 228
                        Deri Ġmal.


ALT FAALİYET
b.y.s. diğer ara ürünlerin toptan t
Deri eĢyaların perakende ticareti
Deri giyim eĢyası imalatı
Deri giyim eĢyası imalatı
Deri giyim eĢyası imalatı
Deri giyim eĢyası imalatı
Deri giyim eĢyası imalatı
Deri giyim eĢyası imalatı
Diğer derinin tabaklanması ve iĢlenmesi; kürkün iĢlenmesi ve boyanması
Ham deri, post ve deri toptan ticar
Ham deri, post ve deri toptan ticar
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Ham deri, post ve deri toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
                        Page 229
                        Deri Ġmal.


Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kimyasal maddelerin toptan ticareti
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boy
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
                        Page 230
                        Deri Ġmal.


Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
                        Page 231
                        Deri Ġmal.


Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, iĢlenmesi
                        Page 232
                     Deri Ġmal.


ADRES1               ADRES2         İL    İLÇE   TEL1
SARAYALTI MAH.CELAL BAYAR CAD.   NO:66          UġAK        2154860
KurtuluĢ Mh. Bir Eylül Cd. Nr.49  Çelebi Pasajı Ġçi.   UġAK
1EYLÜL CAD.NO.22                      UġAK        2232244
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 13 CD NR.1          UġAK        02126711852
YENĠ TABAKHANE NO.55 UġAK                  UġAK
ÖZDEMĠR MH. CUMHURĠYET CD. NR:37/A             UġAK
                              UġAK
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ BOZZHOME TEKSTĠL YANI SĠVASLI YOLU ÜZER     2340269
Karma Organize Sanayi Bölgesi 2.Cad Nr.29          UġAK
Sarayaltı mh.Nuri ġeker Cd.Nr.100              UġAK        2276467
Ünalan Mh. Atatürk Blv. Nr.108               UġAK        2340055
SARAYALTI MAH.1 TABAKHANE SK.    NO:4          UġAK        2155867
SARAYALTI MAH.AVCILAR ULUYOLU    NO:79/3         UġAK        2128990
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    2.CADDE NR:33      UġAK        2340149
Karma Organize Sanayi Bölgesi    162. Ada 11. Parsel   UġAK        2125532
Yeni Tabakhane Cami Aralığı Nr.13              UġAK        2271507
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    177 ADA 4 PARSEL UġAK           2153454
Çanlı Tabakhanesi Cami Yanı                 UġAK        2310064
Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi             UġAK
                  19. Ada 7.Parsel Bilal Var Deri      2340057
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Yün  Sk. Nr.6        UġAK        2153200
Yeni Tabakhane Çay Kenarı Nr. 10              UġAK        2311050
Çanlı Tabakhaneleri 5.Sk.Nr.18               UġAK        2310338
Yeni Tabakhane 2.Sk. Nr.13                 UġAK        2272256
SARAYALTI MH. CELAL BAYAR CD.    AVCILAR ULUYOLU NR. 78 UġAK   MERKEZ  2230555
Yeni Tabakhane Çay Kenarı Nr.112              UġAK   MERKEZ
Sarayaltı Mh. Efe Sk. Nr:25                 UġAK        2126382081
Sarayaltı Mh.Celal Bayar Cd.24.   Tabakhane sk.Nr.3    UġAK   MERKEZ  2313410
YENĠ TABAKHANE 24 SK.NO:8                  UġAK        2123666
Durak Mh. Çay Kenarı Nr.80                 UġAK
Karaağaç mh.Gediz Uluyolu No 56               UġAK        2277575
Çanlı Tabaklar Sanayi Sitesi    3.Sk. Nr.14       UġAK        2310222
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd.Nr:74             UġAK        2153233
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu    24. Tabakhane Sk. Nr.5 UġAK        2316338
Avcılar Uluyolu Nr.80                    UġAK        2122058
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    162 ADA 14 PARSEL UġAK      MERKEZ  2340025
Bölme Yolu Üzeri Yıldırım Sanayi  Sitesi 3.Sk. Nr:75   UġAK   MERKEZ  2152890
Ġslice Mh. Çukur Sk. Nr.29                 UġAK        2279728
MEHMET AKĠF ERSOY MAHALLESĠ     2.KAYA SOKAK NR.12/B  UġAK        2243429
Karma Organize Sanayi Bölgesi    174 Ada 5-6-7 Parsel UġAK     MERKEZ  2340166-67
Sarayaltı mh.Avcılar Uluyolu    Nr.77/7         UġAK        2340113
Karma Organize Sanayi Bölgesi    174 Parsel Nr.1     UġAK        2340156-58
UĢak karma organize Sanayi     Bölgesi 174 Ada 8 ParselUġAK        2340170
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 104. CD.  NR.138         UġAK        2667600
Belediye Hal Binası Nr:5                  UġAK   ULUBEY  7161549
Karma Org. San.37 Ada 13 Parsel               UġAK
Karma Organize Sanayi Bölgesi    181 ada 8 Parsel    UġAK        2340170
Cumhuriyet Mh. Hoca Ahmet Yesevi Sk Nr.5          UġAK   BANAZ  3152348
Kemalöz Mh. IĢık Sk. Nr.7                  UġAK        2273101
Nuri ġeker Cd. Nr.48                    UġAK   MERKEZ  2155285
Karma Organize Sanayi Bölgesi UĢak             UġAK
                  Denizli Karayolu 7.Km.9.Cd. Nr.47     2340364
SARAYALTI MH.FATĠH CAD.NR.114/B               UġAK        2235903
UġAK BĠREYLÜL SANAYĠ SĠTESĠ     22.SOKAK NR.4      UġAK
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi 10. Cd.         UġAK        2340250
Sarayaltı mh.Efe sk.Nr.4                  UġAK        2159464
Çivril Cd. Çanlı Tabakhaneleri   KarĢısı Nr:148/A    UġAK        2235813
ASAR KAPI ULUYOLU NO.8                   UġAK        2152429
                     Page 233
                     Deri Ġmal.


Fevzi Çakmak Mh. Çivril Yolu Üzeri            UġAK
                  Hacı Müdür Köprüsü Mevki Parsel 27    2310014
                             UġAK
FEVZĠ ÇAKMAK MH. DENĠZLĠ YOLU 3.KM ÇANLI TABAKHANELERĠ KARġISI        2310355
Karma Organize Sanayi Bölgesi               UġAK
                  41 Ada 6 Parsel 10 Nolu Yol        2246202
Karma Organize Sanayi Bölgesi 37.  Ada 13. Parsel    UġAK    MERKEZ  2233216
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    2.CADDENR.15     UġAK        2340286
                             UġAK
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 189. ADA 4 PARSEL 2. CADDE NR. 100/47 MERKEZ  2340315
Sarayaltı Mh. Karaca Sk. Nr:29              UġAK        2151021
ÇANLI TABAKHANESĠ 6.SK.NR.10    Nr.1         UġAK        2314288
Karma Organize Sanayi 16 Ada               UġAK
                  8 Parsel Müdürlük Binası karĢısı     2340088
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 162. ADA 2 PARSEL      UġAK
Çanlı Tabakhanesi 6. Tabakhane Sk.            UġAK    MERKEZ  2120587
UġAK KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ADA 2 PARSEL UġAK
                  154
Durak Mh. Yeni Tabakhane 20. Sk.  Nr:7         UġAK    MERKEZ  2314058
ÖZDEMĠR MH. BARBAROS CD. NR.14              UġAK        2233255
UġAK KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ . CADDE NO:41
                  5           UġAK
ÇANLI TABAKHANE NO:9                   UġAK        2314176
KurtuluĢ Mh.Yeni Pazar Sk.Nr:15/B             UġAK        2232658
1 Eylül Sanayi Sitesi 21. Site Sk. Nr.2         UġAK        2310245
Yeni Tabakhane Çay Kenarı Nr.84              UġAK
Çanlı Tabakhanesi 5. Sk. Nr.17              UġAK        2340218
Yeni Tabakhabe Çay Kenarı Nr.20              UġAK        2668402
Karma O.S.B. 101. Cd. 181. Ada   4. Parsel       UġAK        2340057
SARAYALTI MH. AVCILAR ULUYOLU    24.TABAKHANE SK.NR.5 UġAK
Karma Organize Sanayi Bölgesi 110. Cd.Nr:42       UġAK        2340275
Karma Org. San. Böl. UĢak-Denizli             UġAK
                  Karayolu 8-10 km 17.cadde Nr:12      2312052
Yeni Tabakhane 8.Tabakhane Sk.              UġAK        2271919
DikilitaĢ Mh. Tekmenyolu Nr.7               UġAK        2277520
Yeni Tabakhane Çay Kenarı Nr.30              UġAK        2158327
Çanlı Tabakhane 5. Sk. Nr.10               UġAK        2310318
Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi Ada Nr.181 Parsel Nr.3UġAK        2340022
Karma Organize Sanayi Bölgesi 2.Cd. Nr.7         UġAK        2340276
Avcılar Uluyolu Nr:68                   UġAK    MERKEZ  2124439 M
Durak Mh. 11. Tabakhane Sk. Nr:6             UġAK    MERKEZ  2273657
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi            UġAK
                  105.Cd. 177 Ada 4 Parsel         2340227
Karma Organize Sanayi Bölgesi               UġAK
                  Karma 162 Ada 10 Parsel          2230843 ev
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ    181 ADA 5-12 PARSELUġAK1 CADDE NR.46   2340050
Çanlı Tabakhanesi 5.sk.Nr.9/A               UġAK        2310042
Yeni Tabakhane 2. Tabakhane Sk.   Nr.15         UġAK
Organize Deri Sanayi Bölgesi    Denizli Yolu Üzeri  UġAK        2340057
Karma Organize Sanayi Bölgesi    5 Ada 7 Parsel    UġAK        2340027
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi 189 Ada 16 Parsel   UġAK        2340019
Karma Organize Sanayi Bölgesi    162 ada 5 parsel   UġAK        2340020
Kemalöz Mh. ġeref Cd. Elif Apt.Altı Nr.81/5        UġAK        2310122
Sarayaltı Mh.Yeni Tabakhane 14.Sk. Nr:3         UġAK    MERKEZ  2152672-2340124
Çanlı Tabakhanesi 6.Sk. Nr:7               UġAK    MERKEZ  2230638
Karma Organize Sanayi Bölgesi    173 Ada 7 Parsel   UġAK        2340195
Çanlı Tabakhane 5. Sk. Nr.2/B               UġAK        2311546
Saka Mezarı Mevkii                    UġAK    ULUBEY  7161009
Karma Organize Sanayi Bölgesi    5 Ada 5 Parsel    UġAK    MERKEZ  2340173
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd. Nr.6/C            UġAK        2237072
NURĠ ġEKER CAD.UFUK YAPI KOOP.   NO.209        UġAK        2236072
Karma Organize Sanayi Bölgesi    166. ada 11 Parsel.  UġAK    MERKEZ  2313028
Yeni Tabakhane 20.Sk.Nr:7                 UġAK        227 10 15
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi 173 Ada 1 Parsel   UġAK        2126657055
Deri Organize Sanayi Böl. 6.Cadde  Nr:85 157 Ada 4 ParselUġAK        2340134
Yeni Tabakhane 18. Sk. Nr.4                UġAK        2232236
                     Page 234
                        Deri Ġmal.


Karma Organize San. Böl. 169 ada      17-18 parsel      UġAK        2340273
UġAK KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ     166.ADA 7.PARSEL UġAK           2313344
Karma Organize Sanayi Bölgesi        152 Ada 7 parsel    UġAK        2340242
Çanlı Tabakhanesi Zigciler Sitesi      4.Sk. Nr.22       UġAK        2276928
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu 24.      Tabakhane Sk. Nr:11 UġAK          2316067
Organize Deri Sanayi Bölgesi Ada:31     Parsel:6 Pafta:27    UġAK    MERKEZ 2340094
KARMA ORG. SANAYĠ BÖL.5.ADA1.PARSEL                 UġAK        2340076
UĢak Karma Organize Saniyi Bölgesi     162 ada 9 parsel    UġAK        2340330
Yeni Tabakhane 10.Sk.Nr:1                      UġAK        2125849
Doğancık Ky. Deri Karma Org. San.                  12 parsel
                      Böl. 27 O-1 pafta 5 adaUġAK        2120392
Karma Deri Organize Sanayi         Bölgesi 32 Ada 8 Parsel UġAK        2340080
Atatürk mh.Pembe sk.Nr.24                      UġAK        2243139
Durak Mh. Tabakhane Cd. Nr.100       Çayüzeri        UġAK
Yeni Tabakhane Baygın Sk. Nr:8                   UġAK    MERKEZ 2127600
Karma Organize San. Bölgesi 175 Ada     16 Parsel        UġAK        2340193
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi     110. Cadde Nr:40    UġAK    MERKEZ 2340223
Karma Organize Sanayi Bölgesi        186 Ada 8 Parsel    UġAK        2340117
Çanlı Tabakhane Zigciler Sit. Nr.9                 UġAK        2310175
Karma Organize Sanayi Bölgesi        169 Ada 21 Parsel    UġAK        2340290
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi     16.Ada 12 parsel    UġAK        2310022
Avcılar Uluyolu 24.Tabakhane Sk       Nr.10          UġAK        2313306
BĠR EYLÜL CAD.NO:44                         UġAK        2310476
YENĠ TABAKHANE NO.32                        UġAK
YENĠ TABAKHANE CAMĠ ARALIĞI NO.5                  UġAK        2310117
UĢak Deri-Karma Organize Sanayi                   UġAK
                      Bölgesi 27. Ada 11.Parsel         2340209
Karma Organize Sanayi Bölgesi        101.Cad. 18.Ada 9.ParselUġAK        2279419
ORGNĠZE DERĠ SANAYĠ                         UġAK        2340108
ÇANLI TABAKHANE SĠTESĠ 6.SOK.NO.6                  UġAK        2310200
Yeni Tabakhane 20.AraSokak No.5/A      Nr.60          UġAK        2126427
KARMA ORGANĠZE SA.BÖLGESĠ 18 ADA 5.PARSEL              UġAK        2340779
UĢak Deri (Karma) Organize Sanayi      Bölgesi 171 Ada 4 ParselUġAK        2340170
UĢak Deri(Karma) Organize San. Böl.     171 Ada 4 parsel    UġAK        2340400-2340401
Karma Organize Sanayi Bölgesi        186 Ada 3 Parsel    UġAK        2340128
UĢak Karma Organize Sanayi Bölgesi     106. Cd. Nr.Bila    UġAK        2340162
Karma Organize Sanayi Bölgesi        115.Cad. No:2      UġAK        2340218
Karma Organize Sanayi Bölgesi        2.Cd. Nr.1       UġAK        2340027
Çanlı Tabakhanesi GiriĢi Nr.10                   UġAK        02125182927
DURAK MAH.10.NCU TABAKHANE SK.       NO:4          UġAK        2151140
Karma Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. Nr:29             UġAK        2310082
Çanlı Tabakhane 4. Sk. Nr.9                     UġAK        2314176
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 82 ADA 1 PARSEL            UġAK        2277959
FEVZĠ ÇAKMAK MAH.ÇĠVRĠL YOLU ÜZERĠ ÇANLI TABAKHANESĠ UġAK      NR.14       2272176
Çanlı Tabakhanesi 5.Sk.Nr:5                     UġAK        2122445
Organize Deri Sanayi Bölgesi        Denizli Devlet karayolu UġAK
                                  8.km.       2340006
Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi     174 ada 17 parsel    UġAK        2310597
Yeni Tabakhane Baygın Sk. Nr.16                   UġAK        2243674
Karma Organize Sanayi Bölgesi        17. Cadde Nr:10     UġAK        2340225
Karma Organize San Böl.                       UġAK        2340163
Durak Mh. Fabrikalr Cd. Nr.114                   UġAK        2277308
Organize Deri Sanayi Bölgesi        Denizli yolu 8.km.   UġAK    MERKEZ 2247117
KARMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ        110 CD. NR.5      UġAK        2340063
Çanlı Tabaklar Sitesi. 3. Sk. Nr.13                 UġAK    MERKEZ 2156826
Durak Mh.Yeni Tabakhane Sk.No:14                  UġAK        2310142
Avcılar Uluyolu 24.Tabakhane sk.      Nr.4          UġAK        2313635
Fevzi Çakmak Mh. Çanlı           Tabakhaneleri 5.Sk nr.18UġAK        2315403
Atatürk Mh. Çivril Cd. Çanlı        Tabakhaneleri Nr:150/A UġAK        2232249
                        Page 235
                    Deri Ġmal.


Çanlı Tabakhanesi 6. Sk. Nr.10            UġAK  2310194
Çanlı Tabakanesi 6. Sk Nr.27             UġAK  2340179
Karma Deri Organize San. 25. Ada   7. Parsel    UġAK  2340008
Karma Organize Sanayi Bölgesi 10.  Cd. Nr:21    UġAK  2340165
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu r.78          UġAK
Fevzi Çakmak Mh. Halil Kaya Gedik  Blv. Nr.158/A  UġAK  2310014
                    Page 236
            Deri Ġmal.


TEL2   FAKS
     2239634

     2154889
02126711853


     2340272

     2276472
2276620  2340056

2274957  2151452
     2340328


2330560
     2310239
     2340057
     2126381
2167449
     2274722
     2246193
     2230554
2241635
2235742
     2313381
     2313895


2310127 2310199
     2125691
2155494-2272999

2272222  2231080
     2340025
     2152890
2278192
     2243429
2158272  2340039
2247501  02762240845
2241855  2340157
     2340177
     2667625
     7162580

     2
2163942444 340177
     3152349
     2239652
2157956 2155285
2340365 2340366
     2235903
05423130892
     2340205
2151861 2159464
     2243668
2121677 2152429
            Page 237
          Deri Ġmal.


     2310640
2310351 2310367
     2340077
2340110-2340111
     2235425
     2340204
     2340316
     2239344

     2340088
     2314176
05338118651
2316757

2340219  2340231
     2668280
     2340113

2246043
     2312053


     2274911
2312052 2312053
2311563 2340054
     2340278
2270369-2234891
2241250 2241250

2314234 2340228
05557200018
     2340050
     2310240

2277546 2340057
     2340028
2152888-22786502274632  2156319
-     -
     2278136


2237020  2340175
     2237074212-4162627
2240167 2240710
     2271507
          Page 238
                Deri Ġmal.


         2274722
         2314544
         02125822527
     02126646710

          2316067
          2340094
     2340075  2340075
          2340331
          2272915
     2274713  2274713
     2274782  2340081
     2310255
     2310169-2247102

         02124166854
     02124166852

         2340118
     2126638 2310331
     2126818 2340290
     2340264
         2313621
     05322417420
         2310074


     2314356  2340209
     2340103  2340203
     2247086  2340109
     2310201  2310098


         2340177
         2340405
     02163941113
     2340127 2340129
     2310343 2340161
     2340219 2340231
         2340196
     02126387848
02125182927
         2151140
     2313836 2310082

          2232658
     2159965  2272176
          2270503
          2340007


          2340236

          2232824
          2244553
     2230064  2230065
     2310452
     2310157 2310157
     2313957
     2311720 2311720
     2279065-662279066
                Page 239
          Deri Ġmal.


2311691
2310044  2340179
     2340009
2310249  2340265

     2310640
          Page 240
                  Dayanıklı Tük.


ÜNVANI
NURHAN GÖRENEKLĠ SOYÖZ-BNT AYDINLATMA
DEPO OYUNCAK HEDĠYELĠK EġYA KIRTASĠYE VE ELEKTRONĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
MEKKE PAZARI YAYIN HEDĠYELĠKEġYA KIRTASĠYE SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CEYLAN DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI GIDA TEKSTĠL TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AHMET BĠLGE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TURĠZM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠ TORAN - TORAN TĠCARET
ALTIN TORBALAR TEKSTĠL GIDA PETROL DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI VE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED.
ÇAĞDAġ ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇETĠNLER GIDA ĠNġAAT ZĠRAĠ ĠLAÇ OTOMOTĠV DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI PETROL SANAYĠ VE TĠCARET.LMD.ġTĠ.
DENĠZ YILDIZI TEKSTĠL MOBĠLYA TURĠZM TARIM HAYVANCILIK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DĠNCER KAYA-KAYA ELEKTRONĠK
DOĞUġ KILINÇ-DOĞUġ MOBĠLYA
FĠDAN ELEKTRONĠK TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT NAKLĠYE ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HATĠCE ÖZTÜRK
HÜSEYĠN KESKĠN - HÜSEYĠN KESKĠN ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ
ĠġMAN TĠCARET-OSMAN ZEKĠ ĠġMAN
KARAHALLI TEKSTĠL PAZARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ..
KARDEġ MOTOR VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET VE LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KESKĠNLER EV ALETLERĠ TĠCARET LĠMTED ġĠRKETĠ.
KESKĠNLER TĠCARET DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KÖKSAL ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KUTLULAR DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MURAT DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MURAT YANDIM-MURAT TĠCARET
NURġEN AÇABEY-GALERĠ DENĠZ
ORMAN MOBĠLYA DERĠ OTOMOTĠV DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ORUÇOĞLU DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TEKSTĠL ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OSMAN KOZAKLI
ÖZDÖNMEZ DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TAġIMACILIK TEKSTĠL GIDA KUYUMCULUK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġTĠ
PERĠHAN KABAKCAN - KABAKCAN TĠCARET
PUYANLAR DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI MOBĠLYA TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEMĠH ÖZKIR-BURAK ELEKTRONĠK
SULTAN KARGA
TĠRĠTOĞLU TĠCARET-ZĠYA TĠRĠTOĞLU
ULUBEY ÇORUK TĠCARET SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK GELĠġĠM BASIN YAYIN ELEKTRONĠK REKLAMCILIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET.A.ġ.
YANDIMLAR DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAġAR ERGENÇ-ERGENÇ TĠCARET
YILDIRIM BASIN YAYIN DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TURĠZM EMLAK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
CĠHANTAġ BÜRO DONANIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKIN BÜRO MOBĠLYA DEKARASYON EĞLENCE SPOR SALONU ĠġLETME SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMEK OFĠS MOBĠLYALARI SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ENDELKON OTOMASYON ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HAYAL DÜNYASI OYUNCAK HEDĠYELĠK EġYA REKLAMCILIK PERAKENDE MAĞAZACILIK VE TĠC. LĠMĠTED ġĠRKETĠ U.ġB.
AKDORA ZEMĠN PARKE MALZEMELERĠ, ĠNġAAT, ĠLETĠġĠM, MOBĠLYA, ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ
AS YAPI SĠSTEMLERĠ ĠNġAAT TURZM GIDA HAYVANCILIK PLASTĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ALĠZE ELEKTRĠK ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ġANSAÇAN ELEKTRĠK GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ABDULLAH ACAR-ACAR MÜHENDĠSLĠK
ARSLAN ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYVAZ TĠCARET SAĠM AYVAZ
BANAZ ACAR ELEKTRĠK PLAN PROJE ĠNġAAT TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGESAN ELEKTRĠK VE TELEFON TEKSTĠL DERĠ TURĠZM ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ELEKTRO META ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERYAVUZ ELEKTRĠK ĠNġAAT DERĠ TEKSTĠL OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 241
                  Dayanıklı Tük.


GÜREL ELEKTRĠK-MUSTAFA GÜREL
SĠNAN ELEKTRĠK-TÜRKAY SĠNAN
UġAK DOST ELEKTRĠK DERĠ TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK TEKNOKOM ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YÜKSEL ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
OSMAR ELEKTRĠK ELEKTRONĠK ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ VE GIDA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YAPIPEN MÜHENDĠSLĠK DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MAKEL ELEKTRONĠK ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYNUR TUMGAN - BENGÜ EV DÜNYASI ZÜCCACĠYE EV TEKSTĠL VE BEBE GEREÇLERĠ.
FADĠME CAN - GMT METAL
FATĠH EV DÜNYASI ÇEYĠZ ZÜCCACĠYE MUTFAK ALETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HUMALILAR EV ALETLERĠ DERĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠLHAN GÖZEN-TUTKU TAKI DÜNYASI
MEHMET ALĠ GÖZEN- TUTKU EV DÜNYASI
MEHMET KUġDEMĠR
MUSTAFA DEMĠR
MUZAFFER ÇOLAKLI-ORBĠTAL TĠCARET
ġAHĠNOĞULLARI TEKSTĠL ĠNġAAT VE PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TEKĠNLEROĞLU TEKSTĠL ELEKTRONĠK ĠNġAAT TARIM OTOMOTĠV SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK BASIN YAYIN DAĞITIM VE PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
YUSUF ORUÇ - ERKAN ABACI ADĠ ORTAKLIĞI
ZĠYA ÇAKIN-ÇAKINOĞLU ĠTHALAT VE ĠHRACAT
YUSUF BOZ-METROPOL UCUZLUK
ASIMOĞLU OYUNCAK GIDA EV GEREÇLERĠ KOZMETĠK PAZARLAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KUTFETTĠN KÜÇÜKKAYA - ASIMOĞLU ALIġ VERĠġ MERKEZĠ
PALYAÇO OYUNCAK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
PANAYIR PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
GÖZDE MOBĠLYA TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AHMET CEYLAN - NĠLAY MOBĠLYA
ARDIÇ HALI MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AVRUPA MOBĠLYA OTOMOTĠV ĠNġAAT GIDA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERHAN AKBAY-AKBAYLAR HALI VE MOBĠLYA TĠCARET.
ERMOSA MOBĠLYA VE DAYANIKLITÜKETĠM MALLARI TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAPLANLAR MOBĠLYA VE TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KESKĠN ELEKTRONĠK VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KILIÇ MOBĠLYA VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MAHMUT KARAKAYA
METĠN LAÇĠNOK-ARÇELĠK BEKO YETKĠLĠ SERVĠSĠ
NEVZAT YILDIZ - ÖZ YILDIZ MOBĠLYA.
NURCAN MOBĠLYA ĠNġAAT TOPLU TAġIMACILIK MÜZĠK ORGANĠZASYON TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SADIK ĠNCE -ĠNCELER MOBĠLYA
SELVĠOĞLU HALI MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SEPA DAYANIKLI TÜKETĠM MADDELERĠ PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
VAROLLAR MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ASYILDIZ EV GEREÇLERĠ PAZARLAMA PROFĠL DOĞRAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CEYLAN SUNĠ DERĠ MUġAMBA VE MOBĠLYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
STARLĠÇE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SÜSLER YATAK KANEPE KUYUMCULUK TURĠZM ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK GÜVEN PAZARLAMA DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI MOBĠLYA TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT VE SANAYĠ TĠCARET LTD.ġTĠ
A.V.M.ELMA AYAKKABI ZÜCCACĠYE MOBĠLYA TEKSTĠL DAYANIKLI TÜK. MALLARI PAZARLAMA VE TĠC.LTD.ġTĠ.UġAKġB
YAġAR ANAHTAR
ADEM AKBAY - ELMAS HALI MOBĠLYA
BAYRAK HALICILIK VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERKAN ABACI-ABACI HALI
ĠNCELER HALI MOBĠLYA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KUNT TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 242
                   Dayanıklı Tük.


ÖMÜR HALI MOBĠLYA MÜHENDĠSLĠK OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BEYAZ KULE MADENCĠLĠK, ORMANCILIK, HAYVANCILIK, TARIM SANAYĠ TĠCARET ĠTHALAT VE ĠHRACAT LTD.ġTĠ.
ĠSTANBUL SAAT GALERĠSĠ PAZARLAMA VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠNAN AV SPOR MALZEMELERĠ DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UĞUZLAR AV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MERCANLAR ELEKTRONĠK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NURSEY ELEKTRONĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YILDIZ ELEKTRĠK VE MÜTEAHHĠTLĠK - AHMET LAÇĠNOK
YÖRÜK VE YILDIZ DTM SERVĠS HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                    Page 243
              Dayanıklı Tük.


FAALİYET
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
               Page 244
              Dayanıklı Tük.


Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
               Page 245
              Dayanıklı Tük.


Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
Dayanıklı Tüketim Malları
               Page 246
                         Dayanıklı Tük.


ALT FAALİYET
Aydınlatma toptan ticareti
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ gıda dıĢı ürünlerin perakende ticareti
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ gıda dıĢı ürünlerin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
Büro makineleri ve teçhizatının perakende ticareti
Büro mobilyalarının perakende ticareti
Büro mobilyalarının perakende ticareti
Büro ve ev mobilyası onarımı
Diğer ikinci el malların perakende
Duvar kağıdı ve yer döĢemelerinin perakende ticareti
Duvar kağıdı ve yer döĢemelerinin perakende ticareti
Elektrik montaj malzemeleri peraken
Elektrik montaj malzemeleri peraken
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
                          Page 247
                        Dayanıklı Tük.


Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
Elektrik ve elektronik mühendisliği
Elektrik ve elektronik mühendisliği
Elektrik ve elektronik mühendisliği, maden mühendisliği, kimyasal mühendislik, makine, endüstri ve sistem mühendisliği, iĢ güvenliğ
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak-çanak, cam eĢyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
Ev aletleri ve teçhizatının peraken
Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti
Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti
Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti
Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticaret
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının perakende ticareti
Ev mobilyalarının toptan ticareti
Ev mobilyalarının toptan ticareti
Ev mobilyalarının toptan ticareti
Ev mobilyalarının toptan ticareti
Ev mobilyalarının toptan ticareti
Giyim eĢyası, mobilya, cihaz, hırda
Halı ve kilimlerin perakende ticare
Halı ve kilimlerin perakende ticareti
Halı ve kilimlerin perakende ticareti
Halı ve kilimlerin perakende ticareti
Halı ve kilimlerin perakende ticareti
Halı ve kilimlerin perakende ticareti
                         Page 248
                     Dayanıklı Tük.


Halı ve kilimlerin perakende ticareti
Porselen ve cam eĢya toptan ticareti
Saat perakende ticareti
Silahlar ve mühimmat perakende ticareti
Silahlar ve mühimmat perakende ticareti
Tüketici elektronik eĢyalarının onarımı
Tüketici elektronik eĢyalarının onarımı
Tüketici elektronik eĢyalarının onarımı
Tüketici elektronik eĢyalarının onarımı
                      Page 249
                   Dayanıklı Tük.


ADRES1               ADRES2         İL   İLÇE   TEL1
ĠSLĠCE MAH. 1. DERE SK. NR:35/A               UġAK       2233817
Cumhuriyet Mh. 4. Sigorta Cd. Nr.9             UġAK
                  Karun AlıĢveriĢ Mer. K.2 Nr.19      2271970
ÖZDEMĠR MAH.1 EYLÜL CADDESĠ     NO:35          UġAK       2153135 M
Mehmet Akif Ersoy Mh. Kaya Sk.   Nr.10          UġAK  MERKEZ  2675412
Belediye ĠĢhanı Zemin Kt Nr:50               UġAK       2232977
Konak Mah. Jandarma Altı      Nr.6          UġAK  SĠVASLI  6183052
Atatürk Mh. Temel Sk. Nr.17                 UġAK       2124439
Ġslice Mh. Mimar Sinan Cd. Nr.7/A              UġAK       2152941
Ġstasyon Mh. Vali Murat Cd. Nr.71              UġAK  EġME   4141057
Ġslice Mh. Nuri ġeker Cd. Nr.62/B              UġAK
Özdemir Mh.1 Eylül Cd.Nr:46                 UġAK       2237376
Ġzmir Ankara Devlet Yolu Atatürk  Bulvarı Nr:24/25    UġAK       2230508
 Durak Mh. Fatih Cd. Nr:18/a                UġAK       2246994
KURTULUġ MAH.DEĞERGEÇ SK NO:5                UġAK       2156420
Özdemir Mh. Barbaros Cd. No:2                UġAK       3151138
KURTULUġ MH. ALĠ GALĠP KAYA SK. NR. 7/A           UġAK       2153160
Köme Mh. Nuri ġeker Cd. Nr: 11/E  MenekĢe ĠĢhanı     UġAK       2151839
Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:30             UġAK  BANAZ   3152433
Köme Mh. Cumhuriyet Cd. Nr.14                UġAK  MERKEZ  2152473
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.34                     UġAK
Bir Eylül Cd. Nr.88                     UġAK       2152823
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr. 16             UġAK       2123079
Ġslice Mh. Fabrikalar Cd. Nr.16/B              UġAK       2152027
Nuri ġeker Cd. Nr.35/D                   UġAK       2152027
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.63/A                    UġAK       2270638
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr.29             UġAK       2271835
Ġslice Mh. Nuri ġeker Cd.      Nr.26/A         UġAK  MERKEZ
GÖLBAHÇE MH. GAZĠ BULVARI NR.110              UġAK  SĠVASLI  6181763
ÖZDEMĠR MAHALLESĠ MĠMAR SĠNAN CD. Nr:47           UġAK       2232838
Gölbahçe Mh. Atatürk Meydanı                UġAK  SĠVASLI  6181697
Zübeyde Hnım Cd. YeĢil Öz Apt    Nr.1/1         UġAK  MERKEZ  2156258
KURTULUġ MH.ÇAVUġ ÇEġME SK.                 UġAK
                  TURAN PASAJI ZEMĠN KAT NR.9       2278111
DURAK MAHALLESĠ AġAGI KAÇAR SOKAK NO.9           UġAK
ĠSMETPAġA CAD.NO.35/D                    UġAK       2277762
Sarayaltı Mh. NuriĢeker Cd.Nr. 41              UġAK       2277864
ĠsmetpaĢa Cd. Nr.125/3                   UġAK  MERKEZ  2126655
KurtuluĢ mah.Değergeç sok.Nr.8               UġAK       2152027
ÜNALAN MH. ATATÜRK BULVARI     NR:76/A         UġAK       2230749
Durak Mh. Fatih Cd. Nr:16                  UġAK  MERKEZ  2155618
KURTULUġ MH. ACUN SK. NR:33                 UġAK       2233923-2272155
KurtuluĢ Mh. Annaç Sk. Nr. 16                UġAK       2156446
Annaç Sk. Nr.14/C                      UġAK       2272107
ÜNALAN MH.YĠĞĠT SK. NR: 20/A                UġAK       2246738
FEVZĠ ÇAKMAK MH. HALĠL KAYA GEDĠK  CADDESĠ NR. 2      UġAK
Ünalan Mh. 1. Yıldız Sk.                  UġAK
                  Ankara - Ġzmir Asfaltı Üzeri       2234664
PAMUKLU DOKUMACILAR SĠTESĠ No: 40              UġAK  MERKEZ  2310055
Ġslice mh.Yakıt sk.Nr.30                  UġAK       2279325
ĠSLĠCE MH.VĠDĠNLĠ SK. NR.25                 UġAK       2278179
ĠSLĠCE MAH.KUYU SK.NO:6                   UġAK       2155346
Ġslice Mh. 1. Dere Sk. Nr.10/A               UġAK       2156471
ĠSLĠCE MAH.VĠDĠNLĠ SK.NO:12                 UġAK       2152932 EV
KurtuluĢ Mh. Fatih Cd. Nr.15                UġAK  MERKEZ  3151146
YENĠCEKÖYÜ CADDESĠ NR:5/E                  UġAK       2156381
Fatih Cd. Nr. 23                      UġAK       2155933
Özdemir Mh.GüneĢ Sk. Nr.29                 UġAK  MERKEZ  2155288
                    Page 250
                   Dayanıklı Tük.


KURTULUġ MAH.DEĞERGEÇ SOK.NO.25/B             UġAK       2154657
ĠSLĠCE MAH.FABRĠKALAR CAD.NO.64              UġAK       2235584
KurtuluĢ Mh. Annaç Sk. Nr:20/D               UġAK  MERKEZ  2157575
Kemalöz mh.Mehmet Topaç Bulvarı   Nr.7/C         UġAK       2240029
Ġslice mah.Güven sok.Nr.17                 UġAK       2151975
KURTULUġ MH.HAKKI YAĞCI CD.                UġAK
                  AZĠZLERLĠ ĠġHANI NR.3 K.3 D.26
Ünalan Mh. Zübeyde Hanım Cd.    Nr.56         UġAK  MERKEZ  2237829
Özdemir Mh. Mimar Sinan Cd. Nr.35  K.1          UġAK       2272728
KurtuluĢ Mh. Barbaros Cad.     No:19/A        UġAK       2241925
Ġstasyon Mh. Denizli Cd. Nr.27               UġAK  EġME   4142218
Ġslice mh.GümüĢ sk.Nr.21                  UġAK       2246426
Ġslice Mh. Vidinli Sk. Nr:3                UġAK       2122705
EDDA Outlet Center Ġzmir Asfaltı  Üzeri 4. KM. Nr.4   UġAK
Durak mah. Fatih cd. Nr:12                 UġAK       2273855
HAL BĠNASI NO:21/G                     UġAK       2230123
2.NCĠ AYAKKABICILAR SK. NO:14               UġAK       2154044
Atatürk Mh. ġeker Sk. Nr.1                 UġAK       2243584
Özdemir Mh. YemĢ Sk. Nr.36                 UġAK       2232102-2232107
KurtuluĢ Mh. Bireylül Cd. Nr.65/C             UġAK       2237394
Ġslice Mh. Nuri ġeker Cd. Nr:64/A             UġAK  MERKEZ  2155618
KurtuluĢ Mh. Yıldız Sk. Nr.12               UġAK       2274161
ġehitler Mh. Adnan Menderes Cd.   Nr:20         UġAK  BANAZ   3155939
ġ.ALĠBEY MH.VAKKAS FERĠT CADDESĠ  NR.20         UġAK  EġME   4145178
Ünalan Mh.DikilitaĢ Uluyolu Nr.21/A            UġAK  MERKEZ  2128996
Ünalan Mah. Barbaros Cad.      No:197/A        UġAK       2237157
Cumhuriyet Mh. Ġ.Tahir Kılıç Sk.              UġAK
                  Çolakoğlu Sit. E Blok Nr.2        2274725
KurtuluĢ Mh. Yıldız Sk. Nr.8                UġAK  MERKEZ  2234575
Gölbahçe Mh. No:182-192                  UġAK  SĠVASLI  6181322
Ankara Asfaltı 8.Km.                    UġAK       2533072
Ġslice Mh.Ġslice Sk.Nr.33/B                UġAK  MERKEZ  2123268
Ünalan Mh. Atatürk Bulvarı Nr.92/A             UġAK       2245254-55
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd.    Nr.50/C        UġAK       2153046
Zübeyde Hanım Cd. Nr. 5                  UġAK       2235230
KURTULUġ MAH. ZÜBEYDE HANIM CD.              UġAK
                  HACIM APARTMANI ALTI NR:5/A       2154429
Köme mah. Cumhuriyet Cad. No:14              UġAK  MERKEZ  2152473
Nuri ġeker Cd.Nr:6/A                    UġAK       2126076
Sarayaltı Mh.Hal Sk. Nr:13/A                UġAK
CUMHURĠYET MH. 3. HAKEM SK.NR.6              UġAK       2163333
Sarayaltı Mh. Celal Bayar Cd. Nr.18            UġAK       2239585
BozkuĢ Köyü                        UġAK       2533830
köme Mh. Yeniceköy cd. No: 6/10              UġAK       2236565
Karaağaç Mh. DikilitaĢ Uluyolu   Nr.19/1        UġAK       2243560
ĠsmetpaĢa cd.Nr.123/A                   UġAK       2270020
KurtuluĢ Mh. Özek Uluyolu Nr.13              UġAK       2152828
Ġslice Mh. Yakıt Sk. Nr.29                 UġAK  MERKEZ  2315406
Nuri ġeker Cd. Nr:46                    UġAK  MERKEZ  2155638
Atatürk Bulvarı Nr.105 BÖLME/UġAK             UġAK       2542571
Fevzi Çakmak Mh. Pamuklu Dok. San. Keresteciler Sk. Nr.1 UġAK   MERKEZ  2317456
Atatürk Mah. Çivril Cad. No:76               UġAK  MERKEZ  2242131
Ünalan Mh. Mimar Sinan Cd. Nr.99              UġAK       2272669
Cami Dibi Nr:7/d                      UġAK  SĠVASLI  6181107
SARAYALTI MH. NURĠ ġEKER CD.    NR: 102        UġAK
Atatürk Mh. Çivril Cd. Nr:36                UġAK  MERKEZ  2242996
Ġslice Mh. Değergenç Sk. Nr:2/A              UġAK       2277055
Cumhuriyet Mh. MenekĢe Sk. Nr.26  NO:36         UġAK
Sarayaltı Mh. Pazar Sk. Nr.7                UġAK       2153338
                    Page 251
                   Dayanıklı Tük.


Ġslice mh. Değergeç sk. Nr. 3              UġAK     2311643
ĠsmetpaĢa Cd. Muzaffer Mert Pasajı  K.2         UġAK
Ünalan Mh. Hakkı Yağcı Cd.Nr:35/C            UġAK     2156357
Ġslice Mh. Yıldırım Beyazıt Cd.   Nr.9        UġAK     2153100
Ġslice Mah. Besnililer Cad. Nr:1             UġAK  MERKEZ 2158913
Ünalan Mh. Zübeyde Hanım Cd. Nr.16            UġAK     2242180
Ġslice Mh. Ġslice Sk. Avcılar    Kulubü Altı Nr.33  UġAK  MERKEZ 2239716
ATATÜRK BULVARI NO:12                  UġAK     2231670
ĠSLĠCE MH. KIVRIM SK.NR.38/A               UġAK     2155565
                    Page 252
                    Dayanıklı Tük.


      TEL2   FAKS
           2233887
           2271970
      02126535613
2153135 M
           2310393
      2155368
      6186594

           2232999
      4145057  4143034


           2233092

           2237288
           3151910
      2235596  2153160
           2151839
           3152433
           2272143

           2245077
           2123079
      2271484  2152027
      2242050
           2270637
           2271835
      2151610  2273747
           6181067
      2278998
      6181240  6181697
           2156258


      2151521  2123769
           2271064
           2231934
      2271484  2152027

           2231934
      2242551  2235617
      2239393  2156446
           2154884           2310056
           2279325

           2155346
      2667410  2121061-2667411
      2124657  2246546
      2155346  3153311

      2234069  2155933
           2245209
                     Page 253
          Dayanıklı Tük.


     2230882
2153983-4141724
     2124206
2668148 2243941
2154475 2230909

     2237830


     4142218
2230123  2241894
2154715  2122705


2151650  2230123

     2243584
2272700 Muh.Eni
     2232310


3154064

     2238781


     2234575
2278063  6183271

2272697
2241515  2245256

2230805  2270158
2242096
     2272143


     2231670
     2239585
05334386410


2241886  2241886
     2152828
2244511 2315706
     2155638
2153146-2235988
2273400 2273400
     2317436

     2272619


     2245862


2151730  2153338
           Page 254
          Dayanıklı Tük.


2278929  2311643

2122025 2274698
     2244515
     2278341
2231657M 2230299
2239726 2128312
2151011 2236466
     2156616
           Page 255
                   Bilgsayar.


ÜNVANI
AK OFSET MATBACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE LĠDER MATBAA REKLAMCILIK TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ĠLERĠ OFSET-BĠLAL AYDIN
SARAÇOĞLU MATBAASI - AYDIN SARAÇOĞLU
SULTAN BAġAKÇI-BAġAK OFSET-MATBAA
SÜLEYMAN KOZAK - MATBAA MALZEMELERĠ VE MATBACILIK
TEKĠN MATBASI-KADĠR BALTA
ALAKENT EĞĠTĠM ÖĞRETĠM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AY EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ VE BASIN YAYIN LĠMĠTED ġĠRKETĠ
EMĠNE AVCI-ÖZEL BĠLGEKENT MATEMATĠK DERSHANESĠ
KARDELEN EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT GIDA TURĠZM SANAYĠĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
A.N.M. EĞĠTĠM VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ, BASIN-YAYIN, ĠNġAAT, TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKTĠF EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE BASIN YAYIN ANONĠM ġĠRKETĠ.
ALFA SĠSTEM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DAMLA-MELĠS EĞĠTĠM, ÖĞRETĠM VE YURT HĠZMETLERĠ,BASIN-YAYIN,ĠNġAAT,TURĠZM SANAYĠ VE TĠC. LTD.ġTĠ
EGE BĠLĠM DERSANESĠ-ALAETTĠN BAYRAKTAR
ERTEM ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠLERĠ BĠL EĞĠTĠM VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ĠSTĠKLAL EĞĠTĠM ÖĞRETĠM BASIN YAYIN REKLAMCILIK TEMĠZLĠK TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KAHRAMAN ġAFAK - ġAFAK ÖNCÜ DERSANESĠ.
MEHBAR SAĞLIK ĠNġAAT TURĠZM DANIġMANLIK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ EĞĠTĠM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġTĠ.
ÖZBĠRLĠK EĞĠTĠM ÖĞRETĠM BASIN YAYIN ĠNġAAT TURĠZM VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SĠVASLI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PETROL ÜRÜNLERĠ ĠNġAAT GIDA VE OTOMOTĠV SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UĞUR ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ TURĠZM YAYINCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ADAY DERGĠSĠ DERSHANELERĠ EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ DERĠ VE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ARTI ÇÖZÜM EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UYAN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORGANĠZASYON BASIN YAYIN REKLAM GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ.
YAġAR BARDAK - ÖZEL ÖZ BĠLGĠ DERSHANESĠ
ÖZ ASĠL HALI KĠLĠM TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ YIKAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ĠSMAĠL DĠNÇER-DĠNÇER ĠLETĠġĠM
MUSTAFA EKE-ĠLKE KĠTAP EVĠ
SĠM MOBĠL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK OTOMOTĠV ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK ĠLETĠġĠM MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAġAR ÇELEBĠ-TAġBAHÇE KIR DÜĞÜN SALONU RESTORANT MARKET VE TEKSTĠL
ALĠS ÇĠÇEKÇĠLĠK GIDA SĠGORTAARACILIĞI TEKSTĠL SERAMĠK DERĠ ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYRINTI TURĠZM OTOMOTĠV HIRDAVAT GIDA HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERGÜL AVCI - AYRINTI ÇĠÇEK MARKET
KIRMIZIGÜL ÇĠÇEKCĠLĠK GIDA TEKSTĠL NAKLĠYE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKE
MEHMET SAKAR-GALA ÇĠÇEKCĠLĠK VE KOZMETĠK
PETEK ÇĠÇEKÇĠLĠK TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
RAMAZAN TEMEL-SĠMGE ÇĠÇEKÇĠLĠK
SALĠHA ÖZTÜRK-TUANA ÇĠÇEKÇĠLĠK
ALĠ SANAĞ-TEKNĠK FOTOKOPĠ
GENÇAY KIRTASĠYE TEKSTĠL GIDA TARIM ÜRÜNLERĠ HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MEHMET MALKOÇ
MUTLU ARS-MUTLU KIRTASĠYE
PENAHĠ ÇĠÇEK-KĠPSAN KĠTAP VE KIRTASĠYE TĠCARETĠ.
RAMAZAN KOCABIYIK-EN FARKLI FAAL TĠCARET
SEMA EĞĠTĠM ÖĞRETĠM BASIN YAYIN DAĞITIM GIDA PAZARLAMA TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
UġAK GĠMPA GIDA MADEN TEKSTĠL NAKLĠYE VE YURT ĠġLETMECĠLĠĞĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SOYUM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKTĠF MOBĠL TEKNOLOJĠ HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
ALPARSLAN KURT-BĠZĠM TOPTANCI
ÇAĞRI DERĠ TEKSTĠL TURĠZM ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
DOĞRULUK EĞĠTĠM TURĠZM TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ ELEKTRONĠK BĠLGĠSAYAR TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 256
                   Bilgsayar.


EKOTEL ELEKTRONĠK ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ GIDA NAKLĠYE TEMĠZLĠK SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EKREM SEFER-FATĠH ĠLETĠġĠM
FARUK ABACI-EDA ĠLETĠġĠM
FARUK ORHAN-SEMĠH ĠLETĠġĠM
ĠBRAHĠM YILDIZ
KARUN ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KLAS ĠLETĠġĠM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MARUF ELEKTRONĠK VE KUYUMCULUK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUSTAFA ORAL / EKSPRES ĠLETĠġĠM - OTO KĠRALAMA
RĠNGTEL MOBĠL TEKNOLOJĠ ÜRÜNLERĠ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ġAHLANLAR ĠLETĠġĠM SANAYĠ VETĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
T&T TEKELĠ TEKNOLOJĠ TARIM GIDA OTOMOTĠV BEYAZ EġYA TURĠZM ĠTHALAT VE ĠHRACAT SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ
TEKNĠK BĠLĠġĠM VE ELEKTRONĠK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
TELEKOMĠNĠKASYON TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EN-TĠ BĠLGĠ ĠġLEM BĠLGĠSAYAR ELEKTRONĠK ĠMALAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
TOLGA KESKALAN-TABĠL BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ
TOKÇA BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM TAġIMACILIK TEMĠZLĠK HAYVANCILIK SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AKIġIK BĠLGĠSAYAR TEKSTĠL ĠNġAAT ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALĠ GENCER - GENCER BĠLGĠSAYAR
ARTIBĠM BĠLGĠSAYAR ELEKTRONĠK GIDA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CENGĠZ KARAKAYA - EREN BĠLGĠSAYAR VE ELEKTRONĠK
DĠLEK BERBER
EGEKOM BĠLGĠSAYAR ELEKTRONĠK TURĠZM KARGO TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EKONOMĠK SÜPERMARKET GIDA KIRTASĠYE TEKSTĠL ÜRÜNLERĠ ĠTHALAT VE ĠHRACAT SAN.VE TĠC. LĠMĠTED ġTĠ.
ELEKTROMARKET BĠLGĠSAYAR ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ENGĠN ÇĠNAR-TEKNĠK MARKET
ERKSAN ELEKTRONĠK TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KURTULUġ KARAKOÇ -VĠZYON BĠLGĠSAYAR GÜVENLĠK KAMERA ALARM SĠSĠTEMLERĠ
MEHMET GÜRKAN METE-METKOM BĠLĠġĠM BĠLGĠSAYAR
MEVLÜT AKKOYUN-AKKOYU BĠLGĠSAYAR
NAMIK KEMAL PERVANE-UġAK PERCOM BĠLGĠSAYAR
ÖZLEM SÜMER KAYA - -ĠLKĠM BĠLGĠSAYAR YAZILIM
ġAH HÜSEYĠN KARADAĞ-TRĠO TEKNOLOJĠ MERKEZĠ
TALAT FIRAT GÜRCAN-TFG BĠLGĠSAYAR VE GÜVENLĠK TEKNOLOJĠLERĠ
TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
UBĠT UMPAġ BĠLGĠ ĠġLEM TEKNOLOJĠLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK BĠRLEġĠM BĠLGĠSAYAR VE ELEKTRONĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK TEKNO MARKET BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ PAZARLAMA SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YASĠN ÇAKAL-COMLAND BĠLGĠSAYAR
YASĠN ERKUT-EREN BĠLGĠ ĠġLEM VE DESTEK HĠZMETLERĠ
YEDĠNCĠ ELEMENT BĠLĠġĠM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ALGAN BĠLĠġĠM ĠLETĠġĠM DERĠ GIDA TEKSTĠL TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BERK BĠLĠġĠM ELEKTRONĠK BĠLGĠSAYAR DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
GÖKTENER EĞĠTĠM SAĞLIK TURĠZM ĠNġAAT NAKLĠYE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HAYATĠ SAĞLAM - ÖZEL ĠLK ADIM ÖZEL EĞĠTĠM KURSU
SELMA AKIN-UMUT KREġ
ġĠRĠN ÖZEL KREġ VE GÜNDÜZ BAKIM EVĠ VE ÇOCUK KULUBÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DER.REH.KIR.GIDA TĠC. VE SAN.L.ġ.
YENĠ BAHAR EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SAĞLIK HĠZMETLERĠ GIDA OTOMOTĠV AKARYAKIT SAN.VE TĠC.ĠTH.ĠHR.LĠMĠTED ġĠRK
SERHAT KURT-SERHAT DANIġMANLIK DIġTĠCARET ĠTHALAT-ĠHRACAT-ÇEVREMÜHENDĠSLĠĞĠHĠZMETLERĠ-ĠNġAATVETAH
PAKSER ĠÇ VE DIġ TĠCARETLĠMĠTED ġĠRKETĠ
KARUN SOSYAL HĠZMETLER TEMĠZLĠK ĠNġAAT GIDA SERVĠS HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
CĠVAN REKLAM NAKLĠYAT TEMĠZLĠK GIDA ĠNġAAT VE MÜTEAHHĠTLĠK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERKSAN BĠLGĠSAYAR DĠJĠTAL BASKI VE REKLAM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
METĠS ANADOLU ÇAĞRI MERKEZLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ.
PAKSEL GIDA OTOMOTĠV ĠLETĠġĠM ĠNġAAT PETROL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÖZTEL TELEKOMÜNĠKASYON TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                   Page 257
                    Bilgsayar.


AKADEMĠ FONO EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ, ĠLETĠġĠM, PAZARLAMA, GIDA, TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LTD.ġTĠ.
ÇAĞDAġ AYDĠL EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EMEL SAKALLI - AKEDEMĠK EĞĠTĠM MERKEZĠ
YENĠÇAĞ EĞĠTĠM DANIġMANLIK BĠLĠġĠM GÜVENLĠK- EBRU SAKALLI
ZEYNEL HANCIOĞLU-ÖZEL AYLĠNĠM YABANCI DĠL KURSU
MEHMET ÇĠMEN-RELAKS SPOR VE EGZERSĠZ MERKEZĠ
NECAL KARAKOZAK-NĠRVANA YOGA PLATES VE DANS MERKEZĠ
AġKIN FOTOĞRAFCILIK TURĠZM OTOMOTĠV NAKLĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FOTOCAN FOTOĞRAF VE FOTOĞRAF MALZEMELERĠ TURĠZM TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MEHMET SALEPÇĠ
MOBĠLBANK ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ DERĠ GIDA TEKSTĠL ĠNġAAT LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BANAZ MURAT EĞĠTĠM ÖĞRETĠM TURĠZM VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
GÖKKUġAĞI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM TURĠZM VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SĠNÜS EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE BĠLGĠ ĠġLEM HĠZ.,BASIN YAY.,TURĠZM,YURT HĠZ.SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġTĠ.
ÜNAL EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE TURĠZM TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
EġME MÜZĠSYENLERĠ ORGANĠZE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UMOR UġAK MÜZĠK ALETLERĠ VE ORGANĠZASYONU SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK BAġAK MÜZĠK ORGANĠZASYON SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
YAġAR SAKA-YAY MÜZĠK VE MEDYA
ADĠL HAKAN ÖZAR-3 ER GÜVENLĠK SĠSTEMLERĠ VE DIġ TĠCARET DANIġMANLIĞI
ELKOR ELEKTRONĠK GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERHAN AKAR-ZKG ELEKTRĠK ELEKTRONĠK GÜVENLĠK TEKNOLOJĠLERĠ
MARKATEK ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠ HĠZMETLERĠ TĠCARET SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AYġEGÜL OKKAOĞLU - UġAK HABER GAZETESĠ MATBAACILIK REKLAMCILIK VE WEB TASARIM
EGESES GAZETECĠLĠK,REKLAMCILIK ĠNġAAT MÜTEAHHĠTLĠK VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MURAD RADYO YAYINCILIK REKLAMSANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
NEZĠHA HATUN KARAHAN - YENĠGÜN GAZETECĠLĠK VE MATBAACILIK
HASAN DUTĞUN-TABAKHANE HAMAMI
ĠLKE EĞĠTĠM YATIRIMLARI VE ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ
ÖZEL HALKALI SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ALĠ GÜRGEN-DEġĠFRE ĠNTERNET KAFE BĠLGĠSAYAR KURUYEMĠġ
ALĠ OSMAN BIYIK-STADYUM BĠLGĠSAYAR OYUN ĠSTASYONU ĠġLETMECĠLĠĞĠ
BEġYILDIZ EV GEREÇLERĠ BĠLGĠSAYAR ĠNTERNET OTOMOTĠV SĠGORTA ARACILIK HĠZMETLERĠ SANAYĠ TĠC.LTD.ġTĠ.
CEM KAPLAN-GAZĠ MURAT ÖZER-ADĠ ORTAKLIĞI
GÜLÜMSER ÜNVER - ġAHSENEM ĠNTERNET CAFE BĠLGĠSAYAR HĠZMETLERĠ VE KAHVALTI VE BÖREK SALONU
OSMAN ERTUĞRUL-ÜNĠVERSĠTY ĠNTERNET CAFE
ÖZKAN KANTAROĞLU-PUSAT ĠNTERNET KAFE
UġAK ĠÇ EGEġOK MANAV KAFE GIDA TEKSĠL EV ALETLERĠ ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
MÜSLÜM ÖZBERK-ÖZBERK YAPI
ÇAKIR SPOR TURĠZM OTOMOTĠV TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠRGÜL TIRAġ-MSM KĠTAP KIRTASĠYE
AYġE UĞURLU-IġIK KIRTASĠYE
MEHMET YAġAR TEKĠN
ÖZKALLAR OKUL PAZARI-ĠZZETÖZKAL
SEMA CANDAN - CANDAN KIRTASĠYE
TUBA KĠTAP KIRTASĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
VECĠHĠ DOĞAN EVĠN
BATIKO-REKLAMCILIK MATBACILIKĠBRAHĠM BOSTANCI
EGE AKTĠF REKLAMCILIK SANAYĠVE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ERHAN ÖZDEMĠR-ELĠK YAYINLARI
EMĠNE YALÇINKAYA-EKAYA KALICI MAKYAJ
OLĠMPĠYAT KUAFÖRLÜK TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ GIDA OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK GÜRBÜZ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
FADĠME MIDIK-EMRE ELEKTRONĠK
HAS HALI SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ
YAYGI HALI KĠLĠM EL ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
                    Page 258
                   Bilgsayar.


SANCAK HALI KĠLĠM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
CANER ÇAĞLAR - ÇAĞDA TEMĠZLĠK, GIDA, EKMEK VE UNLU MAMULLER
GÜVEN ġELALE TEMĠZLĠK FĠRMASI - MEHMET ALPKAYA
TURTEKS TURĠZM GIDA EĞĠTĠM GÜVENLĠK TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BĠR EYLÜL ÖZEL GÜVENLĠK EĞĠTĠM LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EGE ÖZGÜVEN ÖZEL GÜVENLĠK TEMĠZLĠK DANIġMANLIK TAġIMACILIK HĠZMETLERĠ GIDA SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ
HAS ÖZEL GÜVENLĠK, DANIġMANLIK, EĞĠTĠM, ALARM CĠHAZLARI VE SĠSTEMLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KALELĠ ÖZEL GÜVENLĠK VE KORUMA EĞĠTĠM KURUMU, DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK GÜVENLĠK EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
EROSAL ARAġTIRMA GELĠġTĠRME MAKĠNA VE LABARATUVAR TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AHMET TUFAN GÜVEN
BANAZ DOST FM RADYO ANONĠM ġĠRKETĠ
GENÇLĠK YAYINCILIK VE ĠLETĠġĠM ANONĠM ġĠRKETĠ
ÖZLEM RADYOCULUK YAYINCILIK REKLAMCILIK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ.
SES FM RADYO ANONĠM ġĠRKETĠ
URY UġAK RADYO YAYINCILIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ
VEDAT BAYRAM- BAYRAM TABELA
ZÜLEYHA YILDIRIM-PORTAKAL AJANS
HÜSEYĠN SONER ġENTÜRK-EġME SÜRÜCÜ KURSU
ÖZEL YEġĠL BANAZ MOTORLU TAġITSÜRÜCÜ KURSU TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK AKADEMĠ EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZTÜRK TĠCARET VE ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
KESKĠN OTOMOTĠV-MESUT KESKĠN
EGEM TELEVĠZYON YAYINCILIĞI ANONĠM ġĠRKETĠ.
UġAK A.R.T.REKLAM VE YAYINCILIK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
AÇIK DENĠZ BĠLĠġĠM DANIġMANLIK VE MADENCĠLĠK ANONĠM ġĠRKETĠ
ENGĠN ERUÇAR-ERUÇAR BĠLGĠ ĠġLEM ELEKTRONĠK YAZILIM
IġIK KARDEġLER BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
                   Page 259
                  Bilgsayar.


FAALİYET
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
                  Page 260
                  Bilgsayar.


Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
                  Page 261
                  Bilgsayar.


Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
                  Page 262
                  Bilgsayar.


Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
Bilgis. Bas. Yayın Ġleti. ve Hiz.
                  Page 263
                          Bilgsayar.


ALT FAALİYET
b.y.s. diğer matbaacılık
b.y.s. diğer matbaacılık
b.y.s. diğer matbaacılık
b.y.s. diğer matbaacılık
b.y.s. diğer matbaacılık
b.y.s. diğer matbaacılık
b.y.s. diğer matbaacılık
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğe
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğe
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğe
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğe
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer eğitim
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer temizlik faaliyetleri
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağ
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda çiçek perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda çiçek perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda çiçek perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda çiçek perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda çiçek perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda çiçek perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda çiçek perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda çiçek perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
                          Page 264
                         Bilgsayar.


Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Belirli bir mala tahsis edilmiĢ mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
Bilgisayar çevre donanımlarının per
Bilgisayar çevre donanımlarının per
Bilgisayar eğitimi
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların perakende ticareti
Bilgisayarların ve bilgisayar çevre
Bilgisayarların ve bilgisayar çevre
Çocuk bakım (kreĢ) faaliyetleri
Çocuk bakım (kreĢ) faaliyetleri
Çocuk bakım (kreĢ) faaliyetleri
Çocuk bakım (kreĢ) faaliyetleri
Çocuk bakım (kreĢ) faaliyetleri
Diğer çeĢitli malların satıĢı ile i
Diğer çeĢitli malların satıĢı ile ilgili aracılar
Diğer iĢe girecek kiĢilerin seçimi
Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri
Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri
Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
                         Page 265
                          Bilgsayar.


Dil eğitimi ve konuĢma becerileri eğitimi
Dil eğitimi ve konuĢma becerileri eğitimi
Dil eğitimi ve konuĢma becerileri eğitimi
Dil eğitimi ve konuĢma becerileri eğitimi
Dil eğitimi ve konuĢma becerileri eğitimi
Form tutma salonları ile vücut geli
Form tutma salonları ile vücut geli
Fotoğrafçılık faaliyetleri
Fotoğrafçılık faaliyetleri
Gazetelerin basımı
Gazetelerin basımı
Genel ortaöğretim
Genel ortaöğretim
Genel ortaöğretim
Genel ortaöğretim
Gösteri sanatları
Gösteri sanatları
Gösteri sanatları
Gösteri sanatları
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
Haber ajanslarının faaliyetleri
Haber ajanslarının faaliyetleri
Haber ajanslarının faaliyetleri
Haber ajanslarının faaliyetleri
Hamam, sauna, masaj salonu vb. yerlerin faaliyetleri
Ġlköğretim
Ġlköğretim
Ġnternet kafeler
Ġnternet kafeler
Ġnternet kafeler
Ġnternet kafeler
Ġnternet kafeler
Ġnternet kafeler
Ġnternet kafeler
Ġnternet kafeler
Kablolu alt yapı operatörleri vasıt
Kapalı veya açık spor karĢılaĢmaları için tesislerin iĢletilmesi
Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, de
Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, dergiler ve gazetelerin toptan ticareti
Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, dergiler ve gazetelerin toptan ticareti
Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, dergiler ve gazetelerin toptan ticareti
Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, dergiler ve gazetelerin toptan ticareti
Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, dergiler ve gazetelerin toptan ticareti
Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, dergiler ve gazetelerin toptan ticareti
Kitapların ve broĢürlerin, müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının, haritaların, atlasların, posterlerln, reklam kataloglarının, prospe
Kitapların ve broĢürlerin, müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının, haritaların, atlasların, posterlerln, reklam kataloglarının, prospe
Kitapların ve broĢürlerin, müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının, haritaların, atlasların, posterlerln, reklam kataloglarının, prospe
Kuaförlük ve diğer güzellik salonla
Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
Masaüstü bilgisayarları imalatı, di
MüĢterinin evinde olsun yada olması
MüĢterinin evinde olsun yada olması
                          Page 266
                          Bilgsayar.


MüĢterinin evinde olsun yada olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği
Ofisler, fabrikalar, dükkanlar, kuruluĢlar ve diğer iĢletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleĢim binaları dahil olmak üzere, her
Ofisler, fabrikalar, dükkanlar, kuruluĢlar ve diğer iĢletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleĢim binaları dahil olmak üzere, her
Ofisler, fabrikalar, dükkanlar, kuruluĢlar ve diğer iĢletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleĢim binaları dahil olmak üzere, her
Özel güvenlik faaliyetleri
Özel güvenlik faaliyetleri
Özel güvenlik faaliyetleri
Özel güvenlik faaliyetleri
Özel güvenlik faaliyetleri
Pazarlama kampanyalarının ve müĢter
Planlama, organizasyon etkinlik ve
Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya, üyelere ve abonelere iĢitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yay
Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya, üyelere ve abonelere iĢitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yay
Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya, üyelere ve abonelere iĢitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yay
Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya, üyelere ve abonelere iĢitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yay
Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya, üyelere ve abonelere iĢitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yay
Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleĢtirilmesi
Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleĢtirilmesi
Sürücü kursu faaliyetleri
Sürücü kursu faaliyetleri
Sürücü kursu faaliyetleri
Telefon ve iletiĢim teçhizatlarının
Televizyon programcılığı ve yayıncı
Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri
Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri
Yazılım uygulamaları
Yazılım uygulamaları
Yazılım uygulamaları
                          Page 267
                     Bilgsayar.


ADRES1               ADRES2        İL     İLÇE  TEL1
Ġslice Mh.Fabrikalar Cd.Nr:26/H              UġAK    MERKEZ 2154306
Ġslice Mh. Vidinli Sk. Börekcioğlu ĠĢhanı Kt: 1 Nr:8   UġAK        2123872
KURTULUġ MAH.ANNAÇ SK. NO:9/B               UġAK        2156969
ÖZDEMĠR MAH. KUZU SK. NR:4/A               UġAK        2151223
Ġslice Mh. Vidinli Sk. Nr.14/C              UġAK        2126039
Ġslice Mh. 1. Vidinli Sk. Nr.14/C             UġAK        2278485
NURĠ ġEKER CAD.NO.29                   UġAK        2270418
ĠSLĠCE MH. DERE SK. NR.34                 UġAK
CUMHURĠYET MH. ġAKĠR CENALP SK.NR.9            UġAK    BANAZ  3154744
KURTULUġ MH.YENĠ PAZAR SK. NR.5              UġAK        2245740
31 Ağustos Mah. Yanar Sk. Nr:23              UġAK    BANAZ  3151991
KurtuluĢ Mah. Acun Sk. Bila No              UġAK        2234722
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Sk. Nr.28              UġAK        2232145
Ġslice mh. Değelgeç Sk. Nr:18               UġAK        2159458
ġehit Alibey Mh. Hükümet Cd. No:30            UġAK    EġME  2244041
KEMALÖZ MAH.1.LALE SOK.MURAT APT. NO.25          UġAK        4143619
Ġslice Mh. AdaĢ Sk. Nr.16                 UġAK
KurtuluĢ Mh. Çakoloz Sk. Nr.4               UġAK    MERKEZ 2274900
Ġslice Mh. AdaĢ sk.Nr:28                 UġAK        2271221
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Camii KarĢısı K.4 Nr.16       UġAK        2241383
KÖME MH.3.CANSEL SOKAK NR.7                UġAK        2276655
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Sk. Nr.28              UġAK        2232145
Konak Mh.Gazi Bulvarı                   UġAK
                  Yeni Belediye Hizmet Binası K.2  SĠVASLI 6182030
KURTULUġ MH.DEDE HASAN SK.129    ADA NR.8       UġAK        2157833
KurtuĢluĢ Mh. Çakaloz Sk.Nr:14              UġAK        2273611
KurtuluĢ Mh.Hakkı Yağcı Cd. Nr.30             UġAK        2241383
KurtuluĢ mh.ÇavuĢ ÇeĢme sk.Nr.38             UġAK        2154806
Hürriyet Cd. nr:16                    UġAK    ULUBEY 7161836
Organize Sanayi Bölgesi 116.Cad.  Nr.270        UġAK
ĠSLĠCE MAH. ĠSMETPAġA CADDESĠ    NR.34/A        UġAK        2233579
KURTULUġ MH. A.GALĠP KAYA      SK. NR.6       UġAK        2232022
ĠSMETPAġA CD. MUZAFFER MERT ĠġHANI NR.69 D.219      UġAK
ĠsmetpaĢa Cd. Ticaret Odası ĠĢhanı Dükkanları Nr.94   UġAK        2151032
MERKEZ OVADEMĠRLER KÖYÜ                  UġAK        2168188
Kızılhisar Köyü                      UġAK    BANAZ 3512229
Ünalan mh.2.Yamaç sk.        Ufuk Apt. Nr.1    UġAK        2231132
Kemalöz Mh. Atatürk Blv. Sağcan Apt Nr.51/1        UġAK        2232548
Köme Mh.Birgül Sk.Nr.12                  UġAK        2232392
ĠsmetpaĢa cd.No 97                    UġAK        2237676
Durak Mh. Gazi Bulvarı Nr.1/A               UġAK        2270336
Atatürk Mh. Orhan Dengiz Blv. Nr.1            UġAK        2242862
Köme Mh. Yurt Sk. Nr.2                  UġAK        2151070
KurtuluĢ Mh. Barbaros Cd. ġükrü   Yücel ĠĢm. Nr.11/8  UġAK        2243619
Nuri ġeker Cd. Nr.80                   UġAK    MERKEZ 2120375
ĠSMET PAġA CAD.NO:77                   UġAK        2158744
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.98/C            UġAK        2232545
ĠSMETPAġA CAD.NO.56                    UġAK        2241487
Fevzi Çakmak Mh. Özcan Sk.     Nr.28         UġAK
Durak Mh. Ġsmet PaĢa Cd. Nr:107              UġAK        2230223
IĢık Mh. ÇeĢme Sk. Nr:3                  UġAK    MERKEZ 2121249
KuruluĢ Mh.ÇavuĢ ÇeĢme Sk. Nr:8/B             UġAK    MERKEZ 2151003
ATATÜRK BULVARI ĠZMĠR CD.KEMALÖZ MH.GÜLTER APT.ALTI    UġAK        02222200532
KurtuluĢ Mh. Burçak Sk. Nr.4/B              UġAK        2230606
Fevzi Çakmak Mh. 2. Karanfil Sk.  Nr.19         UġAK        2274209
Ġstasyon Mh. Sanat Okulu Cd.    Bila No        UġAK    EġME  4141154
                     Page 268
                     Bilgsayar.


Ġslice Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.35                UġAK         2270249
Özdemir Mh. YemiĢ Sk. Çarıkçı     ĠĢhanı Nr.6      UġAK         2243286
KURTULUġ MH. ĠSMETPAġA CD.      NR:106/G        UġAK
ÖZDEMĠR MH. BĠREYLÜL CD. NR:29 /B              UġAK         2236900
ĠSLĠCE MH.NURĠ ġEKER CD.56/C                 UġAK         2120391
Durak Mh. Hoca Tahir Efendi Sk.    Nr.1          UġAK         2234004
KURTULUġ MAHALLESĠ ĠSMETPAġA     CADDESĠ NR:84/C    UġAK         05323504444
Ġsmet PaĢa Cd. Nr:15                     UġAK         2124626
KurtuluĢ Mh. Bir Eylül Cd. Nr.41/ E             UġAK         2231343
Fevzi Çakmak Mh. Hasan Gedik Cd.   Nr.3          UġAK
ĠsmetpaĢa cd.Nr.15/B                     UġAK         2151980
MEHMET AKĠF ERSOY NH. ġEHĠT      ĠSMAĠL ÇETĠN CD. NR.21/B     UġAK   2244437
Yeni Sanayi Sitesi 10, Sk. Nr.19               UġAK         22455452
KurtuluĢ Mh. Annaç Sk.Nr.1/B                 UġAK    MERKEZ  2120201
KurtuluĢ Mh. Endüstri Sk. Nr.104               UġAK
ÖZDEMĠR MAH.CUMHURĠYET CD.NR.19/D              UġAK         2230614
KURTULUġ MH.ÇAVUġ ÇEġME SK.NR.26               UġAK         2157142
KurtuluĢ Mh.ÇavuĢ ÇeĢme Sk.Nr.8/A-B  Hasan IĢık ĠĢmerkezi UġAK     MERKEZ  2270222
ĠsmetpaĢa Cad. Muzaffer Mert Pasajı  No:102         UġAK         2247767
Ġsmet PaĢa Cd. Muzaffer Mert Pasajı  Nr:109/110       UġAK         2123543
Durak Mah. Dinçer Sk. No:4                  UġAK         2272087
KurtuluĢ mh.Bireylül Cad.Nr.14/5               UġAK         2151408
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd.     Nr:21/3        UġAK         2244117
CUMHURĠYET MH. 2.RÜZGAR SK.      Nr.1/A         UġAK         2237227
Ġslice Mh. Annaç Sk. Nr.17                  UġAK    MERKEZ  2123543
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Karakan  Apt. Nr.124/28     UġAK         2279466
KurtuluĢ Mh. Ġsmet paĢa Cd. Nr:84/D             UġAK         2233451
ÜNALAN MH. ZÜBEYDE HANIM CD      NR.14/A        UġAK         2232503
ĠSLĠCE MH.ANNAÇ SK.NR:16-B                  UġAK
Fatih Mh. 8. Aslan Sk. Nr.17/1                UġAK         2165797
KurtuluĢ Mh. Çakaloz Sk. Nr.2 K.1              UġAK         2152170
Kemalöz Mah. ġeref Cad. No:102                UġAK
Ġslice Mh.Annaç Sk.Nr:3/E                  UġAK         2237264
Ġslice Mh. Değergeç Sk. Nr.5/A                UġAK         2247772
Cumhuriyet Mh. 4. Sigorta Cd. SSK              UġAK
                   Hastanesi KarĢısı Nr.9 1.Kat Nr.4      2278242
KÖME MH. TASLAK SK.NR:9/A                  UġAK         2239033
ĠsmetpaĢa Cd. Muzaffer Mert Pasajı  Nr:109         UġAK    MERKEZ  2272250
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd. Nr.20              UġAK         2247161
KurtuluĢ Mh.Çakaloz Sk.Nr:31/B                UġAK         2245005
KurtuluĢ mah.Acun Sk.Nr.18/A                 UġAK         2240808
KurtuluĢ Mah. ĠsmetpaĢa Cd. YaĢar   ĠĢhanı Nr.74 K.4    UġAK         2236393
KÖME MAHALLESĠ YÜCELTĠ SK. AHMET   YILANCIOĞLU ĠġHANIUġAK KT.3NR.88
Kemalöz Mh.15.Site Sk.Nr:2                  UġAK
Ünalan Mh. Eser Sk. Erdoğan Apt.   No:16         UġAK    MERKEZ  2241988
Ünalan mh.Ekiz Sk.Nr.17        Yeni Sk.Nr.13     UġAK         2243616
KURTULUġ MAH.ACUN SK         NO:8/1         UġAK         2279977
KurtuluĢ mh.Bireylül cd.Nr.67/C               UġAK         2274446
Fevzi Çakmak mh.Atatürk Bulvarı    Nr.180 Funda Apartmanı UġAK         2312418
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd. Nr.2   Koray ĠĢh.K.3D.13   UġAK         2270763
Pınar BaĢı                          UġAK    SĠVASLI  6485224
ÖZDEMĠR MH.YANIK SK.NR.13       K.3          UġAK         2278116
Ġslice Mh. Fatih Cd. Nr.11                  UġAK         2159595
Ġslice Mh. Polis Sk. Nr.2/A                 UġAK    MERKEZ  2153535
Çivril karayolu Üzeri 3.Km.                 UġAK         4440164
Fatih Mh. Petek-87 Sitesi E Blok   Nr.2 K.1        UġAK         2163460
KurtuluĢ Mh. ÇavuĢ ÇeĢme Sk. Nr.15/             UġAK    MERKEZ  2277200
                     Page 269
                     Bilgsayar.


KurtuluĢ Mah. No:20 Belediye Katlı             UġAK
                  Otopark Binası K:5 Sınıf No:501      2236555
Fevzi Çakmak Mh. Çivril Cd. Nr:25/A            UġAK
ĠsmetpaĢa Cd. M. Mert Pasajı K.3  Nr.85         UġAK        2275355
Ġslice Mh. 2. GümüĢ Sk. Nr.11 / A  Yeniçağ Plaza           UġAK   2235566
KurtuluĢ Mh. Burçak Sk. Nr.9                UġAK        2245859
CUMHURĠYET MH.4.SĠGORTA SK. KARUN AVM.           UġAK        2245477
KURTULUġ MH. ALĠ GALĠP SK.     TEKELĠ ĠġHANI KT.2 UġAK          2232205
ġehit Ali Bey Mh. Vakkas Ferit Cd  Nr.10         UġAK    EġME   4142873
Durak Mh. Ġsmet PaĢa Cd. Nr:95               UġAK        2154816
KURTULUġ MAH.BURÇAK SOK. NO.5               UġAK        2275875
Ġslice Mh. Ġsmet PaĢa Cd. Muzaffer Mert Pasajı Nr:85   UġAK    MERKEZ  2239999
Dilek MH. ġehit Ali Demirağ Cd.   Nr.35         UġAK    BANAZ  3154840
KurtuluĢ mh.Çakaloz sk.                  UġAK
                  Ticaret ve Sanayi Odası ĠĢhanı K.5     2242125
KURTULUġ MH. BELEDĠYE KATLI OTOPARK BĠNASI         UġAK        2240403
ÜÇ EYLÜL MAH.ATATÜRK BULVARI    NO:5          UġAK    EġME   2120091 M
ġehitalibey Mh. Manifaturacılar Cad Nr:59/A        UġAK    EġME
Sarayaltı Mh. 3. Atölye Sk. Nr.8/D             UġAK        2157405
KurtuluĢ Mh. 1 Eylül Cd. Nr:49/E              UġAK        2156239
Atatürk Mh.Buğday Sk.Nr:25                 UġAK        2272306
CUMHURĠYET MH.ORHAN DENGĠZ BULVARI NR.32/1        UġAK        2279595
Ġslice Mh. AdaĢ Sk. Nr.34                 UġAK    MERKEZ  2275500
DURAK MAH. ĠSMETPAġA CD. NR: 123  BAġER ĠġHANI K: 3 D:303UġAK        2233883
Bozkurt mh.Cumhuriyet Cd.      Hisarkapı Uluyolu Nr.1 UġAK        2277979
KurtuluĢ Mah. Yıldız Sokak No,.9/B             UġAK        2151419
Ġsmet PaĢa Cd. Dülgeroğlu ĠĢhanı  Kat 1         UġAK        2154813
ġehit Alibey Mh. Kemer Cd.     NO:36         UġAK    EġME   4144544
KurtuluĢ Mh. A.Galip sk. Nr:18 K:2             UġAK        2241763
BOZKURT MH. 1. TAN SK. NR:5                UġAK        2242423
Karakuyu Mh. Hürriyet Cd. Nr.72   BÖLME         UġAK        2543151-52-53
Kemalöz Mh. Kuyucak Koruluğu    Pırlanta Sk. Nr.72   UġAK        2241573
Atatürk Mh. Çivril Cd. Nr.110/A              UġAK        2312163
Ünalan Mh. Barbaros Cd. Nr.119               UġAK
KurtuluĢ Mh. Cimcim Cd. Nr:7                UġAK    MERKEZ  2270080
KurtuluĢ Mh.Acun Sk.        Nr:14/2        UġAK        2235052
Ġslice Mh. Fatih Cd. Nr:11                 UġAK    MERKEZ  2242617
Ünalan mh.Cimcim cad.Nr.8/D                UġAK        2236597
F.Çakmak Mh. Çivril Cd. Nr.137/A              UġAK        2311109
ÜNALAN MH. ZÜBEYDE HANIM CADDESĠ NR.52/A          UġAK
DĠKĠLĠTAġ MAH. UĞUR SERDAROĞLU   CD. NR.62       UġAK
Atatürk Mh. ġehit Necati Sargın Sk. Bila No        UġAK    MERKEZ  2310180
KURTULUġ MH.DEMĠRCĠ SK. NR.2/B               UġAK        2155460
ĠSMETPAġA CD. KURTULUġ MH.NR:104              UġAK
BELEDĠYE OTOBÜS TERMĠNALĠ      NR.115         UġAK        2232353
MĠLLĠ EGEMENLĠK CAD.NO.2/1-A                UġAK        2123618
KurtuluĢ Mh. Zübeyde hanım Cd. Nr:             UġAK        2244110
Barbaros Cd. Gündüz ÇarĢısı Nr. 27             UġAK        2275841
Yeni Garaj Ġçi Nr.114                   UġAK        2242612
KURTULUġ MAH DEĞERGEÇ SK.HACI    GEDĠKOĞLU PASAJI UġAK           2158999
Pancar Kooperatifi ĠĢhanı K.2 Nr.15            UġAK
ÜNALAN MH. BODUR SK. TEMEL APT   NR.2 K:4        UġAK
CUMHURĠYET MH. ATATÜRK BULVARI   NR.21/B        UġAK
KurtuluĢ Mh. Bireylül Cd.      Nr.100         UġAK        2122382
Ġslice Mh. Eski Garaj Ġçi Nr.30              UġAK        2233622
ĠSLĠCE MH.ġEHĠT ĠBRAHĠM AYDIN    SK. NR9/B       UġAK        2235565
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 116.CADDE NR.270          UġAK        2667062
Ulubey Yolu Üzeri Yıldırım Sanayi  Sitesi Nr. 20     UġAK        2230348-2277531
                     Page 270
                    Bilgsayar.


Bölme Yolu Üzeri Bağkur Sanayi    Sitesi         UġAK       2166346
KurtuluĢ Mh. Hakkı Yağcı Cd.     Nr.33/A        UġAK       2121473
BELEDĠYE ĠġHANI KAT:1 NO:29                 UġAK       2273686
KurtuluĢ mh.Burçak sk.Nr.6/1                 UġAK       2279449-50
Özdemir Mh. Yanık Sk. Nr.13                 UġAK       2247886
Köme mh.Belediye ĠĢhanı kat.1     Daire 101       UġAK       2275730
Özdemir Mh. Çarıkçı Hanı Nr.34-35              UġAK       2278116
KURTULUġ MAHALLESĠ ĠSMETPAġA CD.   NR.72         UġAK       2240403
Durak Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Nr.125/3               UġAK       2244465
UġAK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ     105.CD.NR.350     UġAK
Ġslice Mah. Annaç Sokak No:16                UġAK
                   Çimen ĠĢhanı Kat:2 B Blok D:19     2237877
Cumhuriyet Mh. Mevhibe Hanım Sk.   Nr:4/3         UġAK   BANAZ 3154560
Atatürk mh.Tuncer sk.Nr.4/4                 UġAK   MERKEZ 2245521
KurtuluĢ Mh. Mert Pasajı K.1 Nr.215             UġAK       2270144
Ġslice mh.Dere Sk.Çimen ĠĢhanı    Nr.4/34        UġAK       2241862
ĠsmetpaĢa cd.M.Mert Pasajı K.3                UġAK       2270181
ĠSLĠCE MH. 2. GÜMÜġ SK. NR.1/B                UġAK       2126939
KurtuluĢ Mh. ĠsmetpaĢa Cd. Burçak              UġAK
                   Sk. Poyraz ĠĢhanı K.2 Nr.20       2240746
ġehit Alibey Mh.           Park Sk. Nr:7     UġAK   EĢme  4142635
Cumhuriyet Mh. Milli Egemenlik Cad.  No:40/C        UġAK   BANAZ
Ġslice Mh. Seymen Sk. Börekcioğlu   ĠĢhanı Nr:11/2     UġAK       2243735
KURTULUġ MH. 1 EYLÜL CADDESĠ     NR: 55/A        UġAK       2245545
Ankara Asfaltı Üzeri Vadi Cd. Nr.2              UġAK       2273576
Ünalan Mah. Barbaros Cd. No:65                UġAK       2236276
Nuri ġeker Cd.Nr.22          KAT/1-2-3       UġAK       2273576
FATĠH CD. ĠBRAHĠM ETHEM ĠġHANI    K:5          UġAK       2155657-2122777
KurtuluĢ Mh. Dar Sk. Nr.3/C                 UġAK       2232385
KurtuluĢ Mh. ÇavuĢ ÇeĢme Sk. Hasan  IĢık ĠĢ Merkezi K.2  UġAK       2270222
                     Page 271
               Bilgsayar.


     TEL2   FAKS
          2154306          2235700
     2245908  2245909
     2123406
          2236201
     4143300
         4143859
     02324642700

          2242550
          2247588

     2123406
         6182625
         2231544
     2123188 M2240751
     05058311721

          7161836
     2245059  2245737

         2231161
     2231160 Muh.


          2157475

          2270356     2270563  2120375
     2158745  2279496

     2151612  2241487
     2277575
     2120091
          2121249
          2270559
02222200532

     2279824  2279825
          4141382
               Page 272
                Bilgsayar.


           2244038
05323504444
           2245737


          2275087
     2278735
          2245975
     2151861 2278686
     2235383 2233113

           2230614

          2276399
     2271001-2242081


           2272087

           2278414

     2121480 M
           2245212


           2247780
           2274728
     2667369
     2244325
           2233660
     2271542   2245005
     2275406
           2128456

     2271387
         2241938
     2275744(muh)

     2232423

           2312418           2159595
     2244600   2277802

           2270022
           2235919
                Page 273
               Bilgsayar.


     2236556  2236599


          2237778          4141606
          2270969
          2275875
          2278378
     3152447  3152447
     2245986  2120091

     4142426 4144626
     4142365M          2279599
     2275000  2270070

     2235264 2244490
         2276825
     05324713101
         2154813
         4144544
     05393014070


2543151-52-53    2543155
     2241574
     2164310

     2157183-2156216

     2245564
          2243612
          2240687
          2244140
     2128258  2159290

          2158999
     2667959  2667957
               Page 274
               Bilgsayar.


     2166359  2166359

     2120837 2273686
         2279939
     05332707879
         2247906

     2233860  2275816

          2244452

          2153373
          3151753
          2122742
     2125345  2270144
          2239732
     2120203  2273662
     2273221  2273221
          2240759


     2245085

     2122666  2151663
     2154539  2279006
     2315350  2151663
2155657-2122777
     2232388
               Page 275
                Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


ÜNVANI
H&M KONFEKSĠYON DĠKĠM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SĠS TEKSTĠL ĠHRACAT ĠTHALAT TURĠZM GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKPA MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYġĠN SĠRGELĠ
COġKUN TEKSTĠL VE MENSUCATSANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇEK-PA TEKSTĠL ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÇOBANOĞLU MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
GÜR-MEKĠK GÜRHAN TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
HAKAN BATTANĠYE ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
HAK-BAġ TEKSTĠL GIDA ĠNġAAT ELEKTRĠK OTOMOTĠV TĠCARET SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
HAZPA TEKSTĠL ĠHRACAT VE PAZARLAMA ANONĠM ġĠRKETĠ.
HÜSEYĠN ÇANKAYA TEKSTĠL ĠNġAAT DERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ĠMECE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KAġMĠR ĠTHALAT ĠHRACAT PAZARLAMA TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KÖSEM ĠHRACAAT-ĠSMAĠL KÖSEOĞLU
LĠLA PAZARLAMA VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MANAS MENSUCAT GIDA MOBĠLYA TAġIMACILIK SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZPA TEKSTĠL ĠHRACAT VE PAZARLAMA ANONĠM ġĠRKETĠ.
POZĠTĠF TEKSTĠL PAZARLAMA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
RAMAZAN KÖYLÜ - ASLI DIġ TĠCARET
SEKAPA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SERPA TEKSTĠL DERĠ GIDA ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SESLĠ YATIRIM TEKSTĠL SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SESMAR TEKSTĠL ĠTHALAT ĠHRACAT PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SESPA ĠHRACAT VE PAZARLAMA ANONĠM ġĠRKETĠ.
SESPA TEKSTĠL ĠHRACAT VE PAZARLAMA ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
ZĠYA ÖZBABA
GÜLER BAġER-BAġER TEKSTĠL
PAMUKÇU MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
UġAK PAMUKLU MENSUCAT ĠNġAAT HAYVANCILIK TURĠZM NAKLĠYE ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġT
ALĠ KARADAĞ-ATLAS MENSUCAT
KUNT ĠPLĠK BATTANĠYE SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZERDEM MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
SANCAR SĠRGELĠ
TEKĠNLER TEKSTĠL SANAYĠ VE PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖKSEV KONFEKSĠYON GĠYĠM TEKSTĠL GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ UġAK ġB.
ONURKAN TEKSTĠL TURĠZM OTOMOTĠV VE NAKLĠYAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZBAĞ MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
PAKSOY KARDEġLER TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
REM TEKSTĠL ĠTHALAT ĠHRACAT DIġ TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
TEVFĠK KIZILDAĞ-KIZILDAĞ TEKSTĠL
UġAK HĠLAL MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ALTIN KOZA TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET BEKĠR PAMUKÇU
ALTINSAR TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ARAN MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
ARSLAN KARDEġLER MENSUCAT KOLLEKTĠF ġĠRKETĠ OSMAN, DÖNDÜ VE RAMAZAN ARSLAN
ARZUM MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
AYTUN TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
BARIġ BATTANĠYE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
BAġARAN TEKSTĠL DERĠ GIDA ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
BEKĠR KUYUCAK-TEKSTĠL ÜRÜNLERĠTĠCERET VE ĠHRACATI.
DĠNÇTOPAL TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ENDER MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ENES GÜNEġHAN TEKSTĠL VE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ER MENSUCAT TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ
                   Page 276
                 Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


ER MENSUCAT-MEHMET ER
ERAġIK TEKSTĠL VE DERĠ ÜRETĠM PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ERDAL DÜLGEROĞLU
FEVZĠ DÜLGEROĞLU
GÖKHAN KUYUCAK TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÖKPA MENSUCAT SANAYĠ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜNEġHAN MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
GÜNEġHAN TĠCARET-MEMETGÜNEġHAN
KALFA TEKSTĠL ĠPLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KARDEġLER MENSUCAT TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KOÇAKLAR TEKSTĠL YÜN ĠPLĠKSAN VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KÖSEOĞLU KONFEKSĠYON TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KÖYLÜOĞLU MENSUCAT SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
KUYUCAK MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MAHMUT ÖZBAĞ-ÖZBAĞ SARAN TEKS, BATTANĠYE ĠMALATI VE ÜRÜNLERĠ
MAHMUT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK BATTANĠYE
MEHMET ÇATAR-ZEKĠ ÇEVĠK ORTAKLIĞI ÖZGÜL BATTANĠYE
MEMET POLAT TEKSTĠL SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MERCAN MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MERTKAN TEKSTĠL TURĠZM OTO SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
MUSTAFA KARADAĞ-SANCAK MENSUCAT
NĠMTAġ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
NURETTĠN SELĠM SĠRGELĠ
OĞUL MENSUCAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ÖZBAĞ ĠTHALAT ĠHRACAT PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZDEMĠROĞLU TEKSTĠL SANAYĠ VETĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
PAMUKÇU TEKSTĠL OTOMOTĠV TURĠZM SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
POLATOĞLU MENSUCAT PELUġ BATTANĠYE SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ROMATEKS TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
S.M.S.KONFEKSĠYON DĠKĠM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
SAÇLI TEKSTĠL SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ UġAK ġUBESĠ.
SARAN TEKSTĠL DERĠ SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SARAR BATTANĠYE TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SESLĠ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ.
SESLĠM TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
SEYKEN BATTANĠYE TEKSTĠL GIDA ĠTHALAT ĠHRACAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SĠRGELĠ BĠLĠġĠM ĠNġAAT TEKSTĠL TURĠZM MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
SĠRGELĠ MENSUCAT SANAYĠ VETĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SĠRGELĠ TEKSTĠL SANAYĠ TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
SOMTEKS TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ
TÜRKEKUL TEKSTĠL GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
UġAK ÇĠÇEK TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
VEFA TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ.
ZAFER EKĠZ -EKĠZ TEKSTĠL
                    Page 277
              Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


FAALİYET
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
                  Page 278
              Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
Battaniye Ġmalat ve SatıĢ
                  Page 279
                     Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


ALT FAALİYET
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
Örgü ve tığ iĢi kumaĢların imalatı
Örgü ve tığ iĢi kumaĢların imalatı
Örgü ve tığ iĢi kumaĢların imalatı
Örgü ve tığ iĢi kumaĢların imalatı ve iĢlenmesi
Örgü ve tığ iĢi kumaĢların imalatı ve iĢlenmesi
Örgü ve tığ iĢi kumaĢların imalatı ve iĢlenmesi
Örgü ve tığ iĢi kumaĢların imalatı ve iĢlenmesi
Örgü ve tığ iĢi kumaĢların imalatı ve iĢlenmesi
Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı
Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da da
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da da
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da da
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da da
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da da
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
                         Page 280
                     Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
ÖrülmüĢ veya tığ iĢi kumaĢlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmıĢ eĢyaların imalatı
                         Page 281
                Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


ADRES1                 ADRES2              İL   İLÇE
Yeni Tabakhane 8. Sanayi Sk. Nr.27                    UġAK
DURAK MH.2.TABAKHANE SK. NR.10                      UġAK
Ġslice Mh. Değergeç Sk. Nr.30/A                     UġAK
YENĠ TABAKHANE NO:31                           UġAK
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Nr.61                   UġAK
Sarayaltı Mh.24.Tabakhane Sk.Nr.24                    UġAK  MERKEZ
Organize Sanayi Bölgesi 119.Cad.    Nr.210              UġAK
ankara asfaltı üzeri yem sanayi    arkası              UġAK
Ġslice Mh. Balık Hali KarĢısı     Nr.12/D              UġAK  MERKEZ
Ġslice mh.Dere sk.Dülgeroğlu ĠĢhanı  Nr.3/1              UġAK
Balık Hali KarĢısı Nr.12/B                        UġAK
Sarayaltı Mh. Yıldırım Beyazıt Cd.   Nr:34               UġAK  MERKEZ
Ankara Asvaltı Yem Sanayi Arkası    Nr:11               UġAK  MERKEZ
Sanayi Bölgesi 8. Tabakhane Sk.    Nr.12               UġAK
AVCILAR ULUYOLU 2.BAHÇE SK.      NO:8               UġAK
KurtuluĢ Mh. Buğdaylı Sk. Nr:1     Bayık ĠĢhanı Kat.3        UġAK  MERKEZ
Ġslice Mh. GümüĢ Sk. Nr.21       KuzubaĢıoğlu ĠĢ Merkezi K.3 D.2  UġAK
Organize Sanayi 101.Cd.Nr.24      Kat.2/C              UġAK
Karma Organize Sanayi Bölgesi     4. Cadde Nr.7           UġAK
Ġslice mh.Fabrikalar cd.Nr.14                      UġAK
Ġslice mh.Fabrikalar cd.Nr.16/B                     UġAK
Avcılar Uluyolu 2. Nergis Sk.     Nr:11               UġAK  MERKEZ
Kenan Evren Bulvarı Belediye Cami   KarĢısı Nr.83           UġAK  MERKEZ
Ġslice Mh. Fabrikalar Cd. Nr.16/B                    UġAK
Ġslice Mh. Değergeç Sk. Nr.:5/A-B-C                   UġAK
Yeni Tabakhane 8. Sanayi Sk.      Nr. 27              UġAK
Yeni Tabakhane No:5                           UġAK
ORGANĠZE SAN.BÖL.103 CD.NR.135                      UġAK
SARAYALTI MH.CELAL BAYAR CD.      2.ÇIKMAZ SK. NR.3/C        UġAK
SARAYALTI MH. CELAL BAYAR CD.     NR.47/A              UġAK
Ġslice mh.Vidinli sk.Nr.12/5                       UġAK
Sarayaltı Mh.Yıldırım Beyazıt Cd.   Nr:71/A              UġAK
Organize Sanayi Bölgesi 111. Cd.    Nr:357              UġAK
SANAYĠ BÖLGESĠ YENĠ TABAKHANE     NO:21               UġAK
Köme Belediye ĠĢhanı Nr.55                        UġAK
UġAK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 114.   CAD.NR.423            UġAK
DURAK MH.YENĠ TABAKANE ÇAY KENARI   NR.38               UġAK
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Yün   sk. Bilano            UġAK
Durak Mh. 9.Sanayi Sk. Nr.12/A                      UġAK
Durak Mh. Fatih Cd. Nr:36                        UġAK
ORGANĠZE SAN.BÖLGESĠ.103 CD.      NR.144              UġAK
DURAK MH.8.TABAKHANE SK.NR.28/A                     UġAK
FABRĠKALAR CADDESĠ NO.110                        UġAK
UĢak Organize Sanayi Bölgesi      102 Cd. Nr.66           UġAK
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 103.CD.    Nr.102              UġAK
Ahmet Yılancıoğlu ĠĢhanı Nr:22                      UġAK
ĠSLĠCE MH.BESNĠ CADDESĠ NR.10/D                     UġAK
Merkez Çevre Köyü                            UġAK
Ġslice mh.Fabrikalar cd.Nr.8                       UġAK
Durak Mh. 8. Tabakhane Sk. Nr.28                     UġAK  MERKEZ
ĠSLĠCE MAH.FABRĠKALAR CAD.       NO:14/C              UġAK
Akse Yolu Üzeri No:49-50                         UġAK
Balık Hali KarĢısı Nr:10                         UġAK
Ġslice Mh. Besqnililer Cd. Nr:12                     UġAK
Durak Mh.Yeni Tabakhane        6.Sk. Nr.6/A           UġAK
                    Page 282
                   Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


YENĠ TABAKHANE 6.NCI TABAKHANE        SOK.NO.6        UġAK
Durak Mh. Fatih Cd. Nr:36                      UġAK  MERKEZ
Avcılar Uliyolu Nr.89                        UġAK
AVCILAR ULUYOLU NO.89                        UġAK
Ġslice Mh. Değergeç Sk. Nr.2/C                    UġAK
KurtuluĢ Mh. Değergeç Sk. Nr:2                    UġAK  MERKEZ
Ġslice Mh. Fabrikalar Cd. Nr. 8/A                  UġAK
BALIK HALĠ KARġISI NO:12                       UġAK
Nuri ġeker Cd. Yüncüler Sitesi        4. Sk. Nr.2       UġAK
Durak Mh. Yavuz Selim Cd. Nr:45                   UġAK
Mehmet Akif Ersoy Mh. ġehit Ali       Çınar Sk. Nr. 44    UġAK
Sarayaltı Mh. 2. Bahçe Sk. Nr.8                   UġAK  MERKEZ
Yeni Tabakhane 8.Sanayi Sk.         Nr.16          UġAK  MERKEZ
Ġslice Mh. Balık Hali KarĢısı        Nr.14/C         UġAK
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu        2. Bahçe Sk. Nr.12   UġAK
Bir Eylül Keresteciler Sitesi Nr.19                 UġAK
Sarayaltı Mh. Nuri ġeker Cd. Nr.219                 UġAK
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu        Nr:102         UġAK  MERKEZ
Durak Mh. 8. Tabakhane Sk. Nr.18                   UġAK
Durak Mh. Çay Kenarı Nr.30                      UġAK
Organize Sanayi Bölgesi 103. Cd.       138/B          UġAK
Durak mh.10.Tabakhane sk.Nr.21                    UġAK
YENĠ TABAKHANE NO:31                         UġAK
Avcılar Uluyolu Nr.118                        UġAK
Ġslice Mh. Vidinli Sk Nr:10                     UġAK
SARAYALTI MAH.ESKĠ ġEKER           FABRĠKASI YOLU NO:231  UġAK
Ġslice Mh. Değergeç Sk. Nr:13/A                   UġAK
Avcılar Uluyolu 2.Nergis Sk.Nr.9                   UġAK  MERKEZ
Organize Sanayi Bölgesi 102. Cd.       Nr.45          UġAK
Organize Sanayi Bölgesi 103.cd.       Nr.114         UġAK
UĢak Organize Sanayi Bölgesi         103 Cd. Nr.143     UġAK
Sarayaltı Mh. Avcılar Uluyolu Nr:14                 UġAK
UĢak Organize Sanayi Bölgesi         102. Cd. Nr. 117    UġAK
Organize Sanayi Bölgesi 110.Cd        Nr.355         UġAK
UĢak Organize Sanayi Bölgesi         102. Cd.Nr.20/A     UġAK
Organize Sanayi Bölgesi 101.Cd.       Nr:12/C         UġAK
KurtuluĢ Mh.Yeni Pazar Sk. Nr:1/3                  UġAK
Sarayaltı Mh. 3. Tabakhane Sk. Nr.2                 UġAK  MERKEZ
Organize Sanayi Bölgesi 101 Cd.       Nr.17          UġAK
Organize Sanayi Bölgesi           101.Cd.Nr.18      UġAK
Kemalöz Mh. Atatürk Blv. BaĢkaya       Apt. B Blok Nr.43    UġAK
Ġslice Mh. Fabrikalar Cd. Nr.22                   UġAK  MERKEZ
Yeni Tabakhane 8.Sk. Nr.22                      UġAK
DURAK MH. 8.TABAKHANE SK.NR.13                    UġAK
                       Page 283
                   Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


TEL1       TEL2       FAKS
2236868               2236874

2233656      2273045      2233656
2151056
2273021      2233746      2273021
2667336      2239189      2667340
2667444      2667195      2667499
2151252      05323050486    2122610
2157160 M     2127497      2127498
2667943               2667944
2155519               2667198
2233550      2238614      2277517

2239249      2239279      2239279
2121266      2313745      2313864
2128157      2235443
2237200               2233444
2667247               2667250
2340074      2340555      2340114
2155102               2271921
2273045               2273045
2151515      2157836      2272735
2270109               2244536
2667184
2236868               2236874
2236868

2237154
2311001               2313703
2275025               2275025
2667719      2232753      2667718
2275471
2667246      2667247      2667250
2151056
2564103      2564077      2564077


                  2667581
2243111      2244982      2243111
2667197      2668093      2668093

2151236               2272730
2154995      2234208      2122696
2668181-2667949  2667336-2667626  2667009
2667247-48    2667181      2667250
2313398      2213399      2315353
2127497               2127498
2314579               2314579
2123931      2272791      2667590
2126927      2233296      2126850
2154202               2236436
2314478               2310061
2667199      266762527     2667198
2274668
2151132      2153634      2124631
                       Page 284
                  Battaniye Ġmalat ve SatıĢ


2151132      2124631
2313926-2667197  2313927-2668004 2313320-2668093
2152541              2313432
2152541              2313987
2313700      2156487     2313282
2156487      2313700     2313282
2272791      2123932     2123931
2274668              2274668
2313772              2313996
2154300              2275674
2314542      2314377     2314511
2313745      2310649     2313864
2155102      2271920     2271921
2154202      2313326 fab.  2236436
2125720      2317090     2242850
2311548      2235790     2311548
2244587              2244587
2313747      2313748     2314238
2667247              2667250
2158954      2232931     2279404
2232753
2340186      2340187     2340186
2151056              2151749
2157836      2122989     2272735
2245034      2155035     2244662
2313980-81            2313255
2234208      2274552     2122696
2152420              2122952

2667931      2667932     2667930
2668000              2667581
2233296      2233111     2126850
2667336      2667337-38-39  2667340
2236868 Çoc    2667979     2667900
2667184              2667314
2668004      2668066     2668093
2233451              2233452
2230101      2272994     2151749
2668500-2278333  2274157-2278330 2668501-2274157
2667238-39            2667239
2126253              2279129
2157858              2157858
2152628      2667534     2158431
                      Page 285

								
To top